Z jednání. zastupitelstva obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednání. zastupitelstva obce"

Transkript

1

2 Vážení občané, stává se, že obec se snaží poskytovat občanům služby nebo možnosti, které nejsou v jejích povinnostech, a okolní obce je neposkytují. Podobnou službou, kterou jsme poskytovali, byla možnost vyvážet kompostovatelný odpad ke strouze nad školou. Přiznám, že jsme od začátku věděli, že takováto služba je na hranici zákona. Vyvážení odpadu, byť kompostovatelného ze zahrádek, není možné. Bohužel tato služba začala být záhy zneužívána. K posečené trávě začaly přibývat větve. Ty se ještě daly spálit, pokud je lidé dávali zvlášť. Bohužel k trávě a větvím začal přibývat i běžný komunální odpad. Není proto divu, že jarní běžná kontrola pracovníků CHKO byla pro nás dosti nepříjemná. Pokutu se podařilo odvrátit, ale výsledkem je naprostý zákaz vyvážení čehokoli. Po vyslovení zákazu jsem odpovídal na dotazy některých lidí, kam vlastně mají trávu vyvážet. Drze jsem odpovídal, že na svůj kompost, který jistě na své zahrádce mají. Dodával jsem, že pokud se domluví s příslušnými pracovníky ZD, je možné posečenou trávu vyvézt ke hnoji. Bohužel, protože někteří lidé do posečené trávy započítávají i větve silné deset centimetrů a pytle s komunálním odpadem, byla i tato možnost zmařena. Ale zamysleme se. Bylo opravdu nutné vyvážet posečenou trávu a vypleté rostliny někam mimo zahrádky? Přece i Karel Čapek psal, že kompost bývá chloubou zahradníků. V něm dochází k té zázračné proměně zdánlivého odpadu v tolik Z jednání zastupitelstva obce Vážení spoluobčané, vítám vás v prvním prázdninovém měsíci. 30. řádné zasedání tohoto zastupitelstva se opět odehrálo ve starostově kanceláři, a to v pondělí 23. března v 19 hodin za přítomnosti všech zastupitelů. Prvním bodem jednacím byly změny územního plánu č. 2 a č. 3, dále jsme na žádost školy schválili rozdělení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti do fondů školy. V posledním jednacím bodu jsme se dotkli výsledku účetního auditu a také prací při poptávkových řízeních akcí hřiště - plot a značení komunikací. 20. dubna se opět konalo řádné zasedání a mělo opět 3 jednací body. Byla přítomna hospodářka obce, která objasnila výhrady auditora a zastupitelům toto vysvětlení stačilo ke schválení zprávy auditora i závěrečného účtu obce za minulý rok. Dále jsme projednali hned 3 rozpočtové změny a opatření, schválili postup tvorby a změny rozpočtu (resp. jeho části) a v posledním bodu se věnovali situaci s nájemcem v KD a též nepopulárnímu uzavření kompostiště u bývalé skládky nad školou. Toto období by se dalo nazvat obdobím trojek. Měli jsme tři řádná zasedání, z nichž každé mělo tři jednací body, a každý jednací bod trval tři minuty. Tak to poslední není tak docela pravda, naše jednání se protahují běžně do 20:39 hodin, takže spíš to vypadá na 33 (a více) minut/1 bod jednací. Každopádně jsem jel dnes do práce a na třech místech jsem dával přednost potřebnou zeminu. Není to paradox, že jednou stranou odvážíme ze zahrádky rostlinné zbytky a druhou stranou si draho kupujeme zeminu v zahradnictví a navíc pak musíme likvidovat plastové obaly? Vždyť z čeho ta zemina kupovaná v obchodě pochází? Vzniká právě zetlením rostlinných zbytků. Dnes není problém zakoupit v různých obchodech kompostéry, které tlení urychlí a jejich cena není tak vysoká. V obci také platí vyhláška o užívání veřejného prostranství. Podle této vyhlášky může občan využívat veřejné prostranství ke skladování různého materiálu pouze se souhlasem obecního úřadu a po zaplacení poplatku z užívání veřejného prostranství. Výjimka je pouze u stavebního materiálu v případě stavebníka, který má řádné stavební povolení, a při skladování paliva. Palivo je však možné bezplatně skladovat na veřejném prostranství pouze jeden týden. Do té doby je každý občan povinen palivo uklidit. Připravuje se kontrola, která projde obec a ti, kteří veřejné prostranství používají, budou muset buď zaplatit za užívání, nebo prostranství vyklidit. Libor Lev starosta obce v jízdě, potkal tři popelářské vozy a ve dveřích kanceláře se téměř srazil s kolegyní s troj no prostě jsme se skoro nevešli. Ještě, že jsem kluk štíhlá! I přesto, že MDD letos vyšel na pondělí, nepovažoval bych toto naše zasedání ve znamení dětských her či dokonce infantilní (ač se diskuse občas stáčí zajímavým směrem). Poslední dobou se místní Kulturní dům stává objektem zájmu a nebylo tomu jinak ani 1. června. Bohužel zatím nevyšla plánovaná spolupráce s panem Pokorným v oblasti nájmu prostorů restaurace KD, a tak jsme se alespoň snažili najít možnost zlepšení sociálního zázemí u sálu. Vybrali jsme ze tří variant přestavby vestibulu tu nejvhodnější a nejúčelnější a zažádali zjistit finanční náklady této úpravy. Možná jste zaregistrovali, že se poslední dobou jedná o obecním účetnictví a plátcovství DPH (ale spíš ne, protože na zasedání ZO nechodíte ). Tož už se stalo a obec je plátcem DPH a bylo tedy nutno přehodnotit ceny některých služeb a úkonů, prováděných obecním úřadem. Nakonec starosta poreferoval o zasedání SMO (Sdružení měst a obcí) v Karlových Varech, slíbil zajistit autobaterii ke stříkačce pro nově se dohromady davší dobrovolné hasiče z Rojšína a mým úkolem bylo dodat nádrž na vodu, což se podařilo. Vzhledem k nadcházejícím prázdninám se obávám, že končí období trojek. Nastanou totiž tzv. parlamentní prázdniny, a to i naše zastupitelstvo omezí četnost svých zasedání. Dětem přeji cool dva měsíce volna, rodičům příjemně strávené dovolené bez starostí s přívalovými dešti a až na úřední desce uvidíte pozvánku k Veřejnému zasedání zastupitelstva, nestyďte se a přijďte pobejt Martin Toman, místostarosta strana 2 BRLOH 2009

3 Jak jsme volili? VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU konané ve dnech 5. a 6.června 2009 Číslo strany Název strany Počet hlasů 1. Libertas.cz 1 2. Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová Věci veřejné 6 4. Občanská demokratická strana Suverenita 4 6. Pravý blokw 6 7. Republikánská strana Československa 2 8. Česká strana národně socialistická 1 9. Evropská demokratická strana Demokratická Strana Zelených Národní strana Strana důstojného života Humanistická strana Sdružení nezávislých Nejen hasiči a živnostníci Komunistická strana Čech a Moravy Starostové a nezávislí Strana svobodných občanů SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Dělnická strana Nezávislí Česká strana sociálně demokratická 34 Počet voličů zapsaných do volebního seznamu obce Brloh: 822 Na voličský průkaz : 2 voliči Odvolilo celkem: 236 voličů, t.j. 28,64 % Neplatné hlasy: 2 a 1 neodevzdaná obálka Z historie naší obce Léto před 80 lety Minule jsem vám líčila, jak krutou zimou začínal rok Teď by se dalo říct: Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. Přečtěte si, co zažívali zdejší občané jen o pár měsíců později. Pan farář Jan Novák píše: Dne 4. července, na den sv. Prokopa, byla velká bouřka a při ní prudká větrná bouře, která obilí poválela. Dne 6. července odpoledne byla opět veliká větrná bouře, která v lesích stromy vyvrátila a přelámala. Kolem čtvrté hodiny nejenom tato větrná bouře zuřila, nýbrž celá obloha černými zlověstnými mraky zahalená byla. Můj kočí, který byl pro seno na Kateřince, přijel tryskem domů, ztrativ líšně na zadku vozu. Koně rychle vypřáhl a do stáje dal. Vůz se senem jsme dali pod kolnu a v tom okamžiku začaly padati kroupy a velké kusy ledu. Já se služkou nemohli jsme již do domu utéci, a proto jsme celí přestrašení pod kolnou zůstali a tomu řádění krup přihlíželi s hrůzou. Viděl jsem, jak kusy ledu dopadají na žito zaseté na poli za stájemi. Za chvilku nestál ani jeden klas z tohoto žita, celé pole bylo potlučené, obilí do země zatlučené, jako by válem přiválené. Kroupy, vlastně kusy ledu dopadaly s rachotem na střechy a za malou chvíli bylo celé nádvoří ledem pokryté. Přitom jakoby průtrž mračen byla, byl silný liják a voda led odnášela. V kostele, na straně evangelní (k lesu), všechna okna i okenní rámy byly nadobro rozbité a voda otevřenými okny do kostela zatékala. Na epištolní straně (u oltáře sv. Jana Nepomuckého) vyrazila vichřice okno, které až na lustr odhodila. Toto hrozné krupobití s bouří a lijákem trvalo od čtvrté hodiny do půl páté. Za tuto půlhodinu byla celá polní úroda nadobro zničena. Ty zlověstné mraky přivalily se sem přes velký les od Kugelweitu a Jaronína. Zle to řádilo od Schmiedhäuser (Kovářova) po Jaronín a v té šířce dále přes Novou Ves, Chmelnou a Stupnou. V Nové Vsi nejhůře postiženy byly pozemky k Brlohu ležící. Škoda byla na 100 %. Na druhé straně vsi k lesu Výhledy a k Rubalovum již to tak zlé nebylo! Od Schmiedhäuser šlo povětří, kroupy přes les Zámek a Doubravu k Roušínu. V Roušíně padaly kroupy přes vrch Masopust a po levé straně silnice do Křemže. Za Doubravou směrem k Bendovum kroupy nepadaly. Na padělkách padaly kroupy pouze k Hrubšovýmu padělku, pole nad ním k Schmiedhäuser zůstala od pohromy ušetřena. Na farských polích bylo všechno obilí zničeno, ani jedno pole nebylo ušetřeno. Zaseto bylo: žito u lesa 1 hl, mezi cesty 1 ¾ hl, u rybníka 1 ¼ hl, dolina 1 ¼ hl, dolní písek 1 hl celkem 6 a ¼ hl - sklizeno bylo žita 159 mandlíků = 13 for a vymláceno bylo 9 hl žita pšenice - sedliště 1 ¾ hl, horní písek ¾ hl, malé Kateřinky ½ hl - celkem 3 hl - sklizeno 105 mandlíků = 8 for a vymláceno bylo 5 hl pšenice BRLOH 2009 strana 3

4 ječmen - doubek 1 ¾ hl - sklizeno 300 snopů = 3 fůry a byl vymlácen 1 hl oves - podhora 2 ¾ hl, padělek ¾ hl, Úlehle (dolní Dobřina) 1 hl, Neprudce 1 hl, Kateřinka 1 hl, padělek horní ¼ hl, celkem 6 a ¾ hl - sklizeno bylo 585 snopů = 7 for a vymláceno bylo 28 hl ovsa brambory rané na zahradě za stájemi 3 hl vysázeno, druhé brambory na horní dobřině a část padělku - bylo vysázeno 13 a půl pytle a vykopáno bylo 66 pytlů brambor zelí a řípa sázeno bylo na jablani Po skončené bouři všichni hospodáři pospíchali do polí, aby shlédli tu spoušť. Viděli jsme, že na celém katastru všechna žita i pšenice zpřeráženy a k zemi stlučeny jsou. Jaře ovsy a ječmeny měly všechny listy otlučeny, zbyly jenom výhonky u země. Podobně to bylo s brambory, zelím a řípou. Nikde nebylo lístečku viděti, zbyla pouze srdéčka. Byli jsme žádostivi, co z toho bude? Na zaorání jaří nebylo pomyšlení pro pokročilý čas. Sháněli jsme tudíž sazenice řípy, buríny a zelí. Já je dostal ve Ktiši a v Dobročkově. Těmito sazenice jsme opravili místa úplně zničená. Poněvadž někde zbyla Jak se žije v Brloze paní učitelce Dnes jsem pozvala k rozhovoru nestárnoucí ženu a stále aktivní brložskou učitelku, paní Marii Anderlovou. Je jí 66 let, je vdaná, má tři děti, sedm vnoučat a bydlí v Brloze u Běrtů. Co vás přivedlo do Brloha a kdy to bylo? V roce 1961 jsem po maturitě dostala umístěnku nejdříve do Cehnic na Strakonicku a hned na to druhou do Brloha na Českokrumlovsku. Nevěděla jsem, kam mám vlastně nastoupit. Nedalo mi to, dojela jsem si na okres Český Krumlov a zjistila, že první rozhodnutí je neplatné a já opravdu nastupuji do Brloha. A tak jsem jako osmnáctiletá začala učit na zdejší základní škole. Jaké byly začátky? Začátky byly svízelné jako pro každou začínající učitelku. Tady byl v té době ředitelem školy pan Stašek a umístil mě na druhý stupeň. Já jsem měla vzdělání pro učitelky národních škol. Učit vyšší ročníky bylo pro mne úplně nové. Navíc jsem dostala hodiny, které se ostatním učitelům nevešly do úvazku. Učila jsem od českého jazyka, matematiky, dějepisu až po dílny. Bylo to pro mne náročné, předměty se mi často střídaly a třeba například elektřině, jejíž výuka byla součástí dílen, jsem moc nerozuměla. Proto i příprava na vyučování byla náročná. Ale tak jako každý mladý, který začíná pracovat s elánem a myslí si, že je mistr světa, i já jsem to zvládla. Kde jste bydlela? U Kavků (dolních Halků). Tenkrát jsme nastupovali čtyři noví učitelé Slanec, Buchtová, Nováčková a já. Ubytování jsme si museli sehnat sami, ale ve škole nám poradili, abychom se zeptali u Kavků. U nich už dříve také byly učitelky ubytované, a tak i nám pronajali jednu místnost, kde jsme společně bydlely my tři učitelky a ještě jedna z mateřské školy. Takže s manželem jste se poznala až tady? Ano s ním jsem srdéčka u zelí a řípy, vyhnala tato srdéčka a na zelí i řípě vyrostly nové listy, takže potom zelí i řípa byla. Rovněž oves i ječmen se zmladil a znovu vyhnal. Na žitě a pšenici se ale nic nezměnilo. Nechali jsme je stát a stébla pomalu bělala a ku konci měsíce července jsme tu drchanici žita pokosili, zrnka mělo scvrklá a slabá. Na začátku srpna jsme pokosili pšenici i ječmen. Oves pak až v září byl pokosen. Já jsem přede žněma nikdy obilí neprodával, a proto jsem měl i letos zásoby žita i pšenice ze staré sklizně a tudíž jsem chleboviny nemusel kupovat. Hůře bylo ale těm, kdož obilí staré prodali a museli obilí přikoupit z míst, kde nepotlouklo. Ve středu 10. července byla opět velká bouře s lijákem bez krup. Zato ale dne 22. července v pondělí přihnala se bouřka od Křemže, byl to prudký liják a padaly zase přitom kroupy, menší, ale hustě. Do oken ve faře to jen cvakalo a několik tabulek v oknech to rozbilo. Tato bouře trvala od půl dvanácté do dvanácti hodin. My jsme právě obědvali a na to řádění se dívali. Co říci závěrem? Můžeme jen doufat a říkat si, že snad: Horší už to bylo. Marta Tomanová se potkala až tady. Když mě prý viděl poprvé, tak se ptal, kdo nový se sem přistěhoval, jaká nová žákyně chodí do školy. Mladí učitelé měli v té době povinnost zapojit se do různých aktivit v obci. Sešli jsme se na amatérském divadle ve hře Nebezpečný věk. Nehráli jsme mileneckou dvojici, a přesto se nám to stalo osudným. Kolik let už vlastně učíte? To už se snad nedá ani spočítat. Od toho roku 1961 je to 48 let. Nyní už delší dobu neučím na plný úvazek, už jen doplňuji učitelský sbor. Můj týdenní úvazek se zkracoval nejdřív na 12 hodin, teď na 8 hodin a možná příští rok to bude už jen 5 hodin. Vypomáhám z toho důvodu, aby se některé třídy nemusely spojovat na český jazyk a matematiku. Kdo byli vaši první žáci, pamatujete si je? Mezi prvními nejstaršími žáky byla třeba Marie Foltínová (nyní Hrubešová) z Rojšína, Alena Stašková, Heda Krákorová, Josef Mikeš, Věra Lošků, Marie Jakešová (Stropková), Zdeněk Hosmanů, Václav Vacko, Jaroslav Jakeš, Marie Traplová, /to je 8. i 9. tř/ V mojí třídě (byla jsem třídní 6. třídy) byl Jan Baier, Josef Filip (Kumhar), Ivana Štichová, Nýdl, Jana Schneiderová (Vacková), Pfefferová, Dušková Žáci v devítce byli jen o čtyři roky mladší než já. Ve škole jste zastávala různé funkce. Jaké? Za tu dobu jsem dělala všechno možné. Při svojí pedagogické práci jsem třeba dělala vedoucí pionýrů (to ostatně museli všichni) a my jsme to už v té době měli zaměřené na zdravotnictví, také jeden nebo dva roky jsem byla i vedoucí kuchyně. Pak když v roce 1981 zemřel náhle před prázdninami ředitel Karel Kotlín, byla jsem v posledním týdnu prázdnin jmenována ředitelkou zdejší školy. Tuto funkci jsem zastávala devět let. Po revoluci v roce 1990 jsem se už do konkurzu nehlásila, ani to nebylo možné, protože situace byla na škole zcela jiná. Co vám nejvíc vyhovovalo? Já mám nejraději svoji třídu, když mám svoje děti, mohu je vést a utvářet, vidět jejich pokroky To jsem opravdu spokojená a šťastná. A radši nižší nebo vyšší stupeň? Samozřejmě, nižší. Proto jsem byla strašně ráda, když mě po dvou letech, co jsem byla na tom vyšším stupni, přeřadil tehdejší ředitel Josef Karban tam, kam jsem původně patřila, do 1. až 5. třídy. Jsou nynější děti jiné? Počítám, že můžete porovnat už asi strana 4 BRLOH 2009

5 tak tři generace. Ano, to mohu. Konkrétně u Filipů jsem učila Pepíka, pak jeho dceru Vlastu a teď i vnučku Michalku. A jaké je porovnání? Dřívější děti měly ke škole zcela jiný vztah, byly skromnější, byly na ně kladeny větší nároky, víc se doma učily, protože škola požadovala velké pamětní znalosti. Ve třídách bylo mnohem více dětí. Teď už na děti nejsou kladeny takové nároky, forma vyučování je velice odlišná, moderní. Děti se učí hrou, dialogem, velmi dobře ovládají moderní techniku (počítače, TV ) a chybějící informace si dokážou najít. Dá se říct, že mají větší všeobecný přehled. Na druhou stranu si k učitelům víc dovolí. Jsou věci, se kterými se já těžko smiřuji. Doba je jiná, změnily se děti a museli se změnit i učitelé. A to nejen ve vztahu k dětem, ale i k učivu, učit jiným způsobem, prostě přizpůsobit všechno této moderní době. Učitelé měli větší autoritu u dětí i u rodičů. Ale srovnávat, co bylo dřív a teď, je těžké. Každá doba má své klady i zápory. Učíte stále ráda? Mám ráda děti, které teď mám a musím říct, že v posledních letech jsem měla štěstí hned na několik výborných tříd, které jsem vedla. Také mám na děti více času. Mám k nim už takový babičkovský vztah. Když jsem měla svoje vlastní děti malé, svoji rodinu, nebylo tolik času. Teď mám času dost, mohu si pro vyučování vymýšlet různá zaměstnání, hry a zábavné úkoly, a to mě opravdu baví. Líbí se mi aktivita dětí a jejich zájem i to, jak se nechají vtáhnout do plánované činnosti. Takže to vypadá, že jste si opravdu vybrala to správné povolání? Musím říct, že jsem měla v životě velké štěstí v tom, že jsem mohla být učitelkou. Je to moje velké splněné přání. A navíc jsem mohla být na jedné jediné škole, nemusela jsem putovat po různých místech. Mnoho současných učitelek z naší školy byly buď mými žákyněmi, nebo prošly zdejší školou, i když jsem je přímo neučila. Učitelský kolektiv je tady výborný. Stále mě ti mladí berou a mně se mezi nimi líbí, zrovna tak jako mezi dětmi. Jsem ráda, že jsem u tohoto povolání mohla být tak dlouho. Další vaše velká aktivita je v Červeném kříži. Jak jste se k tomu dostala? V Červeném kříži jsem začala pracovat už ve svých čtrnácti letech, protože moje maminka byla předsedkyní Červeného kříže v Žabovřeskách, odkud pocházím. I v době studií si nás místní organizace držela. Tady se v Červeném kříži angažovala paní Růžena Karbanová, a ta mě hned do této práce zapojila. V roce 1965 jsem tu začala vést zdravotnický kroužek, který vlastně funguje dodnes. Mezitím jsem zastávala různé funkce v okresním výboru ČČK. Nejdříve jsem byla předsedkyní dorostové komise (měla jsem na starosti mládež celého okresu) a pak jsem se stala místopředsedkyní ČČK a to jsem dělala dlouho, vlastně až letos jsem na tuto funkci nekandidovala. Takže kroužek mladých zdravotníků vedete už 44 let a podle zpráv ve Zpravodaji víme, že jste v soutěžích velmi úspěšní. Musíte děti k této aktivitě přesvědčovat, nebo se hlásí sami? Děti se hlásí samy, nikoho nepřesvědčuji. Asi právě ty úspěchy dětí lákají další spolužáky. Také rodiče, kteří prošli kroužkem, přesvědčí své děti, aby do kroužku chodily. Je obdivuhodné, že některé (samozřejmě, že ne všechny) děti vydrží v kroužku od třetí až do deváté třídy. Právě ti letošní kluci z devítky jsou toho důkazem. Ti u toho vydrželi, velmi dobře školu reprezentovali, byli opravdu velice šikovní. Obávám se, že až skončíte, nebude, kdo by pokračoval. Nebo si vychováváte nějakého nástupce? Ne, to přímo nevychovávám. Ale určitě se v Brloze najdou lidé, ochotní v této činnosti pokračovat, třeba Petra Králová (Čeloudová), nebo někdo z řad rodičů, kteří sami do kroužku chodili. Vy jste předsedkyní místní skupiny ČČK? Ne, ne, tou je Dana Jungwirthová. Po revoluci místní organizace téměř nepracovala, jen si členky kupovaly známky. Řekla jsem si, jsi v okresním výboru a tvoje skupina nepracuje. Tak jsem se pokusila sezvat děvčata a říct, co by bylo třeba. A měla jsem šťastnou ruku. Výbor pracuje, neděláme nic, na co skupina nemá, pouze potřebné a nás uspokojující věci. Ženské se rády scházejí a já mám radost, že to tedy jde. Takže já už jsem tam jenom jako poradní hlas. O činnosti se dovídáte ze Zpravodaje. Ještě se v něčem jiném angažujete? Ne, myslím, že v mém věku je toho ažaž. Dříve jsem cvičila. Byly jsme se ženami na několika Spartakiádách, rády na to vzpomínají. Byla jiná doba. Nikdo je nenutil, a přesto se tělocvičny vždycky naplnily. Později jsme měly takovou skupinku žen, kde jsme cvičily rekreačně. Postupem doby jsme zpohodlněly a časem se nám to rozpadlo. Užily jsme si spousty legrace. Také jsem dlouhou dobu pracovala ve sboru pro občanské záležitosti s paní Marií Vackovou a jako místopředsedkyně MNV jsem oddávala snoubence. Protože v Brloze nebyl žádný smuteční řečník, tak jsem se loučila i s občany, kteří zemřeli. To bylo velmi těžké, první rozloučení jsem pronášela v slzách, ale člověk zvykne na všechno. Dělala jsem to pro pozůstalé i jako poděkování pro ty, kteří zemřeli, a dělala jsem to ráda. Na spolupráci s paní Vackovou moc ráda vzpomínám. Jaké máte koníčky, záliby? Největší můj koníček je vidět před naším domem, a to jsou květiny. Ráda o ně pečuji, těším se, až to všechno pokvete. A mám radost, když se kolemjdoucí zastaví, obdivují a případně i pochválí. Druhým koníčkem jsou knížky, ale už mám zákaz je kupovat. Ještě, že je ta knihovna. Také už jsem přišla na to, že je všechny nemusím mít. A samozřejmě hlavně ty děti a škola, prostě moje povolání je mým koníčkem. Prázdniny jsou tady, pojedete někam na dovolenou? Na dovolenou ne, jen na takové kratší výlety tady po republice. BRLOH 2009 strana 5

6 Nikam jinam se nechystáme. Je tu spousta míst, která neznáme a některá rádi navštívíme znovu. Co se Vám v Brloze líbí, či nelíbí? Nelíbí se mi, že někteří lidé neudržují pořádek a ničí práci jiných. A líbí se mi to, že obec se víc stará o veřejná prostranství i budovy, že se mění vzhled obce, domy dostávají nové kabáty. Je tu krásné okolí. Jsem tu doma. Jaké máte plány do budoucna? Jaké já ještě mohu mít plány! Odejít do důchodu a konečně si ho začít užívat. Budu mít víc času na kytičky, přátele i spolužáky. Každý rok v květnu máme setkání s děvčaty z pedagogické školy a v říjnu zase se spolužáky ze základní školy z Dubného. Budu luštit sudoku, číst, jezdit na kole a těšit se z návštěv rodiny a vnoučat. A přání na závěr? Abychom tu v Brloze byli všichni k sobě hodní, abychom udržovali tu naši obec hezkou a aby se nám tu dobře a šťastně žilo. Děkuji za rozhovor a přeji Vám splnění všech přání a plánů, stále spoustu elánu a hlavně pevné zdraví Vám i celé rodině. MT Pozvání do knihovny Celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů vstoupila do závěrečného 3. kola. Zde je 12 vítězných knih a jedné z nich můžete dát svůj hlas: 1. Alchymista - Paulo Coelho 2. Babička - Božena Němcová 3. Co život dal a vzal - Betty MacDonaldová 4. Děti z Bullerbynu - Astrid Lindgrenová 5. Egypťan Sinuhet - Mika Waltari 6. Harry Potter - Joan Kathleen Rowlingová 7. Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry 8. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslav Hašek 9. Pán prstenů - John Ronald Reuel Tolkien 10. Rychlé šípy - Jaroslav Foglar 11. Saturnin - Zdeněk Jirotka 12. Stmívání - Stephenie Meyer Pro svou knihu z finálové TOP12 můžete hlasovat na webu: nebo formou SMS ve tvaru: KMS mezera ČÍSLO KNIHY (např. KMS 1) na číslo , a také u nás v knihovně. Hlasování končí 30. září. strakoničtí a českokrumlovští. Třetí trasa vedla z Kaplice přes Český Krumlov Křemži Brloh Chroboly Ktiš Zbytiny a v hod. byl sraz ze všech šesti směrů na náměstí v Prachaticích. Na každé z tras jel také jeden z významných českých nebo regionálních spisovatelů a na některých známá herecká celebrita. U nás byl spisovatel Roman Kozák a herec Miroslav Mejzlík. Na kolech po knihovnách regionu Akce Na kolech po knihovnách regionu se poprvé konala loni, kdy v prachatické knihovně vznikla myšlenka spojit sportovního ducha s duchem kulturním. Tři sportovní osobnosti jely v čele pelotonů, které tvořili cyklisté z řad závodníků, knihovnic, ale i veřejnosti. Velký ohlas této akce vedl k myšlence uspořádat letos druhý ročník Na kolech po knihovnách regionu, tentokrát s motocyklovými a automobilovými veterány. Vyjelo se v sobotu 6. června ráno z šesti různých míst. K prachatickým knihovníkům se přidali i kolegové bavorští, českobudějovičtí, strana 6 BRLOH 2009

7 Pasování V pondělí 22. června přišli do knihovny žáci první třídy se svou třídní učitelkou Boženou Němcovou, aby absolvovali PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Děti si nejprve prohlédly knihovnu a povídaly o tom, jak se s knihami správně zachází. Potom předvedly své čtenářské umění, kterému se za první rok školní docházky naučily a složily čtenářský slib, který zpečetily svým podpisem. Nakonec je pan starosta v krásném renesančním kostýmu pasoval na čtenáře. Na památku dostaly knihu s věnováním a něco dobrého na cestu. Jelikož se ve škole objevily neštovice, tří žáčci chyběli. Doufám, že i oni do knihovny přijdou a pasování provedeme dodatečně. V době od 24. srpna do 4. září bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena. Nové knihy A už tu máme zase léto, dobu prázdnin, dovolených a příjemného lenošení. K tomu samozřejmě patří i pěkná knížka. Pojďte nahlédnout do nových přírůstků v naší knihovně, určitě se tam najde pro každého něco. Pro nejmenší máme dvě leporela se zábavnými úkoly KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA, zaměřená na rozvoj logického myšlení, představivosti, poznávání barev a procvičování slovní zásoby. Mladší školáky jistě zaujmou čtyři příběhy malé uličnice Daisy, která je občas v průšvihu téměř nevinně: KAM UTÍKÁŠ, DAISY, JEN POČTEJ, WINNO!, TO SI DĚLÁŠ SRANDU, JIMMY!, TO SE ZVLÁDNE, LEONO!, nebo i JAKOPES o holčičce Fíně, která nemůže mít skutečného čtyřnohého kamaráda, a tak si ho pořídí jen jako. Od známého rakouského spisovatele Thomase Breziny máme velmi populární řadu knih o dívce Penny zachraňující zvířata: NECHTE NÁS ŽÍT!, OREL ÚTOČÍ, TULENÍ MLÁDĚ RONNY, ZÁCHRANA V POSLEDNÍ CHVÍLI, ZÁZRAKY SE DĚJÍ! a od stejného autora napínavé příběhy trojčat: NEJPŘÍŠERNĚJŠÍ POKLAD SVĚTA. Bez povšimnutí jistě nezůstane i fantasy příběh z edice Vládci Sedmihoří DIAMANTOVÁ CESTA, nebo z edice Dobrodružný dějepis TULÁCI OD BASTILY, který zavede mladé čtenáře do doby Velké francouzské revoluce. Nechybí ani klasika od Boženy Němcové V ZÁMKU A PODZÁMČÍ a dívčí romány: POČKEJ AŽ ZA LYON, KOLOTOČ LÁSEK, LECHTÁNÍ RYBIČEK, STELLA A ŠÍLENÁ MEGASTYDLIVKA a STELLA A ŠÍLENĚ ULÍTLÁ TILDA. Z naučné literatury pro mládež nabízím: NA NÁVŠTĚVĚ BRLOH 2009 strana 7

8 U MALÍŘE grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od pěti do sedmi let. DYSLEXIE texty a hry pro děti s dyslexiií, které čtení nebaví, NEJLEVNĚJŠÍ KLENOTNICTVÍ kreslené návody na výrobu originálních šperků, ZÁBAVNÉ ČINNOSTI PRO CELOU RODINU více než stovka námětů pro rodiče, prarodiče a děti školního věku, vychází z autorčina přesvědčení, že rodina, která něco dělá společně, drží pohromadě a KNIHA TÁBOROVÝCH HER - nabízí přehršel nápadů a možností, jak pobyt v přírodě využít a při tom si co nejlépe užít. V beletrii pro dospělé najdete psychologický román, který svým napětím spadá až do žánru thrilleru - AŽ NA DNO, dva napínavé romány Robina Cooka z lékařského prostředí - INFEKCE a CHROMOZOM 6, literární scénář ke známému stejnojmennému filmu Zdeňka Svěráka - VRATNÉ LAHVE, další poutavý román z lékařského prostředí - VOLBA, povídky o psech ze všech koutů světa - STRÁŽCI DOMOVA, další psychologický román - REZAVÁ LÉTA, autentické vyprávění životních osudů dnešní osmdesátnice - POZDĚ, dva čtivé příběhy ze současnosti - KŘIŽOVATKY ŽEN, povídky ze života polské společnosti z druhé poloviny minulého století - SMRT CIKÁNSKÉHO KRÁLE, dva westernové příběhy z amerického západu - NA ŽIVOT A NA SMRT a BLOUDÍCÍ DAN, humorné pravdy Lubomíra Lichého - JAK POUŽÍT MANŽELA NA 33 ZPŮSOBŮ, putování s muzikantskou a divadelní bandou z Orlických hor - DO MOLL I DUR, dvě detektivky - ZAPOVĚZENÁ ZAHRADA a ŽÍZEŇ PO KRVI a ještě příběh lékaře z leopoldovského pekla padesátých let, kam byl odsouzen jako zločinec nejtěžšího kalibru za svůj nepatřičný odpor k nastupující komunistické diktatuře - K MRTVÝM SE NA ČAJ NECHODÍ. Z pera Allistaira MacLeana nám přibyly tři knížky plné napětí - KREV WERWOLFŮ, BEZ ŠANCE a ZASTŘELILI ANDĚLA. Kniha - VÝLET NA KŘIVOKLÁT vypráví o tom, co se stane na vesnické zábavě pořádané komunisty v konfrontaci s bývalou šlechtou. MÁ DOBRÉ LIDSKÉ RYSY, PROTO NAPSAL CESTOPISY napsal a většinou i nafotil Václav Upír Krejčí, aby mu po tom cestování něco zůstalo. Velmi čtivé jsou romány Danielle Steelové, kterých nabízím hned pět: ÚNOS, MUŽI NA ŽENĚNÍ, TLUKOT SRDCE, DAR a JEJÍ KRÁLOVSKÁ VÝSOST. Nechybí ani romány pro ženy: IRENA, NYMFOMANKA, KDYŽ PADÁ HVĚZDA a POTREFENÉ HUSY. Naučná literatura pro dospělé přináší: VYŠÍVÁNÍ OD A DO Z kompletní rukověť pro začátečníky i pokročilé, obsahující více než 80 druhů stehů, dírky, vyšívané ažury, uzlíky, růžičky, řetízky, zrníčka, šitou krajku i malbu jehlou na více než 1300 názorných barevných fotografiích, JAKÉ MÁM IQ? A JAK JE MOHU ZVYŠOVAT? testů, verbálních cvičení a slovních hříček, JAK ZKROTIT PAGASA - o literární tvorbě s humorem, ale i soubor užitečných rad pro ty, kdo se sami chtějí věnovat literární tvorbě. HOVORY S ANTIKLAUSEM - kdo to je? V knize naleznete i neotřelý pohled na samotného Václava Klause a poslední knihou je HOLKA NA ZABITÍ - neautorizovaný životopis Dagmar Veškrnové Havlové. Kromě výměnného soubor sedmdesáti knih z Českého Krumlova, na vás čeká krásně zrekonstruované dětské oddělení knihovny. Zbouraná příčka celou místnost prosvětlila, větší prostor, nová podlaha, okna, doplněné regály a hlavně nový dětský koutek, který nám vyrobil Jindra Kukačů, působí velice příjemně. Děti z výtvarného kroužku se postaraly o nástěnnou dekoraci a děti z družiny vytvořily po schodišti safari. Zatím tuto změnu hodnotil každý návštěvník velmi kladně. Nevěříte? Přijďte se podívat! Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová. ZŠ a MŠ Brloh Aprílový den ve 3. třídě 1. duben byl pro naši třídu obrácený a veselý. Po zvonění jsme se začali převlékat do pyžam a nočních košil. Pak jsme si sedli vzadu ve třídě na koberec a zazpívali jsme si ukolébavku. Pak už jsme opravdu ulehli a paní učitelka nám přečetla pohádku na dobrou noc. Nenechala nás však usnout a probudila nás zajímavou hrou. Dále jsme hráli hru Riskuj, ve které jsme si zopakovali učivo o podstatných jménech a slovesech. Opravovali jsme také úplně dobře napsaný text na tabuli, byl to pro nás chyták. Některé děti se nachytaly a chyby opravdu našly. Za správně přepsaný text jsme pak obdrželi aprílovou známku, strana 8 BRLOH 2009

9 pětku. Po celý den jsme pracovali na zábavných úkolech i v matematice a angličtině. Při čtení jsme luštili hádanky, četli si aprílové básničky a luštili rébusy. Byl to hezký den. Hodně jsme se nasmáli, a proto není divu, že jsme jej zakončili přáním, aby bylo takových dnů více. Žáci 3. třídy Den Země na základní škole Každoročně se 22. dubna po celém světě slaví Den Země. Tento svátek je vhodnou příležitostí pro nás všechny, abychom se zamysleli nad stavem naší planety. Na základní škole jsme se proto věnovali úklidu a zkrášlování okolí školy. Žáci z prvního stupně prošli celý Brloh a posbírali veškeré odpadky ležící na cestách, loukách nebo na hřišti. Žáci z Nové Vsi a z Rojšína uklidili odpadky nejen ve svých vsích, ale i ve strouhách kolem silnice směrem na Brloh. Starší žáci upravovali venkovní prostory pro děti ze školky a sportovní hřiště. Součástí úklidových prací bylo i bílení zastávky v Brloze, Rojšíně a Sedmi Chalupách. Každý z nás by si ale měl uvědomit, že udělat nějakou prospěšnou, byť drobnou věc pro zdraví přírody, může kdykoli po celý rok, a nemusí to být zrovna 22. dubna. Den naruby Víte, co je to Den naruby? To si učitelé sednou do školních lavic a žáci nastoupí na jejich místo. Tato akce se sice konala tedy na Apríla, ale mnohým žákům učitelům z třídy nebylo do smíchu, když nemohli své dětičky při vyučování ukáznit. Starší děti si samy chtěly vyzkoušet své učitelské schopnosti, proto si připravily výuku v jednotlivých hodinách na nižším stupni. Mnohdy to nebylo tak jednoduché, jak si představovaly. Přesto se akce všem moc líbila a chtějí si ji někdy zopakovat. J. Čeloudová naučili zpívat ve svahelštině písničku, provází jejich každodenní životy, ale sužují je i závažné problémy a těžkosti (mezi nimi: život ve slumu, chudoba, ženská obřízka, vzdělání ). Projekt ukázal, že tento světadíl si zaslouží trochu respektu a důstojnosti, protože poskytuje přístřeší bohaté kultuře, vlídným a pohostinným lidem. To vysvětluje odpověď na otázku, proč právě do Afriky cestuje mnoho cizinců, aby si odpočinuli od konzumní a stresující společnosti. Marie Marková Sportovní olympiáda 5. a 6. května se děti ze ZŠ Brloh zúčastnily sportovní olympiády v Českém Krumlově. Soutěžili mezi sebou žáci ze 16 základních škol v následujících disciplínách: skok vysoký, skok daleký, hod míčkem, vrh koulí, běhy a štafeta. Nejúspěšnější z našich dětí se stala Kateřina Wildmannová, která vybojovala stříbrnou medaili v běhu na 60 m. Gratulujeme. Výlet s pohádkou. Svůj první školní výlet prožili žáci první třídy v Borovanech. V zámku je čekala pohádka Princezna a kouzelná píšťalka a poté žáci navštívili soukromou zoologickou zahradu manželů Ambrožových. Projekt,,Afrika očima dětí Den bez učení smysluplně prožili naši žáci prvního června. V rámci projektu měli příležitost nahlédnout do života svých vrstevníků žijících na africkém kontinentu. Nejen pohoda, o níž se Loučení s 5. třídou Stává se tradicí, že se žáci páté třídy chtějí koncem roku rozloučit nejen se svou třídou, ale i s učitelkou, která je sem dovedla. Letos bylo ještě o loučení více - jedna dívenka odchází do jiné školy. Přáním dětí bylo - strávit noc v budově školy, a to v tělocvičně. Připravila jsem pro ně zábavný podvečer s hrami na školním dvorku a soutěž o poklad, která měla vyvrcholit stezkou odvahy, na jejímž konci bylo jeho otevření. Prožili jsme hezké chvilky plné zábavy, ale i strachu z noční cesty školou. Kolem půlnoci zhatil naše velké očekávání nenadálý incident, který pokazil náladu nejen dětem, ale i ostatním dospělým, kteří mi s přípravou večera pomáhali. Obávám se, že ve vzpomínkách dětem zůstane jen ten pokažený závěr večera J. Čeloudová BRLOH 2009 strana 9

10 Všude se něco děje aneb: Lidičky, přečtěte si zprávy z naší školičky! Hned po Velikonocích nás navštívilo divadélko,,kašpárek s pohádkou KOZLÍK MATĚJ. Děti se dověděly, jak je důležité se nevychloubat a nechat si poradit od druhého jsme si společně zazpívali v hudebním pořadu A JE TO!!! Duo Bambiny společně s Patem a Matem nás vtáhly do písniček a vyprávění o řemeslech. Nejlépe nám šla písnička o kominíkovi KALAMAJKA a pekařovi PEKAŘ PEČE HOUSKY. A té legrace! Pat a Mat nikdy nezklamou. V měsíci dubnu jsme začali nacvičovat besídku k SVÁTKU MAMINEK. Malá,,KUŘÁTKA si vybrala pohádku O VELIKÉ ŘEPĚ a starší,,koťátka hudební pohádku: O PEJSKOVI A KOČIČCE JAK SI DĚLALI K SVÁTKU DORT. Dětem se pohádky zalíbily od první chvíle, ale čekala nás,,mravenčí práce. Děti se snažily, chtěly maminkám, babičkám udělat radost. To se skutečně povedlo. Maminky si kromě vyrobených dárečků domů odnášely nádherné dojmy z obou pohádek. Dětem patří velké DĚKUJEME! Škoda, že při vystoupení nás rušili někteří dospěláci v obecenstvu a jejich ratolesti k nám přijelo divadélko,,kašpárek s pohádkou: O PRINCEZNĚ JASNĚNCE. Jasněnka neuměla poprosit, jen křičela a vztekala se. Některé děti se v Jasněnce poznaly a raději slíbily, že se polepší. Mohlo by to špatně dopadnout, ne jako v pohádce Akce výlet. S první třídou ZŠ a školkou v Nové Vsi jsme si vyrazili na výlet do Borovan. Nejprve jsme viděli hranou pohádku O PRINCEZNĚ KRISTÝNCE A KOUZELNÉ PÍŠŤALCE. Dětem pohádka moc pomohla. Poznaly, že je správné myslet na druhého, je potřeba pomoci kamarádovi. Snad si to budou pamatovat! Pak jsme se přesunuli do ZOO Dvorec. Nasvačili jsme se, napili a hurá na zvířátka, která děti jako vždy nadchla. Zachytili jsme pro vás bez prostřední dojmy z celého výletu, co se mi nejvíc líbilo: Mně se líbily tamty kozy! Velká želva. Jak utekla ta malá kozička z ohrádky. Líbila se mi husička, asi jedla písek. Stáňa Opička, želva. Čaroděj. Jak unesl princeznu. Byl škaredej. Princeznu vysvobodil zahradník. Petruška Mně se líbilo, jak ta opička pani učitelce utíkala na sluníčko, aby se tam vyfotila. Ta opice byla neposlušná. Pani učitelka na sluníčku nemohla fotit. Ještě ten lev jak se nechtěl pani učitelce zvednout a počural se. Janička V naší školce jsme SVÁTEK DĚTÍ oslavili s pohádkovým hrdinou bezva klukem Frantou Kuldanů, kterého nám poslal Kouzelný dědeček. Plnili jsme úkoly, hledali schovaná překvapení, zvládli jsme hádanky z lesa a hru,,barevná i hru,,kdo bydlí s Honzíkem v domečku? Nejtěžší byly rozstříhané puzzle pohádkových postav. Rázem se ve školce objevil ŠAŠEK, ČARODĚJ, KRÁL, KRÁLOVNA, ŠMOULA S Frantou jsme si užili krásné dopoledne. Poděkovali jsme, rozloučili a opět se těšíme na další nová překvapení od Kouzelného dědečka. K SVÁTKU DĚTÍ jsme si na objednali,, DIVADÉLKO ZA ROHEM s loutkovou pohádkou ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Děti v pohádce také hrály např. koně, lodě, letadla. Bez jejich pomoci by princ neprobudil Růženku jsme ještě přivítali na obecním úřadě do života miminka a se předškoláci rozloučili zábavným odpolednem, nazvaným TÝNOM, TÁNOM, TŘESKY, PLESKY, BYLO NÁM TU SPOLU HEZKY! se školkou. Devět chlapců a dvě holčičky řekli své ŠKOLCE AHOJ! Byli to: Filip Borovka Mikuláš Hakr Jan Rusinko Petr Holub Jana Postlová Ivana Sklářová Michael Borovka Libor Farský Karel Pavlík Marek Říha Václav Hrubeš Mně se na výletě líbil ten tygr! Váša Ten páv. Jak tam hulákal. Jak se pani učitelce nechtěl nechat vyfotit lev (jen ležel) a ty opičky jak štěkaly. Adélka Líbila se mi pohádka a čaroděj. Terezka Farská Lev, ten had a kajmanka a ten tygr. Líbila se mi ta žirafa, vlastně neta zebra tam uvnitř jak jsou ty hadi a opice. Matěj Želva, had, to jak bylo pod vodou žralok, né krokodýl. Kubík Lev a ta lvice, lev byl tatínek a tygřík, co tam spal. Ještě ty opice co dělaly HAP. Ondra strana 10 BRLOH 2009

11 Doufáme, že i Vám bylo při čtení zpráviček ze školky hezky. Zase někdy AHOJ! Za MŠ Dana Hamanová,,To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. ( Jan 15,11 ) V letošním školním roce poprvé ke svatému přijímání přistoupili tito žáci: Jan Hrubeš 3. tř. Kristýna Jakešová 3. tř. Markéta Kukačová 3. tř. Michaela Šustová 3. tř. Martin Švarc 3. tř. Aneta Florková 5. tř. Pohodové prázdniny a klid v duši přeje Marie Marková. BRLOH 2009 strana 11

12 SNY A SKUTEČNOST Stálá expozice Adalbert Stifter a rodný kraj Dvoujazyčná Č-N expozice připomíná osobnost i dílo Adalberta Stiftera ve vztahu k rodišti a Šumavě. Pořádány jsou také sezónní výstavy. Dětská vikariátní pouť Žáci naší a křemežské základní školy se účastnili dětské vikariátní poutě. Společně prožívali dětskou mši svatou v prostředí překrásné pozdně barokní poutní kaple na Dobré Vodě. Hudebně ji doprovázeli žáci Základní školy Velešín. Poté se děti vydováděly na hřišti. Společný program pokračoval návštěvou domku hornoplánského rodáka a spisovatele A. Stiftera. Děti z Velešína navštívily zdejší domov důchodců, potěšily lidovými písněmi a drobnými dárky. Závěr poutě byl zakončen požehnáním v kostele sv. Markéty. Nejvýznamnější osobností spojenou s Horní Planou je spisovatel, básník a malíř Adalbert Stifter. Narodil se 23. října 1805 v rodině tkalce a obchodníka s plátnem. Vystudoval gymnázium v Kremsmünsteru, zajímal se o přírodní vědy a právo. Dříve než literární nadání se projevil jeho malířský talent. Působil jako zemský inspektor obecných škol v hornorakouském Linci. V roce 1850 obdržel Stifter od císaře Návrší a studánka s údajně léčivou vodou nad Horní Planou. U studánky stojí barokní svatyně Panny Marie Bolestné, renovovaná v letech 1993 až 1997 německými rodáky. velkou zlatou medaili za umění a vědy a v roce 1854 rytířský kříž řádu Františka Josefa. V Linci, kde se věnoval svým literárním a vědeckým aktivitám, 28. ledna 1868 Adalber Stifter zemřel. Krásy šumavské přírody, osudy obyvatel Šumavy i vzpomínky na dětství prožité v Horní Plané našly svůj odraz v mnoha Stifterových povídkách a románech, např. Z kroniky mého rodu, Popsaná jedlička, Hvozd, Vítek (většinu z nich vlastní i v brložská knihovna). Na české, rakouské i německé straně Šumavy najdete mnoho míst, která připomínají osobnost tohoto básníka Šumavy. Kromě Památníku - rodného domu Adalberta Stiftera či krátké Stifterovy stezky v okolí Horní Plané (4 km) můžete absolvovat několik pěších či cyklistických výletů do kraje Adalberta Stiftera. Marie Marková strana 12 BRLOH 2009

13 Český červený kříž MS ČČK týden plný aktivity Motto: Tiká v každé rodině! Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a tři ze čtyř nemocných umírají... Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 50ti% všech onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy května se konal Český den boje proti rakovině. Opět jsme prodávali květy měsíčku lékařského. Protože v loňském roce jsme prodali 200 kytiček a ještě byla poptávka, vzali jsme si jich letos k prodeji 250. Kytičky jsme sice prodali, ale museli jsme ty poslední nabízet dům od domu a ty poslední jsme prodali až v šest večer. Máme už své stálé zákaznice a ty nemůžeme žádný rok opomenout, naše první návštěva patří právě jim. Jsme rádi, že nikdo naši nabídku neodmítl a lidé si kytičky ochotně kupovali. Každý rok uveřejňujeme prodejní místa, na ta se však mnoho lidí nedostaví. Letos nám nepřálo ani počasí, přesto jsme za kytičky prodávané v Brloze vybrali 6 017,- Kč. Všem, kteří do sbírky Boj proti rakovině přispěli, velice děkujeme. 14. května se konala okresní soutěž Hlídek Mladých zdravotníků v Českém Krumlově. V letošním roce jsme obhajovali své loňské vítězství v obou kategoriích. Bylo to obtížné, neboť lonští páťáci přešli do starší kategorie a na jejich místo nastoupili nováčci ze třetí třídy, kteří na kroužek začali chodit v září. V letošním roce jsem postavila tři soutěžní družstva. Jedno v I. kategorii a dvě ve II. kategorii. Poctivě jsme se celý rok připravovali, ale na soutěži jsem zjistila, že moji třeťáci jsou tam nejmladší a za soupeře mají čtvrťáky a páťáky. Hned na prvním stanovišti se setkali s realistickým znázorněním poranění obličeje dvou chlapců. I když jsem je na to připravovala, byli zaskočeni a než se vzpamatovali, ztratili drahocenné body. Další stanoviště však už procházeli s jistotou. Pršelo, ale to nám nemohlo zabránit v poskytování první pomoci dalším zraněným. Starší kategorie, to už jsou ostřílení soutěžící kluci z devítky, kterým jsem do družstva přidala dvě dívky ze šestky. A jak to dopadlo? Svá první místa jsme obhájili, putovní poháry jsme přivezli zpět a pyšnili jsme se medailemi. Soutěžní třetí družstvo získalo čtvrté místo. Bylo to pro ně zklamání a neobešlo se to bez slziček. Věřím, že příští rok si to vynahradí, poučí se z chyb a bude vyrovnaným soupeřem i družstvu, které zvítězilo. Vítězná družstva Hrubeš Jan Libor Anderle Kukačová Markéta Švarc Jan Chudá Jana Vojtko Petr Jakešová Kristýna Binderová Gabriela Šustová Michaela Jaklová Kamila Všem mladým zdravotníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy i naší obce. S kluky z devítky se nerada loučím, pracovali v kroužku od třetí třídy a vydrželi. V soutěžích se každoročně umisťovali na předních místech a většinou vítězili. Také mi to vyčítali, že nemají ve své sbírce žádnou bronzovou medaili. Kluci, ať vám v životě vždy vše vychází tak dobře jako v kroužku a ať při vás stojí vždy štěstí. I když teď s vámi trochu mlátí věk, byli jste slušní, pracovití, vždy ochotni pomoci a měli jste moc hezký vztah k mladším dětem. Díky za vše a jistě nashledanou při další zdravotnické práci. 18. května jsme jako vítězové okresního kola soutěže postoupili do kola krajského. To se konalo ve Strakonicích. Na pilování už nebyl žádný čas. Do soutěže jsme jeli dobře připraveni, ale utkat se s vítězi ze všech okresů je úkol těžší. Nás sice těší, že jsme neskončili poslední, ale se šestým místem spokojeni nejsme. Zbytečnými chybami jsme se připravili o lepší umístění. Svou roli sehrála i nervozita a psychické vypětí. Večer 13. května organizovala MS ČČK pro své členky Den matek. Toto setkání se stalo v MS už tradicí a velice se na ně všechny těšíme. Náležitě jsme se na ně připravily a přemýšlely, jakou dobrotou překvapíme ostatní. Při dobrém jídle a pití čas rychle utíkal. Ani jsme si nestačily vše vypovídat a už byl čas zase se rozejít. Oslavily jsme také životní výročí naší členky Jiřiny Salzerové. Všechny přítomné členky obdržely květiny, nepřítomným matkám byly rozvezeny a dodány druhý den. Marie Anderlová ZO ČČK BRLOH 2009 strana 13

14 Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili vodné za rok 2008 a poplatek za psa na rok 2009, aby tak co nejdříve učinili. Splatnost vodného za rok 2008 byla do , splatnost poplatku za psy na rok 2009 do Dále upozorňujeme občany, že je nutné nahlásit na obecním úřadě každou změnu, která se týká poplatků i vodného. Tzn. při stěhování nahlásit stav vodoměru, ukončit smlouvu o dodávce a odběru vody, ukončit přiznání k poplatku za tříděný odpad a při úmrtí psa, stěhování nebo pořízení nového psa tuto skutečnost nahlásit. V případě, že občané tak neučiní, budou poplatky na nich vymáhány. Od do je možné zaplatit zálohu na vodné na rok Cena vodného pro rok 2009 je 15,- Kč, stočné 10,- Kč. Co je na obci nového? Dostává se vám do rukou další (letos druhé) číslo Zpravodaje. V minulém čísle jsem vás informovala o službě Czech Point a nabídla informace k našim internetovým stránkám. Bohužel ne vše, co jsem plánovala, se již podařilo uskutečnit, ale budu se snažit co nejvíce toho v nejbližší době splnit (podle časových možností). V tomto čísle bych vás ráda informovala o dost podstatné změně, která se dotkla naší obce. Nebudu vám tady citovat žádné zákony, ale od nového roku došlo k určitým změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty, a tak se díky našim zákonodárcům stane většina větších obcí časem plátci této daně. Protože naše obec má dost širokou škálu činností od pronájmu bytů, provozování vodovodu a ČOV, provozujeme lyžařský vlek, poskytujeme i další služby občanům, jako služby traktoru, rypadla, plošiny, prodej zboží (pb. lahve, knihy, brožury a další materiály o obci a okolí), staráme se o sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu a další služby, které zde nebudu jmenovat, musela se obec zaregistrovat jako plátce DPH a od 1. června jsme již plátci. Mně jako účetní zase přibude nějaká ta starost a vráska navíc jak to udělat, aby bylo všechno dobře a dostali jsme dobré hodnocení hospodaření na konci roku. Na rozdíl od podnikatelů DPH u obcí má své zvláštnosti a ne všechno podléhá DPH. Je třeba přesně vědět, co kam zařadit a jak co počítat. A co přinese tato skutečnost našim občanům? Abych pravdu řekla k velkým změnám, díky našim zastupitelům, nedojde. Jediné, kde občané pocítí vliv DPH, je u služeb traktoru, plošiny, rypadla, mandlování prádla. Ke stávajícím cenám od 1. června připočítáváme 19 % DPH. Ale i tak si myslím, že tyto služby nabízíme za příznivé ceny. Cena vodného a stočného, která byla pro letošní rok stanovena na 15,- a 10,- Kč, zůstane stejná a DPH budeme od těchto částek odpočítávat, tzn. tyto ceny budou pro občany stejné, jako kdybychom nebyli plátci. Cena žetonů zůstane pro občany také stejná (modrý žeton ve výši 65,- Kč), v současné době se jedná jen o změně ceny za žetony pro podnikatele, protože svoz od podnikatelů má trochu jiná pravidla. Také u zboží (pb. lahve, knihy a další materiály o obci) zůstane cena stejná. Do konce roku bude třeba připravit změnu vyhlášky o tříděném odpadu, za který se v současné době platí poplatek ve výši 200,- Kč na jednoho člena domácnosti. Díky DPH bude muset být tato vyhláška změněna a poplatek za svoz tříděného a velkoobjemového odpadu sladěn s prodejem žetonů. A. Hampelová Červenec Maurerová Anna Honsová Růžena Srpen Binderová Růžena Čutková Bohuslava Borovková Jiřina Borovka Jan Září Stropek František Simandlová Ludmila Vacková Růžena Čutka Václav Pechová Ludmila 70 let 86 let 90 let 70 let 84 let 80 let 65 let 75 let 84 let 75 let 81 let Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě v blízkosti svých příbuzných, přátel a známých. strana 14 BRLOH 2009

15 Ženíme se, vdáváme se V sobotu 12. června 2009 si v obřadní síni obecního úřadu řekli své Ano Luděk Švarc a Lenka Valentinová Ilona Ondoková Tomáš Hajduch Vítání občánků Dne 11. června jsme na obecním úřadě přivítali šest nových občánků, z toho jedna dvojčátka. O kulturní vložku se opět postaraly paní učitelky a děti z mateřské školky. Eva Antonie Sojková Kateřina a Jiří Koubovi BRLOH 2009 Jana Švarcová strana 15

16 Touto cestou bych chtěla dodatečně poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s mojí sestrou Růženou Fraňkovou a potom i s mou maminkou Růženou Mikešovou. Marta Tomanová Dům s pečovatelskou službou VÝLET Ve středu 3. června se skupinka důchodců vydala na výlet. V osm hodin ráno na nás čekal minibus s řidičem a průvodcem v jedné osobě. První zastavení bylo ve Chvalšinách, kde jsme si prohlédli kostel sv. Maří Magdaleny. Následovala zastávka na vyhlídce v Českém Krumlově, odkud jsme odjížděli směrem na Rožmberk a Vyšší Brod. Třetí zastávkou byla Čertova stěna. Všichni jsme se vyšplhali na nejvyšší kámen, abychom obdivovali přírodu a okolní krajinu. Po krátké procházce jsme pokračovali dále směrem na Loučovice a Lipenskou přehradu. Z Přední Výtoně jsme se dlouho očekávaným a obávaným převozem svezli do Frymburku. Trochu jsme se obávali nasednout a ani jsme nevěřili, že se tam spolu s bagrem, nákladním a dvěma osobními auty vejdeme Nakonec jsme ale úspěšně přistáli u břehů Frymburku. Zde jsme měli chvilku volného času na posilněnou. Z Frymburku vedla naše cesta do Horní Plané a do Nové Pece. Měli jsme tedy možnost prohlédnout si nejen model Schwarzenberského plavebního kanálu, ale i jeho skutečnou podobu. Náš řidič-průvodce nám zde podal velmi zajímavý a poučný výklad. Co nás však skutečně šokovalo, byl pohled na lesy v Národním parku Šumava, jehož stromy byly značně prořídlé a napadené kůrovcem. Byl to smutný pohled. Po výkladu jsme si dali něco k snědku, nová energie byla nutná pro další cestu. Krátké zastavení jsme absolvovali v Pěkné, kde jsme si mohli prohlédnout starý kamenný vodovod. Z Pěkné jsme cestovali do Volar, kde jsme se potěšili pohledem na staré dřevěné domy. Z Volar jsme pokračovali domů přes Zbytiny, Smědeček a Kuklov. Čekalo nás však ještě jedno překvapení od pana průvodce. Zastavili jsme na Kuklově a soutěžili v otázkách z výletního dne. Za správnou odpověď obdržel každý zúčastněný malý dáreček. Sláva, nazdar výletu vrátili jsme se domů v půl páté odpoledne, všichni spokojení, plní zážitků a výborné nálady. Přálo nám i počasí, takže výlet neměl chybu. Navnadilo nás to tak, že už přemýšlíme, kam bychom mohli vyjet příště. P.S. více fotografií na Dana Sixlová strana 16 BRLOH 2009

17 Badminton V badmintonových soutěžích skončila sezona 2008/2009 a je čas na zhodnocení odehraných soutěží. Mezi elitou kraje se neztratili ani hráči z Brloha, startující v barvách oddílu badmintonu TJ Sokol Křemže. Honzík Jakeš v této sezoně sbíral teprve zkušenosti, přesto už je v konečném krajském žebříčku chlapců do 13 let na slušném 13. místě. V této kategorii obsadil Jindra Kukač ve dvouhře šesté, v mixu deváté a ve čtyřhře jedenácté místo. Vzhledem k tomu, že v této kategorii bude hrát ještě i příští rok a většina hráčů před ním postoupí výše, můžeme se těšit na ještě lepší umístění v příští sezoně. Jindra Kukač už sbíral slušná umístění i v kategorii hráčů do 15 let. Tam je v konečném krajském žebříčku sedmý. Láďa Němec je 25. Ještě příjemnější je pohled na výsledky Přeborů Jihočeského kraje. Láďa Němec bojoval statečně o medaili ve čtyřhře unikla mu jen o fous, když skončil na výborném pátém místě. Dvě bronzové medaile si v této kategorii vybojoval J. Kukač ve čtyřhře a mixu. Brlošťáci se dočkali i zlaté medaile z Přeboru kraje. Získal ji Jindra Kukač, když vyhrál s M. Koudelkovu mix v soutěži hráčů do 13 let. V této věkové kategorii přidal Jindra i bronz za třetí místo ve čtyřhře. Pomyslnou bronzovou medaili si přivezl i Honza Jakeš, když byl třetí ve čtyřhře na turnaji Grand prix D hráčů do 13 let. Jindra Kukač si vyzkoušel i jak se hraje na Mistrovství České republiky. Rozhodně se mezi staršími hráči neztratil a ve čtyřhře získal výborné páté místo. Výborné výkony, které podával v celé sezoně J. Kukač, mu vynesly i nominaci do krajského družstva. Příspěvky čtenářů Zpravodaje Velikonoce a lidové zvyky. Na Velikonoce se i u nás v Brloze dodržují různé velikonoční zvyky a obyčeje. Protože se do naší vesnice přistěhovalo více nových obyvatelů a tyto naše tradice neznají, chtěli bychom o nich napsat. Pro nás děti je nejdůležitější řehtání, které nahrazuje hlas zvonů. Zvony odlétají na Zelený čtvrtek do Říma a my až do sobotního poledne místo jejich zvonění řehtáme. V sobotu, po posledním řehtání, se rozdělíme na skupinky a jdeme si pro svoji odměnu za vykonanou práci. Obcházíme vesnici a říkáme koledy. Malé děti si nesou košíčky, do kterých ukládají sladkosti a malovaná vajíčka, větší děti mají pomlázky a jeden nebo dva organizátoři jsou výběrčí. U nich se hromadí peníze, které nám lidi dávají. Po ukončení obchůzky všichni z košíčků vysypou dárky a spravedlivě se o ně rozdělíme. Velké děti se většinou sladkostí vzdají, vezmou si jen trochu, aby malé děti měly více. Pak se jdou počítat peníze a podle docházky se vypočte, kolik korun si každý vydělal. V něm absolvoval v závěru sezony i turnaj krajských výběrů, kde se utkali ti nejlepší hráči celé ČR. Jindra byl nejlepším z Jihočechů. Ke konci sezony začal v oddílu badmintonu trénovat i další hráč pocházející z Brloha Martin Hajduch. Zatím dělá své první badmintonové krůčky. Na první soutěž a věříme, že i úspěchy, si musí ještě chvilku počkat. MUDr. Václav Koudelka Celé řehtání mají na starost nejstarší žáci deváťáci. Mají s organizací dost práce. Zapisovat do seznamu každého, kdo je přítomen, dbát o bezpečnost řehtačů, starat se a vozit trakař a správně rozdělit odměnu. Někdy si organizátoři za tuto práci nechávají více peněz. Je to taková nespravedlivá zvyklost. My jsme letos rozdělovali vše spravedlivě. Na odměnách pro děti si můžete porovnat, jak si různí organizátoři cení svou práci. Někdy je to hodně pro sebe, méně pro ostatní. Kdo chodil letos řehtat pokaždé, vydělal si 300,- Kč (loni to bylo 120,- Kč). Rodiče malých dětí nám však začali zavádět nový zvyk. Chodí se svými dětičkami řehtat. Děti jsou malé, a tak je musí nosit, děti nemají řehtačky. Chodit řehtat by mělo jen takové dítě, které vydrží točit řehtačkou a obchůzku si odpracuje. Tyto malé děti se samozřejmě chtějí vozit na trakaři, protože i pro rodiče je svižná chůze s dítětem obtížná, ale nedovolí, aby je vezl organizátor, a tak dochází ke kurióznímu pohledu, když průvod vede tatínek, který veze své dítko na trakaři. Vzpomeňte si, milí tatínkové a maminky, zda bylo něco takového za vašich dob možné. Léta letí jak voda a i vaše děti se dočkají. Letos jsme byli překvapeni také tím, že nám jedna maminka vozila řehtače z Loučeje. V každé vesnici se řehtá a do sousední vesnice se nechodí. Cizí nejsou jen ti, kteří sem jezdí za příbuznými na svátky. Ty samozřejmě bereme. Dohled maminky jsme měli i o sobotní koledě. Paní pravděpodobně nezná místní zvyky, a tak s košíčkem, který naplnilo její dítě, odjela bez dělení. Není také dovoleno, aby si někdo koledoval sám pro sebe. Byli BRLOH 2009 strana 17

18 jsme překvapeni, když po odchodu skupinky zůstal koledníček u domu, znovu říkal koledu a dožadoval se další odměny. Koleda jednotlivců je až v pondělí, kdy chodí kluci vyšlehat děvčata a ženy a dostávají odměnu jen pro sebe. Na závěr bychom chtěli oslovit naše podnikatele, kteří pracují se dřevem. Trakař by potřeboval generální opravu. Prosíme, opravte nám jej. Nenechávejte si to ale až na příští Velikonoce, to by se na to mohlo zapomenout. Děkujeme. Padla vláda Organizátoři letošního řehtání Navzdory přesvědčení většiny z nás obyčejných, že kapři si svůj rybníček nevypustí, Olga Zubová a Věra Jakubková nás svojí politickou neprozíravostí zaskočili jako ten, kdo chce s karbaníky hrát mariáš a neumí to. Ale vlastně to byl bývalý komunista, soudruh Vlastimil Tlustý, tehdy současný člen ODS, který svou vládu porazil. Proč? Ješitnost spolu se zhrzeností? Nebo snad služba Václavu Klausovi, kterému se znelíbil Mirek Topolánek se svým proevropským myšlením, a který se rozhodl, že za nitky řízení Evropské unie bude tahat sám osobně? Co se změnilo? Dosud předsedování Evropské unii bylo považováno za zbytečné a teď to bude smysluplný úřad? Všichni honem spěchali, aby padla vláda a spolu s tím se rozpadlo řízení Evropské unie. Proč? To my obyčejní pochopíme dodatečně. Všichni jsme byli přesvědčeni, že jde o plané politické tanečky ke zviditelnění se opozice a některých dalších poslanců. Ale nakonec byli zaskočeni i všichni politici. Především opozice. Stejně jako vyhrála volby na podzim na populisticky přeceněných poplatcích a dodnes neví, co s tím, nyní se zviditelňovala již pátým pokusem o svržení vlády. A ono se to povedlo! Ale vládnout se jí nechce. Vrcholí krize u nás i v Evropě. Proto volby oddálíme. A vymyslíme nějakou úřednickou vládu. I prezident to tak chce. A našim poslancům vůbec nevadí, že se nechovají ústavně, opět krkolomně vymýšlejí zákon pro jedno použití, aby se nemuseli řídit Ústavou a mohli současné vládě zkrátit její vládu. Nezakládáme precedens pro nezákonné chování? Nezakládáme, protože nezákonné chování politiků je u nás normou! Co takhle zákon na zkrácení vlády prezidenta, až se nám znelíbí? Proč ne? Přesvědčují nás, že jednají na hraně zákona. V únoru 1948 jsme také byli na hraně zákona. Příliš si na to zvykáme. A stačí jeden deprivant typu Adolfa Hitlera a máme tu opět totalitu. Ale ani náš prezident se s demokratickými principy moc nepáře. Opakovaně se snaží zasahovat do moci soudní, což moc výkonná v demokracii nedělá. A nyní klade potenciálnímu premiérovi podmínky, které ani naše Ústava nezná. Poslanci musí sehnat 101 podpisů poslanců, kteří bianco podepíší souhlas s budoucí potenciální vládou, která dosud neexistuje. Překvapuje mne, že to poslanci neberou úkorně. Stejně mimo smysl zákona se chovají naši sociální demokraté. Populisticky slíbili lidem před volbami, že nebudou platit poplatky. Nyní to musí splnit. Jinak v příštích volbách prohrají. Jenže je to v rozporu se zákonem na mnoha místech. A tak jim soudy zastavují proplácení poplatků ve zdravotnictví za občany, protože to uznávají za porušení hospodářské soutěže. A tak se oba tábory navzájem posílají k Ústavnímu soudu, protože se snaží posuzovat postoj druhé strany za protiústavní. Navíc senátní kompromisní úprava poplatků přináší zdravotnictví ztrátu řádově v několika miliardách korun. Nejde jen o celkovou sumu poplatků. Ale při úplném zrušení poplatků by došlo zpět k deregulaci nadbytečné zdravotní péče, což by podle ministerstva zdravotnictví vedlo k 15 miliardové ztrátě. A tak sociální demokraté si sice zrušením poplatků mohou zachovat přízeň lidu neznalého, ale tvrdě postihnou ekonomicky zdravotnictví právě v době krize a vrhnou jej o několik roků zpět. Co pak hodlají dělat v krásných betonových budovách nemocnic bez lékařů a bez sester? Obě hlavní a zdánlivě protichůdné strany, ODS a ČSSD, se nám shodnou v jakési nové koaliční dohodě a v rozporu s Ústavou na dodatečném zkrácení volebního období a opět v rozporu s Ústavou na zřízení nepolitické, úřednické, překlenovací vlády odborníků, kterýžto pojem Ústava nezná a oddálí volby na podzim. To vše, aby volič zapomněl na chování politiků obou hlavních stran, jak se navzájem obviňovali z prorůstání organizovaného zločinu do té druhé strany. Obě protichůdné strany se opět spojí v nové koalici proti menším stranám a budou tak realizovat postoj nechuti Václava Klause vůči nim. A komu vadí potenciální prorůstání organizovaného zločinu do vládních struktur a úspěšný nepřiměřený lobing s korupčním potenciálem? A komu vadí potenciální riziko ztráty svobody a demokracie v Česku? Volič si odpočine a opět se nechá vyhecovat k volbě jen těchto dvou stran: ODS a ČSSD. Ostatní se dostat do Parlamentu nemusí. Když jen lehce pozměníme volební zákon, tak se tam nedostanou. Kdo by toho litoval? Zatím nikdo. A naše zdravotnictví? Po dobu překlenovací, prozatímní vlády pod taktovkou koalice ODS a ČSSD se jistě nic k lepšímu nezmění Obě strany, ODS i ČSSD, jsou si vědomy nutnosti regulace nadbytečné péče poplatky, jsou si vědomy nezbytné až 30% spoluúčasti pacientů, ale tomu moc nevěřím, že by to za sebe nechali provést úřednickou vládu. MUDr. Bohumír Šimek Je Václav Klaus svéprávný? Náš prezident Václav Klaus opakovaně nepodepisuje mezinárodní smlouvy ratifikované parlamentem a senátem a tím brání jejich platnosti. Co s tím? Tvůrci naší Ústavy dle Petra Pitharta a dle předsedy Ústavního soudu Rychetského si s tím neví rady. Při tvorbě Ústavy údajně předpokládali spolupráci všech politiků v zájmu naší republiky, a tak nepředpokládali, že by někdo z politiků na postu presidenta mohl blokovat naši legislativu. Co s tím? Prý neexistuje právní řešení této situace. Jedině, že by náš prezident byl shledán nesvéprávným. Avšak v zemi, kde jsme na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let drželi na nemocničním lůžku zcela dementního prezidenta, aniž bychom jej zbavili funkce, tato cesta jistě schůdná nebude. Na jeho absolutistické chování ve funkci prezidenta si postupně zvykáme. A tak jeho chování budeme hodnotit zatím jen jako svérázné, i když nám vadí jeho přístup ke jmenování soudců nebo jeho nedemokratické vměšování se do moci soudní. S narůstajícím počtem podivností mne znepokojuje, že máme za sebou teprve jednu pětinu jeho nového panování. MUDr. Bohumír Šimek strana 18 BRLOH 2009

19 Aloe vs. agáve Jsou si podobné, sestry z čeledi Asphodelaceae ( asfodelovité, česky kopíčkovité), mylně nazývané kaktusy. Jejich použití je rozdílné... Obě rostliny se skutečně podobají kaktusům svými špičatými dužnatými listy, které jsou ozbrojeny pichlavými trny po okrajích a jejich odolností proti suchu. Tím podobnost končí. Ale hezky popořádku... Rozeznáváme až 500 druhů aloí. U nás se pěstuje A.vera (pravá) a A.arborescens (stromečkovitá). Neměla by chybět v žádné domácnosti jako první pomoc při drobných popáleninách a oděrkách. Stačí odříznout část dužnatého listu a ránu potřít průsvitným gelem, který na povrchu kůže ztuhne a vytvoří přirozený obvaz, zabraňující přístupu infekce a urychlující hojení. Obklad z rozdrcené dužiny chladí a velmi dobře uklidňuje pokožku spálenou sluncem. Občas je dobré udělat si pleťovou masku z aloe (tu používala už egyptská Kleopatra). Nadšení bylinkáři určitě znají lektvar z rozdrcené tříleté aloe, červeného vína, medu a kvalitní pálenky. Zde je namístě jedovatá poznámka: nesmíchané ingredience -kromě aloe- také chutnají a léčí výborně. Protože kdo si lízl slizce hořkého gelu, určitě se vyhne moderním osvěžujícím minerálkám a zaručeně živým jogurtům s aloe vera, nehledě na to, že potravinářský průmysl všechno hezké a léčivé nastabilizoval a zahubil. O kosmetických přípravcích to platí stejně!!! Tolik o gelu z aloe. Existuje ještě další produkt, a sice latex, který vyměšují buňky na vnitřním povrchu listů. Tato látka má velmi agresivní projímavý účinek, může zhoršit vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, aktivovat hemeroidy, kojícím matkám přechází do mléka a může ohrozit kojence křečemi a průjmy. Takže aloi užívejte pokud nemáte na ni alergii- raději jen zevně. Druhou pozoruhodnou rostlinou je agáve, v parcích hojně pěstovaná a u nás doma často proklínaná pro svou hmotnost: Proč musíme mít kytky, který mají tunu??, rozkladitost: Zase jsem se škrábnul o trn, to aby to člověk vobcházel vobloukem! a nepoužitelnost: A vůbec se nedá jíst! A zde bych si dovolila odporovat. Víš co, necháme ji narůst ještě víc a pak z ní vypálíme TEQUILU. Popravdě, že ve své domovině -Mexiku- roste jako plevel si 200 druhů, snad slouží místo nepřekonatelných plotů, nemá v současné době jiné logické uplatnění. Ovšem nic není tak jednoduché a z naší doma pěstované agáve (anebo kdybyste snad měli zálusk na obří agáve u Lannova pomníku?) bychom nic nevytěžili. Tequila se totiž vyrábí z vnitřku srdce modré Weberovy agáve, které vyrostly na území státu Jalisco. Vnitřek rostliny bez listů vypadá jako ananas piňa, který se rozseká a peče, kdysi v kamenných pecích, aby se uvolnily zkvasitelné cukry. Dále se fermentuje a pak destiluje, následně se nechává různou dobou zrát, minimálně 30 dní. Nepožadujte po takhle mladé tequile, aby byla zlatá to přibarvil potravinářský průmysl karamelem a barman vám k ní vnutí místo limety pomeranč a skořici. Tequila reposado zraje 2 11 měsíců, añejo 1 rok, Extra Añejo v sudech po bourbonu 3 roky a ty se pak mohou pyšnit nazlátlou barvou. Až si budete kupovat tequilu, chtějte 100 % blue agave, směs s jiným alkoholem, tzv. mixto, chutná podivně. O alkoholu z agáve koluje mnoho polopravd a legend, např. o červeném červu v láhvi tj. Con gusano rojo v pálence taktéž z agáve nazývané mezcal z území Oaxaca v Mexiku, která prý obsahuje mescalin (takový nesmysl, tento halucinogenní alkaloid, jak ví i malé dítě, obsahuje kaktus peyotl, původem odtamtéž.) Pokud jste tedy zakoupili láhev tequily nebo mezcalu, nezapomeňte přikoupit ještě limety, sůl má doma snad každý. (U drahých značek to není nutné, zvolna ji upíjejte z koňakových skleniček.) Připravte srpky limetek, nalijte alkohol do malých odlivek. Kdo neví, tequila se pije takto: lízněte si soli, zapijte nechlazeným alkoholem a zakousněte limetu. Na koho vyjde červ ze dna láhve, má i něco k jídlu... Pro zděšené vysvětlím: jedná se o larvu motýla, která parazituje uvnitř rostliny, často se připlete do kvasu a pak se přidá i do pálenky. Ale můžete si vybrat, na dně láhve může být larev hned několik, kousek cukrové třtiny nebo i malý škorpion... A pozor na počet skleniček! Tequila se pije velmi lehce a pak chcete objímat celý svět. Krásné léto, nebe jak v Acapulcu aloím a agávím a prázdninovou pohodičku všem přeje Marie Jurášová Omluva Omlouvám se pí. Švarcové a pí. Čeloudové za to, že jsem byl ve hod. bezohledně probuzen dvojhlasným dětským výkřikem děsu a pak neovládaje svoje emoce, choval se jako hulvát. Lubomír Hovorka Něco o a pro zdraví Radost ze zdravých dětí - specifika stravy v dětském věku. Od třetího roku se strava dítěte podobá svým základem stravě dospělého člověka. Obiloviny, zelenina i luštěniny jsou v dětském věku základem stravy. Některé rozdíly provázejí celý dětský věk a jsou důležité pro správný psychický i fyzický rozvoj dítěte. Vzhledem k tomu, že období dětství je obdobím růstu, je třeba více základních stavebních kamenů, tedy více bílkovin. Kvalitní bílkoviny tvoří kombinace obilovin a luštěnin. Děti by měly mít denně na talíři tuto kombinaci. Pokud možno, denně používáme miso pastu a sojovou omáčku, které obsahují kvalitní aminokyseliny (základní komponenty bílkovin). MUDr. Strnadelová doporučuje zařazení masa do stravy dítěte asi od roku a půl. MUDr. Fořt uvádí, že dítě je schopno strávit maso od doby, kdy mu narostou špičáky. Je to přibližně stejné, jako ve výše uvedeném věku. Nejlépe je začínat rybami. Jsou nejlépe stravitelným masem. Bílé maso je po stránce stravitelnosti vhodnou potravinou, avšak přísady použité do krmení, masokostní moučky, hormony BRLOH 2009 strana 19

20 a antibiotika, které jsou běžnou součástí stravy drůbeže i skotu, mohou nepříznivě zasáhnout do vývoje a zdraví dítěte. Pokud chcete používat maso do stravy dítěte, sežeňte si maso BIO, nebo z domácího chovu. MUDr. Strnadelová doporučuje červené maso v dětském věku vynechat. Dále doporučuje maso zařazovat do stravy 1x týdně. Maso se kombinuje na talíři pouze se zeleninou. Mnoho dětí intuitivně maso odmítá. Není třeba je násilně nutit. Kvalitní bílkoviny jim zajistíte každodenním používáním obilovin a luštěnin. Mezi vhodné luštěniny patří červená čočka, fazolky azuki, mungo, ale také tofu a tempeh. (vše k dostání v obchodech se zdravou výživou). Vejce také patří k bílkovinám, ale do roku a půl se vejce nedoporučují. Později jen zřídka přidávat do stravy. Dalším důležitým aspektem potravy dětského věku je konzistence stravy. Celý dětský věk provází potřeba většího množství kašovité stravy. Téměř denně zařazujeme obilné kaše a několikrát týdně zeleninové omáčky. Do věku asi šesti let se doporučuje používat třetinové množství soli, protože ledviny jsou stále ve vývinu. S kořením zacházíme velmi opatrně. Pepř je kořením, které v dětském jídelníčku vůbec nepoužíváme. Náš organismus se přizpůsobuje počasí, a proto se v létě kromě jaterních a kožních problémů objevují častěji i problémy se srdcem. Srdce je v tomto období nejaktivnějším orgánem. Vše, co má se srdcem spojitost, je třeba mít více na pozoru. Vysoký nebo kolísavý krevní tlak, zvýšený cholesterol, cévní problémy Čím dříve začneme u našich dětí se správnými stravovacími návyky, tím lépe se nám je bude dodržovat. A hlavně tím budeme moci předejít civilizačním nemocem, které jsou výše zmíněné. Vzhledem k tomu, že energie je nejteplejší, jíme v létě, obzvlášť v horkých dnech, nesmažená jídla. Jídlo upravujeme tepelně jen krátce. Dáváme přednost lehkým jídlům, snadno stravitelným. Podíl kořenové zeleniny by měl být nižší, než v ostatních ročních období. Častěji zařazujeme syrovou zeleninu. Používáme hodně i naťovou zeleninu (natě a listy z mrkve, řepy, ředkve, ředkvičky, kedlubny, celeru, ) Z obilovin dáváme přednost kukuřici, protože ochlazuje organismus a dlouhozrnné rýži. V chladnějších dnech je možné tyto obiloviny kombinovat s jáhlami. Z luštěnin se na léto doporučují spíše polotovary, jako je tofu a tempeh. Velmi vhodná je i červená čočka, která je lehce stravitelná, obzvlášť pokud se k ní přidá kousek mořské řasy. Kukuřičná kaše (polenta) - je velmi vhodná, jako snídaně. Dá se vařit ve vodě, nebo v mléce. Dochutit se dá na slano i na sladko. Pečený tempeh 1 tempeh natural, sójová omáčka, hořčice, zázvorová šťáva, cibule, olej, zeleninový vývar Tempeh povaříme v zeleninovém vývaru. Stačí přidat na 5 min. do polévky. Necháme okapat a nakrájíme na tenké plátky. Plátky potřeme směsí z hořčice, sójové omáčky a zázvorové šťávy a necháme chvíli odležet. Na plech vymazaný olejem dáme nakrájenou cibuli a ni položíme tempeh. Pečeme v rozehřáté troubě min. Jako příloha je vhodná sezónní zelenina na páře (brokolice, květák, mrkev, pórek ). Zdravá strava je stavebním kamenem pro naše děti, ale i pro nás. gaudi Okénko lékaře A/H1N1 Chřipka. Prasečí chřipka se valí z Mexika do světa. Lidé na ni umírají. Co máme dělat? Již více než deset let opakovaně píši o chřipce, která se občas vyskytuje ve větším měřítku. A občas se prožene světem v nové síle v pandemii, která hubí miliony lidí. To se stává, pokud virus chřipky se pasážuje přes domácí zvíře a dojde ke změně antigenního kabátu, což způsobí, že lidským imunitním systémem vyrábějícím protilátky není včas poznán a nevytváří se včas protilátky proti infekci. Tato změna se děje v chudších oblastech, kde člověk žije v užším trvalém kontaktu se svými hospodářskými zvířaty. A přesně to se nyní stalo v Mexiku. Nejhorší pandemii chřipky prožila Evropa po první světové válce, kdy válečnými útrapami vysílené obyvatelstvo napadl nově mutovaný kmen, který na světě skosil 50 milionů lidí. V Evropě zaútočila chřipka ze Španělska a odtud také měla své pojmenování. Současně se šířící virus prasečí nebo mexické chřipky není tak virulentní, takže lze očekávat, že jeho smrtnost nebude tak veliká. Potenciálně vyšším rizikem jsou těžce nemocní pacienti s hraničními funkcemi životně důležitých orgánů. Pokud se máme dobře bránit chřipce, musíme o ní něco vědět. Chřipka je virus, což je prostá jaderná kyselinka obalená polysacharidovým obalem. Virus se zachytí na povrchu buňky sliznice dýchacích cest, do nitra buňky pronikne jen samotná genetická informace v podobě jaderné kyselinky, které se ihned ujme reprodukční aparát slizniční buňky a začne replikovat tuto virovou jadernou kyselinku, která se obaluje polysacharidovým obalem. Během několika hodin dojde k pomnožení viru, které vede k záhubě a rozpadu slizniční buňky, ze které se pak uvolní stovky virů chřipky, které napadají sousední buňky. Při rozpadu buněk se uvolňují pyretické látky, které rychle zvyšují teplotu těla, v jejímž důsledku dochází ke schvácenosti člověka. Rozpadající se buňky dýchacích cest způsobují převážně suchý kašel, ale i zvyšují sekreci bronchiálního sekretu. Rýma je u skutečné chřipky méně typická. Kašel a kýchání jsou nejčastější formou šíření chřipky. Při kýchání se šíří viry až na vzdálenost šesti metrů. Toto šíření úspěšně omezíme včasným rozprostřením kapesníku před obličej nebo rouškou. Čím větší koncentrace virů v ovzduší, tím větší průnik virů do našeho těla, tím rychlejší nástup onemocnění a tím horší průběh. Proto pro včasnou diagnózu je nutné posoudit, zda se pacient skutečně vyskytnul v užším kontaktu s nemocným. Úzkým kontaktem rozumíme společnou domácnost, společný strana 20 BRLOH 2009

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA

VÝLET VLAKEM LÁSKA ZAČÍNÁ DOMA DEN MATEK V neděli 10.května jsme oslavili Den matek. K příležitosti svátků všech maminek jsme si společně s dětmi připravili krátká vystoupení. Děti ze třídy Berušek vystoupily pro maminky s částí nazvanou

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

TOP 12. Maurois André řekl: Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše. odpovídá. Po dobu šesti týdnů

TOP 12. Maurois André řekl: Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše. odpovídá. Po dobu šesti týdnů TOP 12 Maurois André řekl: Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. Po dobu šesti týdnů datem 6. září 2009 počínaje vždy v neděli po 21.00 hod. na ČT1

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE Žáci 1. ročníku ZŠ Rosice a jejich třídní učitelky Zpravodaj Rosicka Rosa Měsíc duben přinesl celou řadu akcí. Hned na začátku měsíce dne 4. 4. vyrazili žáci devátých tříd na exkurzi do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Tuto exkurzi každoročně organizuje komise fyziky. V informačním

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více