Dů chodové pojiš té ní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dů chodové pojiš té ní"

Transkript

1 Dů chodové pojiš té ní MP_03_2016_03_15 Materiál k tomuto článku je z prezentace Mgr. Lady Šupčíkové, který byl prezentován na Odborné konferenci ke mzdové problematice 2016, kterou pořádal náš Účetní Portál 25. února 2016 v Olomouci. 1. Přehled právních předpisů v oblasti důchodového pojištění: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Přijaté změny Nařízení vlády č. 69/2015 Sb., kterým se mění Nařízení vlády 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Vyhláška č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce Zákon č. 163/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Zákon č. 381/2015 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci. 2. Povinnosti zaměstnavatele Vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění. Vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění. 1 Mgr. Lada Šupčíková

2 Součinnost zaměstnavatele v řízení o dávku důchodového pojištění, potvrzování rozhodných skutečností. Plnění ohlašovací povinnosti. Základní typy účasti na nemocenské pojištění (důchodové pojištění): Běžné zaměstnání. Zaměstnání malého rozsahu. Dohoda o provedení práce. Vedení a předkládání Evidenčních listů důchodového pojištění (dále ELDP ) Základní pravidla: Jednoroční ELDP. 3x (ČSSZ, zaměstnanec, evidence). Pro každého zaměstnance [od i pro všechny poživatele starobního důchodu (dále S )]. Pro každou pojištěnou činnost zvlášť (kromě činnosti společníků a jednatelů, členů zastupitelstev územních samosprávních celků). Uschovávání: 3 roky Po roce, kterého se ELDP týká. Po roce, ve kterém byl ELDP vyhotoven. Vedení a předkládání ELDP 1x ročně, výdělečná činnost trvá: do , výdělečná činnost ukončena v průběhu roku: do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději do následujícího roku, do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP, do 30 dnů ode dne zániku zaměstnavatele, do 8 dnů ode dne výzvy orgánu sociálního zabezpečení. Při úmrtí: - ve lhůtě určené orgánem soc. zabezpečení, - do tří měsíců od úmrtí. 2 Mgr. Lada Šupčíková

3 3. Výkon výdělečné činnosti a pobírání důchodu Řádný starobní důchod Výdělečná činnost bez omezení. Možnost zvyšování důchodu další výdělečná činnost o 0,4%/360 kalendářních dní. Zvýšení důchodu na žádost občana. Předčasný starobní důchod Do dosažení důchodového věku výplata důchodu nenáleží, je-li vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na pojištění. Po dosažení důchodového věku stejný režim jako u starobního důchodu (výdělečná činnost bez omezení, zvyšování o 0,4%). 3 Mgr. Lada Šupčíková

4 Výkon výdělečné činnosti a pobírání důchodu Za každých 360 dnů výdělečné činnosti zvýšení starobního důchodu o 0,4% vyměřovacího základu (dále VZ ). Nezapočítává se: - omluvné důvody, - neomluvené absence, - neplacená volna. 4 Mgr. Lada Šupčíková

5 4. Vyloučené doby, upřednostnění vyloučených dob před vyměřovacím základem Účelem vyloučené doby je nerozmělnit průměr dosažených vyměřovacích základů do období, kdy vyměřovacího základů nebylo dosaženo. Vyloučené doby: např. omluvné důvody, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, péče, studium Použít vyloučenou dobu nelze, kryjí-li se: - S dobou pojištění, v níž bylo dosaženo vyměřovacího základu. - S dobou, za kterou náležely náhrady za ztrátu na výdělku. Od lze na žádost pojištěnce upřednostnit při stanovení výše dávky důchodového pojištění použití vyloučených dob před vyměřovacím základem (pouze v celém časovém úsek, ve kterém se kryjí). Vyloučené doby, upřednostnění vyloučených dob před vyměřovacím základem Žádost o aplikaci ustanovení 16 odst. 8 Zákona o důchodovém pojištění. lze uplatnit: - Při podání žádosti o dávku DP. - Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. - Tuto žádost lze uplatnit nejvýše 2x. Součinnost zaměstnavatelů: - Vydávání potvrzení na výzvu orgánu sociálního zabezpečení. - Od roku 2012 vedení evidence dle ustanovení 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o registraci a provádění sociálního zabezpečení. 5 Mgr. Lada Šupčíková

6 5. Informativní osobní list důchodového pojištění a prokazování dob Ustanovení 40a zákona č. 582/1991 Sb., o registraci a provádění sociálního zabezpečení. Evidované doby pojištění. Vyměřovací základy od r Do 90 dnů ode dne podání žádosti. Dodatečné prokazování doby. 6 Mgr. Lada Šupčíková

10. funkční období OPRAVENÉ ZNĚNÍ

10. funkční období OPRAVENÉ ZNĚNÍ 274 10. funkční období 274 OPRAVENÉ ZNĚNÍ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. listopadu 2001 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu

Více

S o u b ě h d ů c h o d u s p ř í j m e m z v ý d ě l e č n é č i n n o s t i

S o u b ě h d ů c h o d u s p ř í j m e m z v ý d ě l e č n é č i n n o s t i S o u b ě h d ů c h o d u s p ř í j m e m z v ý d ě l e č n é č i n n o s t i Starobní důchod Zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění umožněn souběh, pokud výdělek nepřesáhl polovinu průměrného ročního

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník 04. Srážky ze mzdy, sociální, zdravotní pojištění Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 88 5. funkční období ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2010

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2010 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2010 Tiskopis ČSSZ č. 89 380 5 Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn IV. 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál? 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR Sekce pro sociální věci, GŘ ÚP ČR Obsah prezentace

Více

Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR

Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR Helena Trnková oddělení důchodového pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí 31. 3. 2016 Obsah I. Postavení pečujících osob před 1. 1. 1996 II. Postavení

Více

Démonia DIS 11/2009. 4/ ZMĚNY V ZÁKONU 187/2006 Sb. O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Démonia DIS 11/2009. 4/ ZMĚNY V ZÁKONU 187/2006 Sb. O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ O B S A H: 1/ ZMĚNY V ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2/ ZMĚNY V ZÁKONU 589/92 Sb. O POJISTNÉM NA SZ 3 ZMĚNY V ZÁKONU 592/92 Sb. O POJISTNÉM NA VZP 4/ ZMĚNY V ZÁKONU 187/2006 Sb. O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 5/ ZMĚNY

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 6. 1. 7. 2016 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin teoretické

Více

1. Ceny PHM a sazby stravného v tuzemsku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1. Ceny PHM a sazby stravného v tuzemsku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 1. Ceny PHM a sazby stravného v tuzemsku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Vyhláška č. 328 - platná od 1. 1. 2015 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

ZÁKON ze dne.2006 o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2006 o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne.2006 o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen pojištění

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 82 Rozeslána dne 11. července 2016 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 82 Rozeslána dne 11. července 2016 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 82 Rozeslána dne 11. července 2016 Cena Kč 30, O B S A H : 212. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 1. 2016

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 1. 2016 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 1. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Vláda rozpočtové odpovědnosti Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011

Vláda rozpočtové odpovědnosti Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011 Vláda rozpočtové odpovědnosti Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011 1. března 2011 Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010

Více

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název podací razítko b) Identifikační číslo / datum narození ČÁST A - PŘIHLÁŠKA

Více

II. Podání žádosti o přijetí do služebního poměru v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené

II. Podání žádosti o přijetí do služebního poměru v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené Stanovisko sekce pro státní službu k právnímu postavení zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců nebo zaměstnankyň na rodičovské dovolené ve vztahu k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě - část

Více

Účtování mezd a odvodů

Účtování mezd a odvodů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY -43 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobkyně D. K., proti žalované České správě sociálního zabezpečení se sídlem

Více

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele,

a. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám zadavatele, Doporučení MMR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojitění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojitění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojitění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

ZÁKON. ze dne 4. listopadu 2004. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 4. listopadu 2004. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 587 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OPATŘENÍ VE VĚCECH CIVILNÍ

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010 Č. j.: 24 525/2009-61 V Praze dne 17. prosince

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Čl. I 424 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

O B S A H: Démonia DIS 10/2008 1/ NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2009

O B S A H: Démonia DIS 10/2008 1/ NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2009 O B S A H: 1/ NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2009 2/ NAŘÍZENÍ VLÁDY /2008 Sb., KTERÝM SE STANOVÍ VÝŠE VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU A VÝŠE PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU ZA ROK 2007 3/ JAKÝ BUDE

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2011 31.12.2011 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum vzniku: 17. 09.

Více

VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie VYHLÁŠKA MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle 4c

Více

PŘÍRUČKA OSVČ Pro oblast sociálního zabezpečení 2016

PŘÍRUČKA OSVČ Pro oblast sociálního zabezpečení 2016 PŘÍRUČKA OSVČ Pro oblast sociálního zabezpečení 2016 Vážení klienti, pro všechny osoby samostatně výdělečně činné shrnula Česká správa sociálního zabezpečení důležité a potřebné informace z oblasti sociálního

Více

Důsledky pozdního splnění oznamovací povinnosti státní pojištěnci

Důsledky pozdního splnění oznamovací povinnosti státní pojištěnci Důsledky pozdního splnění oznamovací povinnosti státní pojištěnci Mgr. Petra Hadwigerová, Kancelář veřejného ochránce práv, 19. 10. 2015 Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání 9 Registrační povinnosti podnikatele VY_32_INOVACE_329_19 Ing. Alena Mojžíšová Registrační povinnosti vůči zdravotní

Více

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍRUČKA OSVČ

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍRUČKA OSVČ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, plánujete zahájit své podnikání nebo jste podnikatelem,

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2010. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2010. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2010 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu Vážený kliente České správy sociálního zabezpečení, kladete si otázky, co vše je třeba pro bezproblémové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 147/2008-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

I) Slezská univerzita v Opavě

I) Slezská univerzita v Opavě I) Slezská univerzita v Opavě Pokyn rektora č. 1/2014 k zabezpečení jednotného postupu při evidenci uznané doby rodičovství a činnostech souvisejících na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, únor

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 3 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 687 38 Nedakonice 142 předmět činnosti :, IČ : 75022982

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 687 38 Nedakonice 142 předmět činnosti :, IČ : 75022982 sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Učetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část Základní důchodové pojištění, tj. podmínky nároků na důchody, způsob stanovení jejich výše a výplatu, upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 144/2007-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE VÝVOJOVÝCH ŘADÁCH A GRAFECH 2007 Praha 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008 ISBN 978-80-86878-84-3 O b s a h

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 OBEC SULKOVEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sulkovec se

Více

Příspěvek na péči. Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová

Příspěvek na péči. Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová Příspěvek na péči Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová Podmínky nároku na příspěvek na péči osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci osoby, které z důvodu dlouhodobě

Více

JhP/HRL-S-041. Stanovit pravidla pro využití předdůchodového programu společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava. Odd. Jméno Podpis Datum

JhP/HRL-S-041. Stanovit pravidla pro využití předdůchodového programu společnosti Bosch Diesel, s.r.o. Jihlava. Odd. Jméno Podpis Datum Předdůchodový program 1 1 / 6 Obsah: 1. Účel 2. Odpovědnosti 3. Oblast platnosti 4. Pojmy a definice 5. Obecné informace 6. Postup 7. Sledované veličiny 8. Odkazy 9. Školící podklady Přílohy : 1. Účel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 114/2009-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled:

Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled: Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled: PORODNÉ Jednorázová dávka, která činí 13 000 Kč na každé narozené dítě. Nárok

Více

Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci

Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností Štěpánka Cvejnová, MVČR Miroslav Vlasák, Equica, a.s. Obsah Úvod

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 16/2008-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

DESÁTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2011 do 30.

DESÁTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2011 do 30. DESÁTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2011 do 30. června 2012 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997

Více

18.12.2015. Rozpočtové hospodaření obcí

18.12.2015. Rozpočtové hospodaření obcí Rozpočtové hospodaření obcí Rozpočtové hospodaření územních samosprávných celků rozpočtový výhled rozpočtové provizorium rozpočet rozpočtové změny závěrečný účet Rozpočtový výhled Sestavuje se na 2 až

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 1 Základní škola a Mateřská škola Nová Říše Vnitřní předpis Úplata za předškolní vzdělávání Číslo dokumentu: 3 Účinnost: 1. 9. 2016 Spisový/Skartační znak: 1.1.3 / A10 Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 12.08.2016 v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona Název

Více

Metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová kvalifikační dohoda v souvislosti se studiem na College of Europe

Metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová kvalifikační dohoda v souvislosti se studiem na College of Europe Metodický pokyn, kterým se stanoví vzorová kvalifikační dohoda v souvislosti se studiem na College of Europe Článek 1 Úvodní ustanovení Tento metodický pokyn se vydává na základě bodu V./3 usnesení vlády

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 73/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Studenti v systému sociálního zabezpečení

Studenti v systému sociálního zabezpečení MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ÚSTAV FINANCÍ Studenti v systému sociálního zabezpečení Bakalářská práce Autor: Jana Kutějová Vedoucí práce: Ing. Pavlína Homolová

Více

3 osoba, která není v hmotné nouzi

3 osoba, která není v hmotné nouzi 3 osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není

Více

Přechod financování z MPSV na kraje k 1. 1. 2015. Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Přechod financování z MPSV na kraje k 1. 1. 2015. Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Přechod financování z MPSV na kraje k 1. 1. 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Povinnosti kraje Zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

c) Ministerstvo dopravy a poskytuje tyto tabulky provozovateli silničního vozidla

c) Ministerstvo dopravy a poskytuje tyto tabulky provozovateli silničního vozidla Kontrolní otázky podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o

Více

Čl. I. Platový tarif. d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

Čl. I. Platový tarif. d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky, 224 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle

Více

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 1/2013

Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 1/2013 Nařízení ředitele Diakonie ČCE střediska BETLÉM číslo 1/2013 Stanovení úhrad uživatelů sociálních služeb poskytovaných v Integrovaném centru sociálních služeb Domov Betlém v Kloboukách u Brna platných

Více

Právní předpisy vydané v letech 2006 a 2007 jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v letech 2006 a 2007 jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v letech 2006 a 2007 jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE O POSTUPU PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROL DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO ZAMĚSTNANCE V DOBĚ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Č.j.: MZPSZN-521/2013 I/1.3 A.10. Vypracovala:

Více

Platné znění částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Vysvětlivky: Platný, ale neúčinný text uveden kurzívou. 6a (1) K plnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 47/2008-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Milana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 381. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech

Více

92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o pravidlech pro organizaci služebního úřadu Vláda nařizuje podle 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Ministerstvo financí říjen 2011 ZÁKO, KTERÝM SE MĚ Í ZÁKO O DOPLŇKOVÉM PE ZIJ ÍM SPOŘE Í A ZÁKO O DA ÍCH Z PŘÍJMU - PŘEDDŮCHODY VE III.

Ministerstvo financí říjen 2011 ZÁKO, KTERÝM SE MĚ Í ZÁKO O DOPLŇKOVÉM PE ZIJ ÍM SPOŘE Í A ZÁKO O DA ÍCH Z PŘÍJMU - PŘEDDŮCHODY VE III. Ministerstvo financí říjen 2011 ZÁKO, KTERÝM SE MĚ Í ZÁKO O DOPLŇKOVÉM PE ZIJ ÍM SPOŘE Í A ZÁKO O DA ÍCH Z PŘÍJMU - PŘEDDŮCHODY VE III. PILÍŘI Tento materiál předkládá Ministerstvo financí k projednání

Více

Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX

Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX Na základě usnesení Rady obce Benešovice, ze dne XX.XX.2012 č. XX/XX/2012 a usnesení Rady města Stříbra, ze dne XX.XX.2012 č. XX/XX/2012 uzavírají podle 63 odst. 1

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM e - PODÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM e - PODÁNÍ VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DÁVKU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM e - PODÁNÍ e Podání e - Podání představuje efektivnější způsob podání než zasílání papírových

Více

66/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

66/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 66/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Metodický pokyn č. 7/2008

Metodický pokyn č. 7/2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2008/78622/21 V Praze dne 1. prosince 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 7/2008 k novele

Více

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu 176 VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2009, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Ministerstvo školství,

Více

Makroekonomický scénář, nástin modelů a stručná zadání variant důchodové reformy

Makroekonomický scénář, nástin modelů a stručná zadání variant důchodové reformy Makroekonomický scénář, nástin modelů a stručná zadání variant důchodové reformy Výkonný tým Smilovice, 3.5. 2005 Makroekonomický scénář Akcent na strukturální vztahy mezi veličinami (abstrakce od cyklických

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 41/2006-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 5. 1. 2013 1. 2. 2013) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Abeceda mzdové účetní 2009

Abeceda mzdové účetní 2009 Abeceda mzdové účetní 2009 19. vydání 3. aktualizace k 9. 10. 2009 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM str. 81 a 83 Dnem 9. 10. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského

Více

Stipendijní řád. Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Stipendijní řád. Vysoké školy podnikání a práva, a.s. Stipendijní řád Vysoké školy podnikání a práva, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád Vysoké školy podnikání a práva, a. s. (dále jen stipendijní řád ) je vydán v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I STANOVY KOKONÍN z. s. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 3/2008-95 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 62/2006-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2015: Počet provedených kontrol Kontrolované

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2015: Počet provedených kontrol Kontrolované Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2015: Odbor kancelář primátora Oddělení interního auditu a stížností: Dodržování zákona č. 320/2001 Sb. o finanční

Více

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 Mezi osobní náklady hrazené z dotace lze zařadit náklady na: Mzdu nebo plat (dále jen mzdy) včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 21. května 2014 č. 381 Informace o plnění Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 Přehled návrhů právních předpisů, které byly

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2013 3. 4. 2013) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti 25. 11. 2014 Politika zaměstnanosti Krajská pobočka v Olomouci Služby Úřadu práce České republiky dle zákona č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti Provádí zprostředkování zaměstnání, spolupracuje s agenturami

Více