Zastupitelé schválili referendum!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelé schválili referendum!"

Transkript

1 Číslo 24/2007 vydáno dne Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové zóně při Leštinské ulici teplárnu a papírnu. Hned počátek debaty, výzva Karla Crhonka, aby se mu omluvil Vladimír Caska za urážky pronesené o přestávce, předznamenal jednání., které sledoval takřka plný sál kina Retro. První kolo se neslo především v rovině právních názorů, přítomní právníci většinou upozorňovali na problémy, které by referendum mohlo způsobit městu. V centru byly především možné sankce Wanemi vůči městu v případě, že by referendum zastupitelstvu uložilo pozemky v průmyslové zóně k tomuto účelu neprodávat. Ke shodě se ale zastupitelé nedobrali, jako pravděpodobné se však jeví, že by v takové situaci došlo na dlouhodobé soudní projednávání s těžce odhadnutelným výsledkem. Do debaty se zapojovali další a další diskutéři zastupitelé, zástupci společnosti Wanemi i zástupci občanského sdružení Za zdravý Ráječek či lidé z pléna. Již poněkolikáté se zde projednávaly technické parametry plánovaného záměru, případné negativní vlivy na životní prostředí a jejich vyváženost ke slibovaném objemu pracovních míst, ale i otázka střetu zájmů zastupitele Vladimíra Casky. Spolu s technickými argumenty se rozvinula debata, zda jsou obyčejní občané schopni v referendu adekvátně rozhodnout o dalším postupu města. Zatímco protivníci referenda tuto schopnost zpochybňovali, jejich oponenti zastávali zcela jiný názor: Neberu referendum jako alibismus, jak tady zaznívá, ale jako možnost poradit se se spoluobčany, uvedl například Jan Rýznar. Zcela samostatnou kapitolou se stal přístup právní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zastupující společnost Wanemi. Kancelář totiž několik dnů před zasedáním zaslala členům zastupitelstva dopis, v němž je mj. upozorňuje, že případnou škodu je společnost připravena vyžadovat i po konkrétních zastupitelích. Jedenáct z nich, těsná nadpoloviční většina, ale tlaku neustoupila a odmítla návrh Pavla Zubíka stáhnout referendum z jednání zastupitelstva. Naopak vzápětí došlo k odsouhlasení konání referenda a vyčlenění potřebných prostředků k jeho zajištění. Zastupitelé také odsouhlasili otázku referenda ve znění: Souhlasíte s prodejem pozemků města za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a.s. na území města? O datu referenda zatím není rozhodnuto, k jeho vypsání se sejdou zastupitelé mimořádně v lednu, očekává se únorový termín hlasování občanů. V souvislosti s plánovanou výstavbou společnosti Wanemi dojde v pondělí 7. ledna v hodin ve velkém sále zábřežského kulturního domu k veřejnému projednávání posudku vlivů záměru Wanemi na životní prostředí (proces EIA), který je otevřen pro širokou veřejnost, připomínky a dotazy občanů. (mk) Vážení občané, blíží se Vánoce a za několik málo dnů budeme stát na prahu dalšího roku, od kterého všichni očekáváme, že přinese nové zážitky, výzvy, přejeme si, abychom v novém roce byli zdraví, úspěšnější a všechno zlé aby zůstalo tam někde vzadu. Koncem roku také většina z nás hodnotí ten starý a přemýšlí, jak to bude vypadat v roce novém. V našem městě se nám v minulém roce podařilo zdárně dokončit přednádražní prostor, vybudovat novou kotelnu na ZŠ Školská, stabilizovat městský rozpočet tak, abychom byli schopni platit závazky z minulých sloupek starosty let a vytvářet rezervy na plánované investiční akce, nastartovali jsme přípravu projektových úkolů jako nezbytnou podmínku dotačních titulů o evropské peníze. V příštím roce plánujeme spolupodílení se na vybudování kruhového objezdu Leštinská, připravujeme podklady k realizaci komunikačního propojení BILLA - Havlíčkova, usilovně pracujeme na přípravě rekonstrukce plaveckého areálu. Vážení občané, přeji Vám všem pokojné a klidné vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví Stezka kolem Sázavy přivítala první návštěvníky Také závěr středečního zasedání zastupitelstva se nesl v napjatém duchu. Součástí závěrečného bodu Různé se stalo vzetí na vědomí dopisu, který městu adresoval útvar odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR Ostrava. Ten sdělil vedení města, že po prozkoumání podkladů zahájil pro podezření Nová naučná stezka Údolím Moravské Sázavy slouží od soboty 15. prosince veřejnosti. Instalace panelů stezky podpořené dotací Olomouckého kraje a města se ujali skauti ze střediska Skalička, slavící tak sto let skautingu. První procházka naučnou stezkou začala ve hodin u prvního informačního panelu v lomu u Rudolfova. Tam se příchozích ujali skauti, kteří je pak provázeli dvoukilometrovou trasou podél šesti tabulí, informujících o geologii, flóře či fauně v této části Zábřežska. Ty připravili ekolog František John a geolog Bohdan Koverdynský. Samotný akt slavnostního otevření proběhl v cíli stezky u Šubrtovy kapličky mj. za přítomnosti náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitky Chalánkové, člena rady Olomouckého kraje Františka Kubíčka, starosty Zdeňka Koláře a místostarosty Lubomíra Sommera. V prosluněném odpoledni a příjemné atmosféře předali skauti svůj dar městu a při této příležitosti jim vysvětil nový prapor zábřežský děkan František Eliáš. (FOTO:mk) Pokojné a klidné Vánoce a v roce 2008 příjemnou společnost lidí chápajících, usměvavých a tolerantních přeje všem Zábřežákům redakce Policie šetří tři dřívější investice z trestných činů překročení pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku zkoumání tří investičních akcí minulých let: výměnu oken na základní škole Školská, přestavbu kina Retro na Farní ulici a pokládání chrániček pro metropolitní optickou síť. (mk) a osobní spokojenosti v novém roce Zdeněk Kolář, starosta Další číslo zpravodaje vyjde ve středu 9. ledna 2008 Lubomír Sommer: Je vypovězení smlouvy firmě Wanemi bez rizika? V posledním čísle čtrnáctideníku Zábřeh se objevilo vyjádření starosty města, že závazky města vůči firmě Wanemi nemohou ohrozit městský rozpočet. Je tomu skutečně tak? Pan starosta Kolář mě vyzval, abych zdůvodnil své názory týkající se obav z dopadu případných sankcí Wanemi vůči městu Zábřeh. Tak tedy: město Zábřeh uzavřelo s firmou Wanemi smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně Leštinská pro realizaci investičního záměru výstavby energetického zdroje a papírenského závodu. V této smlouvě je stanoveno, že v případě zmaření uzavření kupní smlouvy městem Zábřeh není dotčen nárok kupujícímu tj. firmě Wanemi na vzniklou škodu. Podle mých informací Wanemi investovala již desítky milionů Kč do pořízení projektové dokumentace (investice se pohybuje v řádu 4-5 miliard Kč). V případě zmaření investice městem by se zcela jistě Wanemi obrátila na soud s žalobou o náhradu této škody. Jak soud rozhodne dnes nikdo neví, a že je tento scénář vysoce pravděpodobný, mi potvrdilo i právní oddělení našeho úřadu. A to se neodvažuji ani pomyslet, že by firma Wanemi mohla u soudu požadovat též náhradu ušlého zisku. Skutečností zřejmě bude, že vzhledem k vytížení našich soudů bude případný soudní spor uzavřen až za několik let, tedy i možná náhrada škody dopadne na rozpočty dalších zastupitelstev. Mimochodem, na posledním zastupitelstvu města zaznělo z úst čtyř právníků, že referendum je zbytečná záležitost, že smlouvu s Wanemi není možno bez následků pro město vypovědět. Také podle právníků je možnost ze strany Wanemi si naplnění smlouvy, tzn. prodej dotčených pozemků vynutit soudem. Situace s Wanemi mně nápadně připomíná arbitrážní spory, které v minulosti vedl český stát s firmami CMI (spor o televizi NOVA) a Diag Human (zpracování krevní plazmy). Všichni víme, jak tyto spory skončily miliardovými výdaji ze státního rozpočtu. Samozřejmě v případě Zábřeha by se nejednalo o miliardy, ale mnoho milionů Kč. Chce město Zábřeh následovat český stát? Obávám se jen, aby se tento truchlivý scénář neopakoval v Zábřeze. Lubomír Sommer, místostarosta

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 Městská policie se rozroste Změny v organizaci městské policie pro příští rok odsouhlasila rada města. Ty souvisí mj. s připravovaným spuštěním kamerového systému, jehož monitorovací a záznamové zařízení bude na služebně městské policie. Dozorčí služba dvou strážníků je ale na služebně pouze v době od 7.00 do hodin, v noci slouží jen hlídky v terénu. Vzhledem k potřebě nepřetržitého monitoringu kamerového systému proto rada odsouhlasila navýšení počtu strážníků ze současných dvanácti na třináct a organizační změnu, spočívající v rozšíření dozorčích na čtyři. Radní si od změny slibují především možnost okamžitého řízení hlídky na základě poznatků z kamerového systému i zvýšení dohledu nad činností hlídky v nočních hodinách. (mk) Městský úřad zeštíhlí Zeštíhlení a organizační změny čekají v příštím roce městský úřad. Ke snížení počtu zaměstnanců dojde na odboru správy majetku města, kde po jednom referentu ubude na oddělení bytové a technické správy a oddělení majetkoprávním. Úsporu by měla přinést rovněž organizační změna na odboru školství, kde bude převeden jeden referent na takzvaný neúřednický post. To je umožněno schválením veřejnoprávní smlouvy se Šumperkem, na jejímž základě nebude odbor školství od 1. ledna 2008 vykonávat státní správu v oblasti památkové péče. Poslední odsouhlasenou organizační změnou je zřízení místa vedoucího na oddělení územního plánování. To je ale kompenzováno snížením počtu referentů oddělení o jednoho. (mk) Konec komise informatiky Komise informatiky je minulostí poté, co její zrušení odsouhlasila rada města. Zareagovala tak na dlouhodobé problémy komise. Ty jsou spojené mj. s personální problematikou, letos komisi opustil její předseda a další dva členové, počet členů se tak snížil z původních sedmi na pouhé čtyři. Dalším důvodem zrušení komise se stal možný střet zájmů některých členů komise v souvislosti s řešením dalšího zajištění informační techniky na městském úřadě. (mk) Petr Hošek mezi oceněnými studenty Předávání prestižní ceny Praemium Bohemiae 2007 se v úterý 4. prosince na zámku Sychrov zúčastnil také absolvent zábřežského gymnázia Petr Hošek. Ceny dvaceti nejlepším studentům z republiky, účastníkům přírodovědných olympiád, předávali předseda Akademie věd ČR Václav Pačes, astronom Jiří Grygar a mnoho dalších vědeckých kapacit. Hlavní cenu, českou Nobelovku převzal Prof. MU- Dr. Vladimír Vonka, DrSc. O dva dny později přijal oceněné i ministr školství. Petr Hošek převzal ocenění za své úspěchy v oblasti chemie. Jako nejlepší účastník celostátního kola chemické olympiády se zúčastnil o prázdninách světové chemické olympiády v Moskvě. Zde získal vynikající stříbrnou medaili. (red) Děti ze Severáčku připravily Vánoce pro babičky Babičkám a dědečkům z celého Zábřeha přišly popřát hezké Vánoce 11. a 12. prosince děti z mateřské školy Severáček. V úterý dopoledne navštívily děti s vystoupením a drobnými dárky Domovinku a odpoledne přivítaly přímo ve školce babičky z penzionů v Hněvkově a na Postřelmovské ulici. Nejpočetnější obecenstvo ale na malé školkáčky čekalo ve středu, kdy s pásmem koled, říkanek, básniček a tanečků potěšily obyvatele Domu s pečovatelskou službou. (FOTO: ku) Režim zimního úklidu komunikací Také tuto zimu bude probíhat zimní údržba místních a účelových komunikací podle schváleného plánu předloženého společností EKO servis. Ta má mj. při sněžení za úkol zahájit v pracovní době úklid okamžitě poté, co vrstva napadeného sněhu dosáhne tří centimetrů, v době mimopracovní nejpozději do hodiny po dosažení této hranice. Obdobný postup je stanoven i při změnách ve sjízdnosti (ledová vrstva, namrzání tajícího sněhu apod.) a následném posypu. Samotné komunikace ve městě jsou podle důležitosti rozděleny do tří kategorií. U první z nich, kam patří ulice Valová, Zahradní, Výsluní, Lidická, Indrova, Dvořákova, Oborník, Bezručova, Strejcova, Třešňová, Na Křtaltě, hlavní trasa Severovýchod, Masarykovo náměstí, Žižkova, Mánesova a parkoviště na náměstí Osvobození, Školské, náměstí 8. května, Bezručově a Postřelmovské (u pošty), musí být zajištěna sjízdnost nejpozději do čtyř hodin, u druhé do dvanácti a u třetí po ošetření komunikací první a druhé kategorie, nejpozději však do čtyřiadvaceti hodin. Zcela jiný režim má zimní úklid hlavních průtahů městem, tj. ulic Postřelmovská, Dvorská, Havlíčkova, ČSA, Lesnická, Sušilova, Olomoucká, náměstí Osvobození, Leštinská, Skalička, Jiráskova a Sokolská, jejichž údržbu provádí Správa silnic Olomouckého kraje. (mk) Klokánek v Zábřeze zřejmě nevyroste Poněkud překvapivý výsledek mělo jednání o pozemku pro výstavbu Klokánku domu pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou přibližně čtyřiceti míst. Ten měl původně vyrůst na Školské ulici, záměr prodeje odsouhlasilo na svém minulém zasedání také zastupitelstvo. Na zasedání 12. prosince svůj názor ale radikálně změnilo. Debatu o podpoře sociálního projektu založeném na principu náhradní rodiny zahájil Vladimír Caska. Ten upozornil na podklady z dětských domovů, podle kterých je toto zařízení na Zábřežsku nadbytečné a vzhledem k poklesu naplněnosti by mohlo ohrozit existenci domovů. Obdobný názor projevila i přítomná zástupkyně sociálního odboru. Dalším argumentem některých zastupitelů proti Klokánku se staly i stížnosti obyvatel sousedního domu. Pro podporu prodeje se nakonec nezvedla potřebná většina rukou a tento projekt v Zábřeze tak zřejmě končí. (mk) Zábřežská sportovní má nového jednatele Zábřežská sportovní s.r.o. provozující plavecký areál má opět jednatele. Poté, co koncem října z funkce odstoupil dosavadní jednatel Svatoslav Valenta, zvažovala rada další směřování společnosti a doporučila zastupitelstvu schválit záměr fúze ZS s.r.o. se společností EKO servis. Důvody tohoto doporučení jsou především ekonomické, ušetří se plat jednatele, bude jedno účetnictví a další agendy, vypočítával starosta Zdeněk Kolář. Zastupitelé ale naznali, že rozhodnout o fúzi by bylo předčasné. Na návrh starosty se alespoň shodli na obsazení funkce jednatele Zábřežské sportovní s.r.o., aby se již dále neprohlubovala ztráta, kterou společnost vytváří, a doporučili valné hromadě, tvořené radou, do této funkce jmenovat jednatele EKO servisu Karla Jílka. S provozem společnosti jsem již zčásti seznámen, jsme schopni tuto společnost provozovat, a to již od 1. ledna, uvedl Karel Jílek, podle kterého budou následovat především personální opatření, část činností bude zajišťovat EKO servis. (mk) DĚKUJEME VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ZA DOSAVADNÍ PŘÍZEŇ. PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2008 TĚŠÍME SE ZNOVU NA SETKÁNÍ 21. LEDNA 2008 PŘI DALŠÍ AKCI VELKÝ VÝPRODEJ Některé dávky končí Městský úřad Zábřeh, odbor sociální a zdravotní oznamuje ukončení výplaty dávky sociální péče. K 1. lednu 2008 dochází zákonem č. 261/2007 Sb. (o stabilizaci veřejných rozpočtů) ke zrušení dávky sociální péče příspěvku na zvýšené životní náklady pro občany používající trvale ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky (francouzské hole, naslouchadla, apod.). Vzhledem k této skutečnosti nárok na dávku zaniká dnem a příjemcům bude naposledy vyplacena v prosinci letošního roku. (red) Region má strategii Pomoci s žádostmi o dotace na projekty vycházející z Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko je připraven Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a MAS Zábřežsko o.p.s. Jízdní řád pro přípravu a realizaci významných regionálních projektů připomínkovali zástupci obcí i odborníci 26. listopadu. Prioritami pro rozvoj regionu se staly oblasti Životní prostředí, Infrastruktura, Podnikatelské příležitosti, Lidské zdroje, Volnočasové aktivity a Partnerství a spolupráce. V rámci těchto priorit je připraveno přes 200 projektů v celkové hodnotě přesahující 13 miliard Kč. (red) Skibusy vyrážejí do hor Ve středu 26. prosince opět vyrazí do Jeseníků skibusy, autobusy určené především pro vyznavače lyžování. Ty budou jezdit v období od 26. do 30. prosince denně, od 5. ledna do 24. března pak o víkendech a ve dnech státních svátků. Autobus vyjíždí od nádraží ČD vždy v 6.55, další zastávku má u polikliniky v 7.00, poté pokračuje před Šumperk, Sobotín a Rýmařov na Ovčárnu, kam dorazí v 9.15 hodin. Zpět z Ovčárny skibus odjíždí v 15.30, do Zábřeha přijíždí v hodin. Bližší informace najdete na (mk) Předseda sněmovny přednášel v Zábřeze V pondělí 10. prosince navštívil na základě pozvání předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček Vyšší odbornou školu a Střední školu automobilní v Zábřeze. Seznámil se s historií školy, jejím současným postavením i perspektivami dalšího vývoje. Po setkání s vedením školy, kterého se zúčastnil i starosta Zdeněk Kolář, proběhla ve zcela zaplněné aule školy beseda se studenty posledních ročníků studijních oborů. Po úvodní přednášce, týkající se role parlamentu a jeho dvou komor, proběhla více než hodinová diskuse, která se zabývala aktuálním děním ve sněmovně, stupni projednávání jednotlivých zákonů a dalšími tématy. Posluchači se předháněli v dotazech, které byly všechny zodpovězeny působivou formou. To studenti ohodnotili i v následné anketě, v níž ocenili otevřenost jednání, vstřícnostvči vystupování s vysokou informační hodnotou. Beseda tak byla vhodným doplněním vzdělávacího programu nejen v předmětu občanská nauka, ale i v odborné problematice studijních oborů. Karel Crhonek KOLEKTIV FIRMY NAVRO, SPOL. S R.O. ZÁBŘEH

3 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Program vánočních bohoslužeb a akcí Neděle 23. prosince: 6.55, 8.30 a 18 hod., hod. Adventní koncert dechového orchestru ZUŠ. Pondělí 24. prosince: 6.55, 8.30, hod. - otvírání jesliček, večerní bohoslužby: hod. mše s koledami, hod. Rybova mše vánoční Úterý 25. prosince: 6.55, 8.30 a hod., hod. Koncertní provedení Rybovy mše vánoční Středa 26. prosince: 6.55, 8.30 hod., hod. koncert Collegium Bucinatorum Nově otevřený obchod s českým textilem ulice Kozinova, hned u marketu NOVA Ve dnech 25. a bude otevřený betlém pro veřejnost od 13 do 17 hod., v ostatních dnech pouze přede mší a po mši svaté. Čtvrtek 27. prosince: 9.40 hod., na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartoloměje požehnat víno. Pondělí 31. prosince: hod. mše svatá na konec roku, hod. Varhanní koncert Radima Diviše. Úterý 1. ledna 2008: 6.55, 8.30 a 18 hod. Bližší informace: Tři králové už si chystají kasičky Již podeváté se ve dnech ledna rozejdou skupinky tří králů po domácnostech s koledou a zapečetěnými kasičkami, aby získaly dary do Tříkrálové sbírky, organizované Českou Charitou a pomáhající potřebným u nás i ve světě. Do ulic téměř devadesáti obcí a měst spadajících do působnosti Charity Zábřeh vyrazí asi tisícovka koledníků, více než 280 skupinek. Jak se bude koledníkům dařit, záleží jen a jen na štědrosti dárců. Ti na Zábřežsku, Mohelnicku a Štítecku tradičně patří mezi nejštědřejší v celé republice vždyť jen loni zde vynesla sbírka přes milion korun. Jak v době různých podvodů poznáme pravé krále? Především podle královského oděvu. Protože se fantazii meze nekladou, můžete potkat různě ustrojené skupinky, někdy ani nemusejí mít tři členy. Všichni však budou mít společné znaky: zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, keramický přívěsek s logem tříkrálové sbírky, ale hlavně vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou s pověřením k provádění sbírky. Příspěvek do pokladničky je anonymní. Přispět do Tříkrálové sbírky bude možné Televizní vysílání zajistí TVZ i v roce 2008 Také v příštím roce bude zajišťovat televizní zpravodajství ze Zábřeha společnost TVZ. Rozhodla o tom 5. prosince rada, která odsouhlasila smlouvu na dodávání zpravodajství od 1. ledna do 31. prosince Provoz televize vyjde město v příštím roce kromě koledování i dalšími způsoby. V období začátku roku 2008 přijde do všech domácností letáček s informacemi o koledování a přehledem využití prostředků loňské sbírky. Tam kde budou chtít lidé potvrzení o odevzdaném daru, mohou využít přímo převod na bankovní účet sbírky, případně svou hotovost donést do účtárny Charity Zábřeh. Podpořit tento účel mohou lidé i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo Až do 11. ledna bude pro nenavštívené a zapomenuté dárce umístěna pokladnička v zázemí dobrovolnického centra (v prostorách bývalé prodejny Ledňáček) na Žižkově ulici. Charita Zábřeh také pro širokou veřejnost vyhlásila soutěž Jak si představuji Tři krále. Libovolnou výtvarnou technikou (kresba, koláž, keramika, drátkování, výšivka, pletení, dřevořezba ) lze znázornit téma tříkrálového putování a koledy. Svá dílka i díla mohou lidé odevzdávat do 11. ledna 2008 na Charitu Zábřeh. Vylosovaní soutěžící budou odměněni malým dárkem a všechny výtvory potom budou prezentovány veřejnosti. (red) na 1,642 milionu korun včetně DPH. Smlouva mimo dodávání běžného zpravodajství obsahuje například i dohodu o pořízení audiovizuálního záznamu z každého zasedání zastupitelstva či dodávání kinozpravodaje, promítaného před filmovými představeními v kině Retro. (mk) Upozornění pro producenty odpadů Městský úřad Zábřeh, Oddělení životního prostředí upozorňuje původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) na povinnosti uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech: Původci odpadů mají mimo jiné následující povinnosti: 1. likvidovat odpady u osob k tomu oprávněných 2. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Metodika vedení evidence je stanovena ve vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 3. v případě, že původci vyprodukují a nakládají s více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo 50 tun ostatního odpadu za rok je nezbytné podávat do následujícího roku na MěÚ Zábřeh, OŽP MŠ Pohádka děkuje rodičům Mateřská škola Pohádka děkuje rodičům za velkou podporu při vstupu naší školy do jednodenní stávky v úterý 4. prosince Z ankety určené pro rodiče hlášení o produkci a nakládání s odpady za předchozí rok (do hlášení se pak píší všechny odpady vzniklé za uplynulý rok) 4. v případě, že někdo nakládá s nebezpečnými odpady, je nezbytné mít k tomu povolení (souhlas) MěÚ Zábřeh, OŽP 5. vzniklé odpady musí být shromažďovány odděleně, musí z nich být vytříděny využitelné složky. Pokud odpady nelze nebo není nutné shromažďovat odděleně, lze to pouze se souhlasem MěÚ Zábřeh, OŽP. Při zjištění porušení povinností hrozí pokuty až do Kč! Další informace jsou uvedeny v zákoně č. 185/2001 Sb. nebo je poskytne oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh Bc. Květoslava Hýblová, tel: , vyplynulo, že 93% rodičů podporuje naše stanovisko. Velmi si vážíme Vašeho postoje k problémům ve školství a děkujeme za podporu. Zaměstnanci MŠ POHÁDKA vzorková prodejna Ponožky, pyžama, noční košile, spodní prádlo, thermo prádlo, a to vše za zaváděcí ceny!!!!! Provozní doba: pondělí - pátek sobota 8,30 11,30 Udělejte radost sobě a svým blízkým nejen o Vánocích. Jiří Chmelař - tel.: Vánoční smrk nahradil srp a kladivo Už téměř dvacet let patří k atmosféře zábřežských vánočních svátků smrk na náměstí Osvobození. Původně se řezaný vánoční strom stavěl uprostřed náměstí. Až v roce 1988 předložila tehdejší komise životního prostředí návrh výsadby vzrostlého vánočního stromu. Stříbrný smrk se získal u bazénu, bylo potřeba překonat ale Skauti ze střediska Skalička budou i o letošních Vánocích roznášet Betlémské světlo obyvatelům Zábřeha. Světlo radosti, míru a pokoje, které bylo odpáleno v betlémské jeskyni, putuje do domácností řetězem lidských rukou a srdcí. Zájemci o světlo si budou moci přijít MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí, obdržel 30. listopadu z ministerstva ŽP posudek vlivů záměru Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu na životní prostředí. Do posudku lze nahlédnout: - na MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí, v úřední dny PO a ST ( hod.). - na ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, Olomouc, 3. patro, kanc. č. 320, v pracovních dnech po předchozí telefonické ještě jednu překážku v místě výsadby stála velká kovová plastika srpu a kladiva. Ta byla nakonec přemístěna na autobusové nádraží na Valové. Vzrostlý smrk se i díky pravidelné zálivce ujal a roku 1990 byl poprvé nazdoben, přežil i návrh na pokácení kvůli rozšíření parkoviště, který se objevil v roce (FOTO: jš) Betlémské světlo opět ozáří domovy Svoz domovního odpadu proběhne o vánočních svátcích beze změn podle plánu. Po všechny tři sváteční dny (pondělí středa ) bude prováděn svoz dle stanoveného harmonogramu. K jediné změně dojde pouze v úterý 1. ledna na Nový rok. V tento den se svoz neuskuteční a úterní svoz se přesouvá na středu 2. ledna Z důvodu celozávodní dovolené v pondělí 31. prosince nebude otevřen sběrný dvůr v sobotu 22. prosince přímo k vlaku, který Betlémské světlo poveze. Rychlík z Brna do Jeseníku ve městě zastaví v 9.30 hodin. V Zábřeze poté bude možné odpálit si Betlémské světlo ještě na Štědrý den odpoledne v chrámu sv. Bartoloměje. (red) Svoz odpadu o svátcích beze změn Pondělí až středa 24. až 26. prosince MěÚ uzavřen. Čtvrtek 27. prosince - obě budovy otevřeny 8.00 hod hod. (matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, řidičské průkazy - do hod.). Růži z rukou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase převzala v pátek 30. listopadu na kongresu mateřských center v Praze také zástupkyně Hnízda MRC Zábřeh. Spolu s dalšími centry obdrželo Hnízdo certifikát společnost přátelská rodině. Ocenění se tak dostalo téměř desetileté práci nebezpečných odpadů na Dvorské ulici a středisko Separex na Leštinské ulici. Kolektiv pracovníků EKO servisu tímto občanům města velmi děkuje za vzorný přístup a pečlivé třídění odpadních surovin již v domácnostech v průběhu celého uplynulého roku. Velice si vážíme každého vytříděného množství a děkuje za pochopení. Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a pevné zdraví v novém roce EKO servis Vánoční provoz na městském úřadě Pátek 28. prosince - obě budovy otevřeny 8.00 hod hod. (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady - do hod.). Pondělí 31. prosince MěÚ uzavřen. Od středy 2. ledna bude otevřeno dle běžného režimu. (mk) Hnízdo dostalo ministerské ocenění zakladatelek Mateřského a rodinného centra v Zábřeze v čele s Marcelou Cahovou, Alenou Enterovou a Lenkou Hamplovou. Ke gratulantům se připojili prezidentka Sítě MC Rut Kolínská, herec Jan Potměšil, herečka Táňa Fišerová, socioložka Jiřina Šiklová a spisovatelka Alena Wagnerová. (red) Úřad obdržel posudek k záměru Wanemi domluvě. - v Informačním systému EIA na internetových stránkách Česká informační agentura životního prostředí CENIA (http: //www.cenia.cz/eia - na stránkách ministerstva ŽP (http:// kód záměru OV8049. Každý je oprávněn zaslat písemné vyjádření k posudku do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce dotčeného kraje, a to Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, Olomouc. (red)

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 prodejce vozů Škoda a autorizovaný servis vozů Škoda a Volkswagen přijme na provozovnu v ŠUMPERKU Automechanika Požadujeme: - vyučení v oboru automechanik nebo autoelektrikář - praxe v oboru vítána - řidičský průkaz skupiny B a znalost řízení automobilu - ochotu učit se nové věci Nabízíme: - úkolovou mzdu a motivační systém odměňování - směnovou práci - dobré sociální podmínky - kvalifikační růst a odborná školení Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk Písemné žádosti s životopisem zasílejte do na adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk. Bližší informace p. Faltýnek tel.: Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na

5 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: REFERENT NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČŮ oddělení dopravy Odboru správního MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dobrá znalost práce na PC Řidičské oprávnění skupiny B Splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 8. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: REFERENT ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚSEK Odboru správního MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na problematiku vodního hospodářství, státní správu, hydrobiologii, ochranu životního prostředí dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků znalost správního řádu, stavebního zákona, přestupkového zákona a složkových zákonů na úseku ochrany životního prostředí výhodou praxe ve státní správě vítána. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 9. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odboru rozvoje MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: autorizovaný architekt s autorizací v oboru, případně bez specifikace, nebo vysokoškolské vzdělání obor architektura, příp. stavební + 3 roky praxe v oboru územně plánovací činnosti ve veřejné správě vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků dobrá orientace v nových právních předpisech ve stavebnictví (stavební zákon a prováděcí vyhlášky) i předpisech týkajících se výkonu veřejné správy orientace v grafických informačních systémech výhodou zkouška odborné způsobilosti, případně autorizace v oboru výhodou. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: (www.muzabreh.cz) Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍHO Odboru správy majetku města MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu znalost problematiky majetkoprávních vztahů nájemní, kupní, směnné, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen atd. znalost fungování katastru nemovitostí řídící schopnosti dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh.

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 AUTOSERVIS - PNEUSERVIS NABÍDKA ZIMNÍCH PNEU Běžné rozměry skladem. Nové i protektorované. Protektor zimní směs! např. PROTEKTOR Škoda Octavia 195/65 R15 ceny od 964,-Kč Škoda Felicia 165/70 R13 ceny od 727,-Kč Nové pneu Federal HIMALAYA s ochranou ráfku, zesílenými boky, vynikající přilnavostí na sněhu, ledu a mokré vozovce a jiné vynikající vlastnosti. Objednávky na tel.: , AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh, novostavba naproti Motelu u Kováře. O B K L A D Y - vypracování 3D návrhu - rekonstrukce bytových jader - kompletní realizace - při nákupu nad Kč praktický dárek zdarma Šumperk tel.: Zábřeh tel.: K E R A M I K A NOVÁ EXPOZICE VELUM s.r.o., 28. října 667/3, Zábřeh, tel.: ,

7 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 7 Krajčo přijede až na jaře Unplugged koncert Richarda Krajča, který měl spolu se zábřežským sborem Alfa Gospel Praises vystoupit 22. prosince v kulturním domě v Zábřehu se z důvodu zdravotní indispozice interpreta odkládá. Fanouškům se za tuto nepříjemnou změnu omlouváme. Faktem je, že pan Krajčo je zdravotně indisponován a v danou chvíli je schopen splnit pouze svoje závazky vůči končícímu turné skupiny Kryštof, sdělil jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Koncert se uskuteční na jaře příštího roku, přesný termín bude znám do konce prosince. Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. Vánoční výstava v kostele První a druhý svátek vánoční bude otevřeno Farní muzeum ve věži kostela svatého Bartoloměje. Tradiční výstavu betlémů letos obohatí dětské výtvarné práce se zimní a vánoční tématikou a výstava fotografií Jitky Václavíkové s názvem Kostely a kaple našeho venkova. Vernisáž výstavy fotografií se uskuteční 25. prosince v 9.30 ve Farním muzeu. Farní muzeum bude otevřeno 25. a 26. prosince od 9.30 do 11 hodin a odpoledne od 14 do hodin. (red) Collegium Bucinatorum zahraje u sv. Bartoloměje Stejně jako v letech minulých také tyto svátky je na Štěpána v kostele svatého Bartoloměje připravený tradiční vánoční benefiční koncert souboru Collegium Bucinatorum. Ve středu 26. prosince v hodin si tak mohou návštěvníci koncertu zpříjemnit sváteční chvíle při poslechu klasického renesančního a barokního repertoáru v podání žesťových nástrojů. Připravena je ale i malá změna žánru ve folk- -rockovém duchu v podání hostující skupiny A.M.ÚLET. Výtěžek koncertu bude věnován zábřežskému Fondu ohrožených dětí. (red) Chrámem zněly chorály středověké Paříže Předvánoční vystoupení Scholy Gregoriany Pragensis už se v Zábřeze stalo neodmyslitelnou součástí adventu. A tak není divu, že v úterý 4. prosince uvítala soubor vedený Davidem Ebenem v zaplněném kostele sv. Bartoloměje přátelská nálada. První z adventních koncertů přinesl jako obvykle nenapodobitelnou atmosféru návratu do minulosti, zdrojem inspirace se tentokrát stala Paříž 13. století. V hodinovém koncertu tak zaznělo na dvacet velmi kvalitně odvedených latinských duchovních skladeb. Namlsaní posluchači ale poté nenechali soubor hned tak odejít a potleskem si vyžádali přídavky, tentokrát z české středověké tvorby. (FOTO: mk) Muzeum připravilo na závěr roku unikátní výstavu Hollarových grafik Nejprestižnější výstavu od znovuotevření městského muzea v roce 1998 mohou obyvatelé i návštěvníci Zábřeha navštívit do 31. ledna příštího roku. K vidění jsou zde originály jednoho z nejznámějších českých umělců, rytce Václava Hollara. Právě zábřežské muzeum disponuje se svými 750 listy jednou z největších sbírek Hollarových grafik. Tu získal Zábřeh v roce 1947 darem od plukovníka Karla Lukase. Rodák z Brníčka, známý sběratel umění a účastník prvního a druhého odboje Pořadatelé ze Zábřežské kulturní a Infocentra se letos rozhodli zpříjemnit shon před svátky trhy pod názvem Zábřežský vánoční punč. Ten začíná před kulturním domem ve středu 19. prosince a potrvá do soboty 22. prosince. Stánky budou otevřeny od 9.00 do hodin. Na trhu najdou návštěvníci zboží vhodné k posledním vánočním nákupům, ale také potěšení pro oko i chuť. Trh se ponese především v duchu tradic lidových řemesel. Na stáncích bude možno nakoupit jmelí, keramiku, proutěné výrobky, kožešiny, hračky, vánoční ozdoby, včelí produkty a jiné tradiční zboží. Mlsné jazýčky návštěvníků jistě uspokojí a příjemnou náladu navodí a držitel Řádu čestné legie, se tak městu odvděčil za udělení čestného občanství Vernisáž výstavy konané k výročí 400 let od Hollarova narození a 330 let od jeho smrti proběhla ve středu 5. prosince. O navození dobové atmosféry se postaraly vystoupením ze skladeb Mozarta, Bacha a dalších zpěvačka Šárka Hlochová a hráčka na příčnou flétnu Věra Valentová. K vidění je průřez celou Hollarovou tvorbou. Nechybí tedy ilustrace k Ezopovým bajkám či dílům antických autorů, portréty významných postav tehdejšího anglického veřejného života, vyobrazení dobového oblečení, zvířat a hmyzu a samozřejmě ani rytiny důležitých míst Londýna, který se stal umělcovým druhým domovem. Muzeum také na mimořádnou výstavu připravilo upomínku, ve spolupráci s městem vydalo čtyři druhy pohlednic, pamětní list a pamětní razítko. Autorem všech návrhů je zábřežský výtvarník Rostislav Berka. (mk) Vánoční punč zadělává na novou tradici vánoční punč, svařák, horké třešně, medovina, bramboráky, trdelníky a další pochutiny. Mezi stánky budou umístěny vánoční stromky, které ozdobily děti ze zábřežských mateřských škol. Souběžně s trhy budou probíhat kulturní akce, a protože stánky budou otevřeny až do večerních hodin, nakoupit nebo občerstvit se mohou i jejich návštěvníci.,,v okolí vidíme v adventním čase vánoční trhy navozující příjemnou sváteční atmosféru. Proto i my chceme nabídnout možnost spojení nákupů dárků s možností občerstvit se. Akce tohoto typu a v tomto čase Zábřehu rozhodně chybí, vysvětluje motivy pořádání této zajímavé akce jedna z organizátorek Iva Kovářová. (red) Tříkrálový běh do zámecké brány Již počtvrté budou v sobotu 5. ledna startovat závodníci nejrůznějšího věku a výkonnosti od Klubu Ve Zdi, aby co nejrychleji zdolali strmé točité stoupání k zámecké bráně. Bude se však nejen běhat nahoru na čas, ale i sjíždět dolů po zábradlí. Při této recesistické disciplíně není určen styl, a tak bude záležet jen na šikovnosti a důmyslu účastníků. Běh do zámecké brány si už získal svoje příznivce, a to z řad aktivních sportovců i recesistů. Pro ty jsme letos připravili novou kategorii sjezd v tandemu, která určitě závod obohatí, zve na netradiční akci jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Prezence závodu bude probíhat v prostorách Zdi od 10 hodin, start první kategorie je naplánován na půl jedenáctou. Závodu se mohou zúčastnit děti, dospělí i senioři. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, kategorie pro nejmladší je označena 0 6 let, pro nejstarší nad 35 let, speciální soutěž je vypsána pro psy. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení v Klubu Ve Zdi. (red) Mladí plavci přivezli z mistrovství bronz První prosincový víkend vyvrcholila plavecká sezóna pro 10leté a 11leté závodníky. Na Poháru ČR desetiletého žactva ve Vsetíně dosáhla ze čtyř zábřežských závodníků největšího úspěchu Hana Horvátová ziskem bronzové medaile na nejdelší trati 400 m volným způsobem. Stejná disciplína byla nejúspěšnější pro Evu Planičkovou, která se začala plavání věnovat teprve v květnu. Dominik Rösler v polohovém závodě na 200 m vybojoval 10. místo, Ondřej Špůrek doplaval na 12. místě v závodě na 400 m volným způsobem. Pohár ČR jedenáctiletých se konal v Novém Jičíně. Nepopulární bramborovou medaili získal Roman Křupka v závodě na 100 m polohový závod a vybojoval i tři pátá místa. Pavlíně Troblové se podařilo získat 8. místo na 800 m volným způsobem. Stejná disciplína dopadla nejlépe pro Veroniku Špůrkovou (9. místo) a Lucii Haltmarovou (11. místo). (red) KRÁTCE Závěr Václavovského kulturního podzimu Tak jako každý rok i letos ukončí seriál akcí nazvaný Václavovský kulturní podzim svatoštěpánské představení divadelního souboru Václav. Ten si na středu 26. prosince v hodin připravil představení hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti, uvedené v kulturním domě ve Václavově. Agilní soubor tak zakončí úspěšnou sezónu, během níž připravil řadu akcí, mj. první ročník nadmíru vydařené soutěžní přehlídky O Václava a Václavíka z Václavova, na níž se představilo osm amatérských divadel z širokého okolí. Zeď rozpálí koncert V sobotu 22. prosince se uskuteční v zábřežském Klubu Ve Zdi multižánrový festival, který volně navazuje na loňský K-fest. Pořadatelství akce se ujala nově vzniklá agentura Pseudounderground agency 07, která si předsevzala oživit místní kulturní scénu o poněkud alternativnější projekty, dát prostor tvůrcům, hledajícím osobitější výraz. Pole působnosti by se nemělo omezovat jen na hudební produkci, ale mělo by se zaměřit i na dramatickou a výtvarnou experimentální tvorbu. Jako nejzářivější hvězda se zde představí industriální folkař Jindra Holubec zjevení ze severu, plešatý chlapík s neskrývanými ambicemi a srdcem na periferii. Jako další se představí skupina Narcotic Fields. V současné době svůj styl definují jako alternative trip hop, zabydlují se v první lize elektronických kapel. Také fanoušci kapel Massive Attack a Portishead si jistě přijdou na své. Domácí scénu zde zastoupí kapely Pepa Rubbish a Dead Pope s Company. Pro obě kapely je příznačné, že sice vycházejí z punkového základu, ale pojetí, jak s tímto základem naložily, je zcela odlišné. Loučenská vločka 2007 Již podruhé reprezentoval MŠ Pohádka a město Zábřeh pěvecký sbor Pampelišky pod vedením Jany Jílkové a Jitky Hoškové na 17. ročníku festivalu Loučenská vločka. Tentokrát jejich zimní písničky zazněly v sále lázní ve Velkých Losinách, a připomněly tak blížící se čas Vánoc. Pouť do Svaté země Římskokatolická farnost Zábřeh a Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. zvou na Pouť do Svaté země, která se uskuteční od 20. do 27. února. Pouť budou provázet P. Miroslav Labač, P. Milan Palkovič a P. František Eliáš, duchovní službou a slovem provází P. Lev Eliáš. Základní cena zájezdu činí Kč (letenka, ubytování, autobus, pojištění CK proti úpadku) a dále letištní poplatky, palivový příplatek, doprava na letiště, komplexní cestovní pojištění atd. za Kč, celkem tedy Kč. Více informací získáte v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, , telefon , mobil , (red) P R O D Á M Renault Scénic V RXE, 79 KW, r.v.06 /2000,modrá metalíza, ABS, SRS, servo, imobilizér, klimatizace, 4x airbag, 4x el.zrcádka, 4x el. okna, centrál na dálku, orig.rádio s CD+ovládání za volantem, palub.počítač, chladící box, sedadla výškově nastavitelná, vyklápěcí zad.okno, mlhovky přední+zadní, hliníková kola R 15, dětské pojistky, najeto km, kompletní servis v autosalonu RENAULT, ( vše doložím), po 1.majiteli-důchodce 70 let, garážováno, jako nové-nutno vidět, k autu dám 4x zimní pneu, STK+ EMISE 12/2009, cena Kč-dohoda možná. Tel Katolický dům Zábřeh Čtvrtek 27. prosince hodin Vstupné 30 Kč Ochutnávka vín (10 druhů) 70 Kč Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu

8 strana 8 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Pátek 21. prosince VÁNOČNÍ SHOW Vánoční show v režii studentů zábřežského gymnázia. Katolický dům, 8:00 VÁNOČNÍ PUNČ Prodej vánočního zboží, občerstvení vonící Vánocemi, koledy Prostor před Klubem, 9:00 20:00 VÁNOCE V DDM Vánoce v duchu českých zvyků a tradic, voňavé pečení a aranžování. Burza dětských keramických výrobků. Aula DDM Školská 9, 13:00-18:00, 20 Kč VEČER GLADIÁTORŮ Další pokračování úspěšné boxerské show. Velký sál Klubu, 19:00, 100 Kč,VIP stůl 500 Kč na osobu Sobota 22. prosince VÁNOČNÍ PUNČ Prodej vánočního zboží, občerstvení vonící Vánocemi, koledy. Prostor před Klubem, 9:00 20:00 Neděle 23. prosince ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 Středa 26. prosince Collegium Bucinatorum VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU COLLEGIUM BUCINATORUM Tradiční koncert souboru. Jako host vystoupí skupina A. M. ÚLET. Výtěžek z koncertu bude věnován Fondu ohrožených dětí. Kostel sv. Bartoloměje, 16:00 NAŠI FURIANTI OS Václav Tradiční svatoštěpánské představení. Ukončení Václavovského kulturního podzimu. Kulturní dům Václavov, 17:30 Čtvrtek 27. prosince O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU Ochutnávka mladých vín. K tanci i poslechu hraje Cimbálovka stryca Ahmeda. Katolický dům, 16:00 PŘIBĚH ZROZENÍ Biblické podobenství, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2006, 102 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč Pátek 28. prosince PŘÍBĚH ZROZENÍ Biblické podobenství, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2006, 102 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč Pondělí 31. prosince SILVESTROVSKÁ VESELICE Silvestrovská noc se skupinou POSTYLION. Předprodej EDITON, Žižkova 43, tel Katolický dům, 20:00 Úterý 1. ledna NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOŠTEJN Odjezd ČD 13:15, vedoucí p. Rozsíval, p. Schwarzová Středa 2. ledna ZLATÝ KOMPAS Dobrodružný-fantasy, přístupno od 10 let, mluveno česky, USA/GB 2007, 107 min. Kino Retro, 16:00, 70 Kč Čtvrtek 3. ledna SNĚHOVÝ DORT Psychologický, přístupno od 12 let, české titulky, Kanada/GB/Nizozemsko 2006, 112 min. Kino Retro, 19:00, 66 Kč Pátek 4. ledna CRASH ROAD Komedie/road movie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 90 min. Sobota 5. ledna Silvestr 2007 Katolický dům Zábřeh Pondělí 31. prosince hodin Kino Retro, 19:00, 70 Kč TŘÍKRÁLOVÝ BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY Sportovně recesistická akce pro všechny věkové kategorie v podobě netradičního běžeckého závodu. Prezence od 10:00 hod. v Klubu Ve Zdi, start v 10:30 hod. Startovné: 15,- a 20,- Kč Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny v ulici 28. října čp. 2 (naproti Gymnáziu). Nabízíme široký sortiment knih všech žánrů, dále CD, MC, DVD, puzzle, mapy, autoatlasy atd. Vše se slevou až 70%!!! U nás najdete nejlevnější knihy, CD, MC a DVD ve městě!!! Těšíme se na vaši návštěvu. Silvestr 2007 Hraje POSTYLION Staronová hudební formace Vstupné 100 Kč Předprodej EDITON, Žižkova 43, tel Bohaté občerstvení všeho druhu Sudová vína a sekty ze sklípku Jožky Koplíka z Ratíškovic CRASH ROAD Komedie/road movie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 90 min. Neděle 6. ledna Muzeum Zábřeh Václav Hollar ( ). Výstava potrvá do Ve dnech 25. prosince 2007 až 1. ledna 2008 bude zábřežské muzeum zavřeno. LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Ochotně Vám poradíme a doporučíme nejvhodnější přípravky pro Vaše zdraví. Přijďte si vybrat ze široké nabídky vánočních balení. Otevírací doba (pondělí pátek 7,30 17,00, sobota 8,00 11,00) v době předvánoční, vánoční a povánoční pro Vás bude rozšířena: Sobota 8,00 11, Neděle 8,00 11, Pondělí zavřeno Úterý zavřeno Středa 8,00 11, Čtvrtek 7,30 17, Pátek 7,30 14, Sobota 8,00 11, Neděle zavřeno Pondělí 7,30 15, Úterý zavřeno 2.1. Středa 7,30 17,00 VÝSTAVY Galerie Kafé Rovensko Alena Moserová Dekorační keramika. Výstava potrvá do Minigalerie kina Retro Jiří Suchý Obrázky. Výstava potrvá do 8. ledna Pravidelné aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče: Pondělí 16:45 18:00 Hnízdo Skupinka Modlitby matek klubovna ZŠ B. Němcové Úterý 9:00 11:00 Hnízdo Maminec klubovna, ZŠ B. Němcová 15:00 16:00 MŠ Zahradní Baby club Máček 15:30 17:00 MŠ Severáček Dětský klub Severka 16:00 17:00 Hnízdo Cvičení pro rodiče s dětmi tělocvična ZŠ B.Němcové Středa 15:00 17:00 MŠ Strejcova Dětský klub 15:30 16:30 MŠ Pohádka Klubíčko 16:00-18:00 Hnízdo Tvořivé odpoledne klubovna, ZŠ B. Němcové Čtvrtek 9:00-11:00 Hnízdo Barvínek klubovna i tělocvična, ZŠ B. Němcová Provozujete-li také aktivity pro předškolní děti i ostatní věkové kategorie obraťte se se svou nabídkou na: tel.: , Cvičení pro ostatní věkové kategorie Pondělí 17:00 Jednota Orel - Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům 18:00 19:00 Kalanetika Klub, malý sál 18:30-20:00 Aerobik Tělocvična 3. ZŠ Školská Úterý 10:00-11:00 Relaxační cvičení pro seniorky Klub, klubovna č.1 17:30 Jóga Aula ZŠ Školská 19:00-20:00 Aerobik tělocvična bývalé 1. ZŠ Středa Kino Retro, 19:00, 70 Kč VAŠEK A PETR Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Velký sál Klubu, 14:00 18:00, 30 Kč Pondělí 7. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Úterý 8. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Středa 9. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Čtvrtek 10. ledna Kino Retro, 19:00, 66 Kč Kino Retro, 19:00, 66 Kč Kino Retro, 19:00, 66 Kč JAK SE ŽIJE V POHÁDCE ANEB MŠ POHÁDKA SE PŘEDSTAVUJE Vernisáž výstavy dětských prací, účinkuje dětský pěvecký sbor Pampelišky. Galerie Kino Retro, 15:30 18:00 Jóga pro začátečníky Klub, klubovna č. 1 18:00-19:30 Aerobik - Tělocvična 3. ZŠ 17:00 Na Paloučku Pohybovky Na Paloučku tělocvična 3. ZŠ Školská 19:30 Hudebně pohybové cvičení žen Katolický dům Čtvrtek 17:00 Aerobik Na Paloučku tělocvična bývalé 1. ZŠ 18:00-19:00 Kalanetika Klub, malý sál 18:00 19:00 Cvičení žen Od cvičení na gymnastických míčích. Hnízdo, tělocvična ZŠ B. Němcové 18:00 Jóga pro začátečníky i pokročilé Aula 3. ZŠ Školská Aktuální informace na Tel , ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , mobil: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

KRONIKA ZÁBŘEHA 2007

KRONIKA ZÁBŘEHA 2007 KRONIKA ZÁBŘEHA 2007 Nejdůležitější události ve světě a v ČR v průběhu roku 2007 Rok 2007 přinesl stejně jako roky předchozí výrazné zvraty na světové i české politické scéně. Nevyhnuly se mu skandály

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář

Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Číslo 21/2006 vydáno dne 8. 11. 2006 Starostou města zvolen Zdeněk Kolář Vítězné politické uskupení Volba pro město odchází do opozice Do křesla starosty města usedne na nadcházející čtyři roky dosavadní

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům

Oprava Nemilské ulice se protáhne. Mladí automechanici poměřili v Zábřehu své dovednosti. Zvukoví průvodci již slouží turistům Číslo 11/2006 vydáno dne 31. 5. 2006 Zákon přináší bodový systém a větší pravomoci strážníkům Od 1. července letošního roku nabývá účinnosti nový silniční zákon. Kromě celoročního svícení zavádí například

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIMSKÝ ROK HUDBY 2009 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz PROSINEC 2009 Bude v prosinci Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3. " / ; 1 3 " 7 0 % " +. 4 5 " XXX [BCSFI D[

22/2006 22. 11. 2006 * / ' 0 3.  / ; 1 3  7 0 %  +. 4 5  XXX [BCSFI D[ Číslo 22/2006 vydáno dne 22. 11. 2006 Oprava přednádraží se protáhne do jara Přestože už koncem listopadu mělo zrekonstruované přednádraží sloužit veřejnosti, je jasné, že ani při nejlepší vůli se původně

Více

Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se

Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se Číslo 06/2006 vydáno dne 22. 3. 2006 Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se Ani v polovině března nekončí potíže se zimním počasím. Předminulý víkend opět vydatně sněžilo a nový příděl sněhu zřejmě

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více