Zastupitelé schválili referendum!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelé schválili referendum!"

Transkript

1 Číslo 24/2007 vydáno dne Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové zóně při Leštinské ulici teplárnu a papírnu. Hned počátek debaty, výzva Karla Crhonka, aby se mu omluvil Vladimír Caska za urážky pronesené o přestávce, předznamenal jednání., které sledoval takřka plný sál kina Retro. První kolo se neslo především v rovině právních názorů, přítomní právníci většinou upozorňovali na problémy, které by referendum mohlo způsobit městu. V centru byly především možné sankce Wanemi vůči městu v případě, že by referendum zastupitelstvu uložilo pozemky v průmyslové zóně k tomuto účelu neprodávat. Ke shodě se ale zastupitelé nedobrali, jako pravděpodobné se však jeví, že by v takové situaci došlo na dlouhodobé soudní projednávání s těžce odhadnutelným výsledkem. Do debaty se zapojovali další a další diskutéři zastupitelé, zástupci společnosti Wanemi i zástupci občanského sdružení Za zdravý Ráječek či lidé z pléna. Již poněkolikáté se zde projednávaly technické parametry plánovaného záměru, případné negativní vlivy na životní prostředí a jejich vyváženost ke slibovaném objemu pracovních míst, ale i otázka střetu zájmů zastupitele Vladimíra Casky. Spolu s technickými argumenty se rozvinula debata, zda jsou obyčejní občané schopni v referendu adekvátně rozhodnout o dalším postupu města. Zatímco protivníci referenda tuto schopnost zpochybňovali, jejich oponenti zastávali zcela jiný názor: Neberu referendum jako alibismus, jak tady zaznívá, ale jako možnost poradit se se spoluobčany, uvedl například Jan Rýznar. Zcela samostatnou kapitolou se stal přístup právní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zastupující společnost Wanemi. Kancelář totiž několik dnů před zasedáním zaslala členům zastupitelstva dopis, v němž je mj. upozorňuje, že případnou škodu je společnost připravena vyžadovat i po konkrétních zastupitelích. Jedenáct z nich, těsná nadpoloviční většina, ale tlaku neustoupila a odmítla návrh Pavla Zubíka stáhnout referendum z jednání zastupitelstva. Naopak vzápětí došlo k odsouhlasení konání referenda a vyčlenění potřebných prostředků k jeho zajištění. Zastupitelé také odsouhlasili otázku referenda ve znění: Souhlasíte s prodejem pozemků města za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a.s. na území města? O datu referenda zatím není rozhodnuto, k jeho vypsání se sejdou zastupitelé mimořádně v lednu, očekává se únorový termín hlasování občanů. V souvislosti s plánovanou výstavbou společnosti Wanemi dojde v pondělí 7. ledna v hodin ve velkém sále zábřežského kulturního domu k veřejnému projednávání posudku vlivů záměru Wanemi na životní prostředí (proces EIA), který je otevřen pro širokou veřejnost, připomínky a dotazy občanů. (mk) Vážení občané, blíží se Vánoce a za několik málo dnů budeme stát na prahu dalšího roku, od kterého všichni očekáváme, že přinese nové zážitky, výzvy, přejeme si, abychom v novém roce byli zdraví, úspěšnější a všechno zlé aby zůstalo tam někde vzadu. Koncem roku také většina z nás hodnotí ten starý a přemýšlí, jak to bude vypadat v roce novém. V našem městě se nám v minulém roce podařilo zdárně dokončit přednádražní prostor, vybudovat novou kotelnu na ZŠ Školská, stabilizovat městský rozpočet tak, abychom byli schopni platit závazky z minulých sloupek starosty let a vytvářet rezervy na plánované investiční akce, nastartovali jsme přípravu projektových úkolů jako nezbytnou podmínku dotačních titulů o evropské peníze. V příštím roce plánujeme spolupodílení se na vybudování kruhového objezdu Leštinská, připravujeme podklady k realizaci komunikačního propojení BILLA - Havlíčkova, usilovně pracujeme na přípravě rekonstrukce plaveckého areálu. Vážení občané, přeji Vám všem pokojné a klidné vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví Stezka kolem Sázavy přivítala první návštěvníky Také závěr středečního zasedání zastupitelstva se nesl v napjatém duchu. Součástí závěrečného bodu Různé se stalo vzetí na vědomí dopisu, který městu adresoval útvar odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR Ostrava. Ten sdělil vedení města, že po prozkoumání podkladů zahájil pro podezření Nová naučná stezka Údolím Moravské Sázavy slouží od soboty 15. prosince veřejnosti. Instalace panelů stezky podpořené dotací Olomouckého kraje a města se ujali skauti ze střediska Skalička, slavící tak sto let skautingu. První procházka naučnou stezkou začala ve hodin u prvního informačního panelu v lomu u Rudolfova. Tam se příchozích ujali skauti, kteří je pak provázeli dvoukilometrovou trasou podél šesti tabulí, informujících o geologii, flóře či fauně v této části Zábřežska. Ty připravili ekolog František John a geolog Bohdan Koverdynský. Samotný akt slavnostního otevření proběhl v cíli stezky u Šubrtovy kapličky mj. za přítomnosti náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitky Chalánkové, člena rady Olomouckého kraje Františka Kubíčka, starosty Zdeňka Koláře a místostarosty Lubomíra Sommera. V prosluněném odpoledni a příjemné atmosféře předali skauti svůj dar městu a při této příležitosti jim vysvětil nový prapor zábřežský děkan František Eliáš. (FOTO:mk) Pokojné a klidné Vánoce a v roce 2008 příjemnou společnost lidí chápajících, usměvavých a tolerantních přeje všem Zábřežákům redakce Policie šetří tři dřívější investice z trestných činů překročení pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku zkoumání tří investičních akcí minulých let: výměnu oken na základní škole Školská, přestavbu kina Retro na Farní ulici a pokládání chrániček pro metropolitní optickou síť. (mk) a osobní spokojenosti v novém roce Zdeněk Kolář, starosta Další číslo zpravodaje vyjde ve středu 9. ledna 2008 Lubomír Sommer: Je vypovězení smlouvy firmě Wanemi bez rizika? V posledním čísle čtrnáctideníku Zábřeh se objevilo vyjádření starosty města, že závazky města vůči firmě Wanemi nemohou ohrozit městský rozpočet. Je tomu skutečně tak? Pan starosta Kolář mě vyzval, abych zdůvodnil své názory týkající se obav z dopadu případných sankcí Wanemi vůči městu Zábřeh. Tak tedy: město Zábřeh uzavřelo s firmou Wanemi smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně Leštinská pro realizaci investičního záměru výstavby energetického zdroje a papírenského závodu. V této smlouvě je stanoveno, že v případě zmaření uzavření kupní smlouvy městem Zábřeh není dotčen nárok kupujícímu tj. firmě Wanemi na vzniklou škodu. Podle mých informací Wanemi investovala již desítky milionů Kč do pořízení projektové dokumentace (investice se pohybuje v řádu 4-5 miliard Kč). V případě zmaření investice městem by se zcela jistě Wanemi obrátila na soud s žalobou o náhradu této škody. Jak soud rozhodne dnes nikdo neví, a že je tento scénář vysoce pravděpodobný, mi potvrdilo i právní oddělení našeho úřadu. A to se neodvažuji ani pomyslet, že by firma Wanemi mohla u soudu požadovat též náhradu ušlého zisku. Skutečností zřejmě bude, že vzhledem k vytížení našich soudů bude případný soudní spor uzavřen až za několik let, tedy i možná náhrada škody dopadne na rozpočty dalších zastupitelstev. Mimochodem, na posledním zastupitelstvu města zaznělo z úst čtyř právníků, že referendum je zbytečná záležitost, že smlouvu s Wanemi není možno bez následků pro město vypovědět. Také podle právníků je možnost ze strany Wanemi si naplnění smlouvy, tzn. prodej dotčených pozemků vynutit soudem. Situace s Wanemi mně nápadně připomíná arbitrážní spory, které v minulosti vedl český stát s firmami CMI (spor o televizi NOVA) a Diag Human (zpracování krevní plazmy). Všichni víme, jak tyto spory skončily miliardovými výdaji ze státního rozpočtu. Samozřejmě v případě Zábřeha by se nejednalo o miliardy, ale mnoho milionů Kč. Chce město Zábřeh následovat český stát? Obávám se jen, aby se tento truchlivý scénář neopakoval v Zábřeze. Lubomír Sommer, místostarosta

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 Městská policie se rozroste Změny v organizaci městské policie pro příští rok odsouhlasila rada města. Ty souvisí mj. s připravovaným spuštěním kamerového systému, jehož monitorovací a záznamové zařízení bude na služebně městské policie. Dozorčí služba dvou strážníků je ale na služebně pouze v době od 7.00 do hodin, v noci slouží jen hlídky v terénu. Vzhledem k potřebě nepřetržitého monitoringu kamerového systému proto rada odsouhlasila navýšení počtu strážníků ze současných dvanácti na třináct a organizační změnu, spočívající v rozšíření dozorčích na čtyři. Radní si od změny slibují především možnost okamžitého řízení hlídky na základě poznatků z kamerového systému i zvýšení dohledu nad činností hlídky v nočních hodinách. (mk) Městský úřad zeštíhlí Zeštíhlení a organizační změny čekají v příštím roce městský úřad. Ke snížení počtu zaměstnanců dojde na odboru správy majetku města, kde po jednom referentu ubude na oddělení bytové a technické správy a oddělení majetkoprávním. Úsporu by měla přinést rovněž organizační změna na odboru školství, kde bude převeden jeden referent na takzvaný neúřednický post. To je umožněno schválením veřejnoprávní smlouvy se Šumperkem, na jejímž základě nebude odbor školství od 1. ledna 2008 vykonávat státní správu v oblasti památkové péče. Poslední odsouhlasenou organizační změnou je zřízení místa vedoucího na oddělení územního plánování. To je ale kompenzováno snížením počtu referentů oddělení o jednoho. (mk) Konec komise informatiky Komise informatiky je minulostí poté, co její zrušení odsouhlasila rada města. Zareagovala tak na dlouhodobé problémy komise. Ty jsou spojené mj. s personální problematikou, letos komisi opustil její předseda a další dva členové, počet členů se tak snížil z původních sedmi na pouhé čtyři. Dalším důvodem zrušení komise se stal možný střet zájmů některých členů komise v souvislosti s řešením dalšího zajištění informační techniky na městském úřadě. (mk) Petr Hošek mezi oceněnými studenty Předávání prestižní ceny Praemium Bohemiae 2007 se v úterý 4. prosince na zámku Sychrov zúčastnil také absolvent zábřežského gymnázia Petr Hošek. Ceny dvaceti nejlepším studentům z republiky, účastníkům přírodovědných olympiád, předávali předseda Akademie věd ČR Václav Pačes, astronom Jiří Grygar a mnoho dalších vědeckých kapacit. Hlavní cenu, českou Nobelovku převzal Prof. MU- Dr. Vladimír Vonka, DrSc. O dva dny později přijal oceněné i ministr školství. Petr Hošek převzal ocenění za své úspěchy v oblasti chemie. Jako nejlepší účastník celostátního kola chemické olympiády se zúčastnil o prázdninách světové chemické olympiády v Moskvě. Zde získal vynikající stříbrnou medaili. (red) Děti ze Severáčku připravily Vánoce pro babičky Babičkám a dědečkům z celého Zábřeha přišly popřát hezké Vánoce 11. a 12. prosince děti z mateřské školy Severáček. V úterý dopoledne navštívily děti s vystoupením a drobnými dárky Domovinku a odpoledne přivítaly přímo ve školce babičky z penzionů v Hněvkově a na Postřelmovské ulici. Nejpočetnější obecenstvo ale na malé školkáčky čekalo ve středu, kdy s pásmem koled, říkanek, básniček a tanečků potěšily obyvatele Domu s pečovatelskou službou. (FOTO: ku) Režim zimního úklidu komunikací Také tuto zimu bude probíhat zimní údržba místních a účelových komunikací podle schváleného plánu předloženého společností EKO servis. Ta má mj. při sněžení za úkol zahájit v pracovní době úklid okamžitě poté, co vrstva napadeného sněhu dosáhne tří centimetrů, v době mimopracovní nejpozději do hodiny po dosažení této hranice. Obdobný postup je stanoven i při změnách ve sjízdnosti (ledová vrstva, namrzání tajícího sněhu apod.) a následném posypu. Samotné komunikace ve městě jsou podle důležitosti rozděleny do tří kategorií. U první z nich, kam patří ulice Valová, Zahradní, Výsluní, Lidická, Indrova, Dvořákova, Oborník, Bezručova, Strejcova, Třešňová, Na Křtaltě, hlavní trasa Severovýchod, Masarykovo náměstí, Žižkova, Mánesova a parkoviště na náměstí Osvobození, Školské, náměstí 8. května, Bezručově a Postřelmovské (u pošty), musí být zajištěna sjízdnost nejpozději do čtyř hodin, u druhé do dvanácti a u třetí po ošetření komunikací první a druhé kategorie, nejpozději však do čtyřiadvaceti hodin. Zcela jiný režim má zimní úklid hlavních průtahů městem, tj. ulic Postřelmovská, Dvorská, Havlíčkova, ČSA, Lesnická, Sušilova, Olomoucká, náměstí Osvobození, Leštinská, Skalička, Jiráskova a Sokolská, jejichž údržbu provádí Správa silnic Olomouckého kraje. (mk) Klokánek v Zábřeze zřejmě nevyroste Poněkud překvapivý výsledek mělo jednání o pozemku pro výstavbu Klokánku domu pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou přibližně čtyřiceti míst. Ten měl původně vyrůst na Školské ulici, záměr prodeje odsouhlasilo na svém minulém zasedání také zastupitelstvo. Na zasedání 12. prosince svůj názor ale radikálně změnilo. Debatu o podpoře sociálního projektu založeném na principu náhradní rodiny zahájil Vladimír Caska. Ten upozornil na podklady z dětských domovů, podle kterých je toto zařízení na Zábřežsku nadbytečné a vzhledem k poklesu naplněnosti by mohlo ohrozit existenci domovů. Obdobný názor projevila i přítomná zástupkyně sociálního odboru. Dalším argumentem některých zastupitelů proti Klokánku se staly i stížnosti obyvatel sousedního domu. Pro podporu prodeje se nakonec nezvedla potřebná většina rukou a tento projekt v Zábřeze tak zřejmě končí. (mk) Zábřežská sportovní má nového jednatele Zábřežská sportovní s.r.o. provozující plavecký areál má opět jednatele. Poté, co koncem října z funkce odstoupil dosavadní jednatel Svatoslav Valenta, zvažovala rada další směřování společnosti a doporučila zastupitelstvu schválit záměr fúze ZS s.r.o. se společností EKO servis. Důvody tohoto doporučení jsou především ekonomické, ušetří se plat jednatele, bude jedno účetnictví a další agendy, vypočítával starosta Zdeněk Kolář. Zastupitelé ale naznali, že rozhodnout o fúzi by bylo předčasné. Na návrh starosty se alespoň shodli na obsazení funkce jednatele Zábřežské sportovní s.r.o., aby se již dále neprohlubovala ztráta, kterou společnost vytváří, a doporučili valné hromadě, tvořené radou, do této funkce jmenovat jednatele EKO servisu Karla Jílka. S provozem společnosti jsem již zčásti seznámen, jsme schopni tuto společnost provozovat, a to již od 1. ledna, uvedl Karel Jílek, podle kterého budou následovat především personální opatření, část činností bude zajišťovat EKO servis. (mk) DĚKUJEME VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ZA DOSAVADNÍ PŘÍZEŇ. PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2008 TĚŠÍME SE ZNOVU NA SETKÁNÍ 21. LEDNA 2008 PŘI DALŠÍ AKCI VELKÝ VÝPRODEJ Některé dávky končí Městský úřad Zábřeh, odbor sociální a zdravotní oznamuje ukončení výplaty dávky sociální péče. K 1. lednu 2008 dochází zákonem č. 261/2007 Sb. (o stabilizaci veřejných rozpočtů) ke zrušení dávky sociální péče příspěvku na zvýšené životní náklady pro občany používající trvale ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky (francouzské hole, naslouchadla, apod.). Vzhledem k této skutečnosti nárok na dávku zaniká dnem a příjemcům bude naposledy vyplacena v prosinci letošního roku. (red) Region má strategii Pomoci s žádostmi o dotace na projekty vycházející z Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko je připraven Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a MAS Zábřežsko o.p.s. Jízdní řád pro přípravu a realizaci významných regionálních projektů připomínkovali zástupci obcí i odborníci 26. listopadu. Prioritami pro rozvoj regionu se staly oblasti Životní prostředí, Infrastruktura, Podnikatelské příležitosti, Lidské zdroje, Volnočasové aktivity a Partnerství a spolupráce. V rámci těchto priorit je připraveno přes 200 projektů v celkové hodnotě přesahující 13 miliard Kč. (red) Skibusy vyrážejí do hor Ve středu 26. prosince opět vyrazí do Jeseníků skibusy, autobusy určené především pro vyznavače lyžování. Ty budou jezdit v období od 26. do 30. prosince denně, od 5. ledna do 24. března pak o víkendech a ve dnech státních svátků. Autobus vyjíždí od nádraží ČD vždy v 6.55, další zastávku má u polikliniky v 7.00, poté pokračuje před Šumperk, Sobotín a Rýmařov na Ovčárnu, kam dorazí v 9.15 hodin. Zpět z Ovčárny skibus odjíždí v 15.30, do Zábřeha přijíždí v hodin. Bližší informace najdete na (mk) Předseda sněmovny přednášel v Zábřeze V pondělí 10. prosince navštívil na základě pozvání předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček Vyšší odbornou školu a Střední školu automobilní v Zábřeze. Seznámil se s historií školy, jejím současným postavením i perspektivami dalšího vývoje. Po setkání s vedením školy, kterého se zúčastnil i starosta Zdeněk Kolář, proběhla ve zcela zaplněné aule školy beseda se studenty posledních ročníků studijních oborů. Po úvodní přednášce, týkající se role parlamentu a jeho dvou komor, proběhla více než hodinová diskuse, která se zabývala aktuálním děním ve sněmovně, stupni projednávání jednotlivých zákonů a dalšími tématy. Posluchači se předháněli v dotazech, které byly všechny zodpovězeny působivou formou. To studenti ohodnotili i v následné anketě, v níž ocenili otevřenost jednání, vstřícnostvči vystupování s vysokou informační hodnotou. Beseda tak byla vhodným doplněním vzdělávacího programu nejen v předmětu občanská nauka, ale i v odborné problematice studijních oborů. Karel Crhonek KOLEKTIV FIRMY NAVRO, SPOL. S R.O. ZÁBŘEH

3 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Program vánočních bohoslužeb a akcí Neděle 23. prosince: 6.55, 8.30 a 18 hod., hod. Adventní koncert dechového orchestru ZUŠ. Pondělí 24. prosince: 6.55, 8.30, hod. - otvírání jesliček, večerní bohoslužby: hod. mše s koledami, hod. Rybova mše vánoční Úterý 25. prosince: 6.55, 8.30 a hod., hod. Koncertní provedení Rybovy mše vánoční Středa 26. prosince: 6.55, 8.30 hod., hod. koncert Collegium Bucinatorum Nově otevřený obchod s českým textilem ulice Kozinova, hned u marketu NOVA Ve dnech 25. a bude otevřený betlém pro veřejnost od 13 do 17 hod., v ostatních dnech pouze přede mší a po mši svaté. Čtvrtek 27. prosince: 9.40 hod., na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartoloměje požehnat víno. Pondělí 31. prosince: hod. mše svatá na konec roku, hod. Varhanní koncert Radima Diviše. Úterý 1. ledna 2008: 6.55, 8.30 a 18 hod. Bližší informace: Tři králové už si chystají kasičky Již podeváté se ve dnech ledna rozejdou skupinky tří králů po domácnostech s koledou a zapečetěnými kasičkami, aby získaly dary do Tříkrálové sbírky, organizované Českou Charitou a pomáhající potřebným u nás i ve světě. Do ulic téměř devadesáti obcí a měst spadajících do působnosti Charity Zábřeh vyrazí asi tisícovka koledníků, více než 280 skupinek. Jak se bude koledníkům dařit, záleží jen a jen na štědrosti dárců. Ti na Zábřežsku, Mohelnicku a Štítecku tradičně patří mezi nejštědřejší v celé republice vždyť jen loni zde vynesla sbírka přes milion korun. Jak v době různých podvodů poznáme pravé krále? Především podle královského oděvu. Protože se fantazii meze nekladou, můžete potkat různě ustrojené skupinky, někdy ani nemusejí mít tři členy. Všichni však budou mít společné znaky: zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, keramický přívěsek s logem tříkrálové sbírky, ale hlavně vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou s pověřením k provádění sbírky. Příspěvek do pokladničky je anonymní. Přispět do Tříkrálové sbírky bude možné Televizní vysílání zajistí TVZ i v roce 2008 Také v příštím roce bude zajišťovat televizní zpravodajství ze Zábřeha společnost TVZ. Rozhodla o tom 5. prosince rada, která odsouhlasila smlouvu na dodávání zpravodajství od 1. ledna do 31. prosince Provoz televize vyjde město v příštím roce kromě koledování i dalšími způsoby. V období začátku roku 2008 přijde do všech domácností letáček s informacemi o koledování a přehledem využití prostředků loňské sbírky. Tam kde budou chtít lidé potvrzení o odevzdaném daru, mohou využít přímo převod na bankovní účet sbírky, případně svou hotovost donést do účtárny Charity Zábřeh. Podpořit tento účel mohou lidé i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo Až do 11. ledna bude pro nenavštívené a zapomenuté dárce umístěna pokladnička v zázemí dobrovolnického centra (v prostorách bývalé prodejny Ledňáček) na Žižkově ulici. Charita Zábřeh také pro širokou veřejnost vyhlásila soutěž Jak si představuji Tři krále. Libovolnou výtvarnou technikou (kresba, koláž, keramika, drátkování, výšivka, pletení, dřevořezba ) lze znázornit téma tříkrálového putování a koledy. Svá dílka i díla mohou lidé odevzdávat do 11. ledna 2008 na Charitu Zábřeh. Vylosovaní soutěžící budou odměněni malým dárkem a všechny výtvory potom budou prezentovány veřejnosti. (red) na 1,642 milionu korun včetně DPH. Smlouva mimo dodávání běžného zpravodajství obsahuje například i dohodu o pořízení audiovizuálního záznamu z každého zasedání zastupitelstva či dodávání kinozpravodaje, promítaného před filmovými představeními v kině Retro. (mk) Upozornění pro producenty odpadů Městský úřad Zábřeh, Oddělení životního prostředí upozorňuje původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) na povinnosti uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech: Původci odpadů mají mimo jiné následující povinnosti: 1. likvidovat odpady u osob k tomu oprávněných 2. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Metodika vedení evidence je stanovena ve vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 3. v případě, že původci vyprodukují a nakládají s více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo 50 tun ostatního odpadu za rok je nezbytné podávat do následujícího roku na MěÚ Zábřeh, OŽP MŠ Pohádka děkuje rodičům Mateřská škola Pohádka děkuje rodičům za velkou podporu při vstupu naší školy do jednodenní stávky v úterý 4. prosince Z ankety určené pro rodiče hlášení o produkci a nakládání s odpady za předchozí rok (do hlášení se pak píší všechny odpady vzniklé za uplynulý rok) 4. v případě, že někdo nakládá s nebezpečnými odpady, je nezbytné mít k tomu povolení (souhlas) MěÚ Zábřeh, OŽP 5. vzniklé odpady musí být shromažďovány odděleně, musí z nich být vytříděny využitelné složky. Pokud odpady nelze nebo není nutné shromažďovat odděleně, lze to pouze se souhlasem MěÚ Zábřeh, OŽP. Při zjištění porušení povinností hrozí pokuty až do Kč! Další informace jsou uvedeny v zákoně č. 185/2001 Sb. nebo je poskytne oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh Bc. Květoslava Hýblová, tel: , vyplynulo, že 93% rodičů podporuje naše stanovisko. Velmi si vážíme Vašeho postoje k problémům ve školství a děkujeme za podporu. Zaměstnanci MŠ POHÁDKA vzorková prodejna Ponožky, pyžama, noční košile, spodní prádlo, thermo prádlo, a to vše za zaváděcí ceny!!!!! Provozní doba: pondělí - pátek sobota 8,30 11,30 Udělejte radost sobě a svým blízkým nejen o Vánocích. Jiří Chmelař - tel.: Vánoční smrk nahradil srp a kladivo Už téměř dvacet let patří k atmosféře zábřežských vánočních svátků smrk na náměstí Osvobození. Původně se řezaný vánoční strom stavěl uprostřed náměstí. Až v roce 1988 předložila tehdejší komise životního prostředí návrh výsadby vzrostlého vánočního stromu. Stříbrný smrk se získal u bazénu, bylo potřeba překonat ale Skauti ze střediska Skalička budou i o letošních Vánocích roznášet Betlémské světlo obyvatelům Zábřeha. Světlo radosti, míru a pokoje, které bylo odpáleno v betlémské jeskyni, putuje do domácností řetězem lidských rukou a srdcí. Zájemci o světlo si budou moci přijít MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí, obdržel 30. listopadu z ministerstva ŽP posudek vlivů záměru Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu na životní prostředí. Do posudku lze nahlédnout: - na MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí, v úřední dny PO a ST ( hod.). - na ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, Olomouc, 3. patro, kanc. č. 320, v pracovních dnech po předchozí telefonické ještě jednu překážku v místě výsadby stála velká kovová plastika srpu a kladiva. Ta byla nakonec přemístěna na autobusové nádraží na Valové. Vzrostlý smrk se i díky pravidelné zálivce ujal a roku 1990 byl poprvé nazdoben, přežil i návrh na pokácení kvůli rozšíření parkoviště, který se objevil v roce (FOTO: jš) Betlémské světlo opět ozáří domovy Svoz domovního odpadu proběhne o vánočních svátcích beze změn podle plánu. Po všechny tři sváteční dny (pondělí středa ) bude prováděn svoz dle stanoveného harmonogramu. K jediné změně dojde pouze v úterý 1. ledna na Nový rok. V tento den se svoz neuskuteční a úterní svoz se přesouvá na středu 2. ledna Z důvodu celozávodní dovolené v pondělí 31. prosince nebude otevřen sběrný dvůr v sobotu 22. prosince přímo k vlaku, který Betlémské světlo poveze. Rychlík z Brna do Jeseníku ve městě zastaví v 9.30 hodin. V Zábřeze poté bude možné odpálit si Betlémské světlo ještě na Štědrý den odpoledne v chrámu sv. Bartoloměje. (red) Svoz odpadu o svátcích beze změn Pondělí až středa 24. až 26. prosince MěÚ uzavřen. Čtvrtek 27. prosince - obě budovy otevřeny 8.00 hod hod. (matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, řidičské průkazy - do hod.). Růži z rukou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase převzala v pátek 30. listopadu na kongresu mateřských center v Praze také zástupkyně Hnízda MRC Zábřeh. Spolu s dalšími centry obdrželo Hnízdo certifikát společnost přátelská rodině. Ocenění se tak dostalo téměř desetileté práci nebezpečných odpadů na Dvorské ulici a středisko Separex na Leštinské ulici. Kolektiv pracovníků EKO servisu tímto občanům města velmi děkuje za vzorný přístup a pečlivé třídění odpadních surovin již v domácnostech v průběhu celého uplynulého roku. Velice si vážíme každého vytříděného množství a děkuje za pochopení. Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a pevné zdraví v novém roce EKO servis Vánoční provoz na městském úřadě Pátek 28. prosince - obě budovy otevřeny 8.00 hod hod. (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady - do hod.). Pondělí 31. prosince MěÚ uzavřen. Od středy 2. ledna bude otevřeno dle běžného režimu. (mk) Hnízdo dostalo ministerské ocenění zakladatelek Mateřského a rodinného centra v Zábřeze v čele s Marcelou Cahovou, Alenou Enterovou a Lenkou Hamplovou. Ke gratulantům se připojili prezidentka Sítě MC Rut Kolínská, herec Jan Potměšil, herečka Táňa Fišerová, socioložka Jiřina Šiklová a spisovatelka Alena Wagnerová. (red) Úřad obdržel posudek k záměru Wanemi domluvě. - v Informačním systému EIA na internetových stránkách Česká informační agentura životního prostředí CENIA (http: //www.cenia.cz/eia - na stránkách ministerstva ŽP (http:// kód záměru OV8049. Každý je oprávněn zaslat písemné vyjádření k posudku do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce dotčeného kraje, a to Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, Olomouc. (red)

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 prodejce vozů Škoda a autorizovaný servis vozů Škoda a Volkswagen přijme na provozovnu v ŠUMPERKU Automechanika Požadujeme: - vyučení v oboru automechanik nebo autoelektrikář - praxe v oboru vítána - řidičský průkaz skupiny B a znalost řízení automobilu - ochotu učit se nové věci Nabízíme: - úkolovou mzdu a motivační systém odměňování - směnovou práci - dobré sociální podmínky - kvalifikační růst a odborná školení Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk Písemné žádosti s životopisem zasílejte do na adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk. Bližší informace p. Faltýnek tel.: Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na

5 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: REFERENT NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČŮ oddělení dopravy Odboru správního MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dobrá znalost práce na PC Řidičské oprávnění skupiny B Splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 8. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: REFERENT ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚSEK Odboru správního MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na problematiku vodního hospodářství, státní správu, hydrobiologii, ochranu životního prostředí dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků znalost správního řádu, stavebního zákona, přestupkového zákona a složkových zákonů na úseku ochrany životního prostředí výhodou praxe ve státní správě vítána. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 9. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odboru rozvoje MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: autorizovaný architekt s autorizací v oboru, případně bez specifikace, nebo vysokoškolské vzdělání obor architektura, příp. stavební + 3 roky praxe v oboru územně plánovací činnosti ve veřejné správě vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků dobrá orientace v nových právních předpisech ve stavebnictví (stavební zákon a prováděcí vyhlášky) i předpisech týkajících se výkonu veřejné správy orientace v grafických informačních systémech výhodou zkouška odborné způsobilosti, případně autorizace v oboru výhodou. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: (www.muzabreh.cz) Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍHO Odboru správy majetku města MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu znalost problematiky majetkoprávních vztahů nájemní, kupní, směnné, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen atd. znalost fungování katastru nemovitostí řídící schopnosti dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh.

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 AUTOSERVIS - PNEUSERVIS NABÍDKA ZIMNÍCH PNEU Běžné rozměry skladem. Nové i protektorované. Protektor zimní směs! např. PROTEKTOR Škoda Octavia 195/65 R15 ceny od 964,-Kč Škoda Felicia 165/70 R13 ceny od 727,-Kč Nové pneu Federal HIMALAYA s ochranou ráfku, zesílenými boky, vynikající přilnavostí na sněhu, ledu a mokré vozovce a jiné vynikající vlastnosti. Objednávky na tel.: , AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh, novostavba naproti Motelu u Kováře. O B K L A D Y - vypracování 3D návrhu - rekonstrukce bytových jader - kompletní realizace - při nákupu nad Kč praktický dárek zdarma Šumperk tel.: Zábřeh tel.: K E R A M I K A NOVÁ EXPOZICE VELUM s.r.o., 28. října 667/3, Zábřeh, tel.: ,

7 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 7 Krajčo přijede až na jaře Unplugged koncert Richarda Krajča, který měl spolu se zábřežským sborem Alfa Gospel Praises vystoupit 22. prosince v kulturním domě v Zábřehu se z důvodu zdravotní indispozice interpreta odkládá. Fanouškům se za tuto nepříjemnou změnu omlouváme. Faktem je, že pan Krajčo je zdravotně indisponován a v danou chvíli je schopen splnit pouze svoje závazky vůči končícímu turné skupiny Kryštof, sdělil jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Koncert se uskuteční na jaře příštího roku, přesný termín bude znám do konce prosince. Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. Vánoční výstava v kostele První a druhý svátek vánoční bude otevřeno Farní muzeum ve věži kostela svatého Bartoloměje. Tradiční výstavu betlémů letos obohatí dětské výtvarné práce se zimní a vánoční tématikou a výstava fotografií Jitky Václavíkové s názvem Kostely a kaple našeho venkova. Vernisáž výstavy fotografií se uskuteční 25. prosince v 9.30 ve Farním muzeu. Farní muzeum bude otevřeno 25. a 26. prosince od 9.30 do 11 hodin a odpoledne od 14 do hodin. (red) Collegium Bucinatorum zahraje u sv. Bartoloměje Stejně jako v letech minulých také tyto svátky je na Štěpána v kostele svatého Bartoloměje připravený tradiční vánoční benefiční koncert souboru Collegium Bucinatorum. Ve středu 26. prosince v hodin si tak mohou návštěvníci koncertu zpříjemnit sváteční chvíle při poslechu klasického renesančního a barokního repertoáru v podání žesťových nástrojů. Připravena je ale i malá změna žánru ve folk- -rockovém duchu v podání hostující skupiny A.M.ÚLET. Výtěžek koncertu bude věnován zábřežskému Fondu ohrožených dětí. (red) Chrámem zněly chorály středověké Paříže Předvánoční vystoupení Scholy Gregoriany Pragensis už se v Zábřeze stalo neodmyslitelnou součástí adventu. A tak není divu, že v úterý 4. prosince uvítala soubor vedený Davidem Ebenem v zaplněném kostele sv. Bartoloměje přátelská nálada. První z adventních koncertů přinesl jako obvykle nenapodobitelnou atmosféru návratu do minulosti, zdrojem inspirace se tentokrát stala Paříž 13. století. V hodinovém koncertu tak zaznělo na dvacet velmi kvalitně odvedených latinských duchovních skladeb. Namlsaní posluchači ale poté nenechali soubor hned tak odejít a potleskem si vyžádali přídavky, tentokrát z české středověké tvorby. (FOTO: mk) Muzeum připravilo na závěr roku unikátní výstavu Hollarových grafik Nejprestižnější výstavu od znovuotevření městského muzea v roce 1998 mohou obyvatelé i návštěvníci Zábřeha navštívit do 31. ledna příštího roku. K vidění jsou zde originály jednoho z nejznámějších českých umělců, rytce Václava Hollara. Právě zábřežské muzeum disponuje se svými 750 listy jednou z největších sbírek Hollarových grafik. Tu získal Zábřeh v roce 1947 darem od plukovníka Karla Lukase. Rodák z Brníčka, známý sběratel umění a účastník prvního a druhého odboje Pořadatelé ze Zábřežské kulturní a Infocentra se letos rozhodli zpříjemnit shon před svátky trhy pod názvem Zábřežský vánoční punč. Ten začíná před kulturním domem ve středu 19. prosince a potrvá do soboty 22. prosince. Stánky budou otevřeny od 9.00 do hodin. Na trhu najdou návštěvníci zboží vhodné k posledním vánočním nákupům, ale také potěšení pro oko i chuť. Trh se ponese především v duchu tradic lidových řemesel. Na stáncích bude možno nakoupit jmelí, keramiku, proutěné výrobky, kožešiny, hračky, vánoční ozdoby, včelí produkty a jiné tradiční zboží. Mlsné jazýčky návštěvníků jistě uspokojí a příjemnou náladu navodí a držitel Řádu čestné legie, se tak městu odvděčil za udělení čestného občanství Vernisáž výstavy konané k výročí 400 let od Hollarova narození a 330 let od jeho smrti proběhla ve středu 5. prosince. O navození dobové atmosféry se postaraly vystoupením ze skladeb Mozarta, Bacha a dalších zpěvačka Šárka Hlochová a hráčka na příčnou flétnu Věra Valentová. K vidění je průřez celou Hollarovou tvorbou. Nechybí tedy ilustrace k Ezopovým bajkám či dílům antických autorů, portréty významných postav tehdejšího anglického veřejného života, vyobrazení dobového oblečení, zvířat a hmyzu a samozřejmě ani rytiny důležitých míst Londýna, který se stal umělcovým druhým domovem. Muzeum také na mimořádnou výstavu připravilo upomínku, ve spolupráci s městem vydalo čtyři druhy pohlednic, pamětní list a pamětní razítko. Autorem všech návrhů je zábřežský výtvarník Rostislav Berka. (mk) Vánoční punč zadělává na novou tradici vánoční punč, svařák, horké třešně, medovina, bramboráky, trdelníky a další pochutiny. Mezi stánky budou umístěny vánoční stromky, které ozdobily děti ze zábřežských mateřských škol. Souběžně s trhy budou probíhat kulturní akce, a protože stánky budou otevřeny až do večerních hodin, nakoupit nebo občerstvit se mohou i jejich návštěvníci.,,v okolí vidíme v adventním čase vánoční trhy navozující příjemnou sváteční atmosféru. Proto i my chceme nabídnout možnost spojení nákupů dárků s možností občerstvit se. Akce tohoto typu a v tomto čase Zábřehu rozhodně chybí, vysvětluje motivy pořádání této zajímavé akce jedna z organizátorek Iva Kovářová. (red) Tříkrálový běh do zámecké brány Již počtvrté budou v sobotu 5. ledna startovat závodníci nejrůznějšího věku a výkonnosti od Klubu Ve Zdi, aby co nejrychleji zdolali strmé točité stoupání k zámecké bráně. Bude se však nejen běhat nahoru na čas, ale i sjíždět dolů po zábradlí. Při této recesistické disciplíně není určen styl, a tak bude záležet jen na šikovnosti a důmyslu účastníků. Běh do zámecké brány si už získal svoje příznivce, a to z řad aktivních sportovců i recesistů. Pro ty jsme letos připravili novou kategorii sjezd v tandemu, která určitě závod obohatí, zve na netradiční akci jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Prezence závodu bude probíhat v prostorách Zdi od 10 hodin, start první kategorie je naplánován na půl jedenáctou. Závodu se mohou zúčastnit děti, dospělí i senioři. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, kategorie pro nejmladší je označena 0 6 let, pro nejstarší nad 35 let, speciální soutěž je vypsána pro psy. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení v Klubu Ve Zdi. (red) Mladí plavci přivezli z mistrovství bronz První prosincový víkend vyvrcholila plavecká sezóna pro 10leté a 11leté závodníky. Na Poháru ČR desetiletého žactva ve Vsetíně dosáhla ze čtyř zábřežských závodníků největšího úspěchu Hana Horvátová ziskem bronzové medaile na nejdelší trati 400 m volným způsobem. Stejná disciplína byla nejúspěšnější pro Evu Planičkovou, která se začala plavání věnovat teprve v květnu. Dominik Rösler v polohovém závodě na 200 m vybojoval 10. místo, Ondřej Špůrek doplaval na 12. místě v závodě na 400 m volným způsobem. Pohár ČR jedenáctiletých se konal v Novém Jičíně. Nepopulární bramborovou medaili získal Roman Křupka v závodě na 100 m polohový závod a vybojoval i tři pátá místa. Pavlíně Troblové se podařilo získat 8. místo na 800 m volným způsobem. Stejná disciplína dopadla nejlépe pro Veroniku Špůrkovou (9. místo) a Lucii Haltmarovou (11. místo). (red) KRÁTCE Závěr Václavovského kulturního podzimu Tak jako každý rok i letos ukončí seriál akcí nazvaný Václavovský kulturní podzim svatoštěpánské představení divadelního souboru Václav. Ten si na středu 26. prosince v hodin připravil představení hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti, uvedené v kulturním domě ve Václavově. Agilní soubor tak zakončí úspěšnou sezónu, během níž připravil řadu akcí, mj. první ročník nadmíru vydařené soutěžní přehlídky O Václava a Václavíka z Václavova, na níž se představilo osm amatérských divadel z širokého okolí. Zeď rozpálí koncert V sobotu 22. prosince se uskuteční v zábřežském Klubu Ve Zdi multižánrový festival, který volně navazuje na loňský K-fest. Pořadatelství akce se ujala nově vzniklá agentura Pseudounderground agency 07, která si předsevzala oživit místní kulturní scénu o poněkud alternativnější projekty, dát prostor tvůrcům, hledajícím osobitější výraz. Pole působnosti by se nemělo omezovat jen na hudební produkci, ale mělo by se zaměřit i na dramatickou a výtvarnou experimentální tvorbu. Jako nejzářivější hvězda se zde představí industriální folkař Jindra Holubec zjevení ze severu, plešatý chlapík s neskrývanými ambicemi a srdcem na periferii. Jako další se představí skupina Narcotic Fields. V současné době svůj styl definují jako alternative trip hop, zabydlují se v první lize elektronických kapel. Také fanoušci kapel Massive Attack a Portishead si jistě přijdou na své. Domácí scénu zde zastoupí kapely Pepa Rubbish a Dead Pope s Company. Pro obě kapely je příznačné, že sice vycházejí z punkového základu, ale pojetí, jak s tímto základem naložily, je zcela odlišné. Loučenská vločka 2007 Již podruhé reprezentoval MŠ Pohádka a město Zábřeh pěvecký sbor Pampelišky pod vedením Jany Jílkové a Jitky Hoškové na 17. ročníku festivalu Loučenská vločka. Tentokrát jejich zimní písničky zazněly v sále lázní ve Velkých Losinách, a připomněly tak blížící se čas Vánoc. Pouť do Svaté země Římskokatolická farnost Zábřeh a Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. zvou na Pouť do Svaté země, která se uskuteční od 20. do 27. února. Pouť budou provázet P. Miroslav Labač, P. Milan Palkovič a P. František Eliáš, duchovní službou a slovem provází P. Lev Eliáš. Základní cena zájezdu činí Kč (letenka, ubytování, autobus, pojištění CK proti úpadku) a dále letištní poplatky, palivový příplatek, doprava na letiště, komplexní cestovní pojištění atd. za Kč, celkem tedy Kč. Více informací získáte v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, , telefon , mobil , (red) P R O D Á M Renault Scénic V RXE, 79 KW, r.v.06 /2000,modrá metalíza, ABS, SRS, servo, imobilizér, klimatizace, 4x airbag, 4x el.zrcádka, 4x el. okna, centrál na dálku, orig.rádio s CD+ovládání za volantem, palub.počítač, chladící box, sedadla výškově nastavitelná, vyklápěcí zad.okno, mlhovky přední+zadní, hliníková kola R 15, dětské pojistky, najeto km, kompletní servis v autosalonu RENAULT, ( vše doložím), po 1.majiteli-důchodce 70 let, garážováno, jako nové-nutno vidět, k autu dám 4x zimní pneu, STK+ EMISE 12/2009, cena Kč-dohoda možná. Tel Katolický dům Zábřeh Čtvrtek 27. prosince hodin Vstupné 30 Kč Ochutnávka vín (10 druhů) 70 Kč Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu

8 strana 8 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Pátek 21. prosince VÁNOČNÍ SHOW Vánoční show v režii studentů zábřežského gymnázia. Katolický dům, 8:00 VÁNOČNÍ PUNČ Prodej vánočního zboží, občerstvení vonící Vánocemi, koledy Prostor před Klubem, 9:00 20:00 VÁNOCE V DDM Vánoce v duchu českých zvyků a tradic, voňavé pečení a aranžování. Burza dětských keramických výrobků. Aula DDM Školská 9, 13:00-18:00, 20 Kč VEČER GLADIÁTORŮ Další pokračování úspěšné boxerské show. Velký sál Klubu, 19:00, 100 Kč,VIP stůl 500 Kč na osobu Sobota 22. prosince VÁNOČNÍ PUNČ Prodej vánočního zboží, občerstvení vonící Vánocemi, koledy. Prostor před Klubem, 9:00 20:00 Neděle 23. prosince ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 Středa 26. prosince Collegium Bucinatorum VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU COLLEGIUM BUCINATORUM Tradiční koncert souboru. Jako host vystoupí skupina A. M. ÚLET. Výtěžek z koncertu bude věnován Fondu ohrožených dětí. Kostel sv. Bartoloměje, 16:00 NAŠI FURIANTI OS Václav Tradiční svatoštěpánské představení. Ukončení Václavovského kulturního podzimu. Kulturní dům Václavov, 17:30 Čtvrtek 27. prosince O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU Ochutnávka mladých vín. K tanci i poslechu hraje Cimbálovka stryca Ahmeda. Katolický dům, 16:00 PŘIBĚH ZROZENÍ Biblické podobenství, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2006, 102 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč Pátek 28. prosince PŘÍBĚH ZROZENÍ Biblické podobenství, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2006, 102 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč Pondělí 31. prosince SILVESTROVSKÁ VESELICE Silvestrovská noc se skupinou POSTYLION. Předprodej EDITON, Žižkova 43, tel Katolický dům, 20:00 Úterý 1. ledna NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOŠTEJN Odjezd ČD 13:15, vedoucí p. Rozsíval, p. Schwarzová Středa 2. ledna ZLATÝ KOMPAS Dobrodružný-fantasy, přístupno od 10 let, mluveno česky, USA/GB 2007, 107 min. Kino Retro, 16:00, 70 Kč Čtvrtek 3. ledna SNĚHOVÝ DORT Psychologický, přístupno od 12 let, české titulky, Kanada/GB/Nizozemsko 2006, 112 min. Kino Retro, 19:00, 66 Kč Pátek 4. ledna CRASH ROAD Komedie/road movie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 90 min. Sobota 5. ledna Silvestr 2007 Katolický dům Zábřeh Pondělí 31. prosince hodin Kino Retro, 19:00, 70 Kč TŘÍKRÁLOVÝ BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY Sportovně recesistická akce pro všechny věkové kategorie v podobě netradičního běžeckého závodu. Prezence od 10:00 hod. v Klubu Ve Zdi, start v 10:30 hod. Startovné: 15,- a 20,- Kč Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny v ulici 28. října čp. 2 (naproti Gymnáziu). Nabízíme široký sortiment knih všech žánrů, dále CD, MC, DVD, puzzle, mapy, autoatlasy atd. Vše se slevou až 70%!!! U nás najdete nejlevnější knihy, CD, MC a DVD ve městě!!! Těšíme se na vaši návštěvu. Silvestr 2007 Hraje POSTYLION Staronová hudební formace Vstupné 100 Kč Předprodej EDITON, Žižkova 43, tel Bohaté občerstvení všeho druhu Sudová vína a sekty ze sklípku Jožky Koplíka z Ratíškovic CRASH ROAD Komedie/road movie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 90 min. Neděle 6. ledna Muzeum Zábřeh Václav Hollar ( ). Výstava potrvá do Ve dnech 25. prosince 2007 až 1. ledna 2008 bude zábřežské muzeum zavřeno. LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Ochotně Vám poradíme a doporučíme nejvhodnější přípravky pro Vaše zdraví. Přijďte si vybrat ze široké nabídky vánočních balení. Otevírací doba (pondělí pátek 7,30 17,00, sobota 8,00 11,00) v době předvánoční, vánoční a povánoční pro Vás bude rozšířena: Sobota 8,00 11, Neděle 8,00 11, Pondělí zavřeno Úterý zavřeno Středa 8,00 11, Čtvrtek 7,30 17, Pátek 7,30 14, Sobota 8,00 11, Neděle zavřeno Pondělí 7,30 15, Úterý zavřeno 2.1. Středa 7,30 17,00 VÝSTAVY Galerie Kafé Rovensko Alena Moserová Dekorační keramika. Výstava potrvá do Minigalerie kina Retro Jiří Suchý Obrázky. Výstava potrvá do 8. ledna Pravidelné aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče: Pondělí 16:45 18:00 Hnízdo Skupinka Modlitby matek klubovna ZŠ B. Němcové Úterý 9:00 11:00 Hnízdo Maminec klubovna, ZŠ B. Němcová 15:00 16:00 MŠ Zahradní Baby club Máček 15:30 17:00 MŠ Severáček Dětský klub Severka 16:00 17:00 Hnízdo Cvičení pro rodiče s dětmi tělocvična ZŠ B.Němcové Středa 15:00 17:00 MŠ Strejcova Dětský klub 15:30 16:30 MŠ Pohádka Klubíčko 16:00-18:00 Hnízdo Tvořivé odpoledne klubovna, ZŠ B. Němcové Čtvrtek 9:00-11:00 Hnízdo Barvínek klubovna i tělocvična, ZŠ B. Němcová Provozujete-li také aktivity pro předškolní děti i ostatní věkové kategorie obraťte se se svou nabídkou na: tel.: , Cvičení pro ostatní věkové kategorie Pondělí 17:00 Jednota Orel - Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům 18:00 19:00 Kalanetika Klub, malý sál 18:30-20:00 Aerobik Tělocvična 3. ZŠ Školská Úterý 10:00-11:00 Relaxační cvičení pro seniorky Klub, klubovna č.1 17:30 Jóga Aula ZŠ Školská 19:00-20:00 Aerobik tělocvična bývalé 1. ZŠ Středa Kino Retro, 19:00, 70 Kč VAŠEK A PETR Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Velký sál Klubu, 14:00 18:00, 30 Kč Pondělí 7. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Úterý 8. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Středa 9. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Čtvrtek 10. ledna Kino Retro, 19:00, 66 Kč Kino Retro, 19:00, 66 Kč Kino Retro, 19:00, 66 Kč JAK SE ŽIJE V POHÁDCE ANEB MŠ POHÁDKA SE PŘEDSTAVUJE Vernisáž výstavy dětských prací, účinkuje dětský pěvecký sbor Pampelišky. Galerie Kino Retro, 15:30 18:00 Jóga pro začátečníky Klub, klubovna č. 1 18:00-19:30 Aerobik - Tělocvična 3. ZŠ 17:00 Na Paloučku Pohybovky Na Paloučku tělocvična 3. ZŠ Školská 19:30 Hudebně pohybové cvičení žen Katolický dům Čtvrtek 17:00 Aerobik Na Paloučku tělocvična bývalé 1. ZŠ 18:00-19:00 Kalanetika Klub, malý sál 18:00 19:00 Cvičení žen Od cvičení na gymnastických míčích. Hnízdo, tělocvična ZŠ B. Němcové 18:00 Jóga pro začátečníky i pokročilé Aula 3. ZŠ Školská Aktuální informace na Tel , ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , mobil: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více