Zastupitelé schválili referendum!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelé schválili referendum!"

Transkript

1 Číslo 24/2007 vydáno dne Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové zóně při Leštinské ulici teplárnu a papírnu. Hned počátek debaty, výzva Karla Crhonka, aby se mu omluvil Vladimír Caska za urážky pronesené o přestávce, předznamenal jednání., které sledoval takřka plný sál kina Retro. První kolo se neslo především v rovině právních názorů, přítomní právníci většinou upozorňovali na problémy, které by referendum mohlo způsobit městu. V centru byly především možné sankce Wanemi vůči městu v případě, že by referendum zastupitelstvu uložilo pozemky v průmyslové zóně k tomuto účelu neprodávat. Ke shodě se ale zastupitelé nedobrali, jako pravděpodobné se však jeví, že by v takové situaci došlo na dlouhodobé soudní projednávání s těžce odhadnutelným výsledkem. Do debaty se zapojovali další a další diskutéři zastupitelé, zástupci společnosti Wanemi i zástupci občanského sdružení Za zdravý Ráječek či lidé z pléna. Již poněkolikáté se zde projednávaly technické parametry plánovaného záměru, případné negativní vlivy na životní prostředí a jejich vyváženost ke slibovaném objemu pracovních míst, ale i otázka střetu zájmů zastupitele Vladimíra Casky. Spolu s technickými argumenty se rozvinula debata, zda jsou obyčejní občané schopni v referendu adekvátně rozhodnout o dalším postupu města. Zatímco protivníci referenda tuto schopnost zpochybňovali, jejich oponenti zastávali zcela jiný názor: Neberu referendum jako alibismus, jak tady zaznívá, ale jako možnost poradit se se spoluobčany, uvedl například Jan Rýznar. Zcela samostatnou kapitolou se stal přístup právní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zastupující společnost Wanemi. Kancelář totiž několik dnů před zasedáním zaslala členům zastupitelstva dopis, v němž je mj. upozorňuje, že případnou škodu je společnost připravena vyžadovat i po konkrétních zastupitelích. Jedenáct z nich, těsná nadpoloviční většina, ale tlaku neustoupila a odmítla návrh Pavla Zubíka stáhnout referendum z jednání zastupitelstva. Naopak vzápětí došlo k odsouhlasení konání referenda a vyčlenění potřebných prostředků k jeho zajištění. Zastupitelé také odsouhlasili otázku referenda ve znění: Souhlasíte s prodejem pozemků města za účelem vybudování energetického zdroje a papírny podle záměru firmy WANEMI CZ a.s. na území města? O datu referenda zatím není rozhodnuto, k jeho vypsání se sejdou zastupitelé mimořádně v lednu, očekává se únorový termín hlasování občanů. V souvislosti s plánovanou výstavbou společnosti Wanemi dojde v pondělí 7. ledna v hodin ve velkém sále zábřežského kulturního domu k veřejnému projednávání posudku vlivů záměru Wanemi na životní prostředí (proces EIA), který je otevřen pro širokou veřejnost, připomínky a dotazy občanů. (mk) Vážení občané, blíží se Vánoce a za několik málo dnů budeme stát na prahu dalšího roku, od kterého všichni očekáváme, že přinese nové zážitky, výzvy, přejeme si, abychom v novém roce byli zdraví, úspěšnější a všechno zlé aby zůstalo tam někde vzadu. Koncem roku také většina z nás hodnotí ten starý a přemýšlí, jak to bude vypadat v roce novém. V našem městě se nám v minulém roce podařilo zdárně dokončit přednádražní prostor, vybudovat novou kotelnu na ZŠ Školská, stabilizovat městský rozpočet tak, abychom byli schopni platit závazky z minulých sloupek starosty let a vytvářet rezervy na plánované investiční akce, nastartovali jsme přípravu projektových úkolů jako nezbytnou podmínku dotačních titulů o evropské peníze. V příštím roce plánujeme spolupodílení se na vybudování kruhového objezdu Leštinská, připravujeme podklady k realizaci komunikačního propojení BILLA - Havlíčkova, usilovně pracujeme na přípravě rekonstrukce plaveckého areálu. Vážení občané, přeji Vám všem pokojné a klidné vánoční svátky a mnoho štěstí, zdraví Stezka kolem Sázavy přivítala první návštěvníky Také závěr středečního zasedání zastupitelstva se nesl v napjatém duchu. Součástí závěrečného bodu Různé se stalo vzetí na vědomí dopisu, který městu adresoval útvar odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR Ostrava. Ten sdělil vedení města, že po prozkoumání podkladů zahájil pro podezření Nová naučná stezka Údolím Moravské Sázavy slouží od soboty 15. prosince veřejnosti. Instalace panelů stezky podpořené dotací Olomouckého kraje a města se ujali skauti ze střediska Skalička, slavící tak sto let skautingu. První procházka naučnou stezkou začala ve hodin u prvního informačního panelu v lomu u Rudolfova. Tam se příchozích ujali skauti, kteří je pak provázeli dvoukilometrovou trasou podél šesti tabulí, informujících o geologii, flóře či fauně v této části Zábřežska. Ty připravili ekolog František John a geolog Bohdan Koverdynský. Samotný akt slavnostního otevření proběhl v cíli stezky u Šubrtovy kapličky mj. za přítomnosti náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitky Chalánkové, člena rady Olomouckého kraje Františka Kubíčka, starosty Zdeňka Koláře a místostarosty Lubomíra Sommera. V prosluněném odpoledni a příjemné atmosféře předali skauti svůj dar městu a při této příležitosti jim vysvětil nový prapor zábřežský děkan František Eliáš. (FOTO:mk) Pokojné a klidné Vánoce a v roce 2008 příjemnou společnost lidí chápajících, usměvavých a tolerantních přeje všem Zábřežákům redakce Policie šetří tři dřívější investice z trestných činů překročení pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku zkoumání tří investičních akcí minulých let: výměnu oken na základní škole Školská, přestavbu kina Retro na Farní ulici a pokládání chrániček pro metropolitní optickou síť. (mk) a osobní spokojenosti v novém roce Zdeněk Kolář, starosta Další číslo zpravodaje vyjde ve středu 9. ledna 2008 Lubomír Sommer: Je vypovězení smlouvy firmě Wanemi bez rizika? V posledním čísle čtrnáctideníku Zábřeh se objevilo vyjádření starosty města, že závazky města vůči firmě Wanemi nemohou ohrozit městský rozpočet. Je tomu skutečně tak? Pan starosta Kolář mě vyzval, abych zdůvodnil své názory týkající se obav z dopadu případných sankcí Wanemi vůči městu Zábřeh. Tak tedy: město Zábřeh uzavřelo s firmou Wanemi smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v průmyslové zóně Leštinská pro realizaci investičního záměru výstavby energetického zdroje a papírenského závodu. V této smlouvě je stanoveno, že v případě zmaření uzavření kupní smlouvy městem Zábřeh není dotčen nárok kupujícímu tj. firmě Wanemi na vzniklou škodu. Podle mých informací Wanemi investovala již desítky milionů Kč do pořízení projektové dokumentace (investice se pohybuje v řádu 4-5 miliard Kč). V případě zmaření investice městem by se zcela jistě Wanemi obrátila na soud s žalobou o náhradu této škody. Jak soud rozhodne dnes nikdo neví, a že je tento scénář vysoce pravděpodobný, mi potvrdilo i právní oddělení našeho úřadu. A to se neodvažuji ani pomyslet, že by firma Wanemi mohla u soudu požadovat též náhradu ušlého zisku. Skutečností zřejmě bude, že vzhledem k vytížení našich soudů bude případný soudní spor uzavřen až za několik let, tedy i možná náhrada škody dopadne na rozpočty dalších zastupitelstev. Mimochodem, na posledním zastupitelstvu města zaznělo z úst čtyř právníků, že referendum je zbytečná záležitost, že smlouvu s Wanemi není možno bez následků pro město vypovědět. Také podle právníků je možnost ze strany Wanemi si naplnění smlouvy, tzn. prodej dotčených pozemků vynutit soudem. Situace s Wanemi mně nápadně připomíná arbitrážní spory, které v minulosti vedl český stát s firmami CMI (spor o televizi NOVA) a Diag Human (zpracování krevní plazmy). Všichni víme, jak tyto spory skončily miliardovými výdaji ze státního rozpočtu. Samozřejmě v případě Zábřeha by se nejednalo o miliardy, ale mnoho milionů Kč. Chce město Zábřeh následovat český stát? Obávám se jen, aby se tento truchlivý scénář neopakoval v Zábřeze. Lubomír Sommer, místostarosta

2 strana 2 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 Městská policie se rozroste Změny v organizaci městské policie pro příští rok odsouhlasila rada města. Ty souvisí mj. s připravovaným spuštěním kamerového systému, jehož monitorovací a záznamové zařízení bude na služebně městské policie. Dozorčí služba dvou strážníků je ale na služebně pouze v době od 7.00 do hodin, v noci slouží jen hlídky v terénu. Vzhledem k potřebě nepřetržitého monitoringu kamerového systému proto rada odsouhlasila navýšení počtu strážníků ze současných dvanácti na třináct a organizační změnu, spočívající v rozšíření dozorčích na čtyři. Radní si od změny slibují především možnost okamžitého řízení hlídky na základě poznatků z kamerového systému i zvýšení dohledu nad činností hlídky v nočních hodinách. (mk) Městský úřad zeštíhlí Zeštíhlení a organizační změny čekají v příštím roce městský úřad. Ke snížení počtu zaměstnanců dojde na odboru správy majetku města, kde po jednom referentu ubude na oddělení bytové a technické správy a oddělení majetkoprávním. Úsporu by měla přinést rovněž organizační změna na odboru školství, kde bude převeden jeden referent na takzvaný neúřednický post. To je umožněno schválením veřejnoprávní smlouvy se Šumperkem, na jejímž základě nebude odbor školství od 1. ledna 2008 vykonávat státní správu v oblasti památkové péče. Poslední odsouhlasenou organizační změnou je zřízení místa vedoucího na oddělení územního plánování. To je ale kompenzováno snížením počtu referentů oddělení o jednoho. (mk) Konec komise informatiky Komise informatiky je minulostí poté, co její zrušení odsouhlasila rada města. Zareagovala tak na dlouhodobé problémy komise. Ty jsou spojené mj. s personální problematikou, letos komisi opustil její předseda a další dva členové, počet členů se tak snížil z původních sedmi na pouhé čtyři. Dalším důvodem zrušení komise se stal možný střet zájmů některých členů komise v souvislosti s řešením dalšího zajištění informační techniky na městském úřadě. (mk) Petr Hošek mezi oceněnými studenty Předávání prestižní ceny Praemium Bohemiae 2007 se v úterý 4. prosince na zámku Sychrov zúčastnil také absolvent zábřežského gymnázia Petr Hošek. Ceny dvaceti nejlepším studentům z republiky, účastníkům přírodovědných olympiád, předávali předseda Akademie věd ČR Václav Pačes, astronom Jiří Grygar a mnoho dalších vědeckých kapacit. Hlavní cenu, českou Nobelovku převzal Prof. MU- Dr. Vladimír Vonka, DrSc. O dva dny později přijal oceněné i ministr školství. Petr Hošek převzal ocenění za své úspěchy v oblasti chemie. Jako nejlepší účastník celostátního kola chemické olympiády se zúčastnil o prázdninách světové chemické olympiády v Moskvě. Zde získal vynikající stříbrnou medaili. (red) Děti ze Severáčku připravily Vánoce pro babičky Babičkám a dědečkům z celého Zábřeha přišly popřát hezké Vánoce 11. a 12. prosince děti z mateřské školy Severáček. V úterý dopoledne navštívily děti s vystoupením a drobnými dárky Domovinku a odpoledne přivítaly přímo ve školce babičky z penzionů v Hněvkově a na Postřelmovské ulici. Nejpočetnější obecenstvo ale na malé školkáčky čekalo ve středu, kdy s pásmem koled, říkanek, básniček a tanečků potěšily obyvatele Domu s pečovatelskou službou. (FOTO: ku) Režim zimního úklidu komunikací Také tuto zimu bude probíhat zimní údržba místních a účelových komunikací podle schváleného plánu předloženého společností EKO servis. Ta má mj. při sněžení za úkol zahájit v pracovní době úklid okamžitě poté, co vrstva napadeného sněhu dosáhne tří centimetrů, v době mimopracovní nejpozději do hodiny po dosažení této hranice. Obdobný postup je stanoven i při změnách ve sjízdnosti (ledová vrstva, namrzání tajícího sněhu apod.) a následném posypu. Samotné komunikace ve městě jsou podle důležitosti rozděleny do tří kategorií. U první z nich, kam patří ulice Valová, Zahradní, Výsluní, Lidická, Indrova, Dvořákova, Oborník, Bezručova, Strejcova, Třešňová, Na Křtaltě, hlavní trasa Severovýchod, Masarykovo náměstí, Žižkova, Mánesova a parkoviště na náměstí Osvobození, Školské, náměstí 8. května, Bezručově a Postřelmovské (u pošty), musí být zajištěna sjízdnost nejpozději do čtyř hodin, u druhé do dvanácti a u třetí po ošetření komunikací první a druhé kategorie, nejpozději však do čtyřiadvaceti hodin. Zcela jiný režim má zimní úklid hlavních průtahů městem, tj. ulic Postřelmovská, Dvorská, Havlíčkova, ČSA, Lesnická, Sušilova, Olomoucká, náměstí Osvobození, Leštinská, Skalička, Jiráskova a Sokolská, jejichž údržbu provádí Správa silnic Olomouckého kraje. (mk) Klokánek v Zábřeze zřejmě nevyroste Poněkud překvapivý výsledek mělo jednání o pozemku pro výstavbu Klokánku domu pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou přibližně čtyřiceti míst. Ten měl původně vyrůst na Školské ulici, záměr prodeje odsouhlasilo na svém minulém zasedání také zastupitelstvo. Na zasedání 12. prosince svůj názor ale radikálně změnilo. Debatu o podpoře sociálního projektu založeném na principu náhradní rodiny zahájil Vladimír Caska. Ten upozornil na podklady z dětských domovů, podle kterých je toto zařízení na Zábřežsku nadbytečné a vzhledem k poklesu naplněnosti by mohlo ohrozit existenci domovů. Obdobný názor projevila i přítomná zástupkyně sociálního odboru. Dalším argumentem některých zastupitelů proti Klokánku se staly i stížnosti obyvatel sousedního domu. Pro podporu prodeje se nakonec nezvedla potřebná většina rukou a tento projekt v Zábřeze tak zřejmě končí. (mk) Zábřežská sportovní má nového jednatele Zábřežská sportovní s.r.o. provozující plavecký areál má opět jednatele. Poté, co koncem října z funkce odstoupil dosavadní jednatel Svatoslav Valenta, zvažovala rada další směřování společnosti a doporučila zastupitelstvu schválit záměr fúze ZS s.r.o. se společností EKO servis. Důvody tohoto doporučení jsou především ekonomické, ušetří se plat jednatele, bude jedno účetnictví a další agendy, vypočítával starosta Zdeněk Kolář. Zastupitelé ale naznali, že rozhodnout o fúzi by bylo předčasné. Na návrh starosty se alespoň shodli na obsazení funkce jednatele Zábřežské sportovní s.r.o., aby se již dále neprohlubovala ztráta, kterou společnost vytváří, a doporučili valné hromadě, tvořené radou, do této funkce jmenovat jednatele EKO servisu Karla Jílka. S provozem společnosti jsem již zčásti seznámen, jsme schopni tuto společnost provozovat, a to již od 1. ledna, uvedl Karel Jílek, podle kterého budou následovat především personální opatření, část činností bude zajišťovat EKO servis. (mk) DĚKUJEME VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ZA DOSAVADNÍ PŘÍZEŇ. PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ V ROCE 2008 TĚŠÍME SE ZNOVU NA SETKÁNÍ 21. LEDNA 2008 PŘI DALŠÍ AKCI VELKÝ VÝPRODEJ Některé dávky končí Městský úřad Zábřeh, odbor sociální a zdravotní oznamuje ukončení výplaty dávky sociální péče. K 1. lednu 2008 dochází zákonem č. 261/2007 Sb. (o stabilizaci veřejných rozpočtů) ke zrušení dávky sociální péče příspěvku na zvýšené životní náklady pro občany používající trvale ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky (francouzské hole, naslouchadla, apod.). Vzhledem k této skutečnosti nárok na dávku zaniká dnem a příjemcům bude naposledy vyplacena v prosinci letošního roku. (red) Region má strategii Pomoci s žádostmi o dotace na projekty vycházející z Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko je připraven Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a MAS Zábřežsko o.p.s. Jízdní řád pro přípravu a realizaci významných regionálních projektů připomínkovali zástupci obcí i odborníci 26. listopadu. Prioritami pro rozvoj regionu se staly oblasti Životní prostředí, Infrastruktura, Podnikatelské příležitosti, Lidské zdroje, Volnočasové aktivity a Partnerství a spolupráce. V rámci těchto priorit je připraveno přes 200 projektů v celkové hodnotě přesahující 13 miliard Kč. (red) Skibusy vyrážejí do hor Ve středu 26. prosince opět vyrazí do Jeseníků skibusy, autobusy určené především pro vyznavače lyžování. Ty budou jezdit v období od 26. do 30. prosince denně, od 5. ledna do 24. března pak o víkendech a ve dnech státních svátků. Autobus vyjíždí od nádraží ČD vždy v 6.55, další zastávku má u polikliniky v 7.00, poté pokračuje před Šumperk, Sobotín a Rýmařov na Ovčárnu, kam dorazí v 9.15 hodin. Zpět z Ovčárny skibus odjíždí v 15.30, do Zábřeha přijíždí v hodin. Bližší informace najdete na (mk) Předseda sněmovny přednášel v Zábřeze V pondělí 10. prosince navštívil na základě pozvání předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček Vyšší odbornou školu a Střední školu automobilní v Zábřeze. Seznámil se s historií školy, jejím současným postavením i perspektivami dalšího vývoje. Po setkání s vedením školy, kterého se zúčastnil i starosta Zdeněk Kolář, proběhla ve zcela zaplněné aule školy beseda se studenty posledních ročníků studijních oborů. Po úvodní přednášce, týkající se role parlamentu a jeho dvou komor, proběhla více než hodinová diskuse, která se zabývala aktuálním děním ve sněmovně, stupni projednávání jednotlivých zákonů a dalšími tématy. Posluchači se předháněli v dotazech, které byly všechny zodpovězeny působivou formou. To studenti ohodnotili i v následné anketě, v níž ocenili otevřenost jednání, vstřícnostvči vystupování s vysokou informační hodnotou. Beseda tak byla vhodným doplněním vzdělávacího programu nejen v předmětu občanská nauka, ale i v odborné problematice studijních oborů. Karel Crhonek KOLEKTIV FIRMY NAVRO, SPOL. S R.O. ZÁBŘEH

3 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 3 Program vánočních bohoslužeb a akcí Neděle 23. prosince: 6.55, 8.30 a 18 hod., hod. Adventní koncert dechového orchestru ZUŠ. Pondělí 24. prosince: 6.55, 8.30, hod. - otvírání jesliček, večerní bohoslužby: hod. mše s koledami, hod. Rybova mše vánoční Úterý 25. prosince: 6.55, 8.30 a hod., hod. Koncertní provedení Rybovy mše vánoční Středa 26. prosince: 6.55, 8.30 hod., hod. koncert Collegium Bucinatorum Nově otevřený obchod s českým textilem ulice Kozinova, hned u marketu NOVA Ve dnech 25. a bude otevřený betlém pro veřejnost od 13 do 17 hod., v ostatních dnech pouze přede mší a po mši svaté. Čtvrtek 27. prosince: 9.40 hod., na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartoloměje požehnat víno. Pondělí 31. prosince: hod. mše svatá na konec roku, hod. Varhanní koncert Radima Diviše. Úterý 1. ledna 2008: 6.55, 8.30 a 18 hod. Bližší informace: Tři králové už si chystají kasičky Již podeváté se ve dnech ledna rozejdou skupinky tří králů po domácnostech s koledou a zapečetěnými kasičkami, aby získaly dary do Tříkrálové sbírky, organizované Českou Charitou a pomáhající potřebným u nás i ve světě. Do ulic téměř devadesáti obcí a měst spadajících do působnosti Charity Zábřeh vyrazí asi tisícovka koledníků, více než 280 skupinek. Jak se bude koledníkům dařit, záleží jen a jen na štědrosti dárců. Ti na Zábřežsku, Mohelnicku a Štítecku tradičně patří mezi nejštědřejší v celé republice vždyť jen loni zde vynesla sbírka přes milion korun. Jak v době různých podvodů poznáme pravé krále? Především podle královského oděvu. Protože se fantazii meze nekladou, můžete potkat různě ustrojené skupinky, někdy ani nemusejí mít tři členy. Všichni však budou mít společné znaky: zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, keramický přívěsek s logem tříkrálové sbírky, ale hlavně vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou s pověřením k provádění sbírky. Příspěvek do pokladničky je anonymní. Přispět do Tříkrálové sbírky bude možné Televizní vysílání zajistí TVZ i v roce 2008 Také v příštím roce bude zajišťovat televizní zpravodajství ze Zábřeha společnost TVZ. Rozhodla o tom 5. prosince rada, která odsouhlasila smlouvu na dodávání zpravodajství od 1. ledna do 31. prosince Provoz televize vyjde město v příštím roce kromě koledování i dalšími způsoby. V období začátku roku 2008 přijde do všech domácností letáček s informacemi o koledování a přehledem využití prostředků loňské sbírky. Tam kde budou chtít lidé potvrzení o odevzdaném daru, mohou využít přímo převod na bankovní účet sbírky, případně svou hotovost donést do účtárny Charity Zábřeh. Podpořit tento účel mohou lidé i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo Až do 11. ledna bude pro nenavštívené a zapomenuté dárce umístěna pokladnička v zázemí dobrovolnického centra (v prostorách bývalé prodejny Ledňáček) na Žižkově ulici. Charita Zábřeh také pro širokou veřejnost vyhlásila soutěž Jak si představuji Tři krále. Libovolnou výtvarnou technikou (kresba, koláž, keramika, drátkování, výšivka, pletení, dřevořezba ) lze znázornit téma tříkrálového putování a koledy. Svá dílka i díla mohou lidé odevzdávat do 11. ledna 2008 na Charitu Zábřeh. Vylosovaní soutěžící budou odměněni malým dárkem a všechny výtvory potom budou prezentovány veřejnosti. (red) na 1,642 milionu korun včetně DPH. Smlouva mimo dodávání běžného zpravodajství obsahuje například i dohodu o pořízení audiovizuálního záznamu z každého zasedání zastupitelstva či dodávání kinozpravodaje, promítaného před filmovými představeními v kině Retro. (mk) Upozornění pro producenty odpadů Městský úřad Zábřeh, Oddělení životního prostředí upozorňuje původce odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby) na povinnosti uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech: Původci odpadů mají mimo jiné následující povinnosti: 1. likvidovat odpady u osob k tomu oprávněných 2. vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Metodika vedení evidence je stanovena ve vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 3. v případě, že původci vyprodukují a nakládají s více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo 50 tun ostatního odpadu za rok je nezbytné podávat do následujícího roku na MěÚ Zábřeh, OŽP MŠ Pohádka děkuje rodičům Mateřská škola Pohádka děkuje rodičům za velkou podporu při vstupu naší školy do jednodenní stávky v úterý 4. prosince Z ankety určené pro rodiče hlášení o produkci a nakládání s odpady za předchozí rok (do hlášení se pak píší všechny odpady vzniklé za uplynulý rok) 4. v případě, že někdo nakládá s nebezpečnými odpady, je nezbytné mít k tomu povolení (souhlas) MěÚ Zábřeh, OŽP 5. vzniklé odpady musí být shromažďovány odděleně, musí z nich být vytříděny využitelné složky. Pokud odpady nelze nebo není nutné shromažďovat odděleně, lze to pouze se souhlasem MěÚ Zábřeh, OŽP. Při zjištění porušení povinností hrozí pokuty až do Kč! Další informace jsou uvedeny v zákoně č. 185/2001 Sb. nebo je poskytne oddělení životního prostředí MěÚ Zábřeh Bc. Květoslava Hýblová, tel: , vyplynulo, že 93% rodičů podporuje naše stanovisko. Velmi si vážíme Vašeho postoje k problémům ve školství a děkujeme za podporu. Zaměstnanci MŠ POHÁDKA vzorková prodejna Ponožky, pyžama, noční košile, spodní prádlo, thermo prádlo, a to vše za zaváděcí ceny!!!!! Provozní doba: pondělí - pátek sobota 8,30 11,30 Udělejte radost sobě a svým blízkým nejen o Vánocích. Jiří Chmelař - tel.: Vánoční smrk nahradil srp a kladivo Už téměř dvacet let patří k atmosféře zábřežských vánočních svátků smrk na náměstí Osvobození. Původně se řezaný vánoční strom stavěl uprostřed náměstí. Až v roce 1988 předložila tehdejší komise životního prostředí návrh výsadby vzrostlého vánočního stromu. Stříbrný smrk se získal u bazénu, bylo potřeba překonat ale Skauti ze střediska Skalička budou i o letošních Vánocích roznášet Betlémské světlo obyvatelům Zábřeha. Světlo radosti, míru a pokoje, které bylo odpáleno v betlémské jeskyni, putuje do domácností řetězem lidských rukou a srdcí. Zájemci o světlo si budou moci přijít MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí, obdržel 30. listopadu z ministerstva ŽP posudek vlivů záměru Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu na životní prostředí. Do posudku lze nahlédnout: - na MěÚ Zábřeh, odd. životního prostředí, v úřední dny PO a ST ( hod.). - na ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, Olomouc, 3. patro, kanc. č. 320, v pracovních dnech po předchozí telefonické ještě jednu překážku v místě výsadby stála velká kovová plastika srpu a kladiva. Ta byla nakonec přemístěna na autobusové nádraží na Valové. Vzrostlý smrk se i díky pravidelné zálivce ujal a roku 1990 byl poprvé nazdoben, přežil i návrh na pokácení kvůli rozšíření parkoviště, který se objevil v roce (FOTO: jš) Betlémské světlo opět ozáří domovy Svoz domovního odpadu proběhne o vánočních svátcích beze změn podle plánu. Po všechny tři sváteční dny (pondělí středa ) bude prováděn svoz dle stanoveného harmonogramu. K jediné změně dojde pouze v úterý 1. ledna na Nový rok. V tento den se svoz neuskuteční a úterní svoz se přesouvá na středu 2. ledna Z důvodu celozávodní dovolené v pondělí 31. prosince nebude otevřen sběrný dvůr v sobotu 22. prosince přímo k vlaku, který Betlémské světlo poveze. Rychlík z Brna do Jeseníku ve městě zastaví v 9.30 hodin. V Zábřeze poté bude možné odpálit si Betlémské světlo ještě na Štědrý den odpoledne v chrámu sv. Bartoloměje. (red) Svoz odpadu o svátcích beze změn Pondělí až středa 24. až 26. prosince MěÚ uzavřen. Čtvrtek 27. prosince - obě budovy otevřeny 8.00 hod hod. (matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, řidičské průkazy - do hod.). Růži z rukou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase převzala v pátek 30. listopadu na kongresu mateřských center v Praze také zástupkyně Hnízda MRC Zábřeh. Spolu s dalšími centry obdrželo Hnízdo certifikát společnost přátelská rodině. Ocenění se tak dostalo téměř desetileté práci nebezpečných odpadů na Dvorské ulici a středisko Separex na Leštinské ulici. Kolektiv pracovníků EKO servisu tímto občanům města velmi děkuje za vzorný přístup a pečlivé třídění odpadních surovin již v domácnostech v průběhu celého uplynulého roku. Velice si vážíme každého vytříděného množství a děkuje za pochopení. Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních, pohodu a pevné zdraví v novém roce EKO servis Vánoční provoz na městském úřadě Pátek 28. prosince - obě budovy otevřeny 8.00 hod hod. (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady - do hod.). Pondělí 31. prosince MěÚ uzavřen. Od středy 2. ledna bude otevřeno dle běžného režimu. (mk) Hnízdo dostalo ministerské ocenění zakladatelek Mateřského a rodinného centra v Zábřeze v čele s Marcelou Cahovou, Alenou Enterovou a Lenkou Hamplovou. Ke gratulantům se připojili prezidentka Sítě MC Rut Kolínská, herec Jan Potměšil, herečka Táňa Fišerová, socioložka Jiřina Šiklová a spisovatelka Alena Wagnerová. (red) Úřad obdržel posudek k záměru Wanemi domluvě. - v Informačním systému EIA na internetových stránkách Česká informační agentura životního prostředí CENIA (http: //www.cenia.cz/eia - na stránkách ministerstva ŽP (http:// kód záměru OV8049. Každý je oprávněn zaslat písemné vyjádření k posudku do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce dotčeného kraje, a to Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy VIII, Kosmonautů 10, Olomouc. (red)

4 strana 4 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 prodejce vozů Škoda a autorizovaný servis vozů Škoda a Volkswagen přijme na provozovnu v ŠUMPERKU Automechanika Požadujeme: - vyučení v oboru automechanik nebo autoelektrikář - praxe v oboru vítána - řidičský průkaz skupiny B a znalost řízení automobilu - ochotu učit se nové věci Nabízíme: - úkolovou mzdu a motivační systém odměňování - směnovou práci - dobré sociální podmínky - kvalifikační růst a odborná školení Místo výkonu práce: Autosalon Škoda Auto Hégr, Jesenická 2839/1b, Šumperk Písemné žádosti s životopisem zasílejte do na adresu: Auto Hégr, a. s., Jesenická 2839/1b, Šumperk. Bližší informace p. Faltýnek tel.: Více informací o společnosti Auto Hégr, a. s. najdete na

5 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 5 Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: REFERENT NA ÚSEKU REGISTRU ŘIDIČŮ oddělení dopravy Odboru správního MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Dobrá znalost práce na PC Řidičské oprávnění skupiny B Splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 8. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: REFERENT ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚSEK Odboru správního MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na problematiku vodního hospodářství, státní správu, hydrobiologii, ochranu životního prostředí dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru zaměstnance (úředníka) podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků znalost správního řádu, stavebního zákona, přestupkového zákona a složkových zákonů na úseku ochrany životního prostředí výhodou praxe ve státní správě vítána. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 9. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odboru rozvoje MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: autorizovaný architekt s autorizací v oboru, případně bez specifikace, nebo vysokoškolské vzdělání obor architektura, příp. stavební + 3 roky praxe v oboru územně plánovací činnosti ve veřejné správě vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků dobrá orientace v nových právních předpisech ve stavebnictví (stavební zákon a prováděcí vyhlášky) i předpisech týkajících se výkonu veřejné správy orientace v grafických informačních systémech výhodou zkouška odborné způsobilosti, případně autorizace v oboru výhodou. Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: (www.muzabreh.cz) Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifikaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu ). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Město Zábřeh Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍHO Odboru správy majetku města MěÚ Zábřeh Místo výkonu práce: Zábřeh Základní požadavky: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu znalost problematiky majetkoprávních vztahů nájemní, kupní, směnné, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen atd. znalost fungování katastru nemovitostí řídící schopnosti dobrá znalost práce na PC řidičské oprávnění skupiny B splnění podmínek pro vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance podle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků Výčet dokladů, které je nutno připojit k přihlášce: Životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a kvalifi kaci. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně potvrzení o vyžádání si tohoto dokladu). Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pozice, na kterou je vypisována tato veřejná výzva, je zařazena do 10. platové třídy. Lhůta pro podání přihlášky: Místo podání přihlášky: Podatelna MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh. Adresa na odeslání přihlášky: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh.

6 strana 6 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 AUTOSERVIS - PNEUSERVIS NABÍDKA ZIMNÍCH PNEU Běžné rozměry skladem. Nové i protektorované. Protektor zimní směs! např. PROTEKTOR Škoda Octavia 195/65 R15 ceny od 964,-Kč Škoda Felicia 165/70 R13 ceny od 727,-Kč Nové pneu Federal HIMALAYA s ochranou ráfku, zesílenými boky, vynikající přilnavostí na sněhu, ledu a mokré vozovce a jiné vynikající vlastnosti. Objednávky na tel.: , AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh, novostavba naproti Motelu u Kováře. O B K L A D Y - vypracování 3D návrhu - rekonstrukce bytových jader - kompletní realizace - při nákupu nad Kč praktický dárek zdarma Šumperk tel.: Zábřeh tel.: K E R A M I K A NOVÁ EXPOZICE VELUM s.r.o., 28. října 667/3, Zábřeh, tel.: ,

7 Zábřeh 24/2007 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA strana 7 Krajčo přijede až na jaře Unplugged koncert Richarda Krajča, který měl spolu se zábřežským sborem Alfa Gospel Praises vystoupit 22. prosince v kulturním domě v Zábřehu se z důvodu zdravotní indispozice interpreta odkládá. Fanouškům se za tuto nepříjemnou změnu omlouváme. Faktem je, že pan Krajčo je zdravotně indisponován a v danou chvíli je schopen splnit pouze svoje závazky vůči končícímu turné skupiny Kryštof, sdělil jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Koncert se uskuteční na jaře příštího roku, přesný termín bude znám do konce prosince. Zakoupené vstupenky i rezervace zůstávají v platnosti. Vánoční výstava v kostele První a druhý svátek vánoční bude otevřeno Farní muzeum ve věži kostela svatého Bartoloměje. Tradiční výstavu betlémů letos obohatí dětské výtvarné práce se zimní a vánoční tématikou a výstava fotografií Jitky Václavíkové s názvem Kostely a kaple našeho venkova. Vernisáž výstavy fotografií se uskuteční 25. prosince v 9.30 ve Farním muzeu. Farní muzeum bude otevřeno 25. a 26. prosince od 9.30 do 11 hodin a odpoledne od 14 do hodin. (red) Collegium Bucinatorum zahraje u sv. Bartoloměje Stejně jako v letech minulých také tyto svátky je na Štěpána v kostele svatého Bartoloměje připravený tradiční vánoční benefiční koncert souboru Collegium Bucinatorum. Ve středu 26. prosince v hodin si tak mohou návštěvníci koncertu zpříjemnit sváteční chvíle při poslechu klasického renesančního a barokního repertoáru v podání žesťových nástrojů. Připravena je ale i malá změna žánru ve folk- -rockovém duchu v podání hostující skupiny A.M.ÚLET. Výtěžek koncertu bude věnován zábřežskému Fondu ohrožených dětí. (red) Chrámem zněly chorály středověké Paříže Předvánoční vystoupení Scholy Gregoriany Pragensis už se v Zábřeze stalo neodmyslitelnou součástí adventu. A tak není divu, že v úterý 4. prosince uvítala soubor vedený Davidem Ebenem v zaplněném kostele sv. Bartoloměje přátelská nálada. První z adventních koncertů přinesl jako obvykle nenapodobitelnou atmosféru návratu do minulosti, zdrojem inspirace se tentokrát stala Paříž 13. století. V hodinovém koncertu tak zaznělo na dvacet velmi kvalitně odvedených latinských duchovních skladeb. Namlsaní posluchači ale poté nenechali soubor hned tak odejít a potleskem si vyžádali přídavky, tentokrát z české středověké tvorby. (FOTO: mk) Muzeum připravilo na závěr roku unikátní výstavu Hollarových grafik Nejprestižnější výstavu od znovuotevření městského muzea v roce 1998 mohou obyvatelé i návštěvníci Zábřeha navštívit do 31. ledna příštího roku. K vidění jsou zde originály jednoho z nejznámějších českých umělců, rytce Václava Hollara. Právě zábřežské muzeum disponuje se svými 750 listy jednou z největších sbírek Hollarových grafik. Tu získal Zábřeh v roce 1947 darem od plukovníka Karla Lukase. Rodák z Brníčka, známý sběratel umění a účastník prvního a druhého odboje Pořadatelé ze Zábřežské kulturní a Infocentra se letos rozhodli zpříjemnit shon před svátky trhy pod názvem Zábřežský vánoční punč. Ten začíná před kulturním domem ve středu 19. prosince a potrvá do soboty 22. prosince. Stánky budou otevřeny od 9.00 do hodin. Na trhu najdou návštěvníci zboží vhodné k posledním vánočním nákupům, ale také potěšení pro oko i chuť. Trh se ponese především v duchu tradic lidových řemesel. Na stáncích bude možno nakoupit jmelí, keramiku, proutěné výrobky, kožešiny, hračky, vánoční ozdoby, včelí produkty a jiné tradiční zboží. Mlsné jazýčky návštěvníků jistě uspokojí a příjemnou náladu navodí a držitel Řádu čestné legie, se tak městu odvděčil za udělení čestného občanství Vernisáž výstavy konané k výročí 400 let od Hollarova narození a 330 let od jeho smrti proběhla ve středu 5. prosince. O navození dobové atmosféry se postaraly vystoupením ze skladeb Mozarta, Bacha a dalších zpěvačka Šárka Hlochová a hráčka na příčnou flétnu Věra Valentová. K vidění je průřez celou Hollarovou tvorbou. Nechybí tedy ilustrace k Ezopovým bajkám či dílům antických autorů, portréty významných postav tehdejšího anglického veřejného života, vyobrazení dobového oblečení, zvířat a hmyzu a samozřejmě ani rytiny důležitých míst Londýna, který se stal umělcovým druhým domovem. Muzeum také na mimořádnou výstavu připravilo upomínku, ve spolupráci s městem vydalo čtyři druhy pohlednic, pamětní list a pamětní razítko. Autorem všech návrhů je zábřežský výtvarník Rostislav Berka. (mk) Vánoční punč zadělává na novou tradici vánoční punč, svařák, horké třešně, medovina, bramboráky, trdelníky a další pochutiny. Mezi stánky budou umístěny vánoční stromky, které ozdobily děti ze zábřežských mateřských škol. Souběžně s trhy budou probíhat kulturní akce, a protože stánky budou otevřeny až do večerních hodin, nakoupit nebo občerstvit se mohou i jejich návštěvníci.,,v okolí vidíme v adventním čase vánoční trhy navozující příjemnou sváteční atmosféru. Proto i my chceme nabídnout možnost spojení nákupů dárků s možností občerstvit se. Akce tohoto typu a v tomto čase Zábřehu rozhodně chybí, vysvětluje motivy pořádání této zajímavé akce jedna z organizátorek Iva Kovářová. (red) Tříkrálový běh do zámecké brány Již počtvrté budou v sobotu 5. ledna startovat závodníci nejrůznějšího věku a výkonnosti od Klubu Ve Zdi, aby co nejrychleji zdolali strmé točité stoupání k zámecké bráně. Bude se však nejen běhat nahoru na čas, ale i sjíždět dolů po zábradlí. Při této recesistické disciplíně není určen styl, a tak bude záležet jen na šikovnosti a důmyslu účastníků. Běh do zámecké brány si už získal svoje příznivce, a to z řad aktivních sportovců i recesistů. Pro ty jsme letos připravili novou kategorii sjezd v tandemu, která určitě závod obohatí, zve na netradiční akci jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Prezence závodu bude probíhat v prostorách Zdi od 10 hodin, start první kategorie je naplánován na půl jedenáctou. Závodu se mohou zúčastnit děti, dospělí i senioři. Soutěžit se bude v šesti kategoriích, kategorie pro nejmladší je označena 0 6 let, pro nejstarší nad 35 let, speciální soutěž je vypsána pro psy. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení v Klubu Ve Zdi. (red) Mladí plavci přivezli z mistrovství bronz První prosincový víkend vyvrcholila plavecká sezóna pro 10leté a 11leté závodníky. Na Poháru ČR desetiletého žactva ve Vsetíně dosáhla ze čtyř zábřežských závodníků největšího úspěchu Hana Horvátová ziskem bronzové medaile na nejdelší trati 400 m volným způsobem. Stejná disciplína byla nejúspěšnější pro Evu Planičkovou, která se začala plavání věnovat teprve v květnu. Dominik Rösler v polohovém závodě na 200 m vybojoval 10. místo, Ondřej Špůrek doplaval na 12. místě v závodě na 400 m volným způsobem. Pohár ČR jedenáctiletých se konal v Novém Jičíně. Nepopulární bramborovou medaili získal Roman Křupka v závodě na 100 m polohový závod a vybojoval i tři pátá místa. Pavlíně Troblové se podařilo získat 8. místo na 800 m volným způsobem. Stejná disciplína dopadla nejlépe pro Veroniku Špůrkovou (9. místo) a Lucii Haltmarovou (11. místo). (red) KRÁTCE Závěr Václavovského kulturního podzimu Tak jako každý rok i letos ukončí seriál akcí nazvaný Václavovský kulturní podzim svatoštěpánské představení divadelního souboru Václav. Ten si na středu 26. prosince v hodin připravil představení hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti, uvedené v kulturním domě ve Václavově. Agilní soubor tak zakončí úspěšnou sezónu, během níž připravil řadu akcí, mj. první ročník nadmíru vydařené soutěžní přehlídky O Václava a Václavíka z Václavova, na níž se představilo osm amatérských divadel z širokého okolí. Zeď rozpálí koncert V sobotu 22. prosince se uskuteční v zábřežském Klubu Ve Zdi multižánrový festival, který volně navazuje na loňský K-fest. Pořadatelství akce se ujala nově vzniklá agentura Pseudounderground agency 07, která si předsevzala oživit místní kulturní scénu o poněkud alternativnější projekty, dát prostor tvůrcům, hledajícím osobitější výraz. Pole působnosti by se nemělo omezovat jen na hudební produkci, ale mělo by se zaměřit i na dramatickou a výtvarnou experimentální tvorbu. Jako nejzářivější hvězda se zde představí industriální folkař Jindra Holubec zjevení ze severu, plešatý chlapík s neskrývanými ambicemi a srdcem na periferii. Jako další se představí skupina Narcotic Fields. V současné době svůj styl definují jako alternative trip hop, zabydlují se v první lize elektronických kapel. Také fanoušci kapel Massive Attack a Portishead si jistě přijdou na své. Domácí scénu zde zastoupí kapely Pepa Rubbish a Dead Pope s Company. Pro obě kapely je příznačné, že sice vycházejí z punkového základu, ale pojetí, jak s tímto základem naložily, je zcela odlišné. Loučenská vločka 2007 Již podruhé reprezentoval MŠ Pohádka a město Zábřeh pěvecký sbor Pampelišky pod vedením Jany Jílkové a Jitky Hoškové na 17. ročníku festivalu Loučenská vločka. Tentokrát jejich zimní písničky zazněly v sále lázní ve Velkých Losinách, a připomněly tak blížící se čas Vánoc. Pouť do Svaté země Římskokatolická farnost Zábřeh a Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. zvou na Pouť do Svaté země, která se uskuteční od 20. do 27. února. Pouť budou provázet P. Miroslav Labač, P. Milan Palkovič a P. František Eliáš, duchovní službou a slovem provází P. Lev Eliáš. Základní cena zájezdu činí Kč (letenka, ubytování, autobus, pojištění CK proti úpadku) a dále letištní poplatky, palivový příplatek, doprava na letiště, komplexní cestovní pojištění atd. za Kč, celkem tedy Kč. Více informací získáte v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, , telefon , mobil , (red) P R O D Á M Renault Scénic V RXE, 79 KW, r.v.06 /2000,modrá metalíza, ABS, SRS, servo, imobilizér, klimatizace, 4x airbag, 4x el.zrcádka, 4x el. okna, centrál na dálku, orig.rádio s CD+ovládání za volantem, palub.počítač, chladící box, sedadla výškově nastavitelná, vyklápěcí zad.okno, mlhovky přední+zadní, hliníková kola R 15, dětské pojistky, najeto km, kompletní servis v autosalonu RENAULT, ( vše doložím), po 1.majiteli-důchodce 70 let, garážováno, jako nové-nutno vidět, k autu dám 4x zimní pneu, STK+ EMISE 12/2009, cena Kč-dohoda možná. Tel Katolický dům Zábřeh Čtvrtek 27. prosince hodin Vstupné 30 Kč Ochutnávka vín (10 druhů) 70 Kč Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu

8 strana 8 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA Zábřeh 24/2007 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ ZÁBŘEHA NA OBDOBÍ Pátek 21. prosince VÁNOČNÍ SHOW Vánoční show v režii studentů zábřežského gymnázia. Katolický dům, 8:00 VÁNOČNÍ PUNČ Prodej vánočního zboží, občerstvení vonící Vánocemi, koledy Prostor před Klubem, 9:00 20:00 VÁNOCE V DDM Vánoce v duchu českých zvyků a tradic, voňavé pečení a aranžování. Burza dětských keramických výrobků. Aula DDM Školská 9, 13:00-18:00, 20 Kč VEČER GLADIÁTORŮ Další pokračování úspěšné boxerské show. Velký sál Klubu, 19:00, 100 Kč,VIP stůl 500 Kč na osobu Sobota 22. prosince VÁNOČNÍ PUNČ Prodej vánočního zboží, občerstvení vonící Vánocemi, koledy. Prostor před Klubem, 9:00 20:00 Neděle 23. prosince ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ ZÁBŘEH Kostel sv. Bartoloměje, 15:00 Středa 26. prosince Collegium Bucinatorum VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORU COLLEGIUM BUCINATORUM Tradiční koncert souboru. Jako host vystoupí skupina A. M. ÚLET. Výtěžek z koncertu bude věnován Fondu ohrožených dětí. Kostel sv. Bartoloměje, 16:00 NAŠI FURIANTI OS Václav Tradiční svatoštěpánské představení. Ukončení Václavovského kulturního podzimu. Kulturní dům Václavov, 17:30 Čtvrtek 27. prosince O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU Ochutnávka mladých vín. K tanci i poslechu hraje Cimbálovka stryca Ahmeda. Katolický dům, 16:00 PŘIBĚH ZROZENÍ Biblické podobenství, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2006, 102 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč Pátek 28. prosince PŘÍBĚH ZROZENÍ Biblické podobenství, přístupno od 12 let, české titulky, USA 2006, 102 min. Kino Retro, 17:00, 60 Kč Pondělí 31. prosince SILVESTROVSKÁ VESELICE Silvestrovská noc se skupinou POSTYLION. Předprodej EDITON, Žižkova 43, tel Katolický dům, 20:00 Úterý 1. ledna NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOŠTEJN Odjezd ČD 13:15, vedoucí p. Rozsíval, p. Schwarzová Středa 2. ledna ZLATÝ KOMPAS Dobrodružný-fantasy, přístupno od 10 let, mluveno česky, USA/GB 2007, 107 min. Kino Retro, 16:00, 70 Kč Čtvrtek 3. ledna SNĚHOVÝ DORT Psychologický, přístupno od 12 let, české titulky, Kanada/GB/Nizozemsko 2006, 112 min. Kino Retro, 19:00, 66 Kč Pátek 4. ledna CRASH ROAD Komedie/road movie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 90 min. Sobota 5. ledna Silvestr 2007 Katolický dům Zábřeh Pondělí 31. prosince hodin Kino Retro, 19:00, 70 Kč TŘÍKRÁLOVÝ BĚH DO ZÁMECKÉ BRÁNY Sportovně recesistická akce pro všechny věkové kategorie v podobě netradičního běžeckého závodu. Prezence od 10:00 hod. v Klubu Ve Zdi, start v 10:30 hod. Startovné: 15,- a 20,- Kč Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny v ulici 28. října čp. 2 (naproti Gymnáziu). Nabízíme široký sortiment knih všech žánrů, dále CD, MC, DVD, puzzle, mapy, autoatlasy atd. Vše se slevou až 70%!!! U nás najdete nejlevnější knihy, CD, MC a DVD ve městě!!! Těšíme se na vaši návštěvu. Silvestr 2007 Hraje POSTYLION Staronová hudební formace Vstupné 100 Kč Předprodej EDITON, Žižkova 43, tel Bohaté občerstvení všeho druhu Sudová vína a sekty ze sklípku Jožky Koplíka z Ratíškovic CRASH ROAD Komedie/road movie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 90 min. Neděle 6. ledna Muzeum Zábřeh Václav Hollar ( ). Výstava potrvá do Ve dnech 25. prosince 2007 až 1. ledna 2008 bude zábřežské muzeum zavřeno. LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Ochotně Vám poradíme a doporučíme nejvhodnější přípravky pro Vaše zdraví. Přijďte si vybrat ze široké nabídky vánočních balení. Otevírací doba (pondělí pátek 7,30 17,00, sobota 8,00 11,00) v době předvánoční, vánoční a povánoční pro Vás bude rozšířena: Sobota 8,00 11, Neděle 8,00 11, Pondělí zavřeno Úterý zavřeno Středa 8,00 11, Čtvrtek 7,30 17, Pátek 7,30 14, Sobota 8,00 11, Neděle zavřeno Pondělí 7,30 15, Úterý zavřeno 2.1. Středa 7,30 17,00 VÝSTAVY Galerie Kafé Rovensko Alena Moserová Dekorační keramika. Výstava potrvá do Minigalerie kina Retro Jiří Suchý Obrázky. Výstava potrvá do 8. ledna Pravidelné aktivity pro předškolní děti a jejich rodiče: Pondělí 16:45 18:00 Hnízdo Skupinka Modlitby matek klubovna ZŠ B. Němcové Úterý 9:00 11:00 Hnízdo Maminec klubovna, ZŠ B. Němcová 15:00 16:00 MŠ Zahradní Baby club Máček 15:30 17:00 MŠ Severáček Dětský klub Severka 16:00 17:00 Hnízdo Cvičení pro rodiče s dětmi tělocvična ZŠ B.Němcové Středa 15:00 17:00 MŠ Strejcova Dětský klub 15:30 16:30 MŠ Pohádka Klubíčko 16:00-18:00 Hnízdo Tvořivé odpoledne klubovna, ZŠ B. Němcové Čtvrtek 9:00-11:00 Hnízdo Barvínek klubovna i tělocvična, ZŠ B. Němcová Provozujete-li také aktivity pro předškolní děti i ostatní věkové kategorie obraťte se se svou nabídkou na: tel.: , Cvičení pro ostatní věkové kategorie Pondělí 17:00 Jednota Orel - Kondiční cvičení pro seniorky Katolický dům 18:00 19:00 Kalanetika Klub, malý sál 18:30-20:00 Aerobik Tělocvična 3. ZŠ Školská Úterý 10:00-11:00 Relaxační cvičení pro seniorky Klub, klubovna č.1 17:30 Jóga Aula ZŠ Školská 19:00-20:00 Aerobik tělocvična bývalé 1. ZŠ Středa Kino Retro, 19:00, 70 Kč VAŠEK A PETR Taneční zábava aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Velký sál Klubu, 14:00 18:00, 30 Kč Pondělí 7. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Úterý 8. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Středa 9. ledna VÁCLAV Tragikomedie, přístupno od 12 let, ČR 2007, 97 min. Čtvrtek 10. ledna Kino Retro, 19:00, 66 Kč Kino Retro, 19:00, 66 Kč Kino Retro, 19:00, 66 Kč JAK SE ŽIJE V POHÁDCE ANEB MŠ POHÁDKA SE PŘEDSTAVUJE Vernisáž výstavy dětských prací, účinkuje dětský pěvecký sbor Pampelišky. Galerie Kino Retro, 15:30 18:00 Jóga pro začátečníky Klub, klubovna č. 1 18:00-19:30 Aerobik - Tělocvična 3. ZŠ 17:00 Na Paloučku Pohybovky Na Paloučku tělocvična 3. ZŠ Školská 19:30 Hudebně pohybové cvičení žen Katolický dům Čtvrtek 17:00 Aerobik Na Paloučku tělocvična bývalé 1. ZŠ 18:00-19:00 Kalanetika Klub, malý sál 18:00 19:00 Cvičení žen Od cvičení na gymnastických míčích. Hnízdo, tělocvična ZŠ B. Němcové 18:00 Jóga pro začátečníky i pokročilé Aula 3. ZŠ Školská Aktuální informace na Tel , ZÁBŘEH informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , mobil: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné.

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. manažer Centra společných služeb (CSS) Svazek obcí Horní Labe Náměstí 69, 543 71 Hostinné IČO: 71169431 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Svazek obcí Horní Labe zastoupený předsedkyní svazku vyhlašuje dne 02.06.2016 výběrové řízení na

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e 2 0 1 1 V Konici dne 30. listopadu 2011 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD...4 Obecní úřad

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více