číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma TELEVIZE BLANSKO ON-LINE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE"

Transkript

1 ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu str. 5 Filmový cyklus Živá paměť představí Stopy Milana Daňka str. 6 Galerií zní folklórní písně Blanenska str. 2 Gymnázium slaví 65 let str. 2 Blanenský uličník Alešova str. 3 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma V Blansku bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleno nové vedení města Do zvolení starosty vedla jednání ustavujícího zastupitelstva Jana Kratochvílová. Foto: S. Mrázek V úterý 4. listopadu se v Dělnickém domě uskutečnilo 1. ustavující zasedání zastupitelstva pro volební období Zasedání vedla od začátku Jana Kratochvílová z ČSSD. Nově zvolení zastupitelé nejprve skládali slib do jejích rukou. Následovalo schválení programu zasedání a volba členů volební komise. Následně už mohla proběhnout volba starosty. Mgr. Miroslav Starý navrhl na funkci starosty Mgr. Ivo Poláka (oba ČSSD). Ten byl v navazujícím hlasování zvolen a ujal se dalšího vedení zasedání, ve kterém následovala volba dvou místostarostů. Prvním uvolněným místostarostou se stal opět Ing. Jiří Crha (ODS) a jako druhý neuvolněný místostarosta byl znovu do funkce zvolen doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (VPM), který i nadále povede agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blanska. Dalším bodem v programu byla volba členů rady města. Sedmičlenná rada bude v tomto období zasedat ve složení: Mgr. Ivo Polák (ČSSD) starosta Ing. Bc. Jiří Crha (ODS) 1. místostarosta doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (VPM) 2. místostarosta Mgr. Miroslav Starý (ČSSD) Ing. Pavel Rajtšlégr (ČSSD) MUDr. Zdeněk Grünwald (ODS) Mgr. Eva Nečasová (KDU-ČSL) Zastupitelstvo také odvolalo dosavadního zástupce města ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, jímž byl místostarosta Ing. Jiří Crha, a do funkce schválilo Bc. Jiřího Charváta MSc. MBA (ČSSD). Nově zvolení zastupitelé se na svém prvním zasedání kromě standardních bodů ustavujícího zastupitelstva věnovali také schválení rozpočtového opatření, které bylo nezbytné z časových důvodů schválit už na tomto zasedání. Na závěr se slova ujal starosta, který ocenil práci dosavadních zastupitelů a vyjádřil přesvědčení, že náměstí Republiky pátek sobota dobrá spolupráce mezi stranami bude pokračovat i v jeho novém složení. Zasedání ustavujícího zastupitelstva probíhalo v intencích teprve nedávno uzavřené koaliční smlouvy mezi čtyřmi stranami: ČSSD, ODS, KDU-ČSL a VPM. Podepsána byla 21. října Podle ní připraví nová rada města do programové prohlášení. Obsazení funkcí ve vedení města se tak zásadně nemění a může plynule navázat na svou práci v minulých letech. Nově zvolení zastupitelé: Polák Ivo, Mgr. (ČSSD) Starý Miroslav, Mgr. (ČSSD) Toufar Lubomír, Ing. (ČSSD) Kratochvílová Jana (ČSSD) Rajtšlégr Pavel, Ing. (ČSSD) Charvát Jiří, Bc. MSc. MBA (ČSSD) Otýpka David, Ing. (ČSSD) Crha Jiří, Ing. (ODS) Grünwald Zdeněk, MUDr. (ODS) Novotná Jana, MUDr. (ODS) Přikryl Pavel, Mgr.(ODS) Jeřábek Jaroslav (ODS) Navrkal Stanislav (KSČM) Pernica Emil, Bc. DiS. (KSČM) Novotná Natálie (KSČM) Pokladník Jaroslav (KSČM) Blata Pavel (ANO 2011) Matuška Pavel, Ing. (ANO 2011) Dražilová Lenka, Mgr. (ANO 2011) Míšenský Jiří, Ing. (ANO 2011) Stojanov Milan, MUDr. (KDU-ČSL) Pořízková Jaroslava, MUDr. (KDU-ČSL) Nečasová Eva, Mgr. (KDU-ČSL) Roučka Jaromír, doc. Ing. CSc. (VPM) Šinkora Radek (VPM) Stanislav Mrázek Nově zvolení vedoucí představitelé města Blanska. Zleva: 1. místostarosta Ing. Jiří Crha, starosta Mgr. Ivo Polák a 2. místostarosta doc. Ing. Jaromír Roučka. Foto: S. Mrázek Slavnostní rozsvícení váno cního * stromu Po oba dny bude slovem provázet Nikola Šindelářová. pátek :00 Soutěže s Broněm / Břeťa sound 14:50 Zpívání / Maruška Formánková, Johana Vávrová a Veronika Sekaninová 15:20 Vánoční pásmo Drahánek / SZUŠ 15:40 Saxofonové prelude / Aleš Průcha 16:00 Zapeklitá pohádka / divadlo Tramtarie 16:50 Adventní slovo / jáhen Oldřich Němec 17:00 Pozdravení občanů Blanska / starosta města Blanska 17:05 Rozsvícení vánočního stromu / starosta města Blanska 17:06 Trumpetová koleda / SZUŠ 17:10 Rozdávání odměn dětem převlečeným za čerty nebo andílky 17:15 Vánoční čas je tu zas / Dechová hudba sobota :00 Namaluj nebo vytvoř Sněhuláka / zahájení soutěže o ceny pro děti i dospělé a další tvořivé dílničky 09:05 WORSHIP / WORSHIP Roubanina 10:00 Vánoční pásmo / ZUŠ 11:00 Broňova vánoční diskotéka a soutěže / Břeťa sound 12:00 Kouzlení a žonglování s kouzelníkem Mišuge 12:40 Vyhlášení výsledků Sněhulácké soutěže a vypuštění balonků s přáníčkem Ježíškovi Sobotní akce v knihovně od 9:00 do 12:00 hodin 09:00 Vánoční dekorace dílnička pro děti i dospělé 10:00 Vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ T. G. M. pod vedením Mgr. Ivany Kunderové Po oba dny vánoční trhy. V pátek atrakce pro děti (např. jízda vláčkem nebo na ponících, skluzavce apod.). V sobotu zkušební jízdy auty Škoda a Hyundai a hry pro děti i dospělé. Změna programu vyhrazena! V Praze byl 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát. Tuto významnou událost připomněli hlavní představitelé města Blanska, další zúčastnění a hosté při pietním aktu u památníku na náměstí Svobody. Při této příležitosti přednesl starosta města Mgr. Ivo Polák svůj projev: Vážení občané, dámy a pánové, vítám vás v dnešní slavnostní den, kterým si připomínáme vznik moderního českého státu. Dnes je to přesně devadesát šest let od okamžiku jeho zrodu. Přestali jsme být součástí mnohonárodnostní monarchie a stali se republikou. Naše historie je ale starší a republikou nezačíná. Máme tisíciletou tradici, svou kulturu, společné potřeby a především pozoruhodnou historickou zkušenost v poznání, že ve světě se snadno ztrácí a jen bojem udržuje a získává. Dobré vztahy s okolními národy a státy jsou důležité, ale vždy mějme na mysli, že i ony mají své přirozené zájmy. Vždyť ani naše republika se nezrodila lehce. Vzpomeňme boje o Těšínsko nebo o jižní Slovensko, vzpomeňme osudu Sudet. Dámy a pánové, historie neskončila a těžce nabité zkušenosti našich předků a tradice naší státnosti musí být pro nás trvalým odkazem. Suverénní Československá republika vznikla za příznivých mezinárodních okolností a na obnově její plné státnosti se shodla celá tehdejší společnost. Za uplynulých devadesát šest let se ale svět změnil. Dnešní doba není jednoduchá. Přináší přemíru informací a relativizuje mnoho dosud nepochybných základů našeho života. To se týká i naší státnosti, kterou často zpochybňujeme, a tak se sami stáváme jejím největším nebezpečím. Náš nezájem a krátkozrakost, nesvornost, projevující se v politickém pletichaření a osobních sporech, omezují prostor demokratického prosazování zájmu občanů, chybí zdravé vlastenectví a vytrácí se pojmy odpovědnost a povinnost, stejně jako mravnost a poctivost. Vážení občané, dámy a pánové, uplynulo 96 let od vzniku našeho novodobého státu, který to nikdy neměl ve své historii jednoduché. Ale navzdory všemu prokázal, že má budoucnost, že je oporou svým občanům. Chraňme si svoje historické zkušenosti a tradici. Je to naše povinnost vůči sobě samým i vůči těm, kteří přijdou po nás. Z Otázek a odpovědí Vybrané odpovědi z Na uvedené adrese můžete položit svůj dotaz. Zajímalo by mě, jestli v obci Lažánky u Blanska je veřejný vodovod a kanalizace. V blanenské městské části Lažánky je zaveden veřejný vodovod, kanalizace je zde jednotná s povoleným vypouštěním odpadních vod do Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru ŽP Chtěl bych upozornit na několik týdnů trvající nepořádek kolem baseballového hřiště. Na sportovním ostrově nejsou funkční odpadkové koše a s odpadky si pohrává vítr. Odpadky u cyklostezky budou uklizeny. Rozbité odpadkové koše jsme nedávno měnili za nové, bohužel však vydržely pouze několik dnů. Proto jsme se rozhodli, že opraveny budou až na jaře příštího roku. Nově postavený kruhový objezd na hlavním nádraží obsahuje na vjezdových / výjezdových plochách výstupky z kočičích hlav (pravděpodobně pro lepší směrování dopravy). Tyto plochy jsou velmi špatně vidět, TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na za nepříznivé viditelnosti ani nemluvě. Lidově řečeno jsem si o ně málem urazil olejovou vanu. Bylo by možné s těmito nebezpečnými výstupky něco udělat? Výstupky jsou doplněny vodorovným značením, což přispělo k jejich zvýraznění. Vzhledem k tomu, že na parkovišti platí rychlost do 30 km/hod., je toto zvýraznění dostatečné. Reflexní sprej byl nouzovým řešením do doby provedení vodorovného značení. V referendu občané odhlasovali, že hotel Dukla na náměstí bude zbourán, a radní tedy mohou slavit. Chtěl bych se tedy zeptat, zda bude veřejnosti představen nějaký časový plán (popřípadě prostý souhrn toho, co nás vlastně čeká) ohledně bourání, veřejné soutěže na návrh parku (pokud něco takového proběhne) a ostatních akcí, které se změnou ve středu města budou souviset. Časový plán bude projednán v Radě města Blanska. Předpoklad ukončení provozu je ke konci měsíce března roku 2015 a následně by měly být zahájeny práce na demolici objektu včetně úpravy prostranství. Bydlíme v zástavbě Chelčického, 9. května, nám. Míru. Všude, absolutně všude, jsou vylepeny plakáty zde operujících lichvářských firem, které nabízejí půjčky (sloupy VO, telefonní budka, vchody domů, skříně E.ON a další). Na plakátech je vždy výrazně uvedeno jedno mobilní telefonní číslo. Vnímá to městská policie? Jak to řeší? Tzv. černý výlep plakátů řeší městská policie poměrně často, což je i Vámi uvedený případ. Obecně řečeno, nelze postihnout subjekt, v jehož prospěch je leták vylepen, ale je nutné ustanovit a důkazně» pokračování na straně 3

2 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Nemocnice uspořádala odborný seminář pro pediatry Rehabilitační oddělení Nemocnice uspořádalo odborný seminář pro pediatry. Uskutečnil se ve středu 22. října 2014 v prostorách blanenské nemocnice a jeho tématem byla Centrální koordinační porucha u kojenců včasná diagnostika a léčba. Tato vzdělávací akce byla primárně určena pediatrům, rehabilitačním lékařům a fyzioterapeutům z Blanenska a okolí. Přednášejícími byli vedoucí lékař ambulance rehabilitace Nemocnice MUDr. Karel Friedrich a fyzioterapeutka blanenské nemocnice Kateřina Buřtová, která má dlouholeté zkušenosti s Vojtovou metodou. Hlavním cílem semináře bylo připomenutí důležitosti včasné Ilustrační foto. diagnostiky centrální koordinační poruchy u kojenců a přiblížení práce fyzioterapeutů Vojtovou metodou. Vojtův princip je diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Vychází z předpokladu, že v centrální nervové soustavě člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Základ metody vytvořil prof. MUDr. Václav Vojta v letech během práce na konceptu léčby dětí s cerebrální parézou. Tato metoda neučí a nenacvičuje normální pohyby, jako je úchop, vzpřimování a chůze, ale vysílá podněty do mozku, a tím aktivuje vrozené pohybové vzory. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Zdroj: archiv Nemocnice Poděkování do blanenského kina Příjemné nedělní odpoledne strávily v blanenském kině děti z Dětského domova z Hodonína u Kunštátu. Nebylo to poprvé, co jim pan ředitel Pavel Langr umožnil návštěvu filmového představení spojenou s prohlídkou zázemí. Dětem ukázal, kde a jak se promítají filmy, trpělivě odpovídal na jejich otázky. Chtěli bychom mu touto cestou ještě jednou poděkovat. S. Hasa Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h ulice Horní Palava domy č. o (jedna strana ulice lichá čísla) , 07:00 15:00 h ulice Dolní Palava domy č. o (jedna strana ulice lichá čísla) , 08:00 16:00 h ulice Pražská od ul. Zborovecké po d. č. 64, ulice Zborovecká (netýká se pekáren), ulice Krajní, ulice Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. o. 1b, ulice Kamnářská domy č. o. 1 5 (lichá čísla), ulice Cihlářská od domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13, ulice Pekařská garáže u parkoviště nad pekárnami , 07:00 15:00 h ulice Hybešova od ul. Bartošovy po dům č. o. 53, ulice Masarykova dům č. o , 08:00 16:00 h ul. Chelčického domy č. 48, , 07:00 15:00 h Lažánky Horní část obce - zástavba při silnici od křižovatky Jedovnice Vilémovice po dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách. Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné Jihomoravský kraj poskytl v roce 2014 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného. Tato dotace činí Kč. odbor komunální údržby p chwork Galerií zní multimediální instalace i folklórní písně Blanenska Přijďte zhlédnout dokument a okolí ve folklórních písních do Galerie města Blanska. Lucie Vítková a Kateřina Reichová navrací lidové písně na místa jejich vzniku (např. na horní můstek propasti Macocha). Zdroj: film V roce 2014 se vedení školy podařilo zateplit starou tělocvičnu, přístavbu a spojovací můstek. Zatím poslední rekonstrukce proběhla v roce 2004, kdy byla vyměněna okna a fasáda natřena žlutou barvou. Zrekonstruována byla rovněž školní kuchyně. Letos se pak škole podařilo získat dotaci z operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci tělocvičny, spojovací lávky a přístavby. Žádali jsme třikrát a v roce 2012 se podařilo dotaci získat. Pak už chybělo jen přesvědčit zřizovatele, aby poskytl chybějící finanční prostředky, uvedl při zahájení oslav ředitel školy Mgr. Radek Petřík. To se mu s pomocí krajských zastupitelů z Blanenska nakonec podařilo, a letos tak došlo k zmíněným opravám. I když ne vše šlo, jak bylo naplánováno. Ukázalo se, že podlaha Během audiovizuální výstavy Pavla Korbičky & Lucie Vítkové Interference budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v klubovně galerie dokumentární film a okolí ve folklórních písních. Autorkou projektu je Lucie Vítková, kterou inspiroval skotský umělec a interpret James Wyness. Lucie si vyhledala folklórní písně z Blanenska, ve kterých se zmiňuje nějaké konkrétní místo, jako třeba zámecká brána v Blansku, propast Macocha, křtinská hospoda, průklesty u Jedovnic apod. Lucie tyto písně nazpívala s Kateřinou Reichovou a společně v tělocvičně už potřebuje kompletní opravu, tak jsme využili možnosti víceprací a tělocvičnu máme prakticky celou novou, dodal. šly na tato místa, a právě tam písně zpívaly. Šlo o jakési symbolické navrácení písní tam, odkud vzešly, ale také o akustické působení konkrétních míst na nápěvy písní. Milá setkání s lidmi při hledání lokalit z písní, Luciiny akustické postřehy i samotné písně zní dokumentem, na který srdečně zveme. Režie: Petra Kateřina Bučková, zvuk: Rebeka Uličná a Ondřej Šálek. Během svatomartinské tvořivé dílny od do , která probíhá ve stejných prostorách, příležitost zhlédnout film nebude. Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová Galerie města Blanska Gymnázium slaví 65 let a představuje opravenou tělocvičnu V rámci oslav si hosté prohlédli učebny školy. Foto: S. Mrázek Gymnázium je také součástí projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Tento projekt běží od října 2013 do června V rámci něho byla nakoupena nová výpočetní technika a vybudováno badatelské centrum, což je moderní učebna přírodovědných předmětů s měřicími sadami Vernier, lupami, mikroskopy apod. Hosté byli také pozváni do učebny s interaktivní tabulí a sadou součástí pro sestavování, programování a testování robotů. Prohlédnout si školu a navštívit zmíněné učebny můžete i vy při Dnech otevřených dveří v pátek 7. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin. SM Kniha Blanenský chodec se dočkala dotisku Pro velký zájem ze strany občanů je proveden již druhý dotisk knihy Blanenský chodec. Je to zajímavá, převážně obrázková práce o 114 stranách. V publikaci si můžete prohlédnout historické budovy na fotografiích, památníky, pamětní desky i významné osobnosti doslova krok za krokem. Putování městem vás zavede na pozoruhodná místa. Kromě nezbytných historických faktů se kniha zabývá lidmi. Zajímavými, známými i zapomenutými, kteří se ve městě narodili, případně mají k městu vztah, každopádně však v Blansku zanechali své stopy. Druhá část knihy je věnována blanenským živnostem. Ukázka živnostenské propagace v Blansku není jen ukázkou inzertní praxe v období první republiky. Je především zprávou o tom, kolik drobných, dnes již téměř zapomenutých živnostníků a jejich živností, přispělo k rozvoji města Blanska. Následující část publikace se zaměřuje na v datech. Jsou zde chronologicky seřazeny významné letopočty a události v životě města. Závěr knihy nás upoutá částí pod názvem Zajímavosti, kuriozity a věci neobvyklé a statí Když se v Blansku řekne. Kniha obsahuje několik zvláštností z časů minulých, které si starší občané ještě uchovávají v paměti a které přispívají ke koloritu města. Recenze B. Grundy oceňuje, že také tyto drobnosti a postřehy byly autorem zachyceny, stejně jako básně Josefa Čecha i Josefa Skotáka na obálce a krátká báseň Zdeňka Táborského. Přínosem jsou také další pohledy na existenci města v údolí řeky Svitavy, které prošlo složitým vývojem a zapsalo se do srdcí svých obyvatel. Publikace je k dostání v Informační kanceláři Blanka, v Obchůdku pro děti, Bezručova 1 a v Galerii Jonáš, Smetanova 6. red vstupné dobrovolné Tylex Letovice, a. s. Výrobce záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, hladkých elas ckých úpletů, technických tex lií a 3D úpletů zve své zákazníky na oblíbené sobotní nákupy. Otevřeno: 22. listopadu a 6. prosince, vždy od 8 do 14 hodin. Podniková prodejna se nachází v areálu společnos Tylex Letovice, a. s., v Brněnské ulici č. 4. Běžná pracovní doba Po Pá 8 16 hodin. kompletní výrobní sor ment konfekční dílna (ši záclon na míru) internetový obchod ceny, které uspokojí každého

3 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 doložit zavinění konkrétní fyzické osoby, která vylepení provedla. Proto uvítáme jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, zejména včasné oznámení občanů, kteří se stanou svědky takovéto události. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Moc by mě zajímalo, proč dodnes není osvětlen přechod pro chodce u hlavního vlakového nádraží. Za snížené viditelnosti nebo deště je přechod nebezpečný pro chodce i řidiče. V Blansku jsou osvětleny daleko méně frekventované přechody. Osvětlení přechodu je plánováno s realizací akce průtah. Zahájení stavby se předpokládá na přelomu roku 2014/2015 a dokončení v roce Chtěla bych se zeptat, jak dopadlo přijetí dětí do MŠ a kolik se jich nedostalo. Informace měly vyjít v září ve Zpravodaji. V září nebylo k nám doručeno ani jedno číslo. Již se nedoručuje na Zborovce? Ad roznos Zpravodaje: Roznos provádí Česká pošta a na Zborovce se samozřejmě doručuje. Pokud není na některou adresu v Blansku nebo v městské části Zpravodaj vůbec doručen, nebo je doručen po termínu roznosu, prosím o zaslání zprávy na Tyto reklamace předáváme ihned vedení blanenské pošty k řešení. Důležité však je, aby zpráva obsahovala potřebné údaje: kdy, případně jak dlouho, jste Zpravodaj do schránky nedostali, Vaše jméno a příjmení a přesná adresa. Bez těchto údajů nemůžeme stížnost uplatnit. Uzávěrky jednotlivých vydání a data distribuce do schránek jsou zveřejněny na webu: do/uzaverky. Stanislav Mrázek, redaktor Zpravodaje Ad zápis do MŠ: K bylo k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 269 dětí, což je, mimo jiné také díky přijatým opatřením k navýšení kapacit MŠ, výrazně vyšší číslo než v předchozích letech. Statisticky vyjádřeno bylo přijato celkem 79,4 % z celkového počtu uchazečů. I když je toto číslo poměrně dosti vysoké, je třeba říci, že toto číslo je zkresleno značným počtem uchazečů v mladších věkových kategoriích, resp. těch dětí, které před nástupem do MŠ ještě nedosáhly 3 let věku. V cílově věkové kategorii, tj. dětí ve věku 3 6 let, byla úspěšnost přijetí výrazně vyšší, a to 92,5 %. Největší procento přijatých pak bylo v kategorii 5letých, resp. těch dětí, které v aktuálním školním roce dosáhnou 5 let věku, a to 96,9 %. Vzhledem k tomu, že křivka nově narozených dětí od roku 2009 permanentně klesá, předpokládám, že pro školní rok 2015/2016 bude pravděpodobnost přijetí ještě vyšší, neboť do MŠ bude nastupovat populačně slabší ročník a naopak z MŠ budou do ZŠ odcházet populačně silné ročníky. Nabídka volných míst tak plynule vyrovná poptávku po těchto místech. Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru ŠKOL Vyasfaltovaný úsek, který vede od základní školy Salmova nahoru k Papučárně je označen příkazovou dopravní značkou Stezka pro chodce (č. C 7a). Jak je tedy možné, že čím dál více aut vjíždí na tento úsek? A to nemluvím o rychlosti, kterou se na tomto úseku pohybují. Je vjezd na tento úsek povolen městskou vyhláškou? Na travnatých plochách mezi domy si hrají děti, které logicky běhají i po asfaltové cestě, kde si rodiče myslí, díky dopravní značce, že jim nehrozí žádné nebezpečí od automobilů, ale není tomu tak. Auta nemají povoleno vjíždět na tento úsek ani ze zákona ani veřejnou vyhláškou. Výjimku tvoří vozidla údržby. Jak dlouho bude fungovat skládka stavebního odpadu na Písečné a proč se na uvedeném místě těžkou technikou nakládá a vykládá stavební odpad krom jiného v neděli... ve státní svátek... a v pravé poledne? Zemní hmoty se zde ukládají pouze dočasně a výhradně pro potřeby staveb města Blanska. Vzhledem k tomu, že město nemá vhodnější lokalitu, bude tento stav ještě nějaký čas trvat. Nejedná se o skládku, ale o dočasnou deponii zemních hmot. Pokud se na stavbě pracuje i přes zmíněné dny, pak lze předpokládat i potřebu přesunu hmot v tyto dny. Ke změně umístění může dojít za předpokladu, že se městu podaří najít jinou lokalitu, kde k této činnosti může docházet. Takovou však bohužel v současnosti nemáme. Kdy se plánuje oprava chodníků a silnice v horní části ulice Těchovské mezi ulicí Masarykovou a křižovatkou ulic Husovy a Žižkovy? Chodník i silnice jsou zde ve velmi špatném stavu a po opravě ulic Masarykovy a Žižkovy působí tato spojnice obou opravených ulic ostudně. Oprava komunikace ve zmíněné lokalitě je zařazena do návrhu rozpočtu města na rok Realizace je závislá na schválení návrhu zastupitelstvem města. V případě opravy komunikace je navíc nutné nejdříve provést rekonstrukci kanalizace. Bylo by velmi vhodné umístění alespoň jednoho odpadkového koše v blízkosti hřiště pro nejmenší mezi domy Bezručova 1 a Bezručova 3. Papírky a obaly od dětských pamlsků mě a ostatní vlastníky bytů již nebaví neustále odklízet. Odpadkový koš ke hřišti umístíme. Proč je vjezd z ulice Okružní a následující cesta až k truhlářské dílně nesmyslně zúžena na jedno vozidlo a vedle cesty je volný prostor naprosto k ničemu? Tento úsek, vzhledem k zastávce autobusu na Okružní a následný vjezd a výjezd vozidel z obou směrů, vyústí v naprostou kolizi vozidel vzhledem k počtu nových lidí a zahrádkářů, co v dané lokalitě bydlí. Silnice je zúžena z důvodu exekuce na pozemku, na kterém je umístěn zbytek komunikace, který se tak nemohl zrealizovat. Provedení vozovky je tedy řešeno jako obousměrná vozovka s výhybnou. Obrubníky na straně zúžení jsou řešeny jako přejezdové pro případ potřeby využít tuto plochu k vyhnutí si vozidel. Intenzita dopravy umožňuje toto řešení. Konstrukce vozovky odpovídá i plánované výstavbě rodinných domů. Nebylo by možné znovu zprovoznit stojan s kojeneckou vodou na ulici Divišově? Pizzaz už diskotéky nepořádá, takže si myslím, že k nějakému nadměrnému poškozování docházet již nebude a za ty nekřesťanské peníze, které v Blansku platíme za vodu, by to bylo dle mého názoru vcelku příjemné gesto vůči občanům města. Stojan s kojeneckou vodou na Divišově ulici byl zrušen v listopadu Stojan byl v té době minimálně využíván pro dané účely, bohužel ho v převážné míře využívali chataři jedoucí od Brna směrem na sever okresu, aby do nádob natankovali vodu na svoje zahrádky a nemuseli ji platit. Odběr byl účtován městu Blansku. Na MěÚ přišlo v té době několik podnětů od občanů z ulice Divišovy a okolí upozorňujících na tuto skutečnost. Pokud by byl stojan obnoven, vytékala by z něj stejná voda, která je ve vodovodním řadu města Blanska. Z těchto důvodů postrádá obnovení stojanu smysl. Ing. Jiří Crha, místostarosta Mohlo by být opraveno veřejné osvětlení chodníku z ulice Žižkovy kolem hotelu Probe směrem k sídlišti Písečná? Jsou tu čtyři nefunkční lampy a v zimních měsících, když je brzy tma a děti chodí z kroužku z ulice Kollárovy, je tu nepříjemná tma. Toto osvětlení není v majetku Města Blanska a není ani připojeno na systém veřejného osvětlení. Majitelem je společnost PROBE plus, s. r. o. Proto ho Město nemůže opravit ani dále udržovat. Je při obnovování fasád používána omyvatelná barva (nyní např. na radnici nebo ZŠ Salmově), aby se v případě znečištění dala omýt? Pokud ne, proč se nepoužívá? Neuvažuje město o nějakém příspěvku, pokud by obyvatelé obnovili fasády omyvatelnými barvami? Mohl by se tak zlepšit vzhled města. Na budově ZŠ Salmovy bude použita barva Weber.pas silikon. Jedná se o vysoce vodoodpudivou barvu, která je omyvatelná. Na budově radnice jsou použity fasádní barvy KEIM, které splňují nejvyšší požadavky na fyziku staveb, odolnost vůči vlivům klimatu i ekologickou nezávadnost. K úpravě kamenného soklu budou použity speciální nátěry, které umožňují odstranění znečištění. O příspěvku na obnovu fasády (omyvatelné) město zatím neuvažuje. Pokud je to v kompetenci města, neuvažuje o zřízení dětské pohotovosti v Blansku? Máme 6měsíční dítě a už se nám stalo, že jsme i ve všední den odpoledne museli jet do Brna nebo Boskovic. Přece jen jsme okresní město. Rozsah a typ lékařské služby první pomoci a jeho financování je v kompetenci krajského úřadu. Nemocnice poskytuje tuto službu pouze pro dospělé i s ohledem na to, že Nemocnice nemá dětské oddělení. Mgr. Ivo Polák, starosta Kdy dojde po revitalizaci nejmladšího sídliště Písečná, sídliště Sever a Zborovce také k nějaké úpravě sídliště Podlesí? Přitom by mohl být realizován přechod pro chodce u autobusové zastávky, který momentálně vybudovat nelze, a mohl by vzniknout chodník ze sídliště kolem garáží směrem na ulici 9. května. Místo nevzhledných a neudržovaných zelených ploch plných plevelů by bylo potřeba vybudovat více parkovacích stání. Je něco takového v plánu? Regenerace sídliště Podlesí se nepřipravuje, to však neznamená, že některé problémy již nejsou řešeny. Konkrétně na propojení chodníků na ulici Nad Žlíbkem vedle garáží probíhají přípravy tak, abychom mohli akci realizovat v roce 2015, ihned zjara. Nyní probíhá stavební řízení. Chtěl bych se zeptat na několik věcí týkajících se vjezdu do Blanska od Brna. Nebylo by možné nechat betonovou stěnu po pravé straně za křižovatkou u ředitelství ČKD směrem do města nechat porůst nějakými popínavými rostlinami (např. shora) či jinak ji vylepšit? Má reklama na pension Lucie opřená u autobusové zastávky pod kopcem na Klepačov nějaké povolení? Nemohla/neměla by si firma u benzínové pumpy OMV opravit/renovovat plechový plot u silnice? Po tom, co byl proražen při nehodě, vypadá ještě hůře než dříve. Betonovou zeď nebudeme nijak vylepšovat, protože jakékoliv zvýrazňování by odvádělo pozornost projíždějících řidičů, v případě popínavých rostlin by mohlo dojít k zúžení průchodu na chodníku. Co se týká reklamy na pension Lucie není evidována ani zpoplatněna. Dle umístění reklamy v terénu ale nelze jednoznačně říct, že je umístěna na obecním pozemku (hranice pozemků města Blanska a Mendelovy univerzity). Vzhledem k tomu, že Vámi zmiňovaný plechový plot není v majetku města, nemá město oprávnění nařizovat soukromému subjektu opravy jeho majetku. Ilona Peterková, odbor KOM Blanenský uličník Alešova Alešovu ulici najdeme na Starém Blansku. Mikoláš Aleš byl český malíř, kreslíř a ilustrátor. Tvořil zpočátku v pozdně romantickém stylu, později tíhl spíše k secesi. Mikoláš Aleš se narodil v Miroticích 18. listopadu Pocházel z rodiny mirotického písaře Františka Alše, zapáleného vlastence. Otec působil jako ochotník, matka Veronika zase ráda vyšívala a zpívala. Jejich nejstarší syn František ( ) byl nadaným historikem a básníkem, Jan ( ) byl výtečný kreslíř. Mikoláše bratři hodně ovlivnili, ale oba dva brzy zemřeli, starší na tuberkulózu, mladší se nešťastnou náhodou postřelil. Alšovi se nejprve stěhují z finančních důvodů do Písku, roku 1856 pak do Prahy. Roku 1858 se však rodina vrací zpět do Mirotic. Mikoláš začal kreslit už ve čtyřech letech. Do mirotické školy začal chodit na podzim v roce Od počátku školního roku nastoupil do písecké hlavní školy, kde setrval až do roku V letech navštěvoval písecké gymnázium. Poté nastoupil u malířského mistra F. Mildeho v Písku, kde se měl za půl roku naučit řemeslu malířskému. Později se Mikoláš vrátil na střední školu, tentokrát do druhé třídy písecké reálky. V září 1869 mu zemřela matka a hned v říjnu nastoupil na pražskou Akademii. Byl však téměř bez prostředků, a proto si vydělával výukou kreslení nebo dělal ilustrace. V roce 1874 mu zemřel otec a v roce 1876 poslední blízký příbuzný, strýc Tomáš Fanfule, o němž se dá v podstatě říct, že byl chlapcům druhým otcem. V roce 1875 prošel Aleš jednoletým vojenským výcvikem, sloužil v Praze u uherského pluku. Jeho spolubranci byli Slováci, Maďaři a Cikáni. Zde si Aleš zamiloval jejich písně a zvyky. Aleš byl bohém a v mládí býval bouřlivákem. V roce 1876 vyjádřil své city své dlouholeté lásce a budoucí ženě Marině Kailové, sestře jeho dobrého přítele. Sňatek uzavřeli dne v Miroticích. Mladí manželé bydleli na INZERCE VE ZPRAVODAJI Svoje řezbářské práce kombinované s kovem vystavil v druhé půli října v Galerii Jonáš regionální umělec Antonín Bárta z Olešné. Slavnostní vernisáž výstavy byla vhodně doplněna příjemným hudebním doprovodem kapely Karel a my. Malé Straně v Praze. Roku 1880 se manželům narodila dcera Veronika, avšak v devíti dnech umírá. Později se narodil syn Tomáš a dcery Maryna a Eliška. V roce 1876 nachází Aleš příznivce, mecenáše a přítele v Alexandru Brandejsovi ze Suchdola. U něj stráví delší dobu. Velkou část života si Aleš dopisoval s Aloisem Jiráskem. Alšova počáteční tvorba byla vlastenecky orientovaná. Ve tvorbě jej ovlivnili nejprve oba bratři, v 70. letech 19. století pak i umělci jako Josef Mánes, Karel Svoboda a polští malíři Arthur Grottger a Jan Matejko. Začátkem sedmdesátých let vznikaly nejstarší verze cyklů: například cyklus Tři doby země české, Přemyslovci či Cikánova láska, druhé verze vznikaly v letech V této době vznikají i další cykly, jako bylo Pět smyslů. V druhé polovině 70. let vzniklo cyklů téměř 14. Postupně jsou však tyto cykly čím dál vzácnější (Živly a Praha, , Život starých Slovanů, 1891). Nejslavnějším je cyklus Vlast ( ). Aleš se zúčastnil soutěže o výzdobu v Národním divadle, původních deset maleb z cyklu Vlast tak rozmnožuje o další čtyři. Na konkurz se domluví s malířem Alešova ulice na Starém Blansku v 70. letech 20. století. Jak uvedl v úvodu vernisáže galerista Pavel Svoboda, tvorba tohoto vystavujícího autora dává vzniknout jednak krásným exteriérovým, ale i interiérovým motivům a ornamentálním doplňkům. V případě Antonína Bárty jde o voňavou práci se dřevem, ke které je třeba mít alespoň drobek rukodělného talentu, zručnosti, Františkem Ženíškem jako jeho spolupracovníkem. Avšak myšlenkovým tvůrcem všech návrhů byl Aleš. V konkurzu sice malíři zvítězili, ale ze strany Národního divadla panuje vůči Alšovi nedůvěra. Národní divadlo od něj přijímá pouze skicy jeho lunet, a ty provádí barevně jiní umělci té doby. Aleš je roztrpčen. Ze strany Národního divadla se mu snažili odejmout autorství jeho kreseb. K prvním větším malířským dílům počítá Aleš obraz U hrobu božího bojovníka z roku Dalším olejem je práce Husitský tábor či Setkání Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína. Dalšími obrazy byly například Zavraždění knížete Svatopluka Vršovci či Břetislav a Jitka. V roce 1878 vytvořil Aleš asi dvacet olejů. Třeba Májový triptych je tvořen třemi malými olejovými obrázky: Poezie, Malířství a Hudba. V 80. letech vzniká olej Karlštejnský havran. Z pozdních maleb je to například soubor alegorií: Choroba, Síla, Zdraví, Pravda, Příroda, Láska a Poezie. Z obrovského díla, které se odhaduje na kusů, připadá na oleje jen asi kusů a téměř na kresby. Aleš bydlí v Praze na různých místech, posledním bytem je od roku 1900 byt nacházející se na obvodu Vinohrad a Nuslí. Umělec umírá 10. července Pavlína Lesová Muzeum Foto: archiv muzea PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel Galerie Jonáš představila dřevořezby Antonína Bárty Antonín Bárta v Galerii Jonáš: Jeho řezbářské výrobky jsou často kombinovány s kovem, kůží či kamenem. Foto: J. Franchi trpělivosti a píle, především však výtvarného cítění. Touha vytvářet díla, která nás přežijí a která dělají ostatním radost, je podle jeho slov obrovská láska a autorova cesta ke dřevu. Jeho řezbářské výrobky vznikají ryze ruční prací a jsou kombinované s kovem, kůží nebo jinými přírodními materiály. Jak sám o sobě autor říká, je krásné vnímat, jak se malé semínko stromu stává výhonkem a potom velkým stromem, jehož větve se jak rozpažená ramena vzpínají k nebi a ke slunci do volného prostoru. Stejnou krásou jsou pro něho i velkolepá tušení tajemství dřeva, jež prožívá, když s ním pracuje. Dřevo totiž podle něho čeká po celá desetiletí na své odhalení. Antonín Bárta tvoří především niterně. To, co vytváří, přetrvává na věky, a není to forma, ale myšlenka, kterou do svého díla vložil. Jeho umění rozechvívá cit, rozum už méně. Dává sílu a je důkazem odvěkého zákona, že totiž podle ovoce je možné poznat pravost každého stromu. red

4 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. do , Galerie města Blanska Pavel Korbička & Lucie Vítková INTERFERENCE Výstava představuje zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově-obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference. do , kino ZDENĚK ŠPÍŠEK: CESTY Z CESTY Výstava fotografií , knihovna Svatava Skryjová: Inspirace přírodou Výstava je výrazem lásky k barvám a životu jako takovému, který Svatava Skryjová umí přenést na papír nejraději pomocí pastelových barev. Vernisáž se koná 14. listopadu v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny. Výstava je přístupná v běžné provozní době , Dělnický dům Vánoční výstava Výstava betlémů. Program výstavy na a na plakátech. Otevřeno: po pá 10:00 17:00 hod. a so ne 14:00 17:00 hod. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino POHÁDKÁŘ Pohádkář je milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky, vášně a lži. ČR / 90 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h (3D) v 15:00 h (2D) VČELKA MÁJA Německo / 79 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h, kino Socialismus bez příkras K 25. výročí Sametové revoluce ( ). Výstava, studentské práce, celovečerní filmy, debata. 13:00 h vernisáž výstavy 17:30 h zahájení večera 18:00 h první celovečerní film 19:30 h debata 20:30 h druhý celovečerní film ve 20:00 h, kino ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN BYT 2+1 BLANSKO Kč Byt 2+1 ve 2. NP. Byt v OV, 52 m 2. Pokoje jsou světlé a čisté, se samostatným vstupem. Písečná. jeho a její pohled na jednu a tutéž událost? Jak odlišně mohou vnímat společně prožitou tragédii? Pohled Conora. USA / 89 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h v 17:30 h, kino FALEŠNÍ POLDOVÉ Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou poldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak, že se oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty. USA / 104 minut / do 12 let nevhodný v 16:00 h, kino Rajbas 2014 festivalový program v Kině Součást třídenního festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas Program festivalu na straně ve 20:00 h, kino MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY Matt Scudder je bývalý newyorský policista a vyléčený alkoholik, který pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůžou jít na policii. Jedním z takových je i drogový dealer Kenny, který si detektiva najme, aby našel ty, kdo mu unesli a brutálně zavraždili ženu. USA / 113 minut / do 12 let nevhodný v 10:00 h, kino Rajbas 2014 festivalový program v Kině Součást třídenního festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas Program festivalu na straně ve 20:00 h, kino ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její pohled na jednu a tutéž událost? Pohled Eleanor. USA / 100 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino Filmový klub DIVOKÉ HISTORKY Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými. Argentina, Španělsko / 122 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h (3D) v 15:00 h (3D) v 15:00 h (2D) TUČŇÁCI Z MADAGASKARU Skipper, Kowalski, Rico a Vojín čtyři tučňáci z Madagaskaru přicházejí ve vlastním filmu! USA / přístupný / česká verze. ZAHRADA ČEŠKOVICE Zahrada s rozestavěnou stavbou. Pozemek (887 m 2 ) s příjezdovou komunikací, el. na pozemku, voda, IDS. POPTÁVKA Kč Naléhavě hledáme byt 1+1 v Blansku. Finance z prodané nemovitosti. Tel.: ve 20:00 h, kino ŽELEZNÁ SRDCE Válka nikdy nekončí. Duben Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt) velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. USA / 135 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, kino Kouzelná planeta Keňa a Gorily (diashow) Fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani z náročné cesty napříč východní Afrikou. Velmi blízká setkání se zvířaty. Nahlédnutí do života významných afrických kmenů. Jaká je skutečná Keňa? Je ještě stále tak úchvatná a divoká? Každý den strávený na africkém kontinentu nás přesvědčuje tady se rozhodně ani chvíli nudit nebudeme! Další akce v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, Zdravé vaření pokrmy z jablek Včetně receptů, pojištěnci VZP 20 % sleva na vstup v 17:30 h, muzeum Reinkarnace Myšlenka reinkarnace dnes už není zvláštností východních náboženství přiklání se k ní i stále více Evropanů. Proč? Přednáší Ing. Artur Zatloukal, ředitel nakladatelství Integrál Brno Vítání sv. Martina Podrobný program viz Svatomartinská příloha v minulém vydání Zpravodaje města Blanska nebo na webu martin.blansko.cz/. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka. Cena 30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě v 16:00 h, klub Ratolest, Výroba světýlek na pochod ke sv. Martinovi v 19:00 h, muzeum ENSEMBLE FIORELLO: La Rosa barocca 19. ročník cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku v 19:30 h, Dělnický dům Folkový večer: Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá OLDÁŠ Zpěvačka a básnířka s bohatým repertoárem od básnických recitálů až po rockové koncerty. Oldřich Kaiser hraje a zpívá s písničkářkou Dášou Vokatou, bývalou životní partnerkou Ivana Martina Jirouse, řečeného MA- GOR, jehož poezie v podání Kaisera znovu ožívá. Info: v 8:30 h, Mateřské centrum Paleček BYT 3+1 BLANSKO Byt 3+1 upravený na 4+1, OV, 2. NP. Samostatné vstupy, zděná koupelna, 2 lodžie, šatna, komora, sklep. RD LIPOVEC Kč Kč RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží a zahradou. Vytápění plynem, krbová kamna. Najdete nás:, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL Bazárek hraček, potřeb pro děti a dětské obuvi V pátek od 18:00 do 19:00 h přineste do MC Paleček zboží, které chcete prodat, proběhne prodej zboží od 08:30 do 11:00 h. Více informací na webnode.cz v 10:00 h, informační centrum známé i neznámé Komentovaná prohlídka města Blanska. Průvodcem vám bude pan Pavel Svoboda, galerista a autor nové knihy Blanenský chodec. Sraz účastníků prohlídky města Blanska je v 10:00 hodin u Blanenské informační kanceláře, Rožmitálova ve 14:00 h, Dělnický dům Burza knih, pohlednic, odznaků, tácků, cedulí a dalších sběratelských materiálů Sběratelství je, jak každý ví, v prvé řadě posedlost, která zachvacuje velkou část populace a která v některých případech například u sbírání mincí, aut a obrazů hraničí s marnotratností. Svou sběratelskou vášeň můžete rozvinout v sobotu 15. listopadu od 14:00 do 17:00 hodin v Dělnickém domě, Hybešova 1. Vítáme především sběratele regionálních materiálů. Bližší informace podá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, Smetanova 6, mobil: , www. galeriejonas.cz v 17:00 h, Centrum PRO Pochod světýlek ke kostelu sv. Martina od Centra PRO Večerní pochod s lampiony, lucerničkami a svíčkami ke kostelu sv. Martina na Staré. Následuje přivítání svatého Martina na dvoře fary. Sraz u Centra od 16:30 hodin, vychází se v 17:00 hodin v 18:00 h, fara Přivítání svatého Martina Od 17:00 do 18:00 h na dvoře fary hraje a zpívá MARTINI band. V 18:00 h přivítání svatého Martina na dvoře fary. Po skončení dostane každé dítě martinský perníček připravený dětmi ve včelařském kroužku na faře ve 20:00 h, Katolický dům Svatomartinské hody Hraje Pohoda, tombola, občerstvení, domácí kuchyně. Předprodej vstupenek v Katolickém domě vždy v pátek od 16:00 do 17:30 h v pobočce knihovny v 9:00 h, kostel sv. Martina Slavnostní bohoslužba Spojená s poděkováním za dary země. Děti v krojích, zpěvem doprovází soubor MARTINI band v 18:00 h, Katolický dům Beseda u cimbálu Pohodový večer s cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojanovic. Občerstvení, kvalitní víno, vstupné dobrovolné v 19:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj s živou hudbou Hraje TOM SAWYER BAND v 9:00 h, klub Ratolest, Komunikace v rodině Odborná beseda se spec. pedagožkou Mgr. Dagmar Kučerovou. Vstup zdarma v 17:00 h, ZUŠ, Zámek 3 3. školní besídka v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz II. prodloužená kurzu A v 10:00 h, klub Ratolest, Povídáme si spolu Beseda s logopedkou Mgr. Jaroslavou Bártovou, vstup zdarma v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz II. prodloužená kurzu B , Dělnický dům Festival filmů, setkání a dobrodružství Rajbas 2014 Podrobný program festivalu na straně 5 nebo na v 18:00 h, knihovna Feng shui Feng Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti. Přednáška Zdeňka Kurfürsta ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND v 15:00 h, kino PAT A MAT Divadelní představení pro děti v 15:00 h, DDM Ať žijí duchové Zábavně-dobrodružné odpoledne pro celou rodinu. Výroba lucerniček, pochod lesem a závěrečné pálení strachu v 18:00 h DUCH zájezd do divadla Městské divadlo Brno, Hudební scéna Legendární příběh o neomezené síle lásky známý ze slavného filmu s Patrickem Swayze a Demi Moore. Muzikálová verze zachovává původní syžet, který kombinuje milostný příběh s komediálními a dramatickými prvky. Na Hudební scéně Městského divadla jsou v české premiéře k vidění opravdová divadelní kouzla a iluze, se kterými se u nás diváci zatím neměli možnost setkat. Inscenace bude uvedena v režii Stanislava Moši. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, mobil: , v 14:50 h, kino Živá paměť: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA Premiéra dalšího snímku z cyklu Živá paměť o nejen blanenských osobnostech. Uskuteční se v rámci festivalu Rajbas. Vstup na premiéru je zdarma. Tramp, náčelník, kurátor pro mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa i civilizace... Filmový cancák o vítání slunce u Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky. 50 minut, Česká republika, 2014 Produkce, zvuk: Jan Popelka. Kamera: Radek Popelka, Jan Popelka, Milan Daněk, Alena Žákovská, Renata Žižlavská. Střih, režie: Radek Popelka v 19:30 h, Dělnický dům Miloš PERNICA a hosté Lukáš Sommer kytara, Adam Pavlíček kytara. Předprodej vstupenek a permanentek: Galerie města Blanska Dvorská 2, tel , Informační kancelář Blanka v Blansku, tel , ZUŠ Zámek 3,, tel v 17:00 h, divadelní sál, Kollárova 8 Rusko se musí zažít! Prezentace studentského projektu pro veřejnost v 18:00 h, knihovna Mexiko 1968: Revoluční sny, naděje a zklamání Přednáška hispanologa Mgr. Jana Stříteckého přiblíží léto roku 1968, kdy se k Mexiku upínaly zraky celého světa, protože se olympijské hry měly poprvé uskutečnit v Latinské Americe. Během příprav však vyplynuly na povrch dlouho neřešené společenské problémy, které souběžně vrcholily i v Evropě (Praha, Paříž) v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, Metoda Ludmily Mojžíšové S certifikovanou fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Horáčkovou, přednáška je zdarma v 9:00 h, nám. Republiky Slavnostní rozsvícení vánočního stromu I v letošním roce bude akce opět dvoudenní, a to s programem od 14:00 hodin a začne program v 9:00 hodin. Od 9:00 v pátek na náměstí vánoční trhy. Trhy budou pokračovat i v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin. Podrobný program na 1. straně v 17:30 h, dřevěný kostelík Advent s Komorním orchestrem města Blanska Vstupné dobrovolné v 18:00 h, Dělnický dům Vánoční koncert: Petr Bende a hosté Sport v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS HK HK Šumperk Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky 10:00 h KK TJ Valašské Meziříčí 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK TJ Horní Benešov 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK B TJ BOPO Třebíč 3. kuželkářská liga mužů, sk. D ve 13:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Fatra Napajedla Muži A ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST B Sokol Brno 3. liga muži v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK C KK Brno-Židenice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 8:00 h, ASK Volejbalový turnaj v 9:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Celostátní bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva ve stolním tenise v 10:00 h, 12:30 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky 10:00 h KK TJ Lokomotiva Česká Třebová 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK KK PSJ Jihlava 2. kuželkářská liga mužů, sk. B v 17:30 h, ASK Basketbal: ASK TJ Spartak Hluk muži A v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS HK HC Uherský Brod B Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK TJ Spartak Přerov 1. kuželkářská liga dorostu

5 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Kulturní a sportovní pozvánky v 10:30 h, ASK Basketbal: ASK Spartak Uh. Brod B muži A ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST B SKST Hodonín B 3. liga muži v 9:30 h, ASK Šachy: ASK ŠK GARDE Lipovec C v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST B Baník Mikulčice 3. liga muži Kamelot vánoční koncert 19. prosince v 19:30 h, Kino Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu. odbor komunální údržby Ztráty a nálezy Město oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin finanční hotovost, na schránce MP kufr, ul. Čapkova různé klíče Pozvání odjinud Jedovnice v 19:00 h, kino Klíče na neděli Hrají herci DS Háta z Prahy. Rájec-Jestřebí v 18:00 h, K-áčko Austrálie Přednáška Karla Kocůrka Karel Kocůrek a tři další členové výpravy se vydali napříč Austrálií v 16:00 h, nám. Míru Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Program: Mgr. Karel Kocůrek lesní roh, vánoční slovo starosty města, žáci ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, studenti Gymnázia Rájec- -Jestřebí, Martin Štěpánek ml. zpěv, a možná přijde i Mikuláš! řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4,, tel » Hledáme aktivní lidi do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nástup ihned. Tel: , Žvanutová Martina. Kancelář: DINERO Wanklovo náměstí 3,. nemovitosti» Koupím menší byt blízko centra, nejlépe s balkonem 1+1 (2+1). Tel » Školička Eva + hlídání dětí ve věku 1,5 3,5 let dítěte s denním režimem na Klepačově již v provozu. Tel » Nabízím vedení účetnictví v Blansku a zpracování daňových přiznání Bc. Petra Novotná, tel , PŮJČKA V POHODĚ zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům i osobám na MD. Tel Zprost. pro více věřitelů, Koupím staré pohlednice do r. 1950, dále vyznamenání, řády i socialist. Tel » Prodej bytu OV 1+1, ul. 9. května, BK, před rekonstrukcí za Kč, rekonstrukci zajistíme dle Vašeho přání. Tel Roman Horký slaví 50 let. Host Ilona Csáková. Předprodej vstupenek: Informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, , tel , tel Společenská kronika Úmrtí Antonín Křenek 61 roků Marie Ondroušková 87 roků Jan Pernica 81 roků Gustav Ševčík 61 roků Lažánky Jiří Ševčík 62 roků Marie Foralová 80 roků Ing. Karel Pelíšek 67 roků soukromá inzerce» Prodám Opel Corsa V, modrá, 5dvéřová, dobrý stav, vhodná na náhradní díly, cena dohodou. Dále prodám stropní světlo IKEA HEKTAR, nové, nepoužité, 399 Kč. Tel » Prodám plechovou nádrž na vodu 150/80/55 a 150/100/90 cm i jednotlivě. Tel » Prodám 4 ks zimních kol na Fabii. Disky 6J X 14 H2 ET43 ošetřeny KONKOR CAR. Pneumatiky Barum Polaris 2 185/60 R14 82T M+S, DOT HWL1 AV60, vzorek 5 6 mm. Tel » Prodám dětský dřevěný sporáček za 200 Kč. Tel » Prodám kusový koberec do dětského pokoje, modro- -červený s motivem auta Mc Queen cm, jako nový, foto zašlu em. Tel (200 Kč).» Prodám kola Matador 165/R13 na Škoda 105/120, s téměř novými letními i zimními pneu. Cena á 150 Kč. Tel ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu O třetím listopadovém víkendu se i jeho okolí každoročně stává místem setkání příznivců nejrůznějších outdoorových aktivit, filmu a nezávislého cestovaní. 16. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2014 proběhne ve dnech Akce probíhá tradičně pod patronátem starosty města a s podporou Jihomoravského kraje. PROGRAM FESTIVALU RAJBAS PÁTEK 21. listopadu 2014 Kino, Hybešova 6 výstava fotografií: ZDENĚK ŠPÍ- ŠEK CESTY Z CESTY 16:00 h OKEM DOBRODRUHA, projekce soutěže neprofesionálních filmů s udělením CENY SRDCAŘI. CZ, o udělení ceny rozhoduje superstar porota: MIREK NÁPLAVA a PETR KAŠPAR * MUZTAG ATA Na sedmitisícovku s kardiostimulátorem * India Joga * FASZINATION KLETTERSTEIG * NEPÁL UTAJENÁ ZEMĚ SNĚŽNÉHO LEOPARDA * ODKAZ TÓNA DOBEŠA * JUŽNÁ STRANA * Ruiny HistOrie * EXPEDÍCIA KA- ZACHSTAN * DIVOKÁ INDIE * JESKYNNÍ AUTOBUS * BRUNEI ZELENÉ SRDCE BORNEA * STOPEM DO ÍRANU 19:15 h ERIKIT Deník z cesty do jiného světa, režie František Mach, ČR 50 min. (2013) Autor uvede film, který je cestou z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst, kam lidská noha ještě nevkročila, rychle ubývá. Avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti nepředstavitelné bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře Erikit. Ta se pak stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde příroda rozhoduje o životě. ALONE ON THE RIVER, režie Stephane Pion, Francie 36 min. Z Káthmándú přes zmrzlé vrcholy až do nejhlubší rokle v Langu Kola, 5 extrémních kajakářů a výjimečná expedice: 30 dnů samostatnosti v odlehlé oblasti Himálaje a 550 km na řece s klesáním přes stop. Dělnický dům, Hybešova 1 17:00 h otevírá se festivalová Růžova Černohorská pivnice a bufet skvělé pivo a prostor pro volnou zábavu (kytary vítány) do 24:00 h sál S2 scéna KOTLÍK 18:00 h MEGBOLONDUL zahájení tradiční šifrovačky 20:40 h koncert: HOVADUO a VEKA... místní kapely hrajou světově! Na koncert platí festivalová vstupenka z kina (náramek), ostatní za pade. Moravský kras 21:00 h RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí se, plazí se... SOBOTA 22. listopadu 2014 Staré, Komenského ul. 09:00 h LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží Moravský kras 10:00 h RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí se, plazí se... Čajovna a klub ULITA, Boženy Němcové 2a Workshopy: 09:30 h MARIE KLEMENTOVÁ: Základy orientace 11:45 h JANA ŠTRAJTOVÁ: První pomoc na cestách Dělnický dům, Hybešova 1 Výstavy fotografií: Jarmila Štuková, Lenka Klicperová Afghánistán očima dvou reportérek Pavel Nesvadba Pozdní sběr velký sál Program na scéně KOTEL uvádí Faust a Čiko 13:30 h HONZA VLASÁK: BEST OF ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA Zlomený krček stehenní kosti v Bielorusii a tak dál... 14:30 h DANIEL Šakal a PET- RA: MEZI DĚTMI NA STŘEŠE SVĚTA Jsou si v něčem himálajské a české děti podobné? Nakolik se jejich hodnoty liší a v jakých snech se naopak potkávají? 15:25 h JESKYNĚ TAM A ZPĚT představení nové a zajímavé knihy 15:30 h MIREK JAKEŠ: 14 NA SEVERNÍM PÓLU! V roce 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a zjevně ho to začalo bavit. Asi málokterý polárník bere na cesty kytaru. 16:30 h JINDŘICH BÖHM: TRA- JEKT ESTONIA, DVACET LET STARÉ OTAZNÍKY Potápěč a sběratel příběhů, které zaplavila voda poodhalí, co na vraku trajektu Estonie objevili i možné příčiny, proč šel před dvaceti léty ke dnu. O neochotě úřadů katastrofu prošetřit i o záhadných zmizeních důležitých svědků. 17:30 h MNISLAV ZELENÝ ATA- PANA: MEZI KOFÁNY Víte, v čem se původní obyvatelé Latinské Ameriky liší od Evropanů? Nezoufají si, protože ví, že je krásné žít za jakékoliv situace. Říká etnolog, který povypráví nejen o tom, jak se stal legendou mezi Kofány. 18:30 h OKEM DOBRODRUHA, předání cen a projekce úspěšných snímků soutěže neprofesionálního filmu. 19:45 h LUCIE VÝBORNÁ: Z BASE CAMPU POD K2 Moderátorka s adrenalinem v krvi byla u toho, když Radek Jaroš zdolával svou poslední osmitisícovku. Mimo jiné prozradí, jak se na takové horolezecké expedici nestát chlapem. 20:45 h NaFEST prezentace netradičních cest na festival Rajbas, ve chvíli rozhodování poroty pozve kapela DABLJŮ na tancovačku. 21:30 h vyhlášení výsledků soutěže NaFEST a předání cen sál S2 scéna KOTLÍK Program moderuje Lukáš Lumír Hubert 14:00 h JOHNNY PAVLÍK: TEXAS Většina Čechů, kteří Texas navštívili, se už domů nevrátila. V 19. století zde zapustili kořeny ve velkém počtu. Jestli si vybrali dobře, můžete nyní posoudit sami. 15:00 h MIROSLAV LONDÝN: ZA KRÁSAMI SEVERU Devět měsíců práce v Kanadě a poté útěk za vytouženým snem na tři měsíce do divočiny na Aljašce. 16:00 h Bratři HUBERTI: V POD- ZEMÍ I POVRCHU BOSNY A HERCEGOVINY Zavedou nás nejen do speleologického objevu roku 2013, ale i do bosenských Punkevek. Navštívíme 15kilometrovou jeskyni objevenou teprve před dvěma lety. Dozvíme se, jak se dá použít dětský nafukovací bazének a proč jsou některé objevy doslova výbušné. 17:00 h ŠTĚPÁN JIRKŮ: LAPON- SKÉ ZLATO Měsíční putování na lodi nejen po jezeře Inari severozápadním Laponskem. 18:00 h MARKÉTA KUTILOVÁ: SRÍ LANKA Jinak, než ji uvidí běžný návštěvník turista. Pohledem humanitární pracovnice Člověka v tísni i mamky s báglem a dvouletým dítětem. 19:00 h S RAJBASEM SPOR- TOVNĚ DO SVĚTA, blok prezentací netradiční cestovky CK Rajbas Outdoor Travel - TÁŇA ZAVŘELOVÁ: MANASLU A TSUM VALLEY TREK, 30 min. - JAROSLAV JINDRA: ENFIEL- DY NA STŘEŠE SVĚTA, film 60 min. - TAŇA ZAVŘELOVÁ: NA BĚŽ- KÁCH HORAMI ŠVÉDSKA, 30 min. 22:00 h Hraje DABLJŮ! Máte ještě dostatek sil? Jen měkkoni netančí! NEDĚLE 23. listopadu 2014 Kino, Hybešova 6 výstava fotografií: Zdeněk Špíšek CESTY Z CESTY Filmy a besedy uvádí Jirka Dražil 10:00 h ZOLTÁN PÁL: SNĚŽNÝ LEOPARD Sněžného leoparda získá, kdo dosáhne pěti nejvyšších vrcholů území bývalého Sovětského svazu. Pik Kommunizma m. (Tádžikistán), Pik Pobědy m. (Čína / Kyrgysztán), Pik Lenina m. (Kyrgysztán / Tádžikistán), Chan Tengri m / m. (Kazachstán / Čína / Kyrgysztán), Štít Korženěvské m. (Tádžikistán). 10:55 h PETR KAŠPAR: ZTRA- CENI V INDICKÉM OCEÁNU Český filmový štáb se vydal natočit dokument o největším přírodním atolu Indického oceánu s unikátní flórou a faunou. Svět pod hladinou, ale i nad ní, zaznamenali filmaři unikátní technikou. To vše s vědomím, že může každým okamžikem dojít ke konfrontaci se somálskými piráty, v jejichž vodách se atol nachází. 11:50 h ZDENĚK ŠPÍŠEK: BRUNEI ZELENÉ SRDCE BORNEA Do srdce nížinného deštného lesa proti proudu řeky Temburong, územím Ibanů, sběračů damaru. Měsíc plný zážitků ze života vědce. O fungování pralesa s jeho pozoruhodnými obyvateli a jejich strategii přežití. Prozkoumáme i pobřežní mangrove s krokodýly a pivní opicí, kerangové lesy s masožravými rostlinami a lesy s obřími jehličnany s jehlicemi připomínajícími listy. 12:45 13:00 h přestávka 13:00 h SILVIE RYBÁŘOVÁ: GRAND PRIX V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ Začínala v Blansku v krytém bazénu a teď odvážně plave třeba mezi jedovatými hady v Argentině a odhání piraně, jindy zase přes chladivá kanadská jezera a sbírá přitom přední umístění v extrémních závodech světové série Grand Prix. 13:50 h PETR VABROUŠEK: Z HAVAJE NA ANTARKTIDU Je stále aktivní legendou světového triatlonu, 15 v řadě na Havaji, 150 dokončil Ironmana (32 vítězně), dvakrát zvítězil ve světovém poháru. Běžně závodí po celém světě, přesto trochu překvapí jeho start v Antarktidě, kde v rekordních časech zvítězil v maratonu (42 km) a ultramaratonu (100 km). 14:50 h TI, KTEŘÍ UTÍKAJÍ PĚŠ- KY, Tarahumarové a poselství Bílého koně Nakladatelství Jota 2014 křest knížky Milana Daňka provedou ultramaratonské sudičky Tomáš Rusek, Jaroslav Kocourek a Alena Žákovská. a na závěr filmová premiéra: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA, režie: Radek Popelka, produkce: Jan Popelka, ČR 50 min. (2014) Tramp, náčelník, kurátor pro mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa i civilizace. Filmový cancák o vítání slunce u Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky. Dokument pokračuje v cyklu o nejen blanenských osobnostech Živá paměť. Další informace o programu a hostech nejdete na

6 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Živá paměť: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA Další osobnost, kterou představuje cyklus Živá paměť, má za sebou dlouholeté působení ve veřejném životě v Blansku a stojí za mnoha projekty, které fungují a rozvíjejí se dodnes. Natáčení rozhovoru s Milanem Daňkem na festivalu Rajbas Foto: S. Mrázek Anotace k novému filmu praví: Tramp, náčelník, kurátor pro mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa i civilizace... Filmový cancák o vítání slunce u Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky. Autoři snímku Jan Popelka a Radek Popelka tak tentokrát sáhli po člověku mimo uměleckou oblast. Čím vás Milan Daněk oslovil, že jste ho vybrali pro další díl cyklu? RP: Při výběru člověka, o němž chci natočit film, mě zajímá zejména jeho fotogeničnost. Za tímto slovem se pro mě skrývá schopnost vyprávět a zároveň pohotově a originálně reagovat v situaci, ve které se člověk nachází. Dalším hlediskem je vizuální atraktivnost u Daňka je to pohled do zákulisí festivalu, běhání, profese kurátora pro mládež, podíl na blanenské kulturní frontě, hledání různých výzev, trampství a samozřejmě pak cestování. Liší se film v něčem od předchozích snímků? JP: Hlavně vybranou postavou. Chtěli jsme, aby cyklus nebyl jen u umělcích, i když k nim máme asi nejblíž. RP: S panem Poláškem a Radimem Kolářem jsme natáčeli převážně v Blansku. Ale s Danym jsme točili hodně přímo na akcích, které pořádá nebo kterých se účastní. V Blansku např. na festivalu Rajbas Outdoor Kotlík nebo v Klubu Ulita na Večeru s Kotlíkem. Na Rajbasu jsme mu např. dali na tělo malou kameru, abychom zaznamenali festival z jeho perspektivy. Kde všude jste natáčeli? RP: Natáčeli jsme v Brně v nakladatelství Jota, v Soběšíně na táboře pro děti, kde je Dany vedoucí, v Lomnici, ale použili jsme i záběry z materiálů, které natočil na svých cestách po Brazílii, Indonésii, Nové Guineji, v Kongu a mnoha dalších zemích světa. Ale také u něj na chatě. Probrat se deníky a posléze pak videoarchivem Milana Daňka bylo delší než samotné natáčení, které probíhalo od listopadu 2013 do září Bylo to jako hledaní malých valounků ve zlatonosném potoce. Materiál natočený po celém světě za 15 let v sobě skrývá motivy, které lze propojit do zcela jiné kompozice. Film tak koketuje s otázkou proč se vydat na cestu, nikoliv jen kam. A kde ta touha vůbec vzniká, z čeho vyrostla z foglarovsko-romantického BUĎ- ME SVORNI nebo kerouackovsko- -tuláckého ON THE ROAD? Jak se cítíš ve společnosti takových jmen jako Jiří Polášek nebo Radim Kolář? MD: Trochu rozpačitě. Nemyslím, že bych si to nějak zasloužil. Máš za sebou hodně práce především v práci s dětmi. Jak dlouho se jim věnuješ? MD: Od dětství jsem ovlivněn spisovatelem Jaroslavem Foglarem. My jsme ho nejen četli, ale také žili. A postupně jsem došel do věku, kdy jsem odrostl dětství a chtěl jsem to nějak vrátit, stejně jako Rikytan v Hoších od Bobří řeky. Asi dvacet let jsem vedl oddíl. Od svých 21 let až doteď jezdím na tábory jako hlavní vedoucí. Ty máš ale práci s mládeží i jako pracovní náplň. MD: Měl jsem to štěstí, že jsem se v oddíle setkával s dětmi, z kterých vyrostli úspěšní lidé a byli to takoví ti, jak jim říkám, hodňásci. Když po revoluci přišla výzva pracovat s těmi zlobivějšími, tak jsem začal pracovat s dětmi, které neprošly nějakým tím foglarovským mládím, ale naopak se dostávaly do problémů. Začal jsem pracovat v protidrogové oblasti a s problémovou mládeží. Stál jsi také u založení několika projektů, kde se děti mohou realizovat, např. Klubu Ulita. MD: To všechno souvisí s mým životem. A opět nejdříve byla Ulita pro ty hodňásky. Z mé profese přišla výzva udělat něco i pro ty, kdo nevyznávají výhradně pozitivní aktivity. Tehdy jsem pracoval na okresním úřadě jako protidrogový koordinátor a byl jsem zodpovědný za realizaci protidrogové politiky v rámci celého okresu. S tím souviselo i zakládání nízkoprahových center. Zpracoval jsem projekt a předložil prostřednictvím občanského sdružení, které jsem předtím spoluzakládal a několik let vedl, což byla právě Ulita. Tak následně vznikl dnešní a dávno již samostatně fungující klub PVC. Pravidelně se stavíš na starty maratonských závodů. Co pro tebe znamená běhání? MD: Běhám nepřetržitě od svých 16 let. Nevím, jestli se to dá ještě běháním nazývat, protože když to někdo vidí, tak by o tom pochyboval. Podle svého stylu jsem dostal indiánské jméno Medvěd. Angažoval jsem se také v Okresní běžecké lize, protože jsem zažil léta, kdy to pro nás znamenalo strašně moc a dělal to tenkrát Zdeněk Tomášek ze Sloupu. Poměrně brzo zemřel a já jsem byl z těch běhajících lidí tzv. služebně nejstarší. Běhám už 35. nebo 36. sezonu. Cítil jsem povinnost pokračovat v tom, co udělal. Tyto aktivity převzali další lidé a rozvíjejí je dál. Co to pro tebe znamená? MD: Vždy říkám, že když někdo něco dělá, tak má současně pracovat i na na tom, aby z té aktivity mohl jednou odejít, a přitom vše pokračovalo dál. Takhle uvažuji ve všem. Ne, že bych úplně odešel z Okresní běžecké ligy. Jsem určitě rád, že dnes pracuje nejlíp za tu dobu, co existuje. Stejně tak, že dál funguje Ulita či PVC. Blanenští tě ale asi nejvíc budou znát jako cestovatele z tvých filmů. MD: Výpravy do přírody jsme pořádali od dětství. Později tam, kam dojel vlak Rumunsko nebo Kavkaz. A po revoluci se otevřel svět, o kterém jsme si do té doby mohli jenom číst. Byl to pro nás velký objev, že ten vysněný svět ještě existuje. Nevěřili jsme tomu, že je ještě možné potkat se s nějakými přírodními národy, které se živí lovem a sběrem. To se za totality zdálo pohádkové až nemožné. A je to možné i dnes. Zúčastnil ses závodů s indiány v Mexiku a napsal jsi o nich i knížku, která právě vychází. Považuješ to za vrchol svého běhání, nebo máš ještě další cíle? MD: Já nehledám vrcholy běhání. Běhám, protože z toho mám radost. Vrchol bude, když pořád budu mít možnost vyběhnout do lesa, a nemusím uběhnout zrovna 80 km, ale stačí třeba 10 km, a radovat se z toho, že to pořád jsem ještě schopen uběhnout. To beru jako cíl. Není mým snem vyhrávat nějaké závody, nikdy jsem nevyhrával a ani jsem po tom nikdy netoužil. Nebyly to moje cíle. S Alenou Žákovskou jste procestovali téměř celý svět. Co ti cestování dává? MD: Pohled na cestování se mně hodně změnil. Ze začátku to byly sportovní cíle dosáhnout nějakého vrcholu, přejít ostrov, zkontaktovat zajímavé lidi. Ale postupem času, jak člověk získává zkušenosti, tak si uvědomuje, že ty hodnoty jsou v něčem jiném než trhat rekordy. Právě v tom poznání, že zajímavé a pěkné věci nejsou k vidění jen na druhém konci planety. Pomohlo mně to v tom, že vidím věci s nadhledem. Třeba když se člověk vrátí z opačného konce světa a přijede do Blanska a raduje se, že zde vše funguje, že zde máme hezkou přírodu, kterou nikdo neničí takovým způsobem jako někde pralesy v Amazonii nebo na Borneu. Člověku to umožňuje pozitivnější náhled na ten náš svět, že nevidí jenom to špatné, ale lépe dokáže vidět i to dobré. V Blansku je totiž takový nešvar, že pokud se o něčem mluví, tak zejména o tom, co je zde špatné a chybí nám nějaká hrdost na naše město. Ten, kdo cestuje, tak to vnímá úplně jinak. Mění se cíle i smysl cestování. Naše setkání s Caballem Blancem, které popisuji v knize, uzavřelo nějakou kapitolu, kdy si člověk říká, že není potřeba jen brát a vozit nějaké senzace, ale že je dobré se zamyslet nad tím, jak to vrátit. Takže z prodeje knížky Ti, kteří běhají pěšky nebo filmu Run Free podporujeme Indiány. Jde o to, aby nezanikly jejich tradice a ta kultura nadále přežila. Jsi hodně aktivní člověk. Jak nejraději odpočíváš? MD: Na chatě. Když někomu říkám, že se starám o skalku a stromečky, tak tomu nikdo nevěří. (směje se) S Milanem Daňkem aka Danym se znáte již dlouho, ale překvapilo vás během natáčení něco, co jste o něm ještě nevěděli? JP: Mě překvapila především jeho plachost. RP: S Danym jsme už dělali několik filmů, spolupracujeme s ním již deset let, takže víme, že má schopnost dobře vyprávět. Ale tady se ukázalo, že dokáže vyprávět o svých cestách, ale ostýchá se mluvit o sobě. Přimět ho k povídání bylo někdy těžké, kolikrát jsme na to museli oklikou, ale nakonec vše dobře dopadlo. Bylo zde řečeno, že jsi nesmělý až plachý. Jak se ti s Honzou a Radkem spolupracovalo? MD: Já nejsem zrovna předváděcí typ, tak jsem před kamerou hodně nervózní. Ale co se týká obou těchto pánů, tak jsou decentní, jsou takoví ti Marci Ebenové, nenadávají svým objektům, dokážou navodit takovou atmosféru, že tréma opadne. Kdy mohou diváci nový snímek zhlédnout? MD, RP: Křest knihy i premiéra filmu se uskuteční na závěr letošního festivalu Rajbas v neděli 23. listopadu ve 14:50 hodin v blanenském kině. Vstup na premiéru a křest je volný. Kdo by si rád koupil knihu nebo DVD, bude mít možnost. Film na DVD bude možné později zakoupit i v Informační kanceláři Blanka. Speciální výstava Dalmatin klubu ČR přilákala do Blanska účastníky hned z několika evropských zemí Nejlepší jedinec třídy čestné Vítěz speciální výstavy mladý BOJ Vítěz speciální výstavy pes + BOS Vítěz speciální výstavy fena + BOB Souběžně s Evropskou výstavou psů v Brně proběhla v sobotu 25. října 2014 v prostorách Dělnického domu v Blansku Speciální výstava Dalmatin klubu ČR (dále jen DK ČR). Účast byla odpovídající významu dané akce, celkem bylo přihlášeno osmdesát dva dalmatinů, z toho pak třiadvacet z několika evropských zemí. Domácí i zahraniční účastníky posuzoval zkušený rozhodčí pan Jean Pierre Achtergael z Belgie (chov. st. GREEN GARDEN). Vše v kruhu pak probíhalo v klidu a pohodě, pan rozhodčí byl profe- Výsledky blanenské soutěže: Nejlepší štěně Nejlepší dorost Nejlepší veterán BOV sionál ve všech směrech: klidný, trpělivý, důkladný a hlavně spravedlivý, uvedla Mgr. Dagmar Coubalová, předsedkyně DK ČR. Za Dalmatin klub ČR děkuji všem lidem, tj. členům výboru, členům klubu a jejich rodinným příslušníkům i dobrovolníkům, kteří se na uvedené akci jakkoli aktivně podíleli, firmě VETAMIX pak za sponzorské balíčky pro každého dalmatina, zaměstnancům Kulturního střediska města Blanska za vstřícnost k vystavovatelům i pesanům a v neposlední řadě také představitelům města Blanska za umožnění akci v tak příjemném prostředí uspořádat, řekla na závěr předsedkyně DK ČR. Foto: S. Mrázek V dřevěném kostelíku bylo požehnáno restaurovanému svatostánku Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostelíka v Blansku bylo završeno restaurováním a umístěním původního svatostánku v lodi kostela. V neděli 2. listopadu 2014 pak proběhlo jeho slavnostní požehnání za účasti patriarchy Československé církve husitské bratra Tomáše Butty. Ikony a celý ikonostas v blanenském kostelíku, datované svým vznikem do druhé poloviny 18. století, byly v letech postupně restaurovány za pomoci dotací Jihomoravského kraje, města Blanska i vlastních peněz farnosti a obětavých dárců. V roce 2013 jsme získali pro kostel příslib dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Moravský kras. Restaurování bylo dokončeno v srpnu 2014 a zbývalo tedy jen umístění svatostánku v interiéru kostela, uvedl místní farář Martin Kopecký. VN1 Arrow to My Heart Aisha s Heritage (CZ) VN1 Roberta Julie Vitmar (CZ) V1 ICh Ch Divalinor Cout of Gold (BG) V1 GCh Ch Dignity of Hettynky Sunset Dalmatian (CZ) V1 CAJC Jamiroquai The Astonishing (RU) V1 CAC GCh JCh G Rich Woody Genesis Dalmadami (CZ) V1 CAC Cinnamon Swirl vonascabach (RU) Veškeré další informace nejen o této výstavě a činnosti klubu najdete na red Veškeré ikony, ikonostas i svatostánek restaurovala akademická malířka Renata Bartoňová a řezbář a pozlacovač pan Petr Bortlík. Samotné práce pak proběhly pod odborným dohledem Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně. Sanktuarium nebo sakramentarium (z lat. sacramentum, svátost) je ve středověkých kostelích ozdobný výklenek po levé straně hlavního oltáře, určený k odkládání svátosti oltářní. U příležitosti této slavnosti byla také v kostelíku otevřena výstavka svatebních oznámení a fotografií z letošních svatebních obřadů. red Mezi obyvateli na Nové Guineji. Foto: A. Žákovská Projekt: Živá paměť cyklus o nejen blanenských osobnostech Film: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA 50 minut, Česká republika, 2014 Produkce, zvuk: Jan Popelka Kamera: Radek Popelka, Jan Popelka, Milan Daněk, Alena Žákovská, Renata Žižlavská Střih, režie: Radek Popelka Stanislav Mrázek Samotný obřad žehnání svatostánku (vlevo), jenž vedl bratr patriarcha Tomáš Butta. Foto: J. Franchi Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

datum den čas místo typ poznámka - typ poznámka - země

datum den čas místo typ poznámka - typ poznámka - země datum den čas místo typ z poznámka - poznámka typ - země 1.11.2014 so 16:00 Hvězda promítání Itálie 1.11.2014 so 17:45 Hvězda promítání USA 1.11.2014 so 20:30 Hvězda promítání USA 2.11.2014 ne 14:30 Hvězda

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980

Zdravotní služba: s. Bc. Hana Chvojková +420 607809868, +420 773632254, PMR - kanál 5 s. Ivana Primasová +420 603962980 Základní informace Datum: Neděle 10. června 2012 08:00 - začátek prostorových zkoušek 10:00-12:00 Generálka 14:00 vystoupení Podrobnosti u rozpisu zkoušek a u programu hlavního dne - str.6 Pořadatel: Místo

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více