číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma TELEVIZE BLANSKO ON-LINE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 18 12. listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz TELEVIZE BLANSKO ON-LINE"

Transkript

1 ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu str. 5 Filmový cyklus Živá paměť představí Stopy Milana Daňka str. 6 Galerií zní folklórní písně Blanenska str. 2 Gymnázium slaví 65 let str. 2 Blanenský uličník Alešova str. 3 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma V Blansku bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvoleno nové vedení města Do zvolení starosty vedla jednání ustavujícího zastupitelstva Jana Kratochvílová. Foto: S. Mrázek V úterý 4. listopadu se v Dělnickém domě uskutečnilo 1. ustavující zasedání zastupitelstva pro volební období Zasedání vedla od začátku Jana Kratochvílová z ČSSD. Nově zvolení zastupitelé nejprve skládali slib do jejích rukou. Následovalo schválení programu zasedání a volba členů volební komise. Následně už mohla proběhnout volba starosty. Mgr. Miroslav Starý navrhl na funkci starosty Mgr. Ivo Poláka (oba ČSSD). Ten byl v navazujícím hlasování zvolen a ujal se dalšího vedení zasedání, ve kterém následovala volba dvou místostarostů. Prvním uvolněným místostarostou se stal opět Ing. Jiří Crha (ODS) a jako druhý neuvolněný místostarosta byl znovu do funkce zvolen doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (VPM), který i nadále povede agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blanska. Dalším bodem v programu byla volba členů rady města. Sedmičlenná rada bude v tomto období zasedat ve složení: Mgr. Ivo Polák (ČSSD) starosta Ing. Bc. Jiří Crha (ODS) 1. místostarosta doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (VPM) 2. místostarosta Mgr. Miroslav Starý (ČSSD) Ing. Pavel Rajtšlégr (ČSSD) MUDr. Zdeněk Grünwald (ODS) Mgr. Eva Nečasová (KDU-ČSL) Zastupitelstvo také odvolalo dosavadního zástupce města ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí, jímž byl místostarosta Ing. Jiří Crha, a do funkce schválilo Bc. Jiřího Charváta MSc. MBA (ČSSD). Nově zvolení zastupitelé se na svém prvním zasedání kromě standardních bodů ustavujícího zastupitelstva věnovali také schválení rozpočtového opatření, které bylo nezbytné z časových důvodů schválit už na tomto zasedání. Na závěr se slova ujal starosta, který ocenil práci dosavadních zastupitelů a vyjádřil přesvědčení, že náměstí Republiky pátek sobota dobrá spolupráce mezi stranami bude pokračovat i v jeho novém složení. Zasedání ustavujícího zastupitelstva probíhalo v intencích teprve nedávno uzavřené koaliční smlouvy mezi čtyřmi stranami: ČSSD, ODS, KDU-ČSL a VPM. Podepsána byla 21. října Podle ní připraví nová rada města do programové prohlášení. Obsazení funkcí ve vedení města se tak zásadně nemění a může plynule navázat na svou práci v minulých letech. Nově zvolení zastupitelé: Polák Ivo, Mgr. (ČSSD) Starý Miroslav, Mgr. (ČSSD) Toufar Lubomír, Ing. (ČSSD) Kratochvílová Jana (ČSSD) Rajtšlégr Pavel, Ing. (ČSSD) Charvát Jiří, Bc. MSc. MBA (ČSSD) Otýpka David, Ing. (ČSSD) Crha Jiří, Ing. (ODS) Grünwald Zdeněk, MUDr. (ODS) Novotná Jana, MUDr. (ODS) Přikryl Pavel, Mgr.(ODS) Jeřábek Jaroslav (ODS) Navrkal Stanislav (KSČM) Pernica Emil, Bc. DiS. (KSČM) Novotná Natálie (KSČM) Pokladník Jaroslav (KSČM) Blata Pavel (ANO 2011) Matuška Pavel, Ing. (ANO 2011) Dražilová Lenka, Mgr. (ANO 2011) Míšenský Jiří, Ing. (ANO 2011) Stojanov Milan, MUDr. (KDU-ČSL) Pořízková Jaroslava, MUDr. (KDU-ČSL) Nečasová Eva, Mgr. (KDU-ČSL) Roučka Jaromír, doc. Ing. CSc. (VPM) Šinkora Radek (VPM) Stanislav Mrázek Nově zvolení vedoucí představitelé města Blanska. Zleva: 1. místostarosta Ing. Jiří Crha, starosta Mgr. Ivo Polák a 2. místostarosta doc. Ing. Jaromír Roučka. Foto: S. Mrázek Slavnostní rozsvícení váno cního * stromu Po oba dny bude slovem provázet Nikola Šindelářová. pátek :00 Soutěže s Broněm / Břeťa sound 14:50 Zpívání / Maruška Formánková, Johana Vávrová a Veronika Sekaninová 15:20 Vánoční pásmo Drahánek / SZUŠ 15:40 Saxofonové prelude / Aleš Průcha 16:00 Zapeklitá pohádka / divadlo Tramtarie 16:50 Adventní slovo / jáhen Oldřich Němec 17:00 Pozdravení občanů Blanska / starosta města Blanska 17:05 Rozsvícení vánočního stromu / starosta města Blanska 17:06 Trumpetová koleda / SZUŠ 17:10 Rozdávání odměn dětem převlečeným za čerty nebo andílky 17:15 Vánoční čas je tu zas / Dechová hudba sobota :00 Namaluj nebo vytvoř Sněhuláka / zahájení soutěže o ceny pro děti i dospělé a další tvořivé dílničky 09:05 WORSHIP / WORSHIP Roubanina 10:00 Vánoční pásmo / ZUŠ 11:00 Broňova vánoční diskotéka a soutěže / Břeťa sound 12:00 Kouzlení a žonglování s kouzelníkem Mišuge 12:40 Vyhlášení výsledků Sněhulácké soutěže a vypuštění balonků s přáníčkem Ježíškovi Sobotní akce v knihovně od 9:00 do 12:00 hodin 09:00 Vánoční dekorace dílnička pro děti i dospělé 10:00 Vystoupení dětí z dramatického kroužku ZŠ T. G. M. pod vedením Mgr. Ivany Kunderové Po oba dny vánoční trhy. V pátek atrakce pro děti (např. jízda vláčkem nebo na ponících, skluzavce apod.). V sobotu zkušební jízdy auty Škoda a Hyundai a hry pro děti i dospělé. Změna programu vyhrazena! V Praze byl 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát. Tuto významnou událost připomněli hlavní představitelé města Blanska, další zúčastnění a hosté při pietním aktu u památníku na náměstí Svobody. Při této příležitosti přednesl starosta města Mgr. Ivo Polák svůj projev: Vážení občané, dámy a pánové, vítám vás v dnešní slavnostní den, kterým si připomínáme vznik moderního českého státu. Dnes je to přesně devadesát šest let od okamžiku jeho zrodu. Přestali jsme být součástí mnohonárodnostní monarchie a stali se republikou. Naše historie je ale starší a republikou nezačíná. Máme tisíciletou tradici, svou kulturu, společné potřeby a především pozoruhodnou historickou zkušenost v poznání, že ve světě se snadno ztrácí a jen bojem udržuje a získává. Dobré vztahy s okolními národy a státy jsou důležité, ale vždy mějme na mysli, že i ony mají své přirozené zájmy. Vždyť ani naše republika se nezrodila lehce. Vzpomeňme boje o Těšínsko nebo o jižní Slovensko, vzpomeňme osudu Sudet. Dámy a pánové, historie neskončila a těžce nabité zkušenosti našich předků a tradice naší státnosti musí být pro nás trvalým odkazem. Suverénní Československá republika vznikla za příznivých mezinárodních okolností a na obnově její plné státnosti se shodla celá tehdejší společnost. Za uplynulých devadesát šest let se ale svět změnil. Dnešní doba není jednoduchá. Přináší přemíru informací a relativizuje mnoho dosud nepochybných základů našeho života. To se týká i naší státnosti, kterou často zpochybňujeme, a tak se sami stáváme jejím největším nebezpečím. Náš nezájem a krátkozrakost, nesvornost, projevující se v politickém pletichaření a osobních sporech, omezují prostor demokratického prosazování zájmu občanů, chybí zdravé vlastenectví a vytrácí se pojmy odpovědnost a povinnost, stejně jako mravnost a poctivost. Vážení občané, dámy a pánové, uplynulo 96 let od vzniku našeho novodobého státu, který to nikdy neměl ve své historii jednoduché. Ale navzdory všemu prokázal, že má budoucnost, že je oporou svým občanům. Chraňme si svoje historické zkušenosti a tradici. Je to naše povinnost vůči sobě samým i vůči těm, kteří přijdou po nás. Z Otázek a odpovědí Vybrané odpovědi z Na uvedené adrese můžete položit svůj dotaz. Zajímalo by mě, jestli v obci Lažánky u Blanska je veřejný vodovod a kanalizace. V blanenské městské části Lažánky je zaveden veřejný vodovod, kanalizace je zde jednotná s povoleným vypouštěním odpadních vod do Ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru ŽP Chtěl bych upozornit na několik týdnů trvající nepořádek kolem baseballového hřiště. Na sportovním ostrově nejsou funkční odpadkové koše a s odpadky si pohrává vítr. Odpadky u cyklostezky budou uklizeny. Rozbité odpadkové koše jsme nedávno měnili za nové, bohužel však vydržely pouze několik dnů. Proto jsme se rozhodli, že opraveny budou až na jaře příštího roku. Nově postavený kruhový objezd na hlavním nádraží obsahuje na vjezdových / výjezdových plochách výstupky z kočičích hlav (pravděpodobně pro lepší směrování dopravy). Tyto plochy jsou velmi špatně vidět, TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na za nepříznivé viditelnosti ani nemluvě. Lidově řečeno jsem si o ně málem urazil olejovou vanu. Bylo by možné s těmito nebezpečnými výstupky něco udělat? Výstupky jsou doplněny vodorovným značením, což přispělo k jejich zvýraznění. Vzhledem k tomu, že na parkovišti platí rychlost do 30 km/hod., je toto zvýraznění dostatečné. Reflexní sprej byl nouzovým řešením do doby provedení vodorovného značení. V referendu občané odhlasovali, že hotel Dukla na náměstí bude zbourán, a radní tedy mohou slavit. Chtěl bych se tedy zeptat, zda bude veřejnosti představen nějaký časový plán (popřípadě prostý souhrn toho, co nás vlastně čeká) ohledně bourání, veřejné soutěže na návrh parku (pokud něco takového proběhne) a ostatních akcí, které se změnou ve středu města budou souviset. Časový plán bude projednán v Radě města Blanska. Předpoklad ukončení provozu je ke konci měsíce března roku 2015 a následně by měly být zahájeny práce na demolici objektu včetně úpravy prostranství. Bydlíme v zástavbě Chelčického, 9. května, nám. Míru. Všude, absolutně všude, jsou vylepeny plakáty zde operujících lichvářských firem, které nabízejí půjčky (sloupy VO, telefonní budka, vchody domů, skříně E.ON a další). Na plakátech je vždy výrazně uvedeno jedno mobilní telefonní číslo. Vnímá to městská policie? Jak to řeší? Tzv. černý výlep plakátů řeší městská policie poměrně často, což je i Vámi uvedený případ. Obecně řečeno, nelze postihnout subjekt, v jehož prospěch je leták vylepen, ale je nutné ustanovit a důkazně» pokračování na straně 3

2 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Nemocnice uspořádala odborný seminář pro pediatry Rehabilitační oddělení Nemocnice uspořádalo odborný seminář pro pediatry. Uskutečnil se ve středu 22. října 2014 v prostorách blanenské nemocnice a jeho tématem byla Centrální koordinační porucha u kojenců včasná diagnostika a léčba. Tato vzdělávací akce byla primárně určena pediatrům, rehabilitačním lékařům a fyzioterapeutům z Blanenska a okolí. Přednášejícími byli vedoucí lékař ambulance rehabilitace Nemocnice MUDr. Karel Friedrich a fyzioterapeutka blanenské nemocnice Kateřina Buřtová, která má dlouholeté zkušenosti s Vojtovou metodou. Hlavním cílem semináře bylo připomenutí důležitosti včasné Ilustrační foto. diagnostiky centrální koordinační poruchy u kojenců a přiblížení práce fyzioterapeutů Vojtovou metodou. Vojtův princip je diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Vychází z předpokladu, že v centrální nervové soustavě člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Základ metody vytvořil prof. MUDr. Václav Vojta v letech během práce na konceptu léčby dětí s cerebrální parézou. Tato metoda neučí a nenacvičuje normální pohyby, jako je úchop, vzpřimování a chůze, ale vysílá podněty do mozku, a tím aktivuje vrozené pohybové vzory. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Zdroj: archiv Nemocnice Poděkování do blanenského kina Příjemné nedělní odpoledne strávily v blanenském kině děti z Dětského domova z Hodonína u Kunštátu. Nebylo to poprvé, co jim pan ředitel Pavel Langr umožnil návštěvu filmového představení spojenou s prohlídkou zázemí. Dětem ukázal, kde a jak se promítají filmy, trpělivě odpovídal na jejich otázky. Chtěli bychom mu touto cestou ještě jednou poděkovat. S. Hasa Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h ulice Horní Palava domy č. o (jedna strana ulice lichá čísla) , 07:00 15:00 h ulice Dolní Palava domy č. o (jedna strana ulice lichá čísla) , 08:00 16:00 h ulice Pražská od ul. Zborovecké po d. č. 64, ulice Zborovecká (netýká se pekáren), ulice Krajní, ulice Okružní od ul. Zborovecké po ul. Cihlářskou kromě nového bytového domu č. o. 1b, ulice Kamnářská domy č. o. 1 5 (lichá čísla), ulice Cihlářská od domů č. o. 1, 2 po č. o. 12, 13, ulice Pekařská garáže u parkoviště nad pekárnami , 07:00 15:00 h ulice Hybešova od ul. Bartošovy po dům č. o. 53, ulice Masarykova dům č. o , 08:00 16:00 h ul. Chelčického domy č. 48, , 07:00 15:00 h Lažánky Horní část obce - zástavba při silnici od křižovatky Jedovnice Vilémovice po dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a dílna Na Harbechách. Město přijalo dotaci na ztrátové žákovské jízdné Jihomoravský kraj poskytl v roce 2014 ze svého rozpočtu městu Blansku dotaci na úhradu nákladů města vzniklých tím, že kompenzuje dopravci ČAD, zajišťujícímu na základě smlouvy veřejnou dopravu v rámci poskytování veřejných služeb, ztrátu vzniklou poskytováním žákovského jízdného. Tato dotace činí Kč. odbor komunální údržby p chwork Galerií zní multimediální instalace i folklórní písně Blanenska Přijďte zhlédnout dokument a okolí ve folklórních písních do Galerie města Blanska. Lucie Vítková a Kateřina Reichová navrací lidové písně na místa jejich vzniku (např. na horní můstek propasti Macocha). Zdroj: film V roce 2014 se vedení školy podařilo zateplit starou tělocvičnu, přístavbu a spojovací můstek. Zatím poslední rekonstrukce proběhla v roce 2004, kdy byla vyměněna okna a fasáda natřena žlutou barvou. Zrekonstruována byla rovněž školní kuchyně. Letos se pak škole podařilo získat dotaci z operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci tělocvičny, spojovací lávky a přístavby. Žádali jsme třikrát a v roce 2012 se podařilo dotaci získat. Pak už chybělo jen přesvědčit zřizovatele, aby poskytl chybějící finanční prostředky, uvedl při zahájení oslav ředitel školy Mgr. Radek Petřík. To se mu s pomocí krajských zastupitelů z Blanenska nakonec podařilo, a letos tak došlo k zmíněným opravám. I když ne vše šlo, jak bylo naplánováno. Ukázalo se, že podlaha Během audiovizuální výstavy Pavla Korbičky & Lucie Vítkové Interference budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v klubovně galerie dokumentární film a okolí ve folklórních písních. Autorkou projektu je Lucie Vítková, kterou inspiroval skotský umělec a interpret James Wyness. Lucie si vyhledala folklórní písně z Blanenska, ve kterých se zmiňuje nějaké konkrétní místo, jako třeba zámecká brána v Blansku, propast Macocha, křtinská hospoda, průklesty u Jedovnic apod. Lucie tyto písně nazpívala s Kateřinou Reichovou a společně v tělocvičně už potřebuje kompletní opravu, tak jsme využili možnosti víceprací a tělocvičnu máme prakticky celou novou, dodal. šly na tato místa, a právě tam písně zpívaly. Šlo o jakési symbolické navrácení písní tam, odkud vzešly, ale také o akustické působení konkrétních míst na nápěvy písní. Milá setkání s lidmi při hledání lokalit z písní, Luciiny akustické postřehy i samotné písně zní dokumentem, na který srdečně zveme. Režie: Petra Kateřina Bučková, zvuk: Rebeka Uličná a Ondřej Šálek. Během svatomartinské tvořivé dílny od do , která probíhá ve stejných prostorách, příležitost zhlédnout film nebude. Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová Galerie města Blanska Gymnázium slaví 65 let a představuje opravenou tělocvičnu V rámci oslav si hosté prohlédli učebny školy. Foto: S. Mrázek Gymnázium je také součástí projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Tento projekt běží od října 2013 do června V rámci něho byla nakoupena nová výpočetní technika a vybudováno badatelské centrum, což je moderní učebna přírodovědných předmětů s měřicími sadami Vernier, lupami, mikroskopy apod. Hosté byli také pozváni do učebny s interaktivní tabulí a sadou součástí pro sestavování, programování a testování robotů. Prohlédnout si školu a navštívit zmíněné učebny můžete i vy při Dnech otevřených dveří v pátek 7. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin. SM Kniha Blanenský chodec se dočkala dotisku Pro velký zájem ze strany občanů je proveden již druhý dotisk knihy Blanenský chodec. Je to zajímavá, převážně obrázková práce o 114 stranách. V publikaci si můžete prohlédnout historické budovy na fotografiích, památníky, pamětní desky i významné osobnosti doslova krok za krokem. Putování městem vás zavede na pozoruhodná místa. Kromě nezbytných historických faktů se kniha zabývá lidmi. Zajímavými, známými i zapomenutými, kteří se ve městě narodili, případně mají k městu vztah, každopádně však v Blansku zanechali své stopy. Druhá část knihy je věnována blanenským živnostem. Ukázka živnostenské propagace v Blansku není jen ukázkou inzertní praxe v období první republiky. Je především zprávou o tom, kolik drobných, dnes již téměř zapomenutých živnostníků a jejich živností, přispělo k rozvoji města Blanska. Následující část publikace se zaměřuje na v datech. Jsou zde chronologicky seřazeny významné letopočty a události v životě města. Závěr knihy nás upoutá částí pod názvem Zajímavosti, kuriozity a věci neobvyklé a statí Když se v Blansku řekne. Kniha obsahuje několik zvláštností z časů minulých, které si starší občané ještě uchovávají v paměti a které přispívají ke koloritu města. Recenze B. Grundy oceňuje, že také tyto drobnosti a postřehy byly autorem zachyceny, stejně jako básně Josefa Čecha i Josefa Skotáka na obálce a krátká báseň Zdeňka Táborského. Přínosem jsou také další pohledy na existenci města v údolí řeky Svitavy, které prošlo složitým vývojem a zapsalo se do srdcí svých obyvatel. Publikace je k dostání v Informační kanceláři Blanka, v Obchůdku pro děti, Bezručova 1 a v Galerii Jonáš, Smetanova 6. red vstupné dobrovolné Tylex Letovice, a. s. Výrobce záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, hladkých elas ckých úpletů, technických tex lií a 3D úpletů zve své zákazníky na oblíbené sobotní nákupy. Otevřeno: 22. listopadu a 6. prosince, vždy od 8 do 14 hodin. Podniková prodejna se nachází v areálu společnos Tylex Letovice, a. s., v Brněnské ulici č. 4. Běžná pracovní doba Po Pá 8 16 hodin. kompletní výrobní sor ment konfekční dílna (ši záclon na míru) internetový obchod ceny, které uspokojí každého

3 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Z Otázek a odpovědí» pokračování ze strany 1 doložit zavinění konkrétní fyzické osoby, která vylepení provedla. Proto uvítáme jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele, zejména včasné oznámení občanů, kteří se stanou svědky takovéto události. Ing. Martin Lepka, ředitel MP Moc by mě zajímalo, proč dodnes není osvětlen přechod pro chodce u hlavního vlakového nádraží. Za snížené viditelnosti nebo deště je přechod nebezpečný pro chodce i řidiče. V Blansku jsou osvětleny daleko méně frekventované přechody. Osvětlení přechodu je plánováno s realizací akce průtah. Zahájení stavby se předpokládá na přelomu roku 2014/2015 a dokončení v roce Chtěla bych se zeptat, jak dopadlo přijetí dětí do MŠ a kolik se jich nedostalo. Informace měly vyjít v září ve Zpravodaji. V září nebylo k nám doručeno ani jedno číslo. Již se nedoručuje na Zborovce? Ad roznos Zpravodaje: Roznos provádí Česká pošta a na Zborovce se samozřejmě doručuje. Pokud není na některou adresu v Blansku nebo v městské části Zpravodaj vůbec doručen, nebo je doručen po termínu roznosu, prosím o zaslání zprávy na Tyto reklamace předáváme ihned vedení blanenské pošty k řešení. Důležité však je, aby zpráva obsahovala potřebné údaje: kdy, případně jak dlouho, jste Zpravodaj do schránky nedostali, Vaše jméno a příjmení a přesná adresa. Bez těchto údajů nemůžeme stížnost uplatnit. Uzávěrky jednotlivých vydání a data distribuce do schránek jsou zveřejněny na webu: do/uzaverky. Stanislav Mrázek, redaktor Zpravodaje Ad zápis do MŠ: K bylo k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 269 dětí, což je, mimo jiné také díky přijatým opatřením k navýšení kapacit MŠ, výrazně vyšší číslo než v předchozích letech. Statisticky vyjádřeno bylo přijato celkem 79,4 % z celkového počtu uchazečů. I když je toto číslo poměrně dosti vysoké, je třeba říci, že toto číslo je zkresleno značným počtem uchazečů v mladších věkových kategoriích, resp. těch dětí, které před nástupem do MŠ ještě nedosáhly 3 let věku. V cílově věkové kategorii, tj. dětí ve věku 3 6 let, byla úspěšnost přijetí výrazně vyšší, a to 92,5 %. Největší procento přijatých pak bylo v kategorii 5letých, resp. těch dětí, které v aktuálním školním roce dosáhnou 5 let věku, a to 96,9 %. Vzhledem k tomu, že křivka nově narozených dětí od roku 2009 permanentně klesá, předpokládám, že pro školní rok 2015/2016 bude pravděpodobnost přijetí ještě vyšší, neboť do MŠ bude nastupovat populačně slabší ročník a naopak z MŠ budou do ZŠ odcházet populačně silné ročníky. Nabídka volných míst tak plynule vyrovná poptávku po těchto místech. Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, vedoucí odboru ŠKOL Vyasfaltovaný úsek, který vede od základní školy Salmova nahoru k Papučárně je označen příkazovou dopravní značkou Stezka pro chodce (č. C 7a). Jak je tedy možné, že čím dál více aut vjíždí na tento úsek? A to nemluvím o rychlosti, kterou se na tomto úseku pohybují. Je vjezd na tento úsek povolen městskou vyhláškou? Na travnatých plochách mezi domy si hrají děti, které logicky běhají i po asfaltové cestě, kde si rodiče myslí, díky dopravní značce, že jim nehrozí žádné nebezpečí od automobilů, ale není tomu tak. Auta nemají povoleno vjíždět na tento úsek ani ze zákona ani veřejnou vyhláškou. Výjimku tvoří vozidla údržby. Jak dlouho bude fungovat skládka stavebního odpadu na Písečné a proč se na uvedeném místě těžkou technikou nakládá a vykládá stavební odpad krom jiného v neděli... ve státní svátek... a v pravé poledne? Zemní hmoty se zde ukládají pouze dočasně a výhradně pro potřeby staveb města Blanska. Vzhledem k tomu, že město nemá vhodnější lokalitu, bude tento stav ještě nějaký čas trvat. Nejedná se o skládku, ale o dočasnou deponii zemních hmot. Pokud se na stavbě pracuje i přes zmíněné dny, pak lze předpokládat i potřebu přesunu hmot v tyto dny. Ke změně umístění může dojít za předpokladu, že se městu podaří najít jinou lokalitu, kde k této činnosti může docházet. Takovou však bohužel v současnosti nemáme. Kdy se plánuje oprava chodníků a silnice v horní části ulice Těchovské mezi ulicí Masarykovou a křižovatkou ulic Husovy a Žižkovy? Chodník i silnice jsou zde ve velmi špatném stavu a po opravě ulic Masarykovy a Žižkovy působí tato spojnice obou opravených ulic ostudně. Oprava komunikace ve zmíněné lokalitě je zařazena do návrhu rozpočtu města na rok Realizace je závislá na schválení návrhu zastupitelstvem města. V případě opravy komunikace je navíc nutné nejdříve provést rekonstrukci kanalizace. Bylo by velmi vhodné umístění alespoň jednoho odpadkového koše v blízkosti hřiště pro nejmenší mezi domy Bezručova 1 a Bezručova 3. Papírky a obaly od dětských pamlsků mě a ostatní vlastníky bytů již nebaví neustále odklízet. Odpadkový koš ke hřišti umístíme. Proč je vjezd z ulice Okružní a následující cesta až k truhlářské dílně nesmyslně zúžena na jedno vozidlo a vedle cesty je volný prostor naprosto k ničemu? Tento úsek, vzhledem k zastávce autobusu na Okružní a následný vjezd a výjezd vozidel z obou směrů, vyústí v naprostou kolizi vozidel vzhledem k počtu nových lidí a zahrádkářů, co v dané lokalitě bydlí. Silnice je zúžena z důvodu exekuce na pozemku, na kterém je umístěn zbytek komunikace, který se tak nemohl zrealizovat. Provedení vozovky je tedy řešeno jako obousměrná vozovka s výhybnou. Obrubníky na straně zúžení jsou řešeny jako přejezdové pro případ potřeby využít tuto plochu k vyhnutí si vozidel. Intenzita dopravy umožňuje toto řešení. Konstrukce vozovky odpovídá i plánované výstavbě rodinných domů. Nebylo by možné znovu zprovoznit stojan s kojeneckou vodou na ulici Divišově? Pizzaz už diskotéky nepořádá, takže si myslím, že k nějakému nadměrnému poškozování docházet již nebude a za ty nekřesťanské peníze, které v Blansku platíme za vodu, by to bylo dle mého názoru vcelku příjemné gesto vůči občanům města. Stojan s kojeneckou vodou na Divišově ulici byl zrušen v listopadu Stojan byl v té době minimálně využíván pro dané účely, bohužel ho v převážné míře využívali chataři jedoucí od Brna směrem na sever okresu, aby do nádob natankovali vodu na svoje zahrádky a nemuseli ji platit. Odběr byl účtován městu Blansku. Na MěÚ přišlo v té době několik podnětů od občanů z ulice Divišovy a okolí upozorňujících na tuto skutečnost. Pokud by byl stojan obnoven, vytékala by z něj stejná voda, která je ve vodovodním řadu města Blanska. Z těchto důvodů postrádá obnovení stojanu smysl. Ing. Jiří Crha, místostarosta Mohlo by být opraveno veřejné osvětlení chodníku z ulice Žižkovy kolem hotelu Probe směrem k sídlišti Písečná? Jsou tu čtyři nefunkční lampy a v zimních měsících, když je brzy tma a děti chodí z kroužku z ulice Kollárovy, je tu nepříjemná tma. Toto osvětlení není v majetku Města Blanska a není ani připojeno na systém veřejného osvětlení. Majitelem je společnost PROBE plus, s. r. o. Proto ho Město nemůže opravit ani dále udržovat. Je při obnovování fasád používána omyvatelná barva (nyní např. na radnici nebo ZŠ Salmově), aby se v případě znečištění dala omýt? Pokud ne, proč se nepoužívá? Neuvažuje město o nějakém příspěvku, pokud by obyvatelé obnovili fasády omyvatelnými barvami? Mohl by se tak zlepšit vzhled města. Na budově ZŠ Salmovy bude použita barva Weber.pas silikon. Jedná se o vysoce vodoodpudivou barvu, která je omyvatelná. Na budově radnice jsou použity fasádní barvy KEIM, které splňují nejvyšší požadavky na fyziku staveb, odolnost vůči vlivům klimatu i ekologickou nezávadnost. K úpravě kamenného soklu budou použity speciální nátěry, které umožňují odstranění znečištění. O příspěvku na obnovu fasády (omyvatelné) město zatím neuvažuje. Pokud je to v kompetenci města, neuvažuje o zřízení dětské pohotovosti v Blansku? Máme 6měsíční dítě a už se nám stalo, že jsme i ve všední den odpoledne museli jet do Brna nebo Boskovic. Přece jen jsme okresní město. Rozsah a typ lékařské služby první pomoci a jeho financování je v kompetenci krajského úřadu. Nemocnice poskytuje tuto službu pouze pro dospělé i s ohledem na to, že Nemocnice nemá dětské oddělení. Mgr. Ivo Polák, starosta Kdy dojde po revitalizaci nejmladšího sídliště Písečná, sídliště Sever a Zborovce také k nějaké úpravě sídliště Podlesí? Přitom by mohl být realizován přechod pro chodce u autobusové zastávky, který momentálně vybudovat nelze, a mohl by vzniknout chodník ze sídliště kolem garáží směrem na ulici 9. května. Místo nevzhledných a neudržovaných zelených ploch plných plevelů by bylo potřeba vybudovat více parkovacích stání. Je něco takového v plánu? Regenerace sídliště Podlesí se nepřipravuje, to však neznamená, že některé problémy již nejsou řešeny. Konkrétně na propojení chodníků na ulici Nad Žlíbkem vedle garáží probíhají přípravy tak, abychom mohli akci realizovat v roce 2015, ihned zjara. Nyní probíhá stavební řízení. Chtěl bych se zeptat na několik věcí týkajících se vjezdu do Blanska od Brna. Nebylo by možné nechat betonovou stěnu po pravé straně za křižovatkou u ředitelství ČKD směrem do města nechat porůst nějakými popínavými rostlinami (např. shora) či jinak ji vylepšit? Má reklama na pension Lucie opřená u autobusové zastávky pod kopcem na Klepačov nějaké povolení? Nemohla/neměla by si firma u benzínové pumpy OMV opravit/renovovat plechový plot u silnice? Po tom, co byl proražen při nehodě, vypadá ještě hůře než dříve. Betonovou zeď nebudeme nijak vylepšovat, protože jakékoliv zvýrazňování by odvádělo pozornost projíždějících řidičů, v případě popínavých rostlin by mohlo dojít k zúžení průchodu na chodníku. Co se týká reklamy na pension Lucie není evidována ani zpoplatněna. Dle umístění reklamy v terénu ale nelze jednoznačně říct, že je umístěna na obecním pozemku (hranice pozemků města Blanska a Mendelovy univerzity). Vzhledem k tomu, že Vámi zmiňovaný plechový plot není v majetku města, nemá město oprávnění nařizovat soukromému subjektu opravy jeho majetku. Ilona Peterková, odbor KOM Blanenský uličník Alešova Alešovu ulici najdeme na Starém Blansku. Mikoláš Aleš byl český malíř, kreslíř a ilustrátor. Tvořil zpočátku v pozdně romantickém stylu, později tíhl spíše k secesi. Mikoláš Aleš se narodil v Miroticích 18. listopadu Pocházel z rodiny mirotického písaře Františka Alše, zapáleného vlastence. Otec působil jako ochotník, matka Veronika zase ráda vyšívala a zpívala. Jejich nejstarší syn František ( ) byl nadaným historikem a básníkem, Jan ( ) byl výtečný kreslíř. Mikoláše bratři hodně ovlivnili, ale oba dva brzy zemřeli, starší na tuberkulózu, mladší se nešťastnou náhodou postřelil. Alšovi se nejprve stěhují z finančních důvodů do Písku, roku 1856 pak do Prahy. Roku 1858 se však rodina vrací zpět do Mirotic. Mikoláš začal kreslit už ve čtyřech letech. Do mirotické školy začal chodit na podzim v roce Od počátku školního roku nastoupil do písecké hlavní školy, kde setrval až do roku V letech navštěvoval písecké gymnázium. Poté nastoupil u malířského mistra F. Mildeho v Písku, kde se měl za půl roku naučit řemeslu malířskému. Později se Mikoláš vrátil na střední školu, tentokrát do druhé třídy písecké reálky. V září 1869 mu zemřela matka a hned v říjnu nastoupil na pražskou Akademii. Byl však téměř bez prostředků, a proto si vydělával výukou kreslení nebo dělal ilustrace. V roce 1874 mu zemřel otec a v roce 1876 poslední blízký příbuzný, strýc Tomáš Fanfule, o němž se dá v podstatě říct, že byl chlapcům druhým otcem. V roce 1875 prošel Aleš jednoletým vojenským výcvikem, sloužil v Praze u uherského pluku. Jeho spolubranci byli Slováci, Maďaři a Cikáni. Zde si Aleš zamiloval jejich písně a zvyky. Aleš byl bohém a v mládí býval bouřlivákem. V roce 1876 vyjádřil své city své dlouholeté lásce a budoucí ženě Marině Kailové, sestře jeho dobrého přítele. Sňatek uzavřeli dne v Miroticích. Mladí manželé bydleli na INZERCE VE ZPRAVODAJI Svoje řezbářské práce kombinované s kovem vystavil v druhé půli října v Galerii Jonáš regionální umělec Antonín Bárta z Olešné. Slavnostní vernisáž výstavy byla vhodně doplněna příjemným hudebním doprovodem kapely Karel a my. Malé Straně v Praze. Roku 1880 se manželům narodila dcera Veronika, avšak v devíti dnech umírá. Později se narodil syn Tomáš a dcery Maryna a Eliška. V roce 1876 nachází Aleš příznivce, mecenáše a přítele v Alexandru Brandejsovi ze Suchdola. U něj stráví delší dobu. Velkou část života si Aleš dopisoval s Aloisem Jiráskem. Alšova počáteční tvorba byla vlastenecky orientovaná. Ve tvorbě jej ovlivnili nejprve oba bratři, v 70. letech 19. století pak i umělci jako Josef Mánes, Karel Svoboda a polští malíři Arthur Grottger a Jan Matejko. Začátkem sedmdesátých let vznikaly nejstarší verze cyklů: například cyklus Tři doby země české, Přemyslovci či Cikánova láska, druhé verze vznikaly v letech V této době vznikají i další cykly, jako bylo Pět smyslů. V druhé polovině 70. let vzniklo cyklů téměř 14. Postupně jsou však tyto cykly čím dál vzácnější (Živly a Praha, , Život starých Slovanů, 1891). Nejslavnějším je cyklus Vlast ( ). Aleš se zúčastnil soutěže o výzdobu v Národním divadle, původních deset maleb z cyklu Vlast tak rozmnožuje o další čtyři. Na konkurz se domluví s malířem Alešova ulice na Starém Blansku v 70. letech 20. století. Jak uvedl v úvodu vernisáže galerista Pavel Svoboda, tvorba tohoto vystavujícího autora dává vzniknout jednak krásným exteriérovým, ale i interiérovým motivům a ornamentálním doplňkům. V případě Antonína Bárty jde o voňavou práci se dřevem, ke které je třeba mít alespoň drobek rukodělného talentu, zručnosti, Františkem Ženíškem jako jeho spolupracovníkem. Avšak myšlenkovým tvůrcem všech návrhů byl Aleš. V konkurzu sice malíři zvítězili, ale ze strany Národního divadla panuje vůči Alšovi nedůvěra. Národní divadlo od něj přijímá pouze skicy jeho lunet, a ty provádí barevně jiní umělci té doby. Aleš je roztrpčen. Ze strany Národního divadla se mu snažili odejmout autorství jeho kreseb. K prvním větším malířským dílům počítá Aleš obraz U hrobu božího bojovníka z roku Dalším olejem je práce Husitský tábor či Setkání Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína. Dalšími obrazy byly například Zavraždění knížete Svatopluka Vršovci či Břetislav a Jitka. V roce 1878 vytvořil Aleš asi dvacet olejů. Třeba Májový triptych je tvořen třemi malými olejovými obrázky: Poezie, Malířství a Hudba. V 80. letech vzniká olej Karlštejnský havran. Z pozdních maleb je to například soubor alegorií: Choroba, Síla, Zdraví, Pravda, Příroda, Láska a Poezie. Z obrovského díla, které se odhaduje na kusů, připadá na oleje jen asi kusů a téměř na kresby. Aleš bydlí v Praze na různých místech, posledním bytem je od roku 1900 byt nacházející se na obvodu Vinohrad a Nuslí. Umělec umírá 10. července Pavlína Lesová Muzeum Foto: archiv muzea PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel Galerie Jonáš představila dřevořezby Antonína Bárty Antonín Bárta v Galerii Jonáš: Jeho řezbářské výrobky jsou často kombinovány s kovem, kůží či kamenem. Foto: J. Franchi trpělivosti a píle, především však výtvarného cítění. Touha vytvářet díla, která nás přežijí a která dělají ostatním radost, je podle jeho slov obrovská láska a autorova cesta ke dřevu. Jeho řezbářské výrobky vznikají ryze ruční prací a jsou kombinované s kovem, kůží nebo jinými přírodními materiály. Jak sám o sobě autor říká, je krásné vnímat, jak se malé semínko stromu stává výhonkem a potom velkým stromem, jehož větve se jak rozpažená ramena vzpínají k nebi a ke slunci do volného prostoru. Stejnou krásou jsou pro něho i velkolepá tušení tajemství dřeva, jež prožívá, když s ním pracuje. Dřevo totiž podle něho čeká po celá desetiletí na své odhalení. Antonín Bárta tvoří především niterně. To, co vytváří, přetrvává na věky, a není to forma, ale myšlenka, kterou do svého díla vložil. Jeho umění rozechvívá cit, rozum už méně. Dává sílu a je důkazem odvěkého zákona, že totiž podle ovoce je možné poznat pravost každého stromu. red

4 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. do , Galerie města Blanska Pavel Korbička & Lucie Vítková INTERFERENCE Výstava představuje zcela nový typ Akustických obrazů, vytvořených přímo pro tuto galerii a její klíčová místa, v podobě tří monumentálních zvukově-obrazových projekcí. Pro novou modifikaci projektu autoři zvolili název Interference. do , kino ZDENĚK ŠPÍŠEK: CESTY Z CESTY Výstava fotografií , knihovna Svatava Skryjová: Inspirace přírodou Výstava je výrazem lásky k barvám a životu jako takovému, který Svatava Skryjová umí přenést na papír nejraději pomocí pastelových barev. Vernisáž se koná 14. listopadu v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny. Výstava je přístupná v běžné provozní době , Dělnický dům Vánoční výstava Výstava betlémů. Program výstavy na a na plakátech. Otevřeno: po pá 10:00 17:00 hod. a so ne 14:00 17:00 hod. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino POHÁDKÁŘ Pohádkář je milostný příběh člověka balancujícího na hraně lásky, vášně a lži. ČR / 90 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h (3D) v 15:00 h (2D) VČELKA MÁJA Německo / 79 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h, kino Socialismus bez příkras K 25. výročí Sametové revoluce ( ). Výstava, studentské práce, celovečerní filmy, debata. 13:00 h vernisáž výstavy 17:30 h zahájení večera 18:00 h první celovečerní film 19:30 h debata 20:30 h druhý celovečerní film ve 20:00 h, kino ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN BYT 2+1 BLANSKO Kč Byt 2+1 ve 2. NP. Byt v OV, 52 m 2. Pokoje jsou světlé a čisté, se samostatným vstupem. Písečná. jeho a její pohled na jednu a tutéž událost? Jak odlišně mohou vnímat společně prožitou tragédii? Pohled Conora. USA / 89 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h v 17:30 h, kino FALEŠNÍ POLDOVÉ Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých parťácích, až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou poldové. Do služeb zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak, že se oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty. USA / 104 minut / do 12 let nevhodný v 16:00 h, kino Rajbas 2014 festivalový program v Kině Součást třídenního festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas Program festivalu na straně ve 20:00 h, kino MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY Matt Scudder je bývalý newyorský policista a vyléčený alkoholik, který pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůžou jít na policii. Jedním z takových je i drogový dealer Kenny, který si detektiva najme, aby našel ty, kdo mu unesli a brutálně zavraždili ženu. USA / 113 minut / do 12 let nevhodný v 10:00 h, kino Rajbas 2014 festivalový program v Kině Součást třídenního festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas Program festivalu na straně ve 20:00 h, kino ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její pohled na jednu a tutéž událost? Pohled Eleanor. USA / 100 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino Filmový klub DIVOKÉ HISTORKY Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete. Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými. Argentina, Španělsko / 122 minut / do 12 let nevhodný v 17:30 h (3D) v 15:00 h (3D) v 15:00 h (2D) TUČŇÁCI Z MADAGASKARU Skipper, Kowalski, Rico a Vojín čtyři tučňáci z Madagaskaru přicházejí ve vlastním filmu! USA / přístupný / česká verze. ZAHRADA ČEŠKOVICE Zahrada s rozestavěnou stavbou. Pozemek (887 m 2 ) s příjezdovou komunikací, el. na pozemku, voda, IDS. POPTÁVKA Kč Naléhavě hledáme byt 1+1 v Blansku. Finance z prodané nemovitosti. Tel.: ve 20:00 h, kino ŽELEZNÁ SRDCE Válka nikdy nekončí. Duben Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný veterán armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt) velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. USA / 135 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h, kino Kouzelná planeta Keňa a Gorily (diashow) Fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani z náročné cesty napříč východní Afrikou. Velmi blízká setkání se zvířaty. Nahlédnutí do života významných afrických kmenů. Jaká je skutečná Keňa? Je ještě stále tak úchvatná a divoká? Každý den strávený na africkém kontinentu nás přesvědčuje tady se rozhodně ani chvíli nudit nebudeme! Další akce v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, Zdravé vaření pokrmy z jablek Včetně receptů, pojištěnci VZP 20 % sleva na vstup v 17:30 h, muzeum Reinkarnace Myšlenka reinkarnace dnes už není zvláštností východních náboženství přiklání se k ní i stále více Evropanů. Proč? Přednáší Ing. Artur Zatloukal, ředitel nakladatelství Integrál Brno Vítání sv. Martina Podrobný program viz Svatomartinská příloha v minulém vydání Zpravodaje města Blanska nebo na webu martin.blansko.cz/. Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka. Cena 30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě v 16:00 h, klub Ratolest, Výroba světýlek na pochod ke sv. Martinovi v 19:00 h, muzeum ENSEMBLE FIORELLO: La Rosa barocca 19. ročník cyklu koncertů Hudba na blanenském zámku v 19:30 h, Dělnický dům Folkový večer: Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá OLDÁŠ Zpěvačka a básnířka s bohatým repertoárem od básnických recitálů až po rockové koncerty. Oldřich Kaiser hraje a zpívá s písničkářkou Dášou Vokatou, bývalou životní partnerkou Ivana Martina Jirouse, řečeného MA- GOR, jehož poezie v podání Kaisera znovu ožívá. Info: v 8:30 h, Mateřské centrum Paleček BYT 3+1 BLANSKO Byt 3+1 upravený na 4+1, OV, 2. NP. Samostatné vstupy, zděná koupelna, 2 lodžie, šatna, komora, sklep. RD LIPOVEC Kč Kč RD 4+1 po celkové rekonstrukci s garáží a zahradou. Vytápění plynem, krbová kamna. Najdete nás:, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL Bazárek hraček, potřeb pro děti a dětské obuvi V pátek od 18:00 do 19:00 h přineste do MC Paleček zboží, které chcete prodat, proběhne prodej zboží od 08:30 do 11:00 h. Více informací na webnode.cz v 10:00 h, informační centrum známé i neznámé Komentovaná prohlídka města Blanska. Průvodcem vám bude pan Pavel Svoboda, galerista a autor nové knihy Blanenský chodec. Sraz účastníků prohlídky města Blanska je v 10:00 hodin u Blanenské informační kanceláře, Rožmitálova ve 14:00 h, Dělnický dům Burza knih, pohlednic, odznaků, tácků, cedulí a dalších sběratelských materiálů Sběratelství je, jak každý ví, v prvé řadě posedlost, která zachvacuje velkou část populace a která v některých případech například u sbírání mincí, aut a obrazů hraničí s marnotratností. Svou sběratelskou vášeň můžete rozvinout v sobotu 15. listopadu od 14:00 do 17:00 hodin v Dělnickém domě, Hybešova 1. Vítáme především sběratele regionálních materiálů. Bližší informace podá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, Smetanova 6, mobil: , www. galeriejonas.cz v 17:00 h, Centrum PRO Pochod světýlek ke kostelu sv. Martina od Centra PRO Večerní pochod s lampiony, lucerničkami a svíčkami ke kostelu sv. Martina na Staré. Následuje přivítání svatého Martina na dvoře fary. Sraz u Centra od 16:30 hodin, vychází se v 17:00 hodin v 18:00 h, fara Přivítání svatého Martina Od 17:00 do 18:00 h na dvoře fary hraje a zpívá MARTINI band. V 18:00 h přivítání svatého Martina na dvoře fary. Po skončení dostane každé dítě martinský perníček připravený dětmi ve včelařském kroužku na faře ve 20:00 h, Katolický dům Svatomartinské hody Hraje Pohoda, tombola, občerstvení, domácí kuchyně. Předprodej vstupenek v Katolickém domě vždy v pátek od 16:00 do 17:30 h v pobočce knihovny v 9:00 h, kostel sv. Martina Slavnostní bohoslužba Spojená s poděkováním za dary země. Děti v krojích, zpěvem doprovází soubor MARTINI band v 18:00 h, Katolický dům Beseda u cimbálu Pohodový večer s cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojanovic. Občerstvení, kvalitní víno, vstupné dobrovolné v 19:00 h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj s živou hudbou Hraje TOM SAWYER BAND v 9:00 h, klub Ratolest, Komunikace v rodině Odborná beseda se spec. pedagožkou Mgr. Dagmar Kučerovou. Vstup zdarma v 17:00 h, ZUŠ, Zámek 3 3. školní besídka v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz II. prodloužená kurzu A v 10:00 h, klub Ratolest, Povídáme si spolu Beseda s logopedkou Mgr. Jaroslavou Bártovou, vstup zdarma v 18:00 h, Dělnický dům Taneční kurz II. prodloužená kurzu B , Dělnický dům Festival filmů, setkání a dobrodružství Rajbas 2014 Podrobný program festivalu na straně 5 nebo na v 18:00 h, knihovna Feng shui Feng Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti. Přednáška Zdeňka Kurfürsta ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND v 15:00 h, kino PAT A MAT Divadelní představení pro děti v 15:00 h, DDM Ať žijí duchové Zábavně-dobrodružné odpoledne pro celou rodinu. Výroba lucerniček, pochod lesem a závěrečné pálení strachu v 18:00 h DUCH zájezd do divadla Městské divadlo Brno, Hudební scéna Legendární příběh o neomezené síle lásky známý ze slavného filmu s Patrickem Swayze a Demi Moore. Muzikálová verze zachovává původní syžet, který kombinuje milostný příběh s komediálními a dramatickými prvky. Na Hudební scéně Městského divadla jsou v české premiéře k vidění opravdová divadelní kouzla a iluze, se kterými se u nás diváci zatím neměli možnost setkat. Inscenace bude uvedena v režii Stanislava Moši. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, mobil: , v 14:50 h, kino Živá paměť: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA Premiéra dalšího snímku z cyklu Živá paměť o nejen blanenských osobnostech. Uskuteční se v rámci festivalu Rajbas. Vstup na premiéru je zdarma. Tramp, náčelník, kurátor pro mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa i civilizace... Filmový cancák o vítání slunce u Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky. 50 minut, Česká republika, 2014 Produkce, zvuk: Jan Popelka. Kamera: Radek Popelka, Jan Popelka, Milan Daněk, Alena Žákovská, Renata Žižlavská. Střih, režie: Radek Popelka v 19:30 h, Dělnický dům Miloš PERNICA a hosté Lukáš Sommer kytara, Adam Pavlíček kytara. Předprodej vstupenek a permanentek: Galerie města Blanska Dvorská 2, tel , Informační kancelář Blanka v Blansku, tel , ZUŠ Zámek 3,, tel v 17:00 h, divadelní sál, Kollárova 8 Rusko se musí zažít! Prezentace studentského projektu pro veřejnost v 18:00 h, knihovna Mexiko 1968: Revoluční sny, naděje a zklamání Přednáška hispanologa Mgr. Jana Stříteckého přiblíží léto roku 1968, kdy se k Mexiku upínaly zraky celého světa, protože se olympijské hry měly poprvé uskutečnit v Latinské Americe. Během příprav však vyplynuly na povrch dlouho neřešené společenské problémy, které souběžně vrcholily i v Evropě (Praha, Paříž) v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, Metoda Ludmily Mojžíšové S certifikovanou fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Horáčkovou, přednáška je zdarma v 9:00 h, nám. Republiky Slavnostní rozsvícení vánočního stromu I v letošním roce bude akce opět dvoudenní, a to s programem od 14:00 hodin a začne program v 9:00 hodin. Od 9:00 v pátek na náměstí vánoční trhy. Trhy budou pokračovat i v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin. Podrobný program na 1. straně v 17:30 h, dřevěný kostelík Advent s Komorním orchestrem města Blanska Vstupné dobrovolné v 18:00 h, Dělnický dům Vánoční koncert: Petr Bende a hosté Sport v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS HK HK Šumperk Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 10:00 h, 12:30 h, 15:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky 10:00 h KK TJ Valašské Meziříčí 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK TJ Horní Benešov 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:00 h KK B TJ BOPO Třebíč 3. kuželkářská liga mužů, sk. D ve 13:30 h, hřiště Údolní Fotbal: FK Fatra Napajedla Muži A ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST B Sokol Brno 3. liga muži v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK C KK Brno-Židenice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 8:00 h, ASK Volejbalový turnaj v 9:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Celostátní bodovací turnaj nejmladšího a mladšího žactva ve stolním tenise v 10:00 h, 12:30 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky 10:00 h KK TJ Lokomotiva Česká Třebová 1. kuželkářská liga žen 12:30 h KK KK PSJ Jihlava 2. kuželkářská liga mužů, sk. B v 17:30 h, ASK Basketbal: ASK TJ Spartak Hluk muži A v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS HK HC Uherský Brod B Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK TJ Spartak Přerov 1. kuželkářská liga dorostu

5 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Kulturní a sportovní pozvánky v 10:30 h, ASK Basketbal: ASK Spartak Uh. Brod B muži A ve 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST B SKST Hodonín B 3. liga muži v 9:30 h, ASK Šachy: ASK ŠK GARDE Lipovec C v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST B Baník Mikulčice 3. liga muži Kamelot vánoční koncert 19. prosince v 19:30 h, Kino Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu v pondělí To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit přístup ke kontejnerovým stáním a vystavení popelnic jako v běžných termínech svozu. odbor komunální údržby Ztráty a nálezy Město oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin finanční hotovost, na schránce MP kufr, ul. Čapkova různé klíče Pozvání odjinud Jedovnice v 19:00 h, kino Klíče na neděli Hrají herci DS Háta z Prahy. Rájec-Jestřebí v 18:00 h, K-áčko Austrálie Přednáška Karla Kocůrka Karel Kocůrek a tři další členové výpravy se vydali napříč Austrálií v 16:00 h, nám. Míru Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Program: Mgr. Karel Kocůrek lesní roh, vánoční slovo starosty města, žáci ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, studenti Gymnázia Rájec- -Jestřebí, Martin Štěpánek ml. zpěv, a možná přijde i Mikuláš! řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4,, tel » Hledáme aktivní lidi do našeho týmu k sepisování půjček od přímého a zavedeného investora. Zajímavé produkty, vysoké provize, zavedené kanceláře, příspěvek na inzerci, školení zdarma, žádné poplatky. Nástup ihned. Tel: , Žvanutová Martina. Kancelář: DINERO Wanklovo náměstí 3,. nemovitosti» Koupím menší byt blízko centra, nejlépe s balkonem 1+1 (2+1). Tel » Školička Eva + hlídání dětí ve věku 1,5 3,5 let dítěte s denním režimem na Klepačově již v provozu. Tel » Nabízím vedení účetnictví v Blansku a zpracování daňových přiznání Bc. Petra Novotná, tel , PŮJČKA V POHODĚ zaměstnancům, podnikatelům, důchodcům i osobám na MD. Tel Zprost. pro více věřitelů, Koupím staré pohlednice do r. 1950, dále vyznamenání, řády i socialist. Tel » Prodej bytu OV 1+1, ul. 9. května, BK, před rekonstrukcí za Kč, rekonstrukci zajistíme dle Vašeho přání. Tel Roman Horký slaví 50 let. Host Ilona Csáková. Předprodej vstupenek: Informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, , tel , tel Společenská kronika Úmrtí Antonín Křenek 61 roků Marie Ondroušková 87 roků Jan Pernica 81 roků Gustav Ševčík 61 roků Lažánky Jiří Ševčík 62 roků Marie Foralová 80 roků Ing. Karel Pelíšek 67 roků soukromá inzerce» Prodám Opel Corsa V, modrá, 5dvéřová, dobrý stav, vhodná na náhradní díly, cena dohodou. Dále prodám stropní světlo IKEA HEKTAR, nové, nepoužité, 399 Kč. Tel » Prodám plechovou nádrž na vodu 150/80/55 a 150/100/90 cm i jednotlivě. Tel » Prodám 4 ks zimních kol na Fabii. Disky 6J X 14 H2 ET43 ošetřeny KONKOR CAR. Pneumatiky Barum Polaris 2 185/60 R14 82T M+S, DOT HWL1 AV60, vzorek 5 6 mm. Tel » Prodám dětský dřevěný sporáček za 200 Kč. Tel » Prodám kusový koberec do dětského pokoje, modro- -červený s motivem auta Mc Queen cm, jako nový, foto zašlu em. Tel (200 Kč).» Prodám kola Matador 165/R13 na Škoda 105/120, s téměř novými letními i zimními pneu. Cena á 150 Kč. Tel ožije Rajbasem. Přinášíme program festivalu O třetím listopadovém víkendu se i jeho okolí každoročně stává místem setkání příznivců nejrůznějších outdoorových aktivit, filmu a nezávislého cestovaní. 16. ročník festivalu filmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 2014 proběhne ve dnech Akce probíhá tradičně pod patronátem starosty města a s podporou Jihomoravského kraje. PROGRAM FESTIVALU RAJBAS PÁTEK 21. listopadu 2014 Kino, Hybešova 6 výstava fotografií: ZDENĚK ŠPÍ- ŠEK CESTY Z CESTY 16:00 h OKEM DOBRODRUHA, projekce soutěže neprofesionálních filmů s udělením CENY SRDCAŘI. CZ, o udělení ceny rozhoduje superstar porota: MIREK NÁPLAVA a PETR KAŠPAR * MUZTAG ATA Na sedmitisícovku s kardiostimulátorem * India Joga * FASZINATION KLETTERSTEIG * NEPÁL UTAJENÁ ZEMĚ SNĚŽNÉHO LEOPARDA * ODKAZ TÓNA DOBEŠA * JUŽNÁ STRANA * Ruiny HistOrie * EXPEDÍCIA KA- ZACHSTAN * DIVOKÁ INDIE * JESKYNNÍ AUTOBUS * BRUNEI ZELENÉ SRDCE BORNEA * STOPEM DO ÍRANU 19:15 h ERIKIT Deník z cesty do jiného světa, režie František Mach, ČR 50 min. (2013) Autor uvede film, který je cestou z uskutečněných dětských snů a otcovských slibů. Míst, kam lidská noha ještě nevkročila, rychle ubývá. Avšak severovýchodní Sibiř skrývá za stopami minulosti nepředstavitelné bohatství v těch nejextrémnějších podobách. Skupinka Čechů a Jakutů se vydává na cestu srdcem republiky Sacha do nejodlehlejšího pohoří severu, v němž pramení nejhůře dostupná řeka Sibiře Erikit. Ta se pak stává cestou do světa patřícího duchům tajgy, kde místa nenesou jména, kde internet je neznámé slovo, a kde příroda rozhoduje o životě. ALONE ON THE RIVER, režie Stephane Pion, Francie 36 min. Z Káthmándú přes zmrzlé vrcholy až do nejhlubší rokle v Langu Kola, 5 extrémních kajakářů a výjimečná expedice: 30 dnů samostatnosti v odlehlé oblasti Himálaje a 550 km na řece s klesáním přes stop. Dělnický dům, Hybešova 1 17:00 h otevírá se festivalová Růžova Černohorská pivnice a bufet skvělé pivo a prostor pro volnou zábavu (kytary vítány) do 24:00 h sál S2 scéna KOTLÍK 18:00 h MEGBOLONDUL zahájení tradiční šifrovačky 20:40 h koncert: HOVADUO a VEKA... místní kapely hrajou světově! Na koncert platí festivalová vstupenka z kina (náramek), ostatní za pade. Moravský kras 21:00 h RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí se, plazí se... SOBOTA 22. listopadu 2014 Staré, Komenského ul. 09:00 h LIMONÁDOVÝ GRENA BĚH do vrchu se zátěží Moravský kras 10:00 h RAJBAS PRAGULKA (Прoгулка) zase do podzemí Kdo se dříve přihlásí, ten jde spíše leze, brodí se, plazí se... Čajovna a klub ULITA, Boženy Němcové 2a Workshopy: 09:30 h MARIE KLEMENTOVÁ: Základy orientace 11:45 h JANA ŠTRAJTOVÁ: První pomoc na cestách Dělnický dům, Hybešova 1 Výstavy fotografií: Jarmila Štuková, Lenka Klicperová Afghánistán očima dvou reportérek Pavel Nesvadba Pozdní sběr velký sál Program na scéně KOTEL uvádí Faust a Čiko 13:30 h HONZA VLASÁK: BEST OF ZE ŽIVOTA CYKLOTREMPA Zlomený krček stehenní kosti v Bielorusii a tak dál... 14:30 h DANIEL Šakal a PET- RA: MEZI DĚTMI NA STŘEŠE SVĚTA Jsou si v něčem himálajské a české děti podobné? Nakolik se jejich hodnoty liší a v jakých snech se naopak potkávají? 15:25 h JESKYNĚ TAM A ZPĚT představení nové a zajímavé knihy 15:30 h MIREK JAKEŠ: 14 NA SEVERNÍM PÓLU! V roce 1993 došel jako první Čech na lyžích na severní pól a zjevně ho to začalo bavit. Asi málokterý polárník bere na cesty kytaru. 16:30 h JINDŘICH BÖHM: TRA- JEKT ESTONIA, DVACET LET STARÉ OTAZNÍKY Potápěč a sběratel příběhů, které zaplavila voda poodhalí, co na vraku trajektu Estonie objevili i možné příčiny, proč šel před dvaceti léty ke dnu. O neochotě úřadů katastrofu prošetřit i o záhadných zmizeních důležitých svědků. 17:30 h MNISLAV ZELENÝ ATA- PANA: MEZI KOFÁNY Víte, v čem se původní obyvatelé Latinské Ameriky liší od Evropanů? Nezoufají si, protože ví, že je krásné žít za jakékoliv situace. Říká etnolog, který povypráví nejen o tom, jak se stal legendou mezi Kofány. 18:30 h OKEM DOBRODRUHA, předání cen a projekce úspěšných snímků soutěže neprofesionálního filmu. 19:45 h LUCIE VÝBORNÁ: Z BASE CAMPU POD K2 Moderátorka s adrenalinem v krvi byla u toho, když Radek Jaroš zdolával svou poslední osmitisícovku. Mimo jiné prozradí, jak se na takové horolezecké expedici nestát chlapem. 20:45 h NaFEST prezentace netradičních cest na festival Rajbas, ve chvíli rozhodování poroty pozve kapela DABLJŮ na tancovačku. 21:30 h vyhlášení výsledků soutěže NaFEST a předání cen sál S2 scéna KOTLÍK Program moderuje Lukáš Lumír Hubert 14:00 h JOHNNY PAVLÍK: TEXAS Většina Čechů, kteří Texas navštívili, se už domů nevrátila. V 19. století zde zapustili kořeny ve velkém počtu. Jestli si vybrali dobře, můžete nyní posoudit sami. 15:00 h MIROSLAV LONDÝN: ZA KRÁSAMI SEVERU Devět měsíců práce v Kanadě a poté útěk za vytouženým snem na tři měsíce do divočiny na Aljašce. 16:00 h Bratři HUBERTI: V POD- ZEMÍ I POVRCHU BOSNY A HERCEGOVINY Zavedou nás nejen do speleologického objevu roku 2013, ale i do bosenských Punkevek. Navštívíme 15kilometrovou jeskyni objevenou teprve před dvěma lety. Dozvíme se, jak se dá použít dětský nafukovací bazének a proč jsou některé objevy doslova výbušné. 17:00 h ŠTĚPÁN JIRKŮ: LAPON- SKÉ ZLATO Měsíční putování na lodi nejen po jezeře Inari severozápadním Laponskem. 18:00 h MARKÉTA KUTILOVÁ: SRÍ LANKA Jinak, než ji uvidí běžný návštěvník turista. Pohledem humanitární pracovnice Člověka v tísni i mamky s báglem a dvouletým dítětem. 19:00 h S RAJBASEM SPOR- TOVNĚ DO SVĚTA, blok prezentací netradiční cestovky CK Rajbas Outdoor Travel - TÁŇA ZAVŘELOVÁ: MANASLU A TSUM VALLEY TREK, 30 min. - JAROSLAV JINDRA: ENFIEL- DY NA STŘEŠE SVĚTA, film 60 min. - TAŇA ZAVŘELOVÁ: NA BĚŽ- KÁCH HORAMI ŠVÉDSKA, 30 min. 22:00 h Hraje DABLJŮ! Máte ještě dostatek sil? Jen měkkoni netančí! NEDĚLE 23. listopadu 2014 Kino, Hybešova 6 výstava fotografií: Zdeněk Špíšek CESTY Z CESTY Filmy a besedy uvádí Jirka Dražil 10:00 h ZOLTÁN PÁL: SNĚŽNÝ LEOPARD Sněžného leoparda získá, kdo dosáhne pěti nejvyšších vrcholů území bývalého Sovětského svazu. Pik Kommunizma m. (Tádžikistán), Pik Pobědy m. (Čína / Kyrgysztán), Pik Lenina m. (Kyrgysztán / Tádžikistán), Chan Tengri m / m. (Kazachstán / Čína / Kyrgysztán), Štít Korženěvské m. (Tádžikistán). 10:55 h PETR KAŠPAR: ZTRA- CENI V INDICKÉM OCEÁNU Český filmový štáb se vydal natočit dokument o největším přírodním atolu Indického oceánu s unikátní flórou a faunou. Svět pod hladinou, ale i nad ní, zaznamenali filmaři unikátní technikou. To vše s vědomím, že může každým okamžikem dojít ke konfrontaci se somálskými piráty, v jejichž vodách se atol nachází. 11:50 h ZDENĚK ŠPÍŠEK: BRUNEI ZELENÉ SRDCE BORNEA Do srdce nížinného deštného lesa proti proudu řeky Temburong, územím Ibanů, sběračů damaru. Měsíc plný zážitků ze života vědce. O fungování pralesa s jeho pozoruhodnými obyvateli a jejich strategii přežití. Prozkoumáme i pobřežní mangrove s krokodýly a pivní opicí, kerangové lesy s masožravými rostlinami a lesy s obřími jehličnany s jehlicemi připomínajícími listy. 12:45 13:00 h přestávka 13:00 h SILVIE RYBÁŘOVÁ: GRAND PRIX V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ Začínala v Blansku v krytém bazénu a teď odvážně plave třeba mezi jedovatými hady v Argentině a odhání piraně, jindy zase přes chladivá kanadská jezera a sbírá přitom přední umístění v extrémních závodech světové série Grand Prix. 13:50 h PETR VABROUŠEK: Z HAVAJE NA ANTARKTIDU Je stále aktivní legendou světového triatlonu, 15 v řadě na Havaji, 150 dokončil Ironmana (32 vítězně), dvakrát zvítězil ve světovém poháru. Běžně závodí po celém světě, přesto trochu překvapí jeho start v Antarktidě, kde v rekordních časech zvítězil v maratonu (42 km) a ultramaratonu (100 km). 14:50 h TI, KTEŘÍ UTÍKAJÍ PĚŠ- KY, Tarahumarové a poselství Bílého koně Nakladatelství Jota 2014 křest knížky Milana Daňka provedou ultramaratonské sudičky Tomáš Rusek, Jaroslav Kocourek a Alena Žákovská. a na závěr filmová premiéra: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA, režie: Radek Popelka, produkce: Jan Popelka, ČR 50 min. (2014) Tramp, náčelník, kurátor pro mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa i civilizace. Filmový cancák o vítání slunce u Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky. Dokument pokračuje v cyklu o nejen blanenských osobnostech Živá paměť. Další informace o programu a hostech nejdete na

6 Zpravodaj města Blanska číslo listopadu 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Živá paměť: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA Další osobnost, kterou představuje cyklus Živá paměť, má za sebou dlouholeté působení ve veřejném životě v Blansku a stojí za mnoha projekty, které fungují a rozvíjejí se dodnes. Natáčení rozhovoru s Milanem Daňkem na festivalu Rajbas Foto: S. Mrázek Anotace k novému filmu praví: Tramp, náčelník, kurátor pro mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa i civilizace... Filmový cancák o vítání slunce u Rudých půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky. Autoři snímku Jan Popelka a Radek Popelka tak tentokrát sáhli po člověku mimo uměleckou oblast. Čím vás Milan Daněk oslovil, že jste ho vybrali pro další díl cyklu? RP: Při výběru člověka, o němž chci natočit film, mě zajímá zejména jeho fotogeničnost. Za tímto slovem se pro mě skrývá schopnost vyprávět a zároveň pohotově a originálně reagovat v situaci, ve které se člověk nachází. Dalším hlediskem je vizuální atraktivnost u Daňka je to pohled do zákulisí festivalu, běhání, profese kurátora pro mládež, podíl na blanenské kulturní frontě, hledání různých výzev, trampství a samozřejmě pak cestování. Liší se film v něčem od předchozích snímků? JP: Hlavně vybranou postavou. Chtěli jsme, aby cyklus nebyl jen u umělcích, i když k nim máme asi nejblíž. RP: S panem Poláškem a Radimem Kolářem jsme natáčeli převážně v Blansku. Ale s Danym jsme točili hodně přímo na akcích, které pořádá nebo kterých se účastní. V Blansku např. na festivalu Rajbas Outdoor Kotlík nebo v Klubu Ulita na Večeru s Kotlíkem. Na Rajbasu jsme mu např. dali na tělo malou kameru, abychom zaznamenali festival z jeho perspektivy. Kde všude jste natáčeli? RP: Natáčeli jsme v Brně v nakladatelství Jota, v Soběšíně na táboře pro děti, kde je Dany vedoucí, v Lomnici, ale použili jsme i záběry z materiálů, které natočil na svých cestách po Brazílii, Indonésii, Nové Guineji, v Kongu a mnoha dalších zemích světa. Ale také u něj na chatě. Probrat se deníky a posléze pak videoarchivem Milana Daňka bylo delší než samotné natáčení, které probíhalo od listopadu 2013 do září Bylo to jako hledaní malých valounků ve zlatonosném potoce. Materiál natočený po celém světě za 15 let v sobě skrývá motivy, které lze propojit do zcela jiné kompozice. Film tak koketuje s otázkou proč se vydat na cestu, nikoliv jen kam. A kde ta touha vůbec vzniká, z čeho vyrostla z foglarovsko-romantického BUĎ- ME SVORNI nebo kerouackovsko- -tuláckého ON THE ROAD? Jak se cítíš ve společnosti takových jmen jako Jiří Polášek nebo Radim Kolář? MD: Trochu rozpačitě. Nemyslím, že bych si to nějak zasloužil. Máš za sebou hodně práce především v práci s dětmi. Jak dlouho se jim věnuješ? MD: Od dětství jsem ovlivněn spisovatelem Jaroslavem Foglarem. My jsme ho nejen četli, ale také žili. A postupně jsem došel do věku, kdy jsem odrostl dětství a chtěl jsem to nějak vrátit, stejně jako Rikytan v Hoších od Bobří řeky. Asi dvacet let jsem vedl oddíl. Od svých 21 let až doteď jezdím na tábory jako hlavní vedoucí. Ty máš ale práci s mládeží i jako pracovní náplň. MD: Měl jsem to štěstí, že jsem se v oddíle setkával s dětmi, z kterých vyrostli úspěšní lidé a byli to takoví ti, jak jim říkám, hodňásci. Když po revoluci přišla výzva pracovat s těmi zlobivějšími, tak jsem začal pracovat s dětmi, které neprošly nějakým tím foglarovským mládím, ale naopak se dostávaly do problémů. Začal jsem pracovat v protidrogové oblasti a s problémovou mládeží. Stál jsi také u založení několika projektů, kde se děti mohou realizovat, např. Klubu Ulita. MD: To všechno souvisí s mým životem. A opět nejdříve byla Ulita pro ty hodňásky. Z mé profese přišla výzva udělat něco i pro ty, kdo nevyznávají výhradně pozitivní aktivity. Tehdy jsem pracoval na okresním úřadě jako protidrogový koordinátor a byl jsem zodpovědný za realizaci protidrogové politiky v rámci celého okresu. S tím souviselo i zakládání nízkoprahových center. Zpracoval jsem projekt a předložil prostřednictvím občanského sdružení, které jsem předtím spoluzakládal a několik let vedl, což byla právě Ulita. Tak následně vznikl dnešní a dávno již samostatně fungující klub PVC. Pravidelně se stavíš na starty maratonských závodů. Co pro tebe znamená běhání? MD: Běhám nepřetržitě od svých 16 let. Nevím, jestli se to dá ještě běháním nazývat, protože když to někdo vidí, tak by o tom pochyboval. Podle svého stylu jsem dostal indiánské jméno Medvěd. Angažoval jsem se také v Okresní běžecké lize, protože jsem zažil léta, kdy to pro nás znamenalo strašně moc a dělal to tenkrát Zdeněk Tomášek ze Sloupu. Poměrně brzo zemřel a já jsem byl z těch běhajících lidí tzv. služebně nejstarší. Běhám už 35. nebo 36. sezonu. Cítil jsem povinnost pokračovat v tom, co udělal. Tyto aktivity převzali další lidé a rozvíjejí je dál. Co to pro tebe znamená? MD: Vždy říkám, že když někdo něco dělá, tak má současně pracovat i na na tom, aby z té aktivity mohl jednou odejít, a přitom vše pokračovalo dál. Takhle uvažuji ve všem. Ne, že bych úplně odešel z Okresní běžecké ligy. Jsem určitě rád, že dnes pracuje nejlíp za tu dobu, co existuje. Stejně tak, že dál funguje Ulita či PVC. Blanenští tě ale asi nejvíc budou znát jako cestovatele z tvých filmů. MD: Výpravy do přírody jsme pořádali od dětství. Později tam, kam dojel vlak Rumunsko nebo Kavkaz. A po revoluci se otevřel svět, o kterém jsme si do té doby mohli jenom číst. Byl to pro nás velký objev, že ten vysněný svět ještě existuje. Nevěřili jsme tomu, že je ještě možné potkat se s nějakými přírodními národy, které se živí lovem a sběrem. To se za totality zdálo pohádkové až nemožné. A je to možné i dnes. Zúčastnil ses závodů s indiány v Mexiku a napsal jsi o nich i knížku, která právě vychází. Považuješ to za vrchol svého běhání, nebo máš ještě další cíle? MD: Já nehledám vrcholy běhání. Běhám, protože z toho mám radost. Vrchol bude, když pořád budu mít možnost vyběhnout do lesa, a nemusím uběhnout zrovna 80 km, ale stačí třeba 10 km, a radovat se z toho, že to pořád jsem ještě schopen uběhnout. To beru jako cíl. Není mým snem vyhrávat nějaké závody, nikdy jsem nevyhrával a ani jsem po tom nikdy netoužil. Nebyly to moje cíle. S Alenou Žákovskou jste procestovali téměř celý svět. Co ti cestování dává? MD: Pohled na cestování se mně hodně změnil. Ze začátku to byly sportovní cíle dosáhnout nějakého vrcholu, přejít ostrov, zkontaktovat zajímavé lidi. Ale postupem času, jak člověk získává zkušenosti, tak si uvědomuje, že ty hodnoty jsou v něčem jiném než trhat rekordy. Právě v tom poznání, že zajímavé a pěkné věci nejsou k vidění jen na druhém konci planety. Pomohlo mně to v tom, že vidím věci s nadhledem. Třeba když se člověk vrátí z opačného konce světa a přijede do Blanska a raduje se, že zde vše funguje, že zde máme hezkou přírodu, kterou nikdo neničí takovým způsobem jako někde pralesy v Amazonii nebo na Borneu. Člověku to umožňuje pozitivnější náhled na ten náš svět, že nevidí jenom to špatné, ale lépe dokáže vidět i to dobré. V Blansku je totiž takový nešvar, že pokud se o něčem mluví, tak zejména o tom, co je zde špatné a chybí nám nějaká hrdost na naše město. Ten, kdo cestuje, tak to vnímá úplně jinak. Mění se cíle i smysl cestování. Naše setkání s Caballem Blancem, které popisuji v knize, uzavřelo nějakou kapitolu, kdy si člověk říká, že není potřeba jen brát a vozit nějaké senzace, ale že je dobré se zamyslet nad tím, jak to vrátit. Takže z prodeje knížky Ti, kteří běhají pěšky nebo filmu Run Free podporujeme Indiány. Jde o to, aby nezanikly jejich tradice a ta kultura nadále přežila. Jsi hodně aktivní člověk. Jak nejraději odpočíváš? MD: Na chatě. Když někomu říkám, že se starám o skalku a stromečky, tak tomu nikdo nevěří. (směje se) S Milanem Daňkem aka Danym se znáte již dlouho, ale překvapilo vás během natáčení něco, co jste o něm ještě nevěděli? JP: Mě překvapila především jeho plachost. RP: S Danym jsme už dělali několik filmů, spolupracujeme s ním již deset let, takže víme, že má schopnost dobře vyprávět. Ale tady se ukázalo, že dokáže vyprávět o svých cestách, ale ostýchá se mluvit o sobě. Přimět ho k povídání bylo někdy těžké, kolikrát jsme na to museli oklikou, ale nakonec vše dobře dopadlo. Bylo zde řečeno, že jsi nesmělý až plachý. Jak se ti s Honzou a Radkem spolupracovalo? MD: Já nejsem zrovna předváděcí typ, tak jsem před kamerou hodně nervózní. Ale co se týká obou těchto pánů, tak jsou decentní, jsou takoví ti Marci Ebenové, nenadávají svým objektům, dokážou navodit takovou atmosféru, že tréma opadne. Kdy mohou diváci nový snímek zhlédnout? MD, RP: Křest knihy i premiéra filmu se uskuteční na závěr letošního festivalu Rajbas v neděli 23. listopadu ve 14:50 hodin v blanenském kině. Vstup na premiéru a křest je volný. Kdo by si rád koupil knihu nebo DVD, bude mít možnost. Film na DVD bude možné později zakoupit i v Informační kanceláři Blanka. Speciální výstava Dalmatin klubu ČR přilákala do Blanska účastníky hned z několika evropských zemí Nejlepší jedinec třídy čestné Vítěz speciální výstavy mladý BOJ Vítěz speciální výstavy pes + BOS Vítěz speciální výstavy fena + BOB Souběžně s Evropskou výstavou psů v Brně proběhla v sobotu 25. října 2014 v prostorách Dělnického domu v Blansku Speciální výstava Dalmatin klubu ČR (dále jen DK ČR). Účast byla odpovídající významu dané akce, celkem bylo přihlášeno osmdesát dva dalmatinů, z toho pak třiadvacet z několika evropských zemí. Domácí i zahraniční účastníky posuzoval zkušený rozhodčí pan Jean Pierre Achtergael z Belgie (chov. st. GREEN GARDEN). Vše v kruhu pak probíhalo v klidu a pohodě, pan rozhodčí byl profe- Výsledky blanenské soutěže: Nejlepší štěně Nejlepší dorost Nejlepší veterán BOV sionál ve všech směrech: klidný, trpělivý, důkladný a hlavně spravedlivý, uvedla Mgr. Dagmar Coubalová, předsedkyně DK ČR. Za Dalmatin klub ČR děkuji všem lidem, tj. členům výboru, členům klubu a jejich rodinným příslušníkům i dobrovolníkům, kteří se na uvedené akci jakkoli aktivně podíleli, firmě VETAMIX pak za sponzorské balíčky pro každého dalmatina, zaměstnancům Kulturního střediska města Blanska za vstřícnost k vystavovatelům i pesanům a v neposlední řadě také představitelům města Blanska za umožnění akci v tak příjemném prostředí uspořádat, řekla na závěr předsedkyně DK ČR. Foto: S. Mrázek V dřevěném kostelíku bylo požehnáno restaurovanému svatostánku Několikaleté úsilí o celkovou obnovu interiéru a zařízení dřevěného kostelíka v Blansku bylo završeno restaurováním a umístěním původního svatostánku v lodi kostela. V neděli 2. listopadu 2014 pak proběhlo jeho slavnostní požehnání za účasti patriarchy Československé církve husitské bratra Tomáše Butty. Ikony a celý ikonostas v blanenském kostelíku, datované svým vznikem do druhé poloviny 18. století, byly v letech postupně restaurovány za pomoci dotací Jihomoravského kraje, města Blanska i vlastních peněz farnosti a obětavých dárců. V roce 2013 jsme získali pro kostel příslib dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Moravský kras. Restaurování bylo dokončeno v srpnu 2014 a zbývalo tedy jen umístění svatostánku v interiéru kostela, uvedl místní farář Martin Kopecký. VN1 Arrow to My Heart Aisha s Heritage (CZ) VN1 Roberta Julie Vitmar (CZ) V1 ICh Ch Divalinor Cout of Gold (BG) V1 GCh Ch Dignity of Hettynky Sunset Dalmatian (CZ) V1 CAJC Jamiroquai The Astonishing (RU) V1 CAC GCh JCh G Rich Woody Genesis Dalmadami (CZ) V1 CAC Cinnamon Swirl vonascabach (RU) Veškeré další informace nejen o této výstavě a činnosti klubu najdete na red Veškeré ikony, ikonostas i svatostánek restaurovala akademická malířka Renata Bartoňová a řezbář a pozlacovač pan Petr Bortlík. Samotné práce pak proběhly pod odborným dohledem Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Brně. Sanktuarium nebo sakramentarium (z lat. sacramentum, svátost) je ve středověkých kostelích ozdobný výklenek po levé straně hlavního oltáře, určený k odkládání svátosti oltářní. U příležitosti této slavnosti byla také v kostelíku otevřena výstavka svatebních oznámení a fotografií z letošních svatebních obřadů. red Mezi obyvateli na Nové Guineji. Foto: A. Žákovská Projekt: Živá paměť cyklus o nejen blanenských osobnostech Film: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY MILANA DAŇKA 50 minut, Česká republika, 2014 Produkce, zvuk: Jan Popelka Kamera: Radek Popelka, Jan Popelka, Milan Daněk, Alena Žákovská, Renata Žižlavská Střih, režie: Radek Popelka Stanislav Mrázek Samotný obřad žehnání svatostánku (vlevo), jenž vedl bratr patriarcha Tomáš Butta. Foto: J. Franchi Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, , tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3

Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3 Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2 Městská knihovna vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce str. 5 číslo 3 > 11. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Blansko

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 22/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska DDM v novém kabátě - str. 6 Šebrov - Kateřina Rožmitálova 6, info@realitymacocha.cz

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str. 8 120 let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva VOLBY 2008 přehled volebních okrsků str. 2 10 let trati Brno Česká Třebová Týden knihoven. 12. října str. 4 str. 7 Pracovníci firmy DSB EURO s.r.o. instalují v zámeckém parku opravenou sochu Fauna s flétnou.

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

Dveře kina zdobí graffi ti str. 5. číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Advent v Blansku str. 3 Dveře kina zdobí graffi ti str. 5 Turistická sezona 2011 str. 4 Vítání sv. Martina fotky str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 19 23. listopadu 2011 informační čtrnáctideník zdarma

Více

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 11. říjen 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplňte dotazník k úrovni služeb MěÚ str. 3 Epilepsie? Vidím to optimisticky str. 5 MKD dostal dárek ke Dni seniorů str. 5 Nová kniha mapuje historii zdravotnictví str. 7 Na Martina k Poledníku str. 8

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

Investice ke konci roku

Investice ke konci roku Výměna OP bez sankce jen do konce roku str. 2 Telefonní seznam Nemocnice Blansko Rajbas Outdoor Kotlík program festivalu str. 3 str. 5 Investice ke konci roku Oprava chodníku u polikliniky na ul. Sadové.

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8

Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2. Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Velkokapacitní kontejnery v dubnu str. 2 Telefonní seznam MěÚ Blansko str. 5 číslo 7 > 15. dubna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Vedení města přijalo nejlepší učitele str. 8 Letos

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 10. KVĚTEN 2010 ČÍSLO 9 Volby do PS PČR 2010 seznam volebních okrsků str. 3 Soutěž neprofesionálních filmů Zlaté slunce 2010 Dvě výročí Společnosti Katolického domu str. 4 str. 8 Historický jarmark nabídne zábavu pro děti i dospělé

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Vítání sv. Martina úspěšné

Vítání sv. Martina úspěšné Změny v systému pomoci v hmotné nouzi str. 2 Jak se baví senioři Junioři Black Hill Blansko bronzoví str. 5 str. 8 Vítání sv. Martina úspěšné Druhé Vítání sv. Martina přilákalo do ulic na průvod a do zámeckého

Více

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru

Fotografie občanů pomohly při vyšetřování požáru Velkokapacitní kontejnery v září str. 2 Nabídka cvičení pro rok 2006/2007 Vztah J. Wankla a J. Mánese str. 7 str. 8 I N F OR M AČ N Í Č T R NÁC T I DE N Í K Z DA R M A W W W. BL A NSKO.C Z 2 4. S R P NA

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25.

Komorní orchestr města Blanska oslavil třicátiny. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 25. Připravuje se revitalizace dětských hřišť str. 2 Komorní orchestr města oslavil třicátiny Zahájení turistické sezony 2008 se kvapem blíží! str. 8 str. 8 Z Otázek a odpovědí Dotaz: Ráda bych věděla, kdy

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY Rastislav zve na galakoncert: Carl Orff Carmina Burana str. 2 Kuželkářky završily úspěšně sezonu str. 7 Blanenští slavili Den dětí str. 4 Dotace na sociální služby str. 2 Blansko královstvím streetballu

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 9 13. května 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Bambiriáda volnočasové aktivity pro děti str. 4 Pozvánka na noční program v kostelech str. 4 Chataři zaplatí za odpad méně str. 2 Blansko připravuje cizojazyčný web str. 3 Scandiano: Hry napříč kontinenty

Více

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10

Italští studenti na návštěvě v Blansku. str. 8 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 29. KVĚTEN 2008 ČÍSLO 10 Dráha pro RC modely má nový povrch str. 4 Italští studenti na návštěvě v Blansku Veteran Tour Macocha soutěž historických vozidel str. 8 str. 8 U kostela sv. Martina bylo dokončeno rozárium Památník Karoliny

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 11 Listopad 2014 Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul. Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma

Více

Přijede Miloš Zeman, navš ví Blansko, Černou Horu i Boskovice

Přijede Miloš Zeman, navš ví Blansko, Černou Horu i Boskovice KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 24 úterý 25. listopadu 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Oprava se protáhne Rekonstrukce

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY. Stavba koupaliště zahájena PŘIJMEME NA HPP AKCE! NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Z RCA DLO Z RCA DLO. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY. Stavba koupaliště zahájena PŘIJMEME NA HPP AKCE! NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ DOTACI VYØÍDÍME ZA VÁS www.pomocpro.cz Ing. Pavel PROCHÁZKA, MSc IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI.

Více

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10

Hřiště u základních škol využití pro veřejnost. str. 4 str. 8 INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 28. KVĚTNA 2007 ČÍSLO 10 Program Olympiády dětí a mládeže str. 3 Hřiště u základních škol využití pro veřejnost Městská policie Blansko slaví 15 let str. 4 str. 8 Cestovní doklady si můžete také vyřídit v rozšíře- ných úředních

Více