Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy):"

Transkript

1 DTP podklady - přednášky 1 Organizace kurzu SA_339 DTP - Počítačová grafika doc. Ing. Stanislav Horný, CSc, Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy): 1. Prezentace a komunikace 2. Technologický řetězec tvorby dokumentů (zadání, návrh, tvorba, tisk, distribuce) 3. Navrhování dokumentů, design, kompozice 4. Tvorba dokumentů praxe - typografie písma, odstavce a stránky 5. Práce s barvou (barevné modely, zásady s vzorce pro skenování ) (6. Elektronické prezentace) KIT Ing. Z. Šedivá 7. Nové technologie (digitální tisk, Live Picture, stochastické rastry...) 8. Návštěvy ze světa praxe: Lang (Corel, pravidla sazby), Kamarád + HP (fotografování nad 8000m, práce s velkými objemy obrazových dat, velkoplošný tisk (ACD See???)) Cvičení - souhrn (hlavní pracovní bloky): 1. hlavní smry: - filosofie práce s nejvíce potebnými programy - tvorba grafických prvk budoucích dokument - sazba dokument a úprava kompozice stránky 1. Základy práce s grafickými programy (bitmapová a vektorová grafiky, volba nástrojů, plus a minus) 2. Cvičení na tvorbu kompozice dokumentů, 3. Práce v prostředí programu CorelDRAW 4. Pravidla sazby textů a zásady předávání zdrojových dat k sazbě 5. Práce v prostředí programu CorelPHOTO-PAINT (PhotoShop 6 CZ) 6. Práce v prostředí programu CorelVentura 8, AdobeInDesign

2 DTP podklady - přednášky 2 Požadavky k zápočtu:???? závěrečný test (asi v průběhu poslední třetiny semestru ne na posledním cvičení!) z teoretické části zdroje: přednášky a předepsaná literatura (nutno získat 75% bodů)!!!!! odevzdané (v papírové nebo elektron. podobě nebo pouze prezentovány na obrazovkách) dokumenty dle jednotlivých zadání (termíny a podrobnosti budou v průběhu semestru upřesnovány) Zápočtová cvičení: Osobní monogram, logo skutečné nebo fiktivní firmy projekt upresnit na 2.cvičení, - cvičení na VC grafiku Firemní vizitka - cvičení na VC grafiku a kompozici Firemní dopisní papír, - cvičení na VC grafiku a kompozici Plakát - kopie vzoru (+ pokus o vlastní kompozici - NEPOVINNÉ) - cvičení na typografii (a kompozici) Bilboard skutečné nebo fiktivní firmy Obal na CD (hudební, příp. i firemní ), potisk firemní uniformy, auta, objektu, výrobku, obalu (individuálně dle volby projektu minimálně dvě dila) - cvičení na BM grafiku, design a kompozici??? Katalog produktů firmy - cvičení na sazbu v sázecím programu??? Výroční zpráva min. 2 sloupce, stran, 3 kapitoly cvičení na sazbu v sázecím programu + Drobná nepovinná cvičení na zajímavé nebo důležité operace Literatura Horný, S.: Od DTP k pre-pressu, Grada Publishing, Praha 1996, ISBN Horný, S.: Počítačová typografie a design dokumentů, Grada Publishing, Praha 1997, ISBN Horný, S.: Návrh a tvorba prezentací na WWW, VŠE, Praha 1998, ISBN Horný, S.: Materiály ke cvičení - Informatika: Power Point 2000, VŠE, Praha 2001, ISBN HORNÝ, S.: Kreslíme a malujeme s programem CorelDRAW8, VŠE, Praha 1999, ISBN HORNÝ, S.: Počítačová grafika teorie a praxe, VŠE, Praha 2000, ISBN HORNÝ, S.: Materiály ke cvičením DTP (PhotoPaint8 a Ventura8), VŠE, Praha 2000, ISBN: X HORNÝ, S.: Vizuální komunikace firem, Praha: VŠE, 2004,ISBN HORNÝ, S.: Digitální fotografie, Praha: VŠE, 2005, ISBN

3 DTP podklady - přednášky 3 Prezentation Development life cycle (DADI) Description - popis prostředí a záměrů popis firemního prostředí definice cílů a předpokládaných přínosů identifikace příjemců informací specifikace prezentovaných informací Architecture - informační architektura prezentace firmy specifikace typů dokumentů specifikace a zajištění dostupnosti zdrojových dat identifikace cílových skupin příjemců informací v dokumentech informační struktura jednotlivých typů dokumentů a případný návrh interakce - zpětné vazby informační a časové vazby mezi dokumenty Development - tvorba prezentačních materiálů volba postupů, zajištění organizace (vlastní nebo formou zakázky) volba nástrojů (HW, SW, lidi) využití prototypingu nebo již hotových produktů grafický design - grafická struktura dokumentů papírové dokumenty: náčrty a makety dokumentů elektronické dokumenty: flow chart diagramy - storyboard) Implementace - výroba, distribuce, testování kontrola, testování osvit, tisk, vypalování, zveřejnění stránek distribuce výuka "k používání" (u elektronických dokumentů)

4 DTP podklady - přednášky 4 Vizuální prezentace, firemní styl Informační systémy jsou zaměřeny na obsah komunikace Nástroje prezentace informací určují formu vnímání informací Cíl je společný přispět ke zlepšení pozice firmy, nárůst zisku Nutno navrhnou a vytvořit konzistentní formu vizuální prezentace Firemní styl: vizuální projev firmy jednotný systém aplikace všech prvků firemního designu koordinace všech složek propagace a prezentace firmy Grafický manuál Především umístění firemní značky na stránce, její rozměry a barevnost, popis úvodních stran projektů a výročních zpráv, apod. Technologický řetězec tvorby dokumentu - shrnutí konverze textových předloh do digitální podoby pomocí textových programů konverze obrazových předloh do digitální podoby pomocí skeneru úprava digitalizovaných obrazových předloh pomocí grafických programů tvorba grafiky pomocí grafických programů sazba a stránková montáž, tj. spojení všech textových a grafických prvků (digitalizovaných předloh) v jediný celek pomocí programů pro sazbu a tzv. stránkovou montáž (v užším slova smyslu někdy nazývaných pouze DTP programy nebo sázecí programy) kontrolní nebo závěrečný tisk pomocí laserové tiskárny vytvoření souboru pro zpracování v osvitové jednotce a osvit filmů pomocí této jednotky (nebo jiný způsob finálního rozmnožování a šíření dokumentu). Uživatelé DTP technologií Programátoři a grafici... Vývoj: návrh stránky, volba písma, návrh a realizace grafiky, počítačová retuš, stránková montáž, snímání kreseb a fotografií skenerem + postupy snímání barevných předloh, vytváření barevných výtažků, tiskové rastry, soutisk barev a archová montáž současné období: střední a větší firmy specializované na tvorbu dokumentu - výrazná specializace v ovládnutí technologií a příslušného programového vybavení malé specializované firmy - dále platí dále požadavek celého širokého spektra znalostí + uživatel nespecialista - celé spektrum ale v menší hloubce podrobnosti Spektrum... parametry a způsob používání HW a SW návaznosti fází postupu tvorby návrh a příprava tvorby estetika, kompozice dokumentů, základy použití písma, použití barev pravidla a zásady typografie pořízení a zpracování textu a grafiky, korekturní pravidla sazba a montáž stránek dokumentů příprava dokumentů pro osvit orientačně i technologie zpracování v tiskárně a při dokončovací výrobě (základní principy a požadavky na vlastnosti předloh) cit, intuice, talent, rutina, trpělivost, pečlivost. SW pro DTP - textové programy Použití jednoduchá struktura stránek, minimum ilustrací, CB, malý rozsah tisk na poč. tiskárnách nižší typografická přesnost Funkce tvorba digitální podoby zdrojových textů kontrola zdrojových textů SW pro DTP - grafické programy - typy retušování, montáž odstranění nebo vložení částí obrazu speciální efekty - různá zakřivení obrazu, reliéfy, podložení obrazu pozadím nebo překrytí obrazu vrstvou změny jasu, kontrastu, barevnosti manipulace s obrazem - inverze, převrácení obrazu vodorovně i svisle, rotace aplikace barevných filtrů široký výběr funkcí s barevnou paletou práce s objekty určenými barvou či nepravidelnou křivkou, atd. SW pro DTP - grafické programy - typy tvorba BM grafiky konverze obrazu do různých barevných hloubek a barevných modelů běžné filtry - zaostřování obrazu, mlžení obrazu, změna kontrastu a jasu, ovládání jednotlivých barevných kanálů v obrazu speciální filtry - pokládání určitých masek na obraz, např. sklo, vítr, reliéf, vlna, mozaika velké množství různých typů štětců simulace různých typů barev - např. vodové, olejové, tuž, inkoust, různě tvrdá tužka různé typy papíru, pro povrchy objektů lze vybírat z rozsáhlé knihovny textur SW pro DTP - sázecí programy Druhy programy nejnižší (do 200 $) cenové kategorie (Microsoft Publisher, PagePlus Publishing, Aldus HomePublisher, ) programy střední a vyšší (do 1000 $) cenové kategorie

5 DTP podklady - přednášky 5 (QuarkXPress, PageMaker, CorelVentura, FrameMaker, Calamus, Adobe InDesign) programy komplexního charakteru v nejvyšší (nad 1000 $) cenové kategorii (3B2, Interleaf 5, Decwrite Pro, Quantel Printbox) Funkce arzenál nástrojů pro tvorbu struktury stránky a struktury dokumentu integrace zdrojových prvků do jediného dokumentu složitě strukturované, dlouhé dokumenty, nutnost vytvářet podklady pro tisk barevných dokumentů (barevné separace) Shrnutí omezené ve speciálních textových a grafických funkcích, výborné pro formátování textu, grafiky a pozadí dokumentu schopny speciálních typografických a formátově orientovaných funkcí, umožňují přesnou kontrolu umístění jednotlivých prvků dokumentu schopny tvorby a správy dlouhých dokumentů (styly, obsahy, rejstříky, číslování, stránkování), využívány profesionály v oboru počítačové sazby a montáže. SW pro DTP - sázecí programy - oblasti využití - 1 Složitě strukturované dokumenty: charakteristika různý druh a barva grafických i textových prvků (kombinovaných v prostoru jediné stránky) překrývání a průhlednost prvků tvarování a obtékáním textu struktura dokumentu = vzájemné postavení jednotlivých prvků v prostoru jediné stránky SW pro DTP - sázecí programy - oblasti využití - 2 Dlouhé dokumenty: charakteristika značná délka textové části složené z více hierarchicky členěných částí ke struktuře stránky přistupuje struktura dokumentu jako celku struktura dokumentu = vzájemné postavení a návaznost částí SW pro DTP - sázecí programy - oblasti využití - 3 Publikování ve skupinách: charakteristika: společná práce na dokumentu prostřednictvím sítě v relativně shodném čase společná práci různých autorů na dokumentu prostřednictvím různých programů, různých (i nepropojených) počítačů a v prostředí různých platforem program (systém) musí: mít české dělení a pravopis, podmíněné prvky dokumentu umět sledování a definice propojených souborů, aktualizace a sledování změn disponovat síťovou podporou a minimálně musí umožňovat sdílení šablon dokumentů být schopen integrovat zdrojová data nejrůznějšího původu SW pro DTP - volba programu - 2 Jakou kategorii programu? grafické a sázecí programy disponují ve větší či menší míře funkcemi, které jsou hlavními funkcemi všech tří kategorií programů rozdíl je v rozsahu těchto funkcí a ve způsobu jejich ovládání v domovských programech mají tyto shodné funkce svojí specifickou, dominantní úlohu všechny tři kategorie programů lze ale za určitých okolností a pro určitý typ dokumentů použít jako koncový - finální nástroj SW pro DTP - pomocné programy jednoduché obrazové databáze trasovací programy práce s fonty instalace... kerning kresba znaků správa barev systémy správy obrazových souborů plug-in sken SW pro DTP - pomocné programy Korekce bitmap Binuscan Podpora maskování Extensis MaskPro Ultimatte KnockOut Technologie PDF - Acrobat - 1 Nekompatibilita mezi technickým a programovým vybavením a operačními systémy: obtížná výměna dokumentů elektronickou cestou při výměně ASCII textu se všechny formátovací instrukce a grafické informace ztrácejí Acrobat je sada programů a současně i technologie používá hyperdokumentový princip je vysoce flexibilní a univerzální lze možné bez problému použít pro digitální tisk, osvit, Internet, CD-ROM nebo prezentaci základem pro tvorbu formátu PDF byl jazyk PostScript (je to ale objektově orientovaný popis dokumentu) soubory jsou maximálně zkomprimované Acrobat slouží: k tvorbě a prohlížení dokumentů jako komunikační medium k distribuci dokumentů pomocí CD-ROM a dalších on-line služeb Technologie PDF - Acrobat - 2 Acrobat obsahuje tyto programy: Acrobat Reader slouží k prohlížení a tisku hotových PDF souborů u příjemců informací (volně distribuovaný program) Acrobat Distiller konvertuje PostScriptový soubor do PDF Acrobat Exchange organizuje soubory do jediného elektronického dokumentu doplňuje dokumenty o: hypertextové vazby mezi dokumenty, tématy či hesly poznámky a skoky apod. Vlastnosti formátu PDF: absolutní nezávislost na platformě, operačním systému, kódové stránce, písmu může obsahovat všechny typy prvků (text, vektorovou i bitmapovou grafiku) malé soubory, až 20x menší než PS soubor (lze použít pro archivaci nebo přenos velkých dokumentů) 100% bezchybný, lze chránit heslem proti tisku nebo editaci postupné načítání dat v pořadí text, fonty, vektorová grafika a bitmapy

6 DTP podklady - přednášky 6 Klasický řetězec CorelDRAW xxxx.cdr xxxx.eps (export) PageMaker (Ventura) xxxx.eps (import) montáž stránky na osvit xxxx.ps (tisk do PS) PDF řetězec CorelDRAW xxxx.cdr xxxx.ps (tisk do PS) Acrobat Distiller xxxx.ps (načtení) xxxx.pdf (vytvoření) Acrobat Exchange xxxx.pdf (načtení) kontrola, úprava xxxx.pdf, EPS Ventura (PageMaker) xxxx.pdf, EPS (načtení) montáž stránky osvit, WWW, CD... xxxx.ps (tisk do PS) xxxx.ps, převod PDF xxxx.pdf (PS level 3 umí přímo PDF!) Tisk - 2 Polygrafie zahrnuje tyto základní výrobní fáze a činnosti: archová případně stránková montáž zhotovování tiskových forem tisk dokončovací výrobu. Tisková forma: soustava tisknoucích a netisknoucích prvků jejich přímým nebo nepřímým otiskem na potiskovaný materiál se vytvoří obraz (reprodukce) předlohy Zhotovování tiskových forem (tiskových desek): kopírování filmu na světlocitlivou vrstvu, pomocí které jsou na tiskové formě vytvářena tisknoucí a netisknoucí místa forma se exponuje přes film v úplné archové montáži a posléze se vyvolá místa se vytvářejí na základě různě dlouhé doby expozice Tisk - 4 Reliéfní tisk (knihtisk, flexografie) využívá tiskovou desku, na které je tištěný obraz vystouplý tato část přichází do kontaktu s podkladem nejvíce používaný reliéfní proces tisku je flexografie (tisková deska je pružná - umožňuje tisk na problémové materiály, jako je vlnitý papír, lepenka nebo keramika) Tisk - 6 Ofsetový tisk princip: voda a tisková barva se nesmíchají, proto je tisková oblast desky ošetřena tak, aby odpuzovala vodu a přitahovala barvu netisková oblast je naopak ošetřena tak, aby přitahovala vodu a odpuzovala barvu je-li tisková deska navlhčena a je na ni nanesena barva, barvu udrží pouze tisková oblast. tisková deska se přímo nedotýká podkladu, na který tiskne tištěný obraz je přenesen, neboli ofsetován na gumový válec, jenž přenáší barvu na papír. obraz na tiskové desce nemusí být inverzní, jak je tomu u jiných tiskových metod, protože je invrzeně přenesen již na gumovém válci. Tisk - 7 OTÁZKY - osvit Ceny? Provádíte skenování Používáte software pro částečný přetisk barev ( color trapping )? Můžete vytvořit film dle mých požadavků? (umí osvitová jednotka vytvořit dostatečně veliký film v dostatečně vysokém rozlišení?) Můžete zabezpečit výstup v časovém horizontu, který požaduji? Můžu vám předat návrh v elektronické podobě? Pokud ano, z jaké platformy, programu a na jakém médiu vám jej můžu předat? Kdo provede nastavení pro tisk, když vám předám soubor ve formátu Corel? (Jak to mám udělat já?) Kdo je odpovědný za kontrolu kvality filmu? Jaký nátiskový systém máte k dispozici?

7 DTP podklady - přednášky 7

8 DTP podklady - přednášky 8

9 DTP podklady - přednášky 9

10 DTP podklady - přednášky 10 Data, grafika, formát hierarchie 1. Bod základní stavební kámen všech polygonů a objektů (nelze jej nakreslit) Data -??? Grafika -??? Grafická data -??? Grafické soubory -??? Formát grafických datových souborů -??? Tvorba grafiky na obrazovce počítače -??? Bitmapová a vektorová data Grafická data vektorová: popisují matematickým způsobem elementární prvky (usečky a křivky) a objekty z těchto prvků vytvořené bitmapová: určují barvu příp. stupeň šedi elementárních bodů obrazu, body mají atribut barvy (nebo šedi), společně vytváří... SW pro DTP - grafické programy programy pro jednoduché kreslení a malování - grafické editory (PaintBrush, Malování, MacPaint, PhotoFinish, Halo Desktop Imager) bitmapové programy pro retušování, montáž a úpravy naskenovaných obrazových předloh (PhotoStyler, Photoshop, CorelPhoto-Paint) bitmapové programy pro tvorbu grafiky simulující klasické malířské nástroje (Fractal Design Painter, Live Picture, CorelPhoto-Paint) vektorové programy pro tvorbu grafiky a pro aplikaci vektorových efektů (CorelDRAW, Freehand, Adobe Illustrator) programy pro podporu skenerů, konverzní programy a programy pro snímání obrazu z monitorů - podpůrné grafické programy ostatní programy se speciálním určením prostorové modelování (3DStudio, CorelDREAM3D, VistaPro, CorelMOTION3D) animace a prezentace (CorelPRESENTS, PowerPoint, Director, Adobe Premiere ) další podobné programy špičkové grafické programy komplexního charakteru se špičkovou cenou určené pro grafické pracovní stanice Barco, SGI Indigo apod. (Barco Graphics Creator, Alias Eclipse) kapitola sama pro sebe : Quantel PrintBox + tvorba jednoduché grafiky v normálních programech Formát grafických souborů ovlivňuje... Velikost souboru - závislá na formátu resp. použité metodě komprese, barevný rozsah, (správně zvolit formáty u dokumentu s větším množstvím grafiky) Kvalitu zobrazení - způsob barevného kódování obrazu je u některých grafických formátů omezen, pozor na 16 či 256 barev - nedostačující pro kvalitní barevné tiskové výstupy a složitých barevných přechodů Rychlost zpracování - následně ovlivňuje rychlost načítání souboru, zobrazování, překreslování, ukládat ve formátu přiměřeném programu a rozsahu dokumentu Přenositelnost mezi programy a výpočetními systémy!?!?... Vektorová grafika - 1 Bod - úsečka x křivka (z bodu do bodu) vektorová úsečka (přímka) určena dvěma základními body (uzlové, poziční, vrcholy) křivka: navíc body řídící (směrnicové, tečnové) spojnice (segment) je dopočítávána matematickým výrazem - vždy plynulé a hladké zobrazení křivek (i při mnohonásobném zvětšení). Oficiální vektorová 2. Segment spojnice mezi body (úsečka, křivka) 3. Polygon složen z jednotlivých segmentů jejichž počátky jsou určeny body, řada bodů spojených v segmenty 4. Objekt obsahuje jeden nebo více polygonů (C-1, B-3) čáry - objekty jsou otevřené, pouze obrys řádně uzavřené objekty - polygony (ani jejich segmenty) objektů se nedotýkají, nekříží (vedle sebe nebo menší na větším) problémové objekty - polygony se překrývají, nebo dotýkají 5. Vektorová primitiva jednoduché objekty vytvářené pomocí základních nástrojů programu (vlastní atribut slouží pro následnou editaci) 6. Skupiny, kombinace a spojení objektů Základy práce s objekty - 1 Tvorba vektorového obrázku na plochu se umisťují jednotlivé primární objekty (úsečky, křivky, elipsy, pravoúhelníky, znaky) složitější objekty se vždy skládají z jednotlivých segmentů, které jsou odděleny uzlovými body primitiva a text není třeba tvořit (elipsy, pravoúhelníky, znaky, symboly, spirály), základní tvar je určen již nástrojem a při kreslení se tvar pouze modifikuje z primárních objektů - objekty seskupené, složené, odvozené... objekty lze dále modifikovat: změny tvarů, proporcí, barevnosti a lze na ně aplikovat speciální efekty (odvozené objekty) na rozdíl od bitmapové grafiky (?) lze manipulovat nezávisle objekty (kromě importovaných bitmap) mají tyto atributy: obrys (barva, tlouš ka, typ čáry) výplň (barva, typ výplně) velikost a umístění. Vektorová grafika - vlastnosti Vlastnosti vektorové grafiky snadná manipulace s objekty a jejich úprava - posun, tvar, proporce... (změna hodnot v matematickém popisu objektů) libovolné transformace, zvětšování a zmenšování objektu nemá oproti bitmapovým objektům vliv na výslednou kvalitu zobrazení na monitoru a tisku možnost pozdější úpravy - nakreslený objekt lze kdykoliv transformovat v jiný objekt (při jakémkoliv zvětšení bude mít stejně hladký tvar) vysoké rozlišení výstupů - automaticky nejvyšší rozlišení, dané výstupním zařízením (konverze matematického popisu a parametrů objektů do bitmapy) menší objem souborů, rychlejší tisk a překreslování - relativně malé objemy informací pro uložení, tisk i překreslování počítačový dojem

11 DTP podklady - přednášky 11 zvláště při více odstínech šedi nebo vysoké barevné hloubce vzhled se mění se změnou velikosti - dochází přitom ke změně Programy pro tvorbu vektorové rozlišení při zvětšení obrázku se jeho kvalita snižuje (stává se hrubším) grafiky u křivek a šikmých čar: roztřepení v důsledku nárůstu obrazových funkce pro kreslení - čára, kružnice, elipsa, pravoúhelník, bodů mnohoúhelník při jeho zmenšení se kvalita zvyšuje - ale mohou nastat aplikace speciálních efektů (přechody mezi objekty, obálka na nečekané změny a ztráty objekt, perspektiva, 3D) nejlepší : tisknout bitmapové obrázky v tom rozlišení, v kterém textové funkce - nastavení různých formátů písma, měnitelná či jsou uloženy zkřivitelná pásma!! obrázek s rozlišením 200 dpi na obrazovce s rozlišením 72 dpi práce s vrstvami bude přibližně třikrát větší než je jeho skutečná velikost!! manipulace se vzájemnou polohou objektů práce s paletou barev - přechody barev, stínování, průhlednost Práce s bitmapovými daty - 3 Barevná hloubka Bitmapová grafika - vlastnosti -1 určuje počet barev, v kterých bude obraz předlohy zobrazen a Vlastnosti bitmapové grafiky uložen možnost detailní úpravy - každý bod obrázku je samostatně jednobitový bod: pouze jednu ze dvou barev specifikován při hloubce 4 bity: 16 barev práce s velkými objemy dat... při hloubce 8 bitů: 256 barev - v jediném bytu, určeny číslem konečné rozlišení - body mají určenou pevnou velikost barvy 16barevné nebo 256barevné palety a vzdálenost (nastavení rozlišení při snímání předlohy nebo novém pro uložení jedné barvy z 64tisícové palety je potřeba již dvou obrázku), nelze měnit bez následků jejich velikost a vzdálenost bytů přiblížení se realitě - je možné napodobovat skutečnost na velmi Princip barevné palety a procesních barev vysoké úrovni očíslování barev v paletě, pro každý bod je uchováno příslušné nevýhoda: produkují soubory bitmapového typu se všemi jejich číslo negativními vlastnostmi (velikost, pomalejší zpracovávání, barva definovaná jako výslednice intenzity barevných kanálů: zubatost po zvětšení atd.) RGB tj. celkem 3 byty po 8 bitech, tj. 24 bitů (16,7 milionů barev) nic lepšího pro zpracování obrazových předloh CMYK tj. celkem 4 byty po 8 bitech, tj. celkem 32 bitů (4,3 mld. a tvorbu tohoto typu grafiky nikdo zatím barev) nevymyslel Bitmapová grafika - vlastnosti - 2 Práce s bitmapovými daty - 4 Struktura BM souborů Vlastnosti bitmapové grafiky struktura založena na: bitmapové formáty jsou vhodné pro ukládání fotografií a hlavičce souboru podobných obrazových předloh bitmapových obrazových datech konverze mezi bitmapovými formáty není komplikovaná a a dalších informacích, jako je například barevná paleta nezpůsobuje podstatné chyby v obraze hlavička souboru je množina binárních nebo ASCII dat, která konverze z bitmapového formátu do vektorového formátu obsahují informace o vlastních obrazových datech. vyžaduje použití speciálního programu nebo speciální funkci Doporučení vektorového programu je vhodné se řídit skutečnými potřebami a zbytečně nevyužívat maximálních hodnot Práce s bitmapovými daty - 1 zvážit účelnost použití více než 256 barev (nejsou-li připravovány Body uspořádány ve čtvercové síti, a tím skládají obraz podklady pro reprodukci s osvitem) normálně jednotlivé body bitmapy nelze vidět jsou-li možnosti zobrazovacího zařízení barev nižší než parametry pokud je síť tvořena malým počtem bodů, pak jsou jednotlivé určitého obrázku: optimalizační algoritmy (dithering) body tak velké, že jsou viditelné dochází k degradaci barevného zobrazení a barvy plně Rozlišení závisí na počtu bodů, které BM obsahuje (resp. počtu neodpovídají předloze bodů na palec: dpi) Velikost bitmapového obrázku při vyšším rozlišení narůstají požadavky na operační paměť a je závislá na velikosti obrázku, rozlišení a na barevné hloubce místo na disku hrubý odhad: je rovna ploše v bodech krát počet bytů na jednu po vytištění je téměř nemožné zjistit rozdíl mezi obrázkem v barvu rozlišení 400 dpi a 200 dpi dekomprimace může významně snížit rychlost čtení a zobrazování Práce s bitmapovými daty - 2 čím detailnější a čím více barev, tím menší účinnost komprese Rozlišení obrázku BM programy - princip a prostředí - určuje kvalitu resp. jemnost rastru obrázku v souladu s účelem a způsobem použití obrázku 1 výstup na obrazovku - postačující cca dpi Princip práce tisk - čím vyšší, tím bude vyšší kvalita produkují obrázky stejně jako skenery, tj. popsané bod po bodu s stupně šedi v knihách a časopisech cca 150 dpi rozlišením podle přání uživatele barevné v časopisech vyžadují minimálně 300 dpi postup, při kterém se použije vhodný nástroj (štětec, tužka, křída) a vysoce kvalitní barevné reprodukce... obarví se plocha v zamýšlených tvarech objektů - obarvují se ale volba rozlišení je však závislá i na tzv. tiskovém rastru jednotlivé body plochy obrázku dvakrát tolik dpi, než kolik bude lpi při tisku implicitně není možné s jednotlivými objekty samostatně novinový papír: lpi manipulovat běžný ofsetový hlazený papír: 133 lpi nyní lze objekty oddělit od plochy podkladu a samostatně s nimi nejkvalitnější křídové papíry 150 lpi a více manipulovat závislost na schopnostech výstupního zařízení od tiskárny s rozlišením dpi nelze očekávat zázraky

12 DTP podklady - přednášky 12 BM programy - princip a prostředí - 2 K práci se používají: nástroje (výběrové, zobrazovací, malovací, retušovací...) prostředky pro přiřazování barev a vzorů prostředky pro nastavování parametrů operací a nástrojů filtry a mnoho dalších užitečných funkcí BM programy zákl. operace - 1 Retušování fotografií a kreseb celý obrázek, jeho část: barevné filtry filtry pro jemnou difúzi a ostření filtry s jejichž pomocí lze odstranit chyby určité velikosti apod. detailní zásahy do obrázku nástroje pro rozmazávání, ostření, změnu sytosti či světlosti a barevné změny apod. lze dodat objektům jas, stín tj. zvětšit prostorovou hloubku apod. tzv. razítka nebo i klonovací nástroje BM programy - základní operace - 2 Změny velikosti, rozlišení... nastavení rozměrů a dpi barevný převod mezi modely... zrcadlení nastavitelná rotace BM programy zákl. operace - 3 Změny barevnosti... barevné operace jas, kontrast, intenzita gama korekce (zdůraznění detailů) vymezení světel a stínů (histogram equalization) cíl: správný barevný vzhled, eliminace barevného nádechu BM programy - základní operace - 3 Změny barevnosti... barevné operace jas, kontrast, intenzita gama korekce (zdůraznění detailů) vymezení světel a stínů (histogram equalization) záměny barev cíl: požadovaný barevný vzhled eliminace barevného nádechu BM programy - základní operace - 4 Maskování - ruční nebo barevné označenou část lze vyjmout, modifikovat nebo změnit v objekt (plovoucí) masky: dočasné výběry, plovoucí objekty: trvale nezávislé Programy pro retušování, montáž odstranění nebo vložení částí obrazu speciální efekty - zakřivení obrazu, reliéfy, podložení obrazu pozadím nebo překrytí obrazu vrstvou změny jasu, kontrastu, barevnosti manipulace s obrazem - inverze, převrácení obrazu vodorovně i svisle, rotace aplikace barevných filtrů práce s objekty určenými barvou či nepravidelnou křivkou, atd. Programy pro simulaci malířských nástrojů běžné filtry - zaostřování obrazu, mlžení obrazu, změna kontrastu a jasu speciální filtry - sklo, vítr, reliéf, vlna, mozaika velké množství různých typů štětců simulace různých typů barev - např. vodové, olejové, tuž, inkoust, různě tvrdá tužka různé typy papíru, pro povrchy objektů lze vybírat z rozsáhlé knihovny textur Programy pro simulaci malířských nástrojů běžné filtry - zaostřování obrazu, mlžení obrazu, změna kontrastu a jasu speciální filtry - sklo, vítr, reliéf, vlna, mozaika velké množství různých typů štětců simulace různých typů barev - např. vodové, olejové, tuž, inkoust, různě tvrdá tužka různé typy papíru, pro povrchy objektů lze vybírat z rozsáhlé knihovny textur

13 DTP podklady - přednášky 13 Význam, typy značek - 1 Firemní značka (logo, logotyp) logos (řečtina) - slovo, řeč, (ale i) myšlenka, pojem či rozum nejdůležitější prvek firemního stylu význam, záměr, smysl - grafická forma identifikace firmy, člověka výtvarná hodnota značky - účinek značky (souvislost??) sympatická značka (produkty nebo grafická účinnost?) špatná (doma tvořená) značka prozradí, že si chtějí i všechno ostatní (stejně špatně) řešit sami... pozná-li se z loga, že je promyšlené, graficky pochopitelné, zapamatovatelné, vyjadřuje vztah k obsahu své činnosti nebo ke svým cílům - začínající nebo neznámé firmě významně pomáhá Ztotožnění s grafickým symbolem pravěké tetováním... představa začínajícího podnikatele, že si pořídí značku, která bude jednou tak slavná... Význam, typy značek 2 Production Manager - realizace, posouzení uskutečnitelnosti vizí přítomnost profesí bez grafického vzdělání - uživatelský a nezaujatý pohled (ještě před přímou konfrontací se zadavatelem) Zadání a tvorba etapa - zadání jasná představa o celé problematice (úvodní studie firemního stylu, informace od zadavatele - vedení firmy, majitel): pozice na trhu, cíle, firemní strategie, potenciální trhy a zákazníci získat ten správný pocit, myšlenku které má logo vyjadřovat problémy: absence firemní představy o cílech, způsobu prezentace, strategii instinkt, dlouhé a náročné diskuse o návrhu s klientem (nemá jasno v tom, kdo je, kde je a kam se chce dostat) zjistit, zda stejné jméno již není registrované pro jinou... lze navrhnout alternativní jména či jeho modifikaci (části dlouhého jména) urážlivý či znepokojující význam v jiných jazycích Význam, typy značek - 3 Působení firemní značky profesionální zpracování je pouze jednou z podmínek úspěchu přiřazení symbolické asociace firmě např.: stabilita, spolehlivost, formálnost kreativita, progresivita, hi-tech (možnosti jsou omezené!) Význam, typy značek - 4 Firemní značka symbolická grafické ztvárnění hlavní náplně činnosti, nosné myšlenky (přitažlivost spíše pro děti, proslulost!) písmová název firmy v určitém stupni grafické modifikace písma kombinovaná současně grafický symbol a název firmy (doplnění optického vjemu, únosná modifikace tvarů textu) Tvůrčí tým Individálně... design značky podceňován podnikatelé navrhují značku své firmy (technologie tento proces usnadňují) bez základů typografie, grafického cítění a zkušenosti je výsledek... grafik loga = autor celého firemního stylu (manuál grafických standardů) V týmu... větší projekty firemního stylu - tým, složený z různých profesí desítky lidí, vývoj trvá i několik let Creative Director - celková koncepce firemního stylu, konzistentnost se strategií firmy a její zamýšlenou image, vedoucí týmu (příp. Art Director). Art Director - autor základní koncepce značky, grafická čistota projektu. Grafik (Junior Art Director, Operator) - grafické práce (doladění loga, manuál) Copywriter - nápady v první fázi návrhu loga, podíl na grafickém manuálu (koncepce a textová část). Zadání a tvorba - 2 Zadání a tvorba etapa - nápad, kreativní řešení základem je diskuse z procesu zadání jasná představa o základním tématu značky (zdaleka ne vždy tomu tak musí být) jak se podobný problém již řešil, zdroje inspirace (dostatečná informační základna): profesionální časopisy publikace o nejlepších dílech v oblasti užité grafiky výsledky soutěží na poli corporate designu... nelze vzít design jedné firmy a aplikovat... (převzatý design nerespektuje firemní kulturu a ostatní složky firemní identity) praxe: za grafickým studiem či reklamní agenturou přijdou na základě renomé, přímá zakázku značky, změny firemního designu... konkurs na novou značku - pouze strohé zadání, vcítit se do charakteru firmy, trefit se nejblíže očekávání managementu Zadání a tvorba etapa - skica na základě zadání a nápadu: ruční skicy, první návrhy grafického zpracování myšlenky (pohrát si s textem: původní, odlišení firmy, krátký, bez háčků?, dobře vyslovovatelný) skica tužkou je vždy absolutním počátkem vlastní tvorby počítač zpomalí hledání alternativ (svádí spíše dotahovat započatý nápad) týmové posouzení (někdy i spolupracující zadavatel) 4. etapa - hledání designu je-li nalezeno slibné řešení pomůže počítač vyvinout design a doladit nápad: vybírat písmo zkoušet barvy kontrolovat vyváženost a kompaktnost hrát si s kompozicí kontrolovat z pohledu praktického použití

14 DTP podklady - přednášky etapa - čištění Ano či ne? odstranění nadbytečných prvků, zarovnání, různé formáty ilustrativní, výrazná - menší, křiklavé vizuální zviditelnění uložení, popis barev jednoduchý typografický nebo grafický prvek Zadání a tvorba - 5 bez grafiky velké firmy - krása je... Zásady tvorby poprvé navazují na obecné zásady platné pro návrh firemního Symboly - 2 stylu: Asociace (oblasti se prolínají!) jedinečnost - jedinečné a nezaměnitelné image (krytí s obrazem výhoda symbolů a grafických prvků: schopnost vyjadřovat jiné firmy na stejném trhu!) asociace srozumitelnost - jednoznačnost a srozumitelnost pro příjemce užitečný nástroj komunikace (zřetelnost předávané informace!) invence - nezaměnitelný kreativní "podpis" tvůrce (vtip a invence Fonetické asociace jsou základním nástrojem tvorby odlišnosti a nezaměnitelnosti - symbol zní jako název, nebo část. (robin - Robinson Corp.) profesionálové!) i použití barvy (červená pro Redman Ski) návaznost na stávající firemní identitu - reflektovat identitu firmy Písmenné asociace "ducha", převzít to pozitivní, projektovat do vizuálního stylu to, co velmi populární: iniciály použity jako základ designu by v image mělo být (VolksWagen VW) pozitivní signální efekt - informace musí být příjemce vždy přijata pozitivně (dlouhodobý pozitivní odraz v jeho představě) Inspirace - obsah Benetton: provokativní reklama - image firmy se Obsah z užití konkrétního písma zájmem o globální problémy světa (barevní a bílí...) podvědomý rozhled, okolnosti užití písem Zadání a tvorba - 6 jazz klub: Zásady tvorby podruhé lineární serifové písmo s rovnými serify - doba prvního vzepětí z grafického hlediska tvarově dokonalá a vyvážená obliby jazzu, první světelné reklamy jednoduchá a ve svých tvarech tvořit kompaktní celek současnost, rozdíl dynamiky a stability obsahově názorná, jednoznačná a nezavádějící Obsah ze symboliky obrazu opticky zřetelná v malých i velkých rozměrech (tj. čitelná každý obraz má vlastní symbolickou hodnotu (není-li jak navizitce, tak na plachtě nákladního auta) použit k přímému zobrazení věci) dlouhodobá z hlediska motivu i zpracování mýtický kůn (proslul okamžitou přepravou z místa na schopna všestranného použití (od tisku až po neonovou místo...) reklamu) zapamatovatelná a původní. stejný obraz dokáže přenášet symboliku na různé obsahy (lev: státnost, Památník národního písemnictví, Benátské Text a písmo dóžectví, evangelista sv. Marka) Text pohrát si s textem: původní, odlišení firmy, krátký, bez znaková paměť lidstva (písmeno + vlajka - symbol - háčků? kvalita) dobře vyslovovatelný Tvary z obsahu Písmo současné trendy (brzy zestárne)??, osobní vkus?? ze zadání informací vytvořit tvar (neobyčejný, poutavý a zvyšuje se pravděpodobnost přijetí klientem (líbivost na vyjadřuje, o čem je řeč - obsah) úkor smyslu)!! Obsahu obrazu je třeba se učit... koresponduje se zamýšleným firemním stylem, co image firmy??? Inspirace - kompozice - 1 čitelnost (malé i velké) poplatnost řádku a jedinému typu písma + ozvláštnění písmo značky = písmo firemní?? (čitelné i v dlouhých značkami textech - ano) Dostupnost dynamická kompozice ze skrytých geometrických specifické písmo - snadnější odlišení od průnicích firemních značek konkurentů zdánlivě uvolňuje kompozici rozdělením, přesto grafické běžné písmo souvislosti: dynamický, osově pravidelný celek snadnější spojení se symbolem dostupné na většině počítačů není vhodné volit příliš klasické písmo bez částečné deformace (působí příliš všedně, obyčejně) Kategorie značek - 1 Symboly - 1 Kombinované písmové značky Uplatnění, význam každá skupina z jiného typu písma grafický symbol nebo ilustrace posunuje a zvýrazňuje hlavní část (název firmy) - volně psané, technologie: symboliku značky, asociace... napsat či namalovat ručně (štětce, fixem), nasnímat skenerem a člověk vnímá symboly jinak než písmo a lépe je bitmapu dále zpracovat vektorizace bitmapy a následná modifikace tvarů ve vektorovém reprodukuje a zapamatovává grafickém programu

15 DTP podklady - přednášky 15 nejjednodušší (a nejlacinější z hlediska grafického řešení) Co může charakter značky vysázení ruční části textu počítačem (fonty z Corela) doplňující (místo působení, typ firmy) - klasické: ovlivnit? patkové - čitelnější Charakteristika firmy bezpatkové - elegantnější) historie a původ optické působení založeno na kontrastu textů typické nabízené produkty Kategorie značek - 2 preferovaná image (formální, progresivní, hi-tech apod.) Jednopísmenové symbolické značky Trh máme jen jedno dlouhé slovo a je potřeba vytvořit konkurence a jejich image kompaktní značku cílové skupiny potenciálních klientů dlouhé slovo není většinou možno zpracovat tak, aby Minulost tvořilo jednoduchý kompaktní symbol fotografie, design produktů, znak atd. pouze první písmeno nebo zcela abstraktní symbol symbol do nějakého geometrického tvaru (kruh, elipsa, čtverec...) Struktura firmy nemusí být písmeno na první pohled čitelné velikost důraz je kladen na estetický dojem a zapamatovatelnost kolik rozdílných oddělení nebo divizí? grafické odlišení? Kategorie značek - 3 Použití Dvoupísmenové značky současné dopisy, faktury atd.? bez doplňujících grafických prvků podle tvaru kresby dvou písmen vybrat vhodný tvar písma: počítače, fonty aby se maximálně logicky i esteticky kresby spojily ) dále pro: oblečení, auta, firemní štít, obaly atd. vytvářely jeden ucelený objekt Rozpočet maximální využití kreseb jednotlivých znaků ve prospěch množství, počet barev, technika tisku, papír. kompaktnosti a vtipu příkladem jsou kombinace písmen CD, DC nebo db otáčení proti sobě Kategorie značek - 4 Třípísmenové značky pravidla podobná konstrukci dvoupísmenových značek jeden znak navíc je výhodou nebo nevýhodou více kombinací, možnost, že spojení písmen existuje, je mnohem menší obsahuje-li název stejné první a poslední písmeno (HSH, AMA, SMS) lze jásat... (opět otáčení proti sobě) Kategorie značek - 5 V jednoduchosti je krása... nikoliv však pouze sazba nějakým klasickým písmem jeden jediný citlivý grafický zásah zaručí značkovitost neopakovatelnost vtip Kategorie značek - 6 Ve složitosti je problém... stylizované kresby zvířete ve značkách ochranářských organizací, přírodních parků sortiment určený pro děti, od hraček, až třeba po jogurty podnikatelé v zábavním průmyslu, cestovní kanceláře, stravovací a ubytovací firmy snaha po odlehčenosti zábava, pohoda?? nevkus samovýroba Modernizace... vzdušnost a jemná elegance proklad výškově protažených písmen nechává do loga prolínat pozadí zvýznamnění vertikál pouze vlasovými horizontálami a stejně jemným zakončením písmových tahů

16 DTP podklady - přednášky 16 Grafika - 2: textura a logo DTP - vizitky Obsah - 1: jednoduchost minimum typů písma, bílé plochy jednoduchost, prostota,? virtuozita vkus, žádné předstírání, aristokratičnost Obsah - 2: minimalizace informací jméno, firma, funkce, kontakty (adresa (y), telefon (y), fax, (y), mobil(y)...)...? co zvolit? šetřit informacemi, vybírat pouze podstatné (jako na reklamě) každý údaj vyjádřit individualizovaně jméno a funkci velikostí písma kontakty oddělit (vyznačit), vše zpřehlednit vizitka není reklamní leták (problém náplně činnosti) problém uvedení firmy a privátní adresy na stejné vizitce (jsou to r ůzné druhy kontaktů!) Struktura - 1: návrh správná volba množství informací uvážlivá volba písma (patkové, bezpatkové), jeho řezů (tučného, po lotučného, normálního), sklonu (kurzíva), velikosti, sevřenosti minimální užití prostých grafických prvků (např. linka) skrytý řád? vzájemná volba prvků, uvážlivá kombinace, opatrně s větším počtem prvků a kombinací Struktura - 2: mnoho informací zřetelně oddělit? vytvořit části o samostatné výraznosti vodorovná linka? zavádí do normálního členění vyšší řád úvaha nad strukturou (kompozicí) má smysl pouze je-li volný prost or pro její tvorbu minimalizovat velikost loga minimalizovat velikost písma pro vedlejší údaje stupně šedi v textových informacích přehledné řešení i pro členitější data Struktura - 3: problémy loga logo na prvním místě, nahoře a uprostřed? kamínek ve firmě logo je na prvním místě, nahoře a vlevo? sevřenost informací o fir mě, určitá autonomie zaměstnance (1) zrcadlové uspořádání? zvýrazňuje pracovníka oproti firmě (2) loga na základní zarážku textu?zvýrazněna osobnost i firma (3) Struktura - 4: problémy loga dominantní logo - "zbytek informací nesmí bloudit zbylou prázd notou odstup od levého okraje? od okraje horního? vytváří druhý rámec v rámci plochy rytmizace textu velikostí a tučností písem elegance? prázdná plocha může také vytvářet (skrytě) působící obr azce (navozují rytmus a rovnováhu podobně jako sazební prvky) Grafika - 1: textura slepotisk (plastický reliéfní tisk bez barvy)? dojem nákladnosti, ho nosnosti role povrchu papíru (zapojení do vjemu dává kontaktu hlubší emoci onální náboj) podklad pro umístění loga (1) logo v texturálním pozadí? řeší problém prvku, který by na sebe d ramaticky poutal pozornost (1) lomená sytost? umožňuje, bez zasahu do členění ostatních informa cí (2) vnímání sdělení vizitky = přepínání mezi monumentálním vním áním loga a systematicky členěných informací Grafika - 3: obrazové prvky jednoduché symboly (ne z knihovny Wordu, CorelD) další obrazový prvek vedle loga je problém (odvádí pozornost, rozp tyluje, přebíjí účinek loga) Text - 1: čistota textu snaha o čistotu textu volba i pouze jednoho typu písma stejného řezu (tučnosti, sklonu) citlivé odlišení hlavního a vedlejších údajů (velikost jména větší tře ba jen o třetinu velikosti při stejném písmu) rozpoznatelný rozdíl nikoliv několikanásobný volba odlišných typů písma ladit s jejich optickou hustotou u dvou typů písma neproplétat vícekrát rozdílná písma či rozdílné ř ezy střídáním Text - 2: text a logo použití kapitálek a velikost stejná s kurzívou (1) text adresy zcela podřízen logu (1) text spodní část loga tvořena stejným písmem, které je dále užito v různých řezech (2) dynamická vrchní část loga ospravedlňuje kombinaci tří velikostí i řezů písma v textu (2) dva typy protikladného písma (3) - další písmo nejjednoduššího, n eutrálního řezu Barva - 1 jedna barva, tlumená barva papíru nebo barva písma jiná než černá nepopírají střídmost (1) barevný papír = nikoliv pouze z jedné strany barevný podtisk soulad s logem, znázornění provokativního a investigativního stylu časopisu (2) barevný akcent podtrhuje účinnost celé plochy, šedý pruh zvýrazňu je název a černý adresu (3) Barva - 2 kontrast černé a negativní bílá (1) použití odstínů šedi k rozčlenění plochy (2) mnohobarevné logo vyvážit černým nebo šedivým textem (3)

17 DTP podklady - přednášky 17 splynutí textu s adresami? řešení: větší odstup textu DTP - dopisní papír nebo menší velikost písma chybí pomyslný pruh spojnice mezi oběma grafickými Obsah - 1: účelnost efekty? řešení: zarovnáním okrajů řádků na pravé straně zarovnání adres? řešení: posun textových bloků záhlaví předdefinováno na kraji horní části papíru - důvody: psychologický: identifikace původce zprávy organizačně administrativní: překrytí dopisů vodorovné linky: podtrhují záhlaví oddělují text od kontaktů na konci stránky? image formuláře, opticky omezuje prostor pro korespondenci bombasticky řešené záhlaví? není důležité, co, ale kdo píše uvedení adresáta na úrovni adresy korespondující firmy? představa rovnocenné komunikace Obsah - 2: uspořádanost zřetelné rozčlenění na oblasti: záhlaví tělo dopisu kontaktní a další doplňkové informace nejenom záhlaví, ale i přehlednost textu: neohraničený text snižuje pozornost a velmi znesnadňuje orientaci v informacích dostatečný odstup od záhlaví zřetelné rozčlenění na vstupní část, vlastní obsah a závěrečnou část mezera mezi odstavci? zajistí grafickou sevřenost odstavců Struktura - 1 Grafika - 1: textura textura (ale i vodotisk) musí být vážena v sytosti (aby nepohltila text) větší velikost písma (zachovávání čitelnosti) Grafika - 2: obrazové prvky výrazný grafický prvek: jednorázové akce nebo reklamní kampaně nikoli pouze jako doplnění a ohraničení dynamika celého dopisu doplňkový grafický prvek nemusí existovat přímý, realistický vztah k firmě navození atmosféry soulad s firemním stylem lze využít pro představení dosud neznámého produktu je nutno promyslet možné vedlejší významy Text písmo záhlaví by mělo být odlišné od textu dopisu (vzájemné rušení): zabarvením elegance: lomené barvy, šedá výrazně menší velikostí písma záhlaví, než je velikost textu dopisu (zvláště u většího množství konstantních informací) grafické vyznění záhlaví lze hodnotit až po zaplnění textem korespondence vznosnější dojem? nerozdrobená kompaktní plocha záhlaví (ickdyž dopsaný text ucelený není) pouze přiměřeně velké logo umístěné na střed stránky (ostatní údaje dole) organizace záhlaví vychází z umístění loga: doprostřed, vlevo nebo vpravo odsazení textu na zarážku loga problém rámečku adresy? cca 8 a 6, 7 a 3 cm Struktura - 2 využití až poslední možnosti vymezeného místa na horním okraji papíru, vazba s grafickým prvkem dole? snaha o preferování adresáta chyby: Barva - 1 barevný akcent (kontrast k převažující černé) součást firemní grafické identity opatrně s červenou a modrou signální barvy (zdůraznění v textu, odkazy v Internetu) pozor na barvy loga (podobná sytost)? při černobílé reprodukci, např. u faxu: slití odlišných částí loga Barva - 2 vícebarevný tisk? stále ještě iluze nákladnosti barva jako nástroj světlostního odstínění zbytku papíru snaha o podobný barevný nádech (stejný poměr černé a bílé v barvách)

18 DTP podklady - přednášky 18 odstavce) Příprava a tvorba textových prvků odlišení jednotlivých úrovní nadpisů dokumentu způsob vyznačování v textu Formy rukopisu pro sazbu: odlišení poznámek, citací, popisků apod. text pořízený na psacím stroji (na listu papíru) všechny další odlišnosti text pořízený pomocí některého z textových programů (v Základní předpis sazby - podklad pro styly odstavců elektronické podobě na paměťovém nosiči) identifikační údaje, rozměr a orientace formátu stránky text již vytištěný v tiskárně (např. předchozí vydání). šířka a výška sazby (v centimetrech nebo v cicerech) pro opakující se typy textu Rukopis a zásady jeho tvorby typ písma včetně specifikace verze typu písma - řezu Zásady pro rozumnou komunikaci mezi tvůrci a stupeň a proklad (v bodech) příjemci způsob odstavcové úpravy odlišnosti od základního předpisu sazby v pokynech pro sazbu a také v Rukopis psaný strojem: rukopisu úvodní stránka - identifikace autora, dokumentu, počet stran a příloh, číslování stránek (v pravém horním rohu) Předpis sazby jednostranně na A4, 30 ř., 60 zn. (vč. mezer a interpunkcí) Další pokyny pro sazbu 14/18-15/19b, 3-6b za odstavcem, okraje (nahoře 25 mm a vyznačování v textu (tvar čáry podtržení) vlevo 35 mm) zn/str. sazba nadpisů (viz základní předpis, vhodné odlišit sazbu titulků nadpisy očíslovat podle úrovně, příp. i barevné různými barvami) odlišení oddělení kapitol (odstup v bodech, odstup titulků od prvního odstavc oddělit vynecháním cca 5 znaků na začátku řádku kapitoly) odstavce nebo pouze vyznačením na volném okraji stránková zarážka (počet volných řádků od horního okraje přílohy, tabulky a další doplňky na samostatné listy sazebního obrazce) na konec rukopisu a označují se číslem strany poznámky, popisky a tabulky (samostatná příloha s vlastním Rukopis a zásady jeho tvorby předpisem sazby) ostatní prvky sazby (stránkové číslice, záhlaví a paty, iniciály, Rukopis vytvořený na počítači (přiložit i vytištěný text linky...) kontrolní obtah): Autor a název díla: Nakladatelství: Formát: A4,svisle forma zdrojového textu (dva extrémy!) Postavení sazby: sazební obrazec 20 mm od hřbetu a 20 mm od horního formát souboru, kódování češtiny (domluvit, zkušební soubor, okraje, šířka sazby: 35 cic, výška sazby: 188 mm ASCII) Základní text: Times 10,5/13,5 Vyznačování: kurzíva formátování resp. neformátování Odstavcová úprava: oboustranné zarovnaná, 2,6 cm od kraje sazebního ENTER!!!, po interpunkci mezeru, minusky a verzálky a jejich kód obrazce, vzdálenost odstavců 2,5 b., odstavcová zarážka: žádná NE: centrování, různé druhy písma, vkládání prázdných řádek, tabelátory, Titulky: zarovnání do bloku, podtržení Helvetika 10,5/13,5, tučn., zkraje, 6b mezera před, červeně v rukopisu vypnout dělení slov a nezarovnávat pravý okraj 2. Helvetika 14/16, tučn., zkraje, 6b mezera za, 6b mezera před, modře u T602 je nutné se vyvarovat použití tzv. čárové grafiky 3. Helvetika 16/19, tučn., verzálky, zkraje, 6b mezera za, zeleně matematické vzorce (ručně na papír, uvést odkaz - verzálkami a Popisky obrázků: Times 8,5/9 Paginace: v záhlaví, na vnějším okraji (viz maketa), Times 11 b.,tučn. oddělit (např. *** VZOREC 5 ***) tabulky (samostatně a odkaz, nebo vytvořením tabulky jako Kontroly a korektury samostatného souboru) Automatizovaná pravopisná kontrola - SW + člověk vyznačování a poznámky (barevným podtrháváním a odkazy) odhalí pouze chyby pravopisné, pouze v rozsahu příslušného Tištěná forma rukopisu slovníku vzorů rozřezaný listy Korektury - ve hře je pouze člověk, silně závislé na o velikosti nejméně 8 bodů pečlivosti a pozornosti případné změny a opravy se provádějí pomocí korekturních oprava odchylek textu: značek od pravopisných pravidel Vlastnosti písma očima počítačů autorova rukopisu typografických pravidel Rozlišujeme: oprava barevnosti dokumentu typ (např. Helvetika Thin, Helvetica Narrow) oprava chyb v stránkové montáži (rozložení tiskových prvků s dokumentu) řez (verze typu např. Helvetica Thin Italic, Helvetica Narrow nejlépe profesionální korektor (minimálně ne sazeč nebo ten, Bold) kdo text pořizuje) rodina písma (typy odvozené od základního např. rodina více osob, nespoléhat na jedno přečtení textu Helvetika - Sans) text v duchu předříkávat a nezačíst se verzálky, minusky, kapitálky (verzálky na 60% výšky) porovnává-li se hotová sazba s rukopisem, tak nejdříve číst stupeň (tj. výšku tzv. kuželky v bodech) a velikost (tj. výšku sazbu verzálek v milimetrech) titulky relativně samostatné textové prvky, záhlaví, tiráž, zvláštní efekty (tj. horní a dolní index, podtržení, přeškrtnutí popisky obrázků ap.) stranově převrácené ilustrace, prohozené ilustrace, tabulky barva, obrysy, deformace a a zúžené nebo rozšířené řezy provádění rozsáhlejších oprav a změn v textové části může (Condensed, Extended) dojít k posunu textu, který se tak může dostat do rozporu s Předpis sazby obrazovou částí dokumentu. dokumenty aktuálně informační - doba trvání výroby - na Musí jasně zohlednit všechny požadavky na sazbu, poslední chvíli zkontrolovat jména, adresy a telefonní čísla včetně všech odchylek V předpisu sazby (1. str. rukopisu) musí rozmyšleno a specifikováno: členění textu na jednotlivé části (kapitoly, subkapitoly,

19 DTP podklady - přednášky 19 Korekturní značky a jejich použití Vývoj písma - 2 Obecné zásady Písmo jako nositele informací - účelnost optického dvojice identických značek (neopakované na okraji textu sdělování, čitelnost, estetika neplatí!) Piktogramy, symboly a první písma v rozsahu nezbytně nutném (neškrtá se celé slovo, je-li nutno piktogramy - zjednodušené kresby, mají jasný smysl a opravit jedno písmeno) nevyžadují znalosti jazyka, zárodek obrázkového písma okrajová značka - dle šíře sazby symboly (ideogramy) - označení určité, přesně stanovené užší (cca do 7cm) na pravé straně textu skutečnosti, vyžadují znalost pojmu širší na té straně, která je blíže k chybě první písma - nejprve obrazové, dále slovní, které se dále vícesloupcová sazbě: pravá polovina dva až tři sloupce, zbývající sloupce jsou polovina levá vyvíjelo přes slabikové až k hláskovému - abecednímu písmu zrušení opravy: tečkovaně podtrhnout v textu, přeškrtnout piktogramy a symboly nyní? nástroje vizuální komunikace (firemní značky, orientační systémy, lodní okrajovou značku abeceda apod.) Výměna, vkládání znaků První abecedy chybný přeškrtnout značkou, na okraji opakovat se správným do Evropy z Egypta (hieroglyfy (3000 znaků) přes hieratické znakem písmo (zjednodušené na 600 znaků) až po démotické písmo (24 varianty pro více oprav, směr praporků znaků pouze pro souhlásky) ) přes pobřeží Malé Asie, Kypr a vkládání: přeškrtnout sousední znak, na okraji uvést Řecko přeškrtnutý znak + znak nový z Řecka do Evropy dvěma směry (přes Řím a přes tehdejší je-li v místě chybějícího znaku mezera: označit předchozí a Cařihrad) následující znak, na okraji uvést označené i chybějící znaky oba směry se setkaly na území Velkomoravské říše - státu Korekturní značky a jejich použití západních Slovanů Pořadí sousedních znaků, slov, řádek Féničané - abeceda (22 znaků souhlásky) 14 st.př.n.l. Přesun části slova, slova nebo více slov řecká abeceda (26 znaků) 10 st.př.n.l. Přesun řádky nebo řádek Vývoj písma - 3 označí se hranatou závorkou a šipka směřuje do cílového Východní směr vývoje evropského písma místa Konstantin: (překlad bible) dle řecké, slovanská abeceda (38 Oprava špatného dělení slov znaků) - hlaholice přeškrtává se znak před znaménkem Metodějovi žáci: na území dnešního Bulharska cyrilskou - na okraji: tento znak a znaky, které mají být ještě na tomto kyrilici (šířila se na Ukrajinu, Rusko a Srbsko) řádku vývojem kyrilice na území Ruska a Ukrajiny: azbuka současně se na dalším řádku označí znaky, které mají být Západní směr vývoje evropského písma vypuštěny!!! nejstarší západoevropská abeceda: etruská destička Sazba znaku jako exponent nebo index (26 písmen - objevena v Toskánii, 7/8 st.př.n.l.) nad znak počátek současného písma: 300 let př.n.l., řecké písmo na Změna mezer v sazbě Apeninský poloostrov - vznikla tzv. latinka (písmo kterým se ve posun nebo roztažení většině zemí píše dodnes) mezery mezi slovy Vývoj písma Guttenberg... zmenšení zvětšení Kresba písma - 1 zrušení mezery Písmová osnova vložení chybějící mezery mezery mezi řádky Kresba písma - 2 zmenšení Základní konstrukční prvky kresby písma (grafické zvětšení znaky typů písem, výrazová schopnost písma): zrušení hlavní a vedlejší tahy (oblé, přímé a stínované) Konec odstavce tzv. serify (nesprávně patky) nový duktus (viz dále) spojení odstavců Stínování písmových tahů Řádek na střed zesílená kresba tahů písmena Změna formátování nejdůležitějších rozlišovacích znak písma vyznačit znak základem pro klasifikaci písmen více textu hranatou závorkou nejlépe zřetelné u minusek do hranaté závorky na okraji pokyn c a e Vývoj písma - 1 typy: šikmé: dynamická - renesanční Proč vzniklo písmo? svislé: statická - klasicistická končí středověk a začínají se psát novodobé dějiny lidstva Kresba písma - 3 vynález nejpodstatněji zasáhl vývoje lidské kultury Pojem duktus: princip: poměr tloušťky písmových tahů k výšce písma odlévání liter ze speciální slitiny, ruční sestavování textu výrazně ovlivňuje zabarvení potištěné plochy obraz písma na na papír pomocí ručního lisu (vlastní tisk) má vliv na čitelnost a výraznost sazby

20 DTP podklady - přednášky 20 Měření a rozpoznávání písma Stupeň a velikost písma stupeň: v bodech rozměr tzv. kuželky odstup jednotlivých řádek (bez prokladu) velikost výška znaku v milimetrech Šířka písma v jednotkách čtverčíku, násobcích a podílech čtverčík (em): čtverec, strana = velikosti kuželky do formátu čtverčíku pasuje verzálka M systém 18 jednotek na čtverčík (půlčtverčík (en)) každý znak individuálně přidělen počet jednotek od em a en jsou odvozeny pomlčky a mezery Klasifikace písma - 0 Jednoduché členění (druh písma) podle: konstrukce písma (dynamické a statické písmo) zakončení tahů písma (serifové, bezserifové a kaligrafické - kresebné písmo) meziznakových mezer (proporcionální a neproporcionální) Východiska pro klasifikaci písma dynamická forma: malý rozdíl mezi tloušťkou slabých a zesílených tahů statická forma: rozdíly mezi jednotlivými tahy velmi výrazné přechodová forma: něco mezi smíšená forma: převládající smíšené prvky písmo lze též členit: antikvová, lineární, kaligrafická (psaná) a lomená klasické stínované latinkové písmo: tzv. antikva základní znaky klasické antikvy: serify rozdíly v tloušťce hlavních a vedlejších tahů vývoj: od dynamické verze renesanční antikvy přes barokní přechodovou antikvu až ke klasicistické statické antikvě (princip klasifikace) Klasifikace písma Dynamická antikva (renesanční) hlavní znaky antikvy: rozdíly v tloušťce hlavních a vedlejších tahů, serify dobrá čitelnost a univerzálnost, používá jako knižní písmo pro krásnou literaturu Garamond (jemné písmo, typického francouzského švihu 16. století, dobře čitelné jak v těsných, tak i ve volných kompozicích, vhodné pro literaturu veselého, odlehčeného charakteru, dobře působí ve spojení s pérovými nebo autotypickými kresbami) Goudy (slavnostní charakter, vhodné při potřebě zdůraznit důstojný až honosný dojem) Palatino (lehké, příjemné pro oči - vhodné pro sazbu větších kompaktních ploch sazby) Times (bylo navrženo jako novinové písmo splňuje veškeré požadavky novinového tisku, dále je i často používáno k sazbě knih, celková kresba působí dosti temně a písmo tak výrazně vystupuje ze stránky) Garamond Goudy Palatino Times Klasifikace písma Přechodová antikva (barokní) hlavní znaky: velmi výrazné rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů, svislá osa stínů u oblých tvarů, serify jsou vodorovné, geometricky konstruované, mají tenkou kresbu a často nemají náběh jako knižní písmo s univerzálním použitím Baskerville (jedno z nejkrásnějších písem, dosti široké, výborně čitelné, je spíše slabší než výrazné, lze jej dobře číst jak v těsném řádkování, prospívá mu i značný proklad, je nejpoužívanější pro krásnou i vědeckou literaturu, hodí se však prakticky pro všechny druhy dokumentů - snadno přijímá náladu svého okolí) Bookman (klasické knižní písmo) Roman (užší znaky - text zabere méně místa) Century, Fournier, Goudy Old Style New Baskerville Bookman Goudy Old Style Klasifikace písma Statická antikva (klasicistická) hlavní znaky: výraznější rozdíly v tloušťce hlavních a spojovacích tahů, svislá nebo téměř svislá osa stínů u oblých tvarů, serify jemnější, s méně prohnutým náběhem, často jsou skoro ploché knižní písmo pro moderní literaturu, v tučné, široké nebo úzké podobě i jako samostatné titulkové písmo Bodoni ( přísný, chladný až vážný dojem, toto nelze ovlivnit ani použitím pestré barvy, na stránce sázené tímto typem písma vzniká pocit hustoty ) Zapf Book, Walbaum. Modern20, Modern735 ( úřední dojem - na stránce též vzniká pocit hustoty ) New Century School Book (používané hlavně pro titulky) Normande Modern20 Modern735 New Century School B. Klasifikace písma Lineární serifové písmo členění na: lineární serifové písmo tzv. clarendon - čtyřhranné serify v tloušťce spojovacích tahů s oblými náběhy, mírný rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů, svislá osa stínu oblých písmen lineární serifové písmo s trojúhelníkovými serify - výrazné klínovité serify lineární serifové písmo s rovnými serify - minimální rozdíl v tloušťce hlavních a spojovacích tahů, čtyřhranné serify bez náběhů a v tloušťce hlavních tahů dříve pouze akcidenční písmo, nyní i v sazbě novin, časopisů a knih American Typewriter, Clarendon ( přísný dojem) Latin, Barcelona (navozuje atmosféru přelomu století, používá se jako titulkové písmo) Rockwell, Memphis, Courier Clarendon Memorandum Latin Courier Klasifikace písma Lineární bezserifové statické písmo (grotesk) rozvoj podnikání, obchodu a tím i reklamy na přelomu 19. století v moderní typografii byl příčinou vzniku tučné antikvy, egyptienky a především grotesku všechny bezserifové typy písma umožňují snadno manipulovat s tloušťkou obrysu písma a jsou proto často využívány v reklamě a v užitém umění (plakáty apod.) nepatrně diferencované tahy písma, svislá osa stínování, zvětšená střední výška, vodorovně zakončené výběhové obloučky u písmen c, e, s nejrozšířenější v současné sazbě nadpisů, orientačních nápisů a obecně v reklamě Helvetica (Arial) (rozšířené použití v technické literatuře, v sazbě plakátů, v reklamě) Univers, Franklin Gothic Helvetica Univers

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více