ŠANCE PRO OBĚ STRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠANCE PRO OBĚ STRANY"

Transkript

1 ŠANCE PRO OBĚ STRANY NEWSLETTER PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Číslo 5 / červenec 2015 NA ÚVOD Dobrý den! V těchto dnech je to právě rok, co byl na našich webových stránkách zprovozněn informační systém, jehož prostřednictvím můžete jako podnikatelské subjekty žádat o úhradu nákladů za profesní vzdělávání svých zaměstnanců z řad osob se zdravotním postižením (OZP) a znevýhodněním (OZZ). Při této příležitosti připomínám to nejdůležitější možnost vzdělávat své handicapované zaměstnance s naší podporou máte nově AŽ DO KONCE ZÁŘÍ (oproti původnímu nastavení jen do začátku prázdnin). Čas se ovšem i tak rychle krátí, a proto neváhejte a využijte pokud možno co nejrychleji této příležitosti podpořit profesní růst svých zaměstnanců a tím zvýšit i prestiž své firmy. Finanční limit činí Kč na znalostní a dovednostní kurzy pro jednoho zaměstnance, přičemž jich můžete zapojit víc. Kromě toho je možné zažádat o úhradu doprovodných nákladů spojených se vzděláváním mzdových, cestovného, stravného a případně i ubytování. Velkou výhodou naší nabídky je rovněž to, že si kurzy i jejich poskytovatele volíte sami (například prostřednictvím internetové nabídky), aby do puntíku vyhovovaly potřebám vaší firmy a dané pozice, kterou OZP/OZZ zastává. Nemusíte si tedy vybírat z nějakého nadiktovaného seznamu kurzů, které by vám třeba obsahově ani nevyhovovaly. Další aktivitou našeho projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, na kterou bych ráda upozornila, je školení pro personalisty a management firem, na kterém se dozvíte opravdu vše o OZP/OZZ z pohledu zaměstnavatele. Více o této aktivitě naleznete na následujících stránkách. Před rokem jsme nejen spustili uvedený informační systém, ale také vydali první číslo našeho newsletteru, jehož páté pokračování nyní máte před sebou. Tehdejší úvodník jsem končila přáním štěstí na zajímavé prázdninové destinace a krásné počasí. Tak ať vám to vyjde i letos! Mgr. Aneta Sluková hlavní manažer projektu Vzdělávání OZP/OZZ Fond dalšího vzdělávání příspěvková organizace MPSV

2 PROJEKT KONEC PROJEKTU A MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Z ŘAD OZP/OZZ SE BLÍŽÍ Již pouze srpen a září vám zbývá k zapojení do našeho projektu bezplatného vzdělávání vašich zaměstnanců s handicapem profesní kurzy si z tržní nabídky vyberete sami na míru. Více informací získáte na našich webových stránkách Na stejném místě rovněž můžete své zaměstnance s handicapem k profesnímu vzdělávání přihlásit. ČAS SE KRÁTÍ, PROTO NEVÁHEJTE! ŠKOLENÍ PERSONALISTŮ A MANAŽERŮ FIREM POSLEDNÍ ŠANCE! Chcete se dozvědět vše o problematice zaměstnávání lidí s handicapem? A také o specifikách jednotlivých typů postižení či o zásadách správné komunikace s OZP včetně výběrového řízení? Nabízíme vám účast na našich specializovaných školeních, která vedou zkušené lektorky z Nadačního fondu. Z každé firmy se mohou zúčastnit dva zástupci. Hradíme mzdové náklady, cestovné, drobné občerstvení během přestávek a stravné do výše Kč za jednoho účastníka. Výstupem je osvědčení o účasti. Poslední školení proběhlo 22. července v severočeské Jilemnici. VZHLEDEM K BLÍŽÍCÍMU SE ZÁVĚRU PROJEKTU PLÁNUJEME JIŽ JEN DVĚ ŠKOLENÍ, A TO V TĚCHTO TERMÍNECH: v Praze v Hradci Králové Rezervujte si svou účast co nejdříve, a to na ové adrese PIŠTE, VOLEJTE! Něco vám ohledně našeho projektu není jasné? Chcete si u nás pro jistotu něco ověřit? JSME TU PRO VÁS NA TĚCHTO KONTAKTECH: infolinka (všední dny hodin)

3 FAKTA STATISTIKA PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DOSUD ZAPOJENO 753 OZP/OZZ (STAV K 20. ČERVENCI 2015) OSOBY DLE POHLAVÍ Pohlaví Počet osob Muž 302 Žena 459 Celkový součet 761 OSOBY DLE DRUHU A KLASIFIKACE POSTIŽENÍ Klasifikace postižení Převažující postižení Počet osob Procentní podíl OZP Civilizační 62 8,23 % Duševní 68 9,03 % Jiné 6 0,80 % Kombinované 42 5,58 % Mentální 6 0,80 % Sluchové 25 3,32 % Tělesné ,14 % Vnitřní 80 10,62 % Zrakové 31 4,12 % OZP Celkem ,00 % OZZ Civilizační 9 1,20 % Duševní 2 0,27 % Kombinované 2 0,27 % Sluchové 3 0,40 % Tělesné 55 7,30 % Vnitřní 5 0,66 % Zrakové 2 0,27 % OZZ Celkem 78 10,00 % Celkový součet ,00 % Pozn.: U 8 osob k okamžiku zpracování ještě informace o postižení nebyly v informačním systému projektu vyplněny.

4 OSOBY DLE OBORŮ A PRACOVNÍCH POZIC Obor a pracovní pozice Počet osob Procentní podíl Obsluha strojů a zařízení, montéři 62 8 % Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci % Pracovníci ve službách a prodeji % Řemeslníci a opraváři 4 1 % Řídící pracovníci 25 3 % Specialisté 27 4 % Techničtí a odborní pracovníci % Úředníci % Celkový součet % Počet a procentuální zastoupení osob dle pracovního oboru OMYLNÍK ČILI UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU ŽÁDOST O PROPLACENÍ (ŽOP). JAK NA NI? Zaměstnavatelé nám občas po skončení vzdělávacích aktivit svých zaměstnanců z řad OZP/OZZ zapojených do našeho projektu omylem zašlou ŽOP chybně nebo neúplně vyplněnou. Opakujeme proto informace, jak ji správně vyplnit, aby vše proběhlo správně a vy jste se rychle dostali k penězům. 1) U každého uchazeče vyplňte počet hodin a termíny vzdělávání v sekci Evidence docházky pro jednotlivé vzdělávací aktivity z prezenční listiny. A nezapomeňte označit, že je kurz ukončený. 2) Ve stejné sekci nahrajte příslušné prezenční listiny k této vzdělávací aktivitě. 3) Po vyplnění docházek jděte zpět na Žádost o úhradu finančních prostředků a tam na horní liště klikněte na sekci Vytvořit žádost o úhradu. 4) U každého OZP nahrajte účetní doklady. O které konkrétně jde? O faktury za vzdělávání (o náležitostech faktur viz Příručka pro zájemce a účastníky, str. 17; najdete ji na Knihovna / Dokumenty a podklady ke stažení ). Pokud je jedna faktura za více zaměstnanců, stačí ji nahrát jen u prvního zaměstnance. Pokud požadujete stravné, cestovné a/nebo proplacení ubytování, nahrajte cestovní příkaz, kde budou příslušné údaje vyplněné. K cestovnému nahrajte také kopie jednotlivých jízdenek, které souhlasí s částkami na cestovním příkaze. Pokud je cestovní příkaz na automobil, je třeba doložit velký technický průkaz kvůli spotřebě a výpočtu cestovného. A konečně jde o doklady o uhrazení faktur a cestovních příkazů (výpis z účtu nebo pokladní doklad).

5 5) Pokud požadujete proplacení mzdových nákladů, vyplňte výši hrubé hodinové mzdy jednotlivých zaměstnanců a počet hodin každého školení dle nahrané prezenční listiny. Žádné doklady v tomto případě nenahrávejte, po vytištění žádosti se mzdové náklady vytisknou jako čestné prohlášení, které zaměstnavatel potvrdí. 6) Po vyplnění klikněte na horní liště na Odeslat žádost, čímž dojde k finalizování a POUZE elektronickému odeslání žádosti (což nestačí). 7) Proto pozor! Takto finalizovanou žádost, která se vám automaticky překlopí do sekce Základní údaje, je nutné ještě vytisknout, podepsat oprávněnou osobou a zaslat k nám na FDV klasicky poštou. ROZHOVOR ABYCHOM OBSTÁLI, MUSÍME SE VZDĚLÁVAT CELÝ ŽIVOT K nejlepším příkladům dobré praxe zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejen na severu Čech, ale i v celostátním měřítku patří bezesporu 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, které se také zapojilo do našeho projektu. Přinášíme rozhovor s jeho spoluzakladatelem a předsedou Ing. Janem Paličkou. Jaké byly začátky vašeho podnikání? Podnikat jsem začal jako fyzická osoba v roce Zabýval jsem se zejména přenosem dat pro různé aplikace, a to hlavně v oblasti měření a regulace. V roce 1994 jsem založil firmu RCS Děčín, s. r. o., která se zabývala dodávkami slaboproudých zařízení, provozovala internetovou síť, pult centrální ochrany u HZS, montovala zabezpečovací zařízení a kamerové systémy a stavěla síť mobilního operátora Vodafone. V roce 2003 se z Prahy do Děčína vrátil kamarád, který má dva zdravotně postižené kluky, a přišel s nápadem vybudovat firmu, která by dávala možnost pracovního uplatnění osobám s handicapem. Připravili jsme akreditace na vzdělávání našich budoucích zaměstnanců a pomalu začali nabírat pracovníky. Tak vzniklo 1. severočeské družstvo zdravotně postižených. Jan Palička A dál už šlo všechno jako po drátkách Tak bych to určitě neřekl, ale daří se nám. V roce 2005 se na nás obrátila firma Oriflame s tím, že hledá partnera zaměstnávajícího OZP, který je schopen realizovat pracoviště zpracovávající telefonické objednávky z celého Česka. S pomocí dotace Úřadu práce ČR jsme pracoviště během dvou měsíců připravili, realizovali technickou část včetně připojení na centrálu Oriflame a před Vánoci se rozeběhl ostrý provoz. Na tomto pracovišti se nám podařilo zaměstnat 15 pracovnic z řad OZP. Následně družstvo převzalo činnosti i klíčové pracovníky RCS Děčín. Kde všude máte v současné době pracoviště? V roce 2011 jsme realizovali investiční projekt z Evropských sociálních fondů s názvem Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách, v jehož rámci jsme vybudovali pracoviště v Ústí nad Labem. Dnes máme větší pracoviště v Děčíně, Ústí nad Labem, které ještě budeme v dohledné době rozšiřovat, dále v České Kamenici, Jaroměři, Praze a Brně. Připravujeme nová pracoviště v Mostě a Varnsdorfu. A pro úplnost: Firmu RCS jsme použili jako základ pro vznik výrobní společnosti AZPO Group, v níž jsme jako družstvo společníci. Tato firma se zabývá textilní výrobou, která je prakticky výhradně určena pro zahraniční zákazníky. Výrobu realizuje ve Šluknově, Krásné Lípě, České Kamenici a České Lípě. Textilní výroba AZPO

6 Zaměstnával jste osoby se zdravotním postižením hned od samého začátku? Kolik procent jich zaměstnáváte v současné době? A co vás k jejich zaměstnávání motivuje? Už v RCS Děčín jsem zaměstnával jednoho technika s handicapem, dnes je z něj kvalifikovaný revizní technik a můj zástupce. V současné době naše družstvo zaměstnává zhruba 95 % OZP, k nimž patřím i já. Motivací ke vzniku družstva byla snaha pomoci najít uplatnění pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Zakladateli družstva byla skupina lékařů, středoškolský profesor a já. Také AZPO Group zaměstnává převážně OZP, konkrétně jich je v pracovním týmu 60 %. Jiří Hádek, obchodní ředitel O zaměstnancích se zdravotním postižením obecně panuje spousta zaručených pravd například že mají vyšší nemocnost, nižší a nepravidelný pracovní výkon, menší odolnost vůči stresu a zátěži, že jejich zaměstnávání zhoršuje vztahy na pracovišti, že přinášejí větší problémy s bezpečností práce a kontrolami Jaká je v tomto ohledu vaše osobní zkušenost? Je pravdou, že se potýkáme s větší nemocností u zaměstnanců z řad OZP, než je tomu u těch zdravých. Pomáhají však zkrácené pracovní úvazky, které jim umožňujeme využít. Naše činnost není tak fyzicky náročná. Samozřejmě máme nastavená kritéria, která musí pracovník splnit, a pokud není na daném pracovišti schopen plnit minimální požadavky, snažíme se mu najít uplatnění na jiném pracovišti v rámci firmy. Při získávání pracovníků úzce spolupracujeme s Úřadem práce ČR a velký důraz klademe na kvalitní zapracování a zaškolení při nástupu do práce. I proto máme minimální fluktuaci zaměstnanců. S bezpečností práce nemáme žádný problém. Pravidelně se věnujeme školení BOZP a dokonce jsme si udělali koncesní listiny na poskytování služeb BOZP a požární ochranu. Na školeních pro personalisty a management firem, který v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením pořádáme jako jednu z aktivit, často slýcháme, že zaměstnavatelé jen velmi složitě získávají vhodné zaměstnance s handicapem. Jak je tedy získáváte vy? Hlásí se k vám sami, nebo využíváte například inzeráty? Pracovníky získáváme ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Složité je obsazování pracovišť ve výrobní firmě AZPO Group na pozici šička vzhledem k tomu, že kapacita v místech provozoven výroby je omezená a doprava do zaměstnání nákladná. My máme tu výhodu, že umíme pracoviště realizovat prakticky kdekoli. Máme i řadu těžce zdravotně postižených, kteří pracují z domova. Jinak samozřejmě pracujeme s inzercí a pacientskými organizacemi. Spolupracujete nějak nadstandardně s místními institucemi? S místními úřady pracujeme velmi úzce. Vždyť i první větší pracoviště vzniklo za pomoci pobočky Úřadu práce ČR v Děčíně. Dalším příkladem spolupráce s městským úřadem je pracoviště v České Kamenici. Jak vás jako společensky odpovědnou firmu vnímají ostatní podnikatelské subjekty? Mnohým z nich poskytujete náhradní plnění, ale setkal jste se někdy s odsudkem, že zaměstnáváte OZP kvůli finančním výhodám, jako jsou slevy na dani nebo příspěvky? Vnímání je různé. Výborným příkladem je spolupráce s firmou Oriflame, která přímo požadovala, aby pro ně pracovali lidé se zdravotním postižením. Dále úzce spolupracujeme s městem Česká Kamenice, s ústeckou univerzitou UJEP, s níž se spolupráce neustále rozvíjí, a s dalšími velkými partnery. Úspěšnou a dlouholetou spolupráci máme ale také s menšími firmami, které ani nemohou využít našich výhod náhradního plnění. Na druhou stranu nás mrzí, že se setkáváme s nevraživostí konkurenčních firem z našeho oboru. Team Oriflame Jakým způsobem jste se dozvěděli o projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením a proč jste se jej rozhodl využít? Je možné už nyní zhodnotit jeho přínos pro vaše družstvo? O projektu jsme se dozvěděli přímo od Fondu dalšího vzdělávání a uspořádali jsme za pomoci Evropské obchodní akademie prezentaci i pro další potenciální zájemce v Děčíně. Přínos pro naše družstvo je nesporný. V rámci projektu byli proškoleni všichni zaměstnanci našich zákaznických center a mělo to u nich velký ohlas. Velmi užitečná byla například školení pokročilého Excelu či speciálních softwarových aplikací, které připravujeme nasadit jako službu pro naše zákazníky. V současnosti nás ještě čeká školení účetnictví pro naše fakturantky a obchodní oddělení ve spojení s naším účetním softwarem. Jako firma, která pracuje s novými technologiemi, jsme projekt velmi uvítali. Jsme zvyklí, že se musíme vzdělávat celý život, abychom obstáli v konkurenci.

7 KAPKA NA KONEC O KONFERENCI, LIDSKÝCH ZDROJÍCH I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP Ve druhé půli května jsme se na pozvání pořadatele zúčastnili již XVIII. výroční konference HR Know How. Letošní ročník nesl název Síla HR aneb čtyři stupně k úspěchu a přitáhl značnou pozornost odborníků na lidské zdroje a personalistiku, což bylo patrné už z pohledu na zaplněný sál ve Slovanském domě na pražských Příkopech. Pořadatel konference, People Management Forum (PMF, dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) je profesní nezisková organizace založená v roce Sdružuje lidi z řad odborníků i veřejnosti, kteří se zajímají o rozvoj jednotlivce, týmu i organizace. Mezi její členy patří v současnosti na 300 organizací, institucí a fyzických osob. PMF zprostředkovává výměnu informací, ověřených referencí a společných zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Pro HR komunitu a personalisty vydává PMF odborný měsíčník HR forum, který šíří informace a inspirace pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. Nedílnou součástí časopisu HR forum jsou příspěvky o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Téměř každé číslo se zabývá skupinou osob se zdravotním znevýhodněním a jejich uplatněním na trhu práce. Snahou PMF je medializovat nejen prostřednictvím tohoto tištěného periodika, ale také internetu (www.peoplemanagementforum.cz a www. studovna.cz) co nejvíce informací o institucích, členských i nečlenských organizacích PMF, které s OZP pracují, a o tom, co pro ně konkrétně dělají. Julie Diamond, mezinárodní leadership konzultantka, koučka a trenérka Jan Švejnar, česko-americký ekonom Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Za cíl si klade zlepšit postavení OZP/OZZ na trhu práce a současně motivovat zaměstnavatele k aplikování větší společenské zodpovědnosti vůči těmto osobám. Vše je nastaveno tak, aby to zároveň bylo pro zaměstnavatele výhodné jde proto o ŠANCI PRO OBĚ STRANY.

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Rozhovory s podnikateli Letní roadshow projektu Akcelerace Praha je středem našich aktivit, říká Gianfranco Pinciroli. Praha podporuje podnikání 3/2014 Obsah Slovo

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže

Podnikejme. Zpravodaj projektu Rodina a zaměstnání inovace pro venkov, číslo 1. Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže Podnikejme sociální Sociální podnikání a trojí zisk nejen pro region Sdružení Růže V prosinci minulého roku zahájila Novohradská občanská společnost, o.s. realizaci projektu s názvem Rodina a zaměstnání

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele Rozhovor s Věrou Bidlovou, ředitelkou Botanické zahrady v Praze Praha podporuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. 2006 prosinec 2006 Přístup zaměstnavatelů k cizincům 1 Obsah: I.

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi

žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Přínosy uplatňování Rovných příležitostí žen a mužů ve slaďování rodinného a pracovního života v praxi Euroface Consulting s. r. o. Kroměříž 2013 Obsah Úvod 5 Slovo o projektu 5 Ze života projektu genderové

Více

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 10, září 2014. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 10, září 2014 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám představila jubilejní - desáté číslo Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více