ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE"

Transkript

1 ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2015

2 Vážení zákazníci, partneři, přátelé, těší nás, že vám můžeme touto cestou předložit nabídku našich a seminářů, které jsme připravili pro rok Ctíme úsloví Ševče, drž se svého kopyta, a tak máme připraveny vzdělávací aktivity, zahrnující především oblast silniční dopravy. Jsme přesvědčeni, že v této nabídce najdete všechna témata, která do našeho oboru spadají. A neodpustím si připomenout, že nabídka je určena všem pracovníkům naší branže, od řidičů, techniků, dispečerů až po vrcholové vedoucí a řídící pracovníky či majitele firem. Pokud by vás překvapily názvy seminářů Nebojte se kontrol, Obchodní vztahy či Řidič, jedná se o nově připravené, které si troufáme nazvat strategickými. Reagujeme tím na aktuální témata v oboru, zejména trh práce řidičů a také požadavky kontrolních orgánů. Zároveň klademe důraz na uplatnění znalostí v praxi. Proto jsou tyto plánovány s delším obsahem než obvyklá odborná, navíc s možností vysvětlení souvislostí a konkrétních případů. U tradičních seminářů a řidičů úzkostlivě dbáme na aktuální platnost vysvětlovaných předpisů, kvalitu odborného i didaktického výkladu a používání praktických pomůcek. řidičů, přepravujících nebezpečné věci, obsahuje všechny záležitosti, týkající se změn dle Dohody Kompletní nabídku, elektronickou verzi Katalogu a také aktuální informace a termíny mimořádných akcí máte k dispozici na našich internetových stránkách. Na obsahu i funkčnosti stránek průběžně pracujeme. Snažíme se, aby způsob nalezení vašeho, vyplnění přihlášky a případná platba proběhly co nejjednodušeji. S přáním dobré osobní i podnikatelské kondice a vzájemného přínosu za všechny pracovníky Školicího, projektového a poradenského střediska Vladimír Kydlíček Kč Kč pro nečlena Sdružení ČB

3 Akademie silniční dopravy... 6 BLOK 1: Řízení a marketing dopravní firmy... 8 BLOK 2: Legislativa silniční dopravy... 9 BLOK 3: Právo a ekonomika BLOK 4N: Provoz nákladní dopravy BLOK 4A: Provoz autobusové dopravy pro řidiče Bezpečnostní poradce pro Bezpečnostní poradce pro - obnova Seminář pro bezpečnostní poradce pro ostatní osoby řidičů profesní způsobilosti řidičů Pravidelné řidičů Nebojte se kontrol Řidič Obchodní vztahy Autobusová doprava aktuálně Novinky autobusové dopravy Dispečer autobusové dopravy Dispečer nákladní dopravy TIR - tranzitní celní systém Zpracování případové studie - nákladní doprava Zpracování případové studie - osobní doprava Zákoník práce 2015 v dopravní firmě Nový občanský zákoník Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy a pracovní doba řidičů povinnosti dopravce Digitální tachograf - nové funkce a změny předpisů TaGra pro uživatele Uložení nákladu z pohledu dopravce Uložení a upevnění nákladu Přeprava nadměrných nákladů Poskytování cestovních náhrad Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB Kč pro člena Sdružení ČB Kč 2 3 pro nečlena Sdružení ČB

4 Pohledávky Odpady a jejich přeprava Smluvní vztahy v silniční dopravě Kontroly v dopravní firmě Ceny v silniční nákladní dopravě - analýza nákladů Řešení pojistných událostí Technické podmínky provozu silničních vozidel Povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích Evidence pracovní doby řidičů Mimořádná a aktuální nabídka seminářů Program komplexního vzdělávání Plánovací kalendář Kontakty & informace Představujeme naše lektory Kontakty Přihlášky, objednávky, platební podmínky Akademie silniční dopravy BLOK 1: Řízení a marketing dopravní firmy BLOK 2: Legislativa silniční dopravy BLOK 3: Právo a ekonomika BLOK 4N: Provoz nákladní dopravy BLOK 4A: Provoz autobusové dopravy Vzdělávací cyklus odborných seminářů Akademie silniční dopravy je vytvořen pro potřeby vzdělávání pracovníků logistických a dopravních firem na všech úrovních. Je určen k získání znalostí a praktických dovedností, potřebných pro podnikání v oboru silniční nákladní i osobní dopravy. Na základní cyklus navazují nadstavbové pro prohloubení získaných znalostí a stálý přehled o aktuální situaci v oboru silniční dopravy. Všechna manažerská slouží jak k získání odborných znalostí, tak k jejich rozšíření a prohloubení pro manažerské pozice Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB 4 5

5 Akademie silniční dopravy OSNOVA - odborný pracovník silniční nákladní dopravy - odborný pracovník silniční osobní dopravy Cyklus kurzů je určen pro experty dopravních firem všech úrovní, kteří chtějí rozvinout své řídící schopnosti a odborné znalosti v oboru silniční nákladní nebo autobusové dopravy. Nabízí možnost získat aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz dopravní firmy ve vzájemných souvislostech. Kompletní kurz se skládá z deseti tematických lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech a závěrečné zkoušky. Současně lze kurz využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle nařízení č. 1071/2011/EU, resp. zákona č. 111/1994 Sb. Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej tedy financovat také z fondů vzdělávacích projektů či prostředků od Úřadu práce. Na tento cyklus volně navazují speciální k prohloubení odborných a manažerských dovedností. První tři tematické bloky (šest lekcí) jsou společné pro nákladní i autobusovou dopravu, čtvrtý blok je rozdělen výhradně vždy pro příslušný druh dopravy. 1. blok řízení firmy a lidských zdrojů marketing dopravní firmy 2. blok legislativa silniční dopravy sociální předpisy v silniční dopravě 3. blok pracovní, obchodní a živnostenské právo ekonomika dopravní firmy 4N. blok nákladní doprava smluvní vztahy při přepravě nákladu celní režimy zvláštní druhy přepravy nákladu náklady a ceny silniční nákladní dopravy 4A. blok autobusová doprava předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost pracovní režimy řidičů přeprava osob náklady a ceny autobusové dopravy Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jiří Novotný, Ing. Karel Hyndrák, Michal Havlíček, Mgr. Martin Laipold, Mgr. Zdenka Paňáková, Ing. Jan Medveď, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Ladislav Němec 3x2 dny společně nákladní a autobusová doprava, 1x2 dny pouze nákladní doprava, 1x2 dny pouze autobusová doprava Jeden den - závěrečná zkouška Podle zájmu účastníků je případně doplněn jeden den příprava na případovou studii. Při absolvování všech lekcí je možno cyklus zakončit zkouškou. Zkouška se skládá z testu a případové studie. Po jejím úspěšném složení získá absolvent certifikát Mezinárodní unie silniční dopravy IRU a certifikát o absolvování akreditovaného školicího programu Akademie silniční dopravy. Volitelné zakončení učebního programu: - případová studie Kč - zkouška Kč - diplom IRU Kč V mimořádných případech a volné kapacitě je možné se zúčastnit jednotlivých bloků za cenu Kč pro členy Sdružení, resp. za základní cenu Kč. Místo konání: Hotel Olympik**** Sokolovská 138, Praha 8, uzavřený konferenční prostor v 19. patře hotelu s vyjímečným výhledem na Prahu. V případě zájmu bude realizován samostatný cyklus v Brně (hotel Vista) , , V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou smluvní ceny. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, obědy a občerstvení Kč Kč pro člena Sdružení ČB 6 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 7

6 ŘÍZENÍ A MARKETING 1. blok Akademie silniční dopravy Kurz kombinuje dvě základní manažerské disciplíny řízení lidských zdrojů a marketing. S řízením lidí se zcela samozřejmě setkává každý vedoucí pracovník. V dnešní době se na lidský potenciál firmy hledí jako na jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti firmy, protože každá firma si může klást pouze tak vysoké cíle, na jaké stačí její lidé. V jedné části kurzu se naučíte základy této manažerské disciplíny, které vám pomohou posunout vaši firmu opět o krůček vpřed. Náplní druhé části kurzu jsou základní principy moderního marketingu. Existují základní marketingová témata, jako je marketingový mix, plán, segmentace, apod., která by měl znát každý manažer. V obou případech je výuka orientována na specifika dopravních firem. dva dny OSNOVA Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. 1. den řízení lidských zdrojů základní principy řízení firmy podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích pracovníků efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti 2. den marketing v dopravě oblasti aplikace marketingu marketingový plán marketingové analýzy marketingové strategie marketingový mix Ing. Karel Hyndrák, Michal Havlíček Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny. legislativa 2. blok Akademie silniční dopravy Provozování silniční dopravy, zejména mezinárodní, znamená splnění legislativních podmínek přístupu na trh a k povolání. Předmětem první části kurzu je vysvětlení odpovídajících aktuálně platných nařízení a směrnic EU, zákona o silniční dopravě a prováděcích předpisů s ohledem na získání koncese, Eurolicence a provozování silniční dopravy mimo EU. Návazně jsou pak popsány přepravní doklady. Stěžejní oblastí povinností silničního dopravce je plnění požadavků sociálních předpisů, tzn. dodržování limitů doby řízení a odpočinku řidičů, vedení a vyhodnocování záznamů činností řidičů, používání záznamového zařízení (tachografu) a dodržování zákoníku práce. Kurz objasňuje požadavky orgánů státního odborného dozoru a inspektorátu práce. Z praktického hlediska jsou popsána nejčastější porušení stanovených předpisů. dva dny OSNOVA Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. 1. den legislativa silniční dopravy nařízení a směrnice ES pro přístup k povolání silničního dopravce zákon o silniční dopravě podmínky provozování mezinárodní silniční dopravy povinnosti silničního dopravce a podnikatele v silniční dopravě technické předpisy pro provoz silničních vozidel 2. den sociální předpisy povinnosti dopravce v oblasti režimu práce řidičů působnosti nařízení 561/2006 EU a (EHS) 3821/85 limity doby řízení a odpočinku pracovní doba řidičů kontroly řidičů a dopravců, časté chyby a porušení předpisů Ing. Jan Medveď, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jiří Novotný Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 8 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 9

7 PRÁVO A EKONOMIKA 3. blok Akademie silniční dopravy Každý řídící pracovník v dopravní firmě, ať již na pozici středního, či vrcholového managementu, by měl mít přehled o základních právních normách, upravujících oblast podnikání. První část tohoto kurzu je proto věnována obecnému přehledu o základních právních normách ČR pro tuto oblast (Zákon o živnostenském podnikání, pracovní právo Zákoník práce, občanské právo Občanský zákoník, obchodní právo Obchodní zákoník, řešení pohledávek v praxi, soudní řízení Občanský soudní řád). Pro správná řídící rozhodnutí je nutné rozumět zásadám finančního řízení, ekonomickým pojmům a vztahům, umět shromáždit, analyzovat a interpretovat data. Vysvětleny jsou pojmy finančního řízení a ekonomických ukazatelů. OSNOVA PROVOZ NÁKLADNÍ DOPRAVY OSNOVA 4 (N). blok Akademie silniční dopravy 1. den právo živnostenský zákon zákoník práce, pracovně-právní vztahy 2. den finanční řízení základní principy podnikání, finanční funkce v podniku zásady pro vedení finančního účetnictví rozvaha: kapitál a aktiva (majetek) hospodářský výsledek vs. cash-flow, výkaz zisku a ztrát základy finanční analýzy financování podniku a řízení jeho platební schopnosti Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. dva dny Mgr. Zdenka Paňáková, dva dny Ing. Karel Hyndrák Tento blok je vyhrazen výhradně pro silniční nákladní dopravu. První den obsahuje samostatný seminář Smluvní vztahy při přepravě nákladů. Lekce obsahuje výklad předmětných ustanovení Nového občanského zákoníku a Všeobecných přepravních podmínek ČESMAD BOHEMIA. Druhý den obsahuje lekce: 1. Celní záležitosti a procedury, zejména Úmluva TIR a používání karnetů TIR. 2. Zvláštní přepravy: přeprava nebezpečných věcí dle dohody, přepravy odpadů, přepravy pod kontrolovanou či řízenou teplotou, přepravy potravin, zvířat a krmiv, základní vymezení podmínek nadměrných přeprav a omezení jízdy některých vozidel (zákazy jízd). 3. Samostatná lekce je věnována tvorbě cen a analýze ekonomických nákladů Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik 1. den smluvní vztahy v dopravě přepravní a zasilatelské smlouvy, dopad nového občanského zákonníku úmluva CMR, nákladní list CMR všeobecné přepravní podmínky, odpovědnost za přepravu 2. den celní režimy celní předpisy a režim celního dohledu Úmluva TIR, karnety TIR celní procedury zvláštní druhy dopravy přeprava nebezpečných věcí dle specifika přeprav pod řízenou teplotou (dle ATP), potravin, krmiv, zvířat a odpadů podmínky nadměrných přeprav omezení jízd některých druhů vozidel ceny a analýza nákladů cenová politika v silniční dopravě poplatky a daně možnosti optimalizace nákladů Ing. Jiří Žák, Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Vladimír Lison, Miloslav Válek, Mgr. Martin Laipold Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 10 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 11

8 PROVOZ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 4 (A). blok Akademie silniční dopravy Tento kurz obsahuje výhradně témata, související s provozováním autobusové dopravy. Je určen pro pracovníky firem, které zajišťují linkovou i příležitostnou přepravu osob. Pro veřejnou přepravu jsou vysvětleny předpisy o veřejných službách v přepravě cestujících a navazující předpisy pro zajištění dopravní obslužnosti v ČR, pravidla kompenzací a povinnosti smluvního dopravce. V druhé části jsou vysvětlovány pracovní režimy řidičů autobusů v pravidelné i příležitostné přepravě, specifika vedení záznamů a sestavování turnusů. Samostatnou lekci tvoří seminář o nákladech a tvorbě cen v autobusové dopravě. dva dny Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. OSNOVA 1. den - předpisy legislativní podmínky provozování autobusové dopravy předpisy EU a ČR o veřejných službách v přepravě cestujících zajišťování veřejné dopravy, kompenzace povinnosti dopravce v linkové dopravě 2. den - pracovní režimy řidičů v osobní dopravě, turnusy pracovní režimy řidičů příležitostné autobusové dopravy pracovní režimy řidičů autobusů na linkách do 50 -ti km vedení záznamů, nejčastější porušení sestavování turnusů ceny a náklady v autobusové dopravě legislativní východiska ke stanovení ceny jízdného v pravidelné přepravě osob faktory ovlivňující náklady pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, Ing. Jan Medveď, Ing. Jiří Novotný, Ing. Vladimír Lison, Ing. Jiří Navrátil pro řidiče Bezpečnostní poradce pro Bezpečnostní poradce pro - obnova Seminář pro bezpečnostní poradce pro ostatní osoby Přeprava nebezpečných věcí po silnici se řídí Dohodou. Naše školicí středisko nabízí všechna potřebná v této oblasti. Pro řidiče pořádáme základní a specializační kurzy pro získání osvědčení. Pro bezpečnostní poradce je určeno nejen povinné pro získání osvědčení, ale i jednodenní, kde zpravidla shrnujeme podstatné změny Dohody. Kromě toho nabízíme i povinné pro všech ostatních osob, které se jakoukoliv činností podílí na přepravě nebezpečných věcí. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB Kč 12 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 13

9 pro řidiče OSNOVA Dohoda stanovuje povinnost, aby řidiči vozidel, přepravujících nebezpečné věci, měli platné osvědčení o absolvování a složení zkoušky. To je jedna stránka věci. Na druhé straně vám doporučujeme vybírat školící organizaci tak, aby si po skončení váš řidič neodnášel pouze potřebné osvědčení, ale i nezbytné znalosti, protože případná rizika vyplývající ze zanedbání povinností ze strany řidiče (havárie, pokuty) mohou několikanásobně převýšit cenu samotného. Sdružení je schváleno MD ČR k provádění těchto. Účastníci našich obdrží kvalitní učební materiály, které využívají při provádění přepravy. tři dny (většinou pátek, sobota, neděle) základní kurz, dva dny (většinou sobota, neděle) obnovovací kurz Ing. Jaromír Kahuda, Dr. Jiří Došek, Ing. Pavel Krämer, Ing. Pavel Petrunčík základní kurz - všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí - hlavní druhy nebezpečí - preventivní a bezpečnostní opatření přiměřená různým druhům nebezpečí - co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, základní znalosti o používání ochranných prostředků) - označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí - co řidič během přepravy smí a co nesmí dělat - účel a funkce technických zařízení na vozidlech - zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru - bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí - všeobecné informace týkající se právní odpovědnosti - informace o provozu kombinované dopravy - manipulace a uložení kusů ve vozidle obnovovací kurz - účelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti nabyté v základním kurzu a zároveň musí zahrnovat problematiku posledního rozvoje techniky, vývoje právních předpisů a nebezpečných věcí kurz pro přepravu v cisternách - chování vozidel při jízdě po silnici včetně pohybů nákladu - zvláštní požadavky týkající se vozidel - všeobecné teoretické znalosti různých systémů nakládky a vykládky vozidel - specifická dodatečná ustanovení vztahující se na používání těchto vozidel kurz pro přepravu výbušných látek tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7 - specializační kurz zaměřený na odlišnosti přepravy uvedených skupin nebezpečných věcí základní kurz Kč Kč pro člena Sdružení ČB Specializační kurzy Kč kurz pro přepravu v cisternách 700 Kč rozšíření o vybranou třídu Kč speciální kurz pro přepravu látek 1. nebo 7. třídy obnova základního kurzu Kč Kč pro člena Sdružení ČB Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. 14 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 15

10 Třebíč Olomouc Liberec Praha České Budějovice Brno Hradec Králové Plzeň Ústí nad Labem Praha Ostrava Sokolov České Budějovice Brno Šumperk Praha Chomutov České Budějovice Brno Plzeň Hradec Králové Ústí nad Labem Praha Ostrava Pardubice České Budějovice Brno Libice nad Cidlinou Liberec Valašské Meziříčí České Budějovice Plzeň Brno Hradec Králové Zlín Ústí nad Labem Praha Ostrava Sokolov Brno Hradec Králové Olomouc České Budějovice Praha Šumperk Chomutov Hradec Králové Plzeň Brno Ústí nad Labem Jihlava Ostrava Praha Pardubice České Budějovice Brno Praha Olomouc Liberec Hradec Králové Plzeň Brno České Budějovice Zlín Ústí nad Labem Praha Ostrava Brno Klatovy Sokolov České Budějovice Praha Valašské Meziříčí Chomutov Brno Hradec Králové Plzeň Ústí nad Labem Jihlava Praha Ostrava Brno Pardubice České Budějovice Sokolov Praha Šumperk Liberec Hradec Králové Brno Plzeň Ústí nad Labem Praha Ostrava Brno České Budějovice Chomutov Olomouc Praha Hradec Králové Brno Plzeň Ústí nad Labem Praha Ostrava Brno České Budějovice Pardubice Sokolov Valašské Meziříčí Olomouc Praha Liberec Brno České Budějovice Plzeň Hradec Králové Zlín Ústí nad Labem Ostrava Praha Brno České Budějovice Praha Šumperk Chomutov Hradec Králové Brno Plzeň Praha Jihlava Ústí nad Labem Ostrava Sokolov Brno České Budějovice Praha Liberec Valašské Meziříčí Hradec Králové Brno České Budějovice Plzeň Zlín Praha Ústí nad Labem Ostrava Pardubice Brno Chomutov Libice nad Cidlinou Olomouc České Budějovice Hradec Králové Brno Plzeň Praha Ústí nad Labem Ostrava Brno České Budějovice Sokolov 16 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 17

11 Bezpečnostní poradce pro je určeno k získání Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou. Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon č. 111/1994 Sb. a Dohoda každému podniku, zabývajícímu se nejen dopravou, ale i příjmem nebo odesíláním nebezpečných věcí. K získání osvědčení musí uchazeč absolvovat a složit zkoušku. Osvědčení je platné pět let. provádí pro všechny specializace. Účastníci si mohou po dohodě zakoupit platné znění Dohody. OSNOVA obecný úvod - základní informace - Příloha A, Příloha B legislativa ES pro přepravu nebezpečných věcí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, prováděcí vyhláška 478/2000 Sb. metody a postupy při výkonu funkce bezpečnostního poradce zpracování vzorových případových studií vzorové otázky-otevřený konec, otázky s volbou ze tří odpovědí POZOR! Podmínkou pro připuštění ke zkoušce (organizuje CDV Brno) je úplné střední vzdělání (maturita), čistý výpis z trestního rejstříku a osvědčení o absolvování tohoto. Bezpečnostní poradce pro - obnova Jedná se o k přípravě na zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle Dohody. Standardně je organizováno pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9. Pro specializace tříd 1 a 7 je možné na základě požadavku sjednat individuální přípravu. Vzhledem k relativně nízké úspěšnosti uchazečů u obnovovací zkoušky doporučujeme po pěti letech výkonu funkce absolvovat toto třídenní nejen jako přípravu ke zkoušce, ale také k osvěžení znalostí a doplnění nových informací. OSNOVA souhrnné opakování příloh A a B ve verzi 2015 informace o ostatních právních normách, týkajících se přepravy nebezpečných věcí (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění, vyhláška MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě v platném znění, zákon o odpadech v platném znění) shrnutí s použitím případových studií pro vzorek typických látek zpracovávání vzorových testů šest dní (rozděleno do dvou částí po třech dnech) Beroun Brno Beroun Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Pavel Petrunčík, Ing. Vladimír Lison tři dny Beroun Brno Beroun Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Pavel Petrunčík, Ing. Vladimír Lison Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, úhrada probíhá samostatně, domluveny jsou speciální ceny. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, úhrada probíhá samostatně, domluveny jsou speciální ceny. základní kurz 2x3 dny Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB nebo Klubu DGSA 18 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 19

12 Seminář pro bezpečnostní poradce Speciální seminář je zaměřený na aktuální stav legislativy a odvislé praktické otázky přepravy nebezpečných věcí a nakládání s nimi. Zvláště pro poradce DGSA představuje příležitost k doplnění znalostí pro jejich odbornou praxi. Seminář je vítanou akcí i v rámci činnosti Klubu DGSA ČESMAD BOHEMIA, který má od roku 2003 několik stovek členů. OSNOVA úvod, představení činností Sdružení Česmad Bohemia ve vztahu k změny v 2015 zajištění nákladu nebezpečného zboží specifika předpisu IMDG Code bezpečnost práce ve vztahu k silniční kontroly diskuze pro ostatní osoby OSNOVA je pořádáno v návaznosti na příslušná ustanovení Dohody. Je povinné pro odpovídající zaměstnance silničních dopravců, odesilatelů, personál provádějící nakládku a vykládku nebezpečných věcí a personál zasilatelských organizací. Je rovněž povinné pro řidiče provádějící přepravu v tzv. vyňatém, omezeném a podlimitním množství. obsahuje požadavky dohody na všeobecné bezpečnostní, specifické a bezpečnostní. Vstupem v platnosti nového znění Dohody by se měli pracovníci na všech pozicích, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými věcmi, seznámit s ustanoveními, které se týkají jejich pracovních povinností. Proškoleným osobám vystavujeme trojjazyčné potvrzení o absolvování. vybrané části Dohody všeobecné bezpečnostní např. požadavky předepsané pro přepravu nebezpečných věcí specifické např. úkoly a odpovědnost, týkající se silniční dopravy nebezpečných věcí bezpečnostní např. rizika a nebezpečí, vyplývající z přepravy nebezpečných věcí, rizika zranění, podmínky nakládky a vykládky hod Ústí nad Labem Ing. J. Kahuda, M. Válek, Ing. V. Lison, kontrolní orgány (pracovník PČR, CDV) hod. se standardně koná v rámci druhého dne pro řidiče Odborníci z oboru přeprav Mimořádný termín Ústí nad Labem Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. pro člena Sdružení ČB nebo Klubu DGSA Kč Kč Kč Kč pro člena Sdružení ČB 20 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 21

13 profesní způsobilosti řidičů Pravidelné řidičů Hospodárná a ekologická jízda Bezpečná a defenzivní a jízda Pracovní režimy řidičů Digitální tachograf Uložení a upevnění nákladu Dopravní předpisy aktuálně Mezinárodní dopravní předpisy Dopravní nehody Doklady řidiče, vozidla a nákladu Únava, stres a životospráva Pracovní režimy řidičů přeprava osob Silniční kontroly Řidič, reprezentant firmy přeprava osob První pomoc Profesionální řidiči mají zákonem stanovenou povinnost prodlužovat platnost své profesní způsobilosti pravidelným m. Záměrem našeho střediska je nabídnout kurzy pravidelného na vysoké odborné i výukové úrovni, s ohledem na praktické uplatnění a s přínosem také pro zaměstnavatele. Cílem je získat přehled o aktuální platnosti všech předpisů, osvojit si požadované dovednosti, např. v ovládání tachografu nebo zabezpečení nákladu. Naše tak zdaleka nemusí být jen splněním legislativního požadavku, ale vhodnou součástí zvyšování osobní kvalifikace. Současně naše není určeno jen držitelům průkazu profesní způsobilosti, ale všem, kteří se chtějí v profesi řidiče silniční dopravy něco doopravdy naučit. 22 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 23

14 profesní způsobilosti řidičů - vstupní profesní způsobilosti - 35 hod. pro získání nebo obnovu dokladu profesní způsobilosti Vstupní Vstupní je určeno zájemcům o získání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Řidiči, kteří dosud nevlastní průkaz profesní způsobilosti a nevztahuje se na ně některá z výjimek ze zákona, musí absolvovat vstupní a složit zkoušku. Vstupní pro řidiče, držitele řidičského oprávnění C i D, má základní rozsah 140 hodin. Z toho je 130 hodin teoretická výuka zákonem stanovených odborných předmětů a 10 hodin praktický výcvik na vozidle. Na základě účasti na řidič obdrží doklad o absolvování vstupního a může se přihlásit ke zkoušce. Školicí středisko je akreditovaným střediskem pro uvedené. Při výuce je kladen důraz na kvalitní přípravu posluchačů ke zkoušce a praktické využití získaných znalostí. 35 hod. pro získání nebo obnovu průkazu profesní způsobilosti řidiče Řidiči, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008, se musí zúčastnit v rozsahu pouze 35 hodin. Stejné podmínky platí pro řidiče, kteří již byli držiteli dokladu profesní způsobilosti, ale nesplní podmínky pro prodloužení platnosti na dalších pět let, např. nestihnou absolvovat pět předepsaných kurzů do data platnosti profesní způsobilosti zákonem požadovaným způsobem. K obnově dokladu profesní způsobilosti je nezbytné potvrzení o absolvování předepsaného v rozsahu 35 hod. Výcvik a zkouška není v tomto případě požadována. OSNOVA zásady bezpečné, defenzivní, ekologické a ekonomické jízdy vnitrostátní a mezinárodní předpisy vztahující se k silniční dopravě bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí úvod do logistiky, vývojové trendy v silniční dopravě hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu sociálně právní prostředí v silniční dopravě zdravotní rizika, řešení mimořádných událostí v silniční dopravě výcvik na vozidle (pouze vstupní ) 140 hodin - základní vstupní profesní způsobilosti 35 hodin - pro získání nebo obnovu dokladu profesní způsobilosti lektoři akreditovaní pro toto Magistrátem hlavního města Prahy kurz 35 hod. může být absolvován v rámci termínů pravidelných, kurz vstupního je otevřen podle počtu přihlášených zájemců Cena vstupního Cena vstupního bude stanovena podle počtu účastníků v kurzu. O aktuálních kurzech, podmínkách absolvování a cenách se informujte na tel. č hodin Kč Kč pro člena Sdružení ČB 24 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 25

15 Pravidelné řidičů OSNOVA je určeno pro všechny řidiče, kteří již vlastní průkaz profesní způsobilosti. Ti musí v průběhu platnosti průkazu, tedy do konce pátého roku od vydání průkazu, absolvovat 35 hodin zdokonalovacího v pravidelných ročních kurzech v rozsahu sedm hodin. Po absolvování každého ročního je řidiči účast zaznamenána do formuláře Potvrzení o absolvování pravidelného. Potvrzená účast na je podmínkou vydání nového průkazu. již není jen opakováním dopravních předpisů, ale může být cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Za tímto účelem akreditované školicí středisko nabízí toto formou specializovaných tematických modulů, které přednáší odborníci dané oblasti. Jednotlivá témata rozvíjejí předměty ze vstupního a jsou maximálně zaměřena na uplatnění v každodenní praxi řidiče. V rámci pravidelných řidičů nabízíme následující témata: 1. Hospodárná a ekologická jízda Zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivňující spotřebu paliva, přizpůsobení hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla, odborná obsluha a údržba vozidla. 2. Bezpečná a defenzivní a jízda Příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatření, technický vývoj vozidel a jejich bezpečnostních systémů, stav pozemních komunikací, rozvoj schopností a dovedností řidiče pro zvýšení bezpečnosti. 3. Pracovní režimy řidičů Limity doby řízení a odpočinku, funkce a používání tachografu, náhradní záznamy činnosti řidiče, zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, odpočinek na trajektu, režim výjimek), způsoby kontroly. 4. Digitální tachograf Konstrukce a funkce digitálního tachografu, povinnosti držitele karty řidiče, manuální zadávání činností, zobrazení dat na displeji a výtisky, export dat, ovládání přístroje v konkrétních situacích. 5. Uložení a upevnění nákladu Požadavky předpisů a odpovědnost řidiče za uložení a zabezpečení nákladu, síly působící na náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché výpočty počtu úvazů, upínací a zajišťovací prostředky, příklady upevnění Kč pro různých nečlena Sdružení druhů nákladů. ČB 6. Dopravní předpisy aktuálně Pravidla provozu na pozemních komunikacích v ČR, aktuální změny a novinky zákona a prováděcích předpisů, výklad znění předpisů s ohledem na profesionální řidiče, chování řidiče v konkrétních situacích. 7. Mezinárodní dopravní předpisy Pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním měřítku, doklady a způsobilost řidiče v různých zemích, shodná ustanovení silničního provozu, odlišnosti v jednotlivých zemích, technická způsobilost vozidel, dohled a kontroly řidiče a vozidla. 8. Dopravní nehody Dopravní nehoda situace z pohledu zákona, povinnosti účastníků dopravní nehody, označení místa a dokumentace nehody, postup při řešení následků nehody zvláště v případě zranění osob, prevence. 9. Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které musí mít u sebe řidič vozidla, registrovaného v ČR: doklady řidiče, doklady k vozidlu, doklady k nákladu, zahraniční povolení, resp. Europovolení, zvláštní doklady. 10. Únava, stres a životospráva Význam dobrá zdravotní kondice řidiče, projevy a důsledky únavy, stres a z něho plynoucí rizika, negativní vliv návykových látek, návrh životosprávy řidiče, vzor vhodného jídelníčku. 11. Pracovní režimy řidičů přeprava osob Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel pro přepravu osob linková osobní doprava, příležitostná (nepravidelná) osobní doprava a městská autobusová doprava. 12. Silniční kontroly Kontrolní orgány a jejich pravomoci. Předmět silniční kontroly a zákonné požadavky na řidiče. Požadované doklady řidiče v osobní i nákladní dopravě, kontrola dokladů k vozidlu a k nákladu., kontrola přeprav dle. Požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost řidiče. Dechová zkouška na alkohol. Měření rychlosti, kontrolní vážení. Průběh kontroly a sankce. 13. Řidič, reprezentant firmy přeprava osob Chování řidiče autobusu v pravidelné i nepravidelné přepravě, dodržování přepravního řádu, řidič jako zástupce firmy, komunikace s cestujícími, řešení konfliktů, základy psychologie jednání řidiče. 14. První pomoc Univerzální postupy při řešení krizových zdravotních situací a život ohrožujících stavů s aplikací praktického nácviku. Ani nejdokonalejší text nenahradí vlastní pokusy a zážitky. Pomocí figurín učíme překonat prvotní paniku, rychle a správně se rozhodnout a rutinně postupovat při poskytování první pomoci. 26 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 27

16 hod. (min. sedm vyučovacích hodin) lektoři akreditovaní pro tato Magistrátem hlavního města Prahy se koná vždy na učebně příslušného regionálního pracoviště ČESMAD BO- HEMIA, pokud není uvedeno jinak. Praha Praha 4 První pomoc Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Mez. dopravní předpisy Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Dokl. řidiče, voz. a nákladu Praha 4 Silniční kontroly Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Dopravní předpisy aktuálně Praha 4 První pomoc Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Bezp. a defenzivní jízda Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Silniční kontroly Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Bezp. a defenzivní jízda Praha 4 Dokl. řidiče, voz. a nákladu Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Dopravní předpisy aktuálně Praha 4 První pomoc Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Hospodárná a ekol. jízda Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Silniční kontroly Praha 4 Hospodárná a ekol. jízda Brno Kyjov Silniční kontroly Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Silniční kontroly Brno Dokl. řidiče, voz. a nákladu Brno Digitální tachograf Brno Pracovní režimy řidičů Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Uložení a upevnění nákl Brno Digitální tachograf Brno Bezp. a defenzivní jízda Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Digitální tachograf Brno Dokl. řidiče, voz. a nákladu Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Silniční kontroly Brno Dokl. řidiče, voz. a nákladu Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Silniční kontroly Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Ostrava Ostrava Pracovní režimy řidičů Ostrava První pomoc Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Ulož. a upevnění nákladu Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Digitální tachograf Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Uložení a upevnění nákl Ostrava První pomoc Olomouc Digitální tachograf Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Digitální tachograf Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Uložení a upevnění nákl Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Digitální tachograf Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Uložení a upevnění nákl Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Hradec Králové Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. Hospodárná a ekol. jízda Hr. Kr. První pomoc Hr. Kr. Bezp. a defenzivní jízda Hr. Kr. Uložení a upevnění nákl Hr. Kr. Mez. dopravní předpisy Hr. Kr. Silniční kontroly Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Hospodárná a ekol. jízda Hr. Kr. První pomoc Hr. Kr. Uložení a upevnění nákl Hr. Kr. Hospodárná a ekol. jízda Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. Silniční kontroly Hr. Kr. Bezp. a defenzivní jízda Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Dopravní nehody Hr. Kr. Uložení a upevnění nákladu Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. První pomoc Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů 28 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 29

17 Ústí nad Labem Ústí n. L. Silniční kontroly Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu České Budějovice Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Tábor Mez. dopravní předpisy Č. Bud. Mez. dopravní předpisy Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Dopravní nehody Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Digitální tachograf Č. Bud. První pomoc Č. Bud. Bezpečná a defenzivní jízda Č. Bud. Digitální tachograf Č. Bud. Mez. dopravní předpisy Č. Bud. Dokl. řidiče, vozidla a nákl Č. Bud. Silniční kontroly Č. Bud. Hosp. a ekologická jízda Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Silniční kontroly Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Č. Bud. Únava, stres, životospráva Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Digitální tachograf Č. Bud. Dopravní nehody Č. Bud. Bezp. a defenzivní jízda Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Mez. dopravní předpisy Č. Bud. První pomoc Č. Bud. Dokl. řidiče, vozidla a nákl Č. Bud. Hosp. a ekologická jízda Č. Bud. Silniční kontroly Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Únava, stres, životospráva Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Č. Bud. Bezpečná a defenzivní jízda Č. Bud. Digitální tachograf Plzeň Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Silniční kontroly Plzeň Digitální tachograf Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Silniční kontroly Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň První pomoc Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Dopravní předpisy aktuálně Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Únava, stres, životospráva Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Dopravní nehody Plzeň První pomoc Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Únava, stres, životospráva Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Silniční kontroly Plzeň Digitální tachograf Plzeň První pomoc Plzeň Hosp. a ekologická jízda Plzeň Dokl. řidiče, vozidla a nákl Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň První pomoc Plzeň Digitální tachograf Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Dopravní nehody Plzeň Dokl. řidiče, vozidla a nákl Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Dopravní předpisy aktuálně Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň První pomoc Ke každému tématu obdrží účastník odbornou brožurku a desky Řidičova knihovna, do kterých si může zakládat jednotlivé publikace a vytvořit si tak postupně vlastní řidičovu příručku. Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, odbornou brožurku + desky Řidičova knihovna a občerstvení Kč Kč pro člena Sdružení ČB 30 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 31

18 NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Nebojte se kontrol Řidič Obchodní vztahy Autobusová doprava aktuálně Novinky autobusové dopravy Dispečer autobusové dopravy Dispečer nákladní dopravy TIR - tranzitní celní systém Zpracování případové studie - nákl. dop. Zpracování případové studie - os. dop. Zákoník práce 2015 v dopravní firmě Nový občanský zákoník Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy a pracovní doba řidičů povinnosti dopravce Digitální tachograf - nové funkce a změny předpisů TaGra pro uživatele Uložení nákladu z pohledu dopravce Uložení a upevnění nákladu Přeprava nadměrných nákladů Poskytování cestovních náhrad Pohledávky Odpady a jejich přeprava Smluvní vztahy v silniční dopravě Kontroly v dopravní firmě Ceny v silniční nákladní dopravě Řešení pojistných událostí Technické podmínky provozu silničních vozidel Povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích Evidence pracovní doby řidičů V oboru silniční dopravy neustále probíhá dynamický proces legislativních změn. Zvláště provozování mezinárodní dopravy znamená obsáhnout rozsáhlý rámec předpisů a standardů z technické oblasti, práva, obchodu, financí a daní, předpisů o provozu na pozemních komunikacích a mnoha dalších souvisejících oborů. Ke každé odborné oblasti, která se týká silniční nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme na vysoké expertní úrovni s aktuálními legislativními novinkami a s ohledem na praktické uplatnění v dopravní firmě

19 NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Nebojte se kontrol OSNOVA Při provozování silniční dopravy jsou v rámci předmětu podnikání prováděny kontroly z několika hledisek a několika institucemi. Zásadní je působnost státního odborného dozoru jak při silničních kontrolách tak při dohlídkách u firem. Cílem je vysvětlení působení kontrolních orgánů v oboru silniční dopravy a popis postupu kontrol v jednotlivých případech. Tedy CO, JAK a KÝM může být v těchto případech kontrolováno. Současně je v rámci upozorněno, na co si dát největší pozor, jaké jsou nejčastěji zjištěné prohřešky a jak se na případnou kontrolu připravit bez zbytečných obav a předsudků h Praha Ostrava Hradec Králové Brno České Budějovice Plzeň Ústí nad Labem zákon o státní kontrole: práva a povinnosti kontrolních orgánů a kontrolovaného subjektu, náležitosti protokolu, postup při kontrole, výhrady a odvolání působnost státního odborného dozoru v oboru silniční dopravy, povinnosti dopravce a podnikatele v silniční dopravě, předmět kontroly dopravního úřadu působnost Státního úřadu inspekce práce, kontroly dodržování zákoníku práce, specifika pro zaměstnance v dopravě silniční kontroly, zaměřené na povinnosti provozovatele vozidla. Kontroly doby řízení a doby odpočinku řidiče, kontrola vozidla, kontrola při přepravě nebezpečných věcí dle. kontrolní vážení. Kontrola elektronického mýta příklady nejčastějších porušení, chyb a omylů Ing. Vladimír Lison, Miloslav Válek, Ing. Jan Medveď, Ing. Jaromír Kahuda, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jiří Novotný NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Řidič OSNOVA Seminář shrnuje podmínky zaměstnávání řidičů ze všech důležitých hledisek. Vychází ze situace na trhu práce a aktuálních statistických a demografických údajů. Vymezeny jsou legislativní požadavky na kvalifikaci, odbornou a zdravotní způsobilost řidičů. Rozdělení požadavků na evidenci činnosti řidiče v rámci sociálních předpisů. Možnosti evidence a efektivní využití pracopvní doby. Varianty a okolnosti pracovněprávního vztahu, pracovní smlouvy, specifika u řidiče v mezinárodní dopravě. Rozbor zejména mzdových nákladů, efekt a úskalí zaměstnaneckých benefitů, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s BOZP h Miloslav Válek, Ing. Vladimír Lison, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jan Medveď, Ing. Vojtěch Máša, Mgr. Zdenka Paňáková trh práce v oblasti řidičů silniční nákladní a autobusopvé dopravy odborná a zdravotní způsobilost řidičů, pracovně-lékařské služby sociální předpisy a jejich souvztažnost evidence doby řízení, doby odpočinku a pracovní doby pracovní smlouvy mzdové a související náklady, benefity požadavky BOZP, pracovní úrazy a jejich prevence Brno Plzeň Hradec Králové Praha Ostrava Ústí nad Labem České Budějovice Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 34 35

20 NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Obchodní vztahy OSNOVA Předpokladem nejen spolehlivého provedení přepravy, ale také bezproblémového řešení neočekávaných událostí či případných škod je především správně a důsledně uzavřená přepravní smlouva. Seminář je určen všem, kteří mají co do činění s různými formami obchodního vztahu v dopravě, zejména silniční. Objasňuje obecné principy a legislativní východiska uzavření obchodu a význam nastavení a dodržování dodacích a přepravních podmínek. Podrobně je objasněna působnost Nového občanského zákoníku a Úmluvy CMR. S ohledem na praktické důsledky je vysvětlen význam vyplňování přepravního dokladu, zvláště nákladního listu CMR. Rozebírány jsou případy odpovědnosti jednotlivých smluvních stran, řešení pojistných události z tohoto pohledu a případné důsledky soudních nebo mimosoudních sporů. V přímé souvislosti seminář nabízí příklady uplatnění Všeobecných přepravních podmínek h Mgr. Martin Laipold, Ing. Jan Medveď, Ing. Petr Kolář, JUDr. Jiří Krofta, JUDr. Václav Roubal legislativní rámec obecných obchodních vztahů, Nový občanský zákoník, mezinárodní obchodní právo principy dodacích podmínek INCOTERMS 2010 základní podmínky přístupu k trhu smluvní vztahy v silniční dopravě, Úmluva CMR všeobecné přepravní podmínky pojištění a řešení pojistných událostí řešení sporů Hradec Králové Praha Brno Ústí nad Labem České Budějovice Ostrava Plzeň Autobusová doprava aktuálně OSNOVA Seminář je určen pro vedoucí pracovníky společností, provozujících autobusovou dopravu. Témata odpovídají aktuálním potřebám taktéž dopravních podniků měst a firem, zajišťujících příměstskou linkovou dopravu. Seminář je již tradičně organizován ve spolupráci s partnerskými profesními sdruženími a Centrem dopravního výzkumu Brno. Program je rozložen do dvou dnů s dostatečným časovým prostorem pro podrobný výklad a konzultace. Koncepce je tvořena na základě získaných zkušeností z minulých let a na základě aktuálních požadavků autobusových dopravních firem. Základním předmětem je legislativa a státní politika silniční dopravy s ohledem na autobusy a zajišťování veřejné dopravy. Témata zahrnují jak specializované otázky oboru, tak i související oblasti státního odborného dozoru nebo bezpečnosti práce. dva dny Brno Brno aktuální podmínky podnikání v oblasti přepravy osob změny legislativy v oboru autobusové dopravy aktuálně platné podmínky pracovních režimů a pracovní doby řidičů působení státního odborného dozoru očekávaný vývoj předpisů a technologií v oboru autobusové dopravy informační systémy pro autobusové dopravce aktivity sdružení pro autobusové dopravce specialisté k aktuálně přednášeným tématům Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení, ubytování a stravování Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 36 37

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ

156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ 156/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. dubna 2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Fleet Management. Radovan Kalous

Fleet Management. Radovan Kalous Fleet Management Radovan Kalous Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je se zabývá problematiku fleet managementu a specifiky této oblasti v České republice. V teoretické části jsou charakterizovány

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012

ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 ODBORNÉ SEMINÁŘE LISTOPAD-PROSINEC 2012 Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více