ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE"

Transkript

1 ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2015

2 Vážení zákazníci, partneři, přátelé, těší nás, že vám můžeme touto cestou předložit nabídku našich a seminářů, které jsme připravili pro rok Ctíme úsloví Ševče, drž se svého kopyta, a tak máme připraveny vzdělávací aktivity, zahrnující především oblast silniční dopravy. Jsme přesvědčeni, že v této nabídce najdete všechna témata, která do našeho oboru spadají. A neodpustím si připomenout, že nabídka je určena všem pracovníkům naší branže, od řidičů, techniků, dispečerů až po vrcholové vedoucí a řídící pracovníky či majitele firem. Pokud by vás překvapily názvy seminářů Nebojte se kontrol, Obchodní vztahy či Řidič, jedná se o nově připravené, které si troufáme nazvat strategickými. Reagujeme tím na aktuální témata v oboru, zejména trh práce řidičů a také požadavky kontrolních orgánů. Zároveň klademe důraz na uplatnění znalostí v praxi. Proto jsou tyto plánovány s delším obsahem než obvyklá odborná, navíc s možností vysvětlení souvislostí a konkrétních případů. U tradičních seminářů a řidičů úzkostlivě dbáme na aktuální platnost vysvětlovaných předpisů, kvalitu odborného i didaktického výkladu a používání praktických pomůcek. řidičů, přepravujících nebezpečné věci, obsahuje všechny záležitosti, týkající se změn dle Dohody Kompletní nabídku, elektronickou verzi Katalogu a také aktuální informace a termíny mimořádných akcí máte k dispozici na našich internetových stránkách. Na obsahu i funkčnosti stránek průběžně pracujeme. Snažíme se, aby způsob nalezení vašeho, vyplnění přihlášky a případná platba proběhly co nejjednodušeji. S přáním dobré osobní i podnikatelské kondice a vzájemného přínosu za všechny pracovníky Školicího, projektového a poradenského střediska Vladimír Kydlíček Kč Kč pro nečlena Sdružení ČB

3 Akademie silniční dopravy... 6 BLOK 1: Řízení a marketing dopravní firmy... 8 BLOK 2: Legislativa silniční dopravy... 9 BLOK 3: Právo a ekonomika BLOK 4N: Provoz nákladní dopravy BLOK 4A: Provoz autobusové dopravy pro řidiče Bezpečnostní poradce pro Bezpečnostní poradce pro - obnova Seminář pro bezpečnostní poradce pro ostatní osoby řidičů profesní způsobilosti řidičů Pravidelné řidičů Nebojte se kontrol Řidič Obchodní vztahy Autobusová doprava aktuálně Novinky autobusové dopravy Dispečer autobusové dopravy Dispečer nákladní dopravy TIR - tranzitní celní systém Zpracování případové studie - nákladní doprava Zpracování případové studie - osobní doprava Zákoník práce 2015 v dopravní firmě Nový občanský zákoník Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy a pracovní doba řidičů povinnosti dopravce Digitální tachograf - nové funkce a změny předpisů TaGra pro uživatele Uložení nákladu z pohledu dopravce Uložení a upevnění nákladu Přeprava nadměrných nákladů Poskytování cestovních náhrad Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB Kč pro člena Sdružení ČB Kč 2 3 pro nečlena Sdružení ČB

4 Pohledávky Odpady a jejich přeprava Smluvní vztahy v silniční dopravě Kontroly v dopravní firmě Ceny v silniční nákladní dopravě - analýza nákladů Řešení pojistných událostí Technické podmínky provozu silničních vozidel Povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích Evidence pracovní doby řidičů Mimořádná a aktuální nabídka seminářů Program komplexního vzdělávání Plánovací kalendář Kontakty & informace Představujeme naše lektory Kontakty Přihlášky, objednávky, platební podmínky Akademie silniční dopravy BLOK 1: Řízení a marketing dopravní firmy BLOK 2: Legislativa silniční dopravy BLOK 3: Právo a ekonomika BLOK 4N: Provoz nákladní dopravy BLOK 4A: Provoz autobusové dopravy Vzdělávací cyklus odborných seminářů Akademie silniční dopravy je vytvořen pro potřeby vzdělávání pracovníků logistických a dopravních firem na všech úrovních. Je určen k získání znalostí a praktických dovedností, potřebných pro podnikání v oboru silniční nákladní i osobní dopravy. Na základní cyklus navazují nadstavbové pro prohloubení získaných znalostí a stálý přehled o aktuální situaci v oboru silniční dopravy. Všechna manažerská slouží jak k získání odborných znalostí, tak k jejich rozšíření a prohloubení pro manažerské pozice Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB 4 5

5 Akademie silniční dopravy OSNOVA - odborný pracovník silniční nákladní dopravy - odborný pracovník silniční osobní dopravy Cyklus kurzů je určen pro experty dopravních firem všech úrovní, kteří chtějí rozvinout své řídící schopnosti a odborné znalosti v oboru silniční nákladní nebo autobusové dopravy. Nabízí možnost získat aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz dopravní firmy ve vzájemných souvislostech. Kompletní kurz se skládá z deseti tematických lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech a závěrečné zkoušky. Současně lze kurz využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob podle nařízení č. 1071/2011/EU, resp. zákona č. 111/1994 Sb. Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej tedy financovat také z fondů vzdělávacích projektů či prostředků od Úřadu práce. Na tento cyklus volně navazují speciální k prohloubení odborných a manažerských dovedností. První tři tematické bloky (šest lekcí) jsou společné pro nákladní i autobusovou dopravu, čtvrtý blok je rozdělen výhradně vždy pro příslušný druh dopravy. 1. blok řízení firmy a lidských zdrojů marketing dopravní firmy 2. blok legislativa silniční dopravy sociální předpisy v silniční dopravě 3. blok pracovní, obchodní a živnostenské právo ekonomika dopravní firmy 4N. blok nákladní doprava smluvní vztahy při přepravě nákladu celní režimy zvláštní druhy přepravy nákladu náklady a ceny silniční nákladní dopravy 4A. blok autobusová doprava předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost pracovní režimy řidičů přeprava osob náklady a ceny autobusové dopravy Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Jiří Novotný, Ing. Karel Hyndrák, Michal Havlíček, Mgr. Martin Laipold, Mgr. Zdenka Paňáková, Ing. Jan Medveď, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Ladislav Němec 3x2 dny společně nákladní a autobusová doprava, 1x2 dny pouze nákladní doprava, 1x2 dny pouze autobusová doprava Jeden den - závěrečná zkouška Podle zájmu účastníků je případně doplněn jeden den příprava na případovou studii. Při absolvování všech lekcí je možno cyklus zakončit zkouškou. Zkouška se skládá z testu a případové studie. Po jejím úspěšném složení získá absolvent certifikát Mezinárodní unie silniční dopravy IRU a certifikát o absolvování akreditovaného školicího programu Akademie silniční dopravy. Volitelné zakončení učebního programu: - případová studie Kč - zkouška Kč - diplom IRU Kč V mimořádných případech a volné kapacitě je možné se zúčastnit jednotlivých bloků za cenu Kč pro členy Sdružení, resp. za základní cenu Kč. Místo konání: Hotel Olympik**** Sokolovská 138, Praha 8, uzavřený konferenční prostor v 19. patře hotelu s vyjímečným výhledem na Prahu. V případě zájmu bude realizován samostatný cyklus v Brně (hotel Vista) , , V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou smluvní ceny. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, obědy a občerstvení Kč Kč pro člena Sdružení ČB 6 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 7

6 ŘÍZENÍ A MARKETING 1. blok Akademie silniční dopravy Kurz kombinuje dvě základní manažerské disciplíny řízení lidských zdrojů a marketing. S řízením lidí se zcela samozřejmě setkává každý vedoucí pracovník. V dnešní době se na lidský potenciál firmy hledí jako na jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti firmy, protože každá firma si může klást pouze tak vysoké cíle, na jaké stačí její lidé. V jedné části kurzu se naučíte základy této manažerské disciplíny, které vám pomohou posunout vaši firmu opět o krůček vpřed. Náplní druhé části kurzu jsou základní principy moderního marketingu. Existují základní marketingová témata, jako je marketingový mix, plán, segmentace, apod., která by měl znát každý manažer. V obou případech je výuka orientována na specifika dopravních firem. dva dny OSNOVA Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. 1. den řízení lidských zdrojů základní principy řízení firmy podpora a rozvoj řídící způsobilosti vedoucích pracovníků efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti 2. den marketing v dopravě oblasti aplikace marketingu marketingový plán marketingové analýzy marketingové strategie marketingový mix Ing. Karel Hyndrák, Michal Havlíček Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny. legislativa 2. blok Akademie silniční dopravy Provozování silniční dopravy, zejména mezinárodní, znamená splnění legislativních podmínek přístupu na trh a k povolání. Předmětem první části kurzu je vysvětlení odpovídajících aktuálně platných nařízení a směrnic EU, zákona o silniční dopravě a prováděcích předpisů s ohledem na získání koncese, Eurolicence a provozování silniční dopravy mimo EU. Návazně jsou pak popsány přepravní doklady. Stěžejní oblastí povinností silničního dopravce je plnění požadavků sociálních předpisů, tzn. dodržování limitů doby řízení a odpočinku řidičů, vedení a vyhodnocování záznamů činností řidičů, používání záznamového zařízení (tachografu) a dodržování zákoníku práce. Kurz objasňuje požadavky orgánů státního odborného dozoru a inspektorátu práce. Z praktického hlediska jsou popsána nejčastější porušení stanovených předpisů. dva dny OSNOVA Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. 1. den legislativa silniční dopravy nařízení a směrnice ES pro přístup k povolání silničního dopravce zákon o silniční dopravě podmínky provozování mezinárodní silniční dopravy povinnosti silničního dopravce a podnikatele v silniční dopravě technické předpisy pro provoz silničních vozidel 2. den sociální předpisy povinnosti dopravce v oblasti režimu práce řidičů působnosti nařízení 561/2006 EU a (EHS) 3821/85 limity doby řízení a odpočinku pracovní doba řidičů kontroly řidičů a dopravců, časté chyby a porušení předpisů Ing. Jan Medveď, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jiří Novotný Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 8 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 9

7 PRÁVO A EKONOMIKA 3. blok Akademie silniční dopravy Každý řídící pracovník v dopravní firmě, ať již na pozici středního, či vrcholového managementu, by měl mít přehled o základních právních normách, upravujících oblast podnikání. První část tohoto kurzu je proto věnována obecnému přehledu o základních právních normách ČR pro tuto oblast (Zákon o živnostenském podnikání, pracovní právo Zákoník práce, občanské právo Občanský zákoník, obchodní právo Obchodní zákoník, řešení pohledávek v praxi, soudní řízení Občanský soudní řád). Pro správná řídící rozhodnutí je nutné rozumět zásadám finančního řízení, ekonomickým pojmům a vztahům, umět shromáždit, analyzovat a interpretovat data. Vysvětleny jsou pojmy finančního řízení a ekonomických ukazatelů. OSNOVA PROVOZ NÁKLADNÍ DOPRAVY OSNOVA 4 (N). blok Akademie silniční dopravy 1. den právo živnostenský zákon zákoník práce, pracovně-právní vztahy 2. den finanční řízení základní principy podnikání, finanční funkce v podniku zásady pro vedení finančního účetnictví rozvaha: kapitál a aktiva (majetek) hospodářský výsledek vs. cash-flow, výkaz zisku a ztrát základy finanční analýzy financování podniku a řízení jeho platební schopnosti Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. dva dny Mgr. Zdenka Paňáková, dva dny Ing. Karel Hyndrák Tento blok je vyhrazen výhradně pro silniční nákladní dopravu. První den obsahuje samostatný seminář Smluvní vztahy při přepravě nákladů. Lekce obsahuje výklad předmětných ustanovení Nového občanského zákoníku a Všeobecných přepravních podmínek ČESMAD BOHEMIA. Druhý den obsahuje lekce: 1. Celní záležitosti a procedury, zejména Úmluva TIR a používání karnetů TIR. 2. Zvláštní přepravy: přeprava nebezpečných věcí dle dohody, přepravy odpadů, přepravy pod kontrolovanou či řízenou teplotou, přepravy potravin, zvířat a krmiv, základní vymezení podmínek nadměrných přeprav a omezení jízdy některých vozidel (zákazy jízd). 3. Samostatná lekce je věnována tvorbě cen a analýze ekonomických nákladů Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik 1. den smluvní vztahy v dopravě přepravní a zasilatelské smlouvy, dopad nového občanského zákonníku úmluva CMR, nákladní list CMR všeobecné přepravní podmínky, odpovědnost za přepravu 2. den celní režimy celní předpisy a režim celního dohledu Úmluva TIR, karnety TIR celní procedury zvláštní druhy dopravy přeprava nebezpečných věcí dle specifika přeprav pod řízenou teplotou (dle ATP), potravin, krmiv, zvířat a odpadů podmínky nadměrných přeprav omezení jízd některých druhů vozidel ceny a analýza nákladů cenová politika v silniční dopravě poplatky a daně možnosti optimalizace nákladů Ing. Jiří Žák, Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Vladimír Lison, Miloslav Válek, Mgr. Martin Laipold Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 10 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 11

8 PROVOZ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY 4 (A). blok Akademie silniční dopravy Tento kurz obsahuje výhradně témata, související s provozováním autobusové dopravy. Je určen pro pracovníky firem, které zajišťují linkovou i příležitostnou přepravu osob. Pro veřejnou přepravu jsou vysvětleny předpisy o veřejných službách v přepravě cestujících a navazující předpisy pro zajištění dopravní obslužnosti v ČR, pravidla kompenzací a povinnosti smluvního dopravce. V druhé části jsou vysvětlovány pracovní režimy řidičů autobusů v pravidelné i příležitostné přepravě, specifika vedení záznamů a sestavování turnusů. Samostatnou lekci tvoří seminář o nákladech a tvorbě cen v autobusové dopravě. dva dny Praha, hotel Olympik Praha, hotel Olympik V případě zájmu bude vypsán samostatný termín v Brně. OSNOVA 1. den - předpisy legislativní podmínky provozování autobusové dopravy předpisy EU a ČR o veřejných službách v přepravě cestujících zajišťování veřejné dopravy, kompenzace povinnosti dopravce v linkové dopravě 2. den - pracovní režimy řidičů v osobní dopravě, turnusy pracovní režimy řidičů příležitostné autobusové dopravy pracovní režimy řidičů autobusů na linkách do 50 -ti km vedení záznamů, nejčastější porušení sestavování turnusů ceny a náklady v autobusové dopravě legislativní východiska ke stanovení ceny jízdného v pravidelné přepravě osob faktory ovlivňující náklady pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, Ing. Jan Medveď, Ing. Jiří Novotný, Ing. Vladimír Lison, Ing. Jiří Navrátil pro řidiče Bezpečnostní poradce pro Bezpečnostní poradce pro - obnova Seminář pro bezpečnostní poradce pro ostatní osoby Přeprava nebezpečných věcí po silnici se řídí Dohodou. Naše školicí středisko nabízí všechna potřebná v této oblasti. Pro řidiče pořádáme základní a specializační kurzy pro získání osvědčení. Pro bezpečnostní poradce je určeno nejen povinné pro získání osvědčení, ale i jednodenní, kde zpravidla shrnujeme podstatné změny Dohody. Kromě toho nabízíme i povinné pro všech ostatních osob, které se jakoukoliv činností podílí na přepravě nebezpečných věcí. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály, oběd a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, jehož úhrada probíhá samostatně. Domluveny jsou speciální ceny Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro člena Sdružení ČB Kč pro nečlena Sdružení ČB Kč 12 MANAŽERSKÁ ŠKOLENÍ 13

9 pro řidiče OSNOVA Dohoda stanovuje povinnost, aby řidiči vozidel, přepravujících nebezpečné věci, měli platné osvědčení o absolvování a složení zkoušky. To je jedna stránka věci. Na druhé straně vám doporučujeme vybírat školící organizaci tak, aby si po skončení váš řidič neodnášel pouze potřebné osvědčení, ale i nezbytné znalosti, protože případná rizika vyplývající ze zanedbání povinností ze strany řidiče (havárie, pokuty) mohou několikanásobně převýšit cenu samotného. Sdružení je schváleno MD ČR k provádění těchto. Účastníci našich obdrží kvalitní učební materiály, které využívají při provádění přepravy. tři dny (většinou pátek, sobota, neděle) základní kurz, dva dny (většinou sobota, neděle) obnovovací kurz Ing. Jaromír Kahuda, Dr. Jiří Došek, Ing. Pavel Krämer, Ing. Pavel Petrunčík základní kurz - všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí - hlavní druhy nebezpečí - preventivní a bezpečnostní opatření přiměřená různým druhům nebezpečí - co dělat v případě nehody (první pomoc, bezpečnost silničního provozu, základní znalosti o používání ochranných prostředků) - označování bezpečnostními značkami a další způsoby signalizace nebezpečí - co řidič během přepravy smí a co nesmí dělat - účel a funkce technických zařízení na vozidlech - zákazy společné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru - bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce nebezpečných věcí - všeobecné informace týkající se právní odpovědnosti - informace o provozu kombinované dopravy - manipulace a uložení kusů ve vozidle obnovovací kurz - účelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti nabyté v základním kurzu a zároveň musí zahrnovat problematiku posledního rozvoje techniky, vývoje právních předpisů a nebezpečných věcí kurz pro přepravu v cisternách - chování vozidel při jízdě po silnici včetně pohybů nákladu - zvláštní požadavky týkající se vozidel - všeobecné teoretické znalosti různých systémů nakládky a vykládky vozidel - specifická dodatečná ustanovení vztahující se na používání těchto vozidel kurz pro přepravu výbušných látek tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7 - specializační kurz zaměřený na odlišnosti přepravy uvedených skupin nebezpečných věcí základní kurz Kč Kč pro člena Sdružení ČB Specializační kurzy Kč kurz pro přepravu v cisternách 700 Kč rozšíření o vybranou třídu Kč speciální kurz pro přepravu látek 1. nebo 7. třídy obnova základního kurzu Kč Kč pro člena Sdružení ČB Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. 14 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 15

10 Třebíč Olomouc Liberec Praha České Budějovice Brno Hradec Králové Plzeň Ústí nad Labem Praha Ostrava Sokolov České Budějovice Brno Šumperk Praha Chomutov České Budějovice Brno Plzeň Hradec Králové Ústí nad Labem Praha Ostrava Pardubice České Budějovice Brno Libice nad Cidlinou Liberec Valašské Meziříčí České Budějovice Plzeň Brno Hradec Králové Zlín Ústí nad Labem Praha Ostrava Sokolov Brno Hradec Králové Olomouc České Budějovice Praha Šumperk Chomutov Hradec Králové Plzeň Brno Ústí nad Labem Jihlava Ostrava Praha Pardubice České Budějovice Brno Praha Olomouc Liberec Hradec Králové Plzeň Brno České Budějovice Zlín Ústí nad Labem Praha Ostrava Brno Klatovy Sokolov České Budějovice Praha Valašské Meziříčí Chomutov Brno Hradec Králové Plzeň Ústí nad Labem Jihlava Praha Ostrava Brno Pardubice České Budějovice Sokolov Praha Šumperk Liberec Hradec Králové Brno Plzeň Ústí nad Labem Praha Ostrava Brno České Budějovice Chomutov Olomouc Praha Hradec Králové Brno Plzeň Ústí nad Labem Praha Ostrava Brno České Budějovice Pardubice Sokolov Valašské Meziříčí Olomouc Praha Liberec Brno České Budějovice Plzeň Hradec Králové Zlín Ústí nad Labem Ostrava Praha Brno České Budějovice Praha Šumperk Chomutov Hradec Králové Brno Plzeň Praha Jihlava Ústí nad Labem Ostrava Sokolov Brno České Budějovice Praha Liberec Valašské Meziříčí Hradec Králové Brno České Budějovice Plzeň Zlín Praha Ústí nad Labem Ostrava Pardubice Brno Chomutov Libice nad Cidlinou Olomouc České Budějovice Hradec Králové Brno Plzeň Praha Ústí nad Labem Ostrava Brno České Budějovice Sokolov 16 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 17

11 Bezpečnostní poradce pro je určeno k získání Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou. Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon č. 111/1994 Sb. a Dohoda každému podniku, zabývajícímu se nejen dopravou, ale i příjmem nebo odesíláním nebezpečných věcí. K získání osvědčení musí uchazeč absolvovat a složit zkoušku. Osvědčení je platné pět let. provádí pro všechny specializace. Účastníci si mohou po dohodě zakoupit platné znění Dohody. OSNOVA obecný úvod - základní informace - Příloha A, Příloha B legislativa ES pro přepravu nebezpečných věcí zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, prováděcí vyhláška 478/2000 Sb. metody a postupy při výkonu funkce bezpečnostního poradce zpracování vzorových případových studií vzorové otázky-otevřený konec, otázky s volbou ze tří odpovědí POZOR! Podmínkou pro připuštění ke zkoušce (organizuje CDV Brno) je úplné střední vzdělání (maturita), čistý výpis z trestního rejstříku a osvědčení o absolvování tohoto. Bezpečnostní poradce pro - obnova Jedná se o k přípravě na zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle Dohody. Standardně je organizováno pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9. Pro specializace tříd 1 a 7 je možné na základě požadavku sjednat individuální přípravu. Vzhledem k relativně nízké úspěšnosti uchazečů u obnovovací zkoušky doporučujeme po pěti letech výkonu funkce absolvovat toto třídenní nejen jako přípravu ke zkoušce, ale také k osvěžení znalostí a doplnění nových informací. OSNOVA souhrnné opakování příloh A a B ve verzi 2015 informace o ostatních právních normách, týkajících se přepravy nebezpečných věcí (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění, vyhláška MD č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě v platném znění, zákon o odpadech v platném znění) shrnutí s použitím případových studií pro vzorek typických látek zpracovávání vzorových testů šest dní (rozděleno do dvou částí po třech dnech) Beroun Brno Beroun Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Pavel Petrunčík, Ing. Vladimír Lison tři dny Beroun Brno Beroun Ing. Jaromír Kahuda, Ing. Pavel Petrunčík, Ing. Vladimír Lison Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, úhrada probíhá samostatně, domluveny jsou speciální ceny. Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. V místě konání lze zajistit ubytování, úhrada probíhá samostatně, domluveny jsou speciální ceny. základní kurz 2x3 dny Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB nebo Klubu DGSA 18 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 19

12 Seminář pro bezpečnostní poradce Speciální seminář je zaměřený na aktuální stav legislativy a odvislé praktické otázky přepravy nebezpečných věcí a nakládání s nimi. Zvláště pro poradce DGSA představuje příležitost k doplnění znalostí pro jejich odbornou praxi. Seminář je vítanou akcí i v rámci činnosti Klubu DGSA ČESMAD BOHEMIA, který má od roku 2003 několik stovek členů. OSNOVA úvod, představení činností Sdružení Česmad Bohemia ve vztahu k změny v 2015 zajištění nákladu nebezpečného zboží specifika předpisu IMDG Code bezpečnost práce ve vztahu k silniční kontroly diskuze pro ostatní osoby OSNOVA je pořádáno v návaznosti na příslušná ustanovení Dohody. Je povinné pro odpovídající zaměstnance silničních dopravců, odesilatelů, personál provádějící nakládku a vykládku nebezpečných věcí a personál zasilatelských organizací. Je rovněž povinné pro řidiče provádějící přepravu v tzv. vyňatém, omezeném a podlimitním množství. obsahuje požadavky dohody na všeobecné bezpečnostní, specifické a bezpečnostní. Vstupem v platnosti nového znění Dohody by se měli pracovníci na všech pozicích, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými věcmi, seznámit s ustanoveními, které se týkají jejich pracovních povinností. Proškoleným osobám vystavujeme trojjazyčné potvrzení o absolvování. vybrané části Dohody všeobecné bezpečnostní např. požadavky předepsané pro přepravu nebezpečných věcí specifické např. úkoly a odpovědnost, týkající se silniční dopravy nebezpečných věcí bezpečnostní např. rizika a nebezpečí, vyplývající z přepravy nebezpečných věcí, rizika zranění, podmínky nakládky a vykládky hod Ústí nad Labem Ing. J. Kahuda, M. Válek, Ing. V. Lison, kontrolní orgány (pracovník PČR, CDV) hod. se standardně koná v rámci druhého dne pro řidiče Odborníci z oboru přeprav Mimořádný termín Ústí nad Labem Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení. pro člena Sdružení ČB nebo Klubu DGSA Kč Kč Kč Kč pro člena Sdružení ČB 20 ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ 21

13 profesní způsobilosti řidičů Pravidelné řidičů Hospodárná a ekologická jízda Bezpečná a defenzivní a jízda Pracovní režimy řidičů Digitální tachograf Uložení a upevnění nákladu Dopravní předpisy aktuálně Mezinárodní dopravní předpisy Dopravní nehody Doklady řidiče, vozidla a nákladu Únava, stres a životospráva Pracovní režimy řidičů přeprava osob Silniční kontroly Řidič, reprezentant firmy přeprava osob První pomoc Profesionální řidiči mají zákonem stanovenou povinnost prodlužovat platnost své profesní způsobilosti pravidelným m. Záměrem našeho střediska je nabídnout kurzy pravidelného na vysoké odborné i výukové úrovni, s ohledem na praktické uplatnění a s přínosem také pro zaměstnavatele. Cílem je získat přehled o aktuální platnosti všech předpisů, osvojit si požadované dovednosti, např. v ovládání tachografu nebo zabezpečení nákladu. Naše tak zdaleka nemusí být jen splněním legislativního požadavku, ale vhodnou součástí zvyšování osobní kvalifikace. Současně naše není určeno jen držitelům průkazu profesní způsobilosti, ale všem, kteří se chtějí v profesi řidiče silniční dopravy něco doopravdy naučit. 22 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 23

14 profesní způsobilosti řidičů - vstupní profesní způsobilosti - 35 hod. pro získání nebo obnovu dokladu profesní způsobilosti Vstupní Vstupní je určeno zájemcům o získání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Řidiči, kteří dosud nevlastní průkaz profesní způsobilosti a nevztahuje se na ně některá z výjimek ze zákona, musí absolvovat vstupní a složit zkoušku. Vstupní pro řidiče, držitele řidičského oprávnění C i D, má základní rozsah 140 hodin. Z toho je 130 hodin teoretická výuka zákonem stanovených odborných předmětů a 10 hodin praktický výcvik na vozidle. Na základě účasti na řidič obdrží doklad o absolvování vstupního a může se přihlásit ke zkoušce. Školicí středisko je akreditovaným střediskem pro uvedené. Při výuce je kladen důraz na kvalitní přípravu posluchačů ke zkoušce a praktické využití získaných znalostí. 35 hod. pro získání nebo obnovu průkazu profesní způsobilosti řidiče Řidiči, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti, avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008, se musí zúčastnit v rozsahu pouze 35 hodin. Stejné podmínky platí pro řidiče, kteří již byli držiteli dokladu profesní způsobilosti, ale nesplní podmínky pro prodloužení platnosti na dalších pět let, např. nestihnou absolvovat pět předepsaných kurzů do data platnosti profesní způsobilosti zákonem požadovaným způsobem. K obnově dokladu profesní způsobilosti je nezbytné potvrzení o absolvování předepsaného v rozsahu 35 hod. Výcvik a zkouška není v tomto případě požadována. OSNOVA zásady bezpečné, defenzivní, ekologické a ekonomické jízdy vnitrostátní a mezinárodní předpisy vztahující se k silniční dopravě bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí úvod do logistiky, vývojové trendy v silniční dopravě hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu sociálně právní prostředí v silniční dopravě zdravotní rizika, řešení mimořádných událostí v silniční dopravě výcvik na vozidle (pouze vstupní ) 140 hodin - základní vstupní profesní způsobilosti 35 hodin - pro získání nebo obnovu dokladu profesní způsobilosti lektoři akreditovaní pro toto Magistrátem hlavního města Prahy kurz 35 hod. může být absolvován v rámci termínů pravidelných, kurz vstupního je otevřen podle počtu přihlášených zájemců Cena vstupního Cena vstupního bude stanovena podle počtu účastníků v kurzu. O aktuálních kurzech, podmínkách absolvování a cenách se informujte na tel. č hodin Kč Kč pro člena Sdružení ČB 24 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 25

15 Pravidelné řidičů OSNOVA je určeno pro všechny řidiče, kteří již vlastní průkaz profesní způsobilosti. Ti musí v průběhu platnosti průkazu, tedy do konce pátého roku od vydání průkazu, absolvovat 35 hodin zdokonalovacího v pravidelných ročních kurzech v rozsahu sedm hodin. Po absolvování každého ročního je řidiči účast zaznamenána do formuláře Potvrzení o absolvování pravidelného. Potvrzená účast na je podmínkou vydání nového průkazu. již není jen opakováním dopravních předpisů, ale může být cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Za tímto účelem akreditované školicí středisko nabízí toto formou specializovaných tematických modulů, které přednáší odborníci dané oblasti. Jednotlivá témata rozvíjejí předměty ze vstupního a jsou maximálně zaměřena na uplatnění v každodenní praxi řidiče. V rámci pravidelných řidičů nabízíme následující témata: 1. Hospodárná a ekologická jízda Zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivňující spotřebu paliva, přizpůsobení hnacího řetězce profilu trasy a zatížení vozidla, odborná obsluha a údržba vozidla. 2. Bezpečná a defenzivní a jízda Příčiny a důsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatření, technický vývoj vozidel a jejich bezpečnostních systémů, stav pozemních komunikací, rozvoj schopností a dovedností řidiče pro zvýšení bezpečnosti. 3. Pracovní režimy řidičů Limity doby řízení a odpočinku, funkce a používání tachografu, náhradní záznamy činnosti řidiče, zvláštní případy (např. osádka dvou řidičů, odpočinek na trajektu, režim výjimek), způsoby kontroly. 4. Digitální tachograf Konstrukce a funkce digitálního tachografu, povinnosti držitele karty řidiče, manuální zadávání činností, zobrazení dat na displeji a výtisky, export dat, ovládání přístroje v konkrétních situacích. 5. Uložení a upevnění nákladu Požadavky předpisů a odpovědnost řidiče za uložení a zabezpečení nákladu, síly působící na náklad, principy zajištění nákladu, jednoduché výpočty počtu úvazů, upínací a zajišťovací prostředky, příklady upevnění Kč pro různých nečlena Sdružení druhů nákladů. ČB 6. Dopravní předpisy aktuálně Pravidla provozu na pozemních komunikacích v ČR, aktuální změny a novinky zákona a prováděcích předpisů, výklad znění předpisů s ohledem na profesionální řidiče, chování řidiče v konkrétních situacích. 7. Mezinárodní dopravní předpisy Pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním měřítku, doklady a způsobilost řidiče v různých zemích, shodná ustanovení silničního provozu, odlišnosti v jednotlivých zemích, technická způsobilost vozidel, dohled a kontroly řidiče a vozidla. 8. Dopravní nehody Dopravní nehoda situace z pohledu zákona, povinnosti účastníků dopravní nehody, označení místa a dokumentace nehody, postup při řešení následků nehody zvláště v případě zranění osob, prevence. 9. Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které musí mít u sebe řidič vozidla, registrovaného v ČR: doklady řidiče, doklady k vozidlu, doklady k nákladu, zahraniční povolení, resp. Europovolení, zvláštní doklady. 10. Únava, stres a životospráva Význam dobrá zdravotní kondice řidiče, projevy a důsledky únavy, stres a z něho plynoucí rizika, negativní vliv návykových látek, návrh životosprávy řidiče, vzor vhodného jídelníčku. 11. Pracovní režimy řidičů přeprava osob Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel pro přepravu osob linková osobní doprava, příležitostná (nepravidelná) osobní doprava a městská autobusová doprava. 12. Silniční kontroly Kontrolní orgány a jejich pravomoci. Předmět silniční kontroly a zákonné požadavky na řidiče. Požadované doklady řidiče v osobní i nákladní dopravě, kontrola dokladů k vozidlu a k nákladu., kontrola přeprav dle. Požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost řidiče. Dechová zkouška na alkohol. Měření rychlosti, kontrolní vážení. Průběh kontroly a sankce. 13. Řidič, reprezentant firmy přeprava osob Chování řidiče autobusu v pravidelné i nepravidelné přepravě, dodržování přepravního řádu, řidič jako zástupce firmy, komunikace s cestujícími, řešení konfliktů, základy psychologie jednání řidiče. 14. První pomoc Univerzální postupy při řešení krizových zdravotních situací a život ohrožujících stavů s aplikací praktického nácviku. Ani nejdokonalejší text nenahradí vlastní pokusy a zážitky. Pomocí figurín učíme překonat prvotní paniku, rychle a správně se rozhodnout a rutinně postupovat při poskytování první pomoci. 26 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 27

16 hod. (min. sedm vyučovacích hodin) lektoři akreditovaní pro tato Magistrátem hlavního města Prahy se koná vždy na učebně příslušného regionálního pracoviště ČESMAD BO- HEMIA, pokud není uvedeno jinak. Praha Praha 4 První pomoc Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Mez. dopravní předpisy Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Dokl. řidiče, voz. a nákladu Praha 4 Silniční kontroly Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Dopravní předpisy aktuálně Praha 4 První pomoc Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Bezp. a defenzivní jízda Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Silniční kontroly Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Bezp. a defenzivní jízda Praha 4 Dokl. řidiče, voz. a nákladu Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Dopravní předpisy aktuálně Praha 4 První pomoc Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Hospodárná a ekol. jízda Praha 4 Digitální tachograf Praha 4 Uložení a upevnění nákladu Praha 4 Pracovní režimy řidičů Praha 4 Silniční kontroly Praha 4 Hospodárná a ekol. jízda Brno Kyjov Silniční kontroly Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Silniční kontroly Brno Dokl. řidiče, voz. a nákladu Brno Digitální tachograf Brno Pracovní režimy řidičů Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Uložení a upevnění nákl Brno Digitální tachograf Brno Bezp. a defenzivní jízda Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Digitální tachograf Brno Dokl. řidiče, voz. a nákladu Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Brno Silniční kontroly Brno Dokl. řidiče, voz. a nákladu Brno Digitální tachograf Brno Dopr. předpisy aktuálně Brno Silniční kontroly Brno Digitální tachograf Brno Digitální tachograf Ostrava Ostrava Pracovní režimy řidičů Ostrava První pomoc Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Ulož. a upevnění nákladu Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Digitální tachograf Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Uložení a upevnění nákl Ostrava První pomoc Olomouc Digitální tachograf Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Digitální tachograf Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Uložení a upevnění nákl Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Silniční kontroly Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Ostrava Digitální tachograf Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Pracovní režimy řidičů Ostrava Uložení a upevnění nákl Ostrava Pracovní režimy řidičů Olomouc Digitální tachograf Hradec Králové Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. Hospodárná a ekol. jízda Hr. Kr. První pomoc Hr. Kr. Bezp. a defenzivní jízda Hr. Kr. Uložení a upevnění nákl Hr. Kr. Mez. dopravní předpisy Hr. Kr. Silniční kontroly Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Hospodárná a ekol. jízda Hr. Kr. První pomoc Hr. Kr. Uložení a upevnění nákl Hr. Kr. Hospodárná a ekol. jízda Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. Silniční kontroly Hr. Kr. Bezp. a defenzivní jízda Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Digitální tachograf Hr. Kr. Dopravní nehody Hr. Kr. Uložení a upevnění nákladu Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů Hr. Kr. První pomoc Hr. Kr. Pracovní režimy řidičů 28 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 29

17 Ústí nad Labem Ústí n. L. Silniční kontroly Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu Ústí n. L. Pracovní režimy řidičů Ústí n. L. Digitální tachograf Ústí n. L. Uložení a upevnění nákladu České Budějovice Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Tábor Mez. dopravní předpisy Č. Bud. Mez. dopravní předpisy Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Dopravní nehody Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Digitální tachograf Č. Bud. První pomoc Č. Bud. Bezpečná a defenzivní jízda Č. Bud. Digitální tachograf Č. Bud. Mez. dopravní předpisy Č. Bud. Dokl. řidiče, vozidla a nákl Č. Bud. Silniční kontroly Č. Bud. Hosp. a ekologická jízda Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Silniční kontroly Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Č. Bud. Únava, stres, životospráva Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Digitální tachograf Č. Bud. Dopravní nehody Č. Bud. Bezp. a defenzivní jízda Č. Bud. Pracovní režimy řidičů Č. Bud. Mez. dopravní předpisy Č. Bud. První pomoc Č. Bud. Dokl. řidiče, vozidla a nákl Č. Bud. Hosp. a ekologická jízda Č. Bud. Silniční kontroly Č. Bud. Uložení a upevnění nákladu Č. Bud. Únava, stres, životospráva Č. Bud. Dopravní předpisy aktuálně Č. Bud. Bezpečná a defenzivní jízda Č. Bud. Digitální tachograf Plzeň Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Silniční kontroly Plzeň Digitální tachograf Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Silniční kontroly Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň První pomoc Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Dopravní předpisy aktuálně Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Únava, stres, životospráva Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Dopravní nehody Plzeň První pomoc Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Únava, stres, životospráva Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Silniční kontroly Plzeň Digitální tachograf Plzeň První pomoc Plzeň Hosp. a ekologická jízda Plzeň Dokl. řidiče, vozidla a nákl Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň První pomoc Plzeň Digitální tachograf Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Dopravní nehody Plzeň Dokl. řidiče, vozidla a nákl Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Uložení a upevnění nákladu Plzeň Digitální tachograf Plzeň Bezpečná a defenzivní jízda Plzeň Dopravní předpisy aktuálně Plzeň Pracovní režimy řidičů Plzeň Mez. dopravní předpisy Plzeň První pomoc Ke každému tématu obdrží účastník odbornou brožurku a desky Řidičova knihovna, do kterých si může zakládat jednotlivé publikace a vytvořit si tak postupně vlastní řidičovu příručku. Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, odbornou brožurku + desky Řidičova knihovna a občerstvení Kč Kč pro člena Sdružení ČB 30 ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ 31

18 NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Nebojte se kontrol Řidič Obchodní vztahy Autobusová doprava aktuálně Novinky autobusové dopravy Dispečer autobusové dopravy Dispečer nákladní dopravy TIR - tranzitní celní systém Zpracování případové studie - nákl. dop. Zpracování případové studie - os. dop. Zákoník práce 2015 v dopravní firmě Nový občanský zákoník Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy a pracovní doba řidičů povinnosti dopravce Digitální tachograf - nové funkce a změny předpisů TaGra pro uživatele Uložení nákladu z pohledu dopravce Uložení a upevnění nákladu Přeprava nadměrných nákladů Poskytování cestovních náhrad Pohledávky Odpady a jejich přeprava Smluvní vztahy v silniční dopravě Kontroly v dopravní firmě Ceny v silniční nákladní dopravě Řešení pojistných událostí Technické podmínky provozu silničních vozidel Povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích Evidence pracovní doby řidičů V oboru silniční dopravy neustále probíhá dynamický proces legislativních změn. Zvláště provozování mezinárodní dopravy znamená obsáhnout rozsáhlý rámec předpisů a standardů z technické oblasti, práva, obchodu, financí a daní, předpisů o provozu na pozemních komunikacích a mnoha dalších souvisejících oborů. Ke každé odborné oblasti, která se týká silniční nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme na vysoké expertní úrovni s aktuálními legislativními novinkami a s ohledem na praktické uplatnění v dopravní firmě

19 NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Nebojte se kontrol OSNOVA Při provozování silniční dopravy jsou v rámci předmětu podnikání prováděny kontroly z několika hledisek a několika institucemi. Zásadní je působnost státního odborného dozoru jak při silničních kontrolách tak při dohlídkách u firem. Cílem je vysvětlení působení kontrolních orgánů v oboru silniční dopravy a popis postupu kontrol v jednotlivých případech. Tedy CO, JAK a KÝM může být v těchto případech kontrolováno. Současně je v rámci upozorněno, na co si dát největší pozor, jaké jsou nejčastěji zjištěné prohřešky a jak se na případnou kontrolu připravit bez zbytečných obav a předsudků h Praha Ostrava Hradec Králové Brno České Budějovice Plzeň Ústí nad Labem zákon o státní kontrole: práva a povinnosti kontrolních orgánů a kontrolovaného subjektu, náležitosti protokolu, postup při kontrole, výhrady a odvolání působnost státního odborného dozoru v oboru silniční dopravy, povinnosti dopravce a podnikatele v silniční dopravě, předmět kontroly dopravního úřadu působnost Státního úřadu inspekce práce, kontroly dodržování zákoníku práce, specifika pro zaměstnance v dopravě silniční kontroly, zaměřené na povinnosti provozovatele vozidla. Kontroly doby řízení a doby odpočinku řidiče, kontrola vozidla, kontrola při přepravě nebezpečných věcí dle. kontrolní vážení. Kontrola elektronického mýta příklady nejčastějších porušení, chyb a omylů Ing. Vladimír Lison, Miloslav Válek, Ing. Jan Medveď, Ing. Jaromír Kahuda, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jiří Novotný NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Řidič OSNOVA Seminář shrnuje podmínky zaměstnávání řidičů ze všech důležitých hledisek. Vychází ze situace na trhu práce a aktuálních statistických a demografických údajů. Vymezeny jsou legislativní požadavky na kvalifikaci, odbornou a zdravotní způsobilost řidičů. Rozdělení požadavků na evidenci činnosti řidiče v rámci sociálních předpisů. Možnosti evidence a efektivní využití pracopvní doby. Varianty a okolnosti pracovněprávního vztahu, pracovní smlouvy, specifika u řidiče v mezinárodní dopravě. Rozbor zejména mzdových nákladů, efekt a úskalí zaměstnaneckých benefitů, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s BOZP h Miloslav Válek, Ing. Vladimír Lison, Mgr. Vladimír Kydlíček, Ing. Jan Medveď, Ing. Vojtěch Máša, Mgr. Zdenka Paňáková trh práce v oblasti řidičů silniční nákladní a autobusopvé dopravy odborná a zdravotní způsobilost řidičů, pracovně-lékařské služby sociální předpisy a jejich souvztažnost evidence doby řízení, doby odpočinku a pracovní doby pracovní smlouvy mzdové a související náklady, benefity požadavky BOZP, pracovní úrazy a jejich prevence Brno Plzeň Hradec Králové Praha Ostrava Ústí nad Labem České Budějovice Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 34 35

20 NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE Obchodní vztahy OSNOVA Předpokladem nejen spolehlivého provedení přepravy, ale také bezproblémového řešení neočekávaných událostí či případných škod je především správně a důsledně uzavřená přepravní smlouva. Seminář je určen všem, kteří mají co do činění s různými formami obchodního vztahu v dopravě, zejména silniční. Objasňuje obecné principy a legislativní východiska uzavření obchodu a význam nastavení a dodržování dodacích a přepravních podmínek. Podrobně je objasněna působnost Nového občanského zákoníku a Úmluvy CMR. S ohledem na praktické důsledky je vysvětlen význam vyplňování přepravního dokladu, zvláště nákladního listu CMR. Rozebírány jsou případy odpovědnosti jednotlivých smluvních stran, řešení pojistných události z tohoto pohledu a případné důsledky soudních nebo mimosoudních sporů. V přímé souvislosti seminář nabízí příklady uplatnění Všeobecných přepravních podmínek h Mgr. Martin Laipold, Ing. Jan Medveď, Ing. Petr Kolář, JUDr. Jiří Krofta, JUDr. Václav Roubal legislativní rámec obecných obchodních vztahů, Nový občanský zákoník, mezinárodní obchodní právo principy dodacích podmínek INCOTERMS 2010 základní podmínky přístupu k trhu smluvní vztahy v silniční dopravě, Úmluva CMR všeobecné přepravní podmínky pojištění a řešení pojistných událostí řešení sporů Hradec Králové Praha Brno Ústí nad Labem České Budějovice Ostrava Plzeň Autobusová doprava aktuálně OSNOVA Seminář je určen pro vedoucí pracovníky společností, provozujících autobusovou dopravu. Témata odpovídají aktuálním potřebám taktéž dopravních podniků měst a firem, zajišťujících příměstskou linkovou dopravu. Seminář je již tradičně organizován ve spolupráci s partnerskými profesními sdruženími a Centrem dopravního výzkumu Brno. Program je rozložen do dvou dnů s dostatečným časovým prostorem pro podrobný výklad a konzultace. Koncepce je tvořena na základě získaných zkušeností z minulých let a na základě aktuálních požadavků autobusových dopravních firem. Základním předmětem je legislativa a státní politika silniční dopravy s ohledem na autobusy a zajišťování veřejné dopravy. Témata zahrnují jak specializované otázky oboru, tak i související oblasti státního odborného dozoru nebo bezpečnosti práce. dva dny Brno Brno aktuální podmínky podnikání v oblasti přepravy osob změny legislativy v oboru autobusové dopravy aktuálně platné podmínky pracovních režimů a pracovní doby řidičů působení státního odborného dozoru očekávaný vývoj předpisů a technologií v oboru autobusové dopravy informační systémy pro autobusové dopravce aktivity sdružení pro autobusové dopravce specialisté k aktuálně přednášeným tématům Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, učební materiály a občerstvení, ubytování a stravování Kč Kč pro člena Sdružení ČB Kč Kč pro člena Sdružení ČB 36 37

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2016

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2016 ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2016 1966 2016 Vážení přátelé, řidičů všichni, kteří s naším střediskem spolupracujete jako partneři, zákazníci či jen jako příležitostní návštěvníci našich kurzů, děkujeme za vaši

Více

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE. www.skoleni.prodopravce.cz

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE. www.skoleni.prodopravce.cz KURZY 2014 www.skoleni.prodopravce.cz Vážení pøátelé, pøíznivci a zákazníci našeho školicího støediska, s podìkováním za pøedchozí dobrou spolupráci a s odhodláním pokraèovat v ní v pøíštím roce vám pøedkládáme

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí

Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno Ing. Libor Krejčí Faktory ovlivňující riziko při přepravě nebezpečných věcí Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ČKS-45.konference. Ing. Jiří N O V O T N Ý CDV. Tel.: 548 423 756 e-mail: jiri.novotny@cdv.cz

ČKS-45.konference. Ing. Jiří N O V O T N Ý CDV. Tel.: 548 423 756 e-mail: jiri.novotny@cdv.cz Ing. Jiří N O V O T N Ý CDV Tel.: 548 423 756 e-mail: jiri.novotny@cdv.cz ÚLOHA SERVISNÍCH STŘEDISEK VE VZTAHU K TACHOGRAFŮM Tři oblasti vyplývající: z postavení autorizovaného metrologického střediska

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zákon o silniční dopravě Taxislužba a doprava

Zákon o silniční dopravě Taxislužba a doprava Zákon o silniční dopravě Taxislužba a doprava Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání

DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO TY, CO PŘEPRAVUJÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI 2014 Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA Automobil

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014

Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 23.1.2014 Nabídka kurzů k systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kurz k roli manažera podle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti Verze 201411 Tayllor-Cox Dilia - divadelní,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Obsah zákona o silniční dopravě 1.část

Obsah zákona o silniční dopravě 1.část Obsah zákona o silniční dopravě 1.část Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin)

PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin) PROGRAM KURZU KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 1. ŠKOLÍCÍ DEN pondělí 18. 11. 2013 (8 vyučovacích hodin) 8.00 8.10 Zahájení kurzu Bc. Vladimír Mílek/ Ing. Jitka Vlčková 8.10 8.45 1. vzdělávací modul: KOORDINÁTOR

Více

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ DOPRAVNÍ NEHODA, PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ, LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ (časový rozsah: 4 hodiny) Školení je určeno pro řidiče a technický personál, je zaměřeno k poskytnutí uceleného souboru informací o vývoji

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Zásady školení trenérů licence C

Zásady školení trenérů licence C Zásady školení trenérů licence C Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb.

Povinnosti tuzemského dopravce ze zákona č.111/1994 sb. ze zákona č.111/1994 sb. Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Živnostenský odbor Magistrátu města Zlína vykonává kontrolní a dozorovou činnost z titulu výkonu funkce obecního živnostenského

Více

KDO BUDE ŘÍDIT ČESKÉ KAMIONY V BUDOUCNU. Nedostatek profesionálních řidičů, příčiny a možnosti řešení

KDO BUDE ŘÍDIT ČESKÉ KAMIONY V BUDOUCNU. Nedostatek profesionálních řidičů, příčiny a možnosti řešení KDO BUDE ŘÍDIT ČESKÉ KAMIONY V BUDOUCNU Nedostatek profesionálních řidičů, příčiny a možnosti řešení EASTLOG 2008 - Setkání dopravy Praha, 10. 4. 2008 Ing. Zdeněk Pikous ČESMAD BOHEMIA Analýza Faktory

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení.

Po ukončení semináře obdrží účastníci certifikát o absolvování školení. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 1)

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C

ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C ZÁSADY ŠKOLENÍ TRENERŮ HÁZENÉ LICENCE C Systém vzdělávání trenérů Trenérsko metodická komise Českého svazu na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené je odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více