Ekonomické a finanční vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a finanční vzdělávání"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich učebnách se můžete připojit k internetu prostřednictvím WIFI. Seznamte se s aktuální podobou věrnostních slev, můžete dosáhnout až 30 %. KLIENTSKÉ KONTO VOX Staňte se členem našeho klientského konta Zaregistrujte se a získejte slevy na vybrané semináře a kurzy. Všichni registrovaní jsou 2x měsíčně obesíláni VOX NEWSLETTEREM, který je informuje o aktuálních benefitech a novinkách v nabídce vzdělávání. NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V roce 2013 jsme se zapojili do projektu Národní soustava kvalifikací a připravili ve spolupráci s HK ČR zkoušky profesní kvalifikace v oblasti personálních služeb: Personalista specialista vzdělávání a rozvoje specialista hodnocení a odměňování asistentka. VOX je odborným garantem zkoušek, informujte se o přínosech pro vás. FACEBOOK VOX Staňte se fanoušky VOX na Facebooku a budete vědět více o aktuálním dění a zajímavých nabídkách vzdělávání. 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 T: M: E: 2

3 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TERMÍN název kurzu STRANA VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKO- DIFIKACI FINANČNÍ REPORTING VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI MODERNÍ A PRODUKTIVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (BUSINESS PLAN) FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚN OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ KONFERENCE: TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KOMPLEXNÍ POHLED FINANČNÍ CONTROLLING CASH FLOW V TEORII I PRAXI IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU obsah SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS

4 ekonomické a finanční vzdělávání TERMÍN OBSAH STRANA CENNÉ PAPÍRY NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ CENNÉ PAPÍRY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PRO PODNIKATELE VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU A SOUVISEJÍCÍ ODPOVĚDNOST UTVRZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY finanční analýza na bázi účetní závěrky ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2014 PŮL ROKU POTÉ IFRS V PRAXI PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE LEGISLATIVA, DANĚ A ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ POZNATKY A NOVINKY Z PRAXE US GAAP EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PODNIKATELSKÉ PRAXE CASH FLOW PRAKTICKY VYUŽITÍ APLIKACE WORD V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI VYUŽITÍ APLIKACE EXCEL V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI II DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU KOMPLEXNÍ 50 4

5 květen 2014 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY :00 16:00 Usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech podnikatelských subjektů sestavených podle českých účetních předpisů a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. Účastníci semináře budou seznámeni s pozitivy i úskalími vypovídací schopnosti účetní závěrky a s dalším užitím a přizpůsobením účetních informací pro potřeby finanční analýzy. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podnikatelských subjektů a jejich vazby analýza rozvahy (struktura, přístupy k oceňování bilančních položek, přizpůsobení údajů pro potřeby finanční analýzy) výsledovka (vypovídací schopnost, analýza výsledovky, odhad trendů dalšího vývoje) přehled peněžních toků (struktura, analýza, vzájemné vazby položek a jejich informační přínos) přehled o změnách ve vlastním kapitálu (analýza informačního přínosu) příloha k účetním výkazům a její užití pro analýzu účetních informací. ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 VYBRANÉ OTÁZKY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI POZNÁMKAMI PRAKTICKÉ PROPOJENÍ VÝKLADOVÝCH NÁZORŮ PRÁVNÍCH EXPERTŮ S POHLEDEM DAŇOVÉHO PORADCE N ovinka MÍSTO Zámek Zbiroh, Zámek 1, ZBIROH Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, apod. Cílem semináře je nejen výklad příslušných ustanovení nového občanského práva se zaměřením na vybrané účetní, auditorské, daňové a finanční profese, ale hlavně seznámení posluchačů s aktuálním vývojem výkladových názorů a se zkušenostmi právních odborníků z praxe. Účast na semináři ve vazbě na propojení výkladu právních expertů s pohledem daňového odborníka významně přispěje ke snížení právních, daňových i účetních rizik a zvýší konkurenceschopnost a kredibilitu vaší firmy. Mgr. František Korbel, Ph.D. (partner AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Dalibor Kovář (právník AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Jan Lasák, LL.M. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., externí přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně) Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně) ODBORNÁ GARANTKA Bc. Marta Šťastná (čt) 10:00 11:00 registrace a welcome drink 11:00 17:30 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OB- ČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DAŇO- VÝMI POZNÁMKAMI (1. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., Bc. Marta Šťastná Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku a základní zásady soukromého práva fyzické a právnické osoby v NOZ (spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, svěřenský fond) zastoupení právní skutečnosti a právní události, zejména právní jednání a jeho forma, výklad, platnost a neplatnost, omyl, promlčení a prekluze společnost podle 2716 (dřívější sdružení bez právní subjektivity), rodinný závod, společenství jmění dle 1236 NOZ společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví (rámcově jen změny). Absolutní majetková práva věc v právním slova smyslu, věci movité a nemovité, hmotné a nehmotné plus přechodná ustanovení a ve vazbě na nový katastrální zákon, pojem stavba, přestavek, novinky u nemovitostí (nemovitých věcí), bytů (jednotek) a společenství vlastníků, právo stavby, věcná břemena, veřejné seznamy základy dědického práva (pá) 09:30 17:00 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DA- ŇOVÝMI POZNÁMKAMI (2. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Dalibor Kovář, Bc. Marta Šťastná Relativní majetková práva obecná část (změny při uzavírání smluv, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele, změny závazků, řádné plnění, úroky a úroky z úroků, smluvní pokuta, uznání dluhu, započtení, postoupení pohledávky, globální cesse, postoupení smlouvy, zánik závazku) nejčastěji užívané smluvní typy (příkazní smlouva a její rozdíly od současné smlouvy mandátní, darovací, směnná a kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem včetně podnikatelského nájmu a nájmu bytu, pacht náhrady újmy obecně, bezdůvodné obohacení odpovědnost za škodu při výkonu činnosti auditora, daňového poradce nebo účetní. 6

7 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ N ovinka :00 14: (so) 09:00 13:30 VYBRANÉ OTÁZKY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI S DAŇOVÝMI POZNÁMKAMI JUDr. Jan Lasák, LL.M., Bc. Marta Šťastná Úvod do zákona o obchodních korporacích (orientace v zákoně, systematika, vazba na jiné předpisy zejména rejstříkový zákon) přechodná ustanovení a jejich vliv na společnosti (úpravy zakladatelských dokumentů včetně rozlišování kogentních a dispozitivních norem zákona o obchodních korporacích a povinnosti zřídit internetové stránky) novinky v jednání za podnikatele (smluvních i zákonných) vztah mezi členy orgánů a obchodní korporací (smlouva o výkonu funkce, odměňování, odpovědnost, tantiémy) základní novinky v oblasti společnosti s ručení omezeným základní novinky v oblasti akciové společnosti rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálových společnostech aktuální výkladové problémy (souběhy funkcí, účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách aj.). POZNÁMKA V ceně kurzovného jsou zahrnuty podkladové materiály, celodenní občerstvení a doprovodný program. Ubytování si hradí účastníci sami. Cena ubytování: Kč (bez DPH)/1 noc ve dvoulůžkovém pokoji Kč (bez DPH)/1 noc v jednolůžkovém pokoji. Požadavky na rezervaci pokojů a dotazy pro lektory posílejte Kateřině Tomáškové: nebo telefonicky , Více informací o zámku Zbiroh: Kurz je určen všem, kteří si s dotacemi ve svých neziskových organizacích musí nějak poradit přes všechny složitosti, které si na ně donátoři vymýšlejí. Kurz zaujme především pracovníky s alespoň mírně pokročilou zkušeností v oblasti finančního řízení NNO, případně zkušenější pracovníky, kteří však potřebují své finanční řízení v organizaci zefektivnit nebo se potýkají s nějakými konkrétními problémy. Účastníci získají praktické návody event. triky pro efektivní finanční řízení neziskové organizace, jejíž aktivity jsou převážně financovány z tuzemských i evropských dotačních programů. RNDr. Alena Beránková (finanční řízení v neziskovém sektoru, ředitelka společnosti ABBS s.r.o.) Základní pilíře finančního řízení manažerský a finanční reporting rozpočet organizace, typy a tvorba rozpočtu projektové rozpočty metodiky rozpočítávání režijních nákladů v rámci dotovaných projektů modely kofinancování vyúčtování dotací výměna zkušeností včetně praktických příkladů jak na to. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI PRO NEPRÁVNÍKY PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK U S.R.O. A A.S. ZMĚNY U ČLENŮ ORGÁNŮ TĚCHTO KORPORACÍ, MOŽNÉ ZMĚNY VE STRUKTUŘE KORPORACÍ A JEJICH FUNGOVÁNÍ :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní, členy středního managementu, jednatele, členy představenstva a dozorčích rad, kteří se chtějí blíže seznámit s novou právní úpravou jejich práv a povinností. Seznámit účastníky semináře s nejdůležitějšími změnami, které přináší zejména zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník se zaměřením na fungování s.r.o. a a.s., valné hromady, činnost jednatelů, představenstva a dozorčí rady, a upozornit na významné novinky a nezbytné změny u společenských smluv, stanov a smluv o výkonu funkce, které je nutno provést do konce června V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, rozsah a definice povinností orgánů obchodních korporací včetně nejvýznamnějších změn u s.r.o. a a.s. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností stanovy a.s., společenská smlouva u s.r.o. a jejich změny akcie, samostatně převoditelná práva spojené s akcií, zatímní list) členění orgánů obchodních korporací a jejich rozhodování požadavky pro výkon funkce monistický systém u a.s. správní rada a statutární ředitel zastupování smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti nové povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení (ručení za dluhy, úpadek, schválení neoprávněného jednání atd.) statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba valná hromada a.s. a s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam neplatnost usnesení valné hromady dozorčí rada v a.s. a s.r.o. právní jednání při střetu zájmů a transakce mezi spřízněnými osobami uzavírání smluv mezi společností a jediným společníkem novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou) zánik funkce člena voleného orgánu, rozhodnutí o vyloučení zrušení a likvidace a.s. a s.r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen 2014 FINANČNÍ REPORTING PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST INFORMACÍ Z FINANČNÍCH VÝKAZŮ ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY N ovinka :00 17:00 Pro podnikatele a manažery, kteří potřebují číst ve finančních reportech a chtějí aktivně využívat informací z účetnictví pro efektivní řízení svého podniku. Vhodným využitím informací z finančních výkazů můžete posoudit výkonnost vaší firmy, její schopnost zhodnocovat finanční prostředky, finanční stabilitu i schopnost dostát závazkům. Seminář vám umožní získat praktické dovednosti v nastavení a výpočtu vhodných ukazatelů likvidity, výnosnosti, aktivity a stability firmy a představí konkrétní aplikaci business intelligence coby důležitého nástroje hodnocení žádoucího směru rozvoje vašeho podniku. Na praktické ukázce rozboru finančních výkazů poznáte, co vám může sdělit rozvaha a výsledovka. Dozvíte se, jak zvolený postup účtování ovlivní informace zobrazené v účetních výkazech. Naučíte se vyhodnocovat charakteristiky finančního zdraví podniku. Poznáte snadno použitelný, pohodlný a rychlý nástroj pro efektivní vyhodnocení finanční situace vašeho podniku :00 16:00 Cílem je usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech sestavených podle IFRS a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podle IFRS výkaz o finanční situaci rozvaha (klasifikace a přístupy k řazení položek, oceňování, obsah poznámek (komentáře) k rozvaze, srovnání s rozvahou podnikatelských subjektů sestavenou dle českých účetních předpisů ) výkaz o úplném výsledku hospodaření (obsah, vypovídací schopnost a přístupy k analýze, srovnání s českou výsledovkou) výkaz peněžních toků výkaz o změnách ve vlastním kapitálu komentář k účetním výkazům a jeho užití pro analýzu účetních informací. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady z praxe. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) Jak se díky účetnictví zobrazí činnost podniku ve finančních výkazech co je podstatné v rozvaze a výsledovce jak a k čemu využívat přehled o peněžních tocích jak sledovat a hodnotit pracovní kapitál a likviditu firmy rentabilita podnikání a její hodnocení vyhodnocení vlivu aktivity na rentabilitu podniku sledování zadluženosti podniku model vyhodnocení finančního zdraví podniku. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ ROLE ZNALCE, PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY A DOPADY REKODIFIKACE ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro finanční ředitele, vlastníky, finanční poradce, analytiky ale i právníky zaměřující se na právo obchodních společností a související transakce. Cílem semináře je vysvětlit a diskutovat postupy ocenění podniků a nemovitostí. Na praktických minipřípadových studiích bude ukázáno, jak jednoduše sestavit finanční plán, ocenit podnik a ocenit nemovitost. Výklad bude zaměřen i na předpokládané dopady rekodifikace soukromého práva na tuto oblast. Ing. Tomáš Podškubka (znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků) ÚVOD, HODNOTY, METODY A DISKONTNÍ MÍRA: Kdy je potřeba znalecký posudek výsledné hodnoty ocenění a předpoklady metody ocenění způsoby zachycení ocenění v účetnictví na příkladu přeměny diskontní míra. PRAXE OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ, PŘÍPADOVÉ STUDIE: Sestavení finančního plánu ocenění podniku výnosovou metodou ocenění podniku metodou tržního porovnání případové studie ocenění podniku ocenění pozemku metodou tržního porovnání ocenění nemovitostí výnosovou metodou případové studie ocenění nemovitostí. DOPADY REKODIFIKACE: Vybrané oblasti nového občanského zákoníku vybrané oblasti zákona o obchodních korporacích srovnání staré a nové úpravy ve vybraných oblastech :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Seminář je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální právní úpravou zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy statutárních orgánů, zejména upozornit na významné změny, jejich praktické dopady na členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. Posluchači se například dozví, zda už definitivně odzvonilo souběhu funkcí, či proč se od 1. ledna vyplatí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jak to je skutečně s odpovědností statutárních orgánů a také jaká případná další rizika pro členy statutárních orgánů s sebou nová právní úprava přináší. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODERNÍ A PRODUKTIVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (BUSINESS PLAN) JEHO ÚLOHA, STRUKTURA, ODVOZENÍ A UŽITÍ V SOUČASNÉ PRAXI N ovinka :00 16:00 Seminář je určen motivovaným výkonným i vedoucím pracovníkům, manažerům, podnikatelům i tvůrcům, nositelům a majitelům začínajícího i stávajícího businessu, jakožto i všem ostatním, kteří se chtějí s touto zásadní a současnou problematikou kompetentně a produktivně zaobírat v její nutné aktuální šíři a souvislostech. Absolventi si prohloubí znalosti a naučí se v souvislostech znát, ale i v praxi aplikovat základní strategickou analýzu identifikující externí faktory v podobě existence zákazníků a relevantního vytěžitelného trhu, interní faktory spočívající ve schopnostech firmy a organizace tento trh svými vnitřními zdroji a konkurenčními výhodami efektivně vytěžit. Osvojí si podnikatelský záměr Business plan (BP). Naučí se odvodit a užít základní a provázané součásti a analýzy i testy moderního a funkčního BP. Poznat a aplikovat základní a provázané mechanizmy i systémy finančního (rozvahy, výsledovky, nákladové analýzy) a nadstavbového ekonomického řízení včetně benchmarkingu, jeho základní ukazatele (finanční a nefinanční), doplněné náklady kapitálu a EVA a dílčí i finální cíle s důrazem na strategii a celkovou hodnotu společnosti (EV) a businessu. Využít provázené konstrukční body BP, jeho analýz a testů i ukazatelů (finančních a nefinančních KPIs) pro moderní cílové, strategické a hodnototvorné řízení businessu a společnosti maximalizující konkurenčně svoji tržní hodnotu v čase (EV). Naučí se vnímat a užívat BP a jeho součásti i analýzy jako zásadní investorský dokument včetně jeho testování a představení i reportování potencionálním investorům včetně vlastníků společnosti. Ing. Tomáš Petřík (manažerský a business konzultant) ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ A VSTUPNÍ PŘEDPO- KLADY BUSINESS PLANU (BP): Hlavní činnost (Core Business) a podstata tzv. BUSINESS MODELU soukromé kapitálové společnosti ZV s.r.o. (ZV) Podnikatelská myšlenka základní business idea, pojetí a cíl projektu ZV Vize a mise projektu a businessu ZV Jedinečnost a zákaznická hodnota produktu, jeho konkurenční výhoda a ochrana Hlavní další konkurenční výhody (řízení, obchod a distribuce a technická i technologická podpora) Cílové linie a segmenty zákazníků, trhu a jeho velikost Tým a lidské zdroje (HR Human Resources) a jejich motivace Základní pojetí řízení a finanční a nefinanční cíle businessu ZV Výši požadovaného kapitálu a zdrojů ZV Potenciální zisk, cash flow, efektivita, výkonnost a návratnost investice do projektu, businessu a společnosti ZV Základní standardní rizika na úrovni společnosti (Business, Operating and Investment risk), strategická úroveň a řízení společnosti, businessu a projektu a jeho rozvoj. VSTUPNÍ EKONOMICKÁ, FINANČNÍ A MANA- ŽERSKÁ ANALÝZA A SYSTÉMOVÁ BUSINESS KONCEPCE PROJEKTU (ZV) TÝM A LIDSKÉ ZDROJE (TEAM AND HUMAN RESOURCES) A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MARKETINGOVÝ MIX MM (ZV) ZÁKAZNICKÝ MIX ZM (ZV) A ODBĚRATELÉ PRODUKTOVÝ MIX PM (ZV) A DODAVATELÉ FINANCE, ROZPOČTY, ZÁKLADNÍ FINANČNÍ PLÁN A FINANČNÍ ANALÝZA SWOT ANALÝZA BUSINESSU (ZV) VČETNĚ ZÁKLADNÍ ANALÝZY CELKOVÝCH RIZIK ZÁVĚR A CELKOVÉ SHRNUTÍ ANALÝZY BUSI- NESSU (ZV) A BP. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12

13 květen 2014 FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU PRAKTICKÁ CVIČENÍ A VÝPOČTY, MODELOVÉ PŘÍKLADY ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ PROVÁZANÝ VÝKLAD ZMĚN :00 14:00 Pro začínající a mírně pokročilé manažery ekonomy a neekonomy, kteří chtějí porozumět a využít informací z účetnictví pro efektivní praktické řízení své firmy. Patříte mezi zodpovědné manažery a majitele firem, kteří mají neustále na paměti náklady svého podniku? Ve své pozici řídícího pracovníka potřebujete zjišťovat náklady na konkrétní výkon podniku? Jasné členění nákladů, jejich správné přiřazení k výkonům a možnost porovnání výsledných nákladů s předběžnými propočty představují důležité výstupy manažerského účetnictví kalkulace nákladů. Slyšeli jste či četli o nákladových kalkulacích už mnoho, přesto stále řešíte otázku, jakou metodu kalkulace zvolit, aby byla pro vaši firmu co nejvhodnější? Tento dopolední workshop vám usnadní porozumění způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi a nabízí získání praktických dovedností při sestavování kalkulací firemních nákladů. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Seznámit posluchače s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2014 a v jeho průběhu. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Problémy vzniklé při praktické aplikaci vybraných změn pro rok Změny v zákonu o účetnictví a předpisech navazujících, v zákonu daních z příjmů, v zákonu DPH a další. Aktuální výklady MF ČR a GFŘ. KALKULACE V PODNIKOVÉ PRAXI: Metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivá hospodářská střediska metody sestavení kalkulací výrobků a služeb metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivé výrobky, procesy a činnosti volba správné kalkulační metody. Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami. POZNÁMKA Při praktických výpočtech se vám budou hodit kalkulačky, které si, prosím, přineste s sebou. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ VČETNĚ ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-138/2011 M v ČR :00 14:00 Pro pracovníky státních orgánů, krajů, obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců veřejné finanční podpory a ve zřízených organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly na místě. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) Výběr kontrolní akce a příprava na veřejnoprávní kontrolu vyžádané doklady a písemnosti ke kontrole způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory co je nutno vědět o příjemcích dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí, různých nestátních organizacích spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků) změny v novém občanském zákoníku a dalších zákonech příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky příklad struktury protokolu o kontrole a formulací v protokolu. POZNÁMKA Účastníci kurzu obdrží právní předpisy a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Téma volně navazuje na kurz NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD PRÁ- VA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014, konaný K popisu kontrolních zjištění v protokolu o kontrole podrobněji na kurzu JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU, který se koná KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 14

15 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS K dp ČR r ekodifikace N ovela Zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách v daňové legislativě. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě. Ing. Václav Benda (lektor a specialista na DPH) Irena Jindrová (daňová metodička) Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Ing. Jana Procházková (daňová metodička, zkušební komisařka pro zkoušky daňových poradců) Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) Ing. Václav Zíka (MF ČR zástupce ředitele odboru Daně z příjmů a veřejná pojistná a vedoucí oddělení Mezinárodní daňové vztahy) SE SKLÁDÁ ZE ŠESTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Ivana Pilařová 2. seminář :00 18:00 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNIC- KÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Václav Zíka 3. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Eva Sedláková 4. seminář :00 18:00 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Jana Procházková 5. seminář :00 18:00 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Václav Benda 6. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČIN- NOSTI KOMPLEXNÍ POHLED Irena Jindrová POZNÁMKA Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) 15

16

17 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O DÍLO, DAROVÁNÍ, NÁJEM, PACHT r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novou regulací soukromého práva a kteří se uzavíráním smluv včetně zřizování zajišťovacích institutů zabývají. Seminář bude přínosem pro členy středního managementu, pracovníky ekonomických, účetních, finančních i obchodních úseků společností, auditory, daňové poradce a účetní. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší, upozornit na významné novinky a poskytnout posluchačům návod na provedení případných změn, při vyjednávání smluvních podmínek a zajištění závazků. V rámci semináře bude srovnávána současná i nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Posluchači získají návod jak postupovat při změnách smluvní dokumentace. Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku základní zásady soukromého práva (se zaměřením na zásadu závaznosti daného slibu a uzavřené smlouvy, dále zejména autonomie vůle, dispozitivita vs. kogentnost, dobrá víra, poctivost, ochrana slabší strany) předsmluvní odpovědnost. Uzavírání smluv (nabídka a přijetí, konsens, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky) jednostranná změna obchodních podmínek. Změna smluvního závazku (prodlení, postoupení pohledávky, smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu). Zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď, vzdání se práva a prominutí dluhu). Změny v právní úpravě promlčení právní jednání osob (výklad, platnost a neplatnost, relativní neúčinnost) vlastnické právo, jeho omezení a nabývání novinky v kupní smlouvě, smlouvě o dílo a při darování zajištění a utvrzení dluhu a jejich efektivita a nákladovost přenechání věci k užití jinému, výprosa, výpůjčka, zápůjčka, nájem, pacht náhrada újmy a bezdůvodné obohacení aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 ekonomické a finanční vzdělávání Červen 2014 NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚNÍ A DAROVÁNÍ PO REKODIFIKACI r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají či budou zabývat nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší v oblasti nemovitostí. Posluchačům bude poskytnut návod jak postupovat při prodeji a pronájmu nemovitosti dle NOZ. Jak uzavřít kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva a na co se nově zaměřit ve smluvní dokumentaci. Posluchači budou upozorněni na nové možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí. V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny jednotlivé stěžení pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Specifikace nemovitostí a práva stavby v NOZ věcná práva, ochrana dobré víry vlastnictví a spoluvlastnictví ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva smlouvy o manželském majetkovém režimu převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu + základní zásady práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena) novinky u způsobů přenechání věci k užití jinému držba a vydržení zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy dle NOZ dědictví dle NOZ změny v katastru nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí energetické průkazy aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 červen 2014 OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK PRAKTICKÁ APLIKACE, PŘÍKLADY ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ :00 17:00 Pro pracovníky zejména finanční, ale i nefinanční sféry. Získání základních znalostí při oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude proveden za použití mnoha praktických příkladů. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. (VŠE Praha, katedra bankovnictví a pojišťovnictví) Základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy) oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model) citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging kritéria pro uplatnění amerických opcí mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.) forwardy a futures, oceňování, aplikace použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model) durace a imunizace úrokového portfolia úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití, FRA měnové swapy a jejich použití některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.) kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Nenašli jste téma, které vás zajímá? NAPIŠTE NÁM 19

20 ekonomické a finanční vzdělávání Červen 2014 KONFERENCE TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK p ro N áročné :00 16:00 MÍSTO KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ PRAHA Na konferenci se setkáte se zástupci poplatníků, pracovníky daňové správy i subjekty zabývajícími se odborným poradenstvím. Možnost setkat se s těmi, kteří nesou odpovědnost za podnikové procesy transfer pricingu. Prezentace reálných případových studií z praxe přinese vzácnou možnost inspirace či porovnání přístupu či řešení agendy převodních cen. Následný workshop nabídne praktické ověření významu věcné správnosti a funkčnosti využívaných i potenciálních argumentů a podkladů. Ing. František Francírek, Ph.D. (Locke & Hobbes a.s., člen KDP ČR, člen KVF VŠE Praha) Tým lektorů 1. den: KONFERENCE POZNATKY, ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY Z POD- NIKOVÉ PRAXE PRŮBEŽNĚ KOMENTOVANÉ PANELEM PORADCŮ A ZÁSTUPCŮ DAŇOVÉ SPRÁVY. 2. den: WORKSHOP SIMULACE CELÉHO PROCESU VZNIKU, KON- TROLY A OBHAJOBY PŘEVODNÍCH CEN, AK- TIVNÍ SPOLUÚČAST JEJÍHO ŘEŠENÍ, KOM- PLEXNÍ ZASTOUPENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ (role daňového poplatníka versus role zahraničního partnera, role daňového poplatníka versus role tuzemského správce daně, role zahraničního partnera versus zahraničního správce daně, role tuzemského správce daně versus zahraničního správce daně), ARGUMENTAČNÍ, DŮVODOVÉ, PODKLADO- VÉ A DOKUMENTAČNÍ PORTFOLIO. Podrobný program včetně lektorského obsazení najdete na POZNÁMKA Účastníte se této konference? Vyplňte závěrem hodnotící dotazník a dostanete se do losování o poukaz na víkendový pobyt s polopenzí pro dvě osoby do Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: Q CENA: Kč bez DPH (FIRST MINUTE zvýhodněná cena pro přihlášené do ) 20

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

FINANCE A EKONOMIKA.

FINANCE A EKONOMIKA. FINANCE A EKONOMIKA PRO NEEKONOMY Účetní výkazy pro manažery neekonomy jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení Finanční řízení pro manažery neekonomy Základy

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor:

Bakalářský seminář A Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Bakalářský seminář A - 117315 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Obor: Účetnictví a daně Semestr: 5. semestr Ročník: 3. ročník Rozsah: 0+4z Počet kreditních bodů: 2 Doba konání semináře:

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více