Ekonomické a finanční vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a finanční vzdělávání"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich učebnách se můžete připojit k internetu prostřednictvím WIFI. Seznamte se s aktuální podobou věrnostních slev, můžete dosáhnout až 30 %. KLIENTSKÉ KONTO VOX Staňte se členem našeho klientského konta Zaregistrujte se a získejte slevy na vybrané semináře a kurzy. Všichni registrovaní jsou 2x měsíčně obesíláni VOX NEWSLETTEREM, který je informuje o aktuálních benefitech a novinkách v nabídce vzdělávání. NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V roce 2013 jsme se zapojili do projektu Národní soustava kvalifikací a připravili ve spolupráci s HK ČR zkoušky profesní kvalifikace v oblasti personálních služeb: Personalista specialista vzdělávání a rozvoje specialista hodnocení a odměňování asistentka. VOX je odborným garantem zkoušek, informujte se o přínosech pro vás. FACEBOOK VOX Staňte se fanoušky VOX na Facebooku a budete vědět více o aktuálním dění a zajímavých nabídkách vzdělávání. 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 T: M: E: 2

3 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TERMÍN název kurzu STRANA VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKO- DIFIKACI FINANČNÍ REPORTING VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI MODERNÍ A PRODUKTIVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (BUSINESS PLAN) FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚN OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ KONFERENCE: TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KOMPLEXNÍ POHLED FINANČNÍ CONTROLLING CASH FLOW V TEORII I PRAXI IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU obsah SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS

4 ekonomické a finanční vzdělávání TERMÍN OBSAH STRANA CENNÉ PAPÍRY NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ CENNÉ PAPÍRY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PRO PODNIKATELE VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU A SOUVISEJÍCÍ ODPOVĚDNOST UTVRZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY finanční analýza na bázi účetní závěrky ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2014 PŮL ROKU POTÉ IFRS V PRAXI PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE LEGISLATIVA, DANĚ A ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ POZNATKY A NOVINKY Z PRAXE US GAAP EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PODNIKATELSKÉ PRAXE CASH FLOW PRAKTICKY VYUŽITÍ APLIKACE WORD V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI VYUŽITÍ APLIKACE EXCEL V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI II DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU KOMPLEXNÍ 50 4

5 květen 2014 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY :00 16:00 Usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech podnikatelských subjektů sestavených podle českých účetních předpisů a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. Účastníci semináře budou seznámeni s pozitivy i úskalími vypovídací schopnosti účetní závěrky a s dalším užitím a přizpůsobením účetních informací pro potřeby finanční analýzy. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podnikatelských subjektů a jejich vazby analýza rozvahy (struktura, přístupy k oceňování bilančních položek, přizpůsobení údajů pro potřeby finanční analýzy) výsledovka (vypovídací schopnost, analýza výsledovky, odhad trendů dalšího vývoje) přehled peněžních toků (struktura, analýza, vzájemné vazby položek a jejich informační přínos) přehled o změnách ve vlastním kapitálu (analýza informačního přínosu) příloha k účetním výkazům a její užití pro analýzu účetních informací. ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 VYBRANÉ OTÁZKY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI POZNÁMKAMI PRAKTICKÉ PROPOJENÍ VÝKLADOVÝCH NÁZORŮ PRÁVNÍCH EXPERTŮ S POHLEDEM DAŇOVÉHO PORADCE N ovinka MÍSTO Zámek Zbiroh, Zámek 1, ZBIROH Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, apod. Cílem semináře je nejen výklad příslušných ustanovení nového občanského práva se zaměřením na vybrané účetní, auditorské, daňové a finanční profese, ale hlavně seznámení posluchačů s aktuálním vývojem výkladových názorů a se zkušenostmi právních odborníků z praxe. Účast na semináři ve vazbě na propojení výkladu právních expertů s pohledem daňového odborníka významně přispěje ke snížení právních, daňových i účetních rizik a zvýší konkurenceschopnost a kredibilitu vaší firmy. Mgr. František Korbel, Ph.D. (partner AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Dalibor Kovář (právník AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Jan Lasák, LL.M. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., externí přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně) Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně) ODBORNÁ GARANTKA Bc. Marta Šťastná (čt) 10:00 11:00 registrace a welcome drink 11:00 17:30 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OB- ČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DAŇO- VÝMI POZNÁMKAMI (1. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., Bc. Marta Šťastná Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku a základní zásady soukromého práva fyzické a právnické osoby v NOZ (spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, svěřenský fond) zastoupení právní skutečnosti a právní události, zejména právní jednání a jeho forma, výklad, platnost a neplatnost, omyl, promlčení a prekluze společnost podle 2716 (dřívější sdružení bez právní subjektivity), rodinný závod, společenství jmění dle 1236 NOZ společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví (rámcově jen změny). Absolutní majetková práva věc v právním slova smyslu, věci movité a nemovité, hmotné a nehmotné plus přechodná ustanovení a ve vazbě na nový katastrální zákon, pojem stavba, přestavek, novinky u nemovitostí (nemovitých věcí), bytů (jednotek) a společenství vlastníků, právo stavby, věcná břemena, veřejné seznamy základy dědického práva (pá) 09:30 17:00 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DA- ŇOVÝMI POZNÁMKAMI (2. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Dalibor Kovář, Bc. Marta Šťastná Relativní majetková práva obecná část (změny při uzavírání smluv, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele, změny závazků, řádné plnění, úroky a úroky z úroků, smluvní pokuta, uznání dluhu, započtení, postoupení pohledávky, globální cesse, postoupení smlouvy, zánik závazku) nejčastěji užívané smluvní typy (příkazní smlouva a její rozdíly od současné smlouvy mandátní, darovací, směnná a kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem včetně podnikatelského nájmu a nájmu bytu, pacht náhrady újmy obecně, bezdůvodné obohacení odpovědnost za škodu při výkonu činnosti auditora, daňového poradce nebo účetní. 6

7 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ N ovinka :00 14: (so) 09:00 13:30 VYBRANÉ OTÁZKY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI S DAŇOVÝMI POZNÁMKAMI JUDr. Jan Lasák, LL.M., Bc. Marta Šťastná Úvod do zákona o obchodních korporacích (orientace v zákoně, systematika, vazba na jiné předpisy zejména rejstříkový zákon) přechodná ustanovení a jejich vliv na společnosti (úpravy zakladatelských dokumentů včetně rozlišování kogentních a dispozitivních norem zákona o obchodních korporacích a povinnosti zřídit internetové stránky) novinky v jednání za podnikatele (smluvních i zákonných) vztah mezi členy orgánů a obchodní korporací (smlouva o výkonu funkce, odměňování, odpovědnost, tantiémy) základní novinky v oblasti společnosti s ručení omezeným základní novinky v oblasti akciové společnosti rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálových společnostech aktuální výkladové problémy (souběhy funkcí, účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách aj.). POZNÁMKA V ceně kurzovného jsou zahrnuty podkladové materiály, celodenní občerstvení a doprovodný program. Ubytování si hradí účastníci sami. Cena ubytování: Kč (bez DPH)/1 noc ve dvoulůžkovém pokoji Kč (bez DPH)/1 noc v jednolůžkovém pokoji. Požadavky na rezervaci pokojů a dotazy pro lektory posílejte Kateřině Tomáškové: nebo telefonicky , Více informací o zámku Zbiroh: Kurz je určen všem, kteří si s dotacemi ve svých neziskových organizacích musí nějak poradit přes všechny složitosti, které si na ně donátoři vymýšlejí. Kurz zaujme především pracovníky s alespoň mírně pokročilou zkušeností v oblasti finančního řízení NNO, případně zkušenější pracovníky, kteří však potřebují své finanční řízení v organizaci zefektivnit nebo se potýkají s nějakými konkrétními problémy. Účastníci získají praktické návody event. triky pro efektivní finanční řízení neziskové organizace, jejíž aktivity jsou převážně financovány z tuzemských i evropských dotačních programů. RNDr. Alena Beránková (finanční řízení v neziskovém sektoru, ředitelka společnosti ABBS s.r.o.) Základní pilíře finančního řízení manažerský a finanční reporting rozpočet organizace, typy a tvorba rozpočtu projektové rozpočty metodiky rozpočítávání režijních nákladů v rámci dotovaných projektů modely kofinancování vyúčtování dotací výměna zkušeností včetně praktických příkladů jak na to. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI PRO NEPRÁVNÍKY PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK U S.R.O. A A.S. ZMĚNY U ČLENŮ ORGÁNŮ TĚCHTO KORPORACÍ, MOŽNÉ ZMĚNY VE STRUKTUŘE KORPORACÍ A JEJICH FUNGOVÁNÍ :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní, členy středního managementu, jednatele, členy představenstva a dozorčích rad, kteří se chtějí blíže seznámit s novou právní úpravou jejich práv a povinností. Seznámit účastníky semináře s nejdůležitějšími změnami, které přináší zejména zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník se zaměřením na fungování s.r.o. a a.s., valné hromady, činnost jednatelů, představenstva a dozorčí rady, a upozornit na významné novinky a nezbytné změny u společenských smluv, stanov a smluv o výkonu funkce, které je nutno provést do konce června V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, rozsah a definice povinností orgánů obchodních korporací včetně nejvýznamnějších změn u s.r.o. a a.s. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností stanovy a.s., společenská smlouva u s.r.o. a jejich změny akcie, samostatně převoditelná práva spojené s akcií, zatímní list) členění orgánů obchodních korporací a jejich rozhodování požadavky pro výkon funkce monistický systém u a.s. správní rada a statutární ředitel zastupování smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti nové povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení (ručení za dluhy, úpadek, schválení neoprávněného jednání atd.) statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba valná hromada a.s. a s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam neplatnost usnesení valné hromady dozorčí rada v a.s. a s.r.o. právní jednání při střetu zájmů a transakce mezi spřízněnými osobami uzavírání smluv mezi společností a jediným společníkem novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou) zánik funkce člena voleného orgánu, rozhodnutí o vyloučení zrušení a likvidace a.s. a s.r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen 2014 FINANČNÍ REPORTING PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST INFORMACÍ Z FINANČNÍCH VÝKAZŮ ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY N ovinka :00 17:00 Pro podnikatele a manažery, kteří potřebují číst ve finančních reportech a chtějí aktivně využívat informací z účetnictví pro efektivní řízení svého podniku. Vhodným využitím informací z finančních výkazů můžete posoudit výkonnost vaší firmy, její schopnost zhodnocovat finanční prostředky, finanční stabilitu i schopnost dostát závazkům. Seminář vám umožní získat praktické dovednosti v nastavení a výpočtu vhodných ukazatelů likvidity, výnosnosti, aktivity a stability firmy a představí konkrétní aplikaci business intelligence coby důležitého nástroje hodnocení žádoucího směru rozvoje vašeho podniku. Na praktické ukázce rozboru finančních výkazů poznáte, co vám může sdělit rozvaha a výsledovka. Dozvíte se, jak zvolený postup účtování ovlivní informace zobrazené v účetních výkazech. Naučíte se vyhodnocovat charakteristiky finančního zdraví podniku. Poznáte snadno použitelný, pohodlný a rychlý nástroj pro efektivní vyhodnocení finanční situace vašeho podniku :00 16:00 Cílem je usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech sestavených podle IFRS a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podle IFRS výkaz o finanční situaci rozvaha (klasifikace a přístupy k řazení položek, oceňování, obsah poznámek (komentáře) k rozvaze, srovnání s rozvahou podnikatelských subjektů sestavenou dle českých účetních předpisů ) výkaz o úplném výsledku hospodaření (obsah, vypovídací schopnost a přístupy k analýze, srovnání s českou výsledovkou) výkaz peněžních toků výkaz o změnách ve vlastním kapitálu komentář k účetním výkazům a jeho užití pro analýzu účetních informací. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady z praxe. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) Jak se díky účetnictví zobrazí činnost podniku ve finančních výkazech co je podstatné v rozvaze a výsledovce jak a k čemu využívat přehled o peněžních tocích jak sledovat a hodnotit pracovní kapitál a likviditu firmy rentabilita podnikání a její hodnocení vyhodnocení vlivu aktivity na rentabilitu podniku sledování zadluženosti podniku model vyhodnocení finančního zdraví podniku. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ ROLE ZNALCE, PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY A DOPADY REKODIFIKACE ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro finanční ředitele, vlastníky, finanční poradce, analytiky ale i právníky zaměřující se na právo obchodních společností a související transakce. Cílem semináře je vysvětlit a diskutovat postupy ocenění podniků a nemovitostí. Na praktických minipřípadových studiích bude ukázáno, jak jednoduše sestavit finanční plán, ocenit podnik a ocenit nemovitost. Výklad bude zaměřen i na předpokládané dopady rekodifikace soukromého práva na tuto oblast. Ing. Tomáš Podškubka (znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků) ÚVOD, HODNOTY, METODY A DISKONTNÍ MÍRA: Kdy je potřeba znalecký posudek výsledné hodnoty ocenění a předpoklady metody ocenění způsoby zachycení ocenění v účetnictví na příkladu přeměny diskontní míra. PRAXE OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ, PŘÍPADOVÉ STUDIE: Sestavení finančního plánu ocenění podniku výnosovou metodou ocenění podniku metodou tržního porovnání případové studie ocenění podniku ocenění pozemku metodou tržního porovnání ocenění nemovitostí výnosovou metodou případové studie ocenění nemovitostí. DOPADY REKODIFIKACE: Vybrané oblasti nového občanského zákoníku vybrané oblasti zákona o obchodních korporacích srovnání staré a nové úpravy ve vybraných oblastech :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Seminář je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální právní úpravou zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy statutárních orgánů, zejména upozornit na významné změny, jejich praktické dopady na členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. Posluchači se například dozví, zda už definitivně odzvonilo souběhu funkcí, či proč se od 1. ledna vyplatí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jak to je skutečně s odpovědností statutárních orgánů a také jaká případná další rizika pro členy statutárních orgánů s sebou nová právní úprava přináší. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODERNÍ A PRODUKTIVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (BUSINESS PLAN) JEHO ÚLOHA, STRUKTURA, ODVOZENÍ A UŽITÍ V SOUČASNÉ PRAXI N ovinka :00 16:00 Seminář je určen motivovaným výkonným i vedoucím pracovníkům, manažerům, podnikatelům i tvůrcům, nositelům a majitelům začínajícího i stávajícího businessu, jakožto i všem ostatním, kteří se chtějí s touto zásadní a současnou problematikou kompetentně a produktivně zaobírat v její nutné aktuální šíři a souvislostech. Absolventi si prohloubí znalosti a naučí se v souvislostech znát, ale i v praxi aplikovat základní strategickou analýzu identifikující externí faktory v podobě existence zákazníků a relevantního vytěžitelného trhu, interní faktory spočívající ve schopnostech firmy a organizace tento trh svými vnitřními zdroji a konkurenčními výhodami efektivně vytěžit. Osvojí si podnikatelský záměr Business plan (BP). Naučí se odvodit a užít základní a provázané součásti a analýzy i testy moderního a funkčního BP. Poznat a aplikovat základní a provázané mechanizmy i systémy finančního (rozvahy, výsledovky, nákladové analýzy) a nadstavbového ekonomického řízení včetně benchmarkingu, jeho základní ukazatele (finanční a nefinanční), doplněné náklady kapitálu a EVA a dílčí i finální cíle s důrazem na strategii a celkovou hodnotu společnosti (EV) a businessu. Využít provázené konstrukční body BP, jeho analýz a testů i ukazatelů (finančních a nefinančních KPIs) pro moderní cílové, strategické a hodnototvorné řízení businessu a společnosti maximalizující konkurenčně svoji tržní hodnotu v čase (EV). Naučí se vnímat a užívat BP a jeho součásti i analýzy jako zásadní investorský dokument včetně jeho testování a představení i reportování potencionálním investorům včetně vlastníků společnosti. Ing. Tomáš Petřík (manažerský a business konzultant) ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ A VSTUPNÍ PŘEDPO- KLADY BUSINESS PLANU (BP): Hlavní činnost (Core Business) a podstata tzv. BUSINESS MODELU soukromé kapitálové společnosti ZV s.r.o. (ZV) Podnikatelská myšlenka základní business idea, pojetí a cíl projektu ZV Vize a mise projektu a businessu ZV Jedinečnost a zákaznická hodnota produktu, jeho konkurenční výhoda a ochrana Hlavní další konkurenční výhody (řízení, obchod a distribuce a technická i technologická podpora) Cílové linie a segmenty zákazníků, trhu a jeho velikost Tým a lidské zdroje (HR Human Resources) a jejich motivace Základní pojetí řízení a finanční a nefinanční cíle businessu ZV Výši požadovaného kapitálu a zdrojů ZV Potenciální zisk, cash flow, efektivita, výkonnost a návratnost investice do projektu, businessu a společnosti ZV Základní standardní rizika na úrovni společnosti (Business, Operating and Investment risk), strategická úroveň a řízení společnosti, businessu a projektu a jeho rozvoj. VSTUPNÍ EKONOMICKÁ, FINANČNÍ A MANA- ŽERSKÁ ANALÝZA A SYSTÉMOVÁ BUSINESS KONCEPCE PROJEKTU (ZV) TÝM A LIDSKÉ ZDROJE (TEAM AND HUMAN RESOURCES) A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MARKETINGOVÝ MIX MM (ZV) ZÁKAZNICKÝ MIX ZM (ZV) A ODBĚRATELÉ PRODUKTOVÝ MIX PM (ZV) A DODAVATELÉ FINANCE, ROZPOČTY, ZÁKLADNÍ FINANČNÍ PLÁN A FINANČNÍ ANALÝZA SWOT ANALÝZA BUSINESSU (ZV) VČETNĚ ZÁKLADNÍ ANALÝZY CELKOVÝCH RIZIK ZÁVĚR A CELKOVÉ SHRNUTÍ ANALÝZY BUSI- NESSU (ZV) A BP. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12

13 květen 2014 FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU PRAKTICKÁ CVIČENÍ A VÝPOČTY, MODELOVÉ PŘÍKLADY ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ PROVÁZANÝ VÝKLAD ZMĚN :00 14:00 Pro začínající a mírně pokročilé manažery ekonomy a neekonomy, kteří chtějí porozumět a využít informací z účetnictví pro efektivní praktické řízení své firmy. Patříte mezi zodpovědné manažery a majitele firem, kteří mají neustále na paměti náklady svého podniku? Ve své pozici řídícího pracovníka potřebujete zjišťovat náklady na konkrétní výkon podniku? Jasné členění nákladů, jejich správné přiřazení k výkonům a možnost porovnání výsledných nákladů s předběžnými propočty představují důležité výstupy manažerského účetnictví kalkulace nákladů. Slyšeli jste či četli o nákladových kalkulacích už mnoho, přesto stále řešíte otázku, jakou metodu kalkulace zvolit, aby byla pro vaši firmu co nejvhodnější? Tento dopolední workshop vám usnadní porozumění způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi a nabízí získání praktických dovedností při sestavování kalkulací firemních nákladů. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Seznámit posluchače s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2014 a v jeho průběhu. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Problémy vzniklé při praktické aplikaci vybraných změn pro rok Změny v zákonu o účetnictví a předpisech navazujících, v zákonu daních z příjmů, v zákonu DPH a další. Aktuální výklady MF ČR a GFŘ. KALKULACE V PODNIKOVÉ PRAXI: Metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivá hospodářská střediska metody sestavení kalkulací výrobků a služeb metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivé výrobky, procesy a činnosti volba správné kalkulační metody. Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami. POZNÁMKA Při praktických výpočtech se vám budou hodit kalkulačky, které si, prosím, přineste s sebou. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ VČETNĚ ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-138/2011 M v ČR :00 14:00 Pro pracovníky státních orgánů, krajů, obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců veřejné finanční podpory a ve zřízených organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly na místě. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) Výběr kontrolní akce a příprava na veřejnoprávní kontrolu vyžádané doklady a písemnosti ke kontrole způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory co je nutno vědět o příjemcích dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí, různých nestátních organizacích spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků) změny v novém občanském zákoníku a dalších zákonech příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky příklad struktury protokolu o kontrole a formulací v protokolu. POZNÁMKA Účastníci kurzu obdrží právní předpisy a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Téma volně navazuje na kurz NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD PRÁ- VA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014, konaný K popisu kontrolních zjištění v protokolu o kontrole podrobněji na kurzu JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU, který se koná KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 14

15 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS K dp ČR r ekodifikace N ovela Zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách v daňové legislativě. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě. Ing. Václav Benda (lektor a specialista na DPH) Irena Jindrová (daňová metodička) Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Ing. Jana Procházková (daňová metodička, zkušební komisařka pro zkoušky daňových poradců) Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) Ing. Václav Zíka (MF ČR zástupce ředitele odboru Daně z příjmů a veřejná pojistná a vedoucí oddělení Mezinárodní daňové vztahy) SE SKLÁDÁ ZE ŠESTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Ivana Pilařová 2. seminář :00 18:00 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNIC- KÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Václav Zíka 3. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Eva Sedláková 4. seminář :00 18:00 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Jana Procházková 5. seminář :00 18:00 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Václav Benda 6. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČIN- NOSTI KOMPLEXNÍ POHLED Irena Jindrová POZNÁMKA Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) 15

16

17 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O DÍLO, DAROVÁNÍ, NÁJEM, PACHT r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novou regulací soukromého práva a kteří se uzavíráním smluv včetně zřizování zajišťovacích institutů zabývají. Seminář bude přínosem pro členy středního managementu, pracovníky ekonomických, účetních, finančních i obchodních úseků společností, auditory, daňové poradce a účetní. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší, upozornit na významné novinky a poskytnout posluchačům návod na provedení případných změn, při vyjednávání smluvních podmínek a zajištění závazků. V rámci semináře bude srovnávána současná i nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Posluchači získají návod jak postupovat při změnách smluvní dokumentace. Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku základní zásady soukromého práva (se zaměřením na zásadu závaznosti daného slibu a uzavřené smlouvy, dále zejména autonomie vůle, dispozitivita vs. kogentnost, dobrá víra, poctivost, ochrana slabší strany) předsmluvní odpovědnost. Uzavírání smluv (nabídka a přijetí, konsens, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky) jednostranná změna obchodních podmínek. Změna smluvního závazku (prodlení, postoupení pohledávky, smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu). Zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď, vzdání se práva a prominutí dluhu). Změny v právní úpravě promlčení právní jednání osob (výklad, platnost a neplatnost, relativní neúčinnost) vlastnické právo, jeho omezení a nabývání novinky v kupní smlouvě, smlouvě o dílo a při darování zajištění a utvrzení dluhu a jejich efektivita a nákladovost přenechání věci k užití jinému, výprosa, výpůjčka, zápůjčka, nájem, pacht náhrada újmy a bezdůvodné obohacení aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 ekonomické a finanční vzdělávání Červen 2014 NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚNÍ A DAROVÁNÍ PO REKODIFIKACI r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají či budou zabývat nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší v oblasti nemovitostí. Posluchačům bude poskytnut návod jak postupovat při prodeji a pronájmu nemovitosti dle NOZ. Jak uzavřít kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva a na co se nově zaměřit ve smluvní dokumentaci. Posluchači budou upozorněni na nové možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí. V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny jednotlivé stěžení pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Specifikace nemovitostí a práva stavby v NOZ věcná práva, ochrana dobré víry vlastnictví a spoluvlastnictví ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva smlouvy o manželském majetkovém režimu převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu + základní zásady práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena) novinky u způsobů přenechání věci k užití jinému držba a vydržení zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy dle NOZ dědictví dle NOZ změny v katastru nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí energetické průkazy aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 červen 2014 OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK PRAKTICKÁ APLIKACE, PŘÍKLADY ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ :00 17:00 Pro pracovníky zejména finanční, ale i nefinanční sféry. Získání základních znalostí při oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude proveden za použití mnoha praktických příkladů. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. (VŠE Praha, katedra bankovnictví a pojišťovnictví) Základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy) oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model) citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging kritéria pro uplatnění amerických opcí mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.) forwardy a futures, oceňování, aplikace použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model) durace a imunizace úrokového portfolia úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití, FRA měnové swapy a jejich použití některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.) kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Nenašli jste téma, které vás zajímá? NAPIŠTE NÁM 19

20 ekonomické a finanční vzdělávání Červen 2014 KONFERENCE TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK p ro N áročné :00 16:00 MÍSTO KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ PRAHA Na konferenci se setkáte se zástupci poplatníků, pracovníky daňové správy i subjekty zabývajícími se odborným poradenstvím. Možnost setkat se s těmi, kteří nesou odpovědnost za podnikové procesy transfer pricingu. Prezentace reálných případových studií z praxe přinese vzácnou možnost inspirace či porovnání přístupu či řešení agendy převodních cen. Následný workshop nabídne praktické ověření významu věcné správnosti a funkčnosti využívaných i potenciálních argumentů a podkladů. Ing. František Francírek, Ph.D. (Locke & Hobbes a.s., člen KDP ČR, člen KVF VŠE Praha) Tým lektorů 1. den: KONFERENCE POZNATKY, ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY Z POD- NIKOVÉ PRAXE PRŮBEŽNĚ KOMENTOVANÉ PANELEM PORADCŮ A ZÁSTUPCŮ DAŇOVÉ SPRÁVY. 2. den: WORKSHOP SIMULACE CELÉHO PROCESU VZNIKU, KON- TROLY A OBHAJOBY PŘEVODNÍCH CEN, AK- TIVNÍ SPOLUÚČAST JEJÍHO ŘEŠENÍ, KOM- PLEXNÍ ZASTOUPENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ (role daňového poplatníka versus role zahraničního partnera, role daňového poplatníka versus role tuzemského správce daně, role zahraničního partnera versus zahraničního správce daně, role tuzemského správce daně versus zahraničního správce daně), ARGUMENTAČNÍ, DŮVODOVÉ, PODKLADO- VÉ A DOKUMENTAČNÍ PORTFOLIO. Podrobný program včetně lektorského obsazení najdete na POZNÁMKA Účastníte se této konference? Vyplňte závěrem hodnotící dotazník a dostanete se do losování o poukaz na víkendový pobyt s polopenzí pro dvě osoby do Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: Q CENA: Kč bez DPH (FIRST MINUTE zvýhodněná cena pro přihlášené do ) 20

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více