Ekonomické a finanční vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické a finanční vzdělávání"

Transkript

1 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Ekonomické a finanční vzdělávání kurzy a semináře květen srpen VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich učebnách se můžete připojit k internetu prostřednictvím WIFI. Seznamte se s aktuální podobou věrnostních slev, můžete dosáhnout až 30 %. KLIENTSKÉ KONTO VOX Staňte se členem našeho klientského konta Zaregistrujte se a získejte slevy na vybrané semináře a kurzy. Všichni registrovaní jsou 2x měsíčně obesíláni VOX NEWSLETTEREM, který je informuje o aktuálních benefitech a novinkách v nabídce vzdělávání. NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V roce 2013 jsme se zapojili do projektu Národní soustava kvalifikací a připravili ve spolupráci s HK ČR zkoušky profesní kvalifikace v oblasti personálních služeb: Personalista specialista vzdělávání a rozvoje specialista hodnocení a odměňování asistentka. VOX je odborným garantem zkoušek, informujte se o přínosech pro vás. FACEBOOK VOX Staňte se fanoušky VOX na Facebooku a budete vědět více o aktuálním dění a zajímavých nabídkách vzdělávání. 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 T: M: E: 2

3 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TERMÍN název kurzu STRANA VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKO- DIFIKACI FINANČNÍ REPORTING VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI MODERNÍ A PRODUKTIVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (BUSINESS PLAN) FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚN OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ KONFERENCE: TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK ZÁKLADY KONSOLIDACE PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ (AML) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK KOMPLEXNÍ POHLED FINANČNÍ CONTROLLING CASH FLOW V TEORII I PRAXI IFRS FINANČNÍ NÁSTROJE FORENZNÍ ÚČETNICTVÍ V KOSTCE ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V ROCE CONTROLLING PRO PODNIKOVÝ MANAGEMENT DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY Z POHLEDU KONTROL FINANČNÍHO ÚŘADU obsah SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS

4 ekonomické a finanční vzdělávání TERMÍN OBSAH STRANA CENNÉ PAPÍRY NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY OČIMA DAŇOVÉ PORADKYNĚ CENNÉ PAPÍRY ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED PRO PODNIKATELE VYUŽITÍ EXCELU VE FINANČNÍM MANAGEMENTU ÚČETNÍ A DAŇOVÉ JUDIKÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU A SOUVISEJÍCÍ ODPOVĚDNOST UTVRZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY IFRS MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ŘEŠENÍ ÚPADKU ODDLUŽENÍM JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY finanční analýza na bázi účetní závěrky ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2014 PŮL ROKU POTÉ IFRS V PRAXI PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PODNIKATELE LEGISLATIVA, DANĚ A ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJ PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRVNÍ POZNATKY A NOVINKY Z PRAXE US GAAP EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO ASISTENTY OBCHODNĚ PRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PODNIKATELSKÉ PRAXE CASH FLOW PRAKTICKY VYUŽITÍ APLIKACE WORD V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI VYUŽITÍ APLIKACE EXCEL V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI II DAŇOVÝ PROFESIONÁL KOMPLETNĚ FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU A BUSINESSU KOMPLEXNÍ 50 4

5 květen 2014 VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO MANAŽERY :00 16:00 Usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech podnikatelských subjektů sestavených podle českých účetních předpisů a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. Účastníci semináře budou seznámeni s pozitivy i úskalími vypovídací schopnosti účetní závěrky a s dalším užitím a přizpůsobením účetních informací pro potřeby finanční analýzy. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podnikatelských subjektů a jejich vazby analýza rozvahy (struktura, přístupy k oceňování bilančních položek, přizpůsobení údajů pro potřeby finanční analýzy) výsledovka (vypovídací schopnost, analýza výsledovky, odhad trendů dalšího vývoje) přehled peněžních toků (struktura, analýza, vzájemné vazby položek a jejich informační přínos) přehled o změnách ve vlastním kapitálu (analýza informačního přínosu) příloha k účetním výkazům a její užití pro analýzu účetních informací. ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 VYBRANÉ OTÁZKY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI POZNÁMKAMI PRAKTICKÉ PROPOJENÍ VÝKLADOVÝCH NÁZORŮ PRÁVNÍCH EXPERTŮ S POHLEDEM DAŇOVÉHO PORADCE N ovinka MÍSTO Zámek Zbiroh, Zámek 1, ZBIROH Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, apod. Cílem semináře je nejen výklad příslušných ustanovení nového občanského práva se zaměřením na vybrané účetní, auditorské, daňové a finanční profese, ale hlavně seznámení posluchačů s aktuálním vývojem výkladových názorů a se zkušenostmi právních odborníků z praxe. Účast na semináři ve vazbě na propojení výkladu právních expertů s pohledem daňového odborníka významně přispěje ke snížení právních, daňových i účetních rizik a zvýší konkurenceschopnost a kredibilitu vaší firmy. Mgr. František Korbel, Ph.D. (partner AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Dalibor Kovář (právník AK Havel, Holásek & partners s.r.o.) JUDr. Jan Lasák, LL.M. (advokát, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., externí přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně) Bc. Marta Šťastná (daňová poradkyně) ODBORNÁ GARANTKA Bc. Marta Šťastná (čt) 10:00 11:00 registrace a welcome drink 11:00 17:30 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OB- ČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DAŇO- VÝMI POZNÁMKAMI (1. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., Bc. Marta Šťastná Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku a základní zásady soukromého práva fyzické a právnické osoby v NOZ (spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, svěřenský fond) zastoupení právní skutečnosti a právní události, zejména právní jednání a jeho forma, výklad, platnost a neplatnost, omyl, promlčení a prekluze společnost podle 2716 (dřívější sdružení bez právní subjektivity), rodinný závod, společenství jmění dle 1236 NOZ společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví (rámcově jen změny). Absolutní majetková práva věc v právním slova smyslu, věci movité a nemovité, hmotné a nehmotné plus přechodná ustanovení a ve vazbě na nový katastrální zákon, pojem stavba, přestavek, novinky u nemovitostí (nemovitých věcí), bytů (jednotek) a společenství vlastníků, právo stavby, věcná břemena, veřejné seznamy základy dědického práva (pá) 09:30 17:00 VYBRANÉ OTÁZKY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S ÚČETNÍMI A DA- ŇOVÝMI POZNÁMKAMI (2. část) Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Dalibor Kovář, Bc. Marta Šťastná Relativní majetková práva obecná část (změny při uzavírání smluv, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele, změny závazků, řádné plnění, úroky a úroky z úroků, smluvní pokuta, uznání dluhu, započtení, postoupení pohledávky, globální cesse, postoupení smlouvy, zánik závazku) nejčastěji užívané smluvní typy (příkazní smlouva a její rozdíly od současné smlouvy mandátní, darovací, směnná a kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem včetně podnikatelského nájmu a nájmu bytu, pacht náhrady újmy obecně, bezdůvodné obohacení odpovědnost za škodu při výkonu činnosti auditora, daňového poradce nebo účetní. 6

7 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ N ovinka :00 14: (so) 09:00 13:30 VYBRANÉ OTÁZKY ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S ÚČETNÍMI S DAŇOVÝMI POZNÁMKAMI JUDr. Jan Lasák, LL.M., Bc. Marta Šťastná Úvod do zákona o obchodních korporacích (orientace v zákoně, systematika, vazba na jiné předpisy zejména rejstříkový zákon) přechodná ustanovení a jejich vliv na společnosti (úpravy zakladatelských dokumentů včetně rozlišování kogentních a dispozitivních norem zákona o obchodních korporacích a povinnosti zřídit internetové stránky) novinky v jednání za podnikatele (smluvních i zákonných) vztah mezi členy orgánů a obchodní korporací (smlouva o výkonu funkce, odměňování, odpovědnost, tantiémy) základní novinky v oblasti společnosti s ručení omezeným základní novinky v oblasti akciové společnosti rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů v kapitálových společnostech aktuální výkladové problémy (souběhy funkcí, účast zástupců zaměstnanců v dozorčích radách aj.). POZNÁMKA V ceně kurzovného jsou zahrnuty podkladové materiály, celodenní občerstvení a doprovodný program. Ubytování si hradí účastníci sami. Cena ubytování: Kč (bez DPH)/1 noc ve dvoulůžkovém pokoji Kč (bez DPH)/1 noc v jednolůžkovém pokoji. Požadavky na rezervaci pokojů a dotazy pro lektory posílejte Kateřině Tomáškové: nebo telefonicky , Více informací o zámku Zbiroh: Kurz je určen všem, kteří si s dotacemi ve svých neziskových organizacích musí nějak poradit přes všechny složitosti, které si na ně donátoři vymýšlejí. Kurz zaujme především pracovníky s alespoň mírně pokročilou zkušeností v oblasti finančního řízení NNO, případně zkušenější pracovníky, kteří však potřebují své finanční řízení v organizaci zefektivnit nebo se potýkají s nějakými konkrétními problémy. Účastníci získají praktické návody event. triky pro efektivní finanční řízení neziskové organizace, jejíž aktivity jsou převážně financovány z tuzemských i evropských dotačních programů. RNDr. Alena Beránková (finanční řízení v neziskovém sektoru, ředitelka společnosti ABBS s.r.o.) Základní pilíře finančního řízení manažerský a finanční reporting rozpočet organizace, typy a tvorba rozpočtu projektové rozpočty metodiky rozpočítávání režijních nákladů v rámci dotovaných projektů modely kofinancování vyúčtování dotací výměna zkušeností včetně praktických příkladů jak na to. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 7

8 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÁ SPOLEČNOST PO REKODIFIKACI PRO NEPRÁVNÍKY PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOVINEK U S.R.O. A A.S. ZMĚNY U ČLENŮ ORGÁNŮ TĚCHTO KORPORACÍ, MOŽNÉ ZMĚNY VE STRUKTUŘE KORPORACÍ A JEJICH FUNGOVÁNÍ :00 14:00 Seminář je určen pro pracovníky ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, auditory, daňové poradce, účetní, členy středního managementu, jednatele, členy představenstva a dozorčích rad, kteří se chtějí blíže seznámit s novou právní úpravou jejich práv a povinností. Seznámit účastníky semináře s nejdůležitějšími změnami, které přináší zejména zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník se zaměřením na fungování s.r.o. a a.s., valné hromady, činnost jednatelů, představenstva a dozorčí rady, a upozornit na významné novinky a nezbytné změny u společenských smluv, stanov a smluv o výkonu funkce, které je nutno provést do konce června V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, rozsah a definice povinností orgánů obchodních korporací včetně nejvýznamnějších změn u s.r.o. a a.s. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) Povinnost přizpůsobit zakladatelské dokumenty a smlouvy o výkonu funkce podřízení se režimu ZOK u společností stanovy a.s., společenská smlouva u s.r.o. a jejich změny akcie, samostatně převoditelná práva spojené s akcií, zatímní list) členění orgánů obchodních korporací a jejich rozhodování požadavky pro výkon funkce monistický systém u a.s. správní rada a statutární ředitel zastupování smlouva o výkonu funkce člena orgánu v kapitálové společnosti nové požadavky a náležitosti nové povinnosti člena statutárního orgánu a důsledky jejich porušení (ručení za dluhy, úpadek, schválení neoprávněného jednání atd.) statutární orgán, resp. jeho člen jako zaměstnanec souběh funkcí výplata zisku a záloh na podíl na zisku test solventnosti vlivná (ovládající) osoba valná hromada a.s. a s.r.o. (působnost, svolávání, rozhodování, neplatnost usnesení valné hromady), rozhodování per rollam neplatnost usnesení valné hromady dozorčí rada v a.s. a s.r.o. právní jednání při střetu zájmů a transakce mezi spřízněnými osobami uzavírání smluv mezi společností a jediným společníkem novinky u zprávy o vztazích (mezi ovládající a ovládanou osobou) zánik funkce člena voleného orgánu, rozhodnutí o vyloučení zrušení a likvidace a.s. a s.r.o. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 květen 2014 FINANČNÍ REPORTING PRAKTICKÁ VYUŽITELNOST INFORMACÍ Z FINANČNÍCH VÝKAZŮ ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PODLE IFRS PRO MANAŽERY N ovinka :00 17:00 Pro podnikatele a manažery, kteří potřebují číst ve finančních reportech a chtějí aktivně využívat informací z účetnictví pro efektivní řízení svého podniku. Vhodným využitím informací z finančních výkazů můžete posoudit výkonnost vaší firmy, její schopnost zhodnocovat finanční prostředky, finanční stabilitu i schopnost dostát závazkům. Seminář vám umožní získat praktické dovednosti v nastavení a výpočtu vhodných ukazatelů likvidity, výnosnosti, aktivity a stability firmy a představí konkrétní aplikaci business intelligence coby důležitého nástroje hodnocení žádoucího směru rozvoje vašeho podniku. Na praktické ukázce rozboru finančních výkazů poznáte, co vám může sdělit rozvaha a výsledovka. Dozvíte se, jak zvolený postup účtování ovlivní informace zobrazené v účetních výkazech. Naučíte se vyhodnocovat charakteristiky finančního zdraví podniku. Poznáte snadno použitelný, pohodlný a rychlý nástroj pro efektivní vyhodnocení finanční situace vašeho podniku :00 16:00 Cílem je usnadnit rychlou orientaci v účetních výkazech sestavených podle IFRS a maximalizovat informační přínos z manažerského pohledu. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (VŠE Praha katedra finančního účetnictví a auditingu) Součásti účetní závěrky podle IFRS výkaz o finanční situaci rozvaha (klasifikace a přístupy k řazení položek, oceňování, obsah poznámek (komentáře) k rozvaze, srovnání s rozvahou podnikatelských subjektů sestavenou dle českých účetních předpisů ) výkaz o úplném výsledku hospodaření (obsah, vypovídací schopnost a přístupy k analýze, srovnání s českou výsledovkou) výkaz peněžních toků výkaz o změnách ve vlastním kapitálu komentář k účetním výkazům a jeho užití pro analýzu účetních informací. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady z praxe. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) Jak se díky účetnictví zobrazí činnost podniku ve finančních výkazech co je podstatné v rozvaze a výsledovce jak a k čemu využívat přehled o peněžních tocích jak sledovat a hodnotit pracovní kapitál a likviditu firmy rentabilita podnikání a její hodnocení vyhodnocení vlivu aktivity na rentabilitu podniku sledování zadluženosti podniku model vyhodnocení finančního zdraví podniku. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ ROLE ZNALCE, PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY A DOPADY REKODIFIKACE ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ PO REKODIFIKACI SOUBĚHY, RIZIKA VÝKONU r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro finanční ředitele, vlastníky, finanční poradce, analytiky ale i právníky zaměřující se na právo obchodních společností a související transakce. Cílem semináře je vysvětlit a diskutovat postupy ocenění podniků a nemovitostí. Na praktických minipřípadových studiích bude ukázáno, jak jednoduše sestavit finanční plán, ocenit podnik a ocenit nemovitost. Výklad bude zaměřen i na předpokládané dopady rekodifikace soukromého práva na tuto oblast. Ing. Tomáš Podškubka (znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na oceňování podniků) ÚVOD, HODNOTY, METODY A DISKONTNÍ MÍRA: Kdy je potřeba znalecký posudek výsledné hodnoty ocenění a předpoklady metody ocenění způsoby zachycení ocenění v účetnictví na příkladu přeměny diskontní míra. PRAXE OCENĚNÍ PODNIKŮ A NEMOVITOSTÍ, PŘÍPADOVÉ STUDIE: Sestavení finančního plánu ocenění podniku výnosovou metodou ocenění podniku metodou tržního porovnání případové studie ocenění podniku ocenění pozemku metodou tržního porovnání ocenění nemovitostí výnosovou metodou případové studie ocenění nemovitostí. DOPADY REKODIFIKACE: Vybrané oblasti nového občanského zákoníku vybrané oblasti zákona o obchodních korporacích srovnání staré a nové úpravy ve vybraných oblastech :00 14:00 Seminář je určen pro odbornou právnickou veřejnost, zejména pro advokáty, podnikové právníky. Seminář je vhodný i pro podnikatele, manažery, ředitele a členy statutárních orgánů obchodních korporací. Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální právní úpravou zákona o obchodních korporacích vztahující se na členy statutárních orgánů, zejména upozornit na významné změny, jejich praktické dopady na členy statutárních orgánů a možná rizika, která pro ně právní úprava přináší. Posluchači se například dozví, zda už definitivně odzvonilo souběhu funkcí, či proč se od 1. ledna vyplatí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, jak to je skutečně s odpovědností statutárních orgánů a také jaká případná další rizika pro členy statutárních orgánů s sebou nová právní úprava přináší. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. (advokát) Předpoklady pro výkon funkce vznik a zánik funkce smlouva o výkonu funkce, odměňování souběhy funkcí člena statutárního orgánu s pracovním poměrem po rekodifikaci základní práva a povinnosti členů statutárních orgánů jednání za společnost, péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení možnost vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce zákonné ručení členů volených orgánů právnických osob nové pojetí zákazu konkurence jednatel společnosti s ručením omezeným statutární orgán akciové společnosti v monistickém a dualistickém systému aj. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MODERNÍ A PRODUKTIVNÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (BUSINESS PLAN) JEHO ÚLOHA, STRUKTURA, ODVOZENÍ A UŽITÍ V SOUČASNÉ PRAXI N ovinka :00 16:00 Seminář je určen motivovaným výkonným i vedoucím pracovníkům, manažerům, podnikatelům i tvůrcům, nositelům a majitelům začínajícího i stávajícího businessu, jakožto i všem ostatním, kteří se chtějí s touto zásadní a současnou problematikou kompetentně a produktivně zaobírat v její nutné aktuální šíři a souvislostech. Absolventi si prohloubí znalosti a naučí se v souvislostech znát, ale i v praxi aplikovat základní strategickou analýzu identifikující externí faktory v podobě existence zákazníků a relevantního vytěžitelného trhu, interní faktory spočívající ve schopnostech firmy a organizace tento trh svými vnitřními zdroji a konkurenčními výhodami efektivně vytěžit. Osvojí si podnikatelský záměr Business plan (BP). Naučí se odvodit a užít základní a provázané součásti a analýzy i testy moderního a funkčního BP. Poznat a aplikovat základní a provázané mechanizmy i systémy finančního (rozvahy, výsledovky, nákladové analýzy) a nadstavbového ekonomického řízení včetně benchmarkingu, jeho základní ukazatele (finanční a nefinanční), doplněné náklady kapitálu a EVA a dílčí i finální cíle s důrazem na strategii a celkovou hodnotu společnosti (EV) a businessu. Využít provázené konstrukční body BP, jeho analýz a testů i ukazatelů (finančních a nefinančních KPIs) pro moderní cílové, strategické a hodnototvorné řízení businessu a společnosti maximalizující konkurenčně svoji tržní hodnotu v čase (EV). Naučí se vnímat a užívat BP a jeho součásti i analýzy jako zásadní investorský dokument včetně jeho testování a představení i reportování potencionálním investorům včetně vlastníků společnosti. Ing. Tomáš Petřík (manažerský a business konzultant) ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ A VSTUPNÍ PŘEDPO- KLADY BUSINESS PLANU (BP): Hlavní činnost (Core Business) a podstata tzv. BUSINESS MODELU soukromé kapitálové společnosti ZV s.r.o. (ZV) Podnikatelská myšlenka základní business idea, pojetí a cíl projektu ZV Vize a mise projektu a businessu ZV Jedinečnost a zákaznická hodnota produktu, jeho konkurenční výhoda a ochrana Hlavní další konkurenční výhody (řízení, obchod a distribuce a technická i technologická podpora) Cílové linie a segmenty zákazníků, trhu a jeho velikost Tým a lidské zdroje (HR Human Resources) a jejich motivace Základní pojetí řízení a finanční a nefinanční cíle businessu ZV Výši požadovaného kapitálu a zdrojů ZV Potenciální zisk, cash flow, efektivita, výkonnost a návratnost investice do projektu, businessu a společnosti ZV Základní standardní rizika na úrovni společnosti (Business, Operating and Investment risk), strategická úroveň a řízení společnosti, businessu a projektu a jeho rozvoj. VSTUPNÍ EKONOMICKÁ, FINANČNÍ A MANA- ŽERSKÁ ANALÝZA A SYSTÉMOVÁ BUSINESS KONCEPCE PROJEKTU (ZV) TÝM A LIDSKÉ ZDROJE (TEAM AND HUMAN RESOURCES) A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MARKETINGOVÝ MIX MM (ZV) ZÁKAZNICKÝ MIX ZM (ZV) A ODBĚRATELÉ PRODUKTOVÝ MIX PM (ZV) A DODAVATELÉ FINANCE, ROZPOČTY, ZÁKLADNÍ FINANČNÍ PLÁN A FINANČNÍ ANALÝZA SWOT ANALÝZA BUSINESSU (ZV) VČETNĚ ZÁKLADNÍ ANALÝZY CELKOVÝCH RIZIK ZÁVĚR A CELKOVÉ SHRNUTÍ ANALÝZY BUSI- NESSU (ZV) A BP. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12

13 květen 2014 FIREMNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU PRAKTICKÁ CVIČENÍ A VÝPOČTY, MODELOVÉ PŘÍKLADY ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI DPH, DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ PROVÁZANÝ VÝKLAD ZMĚN :00 14:00 Pro začínající a mírně pokročilé manažery ekonomy a neekonomy, kteří chtějí porozumět a využít informací z účetnictví pro efektivní praktické řízení své firmy. Patříte mezi zodpovědné manažery a majitele firem, kteří mají neustále na paměti náklady svého podniku? Ve své pozici řídícího pracovníka potřebujete zjišťovat náklady na konkrétní výkon podniku? Jasné členění nákladů, jejich správné přiřazení k výkonům a možnost porovnání výsledných nákladů s předběžnými propočty představují důležité výstupy manažerského účetnictví kalkulace nákladů. Slyšeli jste či četli o nákladových kalkulacích už mnoho, přesto stále řešíte otázku, jakou metodu kalkulace zvolit, aby byla pro vaši firmu co nejvhodnější? Tento dopolední workshop vám usnadní porozumění způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi a nabízí získání praktických dovedností při sestavování kalkulací firemních nákladů. Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. (finanční ředitelka, spolumajitelka společnosti PADIA, s.r.o. svět podnikových financí, lektorka ekonomických témat) :00 16:00 Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Seznámit posluchače s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2014 a v jeho průběhu. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů. Ing. Petr Kout, CSc. (daňový poradce) Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) Problémy vzniklé při praktické aplikaci vybraných změn pro rok Změny v zákonu o účetnictví a předpisech navazujících, v zákonu daních z příjmů, v zákonu DPH a další. Aktuální výklady MF ČR a GFŘ. KALKULACE V PODNIKOVÉ PRAXI: Metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivá hospodářská střediska metody sestavení kalkulací výrobků a služeb metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivé výrobky, procesy a činnosti volba správné kalkulační metody. Praktické příklady výpočtu kalkulací nákladů různými metodami. POZNÁMKA Při praktických výpočtech se vám budou hodit kalkulačky, které si, prosím, přineste s sebou. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 ekonomické a finanční vzdělávání Květen 2014 KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ VČETNĚ ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM VZDĚLÁVACÍ JE AKREDITOVÁN MV ČR POD ČÍSLEM AK/PV-138/2011 M v ČR :00 14:00 Pro pracovníky státních orgánů, krajů, obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců veřejné finanční podpory a ve zřízených organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Předat praktické zkušenosti z výkonu kontroly na místě. Ing. Miroslava Pýchová (kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací) Výběr kontrolní akce a příprava na veřejnoprávní kontrolu vyžádané doklady a písemnosti ke kontrole způsoby účtování příjemců veřejné finanční podpory co je nutno vědět o příjemcích dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí, různých nestátních organizacích spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků) změny v novém občanském zákoníku a dalších zákonech příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky příklad struktury protokolu o kontrole a formulací v protokolu. POZNÁMKA Účastníci kurzu obdrží právní předpisy a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MV ČR. Téma volně navazuje na kurz NOVÝ KONTROLNÍ ŘÁD PRÁ- VA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE OD ROKU 2014, konaný K popisu kontrolních zjištění v protokolu o kontrole podrobněji na kurzu JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU, který se koná KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena je osvobozena od DPH dle 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.) 14

15 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ POHLED NA DAŇOVOU SOUSTAVU V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS K dp ČR r ekodifikace N ovela Zkušeným finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. Získáte ucelený obraz o současném stavu a očekávaných změnách v daňové legislativě. Lektoři vás upozorní na vybrané problematické oblasti v legislativě a praktickém životě. Ing. Václav Benda (lektor a specialista na DPH) Irena Jindrová (daňová metodička) Ing. Ivana Pilařová (daňová poradkyně a auditorka) Ing. Jana Procházková (daňová metodička, zkušební komisařka pro zkoušky daňových poradců) Ing. Eva Sedláková (MF ČR odbor daně z příjmů a veřejná pojistná) Ing. Václav Zíka (MF ČR zástupce ředitele odboru Daně z příjmů a veřejná pojistná a vedoucí oddělení Mezinárodní daňové vztahy) SE SKLÁDÁ ZE ŠESTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Ivana Pilařová 2. seminář :00 18:00 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNIC- KÝCH OSOB V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Václav Zíka 3. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Eva Sedláková 4. seminář :00 18:00 DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Jana Procházková 5. seminář :00 18:00 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY KOMPLEXNÍ POHLED Ing. Václav Benda 6. seminář :00 13:00 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČIN- NOSTI KOMPLEXNÍ POHLED Irena Jindrová POZNÁMKA Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč bez DPH při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena pro členy Komory daňových poradců ČR) 15

16

17 květen 2014 ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NOVINKY V ZÁKLADNÍCH SMLUVNÍCH TYPECH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O DÍLO, DAROVÁNÍ, NÁJEM, PACHT r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s novou regulací soukromého práva a kteří se uzavíráním smluv včetně zřizování zajišťovacích institutů zabývají. Seminář bude přínosem pro členy středního managementu, pracovníky ekonomických, účetních, finančních i obchodních úseků společností, auditory, daňové poradce a účetní. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší, upozornit na významné novinky a poskytnout posluchačům návod na provedení případných změn, při vyjednávání smluvních podmínek a zajištění závazků. V rámci semináře bude srovnávána současná i nová právní úprava a budou vysvětleny stěžejní pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Posluchači získají návod jak postupovat při změnách smluvní dokumentace. Orientace v systému nových právních předpisů, zejména v novém občanském zákoníku základní zásady soukromého práva (se zaměřením na zásadu závaznosti daného slibu a uzavřené smlouvy, dále zejména autonomie vůle, dispozitivita vs. kogentnost, dobrá víra, poctivost, ochrana slabší strany) předsmluvní odpovědnost. Uzavírání smluv (nabídka a přijetí, konsens, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky) jednostranná změna obchodních podmínek. Změna smluvního závazku (prodlení, postoupení pohledávky, smlouvy, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu). Zánik smluvního závazku (splnění, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď, vzdání se práva a prominutí dluhu). Změny v právní úpravě promlčení právní jednání osob (výklad, platnost a neplatnost, relativní neúčinnost) vlastnické právo, jeho omezení a nabývání novinky v kupní smlouvě, smlouvě o dílo a při darování zajištění a utvrzení dluhu a jejich efektivita a nákladovost přenechání věci k užití jinému, výprosa, výpůjčka, zápůjčka, nájem, pacht náhrada újmy a bezdůvodné obohacení aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 ekonomické a finanční vzdělávání Červen 2014 NEMOVITOSTI A JEJICH PRODEJ, PRONÁJEM, SPRÁVA, DĚDĚNÍ A DAROVÁNÍ PO REKODIFIKACI r ekodifikace :00 14:00 Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají či budou zabývat nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří. Nový občanský zákoník a s ním související změny se dotknou každého člověka či právnické osoby. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmi nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník přináší v oblasti nemovitostí. Posluchačům bude poskytnut návod jak postupovat při prodeji a pronájmu nemovitosti dle NOZ. Jak uzavřít kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva a na co se nově zaměřit ve smluvní dokumentaci. Posluchači budou upozorněni na nové možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí. V rámci semináře bude srovnávána současná a nová právní úprava a budou vysvětleny jednotlivé stěžení pojmy, které v novém občanském zákoníku získávají oproti současné úpravě odlišný nebo pozměněný obsah. Specifikace nemovitostí a práva stavby v NOZ věcná práva, ochrana dobré víry vlastnictví a spoluvlastnictví ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva smlouvy o manželském majetkovém režimu převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu + základní zásady práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena) novinky u způsobů přenechání věci k užití jinému držba a vydržení zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy dle NOZ dědictví dle NOZ změny v katastru nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí energetické průkazy aj. Mgr. Jiří Lehečka (advokát) KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 červen 2014 OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH DERIVÁTŮ A JEJICH POUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK PRAKTICKÁ APLIKACE, PŘÍKLADY ekonomické A FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ :00 17:00 Pro pracovníky zejména finanční, ale i nefinanční sféry. Získání základních znalostí při oceňování a použití finančních derivátů (opce, forwardy, swapy) a jejich použití v praxi. Výklad bude proveden za použití mnoha praktických příkladů. doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. (VŠE Praha, katedra bankovnictví a pojišťovnictví) Základní typy finančních derivátů (opce, futures, forwardy, swapy) oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesův model) citlivosti cen opcí na vstupní parametry (Greeks), delta hedging kritéria pro uplatnění amerických opcí mertonovo rozšíření Black-Scholesova modelu a jeho aplikace (opce na index, měnové opce, atd.) forwardy a futures, oceňování, aplikace použití opční metodiky při řízení kreditního rizika (KMV model) durace a imunizace úrokového portfolia úrokové swapy, určení rovnovážné swapové míry, použití swapů pro imunizaci, použití, FRA měnové swapy a jejich použití některé typy exotických opcí (bariérové, asijské, apod.) kreditní deriváty a obchodování s kreditním rizikem. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH Nenašli jste téma, které vás zajímá? NAPIŠTE NÁM 19

20 ekonomické a finanční vzdělávání Červen 2014 KONFERENCE TRANSFEROVÉ CENY V PODNIKOVÉ PRAXI 2014 III. ROČNÍK p ro N áročné :00 16:00 MÍSTO KONGRESOVÉ CENTRUM U HÁJKŮ PRAHA Na konferenci se setkáte se zástupci poplatníků, pracovníky daňové správy i subjekty zabývajícími se odborným poradenstvím. Možnost setkat se s těmi, kteří nesou odpovědnost za podnikové procesy transfer pricingu. Prezentace reálných případových studií z praxe přinese vzácnou možnost inspirace či porovnání přístupu či řešení agendy převodních cen. Následný workshop nabídne praktické ověření významu věcné správnosti a funkčnosti využívaných i potenciálních argumentů a podkladů. Ing. František Francírek, Ph.D. (Locke & Hobbes a.s., člen KDP ČR, člen KVF VŠE Praha) Tým lektorů 1. den: KONFERENCE POZNATKY, ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY Z POD- NIKOVÉ PRAXE PRŮBEŽNĚ KOMENTOVANÉ PANELEM PORADCŮ A ZÁSTUPCŮ DAŇOVÉ SPRÁVY. 2. den: WORKSHOP SIMULACE CELÉHO PROCESU VZNIKU, KON- TROLY A OBHAJOBY PŘEVODNÍCH CEN, AK- TIVNÍ SPOLUÚČAST JEJÍHO ŘEŠENÍ, KOM- PLEXNÍ ZASTOUPENÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ (role daňového poplatníka versus role zahraničního partnera, role daňového poplatníka versus role tuzemského správce daně, role zahraničního partnera versus zahraničního správce daně, role tuzemského správce daně versus zahraničního správce daně), ARGUMENTAČNÍ, DŮVODOVÉ, PODKLADO- VÉ A DOKUMENTAČNÍ PORTFOLIO. Podrobný program včetně lektorského obsazení najdete na POZNÁMKA Účastníte se této konference? Vyplňte závěrem hodnotící dotazník a dostanete se do losování o poukaz na víkendový pobyt s polopenzí pro dvě osoby do Hotelu ASTRA ve Špindlerově Mlýně (čerpání do ). KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH KÓD: Q CENA: Kč bez DPH (FIRST MINUTE zvýhodněná cena pro přihlášené do ) 20

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Nezisková sféra. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Nezisková sféra kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ SOVA STUDIO listopad 2014 únor 2015 Organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní právo Mezinárodní obchod,

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více