Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2008"

Transkript

1 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol Technologie Společnost Lidé

2 Lidé, technologie a společnost. Dokonalá souhra těchto tří klíčových faktorů je základem úspěšného použití získaných znalostí v praxi. Jsou to elementární stavební kameny pro špičkové výkony a finanční úspěch společnosti. Kompetenční model firmy Festo sdružuje technické, logistické a společenské dovednosti formující odrazový můstek k systematickému odbornému vzdělávání. 2

3 Obsah Úvod Pneumatika/elektropneumatika Hydraulika/elektrohydraulika Programovatelné automaty Senzorika CNC programování Servomechanika Digitální informační systém Managerské semináře Nová školicí střediska Přehled seminářů Ceník Objednávka přes internet Přihláška

4 Úvod Vážení zákazníci, rostoucí zájem o didaktická školení Festo nás těší, a proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku o další kurzy, které se více přibližují vašim současným potřebám. Na základě ohlasů zařazujeme do nabídky i školení zaměřená na bezpečnost práce na pracovišti. Kurzy Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanismů a Bezpečnost provozu a diagnostika hydraulických mechanismů si kladou za cíl snížit možná rizika úrazů na pracovišti na minimum. Co je nejdůležitější, účastníci kurzu si musí být vědomi případných rizik, umět jim předcházet a včas je odhalovat. Činnosti a obsluha zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení zdraví, je možné vykovánat pouze v případě zdravotní a odborné způsobilosti, tzn. je nutné mít řádnou kvalifikaci včetně certifikace, která odpovídá požadavkům na výkon určené práce. Všichni pracovníci přicházející do styku s pneumatickými či hydraulickými mechanismy by měli nejméně jednou za dva roky tyto kurzy absolvovat. Další dvě novinky jsou semináře Hydraulika vstřikovacích lisů a Hydraulika vysokotlakých lisů. Kromě rozšiřování nabídky odborných školení nadále pokračujeme i v systematickém budování školicích středisek. V září jsme otevřeli mechatronické výukové středisko na SOŠ v Lanškrouně, jehož odborným garantem je Bc. Jindřich Král. Mezi vybavení patří senzorika, pracoviště robotiky a v neposlední řadě i stanoviště pro výuku pneumatických mechanismů. V roce 2008 plánujeme otevření dalších středisek v Plzni, Sezimově Ústí a Brně. I nadále budeme ve spolupráci s vámi pokračovat v úpravě a nastavování nabídky dle aktuálních požadavků. Výuka v místě vašeho pracoviště již patří mezi nedílné služby didaktiky, jsme připraveni naslouchat konkrétním přáním a v co možná největší míře se přizpůsobit a vytvořit kurzy na míru. Petr Černoušek Didactic Manager 4

5 Trvalý závazek k lidem a technologiím Festo Globální hráč na poli automatizace a odborného vzdělávání lidí po celém světě pracuje na inovacích, které trvale zlepšují spotřební zboží. Tato filozofie firmy Festo odráží úroveň partnerství a provázanost s více než zákazníky ve 200 odvětvích průmyslu realizované 250 obchodními místy Festo a 56 národními pobočkami. Plně se zaměřujeme na lidi a technologie. Již od počátku je firma Festo silným partnerem i nedílnou součástí společnosti a obchodu po celém světě. 5

6 Inovace a produktivita začíná tréninkem Odborné kurzy Zkušení lektoři připravují školení podle vašich současných potřeb a tím pomáháme jak vaší firmě, tak zaměstnancům snadněji uspět v dnešním konkurenčním prostředí. Odborné kurzy Přibližně účastníků ročně se účastní více než kurzů v 39 jazycích. 6

7 Praktický přístup k odborné výuce Kurzy a praktická cvičení Veřejné nebo firemní kurzy vždy je prvořadá praktická výuka probírané látky. Rychlé použití získaných zkušeností v praxi je klíčovým kritériem kvality školení. Základní přehled kurzů Technologie pneumatické a hydraulické mechanismy bezpečnost provozu a diagnostika řízení programovatelnými automaty senzorika NC a CNC programování servopohony a regulace software pro konstruktéry Společnost Firemní kultura Řízení změn Lidé Komunikací k úspěchu Rozhodování za nejistoty 7

8 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Úvod do pneumatiky P 111 Nadstavbový seminář Termín/místo konání Pochopit jednoduché systémy pneumatického řízení. Naučit se navrhovat pneumatické zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu. Bezpečnost práce Vlastnosti stlačeného vzduchu Úprava stlačeného vzduchu Konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků Pneumotory Ventily vícecestné, vícepolohové Ventily škrticí, redukční, zpětné, pojistné Pomocná zařízení tlumiče, kapacity, filtry, maznice Schématické značky Základní zapojení Návrh jednoduchých schémat zapojení Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání. P 122, P 121, EP 211 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Jaroslav Holeček, Ing. Marcel Horák, PhD., Ing. Miroslav Hůrka, Doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Pavel Stejskal, Ing. Dušan Unger, Ing. Pavel Votrubec Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo čvrtek sobota Kutná Hora středa pátek Liberec čtvrtek sobota Ústí nad Labem středa pátek Praha Festo středa pátek SPŠS Plzeň středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec čvrtek sobota Kutná Hora středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo čtvrtek sobota Ústí nad Labem pondělí středa Praha Festo středa pátek Liberec čtvrtek sobota Kutná Hora středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 8

9 Pneumatika/Elektropneumatika Semináře Pneumatické řídicí systémy Nadstavbový seminář z pneumatiky P 122 Nadstavbový seminář Poznat možnosti rozsáhlejších systémů pneumatického řízení, naučit se číst složitější schémata zapojení, vytvářet a uvádět do provozu řídicí systémy. Bezpečnost práce Opakování základních zapojení Schématické značení (schémata, funkční diagramy) Druhy řízení Zvláštní prvky řídicích systémů metody návrhu Vytváření schémat zapojení podle ISO 1219, sekvenční řízení Vytváření rozsáhlejších řídicích systémů Čtení schémat zapojení Doplňkové ovládací funkce Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti pneumatiky (na úrovni semináře P 111). P 121, EP 211 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Marcel Horák, PhD., Ing. Miroslav Hůrka, Doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Dušan Unger, Ing. Pavel Votrubec Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec středa pátek Praha Festo čtvrtek sobota SPŠS Plzeň středa pátek Liberec středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 9

10 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Pneumatika praxe Sestavování obvodů a jejich údržba P 121 Umět pneumatické obvody sestavovat, modifikovat a uvádět do provozu. Naučit se systematicky analyzovat chyby a odstraňovat je. Bezpečnost práce Čtení a interpretace rozsáhlých schémat zapojení Modulární a kompaktní řešení obvodů Instalace doplňkových funkcí Systematická analýza chyb Samostatné vyhledávání a odstraňování závad Opotřebení dílů a jejich výměna Preventivní údržba Praktická cvičení Zejména pro personál, který bude pneumatická zařízení instalovat, provozovat a udržovat. 3 dny (24 výukových hodin) Znalosti pneumatiky (na úrovni seminářů P 111 a P 122). Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Hynek Černoch, CSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo P 333 Pneumatika komplet Cenově zvýhodněný blok P 111, P 122 a P 121. Sleva 20 % při závazném potvrzení přihlášky na všechny 3 semináře. Platí pro celý kalendářní rok. 10

11 Pneumatika/Elektropneumatika Semináře Úvod do elektropneumatiky EP 211 Nadstavbový seminář Porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou pneumatikou, umět je zapojovat a používat. Bezpečnost práce Základní elektrotechnické výrazy a vztahy Základní elektrické a elektronické součásti Značky a označování v elektrotechnice Pneumatické výkonové členy Bezpečnost elektrických zařízení Popisy funkce a řešení praktických úloh Reléové řízení a programovatelný automat Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti pneumatiky (na úrovni semináře P 111). EP 222 Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Petr Hlávka, Ing. Miroslav Hůrka, Doc. Ing. František Novotný, CSc. Ing. Dušan Unger, Ing. Pavel Votrubec Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání čtvrtek sobota Ústí nad Labem středa pátek Praha Festo čtvrtek sobota SPŠS Plzeň středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec čtvrtek sobota Ústí nad Labem středa pátek Praha Festo 11

12 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Elektropneumatické řídicí systémy Nadstavbový seminář z elektropneumatiky EP 222 Termín/místo konání Poznat možnosti rozsáhlejších systémů elektropneumatického řízení, naučit se číst složitější schémata, vytvářet a uvádět do provozu řídicí systémy s návazností na logické obvody, sekvenční obvody, PLC a soft PLC systémy. Bezpečnost práce Opakování základních zapojení Schématické značení (schémata, funkční diagramy) Zvláštní prvky řídicích systémů metody návrhu Vytváření schémat zapojení, sekvenční řízení Využití návrhu pomocí orientovaných grafů, logiky a sekvenční logiky Vytváření rozsáhlejších řídicích systémů Čtení schémat zapojení Doplňkové ovládací funkce Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 respektive 4 dny (24 resp. 32 výukových hodin) Základní znalosti pneumatiky a elektropneumatiky (na úrovni seminářů P 111, P 122 a EP 211) Ing. Petr Hlávka, Ing. Miroslav Hůrka, Ing. Pavel Votrubec Od Do Dny Místo konání středa sobota Ústí nad Labem středa pátek SPŠS Plzeň středa sobota Ústí nad Labem 12

13 Pneumatika/Elektropneumatika Semináře Uplatnění nových prvků v automatizaci P Novinky Nadstavbový seminář Seznámit účastníky s novými prvky v pneumatice, jejich použitím a dimenzováním v pneumatických obvodech. Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu Moderní jednotky pro úpravu vzduchu Analýza jakosti stlačeného vzduchu Volba ventilů v závislosti na průtoku tlakového vzduchu Moderní konstrukce pneumatických pohonů Nové aplikace ventilů Využití vakuových prvků Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro učitele 1 den (8 hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti pneumatiky. P 111, EP 211 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání pondělí Praha Festo pondělí Praha Festo 13

14 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanismů BP P Nadstavbový seminář Termín/místo konání Seznámit účastníky s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce. Naučit je tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s pneumatickými mechanismy. Vztah právních a technických norem Aspekty životního prostředí Činitele ohrožení v mechanizovaných procesech Bezpečnostní parametry pneumatických prvků Projektování bezpečných pneumatických obvodů Uvedení pneumatických mechanismů do provozu Montáž, obsluha a údržba Měření a diagnostika Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro bezpečnostní techniky a učitele 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti pneumatiky na úrovni P 111 P 121, P 122, EP 211 Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 14

15 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Úvod do hydrauliky H 511 Nádstavbový seminář Porozumět činnosti základních hydraulických prvků, být schopen číst schémata hydraulických obvodů, prakticky je zapojovat a obvody užívat v praxi. Bezpečnost práce Fyzikální základy Struktura hydraulických mechanismů Konstrukce a činnost hydraulických prvků: - hydrogenerátory a hydromotory - tlakové redukční ventily - škrticí a jednosměrné ventily - šoupátkové ventily Značky hydraulických prvků Provoz hydraulických mechanismů filtrace kapaliny Řešení základních praktických úloh Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti pneumatiky a elektropneumatiky (na úrovni semináře P 111, P122 a EP 211). H 521, EH 611, PH 701 Ing. Hynek Černoch, CSc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Jiří Mašek, Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 15

16 Semináře Hydraulika/Elektrohydraulika Nadstavbový seminář z hydrauliky H 521 Nadstavbový seminář Termín/místo konání Porozumět činnosti dalších hydraulických prvků, být schopen je provozovat a v případě poruch stanovit diagnózu. Bezpečnost práce Stavba a funkce dvoustupňových tlakových a redukčních ventilů a šoupátkových rozváděčů Vestavné ventily (Cartridge technologie) Děliče průtoku Regulační hydrogenerátory a hydromotory Hydraulické akumulátory Výškové a délkové řetězení prvků Řešení praktických příkladů Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti hydrauliky (na úrovni semináře H 511). PH 701 Ing. Josef Heller, CSc., Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 16

17 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Úvod do elektrohydrauliky EH 611 Nádstavbový seminář Porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou hydraulikou, umět je zapojovat a používat. Bezpečnost práce Základní elektrotechnické výrazy a vztahy Základní elektrické a elektronické součásti Značky a označování v elektrotechnice Elektromagnety a jejich vlastnosti Hydraulické výkonové prvky Bezpečnost elektrických zařízení Popis funkce a řešení praktických úloh Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti hydrauliky (na úrovni semináře H 511). PH 701 Ing. Hynek Černoch, CSc. Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo pondělí středa Praha Festo pondělí středa Praha Festo 17

18 Semináře Hydraulika/Elektrohydraulika Úvod do proporcionální hydrauliky PH 701 Termín/místo konání Seznámit účastníky s proporcionálními hydraulickými mechanismy, které slučují silový hydraulický přenos energie s přesností a pružností elektronického řízení. Bezpečnost práce Struktura a výhody proporcionální hydrauliky Proporcionální ventily a rozváděče, popis a funkce Proporcionální elektromagnety, charakteristiky Řídicí elektronika, popis pouze z hlediska funkce Tlaková váha, popis a funkce Řešení základních úloh Praktická cvičení Kvalifikované dělníky a techniky strojních a elektrotechnických oborů. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti hydrauliky a elektrotechniky (na úrovni seminářů H 511 a EH 611). Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 18

19 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Bezpečnost provozu a diagnostika hydraulických mechanismů BP H Nádstavbový seminář Seznámit účastníky s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce. Naučit je tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s hydraulickými mechanismy. Vztah právních a technických norem Aspekty životního prostředí Činitele ohrožení v mechanizovaných procesech Bezpečnostní parametry hydraulických prvků Manipulace s akumulátory tlaku Projektování bezpečných hydraulických obvodů Pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu Měření a zkoušení kapalin Obsluha a údržba Měření, zkoušení a diagnostika hydraulických prvků a soustav Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro bezpečnostní techniky a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti hydrauliky na úrovni semináře H 511. H 521, EH 611, PH 701 Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 19

20 Semináře Hydraulika/Elektrohydraulika Hydraulika vstřikovacích lisů HL 1 Nádstavbový seminář Termín/místo konání Porozumět činnosti hydraulických prvků a obvodů používaných při výrobě a tváření plastů. Bezpečnost a hygiena práce Technologie zpracování plastů Hydrogenerátory a jejich regulace Čerpadla na taveninu Hydraulický obvod ovládání formy Hydraulické vstřikování Regulační ventily Řídicí elektronika Pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu Obsluha a údržba hydraulických mechanismů Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě plastů, údržbě, konstrukci a projekci a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti hydrauliky na úrovni semináře H 511 a EH 611. H 521, PH 701 Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 20

21 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Hydraulika vysokotlakých lisů HL 2 Nádstavbový seminář Porozumět činnosti hydraulických prvků a obvodů používaných u vysokotlakých lisů pro tváření kovů za studena i za tepla (kování). Bezpečnost a hygiena práce Technologie tváření Hydraulické tvářecí stroje Hydrogenerátory a jejich regulace Regulační ventily (proporcionální a servoventily) Vestavné ventily (Cartridge) Akumulace tlaku Řídicí elektronika Pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu Obsluha a údržba hydraulických mechanismů Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti hydrauliky na úrovni semináře H 511 a EH 611. H 521, PH 701 Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 21

22 Semináře Programovatelné automaty Úvod do řízení programovatelným automatem (FEC FC34) E 311 Nádstavbový seminář Porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy podle normy IEC Navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních. Poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA. Bezpečnost práce Struktura a komponenty PA, princip funkce Připojování vstupních a výstupních signálů Programování PA podle normy IEC na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky) Pokyny pro projektování Praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. E 322 Ing. Marie Martinásková, PhD, Doc. Ing. František Novotný, CSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec pondělí středa Praha Festo středa pátek Praha Festo 22

23 Programovatelné automaty Semináře Úvod do řízení programovatelným automatem (Allen-Bradley MicroLogix) A 311 Nádstavbový seminář Porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy podle normy IEC Navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních. Poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA. Bezpečnost a hygiena práce Struktura a komponenty PA, princip funkce Připojování vstupních a výstupních signálů Programování PA podle normy IEC na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky) Pokyny pro projektování Praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. E 322 Ing. Pavel Stejskal Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání čtvrtek sobota Kutná Hora čtvrtek sobota Kutná Hora čtvrtek sobota Kutná Hora 23

24 Semináře Programovatelné automaty Úvod do řízení programovatelným automatem (AMiNi-E) AM 311 Nádstavbový seminář Termín/místo konání Porozumění struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy podle normy IEC Navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních. Poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA. Bezpečnost práce Struktura a komponenty PA, princip funkce Připojování vstupních a výstupních signálů Programování PA podle normy IEC na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky) Pokyny pro projektování Praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. E 322 Ing. Pavel Votrubec Od Do Dny Místo konání čtvrtek sobota Ústí nad Labem 24

25 Programovatelné automaty Semináře Způsoby programování programovatelného automatu (PA) E 322 Umět převádět rozsáhlé úlohy řízení na programy programovatelného automatu (PA), testovat tyto programy řídicím systémem a dokumentovat je. Programuje se výhradně instrukčním předpisem (jazyk Festo) pomocí osobního počítače (PC). Vizualizace na PC. Bezpečnost práce Analýza úloh řízení Popis úloh řízení Techniky sestavování programu Programování instrukčním předpisem (jazyk Festo) Programování čítacích a časových funkcí Archivace programů Dokumentace programů Vizualizace v programu VIP Praktický test programů na MPS modelu výrobní linky Projektanty řídicích systémů a uživatele programovatelného automatu, kteří chtějí sami sestavovat programy a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Základní znalost řízení programovatelným automatem (na úrovni semináře E 311, A 311 nebo AM 311), práce s osobním počítačem. Ing. Marie Martinásková, PhD. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 25

26 Semináře Senzorika Senzorika S 111 Seznámit se s definicí senzoru, pochopit základní principy funkce čidel a převodu neelektrické veličiny na elektrickou. Pochopit členění měřicího řetězce. Vybrat vhodný typ senzoru. Bezpečnost práce Funkce senzoru v řidicím a regulačním procesu Fyzikální principy senzorů, přeměna neelektrického signálu na signál elektrický Technické parametry senzorů jako je citlivost, práh citlivosti, hystereze, dynamický rozsah apod. Senzory teploty Senzory polohy a vzdálenosti Senzory tlaku, hmotnosti a síly Senzory s připojeními na sběrnici ASi Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě a konstrukci a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání. Ing. Hynek Černoch, CSc., Bc. Jindřich Král Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek SOŠ Lanškroun středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 26

27 CNC programování Semináře Úvod do NC a CNC programování NC 111 Přiblížit problematiku CNC pracovišť od tvorby výkresu po obrobení součástí. Naučit základy ovládání a seřizování NC strojů, NC programování a komunikace s CAD/CAM programy. Bezpečnost práce Úvod do NC programování Tvorba jednoduchého NC programu Řídící systém SINUMERIK 810 T/M orientace systému, přehled jeho funkcí a možností Vytvoření programu pro výrobu součásti s využitím strojních cyklů v nabídce systému, odladění a simulace (program pro frézku a soustruh) Vytvoření jednoduché součásti pomocí CAD/CAM programů a přenos NC programu na obráběcí stroj Seřízení nástrojů, odladění programu na stroji a výroba součástky Samostatná tvorba programu, jeho odladění a výroba vzorového kusu Kvalifikované dělníky, mistry, techniky, konstruktéry, technology a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. Ing. Jana Běhalová, CSc. Ing. Jiří Mládek, Josef Zink Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha ČVUT středa pátek Ústí nad Labem středa pátek Praha ČVUT 27

28 Semináře CNC Programování Programování NC a CNC strojů NHA 111 Přiblížit problematiku CNC pracovišť od tvorby výkresů po obrobení součásti. Naučit se základy ovládání a seřizování NC strojů, NC programování a komunikace s CAD/CAM programy. Úvod do NC programování Tvorba jednoduchého NC programu Řídicí systémy Heidenhain a AlphaCAM Přehled jejich funkcí a možností při výrobě charakteristických součástí Vytvoření programu pro výrobu součásti Simulace programu včetně odladění na výukovém stroji Přenos NC programu na výrobní stroj v dílnách SPSŠ Seřízení nástrojů, odladění programu na stroji a výroba součástky Samostatná tvorba programu, jeho odladění a výroba vzorového kusu Kvalifikované dělníky, mistry, techniky, konstruktéry, technology, pedagogické pracovníky 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s počítačem Ing. Pavel Steininger, Václav Vogel Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek SPŠS Plzeň 28

29 Servomechanika Semináře Servopohony a regulace SPR 111 Porozumění principům činnosti servopohonů a principům regulace polohy, rychlosti, síly (momentu), schopnost návrhu a diagnostiky. Bezpečnost práce Základy regulace Typy servopohonů (elektrické, hydraulické, rotační, přímočaré) Zdroje pro servopohony (regulační ventily, elektrické zdroje) Snímače polohy, rychlosti, síly (momentu) Uspořádání zpětnovazebního obvodu, návrh regulátoru Použití počítače pro simulaci a řízení v reálném čase Měření statických a dynamických charakteristik Praktická cvičení, měření a ukázky na strojích Servisní techniky, konstruktéry, projektanty, mistry a učitele. 3 dny (24 hodin) Minimálně středoškolské vzdělání v oboru mechaniky případně hydrauliky, elektroniky. Práce s osobním počítačem. Doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha ČVUT středa pátek Praha ČVUT 29

30 Semináře Digitální informační systém Software pro konstruktéry DIS 111 Termín/místo konání Naučit se správně a rychle navrhovat především části manipulačních systémů, pneumatické výrobky a kreslit pneumatická schémata. Práce s digitálním informačním systémem pro zákazníky (xdki- elektronický katalog ) Generování 3D CAD modelů výrobků Festo ProPneu návrh a výpočet pneumatického obvodu a parametrů pohybu pneumatických pohonů včetně fluidních svalů FluidDRAW kreslení schémat a tvorba rozpisky ve spolupráci s xdki GST výběr a výpočet chapadel podle zadání úlohy MTM nástroj pro výpočet momentu setrvačnosti rotujících částí stroje ProDrive výpočet a výběr bezpístnicových pohonů Návrh vakuových prvků simulace použití přísavek, jejich velikosti, tvaru a rozmístění YSR výběr hydraulických tlumičů nárazu podle úlohy a zatížení Soft Stop patentovaný systém pro rychlé pohyby bez rázů PtTool nástroj pro simulaci a výběr především elektrických polohovacích systémů (krokové motory, servomotory, jednotky s ozubeným řemenem, s vřetenem,...) Konfigurace ventilových terminálů podle požadované funkce a způsobu řízení (např. průmyslové sítě) Praktická cvičení Konstruktéry v oblasti automatizace, především vhodné pro pomoc při návrhu, výpočtech a konstrukci montážní a manipulační techniky. 1 den (7 výukových hodin) Všeobecné znalosti a zkušenosti z oblasti automatizace, zejména pak pneumatických systémů. Práce s osobním počítačem. Ing. Zdeněk Haumer, Ing. Jiří Janoušek dle dohody 30

31 Managerské semináře Semináře Komunikací k úspěchu Firemní kultura K1 Termín/místo konání Uvědomit si, že způsob komunikace spolurozhoduje o výsledku každé činnosti. Porozumět principům komunikace a naučit se je používat. Základní principy komunikace Neverbální komunikace Verbální komunikace Písemná komunikace Dotazování a naslouchání Komunikace s nadřízenými Komunikace s týmem, podřízenými Hodnocení druhých Zvládání konfliktů Zvládání emocí Asertivita 2 dny (16 výukových hodin) Karel Viták dle dohody K2 Termín/místo konání Naučit se vnímat cíle a hodnoty firmy, jaký mají význam pro chod firmy a chování všech pracovníků. Cíle firmy Hodnoty firmy Představy a přístupy Image firma/produkt/lidé Přístup Proč nevyužíváme svůj potenciál Pozice produktu na trhu Pozice dodavatele na trhu Hodnocení dodavatele Komunikace a postupy jednání Motivace Všechny zaměstnance. Pokud mají podávat dobrý výkon se musí ztotožnit s firemními cíli a hodnotami. Pokud se tak má stát, musí je znát a být k jejich dodržování motivování. 2 dny (16 výukových hodin) Karel Viták dle dohody 31

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2009

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2009 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2009 www.festo-didactic.com/cz-cs Lidé, technologie a společnost. Dokonalá souhra těchto tří klíčových faktorů je základem úspěšného použití získaných znalostí

Více

Plán seminářů. 2. pololetí 2007

Plán seminářů. 2. pololetí 2007 Plán seminářů 2. pololetí 2007 Praha centrum D1 Brno D5 Plzeň Smíchov Barrandovský most Podolí Jižní spojka sjezd Braník - Modřany Příbram Strakonická Modřanská Vltava Lhotecká Československého exilu 2

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2010

Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2010 Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2010 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Plán seminářů. 1. pololetí 2007

Plán seminářů. 1. pololetí 2007 Plán seminářů 1. pololetí 2007 Nová tvář Praha centrum D1 Brno D5 Plzeň Smíchov Barrandovský most Podolí Jižní spojka sjezd Braník - Modřany Vltava Příbram Strakonická Modřanská Lhotecká Československého

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2016

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2016 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2016 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2011

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2011 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2011 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2015 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2013

Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2013 Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2013 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2014

Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2014 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2014 www.festo-didactic.com/cz-cs Safety Bezpečnost v pneumatice odborný kurz Cíl výuky Seznámení se s novou směrnicí Evropské unie, která platí od 29. prosince

Více

Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2009

Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2009 Odborné vzdělávání Plán seminářů 2. pol. 2009 www.festo-didactic.com/cz-cs Semináře Stát vám proplatí až 80 % z nákladů na vzdělání V rámci dotací Ministerstva práce a sociálních věcí lze realizovat semináře

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.1 k prezentaci Pneumatický obvod a jeho prvky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_02 Autor Ing.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Mechatronik (kód: 26-022-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Mechatronik Kvalifikační

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Svět automatizace Katalog výrobků na disku DVD

Svět automatizace Katalog výrobků na disku DVD Svět automatizace Katalog výrobků na disku DVD Výrobky a služby společnosti Festo přinášejí možnosti pro zvyšování produktivity na poli průmyslové automatizace. Z více než 29 000 výrobků v tisících variantách

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Modernizace výuky a automatizace Modernizace výuky a automatizace CZ.1.14/2.4.00/34.03175 Část 1 - Pneumatická, elektropneumatická výuková sada, sada senzoriky, programové

Více

Kombinační automaty (logické obvody)

Kombinační automaty (logické obvody) Kombinační automaty (logické obvody) o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_01_Prehled_schematickych_znacek.pptx o Téma: Přehled schématických značek o Název: VY_32_INOVACE_01_CIT_02_Prehled_schematickych_znacek_test.pptx

Více

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu Elektrotechnika (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek ruší a plně nahrazuje předchozí Dodatek

Více

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ

TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Hlávka TEMATICKÝ PLÁN NEPOVINNÉHO SEMINÁŘE PRO TVORBU MATURITNÍCH PRACÍ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

Charakteristika projektu

Charakteristika projektu Charakteristika projektu Projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání program 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Kombinovaný projekt Podnikové školící středisko a pořízení školících pomůcek Termín uskutečnění

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky 1 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 40 Téma: Výukové systémy FESTO Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. Třída/y: 3ME, 3MSA, 4ST

Více

ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU

ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU ŘADOVÉ VENTILY SÉRIE V50-53 ŘADOVÉ VENTILY S VYSOKÝM PRŮTOKEM A VELKOU PŘIDANOU HODNOTOU 02 VÝHODNÉ VENTILY V50-53 PŘEDSTAVUJEME NOVOU SÉRII ŘADOVÝCH VENTILŮ V50-53 TECHNICI NORGRENU VYVÍJEJÍ VÝROBKY,

Více

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz CzechTrade Mgr. Alena Hájková Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016 www.czechtrade.cz Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i zahraničí nabízí zkušenosti, znalosti a kontakty a jednotný koncept služeb

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

OBRÁBĚCÍ STROJE NA EMO HANNOVER 2007

OBRÁBĚCÍ STROJE NA EMO HANNOVER 2007 P O Z V Á N K A A P R O G R A M Společnost pro obráběcí stroje a ČVUT v Praze, fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii pořádají : v pátek dne 23. listopadu 2007

Více

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat

Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Technika, která spojuje Technika, která spojuje šroubovat, osazovat, podávat, montovat Ruční technika šroubování dobře ovladatelná, ergonomická a mnohostranná Ruční systém šroubování HSP s pneumatickým

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Vybavení dílen odborného výcviku

Vybavení dílen odborného výcviku PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 SÍDLEM: Vejprnická 663/56, Plzeň 3-Skvrňany, 31800 Plzeň 18 IČ; DIČ: ZASTUPUJÍCÍ: POVĚŘENÁ OSOBA: SÍDLEM:

Více

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod:

Rexroth Bosch Group. Program školení 2015. Úvod: ÚVOD... 2 1. Všeobecné základy hydrauliky.... 3 2. Čtení a orientace ve výkresové dokumentaci... 5 3. Projekční návrhy a výpočty hydraulických systémů... 7 4. Hydropraktikátory hydraulika a elektrohydraulika

Více

Školení Program 2011

Školení Program 2011 Školení Program 2011 Předmluva Jako jeden z předních dodavatelů v oblasti elektrických pohonů nepokládáme důraz jen na technologicky vyspělé a kvalitní výrobky, ale i na obsáhlé služby. Jen nejlépe informovaní

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Směr obchodu : Dovoz Období Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota CZK(tis.) Množství v MJ 01/2012 04090000 Přírodní med CN Čína 99 470 4 271 42,94 Kč 01/2012 04090000 Přírodní

Více

ASSA ABLOY. An ASSA ABLOY Group company

ASSA ABLOY. An ASSA ABLOY Group company SERVIS An ASSA ABLOY Group company ASSA ABLOY www.besam.com Prvotřídní servis Zvolíte-li společnost Besam, získáte přístup k naší globální servisní organizaci složené z místních profesionálních týmů. Můžeme

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Strojař. Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: Z.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Ostrov, Májová 997. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost

L I G H T E Q U I P M E N T. Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost L I G H T E Q U I P M E N T Jednosměrné vibrační desky BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost BOMAG BP Síla, výkon a spolehlivost Řada výkonných vibračních desek BOMAG BP je určena k hutnění zemin, zrnitých

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu

OSNOVA. kdo to je a co dělá. nástroje, které používá. prostředí, v němž pracuje. vzdělání, které musí mít. firmy, v nichž se uplatní v regionu STROJAŘ Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Poštovní. Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za účelem prezentace oboru, autoři souhlasí s jejich použitím pro uvedené účely.

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl)

Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl) Nabídka školení Interní auditor IRIS (IRIS - mezinárodní norma pro železniční průmysl) ve dnech 24. až 26.9.2008 Vážení přátelé, CQS - Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (dále jen CQS) si Vás dovoluje

Více

Mobilní zvedací sloupy pro kolejová vozidla

Mobilní zvedací sloupy pro kolejová vozidla Mobilní zvedací sloupy pro kolejová vozidla Výkon díky inovaci Mobilní sloupy s pevným adaptérem Spolupráce s výrobcem SEFAC při řešení vašich projektů pro kolejová vozidla znamená úzkou spolupráci s projektovým

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Elektrohydraulické pohony tavící a ustalovací pece na hliník Autor práce: Bc. Martin Morávek

Více

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření Svaz strojírenské technologie SST Obrábění a tváření Členové Svazu Výroba obráběcích strojů Soustružnické stroje (horizontální, vertikální, soustružnická centra a automaty,...): Stroje pro vrtání, vyvrtávání

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Začínáme. Pro Focus UltraView. Tato příručka je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách BK Medical.

Začínáme. Pro Focus UltraView. Tato příručka je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách BK Medical. Začínáme Pro Focus UltraView Tato příručka je k dispozici v různých jazycích na webových stránkách BK Medical. Navštivte: www.bkmed.com/customer service/user manuals Před použitím skeneru si prosím přečtěte

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Katalog školení I. pololetí 2014

Katalog školení I. pololetí 2014 Katalog školení I. pololetí 2014 Přehled školení 1. pololetí 2014 Datum Místo konání Název Cena (Kč bez DPH)* 19. 2. Hostivice Sériová diagnostika 1 1.200,- 20. 2. Olomouc Sériová diagnostika 1 1.200,-

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Transmissions hydrauliques. Régulateurs de débit et de pression. Méthodes d essai

Transmissions hydrauliques. Régulateurs de débit et de pression. Méthodes d essai ČESKÁ NORMA MDT 621.646.3/.4 Květen 1995 Hydrostatické pohony VENTILY PRO ŘÍZENÍ PRŮTOKU A TLAKU Zkušební metody ČSN ISO 6403 11 9127 Hydraulic fluid power. Valves controlling flow and pressure. Test methods

Více

Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství

Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Název projektu : Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu : CZ.1.07/3.2.04/05.0049 Březen

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MECHATRONIKA. Střední škola technická je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MECHATRONIKA. Střední škola technická je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MECHATRONIKA Střední škola technická je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 PROJEKT OP VK IMPLEMENTACE MECHATRONIKY DO VÝUKY TECHNICKÝCH OBORŮ NA

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Obor vzdělání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních

Více

Přehled kurzů, seminářů, školení

Přehled kurzů, seminářů, školení SPŠ, Hronov, Hostovského 910 NABÍDKA KURZŮ, SEMINÁŘŮ, ŠKOLENÍ: Kontakt: Sedláčková Věra tel. 491485048 e mail: sedlackova@spshronov.cz Přehled kurzů, seminářů, školení 1. ECDL Evropský průkaz počítačové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele F001-5/C Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele 1 2 3 Co je to proporcionální řízení? Elektrohydraulické proporcionální řízení moduluje hydraulické parametry v souladu s elektronickými referenčními

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF

Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF OBORY VZDĚLÁNÍ otevírané od školního roku 2016/2017 Úvodní slovo TOS VARNSDORF a.s. patří ve svém oboru mezi přední světové firmy. Aby udržel své postavení, ročně

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Tel.: 541 649 193 fax: 541 649 229 E-mail: posta@sspbrno.cz www.sspbrno.cz 75-41-M/01 Sociální činnost Sociálněsprávní činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 Zaměření: Sociálněsprávní činnost Určeno pro:

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Česká republika Slovenská republika. Nabídka kurzů. www.arburg.cz

Česká republika Slovenská republika. Nabídka kurzů. www.arburg.cz Česká republika Slovenská republika Nabídka kurzů 2015 www.arburg.cz Úvod Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s programem školení, který již řadu let úspěšně realizujeme pro naše

Více

Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1

Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1 Školení Roto 2014 Roto princip: Více volnosti. Více pohodlí. 1 2 Program profesního rozvoje Roto RotoKampus Společnost Roto střešní okna s.r.o. pro vás v roce 2014 připravila nabídku školení, ze kterých

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více