Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol. 2008"

Transkript

1 Odborné vzdělávání Plán seminářů 1. pol Technologie Společnost Lidé

2 Lidé, technologie a společnost. Dokonalá souhra těchto tří klíčových faktorů je základem úspěšného použití získaných znalostí v praxi. Jsou to elementární stavební kameny pro špičkové výkony a finanční úspěch společnosti. Kompetenční model firmy Festo sdružuje technické, logistické a společenské dovednosti formující odrazový můstek k systematickému odbornému vzdělávání. 2

3 Obsah Úvod Pneumatika/elektropneumatika Hydraulika/elektrohydraulika Programovatelné automaty Senzorika CNC programování Servomechanika Digitální informační systém Managerské semináře Nová školicí střediska Přehled seminářů Ceník Objednávka přes internet Přihláška

4 Úvod Vážení zákazníci, rostoucí zájem o didaktická školení Festo nás těší, a proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku o další kurzy, které se více přibližují vašim současným potřebám. Na základě ohlasů zařazujeme do nabídky i školení zaměřená na bezpečnost práce na pracovišti. Kurzy Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanismů a Bezpečnost provozu a diagnostika hydraulických mechanismů si kladou za cíl snížit možná rizika úrazů na pracovišti na minimum. Co je nejdůležitější, účastníci kurzu si musí být vědomi případných rizik, umět jim předcházet a včas je odhalovat. Činnosti a obsluha zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení zdraví, je možné vykovánat pouze v případě zdravotní a odborné způsobilosti, tzn. je nutné mít řádnou kvalifikaci včetně certifikace, která odpovídá požadavkům na výkon určené práce. Všichni pracovníci přicházející do styku s pneumatickými či hydraulickými mechanismy by měli nejméně jednou za dva roky tyto kurzy absolvovat. Další dvě novinky jsou semináře Hydraulika vstřikovacích lisů a Hydraulika vysokotlakých lisů. Kromě rozšiřování nabídky odborných školení nadále pokračujeme i v systematickém budování školicích středisek. V září jsme otevřeli mechatronické výukové středisko na SOŠ v Lanškrouně, jehož odborným garantem je Bc. Jindřich Král. Mezi vybavení patří senzorika, pracoviště robotiky a v neposlední řadě i stanoviště pro výuku pneumatických mechanismů. V roce 2008 plánujeme otevření dalších středisek v Plzni, Sezimově Ústí a Brně. I nadále budeme ve spolupráci s vámi pokračovat v úpravě a nastavování nabídky dle aktuálních požadavků. Výuka v místě vašeho pracoviště již patří mezi nedílné služby didaktiky, jsme připraveni naslouchat konkrétním přáním a v co možná největší míře se přizpůsobit a vytvořit kurzy na míru. Petr Černoušek Didactic Manager 4

5 Trvalý závazek k lidem a technologiím Festo Globální hráč na poli automatizace a odborného vzdělávání lidí po celém světě pracuje na inovacích, které trvale zlepšují spotřební zboží. Tato filozofie firmy Festo odráží úroveň partnerství a provázanost s více než zákazníky ve 200 odvětvích průmyslu realizované 250 obchodními místy Festo a 56 národními pobočkami. Plně se zaměřujeme na lidi a technologie. Již od počátku je firma Festo silným partnerem i nedílnou součástí společnosti a obchodu po celém světě. 5

6 Inovace a produktivita začíná tréninkem Odborné kurzy Zkušení lektoři připravují školení podle vašich současných potřeb a tím pomáháme jak vaší firmě, tak zaměstnancům snadněji uspět v dnešním konkurenčním prostředí. Odborné kurzy Přibližně účastníků ročně se účastní více než kurzů v 39 jazycích. 6

7 Praktický přístup k odborné výuce Kurzy a praktická cvičení Veřejné nebo firemní kurzy vždy je prvořadá praktická výuka probírané látky. Rychlé použití získaných zkušeností v praxi je klíčovým kritériem kvality školení. Základní přehled kurzů Technologie pneumatické a hydraulické mechanismy bezpečnost provozu a diagnostika řízení programovatelnými automaty senzorika NC a CNC programování servopohony a regulace software pro konstruktéry Společnost Firemní kultura Řízení změn Lidé Komunikací k úspěchu Rozhodování za nejistoty 7

8 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Úvod do pneumatiky P 111 Nadstavbový seminář Termín/místo konání Pochopit jednoduché systémy pneumatického řízení. Naučit se navrhovat pneumatické zapojení, prakticky je sestavovat a uvádět do provozu. Bezpečnost práce Vlastnosti stlačeného vzduchu Úprava stlačeného vzduchu Konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků Pneumotory Ventily vícecestné, vícepolohové Ventily škrticí, redukční, zpětné, pojistné Pomocná zařízení tlumiče, kapacity, filtry, maznice Schématické značky Základní zapojení Návrh jednoduchých schémat zapojení Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání. P 122, P 121, EP 211 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Jaroslav Holeček, Ing. Marcel Horák, PhD., Ing. Miroslav Hůrka, Doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Pavel Stejskal, Ing. Dušan Unger, Ing. Pavel Votrubec Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo čvrtek sobota Kutná Hora středa pátek Liberec čtvrtek sobota Ústí nad Labem středa pátek Praha Festo středa pátek SPŠS Plzeň středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec čvrtek sobota Kutná Hora středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo čtvrtek sobota Ústí nad Labem pondělí středa Praha Festo středa pátek Liberec čtvrtek sobota Kutná Hora středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 8

9 Pneumatika/Elektropneumatika Semináře Pneumatické řídicí systémy Nadstavbový seminář z pneumatiky P 122 Nadstavbový seminář Poznat možnosti rozsáhlejších systémů pneumatického řízení, naučit se číst složitější schémata zapojení, vytvářet a uvádět do provozu řídicí systémy. Bezpečnost práce Opakování základních zapojení Schématické značení (schémata, funkční diagramy) Druhy řízení Zvláštní prvky řídicích systémů metody návrhu Vytváření schémat zapojení podle ISO 1219, sekvenční řízení Vytváření rozsáhlejších řídicích systémů Čtení schémat zapojení Doplňkové ovládací funkce Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti pneumatiky (na úrovni semináře P 111). P 121, EP 211 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Marcel Horák, PhD., Ing. Miroslav Hůrka, Doc. Ing. František Novotný, CSc., Ing. Dušan Unger, Ing. Pavel Votrubec Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec středa pátek Praha Festo čtvrtek sobota SPŠS Plzeň středa pátek Liberec středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 9

10 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Pneumatika praxe Sestavování obvodů a jejich údržba P 121 Umět pneumatické obvody sestavovat, modifikovat a uvádět do provozu. Naučit se systematicky analyzovat chyby a odstraňovat je. Bezpečnost práce Čtení a interpretace rozsáhlých schémat zapojení Modulární a kompaktní řešení obvodů Instalace doplňkových funkcí Systematická analýza chyb Samostatné vyhledávání a odstraňování závad Opotřebení dílů a jejich výměna Preventivní údržba Praktická cvičení Zejména pro personál, který bude pneumatická zařízení instalovat, provozovat a udržovat. 3 dny (24 výukových hodin) Znalosti pneumatiky (na úrovni seminářů P 111 a P 122). Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Hynek Černoch, CSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo P 333 Pneumatika komplet Cenově zvýhodněný blok P 111, P 122 a P 121. Sleva 20 % při závazném potvrzení přihlášky na všechny 3 semináře. Platí pro celý kalendářní rok. 10

11 Pneumatika/Elektropneumatika Semináře Úvod do elektropneumatiky EP 211 Nadstavbový seminář Porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou pneumatikou, umět je zapojovat a používat. Bezpečnost práce Základní elektrotechnické výrazy a vztahy Základní elektrické a elektronické součásti Značky a označování v elektrotechnice Pneumatické výkonové členy Bezpečnost elektrických zařízení Popisy funkce a řešení praktických úloh Reléové řízení a programovatelný automat Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti pneumatiky (na úrovni semináře P 111). EP 222 Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Petr Hlávka, Ing. Miroslav Hůrka, Doc. Ing. František Novotný, CSc. Ing. Dušan Unger, Ing. Pavel Votrubec Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání čtvrtek sobota Ústí nad Labem středa pátek Praha Festo čtvrtek sobota SPŠS Plzeň středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec čtvrtek sobota Ústí nad Labem středa pátek Praha Festo 11

12 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Elektropneumatické řídicí systémy Nadstavbový seminář z elektropneumatiky EP 222 Termín/místo konání Poznat možnosti rozsáhlejších systémů elektropneumatického řízení, naučit se číst složitější schémata, vytvářet a uvádět do provozu řídicí systémy s návazností na logické obvody, sekvenční obvody, PLC a soft PLC systémy. Bezpečnost práce Opakování základních zapojení Schématické značení (schémata, funkční diagramy) Zvláštní prvky řídicích systémů metody návrhu Vytváření schémat zapojení, sekvenční řízení Využití návrhu pomocí orientovaných grafů, logiky a sekvenční logiky Vytváření rozsáhlejších řídicích systémů Čtení schémat zapojení Doplňkové ovládací funkce Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 respektive 4 dny (24 resp. 32 výukových hodin) Základní znalosti pneumatiky a elektropneumatiky (na úrovni seminářů P 111, P 122 a EP 211) Ing. Petr Hlávka, Ing. Miroslav Hůrka, Ing. Pavel Votrubec Od Do Dny Místo konání středa sobota Ústí nad Labem středa pátek SPŠS Plzeň středa sobota Ústí nad Labem 12

13 Pneumatika/Elektropneumatika Semináře Uplatnění nových prvků v automatizaci P Novinky Nadstavbový seminář Seznámit účastníky s novými prvky v pneumatice, jejich použitím a dimenzováním v pneumatických obvodech. Požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu Moderní jednotky pro úpravu vzduchu Analýza jakosti stlačeného vzduchu Volba ventilů v závislosti na průtoku tlakového vzduchu Moderní konstrukce pneumatických pohonů Nové aplikace ventilů Využití vakuových prvků Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro učitele 1 den (8 hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti pneumatiky. P 111, EP 211 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání pondělí Praha Festo pondělí Praha Festo 13

14 Semináře Pneumatika/Elektropneumatika Bezpečnost provozu a diagnostika pneumatických mechanismů BP P Nadstavbový seminář Termín/místo konání Seznámit účastníky s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce. Naučit je tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s pneumatickými mechanismy. Vztah právních a technických norem Aspekty životního prostředí Činitele ohrožení v mechanizovaných procesech Bezpečnostní parametry pneumatických prvků Projektování bezpečných pneumatických obvodů Uvedení pneumatických mechanismů do provozu Montáž, obsluha a údržba Měření a diagnostika Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro bezpečnostní techniky a učitele 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti pneumatiky na úrovni P 111 P 121, P 122, EP 211 Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 14

15 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Úvod do hydrauliky H 511 Nádstavbový seminář Porozumět činnosti základních hydraulických prvků, být schopen číst schémata hydraulických obvodů, prakticky je zapojovat a obvody užívat v praxi. Bezpečnost práce Fyzikální základy Struktura hydraulických mechanismů Konstrukce a činnost hydraulických prvků: - hydrogenerátory a hydromotory - tlakové redukční ventily - škrticí a jednosměrné ventily - šoupátkové ventily Značky hydraulických prvků Provoz hydraulických mechanismů filtrace kapaliny Řešení základních praktických úloh Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti pneumatiky a elektropneumatiky (na úrovni semináře P 111, P122 a EP 211). H 521, EH 611, PH 701 Ing. Hynek Černoch, CSc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., Ing. Jiří Mašek, Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 15

16 Semináře Hydraulika/Elektrohydraulika Nadstavbový seminář z hydrauliky H 521 Nadstavbový seminář Termín/místo konání Porozumět činnosti dalších hydraulických prvků, být schopen je provozovat a v případě poruch stanovit diagnózu. Bezpečnost práce Stavba a funkce dvoustupňových tlakových a redukčních ventilů a šoupátkových rozváděčů Vestavné ventily (Cartridge technologie) Děliče průtoku Regulační hydrogenerátory a hydromotory Hydraulické akumulátory Výškové a délkové řetězení prvků Řešení praktických příkladů Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti hydrauliky (na úrovni semináře H 511). PH 701 Ing. Josef Heller, CSc., Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 16

17 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Úvod do elektrohydrauliky EH 611 Nádstavbový seminář Porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou hydraulikou, umět je zapojovat a používat. Bezpečnost práce Základní elektrotechnické výrazy a vztahy Základní elektrické a elektronické součásti Značky a označování v elektrotechnice Elektromagnety a jejich vlastnosti Hydraulické výkonové prvky Bezpečnost elektrických zařízení Popis funkce a řešení praktických úloh Praktická cvičení Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry, konstruktéry a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti hydrauliky (na úrovni semináře H 511). PH 701 Ing. Hynek Černoch, CSc. Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo pondělí středa Praha Festo pondělí středa Praha Festo 17

18 Semináře Hydraulika/Elektrohydraulika Úvod do proporcionální hydrauliky PH 701 Termín/místo konání Seznámit účastníky s proporcionálními hydraulickými mechanismy, které slučují silový hydraulický přenos energie s přesností a pružností elektronického řízení. Bezpečnost práce Struktura a výhody proporcionální hydrauliky Proporcionální ventily a rozváděče, popis a funkce Proporcionální elektromagnety, charakteristiky Řídicí elektronika, popis pouze z hlediska funkce Tlaková váha, popis a funkce Řešení základních úloh Praktická cvičení Kvalifikované dělníky a techniky strojních a elektrotechnických oborů. 3 dny (24 výukových hodin) Základní znalosti hydrauliky a elektrotechniky (na úrovni seminářů H 511 a EH 611). Ing. Hynek Černoch, CSc., Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 18

19 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Bezpečnost provozu a diagnostika hydraulických mechanismů BP H Nádstavbový seminář Seznámit účastníky s požadavky současných právních a technických norem bezpečnosti práce. Naučit je tvůrčím způsobem uplatňovat péči o bezpečnost v prostoru s hydraulickými mechanismy. Vztah právních a technických norem Aspekty životního prostředí Činitele ohrožení v mechanizovaných procesech Bezpečnostní parametry hydraulických prvků Manipulace s akumulátory tlaku Projektování bezpečných hydraulických obvodů Pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu Měření a zkoušení kapalin Obsluha a údržba Měření, zkoušení a diagnostika hydraulických prvků a soustav Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro bezpečnostní techniky a učitele. 3 dny (24 výukových hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti hydrauliky na úrovni semináře H 511. H 521, EH 611, PH 701 Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 19

20 Semináře Hydraulika/Elektrohydraulika Hydraulika vstřikovacích lisů HL 1 Nádstavbový seminář Termín/místo konání Porozumět činnosti hydraulických prvků a obvodů používaných při výrobě a tváření plastů. Bezpečnost a hygiena práce Technologie zpracování plastů Hydrogenerátory a jejich regulace Čerpadla na taveninu Hydraulický obvod ovládání formy Hydraulické vstřikování Regulační ventily Řídicí elektronika Pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu Obsluha a údržba hydraulických mechanismů Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě plastů, údržbě, konstrukci a projekci a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti hydrauliky na úrovni semináře H 511 a EH 611. H 521, PH 701 Ing. Dušan Unger Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 20

21 Hydraulika/Elektrohydraulika Semináře Hydraulika vysokotlakých lisů HL 2 Nádstavbový seminář Porozumět činnosti hydraulických prvků a obvodů používaných u vysokotlakých lisů pro tváření kovů za studena i za tepla (kování). Bezpečnost a hygiena práce Technologie tváření Hydraulické tvářecí stroje Hydrogenerátory a jejich regulace Regulační ventily (proporcionální a servoventily) Vestavné ventily (Cartridge) Akumulace tlaku Řídicí elektronika Pokyny pro montáž a oživení hydraulického obvodu Obsluha a údržba hydraulických mechanismů Zásady hledání a odstraňování poruch Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě, konstrukci a projekci a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, základní znalosti hydrauliky na úrovni semináře H 511 a EH 611. H 521, PH 701 Ing. Dušan Unger Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo 21

22 Semináře Programovatelné automaty Úvod do řízení programovatelným automatem (FEC FC34) E 311 Nádstavbový seminář Porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy podle normy IEC Navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních. Poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA. Bezpečnost práce Struktura a komponenty PA, princip funkce Připojování vstupních a výstupních signálů Programování PA podle normy IEC na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky) Pokyny pro projektování Praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. E 322 Ing. Marie Martinásková, PhD, Doc. Ing. František Novotný, CSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Liberec pondělí středa Praha Festo středa pátek Praha Festo 22

23 Programovatelné automaty Semináře Úvod do řízení programovatelným automatem (Allen-Bradley MicroLogix) A 311 Nádstavbový seminář Porozumět struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy podle normy IEC Navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních. Poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA. Bezpečnost a hygiena práce Struktura a komponenty PA, princip funkce Připojování vstupních a výstupních signálů Programování PA podle normy IEC na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky) Pokyny pro projektování Praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. E 322 Ing. Pavel Stejskal Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání čtvrtek sobota Kutná Hora čtvrtek sobota Kutná Hora čtvrtek sobota Kutná Hora 23

24 Semináře Programovatelné automaty Úvod do řízení programovatelným automatem (AMiNi-E) AM 311 Nádstavbový seminář Termín/místo konání Porozumění struktuře a funkci programovatelného automatu, vytvářet samostatně jednoduché programy podle normy IEC Navržené programy testovat na elektropneumatických cvičebních zařízeních. Poznat možnosti použití, kritéria výběru a různé druhy programování PA. Bezpečnost práce Struktura a komponenty PA, princip funkce Připojování vstupních a výstupních signálů Programování PA podle normy IEC na PC (jazyk povelů, reléové schéma, funkční bloky) Pokyny pro projektování Praktická cvičení s PA, PC, elektrickými a elektronickými čidly a s pneumatickými akčními členy Kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. E 322 Ing. Pavel Votrubec Od Do Dny Místo konání čtvrtek sobota Ústí nad Labem 24

25 Programovatelné automaty Semináře Způsoby programování programovatelného automatu (PA) E 322 Umět převádět rozsáhlé úlohy řízení na programy programovatelného automatu (PA), testovat tyto programy řídicím systémem a dokumentovat je. Programuje se výhradně instrukčním předpisem (jazyk Festo) pomocí osobního počítače (PC). Vizualizace na PC. Bezpečnost práce Analýza úloh řízení Popis úloh řízení Techniky sestavování programu Programování instrukčním předpisem (jazyk Festo) Programování čítacích a časových funkcí Archivace programů Dokumentace programů Vizualizace v programu VIP Praktický test programů na MPS modelu výrobní linky Projektanty řídicích systémů a uživatele programovatelného automatu, kteří chtějí sami sestavovat programy a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Základní znalost řízení programovatelným automatem (na úrovni semináře E 311, A 311 nebo AM 311), práce s osobním počítačem. Ing. Marie Martinásková, PhD. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 25

26 Semináře Senzorika Senzorika S 111 Seznámit se s definicí senzoru, pochopit základní principy funkce čidel a převodu neelektrické veličiny na elektrickou. Pochopit členění měřicího řetězce. Vybrat vhodný typ senzoru. Bezpečnost práce Funkce senzoru v řidicím a regulačním procesu Fyzikální principy senzorů, přeměna neelektrického signálu na signál elektrický Technické parametry senzorů jako je citlivost, práh citlivosti, hystereze, dynamický rozsah apod. Senzory teploty Senzory polohy a vzdálenosti Senzory tlaku, hmotnosti a síly Senzory s připojeními na sběrnici ASi Praktická cvičení Odborné pracovníky ve výrobě, údržbě a konstrukci a pro učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání. Ing. Hynek Černoch, CSc., Bc. Jindřich Král Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha Festo středa pátek SOŠ Lanškroun středa pátek Praha Festo středa pátek Praha Festo 26

27 CNC programování Semináře Úvod do NC a CNC programování NC 111 Přiblížit problematiku CNC pracovišť od tvorby výkresu po obrobení součástí. Naučit základy ovládání a seřizování NC strojů, NC programování a komunikace s CAD/CAM programy. Bezpečnost práce Úvod do NC programování Tvorba jednoduchého NC programu Řídící systém SINUMERIK 810 T/M orientace systému, přehled jeho funkcí a možností Vytvoření programu pro výrobu součásti s využitím strojních cyklů v nabídce systému, odladění a simulace (program pro frézku a soustruh) Vytvoření jednoduché součásti pomocí CAD/CAM programů a přenos NC programu na obráběcí stroj Seřízení nástrojů, odladění programu na stroji a výroba součástky Samostatná tvorba programu, jeho odladění a výroba vzorového kusu Kvalifikované dělníky, mistry, techniky, konstruktéry, technology a učitele. 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s osobním počítačem. Ing. Jana Běhalová, CSc. Ing. Jiří Mládek, Josef Zink Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha ČVUT středa pátek Ústí nad Labem středa pátek Praha ČVUT 27

28 Semináře CNC Programování Programování NC a CNC strojů NHA 111 Přiblížit problematiku CNC pracovišť od tvorby výkresů po obrobení součásti. Naučit se základy ovládání a seřizování NC strojů, NC programování a komunikace s CAD/CAM programy. Úvod do NC programování Tvorba jednoduchého NC programu Řídicí systémy Heidenhain a AlphaCAM Přehled jejich funkcí a možností při výrobě charakteristických součástí Vytvoření programu pro výrobu součásti Simulace programu včetně odladění na výukovém stroji Přenos NC programu na výrobní stroj v dílnách SPSŠ Seřízení nástrojů, odladění programu na stroji a výroba součástky Samostatná tvorba programu, jeho odladění a výroba vzorového kusu Kvalifikované dělníky, mistry, techniky, konstruktéry, technology, pedagogické pracovníky 3 dny (24 hodin) Všeobecné technické vzdělání, práce s počítačem Ing. Pavel Steininger, Václav Vogel Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek SPŠS Plzeň 28

29 Servomechanika Semináře Servopohony a regulace SPR 111 Porozumění principům činnosti servopohonů a principům regulace polohy, rychlosti, síly (momentu), schopnost návrhu a diagnostiky. Bezpečnost práce Základy regulace Typy servopohonů (elektrické, hydraulické, rotační, přímočaré) Zdroje pro servopohony (regulační ventily, elektrické zdroje) Snímače polohy, rychlosti, síly (momentu) Uspořádání zpětnovazebního obvodu, návrh regulátoru Použití počítače pro simulaci a řízení v reálném čase Měření statických a dynamických charakteristik Praktická cvičení, měření a ukázky na strojích Servisní techniky, konstruktéry, projektanty, mistry a učitele. 3 dny (24 hodin) Minimálně středoškolské vzdělání v oboru mechaniky případně hydrauliky, elektroniky. Práce s osobním počítačem. Doc. Ing. Pavel Souček, DrSc. Termín/místo konání Od Do Dny Místo konání středa pátek Praha ČVUT středa pátek Praha ČVUT 29

30 Semináře Digitální informační systém Software pro konstruktéry DIS 111 Termín/místo konání Naučit se správně a rychle navrhovat především části manipulačních systémů, pneumatické výrobky a kreslit pneumatická schémata. Práce s digitálním informačním systémem pro zákazníky (xdki- elektronický katalog ) Generování 3D CAD modelů výrobků Festo ProPneu návrh a výpočet pneumatického obvodu a parametrů pohybu pneumatických pohonů včetně fluidních svalů FluidDRAW kreslení schémat a tvorba rozpisky ve spolupráci s xdki GST výběr a výpočet chapadel podle zadání úlohy MTM nástroj pro výpočet momentu setrvačnosti rotujících částí stroje ProDrive výpočet a výběr bezpístnicových pohonů Návrh vakuových prvků simulace použití přísavek, jejich velikosti, tvaru a rozmístění YSR výběr hydraulických tlumičů nárazu podle úlohy a zatížení Soft Stop patentovaný systém pro rychlé pohyby bez rázů PtTool nástroj pro simulaci a výběr především elektrických polohovacích systémů (krokové motory, servomotory, jednotky s ozubeným řemenem, s vřetenem,...) Konfigurace ventilových terminálů podle požadované funkce a způsobu řízení (např. průmyslové sítě) Praktická cvičení Konstruktéry v oblasti automatizace, především vhodné pro pomoc při návrhu, výpočtech a konstrukci montážní a manipulační techniky. 1 den (7 výukových hodin) Všeobecné znalosti a zkušenosti z oblasti automatizace, zejména pak pneumatických systémů. Práce s osobním počítačem. Ing. Zdeněk Haumer, Ing. Jiří Janoušek dle dohody 30

31 Managerské semináře Semináře Komunikací k úspěchu Firemní kultura K1 Termín/místo konání Uvědomit si, že způsob komunikace spolurozhoduje o výsledku každé činnosti. Porozumět principům komunikace a naučit se je používat. Základní principy komunikace Neverbální komunikace Verbální komunikace Písemná komunikace Dotazování a naslouchání Komunikace s nadřízenými Komunikace s týmem, podřízenými Hodnocení druhých Zvládání konfliktů Zvládání emocí Asertivita 2 dny (16 výukových hodin) Karel Viták dle dohody K2 Termín/místo konání Naučit se vnímat cíle a hodnoty firmy, jaký mají význam pro chod firmy a chování všech pracovníků. Cíle firmy Hodnoty firmy Představy a přístupy Image firma/produkt/lidé Přístup Proč nevyužíváme svůj potenciál Pozice produktu na trhu Pozice dodavatele na trhu Hodnocení dodavatele Komunikace a postupy jednání Motivace Všechny zaměstnance. Pokud mají podávat dobrý výkon se musí ztotožnit s firemními cíli a hodnotami. Pokud se tak má stát, musí je znát a být k jejich dodržování motivování. 2 dny (16 výukových hodin) Karel Viták dle dohody 31

Svět automatizace Katalog výrobků na disku DVD

Svět automatizace Katalog výrobků na disku DVD Svět automatizace Katalog výrobků na disku DVD Výrobky a služby společnosti Festo přinášejí možnosti pro zvyšování produktivity na poli průmyslové automatizace. Z více než 29 000 výrobků v tisících variantách

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010 Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 1. Úvodní identifikační údaje 4 2009/2010 1.1 Název školy a adresa školy, zřizovatel...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Obor: 26 41 M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel:... 3 Název školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Elektrikář slaboproud 26-51-H/01 Elektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-51-H/01 Elektrikář 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště

Školní vzdělávací program. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 26-52-H/01Elektromechanik

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Trutnově dne 8. září 2006 Předkládá: Ing Vladislav Sauer ředitel školy Školní 101, 541 01 Trutnov,

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje 0.1 Charakteristika školy byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka jako samostatná příspěvková organizace.

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Autotronik ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Autotronik Obor vzdělání: 39-41- L/01 Autotronik RVP 39-41 L / 01 Autotronik s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov

Školní vzdělávací program. Technická zařízení budov Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Technická zařízení budov Rámcový vzdělávací program 36-45-M/01 Technická zařízení budov Školní vzdělávací program :

Více