naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naše Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků úplně nové informace"

Transkript

1 naše číslo 11 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 listopad 2014 aktualita Unipetrol oznámil zásadní zlepšení finančních výsledků Unipetrol (ks) V již tradiční sestavě v čele s generálním ředitelem Markem Świtajewskim a finančním ředitelem Mirosławem Kastelikem zveřejnili zástupci Unipetrolu finanční výsledky společnosti za třetí kvartál letošního roku. Očekávaná tisková konference, které se kromě novinářů jako obvykle zúčastnili i analytici, proběhla 22. října v sídle Unipetrolu v Praze na Pankráci. Oproti předchozím čtvrtletím se událost nesla ve výrazně pozitivnějším duchu, neboť prezentované finanční výsledky se významně zlepšily jak proti předchozímu čtvrtletí, tak proti stejnému období loňského roku. Do velmi dobrých čísel za třetí čtvrtletí se promítlo značné zlepšení rafinerských marží, které byly nejvyšší od začátku roku 2013, přičemž nárůst byl zaznamenán i v případě petrochemické marže, říká novinářům Marek Świtajewski. Klíčové faktory, které pozitivně ovlivnily hospodářské výsledky, vysvětlil v úvodní části prezentace Marek Świtajewski. Do velmi dobrých čísel za třetí čtvrtletí se promítlo značné zlepšení rafinerských marží, které byly nejvyšší od začátku roku 2013, přičemž nárůst byl zaznamenán i v případě petrochemické marže. Za úspěchem stály i spolehlivost výroby a vyšší prodejní objemy napříč všemi segmenty, kterých se v příznivých makroekonomických podmínkách podařilo velmi dobře využít. Máme skvělou provozní ziskovost Mirosław Kastelik blíže vysvětlil, jak se tyto pozitivní faktory promítly do finančních výsledků společnosti. Vyšší prodejní objemy zaznamenané ve všech segmentech ovlivnily meziroční nárůst tržeb o téměř 10 miliard korun. Provozní ziskovost měřená ukazatelem EBITDA byla díky výrazně vyšším tržbám, solidní rafinerské marži, velmi vysoké petrochemické marži a velkému meziročnímu snížení rozsahu šedé zóny s palivy nejlepší od 2. čtvrtletí Finanční ředitel také vyzdvihnul čistý výsledek hospodaření, který se oproti stejnému období loňského roku zvýšil o více než 1,5 miliardy. Podrobnější informace k hospodářským výsledkům za 3. čtvrtletí 2014 včetně komentáře Marka Świtajewského uvádí Zpravodaj generálního ředitele, který je přílohou těchto UNI novin. Informace byly již dříve zveřejněny na intranetu. Směr na další rok představilo vrcholové vedení stovce manažerů Unipetrolu 29. října v Praze. Více o TOP 100 na straně 5. úvodník Zaměstnanci volili i navrhovali Vážené kolegyně, vážení kolegové, aktuální vydání UNI novin doplňuje zpravodaj a příloha UNIverzal. Ve zpravodaji najdete hodnocení našich finančních výsledků za třetí čtvrtletí 2014, v příloze se věnujeme vzdělávání. V novinách jsou i další zajímavosti ze skupiny, například rozhovor s historicky prvním etickým ombudsmanem Unipetrolu Josefem Kosem. Děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb. Můj dík patří i zaměstnancům, kteří nominovali své kolegy na Cenu generálního ředitele. Na mě teď je, abych vybral ty nejlepší. Radost nám všem dělá tým HC VERVA, který stále patří mezi nejlepší v hokejové extralize. Litvínovským hokejistům můžete fandit proti Vítkovicím , nebo , kdy přivítají pražskou Spartu. Přeji vám vzrušující sportovní zážitek a příjemné čtení. Marek Świtajewski předseda představenstva a generální ředitel Unipetrolu PROVOZNÍ DOKONALOST SKUPINY UNIPETROL Zaměstnanci skupiny Unipetrol zvolili svého prvního etického ombudsmana. ETICKÝ OMBUDSMAN Od 1. listopadu úřad zastává Josef Kos z Unipetrolu RPA. Více na straně 4 Úspory ve třech segmentech přesáhly miliardu. Více v tématu čísla str. 2 a 3

2 2 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Téma měsíce Provozní dokonalost přin Provozní dokonalost lze nejjednodušeji popsat jako snahu dělat věci lépe, než jsme je dělali dosud. Provoz a výroba nikdy nebyly snadné a současná globální konkurence, tlak na snížení nákladů, využívání nových technologií a nároky investorů kladou ještě větší důraz na dosažení provozní dokonalosti, která je pro Unipetrol, jako pro kteroukoli jinou firmu, konkurenční výhodou. Provozní dokonalost je procesem, který zvyšuje efektivitu ve výrobě, v energetice, eliminuje ztráty a plýtvání, snižuje náklady, zlepšuje obchodní procesy, organizační schopnosti a řízení výkonnosti firmy. Základem provozní dokonalosti je tým pracovníků, kteří přicházejí s novými nápady, iniciativami a projekty směřujícími k provozní dokonalosti. Je to proces, který začíná u jednotlivce a končí přínosem pro celou skupinu. V Unipetrolu byl proces provozní dokonalosti implementován v roce 2011 a významnou měrou pozitivně ovlivňuje hospodářské výsledky. Iniciativy a projekty v rámci provozní dokonalosti jsou implementovány na základě měřitelných výsledků nejen z krátkodobého hlediska, ale především z hlediska dlouhodobého zdokonalování. V Unipetrolu se proces provozní dokonalosti sleduje dle segmentů rafinerského, petrochemického a maloobchodu. V rafinerii vzniklo 59 projektů pro zlepšení Stejně jako u petrochemického segmentu i v rafinerii začaly v návaznosti na střednědobý plán pro roky vznikat projekty provozní dokonalosti, které mají za úkol zlepšit jeho výsledky. V současné době registrujeme 59 projektů provozní dokonalosti a optimalizačních iniciativ. Z toho 45 je ve fázi realizace a 14 ve fázi konceptu, říká Petr Vojtek, vedoucí odboru obchodních analýz RAF, Unipetrol RPA. V loňském roce se dařilo v důsledku 35 úspěšných projektů se nám povedlo zlepšit výsledek o 575 milionů korun oproti roku Tento rok plánujeme dosáhnout zlepšení EBITu o 441 milionů korun a je velká pravděpodobnost, že splníme, co jsme si předsevzali. Za prvních devět měsíců se nám podařilo dosáhnout úspory ve výši 340 milionů. Nejvýznamnější projekty, které přinesly úsporu Iniciativy v oblasti velkoobchodu V současnosti je ve fázi realizace jedenácti iniciativ, které přinesly úspory ve výši 55 milionů korun. Jedná se vesměs o projekty v oblasti distribuce paliv, která je spojena s optimalizací vozového parku cisteren, nákupu biosložek a prodeje paliv na nových teritoriích. Iniciativy v oblasti výroby Oblast výroby zahrnuje celkem 29 iniciativ, které přinesly 155 milionů korun. Iniciativy jsou zaměřeny na dvě hlavní oblasti, z nichž jednou je úspora fixních nákladů a druhou je oblast snižování jednotkových variabilních nákladů. Iniciativy v oblasti nákupu surovin Tato oblast zahrnuje celkem pět důležitých iniciativ, které za období leden až září přinesly úspory ve výši 130 milionů korun. Jedná se zejména o přínosy v oblasti nákupu surovin a optimalizace skladby surovin. Co je v plánu Hydrogenace Rafinátu II na jednotce hydrogenační rafinace benzinu Optimalizací procesu se podařilo zdvojnásobit kapacitu zhodnocování Rafinátu II obtížně prodejného produktu s obsahem metanolu na kvalitní surovinu pro etylenovou jednotku. Zvýšení konverze na jednotce Visbreaking Na základě úspěšného provozního testu v roce 2013 byl zahájen provoz s vyšší konverzí tmavých produktů na motorová paliva s využitím aditiv od firmy NALCO. Zvýšení produkce propylenu na jednotce FCC pomocí aditiva ZSM5 Po prověření provozních možností propylenové kolony v komplexu FCC bylo zahájeno dávkování aditiva pro zvýšení výtěžnosti propylenu produktu FCC s nejvyšší přidanou hodnotou. Petrochemie má v plánu razantně zvýšit zisk Implementace provozní dokonalosti byla po organizační stránce podpořena vznikem optimization office v Unipetrolu RPA k 1. červnu Ke střednědobé- Rafinerie Petrochemie Maloobchod Spolehlivost lze zjednodušeně popsat jako schopnost firmy dostát za všech okolností svým závazkům a jednat v souladu s očekáváním zákazníka. Spolehlivost znamená serióznost dodávek a jedinečnou zákaznickou podporu, přičemž kvalita výrobků je samozřejmostí. A právě součástí níže uvedených projektů je spolehlivost ve výrobě, v logistice i v obchodu. Protože jedním ze základních charakterových rysů špičkového profesionála je spolehlivost, byla tato hodnota zařazena mezi firemní hodnoty Unipetrolu. Piotr Wielowieyski, místopředseda představenstva Unipetrolu, který má v rámci firemních hodnot patronát nad spolehlivostí. Přínosy segmentu RAFINERIE 575 mil. Kč 2013 Přínosy segmentu petrochemie 281 mil. Kč mil. Kč 2014 (I ix) Přínosy segmentu Maloobchod 193 mil. Kč mil. Kč 2014 (I ix) 73,3 mil. Kč 2014 (I ix) 441 mil. Kč plán mil. Kč plán ,6 mil. Kč plán 2014

3 číslo 11 listopad esla miliardovou úsporu Přinášíme kvalitní produkty a spolehlivé služby. Spolehlivost V důsledku 35 úspěšných projektů se nám povedlo zlepšit výsledek o 575 milionů korun oproti roku Tento rok plánujeme dosáhnout zlepšení EBITU o 441 milionů korun a je velká pravděpodobnost, že splníme, co jsme si předsevzali. Petr Vojtek, vedoucí odboru obchodních analýz RAF, Unipetrol RPA Díky projektům provozní dokonalosti a iniciativám jsme v loňském roce zlepšili výsledek střednědobého plánu o 281 milionů korun. Letos máme v plánu dosáhnout zlepšení EBITU o 339 milionů, přičemž už prvních devět měsíců přineslo úspory ve výši 316 milionů korun. Jiřina Bonková, manažer optimalizace procesů, Unipetrol RPA V roce 2013 se Benzině podařilo dosáhnout úspor ve výši 193 milionů korun. Na rok 2014 má společnost v plánu úspory v hodnotě 92,6 milionu korun a ke konci třetího kvartálu byly výsledky velmi slibné Benzině se podařilo uspořit již 73,3 milionu. Artur Śladowski, jednatel společnosti Benzina mu plánu pro roky následně začaly vznikat projekty provozní dokonalosti, jejichž cílem bylo zlepšit jeho výsledky. A není to jen tu a tam kapka, ale pořádný proud. V současné době probíhá 38 projektů provozní dokonalosti a optimalizačních iniciativ, s nimiž máme ambice zlepšit EBIT střednědobého plánu, tedy zisk před zdaněním a úroky, o milionů korun, říká Jiřina Bonková, manažer optimalizace procesů Unipetrolu RPA. A jsme na dobré cestě díky projektům provozní dokonalosti a iniciativám jsme v loňském roce zlepšili výsledek střednědobého plánu o 281 milionu korun. Letos máme v plánu dosáhnout zlepšení EBITu o 339 milionů, přičemž první tři čtvrtletí přinesly úspory ve výši 316 milionů. Z nejvýznamnějších projektů, které již přinesly úsporu a budou přinášet úsporu i v následujících letech lze zmínit: 1. Zvýšení energetické efektivity (elektrická energie, vody, pára) Cílem projektu je optimalizace významné nákladové položky chemických podniků nákladů na energie a emisní povolenky. Unipetrol se systematicky zaměřil na tuto oblast v roce 2012 vytvořením projektů k střednědobému plánu. Projekty byly zaměřeny na zvýšení efektivity jednotlivých strojů a provozů, snížení ztrát tepla v rozvodech par i na optimalizaci řízení procesů. Jsou naplánovány další činnosti např. z oblasti vyššího řízení, další významné projekty v oblasti výroby a distribuce energie atd. 2. Snižování ztrát kyslíku Projekt zavedl kampaňovitý provoz kyslíkového aparátu ASU II a nyní šetři miliony korun ročně. Tento projekt je příkladem toho, že rozhodně neplatí, že proto, aby se nějaké peníze ušetřily, je vždy potřeba nějaké peníze investovat. 3. Optimalizace spotřeby/prodej pyrolýzního topného oleje Cílem projektu je zvýšit při spalování na energobloku etylenové jednotky podíl zemního plynu namísto pyrolýzního oleje, který lze prodat za lepší cenu. Projekt je tedy založen na pozitivním cenovém rozdílu mezi pyrolýzním olejem a zemním plynem. 4. Sekundární suroviny pro etylenovou jednotku stáčení BTX Cílem je rozšíření stávající stanice na stáčení benzenu, které umožní importovat druhotné vstupy pro etylenovou jednotku a zvýšit produkci benzenu. Pouze tyto čtyři projekty samotné generovaly v roce 2013 přínosy ve výši 100 mil. Kč, což představovalo podíl na celkových přínosech projektů provozní dokonalosti v petrochemickém segmentu ve stejném roce 38 %. Protože tak jako u většiny projektů provozní dokonalosti jsou přínosy rozprostřeny do více let, z daných projektů se očekává přínos i tento rok, a to ve výši 88 mil. Kč (26 %). Optimization office nastavil jasná pravidla pro registraci projektů provozní dokonalosti a iniciativ, jejich sledování a vyhodnocování. V souladu se systémem v PKN Orlen byl v Unipetrolu 1. února 2014 implementován on-line IT systém CA Clarity. Zavedením tohoto systému došlo ke sjednocení projektového řízení v celé skupině Unipetrol a PKN Orlen. Optimization office připravil a vydal směrnici, která stanovuje postupy při registraci projektů provozní dokonalosti a iniciativ, jejich sledování a vyhodnocování. Pro zlepšení fungování projektů jsou pravidelně organizovány schůzky, kterých se účastní i vedení společnosti. Každý měsíc jsou připravovány reporty, které shrnují, jak jsou jednotlivé projekty a iniciativy plněny z hlediska času i plánovaného finančního přínosu. Benzina provozní dokonalostí bojuje proti konkurenci V retailovém segmentu je provozní dokonalost jedním z nejdůležitějších faktorů, říká jednatel Benziny Artur Śladowski. Pomáhá nám dosáhnout lepších výsledků oproti konkurenci. Neustále zlepšujeme většinu našich činností, od faktorů, které jsou zásadní pro maloobchod, jako jsou zákaznický servis, dojem zákazníků a komunikace se zákazníky, až po oblasti, které jsou důležité pro efektivitu společnosti a její příjem. Všechny tyto iniciativy mají pozitivní vliv na naše výsledky. V roce 2013 se Benzině podařilo díky projektům a iniciativám zaměřeným na provozní dokonalost dosáhnout úspor ve výši 193 milionů korun. Na rok 2014 má společnost v plánu úspory v hodnotě 92,6 milionu korun a ke konci třetího kvartálu byly výsledky velmi slibné Benzině se podařilo uspořit 73,3 milionu. Nejvýznamnější projekty, které přinesly úsporu Nejdůležitější projekty jsou spojeny se zákazníky, díky těmto projektům je naše obchodní dynamika lepší, než jaké dosahuje zbytek trhu. Jsou za tím následující projekty: Projekt Customer view V rámci tohoto projektu jsme renovovali a oživili 130 stanic, abychom mohli zákazníkům nabídnout vysoký standard. Sociální média a nové komunikační kanály Tyto projekty přinesly našim stanicím nové zákazníky. Nová komunikační platforma Rozjeďte to naplno Tento projekt je zaměřen na zákazníky mladších věkových kategorií. Aktualizované instrukce k činnosti Nové pokyny a doporučení jsou více zaměřeny na naše zákazníky a servis, který jim nabízíme. Další projekty jsou zaměřeny na efektivitu Kontinuální měření hladin paliv Benzina připravuje nový moderní systém měření hladin skladovaných paliv v nádržích na čerpacích stanicích a navazujících kontrolních mechanismů. Nové standardy spolupráce Aplikujeme nový model spolupráce s našimi partnery na čerpacích stanicích. Jak probíhá kontrola Iniciativy zaměřené na procesní dokonalost monitorujeme na měsíční bázi. Status iniciativ je součástí maloobchodního měsíčního obchodního přehledu. Autorem dobrého nápadu, který povede k úsporám či zlepšení, může být kterýkoli zaměstnanec skupiny Unipetrol. Provozní dokonalost je založena na snaze každého jedince zamyslet se nad dalšími možnostmi úspor. Jak postupovat v Unipetrolu RPA a v Unipetrolu Services radí směrnice S-025/1. Kontakty pro případné dotazy jirina. telefonní číslo nebo

4 4 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol rozhovor Josef Kos: Největší důraz je třeba klást na komunikaci mezi lidmi a domluvu Unipetrol (ir, kk) Skupina Unipetrol zná svého etického ombudsmana. V prvních volbách v konkurenci dalších čtyř kandidátů uspěl Josef Kos z Unipetrolu RPA. Jako etický ombudsman funguje směnový mistr etylenové jednotky ve skupině Unipetrol od začátku listopadu. Jak si představuje výkon své nové funkce? Co byste chtěl ve funkci etického ombudsmana zlepšit? Domnívám se, že největší důraz je třeba klást na komunikaci mezi lidmi a domluvu. Chybí mi komunikace směrem dolů k zaměstnancům. Málo se s nimi hovoří. Proto vznikají nedorozumění typu porušení zákoníku práce, etického kodexu či pracovního řádu. Zaměstnanci jsou s nimi nedostatečně seznamováni, a z toho vznikají problémy a stížnosti pracovníků. Na druhou stranu vedoucí málo chodí mezi podřízené, málo s nimi hovoří a vznikají komunikační bariéry. Zde vidím největší pole působnosti etického ombudsmana. Můžete pojmenovat etické problémy, které vidíte kolem sebe? Potíže pramenící ze špatné komunikace mohou nastat již mezi kolegy. Vztáhnu-li to na etylenovou jednotku, kde řídím čtyřicetičlenný tým pokud s lidmi nebudu mluvit, objeví se brzy problémy nejen pracovního rázu, ale také neshody ve vztazích na pracovišti. Tomu je třeba předejít prací s každým podřízeným. Je s podivem, že nepříznivá provozní atmosféra se objevuje i ve funkcích a na pracovištích, kde jsou lidé na zcela jiné úrovni než provozní zaměstnanci. Záleží na tom, jak spolu kolegové dokážou mluvit a jak řídící pracovníci vedou své kolektivy. Máte z minulosti zkušenosti, které by vám mohly pomoci při výkonu funkce ombudsmana? Považuji za ně svou dlouholetou řídicí činnost. Pracuji ve vedoucí funkci již desetiletí a řídil jsem kolektivy od malého až po současný čtyřicetičlenný na etylenové jednotce. Tyto zkušenosti jsem získával během více než dvou desetiletí práce s lidmi. Jak kolegové přijali vaši kandidaturu? A co svému zvolení říkáte vy? Nejbližší kolegové byli nejdříve překvapeni, protože jsem byl navržen mimo svou výrobnu, ale pak mou kandidaturu přijali vcelku pozitivně, stejně jako výsledky voleb. Reakce nejbližších spolupracovníků, ale i zaměstnanců z širšího okolí byly vesměs kladné. Příjemným překvapením je fakt, že mě volilo více lidí mimo okruh etylenové jednotky a Petrochemie, kde pracuji. Se zvolením jsem nepočítal, a tak mne výsledek potěšil. Kdo bude mít zájem setkat se se mnou osobně, může přijít na velín etylenové jednotky, když je v práci směna A, nebo po předchozí dohodě za ním zajdu já, slibuje Josef Kos, směnový inženýr etylenové jednotky. Na etického ombudsmana kandidovalo pět zaměstnanců, vy jste od více než 500 voličů dostal téměř 200 hlasů. Jak silný podle vás máte mandát? Sílu mandátu ovlivnila relativně nízká účast voličů. Vysvětluji si ji obecným nezájmem lidí o jakékoli volby a pak se domnívám, že volby nebyly zorganizovány tak, aby se mohlo zúčastnit maximum směnařů. Nemyslím si, že mám silný mandát. Oslavil jste své zvolení? A co tomu říkají vaši nejbližší? Neslavil jsem, byl jsem v práci. A mí nejbližší očekávají, že to je práce navíc a budu mít o něco méně volného času. Pracovníci etylenové jednotky vás dobře znají, představte se ale i ostatním zaměstnancům skupiny Unipetrol, protože jako etický ombudsman budete zastupovat všechny. Do zálužské chemičky jsem vstoupil v září 1969 jako učeň, prošel jsem různými výrobnami starého závodu a od roku 1979 jsem na etylenové jednotce. Dalo by se říci, že patřím k inventáři, a občas se dívám, jestli nemám inventární číslo. Protože jsem tady již opravdu hodně dlouho, většinu lidí ve firmě znám a hodně lidí zná mě. Nebude proto problém mne kontaktovat. Jak vás budou moci kontaktovat ti, kteří budou očekávat pomoc od etického ombudsmana? Jednoduše. Mám služební telefon, číslo najdou na intranetu, a ve firemní elektronické poště mám ovou adresu. A nově je vytvořena schránka etického ombudsmana. Neočekávám, že by měl někdo problém se se mnou spojit. Kdo bude mít zájem setkat se se mnou osobně, může přijít na velín etylenové jednotky, když je v práci směna A, nebo po předchozí dohodě za ním zajdu já. Výsledky voleb etického ombudsmana Kolik zaměstnanců ve které lokalitě volilo Chempark Záluží AB Unipetrolu RPA 175 Unipetrol Praha 70 Polymer Institute Brno 66 Chempark Záluží Petrochemie 62 Paramo Kolín 54 Paramo Pardubice 37 Petrotrans Kralupy 15 Unipetrol Doprava Růžodol 14 Výzkumný ústav anorganické chemie 14 Unipetrol Doprava Kralupy 0 Vítězství kandidátů v jednotlivých lokalitách Chempark Záluží AB Unipetrolu RPA Josef Kos 115 hlasů Polymer Institute Brno Dana Dohnalová 58 hlasů Unipetrol Praha Jakub Smutný 55 hlasů Chempark Záluží Petrochemie Josef Kos 51 hlasů Paramo Kolín Jakub Smutný 37 hlasů Paramo Pardubice Jakub Smutný 30 hlasů Výzkumný ústav anorganické chemie Dana Dohnalová 8 hlasů Petrotrans Kralupy Dana Dohnalová 7 hlasů Unipetrol Doprava Růžodol Josef Kos a Jakub Smutný 6 hlasů Unipetrol Doprava Kralupy 0 hlasů Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty Kamil Černý Dana Dohnalová Josef Kos Jakub Smutný Pavel Švihla ETICKÝ OMBUDSMAN 19 hlasů 96 hlasů 196 hlasů 173 hlasů 23 hlasů Kontaktní údaje na etického ombudsmana /sm. A

5 číslo 11 listopad aktualita Každý zaměstnanec skupiny může být lídrem Unipetrol (jn) Poslední říjnovou středu se v nejvýše umístěném konferenčním sále v Praze v 27. patře City Tower sešlo 100 klíčových manažerů skupiny Unipetrol na jednom z tradičních setkání, která určují směr skupiny na další rok. Hlavními hesly, která zněla, byla letos tolik opakovaná provozní dokonalost (snaha o zvýšení účinnosti výroby) a leadership (vůdcovství). Členové představenstva prezentovali šéfům společností, segmentů či oddělení především cíle skupiny na příští rok důraz na maximálně efektivní výrobu, bezpečnost zaměstnanců a odvahu vést společnost a její zaměstnance do nových projektů. Marek Świtajewski, generální ředitel skupiny Unipetrol, zahájil setkání rozborem hospodářských výsledků skupiny za třetí čtvrtletí 2014 ve vazbě na stav výroby v jednotlivých měsících. Hlavními zájmy v příštím období pro celou skupinu bude optimalizace struktury kapitálové skupiny, rozvoj lidského kapitálu, výzkumu a vývoje. Chceme také zlepšit procesy v oblasti řízení kapitálových investic a sjednotit procedury a praxe v oblasti zdraví a bezpečnosti v rámci skupiny. Nadále se budeme věnovat ochraně životního prostředí. Budeme pokračovat v silné koncentraci na provozní a obchodní dokonalost, nastínil nejbližší budoucnost skupiny Marek Świtajewski. Unipetrol jsou ale hlavně lidé Andrzej Kozlowski, člen představenstva skupiny zodpovědný za strategii, představil myšlenku, že skupina může mnohem efektivněji fungovat tehdy, jestliže se každý její člen začne chovat jako lídr své pracovní pozice. Každý zaměstnanec může přispět ze své pozice k úspěchu společnosti, když dělá skvěle svou práci a posunuje ji stále dál. K uskutečnění toho cíle slouží i nedávno spuštěná platforma IDEA, která umožňuje každému ve skupině přijít s nápadem na zlepšení, vysvětlil Andrzej Kozlowski. Ředitel lidských zdrojů Michał Chmiel prezentoval průzkum spokojenosti zaměstnanců, který skupinu příští rok čeká. Odpoledne publikum zaujal ředitel strategie Grzegorz Kozieja sondou do odlišností a společných prvků mezi Čechy a Poláky, kterých ve skupině Unipetrol pracuje v současnosti necelá třicítka. Závěr konference odlehčila prezentace netradičních marketingových aktivit obchodních značek skupiny Unipetrol. Dorazili ambasadoři značky Mogul, jezdci Roman Kresta a Roman Častoral. Barvy Benziny a Vervy hájili mistr světa ve freestyle motocrossu Libor Podmol, který přijel přímo do sálu na motorce a dal publiku recept na salto vzad, a litvínovské hokejové hvězdy Martin Ručinský a Pavel Francouz, kteří čelili mnoha dotazům na strategii pro příští zápasy. Na sportu je krásné a úplně odlišné od businessu právě to, že si výsledek nemůžete naplánovat, uzavřel Martin Ručinský. Členové představenstva prezentovali především cíle skupiny na příští rok. V příštím období chceme také zlepšit procesy v oblasti řízení kapitálových investic a sjednotit procedury a praxe v oblasti zdraví a bezpečnosti v rámci skupiny. Nadále se budeme věnovat ochraně životního prostředí, nastínil nejbližší budoucnost skupiny Marek Świtajewski. Nejlepší světový freestyle motocrossový jezdec Libor Podmol, který hájí barvy Benziny a Vervy, vjel do sálu na motorce a dal publiku recept na salto vzad. aktualita Unipetrol v chemii podniká zodpovědně Unipetrol (md, ir) Čtyři společnosti ze skupiny Unipetrol mohou až do října 2017 užívat logo Responsible Care. Osvědčení o odpovědném přístupu k podnikání v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky, obhájily společnosti Unipetrol, Unipetrol RPA a Unipetrol Doprava. Čtvrtá společnost, Unipetrol Services, získala toto osvědčení poprvé. Je pro nás prioritou vyvíjet, vyrábět a dopravovat výrobky tak, abychom minimalizovali negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Jen za posledních pět let jsme proto do ochrany životního prostředí investovali miliardu korun, uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. Unipetrol obdržel osvědčení poprvé v roce 2000 a již pošesté jej obhájil. První osvědčení společnosti Unipetrol RPA bylo vydáno v roce 1996 a obhájeno bylo již poosmé, osvědčení pro Unipetrol Doprava bylo vydáno v roce 2011 a letos bylo obhájeno podruhé. Unipetrol Services, kterou Svaz chemického průmyslu České republiky ocenil za odpovědné podnikání poprvé, byla zároveň zapsána do Partnerského programu Responsible Care. Unipetrol může do října 2017 užívat logo Responsible Care. Osvědčení o odpovědném přístupu k podnikání v chemii uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky. Osvědčení pro Unipetrol převzal Martin Durčák, člen představenstva. Právě mu blahopřeje předseda odborového svazu ECHO Zdeněk Černý.

6 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol FOTOREPORTÁŽ DNES PŘEDSTAVUJEME čerpací stanice Benzina DEN NA ČERPACÍ STANICI Nejtěžší je natankovat na korunu přesně Pavel Sláma, ředitel pro HSE Unipetrolu, pracoval se zaměstnanci čerpacích stanic Benzina Laboratoř SGS má pro odběr vzorků paliv na čerpacích stanicích přesně stanovená pravidla. Mimo jiné je třeba po takzvané předtoči naplnit dvě lahve stejným palivem. Pavel Sláma točí litr Vervy Diesel. UNIPETROL (IR) Chtěl jsem se dozvědět více o fungování čerpacích stanic Benzina. Poznat činnosti, které běžný motorista nevnímá. Zjistit, jak je postaráno o zákazníky v oblasti pohonných hmot, gastro i doplňkového prodeje, vysvětluje Pavel Sláma, proč využil nabídky UNI novin a navštívil největší síť čerpacích stanic v České republice. V průměru každých 13 kilometrů dálnice je jedna veřejná pumpa. A pokud se započtou i okresky a neveřejné čerpací stanice, potkají řidiči v Česku v průměru pumpu na každém osmém kilometru. To znamená silné konkurenční prostředí, ve kterém se daří těm nejschopnějším. Během jednoho dne si Pavel Sláma prohlédl čerpací stanice v Jirkově, Chomutově a ve Slaném. Každá byla svým způsobem specifická, ale na každé stanici se přesvědčil, že zákazník je vždy na prvním místě. V takto konkurenčním prostředí ani jiná cesta neexistuje. A co mne nejvíce překvapilo? Obrovské vytížení čerpací stanice ve Slaném. Tato relativně malá čerpací stanice byla v kontinuálním obležení motoristů po celou dobu naší návštěvy a podle slov area manažerky Michaely Novotné se jedná o běžný stav. Bylo by perfektní, kdyby všechny čerpací stanice Benziny zaznamenávaly takový nával zákazníků, přeje si Pavel Sláma. Co když vzorek nevyhoví? Do své návštěvy na čerpacích stanicích jsem neměl detailní informace o způsobu kontroly kvality pohonných hmot a o postupech stanovených pro případ, že některý z kvalitativních parametrů nevyhoví, pokračuje Pavel Sláma. Pracovnice pojízdné laboratoře SGS Zlatuše Doležalová a ředitel kvality Benziny Václav Loula detailně vysvětlili, které parametry jsou u jednotlivých pohonných hmot sledovány, jak se mění v závislosti na ročním období, a co následuje, pokud některý z parametrů nevyhoví. Přesvědčili mne, že o řidiče je velmi dobře postaráno, pochválil oba průvodce Pavel Sláma. Vedle odběru vzorků pro kvalitativní analýzu si Pavel Sláma vyzkoušel kontrolu na přítomnost vody v nádrži na pohonné hmoty, seznámil se s vybranými činnostmi práce v shopu a se stáčením pohonných hmot. S řidičem společnosti Petrotrans Romanem Babkou jsme diskutovali způsob zajištění proti smíchání pohonných hmot, bezpečnostní podmínky stáčení a důvody používání ochranných pomůcek, doplňuje Pavel Sláma. Setkal jsem se s příjemnými lidmi Díky návštěvě tří různých čerpacích stanic (Benzina, Benzina plus a Orlen) Pavel Sláma nahlédl do práce jejich obsluhujícího personálu. Kromě jiné obchodní značky na totemu ale nezaznamenal žádné rozdíly. Na všech čerpacích stanicích jsem se setkal s příjemnými lidmi, kteří se snaží poskytnout zákazníkům perfektní služby. Počínaje area manažerkou přes partnery na jednotlivých stanicích až po obsluhu čerpacích stanic, komentoval Pavel Sláma s uznáním, které opřel i o názory oslovených řidičů: V rámci rozhovoru se zákazníky jsem se přesvědčil, že jsou velmi spokojeni s kvalitou pohonných látek i dalšími službami a rádi se vrací. A jak se Pavel Sláma dívá na práci obsluhujícího personálu na čerpacích stanicích, které společnost Benzina na českém trhu provozuje? Považuje ji za zajímavou? Určitě. Pro lidi, kteří mají rádi každodenní styk se zákazníky, práci, která není monotónní, se jednoznačně jedná o velmi zajímavou činnost. Děkuji za péči, kterou mi kolegové z Benziny věnovali, a přeji jim mnoho spokojených zákazníků, kteří se budou vždy rádi vracet. Musím potvrdit, že pro to dělají maximum. Václav Loula, ředitel úseku jakosti společnosti Benzina, upozorňuje na povinné prvky z hlediska legislativy, které výdejní stojan musí mít označení produktu, štítky ČSN EN norem a pečeť Českého metrologického institutu. Vedle reklamního terčíku o volném WiFi připojení je vylepena i pečeť kvality. Při inventurách, nebo v p tomnost vody na dně nád s vodou zbarví. Během tes

7 číslo 11 listopad Pavel Sláma přihlíží, jak pracovnice pojízdné laboratoře SGS Zlatuše Doležalová plní potřebné množství Vervy Diesel pro bod vzplanutí motorové nafty. V laboratoři se ještě dělala destilační zkouška. Pavel Sláma čelil i výrazně specifickým požadavkům. Na čerpací stanici Benzina plus v Jirkově pomohl řidičce a jejím třem kamarádkám načerpat benzin za přesně stanovenou částku a nepřesáhl ani o haléř. Mezi pravidelné činnosti obsluhujícího personálu čerpacích stanic patří doplňování regálů zbožím, aby si zákazník mohl co nejlépe vybrat. Pavel Sláma právě doplňuje motorové oleje Mogul z produkce společnosti Paramo. řípadě pochybností se provádí jednoduché měření tyčí, při kterém se zjišťuje přírže s PHM. Pavel Sláma maže konec tyče indikační pastou, která se při kontaktu tu voda v nádrži prokázána nebyla. Pavel Sláma se zúčastnil i stáčení tří druhů paliva z automobilové cisterny společnosti Petrotrans do podzemních zásobníků čerpací stanice Benzina plus ve Slaném. Řidič Roman Babka vysvětluje mimo jiné jak postupovat, aby nedošlo ke smísení paliv. S Pavlem Slámou probírá také bezpečnostní podmínky stáčení paliv a důvody používání ochranných pomůcek.

8 8 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol AKTUALITA Benzina oslavila Mezinárodní den kávy nejen na čerpacích stanicích Benzina vyrazila s lahodnou kávou ze Stop Cafe přímo do ulic rušných měst. Hostesky se speciálními barely s kávou na zádech čekaly na řidiče na pražských a plzeňských křižovatkách. Zkrátka nepřišli ani zákazníci čerpacích stanic Benzina, kteří ke kávě dostali zdarma oblíbenou čokoládu Toblerone. Na vybraných čerpacích stanicích připravili vyškolení baristé řidičům kávu podle jejich přání a ukázali jim, že pít kávu na čerpací stanici může být velmi příjemným zážitkem. Káva se pila také před budovou Gemini v Praze a baristé byli k dispozici i pro zaměstnance na pražské centrále. Káva a řízení k sobě neodmyslitelně patří. Na čerpacích stanicích je to jasně nejoblíbenější horký nápoj. Napadlo nás proto, že v souvislosti s Mezinárodním dnem kávy nabídneme řidičům kávu i tam, kde by si ji třeba rádi dali, ale Díky Benzině se 29. září dopoledne pila káva ze Stop Cafe také v Praze na křižovatce ulic Anglická a Bělehradská. nemají tu možnost, například právě při čekání na křižovatkách, vysvětluje Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu společnosti Benzina. Řidiči, kterým byla káva nabídnuta přímo na rušných křižovatkách v Praze a Plzni, byli nadšení. Rozdalo se šálků kávy. V Praze mohli řidiči naše hostesky potkat například na křižovatkách U Bulhara, na Vítězném náměstí nebo na křížení Plzeňské a Radlické ulice. V Plzni hostesky rozdaly na dvou místech a během pár hodin celkem 825 šálků kávy. Benzina oslavila Mezinárodní den kávy i se zaměstnanci v Praze v budově Gemini. Dva profesionální baristé jim připravovali kávu přesně podle jejich chutí a přání, vysvětlili jim základy pro přípravu dobré kávy, nabídli jim speciální příchutě a jako pozornost přidali čokoládu Toblerone. Pro zájemce připravili i ledové frappé. SOCIÁLNÍ SÍŤ Benzina oslavila 60 tisíc fanoušků! Facebookové stránky společnosti Benzina mají již více než 60 tisíc příznivců! U této příležitosti uspořádala Benzina pro své fanoušky speciální soutěž. Příznivci facebookové stránky společnosti Benzina si během třetího říjnového týdne mohli při jednoduché hře otestovat řidičské dovednosti, dvanáct nejšikovnějších vyhrálo zajímavé ceny. Od 16. do 23. října si mohli pomocí jednoduché hry otestovat své řidičské dovednosti při překonávání překážek ovládáním auta, které v průběhu jízdy čím dál více zrychlovalo. Ti nejlepší, kteří se dokázali vyhýbat nástrahám na trati nejdéle, vyhráli 3 tablety a 9 dárkových balíčků od Benziny. Aplikaci si během týdne vyzkoušelo přes uživatelů. Benzina, která nedávno spustila profilové stránky i pro Vervu a Stop Cafe, je na Facebooku podle analýz agentury Socialbakers již od března letošního roku lídrem v kategorii průmyslu a také na prvním místě mezi stránkami s nejrychleji rostoucím počtem fanoušků. PRO ŘIDIČE 8x denně plnou nádrž od Benziny Benzina připravila pro své zákazníky na čerpacích stanicích další lákavou akci. Osmkrát denně mají možnost vyhrát plnou nádrž paliva. Po dobu devíti týdnů Benzina rozdává 8x denně Grand karty v hodnotě Kč na nákup pohonných hmot. Každý akční den přinese osm nových výherců. Benzina udělá radost více než pěti stům zákazníků. Šanci mají všichni zákazníci, kteří v tomto období u Benziny natankují minimálně 30 litrů pohonných hmot a speciální kód z účtenky zašlou buď prostřednictvím SMS zprávy, nebo pomocí formuláře na webových stránkách soutěže. Výhru získá ten zákazník, který jako první svůj kód registruje v takzvané šťastné chvilce. Těchto chvilek je každý den v týdnu osm. Akce začala 20. října a končí v neděli 21. prosince letošního roku. Akci Benzina propaguje na svých čerpacích stanicích i na Facebooku a v rozhlasových spotech. V duchu kampaně Vyhraj 8x denně se nese i soutěž probíhající na facebookových stránkách Benziny. Každý týden v pátek až do 22. prosince tu mohou příznivci stránky vyhrát 8 dárkových balíčků od společnosti Benzina. Podmínky soutěže jsou jednoduché každé pondělí se na Facebooku objeví výzva, aby fanoušci například zdokumentovali a sdíleli fotografii, jak natankovali 30 litrů, či napsali, kam by nejraději vyjeli s plnou nádrží paliva a proč. Odměněni budou vždy autoři osmi nejoriginálnějších odpovědí k dané výzvě. Po dobu devíti týdnů Benzina rozdává 8x denně Grand karty v hodnotě Kč na nákup pohonných hmot. NataNkuj 30l získáš účtenku zadej kód Natankuj nejméně 30 litrů PHL. Na spodní části účtenky najdeš soutěžní kód a webovou adresu. Svůj kód zadej pomocí SMS nebo webového formuláře. Více informací najdete na: Soutěž probíha od

9 UNI verzal Příloha UNI novin Strana III Investice do vzdělání se časem zhodnotí

10 UNIVERZAL 3/2014 str. II Editorial Vzdělávání nikdy nekončí Vážení přátelé, vítám vás na stránkách další přílohy UNI novin. Téma podzimního UNIverzalu, tedy vzdělávání, mi udělalo velkou radost. Nejenže se toto téma k podzimu hodí, neboť na všech stupních vzdělávacího procesu usedáme do lavic poprvé v tomto období, ale zároveň je základním úkolem skupiny Unipetrol v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Vzdělávání je proces, který můžeme rozdělit do dvou částí. Na jedné straně stojí teoretické znalosti, které získáváme na různých stupních škol, a na druhé praktické dovednosti, k nimž se často dostáváme až v okamžiku, kdy nastoupíme do svého prvního zaměstnání. Mnoho absolventů proto zažívá překvapení z toho, že pracně nabyté vědomosti z knížek jim v práci mnohdy nestačí a je nutné je doplnit praxí. Proto se ve skupině Unipetrol vzděláváním zaměstnanců zabýváme důkladně. Za výsledky každé firmy je totiž nutné hledat její pracovníky, kteří s vyšším vzděláním, více zkušenostmi a delší praxí odvádějí kvalitnější práci. To je důvod, proč naše skupina investuje nemalé finanční prostředky i mnoho energie do vzdělávacích aktivit. Víme, že to jsou náklady, které se časem vrátí. Unipetrol nepodporuje jen své zaměstnance, ale vzdělávání obecně. Dlouhodobě spolupracuje například s VŠCHT Praha a SŠ EDUCHEM Meziboří. Mezi zajímavé projekty, které Unipetrol podporuje, patří Hodiny moderní chemie, kdy studenti vysoké školy navštěvují základní a střední školy v regionech s přednáškami zatraktivněnými efektními chemickými pokusy, a takzvaná Chemická maturita, kdy studenti zpracovávají prezentaci na zadaná témata z oblasti chemie. Velký úspěch má Vědecký jarmark, akce zaměřená na popularizaci chemie, která je určena pro širokou veřejnost. Obrovským přínosem pro vzdělávání je pak zbudování UniCRE Výzkumně vzdělávacího centra v Chemparku Záluží. Za tímto projektem stojí Výzkumný ústav anorganické chemie a investice do moderního vybavení laboratoří Centra převyšuje 200 milionů korun. Vážení přátelé, všechno, co stagnuje, je odsouzeno k zániku. A proto je na každém z nás, aby věnoval svému osobnímu rozvoji, posunu vpřed, patřičnou pozornost. Nejvyšší dosažené vzdělání Zá kladní Vzdělanostní struktura skupiny Unipetrol Firemní vzdělávání rozdělené podle účastníků (za rok 2013) Vyučení Středoškolské 5,2% 31,3% 43,7% 19,8% Rozložení oborů stávajících zaměstnanců ve skupině Unipetrol (%) Ostatní obory 48,9 12,5 Chemie 17,2 8,6 5,6 7,2 Stavebnictví Ekonomické obory Rozvoj Strojírenství Elektro Jazyková výuka Vysokoškolské Marek Świtajewski předseda představenstva a generální ředitel Unipetrolu Odborné vzdělávání 6 846

11 UNIVERZAL 3/2014 str. III Šikovní mladí lidé mají v Unipetrolu vždy otevřené dveře. Důkazem je například takzvaný Junior program, v jehož rámci Unipetrol oslovuje prostřednictvím veletrhů a kontaktních dnů na vysokých školách a univerzitách čerstvé vysokoškoláky nejrůznějších oborů. Junior program je šancí pro mladé Společnost touto cestou mladým lidem nabízí možnost získat pracovní zkušenost ve skupině Unipetrol. Ti, kteří přesvědčí o svých kvalitách a spolupráce s nimi je hodnocena jako přínosná, mohou zůstat v řadách zaměstnanců i nadále. Pod dohledem nadřízených se dále rozvíjejí, a to jak profesně, tak osobnostně. Nasbíráte důležité zkušenosti Jedním ze stávajících zaměstnanců Unipetrolu, kterého do firmy přivedl právě Junior program, je vedoucí sekce procesního inženýrství Unipetrolu RPA Martin Růžička. Jak se na tuto zkušenost dívá dnes? Junior program je ideální příležitostí, jak získat první důležité pracovní zkušenosti poznat velké množství pracovníků a nasbírat maximum informací o společnosti napříč všemi jednotkami. Absolventům je umožněno spolupracovat na rozmanitých projektech a úkolech. Vedle zkušených nadřízených i kolegů tak mají velký prostor pro další vzdělávání v oblastech důležitých pro jejich budoucí rozvoj. Investice do vzdělání se časem zhodnotí Skupina Unipetrol se snaží celoživotní vzdělávání svých zaměstnanců dlouhodobě podporovat, a to nejen vynakládáním vlastních finančních prostředků, ale i využitím interních lektorů a účastí v projektech v rámci dotačních programů. Vzdělávání zaměstnanců začíná od jejich nástupu do společnosti. Někde stačí pro výkon dané pozice zaškolení, jindy musí nový zaměstnanec absolvovat dlouhodobý výcvik, stanovené kurzy a zkoušky, které zajistí dotyčnému požadovanou kvalifikaci. V minulém roce vynaložily společnosti skupiny Unipetrol na vzdělávání zaměstnanců téměř 8 milionů korun. Školení předepsaných legislativou nebo interními předpisy se zúčastnilo osob, téměř osob absolvovalo profesní vzdělávání, odborné semináře a kurzy, a tři stovky zaměstnanců navštěvovaly jazykové kurzy. Vzdělávací kurzy připravujeme na míru potřebám Vzdělávání se ve skupině Unipetrol zaměřuje nejen na školení ze zákona a veřejně organizované kurzy, ale i na firemní kurzy přímo na míru pro rozvoj a rozšíření znalostí či dovedností zaměstnanců. K tomu Unipetrol využívá jak spolupráce se vzdělávacími agenturami a školami, tak své interní lektory. A nesmíme zapomenout na on job training, což znamená učení se praxí. Několik příkladů z poslední doby: V rámci sjednocování procesů ve skupině PKN byl v Unipetrolu zaveden systém pro evidenci projektů Clarity a nový nákupní systém Connect. Uživatele bylo třeba naučit, jak mají s novými elektronickými systémy pracovat. Zaměstnanci finančních útvarů absolvovali na míru připravené školení Mezinárodních účetních standardů IFRS. Pro vybrané zaměstnance skupiny Unipetrol bylo zorganizováno odborné školení na specializovaná témata v oblasti projektového řízení. V souvislosti s obnovením procesu hodnocení zaměstnanců v šesti společnostech skupiny servisovaných Unipetrol Services se všichni hodnotitelé (cca 400 osob) na jaře tohoto roku mohli zúčastnit školení na téma Jak vést hodnoticí rozhovor. Pro vybrané manažery a specialisty z Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services byl zajištěn specializovaný kurz metody Analýza kořenových příčin (metoda pro efektivní řešení problémů). V současné době probíhá modulové firemní vzdělávání pro vybrané manažery Unipetrolu RPA v oblasti tzv. soft skills (měkké dovednosti), kde si účastníci prohlubují své dovednosti v oblasti komunikace, prezentace, vedení lidí atd. Rozsáhlé, co se týče počtu účastníků, je zákonné školení 4 Vyhl. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, kterého se celkem zúčastní cca osob. Skupina se zúčastnila i projektů s dotací EU, například Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR, který organizoval Svaz chemického průmyslu a skončil v minulém roce.

12 UNIVERZAL 3/2014 str. IV Rozhovor Rozhovor s rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Karlem Melzochem o tom, jaké chemické obory jsou mezi mladými lidmi v kurzu a které jsou popelkou. O tom, jací jsou dnešní studenti a co jim nabízejí průmyslové podniky, které by mladé talentované chemiky potřebovaly, aby zvládly generační výměnu. A také o tom, co ho na chemii stále fascinuje. Karel Melzoch: Chemie mě stále fascinuje Vaše škola má více než 170letou tradici výuky technické chemie. Jak je to v současnosti se zájmem mladých lidí o studium této náročné vědy? Jsou obory, na kterých máme plno, až přeplněno. Jeden z těch velice atraktivních oborů je Forenzní analýza. Mnoho lidí si vybaví kriminalistiku, dobrou reklamu nám dělají televizní seriály, ale všichni absolventi samozřejmě neskončí v kriminalistických laboratořích. Dostanou velmi slušný základ chemie, analytiky, zpracování výsledků, jejich interpretace včetně právních dopadů a celkového vyhodnocení případu. Vlastně všechny akreditované laboratoře se dnes zabývají forenzní analýzou. Řeší kvalitu potravin, pohonných hmot, veškerých materiálů, spadá sem třeba analýza požářišť a řada dalších oblastí. Naši absolventi oboru Forenzní analýza jsou obecně uplatnitelní. Dalším úspěšným oborem, který má blíž k tradiční chemii, je Výroba a syntéza léčiv. Tento tradiční chemický obor jsme doplnili o medicínské a biologické předměty, ale nekonkurujeme lékárníkům zaměřujeme se na výrobní praxi. Máme jej na všech čtyřech fakultách a je o něj obrovský zájem, protože absolventi pak mohou jít do výzkumu, ale hlavně jsou uplatnitelní ve výrobní praxi, ve farmaceutických firmách od těch, které vyrábějí generická léčiva ve velkém, až po nějaké speciality. A na pomyslných stupních vítězů se jako třetí nejpopulárnější obor umístila i Potravinářská a biochemická technologie. A které obory příliš netáhnou? Z dlouhodobějšího pohledu to jsou bohužel ty tradiční chemické a technologické. Mladé lidi příliš nezajímá třeba organická a anorganická technologie, některé potravinářské technologie, technologie paliv, vody a podobně. A přitom jsou to obory, v nichž průmysl absolventy potřebuje. A my zde zase potřebujeme pomoc ze strany průmyslu, aby naši studenti viděli, že cesta tímto směrem je perspektivní a že pokud tyto obory vystudují, budou mít slušné uplatnění. V posledním období překvapivě zaznamenáváme zvyšující zájem studentů právě o tyto tradiční průmyslové obory, i když bychom takových uchazečů na škole uvítali ještě více. Vidíte nějaký vývoj v postojích a motivaci mladých lidí, kteří nastupují ke studiu na vaši školu? Dnešní mladí lidé jsou sví, jsou odrazem naší doby, produktem toho, jak si je společnost vychovala. Mají fůru dovedností, které my, jako starší generace, nemáme. Naprosto se sžili s elektronickými médii, s mobilní komunikací, mají spoustu zájmů a hlavně možností. Berou život tak, jak přichází a co jim přináší. Tady je velký rozdíl v přístupu, ve filozofii mezi českým studentem a třeba čínským, a to v tom, že český student studuje, co ho baví, čínský, nebo student ze západu, studuje to, co ho bude živit. U nás většina mladé generace žije přítomností, co bude po studiu, neřeší. I když jsou mezi nimi samozřejmě i tací, kteří vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout. Vyskytují se na vaší škole výjimečné talenty? Jsou tady a je to radost. Například mladí lékaři často odcházejí do zahraničí za vyšším výdělkem. Jak je to u mladých špičkových chemiků? Funguje to tak i v chemii, a my chceme, aby studenti jezdili do zahraničí. Nabízíme jim zejména program Erasmus, teď Erasmus plus, v rámci kterého mohou vycestovat jednou v bakalářském, jednou v magisterském a jednou v doktorském studiu. Nebo pokud jejich vedoucí a školitelé mají nějaké zahraniční projekty, vyjíždějí v rámci těchto projektů, na jejichž řešení se podílejí. A stejně tak k nám přijíždějí studenti z různých zahraničních univerzit, už i na VŠCHT je kosmopolitní prostředí. Ale v pořádku je i to, že naši absolventi odcházejí do zahraničí, je to jejich volba a je to běžné všude ve světě. Záleží jen na nich, jestli tam zakotví, nebo se vrátí zpátky. Myslím si, že tato otevřenost světu je přínosná a potvrzuje, že absolventi VŠCHT Praha se ve světě neztratí. Vnímá škola potřeby chemického průmyslu z hlediska přílivu mladých odborníků? Jak na ně reaguje? Už z názvu naší školy jsme škola chemicko-technologická je vidět propojení s praxí. Technologie se bez praxe dělat nedají. Nějaké vazby tu jsou, ale je pravda, že v minulosti byly mnohem intenzivnější. V současné době má řada firem zahraničního vlastníka, který tu má výrobní základnu, ale už ne vzdělávací a výzkumnou. Řada nadnárodních firem má matky v jiném státě, a tím pádem i výzkum a partnerskou univerzitu. V tomto ohledu se situace změnila poměrně dramaticky. Druhou ranou byla finanční krize. Firmy omezily zbytné věci, a vzdělání, výzkum a vývoj v té první fázi jako zbytné vyhodnotily. Jako rektor se dostávám na Ministerstvo průmyslu a obchodu na Fórum průmyslu a vysokých škol a po všechna ta léta, co tam chodím, se tam hraje stále stejná písnička průmysl brečí, že nemá přísun mladých absolventů. A přitom vysoké školy jsou dostatečně flexibilní, jen potřebujeme určitou podporu. Na rovinu průmysl toho mladým moc neposkytuje. Když studenti pořádají veletrhy práce, je tu řada firem, u stánků je celý den rušno, ale my bychom potřebovali, aby se to promítlo i do každodenní praxe. Týká se to i Unipetrolu, ale naštěstí v tomto případě je to v řešení, vzájemná spolupráce startuje. Už téměř čtyři desítky let se zajímáte o chemii. Je stále ještě něco, co vás na ní překvapuje? Samozřejmě, že je. Protože když děláte vědu, je to v podstatě neohraničený prostor. Nikdy dopředu neodhadnete, kam se poznání může posunout. Ta hranice se posouvá dál a dál s každým novým poznatkem. Taky mě někdy překvapují názory lidí, kteří brojí proti chemii. Ale chemie je život! Láska je chemie, prostě všechno v nás i kolem nás. Když se dívám na reklamu, že například ten a ten jogurt neobsahuje chemii, zajímalo by mě, co v těch kelímcích tedy je? Zřejmě vakuum, a hodně hluboké, aby se to skutečně obešlo zcela bez chemie. Společnost je momentálně nastavena tak, že se brání všemu chemickému. Samozřejmě, všeho s mírou, ale je třeba najít zlatou střední cestu. Není to ani levý příkop, ani pravý, skutečně je třeba se držet středové čáry a jít po ní. A vzít si z toho to, co je prospěšné. Odmítání chemie není cesta. Lidstvo si navyklo na určitou úroveň, a bez chemie se neoblékneme, nenajíme, nebudeme bez ní dýchat, pít, nic. Je to fascinující obor a myslím si, že mladým lidem poskytuje nespočet příležitostí k realizaci, a nejen přímo v chemii. Snažíme se vychovávat univerzálně použitelné absolventy pro řadu oborů, do kterých je život zavane.

13 UNIVERZAL 3/2014 str. V Centrum UniCRE spojí výzkum a praxi Nový projekt má přilákat mladé zaměstnance Více než 200 milionů korun, to je investice do nového moderního vybavení laboratoří a přístrojů UniCRE Výzkumně vzdělávacího centra v Chemparku Záluží. Buduje jej Výzkumný ústav anorganické chemie, zkráceně VÚAnCh, který chce prostřednictvím centra zintenzivnit a zefektivnit výzkum a vývoj v oblasti průmyslové chemie a environmentálních technologií. Prostor zde dostanou nejperspektivnější výzkumné směry. A co je podstatné výsledky výzkumu se budou co nejrychleji dostávat do praxe, takže přispějí k rozvoji průmyslu nejenom v České republice. Pro potřeby centra jsou rekonstruovány tři budovy v Chemparku Záluží, ale především jde o hlavní budovu a takzvanou pokusnou základnu, unikátní testovací zařízení, které je výjimečnou součástí celého projektu. Základní zaměření centra odpovídá typické struktuře chemického průmyslu. Hlavní výzkumné aktivity UniCRE se opírají o tři samostatné výzkumné programy: EFFRET (EFFicient REfining Technologies) Výzkum technologií pro efektivní a ekologicky šetrné využití energetických surovin ve výrobě motorových paliv ADPET (ADvanced PEtrochemical Technologies) Výzkum petrochemických technologií a postupů pro přípravu surovin pro výrobu polymerních materiálů RENTECH (Renewable and ENvironmental TECHnologies) Výzkum technologií pro trvale udržitelné využití obnovitelných energetických surovin a snižování emisí škodlivých látek Chemický průmysl potřebuje mladé talenty a UniCRE je bránou, kudy mohou nadějní mladí chemici proudit tam, kde je jich nejvíc třeba. Nabízí jim například zahraniční stáže na renomovaných pracovištích, což jinde není běžné. I o tom je rozhovor s Jaromírem Ledererem, místopředsedou představenstva VÚAnCh a vědeckým ředitelem centra UniCRE. Jaký je poměr mladých lidí mezi zaměstnanci UniCRE? Jedním z taxativních indikátorů pro budované centrum je dosáhnout významného omlazení týmu, který je v našich podmínkách obvykle věkově pokročilejší. Do výzkumu jsou zapojováni studenti doktorského studia, postupně nastupují též absolventi vysokých škol. Pokud tedy ve výzkumu budeme označovat jako mladé pracovníky do 35 let, zastoupení této věkové kategorie dosahuje 26 %. Do budoucna se podíl mladých bude nadále zvyšovat. Jak centrum spolupracuje s vysokými školami? Centrum UniCRE má ve svém názvu slovo education = vzdělávání, což předznamenává značný zájem centra podílet se na výchově mladých zájemců o chemii. Je to dáno jak obecnou potřebou našeho chemického průmyslu, tak dlouhodobým záměrem Unipetrolu a též UniCRE pečovat o kvalifikovanost a vzdělání stávajících i nově nastupujících zaměstnanců. Samo UniCRE ovšem nemá akreditaci vzdělávací instituce a z této skutečnosti přirozeně vyplynula spolupráce s vysokými (a též se středními) školami. A tak je dnes na nejvyšší smluvní bázi rozvíjena spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v hlavních oborech, což jsou technologie ropy, petrochemie, organická technologie, polymerní chemie a chemické inženýrství. VŠCHT Praha ovšem není jedinou vysokou školou, se kterou rozvíjíme těsnou spolupráci. Naším partnerem je i ústecká univerzita (UJEP), se kterou jsme také podepsali dohodu o spolupráci ve výzkumu a výuce. Výzkumné kontakty formou společných diplomových a doktorských témat máme též s pardubickou univerzitou, resp. její chemicko-technologickou fakultou. Přes studenty se realizuje těsné partnerství s předními profesory a docenty těchto škol, tedy špičkovými pracovníky v oboru. Existují nějaké zajímavé projekty založené na spolupráci se studenty VŠ? Centrum UniCRE v posledním období popsanou formou spoluřeší celkem 15 doktorských dizertačních prací, tedy ucelených vědeckovýzkumných projektů. Vesměs se jedná o témata blízká rafinerskému a petrochemickému zpracování ropy a problematice obnovitelných surovin. Rád bych zde zmínil také společně řešenou problematiku chemického využití biomasy, teorii pyrolýzy a chemických reaktorů, transformace aromátů na farmaceutické komponenty, moderních katalyzátorů nebo selektivní amoxidaci a podobně. Oceňují studenti výjimečné pracoviště, chápou jeho význam pro svou budoucí kariéru a chtějí zde pracovat? Jsem rád, že studenti chemici zůstávají racionálními lidmi, a tedy je zajímá moderní a perspektivní pracoviště, se kterým mají zájem spojit svůj profesionální život. Samozřejmě s vizí perspektivy v celém Unipetrolu a také nedivme se s možnostmi kariérního růstu a podmínkami pro osobní život. Rozhovorů na toto téma absolvuji řadu. Ovšem, upřímně řečeno, pokud by naše pracoviště bylo blízko Prahy, museli bychom patrně vybírat z podstatně většího počtu zájemců. V lokalitě mezi Mostem a Litvínovem je jich méně. A jaké možnosti centrum nabízí mladým perspektivním zaměstnancům? Centrum jednoznačně sází na mladé pracovníky s novými nápady a energií. Abychom prohloubili jejich znalosti a zkušenosti a aby se ostříleli, vysíláme mladé inženýry na zahraniční stáže na renomovaná pracoviště. To máme dokonce pevně zakotveno v naší personální strategii. Doposud se stáží zúčastnilo deset pracovníků, což je, myslím, ve srovnání s běžnou praxí u nás mimořádné číslo. A pokud si uvědomíme náklady spojené s dlouhodobějším zahraničním pobytem, které jako centrum hradíme, je patrné, že jako benefit má tato aktivita pro naše mladé kolegy zásadní prioritu. Jak se může mladý člověk se zájmem o chemii přihlásit a zapojit do výzkumných úkolů? Chemický výzkum je vždy otázkou nových nápadů a idejí, ale na druhé straně také otázkou plánování, organizace a řízení. Zapojení jednotlivce zvenku, aby si zaexperimentoval na infrastruktuře UniCRE v lokalitě Chemparku Záluží, si umím představit jen tak, že se zapojí do studia chemie na příslušných školách. Jak jsem uvedl, máme velmi těsnou spolupráci s řadou vysokých a středních škol. Ta je vždy zaměřena na podporu studia chemie a rozvoj zájmu o chemický výzkum. Věřím, že přes tento systém se nám žádný mladý Heyrovský nebo Wichterle neztratí.

14 UNIVERZAL 3/2014 str. VI Vědecký jarmark měl rekordní návštěvnost Zatím dvakrát proběhl Vědecký jarmark, který má jediný úkol zpopularizovat chemii, přitáhnout k této užitečné vědě širokou veřejnost, předvést zejména dětem a mladým lidem, jak zajímavá může být. První ročník akce se uskutečnil loni a na jeho mimořádný úspěch navázal druhý, letošní ročník. Loňský Vědecký jarmark uspořádala nezisková organizace Věda nás baví spolu s vysokými školami VŠCHT a ČVUT a s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Podílely se na něm ale i další školy a instituce, například společnost Unipetrol, která zde měla svůj stánek. Akce, která se konala na Vítězném náměstí v Praze, přitáhla neuvěřitelné množství návštěvníků bylo jich na deset tisíc! Sešli se tu žáci, studenti v rámci školami organizovaných návštěv, ale také nespočet dětí s rodiči. Zástupci fakult a partnerů akce předvedli návštěvníkům různé chemické pokusy a vysvětlili jejich spojitost s běžným životem. Například se děti mohly naučit, jak se čistí pitná voda nebo jaké je složení cukrů ve fastfoodu, jak fungují bezpečnostní prvky v autech, ve kterých každý den jezdíme, a další věci. Návštěvníci si měli možnost některé pokusy sami vyzkoušet nebo si ověřit své dovednosti a znalosti v soutěžních kvízech. Návštěvnický rekord byl překonán Letošní účast na Vědeckém jarmarku byla ještě vyšší než loni. Na dejvickém Vítězném náměstí se sešlo celých třináct tisíc návštěvníků. Každý z nich si mohl v rámci 62 expozic pod širým nebem třeba zahrát na parfuméra, detektiva či vytvořit vlastní sopku. Třeba na stánku pojatém v duchu hesla Fuelling the future školáci mohli soutěžit a otestovat své znalosti s mobilní aplikací Zažij chemii. Zcela novou zábavu jim poskytnul přístroj Oculo rif, který umožňuje díky speciálním brýlím prožít virtuální realitu. Nejpopulárnější byla jízda na horské dráze, která byla natolik věrohodná, že obsluha Oculo rifu děti musela jistit před pádem, říká Daniela Hlinovská, která na Vědeckém jarmarku zastupovala skupinu Unipetrol. Fuelling the future nabízel poprvé také oddechové místo pro učitele. Měli možnost načerpat síly v kyslíkovém baru a seznámit se s novou soutěží Jak se to vyrábí, kterou společnost Unipetrol spustila na Facebooku Zažij chemii. V České republice je stále málo absolventů technických a přírodovědných oborů, i když jsou v průmyslu velmi zapotřebí. Co se týče chemie, Vědecký jarmark je jednou z cest, která vede k cíli. Ukazuje, že věda může být plná dobrodružství, a podporuje v dětech zájem o bádání. Hodina moderní chemie je udičkou pro děti S popularizačním projektem Hodina moderní chemie začala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze v roce Studenti VŠCHT Praha navštěvují základní a střední školy v regionech s přednáškami, které pro žáky zatraktivní efektními chemickými pokusy. Roční rozpočet tohoto projektu je 1 milion korun, ale navštívené školy neplatí nic. VŠCHT Praha využívá zdroje z projektů, z ministerstva školství a také od firem, z nichž nejvýznamnějším sponzorem je Unipetrol. Projekt Hodina moderní chemie je zábavná udička, na kterou se děti chytí a těší se na další pokračování, jež je vede dál a dál do tajů chemické vědy. Student vysoké školy je pro žáky erudovaným odborníkem, který však mluví jejich jazykem. Populárně-odborný výklad je interaktivní a plný praktických příkladů. Zájem škol je obrovský. Zatímco v roce 2010 se přednášky uskutečnily na 35 školách, v roce 2014 už si je objednalo 187 škol a další se na ně těší v roce Ovšem ty, co zavolají nyní, mají šanci nejdříve v dubnu. Do té doby je kalendář Hodin moderní chemie plný. Atraktivní chemické pokusy Hodina moderní chemie má několik úrovní. S prvním scénářem vysokoškolští studenti přicházejí mezi žáky základních a středních škol bez rozdílu a předvádějí atraktivní chemická barevná kouzla. Pokud hodina děti a učitele zaujme, přednášející za nimi přicházejí s dalšími scénáři. Například program zaměřený na přeměny energií je na pomezí chemie a fyziky, říká Petra Karnetová z Oddělení komunikace VŠCHT Praha. Dětem ukazujeme parní stroje, solární články, elektrolýzu vody, střelný prach prostě mašinky a postupy, kde se energie získává nebo ukládá. Scénář barvy je také fyzikální, předvádíme skládání barev, diody, které při podchlazení změní barvu, fotografické techniky, lasery, termocitlivé a světlocitlivé barvy. Scénáře barvy a přeměny energií jsou pro střední školy a mají už jasný záměr studenti by se jejich prostřednictvím měli vzdělat a pomocí experimentů si zafixovat informace. Děti v roli detektivů Pro základní školy a pro nižší ročníky středních škol má VŠCHT Praha připravené dva hravější scénáře. Během forenzní analýzy si žáci hrají na detektivy, snímají vlastní otisky prstů, učí se pracovat s daktyloskopickým práškem a štětečkem, vidí fluorescenci tělních tekutin pomocí luminolu stejně jako v kriminálce Miami, kde detektiv přijde, místnost postříká, posvítí modrým světlem a hned ví, co se stalo, vysvětluje s úsměvem Petra Karnetová. Potraviny pod lupou je další scénář určený základním školám. Hodina je plná ochutnávek, žáci například poznávají základní chutě slanou, sladkou, hořkou, kyselou a umami*. Ukazujeme i důkazy škrobu v nekvalitních uzeninách a mléčných výrobcích. Tato hodina by měla upozornit na to, že je třeba jíst dostatečně a vyváženě, podotýká Petra Karnetová. A pro ty nejlepší školy a studenty nejvyšších ročníků má VŠCHT Praha připraveny odbornější přednášky. Autory přednášek o pivu, mléku, řasách, tucích či biochemii jsou studenti doktorských programů. S těmito přednáškami jezdí především do předmaturitních seminářů chemie. Víte, co je umami? *Umami je vedle čtyř základních lidských chutí, tedy sladké, hořké, slané a kyselé, chutí pátou. Název je odvozený z japonštiny, v níž umai znamená chutný či delikátní. Specifický chuťový receptor pro umami byl objeven v roce 2000 a vnímá v jídle obsaženou aminokyselinu kyselinu glutamovou nebo její soli, tedy glutamáty.

15 UNIVERZAL 3/2014 str. VII Popularizace chemie u veřejnosti a mezi studenty základních a středních škol je cílem projektu Cesta za tajemstvím ropy, kterému se také říká chemická maturita. Projekt Unipetrolu organizačně podporuje Ekologické centrum Most. Chemická maturita přibližuje studentům reálnou výrobu Mladí účastníci projektu zpracovávají ve dvojicích prezentaci na zadaná témata. Využívají znalostí z exkurzí, z interaktivního programu Cesta za tajemstvím ropy a z internetu. Prezentace pak představí porotě složené ze zástupců Ekologického centra Most, pedagogů SŠ EDUCHEM a odborníků Unipetrolu. Tři vítězné projekty jsou odměněny. Studenti SŠ EDUCHEM v Meziboří, kteří měli nejlepší výsledky v rámci pilotního projektu, Patrik Karas a Ondřej Merhaut z třetího ročníku oboru aplikovaná chemie, absolvovali na přelomu května a června dvoutýdenní praxi v Chemparku Záluží. Technolog Petr Karvánek, který měl mimo jiné studenty v Chemparku Záluží na starosti, říká: Pro ověření jejich zájmu o výrobní technologie jsem jim zadal vytvořit schéma a materiálovou bilanci uhlíku v prvním úseku výrobny zplyňování mazutu. Postupovali správně a zvládli vše v předstihu. Nyní, když jsem je poznal osobně, bych jim zadal něco daleko obtížnějšího. Určitě by obstáli i tak. Vycházím totiž z jejich projeveného zájmu o technologii a z řady dotazů cílených přímo na úzká místa výrobny. To se z knížky nenaučíte Když jsme oba studenty požádali, aby zhodnotili přínos, který pro ně praxe měla, odpověděli, že se toho dozvěděli spoustu. S našimi znalostmi ze školy jsme výrobně nerozuměli, přiznal na rovinu Ondřej Merhaut. Do problematiky výrobny hlouběji pronikli až díky informacím, které postupně získali od operátorů velínu. Vidět to, sedět tady a vyzkoušet si to, to jsou fantastické zkušenosti. To se z knížky nenaučíte. Oba studenti by rádi pokračovali ve studiu chemie na Vysoké škole chemicko- -technologické v Praze, nebo by hledali uplatnění v Unipetrolu RPA. Odborná praxe je cenná i pro budoucí zaměstnavatele Střední škola EDUCHEM v Meziboří připravuje mladé lidi s technickým zaměřením již 69 let. Přestože jí táhne na sedmdesátku, je to moderní vzdělávací zařízení, které nabízí špičkové odborné středoškolské vzdělání, a to i se zaměřením na chemii všem, kteří se chtějí něco naučit. A protože je v regionu, kde působí společnost Unipetrol, je jasné, že příležitostí ke spolupráci je hodně. Velmi cenná je pro žáky naší školy především možnost odborných praxí ve studijním oboru aplikovaná chemie v Unipetrolu. říká Vlastimil Doležal, ředitel školy Střední škola EDUCHEM. Není nad to, když si mladí chemici mohou vyzkoušet své znalosti a dovednosti přímo v chemických provozech a osahat si tak prostředí i zařízení, na němž budou možná za pár let trvale pracovat. Zajímavým a užitečným zpestřením výuky byl projekt Cesta za poznáním ropy, který přinesl řadu praktických poznatků pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Nelze také zapomenout na významnou finanční pomoc, kterou Unipetrol (tehdy ještě pod názvem Chemopetrol), poskytl naší škole při výstavbě výukové chemické laboratoře, dodává Vlastimil Doležal. Bez ní si praktická laboratorní cvičení nelze představit.

16 UNIVERZAL 3/2014 str. VIII Chemická olympiáda oslavila padesátku Chemická olympiáda je odborná soutěž pro žáky základních škol, g ymnázií a odborných středních škol, která v letošním roce uzavřela svůj již 50. ročník. Pravidelně ji vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Národní kolo se letos konalo ve dnech ledna 2014 v Praze a jeho pořadateli byly Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Jubilejní ročník soutěže byl v mnoha ohledech výjimečný. I tentokrát začala školní kola Chemické olympiády loni na podzim. Studenti rozdělení do kategorií podle typu školy, kterou studují, a ročníku museli opět vyřešit řadu úkolů a praktických úloh, jejichž témata se rok od roku liší, vždy ale odpovídají školním vzdělávacím programům. Na základě výsledků ze školního kola byli nejlepší studenti zváni do kola okresního, případně krajského. Až potud bylo vše jako obvykle, ale nejvyšší, národní kolo bylo letos jiné. Do národního kola vždy postupují pouze dvě nejvyšší kategorie A a E, kterých se účastní studenti 3. a 4. ročníků středních škol a studenti z chemicky orientovaných odborných škol. Protože se jednalo o jubilejní ročník soutěže, předsednictvo Ústřední komise ChO rozhodlo uspořádat národní kolo Chemické olympiády nejen pro řešitele kategorií A a E, ale i pro studenty nižších ročníků pro řešitele kategorie B. Letošní ročník měl bohatý program Padesátý ročník soutěže byl nezvykle rozsáhlý nejen počtem účastníků, ale i bohatým kulturně-společenským programem. S hlavním tématem soutěžních úloh vodou korespondoval i výběr hotelu pro ubytování účastníků hotel Aquapalace v Průhonicích, který disponuje největším aquaparkem ve střední Evropě. Během týdenního pobytu byly pro účastníky dále připraveny například společenský večer v Planetáriu, exkurze do muzea Alchymie, do Ústavu jaderného výzkumu Řeži a do čistírny odpadních vod v Bubenči, prohlídka muzeí Přírodovědecké fakulty UK, a v neposlední řadě projížďka parníkem historickým centrem Prahy. Uspořádání jubilejního národního kola ChO v tomto rozsahu a s tak bohatým programem by nebylo možné bez podpory hlavního partnera soutěže společnosti Unipetrol, říká předseda Ústřední komise ChO Petr Holzhauser. Pro další ročníky soutěže je velkou příležitostí, že Výzkumně vzdělávací centrum v Chemparku Záluží, UniCRE, nabídlo prostor studentských laboratoří pro realizaci krajských kol Chemické olympiády a tradičního setkání Veletrhu nápadů učitelů chemie v roce Mezinárodní soutěž se zrodila u nás Kromě Chemické olympiády v ČR existuje i mezinárodní soutěž. Nápad se zrodil v roce 1968 v bývalém Československu a prvního ročníku se zúčastnily tři země Československo, Polsko a Maďarsko. Od té doby se Mezinárodní chemická olympiáda (IChO) rozrostla do monumentálních rozměrů. Zapojují se do ní stovky účastníků z mnoha desítek zemí. Pro nejlepší soutěžící ze středních průmyslových škol existuje mladší evropská soutěž, která se koná jednou za dva roky, a to Grand Prix Chimique (GPCh). V roce 2015 se bude konat již 47. Mezinárodní chemická olympiáda v Baku a 12. ročník GPCh ve švýcarském Muttenzu. Ivanka Hájková: Chemii mám ráda od mládí Na letošní Den učitelů, tedy 28. března, se v pražském hotelu Olšanka konalo finále Zlatého Ámose, ankety o nejoblíbenějšího učitele. Akci podpořila společnost Unipetrol, která má samozřejmě eminentní zájem o to, aby chemie děti ve školách bavila. Z celkového počtu padesáti pěti nominovaných se do posledního kola soutěže probojovalo šest finalistů. Vítězem, či vlastně vítězkou, 22. ročníku se stala učitelka Ivanka Hájková z Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Změnil titul nějak váš pracovní život? Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek vám tehdy v březnu nabídl, že vás zahrne do týmu svých poradců A dodržel to, navrhl mě jako poradkyni. Už proběhla tři jednání, ale byla jsem jen na dvou. Odehrávají se v Praze brzy ráno, takže musím jet z Prostějova už o den dřív a kolegové za mě musejí suplovat. Budu si proto vybírat jen ta jednání, která se týkají středního školství. Kromě toho mi ocenění přineslo i trochu popularity dělala jsem rozhovory do časopisů, v televizi i v rozhlase. Volali mi také mí bývalí žáci, aby mi popřáli. Vítězství v anketě Zlatý Ámos vnímám jako ocenění celé té dlouhé doby ve škole. Učím od roku 1970, tedy 44 let. Kromě chemie ještě matematiku. Čím vás chemie tak přitahuje? Je to můj oblíbený obor už od mládí. Když jsem studovala na gymnáziu v Litovli, účastnila jsem se chemických olympiád. Měla jsem výbornou učitelku, která mě pro chemii nadchla. Kromě toho moje maminka učila češtinu a dějepis a nosila domů stohy sešitů, které stále opravovala a opravovala. Říkala jsem si, že tomuhle se s chemií a matikou vyhnu. Takže teď opravuji stohy sešitů z těchto dvou předmětů Zjevně dokážete k chemii přitáhnout i své žáky. Jak na to jdete? Snažím se jim chemii přiblížit, mám různé říkanky, básničky, často dělám praktické pokusy. Když žáci vidí na vlastní oči, jak reakce probíhají, je to pro ně mnohem zajímavější. Když někomu chemie nejde, snažím se s ním učivo opakovat tak dlouho, až to pochopí, aby měli všichni přijatelné známky. Je mezi vašimi žáky někdo, kdo navázal na základy, které získal od vás, a je nyní v oboru úspěšný? Spousta mých bývalých žáků učí se mnou na gymnáziu, například i moje dcera, z řady z nich jsou lékaři, mnozí mí studenti jsou na stážích v USA nebo v Německu, pracují na univerzitách nebo zastávají významné pozice ve výzkumu. Myslíte si, že chemie je perspektivní obor? Jasně, že jo. Když otevřete noviny, pustíte si televizi nebo rozhlas, chemie je všude kvalita potravin, pohonné hmoty, léky, ale také narkomanie, alkoholismus či kuřáctví. Chemie je i za všemi procesy, které probíhají v lidském těle. Lidé, kteří vystudují chemii, mají široké možnosti uplatnění. UNIverzal je lifestylová příloha UNI novin, které vydává Unipetrol pro své zaměstnance a partnery.

17 číslo 11 listopad aktualita Paramo představuje nová loga Paramo (LB) Společnost Paramo v posledních letech několikrát hledala novou podobu pro logo své hlavní retailové značky MOGUL. Předchozí pokusy od agentur i studentů grafických škol se však nesetkaly s očekávaným úspěchem. Proto byl na začátku letošního roku osloven profesionální grafik Martin Škroch, který se zabývá návrhem log i celé korporátní identity, řekl Luboš Krejčík, vedoucí odboru marketingu ve společnosti Paramo. Marek Gładysz, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Paramo, říká k novým logům: Každé logo by mělo nezaměnitelně, zajímavě a srozumitelně identifikovat společnost, kterou reprezentuje. Mělo by být zapamatovatelné a jednoduché. Naše nová loga podle mého názoru přesně toto vystihují a pro mě znamenají ještě jednu symboliku a tou je užší provázání obou tradičních českých značek. Společnosti Paramo jako kvalitního českého výrobce s dlouhou tradicí a značky MOGUL jako symbolu českých motorových olejů. Věřím, že uvedení nových log je i startem k naší optimistické budoucnosti, kterou potvrdíme i společnou efektivnější prací a lepšími ekonomickými výsledky. Cílem této snahy bylo oživit a zvýšit atraktitivu současné podoby loga MOGUL, úžeji provázat se značkou Paramo jako výrobcem produktu a vyhnout se podobnosti s ostatními konkurenčními značkami. Martin Škroch předložil několik návrhů, z nichž vedení společnosti ve spolupráci s marketingem a obchodem vybralo logo, jehož stěžejním prvkem je grafická modelace písmene G, dodal Luboš Krejčík. Filozofií nového grafického symbolu je prezentovat oleje Mogul jako prvotřídní jedničku v oblasti maziv, a tím dlouhodobě budovat v zákaznících důvěru v tento produkt. Písmeno G je stylizované a odkazuje ke třem prvkům provázaným s produkty Parama. Horní část písmena G charakterizuje nalévací hrdlo motoru. Kapka představuje olej, který maže, a číslo 1 je symbolem pro kvalitu oleje, vysvětlil zrod loga jeho autor Martin Škroch a dodal, že ve stylizovaném symbolu G je možné rozpoznat i závodní přilbu, která spojuje značku Mogul s motorsportem a dokladuje vysokou užitnou hodnotu olejů z produkce Paramo. Všechny zmíněné prvky jsou přeneseny i do nové grafické podoby loga Paramo. Podle autora není jen mladší a modernější, ale nové grafické prvky lépe charakterizují výrobní zaměření a postavení společnosti. Obě loga jsou nyní v procesu registrace na Úřadu průmyslového vlastnictví. NAMAŽEME KAŽDÝ MOTOR Kvalitní české oleje vyrábí Paramo, a.s. NA CESTÁCH S VÁMI OD ROKU 1889 veletrh Důležité je být vidět a udržovat kontakty Unipetrol (kk) Společnost Unipetrol v polovině října prezentovala své vybrané výrobky na mezinárodním veletrhu pro zpracování plastů FAKUMA v německém Friedrichshafenu. Kromě zaměstnanců Unipetrolu Deutschland se veletrhu počtvrté zúčastnili také zástupci obchodní jednotky polyolefiny BU III z Unipetrolu RPA. Díky zaměření FAKUMY na plastovou výrobu prezentoval Unipetrol především své výrobky Mosten a Liten, v menší míře potom Chezacarb, jehož produktový list byl vystaven spolu s katalogy obou plastů. Veletrhy slouží k upevňování kontaktů se stávajícími zákazníky, navazování nových obchodních vazeb i k propagaci společnosti. Společnost a její výrobky musí být vidět, vysvětluje význam účasti na veletrzích Tomas Ohanka z Unipetrolu Deutschland, který kvůli tomu na veletrh vzal také své kolegyně z administrativy. Naši zákazníci poté jednají především s nimi, proto jsem chtěl, aby se s nimi více poznali, dodává Tomas Ohanka. Během pěti výstavních dnů měli všichni z týmu řadu schůzek se stávajícími i novými zákazníky. Díky uspořádání veletrhu je zde kontakt s novými i stávajícími zákazníky velmi efektivní, v krátkém čase můžeme oslovit mnoho zákazníků z různých částí Evropy. Proběhla zde i celá řada prvních jednání o budoucí spolupráci, říká Markéta Voglová, ředitelka obchodní jednotky polyolefiny BU III z Unipetrolu RPA. Výrobky Unipetrolu mohlo na veletrhu FAKUMA vidět více než 45 tisíc návštěvníků ze 117 zemí. Kromě zaměstnanců Unipetrolu Deutschland se veletrhu pro zpracování plastů FAKUMA v německém Friedrichshafenu zúčastnili také zástupci obchodní jednotky polyolefiny BU III z Unipetrolu RPA. personální změny Unipetrol a Unipetrol RPA mají nové manažery pro Facility Management a řízení obchodních procesů Unipetrol (pr) Společnost Unipetrol přivítala na konci října nového ředitele Facility Managementu. Aleš Cigánek na tomto postu nahradil Františka Baara, jenž tuto pozici zastával dočasně od dubna V polovině října nastoupil do Unipetrolu RPA Daniel Křístek jako manažer obchodních procesů. Aleš Cigánek se stal novým ředitelem pro Facility Management 27. října. Před svým příchodem do skupiny Unipetrol měl jako vedoucí manažer na starosti správu a provoz nemovitostí skupiny Ming Group. Zde byl zodpovědný za nastavení a řízení vnitrofiremních procesů a standardů, správu rozpočtu i kontrolu subdodavatelů. V minulosti působil na řídicích pozicích v EMCM Euro Mall Centre management/cbre Property management, Marks and Spencer Czech Republic, Lordship nebo Johnson Controls International. Po nástupu Aleše Cigánka se František Baar, který dočasně zastával pozici ředitele pro Facility Management, vrátil zpět do funkce manažera stavební údržby. O pár dní dříve, přesně 15. října, do Unipetrolu RPA nastoupil Daniel Křístek na pozici manažera obchodních procesů. Bude zodpovědný za vývoj a implementaci projektů a procesů a zaměří se na zvýšení prodejních výsledků všech obchodních jednotek. Daniel Křístek dříve pracoval jako generální manažer a ředitel obchodu ve společnosti Hoval. Ještě předtím sbíral zkušenosti v oblasti obchodu a produktového managementu ve společnosti Hilti ČR.

18 10 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Úrazy Bezpečnost práce ve skupině SKUPINA UNIPETROL LTI Pracovní úrazy s absencí Říjen / Benzina Butadien Kralupy Česká rafinérská Paramo Petrotrans Polymer Institute Brno Unipetrol Unipetrol Doprava Unipetrol RPA Unipetrol Services Celkem za 10 firem V Unipetrolu RPA se 1. října zranil zaměstnanec zplyňování mazutu, jedná se o letos druhý pracovní úraz s absencí v této firmě. Po převzetí směny pracovník odešel do provozního souboru DPS 300, aby překontroloval výrobní zařízení a odebral vzorky. Při periodické pochůzce po komunikaci zaměstnanec zakopnul o konstrukci lešení, jejíž část byla cca 20 centimetrů nad zemí, a při pádu si poranil koleno. Postižený byl ošetřen v nemocnici v Mostě a propuštěn do domácího léčení. Nápravná opatření se realizují. Já osobně vnímám bezpečnost jako prioritu 18 % 3 % 1 % 1 % 77 % souhlasím spíše souhlasím neutrální stanovisko spíše nesouhlasím nesouhlasím PRŮZKUM Nejvíc chybí školení nováčkům Unipetrol Services (ir) V nedávno uskutečněném průzkumu zaměstnanci odpovídali na otázky zaměřené na kulturu bezpečnosti práce ve svých firmách. Drtivá většina účastníků ankety v Unipetrolu RPA vnímá bezpečnost jako jednu z priorit. Výsledkem průzkumu jsou také nápady jak ji zlepšit. Existuje prostor pro další zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti 20 % 31 % 1 % 2 % 46 % S myšlenkou průzkumu zaměřeného na vnímání bezpečnosti práce ve všech firmách kapitálové skupiny přišel PKN Orlen. Nezávisle na tomto požadavku Łukasz Piotrowski, generální jednatel Unipetrolu RPA, navrhnul ve stejné době obdobnou koncepci. I díky němu jsme připravili dotazník pro zaměstnance Unipetrolu RPA, říká David Marek, vedoucí odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Cílem bylo zjistit, jak zaměstnanci vnímají bezpečnost práce v jednotlivých oblastech například jak posuzují školení, jaké jsou jejich postoje k problematice bezpečnosti práce, jak vnímají roli bezpečnostních techniků, kvalitu norem nebo zaškolování zaměstnanců. Anketa se uskutečnila od 4. srpna do 1. září, dotazník obsahoval 24 otázek a průzkum byl anonymní. Chtěli jsme získat co možná nejreálnější názory respondentů, pokračuje David Marek. Stále je co zlepšovat Pozitivem je, že 95,2 % účastníků ankety vnímá bezpečnost práce jako jednu z hlavních priorit. Většina zaměstnanců Zaškolení nových zaměstnanců probíhá efektivně a s dostatečným časovým předstihem 11 % 26 % 11 % 27 % 25 % se domnívá, že vedení firmy je stejného názoru. Na druhou stranu je podle 76 % účastníků ankety stále co zlepšovat. Například jde o zefektivnění a zatraktivnění školení zaměstnanců, zlepšit se může i systém řízení externích dodavatelů, především jejich kontrola. Nejproblematičtěji je vnímáno školení nově nastupujících zaměstnanců a jejich náhrada za odcházející odborníky. Je třeba více času na efektivní výchovu nováčků pro budoucí výkon povolání. Na základě ankety se již připravuje tréninkové centrum, kde by noví zaměstnanci měli získat optimální kvalifikaci, aby byli připraveni pro výkon své funkce bez rizika, vysvětluje David Marek. Podle výsledků ankety se již připravují akční plány pro řešení situací, aby názory zaměstnanců nezapadly, ale naopak přinesly očekávané zlepšení. Ve stejném období proběhla anketa i v České rafinérské a v Paramu. Dotazníky byly rozdílné, ale obsahovaly otázky na podobná témata a i výsledky jsou obdobné jako ve společnosti Unipetrol RPA. Až budou zpracovány výsledky ankety z ostatních firem kapitálové skupiny PKN Orlen, provedeme analýzu a stanovíme další kroky pro zlepšení stavu BOZP, uzavírá David Marek. aktualita Last minute thinking Unipetrol Services Převážnou většinu pracovních úrazů v uplynulém období zaměstnanci skupiny Unipetrol utrpěli při takzvaných rutinních činnostech, které se vykonávají automaticky. Hlavní příčinou těchto pracovních úrazů bývá neopatrnost. A přitom často stačí se jen krátce zamyslet, než se člověk do něčeho pustí. Za zkoušku stojí Last minute thinking. Nejvíce úrazů se stane při chůzi, ať už po schodištích, chodnících, nebo po komunikacích uvnitř provozních souborů. Denně nachodíme několik kilometrů, je to činnost naprosto běžná, a proto jí nevěnujeme pozornost. Při chůzi se ale řada lidí zabývá i dalšími činnostmi, například telefonují, čtou či píší sms zprávy, y či elektronické dokumenty. V těchto případech jsou pak velmi blízko nebezpečí například na schodišťový stupeň nedošlápnou dostatečnou plochou chodidla, které pak sklouzne po hraně schodu, a úraz je na světě. Nebo si při chůzi po chodníku kvůli doplňkovým činnostem nevšimneme například poškozeného obrubníku. Ale nejde jen o chůzi. V chemických provozech je i mnoho odborných rutinních činností, které zaměstnanci vykonávají automaticky: třeba vzorkování produktů, odkalování zařízení Zkrátka práce, které se často opakují, a tím pádem jim lidé věnují menší pozornost, než tomu, co dělají výjimečně. Dívej se, kam šlapeš A právě to jsou chvíle, kdy je nutné uplatňovat tzv. Last minute thinking, což není vlastně nic jiného, než že se v poslední chvíli před výkonem zamyslím nad tím, co a jak budu dělat. Jako příklad můžeme použít opět chůzi: Mířím k výrobnímu zařízení, abych provedl provozní operaci. Měl bych se zamyslet, kudy cesta vede, zda do ní nezasahuje výkop či lešení, a také vzít v potaz momentální počasí. Neprší, není námraza? Nemohou mi vlhké podrážky uklouznout na kovových částech technologie? A měl bych také koukat, kam šlapu. Dalším příkladem je vzorkování produktů. Zkuste se před odběrem vzorků zamyslet nad tím, s jakou látkou budete manipulovat. Je žíravá? Jakou má teplotu? Jste proti jejím účinkům dostatečně chráněni použitými osobními ochrannými prostředky? Jak se k odběrnému místu postavíte, abyste nemohli být látkou zasaženi? Podobných banálních situací je nespočet. Je prokázáno, že takové otázky sami sobě klademe u mimořádných situací, hlava pracuje na plné obrátky a my hledáme optimální řešení s ohledem na proveditelnost a bezpečnost. A zřejmě právě to je důvod, proč je při nárazových či rizikových akcích pracovních úrazů méně. Věnujeme jim zkrátka pozornost, kterou si zasluhují. Zkusme společně aplikovat tzv. Last minute thinking, a eliminovat tím možnost vzniku zbytečných pracovních úrazů. Nejenže tak společně CHŮZE NESMÍ PŘEKVAPIT Jak předejít riziku úrazu při chůzi BEZPEČNĚ DNES ŽIVÍ ZÍTRA Kolejiště přecházejte jen v určených místech! Vždy k chůzi používejte cesty a chodníky k tomu určené nezkracujte si cestu přes nezpevněné povrchy! Při chůzi po schodech používejte zábradlí! Při chůzi sledujte stav komunikace před sebou! Nevstupujte na části zařízení, které nejsou k tomu určené potrubí, izolace apod! Nevěnujte se při chůzi se jiným činnostem psaní zpráv, telefonování, čtení atd! Při překonávání nerovností na komunikaci dbejte zvýšené pozornosti a opatrnosti! dokážeme zlepšit výsledky skupiny Unipetrol v oblasti pracovní úrazovosti, ale hlavně sami sebe ušetříme nepříjemných bolestí a omezení, která mají vliv nejen na pracovní činnost, ale mohou nabourat i plány v soukromém životě. Zdeněk Pudil, odbor bezpečnosti Unipetrolu Services Last minute thinking Před provedením práce se zamysli, jak ji uděláš.

19 11 bp cvičení Bezpečnost práce Zpřístupní průběh cvičení i mimořádné události kamery? Unipetrol RPA (ir) V Chemparku Záluží se 7. října uskutečnilo havarijní cvičení ve výrobně čpavku. Cílem bylo prověřit vnitřní havarijní plán společnosti Unipetrol RPA. V rámci cvičení byla připravena modelová situace, jejíž podstatou byl únik čpavku z příruby potrubí. Unikající kapalina se rychle odpařovala a vlivem povětrnostních podmínek se toxický mrak rychle šířil mimo Chempark Záluží. Součástí scénáře byla otrava jedné osoby, abychom mohli prověřit první pomoc součinnost s nestátním zdravotnickým zařízením Paracelsus a se zdravotní službou a leteckou záchrannou službou. Zaměstnanec byl po ošetření odvezen na heliport, odkud by byl při skutečné mimořádné události transportován do nemocnice, říká David Marek, vedoucí odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Cvičení se vedle hasičů a provozních zaměstnanců Unipetrolu RPA zúčastnila i společnost Unipetrol Doprava, protože její pracovníci obsluhují plničku cisteren, a dále byli přítomni zástupci odboru bezpečnosti Unipetrolu Services, kteří průběh akce dozorovali. Cvičení se zúčastnili i členové společnosti Orlen Ochrona. V bunkru pod administrativní budovou se sešli členové krizového štábu v plném počtu. Krizový štáb je poradním orgánem vedení společnosti při řešení mimořádných událostí, krizových situací nebo třeba překážek v podnikání, vysvětluje David Marek. Z průběhu cvičení vyplynula řada opatření, která jsou třeba zrealizovat v následujícím období, v návrhu je například i vybavení hasičů Unipetrolu RPA kamerami. Součástí scénáře byla otrava jedné osoby, kterou hasiči museli předat k ošetření. bozp Na prvním místě je bezpečnost a ochrana zdraví Paramo (mm) Největší akcí v oblasti BOZP, která byla v poslední době uskutečněna v hospodářském středisku Kolín, je úprava zachycovacího systému na čerpací stanici surovin. Jedná se o místo, kde se dovážené suroviny přečerpávají z železničních cisteren do provozních nádrží, a hrozilo tam nebezpečí pádu. Bezpečnostní desatero Zaměstnanci jsou povinni při výkonu veškerých pracovních činností a při aktivitách s nimi souvisejícími (např. přípravné práce, pohyb, chůze) dbát vždy zvýšené opatrnosti a věnovat jim náležitou pozornost, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, své zdraví a bezpečnost 60 i zdraví jiných osob. Aktuální číslo komiksu je zaměřeno na provádění souvisejících činností týkajících se bezpečného pohybu po chemických areálech. Článek Zkusme Last minute thinking se touto problematikou zabývá detailněji. V současné době ve všech společnostech skupiny Unipetrol probíhá informační kampaň, která se věnuje novým školicím materiálům pro zaměstnance, kontrolám schodišť a umisťování bezpečnostního značení. Kvůli odebírání vzorků a čištění nádrží musí zaměstnanci na cisterny vystupovat. Sloužila k tomu lávka, která ne zcela splňovala požadavky výrobce zachycovacího zařízení. Pohyb zaměstnanců po železničních cisternách představoval významné riziko pádu a následného úrazu, vysvětluje technik BOZP Jiří Basl a pokračuje: Vedení společnosti si toto riziko plně uvědomovalo a jako jeden z cílů IMS v oblasti bezpečnosti práce byl zařazen požadavek na úpravu tohoto zařízení. Na obě strany lávky byly namontovány nové konzole a byl instalován horizontální jisticí systém PRIM. Každý úsek systému je vybaven samostatným zatahovacím zachycovačem, což umožňuje bezpečný pohyb osob po celé lávce dlouhé 96 metrů. Zaměstnanci čerpací stanice byli také vybaveni novými bezpečnostními postroji a proškoleni na používání systému. Nový systém, který byl předán do provozu 9. října, sice zaměstnancům čerpací stanice surovin poněkud komplikuje práci, ale jak sami říkají, bezpečnost a ochrana zdraví je přednější. Jen takový přístup v Paramu povede k podobným významným úspěchům, jako byl ten zaznamenaný k 8. září K tomuto datu zaměstnanci Parama poprvé v historii odpracovali hodin bez pracovního úrazu. Pavel Mareš se připoutává k jistícímu systému v čerpací stanici surovin v Paramu Kolín. Copak, chvátáte na poradu? Bacha!!! Ano, začínáme za minutu. POZOR! I CHŮZE MŮŽE PŘIVODIT ZRANĚNÍ. Jo, jo pánové, spěch je špatný rádce. To chce koukat pod nohy a ne na display.

20 12 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol výročí Kralupská rafinerie slaví čtyřicet let od vzniku Česká rafinérská (Jiří Herain) Bez produktů z ropy si dneska nikdo svůj běžný život představit nedokáže. Rafinerská produkce je významným odvětvím petrochemického průmyslu a s Kralupskem je spojena velmi úzce. O vzniku rafinerie rozhodl tehdejší ministr průmyslu. O výstavbě Nové rafinerie Kralupy rozhodlo ministerstvo chemického průmyslu v roce 1966, s výstavbou se začalo o pět let později, gradovala v roce Vyrůstající zbrusu nové destilační a rektifikační kolony tehdy tisk přirovnával ke stříbřitým raketám na kosmodromu připraveným ke startu. S projektovanou kapacitou tří milionů tun zpracované ropy za rok byla uvedena do plného provozu během roku Výroba ale fakticky odstartovala 22. října 1974 ve 20 hodin, když tehdejší ředitel podniku Kaučuk Jiří Vencl zažehl první pec v objektu surovinové destilace ropy. Na rozdíl od současnosti se jednalo o klasickou palivářskou rafinerii bez štěpného procesu, jen s hydrogenační rafinací primárních uhlovodíkových frakcí a reformingem těžkého benzinu. Výroba v Nové rafinerii Kralupy odstartovala 22. října 1974 ve 20 hodin. Nejdříve se zpracovávala ropa Ural První tuny ropy byly přijaty do obřích zásobníků nového výrobního celku 27. září 1974 dopoledne. Na počátku rafinerie zpracovávala jen západosibiřskou ropu typu Ural, dodávanou potrubní odbočkou z ropovodu Družba. Jaká byla cesta za kvalitou V roce 1995 se kralupská rafinerie napojila na nový ropovod IKL z Ingolstadtu v Bavorsku a bylo tak možné do ní dopravovat kvalitnější ropu s mnohem menším obsahem síry potřebnou pro výrobu tzv. nízkosirných paliv. V roce 1997 byla rafinerská výroba doplněna o moderní jednotku izomerace C5/C6 uhlovodíkové frakce, čímž se výroba motorových paliv opět zkvalitnila. Tehdy již byla součástí nově vzniklého podniku Česká rafinérská. Významným příspěvkem k ekologii bylo zahájení produkce bezolovnatých benzinů. V roce 2001 byla uvedena do provozu nová jednotka vakuové destilace a fluidního katalytického krakování. Centrální velín kralupské rafinerie je laicky řečeno centrální mozek, odkud se řídí celá výroba. Tímto krokem se kralupská rafinerie zařadila mezi výrobní jednotky s komplexním zpracováním ropy a definitivně přestala zpracovávat ropu typu Ural. Význam Kralup vybudovaním složitého komplexu s uplatněním řady vynikajících námětů českých expertů i zlepšovatelů z řad samotných zaměstnanců vzrostl. Historie rafinerie v Kralupech nad Vltavou 1966 O výstavbě rafinerie Střední Čechy rozhodlo tehdejší ministerstvo chemického průmyslu Zahájení výstavby Nové rafinérie Kralupy (NRK) v areálu státního podniku Kaučuk Provoz odstartoval 22. října ve 20 hodin, když tehdejší ředitel podniku Kaučuk Jiří Vencl zažehl první pec v objektu surovinové destilace ropy. Na plný výkon rafinerie přešla až během roku Výstavba a zahájení provozu jednotky MTBE 1995 Z tehdejšího podniku Kaučuk byla vyčleněna 28. dubna zápisem do obchodního rejstříku firma Česká rafinérská se základním kapitálem 3 miliony korun. Zakladatelskými společnostmi byly Chemopetrol Litvínov a Kaučuk Kralupy V tomto roce se kralupská rafinerie napojila na nový ropovod IKL z Ingolstadtu v Bavorsku a bylo tak možné do ní dopravovat kvalitnější ropu s mnohem menším obsahem síry potřebnou pro výrobu nízkosirných paliv Rafinerskou výrobu doplnila moderní jednotka izomerace C5/C6 uhlovodíkové frakce, čímž se výroba motorových paliv opět zkvalitnila Zahájení provozu komplexu FCC 2003 Od 1. srpna, po více než sedmi letech, kdy Česká rafinérská působila jako obchodně výrobní společnost, rozhodli akcionáři o zavedení režimu tzv. přepracovací rafinerie Zahájení provozu jednotky dělení FCC benzinu 2006 Výstavba stáčecího, skladovacího a mísicího zařízení pro výrobu biopaliv Zahájení provozu jednotky selektivní hydrogenace krakových benzinů

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské

Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské BEN-VervaDiesel-A4.indd 1 11/28/13 10:06 AM naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 prosinec 2013 aktualita Unipetrol zvyšuje podíl

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7 Č Í S L O 5 / K V Ě T E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK KUTILSKÁ Nepůjde o nápady, ale o bezpečnost práce. I doma! Dávno jsme odzimovali chaty

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK

úplně nové informace Sobota v Chemparku NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL Č Í S L O 6 / Č E R V E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 ÚVODNÍK Č Í S L O 6 / Č E R V E N 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MISTŘI! Euforie z hokejového zlata pomalu slábne, ale víte, že mezi partou, která se o

Více

Účetní opravná položka k majetku

Účetní opravná položka k majetku ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 4 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 2 L. Hlína: Největším cílem je dodržení

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

Letošní první setkání v Chemparku Záluží

Letošní první setkání v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace 4 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n 2 0 1 1 V teplárně T200 skončil provoz kotelny a odběrových turbín str. 2 3 Vzdělávání zaměstnanců Parama a tří

Více

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 prosinec 2014 aktualita Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha Unipetrol

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

Dvacáté výročí s Unipetrolem

Dvacáté výročí s Unipetrolem ú uni plně n ové i nformace naše 10 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol říjen 2012 Velké setkání s investory a analytiky str. 2 Nejnovější změny v představenstvu str. 4 Unipetrol podporuje

Více

V průzkumu zaměstnanci mohou upozornit anonymně na to, co je ve firmě potřeba zlepšit

V průzkumu zaměstnanci mohou upozornit anonymně na to, co je ve firmě potřeba zlepšit naše číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 9 leden 2015 aktualita V průzkumu zaměstnanci mohou upozornit anonymně na to, co je ve firmě potřeba

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Kreativita s nádechem návratu ke kořenům

Kreativita s nádechem návratu ke kořenům leden 2015 1 editorial Vydavatel: People management forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů) Lublaňská 57/5, 120 04 Praha 2 telefon: 222 560 073, 608 071 381 fax: 224 232 353 e-mail: info@hrforum.cz

Více