stručný návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stručný návod k obsluze"

Transkript

1 řada montana 600 stručný návod k obsluze k modelům 600, 650, 650t Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 1

2 Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při prvním použití zařízení byste měli provést tyto úkony, abyste zařízení připravili k použití a seznámili se se základními funkcemi. 1. Instalace baterií (strana 3). 2. Zapnutí zařízení (strana 5). 3. Registrace zařízení (strana 5). 4. Hledání družic (strana 5). 5. Kalibrace kompasu (strana 6). 6. Označení trasového bodu (strana 7). 7. Vytvoření trasy (strana 8). 8. Záznam prošlé trasy (strana 8). 9. Navigace k cíli (strana 10). Přehled zařízení ➋ ➎ ➌ ➐ ➑ ➊ ➏ ➍ ➊ Objektiv fotoaparátu (pouze modely 650 a 650t) ➋ Zapínací tlačítko ➌ Slot karty microsd (pod krytem baterie) ➍ Napájecí konektor pro držáky z volitelného příslušenství ➎ Stereofonní konektor sluchátek ➏ Port mini-usb (pod ochranným krytem) ➐ Kroužek krytu baterie ➑ Port MCX pro externí anténu GPS (pod ochranným krytem) 2 Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600

3 Informace o baterii varování Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavení baterii extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle. Stanovený rozsah teplot pro zařízení (od -20 C do 70 C (od 4 F do 158 F)) může překročit přípustný rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých teplotách prasknout. poznámka Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod bodem mrazu proto používejte lithiové baterie. Zařízení je napájeno pomocí lithiové baterie nebo třech baterií AA. Instalace lithiové baterie 1. Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt. 2. Vyhledejte baterii ➊, která byla součástí balení. ➊ 3. Vyrovnejte kovové kontakty na baterii s kovovými kontakty v prostoru pro baterie. 4. Vložte baterii do přihrádky na baterie kontakty napřed. 5. Zatlačte baterii jemně na místo. 6. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček. Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 3

4 Nabíjení lithiové baterie poznámka Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port mini-usb, ochranný kryt a okolní oblast. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Nabíjení zcela vybité baterie trvá 4½ hodiny. Zařízení se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní rozmezí 0 C až 45 C (32 F až 113 F). 1. Zapojte síťovou nabíječku do standardní elektrické zásuvky. 2. Vytáhněte ochranný kryt ➊ z portu mini-usb ➋. ➊ ➋ 3. Zasuňte malý konektor síťové nabíječky do portu mini-usb. 4. Zařízení zcela nabijte. Vyjmutí lithiové baterie varování Nevyjímejte baterie pomocí ostrých předmětů, abyste zabránili poškození baterie a možnému zranění. 1. Odstraňte kryt přihrádky na baterii. 2. Vytáhněte baterii na straně, která je blíže k tlačítku. Instalace baterií AA Místo lithiové baterie lze použít baterie alkalické, NiMH nebo lithiové. To je zvláště užitečné, když jste na cestě a nemůžete lithiovou baterii nabít. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií. 1. Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt. 2. Vložte tři baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu. 4 Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600

5 3. Nasaďte zpět kryt prostoru pro baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček. 4. Podržte tlačítko (strana 2). 5. Vyberte ikonu > Nastavení > Systém > Typ baterií AA. 6. Vyberte možnost Alkalické, Lithiové nebo Dobíjecí baterie NiMH. Zapnutí nebo vypnutí zařízení Podržte tlačítko (strana 2). Registrace zařízení Přejděte na webovou stránku Uschovejte originál účtenky, nebo její fotokopii na bezpečném místě. Družicové signály Po zapnutí začne zařízení vyhledávat družicové signály. Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu. Pokud jsou ukazatele zelené, zařízení vyhledalo družicové signály. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS. Další informace o systému GPS naleznete na stránce Úprava nastavení jasu podsvícení Poznámka: Při nízké zbývající kapacitě baterií může být nastavení jasu omezeno. Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií. 1. V době, kdy je zařízení zapnuto, stiskněte tlačítko. 2. Pomocí posuvníku podsvícení nastavte požadovanou úroveň podsvícení. Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 5

6 Informace o hlavním menu ➊ ➋ ➊ ➋ ➌ ➍ Stavový řádek ➍ ➌ Aktuální čas a datum Ikony aplikací Zásobník aplikací obsahující ikony dalších aplikací Vlastní úprava hlavního menu a zásobníku aplikací Podržte libovolnou ikonu v hlavním menu nebo v zásobníku aplikací a přetáhněte ji na nové místo. Otevřete zásobník aplikací a přetáhněte ikonu nahoru do hlavního menu. Chcete-li ikonu přetáhnout na novou stránku menu, vyberte ikonu a přetáhněte ji na levou nebo pravou šipku. Kalibrace kompasu Poznámka Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení. Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně baterií. 1. Vyberte možnost Kompas > > Kalibrace kompasu > Spustit. 2. Postupujte podle pokynů na displeji. 6 Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600

7 Výběr profilu Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Můžete například použít jiné nastavení pro geocaching a pro navigaci na vodě. 1. Vyberte ikonu > Změna profilu. 2. Vyberte profil. Trasové body Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Vytvoření trasového bodu Svou současnou pozici můžete uložit jako trasový bod. 1. Vyberte možnost Označit trasový bod. 2. Vyberte možnost: Chcete-li trasový bod uložit beze změn, vyberte možnost Uložit. Chcete-li provést změny trasového bodu, vyberte možnost Upravit, proveďte změny trasového bodu a vyberte možnost Uložit. Hledání trasového bodu 1. Vyberte možnost Kam vést? > Trasové body. 2. Vyberte trasový bod. Zvýšení přesnosti pozice trasového bodu Průměrování trasového bodu vám umožňuje zvýšit přesnost umístění trasového bodu získáním několika vzorků pozice trasového bodu. 1. Vyberte ikonu > Průměrování trasového bodu. 2. Vyberte trasový bod. 3. Přejděte na pozici. 4. Vyberte možnost Spustit. 5. Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku Spolehlivost ukázky možnost Uložit. Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky. Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 7

8 Menu Kam vést? Funkci Kam vést? můžete použít k vyhledání cílového umístění a nechat se k němu navigovat. Ne všechny kategorie Kam vést? jsou k dispozici ve všech oblastech a na všech mapách. Hledání pozice podle jména V závislosti na tom, jaké mapy jsou do zařízení zavedeny, je možné vyhledávat města, zeměpisné body a různé body zájmu (POI), například restaurace, hotely a autoservisy. 1. Vyberte možnost Kam vést?. 2. Vyberte kategorii. 3. Vyberte ikonu. 4. Můžete zadat název nebo část názvu. 5. Vyberte ikonu. Hledání pozice v blízkosti jiné pozice 1. Vyberte možnost Kam vést? > > Vyhledat v blízkosti. 2. Vyberte možnost. 3. V případě potřeby vyberte pozici. Vytvoření trasy Trasa je posloupnost trasových bodů, které vás dovedou až do cílové destinace. 1. Vyberte ikonu > Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vybrat první bod. 2. Vyberte kategorii. 3. Vyberte první bod trasy. 4. Vyberte možnost Použít > Vybrat příští bod. 5. Opakujte kroky 2 až 4, dokud nebude trasa dokončena. 6. Výběrem ikony trasu uložíte. Prošlé trasy Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmořské výšky každého bodu. Ukládání záznamů prošlé trasy 1. Vyberte ikonu > Nastavení > Prošlé trasy > Záznam prošlé trasy. 8 Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600

9 2. Vyberte možnost Záznam, Nezobrazovat nebo Záznam, Zobrazit na mapě. Pokud zvolíte možnost Záznam, Zobrazit na mapě, bude prošlá trasa označena na mapě jako čára. 3. Vyberte možnost Způsob záznamu. 4. Vyberte možnost: Chcete-li prošlé trasy zaznamenávat proměnlivou rychlostí a vytvořit tak optimální znázornění prošlých tras, vyberte možnost Automaticky. Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanovené vzdálenosti, vyberte možnost Vzdálenost. Chcete-li zaznamenat prošlé trasy ve stanoveném čase, vyberte možnost Čas. 5. Vyberte možnost Interval. 6. Proveďte následující krok: Vyberte možnost Častější nebo Méně časté pro záznam prošlých tras. POZNÁMKA: Při použití intervalu Nejčastější se prošlá trasa zaznamenává nejpodrobněji, dojde však rychleji k zaplnění paměti zařízení. Zadejte čas nebo vzdálenost a vyberte ikonu. Při pohybu se zapnutým zařízením je vytvářen záznam prošlé trasy. Spuštění funkce TracBack Podle potřeby se můžete nechat navigovat na začátek prošlé trasy. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do tábora nebo začátku stezky. 1. Vyberte ikonu > Správce prošlých tras > Současná prošlá trasa > Zobrazit mapu. 2. Vyberte možnost TracBack. Otevře se stránky mapy s trasou vyznačenou purpurovou čárou. 3. Pro navigaci můžete použít mapu (strana 10) nebo kompas (strana 10). Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 9

10 Navigace k cíli Pro navigaci k cíli můžete použít mapu nebo kompas. 1. Vyberte možnost Kam vést?. 2. Vyberte kategorii. 3. Vyberte cílový bod. 4. Vyberte možnost Jít. Otevře se stránky mapy s trasou vyznačenou purpurovou čárou. 5. Pro navigaci můžete použít mapu (strana 10) nebo kompas (strana 10). Používání mapy 1. Vyberte možnost Mapa. Ikona pozice udává vaši pozici na mapě. Ikona pozice se během cestování přesouvá. 2. Proveďte jednu nebo více akcí: Přetažením mapy můžete zobrazit různé oblasti. Vyberte možnost + a - pro zvětšení a zmenšení mapy. Vyberte místo na mapě a výběrem lišty Bezpečnostní informace v horní části obrazovky zobrazte informace o vybraném místě (představovaném špendlíkem). Tip: Chcete-li přizpůsobit zobrazení mapy, vyberte ikonu > Nastavit mapu a upravte nastavení. Navigace podle ukazatele směru Při navigaci do cílového bodu ukazuje ukazatel směru na cíl, bez ohledu na směr pohybu. 1. Zahajte navigaci k cíli (strana 10). 2. Vyberte možnost Kompas. 3. Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu. 10 Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600

11 Pořízení fotografie Pomocí přístroje Montana 650 a 650t můžete také fotografovat. 1. Vyberte ikonu > Fotoaparát. 2. Otočením přístroje vodorovně nebo svisle změníte orientaci fotografie. 3. V případě potřeby lze zobrazení výběrem možnosti + přiblížit nebo výběrem možnosti - oddálit. 4. Podržením tlačítka zaostříte. 5. Uvolněním tlačítka pořídíte fotografii. Stahování informací o schránkách s poklady 1. Připojte zařízení k počítači. 2. Přejděte na webovou stránku 3. V případě potřeby vytvořte účet. 4. Přihlaste se. 5. Podle pokynů na obrazovce vyhledejte a stáhněte informace o schránkách s poklady do zařízení. Odstranění problémů Vynulování zařízení Pokud zařízení přestane reagovat, můžete zařízení vynulovat. 1. Vyjměte baterie. 2. Nainstalujte baterie zpět (strana 3). poznámka: Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení. Získání návodů ze zařízení 1. Připojte kabel USB k portu USB na počítači. 2. Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-usb. 3. Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-usb. 4. Otevřete jednotku nebo svazek Garmin. 5. Otevřete složku nebo svazek Garmin\ Documents. 6. Dvakrát klikněte na položku START HERE.html. Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana

12 Volitelné příslušenství Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy, příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na webu na adrese nebo od prodejce společnosti Garmin. Kontaktování zákaznické podpory společnosti Garmin V Evropě navštivte webovou stránku a klikněte na možnost Contact Support (Kontaktovat podporu) pro podporu ve vaší zemi. Na území USA volejte na číslo (913) nebo (800) Na území Velké Británie volejte na číslo V Evropě volejte na číslo +44 (0) Garmin a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Montana je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. microsd je obchodní značka sdružení SD-3C, LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK Garmin Corporation No. 68, Zhangshu 2 nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) Květen Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu 12 Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800)

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze Řada přístrojů OREGON Návod k obsluze 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020

Více

Edge 1000 Návod k obsluze

Edge 1000 Návod k obsluze Edge 1000 Návod k obsluze Březen 2014 190-01694-41_0A Vytištěno na Tchaj-wanu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část)

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

Approach S6: Návod k obsluze

Approach S6: Návod k obsluze Approach S6: Návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace. Při prvním

Více

quatix Rychlý návod k obsluze

quatix Rychlý návod k obsluze quatix Rychlý návod k obsluze VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v přiložené příručce Bezpečnostní pokyny a produktové informace. Začínáme Postupujte podle

Více

Pokyny pro instalaci zařízení echo

Pokyny pro instalaci zařízení echo Pokyny pro instalaci zařízení echo Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A

vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A vívoactive Návod k obsluze Únor 2015 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01749-41_0A Obsah Úvod... 1 Párování s vaším smartphonem... 1 Nabíjení zařízení...1 Přehled zařízení...1 Ikony... 1 Tipy pro dotykovou

Více

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX5220BT DNX5220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS B64-4144-08 Obsah Bezpečnostní pokyny a důležité informace 4 Začínáme 8 Úvodní nastavení 8 Najdi a běž! 9 Nalezení restaurace

Více

GPSMAP 500/700 Series and echomap 50/70 Series Návod k obsluze

GPSMAP 500/700 Series and echomap 50/70 Series Návod k obsluze GPSMAP 500/700 Series and echomap 50/70 Series Návod k obsluze Červenec 2014 Vytištěno na Tchaj-wanu 190-01556-41_0C Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

GT-I8000. Uživatelská příručka

GT-I8000. Uživatelská příručka GT-I8000 Uživatelská příručka Nejdříve si přečtěte tyto informace! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Nápověda (ve vašem

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-P1000. Uživatelská příručka

GT-P1000. Uživatelská příručka GT-P1000 Uživatelská příručka Používání této příručky Blahopřejeme vám k pořízení přístroje Samsung P1000. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire X Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Rozbalení HTC Desire X 8 Zadní kryt 9 Karta SIM 10 Paměťová karta 11 Baterie 12 Zapínání a vypínání 13 První nastavení zařízení HTC Desire X

Více

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A

dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A dēzl řada 570 Návod k obsluze Březen 2015 Vytištěno v České republice 190-01804-00_0A Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez písemného souhlasu společnosti Garmin

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více