Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webové rozhraní pro interpret JVoiceXML BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pivoda Brno 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. ii

3 Poděkování Za námět práce, cenné rady při její realizaci, bych rád poděkoval vedoucímu této bakalářské práce Mgr. Luďku Bartkovi, Ph.D. iii

4 Shrnutí Jádrem této práce je volně dostupný VoiceXML interpret JVoiceXML, který je napsán v jazyce Java. Výstupem této práce je návrh a implementace rozšiřujícího modulu interpreta pro komunikaci přes webové rozhraní textovou formou. Takto vytvořený modul s pomocí protokolu HTTP komunikuje s rozhraním. iv

5 Klíčová slova VoiceXML, interpret, JVoiceXML, Java, servlet, JavaScript, Json v

6 Obsah 1 Úvod Jazyk VoiceXML Historie Architektura VoiceXML interprety JVoiceXML Architektura Pomocné technologie Java Apache Ant Apache Log4j Servlet kontejner Analýza problému Návrh řešení Textová implementace JVoiceXML Třída TextServer Rozhraní TextListener Rozhraní Session Návrh modulu Návrh webového rozhraní Komunikace Implementace Vývojové prostředí Textový modul Funkcionalita Třída ModuleChat Třída TextClient Webové rozhraní Funkcionalita Odesílání dat Načítání výstupů Závěr vi

7 1 Úvod V posledních letech je stále populárnější používání hlasových služeb k obsluze zařízení. Již zcela běžné se stalo hlasové ovládání u mobilních zařízení. VoiceXML [1] je jeden z několika jazyků, který nabízí rozsáhlé možnosti pro interakci mezi člověkem a počítačem. Využívá k tomu uspořádané VoiceXML dokumenty, které tvoří dialogové aplikace, které umožňují řízenou komunikaci s počítačem. Pro spuštění dialogových aplikací je potřeba interprety VoiceXML. Jeden z volně dostupných je JVoiceXML [2], kterému je věnována tato práce. Interpret je napsán v jazyce Java [3], který umožňuje interpret škálovat a tak pohodlně rozšiřovat o nové moduly. V této práci se zaměříme na komunikaci v textové formě přes webové rozhraní. Jelikož potřebný modul interpretu chybí, je cílem práce takový modul navrhnout a sestrojit. Komunikačním protokolem bude HTTP protokol [4], který nabízí přirozený způsob komunikace pro webové rozhraní. Řešení vyžaduje, aby výsledný modul byl dostupný přes internet a současně úzce komunikoval se samotným interpretem. Webové rozhraní bude sloužit jako vstupní bod pro uživatele ke komunikaci s interpretem. 1

8 2 Jazyk VoiceXML VoiceXML (Voice extensible Markup Language) je značkovací jazyk pro návrh dialogů, který vychází ze syntaxe XML (extensible Markup Language) [5]. Tento jazyk slouží pro návrh hlasových dialogů, které umožňují rozpoznávání lidské řeči a následně i vytvoření syntetizované řeči jako jeden z možných výstupů. VoiceXML také navíc dokáže přijímat DTMF (Dual-tone multi-frequency signaling) [6] vstupy z telefonních zařízení. Hlavním cílem jazyka je umožnit komunikaci mezi člověkem a počítačem lidskou řečí a zpřístupnit webový obsah do dialogových systémů. V současné době má jeho vývoj pod kontrolou konsorcium W3C [7] jako projekt Voice Browser [8]. 2.1 Historie Vývoj jazyka VoiceXML začal již v roce 1995, kdy společnost AT&T vytvořila projekt s názvem Phone Markup Language (PML). V této době se však existovala i řada dalších projektů zabývajících se vývojem jazyka na návrh dialogů, například společnost IBM vyvíjela SpeechML [9], Motorola VoxML [10] a HP TalkML [11]. Proto byl v roce 1998 sjednocen vývoj jazyka pod jeden projekt VoiceXML Forum [12], který měl za úkol vytvořit jednotný standard. První verze VoiceXML 1.0 vyšla v roce 2000 a stala se základem pro nový mezinárodní standard W3C, jejímž výsledkem je VoiceXML verze Architektura Dialogové aplikace umožňují přístup k informacím dvěma způsoby. První možností je klasický přístup přes protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) a webovou stránku. Druhou variantou je připojení pomocí telefonního zařízení, které naváže telefonní spojení s VoiceXML serverem. Součásti VoiceXML Serveru je VoiceXML interpret (VoiceXML browser) s nástroji na rozpoznávání řeči a syntézu řeči (text-to-speech). Další součásti modelu je dokumentový server, který je většinou nezávislý na zbytku systému a přístup k jeho obsahu se proto provádí pomocí HTTP požadavků. Dokumentový server spravuje servisní logiku a podle probíhající komunikace může generovat dynamické webové stránky. Jako dokumentový server může být použit HTTP server. Celá architektura sytému je znázorněna na obrázku 2.1 [13]. VoiceXML nabízí několik málo základních principů, které umožňují zjednodušit samotný vývoj: Minimalizuje komunikaci mezi klientem a serverem Režie serveru je oddělena od uživatelského kódu Programátor nemusí řešit nízko-úrovňové programování a podporu platformy Přenositelnost napříč všemi platformami Poskytuje silné nástroje s jednoduchým použitím 2

9 Obrázek 2.1: Schéma architektury VoiceXML 2.3 VoiceXML interprety Pro zpracování VoiceXML dokumentu je zapotřebí VoiceXML interpret, který dokáže zprostředkovat komunikaci mezi člověkem a počítačem. Tento interpret bývá ve většině případů připojen k veřejné telefonní síti. Pomocí modulu pro rozpoznávání řeči je pak následně umožněno zpracování a vyhodnocení audio vstupu. Uživateli je kromě hlasové komunikace umožněno využít klávesnici na telefonu metodou DTMF. Na trhu existuje několik VoiceXML interpretů, mezi nimiž jsou cenové rozdíly podle distribuční licence. Liší se však často i podporou operačního systému, nebo programovacím jazykem, ve kterém je interpret napsaný. Komerční interprety poskytují komplexnější řešení a rozsáhlejší podporu standardu VoiceXML 2.0. Interprety s otevřenou licencí nemusí mít vždy úplnou podporu standardu, za to však nabízí možnost si libovolně nedostatky sám naprogramovat. Příkladem komerčního řešení je např. Voxeo ProphecyI [14], k volně dostupným interpretům patří např. Open VXI VoiceXML Interpreter [15] napsaný v C/C++, nebo JVoiceXML napsaný v Javě. V této práci se budeme zabývat interpretem JVoiceXML. 3

10 3 JVoiceXML JVoiceXML je volný VoiceXML interpret napsaný v jazyce Java, jenž podporuje standardy VoiceXML 2.0 a jeho rozšíření VoiceXML 2.1. Je navržen pro vytváření hlasových dialogů, včetně syntézy řeči, digitalizace zvuku, rozpoznávání řeči a jeho nahrávání. Mimo jiné zvládá práci s telefony pomocí DTMF vstupů a tvorbu VoiceXML dokumentů. Využívá GNU library general public licenci [16], která poskytuje možnost bezplatného použití JVoiceXML knihovny v komerčních projektech. Všechny zdroje jsou volně dostupné na serveru SourceForge.net. 3.1 Architektura JVoiceXML je napsán v objektově orientovaném jazyce Java, díky němuž je JVoiceXML na platformě nezávislý. Pro zajištění chodu JVoiceXML je zapotřebí dokumentového serveru. Jako dokumentový server je běžně využíván web server, pro ukládání VoiceXML dokumentů je však možné použit i servlet [17] kontejnery. Dokumenty bývají přístupné přes HTTP nebo jiné typy protokolů. JVoiceXML běží jako samostatný server. Funguje jako hlavní komponenta, která obsahuje interpret, získává data z dokumentového serveru a vytváří sezení s klientskými aplikacemi. Při instalaci je možné vybrat z několika platforem lišících se podporou vstupu a výstupu. Pro rozpoznávání řeči a její syntézu slouží platforma JSAPI (Java Speech API) [18], pro ovládání telefonních hovorů pak platforma JTAPI (Java Telephony API) [19], a pro komunikaci textovou formou platforma textová. Poslední komponentu architektury tvoří klientská aplikace, která k JVoiceXML přistupuje pomocí JNDI (Java Naming and Directory Interface) [20] a RMI (Remote Method Invocation) [21], a díky čemuž dokáže aplikace vzdáleně volat Java třídy interpreta a jeho metody. Viz obrázek 2.1 [22]. Obrázek 2.1: Základní architektura JVoiceXML 4

11 3.2 Pomocné technologie Největší výhodou JVoiceXML je otevřená licence LGPL, pod kterou je program distribuován, což je dáno především použitím volně dostupných softwarů a technologií. Kromě programovacího jazyku Java jsou využívány např. programy Ant, Log4j a servlet kontejner Java JVoiceXML je naprogramovaný v objektově orientovaném jazyce Java. To umožňuje jednoduché dělení celého programu na moduly, a tím i snadné rozšíření o případné další moduly. Modul je tvořen jednou a více třídami, které využívají základní metody z jádra JVoiceXML. Pokud se uživatel rozhodne pro vývoj, potřebuje Java EE 6 SDK (Software Development Kit) verze Apache Ant Apache Ant je pomocný nástroj pro vývojáře v jazyce Java používaný zejména ve větších projektech s více než jedním programátorem. Ant bývá používán k automatizaci některých činností, jako jsou např. kompilace programu, testování a vytvoření balíku pro distribuci, apod. Skripty jsou napsány ve formátu XML. Za vývojem stojí organizace Apache Software Foundation [23]. Doporučená verze k JVoiceXML je alespoň Většina Java IDE (Integrated Development Environment) již má podporu pro Ant Apache Log4j Apache Log4j je pokročilý logovací nástroj pro jazyk Java. V současnosti je vyvíjen organizací Apache Software Foundation [24] pod otevřenou licencí Apache License 2.0. Log4j nabízí rozsáhlou podporu pro zaznamenávání běhu programu s pomocí několika úrovní zpráv. Viz tabulka 3.1. V JVoiceXML je použita verze

12 Úroveň Popis OFF Nejvyšší možná úroveň, vypíná logování. FATAL Závažné chyby, které způsobí předčasné ukončení programu. Očekává se, že budou zobrazeny na konzole. ERROR Jiné běhové chyby nebo neočekávané výjimky. Očekává se, že budou ihned zobrazeny na konzole. WARN Použití nechváleného API, jiné nežádoucí nebo neočekávané běhové situace, které nemusí být nutně špatné. Očekává se, že budou ihned zobrazeny na konzole. INFO Zajímavé běhové události (start/konec). Očekává se, že budou ihned zobrazeny na konzole, proto pouze stručná zpráva. DEBUG Detailní informace o chodu systému. Očekává se, že budou zapisovány pouze do logů. TRACE Bližší informace. Očekává se, že budou zapsány pouze do logů, od verze Tabulka 3.1: Seznam úrovní logů Servlet kontejner K plnému nasazení JVoiceXML je potřeba servlet kontejneru, který může sloužit jako dokumentový server. Servlet kontejner podporuje Java API javax.servlet. V současnosti existuje celá řada volně dostupný servletů. Asi nejvíce rozšířený a také pro JVoiceXML doporučený je Apache Tomcat [25] vyvíjený organizací Apache Software Foundation. Mezi další volně dostupné servlety patří GlassFish [26], JBoss Application Server [27], Jetty [28] aj. Jelikož mezi servlety nejsou výraznější rozdíly, je výběr servletu k JVoiceXML čistě na vývojáři. V této práci jsme zvolili servlet Jetty. 6

13 4 Analýza problému Výsledek této práce má JVoiceXML rozšířit o možnost komunikovat s uživatelem přes jednoduché webové rozhraní. Z důvodu zobrazení vstupů uživatele a výstupů interpreta v textové formě byla použita textová platforma JVoiceXML. Vstupní a výstupní webové rozhraní by mělo uživateli nabídnout několik základních funkci k obsluze, a také zpracovávat vstupní a výstupní textové řetězce do odpovídajícího formátu tak, aby vznikl pomyslný vzhled chatu mezi uživatelem a počítačem. Každá zpráva by měla být označena jménem odesílatele. Uživatelské požadavky jsou poté přes webové rozhraní posílány na jednoduchý server. Využití webového rozhraní je znázorněno na obrázku 4.1. Obrázek 4.1: Diagram užití I/O rozhraní Vstupní/výstupní webové rozhraní nabízí uživateli dvě varianty zvolení dokumentu. První varianta uživateli umožňuje vybrat dokument přes protokol HTTP. Druhou variantou je načtení dokumentu z lokálního úložiště interpreta. Rozhraní musí vytvořit seznam dostupných dokumentů. Uživatel dále může spustit interpretaci daného dokumentu a také jí následně ukončit. Během interpretace dokumentu rozhraní zobrazuje chronologicky vstupy a výstupy. Uživatel má možnost vkládat vstupy a odesílat je. Na straně druhé je jednoduchý chat modul umístěn mezi webové rozhraní a interpret a zastupuje funkci jednoduchého serveru a rozšiřujícího modulu pro JVoiceXML. Chat modul zajišťuje spojení mezi rozhraním a textovou platformou JVoiceXML a jako server musí přijímat a rozpoznávat 7

14 HTTP požadavky od webového rozhraní a následně na ně adekvátně reagovat. Současně však musí obsluhovat připojení k interpretu, vytvořit, udržet a zrušit sezení s interpretem, odesílat uživatelské vstupy interpretu a opačným směrem posílat odpovědi interpreta. Hlavní požadavky na modul jsou zachyceny na obrázku 4.2. Celé řešení pracuje na principech klient-server. Obrázek 4.2: Diagram užití modul chat 8

15 5 Návrh řešení V této kapitole se podrobněji zaměříme na problematiku textové implementace JVoiceXML a návrhu jeho webového rozhraní z pohledu použitých technologií. Celý návrh je následně doplněn diagramem tříd. 5.1 Textová implementace JVoiceXML Textová implementace JVoiceXML je ukrytá v API org.jvoicexml.implementation.text. Třináct tříd v ní obsažených poskytuje dostatečný prostor pro vývojáře. V této práci nás zajímají hlavně třídy z podbalíku org.jvoicexml.implementation.text, který obsahuje čtyři třídy a jedno rozhraní Třída TextServer Třída TextServer slouží jako rozhraní pro připojení k interpretu JVoiceXML textovou formou. Třída funguje jako socket server implementující rozhraní Runnable. K serveru se následně připojují textoví klienti, v našem případě chat modul. Připojený textový klient je pak schopen číst výstupy od interpreta a odesílat zpět odpovědi. Textový klient je definován rozhraním TextListener. Třída TextServer je schopna registrovat a následně obsluhovat až 28 textových klientů. Díky třídě Thread, kterou TextServer rozšiřuje, dokáže server zpracovávat požadavky paralelně. Po spuštění si server ukládá své posluchače pomocí metody addtextlistener(textlistener). Pro odeslání uživatelského vstupu na interpret slouží metoda sendinput(string). Činnost serveru se ukončí metodou stopserver() Rozhraní TextListener Předepsané rozhraní TextListener nabízí celkem pět veřejných metod, které musí každý textový klient libovolně implementovat. Těchto pět základních metod zajišťují jednotné ovládání s TextServerem, viz tabulka 5.1. Mezi nejdůležitější metody patří outputssml(org.jvoicexml.xml.ssml.ssmldocument) a outputtext(string), které mají obsluhovat příjem výstupů od interpreta. Metoda outputssml pracuje se souborem typu SSML (Speech Synthesis Markup Language) [29], často používaný pro tvorbu audio knih. Vhodnější metoda pro tuto práci je outputtext, která využívá pouze textové řetězce. Další zbylé metody se týkají navázání spojení se serverem. 9

16 návratový typ void connected(inetsocketaddress) metoda void void void void outputssml(org.jvoicexml.xml.ssml.ssmldocument) outputtext(string) started() disconnected() Tabulka 5.1: Seznam metod rozhrani TextListener Rozhraní Session Rozhraní Session je umístěné v balíku org.jvoicexml. Definuje sedm základních funkcí pro vytvoření sezení mezi interpretem a klientem. Vzdálený klient spouští komunikaci a sezení s interpretem pomocí metody call(uri), během níž se načte kořenový dokument a začne jeho interpretace. Další důležitou funkcí je hangup(), která slouží k ukončení sezení, a metoda waitsessionend(), která čeká na konec sezení. Tyto tři nejdůležitější metody jsou použity ve třídě TextClient. 5.2 Návrh modulu Výsledný modul musí umět simulovat server pro komunikaci s webovým rozhraním a současně navázat spojení s TextServerem, proto je nezbytná implementace rozhraní TextListener. Z těchto důvodu byly vytvořeny dvě třídy, každá třída funkcionálně jednoznačná. Třída ModuleChat představuje servlet, umístěn v kontejneru Jetty. Rozšiřuje třídu HttpServlet, obsluhuje HTTP požadavky a jejich odpovědi metodou dopost. Současně uchovává všechny zprávy celé komunikace a postupně je vypisuje. Třída TextClient zastupuje textového klienta, která má na starost připojení k TextServeru. Implementuje třídu TextListener. Nejdůležitější metody jsou outputssml a outputtext pro získávání výstupu od interpreta, dále pak metoda sendinput pro posílání uživatelského vstupu interpretu. Metoda execute spouští interpretaci daného dokumentu. O samotné připojení k TextServeru se starají metody started a disconnected. Na obrázku 5.2 je znázorněn diagram tříd. 10

17 Obrázek 5.2: Diagram tříd 5.3 Návrh webového rozhraní Druhou částí aplikace je webové rozhraní sloužící jako vstupní uživatelské rozhraní, pomocí něhož bude uživatel přistupovat k obsluze JVoiceXML. Uživatelské rozhraní je spustitelné v libovolném webovém prohlížeči. K sestrojení uživatelského rozhraní byly použity běžné webové technologie jako HTML (Hyper Text Markup Language) [30], CSS (Cascading Style Sheets) [31] a AJAX (Asynchronous Javascript And Xml) [32]. Layout celého rozhraní tvoří vstupní a výstupní prvky. Největší část tvoří výstupní textové pole umístěné v horní polovině rozhraní. Do pole se vypisují komunikace mezi interpretem a uživatelem. Výstupní pole má fixní rozměry a v případě většího obsahu se vytvoří vertikální rolovací lišta. Ve spodní polovině rozhraní jsou umístěny vstupní prvky, vstupní textové pole pro zadávání uživatelských vstupů a ovládací tlačítka, např. pro odesílání. 5.4 Komunikace V této podkapitole jsou popsány některé vztahy při komunikaci modulu. Detailnější popis zahrnující danou implementaci je v 5. Kapitole. Uživatelské rozhraní reprezentuje HTML stránka, proto veškerá komunikace s modulem je zastoupena protokolem HTTP, který poskytuje pro HTML nativní nástroj. Přímo pro odesílání dat z rozhraní je využita metoda POST, a to zejména pro potřebu posílání většího množství dat, než by bylo vhodné pro metodu GET. Současně je potřeba posílat různé HTTP požadavky, které musí být následně na straně serveru identifikovány a dále zpracovány, požadavek na spuštění interpretace, požadavek na ukončení interpretace, zasílání uživatelských odpovědí a požadavky na získávání dat od interpreta. 11

18 Na straně serveru je vytvořeno spojení s interpretem. Při startu serveru třída ModuleChat vytváří novou instanci třídy TextClient. Následně pří obdržení spouštěcího HTTP požadavku třída ModuleChat volá metodu call(uri) třídy TextClient, a tím spouští interpretaci daného VoiceXML dokumentu. Třída TextClient komunikuje s třídou TextServer pomocí předem definovaného rozhraní TextListener. Třída TextClient vytváří instanci třídy TextServer na daném portu a je pak následně přidána jako její posluchač. TextClient posílá výstupy interpretu pomocí metody sendinput(string). Odpovědi interpreta jsou metodami outputtext() a outputssml() posílány třídě ModuleChat. Komunikace mezi třídou TextServer a interpretem je součásti textové implementace JVoiceXML a proto v této práci není dále rozebírána. Obrázek 5.3: Schéma komunikace 12

19 6 Implementace Tato kapitola je věnována implementaci výsledného řešení, jehož součásti je textový modul a vstupní rozhraní. Detailněji jsou zde popsány struktury tříd a důležitých metod. První polovina kapitoly je věnována řešení textového modulu, který rozšiřuje interpret. V druhé části kapitoly je pak nastíněno chování webového rozhraní, sloužící jako vstupní rozhraní pro textový modul. 6.1 Vývojové prostředí Textový modul byl vyvíjen jako rozšiřující modul k interpretu JVoiceXML, který umožní komunikovat textovou formou přes webové rozhraní. Jako testovací verze interpreta byla použita poslední dostupná verze GA, jež je k dispozici ke stažení na serveru sourceforge.net. K napsání textového modulu byl použit jazyk Java vycházející z požadavku interpreta, který je také napsán ve stejném programovacím jazyce. Jako vývojové prostředí k Javě bylo použito NetBeans [33]. Dále byl použit program ANT, který byl součásti NetBeans, k vytváření WAR souborů. Celé řešení pak bylo testováno na servlet kontejnerech Jetty a Apache Tomcat. 6.2 Textový modul Textový modul slouží jako server spouštěn na servlet kontejneru, který obsluhuje HTTP požadavky od webového rozhraní a současně navazuje spojení s interpretem, přijímá výstupní data od interpreta a posílá vstupní data. Textový modul se skládá z 2 tříd ModuleChat a TextClient. Třída ModuleChat rozšiřuje třídu HttpServlet z balíku javax.servlet.http a slouží jako server. Druhá třída TextClient zastupuje posluchače k třídě TextServer, která je součásti textové platformy interpreta. TextClient implementuje rozhraní TextListener Funkcionalita Textový modul je spuštěn na Java servletu, od webového rozhraní přijímá především POST požadavky, které jsou rozlišeny na 4 typy. Pro výměnu dat je zvolen datový formát JSON (JavaScript Object Notation), který je platformě nezávislý a oproti XML může být úspornější [34]. Každý typ požadavku je odlišený klíčem type. Pro hodnotu klíče type byla vybrána číselná hodnota, např. type : 0. První požadavek je typu FILE, jeho úkolem je zjistit a vypsat obsah složky file, která slouží jako úložiště pro vxml dokumenty. Další požadavek je START, slouží k zahájení interpretace, součásti požadavku je adresa na kořenový vxml dokument dialogové aplikace. Tato URL se pak stává parametrem funkce execute, která je součásti vytvořené instance třídy TextClient. Metoda execute vytvoří spojení s TextServerem a získá výstup od interpreta. Třetí požadavek je typu UPDATE. Po obdržení požadavku modul porovná počet všech uložených zpráv s počtem již odeslaných zpráv na rozhraní. V případě, že počty zpráv nesedí, modul 13

20 odešle neodeslané zprávy na rozhraní. Požadavek UPDATE je automaticky posílán v intervalu několika sekund. Čtvrtý požadavek je typu SEND, pomocí něhož rozhraní posílá uživatelské vstupy interpretu. Modul obdrží výstup v textové podobě, který metodou sendinput odesílá interpretovi. Následně pak výstup upraví do odpovídajícího tvaru, přidá jméno odesílatele (User) a uloží do seznamu listofmessages. Poslední požadavek STOP signalizuje ukončení interpretace od uživatele. Modul zruší sezení s interpretem a vymaže všechny uložené zprávy. Tabulka 6.1 znázorňuje číselné rozložení požadavků. Podrobnější popis reakcí na HTTP požadavky u metody dopost. Typ požadavku Číselná hodnota function FILE 0 START 1 UPDATE 2 SEND 3 STOP 4 Tabulka 6.1: Přehled typů požadavků Třída ModuleChat Třída ModuleChat je hlavní třídou celého modulu, slouží jako spojovací uzel mezi webovým rozhraním a třídou TextClient. Pomocí třídy HttpServlet, kterou rozšiřuje, plní funkci servletu. Třída je inicializována při startu kontejneru Jetty metodou init(). Po startu je třída připravena přijímat HTTP požadavky od rozhraní, především pak požadavky odeslané metodou POST. O třídění a zpracování POST požadavků se stará metoda dopost(), která je součásti třídy HTTPServlet. V doručených požadavcích jsou data distribuované ve formátu JSON, pro jejich zpracování potřebuje třída externí knihovnu třetí strany. Existuje několik Java knihoven pro zpracování JSON, v této práci jsme použili volně dostupnou knihovnu JSON.simple [35]. Mezi další Java knihovny patří GSON [36], JsonLib [37] a FlexJson [38], aj. Dále má třída tři důležité parametry numofmessages, listofmessages a textclient. Parametr NumOfMesages reprezentuje číselnou hodnotu typu int, která uchovává počet zpráv vypsaných na webovém rozhraní. Druhý důležitý parametr je textclient jenž uchovává odkaz na instanci třídy TextClient. Třetí parametr listofmessages zastupuje seznam všech doručených zpráv od uživatele a interpreta. Zprávy jsou uložené jako typ String. Typ seznamu byl zvolen jako ArrayList a to pro své výhody, možnost přístupu k libovolnému prvku seznamu v konstantním čase O(1) a dynamické zvyšování kapacity seznamu. Každá zpráva v seznamu je uložena ve tvaru <span class='user'>user</span>zpráva nebo <span class='system'>system</span>zpráva, podle toho kdo jí poslal. 14

21 Metoda dopost Metoda dopost řídí celý běh textového modulu a proto je nejdůležitější metodou. Metoda přijímá HTTP požadavky odeslané metodou POST, podle jejichž typu se pak určuje chování modulu. Metoda je rozdělena na pět větví podle typu požadavků, větvení se provádí pomocí příkazu SWITCH. Třídění požadavků se provádí podle jeho typu, který je reprezentován číselným indexem. Typ HTTP odpovědí vytvořených metodou je nastaven na application/json;charset=utf-8. Pro vytvoření odpovědi ve formátu JSON byla použita třída JSONObject z balíku org.json.simple.jsonobject, následně pak byly vytvořeny dvojice klíč : hodnota. Takto hotový objekt byl pak převeden na řetězec pomocí metody tojsonstring(), která zajistila zachování validity formátu. V případě požadavku typu FILE, byl vytvořen JSONObject s názvy všech vxml souborů vypsaných do seznamu pod klíč file. Požadavek typu START vrací jako odpověď vybraný vxml dokument, který slouží jako root dokument dialogové aplikaci. Odpověď pro požadavek typu UPDATE obsahuje dva klíče, text a num. Pod klíč num je uchován počet celkem odeslaných zpráv na rozhraní. Klíč text reprezentuje nové zprávy pro rozhraní. V případě existence nových zpráv je vytvořen z nich seznam, v opačném případě je hodnota false. Větev pro požadavek typu SEND rozlišuje požadavky na běžné uživatelské vstupy a na název spouštěcího vxml dokumentu. Pokud příchozí zpráva obsahuje název vstupního vxml dokumentu, V případě vxml souboru je jeho adresa uložena metodou seturi. Jako odpověď pro všechny požadavky vrací počet uložených zpráv. Poslední větev zpracovává požadavek typu STOP, ten vrací jako odpověď řetězec finished interpreting. Tabulka 6.1 obsahuje ukázky odpovědí pro některé typy požadavků. 15

22 Typ požadavku FILE START UPDATE (nová zpráva) UPDATE (žádná zpráva) Odpověď { "file":[ "input.vxml", "kopie.vxml" ] } { "url":" } { "text":[ "<span class='user'>user<\/span>hello world!" ], "num":1 } { "text":false, "num":1 } Tabulka 6.1: Přehled HTTP odpovědí Třída TextClient Textová platforma interpreta je implementována pomocí třídy TextServer, která vytváří prostředníka mezi interpretem a klientem, posluchačem. Aby bylo možné navázat bezproblémové spojení s interpretem, resp. s TextServerem, musela být vytvořena třída TextClient. Pro dodržení kompatibility s interpretem musí každý klient implementovat rozhraní TextListener z knihovny JVoiceXML z podbalíku org.jvoicexml.implementation.text a rozšiřuje třídu Thread. Po startu modulu je vytvořena instance třídy, odkaz na ní je uložen do parametru třídou ModuleChat, spouští se pro vytvoření nového sezeni s interpretem. Při tvorbě sezení je uložen objekt typu TextServer z balíku org.jvoicexml.client.text do parametru textserver. Samotné sezení s interpretem je uložené do parametru session typu Session z balíku org.jvoicexml. Parametr connected typu boolean udává, jestli je klient připojen k interpretu. Metoda outputtext Hlavní metoda pro příjem výstupů od interpreta, jako parametr metody je textový řetězec typu String. Metoda k výstupu přidává řetězec <span class='system'>system</span>. Následně je takto vytvořený řetězec vložen na konec seznamu listofmessages ve třídě ModuleChat. Metodu outputtext využívá i metoda outputssml. 16

23 Metoda execute Metoda execute spouští interpretaci vxml dokumentu. Jako první nastaví vlastnosti pro připojení pomocí RMI (Remote Method Invocation), následně pomocí metody lookup( JVoiceXml ) z balíku java.rmi.naming získá klient vzdálené rozhraní typu Remote z balíku java.rmi.remote, které musí následně přetypovat na JVoiceXml. Nakonec metoda vytvoří instanci TextServeru a samotné sezení mezi ním. Struktura metody execute vychází z uživatelské příručky JVoiceXML. 6.3 Webové rozhraní Webové rozhraní má za úkol umožnit uživateli připojení k interpretu a obsluhu interpretace dokumentu. Rozhraní se připojuje k textovému modulu pomocí HTTP protokolu, pomocí něhož odesílá požadavky metodou POST. Pro přenos dat byl vybrán formát JSON a to zejména pro kombinaci s AJAXem. Rozhraní funguje jako HTML stránka, která obsahuje ovládací prvky, na které jsou navázány události řízené pomocí JavaScriptu. Webové rozhraní je uloženo na lokální adrese Kromě html stránky je součásti rozhraní CSS soubor style.css, který má na starost formátování prvků na stránce. A soubor chat.js ve formátu JavaScript, který obsahuje pro větší přehlednost hlavní funkce rozhraní Funkcionalita Navržené webové rozhraní poskytuje možnost uživateli se připojit k interpretovi a vytvořit vzájemnou komunikaci pomoci vkládání textových vstupů. Rozhraní je vytvořeno pomocí webových technologií, jako jsou HTML, CSS, JavaScript s použitím frameworku jquery [5.3]. Uživatel přistupuje k rozhraní pomocí webového prohlížeče, komunikace s interpretem je prováděna pomoci protokolu HTTP. Výstupy všech komunikujících stran jsou vypsány v horní části stránky. Vkládání vstupů od uživatele je prováděno pomocí formuláře, který je tvořen textovým polem. Uživatel má k dispozici čtyři tlačítka Send, Select file, Start a Stop. Zahájení činnosti rozhraní je přes tlačítko Select file, to vyvolá vypsání na výstup všech možných vstupních vxml dokumentů a uživatel je vyzván, aby zadal název jednoho z dokumentů. Samotné zahájení interpretace vybraného dokumentu se provádí pomocí tlačítka Start. Poté je již rozhraní připravené přijímat a odesílat vstupy. Ukončení interpretace se uskuteční tlačítkem Stop, kdy je odesílání vstupů a jejich vypisování zablokováno. Interpretace se pak znovu spouští přes výběr nového dokumentu, tlačítko Select file. Odesílání vstupu z textového pole je přes tlačítko Send nebo klávesu ENTER, bez nutnosti znovu načtení stránky. Volání funkcí je omezeno pravdivostní hodnotou instanse, která funguje jako přepínač, její hodnotu může změnit jen funkce selectfile a StopChat Odesílání dat Pro zadávání textových vstupu slouží textové pole ve spodní části stránky. Samotné odesílání je aktivováno tlačítkem Send nebo klávesou Enter. Textové vstup je omezen na rozsah 100 znaků. Na samotné psaní vstupu jsou vázány jquery funkce keydown a keyup. Funkce Keydown kontroluje počet zadaných znaky, v případě překročení limitu se text automaticky ořízne. Funkce keyup odchytává zmáčknutí klávesnice Enter, jejiž keycode je 13, způsobí zavolání funkce sendchat. 17

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Server-side technologie pro webové aplikace

Server-side technologie pro webové aplikace Server-side technologie pro webové aplikace PIA 2011/2012 Téma 6 Copyright 2006 Přemysl Brada, Západočeská univerzita Server-side scriptování Cíl dynamické generování webového obsahu/rozhraní integrace

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Web Services na SOAP

Web Services na SOAP Web Services Používají HTTP Existují dvě varianty: Služby postavené na protokolu SOAP Java standard pro vytváření : JAX-WS RESTfull služby Java standard pro vytváření : JAX-RS Web Services na SOAP Žádost

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS FTP Klient Plzeň, 2007 František Bořánek A05463 fboranek@atlas.cz Obsah 1 Úvod......2 2 Zadaní......2

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

X36ASS Dokumentace projektu. Firemní helpdesk se správou požadavků. Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla

X36ASS Dokumentace projektu. Firemní helpdesk se správou požadavků. Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla X36ASS Dokumentace projektu Firemní helpdesk se správou požadavků Bc. Ondřej Brynda Bc. Petr Hůla Obsah X36ASS Dokumentace projektu...1 Firemní helpdesk se správou požadavků...1 1.Cíle projektu...3 2.Uživatelé...3

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha. Michal Turek. červenec 2007

Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha. Michal Turek. červenec 2007 Bakalářská práce, FEL ČVUT Praha Vedoucí práce: Doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. červenec 2007 1. Seznamte se s problematikou bezpečného zpřístupnění legacy datatabáze z Internetu za následujících omezujících

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile!

4D Mobile! Úvod! Achitektura 4D Mobile! 4D Mobile Úvod Wakanda, publikovaná 4D SAS, je platforma pro vývoj a publikování webových aplikací vnitřně založena na standardních technologiích: jako je JavaScript a HTML5. Můžete použít "4D Mobile",

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Klient je použitelný pro všechny celní režimy 1 Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady.

Více

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP

Schéma e-pošty. UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer Agent) zajišťuje dopravu dopisů. disk. odesilatel. fronta dopisů SMTP Elektronická pošta Schéma e-pošty odesilatel UA disk SMTP fronta dopisů disk MTA SMTP MTA adresát UA disk POP IMAP poštovní schránka disk MTA SMTP UA (User Agent) rozhraní pro uživatele MTA (Message Transfer

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Trosečník v džungli, adventura

Trosečník v džungli, adventura Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Trosečník v džungli, adventura PJJ popis hry Anna Dobešová, cvičení čt 13:00-14:50 Brno 2013 Obsah 2 Obsah 1 Popis hry 3 1.1 Téma hry a podmínky

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb

Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb Bc. Václav Telenský, Ing. Jan Přichystal, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, vaclav.telensky@seznam.cz,

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S.

VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S. VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S. Jaroslav Ráček Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Katedra informačních technologií e-mail:racek@fi.muni.cz Abstrakt V příspěvku

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java

2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java 2 Postup při programování, úvod do programovacího jazyka Java Studijní cíl V tomto bloku bude věnována pozornost správnému postupu při programování, budou detailně vysvětleny jednotlivé etapy programování

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

Magento se představuje

Magento se představuje Kapitola 1 Magento se představuje 1.1 Co je to vlastně Magento? Magento je nový profesionální open-source e-shop pro e-commerce 21. století. Nabízí nevídanou flexibilitu, funkčnost a ovládání. S tímto

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více