InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA Tel: Fax: InterSystems.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems."

Transkript

1 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA Tel: Fax: InterSystems.com InterSystems B. V. Vlnitá Praha 4 Česká republika Tel.: Fax: InterSystems.cz InterSystems Caché je ochranná známka společnosti InterSystems Corporation. Ostatní názvy produktů jsou ochranné známky příslušných dodavatelů. Copyright 2007 Intersystems Corporation. Všechna práva vyhrazena

2 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 2 Průvodce technologií InterSystems Caché Inovace od InterSystems

3 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 3 Obsah Úvod 1 MODELOVÁNÍ DAT RELAČNÍ, NEBO OBJEKTOVÝ PŘÍSTUP 4 Relační technologie 5 Objektová technologie a objektové databáze 6 Objektový, nebo relační přístup 6 Objektový datový model a objektové programování v systému Caché přehled 6 Nejdůležitější objektové pojmy 8 Proč zvolit objekty pro datový model? 9 Objektové uložení dat... plus relační přístup 9 SERVER VÍCEROZMĚRNÝCH DAT CACHÉ 10 Integrovaný přístup k databázi 10 Vícerozměrný datový model 11 Přístup pomocí SQL 14 Objekty Caché 16 Vyhledávání podle slov (Word-Aware searching) 18 Transakční indexování bitovými mapami 20 Protokol Enterprise Cache Protocol pro distribuované systémy 22 Odolnost proti chybám 24 Bezpečnostní model 27 APLIKAČNÍ SERVER CACHÉ 30 Virtuální stroj Caché a skriptovací jazyky 30 Jazyk Caché ObjectScript 32 Jazyk Basic 38 Jazyk MVBasic 40 Jazyk C++ 40 Java 40 Caché a Jalapeño 42 Caché a.net 44 Caché a XML 45 Caché a webové služby 46 Caché a MultiValue 47 RYCHLÉ VYTVÁŘENÍ RYCHLÝCH WEBOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ TECHNOLOGIE CACHÉ SERVER PAGES 50 Model CSP (Caché Server Page) 52 Architektura tříd webových stránek 54 Příklady strategií vývoje 54 Soubory CSP 55 Události Hyper-Events 56 ZEN a webové stránky s využitím komponent 58

4 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 4 Úvod ZA HRANICE RELAČNÍCH DATABÁZÍ Před třiceti lety byly relační databáze přivítány jako převratná a skvělá novinka. Namísto nepřístupných prehistorických databází, z nichž každá měla své jedinečné schéma dat, budou data uložena v tabulkovém formátu a přístupná každému, kdo ovládá jazyk SQL. Relační databáze byly velmi úspěšné a jazyk SQL se stal obecným standardem pro přístup do databáze. Ale jako všechny starší technologie mají i relační databáze své meze, které snižují jejich dnešní využitelnost zejména tam, kde jde o výkon, rozšiřitelnost, snadnost používání a přizpůsobení současným vývojářským technikám a postupům. Využití počítačových aplikací a jejich složitost prudce roste, přičemž současné systémy mají stále větší provozní nároky, přesahující možnosti relační technologie. Mnohé klíčové aplikace, které kladou vysoké nároky na výkon a rozšiřitelnost, nikdy nemohly přejít na relační databáze a v současné době i jednoduché aplikace narážejí na omezení tradiční relační technologie. Zavlečený nesoulad mezi relačními databázemi a současnými vývojovými technikami se stal vážným problémem, který stále více komplikuje vývoj a zvyšuje riziko selhání. Jednoduchost tabulkových struktur sice vyhovuje elegantnímu dotazovacímu jazyku (SQL), avšak rozložit datové struktury popisující reálný svět do tak zjednodušujících řádků a sloupců je obtížné. Výsledkem je ohromné množství tabulek, jejichž vztahy se obtížně pamatují a používají. Řádky a sloupce jsou jednoduché, ale vše prostupující potřeba programovat zbývající vnější spojení, uložené procedury a triggery již jednoduchá není. Moderní aplikace jsou obvykle vytvářeny pomocí objektové technologie, která nabízí rychlejší a intuitivnější způsob popisu informací a jejich použití. Vývoj je rychlejší a spolehlivost roste. Objekty však nejsou kompatibilní s relačními databázemi. Výhody objektové technologie se ztrácejí, když se výsledné databázové objekty musejí vměstnat do dvourozměrného relačního modelu. Současné aplikace transakčního zpracování kladou požadavky, které přesahují možnosti relační technologie. Musejí obsáhnout velké sítě, obsloužit tisíce klientů a přitom zajistit nejvyšší výkon, kompatibilitu s webem a jednoduchý provoz při nízkých nákladech. A musejí být vyvinuty rychle! 1

5 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 5 Představení systému Caché Systém Caché je mimořádně výkonná databázová technologie nové generace. Jako postrelační databáze kombinuje objektovou databázi, vysoce výkonný jazyk SQL a rychlý přístup k vícerozměrným datům. A všemi těmito způsoby lze přistupovat k týmž datům současně. Data jsou popsána pouze jednou v jediném integrovaném slovníku dat a jsou okamžitě dostupná prostřednictvím všech přístupových metod. Systém Caché poskytuje takovou úroveň výkonu, rozšiřitelnosti, rychlého programování a snadného použití, která je relační technologií nedosažitelná. Caché je ale mnohem více než samotná databázová technologie. Zahrnuje aplikační server s progresivními možnostmi objektového programování, schopnost snadné integrace se širokou paletou technologií a mimořádně výkonný databázový stroj s jedinečnou technologií vyrovnávacích pamětí. Systém Caché má několik vestavěných skriptovacích jazyků: Caché ObjectScript výkonný a snadno zvládnutelný programovací jazyk, Caché Basic nadstavba běžně používaného programovacího jazyka Basic, jež obsahuje rozšíření pro efektivní přístup k datům a objektovou technologii, a Caché MVBasic varianta jazyka Basic používaná v MultiValue aplikacích (někdy také označovaných jako Pick aplikace). Další jazyky, jako Java, C# a C++, jsou podporovány pomocí přímého volání a jiných rozhraní, která zahrnují ODBC, JDBC,.NET. Caché překonává tradiční databáze také tím, že zahrnuje bohaté prostředí pro vývoj propracovaných webových aplikací využívajících jako klienta prohlížeč. Technologie CSP (Caché Server Pages) umožňuje rychlé vyvíjení a spouštění dynamicky generovaných webových stránek. Tisíce uživatelů webu mohou současně přistupovat do databázových aplikací, pomocí i poměrně levného hardwaru. U aplikací, které nevyužívají jako klienta prohlížeč, je uživatelské rozhraní většinou naprogramováno s využitím některé z oblíbených technologií pro vývoj uživatelských rozhraní, např. Java,.NET, Delphi, C# nebo C++. Nejlepších výsledků (rychlejší programování, větší výkon a nejnižší cena za údržbu) bývá dosaženo, je-li všechno ostatní naprogramováno v jazycích systému Caché. Technologie Caché také poskytuje mimořádně vysokou úroveň možnosti spolupráce s ostatními technologiemi a podporuje všechny běžně používané vývojové nástroje. K dispozici je široká paleta vývojových metodologií. 2

6 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 6 3

7 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 7 Kapitola 1: Modelování dat relační, nebo objektový přístup V úvodních fázích návrhu nové aplikace musejí vývojáři rozhodnout, jaké pojetí modelování dat zvolí. Většinou se rozhodování redukovalo na volbu mezi tradičním modelováním dat pomocí relačních tabulek a novějším pojetím modelování pomocí objektů. Práce se složitými daty vedla mnoho vývojářů k přesvědčení, že modelování pomocí objektů je efektivnější. Převod existujícího datového modelu je samozřejmě prvním krokem při přenášení existující aplikace do Caché. K dispozici jsou snadné způsoby načtení datových modelů z různých relačních nebo objektových reprezentací, jejichž výsledkem je standardní definice dat Caché. Po migraci dat do Caché je možné k nim přistupovat souběžně jako k objektům, relačním tabulkám či vícerozměrným polím. Caché umožňuje relační (SQL) i objektový přístup k datům, protože každý z nich má své opodstatnění. Kdy použít které pojetí a proč současní vývojáři dávají všeobecně přednost modelování dat pomocí objektů, pomůže objasnit to, jak a kdy tato pojetí vznikla. 4

8 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 8 RELAČNÍ TECHNOLOGIE V průkopnických dobách se informace zpracovávaly na sálových počítačích (mainframe) a přístup k datům byl omezen ve většině případů na odborníky v oblasti informačních technologií. Databáze byly vytvářeny na koleně a získávání dat vyžadovalo dokonalou znalost příslušné databáze a jejího uspořádání. Pokud uživatel potřeboval nějakou sestavu, musel zadat její vytvoření přetíženým programátorům. Požadovaná sestava pak obvykle stejně nebyla hotová včas, a nemohla tak ovlivnit přijímaná rozhodnutí. I když byla relační technologie původně vyvinuta v 70. letech 20. století na sálových počítačích, zůstávala většinou výzkumným projektem. Změna nastala v 80. letech, kdy se začala objevovat i na minipočítačích. S příchodem osobních počítačů vstoupil svět do epochy softwaru podle hesla vše pro uživatele se snadno použitelnými generátory sestav, které byly založeny na SQL (dotazovací jazyk zavedený v rámci relační technologie). Uživatelé mohli vytvářet vlastní databázové sestavy a jednorázové dotazy. Použití relačních databází zaznamenalo široký rozmach. SQL představuje konzistentní jazyk k zadávání dotazů na mnoho různých druhů dat. Umožňuje nahlížet na data ve velmi jednoduchém standardizovaném formátu tvořeném dvourozměrnými tabulkami s řádky a sloupci. I když tento jednoduchý datový model umožňuje sestrojení elegantního dotazovacího jazyka, má na druhé straně i značné nevýhody. Skutečná složitost vazeb mezi reálnými daty prostě neodpovídá řádkům a sloupcům. Data jsou tudíž často rozdělena do více tabulek, které je i v případě jednoduchých úloh nutno spojovat. To vede ke dvěma problémům: a) Spojování více tabulek značně komplikuje zápis dotazu (často se složitými vnějšími spojeními). b) Při zpracování složitých dat v relačních databázích může docházet k neúměrnému nárůstu režie. Jazyk SQL se stal standardem pro nástroje na vytváření sestav a pro interoperabilitu databází. I když jazyk SQL vznikl pro potřeby relačních databází, je důležité si uvědomit, že se nemusí omezovat pouze na ně. Systém Caché podporuje standardní SQL jako jazyk pro vytváření dotazů a aktualizací, přičemž používá mnohonásobně výkonnější vícerozměrnou databázovou technologii. Je také rozšířen tak, aby zahrnoval možnosti objektů. 5

9 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 9 OBJEKTOVÁ TECHNOLOGIE A OBJEKTOVÉ DATABÁZE Objektové programování a objektové databáze jsou praktickým výsledkem simulace složité činnosti mozku. Bylo zjištěno, že mozek je schopen ukládat velmi složité a různorodé typy dat, a přesto s tak zdánlivě rozdílnými informacemi pracovat jednotným způsobem. Aby se tato činnost dala napodobit, bylo potřeba implementovat do programů velmi složité chování a přitom tuto složitost skrýt. Tím se podpořila jednodušší, obecnější a pochopitelnější logika s adaptabilními a opakovaně použitelnými funkcemi. Dnes mají tyto vlastnosti všechny špičkové aplikace a technologie. Umožňují vývojářům pracovat přirozeným způsobem, který je podobnější lidskému myšlení, což je jejich nespornou výhodou. OBJEKTOVÝ, NEBO RELAČNÍ PŘÍSTUP V objektové technologii je složitost dat obsažena v objektu a přístup k datům je realizován prostřednictvím jednoduchého, konzistentního rozhraní. Relační technologie sice rovněž používá jednoduché konzistentní rozhraní, ale protože nijak neřeší složitost skutečných dat, je za řešení problémů se složitostí dat vždy odpovědný uživatel nebo programátor. Protože modelování složitých dat je u objektů jednoduché, je nejvýhodnější programovat složité aplikace pomocí objektů. Objektový přístup je nejvhodnější i při vkládání dat do databáze a jejich aktualizaci (tj. při transakčním zpracování). Caché doplňuje objektový přístup objektově rozšířeným dotazovacím jazykem SQL. SQL je výkonným jazykem pro vyhledávání v databázích a je široce používán nástroji na vytváření sestav. Uvědomujeme si, že jazyk SQL je nejvhodnější pro zadávání dotazů a vytváření sestav, ale že se nehodí pro transakční zpracování (pro ně je těžkopádný a často i neefektivní). Rozšíření jazyka SQL systému Caché o objekty eliminuje většinu těžkopádné syntaxe příkazu join, a usnadňují dokonce i použití jazyka SQL. OBJEKTOVÝ DATOVÝ MODEL A OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V SYSTÉMU CACHÉ PŘEHLED Objektový model Caché je založen na standardu ODMG (Object Database Management Group) a podporuje mnoho pokročilých funkcí včetně vícenásobné dědičnosti. Objektová technologie se pokouší napodobovat způsob, jakým lidé opravdu přemýšlejí o informacích a jejich použití. Na rozdíl od relačních tabulek spojují objekty dohromady data i kód. Objekt Faktura např. obsahuje data (číslo faktury a celkovou částku) a kód (Tisk()). Na objekt lze nahlížet jako na balíček, který obsahuje zároveň hodnoty dat tohoto objektu (vlastnosti) a kopii veškerého příslušného kódu (metody). Komunikace mezi metodami objektu je zajišťována předáváním zpráv. Objekty téže třídy mohou sdílet společné kopie kódu, a tím snižovat nároky na paměť (bylo by nereálné mít např. pro všechny objekty Faktura vlastní kopii kódu). V systému Caché také volání metod obvykle vede k volání vhodné funkce, ne k přetrvávající režii předávání zpráv. Tyto implementační techniky však zůstávají programátorům skryté, je vždy správné uvažovat o objektech, které si předávají zprávy. 6

10 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 10 Jaký je rozdíl mezi objektem a třídou? Třída je definiční struktura a kód dodaný programátorem. Třída obsahuje jednak popis povahy dat a způsob jejich uložení, jednak i veškerý kód, ale neobsahuje žádná data. Objekt je konkrétní instance třídy. Objektem třídy Faktura je např. faktura č Objektová technologie podporuje přirozený pohled na data tím, že vlastnosti neomezuje na jednoduché počítačově orientované datové typy. Objekty mohou obsahovat jiné objekty nebo odkazy na jiné objekty, což usnadňuje vytváření užitečných a smysluplných datových modelů. Uvádíme jednoduchý příklad objektu Zákazník: Jméno: Data jsou uložena podle datového typu Jméno. Rodné číslo: Datový typ může být jednoduchý, např. celé číslo, nebo složitější, definovaný programátorem, např. devítimístné či desetimístné číslo ve tvaru: NNN-NNN-/NNNN. Kontaktní osoba: KontaktníOsoba je vlastnost, která připojuje Zákazníka k objektu Kontaktní osoba ve vazbě N:1 (mnoho Zákazníků k jedné Kontaktní osobě). Na rozdíl od vloženého objektu má související objekt v databázi svůj vlastní identifikátor a je uložen samostatně s tímto identifikátorem. Identifikátor umožňuje přímý přístup k objektu Kontaktní osoba bez přístupu k objektu Zákazník. Při přístupu k vloženému objektu nebo k souvisejícímu objektu je syntaxe v Caché stejná (např. Zákazník.Adresa.Město a Zákazník.KontaktníOsoba. Jméno používají stejnou syntaxi oddělování položek tečkou). Adresa: Toto je příklad, který ukazuje, jak mohou být do objektu vloženy další objekty. Adresa je v tomto příkladu vloženým objektem, který obsahuje vlastnosti Ulice a Město. Faktury: Zákazník má množinu Faktur, z nichž každá je složitý objekt uložený samostatně s vlastním identifikátorem databáze. V tomto příkladu je mezi Zákazníky a Fakturami vazba 1:N (jeden Zákazník s mnoha Fakturami) s využitím vazby nadřazenosti a podřazenosti (Faktura nemůže existovat bez Zákazníka, ale Zákazník může existovat bez Faktur). Lze také vytvořit množinu vložených objektů. 7

11 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 11 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBJEKTOVÉ POJMY Dědičnost je schopnost odvodit jednu třídu objektů z jiných tříd. Nová třída (podtřída) obsahuje kromě všech vlastností a metod, které jsou pro ni jedinečné, také všechny vlastnosti a metody příslušných nadtříd. Objekty podtřídy by měly být ke své nadtřídě ve vztahu je určitý. Např. pes je určitý savec, proto má smysl, že podtřída Pes zdědí všechny vlastnosti a metody třídy Savec a navíc má další vlastnosti, např. ČísloPsíZnámky. Podtřída může také potlačit zděděnou definici (např. metoda Tisk() u podtřídy třídy Faktura může být odlišná od metody Tisk() třídy Faktura). Dědičnost podporuje opakované využívání kódu a usnadňuje zavedení důležitých zlepšení. Vícenásobná dědičnost znamená, že podtřída může být odvozena z několika nadtříd. Např. pes je určitý savec a zároveň je určité domácí zvíře, takže třída Pes dědí atributy jak třídy Savec, tak třídy Domácí zvíře. Zapouzdření znamená, že na objekty lze pohlížet jako na černou skřínku. Veřejné vlastnosti a metody jsou přístupné každou metodou, zatímco soukromé vlastnosti a metody jsou dostupné pouze metodami téže třídy. Aplikace nepotřebuje vědět, jaké vnitřní operace v objektu probíhají, pracuje pouze s veřejnými vlastnostmi a metodami. Výhodou zapouzdření je, že programátoři mohou zdokonalovat vnitřní procesy ve třídě, aniž by ovlivnili zbývající části aplikace. Polymorfismus se týká faktu, že metody použité v několika třídách mohou sdílet společné rozhraní dokonce i tehdy, když vlastní implementace je odlišná. Předpokládejme např., že všechny třídy Dopis, Adresní štítek a Identifikační štítek obsahují metodu s názvem Tisk. Aplikace nepotřebuje vědět, k jakému typu objektu přistupuje, v daném objektu pouze zavolá metodu Tisk. VÝHODY SYSTÉMU CACHÉ Systém Caché je plně objektově orientovaný a vývojářům, kteří vytvářejí vysoce výkonné aplikace pro zpracování transakcí, poskytuje veškeré výhody objektové technologie Intuitivní modelování dat Objektová technologie umožňuje vývojářům uvažovat o informacích (dokonce i mimořádně složitých) a používat je jednoduchým a realistickým způsobem, což urychluje proces vývoje aplikací. Rychlý vývoj aplikací Objektové pojetí zapouzdření, dědičnosti a polymorfismu dovoluje opakované používání tříd, změnu jejich účelu a jejich sdílení mezi aplikacemi. Vývojářům je tak umožněno přenášet výsledky své práce do mnoha dalších projektů. 8

12 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 12 PROČ ZVOLIT OBJEKTY PRO DATOVÝ MODEL? U nových databázových aplikací dává většina vývojářů přednost objektové technologii, protože vývoj složitých aplikací je mnohem rychlejší a pozdější úpravy jsou mnohem jednodušší. Objektová technologie poskytuje řadu výhod: Objekty podporují bohatší datové struktury, které mnohem přirozeněji popisují skutečná data. Programování je jednodušší. Je snazší sledovat, co právě děláte a s čím právě pracujete. Přizpůsobené verze tříd mohou snadno nahradit standardní třídy, přičemž usnadňují úpravy aplikací. Pojetí objektu jako černé skříňky se zapouzdřenými prostředky umožňuje programátorům zdokonalovat vnitřní operace v objektu, aniž by přitom ovlivňovali ostatní části aplikace. Díky objektům lze jednoduchým způsobem propojovat různé technologie a různé aplikace. Objektová technologie přirozeně odpovídá grafickým uživatelským rozhraním (GUI). Objektová technologie je použita v mnoha nových nástrojích. Objekty zajišťují oddělení uživatelského rozhraní od zbytku aplikace. Pokud bude třeba přijmout novou technologii uživatelského rozhraní (možná nějakou ještě neznámou technologii budoucnosti), bude možné použít většinu kódu znovu. OBJEKTOVÉ ULOŽENÍ DAT... Současné aplikace, napsané pomocí objektových programovacích jazyků, se při ukládání dat pokoušejí vměstnat objekty do plochých relačních tabulek. Tím se závažně oslabují výhody objektové technologie. Caché používá vícerozměrnou datovou strukturu, která přirozeně ukládá bohatá objektová data. Výsledkem je rychlejší přístup k datům a rychlejší programování.... PLUS RELAČNÍ PŘÍSTUP Mnoho nástrojů (např. generátory sestav) ještě používá pro přístup k datům jazyk SQL, a nikoli objektovou technologii. Jedinečnou vlastností systému Caché je, že kdykoli je definována třída databázových objektů, Caché automaticky zabezpečuje úplný přístup k těmto datům prostřednictvím jazyka SQL. Nástroje, které používají jazyk SQL, mohou okamžitě pracovat s daty systému Caché bez jakékoli další činnosti, a dokonce mohou využívat vysokou výkonnost serveru vícerozměrných dat Caché. Platí to i naopak. Pokud je z relační databáze importována definice DDL, Caché automaticky vygeneruje objektový popis dat, který umožňuje okamžitý přístup k datům jak jako k objektům, tak i prostřednictvím jazyka SQL. Unifikovaná datová architektura Caché udržuje obě přístupové cesty synchronizované. Upravuje se jen jeden popis dat. 9

13 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 13 Kapitola 2: Server vícerozměrných dat Caché Vysoce výkonná databáze Caché používá vícerozměrný datový model, který umožňuje efektivní a komprimované ukládání dat v bohatých datových strukturách. Objekty a jazyk SQL jsou implementovány zadáním unifikovaného slovníku dat, který definuje třídy a tabulky a poskytuje mapování na vícerozměrné struktury. Toto mapování může být generováno automaticky. Multidimensional Access INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K DATABÁZI Caché poskytuje programátorům volnost při ukládání dat a přístupu k nim prostřednictvím objektů, jazyka SQL nebo přímého přístupu k vícerozměrným strukturám. Všechna data v databázi Caché jsou ukládána ve vícerozměrných polích Caché bez ohledu na metodu přístupu. Jakmile jsou data uložena, lze současně používat všechny tři metody na stejná data při úplném souběžném zpracování. Jedinečnou funkcí Caché je unifikovaná datová architektura. Kdykoli je definována třída datových objektů, Caché automaticky vygeneruje relační popis těchto dat, umožňující použití jazyka SQL. Obdobně, je-li do slovníku dat importován popis definice DDL relační databáze, Caché automaticky vygeneruje relační i objektový popis dat, který umožní okamžitý objektový přístup. Protože Caché tyto popisy koordinuje, stačí upravovat pouze jednu datovou definici. Programátor může upravovat a zobrazovat slovník jak z hlediska objektu, tak z hlediska relační tabulky. Caché automaticky mapuje uložení objektů a tabulek ve vícerozměrných strukturách, nebo může být mapování přímo řízeno programátorem. VÝHODY SYSTÉMU CACHÉ Flexibilita: Ke stejným datům lze souběžně přistupovat kterýmkoli z režimů přístupu (objektovým, vícerozměrným i pomocí SQL). Tato flexibilita poskytuje programátorům volnost uvažovat o datech způsobem, který pokládají za nejrozumnější, a použít přístupovou metodu, která nejlépe odpovídá potřebám programu. Méně práce: Pomocí jediné definice popisuje unifikovaná datová architektura Caché automaticky data současně jako objekty i tabulky. Vývoj a údržba aplikací je mnohem snazší, protože nejsou nutné žádné transformace kódu. Využití stávajících postupů a aplikací: Programátoři mohou využívat zavedené postupy z relačního prostředí a možnosti objektů postupně zavádět do existujících aplikací při jejich dalším vývoji. 10

14 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 14 VÍCEROZMĚRNÝ DATOVÝ MODEL Jádro databáze Caché představuje mimořádně efektivní stroj vícerozměrných dat. Zabudované skriptovací jazyky systému Caché podporují přímý přístup k vícerozměrným strukturám a poskytují nejvyšší výkony a nejlepší možnosti při ukládání. Mnoho aplikací je implementováno výhradně s přímým použitím tohoto databázového stroje. Tento režim (Direct Global Access) se používá zvláště tehdy, jedná-li se o neobvyklé nebo velmi specializované struktury a není k nim nutný objektový přístup nebo přístup pomocí jazyka SQL, nebo je-li požadován nejvyšší možný výkon. Pro stroj vícerozměrných dat neexistuje žádný slovník dat, a tedy žádné definice dat. Bohatá struktura vícerozměrných dat Vícerozměrná pole systému Caché se nazývají globály. Data do globálu mohou být ukládána s libovolným počtem indexů. Indexy navíc nemají definován typ, a mohou tedy obsahovat data libovolného typu. Jeden index může být celé číslo, např. 34, zatímco dalším indexem je smysluplný název, např. PoložkaŘádku. To platí dokonce i na téže úrovni indexu. Aplikace pro inventuru stavu zásob poskytuje např. informace o druhu, velikosti, barvě a vzoru a může mít následující strukturu: ^Zasoba(polozka,velikost,barva,vzor) = množství Příklad dat: ^Zasoba("cvičební úbor",4,"modrá","květinový")=3 Díky přístupu přes datový uzel v této struktuře je velmi jednoduché určit, zda je na skladě cvičební úbor velikosti 4 s květinovým vzorem. Požaduje-li zákazník cvičební úbor velikosti 4 a není si jist barvou či vzorem, je velmi jednoduché zobrazit jejich úplný seznam tak, že cyklicky projdeme všechna data, která jsou uložena v uzlech: ^Zasoba("cvičební úbor",4). Všechny datové uzly v uvedeném příkladu byly stejné povahy (uchovávaly množství) a všechny byly uloženy na stejné úrovni indexování (čtyři indexy) s podobnými indexy (třetí index byl vždy text vyjadřující barvu). Ale nemusí tomu tak být. Datové uzly mohou mít odlišný jak počet, tak typ indexů a mohou obsahovat rozdílné typy dat. Níže je uveden příklad složitějšího globálu s daty faktury, obsahující různé typy dat uložené na různých úrovních indexování: ^Faktura(c faktury,"zákazník") = Informace o zákazníkovi ^Faktura(c faktury,"datum") = Datum faktury ^Faktura(c faktury,"položky") = Počet položek faktury ^Faktura(c faktury,"položky",1,"číslo") = objednací číslo první položky ^Faktura(c faktury,"položky",1,"množství") = množství první položky ^Faktura(c faktury,"položky",1,"cena") = cena první položky ^Faktura(c faktury,"položky",2,"číslo") = objednací číslo druhé položky atd. 11

15 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 15 Více datových prvků v uzlu Do datového uzlu se často ukládá pouze jeden datový prvek, jako např. datum nebo množství. Někdy je výhodné ukládat více datových prvků společně jako jeden samostatný datový uzel. To je vhodné u sady souvisejících údajů, které se často zpracovávají společně. Snížením počtu přístupů do databáze může dojít ke zlepšení výkonu, zvláště při zpracování v síti. Ve výše uvedené faktuře např. každá položka obsahuje objednací číslo zboží, množství a cenu uložené zvlášť v samostatných uzlech. Tyto údaje ale mohou být také uloženy jako seznam prvků v jednom uzlu: ^Faktura(c faktury,"položkyřádku",cislo polozky). Pro usnadnění nabízí Caché funkci nazvanou $list(). Tato funkce skládá více datových prvků do délkou určovaného binárního řetězce a následně je zase vyjímá zachovávajíc jejich datové typy. Tyto prvky mohou zase obsahovat vnořené prvky atd. Logické zamykání podporuje vysoký souběh Pro vysokou propustnost systémů s tisíci uživateli je rozhodující omezení počtu konfliktů soupeřících procesů. K největším konfliktům dochází mezi transakcemi, které požadují přístup ke stejným datům. Procesy Caché nezamykají během aktualizace dat celé stránky. Naproti tomu transakce vyžadují časté čtení nebo aktualizaci malých množství dat, a proto stačí zamykání dat na logické úrovni. Možné konflikty v databázi jsou dále snižovány pomocí atomizovaných operací sčítání a odčítání, které nevyžadují zamykání. (Tyto operace se používají především u čítačů, které přiřazují identifikační čísla, a pro modifikaci statistických čítačů.) V Caché probíhají jednotlivé transakce rychleji a současně může být zpracováváno více transakcí. Proměnlivá délka dat v řídkých polích Protože data v systému Caché mohou mít proměnnou délku a jsou ukládána v řídkých polích, vyžaduje Caché k jejich uložení často méně než polovinu prostoru ve srovnání s relačními databázemi. Vedle snížení nároků na diskový prostor zvyšuje výkon i komprimované uložení dat, protože jednou vstupní nebo výstupní operací lze přečíst nebo zapsat více dat. Data mohou být mnohem efektivněji ukládána do vyrovnávací paměti. Nejsou třeba deklarace ani definice Data i indexy vícerozměrných polí Caché nemají v podstatě žádný typ. Nejsou třeba žádné deklarace, definice či alokace. Data globálu vznikají jednoduše v okamžiku svého vložení. Názvový prostor 12 Data a kód jsou v systému Caché ukládány v diskových souborech s názvem CACHE.DAT (v jednom adresáři může být pouze jeden). Každý takový soubor obsahuje množství globálů (vícerozměrných polí). Název globálu musí být v daném souboru jedinečný, ale může se opakovat v jiných souborech. Tyto soubory lze volně považovat za databáze.

16 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 16 Místo udávání určitého databázového souboru používají procesy Caché při přístupu k datům názvový prostor. Je to logická mapa názvů, ve které jsou mapovány názvy vícerozměrných polí globálů a kódu do databáze. Pokud je databáze přesunuta z jedné diskové jednotky na jinou nebo na jiný počítač, je třeba upravit pouze mapu názvového prostoru. Vlastní aplikace se nezmění. Všechna data pro názvový prostor (namespace), kromě některých systémových informací, jsou obvykle uložena v jedné databázi. Názvový prostor však poskytuje pružnou strukturu, která umožňuje libovolné mapování. Není neobvyklé, že názvový prostor mapuje obsah několika databází včetně některých databází umístěných na jiných počítačích. VÝHODY SYSTÉMU CACHÉ Výkon: Náhrada labyrintu těžkopádných dvourozměrných tabulek efektivním vícerozměrným datovým modelem a technikou ukládání řídkých dat snižuje při přístupu k datům a při jejich aktualizaci nároky na diskové vstupní a výstupní operace. Snížení nároků na vstupní a výstupní operace znamená, že aplikace budou rychlejší. Rozšiřitelnost: Transakční vícerozměrný datový model dovoluje aplikacím Caché, aby je používaly tisíce klientů, aniž by došlo ke snížení rychlosti zpracování. Přístup k datům uloženým ve vícerozměrném modelu není ovlivněn velikostí či složitostí databáze jako u relačních modelů. Přístup k datům nevyžaduje složitá spojování či přeskakování z tabulky do tabulky. Při aktualizaci dat využívá Caché logické zamykání místo zamykání fyzických stránek. Společně s propracovaným systémem vyrovnávacích pamětí napříč sítěmi to významně přispívá k výkonu při souběžném zpracování. Rychlý vývoj: Vývoj nových aplikací probíhá v Caché mnohem rychleji, protože datové struktury umožňují přirozené a snadno pochopitelné ukládání složitých dat. Nejsou třeba rozsáhlé ani komplikované deklarace a definice. Přímý přístup ke globálům je velmi jednoduchý. Umožňuje stejnou syntaxi jako při přístupu k polím. Cenově výhodné: Aplikace v systému Caché potřebují znatelně méně hardwaru než přibližně stejně velké relační aplikace, a navíc se obejdou bez správce databáze. Správa a provoz systému jsou jednoduché. 13

17 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 17 PŘÍSTUP POMOCÍ SQL SQL je dotazovacím jazykem databáze Caché. Podporuje v plném rozsahu možnosti relační databáze včetně jazyka DDL, transakcí, referenční integrity, triggerů, uložených procedur a dalších funkcí. Systém Caché podporuje přístup prostřednictvím rozhraní ODBC a JDBC (pomocí ovladače založeného čistě na jazyku Java). Součástí kódu jazyka Caché ObjectScript a objektových metod mohou být vložené příkazy a dotazy jazyka SQL. SQL přistupuje k datům, na která pohlížíme jako na tabulky s řádky a sloupci. Protože databáze Caché ukládá data v efektivních, vícerozměrných strukturách, aplikace používající SQL dosahují ve spojení s databází Caché lepšího výkonu, než mají tradiční relační databáze. Kromě standardní syntaxe jazyka SQL podporuje systém Caché mnohá v jiných databázích běžně používaná rozšíření. Mnohé aplikace používající jazyk SQL není třeba pro práci v systému Caché upravovat. To platí zejména o aplikacích vytvořených pomocí nástrojů nezávislých na databázi. Uložené procedury specifické pro daného dodavatele však budou vyžadovat určitou práci. Společnost InterSystems má překladače, které s touto prací pomohou. Jazyk Caché SQL zahrnuje objektově orientovaná vylepšení, která zjednodušují kód jazyka SQL a ve větší míře umožňují jeho intuitivní čtení i zápis. TRADIČNÍ JAZYK SQL SELECT SC.FullName, SM.Descr, MS.Value, SI.InvDate, SI.InvNumber FROM MainSales MS, SalesItem SI, SalesProduct SP, SalesCustomer SC, SalesMarket SM WHERE SI.SalesItemID *= MS.SalesItem AND SP.SalesProductID *= MS.Product AND SC.SalesCustomerID *= MS.Customer AND SM.SalesMarketID *= SC.SalesMarket AND SP.Descr = Hammer JAZYK SQL S OBJEKTOVÝMI DOPLŇKY SELECT Customer->FullName, Customer->SalesMarket->Descr, Value, SalesItem->InvDate, SalesItem->InvNumber FROM MainSales WHERE Product->Descr = Hammer 14

18 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 18 Přístup k relačním databázím pomocí brány Caché Relational Gateway Brána Caché Relational Gateway umožňuje odeslat dotaz SQL vzniklý v Caché ke zpracování v jiné (relační) databázi. Prostřednictvím brány může Caché načíst a aktualizovat data uložená ve většině používaných relačních databázích. Relational Gateway Pokud jsou databázové třídy Caché kompilovány s možností CachéSQLStorage, mohou aplikace Caché přes tuto bránu používat relační databáze. Aplikace budou ale rychlejší a rozšiřitelnější, když budou pracovat s postrelační databází Caché. VÝHODY SYSTÉMU CACHÉ Rychlejší SQL: Relační aplikace mohou při použití jazyka Caché SQL a efektivní postrelační databáze systému Caché dosáhnout významně vyššího výkonu Rychlejší vývoj: Dotazy jazyka SQL je možné v systému Caché zapisovat intuitivněji a pomocí menšího počtu řádků kódu. Kompatibilita se stávajícími aplikacemi a generátory sestav: Relačním aplikacím a generátorům sestav umožňují rychlý přístup do Caché nativní ovladače ODBC a JDBC. Bránou Caché Relational Gateway lze přistupovat pomocí SQL z aplikací systému Caché do jiných (relačních) databází. 15

19 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 19 OBJEKTY CACHÉ Objektový model Caché je založen na standardu ODMG. Caché používá celou řadu koncepcí objektového programování, včetně zapouzdření, vkládání objektů, vícenásobné dědičnosti, polymorfismu a kolekcí. Integrované skriptovací jazyky systému Caché pracují přímo s těmito objekty a systém Caché vystavuje třídy Caché jako třídy Java, EJB, COM,.NET a C++. Pouhým klepnutím na tlačítko v nástroji Studio lze pro třídy systému Caché aktivovat automatickou podporu jazyka XML a protokolu SOAP. Objekty Caché jsou tak snadno použitelné pro všechny běžně používané objektové technologie. Existuje několik možností, jak mohou programy mimo aplikační server Caché přistupovat k třídám Caché: 1. Každá třída Caché může být vystavena jako třída v nativním jazyku. Když program v Javě, C++, C# nebo v jiném jazyku přistupuje k objektu Caché, volá šablonu třídy v použitém jazyku. Tato šablona třídy (která je automaticky generována systémem Caché) komunikuje s aplikačním serverem Caché při vyvolávání metod na serveru Caché a při čtení nebo modifikaci vlastností. Stav objektů Caché je udržován v aplikačním serveru Caché. Pro urychlení zpracování a omezení předávání zpráv udržuje Caché kopii dat objektu ve vyrovnávací paměti klienta a využívá aktualizace dalšími zprávami, pokud je to možné. 2. Pro databázové třídy je možné použít odlehčené projekce, při kterých šablona třídy v nativním jazyku přistupuje přímo do databáze a obchází přitom aplikační server. Stav objektu není uchováván na aplikačním serveru, jeho vlastnosti jsou udržovány jen v paměti klienta. Tento způsob přináší výrazně vyšší výkon, ale nižší funkčnost, jelikož metody třídy instance na straně serveru (tj. metody, které potřebují přístup k vlastnostem v paměti) nelze vyvolat. 3. Technologie InterSystems Jalapeño dovoluje vývojářům v jazyce Java vytvořit nejprve databázové třídy v Javě, stejně jako jakoukoli jinou třídu POJO (klasický javovský objekt) v jimi používaném vývojovém prostředí, a pak nechat systém Caché automaticky vygenerovat schéma databáze a příslušnou třídu Caché. Tímto postupem se třída v Javě nezmění a aplikace může nadále přistupovat k jejím vlastnostem a metodám. Caché poskytuje knihovnu tříd ( ObjectManager ) s aplikačním rozhraním (API), které se používá pro ukládání a získávání databázových objektů a zadávání dotazů. U každého z těchto tří přístupů se objekty jeví uživatelskému programu jako lokální. Caché obsluhuje veškerou komunikaci transparentně, pomocí přímého volání nebo TCP. Šablona Java a podpůrné knihovny jsou celé založeny na jazyku Java, takže mohou být používány na webu nebo na specializovaných zařízeních Java. 16

20 pisma zlom qxd:Caché Tech Guide :53 Stránka 20 Generátory metod Systém Caché zahrnuje celou řadu jedinečných progresivních objektových technologií. Jednou z nich jsou generátory metod. Generátor metod je metoda, která se spustí během kompilace a vygeneruje kód, který může být spuštěn při vykonávání programu. Generátor metod má přístup k definicím tříd včetně definic vlastností, metod a parametrů, aby mohl vygenerovat metodu, která je přizpůsobena třídě. Generátory metod jsou zvláště výkonné v kombinaci s vícenásobným děděním. Funkčnost může být definována ve vícenásobně děděné třídě a sama se příslušné podtřídě přizpůsobí. VÝHODY SYSTÉMU CACHÉ Systém Caché je plně objektově orientovaný a vývojářům, kteří vytvářejí vysoce výkonné aplikace pro zpracování transakcí, poskytuje veškeré výhody objektové technologie. Rychlý vývoj aplikací: Objektová technologie je výkonným nástrojem zvyšujícím produktivitu programování. I v případě mimořádně složitých objektů mohou vývojáři objekty používat a uvažovat o nich jednoduchým způsobem odpovídajícím skutečnosti, což urychluje vývoj aplikací. Vlastní modularita a interoperabilita objektů zjednodušuje údržbu aplikací a umožňuje programátorům přenést výsledky své práce do dalších projektů. Přirozený vývoj aplikací: Ve vývojovém prostředí se databázové objekty jeví jako přirozené objekty použitého programovacího jazyka. Není potřeba psát zdlouhavě kód pro rozklad objektů do řádků a sloupců a jejich opětovné sestavování. 17

Průvodce technologií Caché

Průvodce technologií Caché Průvodce technologií Caché Obsah Úvod 1 Kapitola 1 Modelování dat relační, nebo objektový přístup 4 Relační technologie 5 Objektová technologie a objektové databáze 6 Objektový, nebo relační přístup 6

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Konvergence vývoje aplikací a jejich integrování

Konvergence vývoje aplikací a jejich integrování Konvergence vývoje aplikací a jejich integrování Andreas Dieckow Principal Product Manager, Strategic Planning InterSystems Corporation Inovace v podání InterSystems Technologie pro aplikační platformu

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

STARÁ DOBRÁ JAVA A PERSISTENCE S CACHÉ

STARÁ DOBRÁ JAVA A PERSISTENCE S CACHÉ STARÁ DOBRÁ JAVA A PERSISTENCE S CACHÉ Technologie Jalapeño od InterSystems Andreas Dieckow, Principal Product Manager, Strategic Planning InterSystems Corporation Úvod Programovací jazyk Java má díky

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií

PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií PHOTO-ON Profesionální on-line správa fotografií Softwarový produkt PHOTO-ON je především určen k evidenci, zařazování a archivaci statického obrazového materiálu např. fotografie, obrazová dokumentace

Více

Technologie Sharepoint

Technologie Sharepoint Jan Salajka 25. 3. 2010 ČVUT FEL Technologie Sharepoint Letem světem Sharepoint - Co to je??? Je to technologie Slouží především k řízené tvorbě a správě informací ve webovém prostředí Slouží jako podklad

Více

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů

Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Program Sharpdesk Sharpdesk řešení pro správu dokumentů Práce s firemními informacemi Správa firemních dokumentů Jak zaznamenávat, organizovat a sdílet Vaše informace Sharpdesk je jedním z nejoblíbenějších

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Jalapeño: pekelně ostrá Java persistence v Caché. Daniel Kutáč Senior Sales Engineer

Jalapeño: pekelně ostrá Java persistence v Caché. Daniel Kutáč Senior Sales Engineer Jalapeño: pekelně ostrá Java persistence v Caché Daniel Kutáč Senior Sales Engineer Co je Jalapeño Pár slov ředitele vývoje software Klikni! Tak tedy, o čem dnes budeme mluvit Architektura Instalace Anotace

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

SYBASE ADAPTIVE SERVER JAVA V DATABÁZI

SYBASE ADAPTIVE SERVER JAVA V DATABÁZI SYBASE ADAPTIVE SERVER JAVA V DATABÁZI Vladimír Kyjonka Sybase ČR, Kyjonka@sybase.com Rozšíření možností databázových serverů o schopnost zpracovávat objekty a příkazy jazyka Java spojuje dva dosud oddělené

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 29. Otázka : Zpracování událostí: mechanismus událostí a jejich zpracování (Event/Listener), nepřímá invokace (Observer/Observable). Obsah : 1. Mechanisums

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

VÝVOJ APLIKACÍ S VYUŽITÍM NATIVNÍHO DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU VEMA

VÝVOJ APLIKACÍ S VYUŽITÍM NATIVNÍHO DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU VEMA VÝVOJ APLIKACÍ S VYUŽITÍM NATIVNÍHO DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Společnost Vema, a. s., která patří již 15 let mezi přední dodavatele aplikací

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více