Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka DSL-N12U. 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač"

Transkript

1 Uživatelská příručka DSL-N12U 11N 300Mbps bezdrátový ADSL modem-směrovač

2 CZ7218 Druhé vydání Březen 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. ( ASUS ). V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí. ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU. TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH. Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

3 Obsah 1 Rychlý přehled Obsah krabice... 5 Router ADSL... 5 Možnosti montáže Creating your network Umístění routeru... 8 Co je zapotřebí... 9 Připojení zařízení...10 Pevné připojení...10 Než budete pokračovat...11 Deaktivujte server proxy, je-li aktivován...11 Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno...14 Nastavení routeru ADSL Konfigurování prostřednictvím webového rozhraní GUI Přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI)...18 Používání technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS)...20 Používání funkce Network Map (Mapa sítě)...22 Vytváření více profilů SSID...23 Správa šířky pásma pomocí EzQoS...24 Upgradování firmwaru...25 Obnovení/uložení/odeslání nastavení...26

4 Obsah 4 Používání nástrojů Instalování nástrojů...27 Vyhledání zařízení...29 Obnova firmwaru...30 Průvodce nastavením ADSL...31 Instalace síťové tiskárny Odstraňování problémů Odstraňování problémů...42 Služba ASUS DDNS...45 Časté otázky (FAQs)...45 Dodatky Poznámky...47 Kontaktní informace společnosti ASUS

5 1 Rychlý přehled Obsah krabice DSL-N12U Kabel RJ-11 Napájecí adaptér Stručná příručka Podpůrný disk CD (příručka, nástroje) Záruční karta Kabel RJ-45 Poznámka: Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte společnost ASUS pro technické připomínky a podporu, viz seznam horkých linek podpory společnosti ASUS na zadní straně této příručky. Uschovejte původní obalový materiál pro případ budoucího záručního servisu, například opravy nebo výměny. Router ADSL Reset Power On/Off USB LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 WPS On Off ADSL

6 1 Indikátor LED napájení Nesvítí: Žádné napájení. Svítí: Zařízení je připraveno. Bliká pomalu: Záchranný režim Bliká rychle: Zpracovávání WPS. 2 ADSL LED Nepřerušované světlo: Je navázáno spojení ADSL. Bliká: Žádné spojení ADSL nebo nelze navázat spojení ADSL 3 Indikátor LED WAN Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení. Svítí: Fyzické připojení k rozlehlé místní síti (WAN). 4 Indikátor LED LAN Nesvítí: Vypnuto nebo žádné fyzické připojení. Svítí: Fyzické připojení k místní síti (LAN). 5 Wi-Fi LED Nesvítí: Žádný signál Wi-Fi. Svítí: Bezdrátový systém je připraven. Bliká: Vysílání nebo přijímání dat prostřednictvím bezdrátového připojení. 6 Resetovací tlačítko Toto tlačítko slouží k resetování nebo obnovení výchozích továrních nastavení systému. 7 Port vstupu stejnosměrného napájení K tomuto portu připojte dodaný adaptér střídavého napájení (AC) a připojte Router ke zdroji napájení. 8 Síťový vypínač Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete napájení. 9 Porty rozhraní USB 2.0/1.1 K těmto portům připojte zařízení USB 2.0/1.1, například pevné disky USB nebo jednotky USB flash. K jednomu z těchto portů připojte kabel USB přístroje ipad pro nabíjení přístroje ipad. Chcete-li nastavit síťovou tiskárnu, zasuňte kabel USB tiskárny do jednoho z těchto portů. Podrobnosti naleznete v kapitole Nastavení síťové tiskárny. 10 Porty 1 4 místní sítě LAN K těmto portům připojte síťové kabely pro navázání připojení k místní síti LAN. 11 Tlačítko WPS Toto tlačítko spouští utilitu WPS Push Button Configuration (Konfigurace tlačítkem WPS) 12 Spínač Wi-Fi Slouží k aktivaci a deaktivaci Wi-Fi. 13 Port ADSL Připojte k rozdělovači nebo k telefonní přípojce prostřednictvím kabelu RJ-11. 6

7 Poznámka: Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení. Technické údaje: Adaptér stejnosměrného napájení Vstupní stejnosměrné napájení: +19V s proudem max. 1,58 A; Provozní teplota 0~40 o C Skladování 0~70 o C Provozní vlhkost 50~90% Skladování 20~90% Možnosti montáže Bezdrátový Router ADSL ASUS, který je po vybalení připraven ihned k používání, je určen pro umístění na zvýšené rovné ploše, například na kartotéce nebo na poličce. Zařízení lze rovněž upravit pro montáž na stěnu nebo na strop. Pokyny pro montáž bezdrátového routeru ADSL ASUS: 1. Vyhledejte dva montážní otvory na spodní straně. 2. Přeneste dva horní otvory na rovnou plochu. 3. Zašroubujte dva ST3.5*40 ST.5 40 šrouby tak, aby vyčnívaly pouze 0,635 cm nad povrch. 4. Nasaďte otvory bezdrátového routeru ADSL ASUS na ST3.5*40 ST.5 40 šrouby. Poznámka: Pokud nelze bezdrátový DSL-N1U zajistit na ST3.5*40 šroubky nebo pokud jsou šroubky příliš utažené, upravte je. 7

8 2 Creating your network Umístění routeru Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým routerum a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky: Umístěte bezdrátový Router do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení. Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření. Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu. Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese Pro zajištění optimálního bezdrátového signálu nasměrujte obě antény podle obrázku níže

9 Co je zapotřebí Chcete-li vytvořit síť, potřebujete jeden nebo dva počítače, které splňují následující požadavky na systém: Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX) Možnost připojení k bezdrátové síti IEEE b/g/n Nainstalovaná služba TCP/IP Webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome Poznámka: Pokud ve vašem počítači nejsou integrovány možnosti připojení k bezdrátové síti, můžete do počítače nainstalovat adaptér IEEE b/g/n WLAN pro připojení k síti. Ethernetové kabely RJ-45, které budou použity k připojení síťových zařízení, nesmí přesahovat 100 metrů. 9

10 Reset Power On/Off USB LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 WPS On Off ADSL Připojení zařízení DŮLEŽITÉ! Při konfigurování bezdrátového routeru použijte pevné připojení, aby se při konfiguraci zabránilo možným problémům způsobeným nejistým bezdrátovým připojením. Před instalací bezdrátového DSL-N12U proveďte následující kroky: Odpojte kabely/vodiče od instalace stávajícího modemu. Pokud je modem vybaven záložní baterií, rovněž ji vyjměte. Restartujte počítač (doporučeno). Pevné připojení Elektrická zásuvka Wall power outlet ASUS Wireless ADSL Router Network cable Phone Line Phone Line Rozbočovač Phone Line Wall Telefonní telephone zásuvka outlet Pokyny pro instalaci bezdrátového ADSL routeru prostřednictvím pevného připojení: 1. Připojte linkový konektor rozbočovače k telefonní zásuvce a připojte telefon k telefonnímu portu 2. Připojte port ADSL bezdrátového routeru k portu DSL rozbočovače. 3. Pomocí dodaného síťové kabelu připojte počítač k portu LAN routeru ADSL. 10

11 Než budete pokračovat Poznámky: Před konfigurováním DSL-N12U proveďte kroky popsané v této části pro váš hostitelský počítač a síťové klienty. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován. Windows 7 1. Klepnutím na Start > Internet Explorer spusťte webový prohlížeč. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) > na kartu Connections (Připojení) > LAN settings (Nastavení místní sítě). 3. Na obrazovce Nastavení místní sítě (LAN) zrušte zaškrtnutí políčka Use a proxy server for your LAN (Použít pro síť LAN server proxy). 4. Po dokončení klepněte na OK. 11

12 MAC OS 1. V prohlížeči Safari klepněte na Safari > Preferences (Předvolby) > Advanced (Upřesnit) > Change Settings... (Změnit nastavení...). 2. Na obrazovce Network (Síť) zrušte výběr položky FTP Proxy (FTP server proxy) a Web Proxy (HTTP) (Webový server proxy (HTTP)). 3. Po dokončení klepněte na Apply Now (Použít). Poznámky: Podrobné pokyny pro deaktivaci serveru proxy viz nápověda k prohlížeči. 12

13 Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. Windows 7 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) > Manage network connections (Spravovat síťová připojení). 2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4)) nebo Internet Protocol Version 6 (TCP/ IPv6) (Protokol Internet verze 6 (TCP/IPv6) a potom klepněte na Properties (Vlastnosti). 3. Zaškrtnutím položky Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky) budou nastavení ipv4 IP získána automaticky. Zaškrtnutím položky Obtain an IPv6 address automatically (Získat adresu IPv6 automaticky) budou nastavení ipv6 IP získána automaticky. 4. Po dokončení klepněte na OK. 13

14 MAC OS 1. Klepněte na ikonu Apple v levé horní části obrazovky. 2. Klepněte na System Preferences (Systémové preference) > Network (Síť) > Configure... (Konfigurovat...). 3. Na kartě TCP/IP vyberte Using DHCP (Použití protokolu DHCP) v rozevíracím seznamu Configure IPv4 (Konfigurovat IPv4). 4. Po dokončení klepněte na Apply Now (Použít). Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno. Windows 7 Poznámky: Podrobnosti o konfigurování nastavení TCP/IP počítače viz nápověda k operačnímu systému a podpůrné funkce. 1. Klepnutím na Start > Internet Explorer spusťte webový prohlížeč. 2. Klepněte na Tools (Nástroje) > Internet options (Možnosti Internetu) > na kartu Connections (Připojení). 3. Zaškrtěte políčko Never dial a connection (Nikdy nevytáčet připojení). 4. Po dokončení klepněte na OK. Poznámky: Podrobné pokyny pro deaktivaci telefonického připojení viz nápověda k prohlížeči. 14

15 Nastavení routeru ADSL 1. Před zahájením postupu nastavení ADSL zkontrolujte, zda indikátor ADSL na předním panelu zařízení DSL-N12U svítí. 2. Spusťte webový prohlížeč. Automaticky se zobrazí tato QIS webová stránka a začne rozpoznávat typ vašeho připojení, hodnotu VPI/VCI a režim zapouzdření. Poznámka: Pokud se po spuštění webového prohlížeče nezobrazí webová stránka funkce QIS, deaktivujte nastavení proxy webového prohlížeče. 15

16 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo. Klepněte na Apply (Použít). Pokud QIS nemůže rozpoznat typ vašeho připojení k Internetu, klepněte na Manual Setting (Ruční nastavení) a nakonfigurujte připojení k Internetu ručně. Poznámka: V tomto případu konfigurace je použit typ internetového připojení PPPoE. Konfigurační obrazovka se pro různé typy internetového připojení liší. Požadované informace, například uživatelské jméno a heslo, získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP). 16

17 4. Konfigurace internetového připojení je dokončena. Klepnutím na Going to Internet (Přejít na Internet) začnete používat Internet. Klepnutím na Simply Wireless Security Setting (Nastavení jednoduchého bezdrátového zabezpečení) nakonfigurujte základní nastavení zabezpečení, včetně SSID, ověřování a metod šifrování pro bezdrátový Router. (Doporučeno) Kliknutím na odkaz Back to main page (Zpět na hlavní stranu) se vrátíte na hlavní stranu webového grafického rozhraní. 17

18 3 Konfigurování prostřednictvím webového rozhraní GUI Přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) Tento ASUS ADSL Router je vybaven intuitivním webovým grafickým uživatelským rozhraním (GUI), které umožňuje snadno konfigurovat různé funkce prostřednictvím webového prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome. Pokyny pro přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI): 1. Ručně zadejte výchozí adresu IP ADSL routeru do vašeho webového prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome: Na stránce pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno Na stránce pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (admin). 18

19 Poznámka: Pro vaše síťové klienty nastavte TCP/IP na automatické získávání adres IP, deaktivujte nastavení server proxy, deaktivujte nastavení telefonického připojení a zrušte telefonické připojení. Další podrobnosti viz část Než budete pokračovat v této uživatelské příručce. 3. Spustí se webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) ADSL routeru. Pomocí webového grafického uživatelského rozhraní (GUI) můžete konfigurovat různá nastavení bezdrátového připojení. 19

20 Používání technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje snadno vytvořit zajištěnou a chráněnou bezdrátovou síť. Poznámka: Používejte adaptér bezdrátové místní sítě LAN s funkcí WPS na síťových klientech. S funkcí WPS používejte adaptér bezdrátové místní sítě LAN. Podpora operačních systémů Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64 Windows 2008 Windows XP SP2/SP3 Windows bitů SP2/SP3 Windows XP/ bitů Windows XP 32-bitů SP1/ XP 32-bitů Windows bitů SP1 / bitů Windows 2000 SP4 Podpora bezdrátového adaptéru ASUS/Intel bezdrátová LAN karta (nepodporuje WL-167g a WL-160W) ASUS WL-167g v2 ovladač v nebo novější ASUS WL-160N/WL-130N ovladač v nebo novější ASUS/Intel bezdrátová LAN karta (nepodporuje WL-167g a WL-160W) ASUS WL-167g v2 ovladač v nebo novější ASUS WL-160N/WL-130N ovladač v nebo novější ASUS bezdrátová LAN karta s nástrojem ASUS WLAN Utility ASUS WL-167g v2 ovladač v nebo novější ASUS WL-160N/WL-130N ovladač v nebo novější 20

21 Pokyny pro používání WPS: 1. V poli WPS kliknutím na červené tlačítko spusťte utilitu WPS Push Button Configuration (Konfigurace tlačítkem WPS). Poznámky: Utilitu WPS Push Button Configuration (Konfigurace tlačítkem WPS) lze rovněž spustit stisknutím tlačítka WPS na Routeri ADSL. 2. Dokončete konfiguraci bezdrátové sítě podle zobrazených pokynů. DŮLEŽITÉ! Získejte nezbytné informace o vašem typu internetového připojení od vašeho poskytovatele Internetu (ISP). 21

22 Používání funkce Network Map (Mapa sítě) Funkce Network Map (Mapa sítě) umožňuje zobrazit stav a konfigurovat nastavení připojení k Internetu, systémů a klientů v síti. Umožňuje rychle vytvořit síť WAN (Wide Area Network) pomocí funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS). Chcete-li zobrazit stav nebo nakonfigurovat nastavení, klepněte na některou z těchto ikon zobrazených na hlavní stránce: Ikona Popis Stav Internetu Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte informace o stavu připojení k Internetu, adresu IP WAN, DNS, typ připojení a adresu brány. Pomocí funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) můžete z obrazovky Internet status (Stav Internetu) rychle vytvořit síť WAN. Stav systému Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte informace o SSID, ověřování a metodách šifrování, adrese LAN IP nebo MAC. Spusťte funkci WPS z obrazovky System status (Stav systému). Stav klienta Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte informace o klientech nebo počítačích v síti a můžete zablokovat/odblokovat některého klienta. Stav tiskárny USB Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte informace o tiskárně USB připojené k modemovému směrovači. 22

23 Vytváření více profilů SSID Tento bezdrátový směrovač umožňuje vytvořit více profilů SSID, které splňují různé pracovní scénáře. Pokyny pro vytvoření profilu SSID: 1. Klepněte na Add (Přidat) v poli SSID. 2. Nakonfigurujte nastavení profilu a potom klepněte na Add (Přidat). 23

24 Správa šířky pásma pomocí EzQoS EzQoS Bandwidth Management (Správa šířky pásma EzQoS) umožňuje nastavit prioritu šířky pásma a spravovat síťový provoz. Pokyny pro nastavení priority šířky pásma: 1. Klepněte na EzQoS Bandwidth Management (Správa šířky pásma EzQoS) v navigační nabídce na levé straně obrazovky. menu at the left side of your screen. 2. Klepnutím na jednotlivé z těchto čtyř aplikací nastavte prioritu šířky pásma: Ikona Popis Gaming Blaster Směrovač zpracovává herní provoz jako první prioritu. Internetová aplikace Směrovač zpracovává provoz u, procházení Internetu a provoz dalších internetových aplikací jako první prioritu. AiDisk Směrovač zpracovává jako první prioritu provoz při stahování/ odesílání dat na/ze serveru FTP. VoIP/přenášení datových proudů Směrovač zpracovává provoz audio/video jako první prioritu. 3. Klepnutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení konfigurace. 24

25 Upgradování firmwaru Poznámka: Stáhněte nejaktuálnější firmware z webu společnosti ASUS na adrese Pokyny pro upgradování firmwaru: 1. Klepněte na Advanced Setting (Upřesňující nastavení) > Administration (Správa) v navigační nabídce na levé straně obrazovky. 2. Klepněte na kartu Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru). 3. V poli New Firmware File (Soubor nového firmwaru) klepnutím na Browse (Procházet) vyhledejte nový firmware v počítači. 4. Klepněte na Upload (Odeslat). Proces odesílání trvá přibližně tři minuty. Poznámka: Pokud proces aktualizace selže, obnovte systém pomocí nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru). Další podrobnosti o tomto nástroji viz část Firmware Restoration (Obnova firmwaru) v Kapitole 5 této uživatelské příručky. 25

26 Obnovení/uložení/odeslání nastavení Pokyny pro obnovení/uložení/odeslání nastavení: 1. Klepněte na Advanced Setting (Upřesňující nastavení) v navigační nabídce na levé straně obrazovky. 2. Klepněte na kartu Restore/Save/Upload Setting (Nastavení obnovení/ukládání/odesílání). 3. Vyberte úlohy, které chcete provést: Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení, klepněte na Restore (Obnovit) a potom klepněte na tlačítko OK v potvrzovací zprávě. Chcete-li uložit aktuální systémová nastavení, klepněte na Save (Uložit) a klepnutím na Save (Uložit) v okně stažení souboru uložte systémový soubor do upřednostňovaného umístění. Chcete-li obnovit předchozí systémová nastavení, klepnutím na Browse (Procházet) vyhledejte systémový soubor, který chcete obnovit, a potom klepněte na Upload (Odeslat). Další informace o Advanced Setting (Upřesňující nastavení), získáte klepnutím na hypertext. Informace nápovědy zobrazené v pravém sloupci vás provádějí používáním funkcí směrovače. 26

27 4 Používání nástrojů Poznámka: Nainstalujte nástroje bezdrátového routeru z dodaného podpůrného disku CD. Není-li aktivována funkce automatického spuštění, spusťte soubor setup.exe v kořenovém adresáři podpůrného disku CD. Instalování nástrojů Instalace nástrojů: 1. Klepněte na Install...(Instalovat...) Utilities (Nástroje). 2. Klepněte na tlačítko Next (Další). 27

28 3. Klepnutím na tlačítko Next (Další) přijměte výchozí cílovou složku nebo klepněte na tlačítko Browse (Procházet) a zadejte jiné umístění. 4. Klepnutím na tlačítko Next (Další) přijměte výchozí složku programu nebo zadejte jiný název. 5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 28

29 Vyhledání zařízení Device Discovery (Vyhledání zařízení) je nástroj ASUS WLAN, který rozpoznává bezdrátový ADSL směrovač ASUS a umožňuje jej nakonfigurovat. Pokyny pro spuštění nástroje Device Discovery (Vyhledání zařízení): Na pracovní ploše počítače klepněte na Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility (Bezdrátový ADSL směrovač DSL-N12U) > Device Discovery (Vyhledání zařízení). Klepnutím na Configure (Konfigurovat) přejdete na webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) a můžete konfigurovat bezdrátový směrovač. Klepnutím na Search (Hledat) můžete vyhledávat ASUS bezdrátové směrovače v dosahu. Klepnutím na Exit (Konec) ukončíte tuto aplikaci. 29

30 Obnova firmwaru Funkce Firmware Restoration (Obnova firmwaru) se používá na ADSL Routeri ASUS, který selhal během aktualizace firmwaru. Znovu načte určený firmware. Tento proces trvá přibližně tři až čtyři minuty. DŮLEŽITÉ! Před použitím nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru) spusťte záchranný režim. Pokyny pro spuštění záchranného režimu a použití nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru): 1. Odpojte ADSL Router od zdroje napájení. 2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na zadním panelu a zároveň znovu připojte ADSL Router ke zdroji napájení. Resetovací tlačítko uvolněte, když indikátor LED napájení na předním panelu začne pomalu blikat, což znamená, že se ADSL Router nachází v záchranném režimu. 3. Použijte následující k nakonfigurování nastavení TCP/IP: Adresa IP: x Maska podsítě: Na pracovní ploše počítače klepněte na Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility (Nástroj ASUS) > DSL- N12U ADSL Router (ADSL Router DSL-N12U ) > Firmware Restoration (Obnova firmwaru). 30

31 5. Určete soubor firmwaru a potom klepněte na Upload (Odeslat). Poznámky: Toto není nástroj pro upgradování firmwaru a nelze jej použít na funkčním bezdrátovém Routeri ASUS. Běžné aktualizace firmwaru musí být prováděny prostřednictvím webového rozhraní. Další podrobnosti viz Kapitola 3: Konfigurování prostřednictvím webového rozhraní GUI. Průvodce nastavením ADSL Průvodce nastavením ADSL pomáhá nakonfigurovat vaše nastavení ADSL a vytvořit bezpečnou bezdrátovou síť pomocí funkce WPS. Pokyny pro používání Průvodce nastavením ADSL: 1. Na pracovní ploše počítače klikněte na Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility > DSL-N12U ADSL router > ADSL Setting Wizard. 2. Podle zobrazených pokynů nainstalujte hardware. Po Podle zobrazených pokynů nainstalujte hardware. Po dokončení klepněte na tlačítko Next (Další). Poznámka: Používejte Průvodce ADSL s jedním bezdrátovým klientem najednou. Pokud bezdrátový klient nemůže v režimu EZSetup vyhledat bezdrátový směrovač, zkraťte vzdálenost mezi klientem a bezdrátovým směrovačem. 31

32 2. Stiskněte tlačítko WPS na směrovači. (Pouze pro použití karta bezdrátového klienta s funkcí WPS) Reset Power On/Off USB LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 WPS On Off ADSL Tlačítko WPS 3. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další) v Průvodci WPS. Poznámky: Při používání nástroje WPS bude internetového připojení krátce přerušeno a potom obnoveno. Stisknete-li tlačítko WPS bez spuštění Průvodce ADSL, indikátor Power LED (Indikátor LED napájení ) bliká, internetové připojení bude krátce přerušeno a potom bude znovu navázáno. 32

33 4. Zadejte požadovaný síťový název nebo SSID (Service Set IDentifier). Po dokončení klepněte na tlačítko Next (Další). 5. Vytvořte a zadejte přístupové heslo obsahující 8-63 znaků nebo použijte automaticky vytvořené heslo a potom klepněte na tlačítko Next (Další). Přístupová fráze je věta, fráze nebo řetězec alfanumerických znaků, který se používá k vytvoření zabezpečovacího klíče. 33

34 6. Po dokončení klepnutím na položku Save or print settings (Uložit nebo vytisknout nastavení) uchováte nastavení pro budoucí použití nebo klepnutím na položku Save settings to a USB flash drive (Uložit nastavení na jednotku USB flash) přidáte další zařízení do sítě. Klepnutím na Next (Další) se připojte k Internetu. Poznámka: Další podrobnosti o přidávání zařízení do sítě pomocí jednotky USB flash viz část Adding network devices using a USB flash drive (Přidávání síťových zařízení pomocí jednotky USB flash) na další stránce. 7. Připojili jste se k bezdrátovému směrovači. Chcete-li konfigurovat nastavení Internetu(WAN), klepněte na Quick Internet Setup (Rychlé nastavení Internetu). 34

35 8. Pokyny pro nastavení Internetu (WAN) viz část Používání rychlého nastavení Internetu (QIS) v Kapitole 2 této příručky. Ruští uživatelé postupují podle zobrazených pokynů pro dokončení nastavení ADSL Internetu (WAN). 35

36 Přidávání síťových zařízení pomocí jednotky USB flash S nástrojem ADSL můžete přidávat zařízení do sítě pomocí jednotky USB flash. Pokyny pro přidávání síťových zařízení pomocí jednotky USB flash: 1. V Průvodci nastavením ADSL klepněte na možnost Save settings to a USB flash drive (Uložit nastavení na jednotku USB flash). 2. Zasuňte jednotku USB flash do portu USB počítače a potom vyberte jednotku v rozevíracím seznamu. Potom pokračujte klepnutím na Next (Další). 36

37 3. Vyjměte jednotku USB flash z tohoto počítače a potom připojte k počítači, který chcete přidat do bezdrátové sítě. 4. Na jednotce USB vyhledejte soubor SetupWireless.exe a poklepejte. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) přidáte počítač do bezdrátové sítě. 5. Klepnutím na tlačítko OK ukončete Wireless Network Setup Wizard (Průvodce instalací bezdrátové sítě). 37

38 Instalace síťové tiskárny Pomocí nástroje Network Printer Setup (Instalace síťové tiskárny) nainstalujte tiskárnu USB do bezdrátového směrovače a povolte síťovým klientům přístup k této tiskárně USB. Poznámky: Chcete-li ověřit, zda je vaše tiskárna USB kompatibilní s vaším bezdrátovým směrovačem ASUS, viz seznam podporovaných disků Plug-n-Share na adrese networks/printersupport/dsl-n12u.htm Funkce tiskového serveru ADSL směrovače není podporována v operačním systému Windows Pokyny pro instalaci tiskárny USB: 1. Spusťte nástroj Bezdrátové nástroje ASUS z podpůrného disku CD a potom klepněte na Run Network Printer Setup Program (Spustit program pro instalaci síťové tiskárny). 38

39 2. Nastavte heslo podle zobrazených pokynů a potom klepněte na tlačítko Next (Další). 3. Počkejte několik minut na dokončení počáteční instalace. Klepněte na tlačítko Next (Další). 39

40 4. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit). 5. Podle pokynů operačního sytému Windows nainstalujte ovladač tiskárny. 40

41 6. Po dokončení instalace ovladače tiskárny mohou síťoví klienti používat tiskárnu. 41

42 5 Odstraňování problémů Poznámky: Setkáte-li se s problémy, které nejsou uvedeny v této kapitole, obraťte se na odbornou pomoc společnosti ASUS. Odstraňování problémů Nelze získat přístup k webovému prohlížeči pro konfiguraci routeru. Odstraňte soubory cookie a soubory ve vašem webovém prohlížeči. To provedete podle následujícího postupu: 1. Spusťte webový prohlížeč a potom klepněte na Tools (Nástroje) > Internet Options... (Možnosti Internetu...) 2. V části Temporary Internet files (Dočasné soubory Internetu) klepněte na Delete Cookies... (Vymazat soubory cookie...) a Delete Files... (Odstranit soubory...) Poznámky: Příkazy pro odstraňování souborů cookie a souborů se liší podle webového prohlížeče. Deaktivujte nastavení serveru proxy, zrušte telefonické připojení a nastavte TCP/IP na automatické získání adresy IP. Další podrobnosti viz část Než budete pokračovat v této uživatelské příručce. Klient nemůže navázat bezdrátové připojení ke Routeri. Mimo dosah: Umístěte Router blíže k bezdrátovému klientovi. Zkuste změnit nastavení kanálu. Autentifikace: Připojte se ke Routeri pomocí kabelu. Zkontrolujte nastavení bezdrátového zabezpečení. Stiskněte a podržte tlačítko Restore (Obnovit) na zadním panelu déle než pět sekund. 42

43 Router nelze nalézt: Stiskněte a podržte tlačítko Restore (Obnovit) na zadním panelu déle než pět sekund. Zkontrolujte nastavení v bezdrátovém adaptéru, například SSID a nastavení šifrování. Zkontrolujte, zda indikátor bezdrátového připojení na předním panelu nesvítí. Stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí bezdrátového připojení na zadním panelu. Nelze přistupovat k Internetu prostřednictvím bezdrátového síťového adaptéru LAN Přemístěte Router blíže k bezdrátovému klientovi. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér připojen k správnému bezdrátovému Routeri. Zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálům dostupným ve vaší zemi/oblasti. Zkontrolujte nastavení šifrování. Zkuste použít jiný ethernetový kabel. Nelze přistupovat k Internetu Zkontrolujte stavové indikátory na modemu ADSL a ADSL Routeri. Zkontrolujte, zda indikátor WAN LED na ADSL Routeri SVÍTÍ. Pokud indikátor LED NESVÍTÍ, vyměňte kabel a akci zopakujte. Zkontrolujte, zda indikátor bezdrátového připojení na předním panelu nesvítí. Stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí bezdrátového připojení na zadním panelu. Když indikátor Link modemu ADSL SVÍTÍ (nebliká), znamená to, že lze přistupovat k Internetu. Restartujte počítač. Překonfigurujte nastavení podle Stručného návodu k obsluze ADSL routeru. Zkontrolujte, zda indikátor WAN LED na ADSL Routeri SVÍTÍ. Zkontrolujte nastavení bezdrátového šifrování. Zkontrolujte, zda počítač může získat adresu IP (prostřednictvím pevné i bezdrátové sítě). Zkontrolujte, zda je váš webový prohlížeč nakonfigurován pro používání místní sítě LAN a zda není nakonfigurován pro používání serveru proxy. 43

44 Pokud indikátor ADSL LINK souvisle bliká nebo nesvítí, nelze přistupovat k Internetu Router nemůže navázat připojení se sítí ADSL. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojené. Odpojte napájecí kabel od modemu ADSL nebo kabelového modemu, několik minut počkejte a potom kabel znovu připojte. Pokud indikátor ADSL nadále bliká nebo NESVÍTÍ, obraťte se na vašeho poskytovatele služeb ADSL. Zapomenutý název sítě nebo šifrovací klíče Zkuste znovu nakonfigurovat pevné připojení a bezdrátové šifrování. Stiskněte a podržte tlačítko Restore (Obnovit) na zadním panelu ADSL routeru déle než pět sekund. Pokyny pro obnovení výchozích nastavení systému Stiskněte a podržte tlačítko Restore (Obnovit) na zadním panelu ADSL routeru déle než pět sekund. Viz část Firmware Restoration (Obnova firmwaru) v Kapitole 5 této uživatelské příručky. Mezi výchozí tovární nastavení patří: Uživatelské jméno: Heslo Povolit DHCP: admin admin Adresa IP Název domény: Yes (Ano) (pokud je připojen kabel WAN) (Prázdné) Maska podsítě: Server DNS 1: Server DNS 2: SSID (2.4GHz): SSID (5GHz): (Prázdné) ASUS ASUS_5G 44

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka Řada RT-N12 Superspeed bezdrátový N směrovač CZ7901 První vydání Prosinec 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií O!PLAY MINI. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií O!PLAY MINI Uživatelská příručka CZ6072 První vydání Listopad 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a

Více

BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací

BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací BR-6428nS V2 BR-6428nC Průvodce rychlou instalací 09-2013 / v1.1 Obsah balení Než začnete používat toto zařízení zkontrolujte, prosím, zdali něco v balení nechybí. Pokud něco chybí, obraťte se na svého

Více

CV-7428nS Quick Installation Guide

CV-7428nS Quick Installation Guide CV-7428nS Quick Installation Guide 09-2012 / v1.0 1 Začínáme Předtím, než začnete tento bezdrátový bridge používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ASUS bezdrátový EZ N směrovač 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Uživatelská příručka CZ4941 Manual.indd...1 009.7.8...10:15:9.AM CZ4941 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HMP5000 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Upozornění na ochrannou známku 5 Čeština 2 Zapojení a ovládání 7 3 Ovládání a přehrávání 12 4

Více

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka

PCE-N53. Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka PCE-N53 Bezdrátová dvoupásmová karta PCI-E (Pro bezdrátové sítě standardu 802.11 a/g/b/n) Uživatelská příručka CZ7147 / Únor 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Uživatelská příručka. pro NAS. Ver.1.0.0.0909. (For ADM 2.0)

Uživatelská příručka. pro NAS. Ver.1.0.0.0909. (For ADM 2.0) Uživatelská příručka pro NAS Ver.1.0.0.0909 (For ADM 2.0) Table of Contents ASUSTOR NAS User Guide 1. Seznámení... 5 2. Předinstalované aplikace... 6 2.1. Nastavení... 6 2.1.1. Obecné... 6 2.1.2. Síť...

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

2 Tiskové činnosti Zavedení ovladače tiskárny... 2-2 Tisk z aplikačního softwaru... 2-3

2 Tiskové činnosti Zavedení ovladače tiskárny... 2-2 Tisk z aplikačního softwaru... 2-3 Návod k obsluze Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje Součásti na přední straně tiskárny............................................... 1-2 Součásti na levé straně tiskárny

Více

Petr Kadlec Konference CC Bio OKO 4. 11. 2008 LICENCE (NEJEN) NA WIKIPEDII

Petr Kadlec <petr.kadlec@gmail.com> Konference CC Bio OKO 4. 11. 2008 LICENCE (NEJEN) NA WIKIPEDII Petr Kadlec Konference CC Bio OKO 4. 11. 2008 LICENCE (NEJEN) NA WIKIPEDII Obsah 1. Wikipedie a další projekty nadace Wikimedia Wikimedia Commons 2. GNU FDL Proč? Výhody, nevýhody

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku

CZ7780 Březen 2013. Uživatelská příručka notebooku Notebook E-příručka CZ7780 Březen 2013 Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli,

Rejstřík. 1 Před prvním použitím SELECT LANGUAGE. Vážený uživateli, Rejstřík SELECT LANGUAGE 1 Před prvním použitím 2 Spuštění Tablet 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více