KA Č U ÍR Ř NÍ P Č N E FER RE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KA Č U ÍR Ř NÍ P Č N E FER RE"

Transkript

1 REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

2 ZAČÍNÁME OBSAH BALENÍ KOMPLETU VERTU... 1 DISK CD-ROM... 1 SÍTĚ... 1 KONVENCE POUŽITÉ V PŘÍRUČCE... 1 SLOVNÍK... 1 TELEFON VERTU - POHLED ZEPŘEDU... 2 TELEFON VERTU - POHLED ZEZADU... 2 TELEFON VERTU - BOČ NÍ POHLED TELEFON VERTU - BOČ NÍ POHLED VLOŽENÍ BATERIE... 4 IKONY A INDIKÁTORY NA DISPLEJI... 5 SVÍTÍCÍ SLUCHÁTKA... 5 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU VERTU... 5 REGISTRACE TELEFONU VERTU... 6 PRŮVODCE NASTAVENÍM... 6 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA... 7 P ŘESNÝ ČAS... 8 VERTU.ME... 8 CITY BRIEF... 9 OCHRANA TELEFONU VERTU...10 HLAVNÍ NABÍDKA...10 P ŘIZPŮSOBENÍ TELEFONU VERTU...13 DISK CD-ROM...14 PÉČE A ÚDRŽBA...15 TECHNICKÉ ÚDAJE...16 ZABEZPEČENÍ KÓD PIN...17 KÓD PIN BEZPEČNOSTNÍ KÓD...17 ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ...18 MODUL ZABEZPEČENÍ...18 BLOKOVÁNÍ HOVORŮ...18 HESLO BLOKOVÁNÍ...18 VOLBA POVOLENÝCH ČÍSEL...19 UZAVŘENÁ UŽIVATELSKÁ SKUPINA...19 AUTORIZAČNÍ A UŽIVATELSKÉ CERTIFIKÁTY...19 ZPRÁVY TEXTOVÉ ZPRÁVY...23 MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY...24 ZVUKOVÉ ZPRÁVY WIRELESS VILLAGE CHAT...28 HLASOVÉ ZPRÁVY...28 INFORMAČNÍ ZPRÁVY...28 ZPRÁVY SLUŽEB...28 ZPRÁVY BLUETOOTH...28 P ŘÍKAZY SLUŽEB...28 KONTAKTY PAMĚŤ KONTAKTŮ...29 P ŘIDÁVÁNÍ KONTAKTŮ...30 P ŘÍSTUP KE KONTAKTŮM...30 P ŘIDÁNÍ INTERNETOVÝCH TELEFONNÍCH KONTAKTŮ...30 ČÍSLO KONTAKTU A TYPY TEXTU...31 MENU KONTAKTY...32 SKUPINY...33 ÚPRAVA ČÍSEL KONTAKTŮ...34 ÚPRAVA JMEN KONTAKTŮ...35 HISTORIE VOLÁNÍ HISTORIE VOLÁNÍ...36 ZOBRAZENÍ HISTORIE HOVORŮ...36 ZOBRAZENÍ NEPŘIJATÝCH HOVORŮ...36 ZOBRAZENÍ PŘIJATÝCH HOVORŮ...36 ZOBRAZENÍ VOLANÝCH ČÍSEL...36 ZOBRAZENÍ PŘÍJEMCŮ ZPRÁV...36 MAZÁNÍ SEZNAMŮ PROTOKOLŮ...36 ZOBRAZENÍ DÉLKY HOVORŮ...36 ZOBRAZENÍ POČITADLA PAKETOVÝCH DAT...37 ZOBRAZENÍ ČASOVAČE DAT...37 ZOBRAZENÍ PROTOKOLU ZPRÁV...37 ZOBRAZENÍ PROTOKOLU SYNCHRONIZACE...37 ZOBRAZENÍ DOBY TRVÁNÍ INTERNETOVÉHO HOVORU...37 NASTAVENÍ DATUM A ČAS...38 PROFILY...39 MELODIE...39 DISPLEJ...40 MOJE ZKRATKY...40 PŘIPOJENÍ...40 NASTAVENÍ HOVORŮ...44 NASTAVENÍ TELEFONU...45 KONFIGURACE...47 ZABEZPEČENÍ...47 OBNOVIT NASTAVENÍ ZE ZÁVODU...48 SYNCHRONIZACE A ZÁLOHOVÁNÍ...48 PRŮVODCE NASTAVENÍM...48 SLUŽBA LOCATION SERVICES...48 SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV...48 SLUŽBY KARTY SIM...49 DODATEČNÉ FUNKCE GALERIE...50 HRY A APLIKACE...51 KALKULAČKA...51 HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ...52 ZÁZNAM HLASU...52 POZNÁMKY...53 KALENDÁŘ KALENDÁŘ...54 POZNÁMKY V KALENDÁŘ I...55 SEZNAM ÚKOLŮ...56 BUDÍK NASTAVENÍ BUDÍKU...57 WEB AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PROHLÍŽENÍ WEBU...58 MANUÁLNÍ NASTAVENÍ PROHLÍŽENÍ WEBU...58

3 PROHLÍŽENÍ WEBU POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WLAN...58 VERTU MOBILE...58 DOMOVSKÁ STRÁNKA...58 P ŘECHOD NA ADRESU...58 PROHLÍŽENÍ STRÁNEK...58 UKONČENÍ...58 NASTAVENÍ...59 VYMAZÁNÍ VYROVNÁVACÍ PAMĚ TI...59 SLUŽBY VERTU VÝBĚ R SLUŽBY VERTU SELECT...61 VERTU FORTRESS...61 SLUŽBA VERTU CONCIERGE...61 CITY BRIEF...62 TRAVEL...62 RUČ NÍ NASTAVENÍ ROAMINGU...63 PŘÍSLUŠENSTVÍ SÍŤOVÁ NABÍJEČKA...64 BATERIE...65 DATOVÝ KABEL...65 AUTONABÍJEČKA...66 STOJAN DESK STAND...66 PŘÍLOHA BEZPEČNOST...67 OZNÁMENÍ SAR RM-266V...69 OZNÁMENÍ O RECYKLACI V EU...69 ZÁRUKY...70 PODMÍNKY PRO SLUŽBU VERTU CONCIERGE...73

4 ZAČÍNÁME 1 ZAČÍNÁME Konvence použité v příručce Menu Označuje text, který se zobrazuje na displeji telefonu Vertu, například Přejděte na pohotovostní obrazovku telefonu a stiskněte klávesu Menu. ODES LAT Označuje klávesu telefonu Vertu, například Stisknutím klávesy ODESLAT uskutečníte hovor. Důležité informace týkající se bezpečnosti. Označuje užitečné informace nebo rychlý způsob, jak vyvolat nebo použít funkci. Obsah balení kompletu Vertu 1 Telefon Vertu Signature RM266V 1 Průvodce modelem Signature 1 Doklad o původu 1 Záruka a bezpečnostní informace 1 Disk CD-ROM 2 Baterie BL-5CV Li-ion 1 Síťová nabíječka 1 Autonabíječka 1 Datový kabel 1 Lešticí utěrka z mikrovlákna V závislosti na místních předpisech se obsah balení může mírně lišit. Disk CD-ROM Disk CD-ROM, který je součástí dodávky telefonu Vertu, obsahuje tyto položky: > Software Vertu PC Suite (pouze pro počítače PC) > Plug-in isync (pouze pro počítače typu Macintosh) > Elektronická verze referenční příručky > Odkaz pro nastavení zpráv MMS, prohlížeče a ů v telefonu Vertu > Odkaz na registraci telefonu Vertu. Slovník NAVIGAČNÍ klávesa Středová klávesa Pohotovostní obrazovka Označuje důležité body, které si je třeba při používání telefonu Vertu uvědomit. Stisknutím okrajů klávesy posunete kurzor směrem nahoru, dolů, doleva a doprava. Stisknutím této klávesy vyberete položku. Obrazovka, která se zobrazí po opakovaném stisknutí klávesy U KONČIT. ČÍSELNÉ klávesy Klávesy používané k zadávání textu nebo čísel. Výchozí Počáteční nastavení výrobku nastavené společností Vertu, když telefon opouští náš závod. Karta SIM Modul, který slouží k identifikaci předplatitele. Tato malá karta, kterou dodá poskytovatel služeb, se vkládá do telefonu a umožňuje spojení v síti. Poskytovatel služeb Síťová služba Pohotovostní obrazovka Kód PIN Poskytovatel karty SIM a všech souvisejících síťových služeb. Funkce, která je k dispozici dle uvážení poskytovatele služby. Tato obrazovka se objeví na displeji po zapnutí telefonu Vertu, přičemž v dolní části se zobrazí Menu. Kód PIN (Personal Identification Number), který umožňuje autorizovaný přístup k telefonu Vertu a kartě SIM. Doporučujeme, abyste jej nastavili ihned po obdržení nového telefonu Vertu a karty SIM. Další informace viz Disk CD-ROM na straně 14. Sítě Telefon lze používat pouze se službou od poskytovatele bezdrátových služeb. Mnoho funkcí vyžaduje zvláštní funkce sítě. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou před umožněním použití síťových služeb vyžadovat zvláštní smlouvy s poskytovatelem služeb. Pokyny a vysvětlení platných poplatků vám poskytne poskytovatel služeb. Bezdrátové zařízení popsané v této příručce je schváleno pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 a 3G UMTS 850 a Další informace o sítích získáte od poskytovatele služeb. 1

5 ZAČÍNÁME Telefon Vertu - pohled zepředu Svítící sluchátka Výběrová klávesa Výběrová klávesa Navigační klávesa Středová klávesa Klávesa Odeslat Klávesa Ukončit Mikrofon Senzor světla Telefon Vertu - pohled zezadu Sériové číslo Uvolňovací D-kroužek krytu baterie Kryt baterie Puncovní známky (pouze u telefonů ze vzácných kovů) Port pro reproduktor Port pro reproduktor Oblast antény 2

6 ZAČÍNÁME Telefon Vertu - boční pohled 1 Konektorová zásuvka Micro-USB Klávesa služby Concierge Telefon Vertu - boční pohled 2 Zásuvka na kartu SIM Klávesa pro zapnutí a vypnutí Vysouvací páčka zásuvky na kartu SIM Klávesy nastavení hlasitosti 3

7 ZAČÍNÁME Vložení baterie Opětovné nasazení krytu baterie Před manipulací s baterií telefon vždy vypněte a odpojte od nabíječky. Sejmutí krytu baterie Otočte telefon Vertu zadní stranou k sobě a nehtem zvedněte horní polovinu uvolňovacího D-kroužku krytu baterie. Přidržte jej mezi palcem a ukazovákem a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček, dokud se zadní kryt neotevře. 2 1 Při opětovném nasazení krytu baterie opatrně umístěte vnitřní zarážku (1) na vnitřní stranu krytu baterie do otvoru pod baterií (2). Sklopte kryt do polohy (3), až zaklapne na své místo. Kryt by se měl pevně uzavřít pomocí velmi mírného tlaku. 2 Kryt baterie mírně nadzvedněte (1) a pak jej jemně zvedněte k horní části telefonu (2). 1 Vložení karty SIM Karty SIM udržujte mimo dosah malých dětí. Karta SIM a její kontakty se snadno poškodí. Vložení baterie Při vkládání do telefonu, vyjímání z telefonu i jiné manipulaci zacházejte s kartou SIM vždy opatrně. 1 2 Baterii vložte v úhlu (1) tak, aby se její kontakty vyrovnaly s kontakty v prostoru pro baterii. Baterii sklopte do prostoru pro baterii (2) a před opětovným nasazením krytu se ujistěte, zda je baterie umístěna správně. 1 2 Chcete-li otevřít zásuvku na kartu SIM, vložte nehet pod vysouvací páčku zásuvky na kartu SIM (1). Zatáhněte za páčku, dokud nebude zásuvka na kartu SIM (2) napůl vysunutý z telefonu. Celou zásuvku na kartu SIM vyjměte z telefonu. Do zásuvky na kartu SIM umístěte kartu SIM tak, aby šikmé rohy přiléhaly na sebe, a zkontrolujte, zda je karta SIM správně umístěna v zásuvce. 4

8 ZAČÍNÁME Ikony a indikátory na displeji Displej zobrazuje aktuální stav telefonu Vertu. Přidržte kartu SIM a zásuvku na kartu SIM mezi palcem a ukazovákem a zkontrolujte, zda karta SIM není poškozena. Zásuvku na kartu SIM s kartou SIM vložte do horní části telefonu. Jemně ji celou zatlačte a zkontrolujte, zda zaklapne na své místo a páčka SIM je celá na straně telefonu. Zvuková upozornění jsou vypnuta. Při příchozím volání není slyšet vyzváněcí tón. Klávesnice je uzamčená. Je nastaven budík. Je aktivní Bluetooth. Připojení 3G UMTS je aktivní. Ukazatel intenzity signálu GSM se zobrazuje v levé horní části displeje. Pokud využíváte připojení 3G, uvidíte ukazatel intenzity signálu 3G. Tato ilustrace ukazuje silný signál. Tato ilustrace ukazuje, že signál je slabý. Pokud chcete získat silnější signál, přejděte do oblasti bez překážek, které mohou blokovat signál. Ukazatel nabití baterie se zobrazuje v pravé horní části displeje. Tato ilustrace ukazuje plně nabitou baterii. Tato ilustrace ukazuje nízkou úroveň nabití baterie a telefon Vertu je potřeba brzy znovu nabít. Ikony stavu jsou zobrazeny pod ukazatelem nabití baterie a ukazatelem intenzity signálu. Nejčastěji se zobrazují tyto ikony: Byla vám doručena jedna nebo více textových zpráv. Máte zmeškaný hovor. Připojení GPRS je aktivní. Ikona nepřesného času znamená, že zobrazený čas nebyl synchronizován se sítí a proto nemusí být správný. Svítící sluchátka Kontrolka ve sluchátkách bliká s různou intenzitou a naznačuje tím stav telefonu Vertu. > V pohotovostním režimu světlo pomalu bliká. > Pokud jste nepřijali hovor nebo přijali zprávu, světlo bliká rychle. > Při nabíjení telefonu Vertu ze sítě nebo prostřednictvím počítače bude světlo svítit trvale. Používání telefonu Vertu Chcete-li snadno a rychle začít používat telefon Vertu, přečtěte si pozorně následující informace. Zapnutí a vypnutí telefonu Vertu Chcete-li telefon Vertu zapnout nebo vypnout, stiskněte a přidržte klávesu POWE R. Máte čekající hlasovou zprávu (nemusí se zobrazovat ve všech sítích). Je vybrán profil Flight. Pro ostatní profily jsou zobrazeny alternativní ikony. 5

9 ZAČÍNÁME Baterie dodaná s telefonem Vertu zřejmě nebude zcela nabitá. Pokud se při prvním zapnutí telefonu Vertu zobrazí zpráva Battery low, naleznete podrobnější informace v části Nabíjení baterie na straně 64. Navigační klávesa a středová klávesa pro výběr Nastavení telefonu Při prvním spuštění telefonu Vertu provedete několik jednoduchých kroků pro nastavení telefonu pomocí průvodce nastavením. Před nastavením je nutné do telefonu Signature vložit platnou kartu SIM a telefon se musí nacházet na místě umožňujícím mobilní datové připojení. 1 2 Výběrové klávesy NAVIGAČNÍ klávesa (1) umožňuje pohyb kurzoru po displeji, a to nahoru, dolů, doleva a doprava. STŘEDOVÁ klávesa (2) umožňuje výběr zvýrazněné možnosti nebo prostřední možnosti v dolní části obrazovky. Registrace telefonu Vertu Cílem značky Vertu je poskytovat uživatelům nejlepší možné služby. Chcete-li nám to umožnit, zaregistrujte svůj telefon Vertu. Registrace je obvykle provedena po spuštění průvodce nastavením, jak je popsáno níže, ale lze ji provést i prostřednictvím webu https://www.vertu.me nebo zatelefonujte na službu Vertu Concierge pomocí speciálního tlačítka na boční straně telefonu. Průvodce nastavením Při prvním zapnutí telefonu Vertu se spustí průvodce nastavením Vertu Setup Wizard, který vás provede určitými možnostmi nastavení. Tento průvodce vám umožní rychle a snadno nastavit následující funkce: > Výchozí umístění. > Průvodce sítí WLAN. > Název Bluetooth. > Přesné datum a čas. > Registrace telefonu. VÝBĚROVÉ klávesy umožňují vybrat volby v dolní části displeje, jež jsou zobrazeny přímo nad těmito klávesami. Během doby spuštění průvodce nastavením budete dotázáni, zda chcete povolit automatické připojování k síti a zda souhlasíte se souvisejícími poplatky za přenos dat. V případě vašeho souhlasu se bude telefon Vertu automaticky přizpůsobovat místnímu času. Nejprve budete požádání o souhlas s podmínkami. Automaticky vám bude povoleno používat základní funkce telefonu Signature. Po přijetí podmínek bude automaticky nastaven čas a datum. Pokud podmínky nepřijmete, bude nutné nastavit čas a datum ručně. Potom následuje nastavení možnosti Nastavení bezdrátové sítě, ve kterém se můžete připojit k bezdrátové síti. Následně můžete vytvořit název připojení Bluetooth telefonu nebo přijmout výchozí. Budete vyzváni k registraci výrobku, bez níž nelze aktivovat rozsáhlé a bezplatné služby pro telefon Signature. Nastavení účtu nejjednoduššeji provedete pomocí služby Vertu Concierge, telefon však také můžete registrovat svépomocí. Pokud již jste registrovaným zákazníkem, budete muset zadat uživatelské jméno a heslo. Pokud ne, registrace je rychlá, protože stačí zadat jen několik údajů. K dokončení registrace bude pravděpodobně nutné zadat sériové číslo vašeho telefonu Signature, které naleznete na zadní straně telefonu. Chcete-li kdykoliv znovu spustit průvodce nastavením: Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost Menu» Nastavení» Průvodce nastavením. Nastavení ového účtu Vertu.Me ový účet Vertu.Me je automaticky nastaven po úspěšném dokončení registrace a podrobnosti jsou aktivovány službou Vertu. Po dokončení registrace jsou podrobnosti účtu následně automaticky odeslány do vašeho telefonu Signature. Telefon Signature podporuje filtrování ů VIP. Po registraci obdržíte do svého účtu Vertu.Me od společnosti Vertu s vysvětlením, jakým způsobem aktivovat a deaktivovat tuto službu prostřednictvím webového portálu Vertu.Me. Pomocí této služby si můžete zvolit, zda chcete umožnit účtu Vertu.Me přijímat y od všech odesílatelů nebo pouze od odesílatelů uvedených v seznamu Kontakty účtu Vertu.Me. Další informace naleznete v části Filtrování ů na straně 27. 6

10 ZAČÍNÁME Nastavení ových účtů Pokud není nastaven žádný výchozí ový účet, vyberte na pohotovostní obrazovce možnost Menu» Messages» . Postupujte podle pokynů na obrazovce, zadejte svou ovou adresu a průvodce em automaticky vyhledá na webu vhodná nastavení pro daný . Při prvním připojení ke schránce zadejte heslo. Uvědomte si, že průvodce em pravděpodobně nebude fungovat u všech poskytovatelů u. V telefonu Signature můžete mít více ových účtů. Další schránky se nastavují v menu Zprávy. Vyberte možnost Menu» Messages» Options a potom možnost Přidat schránku. Zadejte ovou adresu a zopakujte výše uvedený postup. Kontakty a kalendář v telefonu můžete synchronizovat pomocí účtu Vertu.Me. Viz část Synchronizace se službou Vertu.Me na straně 43. Nastavení bezdrátové sítě LAN Během procesu nastavení zobrazuje průvodce sítí WLAN všechna dostupná internetová připojení. Průvodce sítí WLAN pomáhá při připojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě připojení k sítím WLAN. Vyberte síť WLAN nebo vyberte možnost Do not ask, aby telefon automaticky používal uložené sítě WLAN, pokud je to možné, a v opačném případě používal připojení GPRS. Další informace o připojení k síti WLAN naleznete v části Bezdrátová síť LAN na straně 41. Na pohotovostní obrazovce vyberte klávesu Menu» Settings» Connectivity» WLAN. Režim Services, analogové hodiny s nastavenou ale nesynchronizovanou funkcí přesného času mimo domov, s nastaveným budíkem. Režim Services, digitální hodiny s nastavenou funkcí přesného času a mimo domov Domovská obrazovka Na domovské obrazovce se zobrazují konfigurovatelné hodiny společně s ikonami a ukazateli, které ukazují aktuální stav telefonu Vertu. K dispozici jsou dvě možnosti domovské obrazovky, Classic a Service. Výběr možnosti zobrazení: 1. Na pohotovostní obrazovce vyberte klávesu Menu» Settings» Display» Homescreen 2. Vyberte možnost Services nebo Classic. Chcete-li vybrat nastavení pro zobrazení hodin, vyberte na pohotovostní obrazovce klávesu Menu» Settings» Date and time. Další informace naleznete v části Datum a čas na straně 38. Domovská obrazovka možnost Services Možnost Services umožňuje snadný přístup ke službám City Brief a Vertu.Me. > Stisknutím pravé NAVIGAČN Í klávesy získáte přístup k ovém účtu Vertu.Me. Domovská obrazovka možnost Classic Hodiny zobrazují čas a datum na domovské obrazovce. Hodiny můžete nastavit tak, aby se zobrazovaly v analogovém nebo digitálním formátu, nebo nemusí být zobrazeny. Datum je zobrazeno vždy. Režim Classic, analogové hodiny s nastavenou funkcí přesného času a mimo domov > Stisknutím levé NAVI GAČN Í klávesy zvolíte službu City Brief. 7

11 ZAČÍNÁME Ve výchozím nastavení poskytuje levá NAVIGAČN Í klávesa přístup ke zprávám a pravá NAVIGAČN Í klávesa zapíná a vypíná připojení Bluetooth. Další informace naleznete v části Navigační klávesy na straně 40. Přesný čas Funkce přesného času automaticky udržuje přesnost hodin telefonu, což znamená, že není nutné nastavovat čas nebo datum ručně po příjezdu do jiného časového pásma či země (karta SIM však musí být vložena v telefonu). Je-li funkce aktivována, nastaví systémové hodiny na hodnotu místního času UTC, podle níž automaticky aplikuje potřebný posun od času GMT, aby se zobrazily správný čas a datum. Pokud dojde k problému se systémem automatické aktualizace času, zobrazí se varovná ikona oznamující uživatelům, že aktuální čas nemusí být přesný. Varování se může týkat různých situací: > Aktuální umístění není známé, proto nelze čas aktualizovat. Vertu.Me Vertu.Me je exkluzivní ový účet, který umožňuje synchronizaci ů v telefonu Signature s ovým systémem Vertu.Me. Můžete tak udržovat y na serveru Vertu.Me synchronizované s informacemi uloženými ve vašem telefonu. > Když uživatel při prvním zapnutí přístroje potvrzoval podmínky, nacházel se mimo dosah sítě mobilních telefonů. > Cesta do země s více časovými pásmy a do místa s neznámou geografickou polohou. > Hodiny jsou považovány za nepřesné vzhledem k délce doby uplynulé od poslední úspěšné synchronizace. Jestliže je funkce přesného času povolena, zobrazí se dvoje hodiny po odcestování: Z domovské země Z časové zóny výchozího umístění Telefon zpracovává umístění pomocí kódu mobilního operátora aktuální sítě, jehož pomocí získává aktuální čas a případně přístup k online službě, aby dosáhl větší přesnosti. Digitální i analogové hodiny zobrazují domácí čas v aktuálním časovém pásmu v digitálním formátu. Po návratu do výchozího umístění se hodiny přepnou zpět na jednoduché hodiny a zobrazí pouze jediný aktuální čas. Informace o aktivaci funkce pro přesné nastavení času naleznete v části Správa času na straně 38. Nastavení času a data Pokud není funkce přesného času k dispozici nebo je povolena možnost Single fixed clock, potom lze čas a datum nastavit na pohotovostní obrazovce výběrem klávesy Menu» Settings» Date and time» Date & time settings. Účet Vertu.Me nabízí zákazníkům společnosti Vertu exkluzivní služby pro a správu osobních údajů (PIM). ová adresa účtu Vertu.Me je nastavena automaticky po dokončení registrace. Získáte přizpůsobenou exkluzivní ovou adresu, K tomuto u můžete přistupovat přímo z vašeho telefonu Signature nebo z webového rozhraní pomocí prohlížeče a prostřednictvím ového klienta na počítačích PC nebo Mac. K účtu Vertu.Me získáte přístup pomocí pravé NAVIGAČNÍ klávesy, nebo na pohotovostní obrazovce vyberte možnost Menu» Messages» Vertu.Me. Chcete-li synchronizovat y ze schránky Vertu.Me, vyberte možnost Options» Synchronise, synchronizace proběhne oběma způsoby. Chcete-li připojit Vertu.Me k webu ze schránky Vertu.Me, vyberte možnost Options» Connect. Přístup k u, kalendáři a kontaktům Vertu.Me z webového prohlížeče je poskytován prostřednictvím portálu na nebo přímo prostřednictvím adresy URL Váš osobní kalendář a kontakty jsou synchronizovány automaticky pomocí synchronizace se serverem prostřednictvím účtu Vertu.Me. Viz část Synchronizace se službou Vertu.Me na straně 43. Pokud z telefonu Vertu vyjmete baterii na dobu delší než je jedna hodina a pokud funkce přesného času není aktivní, pravděpodobně bude nutné resetovat čas a datum. 8

12 ZAČÍNÁME City Brief Vertu City Brief je řada nepostradatelných, nezávislých a skvěle spravovaných průvodců z jedinečných zdrojů pro 200 klíčových měst po celém světě. Je v 8 jazycích a je dodávaná přímo pro telefonní přístroje Signature 2011, Constellation Ayxta, Ascent a Constellation Quest. Je pravidelně aktualizovaná, příslušný průvodce se v telefonu zobrazí automaticky, jakmile dorazíte do dané destinace. Vertu City Brief je k dispozici v angličtině, ruštině, mandarínštině, zjednodušené čínštině, arabštině, italštině, němčině, francouzštině a japonštině. Pokud je domovská stránka nastavena pomocí možnosti Services, lze ke službě City Brief přistupovat pomocí levé NAVIGAČNÍ klávesy, nebo na pohotovostní obrazovce vyberte možnost Menu» Vertu Services» Vertu City Brief. Přijetí hovoru Telefon ohlašuje příchozí hovor pomocí vyzváněcího tónu a zobrazení zprávy o volání. Telefon Vertu bude také vibrovat v případě, že jste nastavili vibrační upozornění. Nastavení hlasitosti hovoru 2 1 Přijměte hovor stisknutím klávesy ODESLAT nebo stiskněte STŘEDOVOU klávesu, jakmile na obrazovce uvidíte hlášení Answer. Pokud chcete změnit hlasitost sluchátka v průběhu hovoru, stiskněte boční klávesy hlasitosti. Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy hlasitosti (1). Hlasitost snížíte stisknutím klávesy hlasitosti (2). Při telefonování můžete využívat hlasitý hovor a mít obě ruce volné. Chcete-li zapnout hlasitý hovor, použijte VÝBĚROVÉ klávesy a stiskněte možnost Loudsp. Ukončení nebo odmítnutí hovorů Chcete-li ukončit probíhající hovor nebo odmítnout příchozí hovor, stiskněte klávesu U KONČIT. Odeslání textové zprávy > Pomocí NAVIGAČNÍ klávesy a STŘEDOVÉ klávesy přejděte na možnost: Menu» Messages» Create message Uskutečnění hovoru > Zadejte číslo příjemce. > Přejděte na pole zprávy. Zkontrolujte, že jste v oblasti s dobrým signálem a máte nabitou baterii. > Zadejte zprávu. > Zprávu odešlete stisknutím STŘEDOVÉ klávesy. 2 1 Pomocí kláves ČÍSELNÝCH kláves (1) zadejte telefonní číslo, na které chcete telefonovat. Stisknutím klávesy ODESLAT (2) uskutečníte hovor. Psaní zprávy: Stisknutím klávesy * lze zobrazit symboly Stisknutím a přidržením klávesy # lze změnit jazyk Stisknutím klávesy # lze přepínat mezi velkými a malými písmeny Při volání na mezinárodní čísla zobrazte dvojím stisknutím klávesy znak +. 9

13 ZAČÍNÁME Uskutečnění tísňového volání Telefon Vertu stejně jako všechny mobilní telefony využívá rádiové signály, bezdrátové a pozemní sítě i funkce naprogramované uživatelem. Z tohoto důvodu nemusí být spojení za všech okolností zaručeno. Důležité komunikace, například přivolání rychlé lékařské pomoci, by proto neměly nikdy zcela záviset pouze na mobilním telefonu. > Pokud telefon není zapnut, zapněte ho. Některé sítě mohou vyžadovat, aby v telefonu byla správně vložena platná karta SIM. > Podle potřeby opakovaně stiskněte klávesu U KO NČIT, dokud se nezobrazí pohotovostní obrazovka. > Zadejte číslo tísňového volání, například 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 nebo jiné oficiální číslo pro volání v tísni. Nastavení kódu PIN Chcete-li předejít neautorizovanému použití vašeho telefonu Vertu a karty SIM, doporučujeme vám používat kód PIN. > Pomocí NAVIGAČN Í klávesy a STŘE D OVÉ klávesy přejděte na možnost: Menu» Settings» Security» PIN code request > Zvolte možnost On Pokud jste nastavili kód PIN, bude při příštím zapnutí telefonu Vertu zobrazena tato obrazovka vyžadující zadání vašeho kódu PIN. > Stiskněte klávesu O D E S LAT. Čísla tísňového volání se liší podle regionu, a aktuální mobilní síť proto nemusí podporovat výše uvedená čísla. Před uskutečněním tísňového volání může být nutné vypnout určité používané funkce. Další informace získáte u místního poskytovatele služeb. Při tísňovém volání nezapomeňte co nejpřesněji sdělit všechny nezbytné informace. Pamatujte si, že váš telefon může být jediným spojovacím prostředkem dostupným v místě nehody, proto neukončujte hovor, dokud si nebudete jisti, že tak můžete učinit. Ochrana telefonu Vertu 2 1 Pomocí ČÍSE LNÝC H kláves zadejte kód PIN (1). Stiskněte možnost OK (2). Na pohotovostní obrazovce zadejte znaky *#06# a zjistěte sériové číslo IMEI. Sériové číslo IMEI si poznamenejte a uschovejte na bezpečném místě. Uzamknutí klávesnice Chcete-li předejít nechtěnému vytočení čísel, můžete klávesnici telefonu Vertu zamknout. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu a poté do dvou sekund klávesu SPECIÁLN Í FU N KC E (v levé dolní části klávesnice). Zobrazí se potvrzující zpráva. Po uzamknutí klávesnice se pod ukazatelem intenzity signálu zobrazí ikona klíče. I přes uzamknutí klávesnice lze nadále uskutečňovat hovory na čísla tísňového volání. Při přijetí příchozího hovoru dojde automaticky k dočasnému odemknutí klávesnice. Po ukončení hovoru se klávesnice vrátí do uzamknutého stavu. Odemknutí klávesnice Stiskněte Unlock a poté do dvou sekund klávesu SPEC IÁLN Í FUNKCE. Zobrazí se potvrzující zpráva. Hlavní nabídka Hlavní nabídka zobrazuje všechny kategorie nabídky na nejvyšší úrovni a umožňuje přístup ke všem funkcím telefonu Vertu. NAVIGAČNÍ klávese jsou předem přiřazeny některé z nejoblíbenějších voleb nabídky. Když telefon Vertu opouští náš závod, jsou to tyto volby: Domovská stránka Vertu Services: Nahoru Zamknout klávesnici Dolů Jména Levá City Brief Pravá Vertu.Me Domovská stránka Classic: Nahoru Zamknout klávesnici Dolů Jména Vlevo Vytvořit zprávu Vpravo Zapnutí/vypnutí Bluetooth Chcete-li změnit tato nastavení na vaše oblíbené možnosti menu, přejděte na možnost Menu» Settings» My shortcuts» Navigation key Chcete-li změnit levou nebo pravou VÝBĚROVÉ klávesu, přejděte na možnost Menu» Settings» My shortcuts» Left selection key nebo Right selection key 10

14 ZAČÍNÁME Otevření menu Na pohotovostní obrazovce stiskněte STŘE D OVOU klávesu a po otevření možnosti Menu se zobrazí hlavní kategorie. Pomocí NAVIGAČNÍ klávesy procházejte nabídky. Pohyb v nabídkách Pokud procházíte mezi nabídkami a chcete se bez uložení změn vrátit do předchozí nabídky, stiskněte klávesu Back nebo.stisknutím tlačítka Exit se z nabídky na nejvyšší úrovni vrátíte do pohotovostní obrazovky. Stisknutím klávesy UKONČIT se můžete vrátit k pohotovostní obrazovce z jakékoliv nabídky bez uložení změn. K aktivaci funkcí nabídky v telefonu Vertu můžete také používat hlasové příkazy. Další informace naleznete v části Hlasové vytáčení na straně 14. Změna způsobu zobrazení nabídky > Přejděte na možnost:menu» Options» Main menu view > Vyberte jednu z následujících možností: > List pro postupné zobrazení ikon hlavní nabídky. > Grid pro zobrazení všech ikon hlavní nabídky na jedné obrazovce. Ikony můžete v rámci mřížky přesouvat a umístit nejčastěji používané volby na oblíbená místa. > Tab pro zobrazení ikon hlavní nabídky v horní části obrazovky a možností nabídky pod nimi. Zprávy Nabídka Messages umožňuje psát, odesílat, přijímat a číst zprávy. Telefon Vertu podporuje: > textové zprávy > Create message > multimediální zprávy > Inbox > bleskové zprávy > > hlasové zprávy > Drafts > ové zprávy > Outbox > rychlé zprávy. > Sent items Zajímavou funkcí v této > Saved items nabídce je Delivery reports, > Delivery reports která vás informuje o doručení > Voice messages zpráv. > Info messages > WV chat > Serv. commands > Delete messages > Message settings Kontakty Nabídka Contacts umožňuje přidávat a mazat čísla kontaktů, vybírat jejich uložení v telefonu nebo na kartě SIM a nastavovat zrychlené volby. Historie volání Nabídka Call history umožňuje zobrazit informace o hlasových a datových voláních, jež jste uskutečnili, přijali a zmeškali. Zároveň lze zobrazit informace o přijatých i odeslaných zprávách a objemu přijatých i odeslaných dat během prohlížení webu. > Names > Add new contact > Settings > Groups > Speed dials > My numbers > Del. all contacts > Move contacts > Copy contacts > All calls > Missed calls > Received calls > Dialled numbers > Msg. recipients > Clear log lists > Voice call durat. > Data counter > Data timer > Message log > Sync log > Internet call dur. 11

15 ZAČÍNÁME Nastavení Nabídka Settings umožňuje změnit způsob, jakým je telefon Vertu konfigurován. Týká se to celé řady funkcí, počínaje nastavením hodin a konče vyzváněcími melodiemi a konfigurací nastavení zkratek. Doporučujeme, abyste chránili telefon Vertu a kartu SIM před neoprávněným použitím jejich zajištěním pomocí volby Security. Dodatečné funkce Nabídka Additions obsahuje předem uložené hry, kalkulačku a záznam hlasu. Lze do něj uložit i hudbu a grafické soubory. Kalendář Nabídka Calendar umožňuje zobrazit kalendář, vytvářet poznámky, nastavit upomínky blížících se událostí nebo dat a vytvářet seznam úkolů. > Date and time > Profiles > Themes > Tones > Display > My shortcuts > Connectivity > Call > Phone > Enhancements > Configuration > Security > Workshop reset > Sync and backup > Setup wizard > Location service > Gallery > Games > Calculator > Music player > Voice recorder > Notes Web Nabídka Web umožňuje přístup k internetu a nastavení osobní domovské stránky. Nastavení konfigurace webu lze najít v nabídce Settings» Configuration. > Vertu mobile > Home > Bookmarks > Go to address > Last web addr. > Web settings > Clear the cache Služby Vertu Služby Vertu zahrnují software a služby dostupné pouze majitelům telefonu Vertu: Vertu Select dodává původní články, které byly vybrány pro inspiraci, informaci a pobavení na základě vašeho regionu, preferencí a zájmů. Vertu Fortress poskytuje zabezpečené zálohování vašich dat. Vertu Concierge poskytuje alternativní způsob volání služby Vertu Concierge. Travel obsahuje informace v reálném čase o letu, počasí a směnných kurzech. Vertu City Brief obsahuje průvodce po mnoha městech v osmi jazycích s užitečnými radami a návrhy. > Vertu Select > Vertu Fortress > Vertu Concierge > Travel > Vertu City Brief Budík Díky této nabídce Alarm clock získáte rychlý přístup k nastavení budíku. Stisknutím tlačítka Options získáte přístup k možnosti Snooze a informacím Repeat. 12

16 ZAČÍNÁME Přizpůsobení telefonu Vertu Zkratky Přejít na Nabídku Go to lze nastavit tak, aby se automaticky upravilo podle vašich potřeb. Zkratky Go to v telefonu Vertu lze používat dvěma způsoby. > Auto sorting on dynamicky zobrazuje menu s pěti nejčastěji používanými a dvěma naposled použitými funkcemi > Auto sorting off umožňuje výběr možností menu, které chcete zobrazit v seznamu Go to. Chcete-li zapnout automatické seřazení, stiskněte tlačítko Go to» Options» Auto sorting on Chcete-li zapnout manuální seřazení, stiskněte tlačítko Go to» Options» Auto sorting off Pokud není Go to menu zobrazeno, vyberte možnost Menu» Settings» My shortcuts» Left selection key a zvolte možnost Go to. Manuální vytváření Go to zkratek Chcete-li přizpůsobit možnosti dostupné na seznamu Go to, zobrazte seznam podle výše uvedeného postupu a vyberte možnost Options» Select options. Vyberte možnosti, které chcete zobrazit v seznamu Go to. Pro přístup ke zkratkám lze také nastavit NAVIGAČNÍ klávesu. Na nečinné obrazovce stiskněte a přidržte jednu z kláves pro procházení a vyberte možnost, kterou chcete dané klávese přiřadit. Použití nabídky Přejít na Chcete-li používat zkratky Go to, na pohotovostní obrazovce stiskněte Go to VÝBĚROVOU klávesu. Pomocí NAVIGAČNÍ a STŘEDOVÉ klávesy vyberte požadovanou zkratku. K nejužitečnějším zkratkám Go to patří: > Zapnutí a vypnutí sítě WLAN > Zapnutí a vypnutí Bluetooth > Přepnutí mezi sítí GSM a sítí 3G + GSM (3G + GSM) > Výběr operátora (pro výběr síťového operátora, který má smlouvu o roamingu GPRS s operátorem vaší domovské sítě). Změna pozadí Telefon Vertu obsahuje množství obrázků, které lze použít jako pozadí obrazovky. Změna pozadí > Vyberte možnost Menu» Settings» Themes nebo použijte zkratku Go to. Změna profilů Telefon Vertu má několik různých profilů, které umožňují změnit najednou vyzváněcí tón, hlasitost vyzvánění i vibrační upozornění. Profily mohou být dočasné: například při účasti na schůzce můžete nastavit profil Silent a pokud jste provedli příslušné nastavení, po ukončení schůzky se znovu zapne profil General. Letový režim Letový režim umožňuje vypnout všechny funkce využívající frekvenci rádiových signálů, ale zachovat přístup k offline hrám, kalendáři a telefonním číslům. > Zvolte možnost Menu» Settings» Profiles» Flight Letový režim využívejte v prostředí citlivém na rádiové signály, například na palubě letadla nebo v nemocnici. Pokud chcete uskutečnit nouzové volání v letovém režimu, můžete telefonovat jako obvykle a na otázku Yes vybrat odpověď Chcete-li letový režim deaktivovat, vyberte kterýkoli jiný profil. Pokud chcete rychle změnit profil, stiskněte krátce klávesu POWER. Stisknutím a přidržením klávesy # lze přepínat mezi možností Silent a profily General. Změna vyzváněcích tónů Telefon Vertu je vybaven celou řadou speciálních vyzváněcích tónů. Vyzváněcí tóny si také můžete stáhnout ve formátech AAC,MP3 a MIDI. Změna vyzváněcího tónu > Vyberte možnost Menu» Settings» Tones nebo použijte zkratku Go to. > Pomalu procházejte seznamem vyzváněcích tónů. Jakmile uslyšíte vyzváněcí tón, který byste chtěli použít, stiskněte tlačítko Select. Nastavení budíku Telefon Vertu je vybaven praktickou funkcí budíku. > Vyberte možnost Menu» Alarm clock nebo použijte zkratku Go to. Zadejte čas na obrazovce a stisknutím Options VÝBĚROVÉ klávesy nastavte funkce odložení a opakování budíku. Po nastavení budíku se na pohotovostní obrazovce zobrazí ikona budíku. Pokud jsou hodiny zobrazeny v režimu Analogue, na hodinách se v pohotovostním režimu zobrazí červená ručička. Ručička budíku ukazuje čas, na který je budík nastaven. Budík vypnete stisknutím tlačítka Menu» Alarm clock» Options» Alarm:» Off. Pokud je telefon vypnutý, zapne se v čase, na který je nastaven budík. Pamatujte na to, pokud se nacházíte na místě s omezeními. > Vyberte jedno z dostupných pozadí. > Chcete-li změnit pozadí, vyberte možnost Apply. 13

17 ZAČÍNÁME Použití technologie Bluetooth Technologie Bluetooth umožňuje snadné sdílení obrázků a videoklipů a využívá možnosti bezdrátového připojení pomocí kompatibilní náhlavní soupravy Bluetooth. Nejprve je nutné provést párování s jiným zařízením, které by se mělo nacházet ve vzdálenosti do 10 metrů od telefonu Vertu. Úplná nabídka Bluetooth se nachází ve složce Menu» Settings» Connectivity. Volby v těchto nabídkách slouží k zapnutí funkce Bluetooth, povolení zjištění telefonu jinými přístroji, vyhledání aktivních zařízení a spárování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth, jako je sluchátko s mikrofonem Bluetooth. Funkci Bluetooth lze zapnout a vypnout pomocí nabídky Go to. Přidání nového kontaktu Chcete-li rychle přidat nový kontakt, zadejte číslo na pohotovostní obrazovce a stiskněte STŘEDOVOU klávesu. Zadejte jméno kontaktu a pomocí možnosti Save kontakt uložte. Hlasové vytáčení Telefon Vertu dokáže přistupovat k volbám nabídky a vytáčet kontakty pomocí hlasových příkazů. > Stiskněte a přidržte pravou VÝBĚROVO U klávesu na pohotovostní obrazovce, nebo stiskněte a přidržte klávesu hlasitosti. > Zřetelně vyslovte jméno kontaktu nebo volbu nabídky, kterou chcete vyvolat. > Vyberte požadovanou možnost ze zobrazeného seznamu. Pokud neprovedete výběr do 5 sekund, bude automaticky vybrána volba na prvním místě seznamu. 3G Chcete-li maximalizovat výkon baterie, vypněte funkci Bluetooth, pokud ji nepoužíváte. V telefonu Vertu není automaticky zapnuté připojení 3G. Chcete-li využívat síť 3G pro rychlejší přenos dat nebo při roamingu v Japonsku, je nutné síť 3G UMTS zapnout v nabídce Go to. V tom případě stiskněte Go to VÝBĚROVOU klávesu» Network mode» 3G + GSM a bude zobrazena možnost Dual mode selected. Procházení webu Stahujte a používejte pouze soubory ze zdrojů, které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu proti škodlivému softwaru. Pomocí webového prohlížeče v telefonu Vertu lze získat přístup k internetovým službám pro mobilní telefony. Můžete prohlížet stránky, které používají jazyk WML (Wireless Markup Language) nebo jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). V závislosti na používaném poskytovateli služeb mohou být v telefonu Vertu již nainstalována nastavení sítě Internet a můžete okamžitě začít prohlížet webové stránky. Pokud se nemůžete připojit k Internetu, obraťte se na službu Vertu Concierge nebo navštivte stránky a stáhněte si odpovídající nastavení. Použití hudebního přehrávače Telefon Vertu zahrnuje přehrávač hudby pro poslech hudebních záznamů, nahrávek nebo jiných zvukových souborů MP3, MP4, AAC, eaac+ nebo Windows Media Player, které jste přenesli do telefonu Vertu. Hudební soubory lze přijímat prostředí sítě Bluetooth, zpráv MMS nebo programu File Manager (Správce souborů) ze sady softwaru Vertu PC Suite. Chcete-li otevřít přehrávač hudby, přejděte na možnost Menu» Additions» Music player. Hudební soubory, které přenesete do svého telefonu Vertu, jsou automaticky přidány do seznamu skladeb v přehrávači hudby. Stisknutím a přidržením klávesy UKONČIT hudební přehrávač ukončíte. Pomocí bezdrátové sítě LAN a internetové telefonie Telefon Vertu obsahuje technologii bezdrátové sítě Wireless LAN umožňující připojení k webu pomocí bezdrátové sítě LAN místo připojení GPRS. Pomocí sítě WLAN můžete také uskutečňovat internetové hovory, musíte si však nejprve u poskytovatele nastavit účet internetové telefonie. Některé země mohou použití bezdrátové sítě LAN omezovat.další informace vám poskytnou místní úřady Disk CD-ROM Disk CD-ROM Vertu lze použít v počítači vybaveném jednotkou CD-ROM a s nainstalovaným systémem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP nebo Microsoft Vista. Dále je potřeba alespoň 250 MB volného místa na disku a oprávnění správce k danému počítači. Připojení k počítači Pro připojení telefonu Vertu k počítači potřebujete datový kabel Vertu USB nebo zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth a software. Software Vertu PC Suite Software Vertu PC Suite obsahuje následující aplikace, které rozšiřují funkce telefonu Vertu: > Záloha > Kontakty > Synchronizace > Zprávy > Připojení k Internetu > Úložiště obrázků > Instalace aplikací > Multimediální přehrávač > Správce souborů Chcete-li otevřít webový prohlížeč, vyberte možnost Menu» Web nebo stiskněte a přidržte klávesu 0. 14

18 ZAČÍNÁME Instalace softwaru Vertu PC Suite > Vložte disk CD-ROM Vertu do jednotky CD-ROM počítače. > Klikněte na tlačítko Install now (Instalovat nyní). > Postupem podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Zobrazení elektronické referenční příručky > Otevřete disk CD-ROM, jak je popsáno výše. > Klikněte na tlačítko Launch PDF (Zobrazit soubor PDF). Nastavení zpráv MMS, prohlížeče a u > Otevřete disk CD-ROM, jak je popsáno výše. > Klikněte na tlačítko Order settings (Objednat nastavení). > Chcete-li nastavovat zprávy MMS, prohlížeč a , musí být počítač připojený k Internetu. Registrace telefonu Vertu Obvykle je registrace provedena po spuštění průvodce nastavením. Telefon Vertu však můžete zaregistrovat libovolným z následujících způsobů: > Vyberte možnost Registrovat v menu Go to na pohotovostní obrazovce (pouze pokud je k dispozici připojení GPRS nebo internetové připojení). > Spojte se se službou Vertu Concierge pomocí vyhrazené klávesy na telefonu. > Použijte možnost na disku CD-ROM Vertu. > Navštivte web https://www.vertu.me. Při registraci telefonu Vertu pomocí počítače musí být počítač připojen k síti Internet. Při registraci telefonu Vertu pomocí počítače je nutné znát sériové číslo a číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity) telefonu Vertu. Sériové číslo je vyryto na zadní straně telefonu Vertu. Číslo IMEI můžete zobrazit zadáním příkazu *#06# z výchozí obrazovky. Chcete-li zaregistrovat telefon Vertu s využitím disku CD-ROM Vertu: 1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM počítače. 2. Vyberte preferovaný jazyk. 3. Kikněte na tlačítko Registrovat telefon. Automaticky se zobrazí registrační webová stránka společnosti Vertu. 4. Vyplňte požadované informace na webové stránce. Péče a údržba Produkty Vertu jsou vyrobeny z nejušlechtilejších materiálů. Chcete-li je uchovat v dokonalém stavu, měli byste o ně pečovat. Keramika a safíry Keramika a safíry jsou velmi tvrdé materiály ale jsou také křehké a tvrdší materiály a předměty je mohou poškrábat. Mohou se také poškodit při pádu. Je třeba zabránit zejména těmto rizikům: > Kontakt s tvrdými materiály jako jsou diamantové šperky, pilníky na nehty, brusné materiály a kamenné krystaly. > Pády a nárazy výrobku na tvrdé povrchy. > Opakované tření o tvrdé povrchy. Kůže Všechny kožené výrobky Vertu vyrábějí špičkoví mistři uměleckých řemesel. Každé kožené pouzdro je unikát a má své přirozené odlišnosti, které je třeba chápat jako součást charakteru jemné kůže. Každý kožený výrobek lze poškodit a je třeba o něj pečovat. Je třeba zabránit zejména těmto rizikům: > Vystavení vodě a vysoké vlhkosti. > Pády a nárazy na tvrdé povrchy a tření o ně. > Vystavení extrémním teplotám. > Kontakt s mastnými materiály, líčidly a rozpouštědly. Kov Na poškození telefonu Vertu, způsobená zanedbáním těchto pokynů, se nevztahuje záruka. Kovové části výrobků Vertu mají náročnou povrchovou úpravu a mají-li si zachovat svůj vzhled, je potřeba o ně pečovat. Je třeba zabránit zejména těmto rizikům: > Kontakt s chemikáliemi jako jsou rozpouštědla, alkalické a kyselé roztoky a nápoje na bázi koly a vystavení slané vodě. Pokud ke kontaktu přece jen došlo, otřete výrobek co nejdříve měkkým hadříkem. > Kontakt s ostrými předměty. > Pády a nárazy výrobku na tvrdé povrchy. > Politura na kovy. 15

19 ZAČÍNÁME Punc Máte-li zlatý nebo platinový telefon Vertu, jsou na něm vyraženy níže uvedené puncovní známky ověřující použití vzácných kovů. Každý vzácný kov je testován, aby bylo zaručeno, že jeho ryzí slitina splňuje přísné normy Evropské konvenční známky(european Convention Mark), jež spadá pod jurisdikci Švýcarského puncovního úřadu (Swiss Assay Office). Technické údaje Objem 65 cc Hmotnost Nerezová ocel Žluto-zlatá Platina 166 g 218 g 238 g Punc je složen z několika vyražených značek, z nichž každá má zvláštní význam. Je umístěn na zadní podložce pod sériovým číslem. Délka Šířka Tloušťka 130 mm 42 mm 13 mm Lithiová baterie BL-5CV Doba hovoru V síti GSM až 5,5 hodiny WCDMA až 3 hodiny Pohotovostní doba až 300 hodin 1. Běžná kontrolní známka označující Evropskou konvenční známku v poměru 750 (18karátové zlato) nebo 950 (platina). 2. Hlava bernardýna - známka Švýcarského puncovního úřadu. AU Známka ušlechtilosti (ryzosti) - AU 750 (18karátové zlato) nebo PT950 (platina). 4. Známka sponzora označující značku Vertu. Diamanty Diamanty jsou tvrdé a odolné, ale při nevhodné manipulaci se mohou poškodit. Mohou například prasknout při ostrém nárazu na tvrdý povrch a při pádu telefonu na tvrdý povrch může dojít k poškození osazení a uvolnění nebo vypadnutí diamantu. Buďte opatrní při kontaktu s jinými šperky, jako jsou diamantové prsteny a náušnice, protože mohou způsobit odření nebo odštípnutí kamene nebo osazení. Věnujte také přiměřenou pozornost tomu, aby se do osazení nezachytila vlákna, zejména syntetická, která mohou pokřivit osazení nebo uvolnit kameny. Pokud telefon Vertu nepoužíváte, doporučujeme, abyste jej uchovávali v koženém pouzdře Vertu, zejména v kabelkách a jiných zavazadlech. Pokud diamanty používáním ztratí lesk, výrobek lze lehce vyleštit pomocí lešticí utěrky Vertu vyrobené z mikrovláken. 16

20 ZABEZPEČENÍ 2 ZABEZPEČENÍ Kód PIN2 Kód PIN2 se používá k ochraně pokročilých uživatelských funkcí karty SIM, například seznamů pevných voleb. Kód PIN2 nesmí být stejný jako kód PIN. Změna kódu PIN2: Telefon Vertu je vybaven několika bezpečnostními funkcemi, jež vám pomohou zabránit: > Neoprávněnému použití telefonu Vertu, je-li v něm vložena vaše karta SIM > Neoprávněnému použití telefonu Vertu po vložení jiné karty SIM > Neoprávněnému použití vaší kary SIM v jiném telefonu. Kód PIN Kód (o 4 až 8 číslech) PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Pokud je funkce kódu PIN aktivní, po každé zapnutí telefonu Vertu je nutné zadat kód PIN. Pokud jste kartu SIM předtím používali v jiném telefonu, kód bude stejný. Výchozí nastavení funkce PIN určuje poskytovatel služeb. Někteří poskytovatelé služeb neumožňují deaktivaci požadavku na zadání kódu PIN. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje. Poskytovatele služeb budete muset požádat o kód PUK (pro odblokování kódu PIN). Při zablokování karty SIM zadejte kód PUK. Kódy PUK nelze změnit. Pokud desetkrát za sebou zadáte nesprávný kód PUK, karta SIM se zablokuje trvale. Zapnutí a vypnutí kódu PIN: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» PIN code request. 2. Stisknutím tlačítka Select změníte nastavení. 3. Výběrem možnosti On aktivujte požadavek na zadání kódu PIN, nebo výběrem možnosti Off, požadavek deaktivujte, a stiskněte tlačítko Select. 4. Zadejte svůj kód PIN a poté stiskněte klávesu OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. Změna kódu PIN: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Access codes» Change PIN code. 2. Po zobrazení výzvy zadejte aktuální kód PIN a stiskněte klávesu OK. 3. Po zobrazení výzvy zadejte nový kód PIN a stiskněte klávesu OK. 4. Pro ověření znovu zadejte nový kód PIN a stiskněte klávesu OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Access codes» Change PIN2 code. 2. Po zobrazení výzvy zadejte aktuální kód PIN2 a stiskněte klávesu OK. 3. Po zobrazení výzvy zadejte nový kód PIN2 a stiskněte klávesu OK. 4. Pro ověření znovu zadejte nový kód PIN2 a stiskněte klávesu OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. Funkce karty SIM chráněné kódem PIN2 se zablokují, pokud několikrát, obvykle třikrát za sebou, zadáte nesprávný kód PIN2. Pro odblokování kódu PIN2 a obnovu plné funkčnosti karty SIM je nutné požádat poskytovatele služeb o kód PUK 2 (pro odblokování kódu PIN2). Bezpečnostní kód Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon Vertu před neoprávněným použitím. Při prvním použití této funkce musíte zadat kód (o 5 až 10 číslicích). Bezpečnostní kód bude nutné zadat před následujícími operacemi: > Před zapnutím telefonu po vložení nové karty SIM (pokud jste nastavili zabezpečení) > Před odstraněním všech záznamů v seznamu kontaktů > Před obnovou výchozího nastavení > Změna úrovně zabezpečení. Pokud pětkrát po sobě zadáte nesprávný bezpečnostní kód, telefon Vertu nepřijme správný bezpečnostní kód během dalších pěti minut. Během této doby se při pokusu o zadání bezpečnostního kódu zobrazí na telefonu Vertu chyba, a to i kdyby byl kód správný. Změna bezpečnostního kódu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Access codes» Change security code. 2. Po zobrazení výzvy zadejte aktuální bezpečnostní kód a stiskněte klávesu OK. 3. Po zobrazení výzvy zadejte nový bezpečnostní kód a stiskněte klávesu OK. 4. Pro ověření znovu zadejte nový bezpečnostní kód a stiskněte klávesu OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. Nový bezpečnostní kód si pečlivě zaznamenejte a uchovejte jej v tajnosti a na bezpečném místě. 17

21 ZABEZPEČENÍ Úroveň zabezpečení Funkce úrovně zabezpečení umožňuje určit, kdy bude nutné zadat bezpečnostní kód. Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon Vertu před neoprávněným použitím. Změna úrovně zabezpečení: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Security level. 2. Přejděte na jednu z následujících tří možností a stiskněte tlačítko Select: Stisknutím tlačítka None bezpečnostní kód deaktivujete a umožníte použití jakékoli karty SIM v telefonu Stisknutím tlačítka Memory sice umožníte použití jakékoli karty SIM v telefonu, ale při pokusu o přístup do adresáře telefonu Vertu po vložení jiné karty SIM bude nutné zadat bezpečnostní kód Po stisknutí tlačítka Phone bude nutné při zapnutí telefonu po vložení jiné karty SIM zadat bezpečnostní kód. 3. Po zobrazení výzvy zadejte bezpečnostní kód a stiskněte klávesu OK. Změníte-li úroveň zabezpečení, čísla posledních hovorů budou vymazána. Modul zabezpečení Je-li na kartě SIM dostupný modul zabezpečení, zlepšuje služby zabezpečení pro aplikace vyžadující připojení prohlížeče a umožňuje použití digitálního podpisu. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty i soukromé a veřejné klíče. Certifikáty v modulu zabezpečení ukládá poskytovatel služeb. Modul zabezpečení nedodává společnost Vertu. Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Security module sett. Blokování hovorů Blokování hovoru je služba sítě, která umožňuje omezit příchozí a odchozí uskutečněné a přijaté hovory. Další informace o této funkci vám poskytne poskytovatel služeb. Pokud jsou blokovány odchozí hovory, lze uskutečnit hovory na číslo tísňového volání naprogramované v telefonu Vertu. Pro nastavení služby blokování hovoru je nutné zadat heslo blokování. Heslo blokování vám poskytne poskytovatel služeb. Aktivace nebo deaktivace blokování hovoru: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Call barring service. 2. Přejděte na jednu z následujících pěti možností a stiskněte tlačítko Select: Stisknutím tlačítka Outgoing calls blokujete všechny odchozí hovory Stisknutím tlačítka International calls blokujete všechny mezinárodní hovory Stisknutím tlačítka Intl. except to home blokujete všechny mezinárodní hovory kromě hovorů do vaší domácí země (definované poskytovatelem služeb) v zahraničí Stisknutím tlačítka Incoming calls blokujete všechny příchozí hovory Stisknutím tlačítka Incoming if abroad blokujete všechny příchozí hovory v zahraničí 3. Výběrem možnosti Activate blokování aktivujte, možností Cancel je deaktivujte nebo výběrem možnosti Check status zobrazte stav aktuálního blokování, a stiskněte tlačítko Select. 4. Při aktivaci nebo deaktivaci blokování je nutné po zobrazení výzvy zadat heslo blokování a poté stisknout tlačítko OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. Zrušení všech blokování hovorů: 1. V nabídce Call barring service stiskněte tlačítko Cancel all barrings a zrušte všechna blokování hovorů. 2. Po zobrazení výzvy zadejte heslo blokování a stiskněte tlačítko OK. Heslo blokování Heslo blokování se používá k omezení přístupu ke službě blokování hovorů. Heslo blokování vám poskytne poskytovatel služeb. Změna hesla blokování: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Access codes» Change barring pass. 2. Po zobrazení výzvy zadejte aktuální heslo blokování a stiskněte klávesu OK. 3. Po zobrazení výzvy zadejte nové heslo blokování a stiskněte klávesu OK. 4. Pro ověření znovu zadejte nové heslo blokování a stiskněte klávesu OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. 18

22 ZABEZPEČENÍ Volba povolených čísel Volba povolených čísel je služba sítě, která umožňuje omezit odchozí hovory pouze na čísla, která zadáte do seznamu povolených čísel. Další informace o této funkci vám poskytne poskytovatel služeb. I po aktivaci pevné volby lze volat na číslo tísňového volání naprogramované v telefonu Vertu, například 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 nebo na jiné oficiální číslo tísňového volání. Pro uložení a úpravu čísel v seznamu pevných voleb nebo volání čísel, jež nejsou v seznamu, je nutné zadat kód PIN2. Kód PIN2 je dodáván s některými kartami SIM. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb. Aktivace nebo deaktivace pevné volby: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Fixed dialling. 2. Výběrem možnosti On omezte hovory na čísla v seznamu pevných voleb, možností Off pevnou volbu deaktivujte nebo výběrem možnosti Number list zobrazte čísla v seznamu pevných voleb, a stiskněte tlačítko Select. Při prvním použití pevné volby doporučujeme před aktivací pevné volby vybrat pro přidání čísel možnost Seznam čísel. Zobrazí se dvě varování. 3. Po zobrazení výzvy zadejte kód PIN2 a stiskněte klávesu OK. 4. Číslo zadejte ručně a stiskněte tlačítko OK, nebo stisknutím tlačítka Search vyberte jméno ze seznamu kontaktů a stiskněte tlačítko Select. 5. Po ručním zadání čísla zadejte k číslu jméno a stiskněte tlačítko OK. 6. Zobrazí se potvrzovací zpráva a vrátíte se do seznamu pevných voleb. Stejným způsobem do seznamu přidáte další čísla. Po dokončení seznamu stiskněte tlačítko Back. 7. Výběrem možnosti On aktivujete pevnou volbu. Uzavřená uživatelská skupina Uzavřená uživatelská skupina je služba sítě, která umožňuje určit skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám. Další informace o této funkci vám poskytne poskytovatel služeb. I po omezení odchozích hovorů na uzavřenou uživatelskou skupinu lze volat na číslo tísňového volání naprogramované v telefonu Vertu, například 000, 08, 110, 112, 118, 119, 911, *911, 999, *999 nebo na jiné oficiální číslo tísňového volání. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat uzavřenou uživatelskou skupinu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Closed user group. 2. Výběrem možnosti On uzavřenou uživatelskou skupinu aktivujte, možností Off ji deaktivujte nebo výběrem možnosti Default určete, že osoby v dané skupině, na kterých jste se dohodli s poskytovatelem služeb, mohou volat vám a vy jim, a stiskněte tlačítko Select. 3. Při aktivaci uzavřené uživatelské skupiny po zobrazení výzvy zadejte číslo skupiny a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se potvrzující zpráva. Autorizační a uživatelské certifikáty Informace o Authority certificates a User certificates stažených do telefonu Vertu Viz WEB na straně 58. Po zapnutí pevné volby nejsou možná připojení prostřednictvím GPRS, pouze odesílání textových zpráv. V takovém případě je nutné do seznamu pevných voleb zahrnout telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv. Pokud je aktivována pevná volba, ruční přístup k paměti SIM (zobrazení nebo kopírování čísel na kartu SIM) není k dispozici. Změna seznamu pevných voleb: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security» Fixed dialling» Number list. 2. Po zobrazení výzvy zadejte kód PIN2 a stiskněte klávesu OK. 3. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: Stisknutím tlačítka View number zobrazíte číslo záznamu Stisknutím tlačítka Add přidáte číslo do seznamu pevných voleb Stisknutím tlačítka Edit vybranou položku upravíte. Stisknutím tlačítka Delete vybranou položku odstraníte. Stisknutím tlačítka Delete all odstraníte položky v seznamu. 19

23 ZPRÁVY 3 ZPRÁVY WV Chat Pomocí služby WV Chat (Wireless Village Chat) lze odesílat krátké jednoduché textové zprávy online uživatelům. Ke službě je nutné se přihlásit a registrovat se u služby IM, kterou chcete použít. Dostupnost těchto služeb, ceny, tarify a pokyny byste si měli ověřit u poskytovatele služeb. Hlasové zprávy Telefon Vertu nabízí řadu funkcí pro posílání zpráv, které umožňují odesílání a příjem zpráv různých typů podporovaných poskytovatelem služeb. Vzhledem k tomu, že doručení zpráv může selhat, při základní komunikaci byste na ně neměli spoléhat. Textové zprávy Textové zprávy (známé jako SMS) jsou základní zprávy obsahující pouze text do 160 znaků. Telefon Vertu podporuje odesílání textových zpráv přesahujících limit jedné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Jde o nejběžnější způsob posílání zpráv, kompatibilní s nejširším škálou telefonů a dostupný ve většině zemí. Multimediální zprávy Multimediální zprávy umožňují kromě odeslání textu odeslání obrázků video souborů a zvukových souborů v těle zprávy. Zprávy MMS podporuje většina moderních telefonů, příjemce však musí mít správně nastavený telefon, aby zprávu mohl přijmout. Bleskové zprávy Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se zobrazí ihned po přijetí. Bleskové zprávy se automaticky neukládají. Zvukové zprávy Pro vytváření a odesílání zvukových zpráv lze použít službu MMS. Služba MMS musí být před použitím zvukových zpráv aktivována. ové zprávy ové zprávy lze odesílat a přijímat z jiných zařízení, například z počítačů. ové zprávy mohou přijímat některé mobilní zprávy, pokud má příjemce správně nastavený telefon. ový účet Vertu.Me bude nastaven během registrace telefonu. Viz část Nastavení ového účtu Vertu.Me na straně 6. Hlasové zprávy jsou ukládány síťovým operátorem. Poskytuje-li váš síťový operátor službu hlasových zpráv, lidé, kteří vám volají, mohou mít možnost nahrát pro vás zprávu, pokud je telefon Vertu vypnutý, nebo pokud hovor nepřijímáte. Informační zprávy Od poskytovatele služeb (síťové služby) můžete přijímat zprávy o různých tématech. Další informace získáte od poskytovatele služeb. Vkládání textu Text lze zadat pomocí tradičního nebo prediktivního režimu psaní textu. Pokud používáte tradiční režim zadávání textu, opakovaně stiskněte ČÍSELNÉ klávesy, dokud se nezobrazí požadovaný znak. U prediktivního režimu zadávání textu lze zadat písmeno jedním stisknutím klávesy. Pokud je zapnutý prediktivní režim zadávání textu, v horní části obrazovky se zobrazí ikona (viz Prediktivní režim zadávání textu na straně 21). Pokud je aktivován tradiční režim zadávání textu, zobrazí se ikona. Vedle ikony psaní textu se zobrazí jedna z následujících ikon naznačující, jaká velikost písmen je aktivována: Označuje použití velkých písmen Označuje použití velkých i malých písmen Označuje použití malých písmen Chcete-li procházet možnostmi velikosti písmen, opakovaně stiskněte klávesu #. Chcete-li přepínat mezi režimem písmen a režimem čísel, stiskněte a přidržte klávesu # a vyberte požadovaný režim. Tradiční režim zadávání textu Opakovaně stiskněte ČÍSELNOU klávesu 1 až 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Všechny znaky dostupné po stisknutí číselné klávesy nejsou na klávese vyznačeny. Dostupné znaky závisí na vybraném jazyku písma. Viz Nastavení jazyka na straně 45. Je-li další požadované písmeno na téže klávese jako aktuální písmeno, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo rychle stiskněte kteroukoli navigační klávesu a písmeno zadejte. Nejčastěji používaná interpunkční znaménka a zvláštní znaky jsou dostupné po stisknutí klávesy 1. Chcete-li zobrazit další znaky, stiskněte tlačítko *. 20

24 ZPRÁVY Prediktivní režim zadávání textu Chcete-li zapnout prediktivní režim zadávání textu nebo se vrátit do tradičního režimu zadávání textu: 1. S kurzorem v poli Text: stiskněte tlačítko Options. 2. Zvolte možnost Prediction options» Prediction. 3. Zvolte možnost On pro prediktivní režim zadávání textu nebo možnost Off pro jeho vypnutí. Chcete-li prediktivní režim zadávání textu rychle zapnout nebo vypnout během psaní textu, stiskněte a přidržte tlačítko Options nebo stiskněte a přidržte klávesu # a zvolte možnost Prediction on nebo Prediction off. Použití prediktivního režimu zadávání textu Prediktivní režim zadávání textu umožňuje rychlé psaní textu pomocí ČÍSELNÝCH kláves telefonu a vestavěného slovníku. Začněte psát slovo pomocí ČÍSELNÝCH kláves. Ačkoliv je ke klávese přiřazeno několik písmen, každou klávesu stiskněte pro každé písmeno pouze jednou. Telefon zobrazí znak * nebo písmeno, pokud má význam jako slovo. Zadaná písmena se zobrazí jako podtržená. Chcete-li zadat zvláštní znak nebo smajlíka, stiskněte a přidržte klávesu *, nebo stiskněte tlačítko Options» Insert symbol» Character nebo Smiley. Přejděte ke znaku nebo smajlíkovi a stiskněte možnost Use. Chcete-li přijmout navržené slovo, stisknutím ČÍSELNÉ klávesy pro nulu přidáte mezeru. Pokud se po slovu zobrazí znak? zamýšlené slovo není slovo uvedeno ve slovníku. Chcete-li slovo přidat do slovníku, stiskněte tlačítko Spell. Dopište slovo (pomocí tradičního režimu zadávání textu) a stiskněte tlačítko Save. Chcete-li napsat složené slovo, zadejte nejprve jeho první část a procházením směrem vpřed ji potvrďte. Napište další část slova a slovo potvrďte. Vkládání čísel Zadávání čísel je standardní metoda používaná, kdykoliv je vyžadováno zadání čísla, například při vytáčení telefonního čísla. Stisknutím klávesy s odpovídajícím číslem číslo zadáte. Pokud používáte funkci zadávání textu, například při odesílání textové zprávy, lze jediným stisknutím klávesy přepnout na zadávání čísel (například pro zadání telefonního čísla): Zadávání zvláštních znaků Nejčastěji používané zvláštní znaky, například interpunkční znaménka, lze zadat stisknutím ČÍSELNÉ klávesy 1. Další zvláštní znaky lze do textu kdykoli zadat pomocí režimu zadávání zvláštních znaků: 1. S kurzorem v poli Text: stiskněte klávesu * (nebo ji stiskněte a přidržte, pokud je zapnutý prediktivní režim zadávání textu), dokud se nezobrazí menu se zvláštními znaky. 2. Přejděte na požadovaný zvláštní znak a stiskněte tlačítko Use. Zvláštní znaky potřebují více místa než základní znaky a pokud je vaše zpráva obsahuje, indikátor délky zprávy se nemusí zobrazovat správně. Před odesláním zprávy vás zařízení informuje, zda zpráva přesahuje maximální délku povolenou pro jednu zprávu. Odesláním můžete zrušit výběrem možnosti Storno, nebo můžete zprávu uložit do schránky pro přijaté zprávy. Velikost písma Telefon Vertu podporuje různé velikosti písma pro zobrazení zpráv. Nastavení velikosti písma ovlivňuje tvorbu i příjem zpráv, ale nikoli způsob, jakým se zpráva zobrazí příjemci. Chcete-li změnit velikost písma svých zpráv: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Message settings» General settings» Font size. 2. Přejděte na položku Small font, Normal font nebo Large font a stiskněte tlačítko Select. Skupiny Pokud často odesíláte zprávy dané skupině příjemců, pro zjednodušení procesu můžete definovat skupinu. Při odesílání zprávy skupině telefon zprávu automaticky odešle každému příjemci v seznamu. Odeslání zprávy pomocí skupiny bude znamenat poplatek za každého příjemce v seznamu. Viz Skupiny na straně 33. Nedoručené zprávy Pokud odešlete zprávu a ta není doručena, telefon Vertu se chová různě, v závislosti na typu odeslané zprávy. Někteří poskytovatelé služeb neumožňují odesílání nebo příjem mezinárodních textových zpráv. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb. 1. S kurzorem v poli Text: stiskněte a přidržte klávesu #, dokud se nezobrazí menu. 2. Po označení položky Number mode stiskněte tlačítko Select. 3. Stisknutím ČÍSELNÝCH kláves zadejte požadovaná čísla. 4. Stisknutím a podržením klávesy # se vrátíte k předchozímu režimu zadávání textu. Potřebujete-li zadat pouze jedno číslo, stiskněte a přidržte danou?íselnou klávesu a do zprávy bude zadáno jedno číslo. 21

25 ZPRÁVY Zprávy pro jednoho příjemce Není-li doručena zpráva na jedno číslo, na obrazovce se zobrazí Message sending failed. Check details. 1. Stiskněte klávesu pro možnost OK. 2. Neodeslaná zpráva se zobrazí ve schránce Outbox. 3. Po zvýraznění zprávy stiskněte tlačítko Open pro přečtení zprávy, nebo stiskněte tlačítko Options, přejděte na jednu z možností a stiskněte tlačítko Select: Retry sending znovu odešle zprávu původnímu příjemci Delete odstraní zprávu se složky odchozích zpráv Send copy odešle zprávu na jiné číslo Edit umožňuje změnu zprávy nebo čísla příjemce Move přesune zprávu do jiné složky Use detail umožňuje použití jiných čísel, ových nebo webových adres z aktuální zprávy při vytvoření nových zpráv nebo kontaktů Copy as template uloží zprávu jako šablonu pro použití při tvoření budoucích zpráv Message details zobrazí data zprávy, například čas a datum odeslání New message otevře novou zprávu Mark označí zprávu pro budoucí odstranění Mark all označí všechny zprávy pro budoucí odstranění, pokud složka odchozích zpráv obsahuje více než jednu zprávu. Skupinové zprávy Nelze-li zprávu doručit nejméně jednomu příjemci ve skupině, do seznamu bude přidána nová skupina s názvem Undelivered. Chcete-li zobrazit možnosti nedoručených zpráv: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups» Undelivered» Options. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Resend to list znovu odešle zprávu příjemcům v seznamu nedoručených zpráv View list zobrazí seznam příjemcům, kterým nebyla zpráva odeslána Delete list odstraní seznam nedoručených zpráv z telefonu Vertu View message zobrazí zprávu o nedoručení zprávy. Složky se zprávami Všechny textové zprávy a zprávy MMS uložené v telefonu Vertu jsou setříděny ve složkách. Kromě výchozích složek lze pro setřídění zpráv vytvořit nové složky. Chcete-li procházet složky se zprávami: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages. 2. Přejděte k jedné z následujících složek a stiskněte tlačítko Select: Inbox - V této složce jsou zprávy automaticky uloženy po přijetí a ve výchozím nastavení po přečtení Drafts - Obsahuje zprávy vytvořené a uložené pro pozdější odeslání Outbox - V této složce jsou uloženy zprávy, které jste zařadili do fronty pro odeslání, ale ještě neodeslali Sent items - V této složce jsou automaticky uloženy odeslané zprávy Saved items - Výchozí umístění pro přečtené a uložené zprávy. Zde lze také nalézt složku Šablony (viz níže) Chcete-li vytvořit novou osobní složku ve složce Saved items: 1. Zvolte možnost Menu» Messages» Saved items» Options» Add folder. 2. Stiskněte tlačítko a pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte název nové složky. 3. Stiskněte klávesu pro možnost OK. Zprávy lze přesunout do této a do jiných osobních složek v telefonu Vertu (viz Čtení a odpovědi na textové zprávy na straně 24). Chcete-li přejmenovat nebo odstranit osobní složku: 1. Zvolte možnost Menu» Messages» Saved items. 2. Přejděte na osobní složku, kterou chcete přejmenovat nebo odstranit. 3. Stiskněte klávesu pro možnost Options. 4. Chcete-li složku přejmenovat, přejděte na možnost Rename folder a stiskněte tlačítko Select. 5. K přejmenování složky použijte ČÍSELNÉ klávesy a stiskněte tlačítko OK. 6. Chcete-li složku odstranit, stisknutím tlačítka Delete folder» Yes tento krok potvrdíte. Odstranění více textových zpráv a zpráv MMS Odstranit lze všechny textové zprávy a zprávy MMS z jakékoli standardní nebo osobní složky, nebo ze všech složek najednou. Chcete-li odstranit více zpráv: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Delete messages. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: By message umožňuje procházení složkami a odstranění jednotlivých zpráv By folder umožňuje odstranění všech zpráv ve vybrané složce All messages odstraní všechny zprávy aktuálně uložené v telefonu. Před odstraněním zpráv budete mít možnost uložit nepřečtené zprávy. 3. Po zobrazení výzvy odstranění potvrďte. Odstraněné zprávy nelze obnovit. 22

26 ZPRÁVY Textové zprávy Standardní textové zprávy mohou mít až 160 základních znaků. Pro vytvoření delších zpráv lze použít provázané zprávy. Provázané zprávy Telefon Vertu může odesílat a přijímat dlouhé textové zprávy (až základních znaků). Dlouhé textové zprávy jsou automaticky rozděleny do více zpráv a odeslány jako sled zpráv. Sled zpráv je poté provázán kompatibilním telefonem a zobrazen jako jedna zpráva SMS. Má-li tato funkce správně fungovat, provázané zprávy musí podporovat i telefon příjemce. Při psaní zprávy se v horní pravé části obrazovky zobrazí počet dostupných znaků a aktuální část provázané zprávy (např. 904/1). Při příjmu provázané zprávy lze první část začít číst ještě dříve, než telefon přijme celou zprávu. Při zobrazení zprávy můžete na displeji vidět * some text missing *. Jde o normální stav a obsah zprávy bude aktualizován, jakmile dorazí chybějící sekvence Nastavení zpráv Při psaní nebo odpovědi na textovou zprávu telefon Vertu využívá profil, který definuje způsob, jak telefon zprávu odešle prostřednictvím poskytovatele služeb. U většiny poskytovatelů služeb toto nastavení nebude nutné měnit, protože potřebné informace získáte z karty SIM automaticky. V závislosti na kartě SIM může být možné uložit více než jednu sadu profilů zpráv. Chcete-li upravit nastavení zpráv: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Message settings» Text messages. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Delivery reports požaduje, aby síť odeslala zprávy o doručení vašich zpráv. Ty jsou uloženy ve složce Messages» Delivery reports Message centres umožňuje prohlížení, změnu a přidání podrobností o středisku zpráv používaného k odeslání textových zpráv. Toto číslo byste měli obdržet od poskytovatele služeb Msg. centre in use umožňuje výběr střediska zpráv, jehož prostřednictvím telefon Vertu odešle textové zprávy Message validity umožňuje definovat, jak dlouho se má síť pokoušet odeslat zprávu dříve, než to vzdá Messages sent via umožňuje výběr typu zprávy, například Text, Paging nebo Fax. Poskytovatel služeb omezeně podporuje různé typy zpráv Use packet data určuje, zda je preferovaným nosičem zpráv SMS síť GPRS (viz Nastavení paketových dat na straně 43) Character support a výběr možnosti Full zajistí odeslání všech znaků tak, jak je vidíte; výběr možnosti Reduced umožňuje změnu znaků s diakritikou, například čárek, na jiné znaky Rep. via same centre umožňuje příjemci zprávy odeslat odpověď pomocí vašeho střediska zpráv (síťová služba). Přepsání zprávy Pokud je paměť zpráv plná, telefon Vertu nemůže odesílat ani přijímat žádné nové zprávy. Chcete-li tomu zabránit, telefon automaticky nahradí nejstarší zprávy ve schránce Odeslané po přijetí nebo odeslání nových zpráv. Chcete-li umožnit přepsání položek ve složce Odeslané: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Message settings» General settings» Save sent messages» Yes. 2. V nabídce General settings stiskněte tlačítko Overwrite sent items» Allowed. Psaní a odesílání textových zpráv Blikající ikona na pohotovostní obrazovce naznačuje, že paměť zpráv je plná. Před přijetím nebo odesláním dalších textových zpráv je nutné vymazat některé stávající textové zprávy nebo je přesunout do osobní složky. Možnost Create message umožňuje psaní a odesílání textových zpráv. Chcete-li napsat novou zprávu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Create message. 2. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte telefonní číslo příjemce do pole To:. 3. Případně pro příjem telefonního čísla ze seznamu Kontakty vyberte možnost Add a dále: Stisknutím tlačítka <Favourite> při odsílání zpráv určete snadno dostupné příjemce zpráv nebo skupiny Stisknutím tlačítka Recently used odešlete zprávu na poslední použité číslo Stisknutím tlačítka Call register otevřete seznam kontaktů ze záznamu hovorů Stisknutím tlačítka Contacts odešlete zprávu na číslo v seznamu Kontakty Stisknutím tlačítka Contact groups odešlete zprávu více příjemcům uloženým jako skupina v seznamu Kontakty. viz Skupiny na straně 33. Tuto operaci lze zopakovat pro přidání počtu příjemců textové zprávy. 4. Přejděte dolů a pomocí ČÍSELNÝCH kláves napište zprávu do pole Text:. 5. Při psaní zprávy stisknutím tlačítka Options zobrazíte následující možnosti : Send ihned odešle zprávu. Insert k přidání multimediálního obsahu Add recipient k přidání dalšího kontaktu do pole To, Cc nebo Bcc Add subject k přidání řádku Subject: do zprávy Clear field odstraní text zadaný do pole zprávy Insert contact detail vybere jméno ze seznamu Kontakty a zadá je do těla zprávy Insert symbol zobrazí všechny dostupné symboly, které lze ve zprávě použít Writing language zvolí jeden z alternativních jazyků uložených v telefonu Vertu pro vytváření zprávy Prediction options nakonfiguruje prediktivní zadání textu; další informace o prediktivním textu viz Prediktivní režim zadávání textu na straně 21 23

27 ZPRÁVY Change msg. type umožňuje změnu typu vytvářené zprávy na Message, message, Flash message nebo Audio message Change to multim. pro změnu textové zprávy na zprávu MMS Save message uloží zprávu do složky Uložené zprávy Sending options umožňuje různé nastavení při odesílání zprávy: Message priority lze nastavit na hodnotu Normal, High nebo Low Delivery report umožňuje vyžadovat zprávu o doručení pro tuto a všechny ostatní textové zprávy. Save sent message umožňuje uložit kopii zprávy do složky Odeslané Message validity umožňuje výběr doby, po kterou se síť bude pokoušet zprávu doručit Message sent via umožňuje odeslání zprávy prostřednictvím Text, Paging nebo Fax Exit editor ukončí prostředí zadání textu (budete dotázáni, zda chcete nedokončené zprávy uložit). 6. Chcete-li k textové zprávě přidat soubor, přejděte dolů a vyberte typ souboru ze seznamu ikon v dolní části obrazovky. Vyberte z těchto typů souborů: > Textové pole > Šablona > Hudební klip > Sobor galerie > Poznámka v kalendáři > Obrázek 7. Chcete-li procházet k požadovanému souboru, vyberte možnost Insert. 8. Chcete-li přidat soubor ke zprávě, vyberte možnost Insert. 9. Po dokončení zprávy stiskněte tlačítko Send. Čtení a odpovědi na textové zprávy Po přijetí zprávy obdržíte informační poznámku a na stavovém řádku se zobrazí ikona obálky. Ve výchozím nastavení se také ozve zvukové upozornění na zprávu. Chcete-li zprávu přečíst ihned po přijetí: 1. Stiskněte klávesu pro možnost Show. 2. Chcete-li zprávu ignorovat a zobrazit ji později, stiskněte tlačítko Exit. Chcete-li přečíst uloženou zprávu: > Vizitka Je-li paměť telefonu Vertu plná, bude zřejmě před odesláním nebo přijetím dalších zpráv nutné odstranit zprávy ze schránky Přijaté zprávy nebo Odchozí zprávy. Máte-li ve složce Přijaté zprávy nepřečtené zprávy, na pohotovostní obrazovce zůstane ikona. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Inbox. 2. Poslední přijaté zprávy budou zvýrazněny. Přejděte na zprávu, kterou chcete přečíst, a stiskněte tlačítko Open. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti během čtení zprávy: 1. Stiskněte klávesu pro možnost Options. 2. Přejděte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko Select. Reply pro odpověď na zprávu Reply as pro odpověď a změnu typu odesílané zprávy Delete odstraní zobrazovanou zprávu z telefonu Vertu Call sender pro volání odesílateli zprávy Use detail umožňuje použití jiných čísel, ových nebo webových adres z aktuální zprávy Forward odešle zprávu dalšímu vybranému příjemci Edit umožňuje úpravu zprávy před odesláním nebo uložením Move umožňuje přesun zprávy do jiné vybrané složky Copy to Calendar vytvoří upomínku v kalendáři Copy as template uloží zprávu jako šablonu pro použití při tvoření budoucích zpráv Message details zobrazí jméno a telefonní číslo odesílatele, použité středisko zpráv a datum a čas odeslání. Chcete-li odpovědět na čtenou zprávu: 1. Po otevření zprávy stiskněte tlačítko Reply. 2. Přejděte na typ zprávy, kterou chcete odeslat, a stiskněte tlačítko Select. 3. V poli To: se zobrazí číslo odesílatele. Informace o dokončení a odeslání odpovědi naleznete v částech Textová zpráva, Multimediální zpráva, Blesková zpráva a zvuková zpráva v tomto průvodci. Multimediální zprávy Multimediální zprávy (zprávy MMS) mohou obsahovat text, zvuk, video a obrázky. Telefon Vertu podporuje zprávy MMS do velikosti 296 KB. Je-li maximální velikost překročena, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na síti můžete obdržet zprávu obsahující internetovou adresu, na které lze zprávu MMS zobrazit. Obrázky jsou zobrazeny v měřítku, aby odpovídaly oblasti telefonního displeje. Telefon Vertu obsahuje prohlížeč zpráv MMS pro přehrávání zpráv a složku Přijaté zprávy pro uchování všech uložených zpráv. Některé obrázky, vyzváněcí melodie a jiný obsah mohou být chráněny autorskými právy, a proto je zřejmě nebude možné kopírovat, měnit, přenášet nebo dále posílat. Funkce posílání zpráv MMS lze používat, pouze pokud je podporuje poskytovatel služeb. Informace o dostupnosti a předplatném služby posílání zpráv MMS vám poskytne síťový operátor nebo poskytovatel služeb. Zprávy MMS mohou přijímat a zobrazovat pouze kompatibilní zařízení. Posílání zpráv podporuje celou řadu standardů pro každý z následujících formátů: > Obraz: JPEG, GIF, animovaný GIF, WBMP, BMP a PNG > Zvuk: SP-MIDI, audio AMR, MP3 a AAC > Video: klipy ve formátu H.263 s velikostí snímku SubQCIF a zvukem AMR Obsahuje-li přijatá zpráva nepodporované přílohy, mohou být nahrazeny zprávou. Zprávu MMS nelze přijmout během hovoru, při spuštění aplikace Java nebo aktivní relaci prohlížeče. Pokud vám byla odeslána zpráva MMS během hovoru jakéhokoliv typu, její přijetí bude odloženo, dokud se telefon Vertu neuvolní. 24

28 ZPRÁVY Nastavení zpráv MMS V závislosti na využívaném poskytovateli služeb je možné, že na telefonu Vertu již byla nastavení zpráv MMS nainstalována. Máte-li potíže, obraťte se na službu Vertu Concierge nebo navštivte stránky a stáhněte si odpovídající nastavení. Nastavení konfigurace zpráv MMS Chcete-li aktualizovat nastavení konfigurace: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Message settings» Multimedia messages» Configuration sett.» Configuration. 2. Vyberte jednu z dostupných možností: Nastavení zpráv Kromě nastavení připojení existuje několik dalších nastavení pro ovládání funkcí posílání zpráv MMS. Chcete-li tato nastavení změnit: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Message settings» Multimedia messages. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Delivery reports vás informuje o doručení zprávy MMS creation mode zvolíte-li možnost S průvodcem, zařízení vás informuje, pokud se snažíte odeslat zprávu, kterou příjemce nepodporuje. Zvolíte-li možnost S omezením, zařízení vám v odeslání nepodporovaných zpráv zabrání. Chcete-li do zpráv zahrnout obsah bez upozornění, zvolte možnost Volný. Image size in MMS umožňuje určit maximální velikost obrázku použitého ve zprávě MMS. Telefon Vertu velikost obrázku v případě potřeby upraví Default slide timing umožní nastavit výchozí čas ve formátu mm:ss, po který je každý snímek (ekvivalent stránky) zprávy MMS zobrazen na obrazovce Allow MMS receptn. umožňuje aktivaci nebo deaktivaci zpráv MMS nebo aktivaci zpráv ve vaší domovské síti. Incoming MMS msgs. umožňuje určit, zda příchozí zprávy MMS budou automaticky načteny nebo odmítnuty, nebo zda je načtete manuálně Allow adverts aktivuje nebo deaktivuje automatické přijímání reklam MMS Configuration sett. umožní určit parametry připojení MMS. Viz Nastavení konfigurace zpráv MMS na straně 25. Psaní a odesílání zpráv MMS Můžete vytvářet zprávy MMS s nejméně jednou přílohou o maximální velikosti 296 KB. Při vytváření zprávy se aktuální zbývající prostor zobrazí v horním řádku pod stavovým řádkem. Narozdíl od textových zpráv lze zprávy MMS vytvářet na více stranách, známých jako snímky. Lze nastavit, jak dlouho bude každý snímek zobrazen. Každý snímek může obsahovat až základních znaků (u komplikovanějších jazyků méně), jeden obrázek a jeden hudební klip. Chcete-li napsat a odeslat zprávu MMS: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Create message. 2. Stiskněte tlačítko Options» Change to multim. 3. Přejdete na jednu z možnosti multimédií v dolní části obrazovky zprávy a stiskněte tlačítko Select: Text field vytvoří další snímek pro přidání textu do zprávy Text template otevře složku šablon. Vyberte ze seznamu předem nastavených zpráv. Image, Sound clip nebo Video clip umožňuje procházení zprávami MMS a vložení souboru do zprávy Business card umožňuje procházení seznamem Kontakty a vložení podrobností o kontaktu do zprávy Calendar note umožňuje procházení kalendářem a připojení dříve vytvořené poznámky z kalendáře do zprávy Theme, Streaming link a Gallery file vloží uložené soubory do zprávy. 4. Při vytváření zprávy MMS stiskněte tlačítko Options pro zobrazení následujících možností: Send umožňuje odeslat dokončenou zprávu (viz výše) Preview zobrazí zprávu, abyste si ji prohlédli tak, jak se zobrazí příjemci. Stisknutím tlačítka Play spustíte připojené soubory Insert umožňuje vložit soubor jako přílohu Add recipient pro přidání další osoby do seznamu příjemců Add subject pro přidání pole předmětu do zprávy Remove odstraní soubory a snímky ze zprávy Slide options Slide timing umožňuje nastavit časový interval mezi snímky. K zadání časového intervalu použijte ČÍSELNÉ klávesy a stiskněte tlačítko OK. Place text last zaručí, že se text ve zprávě zobrazí po multimediálních přílohách Change msg. type umožňuje -li změnit typ vytvářené zprávy Save message uloží zprávu do složky Uložené zprávy Sending options umožňuje různé nastavení při odesílání zprávy: Message priority lze nastavit na hodnotu Normal, High nebo Low Delivery report umožňuje vyžadovat zprávu o doručení pro tuto a všechny ostatní textové zprávy. Save sent message umožňuje uložit kopii zprávy do složky Odeslané Message validity umožňuje výběr doby, po kterou se síť bude pokoušet zprávu doručit Message sent via umožňuje odeslání zprávy prostřednictvím Text, Paging nebo Fax Exit editor uzavírá prostředí zadání textu (budete dotázáni, zda chcete nedokončené zprávy uložit) 5. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte telefonní číslo příjemce do pole To:. 6. Případně pro příjem telefonního čísla ze seznamu Kontakty stiskněte tlačítko Add a dále: Stisknutím tlačítka <Favourite> při odsílání zpráv určete snadno dostupné příjemce zpráv nebo skupiny Recently used k odeslání na poslední použité číslo Call register k přístupu ke kontaktům ze záznamu hovorů Contacts k odeslání zprávy na číslo v seznamu Kontakty Contact groups k odeslání zprávy více příjemcům uloženým jako skupina v seznamu Kontakty. Tuto operaci lze zopakovat pro přidání počtu příjemců zprávy MMS. 7. Stiskněte klávesu Send. Zpráva se odešle. 25

29 ZPRÁVY Odeslání zprávy MMS trvá síti déle než odeslání textové zprávy. Při odesílání zprávy MMS se na stavovém řádku zobrazí animovaný indikátor, telefon Vertu však můžete používat jako obvykle. Dojde-li k přerušení odesílání zprávy, síť se ji pokusí několikrát znovu odeslat. Pokud se jí to nepodaří, zpráva zůstane ve složce Outbox a můžete se ji pokusit znovu odeslat později. Neodeslané zprávy lze zkontrolovat ve složce Outbox. Po odeslání zprávy telefon Vertu zobrazí potvrzující zprávu. Ta naznačuje, že zpráva byla telefonem Vertu odeslána středisku zpráv. Nevypovídá o tom, zda byla přijata na zamýšleném cílovém místě. Další informace o posílání zpráv MMS získáte od poskytovatele služeb. Čtení a odpovědi na zprávy MMS Po přijetí zprávy MMS obdržíte informační poznámku a na stavovém řádku se zobrazí ikona obálky. Ve výchozím nastavení se také ozve zvukové upozornění. Chcete-li zprávu MMS přečíst ihned po přijetí View. Chcete-li zprávu ignorovat a zobrazit ji později, stiskněte tlačítko Exit. Máte-li ve složce Přijaté zprávy nepřečtené zprávy, na pohotovostní obrazovce zůstane ikona obálky. Chcete-li přečíst uloženou zprávu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Inbox. 2. Poslední přijaté zprávy budou zvýrazněny. Přejděte na zprávu, kterou chcete přečíst, a stiskněte tlačítko Open. 3. Chcete-li zobrazit celou zprávu včetně příloh, stiskněte tlačítko Play. 4. Chcete-li zobrazit pouze soubory v prezentaci nebo přílohy, stiskněte tlačítko Options a vyberte jednu z následujících možností: Objects umožňuje prohlížení souborů připojených ke zprávě Reply odešle odpověď odesílateli zprávy Reply as umožňuje výběr typu zprávy pro odpověď Reply to all odešle odpověď všem příjemcům původní zprávy Delete odstraní zobrazovanou zprávu z telefonu Vertu Call sender vytočí telefonní číslo odesílatele Use detailumožňuje použití jiných čísel, ových nebo webových adres z aktuální zprávy při vytvoření nové zprávy nebo kontaktu Forward odešle zprávu dalšímu vybranému příjemci Edit umožňuje úpravu zprávy před odesláním nebo uložením Move přesune zprávu do jiné složky Copy as template umožňuje uložit zprávu jako šablonu pro budoucí zprávy Message details zobrazí jméno a telefonní číslo odesílatele, použité středisko zpráv a datum a čas odeslání. Save contents k uložení přílohy do Galerie Show contents zobrazí informace o příloze zprávy. 5. Přejděte na možnost Objects a stiskněte tlačítko Select. 6. Přejděte na relevantní typ objektu a stiskněte tlačítko Select. Chcete-li odpovědět na zprávu MMS: 1. Po otevření zprávy stiskněte tlačítko Options. 2. Výběrem možnosti Reply odpovězte odesílateli, nebo vyberte možnost Reply to all pro odeslání odpovědi všem příjemcům původní zprávy a stiskněte tlačítko Select. 3. Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte tlačítko Send. Další informace viz Psaní a odesílání textových zpráv na straně 23 a Psaní a odesílání zpráv MMS na straně 25. Zvukové zprávy Pro vytváření a odesílání zvukových zpráv lze použít službu MMS. Služba MMS musí být před použitím zvukových zpráv aktivována. Viz Nastavení zpráv MMS na straně 25. Vytváření a odesílání zvukových zpráv 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Create message. 2. Stiskněte klávesu Options» Change msg. type.» Zvuková zpráva. 3. Spustí se záznam (další informace viz Záznam hlasu na straně 52). Stisknutím tlačítka Select spustíte záznam Zvukové zprávy. 4. Stisknutím tlačítka Select záznam znovu ukončíte. 5. Stisknutím tlačítka Options při vytváření hlasové zprávy vyberete jednu z následujících funkcí: Send odešle dokončenou zprávu Preview umožňuje poslech zprávy tak, jak bude znít příjemci Change msg. type umožňuje -li změnit typ vytvářené zprávy Sending options umožňuje výběr z následujících možností při odesílání zprávy: Message priorityurčí úroveň priority. K dispozici jsou tyto možnosti: High, Normal nebo Low Delivery report určí, zda síť odešle zprávy o doručení vašich zpráv Save sent message určí, zda telefon uloží zprávy po odeslání ve složce Odeslané Save message uloží zprávu do složky Uložené zprávy Add subject umožňuje zahrnutí předmětu do zprávy Exit editor ukončí prostředí zadání textu (budete dotázáni, zda chcete nedokončené zprávy uložit). 6. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte telefonní číslo příjemce do pole To:. 7. Nebo pro příjem telefonního čísla ze seznamu Kontakty vyberte možnost Add a dále jednu z následujících možností: Stisknutím tlačítka <Favourite> při odsílání zpráv určete snadno dostupné příjemce zpráv nebo skupiny Recently used odešle zprávu na poslední použité číslo Stisknutím tlačítka Call register otevřete seznam kontaktů ze záznamu hovorů Contactsumožňuje odeslání zprávy na číslo v seznamu Kontakty Contact groups umožňuje odeslání zprávy více příjemcům uloženým jako skupina v seznamu Kontakty. 8. Přejděte na pole Message: a stisknutím tlačítka Play zobrazíte náhled zprávy. 9. Stiskněte klávesu pro možnost Send. 26

30 ZPRÁVY Záznam a poslech zvukových zpráv Pokud přijmete zvukovou zprávu, obdržíte informační poznámku a na stavovém řádku se zobrazí ikona. Ve výchozím nastavení se také ozve zvukové upozornění na zprávu. Chcete-li si novou zvukovou zprávu poslechnout ihned po přijetí Play. Chcete-li zprávu ignorovat a zobrazit ji později, stiskněte tlačítko Exit. Chcete-li si poslechnout uloženou zvukovou zprávu: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Inbox» Play. Máte-li ve složce Přijaté zprávy nepřečtené zprávy, na pohotovostní obrazovce zůstane ikona obálky. S telefonem Vertu můžete psát, odesílat a číst y. Telefon podporuje ové servery POP3 a IMAP4. V závislosti na využívaném poskytovateli služeb je možné, že na telefonu Vertu již byla nastavení zpráv u nainstalována. Máte-li potíže, obraťte se na službu Vertu Concierge nebo navštivte stránky a stáhněte si odpovídající nastavení. ové účty jsou obvykle nastavovány dle postupu uvedeného v části Nastavení ového účtu Vertu.Me na straně 6. Nastavení ů Chcete-li změnit nastavení připojení pro schránku: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Messages» Message settings» messages» Edit mailboxes 2. Zvýrazněte název schránky a vyberte možnost Edit. 3. Přejděte na každou možnost a změňte parametry pomocí informací dodaných poskytovatelem služeb a/nebo poskytovatelem u Chcete-li nastavit novou schránku: Pokud nebyl nastaven žádný ový účet: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Messages» Jakmile budete vyzváni, zadejte svou ovou adresu a telefon bude připojen k internetu, aby vyhledal vhodná nastavení a použil je. Chcete-li zadat nastavení pro další novou schránku ručně: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Messages» Message settings» messages» Edit mailboxes 2. Vyberte možnost Options a možnost Add mailbox. 3. Přejděte na každou možnost a nastavte parametry pomocí informací dodaných poskytovatelem služeb a/nebo poskytovatelem u. Protože je manuální zadání nastavení složité, doporučujeme, abyste použili odkaz Order settings (Objednat nastavení) na disku CD-ROM, který vás dostane přímo na odpovídající stránku webového serveru společnosti Vertu, kde získáte nastavení pro svůj telefon Vertu. Případně se s žádostí o další pomoc obraťte na služby Vertu. Filtrování ů Telefon Signature podporuje filtrování ů VIP. Nastavení preferencí pro filtrované y lze změnit prostřednictvím webového portálu Vertu.Me, viz web Zde si můžete zvolit, zda chcete umožnit účtu Vertu.Me přijímat y od všech odesílatelů nebo pouze od odesílatelů uvedených v seznamu Kontakty účtu Vertu.Me. Uvědomte si, že za účelem správného fungování filtrování ů musí být ová adresa odesílatele uložena v seznamu Kontakty. Pokud je uloženo pouze jméno kontaktu a telefonní číslo, nebudete moci od daného odesílatele přijímat y. Složku filtrovaných ů lze zobrazit prostřednictvím webového portálu Vertu.Me, ale nelze ji zobrazit v telefonu Signature. Pokud vlastníte telefon Vertu Constellation Quest i telefon Signature, potom jste již vlastníkem účtu Vertu.Me. Pokud se rozhodnete aktivovat filtrování ů, budou ovlivněny y přijímané prostřednictvím webového portálu Vertu.Me, telefonního přístroje Signature a telefonního přístroje Constellation Quest. Filtrování ů není jediným nastavením telefonu Signature. Psaní a odesílání ových zpráv Můžete vytvářet ové zprávy a připojit také obrázky a videoklipy. ovou zprávu lze napsat před připojením k ové službě; nebo se lze nejprve připojit ke službě a poté napsat a odeslat . Chcete-li napsat a odeslat ovou zprávu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Create message. 2. Stiskněte klávesu Options» Change msg. type.» ová zpráva. 3. Zadejte ovou adresu příjemce, napište předmět a zadejte zprávu. Pro připojení souboru z Galerie, vizitky, poznámky apod., vyberte možnost Insert. 4. Chcete-li ovou zprávu odeslat, vyberte možnost Send. 5. Je-li definováno více ových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete odeslat. 6. Chcete-li později upravit nebo pokračovat v jeho psaní, vyberte možnost Exit» Yes. je uložen ve složce Drafts. Po odeslání zprávy může telefon Vertu zobrazit zprávu Zprava odeslána. Ta naznačuje, že zpráva byla telefonem Vertu odeslána. Nevypovídá o tom, zda byla přijata na zamýšleném cílovém místě. Stažení a čtení u Chcete-li stáhnout ové zprávy 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Je-li definováno více ových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete stahovat. 3. ová aplikace se připojí, synchronizuje a zobrazí y. 4. Chcete-li zobrazit, zvýrazněte záhlaví a stiskněte tlačítko Open. 27

31 ZPRÁVY Odpověď na Při otvírání ů postupujte opatrně. ové zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou jinak poškodit váš telefon Vertu nebo počítač. Chcete-li odpovědět na 1. Chcete-li odpovědět na , otevřete jej podle výše uvedeného návodu a vyberte možnost Options» Reply. 2. Napište odpověď a stiskněte tlačítko Send. Odstraňování ových zpráv y lze odstraňovat po jednom, nebo je můžete označit jako skupinu pro odstranění najednou. Chcete-li odstranit 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» . Spustí se ová aplikace. 2. Zvýrazněte a stiskněte tlačítko Options» Delete. 3. Výběrem možnosti From phone odstraníte pouze y z telefonu Vertu. Odstraněním e mailu z telefonu neodstraníte z e mailového serveru. 4. Výběrem možnosti Also from server odstraníte y z telefonu Vertu i z ového serveru. Chcete-li odstranit více ových zpráv: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» . Spustí se ová aplikace. 2. Stiskněte tlačítko Options» Mark nebo Mark all. 3. Označte (y) pro odstranění. Stiskněte tlačítko Options» Delete marked. Označené zprávy budou odstraněny z telefonu Vertu. Wireless Village Chat Pomocí služby Wireless Village Chat (rychlých zpráv IM) lze odesílat krátké jednoduché textové zprávy online uživatelům. Ke službě je nutné se přihlásit a registrovat se u služby IM, kterou chcete použít. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb. Wireless Village Chat podporuje DRM2. Chcete-li se přihlásit ke službě Wireless Village Chat: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» WV chat. 2. Vyberte z těchto možností: Login - pro přihlášení k funkci Wireless Village Chat Saved conversations k přístupu k uloženým konverzacím. Hlasové zprávy Hlasová schránka je síťová služba a zřejmě bude nutné se k ní přihlásit. Další informace a číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb. Chcete-li volat hlasovou schránku: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Voice messages» Listen to voice msgs. nebo stiskněte a přidržte klávesu 1 na číselné klávesnici. Při prvním přihlášení k hlasové schránce bude zřejmě nutné zadat číslo hlasové schránky, a to v závislosti na operátorovi. Chcete-li ji zadat, najděte nebo upravte číslo hlasové schránky: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Voice messages» Voice mailbox no. Informační zprávy Díky službě Info zprávy můžete od poskytovatele služeb přijímat zprávy o různých tématech. Informace o dostupnosti, tématech a relevantních číslech témat získáte od poskytovatele služeb. Zprávy služeb Telefon Vertu může přijímat zprávy služby (zprávy push) odeslané poskytovatelem služeb. Zprávy služby jsou upozornění (například novinové titulky) a mohou obsahovat textovou zprávu nebo adresu služby. Pokud obdržíte zprávu služby: 1. Stisknutím tlačítka Show zprávu zobrazíte. 2. Nebo ji stisknutím tlačítka Exit uložíte do složky přijatých zpráv. Nastavení zpráv služeb Chcete-li aktualizovat nastavení zpráv služby: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Message settings» Service messages. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: Service messages» On nebo Off pro nastavení příjmu zpráv služby Message filter» On pro nastavení telefonu pro příjem zpráv služby pouze od autorů obsahu schválených poskytovatelem služeb Autom. connection» On pro nastavení telefonu na automatické spuštění prohlížeče z pohotovostního režimu, pokud telefon přijme zprávu služby. Vyberte-li možnost Off, telefon po přijetí zprávy služby spustí prohlížeč, pouze pokud vyberete možnost Retrieve. Zprávy Bluetooth Zprávy odeslané prostřednictvím sítě Bluetooth jsou k dispozici ve složce Zprávy. Příkazy služeb Pomocí editoru příkazů služby zadejte a odešlete požadavky služby (známé také jako příkazy USSD) poskytovateli služeb. Informace o příkazech služby získáte od poskytovatele služeb. Chcete-li odeslat příkaz služby: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Messages» Serv. commands. 2. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte požadavek služby, například příkaz aktivace specifické služby sítě, a stiskněte tlačítko Send. 28

32 KONTAKTY 4 KONTAKTY Seznam Kontakty v telefonu Vertu má kapacitu až záznamů. Synchronizace kontaktů Informace o synchronizaci kontaktů v telefonu s ovým účtem Vertu.Me naleznete v části Synchronizace se službou Vertu.Me na straně 43. Paměť kontaktů Jména a čísla kontaktů mohou být uloženy v paměti telefonu nebo na kartě SIM nebo na obou. Paměť telefonu Každý kontakt může obsahovat až pět čísel a až pět textových položek, například poštovní adresu, ovou adresu, obrázek a konkrétní vyzváněcí melodii. Použijete-li paměť telefonu, můžete uložit více dat a získáte přístup k více funkcím, například k hlasovým kódům, než když použijete paměť kartu SIM. Paměť karty SIM S kontakty uloženými na kartě SIM je spojeno jedno číslo. Počet kontaktů a délku jmen a čísel, která lze uložit na kartě SIM, určuje poskytovatel služeb. Výběr typu paměti Určité funkce, například vizitky a více čísel spojených s kontaktem, jsou dostupné jen při použití paměti telefonu. Máte-li v plánu časté používání těchto funkcí, doporučujeme nastavit telefon Vertu na použití paměti telefonu. Máte-li v plánu přenášet kartu SIM z telefonu Vertu do jiných telefonů, doporučujeme nastavit telefon Vertu na použití paměti karty SIM. Chcete-li vybrat typ paměti: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Settings» Memory in use. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: Phone and SIM k uložení nových kontaktů do telefonu a zobrazení kontaktů z telefonu a karty SIM Phone k uložení a zobrazení kontaktů v telefonu SIM card k uložení a zobrazení kontaktů na kartě SIM. Zobrazí se zpráva potvrzující výběr paměti. Kopírování z paměti na paměť Funkce kopírování umožňuje kopírovat jména a čísla mezi pamětí telefonu a pamětí karty SIM. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Copy contacts. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: From SIM to phone ke zkopírování všech informací z paměti karty SIM do paměti telefonu Vertu From phone to SIM card ke zkopírování jména a čísla z paměti telefonu Vertu do paměti karty SIM. 3. Krok potvrďte stisknutím tlačítka Yes nebo jej zrušte stisknutím tlačítka No. Kopírujete-li z paměti telefonu do paměti karty SIM a paměť telefonu Vertu obsahuje více záznamů, než lze uložit na kartu SIM, některé záznamy se nezkopírují. Přesun z paměti na paměť Funkce přesunu umožňuje přesun jmen a čísel z telefonu do paměti karty SIM a naopak. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Move contacts. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: From SIM to phone k přesunu všech informací z paměti karty SIM do paměti telefonu Vertu Informace již na kartě SIM nejsou uloženy From phone to SIM card k přesunu jména a čísla z paměti telefonu Vertu do paměti karty SIM. Informace již nejsou uloženy v paměti telefonu Vertu 3. Krok potvrďte stisknutím tlačítka Yes nebo jej zrušte stisknutím tlačítka No. Kopírování jednotlivých čísel Mezi pamětí telefonu a pamětí karty SIM lze kopírovat i jednotlivá čísla, a to přímo ze seznamu kontaktů. Chcete-li kopírovat jednotlivá čísla: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Names. 2. Není-li jméno kontaktu viditelné, stiskněte první písmeno jména kontaktu. Zvýrazní se první jméno začínající tímto písmenem. Přejděte na požadované jméno a stiskněte tlačítko Details. 3. Stiskněte klávesu Options» Copy number. 4. Výběrem možnosti Keep original a stisknutím tlačítka Select uchováte kontakty v obou pamětech. 5. Výběrem možnosti Move original a stisknutím tlačítka Select původní informace odstraníte. Zobrazí se zpráva potvrzující zkopírování čísla. Při změně karty SIM v telefonu se typ paměti automaticky znovu nastaví na paměť telefonu. 29

33 KONTAKTY Kontrola stavu paměti Při kontrole paměti telefonu Vertu lze zobrazit, kolik informací je uloženo a kolik je k dispozici volného místa. Chcete-li zkontrolovat stav paměti. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Settings» Memory status. 2. Přejděte na položku Phone nebo SIM card a stiskněte tlačítko Select. Je-li vybrána možnost Phone, volná paměť telefonu pro kontakty a použitá paměť se zobrazí v procentech z dostupné paměti Je-li vybrána možnost SIM card, zobrazí se celkový počet volných a používaných kontaktů na kartě SIM. 3. Stisknutím tlačítka Back opustíte obrazovku. Kapacitu paměti karty SIM určuje karta SIM, nikoliv telefon Vertu. Další informace vám poskytne poskytovatel služeb. Přidávání kontaktů Chcete-li přidat kontakt. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Add new contact. 2. K zadání jména kontaktu použijte ČÍSELNÉ klávesy. Přejděte dolů do dalšího pole. 3. K zadání příjmení kontaktu použijte ČÍSELNÉ klávesy. Přejděte dolů do dalšího pole. 4. K zadání čísla mobilního telefonu použijte ČÍSELNÉ klávesy. Přejděte dolů do dalšího pole. 5. K zadání čísla domácího telefonu použijte ČÍSELNÉ klávesy. Přejděte dolů do dalšího pole. 6. K zadání ové adresy použijte ČÍSELNÉ klávesy. Přejděte dolů do dalšího pole. 7. Přejděte doprava nebo doleva, otevřete galerii obrázků a vyberte obrázek, který chcete spojit s tímto kontaktem. 8. Výběrem možnosti Save potvrďte zadání nebo stiskněte tlačítko Cancel. Zobrazí se zpráva potvrzující, do které paměti jste podrobnosti o kontaktu uložili. Přístup ke kontaktům Kontakt lze zobrazit několika způsoby, můžete tak flexibilně použít způsob, který vám vyhovuje nejlépe. A: Použití cesty nabídky 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Names. 2. Zadejte první písmeno jména kontaktu. 3. Zvýrazní se první jméno začínající tímto písmenem. 4. Přejděte na požadované jméno. B: Spuštění příkazu Je-li váš kontakt jednou z nejpoužívanějších funkcí v telefonu, možnost Names se zobrazí v nabídce zkratek Go to (viz Moje zkratky na straně 40). K otevření nabídky zkratek a zobrazení seznamu kontaktů lze použít levou VÝBĚROVOU klávesu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Go to» Names. 2. Zadejte první písmeno jména kontaktu. 3. Zvýrazní se první jméno začínající tímto písmenem. 4. Přejděte na požadované jméno. C: Výběrová klávesa Pokud byla pravá VÝBĚROVÁ klávesa nakonfigurována pro možnost Names (viz Moje zkratky na straně 40), k zobrazení seznamu kontaktů lze použít následující metodu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte VÝBĚROVOU klávesu. 2. Zadejte první písmeno jména kontaktu. 3. Zvýrazní se první jméno začínající tímto písmenem. 4. Přejděte na požadované jméno. Následující pokyny využívají pro přístup k seznamu kontaktů metodu A. Pokud však správně nakonfigurovány VÝBĚROVÉ, lze použít i jiné metody. Přidání internetových telefonních kontaktů Před uskutečněním internetového telefonního hovoru, musíte mít vy i váš kontakt vytvořen účet u jednoho z poskytovatelů služby VoIP uvedených v průvodci nastavením internetového telefonu, například Gizmo5, Voipfone atd. Podrobnosti o internetových telefonních kontaktech lze přidat ke stávajícím kontaktům, což vám umožní zdarma telefonovat pomocí připojení WLAN. Chcete-li ke kontaktu přidat podrobnosti o internetovém telefonu: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Stiskněte tlačítko Options» Add detail» Internet telephone. 3. Zadejte uživatelské jméno internetového telefonního kontaktu a stiskněte tlačítko Save. Podrobnosti o internetovém telefonu se zobrazí v podrobnostech o kontaktech. Odstraňování kontaktů Chcete-li odstranit kontakt: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům. 2. Stiskněte klávesu Options a vyberte možnost Delete contact. 3. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující, který kontakt byl odstraněn. 30

34 KONTAKTY Číslo kontaktu a typy textu První číslo přidané ke kontaktu se automaticky nastaví jako výchozí. Pokud vyberete kontakt, kterému chcete volat nebo odeslat zprávu, vždy se uloží toto výchozí číslo. U každého kontaktu lze uložit různá čísla těchto typů: > Všeobecné informace > Práce > Mobil > Fax > Domovská stránka Můžete uložit i různé textové položky těchto typů: > Číslo > Přezdívka > ová adresa > Poštovní adresa > Internetový telefon > ID uživatele > Webová adresa > Narozeniny > Společnost > Poznámka > Pracovní zařazení > Obrázek > Jméno Přidání informací ke kontaktu Ke kontaktu lze přidat telefonní čísla nebo textové položky. Chcete-li ke kontaktu přidat číslo: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům. 2. Po označení jména kontaktu stiskněte tlačítko Details. 3. Stiskněte klávesu pro možnost Options. 4. Přejděte k možnosti Add detail a stiskněte tlačítko Select. 5. Přejděte k možnosti Number a stiskněte tlačítko Select. 6. Přejděte na typ čísla, které chcete přidat, a stiskněte tlačítko Select. 7. Zadejte telefonní číslo. 8. Stiskněte tlačítko Next, dokud se nezobrazí možnost Save. Číslo potvrďte stisknutím tlačítka Save, nebo stiskněte tlačítko Options a přejděte na možnost Save. Stisknutím tlačítka Select volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující, že podrobnosti byly uloženy do paměti telefonu. Případně: Kontakt může obsahovat duplicitní čísla a typy textu, například dvě čísla mobilních telefonů nebo dvě ové adresy. 1. Na pohotovostní obrazovce zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu Options. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Add to contact. 3. Přejděte na požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko Add. 4. Přejděte na typ čísla, které chcete přidat, a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující, že podrobnosti byly uloženy do paměti telefonu. Chcete-li ke kontaktu přidat textovou položku: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům. 2. Po označení jména kontaktu stiskněte tlačítko Details. 3. Stiskněte klávesu pro možnost Options. 4. Zvýrazněte možnost Add detail a stiskněte tlačítko Select. 5. Přejděte na typ textu, který chcete přidat, například webovou adresu nebo přezdívku, a stiskněte tlačítko Select. 6. Zadejte text a stiskněte tlačítko Save. Zobrazí se zpráva potvrzující, že podrobnosti byly uloženy do paměti telefonu. Změna výchozího čísla První číslo přidané ke kontaktu se automaticky nastaví jako výchozí. Přidáte-li k záznamu více čísel, například pokud má kontakt číslo mobilního telefonu nebo číslo kanceláře, výchozí číslo můžete změnit. Chcete-li změnit výchozí číslo: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Details. 3. Přejděte na číslo, které chcete nastavit jako výchozí, a stiskněte tlačítko Options. 4. Přejděte na možnost Set as default a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující nastavení výchozího čísla. Nastavení zobrazení kontaktu Telefon Vertu může kontakty zobrazit různými způsoby: Normal name list zobrazí pět kontaktů najednou Name and number zobrazí jeden kontakt s výchozím číslem Name and image zobrazí jeden kontakt se spojeným obrázkem. Chcete-li nastavit výchozí zobrazení: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Settings» Contacts view. 2. Přejděte na požadované zobrazení a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující výběr zobrazení kontaktů. Nastavení zobrazení jména Chcete-li zvolit, zda se nejprve zobrazí jméno nebo příjmení kontaktu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Settings» Name display. 2. Přejděte na požadované zobrazení a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující aktualizaci zobrazení kontaktů. Nastavení velikosti písma Chcete-li nastavit velikost písma pro seznam kontaktů: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Settings» Font size. 2. Přejděte na požadované zobrazení a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující aktualizaci zobrazení kontaktů. Zobrazení stavu paměti Chcete-li zobrazit kapacitu volné a nepoužité paměti: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Settings» Memory status. 2. Přejděte na požadované zobrazení a stiskněte tlačítko Select. 31

35 KONTAKTY Menu Kontakty Možnosti v nabídce kontaktů lze použít pro uskutečnění hovoru, odeslání textové zprávy a odeslání vizitky kterémukoliv kontaktu, jehož informace jste si uložili. Telefon ke kontaktům automatický přidá hlasové kódy a vy můžete čísla přidat do seznamu pevných voleb. Vyhledávání a volání Chcete-li najít záznam a volat výchozí číslo: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům. 2. Přejděte na požadované jméno a stiskněte klávesu ODESLAT. Chcete-li najít záznam a volat jiné než výchozí číslo (pouze při použití paměti telefonu): 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Přejděte na požadované číslo. 3. Stisknutím klávesy ODESLAT nebo tlačítka Call zahájíte hovor. Uskutečnění internetového hovoru Uskutečnění internetového hovoru vyžaduje připojení k síti WLAN. Viz Bezdrátová síť LAN na straně 41. Chcete-li volat kontakt pomocí možnosti Internetový hovor WLAN: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům. 2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Internet call a stiskněte tlačítko Select. 4. Přejděte na připojení WLAN, které chcete použít, a stiskněte tlačítko Select. Textové zprávy Po otevření kontaktu mu můžete odeslat textovou zprávu bez návratu do hlavní nabídky. Odesílání textových zpráv Chcete-li odeslat textovou zprávu: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Send message a stiskněte tlačítko Select. 4. Po označení zprávy stiskněte tlačítko Select. 5. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko Send. Vizitky Funkce vizitek umožňuje odeslat a přijímat informace o kontaktech prostřednictvím textové zprávy, multimédií nebo Bluetooth. Tuto funkci lze použít s pamětí telefonu i s pamětí karty SIM. Paměť karty SIM však umožňuje odesílání vizitek pouze na výchozí číslo. Odesílání vizitek Chcete-li odeslat vizitku: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Stiskněte klávesu Options» Send business card. 3. Zvolte metodu přenosu, kterou chcete použít. Chcete-li vizitku odeslat prostřednictvím multimediální zprávy: 1. Přejděte na možnost Via multimedia a stiskněte tlačítko Select. 2. Akci dokončete přechodem na možnost Psaní a odesílání zpráv MMS na straně 25 a multimediální zprávu odešlete. Chcete-li vizitku odeslat prostřednictvím textové zprávy: 1. Přejděte na možnost Via text message a stiskněte tlačítko Select. 2. Akci dokončete přechodem na možnost Psaní a odesílání textových zpráv na straně 23 a textovou zprávu odešlete. Chcete-li vizitku odeslat pomocí Bluetooth: 1. Přejděte na možnost Via Bluetooth a stiskněte tlačítko Select. 2. Přejděte na zařízení příjemce v seznamu a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující odeslání vizitky. Příjem vizitek Do paměti telefonu lze uložit další informace o kontaktu, například jeho číslo pracovního nebo mobilního telefonu a ovou adresu. Po obdržení vizitky se na displeji zobrazí zpráva. Jsou-li v telefonu Vertu nastavena zvuková varování, zazní zvukové varování. Chcete-li přijatou vizitku zobrazit: Stisknutím tlačítka Show vizitku zobrazíte. Chcete-li vizitku uložit do adresáře: Stiskněte klávesu pro možnost Save. Zobrazí se zpráva potvrzující uložení vizitky. Chcete-li vizitku bez uložení odstranit: Stiskněte tlačítko Exit a stisknutím tlačítka Yes volbu potvrďte. Zobrazí se zpráva potvrzující odstranění vizitky. Zrychlená volba Nabídka Kontakty umožňuje rychlé sestavení seznamu rychlých voleb. V seznamu rychlých voleb může být až osm čísel. K vytočení čísla stačí stisknout a přidržet jednu z ČÍSELNÝCH kláves. Klávesa rychlé volby číslo 1 je vyhrazena pro hlasovou schránku. Přidávání čísel do seznamu rychlých voleb Chcete-li do seznamu rychlých voleb přidat číslo z kontaktu: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Speed dial a stiskněte tlačítko Select. 4. Přejděte na prázdnou klávesu rychlé volby nebo na klávesu, kterou chcete přepsat (viz níže). 5. Po označení požadované klávesy stiskněte tlačítko Assign. Zobrazí se zpráva potvrzující, která číselná klávesa rychlé volby byla přiřazena. 32

36 KONTAKTY Chcete-li do seznamu rychlých voleb přidat číslo pomocí nabídky rychlé volby: Touto metodou lze přidat podrobnosti o kontaktu a zároveň přiřadit klávesu rychlé volby. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Speed dials. 2. Přejděte na požadovanou klávesu rychlé volby a stiskněte tlačítko Assign. 3. Zadáním možnosti Phone number: nebo stisknutím tlačítka Search vyberte položku ze seznamu kontaktů a stiskněte tlačítko OK. 4. Při vytváření nového kontaktu zadejte možnost First name:. 5. Zadejte možnost Last name: kontaktu. 6. Přejděte k možnosti Save a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující, do které paměti byl kontakt uložen, a po ní zpráva potvrzující, která klávesa rychlé volby byla přiřazena. Změna čísel rychlé volby Chcete-li změnit čísla rychlé volby z kontaktu: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Speed dial a stiskněte tlačítko Select. 4. Zobrazí se zpráva potvrzující, že pro daný kontakt již klávesa rychlé volby existuje. 5. Přejděte na požadovanou klávesu rychlé volby a stiskněte tlačítko Assign. Zobrazí se zpráva potvrzující, která číselná klávesa rychlé volby byla přiřazena. Chcete-li změnit čísla rychlé volby pomocí nabídky seznamu rychlých voleb: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Speed dials. 2. Přejděte na požadovanou rychlou volbu, stiskněte klávesu Options» Change a potom klávesu Select. 3. Zobrazí se zpráva Replace existing speed dial? Vyberte možnost Yes. 4. Search pro číslo, které má být přiřazeno, zvýrazněte jej a stiskněte klávesu Select. 5. Případně můžete zadat nové Phone number: prostřednictvím přímého zadání a následným stisknutím tlačítka OK. 6. Zadáním adekvátních podrobností vytvořte nový kontakt, zadejte možnost First name: a Last name: kontaktu a případné další související podrobnosti. 7. Stisknutím klávesy Save přidáte číslo do rychlých voleb. Zobrazí se zpráva potvrzující, do které paměti byl kontakt uložen a která klávesa rychlé volby byla přiřazena. Odstranění čísel rychlé volby Chcete-li odstranit čísla rychlé volby pomocí nabídky seznamu rychlých voleb: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Speed dials. 2. Přejděte na požadovanou rychlou volbu a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Delete a stiskněte tlačítko Select. 4. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující, která klávesa rychlé volby byla odstraněna. Hlasové kódy Telefon Vertu může uskutečnit hovor s kontaktem pomocí hlasového kódu. Hlasové kódy se automaticky přidají ke všem kontaktům. Do telefonu Vertu lze uložit až hlasových kódů. Použití hlasových kódů Chcete-li uskutečnit hovor pomocí hlasového kódu: 1. Stiskněte a přidržte pravou VÝBĚROVOU klávesu. 2. Hlasový kód zřetelně vyslovte do mikrofonu. 3. Krátce se zobrazí seznam možných odpovídajících položek, takže můžete přejít na tu správnou, nebo možnost Quit pokud v seznamu není. 4. Asi po 2 sekundách telefon automaticky vytočí číslo. Přehrávání hlasových kódů Chcete-li přehrát hlasový kód z kontaktu: 1. Otevřete jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte klávesu Details. 2. Přejděte na jméno kontaktu v podrobnostech kontaktu a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Play voice tag a stiskněte tlačítko Select. Přehraje se hlasový kód. Skupiny S hlasovými kódy dobře nefungují velmi krátká jména. Používejte delší jedinečná jména, například Vertu Concierge Service. Skupiny použijte pro spojení jména kontaktu se skupinou. Pokud vám zavolá člen skupiny, název skupiny se zobrazí na displeji. Každé skupině lze přiřadit jinou vyzváněcí melodii pro snadné rozlišení příchozích hovorů. Zobrazení skupin Chcete-li zobrazit skupiny: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups. Zobrazí se skupiny. Vytvoření skupiny Chcete-li vytvořit skupinu kontaktů: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Add. Jsou-li stávající skupiny v seznamu, stiskněte tlačítko Options a Add new group. 3. Zadejte název skupiny. 4. Přidejte obrázek a melodii skupiny (v případě potřeby). 5. Stiskněte klávesu pro možnost Save. Zobrazí se zpráva potvrzující přidání skupiny. 33

37 KONTAKTY Přidávání kontaktů do skupiny Chcete-li otevřít skupinu a přiřadit do ní kontakt: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups. 2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko View. 3. Stisknutím tlačítka Add zobrazíte seznamu kontaktů. 4. Přejděte na požadované jméno a stiskněte tlačítko Select. Postup zopakujte u každého kontaktu, který chcete přidat do skupiny. Zobrazí se zpráva potvrzující přidání kontaktu do skupiny. Úprava názvů skupin Chcete-li upravit názvy skupin: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups. 2. Po zvýraznění skupiny, kterou chcete upravit, stiskněte tlačítko Options. 3. Po označení položky Group details stiskněte tlačítko Select. 4. Po označení položky Group name stiskněte tlačítko Select. 5. Zadejte nový název skupiny a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se zpráva potvrzující přejmenování skupiny. Odstranění kontaktů ze skupiny Chcete-li odstranit kontakty ze skupiny: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups. 2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko View. 3. Procházejte členy skupiny na požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko Options. 4. Po označení položky Remove member stiskněte tlačítko Select. 5. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující odebrání kontaktu ze skupiny. Přidání podrobnosti o skupině ke kontaktu Chcete-li otevřít kontakt a přidat podrobnosti o skupině: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Options. 3. Přejděte na možnost Add to group a stiskněte tlačítko Select. 4. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující přidání kontaktu do skupiny. Odstranění podrobností o skupině z kontaktu Chcete-li odstranit podrobnosti o skupině z kontaktu: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Přejděte na požadovaný název skupiny a stiskněte tlačítko Options. 3. Přejděte na možnost Remove from group a stiskněte tlačítko Select. 4. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující odebrání kontaktu ze skupiny. Nastavení vyzváněcích melodií skupin Všechny skupiny mají nejprve výchozí vyzváněcí tón. Chcete-li pro každou skupinu nastavit zvláštní melodii: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Contacts» Groups. 2. Přejděte na požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko Options» Group details. 3. Přejděte na možnost Group tone:. 4. Stiskněte tlačítko Options» Change tone a vyberte vyzváněcí melodii z Default / Open Gallery / Tone downloads. 5. Stiskněte klávesu pro možnost Save. Zobrazí se zpráva potvrzující výběr vyzváněcí melodie skupiny. Úprava čísel kontaktů Chcete-li upravit podrobnosti o číslech kontaktů: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Options. 3. Vyberte z těchto funkcí: Přidat podrobnost Přejděte na jednu z následujících možností a stisknutím tlačítka Select přidejte další podrobnosti do záznamu o kontaktu: Number Hl. hovor Výchozí vyzváněcí melodie pro skupinu volajících je vyzváněcí melodie nastavená v nabídce profilů. address Internet telephone Web address Company Job title Formal name Kontakt vytočte stisknutím tlačítka Select. Internetový hovor Stiskněte tlačítko Select pro uskutečnění hovoru s kontaktem pomocí funkce Internet call. Viz Uskutečnění internetového hovoru na straně 32. Odeslání zprávy Vyberte typ zprávy a stiskněte tlačítko Select. Další pokyny k odesílání zpráv viz kapitola ZPRÁVY na straně 20. Přidání obrázku Nickname Postal address User ID Birthday Note Image Stisknutím tlačítka Select otevřete Galerii a vyberte obrázek. Viz Přidávání kontaktů na straně

38 KONTAKTY Úprava 1. Přejděte na možnost Edit a stiskněte tlačítko Select. 2. Podle potřeby opakovaně stiskněte tlačítko Clear a odstraňte číslo vlevo od kurzoru. 3. Zadejte nové telefonní číslo. 4. Stisknutím tlačítka OK nově číslo uložíte. Smazání 1. Přejděte na možnost Delete a stiskněte tlačítko Select. 2. Přejděte na možnost Delete number pro odstranění čísla nebo pro uchování podrobností o kontaktu, nebo možnost Delete contact pro odstranění všech podrobností o kontaktu a stiskněte tlačítko Select. 3. Stisknutím klávesy Yes odstranění potvrďte. Zobrazení Stisknutím možnosti Select zobrazíte číslo kontaktu. Nastavit jako výchozí Stiskněte klávesu pro možnost Set as default. Zobrazí se zpráva potvrzující, že číslo bylo nastaveno jako výchozí. Změna typu Umožňuje předefinování typu čísla jako General, Mobile, Home, Office nebo Fax. Stiskněte tlačítko Select a zobrazí se zpráva pro potvrzení změny. Zkopírování čísla 1. Vyberte možnost Keep original nebo Move original. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Select. 3. Zobrazí se zpráva potvrzující zkopírování čísla. Odeslání vizitky Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko Select. Další pokyny k odesílání vizitek viz Vizitky na straně 32. Přidání do skupiny Stisknutím tlačítka Select přidáte kontakt do skupiny. Přidávání kontaktů do skupiny na straně 34. Použití čísla Pomocí této funkce se vytvoří kopie vybraného čísla, která vám umožní uložit číslo u záznamu nového kontaktu. Stiskněte tlačítko Save a pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte jméno nového kontaktu. Rychlá volba Vyberte klávesu rychlé volby a stiskněte tlačítko Assign. Zobrazí se zpráva potvrzující, která klávesa rychlé volby byla přiřazena. Přidat podrobnost Stisknutím tlačítka Select přidejte podrobnosti k záznamu kontaktu. Další podrobnosti viz Přidání informací ke kontaktu na straně 31. Hl. hovor Kontakt vytočte stisknutím tlačítka Select. Internetový hovor Stiskněte tlačítko Select pro uskutečnění hovoru s kontaktem pomocí funkce Internet call. Viz Uskutečnění internetového hovoru na straně 32. Přidání obrázku Stisknutím tlačítka Select otevřete Galerii a vyberte obrázek. Viz Přidávání kontaktů na straně 30. Úprava 1. Podle potřeby opakovaně stiskněte tlačítko Clear a odstraňte stávající jméno. 2. K zadání nového jména použijte ČÍSELNÉ klávesy. 3. Stisknutím tlačítka OK nově jméno uložíte. Odstranění kontaktu Chcete-li celý záznam kontaktu odstranit, stisknutím tlačítka Yes odstranění potvrdíte. Přehrání hlasového kódu Pomocí této funkce přehrajete hlasový kód spojený se záznamem kontaktu. Odeslání vizitky Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko Select. Další pokyny k odesílání vizitek viz Vizitky na straně 32. Přidání do skupiny Ze zobrazených skupin vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující přidání kontaktu do skupiny. Úprava jmen kontaktů Chcete-li upravit podrobnosti jmen kontaktů: 1. Vyberte jméno kontaktu jako u možnosti Přístup ke kontaktům a stiskněte tlačítko Details. 2. Přejděte na požadované jméno kontaktu a stiskněte tlačítko Options. 3. Vyberte z těchto funkcí: 35

39 HISTORIE VOLÁNÍ 5 HISTORIE VOLÁNÍ Zobrazení volaných čísel Chcete-li zobrazit čísla volaná z telefonu Vertu: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Dialled numbers. Zobrazení příjemců zpráv Chcete-li zobrazit podrobnosti o kontaktech, kterým jste odeslali zprávu: Funkce Historie volání umožňuje zobrazit informace o nepřijatých, přijatých a uskutečněných hovorech. Zobrazit lze rovněž informace (objem dat / trvání relace) pro přenos paketových dat a počet odeslaných a přijatých zpráv (SMS i MMS). Historie volání Do historie volání se ukládají informace o posledních nepřijatých, přijatých a uskutečněných hovorech. Po zaplnění seznamu nahradí nejnovější hovory ty nejstarší. Chcete-li, aby se do historie volání ukládaly informace o přijatých a nepřijatých hovorech, poskytovatel služeb musí podporovat ID volajícího a tato funkce musí být aktivována. Není-li číslo volajícího dostupné, například pokud volající své číslo utajil nebo síť číslo neodeslala, v seznamu hovorů se zobrazí No number. Do historie hovorů se mohou ukládat pouze informace o hovorech, které jste telefonem Vertu skutečně přijali. Pokud nemáte signál nebo jsou vaše hovory zablokovány, žádné příchozí hovory se neuloží. Zobrazení historie hovorů Postup zobrazení informací o posledních hovorech: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» All calls. 2. Hovory lze v seznamu zobrazit chronologicky. Zobrazení nepřijatých hovorů Chcete-li zobrazit podrobnosti nepřijatých hovorů: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Missed calls. Zobrazení přijatých hovorů Chcete-li zobrazit hovory úspěšně přijaté telefonem Vertu: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Received calls. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Msg. recipients. Mazání seznamů protokolů Chcete-li smazat informace z protokolu telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Clear log lists. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Tato operace nabývá účinnosti ihned, aniž by ji bylo nutné potvrzovat. Po smazání seznamů protokolů nelze informace obnovit. All call lists odstraní všechny informace z protokolu telefonu Vertu Missed calls odstraní podrobnosti z protokolu Nepřijaté hovory Received calls odstraní podrobnosti z protokolu Přijaté hovory Dialled numbers odstraní podrobnosti z protokolu Volaná čísla Message recipients odstraní podrobnosti z protokolu Příjemci zpráv. Zobrazení délky hovorů Postup zobrazení informací o délce hovorů uskutečněných a přijatých prostřednictvím telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Call history» Voice call durat. 2. Dostupné jsou následující informace: Last call zobrazí délku posledního hovoru bez ohledu na jeho typ Received calls zobrazí celkovou dobu trvání všech přijatých hovorů Dialled calls zobrazí celkovou dobu trvání všech volaných hovorů All calls zobrazí celkovou dobu trvání všech hovorů přijatých a uskutečněných z telefonu Vertu 3. Clear timersprovedení této operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu. Viz ZABEZPEČENÍ na straně

40 HISTORIE VOLÁNÍ Zobrazení počitadla paketových dat GPRS je služba sítě, která umožňuje mobilním telefonům odesílat a přijímat data prostřednictvím sítě využívající internetový protokol (IP). Další informace viz Nastavení paketových dat na straně 43. Chcete-li zobrazit přibližné informace o objemu dat odeslaných a přijatých prostřednictvím služby GPRS: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Data counter. 2. Dostupné jsou následující informace: Sent in last session je množství dat v bajtech odeslaných při posledním přenosu Received in last sess. je množství dat v bajtech přijatých při posledním přenosu All sent data je celkové množství dat v bajtech odeslaných při všech přenosech All received data je celkové množství dat v bajtech přijatých při všech přenosech 3. Clear counters vynuluje všechna počitadla. Provedení této operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu. Viz ZABEZPEČENÍ na straně 17. Zobrazení časovače dat Chcete-li zobrazit přibližné informace o době trvání relací prostřednictvím služby GPRS: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Data timer. 2. Zobrazí se následující informace. Duration of last sess. zobrazuje trvání poslední relace Duration of all sess. zobrazuje celkovou délku trvání všech relací 3. Clear timers vynuluje všechny časovače. Provedení této operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu. Viz ZABEZPEČENÍ na straně 17. Zobrazení protokolu zpráv Chcete-li zobrazit podrobnosti o zprávách odeslaných a přijatých prostřednictvím telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Message log. 2. Zobrazí se následující informace. Sent text messages zobrazí počet odeslaných textových zpráv a částí Sent MMS msgs. zobrazí počet odeslaných multimediálních zpráv Sent s zobrazí počet odeslaných ových zpráv Received text msgs. zobrazí počet přijatých textových zpráv a částí Received MMS msgs. zobrazí počet přijatých multimediálních zpráv Downloaded s zobrazí počet zpráv stažených do složky Moje schránka. 3. Clear all counters provedení této operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu. Viz ZABEZPEČENÍ na straně 17. Zobrazení protokolu synchronizace Protokol synchronizace zobrazuje statistiku dat přenesených při synchronizaci telefonu Vertu. Chcete-li zobrazit protokol synchronizace, na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Sync log. Zobrazení doby trvání internetového hovoru Chcete-li zobrazit doby trvání internetových hovorů uskutečněných přijatých prostřednictvím telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Call history» Internet call dur.. 2. Dostupné jsou následující informace: Last call zobrazí délku posledního internetového hovoru Received calls zobrazí celkovou dobu trvání všech přijatých internetových hovorů Dialled calls zobrazí celkovou dobu trvání všech internetových hovorů z telefonu Vertu All calls zobrazí celkovou dobu trvání všech internetových hovorů přijatých a uskutečněných pomocí telefonu Vertu Clear timers vynuluje podrobnosti protokolu internetových hovorů. Provedení této operace vyžaduje zadání bezpečnostního kódu. viz ZABEZPEČENÍ na straně

41 NASTAVENÍ 6 NASTAVENÍ Nastavení data a času Tato možnost je k dispozici pouze, pokud je vybrána možnost Single fixed clock nebo pokud možnost Accurate time není dostupná. Nastavení času a data: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Date and time» Date & time settings. 2. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves nastavte možnosti Date: a Time: a výběrem možnosti Save nastavení potvrďte. Date and time format Nabídka Nastavení umožňuje ovládání základních funkcí telefonu Vertu. Pomocí této funkce lze definovat přizpůsobená témata, konfigurovat obrazovku, upravit nastavení času a data, nastavit osobní zkratky, konfigurovat různé preference připojení, měnit nastavení hovorů a telefonu, nastavit funkce zabezpečení a obnovit výchozí nastavení výrobce. Další informace o nastavení zabezpečení najdete v části ZABEZPEČENÍ na straně 17. Datum a čas Pomocí funkce Datum a čas je možné: > Povolit nebo zakázat funkci přesného času > Nastavit čas a datum > Nastavit domovské a alternativní umístění > Nastavit možnosti zobrazení hodin, včetně analogových nebo digitálních Pokud je povolena funkce přesného času, čas, datum a alternativní umístění jsou nastaveny automaticky a v důsledku toho nebudou tyto možnosti dostupné. Správa času Správa času umožňuje aktivovat funkci přesného času. Funkce přesného času udržuje přesný čas a datum v telefonu přijímáním časových signálů z telefonní sítě. Toto nastavení umožňuje vybrat možnost zobrazení hodin a doladit možnosti data a času. Datum Pomocí možnosti Date and time format» Date definujte, zda se má datum zobrazovat na obrazovce a zda má být formát použit pro digitální zobrazení. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Date and time» Date and time format» Date. 2. Přejděte k jedné z následujících možností a stisknutím klávesy Select upravte nastavení data: Date on standby scr. umožňuje zobrazení nebo skrytí data na pohotovostní obrazovce Date format nastaví způsob zobrazení data Date separator nastaví použití mezer, teček a lomítek. Času Pomocí klávesy Date and time format» Time vyberte možnost zobrazení hodin a zvolte formát času pro digitální zobrazení. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Date and time» Date and time format» Time. 2. Přejděte k jedné z následujících možností a stisknutím tlačítka Select upravte nastavení času: Clock umožňuje výběr z možnosti Digital, Analogue nebo Hide clock Time format nastaví čas na formát 24 nebo 12 hodin. Nastavení režimu hodin: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Date and time» Time management» Clock mode. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a potom stisknutím tlačítka Select možnost potvrďte: Accurate time Single fixed clock Pokud je vybrána možnost Single fixed clock, je aktivován ruční čas. 3. Přejděte na možnost Home location a vyberte možnost Continent a Country. 38

42 NASTAVENÍ Profily Profily představují snadný způsob ovládání nejpoužívanějších skupin nastavení, například zvukových nebo vibračních upozornění. Aktivace alternativního profilu změní všechna související nastavení. Profily definují reakci telefonu Vertu na přijetí hovoru nebo zprávy, zvuk ČÍSELNÝCH kláves po stisknutí klávesy atd. Aktivace profilu Profil lze změnit kdykoliv a můžete tak zajistit, aby upozornění telefonu Vertu odpovídala prostředí. Ke znemožnění nepřijatých hovorů lze použít dočasné profily. Dejme tomu, že navštívíte událost, která vyžaduje nastavení telefonu Vertu na možnost Silent před začátkem události, ale ještě dlouho po události zapomenete jej vrátit do stavu General. Během té doby nepřijmete několik hovorů, protože je vypnuta vyzváněcí melodie. Profil Flight nelze nastavit jako dočasný. Pomocí funkce dočasného profilu lze profil nastavit tak, aby po jakékoliv době, nejvýše však do 24 hodin, vypršel. Po vypršení dočasného profilu se telefon Vertu automaticky vrátí do původního profilu. Chcete-li změnit aktuální profil z pohotovostní obrazovky: 1. Stiskněte jednou krátce klávesu pro zapnutí a vypnutí. 2. Přejděte na požadovaný profil a stiskněte tlačítko Select. Chcete-li změnit aktuální profil pomocí nabídek: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Profiles. 2. Přejděte na požadovaný profil a stiskněte tlačítko Select. 3. Po označení položky Activate stiskněte tlačítko Select. Chcete-li nastavit časový limit pro vybraný profil: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Profiles. 2. Přejděte na požadovaný profil a stiskněte tlačítko Select. 3. Přejděte na možnost Timed a stiskněte tlačítko Select. 4. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves nebo posunu zadejte čas, kdy má vybraný nový profil skončit, a stiskněte tlačítko OK. Přizpůsobení profilu Výchozí profily lze upravit tak, aby se vlastnosti telefonu Vertu co nejlépe přizpůsobily vašim preferencím a situaci. U tichého profilu lze změnit pouze nastavení vibrací. Chcete-li přizpůsobit standardní profil: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Profiles. 2. Přejděte na profil, který chcete přizpůsobit, a stiskněte tlačítko Select. 3. Přejděte na možnost Personalise a stiskněte tlačítko Select. 4. Přejděte na jednu z následujících možností a stisknutím tlačítka Select upravte profil: Incoming call alert: vybere způsob upozornění telefonu na příchozí hovor, přičemž k dostupným možnostem patří: Ringing přehraje vyzváněcí melodii Ascending vyzváněcí melodie zesiluje tím více, čím déle hovor nepřijímáte Ring once přehraje jeden cyklus vyzváněcí melodie Beep once přehraje jedno pípnutí Off pro příchozí hovor nenastaví žádnou vyzváněcí melodii Ringing tone: umožňuje výběr vyzváněcí melodie pro příchozí hovory Ringing volume: nastaví hlasitost vyzváněcí melodie (pomocí tlačítek + a -) Incoming call video: vybere video zobrazené u přijatých hovorů Vibrating alert: přepne vibrační upozornění na hodnotu On nebo Off Message alert tone: vybere melodii pro přijaté zprávy alert tone: vybere melodii pro přijaté y IM alert tone: vybere melodii pro přijaté zprávy chatu Keypad tones: nastaví hlasitost tónů klávesnice (pomocí tlačítek + a -) End of list tone: nastaví tón pro dosažení konce seznamu na hodnotu On nebo Off Other tones:nastaví jiné tóny, například pro připojení příslušenství. Application tones: nastaví tóny pro aplikace na hodnotu On nebo Off Alert for: pro určení skupin volajících, u kterých vás má telefon Vertu upozornit na přijetí hovoru člena dané skupiny Přijmete-li hovor od osoby, která není zahrnuta v určené skupině, na obrazovce se zobrazí informační poznámka, ale telefon Vertu zůstane tichý. Další informace viz Skupiny na straně 33. Profile name: umožňuje přejmenování vybraného profilu (přejmenovat lze všechny přednastavené profily kromě profilu General). K zadání nového jména použijte ČÍSELNÉ klávesy. Po provedení změn stiskněte klávesu pro možnost Save. Motivy Téma určuje, jaký obrázek bude použit jako pozadí všech nabídek telefonu Vertu. Chcete-li vybrat téma: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Themes. 2. Přejděte na požadované téma a stiskněte tlačítko Apply. 3. Tlačítko Options stiskněte kdykoliv při procházení tématy, pokud chcete zobrazit následující možnosti: Details zobrazí název, velkost souboru a informace o datu vytvoření Type of view zobrazí způsob zobrazení složek a souborů na obrazovce Sort umožňuje výběr pořadí, v jakém budou soubory a složky zobrazeny (podle jména, data, formátu nebo velikosti). Melodie Nabídka nastavení melodií umožňuje přizpůsobení nastavení melodie vybraného aktivního profilu v telefonu Vertu. Chcete-li přizpůsobit nastavení melodie: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Tones. 2. Přejděte na typ melodie, kterou chcete přizpůsobit, a stiskněte tlačítko Change. 3. Ze seznamu vyberte vyzváněcí melodii. 39

43 NASTAVENÍ Displej Tato funkce umožňuje přijímat informace služby (služba sítě) a nastavit možnosti zobrazení. Režim výchozí obrazovky Pro režim výchozí obrazovky jsou k dispozici dvě možnosti Classic a Services. Styl Classic zobrazuje tradiční rozhraní hodin, které je přidruženo řadě Signature, zatímco výchozí obrazovka Services umožňuje jednoduchý přístup ke službám Vertu.Me a City Brief. Chcete-li přizpůsobit zobrazení displeje telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Display. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: Homescreen obsahuje dvě možnosti, Services a Classic. Services režim umožňuje výchozí obrazovku s rychlým přístupem ke službám City Brief a Vertu.Me pomocí levé a pravé NAVIGAČNÍ klávesy. Classic režim umožňuje přistupovat k textovým zprávám a (ve výchozím nastavení) k funkci Bluetooth pomocí levé a pravé NAVIGAČNÍ klávesy. Services režim je k dispozici při registraci telefonu. Glowing earpiece ovládá aktivaci blikajícího světla v podložce telefonu (On), pokud je telefon v pohotovostním režimu: Pokud je telefon v pohotovostním režimu, svítící sluchátka blikají pomalu Pokud telefon v pohotovostním režimu nepřijme hovor nebo textovou zprávu, svíticí sluchátka blikají rychle Pokud se telefon v pohotovostním režimu nabíjí, sluchátka svítí trvale Wallpaper umožňuje přidání obrázku pozadí pro telefon v pohotovostním režimu Standby font colour umožňuje změnu barvy písma data a času v pohotovostním režimu. Tato možnost se zobrazí pouze při výběru možnosti Hide clock. Viz Date and time format na straně 38. Font size umožňuje výběr velikosti písma v nabídce Posílání zpráv, Kontakty a Web Cell info display zobrazuje na pohotovostní obrazovce kód místní oblasti Notification details umožňuje zvolit zobrazení nebo skrytí podrobností, například informace o kontaktu u přijatých upozornění na nepřijatý hovor nebo zprávu. Moje zkratky Osobní zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu Vertu z pohotovostní obrazovky. Je-li levá VÝBĚROVÁ klávesa Go to, vyberte možnost Go to» Options a vyberte z následujících možností pro přizpůsobení nabídky Go to: Select options - pro přidání nebo odstranění funkce Organise - ke změně uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratek. Auto sorting on - dynamicky zobrazuje nejčastěji používané možnosti v horní části seznamu Funkci automatického třídění je pro použití funkcí Select options a Organise nutné deaktivovat. Levé výběrové klávesy Chcete-li vybrat funkci pro levou VÝBĚROVOU klávesu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» My shortcuts» Left selection key. 2. Přejděte na požadovanou funkci a stiskněte tlačítko Select. Pravá výběrová klávesa Chcete-li vybrat funkci pro pravou VÝBĚROVOU klávesu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» My shortcuts» Right selection key. 2. Přejděte na požadovanou funkci a stiskněte tlačítko Select. Navigační klávesy Uvědomte si, že pokud je průvodce nastavením spuštěn v průběhu inicializace telefonu, bude po přijetí podmínek levá NAVIGAČNÍ klávesa automaticky konfigurována pro přístup k ům služby City Brief a pravá NAVIGAČNÍ klávesa pro službu Vertu.Me. Chcete-li vybrat funkci pro různé směry NAVIGAČNÍ klávesy: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» My shortcuts» Navigation key. 2. Vyberte změnu funkce směru nahoru, dolů, doleva a doprava. 3. Stiskněte klávesu pro možnost Change. 4. Přejděte na požadovanou zkratku v seznamu a stiskněte tlačítko Select. Pokud byl režim Services vybrán jako možnost výchozí obrazovky, budou levá a pravá NAVIGAČNÍ klávesa předem přiřazeny a jejich přiřazení nelze změnit. Připojení Telefon Vertu lze ke kompatibilnímu zařízení připojit pomocí bezdrátové sítě LAN, bezdrátové technologie Bluetooth nebo připojením datového kabelu USB (CA-101V). Můžete definovat i nastavení pro vytáčená připojení GPRS. Bezdrátová technologie Bluetooth Telefon Vertu je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0. Můžete tedy používat soupravy do automobilu Bluetooth a provádět datový přenos a použít jako modem telefon Vertu. Informace o kompatibilitě ovladače Bluetooth jsou k dispozici v nápovědě softwaru Vertu PC Suite. Chcete-li zajistit spolupráci mezi jinými zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, použijte schválené doplňky Vertu pro tento model. Od výrobců jiných zařízení si zjistěte, zda jsou daná zařízení kompatibilní s tímto přístrojem. V některých oblastech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Možnosti si ověřte u místních úřadů nebo poskytovatele služeb. Funkce využívající technologii Bluetooth nebo umožňující jejich použití na pozadí jiných funkcí, zvyšují spotřebu energie baterií a snižují její životnost. Technologie Bluetooth umožňuje připojení ke kompatibilnímu zařízení Bluetooth do vzdálenosti 10 metrů. Vzhledem k tomu, že zařízení využívající technologii Bluetooth využívají rádiové vlny, telefon Vertu a jiná zařízení nemusí být v přímém dohledu, třebaže dané připojení mohou rušit překážky,například stěny nebo elektronická zařízení. 40

44 NASTAVENÍ Nastavení připojení Bluetooth Chcete-li určit, jak telefon Vertu rozeznají jiná zařízení: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Bluetooth. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Bluetooth umožňuje zapnutí a vypnutí připojení Bluetooth Connect audio enhan. umožňuje připojení telefonu s doplňkem pro přenos zvuku a zařízení, které chcete připojit Paired devices umožňuje přidání nového zařízení Bluetooth a zobrazení stávajících zařízení sdružených s telefonem Active devices zkontrolujte, zda je připojení Bluetooth v současnosti aktivní My phone s visibility umožňuje funkci telefonu ve skrytém režimu a chrání ho tak před škodlivým softwarem My phone s name umožňuje určit název, pod jakým má síť rozpoznat telefon Vertu. Nepřijímejte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Případně funkci Bluetooth vypněte. Jiné funkce telefonu Vertu tím neovlivníte. Bezdrátové připojení Bluetooth Chcete-li vytvořit bezdrátové připojení Bluetooth: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Bluetooth. 2. Přejděte k možnosti Paired devices a stiskněte tlačítko Select. 3. Vyberte zařízení ze seznamu dostupných zařízení nebo přejděte na možnost Add new device a stiskněte tlačítko Select. Telefon Vertu v případě nutnosti automaticky zapne funkci Bluetooth a najde dostupná zařízení. 4. Přejděte na dané zařízení a stiskněte tlačítko Add. 5. V případě nutnosti zadejte heslo a stiskněte tlačítko OK. Po úspěšném připojení zařízení se zobrazí zpráva a spárované zařízení je přidáno do seznamu Paired devices. Chcete-li zkontrolovat, zda je připojení Bluetooth v současnosti aktivní, přejděte na možnost Active devices a stiskněte tlačítko Select. Vyberte možnost Options pro přístup k dostupným možnostem v závislosti na stavu zařízení a připojení Bluetooth. Bezdrátová síť LAN Obvykle je bezdrátová síť LAN (WLAN) nastavena po spuštění průvodce sítí WLAN při první inicializaci telefonu Signature. Poté však lze nastavení v případě potřeby změnit. Pro použití bezdrátové sítě LAN (WLAN) musíte od poskytovatele služeb získat účet pro nelicencovaný mobilní přístup (UMA). Správné nastavení již může být v telefonu nakonfigurováno. Další informace získáte od poskytovatele služeb. Funkce WLAN umožňuje hladké automatické připojení z mobilní telefonní sítě k síti WLAN. Pokud je telefon připojen k přístupovému bodu sítě WLAN a pohybujete se v jeho dosahu, funkce roaming se pokusí telefon automaticky připojit k jinému přístupovému bodu v rámci téže sítě. Je-li připojení k síti WLAN ztraceno, telefon se automaticky připojí k mobilní telefonní síti. Nalezení, uložení a připojení sítí Chcete-li hledat dostupné sítě WLAN: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» WLAN» Available WLANs. Telefon Vertu automaticky zjistí skryté sítě. Ke skryté síti se můžete připojit, pouze pokud znáte identifikátor sady služeb sítě (SSID). Chcete-li se připojit ke známé síti WLAN: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» WLAN» Available WLANs. Můžete také stisknout tlačítko Go to» WLAN. 2. Přejděte na požadovanou síť WLAN a stiskněte tlačítko Connect. 3. Zadejte SSID a/nebo v případě potřeby síťové heslo. Telefon se připojí k síti WLAN a zeptá se, zda chcete síť uložit pro budoucí použití. 4. Podle potřeby stiskněte možnost Ano nebo Ne. Stisknete-li možnost Ano, síť WLAN se uloží do seznamu Uložené sítě WLAN. Uložené sítě Zobrazení, správa, připojení a nastavení priority sítí. Zvolte Menu» Settings» Connectivity» WLAN» Saved WLANs. Sítě jsou seřazeny podle priority. Síť s nejvyšší prioritou, k níž se telefon pokusí automaticky připojit, je uvedena jako první. Chcete-li se připojit manuálně, přejděte na síť a zvolte možnost Connect. Správa uložených sítí Přejděte na síť, stiskněte tlačítko Options a vyberte z následujících možností: Disconnect pro nastavení automatického nebo manuálního připojení k dostupné síti. Remove from list pro odstranění sítě ze seznamu Uložené sítě. Organise priority pro přesun uložené sítě podle priority. Forward settings pro předání nastavení uložené sítě. Zadejte bezpečnostní kód (přednastavený kód 12345) a telefonní číslo a vyberte možnost Odeslat. Add new network pro přidání nové sítě a manuální nastavení přístupových dat. Připojení k Internetu Pomocí této možnosti si můžete zvolit, zda má být před použitím poskytované sítě WLAN zobrazen dotaz nebo zda má být použita automaticky. Zvolte Menu» Settings» Connectivity» WLAN» Internet connection. K dispozici jsou možnosti Ask first a Do not ask. 41

45 NASTAVENÍ Hledání sítí WLAN Pokud je možnost hledání sítí WLAN nastavena na hodnotu On, umožňuje automatické připojení k uloženým sítím, pokud jste v jejich dosahu. Pokud je nastavena na hodnotu Off, telefon dostupné sítě automaticky nehledá. Chcete-li zapnout funkci hledání sítí WLAN: 1. Stiskněte tlačítko Menu» Settings» Connectivity» WLAN» WLAN search. 2. Podle potřeby vyberte možnost Off nebo On. Internetová telefonie Telefon Vertu podporuje hlasová volání prostřednictvím sítě Internet (internetové hovory). Pro nastavení telefonu pro uskutečňování a příjem internetových hovorů, je nutné: > připojení k síti WLAN. > zřízení účtu VoIP u jednoho z poskytovatelů služeb VoIP uvedených v průvodci nastavení internetovou telefonií, například Gizmo. Účet VoIP musí mít i váš kontakt. 1. Stiskněte klávesu Menu» Settings» Connectivity» Internet telephone» Accounts» Add new. Spustí se průvodce nastavením internetového telefonu. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Connect. 3. Vyberte síť WLAN, ke které jste připojeni. 4. Vyberte poskytovatele služeb VoIP. 5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro službu. 6. Stiskněte klávesu pro možnost Submit. Nyní můžete uskutečňovat hovory prostřednictvím funkce internetového telefonu. Chcete-li uskutečnit hovor prostřednictvím funkce internetového telefonu: 1. Stiskněte tlačítko Menu» Contacts» Names. 2. Vyberte kontakt, který chcete volat. 3. Stiskněte tlačítko Options» Internet call. Telefon Vertu se pokouší uskutečnit tísňová volání primárně prostřednictvím mobilních sítí. Není-li tísňové volání pomocí mobilní sítě úspěšné, zařízení se je pokusí uskutečnit prostřednictvím poskytovatele internetových hovorů. Kvůli obvyklé povaze mobilní telefonie byste pro tísňová volání měli pokud možno použít mobilní sítě. Je-li k dispozici pokrytí mobilní sítí, před pokusem o tísňové volání zkontrolujte, zda je mobilní telefon zapnutý a připravený k telefonování. Možnost uskutečnit tísňová volání pomocí internetového telefonie závisí na dostupnosti sítě WLAN a na umožnění možnosti tísňových volání poskytovatelem internetových hovorů. Možnost tísňových hovorů prostřednictvím internetové telefonie si ověřte u poskytovatele internetových hovorů. Datový kabel mikro USB Datový kabel mikro USB lze použít k přenosu dat mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo tiskárnou podporující rozhraní PictBridge. Datový kabel mikro-usb lze rovněž použít se softwarem PC Suite. Chcete-li změnit režim USB, vyberte možnost Menu» Settings» Connectivity» USB data cable. Chcete-li připojit telefon pomocí datového kabelu mikro USB: 1. Připojte datový kabel. Na displeji se zobrazí zpráva Select USB mode: 2. Vyberte z těchto možností: PC Suite - pro použití telefonu ke komunikaci s aplikacemi v počítači, na kterém je nainstalován software Vertu PC Suite. Printing & media - pro použití s tiskárnou kompatibilní s rozhraním PictBridge nebo pro připojení telefonu k počítači za účelem synchronizace s aplikací Windows Media Player. Data storage - pro připojení k počítači, který neobsahuje software Vertu, a použití telefonu jako zařízení pro ukládání dat. Paketová data Telefon Vertu může pro vysokorychlostní připojení využívat službu GPRS. Se službou GPRS můžete zůstat připojeni k mobilnímu internetu a rychleji stahovat položky bez vytáčeného připojení. Připojení pomocí GPRS lze použít k odesílání zpráv MMS, relacím prohlížení webu, psaní ů a vytáčenému připojení počítače. Služba GPRS je obvykle uváděna jako vždy zapnutá funkce a budou vám účtována pouze přenesená data. Zlepšená služba GPRS (EGPRS), známá také jako EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), je podobná službě GPRS, připojení je však mnohem rychlejší. Další informace o podporovaných datových připojeních a tarifech vám poskytne poskytovatel služeb. Pokud jako nosiče dat vyberete připojení GPRS, telefon automaticky použije připojení EGPRS (EDGE) místo GPRS, pokud je v síti dostupné. Paketové připojení Chcete-li určit, kdy je připojení GPRS navázáno: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Packet data» Packet data conn. 2. Přejděte k jedné z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: When needed registruje a navazuje připojení (E)GPRS, pokud je potřebuje aplikace využívající (E)GPRS a po skončení aplikace připojení ukončí Always online nastaví telefon Vertu tak, aby se po zapnutí telefonu Vertu automaticky zaregistroval k síti (E)GPRS. Zobrazí se ikona naznačující dostupnost služby GPRS nebo EGPRS Pokud během připojení GPRS nebo EGPRS přijmete hovor nebo textovou zprávu, nebo uskutečníte hovor, zobrazí se ikona naznačující přerušení připojení GPRS nebo EGPRS. 42

46 NASTAVENÍ Nastavení paketových dat Telefon Vertu lze připojit ke kompatibilnímu počítači využívajícímu bezdrátovou technologii Bluetooth nebo připojení pomocí datového kabelu USB. Proto lze telefon Vertu využít jako modem umožňující připojení (E)GPRS z počítače. Chcete-li definovat nastavení pro připojení (E)GPRS z počítače: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Packet data» Packet data settings» Active access point. 2. Přejděte na požadovaný přístupový bod a stiskněte tlačítko Activate. 3. Přejděte na možnost Edit active access pt. a stiskněte tlačítko Select. 4. Po označení položky Alias for access point stiskněte tlačítko Select. 5. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte alias pro aktivní přístupový bod a stiskněte tlačítko OK. Na počítači lze provést i nastavení vytáčené služby (E)GPRS (název přístupového bodu) pomocí aplikace One Touch Access v softwaru Vertu PC Suite. Přenos dat Synchronizujte svůj kalendář, údaje o kontaktech a poznámky s jiným kompatibilním zařízením, například s kompatibilním počítačem, nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Telefon Vertu bez karty SIM umožňuje přenos dat pomocí kompatibilního počítače nebo jiného kompatibilního zařízení. Pokud telefon používáte bez karty SIM, některé funkce v nabídkách budou zobrazeny matně a nebude je možné použít. Synchronizace se vzdáleným internetovým serverem bez karty SIM není možná. Synchronizace se serverem se používá za účelem umožnění synchronizace ů, kontaktů a položek kalendáře služby Vertu.Me. Seznam partnerů Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data z telefonu Vertu, název zařízení a nastavení musí být uvedeny v seznamu partnerů v položce Přenést kontakty. Přijmete-li data z jiného zařízení, partner bude automaticky přidán do seznamu pomocí údajů o kontaktu z jiného zařízení. Server sync a PC synchronisation jsou původní položky v seznamu. Chcete-li do seznamu přidat nového partnera (například nové zařízení): 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Data transfer» Options» Add transfer contact» Phone copy» Data to be copied. 2. Požadované nastavení označte podle typu přenosu. Chcete-li upravit nastavení pro kopírování a synchronizaci: 1. Přejděte na požadovaný záznam v seznamu partnerů a stiskněte tlačítko Options» Edit. 2. Odpovídajícím způsobem upravte nastavení. Chcete-li odstranit partnera ze seznamu: 1. Přejděte na požadovaný záznam v seznamu partnerů a stiskněte tlačítko Options» Delete. 2. Potvrďte zprávu. Synchronizaci se serverem nebo s počítačem nelze odstranit. Přenos dat s kompatibilním zařízením Bezdrátovou technologii Bluetooth lze použít pro synchronizaci. Druhé zařízení by mělo být v pohotovostním režimu. Chcete-li spustit přenos dat. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Data transfer. 2. Přejděte na požadovaný záznam v seznamu partnerů (jiný než Server sync nebo PC synchronisation) a stiskněte tlačítko Select. Vybraná data se zkopírují nebo synchronizují podle nastavení. Pro příjem dat musí být aktivováno i druhé zařízení. Synchronizace se službou Vertu.Me Aby bylo možné synchronizovat y, položky kalendáře a kontakty, které jsou součástí ového účtu Vertu.Me telefonu Signature se schránkou Vertu.Me založenou na serveru, musí být výchozí server nastaven na Vertu.me pomocí následujícího postupu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Data transfer» Server sync. 2. Vyberte možnost Options» Edit» Sync settings» Configuration a Select Vertu Me. Jakmile bude nastavení dokončeno, lze provést synchronizaci dat PIM (kalendář a kontakty) pomocí následujícího postupu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Data transfer» Server sync. 2. V telefonu je nyní povolena automatická synchronizace. Synchronizace z kompatibilního počítače Před synchronizací dat z kalendáře, poznámek a kontaktů s počítačem je nutné na kompatibilní počítač nainstalovat software Vertu PC Suite. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a spusťte synchronizaci z počítače. Synchronizace ze serveru Chcete-li použít vzdálený internetový server, je nutné si předplatit službu synchronizace, např. Vertu Fortress (viz Vertu Fortress na straně 61). O další informace a nastavení požadované pro tuto službu požádejte poskytovatele služeb. Nastavení můžete obdržet jako konfigurační zprávu. Pokud jste uložili data na vzdálený internetový server pro synchronizaci telefonu Vertu spusťte synchronizaci v telefonu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Connectivity» Data transfer» Server sync. 2. V závislosti na nastavení vyberte možnost Initialising syn-chronisation nebo Initialising copy. Dokončení první synchronizace nebo synchronizace po přerušení může trvat až 30 minut, pokud jsou kontakty nebo kalendář plné. 43

47 NASTAVENÍ Nastavení hovorů Chování telefonu Vertu během hovoru lze přizpůsobit pomocí nastavení hovoru. Nastavení typu hovorů Nastavení typu hovorů umožňuje nastavit preferovaný typ hovoru během telefonování: Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Settings» Call» Call type setting a vyberte požadovanou možnost. Internet call only - uskutečňuje hovory pouze pomocí internetového telefonu Prefer internet call - vždy se pokusí uskutečnit hovory nejprve pomocí internetového telefonu Voice call only - uskutečňuje hovory pouze pomocí standardní hlasové sítě Prefer voice call - vždy se pokusí uskutečnit hovory nejprve pomocí standardní hlasové sítě. Přesměrování hovorů Funkce přesměrování hovoru přesměruje příchozí hovory na jiné číslo, například na číslo vaší hlasové schránky. Pokud je hovor přesměrován, telefon Vertu příchozí hovor nesignalizuje. Funkci přesměrování hovoru spravuje váš operátor služby a nezávisí na telefonu. Funkce přesměrování hovoru může zůstat aktivní, i když v telefonu není karta SIM. Chcete-li spravovat nastavení přesměrování hovoru: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Call divert. 2. Přejděte na jednu z možností přesměrování: All voice calls předá všechny hovory na zadané číslo If busy předá všechny hovory, pokud telefonujete If not answered předá všechny hovory na jiné číslo, pokud neodpovídáte. Před přesměrováním lze nastavit také zpoždění If out of reach předá všechny hovory, pokud je telefon Vertu vypnutý nebo mimo oblast pokrytí If not available předá všechny hovory, které nepřijímáte, telefon Vertu je obsazený nebo vypnutý nebo mimo oblast pokrytí. Před přesměrováním lze nastavit také zpoždění All fax calls přesměruje všechny faxové hovory na faxové číslo All data calls předá všechny datové hovory do datové schránky. 3. Stiskněte tlačítko Select: Activate nastaví přesměrování. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte číslo přesměrování nebo vyberte kontakt a stiskněte tlačítko OK Cancel zruší přesměrování Check statuszobrazuje aktuální stav přesměrování. Zobrazí se indikátor průběhu a po něm poznámka s informací, zda je přesměrování aktivní a na jaké číslo. No call diverts ruší všechna přesměrování hovoru. Zrušení všech přesměrování hovoru může ovlivnit možnost přijímat zprávy hlasové pošty. Někteří poskytovatelé služby zrušení všech přesměrování nepovolují. Konkrétní podrobnosti vám poskytne poskytovatel služeb. Příjem všemi klávesami Odpověď libovolným tlačítkem umožňuje přijetí příchozího hovoru krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě klávesy POWER, VÝBĚROVÝCH kláves a klávesy UKONČIT. Chcete-li změnit nastavení odpovědi libovolným tlačítkem: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Anykey answer. 2. Odpověď libovolným tlačítkem aktivujte výběrem možnosti On, nebo ji deaktivujte výběrem možnosti Off a stiskněte tlačítko Select. Automatické opakované vytáčení V síti může někdy docházet k velkému provozu nebo může být volaný zaneprázdněn a vy nemůžete hovor uskutečnit. Je-li aktivována funkce automatického opakovaného volání, telefon Vertu číslo opakovaně vytočí až 10krát a o zpřístupnění sítě vás bude informovat. Chcete-li změnit nastavení automatického opakovaného volání: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Automatic redial. 2. Automatické opakované volání aktivujte výběrem možnosti On nebo je deaktivujte výběrem možnosti Off a stiskněte tlačítko Select. Srozumitelnost hlasu Tato funkce zlepšuje srozumitelnost řeči zejména v hlučných prostředích. Chcete-li změnit nastavení srozumitelnosti hlasu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost Menu» Settings» Call» Voice clarity. 2. Srozumitelnost hlasu aktivujte výběrem možnosti Active nebo ji deaktivujte výběrem možnosti Inactive a stiskněte tlačítko Select. Zrychlená volba Rychlá volba jednou klávesou umožňuje rychlé volání čísla stisknutím a přidržením jedné klávesy. Chcete-li aktivovat funkci rychlé volby: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Speed dialling. 2. Rychlou volbu aktivujte výběrem možnosti On nebo ji deaktivujte výběrem možnosti Off a stiskněte tlačítko Select. Chcete-li změnit nastavení rychlé volby pro kontakty, viz Zrychlená volba na straně 32. Čekání hovoru na lince Funkce čekání hovoru na lince vás upozorní na příchozí hovor, pokud právě probíhá jiný hovor. Příchozí hovor lze přijmout, odmítnout nebo ignorovat. Další podrobnosti vám poskytne poskytovatel služeb. Chcete-li změnit nastavení čekajícího hovoru: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Call waiting. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Activate aktivuje čekající hovor Cancel zruší čekající hovor Check status zobrazí, zda je možnost aktivní a pro jaký typ hovoru. 44

48 NASTAVENÍ Použití funkce čekajícího hovoru: 1. Pokud v průběhu aktivního hovoru s jiným účastníkem přijmete příchozí hovor, uslyšíte zvukové varování a displej zobrazí další čekající hovor. Stisknutím klávesy UKONČIT hovor přijmete. Aktivní hovor bude přidržen. Čekající hovor nemusí fungovat správně, pokud je nastavena možnost If busy. 2. Mezi hovory lze přepínat stisknutím klávesy UKONČIT. Zobrazí se potvrzující zpráva. Přidržený hovor se stane aktivním a druhý hovor bude přidržen. 3. Stisknutím klávesy UKONČIT aktivní hovor ukončíte. Zobrazí se potvrzovací zpráva a druhý hovor se stane aktivním. 4. Stiskněte tlačítko Options, přejděte na možnost End all calls a stisknutím tlačítka Select ukončíte všechny hovory. Informace o hovoru Telefon Vertu může zobrazit dobu strávenou hovorem. Chcete-li změnit nastavení shrnutí hovoru: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Summary after call. 2. Shrnutí po hovoru aktivujte výběrem možnosti On nebo je deaktivujte výběrem možnosti Off a stiskněte tlačítko Select. Odeslání mého ID Zobrazuje telefonní číslo volané osobě. Postup změny nastavení ID volajícího: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Send my caller ID. 2. Funkci odeslání ID volajícího aktivujte výběrem možnosti Yes, No nebo deaktivujte výběrem možnosti nebo vyberte možnost Set by networkpro použití nastavení, na kterém jste se dohodli s poskytovatelem služeb a stiskněte tlačítko Select. Odeslání ID volajícího z internetu Zobrazuje internetové telefonní číslo volané osobě. Chcete-li zobrazit ID volajícího z internetu, musí tuto funkci podporovat poskytovatel internetových hovorů. Postup změny nastavení ID volajícího: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Call» Send net caller ID. 2. Funkci odeslání ID volajícího z internetu aktivujte výběrem možnosti Yes nebo ji deaktivujte výběrem možnost No a stiskněte tlačítko Select. Nastavení telefonu Pomocí této nabídky lze v telefonu Vertu přizpůsobit následující možnosti. Nastavení jazyka 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Language settings. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Phone language umožňuje nastavení jazyka zobrazení v telefonu Vertu. Pokud vyberete možnost Automatic, telefon vybere jazyk podle informací na kartě SIM. SIM language umožňuje výběr jazyka karty USIM Recognition lang. umožňuje nastavení jazyka pro přehrávání hlasu. Viz Připojení na straně 40. Stav paměti 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost Menu» Settings» Phone» Memory status. 2. Procházením možností zjistíte, kolik paměti telefonu Vertu se používá pro ukládání médií, zpráv a aplikací a kolik je k dispozici volného prostoru. Automatická ochrana kláves Chcete-li nastavit automatické zamknutí kláves telefonu Vertu po předem nastavené prodlevě, pokud je telefon v pohotovostním režimu a nepoužívá se žádná funkce telefonu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Automatic keyguard. 2. Vyberte možnost On a pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte dobu prodlevy. I po zapnutí ochrany kláves jsou možná volání na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v zařízení. Zabezpečení kláves Chcete-li telefon Vertu nastavit tak, aby při zamknutí klávesnice vyžadoval bezpečnostní kód: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Security keyguard. 2. Zadejte bezpečnostní kód (viz Bezpečnostní kód na straně 17) a vyberte možnost On. 45

49 NASTAVENÍ Rozpoznání hlasu Volejte kontaktům a používejte funkce telefonu pomocí hlasového příkazu. Hlasové příkazy závisí na jazyku. Před použitím hlasových příkazů vyberte možnost Menu» Settings» Phone» Voice recognition» Recognition lang. a jazyk. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Voice recognition» Voice recog. training naučíte telefon rozeznávat váš hlas. Chcete-li aktivovat funkci hlasových příkazů: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Voice recognition» Voice commands. 2. Vyberte funkci a následnou funkci. Deaktivovaný hlasový kód aktivujete výběrem možnosti Add. Aktivovaný hlasový příkaz přehrajete výběrem možnosti Play. Chcete-li spravovat hlasové příkazy, přejděte na funkci a vyberte možnost Options a z následujících možností: Edit k přejmenování hlasového příkazu Remove k deaktivaci hlasového příkazu Add all k aktivaci všech hlasových příkazů Restore all k deaktivaci hlasových příkazů pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů Chcete-li používat hlasové příkazy, viz Hlasové vytáčení na straně 14. Letový režim Můžete deaktivovat všechny funkce využívající frekvenci rádiových signálů, a přesto zachovat přístup k offline hrám, kalendáři a telefonním číslům. Letový režim využívejte v prostředí citlivém na rádiové signály, na palubě letadla nebo v nemocnici. Pokud je povolena funkce Flight query, zobrazí telefon Vertu dotaz, zda má být při spuštění telefonu spuštěn letový režim. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat dotaz na letový režim: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Flight query. 2. Přejděte na položku On nebo Off a stiskněte tlačítko Select. V letovém režimu lze uskutečňovat tísňová volání. Zadejte číslo tísňového volání, stiskněte klávesu PRO VOLÁNÍ a při dotazu, zda chcete ukončit profil letového režimu vyberte možnost Yes. Telefon se pokusí o uskutečnění tísňového volání a po skončení hovoru se automaticky vrátí do všeobecného profilu. Chcete-li manuálně aktivovat nebo deaktivovat profil letového režimu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Profiles» Flight» Activate nebo Personalise. Chcete-li letový režim vypnout, vyberte kterýkoli jiný profil. Aktualizace telefonu Umožňuje aktualizaci softwaru telefonu, pokud je aktualizace k dispozici. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Phone updates. 2. Vyberte jednu z následujících možností: Current softw. details zobrazuje podrobnosti o aktuálním softwaru telefonu Downl. phone softw. umožňuje stažení nového softwaru telefonu Install softw. update umožňuje instalaci nového softwaru do telefonu Software update provider zobrazí poskytovatele aktualizace softwaru Automatic SW update check umožňuje, aby telefon automaticky kontroloval aktualizace Every month, Every 3 months nebo Never. Síťový režim Umožňuje přepínání mezi sítěmi GSM a duální režim - 3G+GSM. Můžete například vypnout 3G z menu Go to, abyste prodloužili na maximum provozní dobu baterie. Síť 3G umožňuje rychlejší stahování dat a při roamingu v Japonsku je nutností. Chcete-li změnit nastavení sítě: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Network mode. 2. Zvolte možnost 3G, 3G+GSM nebo GSM a stiskněte klávesu Select. Výběr operátora Operátora sítě lze zvolit manuálně nebo jej automaticky vybere telefon Vertu. Viz Ruční nastavení roamingu na straně 63. Chcete-li změnit nastavení výběru operátora: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Operator selection. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Manual zobrazí všechny lokálně dostupné sítě. Zvolte možnost, kterou chcete použít. Automatic vyberete výchozí síť pro oblast, v níž se nacházíte. Zvuk při spuštění Chcete-li zvolit, zda telefon Vertu po zapnutí telefonu přehraje melodii: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost Menu» Settings» Phone» Start-up tone. 2. Přejděte na položku On nebo Off a stiskněte tlačítko Select. 46

50 NASTAVENÍ Doplňky Toto menu se zobrazuje pouze, pokud je telefon připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství, například ke stolnímu stojanu, nabíječce nebo náhlavní soupravě. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Enhancements. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select (dostupné možnosti budou záviset na zvolených doplňcích): Default profile umožňuje výběr profilu, který se má automaticky aktivovat po připojení k vybranému doplňku Automatic answer nastaví telefon tak, aby příchozí hovor po 5 sekundách automaticky přijal. Je-li upozornění na příchozí hovor nastaveno na možnost Beep once nebo Off, automatické přijetí hovoru je vypnuté Lights nastaví trvalé rozsvícení On nebo výběrem možnosti Automatic světla zapne na 15 sekund po stisknutí klávesy. Konfigurace Má-li telefon Vertu fungovat správně, lze jej nakonfigurovat pomocí nastavení požadovaných pro určité služby. K těmto službám patří odesílání multimediálních z práv, synchronizace, psaní e mailů, datový proud a funkce prohlížeče. Klepnutím na odkaz Order Settings (Objednat nastavení)) na disku CD-ROM přejdete přímo na odpovídající stránku webového serveru společnosti Vertu a získáte nastavení pro svůj telefon. 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Configuration. 2. Přejděte k jedné z možností a stiskněte tlačítko Select: Web config. settings zobrazeny jsou pouze konfigurace podporující službu prohlížení webu. Pro prohlížení webu vyberte konfiguraci poskytovatele služeb nebo výchozí či osobní konfiguraci. Default config. sett. zobrazí poskytovatele služeb uložené v telefonu. Přejděte na poskytovatele služeb a výběrem možnosti Details zobrazíte aplikace, které podporuje nastavení konfigurace daného poskytovatele služeb > Chcete-li použít nastavení konfigurace daného poskytovatele služeb jako výchozí, stiskněte tlačítko Options» Set as default. Chcete-li nastavení konfigurace odstranit, vyberte možnost Delete. Act. def. in all apps. aktivuje výchozí nastavení konfigurace pro podporované aplikace. Preferred access pt. zobrazí uložené přístupové body. Přejděte na přístupový bod a stiskněte tlačítko Options. Po označení možnosti Details stisknutím tlačítka Select zobrazíte jméno poskytovatele služeb, nosiče dat a přístupového bodu pro paketová data nebo číslo vytáčení GSM pro daný přístupový bod. Connect to support stáhne nastavení konfigurace od poskytovatele služeb, pokud to poskytovatel služeb podporuje. Device manager sett. umožňuje aktivaci nebo deaktivaci aktualizací softwaru a konfigurace. Personal config. sett. umožňuje přidat nové osobní účty pro různé služby a jejich aktivaci nebo odstranění > Chcete-li přidat nový osobní účet, pokud jste ještě žádný nepřidali, vyberte možnost Add, jinak stiskněte tlačítko Options a po označení možnosti Add new stiskněte tlačítko Select. Přejděte na požadovaný typ služby a stiskněte tlačítko Select. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte každý z požadovaných parametrů. Parametry se liší podle zvoleného typu služby > Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, přejděte na něj, stiskněte tlačítko Options, přejděte na možnost Delete nebo Activate a stiskněte tlačítko Select. Protože je manuální zadání nastavení složité, doporučujeme, abyste použili odkaz Order settings (Objednat nastavení) na disku CD-ROM, který vás dostane přímo na odpovídající stránku webového serveru společnosti Vertu, kde získáte nastavení pro svůj telefon Vertu. Zabezpečení Telefon Vertu obsahuje možnosti zabezpečení pro telefon, kartu SIM a hovory. I při používání funkcí zabezpečení omezující hovory (například blokování hovoru, uzavřenou uživatelskou skupinu a pevnou volbu), jsou možná volání na oficiální čísla tísňového volání naprogramovaná v zařízení. Chcete-li konfigurovat nastavení zabezpečení: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Security. 2. Přejděte na jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko Select: PIN code request umožní zadat, zda bude po zapnutí telefonu nutné zadat kód. Karta SIM může vyžadovat, aby byl kód vždy nutný Call barring service omezuje příchozí a odchozí hovory. Je požadováno heslo blokování. Closed user group určuje skupinu osob, které můžete volat a které mohou volat vám Security level nastaví kód zabezpečení při vložení nové karty SIM do telefonu Access codes změní kódy zabezpečení, které chrání telefon a paměť. Změňte možnost Create security code, Change PIN code, Change PIN2 code nebo Change barring pass. Code in use vybere, zda bude aktivní kód PIN PIN2 code request vybere, zda bude při použití specifické funkce telefonu chráněné kódem PIN2 vyžadován kód PIN2. Některé karty SIM neumožňují vypnutí požadavku kódu Authority certificates zobrazí seznam ověřovacích certifikátů stažených do telefonu User certificates zobrazí seznam uživatelských certifikátů stažených do telefonu Nastavení modulu zabezpečení Viz Modul zabezpečení na straně

51 NASTAVENÍ Obnovit nastavení ze závodu Chcete-li obnovit původní nastavení telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Workshop reset» Restore settings only. 2. K zadání bezpečnostního kódu použijte ČÍSELNÉ klávesy. Zadaná a stažená data, například jména a telefonní čísla uložená ve složce Kontakty, nejsou odstraněna. Chcete-li obnovit všechna původní nastavení telefonu Vertu a odstranit uživatelská data, například záznamy v telefonním seznamu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Workshop reset» Restore all. K zadání bezpečnostního kódu ČÍSELNÉ klávesy. Synchronizace a zálohování Chcete-li synchronizovat nebo zálohovat data telefonu Vertu s jiným zařízením: Vyberte možnost Menu» Settings» Sync and backup a z následujících možností. Phone switch pro synchronizaci nebo kopírování vybraných dat z jednoho telefonu na druhý pomocí Bluetooth Create backup pro vytvoření zálohy vybraných dat Restore backup pro výběr záložního souboru a obnovu telefonu. Informace o vybraném záložním souboru získáte výběrem možnosti Options» Details Server sync pro synchronizaci nebo kopírování vybraných dat mezi vaším telefonem a jiným zařízením, počítačem nebo síťovým serverem (síťovou službou) Průvodce nastavením Po prvním zapnutí telefonu Vertu vám průvodce nastavením pomůže nastavit telefon. Tohoto průvodce je možné v případě potřeby kdykoli spustit. Další podrobnosti týkající se průvodce nastavením naleznete v části Průvodce nastavením na straně 6. Chcete-li kdykoliv znovu spustit průvodce nastavením: Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Settings» Setup wizard. Služba Location Services Služba Location services souvisí s používáním telefonu na Internetu. Můžete zakázat všechny funkce využívající data založená na umístění, které například využívají služby Accurate time a Vertu City Brief. Tyto funkce pravděpodobně budete chtít vypnout, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za roaming během cestování. Režim připojení Zapnutí nebo vypnutí služby Location services: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Settings» Location Service» Connection mode. 2. K dispozici jsou možnosti Always, In home network a Off. Pokud je nastavena možnost Off, je služba Location Services vypnutá. Vyhledat nyní Služba umístění je odpovědná za udržování přesného času v telefonu a proto vyžaduje informace o přesném čase ze sítě. Možnost Vyhledat nyní se používá k vynucení připojení ke službě umístění. Vynucení připojení ke službě umístění: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Settings» Location Service» Locate now. 2. Jakmile se telefon pokusí připojit ke službě umístění prostřednictvím sítě WLAN nebo jinými způsoby, zobrazí se zpráva Connecting to server. Správa digitálních práv Systém DRM (Digital Rights Management) je systém ochrany autorských práv, který má bránit změnám chráněných souborů a omezovat jejich distribuci. Pokud do telefonu stáhnete chráněné soubory, například zvuk, video, témata nebo vyzváněcí melodie, soubory jsou sice zdarma, ale zamknuté. Platíte za klíč pro aktivaci souboru, který je po stažení souboru automaticky odeslán do telefonu. Chcete-li zobrazit povolení k chráněnému souboru: Přejděte na soubor a vyberte klávesy Options» Activation. Můžete například zobrazit, kolikrát lze shlédnout video nebo kolik dní zbývá pro poslech skladby. Chcete-li povolení k souboru prodloužit: Přejděte na soubor, vyberte možnost Options a odpovídající možnost pro daný typ souboru, například Activate theme. Určité typy chráněných souborů lze odeslat přátelům a ti si pak mohou zakoupit vlastní aktivační klíče. Obsahuje-li vaše zařízení obsah chráněný systémem OMA DRM, aktivační klíče a obsah lze zálohovat pouze pomocí softwaru PC Suite. Jiné metody přenosu nemusí přenést aktivační klíče, které je nutné obnovit spolu s obsahem, abyste obsah chráněný systémem OMA DRM mohli používat i po zformátování paměti zařízení. Obnovení aktivačních klíčů může být nutné i v případě, že se soubory v zařízení poškodí. Některé obrázky, hudbu (včetně vyzváněcích melodií) a jiný obsah mohou být chráněny autorskými právy, a proto je zřejmě nebude možné kopírovat, měnit, přenášet nebo dále posílat. Tento telefon podporuje OMA DRM 1.0 a

52 NASTAVENÍ Služby karty SIM Karta SIM může poskytovat další služby. K této nabídce můžete přistupovat pouze tehdy, pokud ji podporuje vaše karta SIM. Název a obsah nabídky závisí na dostupných službách. Další informace o dostupnosti a použití služeb karty SIM vám poskytne prodejce karty SIM. Může jít o poskytovatele služeb, síťového operátora nebo jiného prodejce. Chcete-li telefon nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odeslaných mezi telefonem Vertu a sítí při používání služeb SIM: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Settings» Phone» Confirm SIM actions. 2. Po označení položky Yes stiskněte tlačítko Select. Tato funkce se zobrazuje, pouze pokud ji podporuje karta SIM. Je možné, že při používání těchto služeb bude třeba odeslat zprávy nebo uskutečnit hovor, za které vám může být účtován poplatek. (E)GPRS, HSCSD, 3G WCDMA a CSD S telefonem Vertu lze využívat vylepšenou síť GPRS (EGPRS), službu GPRS, HSCSD, síť 3G WCDMA a datové služby CSD a GSM. Informace o dostupnosti a předplatném datových služeb vám poskytne síťový operátor nebo poskytovatel služeb. Používání služeb HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než běžné hlasové nebo datové hovory. Po dobu přenosu dat bude zřejmě nutné připojit telefon k nabíječce. Viz Nastavení paketových dat na straně

53 DODATEČNÉ FUNKCE 7 DODATEČNÉ FUNKCE Složky Chcete-li procházet složky v telefonu Vertu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Gallery. Zobrazí se seznam složek: Images Video clips Music files Graphics Telefon Vertu je vybaven multimediálním přehrávačem, se kterým lze přehrávat a stahovat soubory, například obrázky, zvuk, video a animované obrázky. Zobrazit lze i kompatibilní datové proudy videa ze síťového serveru (služba sítě). Galerie Obrázky, videoklipy, grafiku, vyzváněcí melodie a záznamy lze ukládat do složek v galerii a k již obsaženým složkám lze přidávat další. Obrázky a melodie lze stahovat pomocí zpráv MMS, webových serverů mobilního internetu nebo softwaru Vertu PC Suite. Galerie obsahuje dva typy paměti: paměť telefonu a paměť médií. Soubory lze ukládat do obou pamětí, paměť médií má však k dispozici mnohem víc místa k uložení. Telefon Vertu podporuje systém DRM (Digital Rights Management) na ochranu získaného obsahu. Obsah, například vyzváněcí melodie, může být chráněn a spojen s určitými pravidly použití, například s dobou použití nebo s určitým obdobím použití. Pravidla jsou definována v aktivačním klíči obsahu, který může být dodán spolu s obsahem nebo samostatně, v závislosti na poskytovateli služeb. Může existovat možnost aktualizace těchto aktivačních klíčů. Před získáním obsahu vždy zkontrolujte jeho dodací podmínky, protože může být zpoplatněn. Některé obrázky, vyzváněcí melodie a jiný obsah mohou být chráněny autorskými právy, a proto je zřejmě nebude možné kopírovat, měnit, přenášet nebo dále posílat. Telefon Vertu má omezenou paměť pro ukládání souborů do Galerie. Tuto paměť nelze sdílet s jinými funkcemi, například s kontakty. Pokud se v telefonu zobrazí zpráva, že je paměť plná, než budete pokračovat, odstraňte některé stávající soubory. Recordings Received files App. downloads App. downloads Theme downl. Ty jsou v telefonu předem nastaveny. Zobrazit lze i jiné uživatelské složky. 2. Přejděte ke složce a stisknutím tlačítka Open zobrazíte složky a soubory, které obsahují. 3. Případně stisknutím tlačítka Options zobrazíte seznam akcí, které lze se složkou provést: Downloads k zobrazení stažených položek uložených v telefonu Vertu. Vyberte si ze stažených položek nazvaných Grafika, Melodie, Video, Témata nebo Hudba. Delete folder k odstranění vytvořené složky. Předem nastavenou složku nelze odstranit Move folder k přesunu vybrané složky do jiné složky > Po výběru možnosti Move folder přejděte do jiné složky a stiskněte tlačítko Options. Po označení položky Move folder stiskněte tlačítko Select. Předem nastavenou složku nelze přesunout Copy folder ke zkopírování složky do jiné složky. Předem nastavenou složku nelze zkopírovat Rename folder k přejmenování vytvořené složky. Předem nastavenou složku nelze přejmenovat Details k zobrazení názvu, velikosti a data vytvoření vybrané složky Type of view k určení způsobu zobrazení obsahu složky, a to buď List with details, List nebo Grid Sort k setřídění obsahu vybraných složek By name, By date, By format, nebo By size Add folder k vytvoření nové podsložky pro vaše soubory Memory status ke zjištění způsobu použití paměti v telefonu Vertu a toho, kolik volné paměti zbývá Search k zadání názvu souboru nebo jeho části pro hledání v této složce Mark k výběru složky Mark all k výběru všech složek. 50

54 DODATEČNÉ FUNKCE Soubory Chcete-li použít soubory ve složkách: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Gallery. 2. Přejděte na požadovanou složku a stiskněte tlačítko Open. 3. Procházením podsložkami najděte soubor, který chcete použít, a stiskněte tlačítko Open. 4. Případně stisknutím tlačítka Options zobrazte seznam akcí, které lze se souborem provést (závisí na typu vybraného souboru): Downloads k zobrazení stažených položek uložených v telefonu Vertu. Vyberte si ze stažených položek nazvaných Grafika, Melodie, Video, Témata nebo Hudba. Use nebo Apply k aktivaci souboru Delete k odstranění souboru z telefonu Vertu Send k odeslání vybraného souboru jako multimediální zprávy. Tato možnost není k dispozici, pokud je vybraný soubor chráněný autorskými právy Move k přesunu vybraného souboru do jiné složky Copy ke zkopírování vybraného souboru do jiné složky a ponechání jeho kopie v aktuální složce Rename k přejmenování vybraného souboru Print k tisku souboru. Soubor odešlete do kompatibilní tiskárny pomocí datového kabelu nebo připojení Bluetooth Details k zobrazení názvu, velikosti a data vytvoření vybraného souboru Type of view ke změně zobrazení souborů. K dispozici jsou tyto možnosti: List with details, List nebo Grid Sort ke změně pořadí zobrazení souborů. K dispozici jsou tyto možnosti By name, By date, By format nebo By size Open in sequence k zobrazení řady souborů v uvedeném pořadí. Add folder k přidání nové složky Memory status k zobrazení aktuálního stavu paměti. Vyberte paměť telefonu nebo paměť médií. Stav paměti uvádí, kolik paměti využívá každá aplikace Search k zadání názvu souboru nebo jeho části pro hledání v této složce Mark k výběru souboru Mark all k výběru všech souborů ve složce Hry a aplikace Telefon Vertu může obsahovat jednu nebo několik her a aplikací. Chcete-li spustit hru: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Applications. 2. Přejděte na požadovanou hru a stiskněte tlačítko Open. Chcete-li stáhnout aplikaci: Telefon podporuje aplikace J2ME Java. Před stahováním zkontrolujte, zda je aplikace kompatibilní s vaším telefonem. Stahujte a využívejte pouze aplikace a jiný software ze zdrojů, které zajišťují odpovídající zabezpečení a ochranu proti škodlivému softwaru. Nové aplikace a hry Java lze stahovat pomocí instalačního programu Vertu ze softwaru Vertu PC Suite. Aplikace lze stahovat a instalovat bezdrátově. O informace týkající se dostupnosti různých služeb, cenách a tarifech požádejte poskytovatele služeb. Na vašem zařízení mohou být načteny záložky webových serverů, jež nejsou přidružené k Vertu. Vertu za tyto servery neručí ani je nepodporuje. Pokud je chcete spustit, měli byste přijmout stejná opatření týkající se zabezpečení nebo obsahu, jako u každého jiného internetového serveru. Kalkulačka Kalkulačka v telefonu Vertu sčítá, odečítá, násobí, dělí a počítá mocniny a odmocniny. Chcete-li provést výpočet: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Calculator. 2. Po zobrazení číslice 0 zadejte první číslo ve výpočtu. Stisknutím klávesy # zadejte desetinnou čárku. Stisknutím klávesy * zobrazíte více funkcí. 3. Pomocí NAVIGAČNÍ klávesy vyberte funkci, kterou chcete provést. 4. Zadejte druhé číslo. 5. Stisknutím znaku = zobrazíte výsledek na dolním řádku obrazovky. Chcete-li zahájit nový výpočet, použijte klávesu Clear. Stisknutím klávesy Options získáte přístup k vědecké kalkulačce, úvěrové kalkulačce nebo pokynům. 51

55 DODATEČNÉ FUNKCE Hudební přehrávač Telefon Vertu obsahuje hudební přehrávač pro poslech hudebních skladeb, záznamů nebo jiných médií MP3, MP4, AAC, eaac+ nebo Windows. Pomocí hudebního přehrávače lze stahovat, zobrazovat a přehrávat kompatibilní zvukové a video soubory v různých formátech. Telefon Vertu může přehrávat hudební skladby, záznamy nebo jiné zvukové soubory MP3 nebo AAC přenesené do telefonu pomocí aplikace Audio Manager (součást softwaru Vertu PC Suite), připojení Bluetooth nebo kabelu USB či webu. Hudební soubory uložené ve složce v paměti telefonu nebo ve složce paměti médií budou automaticky nalezeny a přidány do výchozího seznamu skladeb. Přehrávání hudebních skladeb Chcete-li přehrávat hudební skladby: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Music player. Varování! Hudbu poslouchejte při mírné hlasitosti. Trvalé vystavení vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. 2. Přejděte k jedné z následujících možností a najděte skladbu, kterou chcete poslouchat: All songs zobrazuje seznam všech skladeb uložených v telefonu Playlists zobrazuje všechny vytvořené seznamy skladeb uložené v telefonu Artists uvádí skladby podle jména interpreta Albums uvádí písně podle názvu alba Genres uvádí skladby podle typu žánru Videos uvádí všechny video soubory uložené v telefonu. 3. Stisknutím tlačítka Open otevřete soubor. Stisknutím tlačítka Play spustíte skladbu. 4. Hudební přehrávač lze ovládat pomocí následujících příkazů: Stisknutím STŘEDOVÉ klávesy pro přehrávání nebo pozastavení skladby Přesunutím NAVIGAČNÍ klávesy nahoru otevřete nabídku hudebního přehrávače a můžete položky posouvat nahoru Přesunutím NAVIGAČNÍ klávesy dolů otevřete nabídku hudebního přehrávače a můžete položky posouvat dolů Přesunutím NAVIGAČNÍ klávesy vlevo přejdete na předchozí skladbu Přesunutím NAVIGAČNÍ klávesy vpravo přejdete na další skladbu 5. Stisknutím tlačítka Options spustíte možnosti hudebního přehrávače (viz Nastavení hudebního přehrávače níže). 6. Stisknutím klávesy UKONČIT hudební přehrávač ukončíte. Chcete-li hudební přehrávač zastavit, stiskněte klávesu STOP. Pokud hudba hraje i po ukončení hudebního přehrávače, je nutné hudební přehrávač ukončit stisknutím a přidržením klávesy UKONČIT. Po otevření nabídky hudebního přehrávače se zobrazí podrobnosti první skladby ve výchozím seznamu skladeb. Nastavení hudebního přehrávače Chcete-li změnit nastavení hudebního přehrávače: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Music player. 2. Stiskněte tlačítko Options v nabídce hudebního přehrávače a přejděte na jednu z následujících možností: Downloads ke spuštění stop z následujících možností: Bookmarks k otevření webových záložek Go to address k zadání adresy služby mobilního internetu a stiskněte OK Streaming settings k nastavení připojení k multimédiím: Informace o nastavení připojení získáte od poskytovatele služeb. Datový proud nastavení můžete obdržet jako zprávu o nastavení připojení od webového serveru Vertu pro vašeho poskytovatele služeb. Update library k aktualizaci hudební knihovny posledními staženými položkami Music libr. details k zobrazení údajů o počtu skladeb uložených v telefonu, použité paměti a posledním datu aktualizace. 3. Při přehrávání skladby stiskněte tlačítko Options a vyberte jednu z následujících možností: Go to Music menu k návratu do hlavní nabídky hudebního přehrávače Now playing k zobrazení podrobností o aktuální skladbě Settings k přístupu k těmto funkcím: Shuffle k náhodnému přehrávání uložených skladeb Repeat k zopakování skladby Music player theme k výběru formátu hudebního přehrávače. Downloads k přístupu ke skladbám prostřednictvím webu. Mute audio ke ztlumení aktuální skladby Web page ke zpracování webové stránky spojené s aktuálně přehrávanou skladbou Není-li žádná webová stránka k dispozici, možnost je potlačena. Play via Bluetooth k připojení k audio příslušenství Bluetooth Záznam hlasu Můžete nahrávat mluvené slovo nebo aktivní hovor a záznamy ukládat v galerii. Tato funkce je užitečná, když si například jméno a telefonní číslo raději nahrajete, místo abyste si je zapsali. Záznamník nelze používat, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS. Nahrávání zvuku Chcete-li pořídit hlasový záznam: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Voice recorder. 2. Chcete-li spustit nahrávání, po označení tlačítka ZÁZNAM stiskněte tlačítko Select a nahrajte svoji zprávu. 3. Chcete-li nahrávání ukončit, po označení tlačítka STOP stiskněte tlačítko Select. Záznam se ve výchozím nastavení uloží ve složce Recordings paměti médií. 52

56 DODATEČNÉ FUNKCE Záznam telefonního hovoru Chcete-li nahrávat telefonní hovor: 1. Během hovoru stiskněte tlačítko Options. 2. Přejděte na možnost Record a stiskněte tlačítko Select. Během záznamu hovoru uslyší všichni volající každých pět sekund pípnutí. 3. Chcete-li nahrávání ukončit, po zvýraznění tlačítka STOP stiskněte tlačítko Select. Záznam se uloží ve složce Záznamy v galerii. Při nahrávání hovoru telefon držte v normální poloze u ucha. Možnosti záznamu hlasu Ihned před nebo po nahrávání stiskněte tlačítko Options pro zobrazení těchto možností: Play last recorded pro poslech posledního záznamu Send last recorded k připojení záznamu do multimediální nebo zvukové zprávy nebo pro jeho odeslání prostřednictvím Bluetooth Recordings list k zobrazení seznamu záznamů v Galerii Select memory k výběru umístění souboru záznamu. K dispozici jsou tyto možnosti: Media memory nebo Other folder. Poznámky Poznámky si můžete zapisovat jako upomínky, nebudou však spojeny s kalendářem a nebudete na ně upozorněni budíkem. Vytváření poznámek Chcete-li vytvořit poznámku: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Add. 3. Chcete-li napsat poznámku, použijte ČÍSELNÉ klávesy a stiskněte tlačítko Save. Zobrazí se zpráva potvrzující uložení poznámky. Zobrazení poznámek Chcete-li poznámku zobrazit: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes. 2. Přejděte na poznámku, kterou chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko View. Odesílání poznámek Poznámku můžete odeslat do jiného telefonu pomocí Bluetooth nebo služby zpráv, nebo ji můžete převést na zprávu. Chcete-li poznámku odeslat jako textovou zprávu: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes. 2. Přejděte na požadovanou poznámku a stiskněte tlačítko Options. 3. Stiskněte klávesu Send note» Send as message. 4. Stisknutím tlačítka OK poznámku odešlete. Zobrazí se zpráva potvrzující odeslání poznámky. Odeslání poznámky pomocí Bluetooth: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes. 2. Přejděte na požadovanou poznámku a stiskněte tlačítko Options. 3. Stiskněte klávesu Send note» Via Bluetooth. 4. Zvýrazněte zařízení, na které chcete poznámku odeslat, a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující odeslání poznámky. Odstraňování poznámek Poznámky lze odstraňovat po jedné nebo všechny najednou. Chcete-li odstranit jednu poznámku: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes. 2. Přejděte na požadovanou poznámku a stiskněte tlačítko Options» Delete. 3. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. 4. Zobrazí se zpráva potvrzující odstranění poznámky. Chcete-li odstranit všechny poznámky: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes» Options» Delete all notes. 2. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující odstranění všech poznámek. Úprava poznámek Úprava poznámek: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Additions» Notes. 2. Přejděte na poznámku, kterou chcete upravit, a stiskněte tlačítko View» Edit. 3. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves proveďte potřebné změny poznámky a stiskněte tlačítko Save. 53

57 KALENDÁŘ 8 KALENDÁŘ Aplikace Kalendář v telefonu Vertu má tyto funkce: > Kalendář > Poznámky > Seznam úkolů Kalendář Telefon Vertu obsahuje kalendář, do něhož lze přidávat poznámky o schůzkách, hovorech, narozeninách, upozornění a upomínky. Informace o synchronizaci kontaktů v telefonu s ovým účtem Vertu.Me naleznete v části Synchronizace se službou Vertu.Me na straně 43. Spuštění kalendáře Spuštění kalendáře: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Zobrazí se aktuální měsíc se zvýrazněným datem dnešního dne. Stisknutím NAVIGAČNÍ klávesy přejdete na jiná data. Pokud je s datem spojena poznámka, bude datum zvýrazněno. Nastavení kalendáře V nabídce Settings lze změnit následující vlastnosti kalendáře: > Date & time settings. > Vyberte možnost Default view > Vyberte den, kterým týden bude začínat, pomocí možnosti Week starts on > Vyberte možnosti Calendar tone > Vyberte, jak často se budou automaticky odstraňovat poznámky, pomocí možnosti Auto-delete notes Nastavení data a času Změna nastavení data a času: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Stiskněte tlačítko Options a přejděte na možnost Settings. 3. Stiskněte tlačítko Select a Date & time settings. 4. Přejděte k jedné z následujících možností a stisknutím tlačítka Select upravte nastavení času: Date: umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves pro nastavení data v telefonu Time: umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves pro nastavení času v telefonu Time zone: umožňuje nastavení platné odchylky od GMT Daylight saving: umožňuje výběr období zimního nebo letního času (+1 nebo +2 hodiny). 5. Přejděte dolů a výběrem možnosti Save nastavení potvrďte. Výběr výchozího zobrazení Kalendář v telefonu Vertu lze nakonfigurovat na zobrazení měsíce nebo týdne. Nastavení výchozího zobrazení: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Settings» Default view. 2. Zvýrazněte požadované zobrazení a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující, které výchozí zobrazení bylo vybráno. Aby byly změny aktivovány, je nutné kalendář ukončit a znovu jej spustit. Výběr začátku týdne Týden v kalendáři může začínat sobotou, nedělí nebo pondělím. Výběr dne, kterým začíná týden: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Settings» Week starts on. 2. Zvýrazněte požadovaný den a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující, kterým dnem začíná týden. Výběr tónu kalendáře Výběr tónu kalendáře: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Settings» Calendar tone. 2. Výběrem možnosti Standard zvolte standardní tón, nebo výběrem možnosti Open Gallery zvolte tón uložený ve složkách Galerie. 3. Stisknutím klávesy Select potvrdíte nové nastavení. Pokud není automatická aktualizace času a data aktivní, je možné z nastavení kalendáře nastavit pouze čas a datum. Další informace naleznete v části Správa času na straně

58 KALENDÁŘ Poznámky v kalendáři Poznámky umožňují vytvořit poznámku spojenou s datem a časem. Vytvoření poznámky: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Přejděte na datum, k němuž chcete vytvořit poznámku. 3. Stiskněte klávesu Options» Make a note. 4. Vyberte z těchto možností: Reminder - umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves k zadání názvu upomínky a nastavení budíku. Meeting - umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves k zadání podrobností o schůzce: předmět, místo, datum a čas začátku a konce a nastavení budíku Call - umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves k zadání podrobností o mobilním telefonu: telefonní číslo, jméno a podrobnosti o čase a nastavení budíku Birthday - umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves k zadání podrobností o narozeninách: jméno, rok narození a nastavení budíku Anniversary - umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves k zadání podrobností o výročí: jméno, datum, rok a nastavení budíku Memo - umožňuje použití ČÍSELNÝCH kláves k zadání podrobností o poznámce: předmět, počáteční datum, koncové datum a nastavení budíku Zobrazení poznámek Jsou-li u nějakého dne poznámky, bude datum zvýrazněno. Zobrazit lze poznámky pro konkrétní den nebo celý týden. Zobrazit poznámky pro den: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Po zvýraznění požadovaného dne stiskněte tlačítko View. 3. Zobrazí se poznámky pro daný den. Zobrazení poznámek pro týden Zobrazení poznámek pro týden: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Přejděte na den v týdnu, který vás zajímá. 3. Stiskněte tlačítko Options» Week view. 4. Zobrazí se týden s poznámkami. Úprava poznámek Úprava poznámek: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Po zvýraznění požadovaného dne stiskněte tlačítko View. Zobrazí se poznámky pro daný den. 3. Stisknutím tlačítka Options» Edit otevřete poznámku k úpravám. 4. Upravte podrobnosti podle potřeby a stiskněte tlačítko Save. Přesun poznámek Poznámku lze přesunout k jinému datu a času. Přesun poznámky 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Po zvýraznění požadovaného dne stiskněte tlačítko View. 3. Stiskněte klávesu Options» Move. 4. Zadejte nové datum a čas a stiskněte tlačítko OK. 5. Nastavte budík podle potřeby a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se zpráva potvrzující přesun poznámky. Odeslání poznámky Odeslání poznámky pomocí kalendáře: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Po zvýraznění požadovaného dne stiskněte tlačítko View. 3. Stiskněte tlačítko Options» Send note» Via calendar. 4. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte tlačítko Search pro použití seznamu Contacts. 5. Stisknutím tlačítka OK poznámku odešlete. Kopírování poznámek Poznámku lze zkopírovat k jinému datu a času. Kopírování poznámky: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar. 2. Po zvýraznění požadovaného dne stiskněte tlačítko View. 3. Stiskněte klávesu Options» Copy. 4. Zadejte nové datum a stiskněte tlačítko OK. 5. Zadejte nový čas a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se zpráva potvrzující zkopírování poznámky. Automatické odstraňování poznámek Telefon Vertu může poznámky odstraňovat automaticky. Poznámky lze odstranit po jednom dni, týdnu nebo měsíci. Automatické odstraňování poznámek: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Settings» Auto-delete notes. 2. Zvýrazněte požadovanou frekvenci nebo položku Never a stiskněte tlačítko Select. Zobrazí se zpráva potvrzující, zda bylo aktivováno automatické odstraňování či nikoliv. 55

59 KALENDÁŘ Seznam úkolů Seznam úkolů umožňuje vytvářet poznámky k úkolům. Poznámku o úkolu lze odeslat na jiný telefon jako textovou zprávu nebo jako multimediální zprávu nebo prostřednictvím Bluetooth. Poznámku o úkolu lze také uložit do kalendáře. Otevření seznamu úkolů Otevření seznamu úkolů: Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Go to to-do list. Zobrazí se poznámky k úkolům. Vytvoření seznamu úkolů Vytvoření seznamu úkolů: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Go to to-do list. 2. Stiskněte klávesu pro možnost Add. 3. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejtepodrobnosti o předmětu Subject:. 4. Vyberte prioritu High, Medium nebo Low pomocí levé a pravé NAVIGAČNÍ klávesy. Priorita určuje, kde se poznámka o úkolu v seznamu poznámek o úkolech zobrazí. Poznámky s vysokou prioritou se zobrazí v horní části seznamu a poznámky s nízkou prioritou v jeho spodní části. 5. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte termín a v případě potřeby nastavte budík. 6. Poté vyberte možnost Save. Zobrazí se zpráva potvrzující uložení poznámky o úkolu. Chcete-li prioritu změnit, zobrazte poznámku o úkolu a vyberte možnost termínu. Poznámky lze rovněž označit jako hotové, upravit je nebo je odstranit. Odstranění seznamu úkolů Odstranění seznamu úkolů 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Calendar» Options» Go to to-do list. 2. Přejděte na požadovanou poznámku o úkolu a stiskněte Options. 3. Přejděte na položku Delete nebo Delete all notes a stiskněte tlačítko Select. 4. Stisknutím tlačítka Yes volbu potvrdíte. Zobrazí se zpráva potvrzující odstranění. Označíte-li poznámky o úkolech po dokončení úkolů jako hotové, výběrem možnosti Delete done notes můžete odstranit všechny poznámky o dokončených úkolech najednou. 56

60 BUDÍK 9 BUDÍK 4. Po dokončení vyberte možnost Save. Na pohotovostní obrazovce se zobrazí zpráva potvrzující zapnutí budíku a malá ikona zvonku. Pokud jsou hodiny zobrazeny v režimu Analogue, na hodinách se v pohotovostním režimu zobrazí červený indikátor budíku. Indikátor budíku zobrazuje čas, na který je budík nastaven. Na telefonu Vertu lze nastavit budík na požadovaný čas. Ke spuštění budíku dojde i v případě, že je telefon Vertu vypnutý. Pokud používáte funkci pro přesné nastavení času, není nutné po dosažení cíle vaší cesty znovu nastavit budík. Telefon Vertu se automaticky nastaví podle místního času a veškeré předem nastavené budíky se spustí v obvyklém čase. Informace o funkci pro přesné nastavení času naleznete v části Správa času na straně 38. Nastavení budíku Nastavení budíku: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte Menu» Alarm clock. 2. Pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte čas spuštění budíku. 3. Stiskněte klávesu Options a pomocí naviga?ních kláves nahoru a dolů nastavte podrobnosti budíku. Alarm: pomocí levé a pravé naviga?ní klávesy lze budík zapnout nebo vypnout. Alarm time: zobrazí čas, na který je nastaven budík; změnu lze provést pouze podle výše uvedeného postupu Repeat: pomocí levé a pravé naviga?ní klávesy lze zapnout nebo vypnout funkci opakování. Při nastavení funkce opakování na hodnotu On se budík spustí každý den v určitou dobu Repeat days: stisknutím tlačítka Options a Change vyberte dny, kdy se má budík opakovat. Tato možnost je k dispozici pouze při zapnutí funkce Repeat: On Alarm tone: pomocí levé a pravé naviga?ní klávesy lze vybrat tón budíku Classic je výchozí tón budíku Open Gallery umožňuje výběr tónu ze souborů v galerii telefonu Vertu Alarm Tones umožňuje výběr tónu ze seznamu Tone downloads umožňuje výběr a stažení tónu z webových stránek Snooze time-out: pomocí ČÍSELNÝCH kláves zadejte čas opakovaného buzení v minutách Zrušení budíku Zrušení budíku: 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Alarm clock» Turn alarm off. Zobrazí se zpráva potvrzující vypnutí budíku. Změna času buzení 1. Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu Menu» Alarm clock» Change alarm time. 2. Změňte čas buzení a uložte jej stisknutím klávesy OK. Vypnutí budíku Vypnutí znějícího budíku: 1. Po zaznění budíku stiskněte tlačítko Stop. 2. Pokud je telefon Vertu při zaznění budíku vypnutý, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete telefon zapnout. Stisknutím tlačítka Yes telefon zapnete; při stisknutí tlačítka No zůstane vypnutý. Tlačítko Ano nepoužívejte na místech, kde je použití bezdrátového telefonu zakázáno, ani tam, kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Aktivace funkce opakovaného buzení Aktivace funkce opakovaného buzení: 1. Po zaznění budíku stiskněte tlačítko Snooze. 2. Budík znovu zazní po uplynutí časového limitu pro opakované buzení, který jste zadali při nastavení budíku. 3. Necháte-li budík zvonit, bude znít přibližně jednu minutu a poté přejde do režimu opakovaného buzení. 57

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth rozhraní mobridge umožňuje plné ovládání handsfree mobilního telefonu prostřednictvím tlačítek na volantu ve

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X

Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Nastavení telefonu Alcatel One Touch 2001X Telefon Alcatel One Touch 2001X, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition)

Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Nastavení tabletu Samsung P605 Galaxy Note 10.1 (2014 edition) Tablet Samsung P605 Galaxy Note 10.1. (2014 edition), zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více