10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření"

Transkript

1 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému znázornění tříd a základům zapouzdření. Doba nutná k nastudování 2 2,5 hodiny 10.1 Rozhraní, implementace, signatura, kontrakt V úvodu tohoto bloku seznámíme s pojmy rozhraní, implementace, signatura a kontrakt. Pod pojmem rozhraní rozumíme množinu informací, které o sobě třída zveřejní (např. vše označené jako public). Vše, co nemá být zpřístupněno, tak označíme jako soukromé (tedy private). Pro příklad rozhraní tříd je možné nahlédnou do Java API Balíčky Při programování v jazyce Java se prakticky vždy používají balíčky (package). Balíčky umožňují organizovat větší projekty a členit programy na logické celky. Pomocí balíčky vytváříme tzv. jmenné prostory, přičemž v každém balíčku může být vždy jen jedna třída stejného názvu. Pokud chceme v programu mít dvě třídy (nebo i více tříd) se stejným názvem, tak je nutné každou z těchto tříd umístit do jiného balíčku. Z hlediska práce s balíčky můžeme říci, že se v zásadě jedná se o podobnou práci jako se složkami v operačním systému. Název balíčku také úzce souvisí s názvem třídy, neboť plný název třídy se skládá z uvedení balíčků a názvu třídy, např. třídy Math a String mají tyto plné názvy: java.lang.math java.lang.string Při využívání tříd z balíčků je nutné uvádět příkaz import. Import není nutné uvádět pro balíček java.lang. Při vytváření většího počtu tříd je vhodné přemýšlet nad uspořádáním tříd tak, aby byl program členěn na nějaké logické celky. KST/IZAPR - Základy programování blok 10, strana 1 (5) Michael Bažant

2 Pro předcházení konfliktů při volbě názvů balíčků je doporučeno používat doménové jméno v opačném pořadí (doménová jména jsou unikátní), např: import cz.upce.fei.izapr.matematika.matice; import cz.upce.fei.izapr.matematika.*; Pro bezproblémovou kompilaci zdrojových souborů je nutné, aby struktura balíčků odpovídala struktuře složek (adresářů) na disku. Pro umístění třídy do balíčku používáme příkaz package, který je vždy (pokud chceme třídu do nějakého balíčku zahrnout) na prvním řádku dané třídy. Příkaz package může být ve zdrojovém souboru třídy vždy pouze jeden, pokud deklarujeme v jednom souboru více tříd, tak tyto třídy musí být vždy v jednom balíčku Java API Java API (Application Programming Interface) zajišťuje klíčové funkce programovacího jazyka Java. Obsahuje celou řadu užitečných tříd (každá třída v Java API je umístěna v balíčku), které lze okamžitě použít ve vlastních aplikacích. Základní API je tak rozsáhlé, že by bylo nad rámec tohoto dokumentu uvádět bližší informace. Java API se pro jednotlivé verze jazyka může značně lišit Grafické znázornění tříd Pro názorné znázornění obsahu tříd a vazeb mezi třídami se používá jazyk UML (Unified Modeling Language). Tento jazyk je natolik rozsáhlý, že je obsahem jiného kurzu. My se v rámci tohoto kurzu seznámíme s úplnými základy tohoto jazyka, přičemž se omezíme pouze na ikonu třídy, asociační vazbu mezi třídami a dědičnost. Nejprve se podíváme na ikonu třídy viz Obrázek 1. Obrázek 1: Ikona třídy KST/IZAPR - Základy programování blok 10, strana 2 (5) Michael Bažant

3 V záhlaví ikony třídy je uveden název třídy, ve druhé části ikony třídy jsou uvedeny instanční proměnné třídy včetně datového typu a ve třetí části jsou uvedeny metody včetně návratové hodnoty metody. Podtržením jednotlivých prvků znázorňujeme skutečnost, že se jedná o statické proměnné, případně statické metody Přístupová práva V jazyce Java jsou k dispozici základní 4 přístupová práva: default - neuvádí se žádný modifikátor (bez klíčového slova), třída, data nebo metody jsou přístupné pouze v daném balíčku. Graficky znázorňujeme přístupové právo default pomocí symbolu ~. public - třída, data nebo metody jsou přístupné jakýmkoliv třídám v libovolném balíčku. Graficky znázorňujeme přístupové právo public pomocí symbolu +. private - data nebo metody jsou přístupné pouze v deklarující třídě. Graficky znázorňujeme přístupové právo private pomocí symbolu -. protected k bližším informacím o tomto modifikátoru bude uvedeno v části věnované dědičnosti. Graficky znázorňujeme přístupové právo protected pomocí symbolu #. U implicitního konstruktoru jsou přístupová práva vždy stejná jako přístupová práva třídy Základy zapouzdření Pod pojmem zapouzdření rozumíme zamezení přístupu k hodnotám atributů objektů (z důvodu bezpečnosti). Atributy objektů tedy označíme jako privátní a nebudou svému okolí k dispozici pro čtení ani zápis. Pokud je nutné zabezpečit přístup k privátním atributům objektů, tak se používají metody, v jejich tělech máme možnost omezit operace, které budou s daným atributem povolené a tedy bezpečné. Tato praktika je znázorněna na následujícím obrázku - Obrázek 2. Data patřící jednomu objektu jsou tedy skryta objektům dalším, přičemž důležité je mít informace o tom, jaké operace objekt může realizovat, nikoliv jak je realizuje (rozhraní vs. implementace). Skrývání informací (information hiding) zvyšuje stupeň nezávislosti, nezávislost modulů je důležitá pro výstavbu větších systémů a jejich údržbu. KST/IZAPR - Základy programování blok 10, strana 3 (5) Michael Bažant

4 Cílem zapouzdření je dosáhnout skrytí implementačních detailů třídy a nutit uživatele využívat rozhraní pro přístup k datům, což má za následek lepší údržbu zdrojového kódu. Mezi základní zásady tedy patří atributy tříd definovat privátní a pouze metody zamýšlené pro používání jinými třídami mají být veřejné (public). Obrázek 2: Ikona třídy s přístupovými právy Pokud bychom tento přístup neuplatňovali, mohlo by docházet k zadávaní neplatných dat do programů apod. viz Obrázek 3. Obrázek 3: Veřejné atributy objektu Příklad: d.den = 32; // neplatny den d.mesic = 2; d.den = 30; // mozne, ale spatne d.den = d.den + 1; // zadne overeni platnosti Otázky na procvičení 1. Jak znázorníme přístupová práva default v ikoně třídy? 2. Jak znázorníme statické metody v ikoně třídy? 3. Co znamená přístupové právo private? 4. K čemu slouží balíčky? 5. Jaký příkaz slouží pro definici balíčku? KST/IZAPR - Základy programování blok 10, strana 4 (5) Michael Bažant

5 Odkazy a další studijní prameny 1. Java API Java Tutorial - KST/IZAPR - Základy programování blok 10, strana 5 (5) Michael Bažant

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Diagram tříd (class diagram)

Diagram tříd (class diagram) Diagramy tříd 1 Diagram tříd (class diagram) Zobrazuje třídy v daném systému a vztahy mezi nimi Zobrazuje statický stav ukazuje vzájemné interakce, ale neukazuje co se při těchto interakcích děje Při znázornění

Více

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků.

2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. 2. Modelovací prostředky, UML, diagramy UML, jazyk OCL. CASE nástroje. Požadavky a jejich modelování. Trasovatelnost požadavků. (A7B36SIN) Modelovací prostředky Úvod Modelovací jazyk je umělý jazyk, který

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VLADIMÍR SKLENÁŘ VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění

Nejspíš první OOP jazyk, odvozený z Algolu. 1967 Systémy polymorfismus, dědění UML ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historie: - Programovací jazyky Simula 1962

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY. Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Počítačová podpora výuky matematiky, soustavy rovnic 2010 Jiří Kučera Anotace Pomocí vytvořené aplikace lze interaktivně

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více