Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví Modul 1B Průmyslové vzory Ochranné známky Chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (ZO) Doménová jména Jméno přednášejícího Místo a datum ip4inno 1

2 Projekt ip4inno vám přináší: Evropská komise, DG Enterprise & Industry Evropský patentový úřad 19 partnerů v konsorciu v prvním projektu ip4inno Tento konkrétní modul aktualizovali: s finanční podporou EK a EPO ip4inno 2

3 Odmítnutí odpovědnosti Tento školicí materiál se týká duševního vlastnictví a obchodních strategií pouze v obecné rovině. O tento školicí materiál byste se neměli opírat při rozhodování o konkrétních obchodních či právních záležitostech. Namísto toho je nutné vyžádat si odbornou radu, která vyhovuje daným okolnostem. ip4inno 3

4 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 4

5 Cíle pro dnešní den Cíle tohoto modulu: 1. Představit práva k DV, která tvoří průmyslové vzory, ochranné známky, zeměpisná označení, chráněná označení původu a doménová jména, včetně odpovědí na následující otázky: Co tato práva představují? Proč je potřebujete? Jak je získáte? 2. Probrat, proč je důležité mít strategii v oblasti DV. 3. Předvést, jak lze DV využít při ochraně inovací. ip4inno 5

6 Úvod do duševního vlastnictví Pod pojmem duševní vlastnictví (DV nebo práva k DV) se rozumí práva, která mají osoby k nehmotným aktivům, např. k výtvorům mysli, jako jsou: nápady myšlenky výtvory písemnosti výkresy ip4inno 6

7 Proč je DV důležité? Vy Ostatní Příležitost Riziko Vytvoříte DV, díky němuž přilákáte investice nebo získáte partnery. Získáte DV, které chrání vaše výrobky/služby/jméno proti napodobení. Strategie v oblasti DV Najdete silné partnery prostřednictvím průzkumu konkurenčního DV. Před uvedením výrobku se ujistíte o tom, že máte volnost působení, abyste zabránili porušení DV či nekalému užívání. ip4inno 7

8 Proč je DV důležité? DV umožňuje chránit tvořivost a jednoznačně určuje, kdo co vlastní. Na DV lze poskytnout licenci nebo je lze prodat. DV může být hlavním nástrojem při jednání, pomocí kterého lze uzavřít dohodu. DV přiláká investice. DV se v účtech společnosti objevuje jako aktivum, i když se ostatní části firmy dostanou do problémů. DV je zdrojem informací a znalostí. DV představuje příležitosti i rizika, jež lze využít nebo kterým je nutné se vyhnout klíčem je strategie. ip4inno 8

9 Mýtus DV je pouze pro velké společnosti Skutečnost MSP musí DV rozumět Většina MSP má DV, které si neuvědomuje seznamy zákazníků, vzory, loga, názvy značek atd. MSP musí vědět: o vlastním DV (aby je mohl využívat a chránit), o DV ostatních osob (aby se vyhnul jeho porušování). Některá odvětví díky DV vzkvétají. Díky DV může MSP přilákat investice nebo zájem o odkup firmy. Mezi tato odvětví patří např. biotechnologie či komunikace. ip4inno 9

10 Z čeho DV pochází? Nápady / myšlenky + Tvořivost: Vyřešení problému neobvyklým způsobem Aktiva duševního vlastnictví vynálezy umělecká díla písemnosti atd. Poznámka: Pomocí DV nelze chránit všechna aktiva duševního vlastnictví. ip4inno 10

11 Průmyslové vlastnictví Vynálezy Značky, loga Vzory Patenty, užitné vzory Zapsané ochranné známky Zapsané průmyslové vzory Toto jsou zapsaná práva. Původce vynálezu, tvůrce či autor vzoru nemá žádná práva, dokud neprovede zápis. Ostatní osoby mohou v rejstříku zkontrolovat, zda existují příslušná práva a kdo je vlastní. ip4inno 11

12 Duševní vlastnictví Vynálezy Značky, loga Vzory Patenty, užitné vzory Zapsané ochranné známky Zapsané průmyslové vzory Hudební, dramatická, literární a umělecká díla Databáze Dobrá pověst Vzory Autorské právo Právo k databázi Nezapsané ochr. známky Nezapsané prům. vzory Toto jsou nezapsaná práva existují od okamžiku, kdy bylo dílo vytvořeno. Bez rejstříku je objasnění vlastnictví obtížnější. Zapsaná a nezapsaná práva se společně označují jako duševní vlastnictví. ip4inno 12

13 Aktiva duševního vlastnictví Vynálezy Značky, loga Vzory Patenty, užitné vzory Zapsané ochr. známky Zapsané prům. vzory Hudební, dramatická, lit. a umělecká díla Databáze Dobrá pověst Vzory Autorské právo Práva k databázím Nezapsané ochr. známky Nezapsané prům. vzory Formální zapsaná a nezapsaná práva se společně s touto třetí skupinou soft IP označují jako aktiva duševního vlastnictví. Know-how Obchodní tajemství Důvěrné informace Omezující dohody Smlouvy o utajení ip4inno 13

14 image NOKIA Jeden výrobek mnoho práv k DV Zapsané průmyslové vzory na tvar telefonu Zapsaná ochranná známka NOKIA a spouštěcí tón Autorské právo software, vyzváněcí tóny a obrázky Patenty pro výrobu a provoz technologie; některé sdílené v rámci patentového společenství nebo využívané prostřednictvím křížové licence, jiné s výhradním užíváním Obchodní tajemství určité technické knowhow uchované ve firmě a nezveřejněné ip4inno 14

15 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 15

16 Co jsou průmyslové vzory? Průmyslové vzory chrání: Vnější vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající především ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM ) Průmyslové vzory nechrání: samotný výrobek technickou funkci výrobku rozlišovací schopnost označení Doba platnosti: Zapsané průmyslové vzory: 5 let, lze čtyřikrát obnovit => maximálně 25 let (Poznámka: Přihláška k zápisu musí být podána během 1 roku od zpřístupnění veřejnosti.) Nezapsané průmyslové vzory: 3 roky ip4inno 16

17 Příklad zapsaného průmyslového vzoru zavazadlo Samsonite IP Holdings Podáno a zapsáno 16. ledna 2006 Zveřejněno 4. dubna 2006 ip4inno 17

18 Příklad zapsaného průmyslového vzoru fotbalový míč Barilla G. e R. Fratelli Podáno a zapsáno 16. ledna 2006 Zveřejněno 7. března 2006 ip4inno 18

19 Zapsané vs. nezapsané průmyslové vzory Zapsaný Nezapsaný Nabízí výhradní práva na vzhled výrobku. Může zabránit konkurenci v kopírování bez ohledu na to, zda vytvořila svůj vzor nezávisle. Lze jej prodat nebo poskytnout licenci. Požadavky Novost Individuální povaha (nabízí originální vzhled) Může získat omezenou ochranu prostřednictvím práva k nezapsanému průmyslovému vzoru nebo autorského práva. Neposkytuje možnost zabránit ostatním ve výrobě podobného zboží prostřednictvím nezávislých výtvorů. ip4inno 19

20 Možnosti podání přihlášky průmyslového vzoru 1. Národní systém: Národní úřad: poskytuje národní ochranu. 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství: OHIM: poskytuje ochranu ve 27 členských státech EU. 3. Mezinárodní systém: Haagská dohoda: poskytuje ochranu ve členských státech dohody. ip4inno 20

21 1. Národní systém Přihlašovatel může podat přihlášku u každého národního úřadu (jednotlivých zemí), kde si přeje získat ochranu. Jde o snadný postup v případě podání přihlášky v jedné či dvou zemích. V případě podání přihlášky ve více zemích může jít o nákladný postup. Důvody: Poplatky za podání přihlášky Znásobené úsilí / neefektivnost Podání přihlášky ve více jazycích Vícero právních předpisů, více zástupců a větší administrativní zatížení Různé ceny, různé lhůty Podává-li přihlašovatel přihlášku ve více zemích, měl by zvážit podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství nebo mezinárodní přihlášky. ip4inno 21

22 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (1 ze 4) Jediná přihláška pro jednotnou ochranu průmyslového vzoru, která se vztahuje na 27 členských států Evropské unie. Doba platnosti 5 let, kterou lze obnovovat v pětiletých intervalech až na celkovou dobu 25 let. Rychlé, uživatelsky přívětivé a nákladově efektivní řízení: - jediná přihláška v libovolném z úředních jazyků EU - jedna sada poplatků v jediné měně - jeden soubor řízení u jednoho úřadu - přihlášku lze podat online Čím více průmyslových vzorů necháváte zapsat, tím je postup levnější pokud využijete hromadnou přihlášku. ip4inno 22

23 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (2 ze 4) Lhůta pro podání K dispozici je poshovovací lhůta až jeden rok po zpřístupnění vzoru veřejnosti (např. marketing). Pokud není přihláška v poshovovací lhůtě podána, vzor nadále nesplňuje požadavky na zapsaný průmyslový vzor Společenství. Zveřejnění lze odložit až o 30 měsíců. Vznik práv => datum podání přihlášky ip4inno 23

24 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (3 ze 4) Kdo může podat přihlášku? Každá fyzická či právnická osoba bez omezení na základě státní příslušnosti či státu, v němž byla zapsána do obchodního rejstříku. Kde, jak? Přihlášku lze podat online na adrese (nejlevnější možnost) nebo v papírové podobě přímo u úřadu OHIM, nebo prostřednictvím národních známkových úřadů zemí Evropské unie, nebo lze určit EU jako celek v případě zapsaného průmyslového vzoru Společenství při podání mezinárodní přihlášky prostřednictvím WIPO. Podmínky podání: Údaje určující totožnost přihlašovatele, vyobrazení vzoru vhodné k reprodukci, uvedení výrobků, v nichž bude průmyslový vzor ztělesněn nebo na nichž bude aplikován. ip4inno 24

25 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (4 ze 4) Výhody zapsaných průmyslových vzorů: Pro průmyslové vzory Společenství platí jediný právní systém, který nabízí silnou a jednotnou ochranu v celé Evropské unii. Zjednodušené formality Zapsaný průmyslový vzor přiznává svému majiteli výhradní právo užívat příslušný vzor a zabránit třetím osobám v užívání vzoru bez jeho souhlasu. ip4inno 25

26 3. Podání mezinárodní přihlášky Přihlášku lze podat u národního úřadu nebo u mezinárodního úřadu WIPO. Přihlášku lze podat elektronicky nebo v papírové podobě. Výhody Podání mezinárodní přihlášky jedna přihláška jeden jazyk jedna sada poplatků v jediné měně (švýcarské franky) stejný účinek, jako kdyby byl průmyslový vzor zapsán přímo u jednotlivých národních úřadů, ledaže národní úřad příslušné země zamítne ochranu ip4inno 26

27 Případová studie: Procter & Gamble vs. Reckitt Benckiser (1 ze 3) Zapsaný průmyslový vzor A - Procter & Gamble Průmyslový vzor B Reckitt Benckiser ip4inno 28

28 Případová studie: Procter & Gamble vs. Reckitt Benckiser (2 ze 3) Podobnosti: Oba vzory tvoří válcovitý rozprašovač s hlavicí a spouští. Odlišnosti: Estetická horní část má u obou nádob různý vzhled. Spor: Vzor využívaný společností P&G byl chráněn a komercializován jako první. Společnost P&G poté žalovala společnost Reckitt Benckiser, když ta zpřístupnila veřejnosti svoji verzi. Co myslíte, jak soud rozhodne? ip4inno 29

29 Případová studie: Procter & Gamble vs. Reckitt Benckiser (3 ze 3) Rozhodnutí: Nižší soud ve Velké Británii dospěl k názoru, že společnost Reckitt Benckiser porušila průmyslový vzor společnosti P&G. Společnost Reckitt Benckiser se odvolala. Odvolací soud rozhodnutí nižší instance zrušil a dospěl k názoru, že k porušení vzoru nedošlo. Uvedl přitom následující: ip4inno Dojem, který by získal informovaný [uživatel výrobku společnosti Reckitt Benckiser], se lišil od dojmu vyvolaného zapsaným průmyslovým vzorem. Podobnosti mezi oběma vzory byly příliš obecné na to, aby bylo možno s určitostí říci, že vyvolávají v informovaném uživateli stejný celkový dojem. Takový uživatel by naopak získal rozdílný celkový dojem. 30

30 Arsenal Football Club původní logo ip4inno nové logo

31 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 32

32 Co je ochranná známka? Ochranná známka je označení nebo kombinace označení, která slouží k rozlišení zboží či služeb jednoho podniku od zboží či služeb jiného podniku. Ochranná známka může být zapsaná nebo nezapsaná TM. Ochranná známka umožňuje spotřebitelům rozpoznat zboží a služby a rozhodnout se o nich na základě jejich pověsti a kvality. Doba platnosti: až 10 let, během doby platnosti lze ochrannou známku obnovit vždy na dalších 10 let. Jaké příklady ochranných známek vás napadají? ip4inno 33

33 Proč jsou ochranné známky důležité? Ochranné známky posilují rozpoznání značky. Ochranné známky brání ostatním osobám v: kopírování, napodobování, přisvojování si, padělání, klamání, či jiném parazitování na věrnosti značce či vnímání výrobku nebo společnosti. Ochranné známky generují příjmy (poskytnutím licence). ip4inno 34

34 Rozpoznání ochranných známek a značek Rozpoznání značky: Značka představuje soubor vjemů v mysli spotřebitele. ip4inno 35

35 ip4inno

36 Typy ochranných známek (1 ze 3) Slovo Adidas Logo Slovo spojené s logem Nescafé ip4inno 37

37 Typy ochranných známek (2 ze 3) Číslice nebo písmeno Tvar Slogan ip4inno 38

38 Typy ochranných známek (3 ze 3) Další a nové druhy ochranných známek Barvy nebo jejich kombinace (známka v barevném provedení) Všeobecně známá ochranná známka zvláštní zacházení Známka jakosti Kolektivní známka Zvuková známka Pohybová známka ip4inno 39

39 Třídění ochranných známek Ochranné známky musí uvádět třídu zboží či služeb, pro kterou se užívají označuje se to jako systém třídění ochranných známek. Tento systém umožňuje užívání stejného názvu pro různé nesouvisející zboží. Příklad: Značku Apple mohou užívat dvě různé společnosti, z nichž jedna prodává počítače a druhá poskytuje služby nákladní dopravy. ip4inno 40

40 Požadavky na ochrannou známku grafické vyobrazení distinktivní (jedinečná) nesmí být popisná nesmí být podobná ani shodná ip4inno 41

41 Stupnice rozlišovací schopnosti ochranných známek (1 ze 2) Čím je označení distinktivnější, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude zapsáno jako ochranná známka. Není distinktivní Vysoce distinktivní Druhová Není zapsána Popisná Sugestivní Je zapsána Fantazijní/ bez souvislosti ip4inno 42

42 Stupnice rozlišovací schopnosti ochranných známek (2 ze 2) Příklady APPLE pro ovoce Není distinktivní COMPUTERLAND pro počítačový obchod VISION CENTER pro obchod s optikou PLAYBOY pro pánský časopis 7-11 pro obchod otevřený od 7:00 do 23:00 hod. AMAZON a YAHOO! pro webové stránky GREY GOOSE pro vodku APPLE pro počítače Vysoce distinktivní Druhová Popisná Sugestivní Fantazijní/ bez souvislosti ip4inno 43

43 Rozlišovací schopnost ochranných známek: cvičení Je pravděpodobné, že tyto názvy získají status ochranné známky? Sure-shot (jistý zásah) pro pušku Moose (los) pro oblečení Banana Trucking (přeprava) The Biter (Zařezávač) pro řetězovou pilu ip4inno 44

44 Rozlišovací schopnost ochranných známek: cvičení Je pravděpodobné, že tyto názvy získají status ochranné známky? Sure-shot pro pušku X Moose pro oblečení Banana Trucking The Biter pro řetězovou pilu X ip4inno 45

45 Podobné/shodné ochranné známky (1 ze 2) Jsou-li dva výrobky nebo dvě služby podobné či shodné rozdílné Jejich ochranné známky nesmí být podobné ani shodné mohou být podobné či shodné Poznámka: Všeobecně známé ochranné známky mají širší rozsah ochrany. ip4inno 46

46 Podobné/shodné ochranné známky (2 ze 2) Napsáno Cool / Kool Vzhled Znění Pojem Cat&Fox / Katanfocks Star / Stern ip4inno 47

47 Podobné/shodné ochranné známky cvičení Jsou tyto ochranné známky podobné? 1. Lamictal / Lamisil 2. Poznámka: Toyota Geely 3. Microsoft / MikeRoweSoft ip4inno 48

48 Podobné/shodné ochranné známky cvičení Jsou tyto ochranné známky podobné? 1. Lamictal / Lamisil NE 2. Poznámka: Toyota Geely 3. Microsoft / MikeRoweSoft NE ANO ip4inno 49

49 Firmy by měly usilovat o silnou ochrannou známku. Silné známky jsou ty, které mají vysokou rozlišovací schopnost (např. fantazijní/bez souvislosti). Silné ochranné známky poskytují širší ochranu. Silné ochranné známky zajištují zboží či službám silnou identitu. Slabé známky jsou ty, které mají nižší rozlišovací schopnost (např. popisné nebo sugestivní). Není distinktivní Vysoce distinktivní Druhová Popisná Sugestivní Slabá Síla ochranné známky Fantazijní/bez souvislosti Silná ip4inno 52

50 Silné/slabé ochranné známky cvičení Očíslujte ochranné známky od nejsilnější po nejslabší. NEWS CORP VODAFONE UNILEVER ip4inno 53

51 Silné/slabé ochranné známky cvičení Očíslujte ochranné známky od nejsilnější po nejslabší. 5 NEWS CORP 4 VODAFONE UNILEVER 3 ip4inno 54

52 Jak lze zapsat ochrannou známku? 1. Národní systém: Národní známkový úřad: poskytuje národní ochranu. 2. Systém EU: OHIM: poskytuje ochranu ve 27 členských státech. 3. Mezinárodní systém: (nejprve je nutný zápis prostřednictvím národního úřadu nebo u úřadu OHIM) Madridský protokol: nabízí ochranu ve členských státech, které protokol podepsaly. ip4inno 55

53 Zvažte, které podání je pro vás nejvhodnější. Předtím, než učiníte rozhodnutí, měli byste zvážit několik otázek: 1. Na jakých trzích v současné době působíte? V jedné či dvou zemích EU? V mnoha zemích EU? V celé EU? V EU a na dalších trzích? 2. Na jakých trzích budete působit za 5 či 10 let? Budete potřebovat rozšířit zeměpisný rozsah ochrany? 3. Jaké náklady jsou spojeny s jednotlivými možnostmi a jak dlouho trvá provedení zápisu? ip4inno 56

54 1. Národní fáze Přihlašovatel může podat přihlášku u každého národního úřadu (jednotlivých zemí), kde si přeje získat ochranu. Jde o snadný postup v případě podání přihlášky v jedné či dvou zemích. V případě podání přihlášky ve více zemích může jít o nákladný postup. Důvody: Poplatky za podání přihlášky Neefektivnost / znásobené úsilí Podání přihlášky ve více jazycích Vícero právních předpisů, více zástupců a větší administrativní zatížení Různé ceny, různé lhůty Podává-li přihlašovatel přihlášku ve více zemích, měl by zvážit podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo mezinárodní přihlášky. ip4inno 57

55 2. Systém Evropské unie (1 ze 3) Ochranná známka Společenství (CTM- Community Trade Mark) byla vytvořena proto, aby společnosti působící na vnitřním trhu Evropské unie získaly jednoduchou, rychlou a nákladově efektivní ochranu svých známek. Centralizovaný systém poskytuje jednotnou ochranu ve všech 27 členských státech Evropské unie. Ochranné známky Společenství existují v EU souběžně s národní známkovou ochranou, nabízejí však následující výhody: - jediná přihláška v libovolném z úředních jazyků EU - jedna sada poplatků v jediné měně (EUR) - jeden soubor řízení u jednoho úřadu - přihlášku lze podat online ip4inno 58

56 2. Systém Evropské unie (2 ze 3) Poplatek za přihlášení CTM činí 900 EUR. Tato částka je nižší než konečné náklady spojené s podáním samostatných přihlášek u jednotlivých národních úřadů a nižší než náklady spojené s určením jednotlivých zemí EU při podání přihlášky prostřednictvím systému mezinárodního zápisu. Většina přihlášek CTM je zapsána do 6 měsíců. CTM poskytuje jednotnou ochranu, což znamená, že jde o systém všechno nebo nic : zapsaná CTM poskytuje ochranu v celé EU, pokud však značka nesplňuje požadavky kladené na CTM, budete muset zvolit národní nebo mezinárodní ochranu, případně obě. ip4inno 59

57 2. Systém Evropské unie (3 ze 3) Přihlášku lze podat online na adrese (nejlevnější možnost), případně poštou, faxem nebo osobně přímo u úřadu OHIM. Přihlášku ochranné známky Společenství lze rovněž podat prostřednictvím jednotlivých národních známkových úřadů Evropské unie nebo určením EU jako celku v případě ochranné známky Společenství při podání mezinárodní přihlášky prostřednictvím WIPO. ip4inno 60

58 3. Mezinárodní systém Mezinárodní přihlášku lze podat pouze tehdy, pokud již byla podána přihláška známky u národního známkového úřadu (označuje se jako úřad původu) nebo byla podána přihláška CTM. Mezi přihlašovatelem a smluvní stranou musí existovat spojitost. Mezinárodní přihlášku je třeba předložit mezinárodnímu úřadu (WIPO) prostřednictvím úřadu původu. Výhody ve srovnání s podáním národní přihlášky: Pomocí jediné přihlášky lze chránit ochranné známky v několika zemích. Postup je tedy: jednodušší, účinnější, nákladově efektivnější. ip4inno 61

59 Případová studie Viagra/Viagrene Obrázek nápoje Viagrene není k dispozici Pozadí případu Viagra vlastněná společností Pfizer je zapsaná ochranná známka pro lék pouze na předpis určený k léčbě poruchy erekce. Viagra se dodává ve tvaru typické modré tablety ve tvaru kosočtverce. Společnost Eurofood Link (UK) Ltd uvedla na trh modře zbarvený nápoj v plechovce s názvem Viagrene určený ke zvýšení sexuální vitality. Spor 1) Nápoj Viagrene využíval modrou barvu podobnou barvě tablet Viagra. 2) Plechovka měla na přední straně logo ve tvaru kosočtverce, které se tvarem podobalo dotyčné tabletě. 3) Oba výrobky zmiňovaly podobné účinky. ip4inno Co myslíte, jak soud rozhodne? 64

60 Případová studie Viagra/Viagrene Soudní rozhodnutí Soud dospěl k názoru, že ochranné známky jsou zaměnitelně podobné, protože: užívání známky Viagrene by bezpochyby spotřebitelům připomnělo známku Viagra, oba produkty údajně léčí stejné zdravotní problémy. ip4inno 65

61 Nijntje alias Miffy a Hello Kitty a její přátelé Nijntje Hello Kitty Cathy ip4inno

62 Průmyslové vzory a ochranné známky (1 ze 2) Jak podle vás průmyslové vzory a ochranné známky společně působí v obchodní činnosti? Mohou existovat ve stejném výrobku? Je důvod k odstupňování doby podání jejich přihlášek? ip4inno 69

63 Průmyslové vzory a ochranné známky (2 ze 2) Průmyslové vzory a ochranné známky mohou společně existovat ve stejném výrobku. Poskytují větší základ pro ochranu silnější ochrana / více důvodů pro podání žaloby v případě porušení práv. Příklad: Tento mobilní telefon ochránila společnost Nokia zapsaným průmyslovým vzorem (a v roce 2004 žalovala francouzskou společnost Sagem kvůli designu sluchátka). Mobilní telefon je způsobilý rovněž ke známkové ochraně. ip4inno 70

64 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 72

65 Co jsou chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (ZO) Používají se k označení původu zboží. Chráněné označení původu (CHOP): celý výrobek musí být tradičně a ZCELA vyprodukován (připraven, zpracován A vyroben) v konkrétním regionu, v důsledku čehož získá jedinečné vlastnosti. Zeměpisné označení (ZO): celý výrobek musí být tradičně a alespoň ČÁSTEČNĚ vyprodukován (připraven, zpracován NEBO vyroben) v konkrétním regionu, v důsledku čehož získá jedinečné vlastnosti. ip4inno 73

66 Příklady CHOP a ZO CHOP ZO Sopressa Darjeeling tea Parmigiano- Reggiano Lübeck Marzipan ip4inno 74

67 Co chrání CHOP a ZO? CHOP a ZO: informují spotřebitele o původu a kvalitě zboží, dokládají přísnou kontrolu výrobních fází, odlišují výrobky a lákají zákazníky k nákupu. Zboží, které nesplňuje požadavky na CHOP či ZO, nesmí být označeno jako pocházející z daného regionu, např. šumivá vína z Itálie či Kalifornie nesmí být označena jako šampaňské. ip4inno 75

68 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 81

69 Co je doménové jméno? Doménové jméno je nástroj, který uživatelům usnadňuje navigaci na internetu. Mění adresu internetového protokolu (např ) v jednodušší a uživatelsky přívětivější údaj (tj. doménové jméno). Například: Proč potřebujete doménové jméno? Registrací doménového jména zabráníte ostatním v tom, aby dané doménové jméno (obvykle spojené s názvem vaší společnosti či výrobku) zabrali pro sebe a používali k přesměrování uživatelů internetu na své webové stránky. ip4inno 82

70 Jak lze zaregistrovat internetová doména? Doménové jméno lze získat prostřednictvím registrátora (např. godaddy.com, enom.com, tucowsinc.com). Chcete-li zaregistrovat doménové jméno, musí být toto jméno dostupné. Dostupná doménová jména lze vyhledat prostřednictvím registrátora. Doménové jméno lze zaregistrovat až na deset let, registraci lze obnovovat. ip4inno 83

71 Jak se doménová jména využívají v obchodní činnosti? Registrace doménového jména nepřiznává jeho majiteli žádná práva k ochranným známkám. Zvažte registraci doménového jména pro název své společnosti, ale také pro názvy výrobků chráněných známkou, případně značek. Proveďte průzkum, abyste se ujistili, že pro výrobky nově uváděné na trh můžete získat práva k doménovým jménům. Společnosti běžně registrují doménová jména nejen pro název společnosti, ale také pro značky výrobků, např. společnost Unilever vlastní tato ip4inno doménová jména: unilever.com, becel.com, lipton.com atd. 84

72 Srovnání doménových jmen a ochranných známek Doménové jméno Uživatelsky přívětivá forma internetové adresy Ochranná známka Ochrana identifikátoru zboží či služby Zásada prvního přihlašovatele Celosvětově Nerelevantní V podstatě bez průzkumu Může obsahovat textové ochranné známky (názvy značek, slogany) Datum priority přihlášky Teritoriální rozsah ochrany Rozdělení do tříd zboží a služeb Průzkum a námitky Pro doménová jména lze získat ochrannou známku. ip4inno 86

73 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 87

74 DV v obchodní činnosti Firmy využívají DV k těmto účelům: nalezení partnerů, založení společných podniků poskytnutí licence k právům a získání příjmů získání konkurenční výhody na trhu obrana proti zlodějům či napodobovatelům vynalézání před konkurencí Jakou roli hraje DV v současné době ve vaší firmě? Jak by je bylo možné využít v budoucnu? ip4inno 88

75 Jaké je vaše prostředí, pokud jde o DV? Je důležité porozumět následujícím otázkám: Existuje v našem odvětví DV? Využívají DV naši konkurenti a jak? Jak bychom měli využívat DV? Jaký typ DV se hodí pro naše prostředí? Máme plán pro prosazování našeho DV? Otázky na něž se zaměřuje: Průzkum DV Strategie DV ip4inno 89

76 Průzkum DV (1 ze 2) Informace o DV jsou neocenitelným zdrojem průzkumových informací; velká část toho, co se objeví v literatuře věnované DV, se neobjevuje v akademických a technických časopisech Údaje jsou veřejně dostupné (např. Většina informací zveřejněných v patentech není chráněna a lze je tedy volně využívat. Informace o DV jsou rovněž zdrojem obchodních informací vedou k zákazníkům, dodavatelům a novým partnerům a rovněž upozorňují na vývoj dosažený konkurenty a na změny na trhu. Využívání informací o DV je zcela nezávislé na vlastnictví, licencování a prosazování DV. ip4inno 90

77 Databáze obsahuje přes 65 milionů dokumentů. ip4inno 91

78 Provádění rešerší na průmyslové vzory a ochranné známky prostřednictvím úřadu OHIM je snadné! ip4inno 92

79 Již zanedlouho bude možné prostřednictvím úřadu OHIM provádět i rešerše na národní ochranné známky. ip4inno

80 Průzkum DV (2 ze 2) Průzkum DV vám umožní porozumět tomu, jak se DV využívá ve vašem odvětví. Poznámka: Můžete čelit konkurenci na trhu a konkurenci v oblasti DV. Některý z vašich konkurentů například nemusí mít žádné DV, ale společnost z jiného průmyslového odvětví může podávat přihlášky patentů spadajících do vašeho oboru. Průzkum DV byste tedy měli provádět z více úhlů Průzkum na základě známých konkurentů (vyznají se v DV?) Průzkum v příslušném odvětví (odhalte nové konkurenty v oblasti DV) Průzkum na základě vlastního DV (zjistěte potenciální partnery či ip4inno porušovatele) 94

81 Pokročilý průzkum DV Průzkum DV lze využít i k pokročilejšímu průzkumu konkurence, např.: nalezení, případně prověření potenciálních partnerů nebo doplňkových značek, zjištění strategie konkurence v oblasti DV z jejích aktivit v této oblasti metodou zpětného inženýrství, monitorování aktivit hlavních konkurentů (předpovídání postupu konkurence, společnosti si například před uvedením výrobku na trh obvykle zajistí název značky, doménové jméno atd.), vývoj nového výrobku či služby, příprava na vstup na nový trh nebo do nové zeměpisné oblasti, hledání potenciálních zaměstnanců (inovativní technicky zaměřená osoba může vlastnit patenty či jiné DV). ip4inno 95

82 Průzkum DV slouží mnoha účelům Vy Ostatní Příležitost Nalezení příležitostí Pochopení, kterým směrem se vydávají ostatní, zjištění dostupného stavu techniky Riziko Prevence nebo snížení rizik Znalost toho, co chrání ostatní ip4inno 96

83 Co je strategie v oblasti DV? Strategie v oblasti DV začíná obchodními cíli a obchodními otázkami. rozhoduje, jak naplánujete využití DV za účelem podpory svých obchodních cílů. je utvářena vaší pozicí v oblasti DV a pozicí konkurentů. určuje vaše i konkurenční mezery a silné stránky v oblasti DV. ovlivňuje, jak získáte potenciální DV či jak o něj budete žádat, jak je ohodnotíte a o jaký typ ochrany budete žádat, až toto DV získáte. určuje, jak budete monitorovat a prosazovat své DV. je podporována interními postupy v oblasti DV. ip4inno 97

84 Proč je důležitá silná strategie v oblasti DV? Umožňuje firmám využívat DV systematicky a jednotně. Pomáhá řadit zdroje podle důležitosti, včetně času a finančních prostředků. Může snížit rizika. DV lze využít k nalezení partnerů, získání lepších podmínek ve smlouvě, poskytnutí licence za účelem získání příjmů atd. ip4inno 98

85 Co přispívá k silné strategii v oblasti DV? Její sladění s obchodní strategií Využívání více forem DV Udržování její aktuálnosti (pravidelné aktualizace a přehodnocení strategie za nezvyklých okolností) Její provádění! Jde o plán, který se má provádět, nikoli o zprávu, kterou lze založit do spisu. Zajistěte určení odpovědných osob a lhůt. Komunikace strategie v rámci celé společnosti To je důvod, proč ochrannou známku máme, a takto bychom ji měli využívat. Požádání o radu v případě potřeby ip4inno 99

86 Strategická otázka: Jaký dopad na nás má DV jiné osoby? Technologie, která již byla popsána ve zveřejněném patentu (nebo v jiném veřejném zdroji), nemůže být později předmětem evropského patentu. (Zveřejnění 18 měsíců po podání přihlášky!) Platné ochranné známky mohou představovat problém, pokud jsou jim vaše výrobky, logo či jméno podobné proveďte tedy rešerši na dostupnost známky. Nezapomínejte při opatřování zboží etiketami a jeho prodeji na CHOP/ZO. Řádná péče při nakládání s DV může vést k příležitostem (např. tam, kde ostatní nejsou) nebo potenciálním překážkám (např. tam, kde ostatní jsou). Prověřte, zda je osoba, která vám nabízí DV, jeho skutečným majitelem nebo získala od majitele DV příslušné oprávnění. Získejte od dodavatelů záruky, že se na jejich dílo nevztahuje DV třetí strany. ip4inno 100

87 Strategická otázka: Kdy je DV potřebné? Potřebujete DV? Máte inovace nebo firemní aktiva vyžadující ochranu? Stojí za vynaložení času a finančních prostředku na tuto ochranu? Příklad: Seznamy zákazníků Ano; Název klíčového produktu Ano; Nový vynález, který pravděpodobně nepřinese žádné příjmy nebo pouze okrajově souvisí s vaší obchodní činností Ne/možná Jaká je nejlepší forma ochrany DV? Budete prosazovat DV, které vlastníte? Pokud je pro vaši obchodní činnost klíčové, pak ano. Pokud ne, přehodnoťte ochranu. ip4inno 101

88 Strategická otázka: Motivace / předpoklady Jaký je účel získání DV? Je jím ochrana klíčového výrobku? Vyslání signálu trhu o síle vašeho výzkumu? Uvedení nové značky na trh? Jak získání DV zapadá do obchodních cílů? Až si odpovíte na otázku, proč DV chcete, budete schopni odpovědět na otázku, s pomocí jakých typů DV dosáhnete svých cílů. Buďte při hodnocení svého DV realisty. I když DV představuje významnou část hodnoty společnosti, někdy mají firmy pocit, že má vyšší hodnotu, než tomu ve skutečnosti je. Spočítejte objektivně, jak DV přispívá k vašemu výsledku hospodaření (v případě potřeby si obstarejte externí stanovisko). ip4inno 102

89 Strategická otázka: Komercializace prostřednictvím licence K DV lze licenci získat: někdo jiný možná vynalezl řešení, které potřebujete a které by vám ušetřilo úsilí. K DV lze licenci poskytnout: lze tak vytvářet partnerství. Nabyvatelé licence možná mají přístup na větší trhy (především tehdy, představuje-li váš vynález součást většího výrobku). Jaký typ licence? Výhradní (vynález nemůže využívat ani majitel patentu) Jediná (vynález může využívat majitel patentu) Nevýhradní (více nabyvatelů licence) Povinná; licence práva ip4inno 103

90 Strategická otázka: Prosazování Vedení soudních pří je velmi nákladné hledejte alternativní možnosti. Buďte si absolutně jisti úspěchem svého případu i když jsme již dříve viděli, že v některých případech je výsledek prostě nejistý. Mediace a rozhodčí řízení jsou důvěryhodné postupy, které mohou vést k řešením přizpůsobeným na míru. Prodejte licence, a to i za sníženou cenu; nabídněte doplňující know-how. ip4inno 104

91 Příklad provádění strategie v oblasti DV DV pomůže vytvořit příležitosti, např. ve farmaceutickém průmyslu firmy běžně poskytují licence k DV, aby se dostaly na další trhy. Amphocil je prostředek proti plísním, ke kterému vlastní práva společnost Three Rivers Pharmaceutical LLC (Pensylvánie, USA). V roce 2007 Patents oznámila londýnská Utility společnost Models GI Specialty European Pharma Ltd (SEP), že získala práva na distribuci prostředku Amphocil na území Německa, Francie a Itálie. Současně vlastní další distributoři práva na distribuci léku ve Švédsku, Rakousku a Portugalsku. V tomto případě umožňovala licence výrobu, distribuci a prodej léčiva s využitím stejné formulace, etiket, obchodní značky, vzoru lahvičky atd. ip4inno 105

92 Jak rozvinout strategii v oblasti DV: Přehled 1. Prověřte své aktuální obchodní cíle. 2. Převěřte své aktuální portfolio DV. 3. Určete, které typy ochrany DV pomohou dosáhnout aktuálních obchodních cílů. 4. Prověřte DV konkurentů a jejich strategie v oblasti DV. 5. Odhalte mezery v ochraně vlastního DV, které musíte vyplnit, a mezery v ochraně DV konkurentů, kterých můžete využít. 6. Zachyťte DV, které již existuje ve vaší společnosti. 7. Prověřte potenciální DV a zjistěte, zda splňuje vaše obchodní potřeby. Pokud ano, zvažte vhodný typ DV a podání žádosti o ochranu. Pokud ne, zvažte vytvoření DV, které vaše obchodní potřeby splňuje, nebo získání externího DV. 8. Zaveďte interní procesy, které umožní opakování kroků 1 až 7 podle potřeby. ip4inno 106

93 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 107

94 Případová studie: Walkydog vs. K-9 Bike Jogger Společnost Bice (Itálie) prodává na internetu výrobek Walkydog (připojovací zařízení k vodítku na psy pro použití na jízdním kole) na adrese walkydog.com (zaregistrováno 11. září 2002). Dne 27. října 2003 se stala firma Intelli- Pet distributorem výrobku Walkydog na území USA a zaregistrovala doménové jméno walkydogusa.com. Společnost Camon získala společnost Bice a zrušila distribuční práva firmy Intelli-Pet. Firma Intelli-Pet začala prodávat podobné zařízení pod značkou K-9 Bike Jogger prostřednictvím doménového jména walkydogusa.com. Společnost Camon podala přihlášku k zápisu ochranné známky Walkydog u USPTO a v říjnu 2009 jí byla ochranná známka přiznána. Společnost Camon obvinila firmu Intelli- Pet z porušení ochranné známky Walkydog, avšak firma Intelli-Pet nadále používá doménové jméno walkydogusa.com ip4inno 108

95 Případová studie: Walkydog vs. K-9 Bike Jogger Žaloba Společnost Camon žalovala firmu Intelli- Pet a argumentovala přitom následovně: Doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelně podobná. Firma Intelli-Pet nemá ve vztahu k tomuto doménovému jménu žádná práva či oprávněné zájmy. Firma Intelli-Pet využívá toto doménové jméno ve zlé víře. Co myslíte, jak soud rozhodne? ip4inno 109

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení 15. 5. 2012 Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení Ing. Veronika Horilová PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Duševní vlastnictví Předměty autorského práva Předměty průmyslového vlastnictví

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou duševního vlastnictví ve vědeckovýzkumných projektech se speciálním zaměřením na projekty EU. Probírá

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov18.-20. května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Příručka. Ochrana duševního vlastnictví

Příručka. Ochrana duševního vlastnictví Příručka Ochrana duševního vlastnictví str. 3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ OBSAH 1. Úvod 2 2. Systém ochrany duševního vlastnictví v České republice 2 3. Mezinárodní spolupráce 2 4. Význam ochrany průmyslového

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Práva průmyslová V. OCHRANNÉ ZNÁMKY. Resumé. Resumé. Právní úprava. Právní úprava. Práva průmyslová_5. Vladimír Smejkal, VŠFS v Praze 1

Práva průmyslová V. OCHRANNÉ ZNÁMKY. Resumé. Resumé. Právní úprava. Právní úprava. Práva průmyslová_5. Vladimír Smejkal, VŠFS v Praze 1 Práva průmyslová V. OCHRANNÉ ZNÁMKY Resumé Ochrannou známkou je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015

Brand a jeho ochrana. Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík. 30. září 2015 Brand a jeho ochrana Mgr. Jiří Černý Mgr. Michaela Křížková Mgr. Martin Švehlík 30. září 2015 Obsah I. Brand z právního hlediska III. Domény a doménové spory 1. Co je to brand 2. Brand z právního hlediska

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví Právo duševního Organizační záležitosti Prof. Vladimír Smejkal rektor VŠFS soudní znalec člen Legislativní rady vlády Způsob výuky Prezentace & literatura Vzhledem k rozsahu látky a možnostem výuky na

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Jednotný evropský patent

Jednotný evropský patent Speciální analýzy Duben 2013 Jednotný evropský patent Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Snídaňové diskusní setkání

Snídaňové diskusní setkání Snídaňové diskusní setkání Ochrana duševního vlastnictví v korporaci správně a efektivně 28. ledna 2015 Obsah prezentace II. II. I. Software a zaměstnanecké dílo 1. Právní prameny upravující počítačový

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs Konsorcium projektu IPeuropAware, spolufinancované Evropskou komisí v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP a řízené výkonnou agenturou EACI připravilo příručky o právech duševního

Více

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Vaše budoucnost Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Program výměny baterií Synergy Program výměny baterií Ulehčení výměny baterií pro naše partnery

Více

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol

Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu. Tomáš Gongol Praxe rozhodčího soudu při rozhodování sporů o domény.eu Tomáš Gongol Počet sporů Počet ADR.eu v jednotlivých letech 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013**

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo

Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Základní údaje o zemi: Polsko (PL) 1. Struktura DIČ Formát Vysvětlení Poznámka 99999999999 11 číslic číslo PESEL 9999999999 10 číslic daňové identifikační číslo 2. Popis

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany

Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru. Rozsah ochrany Odůvodnění návrhu na výmaz průmyslového vzoru Rozsah ochrany Posouzení rozsahu ochrany průmyslového vzoru může být problematické. Ze zkušenosti víme, že veřejnost často přisuzuje průmyslovým vzorům rozsah

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Přehled Země: Česká republika Odvětví: Výroba, prodej Profil zákazníka Společnost HAWLE

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Struktura univerzity Vzdělávací jednotky Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta aplikované

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více