Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví"

Transkript

1 Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví Modul 1B Průmyslové vzory Ochranné známky Chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (ZO) Doménová jména Jméno přednášejícího Místo a datum ip4inno 1

2 Projekt ip4inno vám přináší: Evropská komise, DG Enterprise & Industry Evropský patentový úřad 19 partnerů v konsorciu v prvním projektu ip4inno Tento konkrétní modul aktualizovali: s finanční podporou EK a EPO ip4inno 2

3 Odmítnutí odpovědnosti Tento školicí materiál se týká duševního vlastnictví a obchodních strategií pouze v obecné rovině. O tento školicí materiál byste se neměli opírat při rozhodování o konkrétních obchodních či právních záležitostech. Namísto toho je nutné vyžádat si odbornou radu, která vyhovuje daným okolnostem. ip4inno 3

4 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 4

5 Cíle pro dnešní den Cíle tohoto modulu: 1. Představit práva k DV, která tvoří průmyslové vzory, ochranné známky, zeměpisná označení, chráněná označení původu a doménová jména, včetně odpovědí na následující otázky: Co tato práva představují? Proč je potřebujete? Jak je získáte? 2. Probrat, proč je důležité mít strategii v oblasti DV. 3. Předvést, jak lze DV využít při ochraně inovací. ip4inno 5

6 Úvod do duševního vlastnictví Pod pojmem duševní vlastnictví (DV nebo práva k DV) se rozumí práva, která mají osoby k nehmotným aktivům, např. k výtvorům mysli, jako jsou: nápady myšlenky výtvory písemnosti výkresy ip4inno 6

7 Proč je DV důležité? Vy Ostatní Příležitost Riziko Vytvoříte DV, díky němuž přilákáte investice nebo získáte partnery. Získáte DV, které chrání vaše výrobky/služby/jméno proti napodobení. Strategie v oblasti DV Najdete silné partnery prostřednictvím průzkumu konkurenčního DV. Před uvedením výrobku se ujistíte o tom, že máte volnost působení, abyste zabránili porušení DV či nekalému užívání. ip4inno 7

8 Proč je DV důležité? DV umožňuje chránit tvořivost a jednoznačně určuje, kdo co vlastní. Na DV lze poskytnout licenci nebo je lze prodat. DV může být hlavním nástrojem při jednání, pomocí kterého lze uzavřít dohodu. DV přiláká investice. DV se v účtech společnosti objevuje jako aktivum, i když se ostatní části firmy dostanou do problémů. DV je zdrojem informací a znalostí. DV představuje příležitosti i rizika, jež lze využít nebo kterým je nutné se vyhnout klíčem je strategie. ip4inno 8

9 Mýtus DV je pouze pro velké společnosti Skutečnost MSP musí DV rozumět Většina MSP má DV, které si neuvědomuje seznamy zákazníků, vzory, loga, názvy značek atd. MSP musí vědět: o vlastním DV (aby je mohl využívat a chránit), o DV ostatních osob (aby se vyhnul jeho porušování). Některá odvětví díky DV vzkvétají. Díky DV může MSP přilákat investice nebo zájem o odkup firmy. Mezi tato odvětví patří např. biotechnologie či komunikace. ip4inno 9

10 Z čeho DV pochází? Nápady / myšlenky + Tvořivost: Vyřešení problému neobvyklým způsobem Aktiva duševního vlastnictví vynálezy umělecká díla písemnosti atd. Poznámka: Pomocí DV nelze chránit všechna aktiva duševního vlastnictví. ip4inno 10

11 Průmyslové vlastnictví Vynálezy Značky, loga Vzory Patenty, užitné vzory Zapsané ochranné známky Zapsané průmyslové vzory Toto jsou zapsaná práva. Původce vynálezu, tvůrce či autor vzoru nemá žádná práva, dokud neprovede zápis. Ostatní osoby mohou v rejstříku zkontrolovat, zda existují příslušná práva a kdo je vlastní. ip4inno 11

12 Duševní vlastnictví Vynálezy Značky, loga Vzory Patenty, užitné vzory Zapsané ochranné známky Zapsané průmyslové vzory Hudební, dramatická, literární a umělecká díla Databáze Dobrá pověst Vzory Autorské právo Právo k databázi Nezapsané ochr. známky Nezapsané prům. vzory Toto jsou nezapsaná práva existují od okamžiku, kdy bylo dílo vytvořeno. Bez rejstříku je objasnění vlastnictví obtížnější. Zapsaná a nezapsaná práva se společně označují jako duševní vlastnictví. ip4inno 12

13 Aktiva duševního vlastnictví Vynálezy Značky, loga Vzory Patenty, užitné vzory Zapsané ochr. známky Zapsané prům. vzory Hudební, dramatická, lit. a umělecká díla Databáze Dobrá pověst Vzory Autorské právo Práva k databázím Nezapsané ochr. známky Nezapsané prům. vzory Formální zapsaná a nezapsaná práva se společně s touto třetí skupinou soft IP označují jako aktiva duševního vlastnictví. Know-how Obchodní tajemství Důvěrné informace Omezující dohody Smlouvy o utajení ip4inno 13

14 image NOKIA Jeden výrobek mnoho práv k DV Zapsané průmyslové vzory na tvar telefonu Zapsaná ochranná známka NOKIA a spouštěcí tón Autorské právo software, vyzváněcí tóny a obrázky Patenty pro výrobu a provoz technologie; některé sdílené v rámci patentového společenství nebo využívané prostřednictvím křížové licence, jiné s výhradním užíváním Obchodní tajemství určité technické knowhow uchované ve firmě a nezveřejněné ip4inno 14

15 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 15

16 Co jsou průmyslové vzory? Průmyslové vzory chrání: Vnější vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající především ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM ) Průmyslové vzory nechrání: samotný výrobek technickou funkci výrobku rozlišovací schopnost označení Doba platnosti: Zapsané průmyslové vzory: 5 let, lze čtyřikrát obnovit => maximálně 25 let (Poznámka: Přihláška k zápisu musí být podána během 1 roku od zpřístupnění veřejnosti.) Nezapsané průmyslové vzory: 3 roky ip4inno 16

17 Příklad zapsaného průmyslového vzoru zavazadlo Samsonite IP Holdings Podáno a zapsáno 16. ledna 2006 Zveřejněno 4. dubna 2006 ip4inno 17

18 Příklad zapsaného průmyslového vzoru fotbalový míč Barilla G. e R. Fratelli Podáno a zapsáno 16. ledna 2006 Zveřejněno 7. března 2006 ip4inno 18

19 Zapsané vs. nezapsané průmyslové vzory Zapsaný Nezapsaný Nabízí výhradní práva na vzhled výrobku. Může zabránit konkurenci v kopírování bez ohledu na to, zda vytvořila svůj vzor nezávisle. Lze jej prodat nebo poskytnout licenci. Požadavky Novost Individuální povaha (nabízí originální vzhled) Může získat omezenou ochranu prostřednictvím práva k nezapsanému průmyslovému vzoru nebo autorského práva. Neposkytuje možnost zabránit ostatním ve výrobě podobného zboží prostřednictvím nezávislých výtvorů. ip4inno 19

20 Možnosti podání přihlášky průmyslového vzoru 1. Národní systém: Národní úřad: poskytuje národní ochranu. 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství: OHIM: poskytuje ochranu ve 27 členských státech EU. 3. Mezinárodní systém: Haagská dohoda: poskytuje ochranu ve členských státech dohody. ip4inno 20

21 1. Národní systém Přihlašovatel může podat přihlášku u každého národního úřadu (jednotlivých zemí), kde si přeje získat ochranu. Jde o snadný postup v případě podání přihlášky v jedné či dvou zemích. V případě podání přihlášky ve více zemích může jít o nákladný postup. Důvody: Poplatky za podání přihlášky Znásobené úsilí / neefektivnost Podání přihlášky ve více jazycích Vícero právních předpisů, více zástupců a větší administrativní zatížení Různé ceny, různé lhůty Podává-li přihlašovatel přihlášku ve více zemích, měl by zvážit podání přihlášky průmyslového vzoru Společenství nebo mezinárodní přihlášky. ip4inno 21

22 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (1 ze 4) Jediná přihláška pro jednotnou ochranu průmyslového vzoru, která se vztahuje na 27 členských států Evropské unie. Doba platnosti 5 let, kterou lze obnovovat v pětiletých intervalech až na celkovou dobu 25 let. Rychlé, uživatelsky přívětivé a nákladově efektivní řízení: - jediná přihláška v libovolném z úředních jazyků EU - jedna sada poplatků v jediné měně - jeden soubor řízení u jednoho úřadu - přihlášku lze podat online Čím více průmyslových vzorů necháváte zapsat, tím je postup levnější pokud využijete hromadnou přihlášku. ip4inno 22

23 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (2 ze 4) Lhůta pro podání K dispozici je poshovovací lhůta až jeden rok po zpřístupnění vzoru veřejnosti (např. marketing). Pokud není přihláška v poshovovací lhůtě podána, vzor nadále nesplňuje požadavky na zapsaný průmyslový vzor Společenství. Zveřejnění lze odložit až o 30 měsíců. Vznik práv => datum podání přihlášky ip4inno 23

24 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (3 ze 4) Kdo může podat přihlášku? Každá fyzická či právnická osoba bez omezení na základě státní příslušnosti či státu, v němž byla zapsána do obchodního rejstříku. Kde, jak? Přihlášku lze podat online na adrese (nejlevnější možnost) nebo v papírové podobě přímo u úřadu OHIM, nebo prostřednictvím národních známkových úřadů zemí Evropské unie, nebo lze určit EU jako celek v případě zapsaného průmyslového vzoru Společenství při podání mezinárodní přihlášky prostřednictvím WIPO. Podmínky podání: Údaje určující totožnost přihlašovatele, vyobrazení vzoru vhodné k reprodukci, uvedení výrobků, v nichž bude průmyslový vzor ztělesněn nebo na nichž bude aplikován. ip4inno 24

25 2. Zapsané průmyslové vzory Společenství (4 ze 4) Výhody zapsaných průmyslových vzorů: Pro průmyslové vzory Společenství platí jediný právní systém, který nabízí silnou a jednotnou ochranu v celé Evropské unii. Zjednodušené formality Zapsaný průmyslový vzor přiznává svému majiteli výhradní právo užívat příslušný vzor a zabránit třetím osobám v užívání vzoru bez jeho souhlasu. ip4inno 25

26 3. Podání mezinárodní přihlášky Přihlášku lze podat u národního úřadu nebo u mezinárodního úřadu WIPO. Přihlášku lze podat elektronicky nebo v papírové podobě. Výhody Podání mezinárodní přihlášky jedna přihláška jeden jazyk jedna sada poplatků v jediné měně (švýcarské franky) stejný účinek, jako kdyby byl průmyslový vzor zapsán přímo u jednotlivých národních úřadů, ledaže národní úřad příslušné země zamítne ochranu ip4inno 26

27 Případová studie: Procter & Gamble vs. Reckitt Benckiser (1 ze 3) Zapsaný průmyslový vzor A - Procter & Gamble Průmyslový vzor B Reckitt Benckiser ip4inno 28

28 Případová studie: Procter & Gamble vs. Reckitt Benckiser (2 ze 3) Podobnosti: Oba vzory tvoří válcovitý rozprašovač s hlavicí a spouští. Odlišnosti: Estetická horní část má u obou nádob různý vzhled. Spor: Vzor využívaný společností P&G byl chráněn a komercializován jako první. Společnost P&G poté žalovala společnost Reckitt Benckiser, když ta zpřístupnila veřejnosti svoji verzi. Co myslíte, jak soud rozhodne? ip4inno 29

29 Případová studie: Procter & Gamble vs. Reckitt Benckiser (3 ze 3) Rozhodnutí: Nižší soud ve Velké Británii dospěl k názoru, že společnost Reckitt Benckiser porušila průmyslový vzor společnosti P&G. Společnost Reckitt Benckiser se odvolala. Odvolací soud rozhodnutí nižší instance zrušil a dospěl k názoru, že k porušení vzoru nedošlo. Uvedl přitom následující: ip4inno Dojem, který by získal informovaný [uživatel výrobku společnosti Reckitt Benckiser], se lišil od dojmu vyvolaného zapsaným průmyslovým vzorem. Podobnosti mezi oběma vzory byly příliš obecné na to, aby bylo možno s určitostí říci, že vyvolávají v informovaném uživateli stejný celkový dojem. Takový uživatel by naopak získal rozdílný celkový dojem. 30

30 Arsenal Football Club původní logo ip4inno nové logo

31 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 32

32 Co je ochranná známka? Ochranná známka je označení nebo kombinace označení, která slouží k rozlišení zboží či služeb jednoho podniku od zboží či služeb jiného podniku. Ochranná známka může být zapsaná nebo nezapsaná TM. Ochranná známka umožňuje spotřebitelům rozpoznat zboží a služby a rozhodnout se o nich na základě jejich pověsti a kvality. Doba platnosti: až 10 let, během doby platnosti lze ochrannou známku obnovit vždy na dalších 10 let. Jaké příklady ochranných známek vás napadají? ip4inno 33

33 Proč jsou ochranné známky důležité? Ochranné známky posilují rozpoznání značky. Ochranné známky brání ostatním osobám v: kopírování, napodobování, přisvojování si, padělání, klamání, či jiném parazitování na věrnosti značce či vnímání výrobku nebo společnosti. Ochranné známky generují příjmy (poskytnutím licence). ip4inno 34

34 Rozpoznání ochranných známek a značek Rozpoznání značky: Značka představuje soubor vjemů v mysli spotřebitele. ip4inno 35

35 ip4inno

36 Typy ochranných známek (1 ze 3) Slovo Adidas Logo Slovo spojené s logem Nescafé ip4inno 37

37 Typy ochranných známek (2 ze 3) Číslice nebo písmeno Tvar Slogan ip4inno 38

38 Typy ochranných známek (3 ze 3) Další a nové druhy ochranných známek Barvy nebo jejich kombinace (známka v barevném provedení) Všeobecně známá ochranná známka zvláštní zacházení Známka jakosti Kolektivní známka Zvuková známka Pohybová známka ip4inno 39

39 Třídění ochranných známek Ochranné známky musí uvádět třídu zboží či služeb, pro kterou se užívají označuje se to jako systém třídění ochranných známek. Tento systém umožňuje užívání stejného názvu pro různé nesouvisející zboží. Příklad: Značku Apple mohou užívat dvě různé společnosti, z nichž jedna prodává počítače a druhá poskytuje služby nákladní dopravy. ip4inno 40

40 Požadavky na ochrannou známku grafické vyobrazení distinktivní (jedinečná) nesmí být popisná nesmí být podobná ani shodná ip4inno 41

41 Stupnice rozlišovací schopnosti ochranných známek (1 ze 2) Čím je označení distinktivnější, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude zapsáno jako ochranná známka. Není distinktivní Vysoce distinktivní Druhová Není zapsána Popisná Sugestivní Je zapsána Fantazijní/ bez souvislosti ip4inno 42

42 Stupnice rozlišovací schopnosti ochranných známek (2 ze 2) Příklady APPLE pro ovoce Není distinktivní COMPUTERLAND pro počítačový obchod VISION CENTER pro obchod s optikou PLAYBOY pro pánský časopis 7-11 pro obchod otevřený od 7:00 do 23:00 hod. AMAZON a YAHOO! pro webové stránky GREY GOOSE pro vodku APPLE pro počítače Vysoce distinktivní Druhová Popisná Sugestivní Fantazijní/ bez souvislosti ip4inno 43

43 Rozlišovací schopnost ochranných známek: cvičení Je pravděpodobné, že tyto názvy získají status ochranné známky? Sure-shot (jistý zásah) pro pušku Moose (los) pro oblečení Banana Trucking (přeprava) The Biter (Zařezávač) pro řetězovou pilu ip4inno 44

44 Rozlišovací schopnost ochranných známek: cvičení Je pravděpodobné, že tyto názvy získají status ochranné známky? Sure-shot pro pušku X Moose pro oblečení Banana Trucking The Biter pro řetězovou pilu X ip4inno 45

45 Podobné/shodné ochranné známky (1 ze 2) Jsou-li dva výrobky nebo dvě služby podobné či shodné rozdílné Jejich ochranné známky nesmí být podobné ani shodné mohou být podobné či shodné Poznámka: Všeobecně známé ochranné známky mají širší rozsah ochrany. ip4inno 46

46 Podobné/shodné ochranné známky (2 ze 2) Napsáno Cool / Kool Vzhled Znění Pojem Cat&Fox / Katanfocks Star / Stern ip4inno 47

47 Podobné/shodné ochranné známky cvičení Jsou tyto ochranné známky podobné? 1. Lamictal / Lamisil 2. Poznámka: Toyota Geely 3. Microsoft / MikeRoweSoft ip4inno 48

48 Podobné/shodné ochranné známky cvičení Jsou tyto ochranné známky podobné? 1. Lamictal / Lamisil NE 2. Poznámka: Toyota Geely 3. Microsoft / MikeRoweSoft NE ANO ip4inno 49

49 Firmy by měly usilovat o silnou ochrannou známku. Silné známky jsou ty, které mají vysokou rozlišovací schopnost (např. fantazijní/bez souvislosti). Silné ochranné známky poskytují širší ochranu. Silné ochranné známky zajištují zboží či službám silnou identitu. Slabé známky jsou ty, které mají nižší rozlišovací schopnost (např. popisné nebo sugestivní). Není distinktivní Vysoce distinktivní Druhová Popisná Sugestivní Slabá Síla ochranné známky Fantazijní/bez souvislosti Silná ip4inno 52

50 Silné/slabé ochranné známky cvičení Očíslujte ochranné známky od nejsilnější po nejslabší. NEWS CORP VODAFONE UNILEVER ip4inno 53

51 Silné/slabé ochranné známky cvičení Očíslujte ochranné známky od nejsilnější po nejslabší. 5 NEWS CORP 4 VODAFONE UNILEVER 3 ip4inno 54

52 Jak lze zapsat ochrannou známku? 1. Národní systém: Národní známkový úřad: poskytuje národní ochranu. 2. Systém EU: OHIM: poskytuje ochranu ve 27 členských státech. 3. Mezinárodní systém: (nejprve je nutný zápis prostřednictvím národního úřadu nebo u úřadu OHIM) Madridský protokol: nabízí ochranu ve členských státech, které protokol podepsaly. ip4inno 55

53 Zvažte, které podání je pro vás nejvhodnější. Předtím, než učiníte rozhodnutí, měli byste zvážit několik otázek: 1. Na jakých trzích v současné době působíte? V jedné či dvou zemích EU? V mnoha zemích EU? V celé EU? V EU a na dalších trzích? 2. Na jakých trzích budete působit za 5 či 10 let? Budete potřebovat rozšířit zeměpisný rozsah ochrany? 3. Jaké náklady jsou spojeny s jednotlivými možnostmi a jak dlouho trvá provedení zápisu? ip4inno 56

54 1. Národní fáze Přihlašovatel může podat přihlášku u každého národního úřadu (jednotlivých zemí), kde si přeje získat ochranu. Jde o snadný postup v případě podání přihlášky v jedné či dvou zemích. V případě podání přihlášky ve více zemích může jít o nákladný postup. Důvody: Poplatky za podání přihlášky Neefektivnost / znásobené úsilí Podání přihlášky ve více jazycích Vícero právních předpisů, více zástupců a větší administrativní zatížení Různé ceny, různé lhůty Podává-li přihlašovatel přihlášku ve více zemích, měl by zvážit podání přihlášky ochranné známky Společenství nebo mezinárodní přihlášky. ip4inno 57

55 2. Systém Evropské unie (1 ze 3) Ochranná známka Společenství (CTM- Community Trade Mark) byla vytvořena proto, aby společnosti působící na vnitřním trhu Evropské unie získaly jednoduchou, rychlou a nákladově efektivní ochranu svých známek. Centralizovaný systém poskytuje jednotnou ochranu ve všech 27 členských státech Evropské unie. Ochranné známky Společenství existují v EU souběžně s národní známkovou ochranou, nabízejí však následující výhody: - jediná přihláška v libovolném z úředních jazyků EU - jedna sada poplatků v jediné měně (EUR) - jeden soubor řízení u jednoho úřadu - přihlášku lze podat online ip4inno 58

56 2. Systém Evropské unie (2 ze 3) Poplatek za přihlášení CTM činí 900 EUR. Tato částka je nižší než konečné náklady spojené s podáním samostatných přihlášek u jednotlivých národních úřadů a nižší než náklady spojené s určením jednotlivých zemí EU při podání přihlášky prostřednictvím systému mezinárodního zápisu. Většina přihlášek CTM je zapsána do 6 měsíců. CTM poskytuje jednotnou ochranu, což znamená, že jde o systém všechno nebo nic : zapsaná CTM poskytuje ochranu v celé EU, pokud však značka nesplňuje požadavky kladené na CTM, budete muset zvolit národní nebo mezinárodní ochranu, případně obě. ip4inno 59

57 2. Systém Evropské unie (3 ze 3) Přihlášku lze podat online na adrese (nejlevnější možnost), případně poštou, faxem nebo osobně přímo u úřadu OHIM. Přihlášku ochranné známky Společenství lze rovněž podat prostřednictvím jednotlivých národních známkových úřadů Evropské unie nebo určením EU jako celku v případě ochranné známky Společenství při podání mezinárodní přihlášky prostřednictvím WIPO. ip4inno 60

58 3. Mezinárodní systém Mezinárodní přihlášku lze podat pouze tehdy, pokud již byla podána přihláška známky u národního známkového úřadu (označuje se jako úřad původu) nebo byla podána přihláška CTM. Mezi přihlašovatelem a smluvní stranou musí existovat spojitost. Mezinárodní přihlášku je třeba předložit mezinárodnímu úřadu (WIPO) prostřednictvím úřadu původu. Výhody ve srovnání s podáním národní přihlášky: Pomocí jediné přihlášky lze chránit ochranné známky v několika zemích. Postup je tedy: jednodušší, účinnější, nákladově efektivnější. ip4inno 61

59 Případová studie Viagra/Viagrene Obrázek nápoje Viagrene není k dispozici Pozadí případu Viagra vlastněná společností Pfizer je zapsaná ochranná známka pro lék pouze na předpis určený k léčbě poruchy erekce. Viagra se dodává ve tvaru typické modré tablety ve tvaru kosočtverce. Společnost Eurofood Link (UK) Ltd uvedla na trh modře zbarvený nápoj v plechovce s názvem Viagrene určený ke zvýšení sexuální vitality. Spor 1) Nápoj Viagrene využíval modrou barvu podobnou barvě tablet Viagra. 2) Plechovka měla na přední straně logo ve tvaru kosočtverce, které se tvarem podobalo dotyčné tabletě. 3) Oba výrobky zmiňovaly podobné účinky. ip4inno Co myslíte, jak soud rozhodne? 64

60 Případová studie Viagra/Viagrene Soudní rozhodnutí Soud dospěl k názoru, že ochranné známky jsou zaměnitelně podobné, protože: užívání známky Viagrene by bezpochyby spotřebitelům připomnělo známku Viagra, oba produkty údajně léčí stejné zdravotní problémy. ip4inno 65

61 Nijntje alias Miffy a Hello Kitty a její přátelé Nijntje Hello Kitty Cathy ip4inno

62 Průmyslové vzory a ochranné známky (1 ze 2) Jak podle vás průmyslové vzory a ochranné známky společně působí v obchodní činnosti? Mohou existovat ve stejném výrobku? Je důvod k odstupňování doby podání jejich přihlášek? ip4inno 69

63 Průmyslové vzory a ochranné známky (2 ze 2) Průmyslové vzory a ochranné známky mohou společně existovat ve stejném výrobku. Poskytují větší základ pro ochranu silnější ochrana / více důvodů pro podání žaloby v případě porušení práv. Příklad: Tento mobilní telefon ochránila společnost Nokia zapsaným průmyslovým vzorem (a v roce 2004 žalovala francouzskou společnost Sagem kvůli designu sluchátka). Mobilní telefon je způsobilý rovněž ke známkové ochraně. ip4inno 70

64 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 72

65 Co jsou chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (ZO) Používají se k označení původu zboží. Chráněné označení původu (CHOP): celý výrobek musí být tradičně a ZCELA vyprodukován (připraven, zpracován A vyroben) v konkrétním regionu, v důsledku čehož získá jedinečné vlastnosti. Zeměpisné označení (ZO): celý výrobek musí být tradičně a alespoň ČÁSTEČNĚ vyprodukován (připraven, zpracován NEBO vyroben) v konkrétním regionu, v důsledku čehož získá jedinečné vlastnosti. ip4inno 73

66 Příklady CHOP a ZO CHOP ZO Sopressa Darjeeling tea Parmigiano- Reggiano Lübeck Marzipan ip4inno 74

67 Co chrání CHOP a ZO? CHOP a ZO: informují spotřebitele o původu a kvalitě zboží, dokládají přísnou kontrolu výrobních fází, odlišují výrobky a lákají zákazníky k nákupu. Zboží, které nesplňuje požadavky na CHOP či ZO, nesmí být označeno jako pocházející z daného regionu, např. šumivá vína z Itálie či Kalifornie nesmí být označena jako šampaňské. ip4inno 75

68 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 81

69 Co je doménové jméno? Doménové jméno je nástroj, který uživatelům usnadňuje navigaci na internetu. Mění adresu internetového protokolu (např ) v jednodušší a uživatelsky přívětivější údaj (tj. doménové jméno). Například: Proč potřebujete doménové jméno? Registrací doménového jména zabráníte ostatním v tom, aby dané doménové jméno (obvykle spojené s názvem vaší společnosti či výrobku) zabrali pro sebe a používali k přesměrování uživatelů internetu na své webové stránky. ip4inno 82

70 Jak lze zaregistrovat internetová doména? Doménové jméno lze získat prostřednictvím registrátora (např. godaddy.com, enom.com, tucowsinc.com). Chcete-li zaregistrovat doménové jméno, musí být toto jméno dostupné. Dostupná doménová jména lze vyhledat prostřednictvím registrátora. Doménové jméno lze zaregistrovat až na deset let, registraci lze obnovovat. ip4inno 83

71 Jak se doménová jména využívají v obchodní činnosti? Registrace doménového jména nepřiznává jeho majiteli žádná práva k ochranným známkám. Zvažte registraci doménového jména pro název své společnosti, ale také pro názvy výrobků chráněných známkou, případně značek. Proveďte průzkum, abyste se ujistili, že pro výrobky nově uváděné na trh můžete získat práva k doménovým jménům. Společnosti běžně registrují doménová jména nejen pro název společnosti, ale také pro značky výrobků, např. společnost Unilever vlastní tato ip4inno doménová jména: unilever.com, becel.com, lipton.com atd. 84

72 Srovnání doménových jmen a ochranných známek Doménové jméno Uživatelsky přívětivá forma internetové adresy Ochranná známka Ochrana identifikátoru zboží či služby Zásada prvního přihlašovatele Celosvětově Nerelevantní V podstatě bez průzkumu Může obsahovat textové ochranné známky (názvy značek, slogany) Datum priority přihlášky Teritoriální rozsah ochrany Rozdělení do tříd zboží a služeb Průzkum a námitky Pro doménová jména lze získat ochrannou známku. ip4inno 86

73 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 87

74 DV v obchodní činnosti Firmy využívají DV k těmto účelům: nalezení partnerů, založení společných podniků poskytnutí licence k právům a získání příjmů získání konkurenční výhody na trhu obrana proti zlodějům či napodobovatelům vynalézání před konkurencí Jakou roli hraje DV v současné době ve vaší firmě? Jak by je bylo možné využít v budoucnu? ip4inno 88

75 Jaké je vaše prostředí, pokud jde o DV? Je důležité porozumět následujícím otázkám: Existuje v našem odvětví DV? Využívají DV naši konkurenti a jak? Jak bychom měli využívat DV? Jaký typ DV se hodí pro naše prostředí? Máme plán pro prosazování našeho DV? Otázky na něž se zaměřuje: Průzkum DV Strategie DV ip4inno 89

76 Průzkum DV (1 ze 2) Informace o DV jsou neocenitelným zdrojem průzkumových informací; velká část toho, co se objeví v literatuře věnované DV, se neobjevuje v akademických a technických časopisech Údaje jsou veřejně dostupné (např. Většina informací zveřejněných v patentech není chráněna a lze je tedy volně využívat. Informace o DV jsou rovněž zdrojem obchodních informací vedou k zákazníkům, dodavatelům a novým partnerům a rovněž upozorňují na vývoj dosažený konkurenty a na změny na trhu. Využívání informací o DV je zcela nezávislé na vlastnictví, licencování a prosazování DV. ip4inno 90

77 Databáze obsahuje přes 65 milionů dokumentů. ip4inno 91

78 Provádění rešerší na průmyslové vzory a ochranné známky prostřednictvím úřadu OHIM je snadné! ip4inno 92

79 Již zanedlouho bude možné prostřednictvím úřadu OHIM provádět i rešerše na národní ochranné známky. ip4inno

80 Průzkum DV (2 ze 2) Průzkum DV vám umožní porozumět tomu, jak se DV využívá ve vašem odvětví. Poznámka: Můžete čelit konkurenci na trhu a konkurenci v oblasti DV. Některý z vašich konkurentů například nemusí mít žádné DV, ale společnost z jiného průmyslového odvětví může podávat přihlášky patentů spadajících do vašeho oboru. Průzkum DV byste tedy měli provádět z více úhlů Průzkum na základě známých konkurentů (vyznají se v DV?) Průzkum v příslušném odvětví (odhalte nové konkurenty v oblasti DV) Průzkum na základě vlastního DV (zjistěte potenciální partnery či ip4inno porušovatele) 94

81 Pokročilý průzkum DV Průzkum DV lze využít i k pokročilejšímu průzkumu konkurence, např.: nalezení, případně prověření potenciálních partnerů nebo doplňkových značek, zjištění strategie konkurence v oblasti DV z jejích aktivit v této oblasti metodou zpětného inženýrství, monitorování aktivit hlavních konkurentů (předpovídání postupu konkurence, společnosti si například před uvedením výrobku na trh obvykle zajistí název značky, doménové jméno atd.), vývoj nového výrobku či služby, příprava na vstup na nový trh nebo do nové zeměpisné oblasti, hledání potenciálních zaměstnanců (inovativní technicky zaměřená osoba může vlastnit patenty či jiné DV). ip4inno 95

82 Průzkum DV slouží mnoha účelům Vy Ostatní Příležitost Nalezení příležitostí Pochopení, kterým směrem se vydávají ostatní, zjištění dostupného stavu techniky Riziko Prevence nebo snížení rizik Znalost toho, co chrání ostatní ip4inno 96

83 Co je strategie v oblasti DV? Strategie v oblasti DV začíná obchodními cíli a obchodními otázkami. rozhoduje, jak naplánujete využití DV za účelem podpory svých obchodních cílů. je utvářena vaší pozicí v oblasti DV a pozicí konkurentů. určuje vaše i konkurenční mezery a silné stránky v oblasti DV. ovlivňuje, jak získáte potenciální DV či jak o něj budete žádat, jak je ohodnotíte a o jaký typ ochrany budete žádat, až toto DV získáte. určuje, jak budete monitorovat a prosazovat své DV. je podporována interními postupy v oblasti DV. ip4inno 97

84 Proč je důležitá silná strategie v oblasti DV? Umožňuje firmám využívat DV systematicky a jednotně. Pomáhá řadit zdroje podle důležitosti, včetně času a finančních prostředků. Může snížit rizika. DV lze využít k nalezení partnerů, získání lepších podmínek ve smlouvě, poskytnutí licence za účelem získání příjmů atd. ip4inno 98

85 Co přispívá k silné strategii v oblasti DV? Její sladění s obchodní strategií Využívání více forem DV Udržování její aktuálnosti (pravidelné aktualizace a přehodnocení strategie za nezvyklých okolností) Její provádění! Jde o plán, který se má provádět, nikoli o zprávu, kterou lze založit do spisu. Zajistěte určení odpovědných osob a lhůt. Komunikace strategie v rámci celé společnosti To je důvod, proč ochrannou známku máme, a takto bychom ji měli využívat. Požádání o radu v případě potřeby ip4inno 99

86 Strategická otázka: Jaký dopad na nás má DV jiné osoby? Technologie, která již byla popsána ve zveřejněném patentu (nebo v jiném veřejném zdroji), nemůže být později předmětem evropského patentu. (Zveřejnění 18 měsíců po podání přihlášky!) Platné ochranné známky mohou představovat problém, pokud jsou jim vaše výrobky, logo či jméno podobné proveďte tedy rešerši na dostupnost známky. Nezapomínejte při opatřování zboží etiketami a jeho prodeji na CHOP/ZO. Řádná péče při nakládání s DV může vést k příležitostem (např. tam, kde ostatní nejsou) nebo potenciálním překážkám (např. tam, kde ostatní jsou). Prověřte, zda je osoba, která vám nabízí DV, jeho skutečným majitelem nebo získala od majitele DV příslušné oprávnění. Získejte od dodavatelů záruky, že se na jejich dílo nevztahuje DV třetí strany. ip4inno 100

87 Strategická otázka: Kdy je DV potřebné? Potřebujete DV? Máte inovace nebo firemní aktiva vyžadující ochranu? Stojí za vynaložení času a finančních prostředku na tuto ochranu? Příklad: Seznamy zákazníků Ano; Název klíčového produktu Ano; Nový vynález, který pravděpodobně nepřinese žádné příjmy nebo pouze okrajově souvisí s vaší obchodní činností Ne/možná Jaká je nejlepší forma ochrany DV? Budete prosazovat DV, které vlastníte? Pokud je pro vaši obchodní činnost klíčové, pak ano. Pokud ne, přehodnoťte ochranu. ip4inno 101

88 Strategická otázka: Motivace / předpoklady Jaký je účel získání DV? Je jím ochrana klíčového výrobku? Vyslání signálu trhu o síle vašeho výzkumu? Uvedení nové značky na trh? Jak získání DV zapadá do obchodních cílů? Až si odpovíte na otázku, proč DV chcete, budete schopni odpovědět na otázku, s pomocí jakých typů DV dosáhnete svých cílů. Buďte při hodnocení svého DV realisty. I když DV představuje významnou část hodnoty společnosti, někdy mají firmy pocit, že má vyšší hodnotu, než tomu ve skutečnosti je. Spočítejte objektivně, jak DV přispívá k vašemu výsledku hospodaření (v případě potřeby si obstarejte externí stanovisko). ip4inno 102

89 Strategická otázka: Komercializace prostřednictvím licence K DV lze licenci získat: někdo jiný možná vynalezl řešení, které potřebujete a které by vám ušetřilo úsilí. K DV lze licenci poskytnout: lze tak vytvářet partnerství. Nabyvatelé licence možná mají přístup na větší trhy (především tehdy, představuje-li váš vynález součást většího výrobku). Jaký typ licence? Výhradní (vynález nemůže využívat ani majitel patentu) Jediná (vynález může využívat majitel patentu) Nevýhradní (více nabyvatelů licence) Povinná; licence práva ip4inno 103

90 Strategická otázka: Prosazování Vedení soudních pří je velmi nákladné hledejte alternativní možnosti. Buďte si absolutně jisti úspěchem svého případu i když jsme již dříve viděli, že v některých případech je výsledek prostě nejistý. Mediace a rozhodčí řízení jsou důvěryhodné postupy, které mohou vést k řešením přizpůsobeným na míru. Prodejte licence, a to i za sníženou cenu; nabídněte doplňující know-how. ip4inno 104

91 Příklad provádění strategie v oblasti DV DV pomůže vytvořit příležitosti, např. ve farmaceutickém průmyslu firmy běžně poskytují licence k DV, aby se dostaly na další trhy. Amphocil je prostředek proti plísním, ke kterému vlastní práva společnost Three Rivers Pharmaceutical LLC (Pensylvánie, USA). V roce 2007 Patents oznámila londýnská Utility společnost Models GI Specialty European Pharma Ltd (SEP), že získala práva na distribuci prostředku Amphocil na území Německa, Francie a Itálie. Současně vlastní další distributoři práva na distribuci léku ve Švédsku, Rakousku a Portugalsku. V tomto případě umožňovala licence výrobu, distribuci a prodej léčiva s využitím stejné formulace, etiket, obchodní značky, vzoru lahvičky atd. ip4inno 105

92 Jak rozvinout strategii v oblasti DV: Přehled 1. Prověřte své aktuální obchodní cíle. 2. Převěřte své aktuální portfolio DV. 3. Určete, které typy ochrany DV pomohou dosáhnout aktuálních obchodních cílů. 4. Prověřte DV konkurentů a jejich strategie v oblasti DV. 5. Odhalte mezery v ochraně vlastního DV, které musíte vyplnit, a mezery v ochraně DV konkurentů, kterých můžete využít. 6. Zachyťte DV, které již existuje ve vaší společnosti. 7. Prověřte potenciální DV a zjistěte, zda splňuje vaše obchodní potřeby. Pokud ano, zvažte vhodný typ DV a podání žádosti o ochranu. Pokud ne, zvažte vytvoření DV, které vaše obchodní potřeby splňuje, nebo získání externího DV. 8. Zaveďte interní procesy, které umožní opakování kroků 1 až 7 podle potřeby. ip4inno 106

93 Obsah Úvod Význam DV Typy DV (cvičení) Přehled typů DV Průmyslové vzory (cvičení a případová studie) Ochranné známky (cvičení a případové studie) CHOP a ZO (případová studie) Doménová jména Užívání DV v obch. činnosti a strategie DV (cvičení) Případová studie Shrnutí ip4inno 107

94 Případová studie: Walkydog vs. K-9 Bike Jogger Společnost Bice (Itálie) prodává na internetu výrobek Walkydog (připojovací zařízení k vodítku na psy pro použití na jízdním kole) na adrese walkydog.com (zaregistrováno 11. září 2002). Dne 27. října 2003 se stala firma Intelli- Pet distributorem výrobku Walkydog na území USA a zaregistrovala doménové jméno walkydogusa.com. Společnost Camon získala společnost Bice a zrušila distribuční práva firmy Intelli-Pet. Firma Intelli-Pet začala prodávat podobné zařízení pod značkou K-9 Bike Jogger prostřednictvím doménového jména walkydogusa.com. Společnost Camon podala přihlášku k zápisu ochranné známky Walkydog u USPTO a v říjnu 2009 jí byla ochranná známka přiznána. Společnost Camon obvinila firmu Intelli- Pet z porušení ochranné známky Walkydog, avšak firma Intelli-Pet nadále používá doménové jméno walkydogusa.com ip4inno 108

95 Případová studie: Walkydog vs. K-9 Bike Jogger Žaloba Společnost Camon žalovala firmu Intelli- Pet a argumentovala přitom následovně: Doménová jména jsou shodná nebo zaměnitelně podobná. Firma Intelli-Pet nemá ve vztahu k tomuto doménovému jménu žádná práva či oprávněné zájmy. Firma Intelli-Pet využívá toto doménové jméno ve zlé víře. Co myslíte, jak soud rozhodne? ip4inno 109

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení 15. 5. 2012 Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení Ing. Veronika Horilová PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Duševní vlastnictví Předměty autorského práva Předměty průmyslového vlastnictví

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany předkládá: Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce, manažer transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2014/2015 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Co a jak chránit průmyslovými právy

Co a jak chránit průmyslovými právy přednášející: Kateřina Hartvichová, patentová kancelář INVENTIA Téma č. 2 Co a jak chránit průmyslovými právy Obsah strana 2 Možnosti nakládání s poznatky Typy průmyslových práv Omezení průmyslově právní

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Služby ÚPV na podporu malým a středním podnikům při prosazování práv duševního a průmyslového vlastnictví

Služby ÚPV na podporu malým a středním podnikům při prosazování práv duševního a průmyslového vlastnictví Služby ÚPV na podporu malým a středním podnikům při prosazování práv duševního a průmyslového vlastnictví Mezinárodní spolupráce ve VaVaI - programy EUREKA a Eurostars Praha, 4. 12. 2014 Eva Křováková

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů

Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Úvod do problematiky průmyslových práv Databáze patentů a užitných vzorů Ing. Z. Čapková, oddělení rešerší, ÚPV Základní pojmy Duševní vlastnictví majetek nehmotné povahy, výsledek procesu lidského myšlení

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY. Resumé. Resumé. Resumé. Resumé

Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY. Resumé. Resumé. Resumé. Resumé Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií,

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz)

Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) Zlatuše Braunšteinová odbor OZ, oddělení mezinárodních OZ Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) přihlašovatel MOZ z ČR do jedné/několika zemí prostřednictvím WIPO Podmínky pro přihlášení mezinárodní

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení

Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení Autorské právo, problematika podnikových vynálezů interní postupy řízení předkládá: Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů 550/1990 Sb. VYHLÁŠKA Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu Seminář: Postarejte se o své duševní vlastnictví Ing. Miloš Beran ČTPT Česká technologická platforma pro textil Praha, 26.5.2010 OBSAH:

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.

Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6. Seminář CEPIN Ochrana (a využití) duševního vlastnictví (a zázemí) v prostředí vysokých škol Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 6.6.2012 O čem se dnes budeme bavit? Zaměříme se na postup při zajišťování

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Petr Prchal Průmyslové vlastnictví Technická řešení patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie Práva na označení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2013/2014 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2011/2012 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Změnové řízení v oblasti průmyslového vlastnictví z pohledu jeho náležitostí a poplatků

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj

Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj WWW.UPV.CZ Průmyslově právní ochrana jako strategický nástroj ÚŘAD PhDr. SYSTÉM PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANY KOMORY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ, ADVOKÁTŮ SOUDY Obecné, Správní Trestní CENTRA PATENTOVÝCH INFORMACÍ

Více

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství

Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství ÚŘAD PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři žádosti o převod mezinárodního Obecné poznámky Formulář žádosti o převod se týká převodu veškerých

Více

Obsah. Seznam zkratek... XI

Obsah. Seznam zkratek... XI Seznam zkratek........................................ XI Kapitola 1 K podstatě ochranné známky................ 1 Oddíl 1 Majitel, nebo vlastník?............................ 11 Oddíl 2 Ochrana práv majitele

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

Lucie Bartošová Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Lucie Bartošová Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Lucie Bartošová Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Nepublikované výsledky neexistují aneb PUBLISH OR PERISH Publikovat nebo chránit? Chránit a pak publikovat! PUBLIKACE (RIV BODY)

Více

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou duševního vlastnictví ve vědeckovýzkumných projektech se speciálním zaměřením na projekty EU. Probírá

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů

rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Vymezení pojmů rektor Plzeň 28. dubna 2008 R-202-08 Směrnice rektora č. 15R/2008 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Tato směrnice stanoví pravidla ochrany duševního vlastnictví a způsoby využití poznatků Západočeské univerzity

Více

Právní ochrana designu

Právní ochrana designu Právní ochrana designu JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací

Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Dílčí etapy řešení výzkumného úkolu a následného transferu technologií a jejich směrování a inspirace vhodnými druhy informací Ing. Jan Görig patentový a známkový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií

Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Úskalí tvorby a implementace vnitrouniverzitních předpisů v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií Eva Janouškovcová 9. října 2012 1 Obsah Funkce univerzity Význam a podmínky transferu technologií

Více

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů PRÁVO DOMÉNOVÝCH JMEN ODPOVĚDNÍKY Otazka č. 1 b) smluvní strany závazkového vztahu jsou následujicí: - správce domény - registrátor - držitel doménového jména Z

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Využití patentů univerzitními spin-off firmami

Využití patentů univerzitními spin-off firmami Využití patentů univerzitními spin-off firmami Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců zdroj: www.upv.cz Struktura případové studie Transfer

Více

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana LEGALWAY s.r.o. U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 606 853 095 E-mail: info@legalway.cz BRAND (značka) a BRANDING Je lepší mít jednu silnou značku

Více

Proč je potřeba řešit autorské právo?

Proč je potřeba řešit autorské právo? Proč je potřeba řešit autorské právo? RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., RNDr. Jan Brus, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz. jan.brus@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Projekt je

Více

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 174/1988 Sb. ZÁKON ze dne 8.listopadu 1988 o ochranných známkách Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Tento zákon upravuje vztahy

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2010/2011 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Změnové řízení v oblasti průmyslového vlastnictví z pohledu jeho náležitostí a poplatků

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek

Obsah. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod Seznam použitých zkratek V XVII Část první. Sbírka judikatury Evropského soudního dvora 1 K patentovatelnosti biotechnologického materiálu 1 K užití ochranných známek jako klíčových slov na internetu

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

znaku EU v souvislosti s programy EU

znaku EU v souvislosti s programy EU Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany Říjen 2012 Vnitřní sdělení Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany

Více