Forensic analysis - Linux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Forensic analysis - Linux"

Transkript

1 Forensic analysis - Linux Linux / Unix security 2004 ing. Petr Šik

2 Plán Úvod Příprava Postup po rozpoznání průniku Kroky na živém systému Základní analýza získaných dat Úvod do pokročilejší analýzy získaných dat Závěr

3 Úvod - Co je forensic analysis - Cíle forensic analysis - Linux a forensic analysis

4 Co je forensic analysis Shromáždění a analýza dat za účelem objevení takových informací a souvislostí které jsou přijatelné jako důkazy pro soud. (pitva) Shromáždění a analýza dat za účelem objevení informací o tom, co se dělo/děje v systému.

5 Cíle forensic analysis What / Where / When / Who / How Co se teď děje v systému Byly napadeny i jiné systémy? Předcházení podobným případům Zabezpečení slabých míst v systému.

6 Linux a forensic analysis Výhody: Mnoho nástrojů opensource, free Flexibilní prostředí Mnoho podporovaných souborových systémů Nevýhody: Free nástroje složitější než komerční, chybí technická podpora Snadno lze zničit důležitá data - důkazy Flexibilní prostředí často mnoho cest, jak něco provést těžko se hledá ta nejlepší nejsou standardizované postupy

7 Příprava - Tým, procedury,.. - Nástroje - Hotové nástroje

8 Tým, procedury Sestavení Incident Response Týmu Příprava procedur příprava scénářů úrovně nebezpečnosti

9 Nástroje Pokud se ke kompromitovanému systému dostaneme dříve než byl vypnut, můžeme se pokusit posbírat cenné informace, které jsou jinak ztraceny např. info o přihlášených uživatelích, běžících procesech, otevřených síťových spojeních, otevřených souborech,... Někdy je to jediná možnost, jak odhalit rootkit rootkity které nemodifikují žádné soubory, existují jen v paměti LKM, přímý zápis do paměti jádra.

10 Nástroje Dvě nejdůležitější zásady pro práci na živém systému: 1. Věřit co nejméně systému 2. Co nejméně modifikovat stav systému Za tímto účelem potřebujeme důvěryhodné programy nepoužíváme ty z napadaného systému mohou být modifikovány. Vytvoříme kolekci užitečných programů kompilovaných a staticky linkovaných (nespoléhají na sdílené knihovny - gcc -static) na důvěryhodném systému.

11 Nástroje Běžné: bash, netstat, arp, last, w, ifconfig, stat, find, grep, ls, md5sum, mount, lsmod, rmmod, dd, lsof, date, dmesg, route... Speciální: pcat, grave-robber Hunter.o - Linenoise.txt nc - / nc110.tgz fls - chkrootkit -

12 Hotové nástroje F.I.R.E - Penguin Sleuth Kit (Knoppix + nástroje pro forensic analysis)...

13 Postup po rozpoznání průniku - Kroky na živém systému - Základní analýza získaných dat - Úvod do pokročilejší analýzy získaných dat

14 Kroky na živém systému Byl rozpoznán průnik (alarm - IDS, firewall, antivir; analýza logů, výpadek výkonnosti, info z vnitřku/vnějšku) Předpokládáme, že systém nebyl vypnut/restartován

15 Postup - 1 První kontroverzní krok okamžité odpojení od aktivní sítě zabrání útočníkovi rozpoznat, že byl odhalen, a začít zametat stopy Nebezpečí - deadman switch rozpozná odpojení a provede vyčištění Alternativa - neodpojovat, začít sledovat komunikaci s analyzovaným strojem

16 Postup - 2 Připojíme naše připravené médium - nedůvěryhodný příkaz : # /bin/mount -n /mnt/cdrom Jaký má vliv na systém? # strace /bin/mount /mnt/cdrom Změní atime u následujících souborů: /etc/ld.so.cache, / lib/tls/libc.so.6, /usr/lib/locale/locale-archive, / etc/fstab, /dev/cdrom, /bin/mount Pokud nepoužijeme přepínač n, změní ještě atime, mtime, ctime u /etc/mtab

17 Postup - 2 Co jsou atime, mtime, ctime souborů? atime (čas posledního přístupu) mtime (čas poslední modifikace) ctime (čas poslední změny meta-informací) Příkaz: ls lu (atime) l (mtime) lc (ctime)

18 Postup - 3 Spustíme shell z našeho cd # mnt/cdrom/bash -rcfile /mnt/cdrom/etc/bashrc -noprofile -i Sbíráme dočasné informace všechna data musíme ukládat jinam, než na analyzovaný disk mohlo by dojít k přepsání cenných ( smazaných ) dat, která později obnovíme. Můžeme je ukládat například na pásku nebo posílat na vzdálený počítač k tomu lze využít utilita netcat. Na vzdáleném počítači spočítáme ke všem datům jejich md5 sumu pomocí příkazu md5sum.

19 Postup - 3 Použití netcat 1. Na vzdáleném poč spustíme jako server: (remote) # nc -l -p 5555 > xxx_comp 2. Na lokálním analyzovaném spustíme daný příkaz a jeho výstup přesměrujeme do netcat v roli klienta (compromised) # /mnt/cdrom/xxx /mnt/cdrom/nc w 3 3. Na vzdáleném poč. spočítáme md5 sumu (remote) # md5sum xxx_comp > xxx_comp.md5 Tj. za všemi příkazy, které dále uvidíte, si představte /mnt/cdrom/nc w 3

20 Postup - 3 Výstup každého příkazu posíláme výše popsaným způsobem na vzdálený stroj Aktuální čas v UTC formátu (Coordinated Universal Time) # /mnt/cdrom/date -u /mnt/cdrom/nc... Identifikujeme používané partitions # /mnt/cdrom/mount například jediná /dev/hda1 ext2 Sesbíráme meta-informace o souborech z daných partitions # /mnt/cdrom/fls f linux-ext2 r m / /dev/hda1 Jediný přístupový čas který změní je atime u /dev/hda1 Obsah různých cache tabulek krátkodobá data Tabulka MAC adres: # /mnt/cdrom/arp -an Routovací tabulka jádra: # /mnt/cdrom/route -Cn

21 Postup - 3 Informace o přihlášených uživatelích a o historii # /mnt/cdrom/w (změní acces time u /var/log/utmp ) # /mnt/cdrom/last (změní acces time u /var/log/wtmp a /var/log/btmp ) Informace o síťových zařízeních # /mnt/cdrom/ifconfig -a Informace o síťových spojeních a otevřených TCP/UDP portech: # /mnt/cdrom/netstat an (Změní access time u /etc/services ) (tato data můžeme získat i /proc filesystemu - /proc/net/netstat, / proc/net/tcp, /proc/net/udp) Dále je vhodné provést oscanování analyzovaného stroje ze vzdáleného počítače například nástrojem nmap (# nmap ss p 1- compromised_ip) a porovnat získaná data pokud se budou lišit, budeme vědět, že je v chodu rootkit, který skrývá tyto informace (např. informace o otevřeném portu).

22 Postup - 3 Obraz fyzické paměti RAM použijeme soubor /proc/kcore, ve kterém je paměť reprezentována ve formátu ELF core je možné ji debuggovat pomocí gdb. (velikost souboru je rovna velikosti RAM + 4 KB) # /mnt/cdrom/dd if=/proc/kcore /mnt/cdrom/nc... Seznam modulů nahraných v jádře # /mnt/cdrom/cat /proc/modules Některé pokročilejší moduly nemusí být takto objeveny - použijeme LKM hunter.o kontroluje řetězec modulů nahraných do jádra, vytváří soubor /proc/showmodules: # /mnt/cdrom/cat /proc/showmodules Srovnáme výstup s předcházejícím, pozor i na velikosti modulů.

23 Postup - 3 Zkopírujeme tabulku symbolů exportovanou jádrem dostupných modulům obsahuje např. adresu tabulky systémových volání, adresy systémových volání a mnoho dalších symbolů: # /mnt/cdrom/cat /proc/ksyms Obdobná data by měla být i v souboru / boot/system.map tvoří se při kompilaci jádra.

24 Postup - 3 Informace o procesech: # /mnt/cdrom/ps -aufxwww Informace o file deskriptorech otevřených procesy: # /mnt/cdrom/lsof -n -P -l Pokud je některý z procesů podezřelý, zkopírujeme ho. podezřelý proces: má divné jméno naslouchá na netypickém portu soubor, z něhož byl spuštěn, je smazán má otevřený smazaný soubor...

25 Postup - 3 Informace o procesu lze najít v adresáři /proc/process_pid. Pokud byl soubor, z něhož byl proces spuštěn, smazán, můžeme ho získat ze souboru exe, v adresáři fd nalezneme všechny procesem otevřené soubory (i smazané ), atd. příklad - výstup z lsof: suspicious 3333 root 20w REG 8, / var/log/httpd/access_log (deleted) podíváme se do adresáře /proc/3333/fd: # /mnt/cdrom/ls -la /proc/3333/fd/ l-wx root root 64 Aug 10 21: > / var/log/httpd/access_log (deleted) Soubor otevřený pod deskriptorem jedna je smazán, dokud ho však proces nezavře, fyzicky stále existuje a přes deskriptor 1 se k němu dostaneme: # /mnt/cdrom/cat /proc/3333/fd/1

26 Postup - 3 Kompletní paměť procesu zkopírujeme pomocí utility pcat: # /mnt/cdrom/pcat process_id Pokusíme se odhalit rootkit nástrojem chkrootkit: # /mnt/cdrom/chkrootkit p /mnt/cdrom/ Nakonec posbíráme některé další užitečné informace z / proc file systému: # /mnt/cdrom/cat /proc/version (verze OS) # /mnt/cdrom/cat /proc/sys/kernel/name (Host name) # /mnt/cdrom/cat /proc/sys/kernel/domainame (Domain name) # /mnt/cdrom/cat /proc/cpuinfo (Informace o hardwaru) # /mnt/cdrom/cat /proc/swaps (swap oblasti) # mnt/cdrom/cat /proc/partitions (lokální file systémy) # /mnt/cdrom/cat /proc/self/mounts (Přimountované file systémy) # mnt/cdrom/cat /proc/uptime (uptime)

27 Postup - 3 Nyní můžeme analýzu na živém systému ukončit, zjistíme ještě aktuální čas: # /mnt/cdrom/date -u a poté systém vypneme uděláme to natvrdo vypínačem a ne příkazem shutdown, abychom se vyhnuli nebezpečí deadman switche. Je otázka, zda před vypnutím neudělat obraz disku většinou se však doporučuje udělat ho až po vypnutí. Většinu zde prezentovaných operací můžeme udělat pomocí nástroje grave-robber z TCT umožňuje posbírat mnoho informací (defaultně až moc) viz. man grave-robber

28 Postup - 4 Po restartu nabootujeme bezpečný systém z jiného disku, live distribuci z CD (např. FIRE, Penguin Sleuth Kit), apod. Je však třeba, aby automaticky nepřipojovala nalezené partitiony. Prohlédneme si tabulku rozdělení disku: # fdisk lu /dev/hda Pomocí dd provedeme zálohu partitions (obyčejná záloha pomocí tar není vyhovující potřebujeme identický obraz obsahující i smazaná data). (remote) # nc l p 5555 > /image.hda1.dd (local) # dd if=/dev/hda1 nc w 3 Je potřeba zkontrolovat md5sumy na lokálním a vzdáleném stroji: (remote) # md5sum image.hda1.dd > image.hda1.dd.md5 (local) # md5sum /dev/hda1

29 Postup - 4 Pokud jsou na disku data mimo partitions, měly bychom zrcadlit celý disk /dev/hda a rozdělení do oblastí provést až později. (local) # dd if=/dev/hda... Na vzdáleném stroji máme obraz celého disku image.hda.dd,prohlédneme si tabulku rozdělení: (remote) # fdisk lu image.hda.dd Disk /dev/hda: 0 heads, 0 sectors, 0 cylinders Units = sectors of 1 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda Linux... Rozměr partitiony hda1 je =100000, začíná na offsetu 100 při velikosti bloku 512 B, opět použijeme dd: (remote) # dd if=image.hda.dd of=image.hda1.dd bs=512 skip=100 count=100000

30 Základní analýza získaných dat Na vzdáleném stroji máme posbíraná data z minulého kroku Originální napadený disk uschováme, veškerou další analýzu provádíme jen na kopiích Části základní analýzy Porovnání se správným stavem Kontrola logů Konfigurační soubory strings & grep

31 Připojíme obrazy partitions analyzovaného systému využijeme loopback zařízení: # mount -o ro,loop,noexec image.hda1.dd /mnt/hda1 Některé žurnálové filesystémy ext3, Reiser FS updatují žurnál i když jsou připojeny readonly. Porovnání se správným stavem Tripwire, porovnání s originálním systémem, s instalačním médiem NIST National Software Reference Library (http://www.nsrl.nist.gov) RPM -V -a Informace o velikosti, suma MD5, právech, typu, majiteli a skupině každého souboru sfpc (Solaris Fingerprint Database Companion)

32 Kontrola logů /var/log/*,.bash_history, Apache, bind, Firewally, Systémy IDS hledáme například řetězce failed login, failed password, error, access deny, can t open, core dump succeedd, session opened, accepted password Konfigurační soubory /etc/* inetd.conf nebo xinetd.conf hosts.allow/hosts.deny ftpaccess/ftphosts/ftpusers passwd/shadow rc*.d/* ssh/ hosts.equiv /users/.rhosts Iptables

33 strings & grep strings z daného vstupu vypisuje pouze tisknutelné znaky implicitně řetězce alespoň 4 znaků Získáme tisknutelné znaky z obrazu RAM, pomocí přepínače t d získáme dekadický offset řetězce v souboru # strings -t d kcore > kcore_strings Pokusíme se vyhledat zajímavé řetězce: # grep kcore_strings # grep "]#" kcore_strings nalezeno: ]#]# Podíváme se do souboru na nalezené offsety: # less kcore_strings / /usr/bin/perl install_rootkit.pl...

34 Dále hledáme například: soubory a adresáře: # grep -e "\/proc\/" -e "\/bin\/" kcore_strings # grep -e "rm -" kcore_strings # grep -e ".tgz" kcore_strings IP adresy a doménová jména : # grep -e "[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+" kcore_strings # grep -e "\.victim\.com" kcore_strings Obdobně prozkoumáme obraz swap oblasti, případně obraz celého disku - image.hda.dd.strings výhoda projde se vše i smazané soubory (nealokovaná data) a slack space (prostor mezi koncem souboru a koncem posledního bloku, který zabírá)

35 Nástrojem strings můžeme prozkoumat i nalezené neznámé binární soubory rychlá, bezpečná a často účinná analýza: # file suspicious suspicious: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped # strings -a suspicious... connection refused (server shut down) from %s %s FTP server shut down -- please try again later. /bin/ls -la lsplain /bin/ls greeting brief %s FTP server (%s) ready. %s FTP server ready. FTP server ready. FTP LOGIN REFUSED (already logged in as %s) FROM %s, %s...

36 Úvod do pokročilejší analýzy získaných dat Popis ext2, ext3 file systémů Analýza file systému

37 Vsuvka EXT2, EXT3 - Partition

38 Vsuvka EXT2, EXT3 - Inode metadata vlastník, skupina, velikost, práva, MAC, delete time, počet hardlinků,..

39 Vsuvka EXT2, EXT3 - Adresář 4B 2B 1B 1B zaokrouhleno na násobek 4B

40 Vsuvka EXT2, EXT3 mazání Smazání souboru souboru délka předchozího záznamu v adresáři se zvětší o délku smazaného v bitové mapě se inode a datové bloky označí jako volné, nastaví se delete time Tj. zůstane zachováno: info o názvu a čísle inodu v adresáři obsah datových bloků, metainformace v inodu (ext3 - v inodu se maže informace o číslech datových bloků) Nemusí být vždy pravda záleží na patches bezpečné mazání

41 Analýza file systému Nástroj Sleuth Kit -http://www.sleuthkit.org/ soubor command line nástrojů pro analýzu file systému založen na the coroner s toolkitu umí pracovat s obrazy jednotlivých partitions, ne celého disku podporované file systémy: EXT2, EXT3, NTFS, FAT, FFS bohužel chybí podpora: Reiser FS, JFS, XFS

42 Sleuth Kit 4 vrstvy vrstva souborového systému - File System souhrnné informace o file systému (info ze superbloku) vrstva jmen souborů - File Name hledání souborů, výpis názvů souborů vrstva dat - Data Unit umožňuje přistupovat k obsahu (datovým blokům) souborů vrstva meta-dat (inode) - Meta Data meta informace o souborech - inody

43 Sleuth Kit - příkazy Prefix d Vrstva Data Unit Postfix ls Funkce Vypisuje informace o vrstvě i f Meta Data File Name cat stat find Zobrazuje obsah vrstvy Zobrazuje detaily o daném objektu ve vrstvě Mapuje jiné vrstvy na vrstvu fs File System calc Počítá něco ve vrstvě 11 základních příkazů Data Unit: dls, dcat, dstat, dcalc Meta Data: ils, icat, istat, ifind File Name: fls, ffind File System: fsstat + některé další mactime, sorter, file...

44 Sleuth Kit příklad použití příkazu z vrstvy souborového systému fsstat # fsstat hda1.dd FILE SYSTEM INFORMATION File System Type: EXT2FS Volume Name: Last Mount: Thu Feb 13 02:33: META-DATA INFORMATION Inode Range:

45 Postup 1 Sesbíráme informace o změnách MAC časů souborů existujících i některých smazaných - příkaz fls už jsme ho provedli na začátku sběru dat na živém systému MAC časy nejsou změněny - změnil se jen Access time u zařízení /dev/hda1 pokud bychom to neudělali, posbíráme je alespoň z obrazů partitions # fls -f linux-ext2 -r -m / hda1.dd > body Sesbíráme informace o změnách MAC časů nealokovaných metadat (inodů) - příkaz ils Na konec souboru z předchozího příkazu # ils -f linux-ext2 -m hda1.dd >> body

46 Postup 2 Naformátujeme získaná data příkaz mactime zadáme-li cestu k souborům passwd a group z analyzovaného systému, jsou numerické hodnoty UID a GID nahrazeny jmény # mactime -b body -p mnt/hda1/etc/passwd -g mnt/hda1/etc/group 3/01/2002 > hda1.tl # cat hda1.tl Wed Mar :56: c -/-rwxrwxr-x andy dbadmin 127 /tmp/helpfile (deleted) c -rwxrwxr-x andy dbadmin 127 <linux.dd-dead-127> Fri Aug :56:12 11.a. l/-rw-r--r-- root root /tmp/file1 (deleted-realloc) 11.a. -/-rw-r--r-- root root /etc/sysconfig/desktop 1259.a. -/-rwxr-xr-x root root /usr/man/.ci/scan/x/ibind.sh 4096.a. d/drwxr-xr-x root root /usr/man/.ci/scan/x (deleted) 1986.a. -/-rwxr-xr-x root root /usr/man/.ci/install-sshd (deleted) Snažíme se najít podezřelé soubory, změny v adresářích, kde by nastávat neměly, atd... Vždy je zobrazena jen POSLEDNÍ změna daného času

47 Postup 3 Pokud jsme objevili smazané podezřelé soubory (či jen inody), můžeme se (nejsou-li realokované) pokusit obnovit obsah: # istat -f linux-ext2 hda1.dd uid / gid: 0 / 0 mode: -rwxr-xr-x size: 1986 num of links: 0 Inode Times: Accessed: Fri Aug :56:12 File Modified: Fri Aug :23:05 Inode Modified: Fri Aug :38:23 Deleted: Fri Aug :38:23 Direct Blocks: # icat -f linux-ext2 hda1.dd less... gunzip ssh * tar -xvf ssh * cd ssh* make install

48 Postup 3 Pokud chceme obnovit obsah smazaného adresáře, je potřeba u istat přidat přepínač b (při smazání adresáře je velikost nastavena na 0 nezobrazí se datové bloky) # istat -b 2 -f linux-ext2 hda1.dd inode: mode: drwxr-xr-x size: 0 num of links: 0... Direct Blocks: Obsah adresáře je v datovém bloku # dcat -f linux-ext2 hda1.dd > content

49 GUI pro Sleuth Kit - Autopsy

50 Závěr Zde popsanými technikami budete schopni vykonat poměrně účinnou analýzu Co jste se nedozvěděli: Pokročilá analýza živého systému Pokročilá analýza souborového systému Získávání informací z nealokovaných dat Síťová analýza Reverse engineering binárních souborů Popis mnoha užitečných nástrojů Metody obrany před forensic analysis...

51 Zdroje Understanding the Linux Kernel, 2nd Edition

52 Děkuji za pozornost

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy

Operační systémy 1. Přednáška číslo 11 3. 5. 2010. Souborové systémy Operační systémy 1 Přednáška číslo 11 3. 5. 2010 Souborové systémy Dělení dle bezpečnosti Souborové systémy s okamžitým zápisem pouze jeden druh operace a další musí čekat. Data se nemohou ztratit, ale

Více

ZOS CV1 Základy operačních systémů

ZOS CV1 Základy operačních systémů ZOS CV1 Základy operačních systémů Kontaktní informace Ing. Ladislav Pešička UL401 (pozor, ne UK410) pesicka@kiv.zcu.cz Úřední hodiny Út t 9:30 aža 10:30 St 9:30 aža 10:30 Web Stránky předmp edmětu budou

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V

LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA. Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. SPŠ Teplice - 3.V LINUX ADRESÁŘOVÁ STRUKTURA Co to, hrome, je? V této lekci se budeme brouzdat adresáři. KOŘENOVÝ ADRESÁŘ kořen = root tak se mu říká Ve skutečnosti se jmenuje / (lomítko, slash). Vše ostatní je v ubuntu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY. 2010 Matěj Trakal Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky ISOSY 2010 Matěj Trakal Obsah 1 4. přednáška 2 1.1 Práva................................. 2 1.1.1 Obecné informace....................... 2 1.1.2

Více

Operační systém GNU/Linux

Operační systém GNU/Linux Operační systém GNU/Linux Operační systém - obecně:...základní softwarové vybavení počítače, které se stará o správu systémových zdrojů OS není primárně charakterizován tím jak vypadá (uživatelské rozhraní),

Více

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian

konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian 02 konec šedesátých let vyvinut ze systému Multics původní účel systém pro zpracování textů autoři: Ken Thompson a Denis Ritchie systém pojmnoval Brian Kernighan v r. 1973 přepsán do jazyka C Psát programy,

Více

Linux CryptoFS. Petr Novický

Linux CryptoFS. Petr Novický <P.Novicky@sh.cvut.cz> Linux CryptoFS Petr Novický Osnova přednášky Loop-AES Úvod Příprava, kompilace, instalace Použití Diskový oddíl Soubor Závěr Diskový oddíl s použitím semínka Loop-AES (úvod) - šifrovaný

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Instalace webového serveru Apache httpd Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu

Více

Instalace a konfigurace OpenAdmin tool na M$ a Linuxu

Instalace a konfigurace OpenAdmin tool na M$ a Linuxu Instalace a konfigurace OpenAdmin tool na M$ a Linuxu Tento dokument se snaží postihnout postup instalace a konfigurace Open Admin tool pro IBM IDS verze 11.10, který byl prezentován na semináři CIDUG

Více

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického

Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického Ladění ovladačů pomocí virtuálního stroje...2 Úvod...2 Ladění ovladačů pomocí dvou fyzických počítačů...2 Ladění ovladačů pomocí jednoho fyzického počítače...2 Výběr aplikace na virtualizaci počítače...2

Více

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Operační systémy 2 Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Firewally a iptables Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo

Více

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda.

Paměťová média. Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Paměťová média Motto dne: Z Berkeley vzešly dvě důležité věci LSD a BSD. Nevěříme, že je to náhoda. Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na

Více

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku

Souborový systém (File System FS) Souborové systémy. Souborová fragmentace. Disková fragmentace. Organizace dat na pevném disku Výpočetní technika I Souborové systémy Souborový systém (File System FS) Způsob organizace informací (souborů) ukládaných na bloková zařízení paměťová média (disky, pásky, CD, DVD, BD,...) počítače. Souborový

Více

Principy počítačů a operačních systémů

Principy počítačů a operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů Operační systémy Souborové systémy Zimní semestr 2011/2012 Poděkování Při přípravě této prezentace jsem většinu materiálu převzal z prezentace Yaghob, J. Základy

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Linux-příkazový řádek

Linux-příkazový řádek Linux-příkazový řádek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

LINUX uživatelské účty (1)

LINUX uživatelské účty (1) LINUX uživatelské účty (1) Trocha teorie: Jak bylo již mnohokrát řečeno, LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci OS se může v reálném čase připojit současně více uživatelů, a to jak

Více

Práce s disky a ISO soubory

Práce s disky a ISO soubory Vytváření, připojování, virtuální mechaniky Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 4. listopadu 2013 Zobrazení všech zařízení Jak zobrazit všechna

Více

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek

Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy Mgr. Josef Horálek Souborové systémy = Prostředky pro práci se souborovými systémy patří mezi nejsilnější stránky linuxového jádra. = Využívají unixový přístup k souborové hierarchii

Více

Identita uživatele (procesu)

Identita uživatele (procesu) (procesu) Vnější identita, identita uživatele Je tvořena přihlašovacím jménem a heslem Slouží k: přihlášení do systému pojmenování domovského adresáře jako jméno pro mail... Vnitřní identita, identita

Více

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz

Architektura systému GNU/Linux. Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Architektura systému GNU/Linux Bohdan Milar bohdan.milar@liberix.cz Úvod Liberix, o.p.s. Nestátní nezisková organizace Založena na jaře 2005 Hlavní cíl - Podpora a propagace svobodných informačních technologií

Více

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Linux RAID, LVM. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Linux RAID, LVM Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Teoretický úvod do problematiky RAID Konfigurace SW RAIDu Představení LVM Konfigurace LVM Co je to RAID Redundant

Více

Windows a Linux. Přednáška číslo 7

Windows a Linux. Přednáška číslo 7 Windows a Linux Přednáška číslo 7 Vztah Windows a Linuxu Převod souborů Konverze Diakritika Připojení disků Aktuální počítač Vzdálený počítač Konverze souborů MS Office vs. OpenOffice.org problémy Kódování

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.04 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 04 Zásady běžné instalace OS Linux DUM naučí připravit počítač k instalaci OSL a provede žáka kroky instalace systému

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

Základní příkazy UNIXu (Linuxu)

Základní příkazy UNIXu (Linuxu) Základní příkazy UNIXu (Linuxu) Ostatní clear smazání obrazovky man nápověda k příkazům (zkus man man) Ovládání příkazu man PgUp, b stránka vzhůru PgDn, mezerník stránka dolů šipky nahoru a dolů pohyb

Více

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

Linux RAID, LVM. 27. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Linux RAID, LVM Ondřej Caletka 27. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) Linux RAID, LVM 27. listopadu 2012 1 / 17 Obsah

Více

Tomáš Borland Valenta

Tomáš Borland Valenta Architektura GNU/Linuxu Tomáš Borland Valenta Přehled stavebních prvků operačního systému GNU/Linux aneb od základů až po okna... Základní rozdělení Hardware Software Hardware Základní deska CPU Paměť

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

1. přednáška pro začátečníky

1. přednáška pro začátečníky 1. přednáška pro začátečníky http://sut.sh.cvut.cz bejzz a Charlie Úvod Snad na úvod: GNU/Linux je svobodný operační systém unixového typu. Jeho jádro - Linux - bylo vytvořeno Linusem Torvaldsem za pomoci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.02 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 02 WAMP - prostředí pro běh dynamických stránek ve Windows DUM je pro žáky průvodcem instalací běhového prostředí

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES

UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES UŽIVATEL, SKUPINA, PROCES Systém bez uživatele je jedině Matrix? Uživatelé se seskupují a řídí práci. Group = skupina uživatelů Trocha teorie: LINUX je systémem víceuživatelským. Tzn. Že k dané instanci

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla

Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2. Ing. Milan Oulehla Mobilní malware na platformě Android Přednáška 2 Ing. Milan Oulehla Úvod Informace o technikách, které používají tvůrci mobilního malware: Bezpečnostní chyby se mění v čase Vytvoření vlastních zdrojových

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Systémy souborů (File Systems)

Systémy souborů (File Systems) (File Systems) Logický systém souborů:! Adresáře a soubory jak je vidí uživatel.! Jeden kořen ( "root" - / ) Fyzické systémy souborů:! Obdoba logických disků u MS (A:, C:...).! Na rozdíl od MS nejsou pro

Více

Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware)

Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware) Postup instalace UMTS modemu Huawei K3765 od Vodafone (SalixOS, ZenWalk, Slackware) Napřed bych rád upozornil na skutečnost, že záleží na tom, zda máte SalixOS s KDE nebo Xfce GUI. U KDE stačí doinstalovat

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17

Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Obsah Část první: Tipy a triky pro práci se systémem 17 Efektivní práce s příkazovou řádkou 17 1. Vyhledávání správných programů k danému účelu 17 2. Základní informace o programu 17 3. Vyhledání cesty

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.

Úvod do OpenWRT. Ondřej Caletka. 1. března 2014. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Úvod do OpenWRT Ondřej Caletka 1 března 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Úvod do OpenWRT 1 března 2014 1 / 14 Co je OpenWRT Distribuce

Více

PSK3-3. Základní příkazy. Zápis cesty

PSK3-3. Základní příkazy. Zápis cesty PSK3-3 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Přehled základních příkazů systému Unix Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

RAID základní informace

RAID základní informace RAID základní informace RAID = Redundant Array of Independent Disks (vícenásobné diskové pole nezávislých disků). Využívá se: RAID0 : prosté zřetězení jakmile se zaplní první disk, data se automaticky

Více

Identita uživatele. predn_04.odt 28.03.2007 15:47:03 1

Identita uživatele. predn_04.odt 28.03.2007 15:47:03 1 Identita uživatele predn_04.odt 28.03.2007 15:47:03 1 Identita uživatele (procesu) Vnější identita - identita uživatele Je tvořena přihlašovacím jménem a ověřována např. heslem Slouží k: přihlášení do

Více

LINUX SOUBORY. Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. SPŠ Teplice - 3.

LINUX SOUBORY. Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. SPŠ Teplice - 3. LINUX SOUBORY Zadejme příkaz ls l! V této lekci se odrazíme od dlouhého výpisu příkazu ls a uvidíme, kam nás to zanese. Dlouhý výpis příkazu ls Zadejte příkaz ls s parametrem l. Před každou položkou (souborem

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1

ADMINISTRACE UNIXU A SÍTÍ - AUS Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou správy systémů typu UNIX a základním nastavením počítačových sítí. Zaměření kurzu je především na získání celkového přehledu a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání

Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání 5 5.1 Operační systémy Linux, Mac OS X a jejich srovnání Popište výhody programů OpenSource, čím se vyznačují OpenSource programy se vyznačují tím, že se dodávají i se zdrojovým kódem. S tímto kódem může

Více

Maturitní téma: Operační MS-DOS

Maturitní téma: Operační MS-DOS Maturitní téma: Operační MS-DOS OS - základní softwarové vybavení každého, počítače. DOS byl diskový operační systém určený pro práci na počítačích kompaktabilních s počítači IBM PC. MSDOS poskytoval uživateli

Více

Nainstaloval jsem a jak dál? Michal Turek

Nainstaloval jsem a jak dál? Michal Turek Nainstaloval jsem a jak dál? Michal Turek Obsah Obecné věci Organizace systému Uživatelé, přístupová práva Souborový systém Programy, instalace softwaru Základní konfigurace systému Monitor, klávesnice,

Více

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Správa sítí. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Správa sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Nastroje na zpracovani textu:

Nastroje na zpracovani textu: Nastroje na zpracovani textu: head - vypise prvnich x radku, standartne x=10 tail vypise poslednich x radku, standartne x=10 nl vypise a ocisluje radky v souboru a vysledek posle na STDOUT, soubor se nemeni

Více

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows Obsah Úvod 13 ČÁST 1 Základy 32bitového programování ve Windows Kapitola 1 Nástroje pro programování ve Windows 19 První program v Assembleru a jeho kompilace 19 Objektové soubory 23 Direktiva INVOKE 25

Více

Základy informatiky. Operační systémy

Základy informatiky. Operační systémy Základy informatiky Operační systémy Zpracoval: Upraveno: Ing. Pavel Děrgel Daniela Ďuráková Cíle dnešní přednášky Operační systém základní funkce souborové systémy Windows historie, vlastnosti Linux historie

Více

Reinstalace programu Poslední aktualizace 6.2.2014

Reinstalace programu Poslední aktualizace 6.2.2014 Reinstalace programu Poslední aktualizace 6.2.2014 Reinstalace programu 1 Reinstalace... lokálního počítače 3 2 Reinstalace... síťového klienta 4 3 Reinstalace... serveru 4 4 Obsahy... jednotlivých databází

Více

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu

Téma 11: Firewall v CentOS. Nastavení firewallu Nastavení firewallu Teoretické znalosti V této kapitole zjistíte, jak v distribuci CentOS nastavit připojení k síti a firewall. Firewall v Linuxu je tvořen projektem Netfilter, který pracuje na úrovni

Více

Bc. Hynek Chmela - 1. přednáška o systému Debian Linux

Bc. Hynek Chmela - 1. přednáška o systému Debian Linux Bc. Hynek Chmela - 1. přednáška o systému Debian Linux Instalace systému Debian Linux Základy Linuxu souborový systém (uspořádání), oprávnění, rozdíly oproti Window$ Instalace programů v Debianu aptitude,

Více

Zálohování pro začátečníky. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar

Zálohování pro začátečníky. Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Zálohování pro začátečníky Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar Osnova Definice pojmu Požadavky na zálohování Co zálohovat Kam zálohovat vsuvka o šifrování Zálohovací produkty

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Operační systémy 2. Přednáška číslo 2. Přidělování paměti

Operační systémy 2. Přednáška číslo 2. Přidělování paměti Operační systémy 2 Přednáška číslo 2 Přidělování paměti Základní pojmy Paměť = operační paměť paměť, kterou přímo využívají procesory při zpracování instrukcí a dat Funkce modulu přidělování paměti: Sledování

Více

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1

Úvod. unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Úvod unx-predn_01-uvod.odt 25.02.2008 16:13:43 1 Operační systém UNIX Přednášky Jan Zajic, zajic@fel.cvut.cz, K226 Web service.felk.cvut.cz/courses Cíl předmětu pokročilý uživatel začínající administrátor

Více

Databáze Firebird. Zálohování, obnovení. Roman Fic 1/29/14 Databáze

Databáze Firebird. Zálohování, obnovení. Roman Fic 1/29/14 Databáze Databáze Firebird Zálohování, obnovení Roman Fic 1/29/14 Databáze Obsah Firebird - Zálohování pomocí GBAK... 2 Syntaxe... 2 Záloha... 2 Příklad... 2 Obnova... 2 Příklad... 2 Možné parametry/přepínače utility

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Rudolf Marek. Kompilujeme jádro a aplikace (Mplayer) ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US!

Rudolf Marek. Kompilujeme jádro a aplikace (Mplayer) ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US! Rudolf Marek Kompilujeme jádro a aplikace (Mplayer) ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US! LILO a GRUB startují jádro operačního systému jsou to programy, které jsou buď uloženy v MBR nebo v některém ze sektorů

Více

Operační systémy - historie

Operační systémy - historie Program Operační systém a jeho design, tabulka rozdělení disku (podrobněji), Instalace Windows a Linuxu krok po kroku, více OS na jednom počítači (multiboot), přeinstalace systému, migrace OS na jiný disk

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Práce s disky a ISO soubory

Práce s disky a ISO soubory Vytváření, připojování, virtuální mechaniky Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 8. října 2014 Zobrazení všech zařízení Jak zobrazit všechna

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Instalace Debianu pomocí debootstrap

Instalace Debianu pomocí debootstrap Instalace Debianu pomocí debootstrap Petr Krčmář 8. listopadu 2015 Uvedené dílo (s výjimkou obrázků) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko. Petr Krčmář (Root.cz, vpsfree.cz) Instalace

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

udev a kamarádi... Středisko UN*Xových technologií

udev a kamarádi... Středisko UN*Xových technologií udev a kamarádi... Středisko UN*Xových technologií udev a kamarádi úvod Zařízení v Linuxu typicky adresář /dev tři typy zařízení znakové blokové síťové nejsou přítomny tvoří vazbu mezi userspace (programy)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_LIN.1.19 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 19_ Bezpečnost dat zálohování a obnova dat programem dd DUM seznámí žáky s možnostmi zálohování komprimačním programem

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS. FTP Klient. A05463 fboranek@atlas. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky UPS FTP Klient Plzeň, 2007 František Bořánek A05463 fboranek@atlas.cz Obsah 1 Úvod......2 2 Zadaní......2

Více

Charakteristika operačního systému GNU/Linux

Charakteristika operačního systému GNU/Linux Charakteristika operačního systému GNU/Linux OS Unixového typu - filozofie, procesy, uživatelé, souborový systém, základní programy a další věci jsou shodné s Unixovými standardy Víceúlohový OS - jeden

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Server Security, Serverové produkty ESET Server Security... 2 Webové rozhraní... 3 ESET Mail Security... 4 ESET File Security... 4 ESET Gateway Security...

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku

Systém souborů. Účel souborového systému. Organizace dat na disku Systém souborů Moderní OS používají téměř výhradně hiearchický systém souborů (adresáře, podadresáře,...). Soubor je základní organizační jednotka pro uchovávání dat na discích či jiných médiích. Souborový

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23

Minimální požadavky na systém... 21 Linux a Windows na jednom disku... 22 Zrušení instalace Mandriva Linuxu... 23 Obsah Úvodem 9 Typografické konvence.............................. 10 Změny oproti předchozí verzi Mandriva Linuxu.................. 11 Informace o aktualizaci z verze 2006....................... 17 Poděkování....................................

Více

Logická struktura pevného disku

Logická struktura pevného disku Logická struktura pevného disku Slouží k uchovávání základních informací o paměťovém prostoru pevného disku 1. Tyto informace umožňují především: přehlednou organizaci a správu dat na pevném disku, nalezení

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více