DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP"

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, dobře 8640 Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl velmi dobře 8641 Bartošová Diana Vybrané smluvní typy podle německého občanského práva a dle našeho občanského zákoníku JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka dobře 8642 Báťová Ellerová Zuzana Uzavírání manželství JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8644 Blahoutová Adéla Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení JUDr. Eduard Bruna JUDr. Markéta Brunová velmi dobře 8643 Boučková Sylva Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení - Exekuce Mgr. Aleš Fikker výborně 7497 Braun Zdeněk Thomas Hobbes význam jeho díla v dějinách myšlení o státu a právu JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. prof. JUDr. Aleš Gerloch, výborně 7498 Budinská Lada Neoprávněná stavba JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka dobře 8645 Budinská Lada Neoprávněná stavba (způsoby vypořádání dotčených osob, určování výše náhrady, omyl ve vytyčení pozemku v terénu při koupi apod.) JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka dobře 8645 Burianová Barbora Prevence sociálněpatologických jevů PhDr. Hana Helclová JUDr. Eduard Bruna výborně 7784 Burianová Barbora Prevence sociálněpatologických jevů PhDr. Hana Helclová JUDr. Eduard Bruna, PhD výborně 7784 Černá Romana Založení a vznik obchodní společnosti JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, výborně 7499 Čvančara Petr Možnosti resocializace sociálně nepřizpůsobivých osob JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Dana Pacholíková velmi dobře 8646 Doischerová Soňa Vzájemná vyživovací povinnost mezi příbuznými JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Denisa Prchlíková výborně 7500 Doušová Lucie Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob zdravotně postižených Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7501

2 Ducháček Jiří Mezinárodní organizace práce a její význam pro pracovní právo České republiky JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, výborně 7785 Durajová Zuzana Alternativní řešení sporů o gtld, doménová jména.eu a.cz doc. JUDr. Přemysl Raban, velmi dobře 8647 Durdisová Radka Osvojení JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka výborně 7502 Dušek Jaroslav Obchodování na měnovém trhu (forexu) Ing. Vladimír Šuchman Ing. Petr Frýbl dobře 8649 Dušek Petr Úloha státních orgánů v oblasti rodinného práva JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Denisa Prchlíková dobře 8648 Dušková Petra Postavení státního zástupce v trestním řízení doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Kristýna Outlá výborně 7503 Dvořáková Lucie Statutární orgány obchodních společností JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, velmi dobře 8650 Eliáš Petr Společné jmění manželů - vznik, obsah, modifikace, zánik, vypořádání Mgr. Aleš Fikker JUDr. Soňa Šamalová výborně 7504 Eliášová Jana Exekuce podle exekučního řádu Mgr. Aleš Fikker velmi dobře 8651 Fakanová Tereza Aktivní politika zaměstnanosti Ing. Dana Roubínková JUDr. Ján Matejka, výborně 7505 Fiala Michal Odklony v trestním řízení JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Eduard Bruna výborně 7506 Filipová Anna Strukturální fondy EU a jejich využití Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka výborně 7507 Filipová Naděžda Vznik věcných břemen (způsoby vzniku věcných břemen, způsoby zápisu věcných břemen do katastru nemovitostí, zvláštní zákony při vzniku věcných břemen) JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8652 Fresslová Pavla Mezinárodní organizace práce a její význam pro pracovní právo České republiky JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, dobře 8653 Gjocaj Muhamet Zajištění směnkou JUDr. Tomáš Ficner výborně 7508 Grygarová Petra Vztahy mezi rodiči a dětmi JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář výborně 7509

3 Hauer Robert Neopomenutelný dědic, jeho postavení v minulosti a dnes JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8654 Hlásna Andrea Náboženská sloboda v práve Českej republiky Mgr. Markéta Grečová doc. JUDr. Karel Klíma, výborně 7786 Hlaváč Mgr. Rostislav Idea Evropské ústavy doc. JUDr. Karel Klíma, JUDr. Veronika Outlá, dobře 8655 Högerová Zuzana Vypořádání zaniklého SJM JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Václav Bednář výborně 7510 Hochmalová Jitka Poškozování a zvýhodňování věřitele v českém trestním právu JUDr. Markéta Brunová JUDr. Dana Pacholíková velmi dobře 8656 Hojsáková Jana Právní úprava postavení podnikatele JUDr. Bohumil Havel, velmi dobře 8657 Hornová Michaela Závěti JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jiří Ettler velmi dobře 8658 Hospodská Štěpánka Zjišťování majetku a dluhů v dědickém řízení JUDr. Jiří Ettler JUDr. Václav Bednář velmi dobře 8659 Hrubá Karolina Sociálně právní pomoc propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do společnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová velmi dobře 8660 Hrubešová Monika Pěstounská péče JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Denisa Prchlíková velmi dobře 8662 Hruška Jakub Vývoj testamentální dědické posloupnosti od roku 1918 JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8663 Hrušková Miroslava Vývoj testamentální dědické posloupnosti od roku 1918 JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8664 Huscherová Kateřina Vztahy nezletilých dětí k třetím osobám a pěstounská péče JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 8665 Chladová Kristýna Pojem manželství a jiného párového soužití v českém právu JUDr. Soňa Šamalová velmi dobře 8666 Chrustová Pavlína Založení a vznik obchodní společnosti JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, velmi dobře 8667 Janečková Jana Exekuce podle exekučního řádu Mgr. Aleš Fikker výborně 7527

4 Jelínková Alena Stížnosti ve veřejné správě JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Květoslav Kramář, velmi dobře 8669 Jelínková Barbora Zánik manželství s důsledky s tím spojenými JUDr. Soňa Šamalová Mgr. Aleš Fikker velmi dobře 8668 Jeřábková Lenka Náhrada škody na zdraví JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8670 Ježková Petra Řízení proti mladistvím doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Dana Pacholíková velmi dobře Jindrová Ivana Druhy trestů a jejich účel JUDr. Eduard Bruna prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc výborně 7787 Jiráková Kateřina Podílové spoluvlastnictví JUDr. Denisa Prchlíková Mgr. Aleš Fikker výborně 7528 Jirkovský Karel Autorská práva na internetu Ing. Petr Pacholík doc. PhDr. Rudolf Vlasák, velmi dobře 8672 Juklová Andrea Postavení a působnost státních inspekcí JUDr. Květoslav Kramář JUDr. Miloslava Hálová dobře 8673 Kara-Ivanski Jan Ideologie anarchismu v minulosti a současnosti JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. prof. JUDr. Josef Mečl, velmi dobře 8674 Kasalová Marcela Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem JUDr. Ján Matejka, Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 7788 Kasl Jiří Poškozování a zvýhodňování věřitele JUDr. Markéta Brunová JUDr. Dana Pacholíková výborně 7529 Kaufman Jiří Smlouva o prodeji podniku JUDr. Tomáš Ficner velmi dobře 8675 Kloudová Kateřina Zajištění závazků JUDr. Ondřej David JUDr. Václav Bednář výborně 7530 Knížek Ladislav Petice, stížnosti JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Květoslav Kramář, výborně 7589 Kobryn Maria Ústavní základy volného pohybu osob doc. JUDr. Karel Klíma, Mgr. Tomáš Křivka velmi dobře 8676 Kopecká Markéta Institut odvolání v trestním řízení JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Kristýna Outlá výborně 7531

5 Koráb Antonín Smlouva o prodeji podniku JUDr. Tomáš Ficner dobře 8677 Kosnarová Jana Typy, formy a funkce ústavního soudnictví v rozvinutých demokratických státech doc. JUDr. Karel Klíma, JUDr. Milan Tomeš výborně 7532 Kozáková Barbora Zavinění v trestním právu JUDr. Eduard Bruna prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc velmi dobře 8677 Král Vítězslav Právní úkony v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, velmi dobře 8678 Králová Andrea Schengenský prostor Evropa bez hranic JUDr. Veronika Outlá, Mgr. Tomáš Křivka výborně 7533 Kratochvíl David Evropský integrační proces Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka dobře 8679 Křemeňová Lenka Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí a krajů JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Jan Malast výborně 7534 Křiváčková Klára Zákonné majetkové společenství, bezpodílové spoluvlastnictví manželů a společené jmění manželů a jejich vypořádání v dědickém říezní JUDr. Jiří Ettler JUDr. Denisa Prchlíková výborně 7791 Kubíčková Helena Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, výborně 7792 Kučírková Rút Právní principy prof. JUDr. Aleš Gerloch, prof. JUDr. Josef Mečl, velmi dobře Kulíková Kateřina Osvojení dítěte - historický vývoj i současná právní úprava JUDr. Dagmar Mikolášová Kulíková Kateřina Osvojení dítěte - historický vývoj i současná právní úprava JUDr. Dagmar Mikolášová dobře dobře 8682 Kurešová Marie Osvojení JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka výborně 7535 Kvítek Petr Postavení poškozeného v trestním řízení a odklony od trestního řízení JUDr. Eduard Bruna doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně 7536 Lavičková Mgr. Michaela Zánik manželství s důsledky s tím spojenými JUDr. Soňa Šamalová Mgr. Aleš Fikker výborně 7537 Lhotáková Anna Uzavírání manželství JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka výborně 75389

6 Linda Tomáš Smlouva o dílo ve výstavbě, její pozice v právním řádu ČR a SRN a ovlivňování podnikatelského prostředí doc. JUDr. Přemysl Raban, velmi dobře 8683 Linhart Václav Odpovědnost za škodu v pracovním právu Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7539 Liška Jan Fáze správního dozoru JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Tomáš Louda, výborně 7540 Lišková Jitka Skutková podstata trestného činu JUDr. Markéta Brunová JUDr. Eduard Bruna velmi dobře 8684 Lorencová Monika Veřejné zdravotní pojištění JUDr. Věra Štangová, Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 7541 Machovcová Ilona Správní řízení podle správního řádu a podle zákona o správě daní a poplatků JUDr. Milan Telecký JUDr. Jan Malast výborně 7542 Makkiehová Monika Trestná činnost mládeže doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Josef Peroutka výborně Maráková Lucie Úloha probační a mediační služby při sociálně právní pomoci propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do společnosti JUDr. Kristýna Outlá doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře 8685 Martinovský Tomáš Současnost a perspektivy vývoje Vězeňské služby CŘ JUDr. Josef Peroutka JUDr. Jaroslav Puš výborně 7954 Mašatová Jindřiška Vztahy mezi rodiči a dětmi JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář velmi dobře 8686 Matláková Kateřina Nesporné řízení výchova a výživa nezletilých dětí JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář výborně 7543 Mazurkovič Vladimír Zajištění závazků v České republice Mgr. Aleš Fikker JUDr. Václav Bednář výborně 7544 Mertl David Internetové právo doc. JUDr. Přemysl Raban, doc. PhDr. Rudolf Vlasák, velmi dobře 8687 Moc Martin Problematika trestných činů v dopravě, se specializací na silniční dopravu doc. JUDr. Jan Chmelík, Bc. Jan Vaněček velmi dobře 8688 Musilová Barbora Ústavní záruky lidských a občanských práv v rozvinutých demokraciích doc. JUDr. Karel Klíma, JUDr. Milan Tomeš výborně 7545 Myslíková Pavla Manažer 21. století a právní rámec jeho činnosti doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková dobře 8689

7 Nekovářová Irena Prvotní zásah na místě požáru, výbuchu a havárie, ohledání místa činu a dokumentace o něm doc. JUDr. Jan Chmelík, Bc. Jan Vaněček výborně 7546 Norek Tomáš Správní řízení podle správního řádu a podle zákona o správě daní a poplatků JUDr. Milan Telecký JUDr. Jan Malast dobře 8690 Novotná Martina Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7794 Novotná Michaela Volný pohyb pracovníků v rámci EU JUDr. Veronika Outlá, Mgr. Tomáš Křivka dobře 8691 Odlevák Marian Protekcionistická opatření v legislarivě Ing. Dana Roubínková doc. JUDr. Jiří Dědina, výborně 7795 Ondrová Sochová Jitka Práva pacientů v České republice JUDr. Denisa Prchlíková Mgr. Radek Spurný výborně 7548 Ouda Martin Postavení státního zástupce v trestním řízení JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 8692 Panoš Petr Typologie obchodních společností JUDr. Bohumil Havel, JUDr. Anna Outlá velmi dobře 8693 Peřinová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, dobře 8694 Pihrtová Bohdana Aktuální právní otázky vyživovací povinnosti v rodině JUDr. Soňa Šamalová výborně 7549 Pilmajer Karel Spotřebitelský úvěr Ing. Vladimír Šuchman Ing. Petr Frýbl dobře 8695 Pilmajer Michal Podnikatelský úvěr Ing. Vladimír Šuchman Ing. Petr Frýbl dobře 8696 Pöhlmannová Marika Skutková podstata trestného činu JUDr. Markéta Brunová JUDr. Eduard Bruna velmi dobře 8697 Pohořelá Tereza Prevence sociálněpatologických jevů PhDr. Hana Helclová JUDr. Eduard Bruna výborně 7550 Popelka Bohuslav Desky zemské JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně 7551 Protivný Vojtěch Právní rámec obchodování na Internetu Ing. Petr Pacholík JUDr. Bohumil Havel, velmi dobře 8698

8 Rafajová Eva Postavení politických stran v českém právním řádu Mgr. Markéta Grečová doc. JUDr. Karel Klíma, výborně 7552 Rodová Kateřina Smlouva o nájmu bytu JUDr. Denisa Prchlíková Mgr. Aleš Fikker velmi dobře 8699 Romancová Kateřina Daktyloskopie a její význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 8700 Rosenbergová Michaela Postavení představenstva akciové společnosti a dozorčí rady akciové společnosti v právním řádu ČR JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, výborně 7553 Roubíček Aleš Vydědění a institut nezpůsobilého dědice JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8701 Roubíček Aleš Vydědění a institut nezpůsobilého dědice JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8701 Rutová Veronika Nesporné řízení výchova a výživa nezletilých dětí JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář velmi dobře 8702 Rybníček Rudolf Postavení poškozeného v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová JUDr. Kristýna Outlá výborně 7554 Ryšlavý Václav Právní rámec obchodování přes Internet Ing. Mgr. Petr Pacholík JUDr. Bohumil Havel, dobře 8703 Semotamová Jana Daktyloskopie a její význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý JUDr. Jaroslav Puš dobře 8704 Schiefnerová Lenka Některé zvláštní způsoby dokazování ( 104a -104e TŘ) a způsoby jejich provedení Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně 7555 Schmiegerová Sylvie Řízení o dědictví JUDr. Ondřej David JUDr. Jiří Ettler velmi dobře 8705 Siegel Jan Právní regulace stínové ekonomiky Ing. Dana Roubínková Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 7796 Skalická Alena Sociálně právní pomoc propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do společnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová velmi dobře 8706 Slavíková Martina Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, velmi dobře 8707 Smola Richard Autorská práva na internetu Ing. Mgr. Petr Pacholík doc. PhDr. Rudolf Vlasák velmi dobře 8708

9 Souček Martin Výkon rozhodnutí Mgr. Aleš Fikker Stibor Josef Porovnání rodinného práva dříve a dnes v rámci institutu manželství JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře výborně 7556 Studničková Helena Rodičovská zodpovědnost JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 7557 Svejkovská Petra Přípravné řízení trestní - postup před zahájením trestního stíhání Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 8710 Svobodová Iveta Zavinění v trestním právu JUDr. Eduard Bruna JUDr. Markéta Brunová výborně 7558 Szolárová Jana Pojetí společenské nebezpečnosti jednání pachatele v trestním právu JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Eduard Bruna výborně 7559 Šeratovský Jiří Statutární orgány obchodních společností JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, dobře 8711 Šopejstalová Markéta Trestná činnost týkající se zneužívaní návykových látek JUDr. Milan Ťoupal JUDr. Jaroslav Puš výborně 7893 Špendlíček Ondřej Formy činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Květoslav Kramář JUDr. Jiří Rajchl výborně 7560 Štohanzlová Lenka Odpovědnost za škodu v pracovním právu Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7561 Šůchová Zuzana Organizační struktura veřejné správy doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková velmi dobře 8661 Tovth Daniel Zajištění směnkou JUDr. Tomáš Ficner výborně 7562 Trubač Ladislav Základní ústavní principy demokratických států Mgr. Markéta Grečová doc. JUDr. Karel Klíma, dobře 8712 Tůmová Alena Systematické vymezení nezákaznických smluv ve skupině E.ON Czech JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka výborně 7797 Tvrdíková Lucie Přípravné řízení trestní - postup před zahájením trestního stíhání Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 8713 Urbánek Petr Formy činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Květoslav Kramář JUDr. Jiří Rajchl dobře 8714

10 Urbanová Karolína Věcná břemena JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka výborně 7563 Vacková Radka Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře 8715 Vacková Tereza Vztahy mezi manžely JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 7564 Váchová Lucie Problematika trestných činů v dopravě, se zaměřením na silniční dopravu JUDr. Ondřej David Bc. Jan Vaněček výborně 8386 Valenta Pavel Prvence kriminality v regionu se zaměřením na kriminalitu mládeže JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová výborně 7565 Vaněček Petr Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Jiří Kuruc Vaněčková Eva Porovnání rodinného práva dříve a dnes v rámci institutu manželství JUDr. Dagmar Mikolášová Večerka Tomáš Vztahy nezletilých dětí k třetím osobám a pěstounská péče JUDr. Dagmar Mikolášová Večerka Tomáš Vztahy nezletilých dětí k třetím osobám a pěstounská péče JUDr. Dagmar Mikolášová dobře dobře výborně výborně 7566 Vepřek Jiří Řízení o dědictví (zejména s ohledem na 175 Občanského soudního řádu) Mgr. Michal Bureš JUDr. Václav Bednář dobře 8718 Veselý Tomáš Malý a střední podnikatel v EU (Charta MSP, regionální podpory) Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka dobře 8719 Vlášková Marcela Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob zdravotně postižených Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, velmi dobře 8720 Vlášková Michaela Procesní aspekty dědického řízení JUDr. Ondřej David JUDr. Jiří Ettler dobře 8721 Volfová Dagmar Postavení a působnost úřadů práce Ing. Dana Roubínková JUDr. Ján Matejka, velmi dobře 8722 Volková Martina Pracovní poměr Mgr. Aleš Fikker JUDr. Ján Matejka, výborně 7567 Vostrá Jarmila Poskytování informací ve veřejné správě JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, výborně 7568

11 Vránová Eliška Vztahy mezi manžely JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 8723 Vrzalová Pavlína Vyživovací povinnost mezi příbuznými JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Denisa Prchlíková velmi dobře 8724 Wohlrab Göran Strukturální fondy EU a jejich využití Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka výborně 7569 Wohlrabová Ing. Lenka Evropský sociální fond Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka výborně 7570 Zahradníková Jitka Právní úprava OSVČ v důchodovém a nemocenském pojištění a její vývoj od roku 1991 JUDr. Věra Štangová, Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 7571 Zima Vladimír Ideologie anarchismu v minulosti a současnosti JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. prof. JUDr. Josef Mečl, dobře 8725 Zimmelová Petra Neoprávněná stavba JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8726 Zrebná Zuzana Společné jmění manželů Mgr. Aleš Fikker JUDr. Soňa Šamalová velmi dobře 8727 Žáková Alice Aktivní politika zaměstnanosti Ing. Dana Roubínková JUDr. Ján Matejka, výborně 7572 Žigmundová Juliana Pojem náhradní péče a její formy JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 7573

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard

Více

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou:

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU (SPK) Návrhy témat DP 2015/2016 Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: Občanské právo Diana Pavlíková Nahradzovanie nemajetkovej ujmy pri

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 46. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo hejtmana Karlovarského kraje 02 Základní informace o Karlovarském kraji 03-04 Samospráva 05 Rada 05 Seznam členů zastupitelstva 06 Výbory a komise 07-09 Mezinárodní

Více

SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ 1999-2000 1/ Úroveň informovanosti dětí ZŠ o ochraně před sexuálním zneužíváním. Bělíková Petra 2/ Využití některých alternativních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 64-41-L/524 Podnikání (dálková forma vzdělávání) EKONOMIKA PODNIKU ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 1. Základní

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Dokumentační zpravodaj

Dokumentační zpravodaj Skupina BIČ Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny v databázovém systému CDS/ISIS

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu 1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ 4. 6. Nová právní úprava nemovitostí a práv k nim podle nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona... 44 4. 6. DPH v roce 2014... 157 5. 6. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří.

BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová práce. Rašínova vysoká škola s.r.o. BENÁČEK, Jiří. BAMBUŠEK, Petr. Ochrana třetích osob v exekučním řízení. Brno, 2011. 85 s. Diplomová BENÁČEK, Jiří. Systém managementu kvality v podniku. Brno, 2011. 110 s. Diplomová BENÁČKOVÁ, Ivana. Management systému

Více

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.

Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í. Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox. V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Nezisková sféra KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více