DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP"

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, dobře 8640 Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl velmi dobře 8641 Bartošová Diana Vybrané smluvní typy podle německého občanského práva a dle našeho občanského zákoníku JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka dobře 8642 Báťová Ellerová Zuzana Uzavírání manželství JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8644 Blahoutová Adéla Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení JUDr. Eduard Bruna JUDr. Markéta Brunová velmi dobře 8643 Boučková Sylva Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení - Exekuce Mgr. Aleš Fikker výborně 7497 Braun Zdeněk Thomas Hobbes význam jeho díla v dějinách myšlení o státu a právu JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. prof. JUDr. Aleš Gerloch, výborně 7498 Budinská Lada Neoprávněná stavba JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka dobře 8645 Budinská Lada Neoprávněná stavba (způsoby vypořádání dotčených osob, určování výše náhrady, omyl ve vytyčení pozemku v terénu při koupi apod.) JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka dobře 8645 Burianová Barbora Prevence sociálněpatologických jevů PhDr. Hana Helclová JUDr. Eduard Bruna výborně 7784 Burianová Barbora Prevence sociálněpatologických jevů PhDr. Hana Helclová JUDr. Eduard Bruna, PhD výborně 7784 Černá Romana Založení a vznik obchodní společnosti JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, výborně 7499 Čvančara Petr Možnosti resocializace sociálně nepřizpůsobivých osob JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Dana Pacholíková velmi dobře 8646 Doischerová Soňa Vzájemná vyživovací povinnost mezi příbuznými JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Denisa Prchlíková výborně 7500 Doušová Lucie Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob zdravotně postižených Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7501

2 Ducháček Jiří Mezinárodní organizace práce a její význam pro pracovní právo České republiky JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, výborně 7785 Durajová Zuzana Alternativní řešení sporů o gtld, doménová jména.eu a.cz doc. JUDr. Přemysl Raban, velmi dobře 8647 Durdisová Radka Osvojení JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka výborně 7502 Dušek Jaroslav Obchodování na měnovém trhu (forexu) Ing. Vladimír Šuchman Ing. Petr Frýbl dobře 8649 Dušek Petr Úloha státních orgánů v oblasti rodinného práva JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Denisa Prchlíková dobře 8648 Dušková Petra Postavení státního zástupce v trestním řízení doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Kristýna Outlá výborně 7503 Dvořáková Lucie Statutární orgány obchodních společností JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, velmi dobře 8650 Eliáš Petr Společné jmění manželů - vznik, obsah, modifikace, zánik, vypořádání Mgr. Aleš Fikker JUDr. Soňa Šamalová výborně 7504 Eliášová Jana Exekuce podle exekučního řádu Mgr. Aleš Fikker velmi dobře 8651 Fakanová Tereza Aktivní politika zaměstnanosti Ing. Dana Roubínková JUDr. Ján Matejka, výborně 7505 Fiala Michal Odklony v trestním řízení JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Eduard Bruna výborně 7506 Filipová Anna Strukturální fondy EU a jejich využití Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka výborně 7507 Filipová Naděžda Vznik věcných břemen (způsoby vzniku věcných břemen, způsoby zápisu věcných břemen do katastru nemovitostí, zvláštní zákony při vzniku věcných břemen) JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8652 Fresslová Pavla Mezinárodní organizace práce a její význam pro pracovní právo České republiky JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, dobře 8653 Gjocaj Muhamet Zajištění směnkou JUDr. Tomáš Ficner výborně 7508 Grygarová Petra Vztahy mezi rodiči a dětmi JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář výborně 7509

3 Hauer Robert Neopomenutelný dědic, jeho postavení v minulosti a dnes JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8654 Hlásna Andrea Náboženská sloboda v práve Českej republiky Mgr. Markéta Grečová doc. JUDr. Karel Klíma, výborně 7786 Hlaváč Mgr. Rostislav Idea Evropské ústavy doc. JUDr. Karel Klíma, JUDr. Veronika Outlá, dobře 8655 Högerová Zuzana Vypořádání zaniklého SJM JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Václav Bednář výborně 7510 Hochmalová Jitka Poškozování a zvýhodňování věřitele v českém trestním právu JUDr. Markéta Brunová JUDr. Dana Pacholíková velmi dobře 8656 Hojsáková Jana Právní úprava postavení podnikatele JUDr. Bohumil Havel, velmi dobře 8657 Hornová Michaela Závěti JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jiří Ettler velmi dobře 8658 Hospodská Štěpánka Zjišťování majetku a dluhů v dědickém řízení JUDr. Jiří Ettler JUDr. Václav Bednář velmi dobře 8659 Hrubá Karolina Sociálně právní pomoc propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do společnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová velmi dobře 8660 Hrubešová Monika Pěstounská péče JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Denisa Prchlíková velmi dobře 8662 Hruška Jakub Vývoj testamentální dědické posloupnosti od roku 1918 JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8663 Hrušková Miroslava Vývoj testamentální dědické posloupnosti od roku 1918 JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8664 Huscherová Kateřina Vztahy nezletilých dětí k třetím osobám a pěstounská péče JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 8665 Chladová Kristýna Pojem manželství a jiného párového soužití v českém právu JUDr. Soňa Šamalová velmi dobře 8666 Chrustová Pavlína Založení a vznik obchodní společnosti JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, velmi dobře 8667 Janečková Jana Exekuce podle exekučního řádu Mgr. Aleš Fikker výborně 7527

4 Jelínková Alena Stížnosti ve veřejné správě JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Květoslav Kramář, velmi dobře 8669 Jelínková Barbora Zánik manželství s důsledky s tím spojenými JUDr. Soňa Šamalová Mgr. Aleš Fikker velmi dobře 8668 Jeřábková Lenka Náhrada škody na zdraví JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8670 Ježková Petra Řízení proti mladistvím doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Dana Pacholíková velmi dobře Jindrová Ivana Druhy trestů a jejich účel JUDr. Eduard Bruna prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc výborně 7787 Jiráková Kateřina Podílové spoluvlastnictví JUDr. Denisa Prchlíková Mgr. Aleš Fikker výborně 7528 Jirkovský Karel Autorská práva na internetu Ing. Petr Pacholík doc. PhDr. Rudolf Vlasák, velmi dobře 8672 Juklová Andrea Postavení a působnost státních inspekcí JUDr. Květoslav Kramář JUDr. Miloslava Hálová dobře 8673 Kara-Ivanski Jan Ideologie anarchismu v minulosti a současnosti JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. prof. JUDr. Josef Mečl, velmi dobře 8674 Kasalová Marcela Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem JUDr. Ján Matejka, Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 7788 Kasl Jiří Poškozování a zvýhodňování věřitele JUDr. Markéta Brunová JUDr. Dana Pacholíková výborně 7529 Kaufman Jiří Smlouva o prodeji podniku JUDr. Tomáš Ficner velmi dobře 8675 Kloudová Kateřina Zajištění závazků JUDr. Ondřej David JUDr. Václav Bednář výborně 7530 Knížek Ladislav Petice, stížnosti JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Květoslav Kramář, výborně 7589 Kobryn Maria Ústavní základy volného pohybu osob doc. JUDr. Karel Klíma, Mgr. Tomáš Křivka velmi dobře 8676 Kopecká Markéta Institut odvolání v trestním řízení JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Kristýna Outlá výborně 7531

5 Koráb Antonín Smlouva o prodeji podniku JUDr. Tomáš Ficner dobře 8677 Kosnarová Jana Typy, formy a funkce ústavního soudnictví v rozvinutých demokratických státech doc. JUDr. Karel Klíma, JUDr. Milan Tomeš výborně 7532 Kozáková Barbora Zavinění v trestním právu JUDr. Eduard Bruna prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc velmi dobře 8677 Král Vítězslav Právní úkony v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, velmi dobře 8678 Králová Andrea Schengenský prostor Evropa bez hranic JUDr. Veronika Outlá, Mgr. Tomáš Křivka výborně 7533 Kratochvíl David Evropský integrační proces Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka dobře 8679 Křemeňová Lenka Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí a krajů JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Jan Malast výborně 7534 Křiváčková Klára Zákonné majetkové společenství, bezpodílové spoluvlastnictví manželů a společené jmění manželů a jejich vypořádání v dědickém říezní JUDr. Jiří Ettler JUDr. Denisa Prchlíková výborně 7791 Kubíčková Helena Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, JUDr. Věra Štangová, výborně 7792 Kučírková Rút Právní principy prof. JUDr. Aleš Gerloch, prof. JUDr. Josef Mečl, velmi dobře Kulíková Kateřina Osvojení dítěte - historický vývoj i současná právní úprava JUDr. Dagmar Mikolášová Kulíková Kateřina Osvojení dítěte - historický vývoj i současná právní úprava JUDr. Dagmar Mikolášová dobře dobře 8682 Kurešová Marie Osvojení JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka výborně 7535 Kvítek Petr Postavení poškozeného v trestním řízení a odklony od trestního řízení JUDr. Eduard Bruna doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně 7536 Lavičková Mgr. Michaela Zánik manželství s důsledky s tím spojenými JUDr. Soňa Šamalová Mgr. Aleš Fikker výborně 7537 Lhotáková Anna Uzavírání manželství JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka výborně 75389

6 Linda Tomáš Smlouva o dílo ve výstavbě, její pozice v právním řádu ČR a SRN a ovlivňování podnikatelského prostředí doc. JUDr. Přemysl Raban, velmi dobře 8683 Linhart Václav Odpovědnost za škodu v pracovním právu Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7539 Liška Jan Fáze správního dozoru JUDr. Miloslava Hálová JUDr. Tomáš Louda, výborně 7540 Lišková Jitka Skutková podstata trestného činu JUDr. Markéta Brunová JUDr. Eduard Bruna velmi dobře 8684 Lorencová Monika Veřejné zdravotní pojištění JUDr. Věra Štangová, Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 7541 Machovcová Ilona Správní řízení podle správního řádu a podle zákona o správě daní a poplatků JUDr. Milan Telecký JUDr. Jan Malast výborně 7542 Makkiehová Monika Trestná činnost mládeže doc. JUDr. Jan Chmelík, JUDr. Josef Peroutka výborně Maráková Lucie Úloha probační a mediační služby při sociálně právní pomoci propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do společnosti JUDr. Kristýna Outlá doc. JUDr. Jan Chmelík, dobře 8685 Martinovský Tomáš Současnost a perspektivy vývoje Vězeňské služby CŘ JUDr. Josef Peroutka JUDr. Jaroslav Puš výborně 7954 Mašatová Jindřiška Vztahy mezi rodiči a dětmi JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář velmi dobře 8686 Matláková Kateřina Nesporné řízení výchova a výživa nezletilých dětí JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář výborně 7543 Mazurkovič Vladimír Zajištění závazků v České republice Mgr. Aleš Fikker JUDr. Václav Bednář výborně 7544 Mertl David Internetové právo doc. JUDr. Přemysl Raban, doc. PhDr. Rudolf Vlasák, velmi dobře 8687 Moc Martin Problematika trestných činů v dopravě, se specializací na silniční dopravu doc. JUDr. Jan Chmelík, Bc. Jan Vaněček velmi dobře 8688 Musilová Barbora Ústavní záruky lidských a občanských práv v rozvinutých demokraciích doc. JUDr. Karel Klíma, JUDr. Milan Tomeš výborně 7545 Myslíková Pavla Manažer 21. století a právní rámec jeho činnosti doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková dobře 8689

7 Nekovářová Irena Prvotní zásah na místě požáru, výbuchu a havárie, ohledání místa činu a dokumentace o něm doc. JUDr. Jan Chmelík, Bc. Jan Vaněček výborně 7546 Norek Tomáš Správní řízení podle správního řádu a podle zákona o správě daní a poplatků JUDr. Milan Telecký JUDr. Jan Malast dobře 8690 Novotná Martina Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7794 Novotná Michaela Volný pohyb pracovníků v rámci EU JUDr. Veronika Outlá, Mgr. Tomáš Křivka dobře 8691 Odlevák Marian Protekcionistická opatření v legislarivě Ing. Dana Roubínková doc. JUDr. Jiří Dědina, výborně 7795 Ondrová Sochová Jitka Práva pacientů v České republice JUDr. Denisa Prchlíková Mgr. Radek Spurný výborně 7548 Ouda Martin Postavení státního zástupce v trestním řízení JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 8692 Panoš Petr Typologie obchodních společností JUDr. Bohumil Havel, JUDr. Anna Outlá velmi dobře 8693 Peřinová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, dobře 8694 Pihrtová Bohdana Aktuální právní otázky vyživovací povinnosti v rodině JUDr. Soňa Šamalová výborně 7549 Pilmajer Karel Spotřebitelský úvěr Ing. Vladimír Šuchman Ing. Petr Frýbl dobře 8695 Pilmajer Michal Podnikatelský úvěr Ing. Vladimír Šuchman Ing. Petr Frýbl dobře 8696 Pöhlmannová Marika Skutková podstata trestného činu JUDr. Markéta Brunová JUDr. Eduard Bruna velmi dobře 8697 Pohořelá Tereza Prevence sociálněpatologických jevů PhDr. Hana Helclová JUDr. Eduard Bruna výborně 7550 Popelka Bohuslav Desky zemské JUDr. Vilém Knoll, doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně 7551 Protivný Vojtěch Právní rámec obchodování na Internetu Ing. Petr Pacholík JUDr. Bohumil Havel, velmi dobře 8698

8 Rafajová Eva Postavení politických stran v českém právním řádu Mgr. Markéta Grečová doc. JUDr. Karel Klíma, výborně 7552 Rodová Kateřina Smlouva o nájmu bytu JUDr. Denisa Prchlíková Mgr. Aleš Fikker velmi dobře 8699 Romancová Kateřina Daktyloskopie a její význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 8700 Rosenbergová Michaela Postavení představenstva akciové společnosti a dozorčí rady akciové společnosti v právním řádu ČR JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, výborně 7553 Roubíček Aleš Vydědění a institut nezpůsobilého dědice JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8701 Roubíček Aleš Vydědění a institut nezpůsobilého dědice JUDr. Václav Bednář JUDr. Jindřich Psutka dobře 8701 Rutová Veronika Nesporné řízení výchova a výživa nezletilých dětí JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Václav Bednář velmi dobře 8702 Rybníček Rudolf Postavení poškozeného v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová JUDr. Kristýna Outlá výborně 7554 Ryšlavý Václav Právní rámec obchodování přes Internet Ing. Mgr. Petr Pacholík JUDr. Bohumil Havel, dobře 8703 Semotamová Jana Daktyloskopie a její význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý JUDr. Jaroslav Puš dobře 8704 Schiefnerová Lenka Některé zvláštní způsoby dokazování ( 104a -104e TŘ) a způsoby jejich provedení Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, výborně 7555 Schmiegerová Sylvie Řízení o dědictví JUDr. Ondřej David JUDr. Jiří Ettler velmi dobře 8705 Siegel Jan Právní regulace stínové ekonomiky Ing. Dana Roubínková Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 7796 Skalická Alena Sociálně právní pomoc propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody při začlenění do společnosti JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová velmi dobře 8706 Slavíková Martina Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, velmi dobře 8707 Smola Richard Autorská práva na internetu Ing. Mgr. Petr Pacholík doc. PhDr. Rudolf Vlasák velmi dobře 8708

9 Souček Martin Výkon rozhodnutí Mgr. Aleš Fikker Stibor Josef Porovnání rodinného práva dříve a dnes v rámci institutu manželství JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře výborně 7556 Studničková Helena Rodičovská zodpovědnost JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 7557 Svejkovská Petra Přípravné řízení trestní - postup před zahájením trestního stíhání Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 8710 Svobodová Iveta Zavinění v trestním právu JUDr. Eduard Bruna JUDr. Markéta Brunová výborně 7558 Szolárová Jana Pojetí společenské nebezpečnosti jednání pachatele v trestním právu JUDr. Dana Pacholíková JUDr. Eduard Bruna výborně 7559 Šeratovský Jiří Statutární orgány obchodních společností JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Tomáš Ficner, dobře 8711 Šopejstalová Markéta Trestná činnost týkající se zneužívaní návykových látek JUDr. Milan Ťoupal JUDr. Jaroslav Puš výborně 7893 Špendlíček Ondřej Formy činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Květoslav Kramář JUDr. Jiří Rajchl výborně 7560 Štohanzlová Lenka Odpovědnost za škodu v pracovním právu Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, výborně 7561 Šůchová Zuzana Organizační struktura veřejné správy doc. Ing. Jiří Dědina, Ing. Dana Roubínková velmi dobře 8661 Tovth Daniel Zajištění směnkou JUDr. Tomáš Ficner výborně 7562 Trubač Ladislav Základní ústavní principy demokratických států Mgr. Markéta Grečová doc. JUDr. Karel Klíma, dobře 8712 Tůmová Alena Systematické vymezení nezákaznických smluv ve skupině E.ON Czech JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka výborně 7797 Tvrdíková Lucie Přípravné řízení trestní - postup před zahájením trestního stíhání Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 8713 Urbánek Petr Formy činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Květoslav Kramář JUDr. Jiří Rajchl dobře 8714

10 Urbanová Karolína Věcná břemena JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka výborně 7563 Vacková Radka Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Jiří Kuruc velmi dobře 8715 Vacková Tereza Vztahy mezi manžely JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 7564 Váchová Lucie Problematika trestných činů v dopravě, se zaměřením na silniční dopravu JUDr. Ondřej David Bc. Jan Vaněček výborně 8386 Valenta Pavel Prvence kriminality v regionu se zaměřením na kriminalitu mládeže JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Markéta Brunová výborně 7565 Vaněček Petr Obchodní rejstřík JUDr. Ing. Jiří Kuruc Vaněčková Eva Porovnání rodinného práva dříve a dnes v rámci institutu manželství JUDr. Dagmar Mikolášová Večerka Tomáš Vztahy nezletilých dětí k třetím osobám a pěstounská péče JUDr. Dagmar Mikolášová Večerka Tomáš Vztahy nezletilých dětí k třetím osobám a pěstounská péče JUDr. Dagmar Mikolášová dobře dobře výborně výborně 7566 Vepřek Jiří Řízení o dědictví (zejména s ohledem na 175 Občanského soudního řádu) Mgr. Michal Bureš JUDr. Václav Bednář dobře 8718 Veselý Tomáš Malý a střední podnikatel v EU (Charta MSP, regionální podpory) Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka dobře 8719 Vlášková Marcela Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob zdravotně postižených Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Ján Matejka, velmi dobře 8720 Vlášková Michaela Procesní aspekty dědického řízení JUDr. Ondřej David JUDr. Jiří Ettler dobře 8721 Volfová Dagmar Postavení a působnost úřadů práce Ing. Dana Roubínková JUDr. Ján Matejka, velmi dobře 8722 Volková Martina Pracovní poměr Mgr. Aleš Fikker JUDr. Ján Matejka, výborně 7567 Vostrá Jarmila Poskytování informací ve veřejné správě JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, výborně 7568

11 Vránová Eliška Vztahy mezi manžely JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 8723 Vrzalová Pavlína Vyživovací povinnost mezi příbuznými JUDr. Dagmar Mikolášová JUDr. Denisa Prchlíková velmi dobře 8724 Wohlrab Göran Strukturální fondy EU a jejich využití Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka výborně 7569 Wohlrabová Ing. Lenka Evropský sociální fond Ing. Jaroslav Šibra Mgr. Tomáš Křivka výborně 7570 Zahradníková Jitka Právní úprava OSVČ v důchodovém a nemocenském pojištění a její vývoj od roku 1991 JUDr. Věra Štangová, Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 7571 Zima Vladimír Ideologie anarchismu v minulosti a současnosti JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. prof. JUDr. Josef Mečl, dobře 8725 Zimmelová Petra Neoprávněná stavba JUDr. Denisa Prchlíková JUDr. Jindřich Psutka velmi dobře 8726 Zrebná Zuzana Společné jmění manželů Mgr. Aleš Fikker JUDr. Soňa Šamalová velmi dobře 8727 Žáková Alice Aktivní politika zaměstnanosti Ing. Dana Roubínková JUDr. Ján Matejka, výborně 7572 Žigmundová Juliana Pojem náhradní péče a její formy JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 7573

Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl 25.4.2007 velmi dobře 8641

Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl 25.4.2007 velmi dobře 8641 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE r.2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM OBHAJOBY Hod. BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Více

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adámek Zdeněk Nemocenské JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 13.5.2008 velmi dobře 8728 Al Haboubi

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Balážová Martina Odpovědnost za prodlení a jeho následky JUDr. Ing. Radka Zahradníková,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

HODNOCENÍ BP DATUM. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. 12.5.2014 velmi dobře 10741

HODNOCENÍ BP DATUM. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. 12.5.2014 velmi dobře 10741 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Antoniová Kamila Propaganda a její funkce v oblasti terorismu JUDr. Petr Ibl, PhD. 12.5.2014

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jakub Materiální protiprávnost a její význam v současném pojetí trestního práva

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Mistrovství ČR juniorů 2009, Brno Ivanovice

Mistrovství ČR juniorů 2009, Brno Ivanovice Mistrovství ČR juniorů 2009, Brno Ivanovice G11 [7/8] Zora Špalková Anna Puldová 11/4 11/2 11/5 [5/6] Hana Matoušková Tereza Cibulková 11/4 11/4 11/2 [3/4] Alena Voříšková Josefína Joštová 11/2 11/3 11/1

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school 1 Nikola Bisová a 18 19 17 54 2 Laura Laurichová a 20 19 15 54 3 Marie Grysniková a 18 18 16 52 4 Ema Mařáková a 17 16 12 45 5 Kateřina Hladíková a 20 20 40 6 Klára Faltusová a 20 19 39 7 Lucie Tůmová

Více

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc.

Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. Vytočten nejprve : 485 35 XXXX a poté čtyřmístný telefon XXXX č. dveří jméno pozice telefon název oddělení č. odd. 1.040 Michal Amrich, Bc. technik 3036, 3391 Oddělení konstrukce strojů, nanovláken a netkaných

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006972 Název školy: Zkušební místo: JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: U1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2010/11 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Galerie Paletka To jsem já MgA. Darina Hejlová Vojtěch Benhard Štěpánka

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005

zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005 Komise č. 1 zasedá v místnosti B 914 dne 29. června 2005 Ing. Karel Vach, CSc. Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. Ing. Václav Čech Doc. Ing. Radim Blažek, CSc. Ing. Milan Bajer,

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání Termín: pondělí 1. 6. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Martin Formánek, Ph.D. Místopředseda: Mgr. Taťána Vycpálková Třídní: Mgr. Milouš Veit Místnost: 6 - učebna Denní

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Orlík Tour Kooperativy

Orlík Tour Kooperativy 1 Felt team Holýšov 1 20 6952 Jakub VLAS 00:38:50.1 2 24 3851 Miroslav VLAS 00:39:11.8 2 Fišeráci 1 36 6815 Jaroslav FIŠER 00:44:28.3 2 37 3843 Jaroslav FIŠER 00:44:30.6 3 KOVIS 1 38 3908 David KOVÁŘ 00:45:06.1

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Němčice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Ředitel DÚ. Telefon Linka Mobil. Ing. Ph.D. PHA Ředitel DÚ. KOLÁŘ Jiří. Interní auditor. Telefon Linka Mobil

Ředitel DÚ. Telefon Linka Mobil. Ing. Ph.D. PHA Ředitel DÚ. KOLÁŘ Jiří. Interní auditor. Telefon Linka Mobil Drážní úřad Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 adresa pracoviště telefonní předvolba Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady 9722 IDDS: 5mjaatd mail: podatelna@ducr.cz, sekretariat@ducr.cz fax: 9722 41831

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více