Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačové sítě. studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Počítačové sítě studijní materiály pro studenty SPŠ Hradec Králové 24. února 2004

2 Download formát HTML (zip) formát pdf formát ps (PostScript) 1

3 Obsah 1 Úvod - základní pojmy Základy sítí Typy sítí Síťové pojmy Historie Internetu Historie TCP/IP Základní data vývoje Internetu a TCP/IP Velká jména Internetu Principy síťových architektur Síťové protokoly Referenční model OSI Fyzická vrstva Linková vrstva Síťová vrstva Transportní vrstva Relační vrstva Prezentační vrstva Aplikační vrstva Způsoby přenosu informací Synchronní přenos Paketový přenos Asynchronní přenos Virtuální okruh Pevné a komutované virtuální okruhy Architektura TCP/IP Vrstva síťového rozhraní - network interface Vrstva mezisíťová - internet layer Transportní vrstva Aplikační vrstva Vrstva síťového rozhraní Sériové linky Nulový modem Modemy Digitální okruhy euroisdn LAN - lokální sítě Strukturovaná kabeláž Ethernet Ethernet 10 Mbps Fast Ethernet 100 Mbps Gigabitový Ethernet 1 Gbps WAN - rozlehlé sítě

4 5.5.1 SLIP protokol PPP protokol Síťová vrstva IP protokol IP datagram Protokol ICMP Protokoly ARP a RARP IP adresa Síť - historická epocha I Síť - historická epocha II IP-adresy v intranetu Dynamicky přidělované adresy Směrování Předávání a filtrace Směrování Manipulace se směrovacími tabulkami Transportní vrstva Protokol TCP - Transmision Control Protocol TCP segment Navázání a ukončení spojení protokolem TCP Navazování spojení Ukončování spojení Protokol UDP Aplikační vrstva Služba DNS Domény a subdomény Reverzní domény Dotazy Resolver Name server Implementace jmenného serveru - program named A CNAME NS MX PTR $ORIGIN DHCP server Mechanismus DHCP Server DHCP FTP server Spolupráce serveru s klientem Konfigurace wu-ftpd Příklady konfigurace Bezpečnost sítí s IP 91 3

5 Kapitola 1 Úvod - základní pojmy 1.1 Základy sítí 1.2 Typy sítí 1.3 Síťové pojmy 4

6 Kapitola 2 Historie Internetu 2.1 Historie TCP/IP 2.2 Základní data vývoje Internetu a TCP/IP 2.3 Velká jména Internetu 5

7 Kapitola 3 Principy síťových architektur Síťová architektura - struktura řízení komunikace příliš složitý problém - rozdělení do vrstev síťová architektura je popsána systémem služeb, funkcí a protokolů komunikace mezi cizinci 3.1 Síťové protokoly síťový protokol - způsob komunikace mezi počítači v síti v Internetu se používá TCP/IP soustava síťových protokolů = síťový model 6

8 3.2 Referenční model OSI mezinárodní normalizační úřad (ISO) normalizoval soustavu protokolů označovaných jako ISO OSI kladen důraz na otevřenost - architektura otevřených systémů (Open Systems Architecture, OSA) všechna koncová zařízení vyhovující normám možnost připojit k síti normalizace propojení otevřených systémů (Open Systems Interconnection, OSI) referenční model OSI přijat v roce 1984 reálný systém = zařízení, které tvoří samostatný celek, schopné vykonávat zpracovávání a přenos informace (počítač, terminál, periferní zařízení...) pokud je síťové vybavení reálného systému v souladu s OSI - jedná se o reálný otevřený systém 7

9 3.2.1 Fyzická vrstva popisuje elektrické, optické signály používané při komunikaci mezi počítači na fyzické vrstvě je tvořen tzv. fyzický okruh (datový okruh) na fyzický okruh mezi dvěma počítači jsou vkládána další zařízení (např. modemy) jediná vrstva, která podporuje fyzickou komunikaci mezi dvěma systémy Linková vrstva linková vrstva (= spojová vrstva) zajišťuje výměnu dat v rámci lokální sítě výměna dat mezi bezprostředně propojenými počítači základní jednotkou pro přenos dat je na linkové vrstvě datový rámec složení linkového datového rámce: záhlaví (Header) - linková adresa příjemce, linková adresa odesílatele MAC adresa: fyzická, hardwarová adresa délka 48 bitů, vyjadřuje se šestnáctkovém tvaru (12 hexa č9číslic) 24 bitů - kód výrobce, jednoznačný identifikátor organizace (OUI) 24 bitů - označení fyzického rozhraní kódy výrobcům přiděluje IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers) přenášená data (Payload) - např. paket síťové vrstvy zápatí (Trailer) - kontrolní součet z přenášených dat na fyzické vrstvě mohou být pro každý konec spojení použity jiné protokoly na fyzické vrstvě Síťová vrstva zajišťuje přenos dat mezi vzdálenými počítači v rámci WAN poskytuje transportní vrstvě nezávislost na směrování základní jednotkou přenosu je síťový paket, který se balí do linkového rámce v rámci WAN (rozlehlé sítě) leží69 mezi počítači jeden nebo více směrovačů mezi směrovači je na linkové vrstvě přímé spojení 8

10 směrovač vybalí síťový paket z datového rámce (jednoho linkového protokolu) a před odesláním je zabalí do jiného datového rámce (obecně jiného linkového protokolu) síťovou vrstvu nezajímají jednotlivé linkové protokoly na cestě mezi oběma konci spojení na síťové vrstvě je jednoznačně v cel WAN adresováno síťové rozhraní (např. síťová karta Ethernet) Transportní vrstva předpokládá, že spojení je zajištěno - plně se spoléhá na služby síťové vrstvy věnuje se realizaci spojení mezi jednotlivými aplikacemi na vzdálených počítačích mezi dvěma počítači může být několik transportních spojení současně z hlediska transportní vrstvy jsou adresovány jednotlivé aplikace - číslo portu z hlediska síťové vrstvy jsou adresovány počítače - síťová adresa počítače (síťové rozhraní) jednotkou přenosu je transportní paket transportní paket se přenáší v datové části síťového paketu 9

11 3.2.5 Relační vrstva úkolem vrstvy ke organizovat a synchronizovat dialog mezi aplikacemi poskytuje služby - checkpoint, synchronizace transakcí, korektní uzavírání souborů Prezentační vrstva zodpovídá za reprezentaci a zabezpečení dat zabezpečením se rozumí šifrování, zabezpečení integrity dat, digitální podepisování Aplikační vrstva aplikační vrstva předepisuje v jakém formátu a jak mají být data předávána mezi aplikacemi 3.3 Způsoby přenosu informací síťových protokolů je velké množství, na jedné vrstvě je často více protokolů zvláště u nižších vrstev se se rozlišuje jaký typ přenosu protokol zabezpečuje a zdali zabezpečuje službu spojovanou nespojovanou zdali protokol používá virtuální okruhy rozeznáváme přenos: synchronní paketový asynchronní Synchronní přenos je vyžadován pro přenos zvuku, videa vždy když je nutné zajistit stejnoměrně po dobu přenosu požadovanou šíři pásma pokud odesílatel nevyužije zajištěné pásmo, pak zůstane nevyužito synchronní přenos využívá rámce konstantní délky, které jsou přenášeny sítí konstantní rychlostí 10

12 garance šíře přenosového pásma se u synchronního přenosu provádí rozdělením přenášených rámců na sloty pro dané spojení se pak v každém rámci vyhradí jeden nebo více slotů šíře pásma je dána počtem slotů daného spojení, které přenese síť za vteřinu Paketový přenos vhodný zejména pro přenos dat pakety nesou data obecně různé délky paket nese data vždy jedné aplikace (jednoho spojení) pakety jsou různé délky - nelze garantovat šíři pásma výhodou je efektivní využití pásma - pokud nekomunikuje jedna aplikace, může komunikovat jiná Asynchronní přenos asynchronní přenos používá např. ATM jedná se o kombinaci paketového přenosu se synchronním jako u synchronního se data přenášejí v malých paketech - nazývají se buňky podobně jako u paketového přenosu se v jedné buňce přenášejí data jedné aplikace (jednoho spojení) 11

13 buňky mají stejnou délku - když každá x-tá buňka bude k dispozici aplikaci, lze tímto garantovat šířku pásma pokud aplikace buňku neodešle, může být odeslána buňka jiné aplikace (efektivní využití) 3.4 Virtuální okruh některé síťové protokoly vytvářejí v síti virtuální okruh (virtual circuit) všechny pakety procházejí tímto okruhem pokud je okruh přerušen, spojení se přeruší do vytvoření nového okruhu okruh může nebo nemusí garantovat doručení datagramu výhoda virtuálního okruhu: okruh je nejprve sestaven, poté jsou do něj vkládána data každý datagram nemusí nést úplnou, globálně jednoznačnou adresu příjemce (např. IP adresu) pro správné doručení postačí nést identifikaci okruhu, kterým se mají data přenést zničení uzlu ve virt. okruhu znamená přerušení spojení 12

14 na Internetu (IP protokol) se nepoužívají virtuální okruhy každý IP datagram nese IP adresu příjemce = úplnou směrovací informaci a je dopravován samostatně zničení uzlu znamená zničení datagramu, který přes tento uzel prochází, nikoli zničení spojení další datagramy jsou směrovány přes jiné uzly v Internetu se nad nespojovaným IP protokolem používá protokol TCP, který garantuje doručení dat Pevné a komutované virtuální okruhy Virtuální okruhy rozeznáváme: pevné - pevně sestavené administrátorem sítě (např. pevné linky v telef. síti) komutované - virt. okruhy vznikají dynamicky podle okamžité potřeby (komutované linky v telef. síti) 13

15 Kapitola 4 Architektura TCP/IP Protokolová zkratka nezahrnuje pouze dva protokoly - TCP, IP. Oproti OSI referenčního modelu tvoří pouze 4 vrstvy. Jednotlivé vrstvy modelu TCP/IP: vrstva rozhraní sítě - network interface vrstva mezisíťová - internet layer transportní vrstva - transport layer aplikační vrstva - application layer Architektura TCP/IP nemůže odpovídat rozvrstvení podle OSI, protože vznikla ještě před jeho oficiálním přijetím. Porovnání OSI modelu s modelem TCP/IP: vrstva TCP/IP vrstva OSI vrstva rozhraní sítě vrstva fyzická a spojová vrstva mezisíťová vrstva síťová transportní vrstva transportní vrstva aplikační vrstva vrstva prezentační, relační a aplikační 4.1 Vrstva síťového rozhraní - network interface umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu 14

16 pro TCP/IP možno využít všech známých typů přenosových prostředí lokálních sítí - Ethernet, Token Ring, FDDI rozlehlých sítí - X Vrstva mezisíťová - internet layer zajišťuje především síťovou (logickou) adresaci, směrování, předávání datagramů protokol intersítě IP (internet protocol): zodpovědný za vysílání datagramů na základě síťových adres obsažených v záhlaví poskytuje síťovou službu bez spojení (nespojovanou) protokol nezaručuje doučení datagramu - služba je označována jako nespolehlivá specifikace verze 4 (IPv4)je v RFC 791 vrstva zajišťuje také mapování adres: protokol mapování adres (Address Resolution Protocol, ARP) - používá se při znalosti cílové IP adresy stanice (rozhraní) pro nalezení příslušné fyzické adresy rozhraní (MAC) protokol obráceného mapování adres (Reverse Address Resolution Protocol, RARP) - používá se při znalosti vlastní fyzické adresy pro získání vlastní IP adresy (nejčastěji u bezdiskových stanic, když zjišťují svoji IP adresu od serveru v síti) vrstva obsahuje další řídící protokoly: protokol řídících hlášení (Internet Message Protocol, ICMP) - slouží k přenosu specifických zpráv týkajících se chyb a zvláštní okolností při přenosu datagramů vrstva je odpovědná za směrování datagramů 4.3 Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá transportní vrstvě podle modelu OSI. Poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Definuje transportní službu se spojením (TCP) nebo bez spojení (UDP): Transmission Control Protocol (TCP) - poskytuje transportní službu se spojením (tzv. spolehlivý protokol) User Datagram Protocol (UDP) - poskytuje transportní službu bez spojení (nespolehlivý protokol) Kromě transportních protokolů pracuji na této vrstvě také směrovací protokoly: Routing Information Protocol (RIP) Border Gateway Protocol (BGP) 4.4 Aplikační vrstva Vrstva aplikačních procesů je nejvyšší vrstvou síťové architektury Internetu a obsahuje v všechny protokoly, které poskytují uživatelům konkrétní aplikace. Některé protokoly jsou přesně závislé na typu transportní služby (transportním protokolu. Některé vyžadují protokol TCP na transportní vrstvě: FTP, Telnet, HTTP,... Některé vyžadují protokol UDP: DHCP, BOOTP, TFTP,... 15

17 Některé mohou pracovat z jakýmkoli protokolem transportní vrstvy: např. DNS Mezi nejpoužívanější protokoly patří: Telnet FTP (File Transfer Protocol) TFTP (Trivial Transfer Protocol) NFS (Network File System) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) BOOTP (Bootstrap Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) DNS (Domain Name System) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 16

18 Kapitola 5 Vrstva síťového rozhraní V zásadě se rozlišují dva typy počítačových sítí: lokální sítě (LAN) rozlehlé sítě (WAN) Z hlediska fyzické vrstvy jsou protokoly pro LAN jednou skupinou a protokoly pro WAN druhou skupinou protokolů. Protokol ATM smazává rozdíl mezi LAN a WAN. WAN Rozsáhlé sítě pokrývají velkou škálu situací. Připojení domácího PC pomocí sériové asynchronní linky (modem), kde rychlost je v desítkách kbps a6 po mezikontinentální linky o rychlostech až v Gbps. LAN Jedná se o středně rychlé sítě. Komunikuje zpravidla několik stanic na sdíleném médiu. V rámci jedné LAN se používá jeden linkový protokol (např. Ethernet). V klasické LAN je použit pouze jeden linkový protokol. 5.1 Sériové linky PC má zpravidla dvě sériová rozhraní - COM1, COM2. Sériová rozhraní slouží pro asynchronní arytmický přenos dat. Sériový a paralelní přenos dat Sériový přenos mezi příjemcem a odesílatelem je jedna dvojice vodičů jednotlivé znaky se přenášejí za sebou - sériově Paralelní přenos používá se osmi vodičů nebo násobek osmi všechny bity přenášeného znaku se přenesou najednou - paralelně Na fyzické úrovni se pro sériová rozhraní nejčastěji používají normy V.35, X..21 a V.24. Sériová rozhraní počítače (PC) jsou konstruována podle normy V.24. Rozhraní se pro rychlosti větší než 64 kbps nedoporučuje a je nutno požít rozhraní9 V.35 nebo X

19 5.1.1 Nulový modem Pokud bychom chtěli propojit dva počítače přímo pomocí rozhraní V.24, propojovací kabel musí být speciálně zapojený. Vysílání musí být překříženo s příjmem. Takto zapojený kabel se nazývá nulový modem. 5.2 Modemy Pro připojení na větší vzdálenosti se často používá telefonní síť. Pro použití telefonní sítě pro datový přenos je nutné datové informace modulovat a na druhé straně demodulovat - modulátor/demodulátor. Modem se připojuje směrem k počítači pomocí rozhraní V.24 na sériový port a druhým na telefonní linku. Typy modemových linek rozlišujeme: komutovaná linka pevná linka Komutovanou linku používáme při běžném telefonování. Vytočením telefonního čísla se vytvoří virtuální okruh, ten je potom použit pro přenos hlasu nebo dat. 18

20 Pevná linka se používá pro trvalé propojení - trvale propojený okruh. Při pevné lince není nutné stále vytáčet spojení. Operátorovi se většinou platí paušální poplatek za přenos dat. Při vyšších přenosových rychlostech se v případě pevných linek někdy nepoužívá pouze jeden telefonní okruh (tzv. dvoudrát), ale dva okruhy (tzv. čtyřdrát). Jeden okruh je určen pro příjem a druhý pro vysílání. Okruhy musí být vzájemně překříženy. Okruh použitý v jednom modemu pro vysílání musí být přiveden do druhého modemu jako příjem. Počítač ovládá modem pomocí tzv. AT-příkazů. 5.3 Digitální okruhy Digitální okruhy - neboli ISDN linky. V rámci ISDN se dnes nabízí připojení euroisdn2 a euroisdn30. Toto jsou obchodní názvy v literatuře se používá: Basic Rate - euroisdn2 - tedy připojení, kdy ve fyzicky jednom vedeni (kroucená dvoulinka) jsou dva datové kanály B, každý o kapacitě 64 kbps a jeden signalizační kanál D o kapacitě 16 kbps Primary Rate - euroisdn30 - ve fyzicky jednom vedení (linka E1) je 30 datových kanálů B (po 64 kbps) a 1 signalizační D (64 kbps) 19

21 5.3.1 euroisdn2 Využívá stávající telefonní rozvody kroucenou dvoulinkou. Lze využít i stávající metalické rozvody pro analogové telefony. Kroucená dvoulinka přicházející od Telecomu vytváří tzv. rozhraní U. Rozhraní U je rozhraní mezi Telecomem a krabičkou - NT-1 (dodá Telecom). Ze zařízení NT-1 vycházejí 2 dvoulinky - rozhraní S/T. Rozhraní S/T má charakter sběrnice, na kterou se připojují digitální zařízení (dig. telefon, dig. modem,... ). Možnost připojit více zařízení, ale v jednom okamžiku mohou komunikovat pouze dvě - dva datové kanály B. Kanál D - slouží k signalizaci a k sestavení virtuálního okruhu (vytočení čísla). Digitální modem - vlastně není modem (stojí mezi dvěma digitálními prostředími, nikoli digitálníanalogové), ale pouze konvertuje jeden typ dig. rozhraní (V.34 - sériový port) na jiný (rozhraní S/T - konektor RJ45). 20

22 ISDN využívá synchronní přenos dat. Využívá přenos rychlostí 192 kbps, který je rozdělen do do slotů pro jednotlivé kanály. 5.4 LAN - lokální sítě Lokální sítě (LAN) jsou určeny pro propojení počítačů na kratší vzdálenosti (stovky metrů až kilometry). Volba fyzického rozhraní (síťová karta) závisí na volbě linkového protokolu: Ethernet Fast Ethernet Gigabitový Ethernet FDDI Arcnet a Token Ring jsou v praxi málo používané Strukturovaná kabeláž Strukturovanou kabeláží se rozumí komplexní řešení nízkonapěťových rozvodů v budově - telefonní rozvodu a rozvody LAN. V místnostech budovy jsou zásuvky, ze kterých vedou rozvody na propojovací panel (patch panel). Optická vlákna jsou vyvedena na distribuční box optiky. Propojovací panel a distribuční box optiky bývají uzavřeny ve skříni - Rack Mount - spolu s aktivními prvky (hub, switch), případně s telef. ústřednou. Mezi propojovacím panelem a aktivní i prvky s používá tzv. Patch Cord. Normy pro rozvody (kabeláž): kategorie 5 - dodavatel garantuje práci v šířce do 100 Mhz, nezávisle na použitém protokolu kategorie 5+ - rozšířená kategorie. Pracuje také do 100 MHz, ale je přísnější a cílem je možnost provozovat na tomto vedení Gigabitový Ethernet kategorie 6 - šířka pásma do 200 Mhz kategorie 7 - šířka pásma do 600 Mhz 21

23 Měděné rozvody se provádí pomocí svazků kroucených dvoulinek a konce se opatřují konektory RJ 45. Konektor RJ 45 obsahuje 8 vývodů pro 4 páry. Nejčastěji se používá zapojení dle EIA 568B. Toto zapojení umožňuje použít pár pro analogový telefon (pár 1). Pro Ethernet se využívají 2 páry (2 a 3). Pár 4 zůstává volný. 22

24 5.4.2 Ethernet Protokol byl původně vyvinutý firmami DEC, Intel a Xerox. Varianta 10 Mhz se označuje jako Ethernet II, později byl normalizován jako Max. délky segmentu lze rozšířit pomocí opakovačů. HUB - opakovač Opakovač je tvořen dvěma nebo více síťovými kartami, které jsou navzájem propojeny. Objeví-li se datový rámec na některém rozhraní, pak je automaticky zopakován na všechny ostatní. Opakovač může být osazen i porty pro kroucenou dvojlinku. V případě kroucené dvojlinky je jádrem sítě opakovač. Z opakovače se hvězdicovitě rozbíhají kroucené dvojlinky k jednotlivým počítačům. Opakovač pro kroucenou dvojlinku se označuje jako HUB. 23

25 HUBY je možné mezi sebou propojovat - vysílání a příjem je nutno překřížit většinou mají HUBy, kde jeden port jr osazen přepínačem, který působí překřížení párů (uplink). pomocí HUBů nelze kombinovat 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-CX délka kabelu mezi opakovačem a stanicí je standardně 100 m HUB pracuje na úrovni fyzické vrstvy komunikace v LAN osazené HUBY je transparentní - stanice komunikují jako by tam HUBy nebyly 24

26 Most - přepínač Také jako opakovač spojuje jednotlivé segmenty LAN, ale neopakuje mechanicky všechny rámce, které se na n2kterém z jeho portu objeví. Most je realizován specializovaným počítačem, který má předávací tabulku. Tabulka obsahuje seznam všech linkových adres všech síťových rozhraní LAN. U každé adresy je poznamenáno, na kterém portu mostu se nachází. Příchozí datový rámec se předává dále pouze na port, kde sídlí příjemce, podle tabulky. Důležitým parametrem mostu je, jak velkou předávací tabulku může obsahovat - jak velkou má paměť. Tabulka se plní ručně nebo automaticky. Jak se tabulka plní automaticky? Po zapnutí pracuje most jako opakovač - opakuje vše na všechny adresy, ale u příchozího rámce se podívá na linkovou adresu, ze které rámec přišel a k tomuto portu si to poznamená do tabulky. Přepínaný Ethernet vlastně znamená použít místo opakovačů mostů - přepínačů (switch). Přepínače jsou výkonnější mosty, které umí opakovat rámce mezi jednotlivými segmenty Ethernetu, ale i např. mezi Ethernetem a Fast Ethernetem, mezi Ethernetem afddi... Protokol CSMA/DA Pro výměnu rámců mezi stanicemi se používá protokol CSMA/DA. Jak pracuje? Potřebuje-li nějaká stanice vysílat, poslechne si zdali jiná stanice právě nevysílá. V případě, že médium není používáno (klid, nikdo nevysílá), pak začne vysílat. Ve stejný okamžik, ale mohou začít vysílat dvě stanice najednou. V tomto případě dochází ke kolizi. Vysílání je nutno opakovat. Čím je na Ethernetu větší provoz, tím je větší pravděpodobnost vzniku kolizí. Rozumnou zátěží je využití sítě na 20 %. U Ethernetu s frekvencí 10 Mhz (10 Mbps) je propustnost asi 2 Mbps. Při plně duplexním provozu nemůže docházet ke kolizím. Bezkolizním segmentem v přepínaném Ethernetu je segment mezi počítačem a portem přepínače. Struktura rámce protokolu Ethernet 25

27 26

28 5.4.3 Ethernet 10 Mbps Ethernet používá čtyři typy rozhraní: AUI neboli 10BASE-5 (tlustý koaxiální kabel), segment max. 500 m BC neboli 10BASE-5 (tenký koaxiální kabel), segment max. 185 m, jsou-li použity stejné síťové karty, pak může mít segment m TP neboli 10BASE-T (kroucená dvoulinka) optický spoj neboli 10BASE-F 27

29 V RJ45 konektoru se používá pro Ethernet dva páry. Jeden pár vysílání, druhý pár pro příjem. Pokud ethernetový segment sdílí pouze dvě stanic, které jsou propojeny přímo propojovacím kabelem, pak musí být páry překříženy (příjem překřížen s vysíláním) Síťová rozhraní se na takovémto segmentu přepínají do plně duplexního provozu (Full Duplex) zcela se oddělí vysílání od příjmu. Dosahuje se hraničních rychlostí v obou směrech. Na tomto principu je postaven tzv. přepínaný Ethernet (rozbočovače) Fast Ethernet 100 Mbps Fast Ethernet se připojuje kroucenou dvoulinkou (100BASE-TX) nebo optikou (100BASE-FX). Rozdíl oproti klasickému Ethernetu je pouze v kvalitě vedení. 28

30 5.4.5 Gigabitový Ethernet 1 Gbps Gigabitový Ethernet je standardizován pro optické spoje nebo pro kroucenou dvoulinku (4 páry) 1000BASE-CX - metalické spoje, rozvody min, kategorie 5+, využívá v3všechny 4 páry kroucené dvoulinky 1000BASE-LX - buzený laserem, max. délka segmentu do 2 km 1000BASE-SX - pro vícevidová vlákna, pro vzdálenosti do 250 m 5.5 WAN - rozlehlé sítě Mezi nejrozšířenější spojové protokoly pro rozlehlé sítě dnes patří HDLC (Frame Relay, ISDN) a protokoly SLIP a PPP SLIP protokol SLIP protokol je omezen na přenos pouze IP datagramů. SLIP = Serial Line Internet Protocol. Podporuje IP protokol po vytáčeném spojení (komutovaná, pevná linka) se sériovým rozhraním připojeným na modem. Běžná podporovaná rychlost pro protokol SLIP je 1.2 kbitps až 19.2 kbps. Protokol vkládá IP datagramy přímo do sériové linky. Tedy, protokol SLIP je velice jednoduchý a nezjišťuje: detekci chyb při přenosu SLIP nenese informaci o přenášeném protokolu - nelze jej tedy použít pro přenos datagramů jiných protokolů než IP není možné, aby se koncové body informovaly o své IP adrese, či jiných konfiguračních parametrech nelze jej použít pro synchronní linky Varianta protokolu SLIP s kompresí se označuje jako CSLIP (Compressed SLIP). 29

31 5.5.2 PPP protokol Protokol SLIP je dnes prakticky nahrazen dvobodovým protokolem (Point-to-Point Protocol, PPP). Tento protokol podporuje multiprotokolové prostředí - ne pouze protokol IP. PPP lze využít nejen pro asynchronní spojení, ale i pro synchronní. Protokol provádí dynamickou konfiguraci při navazování spojení a testuje kvalitu spoje. Může podporovat kompresi na spoji. PPP není ve skutečnosti jediný protokol, skládá se ze dvou úrovní: protokol řízení spoje (Link Control Protocol, LCP) - navazuje spojení, dohaduje konfiguraci a testuje spoj. Volitelné fáze jsou autentizace a zjištění kvality spoje. protokol řízení sítě (Network Control Protocol, NCP) - používá se jako podpora pro jednotlivé protokoly vyšší, síťové vrstvy Navazování spojení po sériovém spoji prostřednictvím PPP začíná provedením všech funkcí protokolu LCP, po němž následuje výměna rámců NCP. PPP nerozeznává primární a sekundární typ stanice, kterákoli stanice může začít vyjednávání prostřednictvím PPP. Pro (volitelnou) autentizaci PPP se využívá jednoho ze dvou protokolů: Password Authentication Protocol (PAP) - jednoduchý protokol založený na výměně textového hesla po síti Challenge Authentication Protocol (CHAP) - neposílá se heslo po síti. Oslovená stanice pošle náhodně vygenerovaný řetězec stanici, která iniciovala komunikaci. Každá stanice zpracuje řetězec pomocí sdíleného tajného klíče. 30

32 Kapitola 6 Síťová vrstva 6.1 IP protokol Linkové protokoly slouží pro dopravu dat mezi stanicemi v rámci lokální sítě, případně mezi směrovači rozsáhlé sítě. Úkolem IP protokolu je je dopravit data mezi libovolnými dvěma počítači v Internetu - přes mnohé LAN. Data jsou od odesílatele k příjemci dopravována (směrována) přes směrovače (router). Na cestě od odesílatele k příjemci se může vyskytnout řada směrovačů. Každý směrovač řeší pouze směrování k následujícímu směrovači. Next hop - tedy následující uzel, kam se data předávají dále. Hop - následující směrovač nebo cílový stroj. IP protokol umožňuje spojit jednotlivé LAN do celosvětového Internetu. Od protokolu IP dostal také Internet své jméno: IP = InterNet Protocol - tedy protokol spojující jednotlivé sítě IP protokol je tvořen několika dílčími protokoly: vlastní protokol IP služební protokol ICMP služební protokol IGMP služební protokol ARP, RARP V protokolu IP má každé rozhraní (network interface) IP adresu (IPv4 = 4B, IPv6 = 16B). Základní prvkem WAN je směrovač (router), který propojuje jednotlivé LAN do rozlehlé sítě (WAN). Jako směrovač může sloužit běžný počítač s více síťovými rozhraními nebo specializovaná skříňka (box). 31

33 Schopnost přesávat datové pakety mezi síťovými rozhraními směrovače se nazývá předávání - forwarding. U směrovačů je forwarding požadován, u klasického počítače, který neslouží jako směrovač je tato vlastnost spíš nežádoucí. Proč dva protokoly? Linkový a IP? Linkový protokol (Ethernet) slouží k dopravě dat v rámci LAN. Tedy k dopravě k nejbližšímu směrovači. Směrovač linkový rámec vybalí a přebalí do jiného linkového rámce (i když se použije stejný linkový protokol). Linkový rámec má po přebalení jiné fyzické adresy. Směrovač nemění obsah IP datagramu. 32

34 33

35 Pokud by se používala pro dopravu dat pouze linková adresa (6B), tak mluvíme o nesměrovatelných protokolech. Data je možné dopravovat pouze v rámci LAN - neprojdou za směrovač. Např. protokol NetBEUI (Microsoft). 34

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Technologie počítačových sítí 10. přednáška

Technologie počítačových sítí 10. přednáška Technologie počítačových sítí 10. přednáška Obsah desáté přednášky DNS DNS (Domain Name System) Domény a subdomény Syntaxe jména Reverzní domény Doména 0.0.127.in-addr.arpa Zóna Doména a autonomní systém

Více

Technologie počítačových sítí 3. přednáška

Technologie počítačových sítí 3. přednáška Technologie počítačových sítí 3. přednáška Obsah třetí přednášky: Fyzická vrstva Fyzická vrstva Sériové linky Modemy - Komutovaná linka - Pevná linka - Automatický modem - Základní pásmo a přeložené pásmo

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. IP adresace a směrování v počítačových sítích

Univerzita Palackého v Olomouci. IP adresace a směrování v počítačových sítích Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta IP adresace a směrování v počítačových sítích doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský

Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů. téma: IPsec. Vypracoval: Libor Stránský Seminární práce do předmětu: Bezpečnost informačních systémů téma: IPsec Vypracoval: Libor Stránský Co je to IPsec? Jedná se o skupinu protokolů zabezpečujících komunikaci na úrovni protokolu IP (jak už

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Protokol TCP/IP KAREL FATURA 17.03.2008

Protokol TCP/IP KAREL FATURA 17.03.2008 Protokol TCP/IP KARELFATURA 17.03.2008 1 Obsah 1.VznikTCP/IP 2.TCP/IPaISOOSI 3.ProtokolIP 4.IPadresa 5.Směrování 6.UDP TCP 7.Aktivnísíťovéprvky 2 1. vznik TCP/IP VsedmdesátýchletechdvacátéhostoletívUSA

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly

ZPS 3 Standardizace počítačových sítí, zásobník TCP/IP, model ISO/OSI, vybrané protokoly Architektura Počítačová síť, jako je např. založená na IP, představuje složitý systém Lze ji rozložit do několika vrstev o Zjednodušení implementace o Jednodušší k pochopení i-tá vrstva o využívá služeb

Více

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Jan Kubr - Y36SPS 1 8/2007 Cíle ochrany data utajení integrita dostupnost zdroje zneužití výkonu útok na jiné systémy uložení závadného obsahu pověst poškození dobrého

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006

Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Typy samostatných úloh PSI 2005/2006 Každá úloha má dvě části. Část analytickou, která slouží k zachycování komunikace na síti a k zobrazování zachycených dat pomocí grafického rozhraní. K zachycování

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP

Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22. O autorech 24. ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Obsah Poděkování 21 Konvence a prvky použité v této knize 22 Textové konvence 22 Konvence zobrazení 22 O autorech 24 ČÁST 1 Práce v síti s Windows XP Kapitola 1: Úvod do práce v síti s Windows XP 27 Principy

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Systém Přenos verze 3.0

Systém Přenos verze 3.0 Systém Přenos verze 3.0 (bezpečná komunikace a automatizované zpracování dat) CTlabs spol. s r.o. Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel/fax.: 0505-551 011 www.ctlabs.cz info@ctlabs.cz

Více

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace

Osnova přednášky. Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí. Doporučená literatura. Motivace Osnova přednášky Informační a řídicí systémy I. Úvod do počítačových sítí Pavel Balda ZČU v Plzni, FAV, KKY Motivace a historie Vrstvení protokolů referenční model ISO-OSI Rodina protokolů TCP/IP Formáty

Více

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě

7.1.2003. Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 7.1.2003 Důležité pojmy z oblasti počítačové sítě 1. SÍŤOVÉ PROTOKOLY...1 1.1. JEDNOTLIVÉ VRSTVY TCP/IP...2 1.1.1. Fyzická vrstva...2 1.1.2. Linková vrstva...2 1.1.3. Internet protokol...2 Protokoly TCP

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Počítačová síť TUONET a její služby

Počítačová síť TUONET a její služby Počítačová síť TUONET a její služby Petr Grygárek katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Osnova Síťové technologie provozované v TUONETu. Připojení TUONETu do Internetu

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn

WWW a HTTP HTTP protokol HTML jazyk URL identifikace WWW Webov m sto Cookies Komunikace po HTTP Identifikace um stěn specifikaci um stěn WWW a HTTP WWW je systäm HTTP serverů, kterä uchovçvajé hypertextovä dokumenty (strçnky) a umožňujé k nim přéstup. Činnost WWW je založena na hypertextovàch odkazech tj. textech směřujécé na jinä hypertextovä

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

PKO výpisky ke zkoušce

PKO výpisky ke zkoušce PKO výpisky ke zkoušce Úvodem: Podívat se na Xfort, jsou tam nějaké odkazy na to z čeho se učit: http://www.exfort.org/forumbb/viewtopic.php?t=1551 Přednáška 1 úvod Historie síťových technologií: 1. nejdříve

Více

Bezpečnost počítačových sítí

Bezpečnost počítačových sítí Bezpečnost počítačových sítí jak se bezpečně připojit k internetu Způsoby útoků: Pasivní odposlech Odposlechnutí veškeré komunikace, která je dostupná. Síťová karta se přepne do tzv. promiskuitního režimu,

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

RNDr. Josef Milota Katedra aplikované matematiky a informatiky Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita

RNDr. Josef Milota Katedra aplikované matematiky a informatiky Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita Počítačové sítě RNDr. Josef Milota Katedra aplikované matematiky a informatiky Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita Počítačová síť - definice vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více