CALLING TO YOUR ATTENTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CALLING TO YOUR ATTENTION"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 4, Na Strži 1702/65 Telefon: Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Česká asociace pojišťoven na nové adrese a s novou image (Rozhovor s generálním tajemníkem ČAP Ing. Tomášem Síkorou)...3 Novoroční anketa (Eva Trojanová)...4 Motoristické aktuality: K některým častým dotazům ohledně odtahů vozidel (JUDr. Tomáš Beran)...12 Nasloucháme pozorně svým zákazníkům? (vp)...13 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů ve Finsku (La)...13 Více elektronických systémů v automobilech vyšší bezpečnost na silnicích? (Marek Zeman)...14 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...14 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...15 Finské zaměstnanecké penzijní pojištění je součástí sociálního zabezpečení (La)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice vracení soudního poplatku (JUDr. Vlasta Miklušáková)...18 Krátce z předvánočních setkání pojišťoven (va)...18 Velké škody: Zkáza Mariánského sloupu (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS New address and new image of the Czech Insurance Association (Interview with the ČAP Secretary General Mr. Tomáš Síkora) New Year s survey (Eva Trojanová) News for motorists: As to some frequently asked questions concerning towaway of vehicles (Tomáš Beran) Do we carefully listen to our customers? (vp) Employer s liability insurance in Finland (La) More electronic systems in vehicles Higher safety on roads? (Marek Zeman) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) INFO from the European Union (Josef Čížek) Finnish employee s pension insurance is part of the social security (La) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Refund of court charge (Vlasta Miklušáková) Briefly from the pre-christmas meetings of insurance companies (va) Big losses: Damage of the Marian Column (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION New address and new image of the Czech Insurance Association is an interview with the ČAP Secretary General Mr. Tomáš Síkora about the recent changes concerning the ČAP Secretariat. As a result of an audit of activities and with the aim to effective function of the association the Secretariat has gone through some personnel and organisational changes. In order to better accompany the new organisational structure, working style and a whole new culture the Secretariat was moved to new premises. The changes in the ČAP culture are supported by the change of ČAP image, which should demonstrate ČAP as a modern and communicating organisation. Priorities of the association for the year 2007 are connected with the preparation for legislative changes in particular the changes of the Insurance Act and other insurance related laws, which should come into force as from 1 st January POJISTNÝ OBZOR 1/2007

2 Česká asociace pojišťoven na nové adrese a s novou image Rozhovor s generálním tajemníkem ČAP Ing. Tomášem Síkorou V druhé polovině roku 2006 prošla ČAP celkovou restrukturalizací. Uveďte, prosím, s jakými výsledky. Hlavní práci na restrukturalizaci již máme prakticky ukončenou. V oblasti organizační struktury došlo po auditu činností k redukci počtu pracovních míst a k úpravě pracovní náplně některých zaměstnanců. Sekretariát opustilo celkem 6 kolegů, bohužel jeden z důvodu úmrtí, a jeden ukončí spolupráci v únoru tohoto roku. Náš tým v současnosti doplnily dvě nové posily pro oblast komunikace a marketingu a boje s pojistným podvodem. Zároveň jsme nově upravili činnosti některých odborných sekcí a ve spolupráci s pojišťovnami provedli revizi jejich obsazení. Členy sekce jsou v současné době osoby odpovědné v rámci příslušné pojišťovny za konkrétní problematiku, převážně ve funkcích ředitelů nebo dokonce členů představenstev. Tento stav kvalitativně posunuje naši práci, a to především ve smyslu schopnosti dosahovat závazných dohod v řešených tématech, určovat klíčové cíle a zapojit všechny pojišťovny do odborné práce ČAP. Domnívám se, že se nám tak podařilo vytvořit dobrý základ pro efektivní fungování asociace, i když ve zlepšování procesů budeme pokračovat i v následujícím roce. V posledních listopadových dnech minulého roku došlo k avizovanému přestěhování sekretariátu ČAP na novou adresu. Můžete čtenářům Pojistného obzoru sdělit důvody stěhování, které k tomu vedly a představit nové sídlo? Stěhování sídla mělo několik důvodů. V první řadě je důsledkem organizačních změn, změny stylu práce a vnitřní kultury asociace. Bývalé prostory již v současnosti nevyhovovaly jak po stránce kvality, tak především v rovině komunikační. Umístění kanceláří v dlouhé tmavé chodbě, kde jen dojít z jedné strany na druhou často vyžadovalo několik minut, současně neumožňovalo operativně řešit některé pra- covní záležitosti a generovalo zbytečnou ztrátu času. Samostatné kanceláře každého kolegy by se velmi těžce dávaly do symbiózy s cílem vytvořit kompaktní a komunikující tým. Druhým důvodem stěhování je snaha o efektivitu vynaložených nákladů. Současné kanceláře splňují veškeré nároky na kvalitu i komunikaci a současně snížily výdaje jen v rovině pronájmů o 18,5 %. Pozitivní reakce kolegů i návštěv ukazují, že změna sídla splnila svůj účel. Spolu s novou adresou dochází i ke změně celkové image ČAP. Čeho se týká a jaká je filozofie těchto změn? I tato změna souvisí s celkovou novou kulturou asociace. Chceme ještě více posílit vizuální vnímání ČAP vůči trhu i partnerům a prezentovat ji jako moderní a komunikující instituci. Změna loga je v podstatě viditelným důkazem, že to myslíme vážně. Chtěli jsme však zároveň, aby nové logo nezapomínalo na tradiční hodnoty a navazovalo určitými rysy na logo původní. Ponechána však byla barevnost a jako symbol zkratka ČAP. Novým rysem je především symbol deštníku, pozorovatelný u symbolu v písmenech a a p a pokud se i pozorněji podíváme, počáteční č symbolizuje komunikující osobu. Logo je především o emocích a pocitu. Osobně jsem velmi spokojen s výsledkem, i když vím, že si na něj mnozí budou chvíli zvykat. První reakce však moji obavu velmi potlačily. V současné době je připraven a dolaďován plán činnosti ČAP na rok Jaké budou priority činnosti? Plán priorit ještě není v tuto chvíli oficiálně projednán a schválen prezidiem ČAP, nicméně kromě dokončení úkolů souvisejících s restrukturalizací a přemístěním sídla se určitě budeme přednostně věnovat práci na přípravě a úpravě zákonů. Již v těchto dnech byla ustanovena pracovní skupina expertů na úrovni MF ČR, ČNB a ČAP, která má v příštím roce připravit zásadní změnu klíčového zákona o pojišťovnictví. Ten by měl platit od Kromě toho plánujeme práci na avizované úpravě zákona o zprostředkovatelích a pojistných likvidátorech, zákona o pojistné smlouvě a mnohých dalších právních předpisech, které mají úzkou vazbu na pojišťovnictví. Současně bychom rádi zintenzivnili diskusi v oblasti soukromého zdravotního pojištění a důchodové reformy. Chceme zároveň přispět k vyšší informovanosti spotřebitelů o problematice pojistných produktů, což souvisí také s plánovanou změnou koncepce a designu webových stránek. Již v minulém roce jsme zahájili práci na analýze vlastního informačního systému a po předložení výsledků se budeme rozhodovat o jeho vývoji. To nám výrazně umožní lépe zpracovávat data a poskytovat rychlejší a kvalitnější informace jak členským pojišťovnám, tak celému trhu. Z velkého množství dalších úkolů bych rád ještě jmenoval oblast pojistného podvodu, kde hledáme nové formy boje s tímto trestným činem. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová POJISTNÝ OBZOR 1/2007 3

3 Již tradičně zveřejňujeme v prvním čísle dalšího ročníku Pojistného obzoru novoroční anketu, věnovanou zkušenostem a názorům na stav a perspektivy českého pojistného trhu, v níž na redakční otázky odpovídají představitelé členských pojišťoven České asociace pojišťoven. Věříme, že pro čtenáře může být zajímavé a inspirující porovnání názorů šéfů těchto významných finančních institucí, letos orientovaných na tempa růstu předepsaného pojistného a vývoj informovanosti klientů. Novoroční anketa ➊ Před dvěma roky došlo ke snížení tempa růstu předepsaného pojistného. Tento trend pokračoval i v roce Jaké jsou podle vašeho názoru předpoklady zvýšení dynamiky jak na úrovni celého trhu, tak na úrovni vaší společnosti? ➋ Změnil se nějak podle vás klient na českém pojistném trhu za uplynulých 10 let? Jak je to s jeho informovaností a preferencemi? AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Ing. Luděk Menčík: ➊ Především chci pozdravit čtenáře Pojistného obzoru a popřát všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce Pojišťovna AIG CZECH REPUBLIC nabízí neživotní druhy pojištění, a proto se ve svém komentáři budu zabývat pouze touto částí pojistného trhu. Protože na stejný dotaz bude odpovídat i mnoho mých kolegů z dalších pojišťoven, pokusím se o trochu jiný pohled na zadané téma, které mi připomíná hlavní kapitoly knihy bývalého předsedy vlády, které se jmenovaly Vzestup, Pád a Jak z toho ven?. Vzestup: Na roky 2003 a částečně i 2004 vzpomínáme jako na ideální kombinaci podmínek pro dramatický růst pojistného trhu. Bylo krátce po událostech v USA a našich povodních. Kapacita trhu nebyla velká, zajistitelé byli přísní a vstup do EU relativně daleko. Sazby šly prudce nahoru a sjednávání pojištění byla radost pro pojišťovny i makléře a starost pro klienty, kteří za své pojistné smlouvy vesměs všichni platili podstatně více než v předchozích letech. A že po takovém vzestupu přijde pád, bylo snad každému jasné. Pád: Je zřejmé, že vstupem naší republiky do EU se objevila i určitá negativa související s odchodem některých velkých českých firem a sjednáním jejich pojištění přímo na zahraničních trzích. Ve stejnou dobu sledujeme dramatické zvýšení kapacity trhu, zostření konkurence, a to jak na straně pojišťoven, tak i na straně zprostředkovatelů pojistných makléřů. Sazby pojistného zažívají strmý pád a je smutné, že při tomto konstatování stále používám čas přítomný, nikoliv minulý. Tato situace vede ke značnému zhrubnutí pojistného trhu, a to zejména v průběhu posledního roku, kdy procházejí zatěžkávací zkouškou nejedny tradiční obchodní vztahy, dlouhodobá obchodní přátelství a pojišťovací etika. Klient je orientován výlučně na cenu, přičemž ho v řadě případů nezajímá, kdo za takovou nabídkou stojí. Jako bývalý makléř jsem rozčarován i situací na straně makléřů, kdy přidaná hodnota jejich práce je často redukována na dosažení slevy na pojistném a povinným investováním části makléřské provize zpět ve prospěch aktivit klienta. Jak z toho ven? Osobně se domnívám, že zlepšení situace nelze očekávat během 1 roku. Přesto bych rád uvedl pár hlavních bodů, které považuji za důležité: Pojišťovací etika: V této oblasti není potřeba nic nového vymýšlet. Obě asociace (pojišťovací i makléřská) již dávno přijaly své etické kodexy. Kontrolu jejich dodržování považuji za jednu z primárních funkcí každé z těchto institucí. Dlouhodobé obchodní vztahy: K pojištění a k pojistným smlouvám by se nemělo přistupovat jako k rychloobrátkovému zboží. Jsou roky dobré i špatné a český pojistný trh je toho názorným příkladem. Je tedy smutné, když k rozhodnutí o změně pojistitele dojde každý rok pouze na základě rozdílu v sazbě daleko za desetinnou čárkou a bez ohledu na další kritéria. Ochrana spotřebitele: Možnost zlepšení vidím zejména v lepší informovanosti klienta, co vše se skrývá za konkrétní cenovou nabídkou pojištění (zde je nezastupitelná role pojišťovacích makléřů a poradců); schválení zásad pravidel pro postup při výběru makléře a pojišťovny na úrovni profesních asociací, a jejich silná propagace mezi klienty českými firmami; větší transparentnost v oblasti makléřských provizí; pravidelná informovanost o ratingu (finanční síle) pojišťoven působících na českém trhu; konsolidace snížení počtu makléřských firem a tedy i posílení pozice a další růst velkých profesionálních makléřských firem, kvality a rozsahu nabídky jejich služeb, z čehož by měli následně profitovat jak klienti, tak i celý pojistný trh. Některé z uvedených bodů můžeme ovlivnit více a některé méně. Rok 2007 jasně ukáže, zda budeme dál deformovat trh, nebo vykročíme k jeho kultivaci. Záleží na nás všech, pojišťovnách, klientech a jejich makléřích. ➋ Silná orientace většiny klientů na cenu je zřejmá a v posledních letech ještě zesílila. Tuto otázku jsem již dostatečně okomentoval v první časti své odpovědi. Allianz pojišťovna, a. s. Ing. Miroslav Tacl: ➊ Jsem přesvědčen, že zejména životní pojištění v sobě skrývá výrazný růstový potenciál. Pokud porovnáme český trh s vyspělými evropskými státy, zejména v oblasti životního pojištění máme stále co dohánět. Počet sjednaných smluv je na našem trhu obdobný, také nabídka produktů je plně srovnatelná, ale průměrné pojistné je stále výrazně nižší. Pojišťovny musejí zapracovat zejména na zlepšení informovanosti občanů o důleži- 4 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

4 tosti životního pojištění a odpovídajících pojistných částkách. Pouhý dvoj nebo trojnásobek průměrné měsíční mzdy nepředstavuje z pohledu pojištěného, ani jeho nejbližších, odpovídající pojistnou ochranu. Jedná se o naprosto nedostatečnou částku. Odpovídající zabezpečení dávají pojistné částky představující alespoň roční příjem pojištěného. Životnímu pojištění by také výrazně pomohla pomoc státu například zvýšením daňového zvýhodnění tohoto produktu nebo nastartování důchodové reformy, která by stanovila jasná pravidla a zvýšila tlak na vlastní aktivitu občanů. Allianz pojišťovně se například v životním pojištění dařilo podstatně lépe než celému trhu. Abychom tento pozitivní růst udrželi také v letošním roce, zaměřili jsme se na přípravu nových, výrazně proklientsky orientovaných produktů životního pojištění. Prvním je životní pojištění pro děti Pastelka a druhým jednorázové životní pojištění Allianz Euroindex. Allianz Euroindex je prvním evropským produktem na českém trhu. Klienti Allianz si ho mohou za podobných podmínek sjednat v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. ➋ Určitě, a myslím, že na tom mají velký podíl také pojišťovny. Výrazně se změnila nabídka pojistných produktů, a také povědomí klientů o těchto produktech. Zároveň se také podstatně změnila zodpovědnost klientů. Zatímco před deseti lety bylo prioritou pojištění majetku, dnes si naši spoluobčané také začínají uvědomovat důležitost životního pojištění. Jen pro zajímavost, v roce 1996 tvořilo životní pojištění pouze 27 % z celkového předepsaného pojistného, v roce 2005 to již bylo 38 %. Životnímu pojištění významně pomohlo zavedení daňových úlev v roce 2001 a také obrovský zájem o hypotéky, u nichž je životní pojistka nezbytná. Motivace k uzavření některého z produktů životního pojištění se tak výrazně zvýšila. Oproti vyspělým zemím je však povědomí o důležitosti životního pojištění v České republice stále nízké. Dnešní klient se také stále častěji rozhoduje podle ceny produktu. Zatímco před deseti lety byly v úrovni poskytovaných služeb ze strany pojišťoven velké rozdíly, dnes je nabídka velmi vyrovnaná, ať už se to týká šíře nabízených produktů, nebo likvidace pojistných událostí a dalších doplňkových služeb. Klienti tedy mají z čeho vybírat. Nechají si vypracovat několik nabídek a porovnávají je. Výrazně také začínají využívat online způsob sjednávání pojištění. On-line sjednání preferují mladší klienti hlavně ve větších městech. Oceňují hlavně slevy, které pojišťovny na internetu poskytují a zanedbatelná není ani úspora času. Klient si může sjednat pojištění v klidu v kanceláři nebo doma, aniž by musel někam chodit. O pojištění dnes klienti přemýšlejí mnohem více než před deseti lety, jsou podstatně informovanější a vyvolávají na pojišťovny tlak směrem k jednoduššímu způsobu sjednávání produktů a srozumitelnějšímu předávání informací. A to je pro obě strany velká výzva a motivace k neustálému zlepšování. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Dr. Franz Kosyna: ➊ Trend snížení tempa růstu předepsaného pojistného na českém pojistném trhu v posledních letech odpovídá vývoji ve vyspělých evropských zemích. Na předpoklady pro zvýšení dynamiky je třeba nahlížet odlišně ze dvou úhlů pohledu, a to v oblasti neživotního pojištění a životního pojištění. Stabilní nárůst HDP v České republice, který je nadprůměrný v porovnání s ostatními evropskými státy, by měl být nejlepším základem pro zvyšování objemu pojistného v oblasti neživotního pojištění. Dosahování nárůstu HDP je podmíněno zvyšováním produkce firem v České republice, čímž se vytvářejí nové hodnoty a majetek, který je potřeba pojistit. České společnosti jsou také aktivnější ve svém působení v zahraničí a tuzemské pojišťovny mohou své klienty v těchto aktivitách doprovázet a krýt jejich rizika právě v zahraničí. Nicméně konkurenční prostředí a příchod nových zahraničních pojišťoven, a tím způsobená stagnace růstu a někde i pokles sazeb v neživotním pojištění, nenasvědčuje příliš výraznému nárůstu. V oblasti individuálního pojištění majetku je potenciál růstu předepsaného pojistného tvořen trendem výstavby nových bytových a rodinných domů, kdy občané hledají možnosti vlastního bydlení nebo pronájmu. Tento rodinný majetek má pro jednotlivce vysokou hodnotu a navíc znamená vyšší riziko, které lze eliminovat právě pojištěním. Navíc propojištěnost v této oblasti je v ČR stále nižší než na ostatních rozvinutějších trzích. Na trhu s vozidly očekáváme zachování výše absolutního přírůstku nových vozidel, výše předepsaného pojistného bude pravděpodobně stagnovat, zejména z důvodu širšího rozevírání segmentačních nůžek v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ČPP se zaměří na další růst v pojištění vozidel, a to především nabídkou moderních a dynamických produktů havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále zde existuje poptávka po nových produktech, které nejsou na našem trhu běžné nebo z důvodu chybějící legislativy vůbec neexistují. Jedná se například o právní pojištění nebo soukromé zdravotní pojištění, které je pro vyspělou zemi, jako je ČR, nezbytné a mělo by tvořit jeden ze základních pilířů celkového rozvoje a zlepšování zdravotní péče a služeb. Rychlý nárůst průměrné mzdy v ČR je dobrým faktorem pro potřebu občanů postarat se o své soukromé zajištění na důchod. Pro nárůst v životním pojištění je nezbytné, aby komerční pojišťovny nezůstaly stranou při přípravě důchodové reformy, kde je velký potenciál využití jejich pojistných programů, tak jak je to běžné ve státech EU. ➋ Z mého pohledu je klient nyní výrazně odlišný než před deseti lety. Klient má více informací a více možností tyto informace získat, ať už prostřednictvím internetu nebo různých prodejních kanálů. Tyto prodejní kanály, interní a externí sítě, hrají na trhu velice důležitou roli, komunikují s klientem během celého roku a jsou schopni mu nabídnout nejen produkty a služby, ale také pomoci s výběrem toho správného individuálního řešení. Pojišťovny mají širší nabídku produktů než před deseti lety a tato nabídka je nyní více orientovaná na různé potřeby klientů a připravena kvalitně krýt jejich rizika. Z hlediska preferencí vidím stejný přístup klientů, a to získat kvalitní pojistné krytí za rozumnou cenu. Preference jsou nyní výrazněji spojeny také s kvalitou a rychlostí služeb dané pojišťovny. S tímto faktem souvisí základní strategie ČPP. Filozofií naší společnosti je individuální přístup, blízkost klientovi v místě, kde žije a srozumitelná komunikace. Tyto služby ČPP zajišťuje rozsáhlou sítí svých poboček a prodejních míst svých strategických obchodních partnerů po celé ČR. Pro další zlepšení našich služeb zavedeme v roce 2007 automatizaci a zrychlení procesu likvidace pojistných událostí u pojištění motorových vozidel. Česká pojišťovna a. s. Ing. Ladislav Bartoníček, MBA: ➊ Za snížením dynamiky stojí několik faktorů. Na jedné straně je to přechodně nižší zájem klientů o některé typy pojištění, na straně druhé pak chybí impulsy ze strany státu, které by motivovaly občany k větší zodpovědnosti za svůj majetek a svou budoucnost. V neposlední řadě si však za poslední vývoj mohou do značné míry i samy pojišťovny, které v některých oblastech rozpoutaly cenovou válku vedoucí často až k dumpingo- POJISTNÝ OBZOR 1/2007 5

5 vým a nepodloženě nízkým cenám. Ty pak negativně ovlivnily celkovou výši předepsaného pojistného. Věřím, že po mnoha letech varování odborníků se stát konečně odhodlá k provedení reforem důchodového a zdravotního systému. Pojišťovny v této oblasti mají co nabídnout a správně provedené reformy se mohou stát důležitým impulsem pro další rozvoj pojistného trhu. ➋ Český klient se za posledních deset let změnil. Je vzdělanější, více se orientuje ve složitějších produktech, jako je kapitálové a investiční životní pojištění, bere v potaz daňové výhody, využívá nové finanční produkty, jako jsou kreditní karty, hypotéky atd. Více (byť stále nedostatečně) začíná přemýšlet o financování svého důchodu, přestává v tak velké míře spoléhat na stát a státem vyplácený důchod. Potenciál pro zlepšení v oblasti znalostí vidím zejména v uvažování o investičních horizontech, volbě správných produktů, zejména z hlediska likvidity a rizikovosti. V porovnání se západní Evropou, i přes dvě velké edukační kampaně, kterými byly povodně, však český klient stále poměrně málo přemýšlí a řeší dostatečnou úroveň zabezpečení svého majetku. ČSOB Pojišťovna, a. s. člen holdingu ČSOB Ing. Jeroen van Leeuwen: ➊ Vidím dvě hlavní příčiny poklesu tempa růstu předepsaného pojistného, kterého jsme byli svědky. V oblasti neživotního pojištění došlo v minulosti ke snížení sazeb u velkých rizik a také bylo více těchto rizik pojištěno přímo v zahraničí. Pro zvýšení růstu na trhu neživotního pojištění je nutná jeho stabilizace. Především v oblasti povinného ručení předpokládám, že sazby budou růst a zejména kvůli růstu výše krytí škod na zdraví. Co se týká životního pojištění, někteří klienti si v minulosti spletli životní pojištění s investičním, což teď z hlediska nižších úrokových sazeb vede k tomu, že o ně je menší zájem. Musíme lépe vysvětlovat, že životní pojištění je kombinace krytí rizik a spoření. Předpokládám, že poté budou rodiny v ČR lépe chápat a považovat více za nutné krýt rizika, která mohou rodinu postihnout. Soustřeďovat by se ale měli především na složku krytí rizik. V tomto směru by mohl sehrát roli stát, který musí uznat, že životní pojištění je nutná složka ve výdajích rodiny a poskytnout životnímu pojištění nejlépe větší výhody, než má penzijní připojištění. ➋ Na českém pojišťovacím trhu se pohybuji už třináct let, takže věřím, že to budu schopen objektivně posoudit. Podle mého názoru prošel český klient velkým vývojem v oblasti pojišťovnictví je vzdělanější a pochopil, že při výběru pojištění hraje velkou roli také celková image a prestiž pojišťovny. Jak u životního, tak neživotního pojištění chápe, že pro výběr určitého druhu pojištění není důležitá jen cena, ale také solidnost pojišťovny, kvalita jejích služeb, záruka stability a schopnost poskytnout dlouhodobé záruky. Je na nás, abychom toto klientům vysvětlovali a tímto směrem je vychovávali. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. Ing. Přemysl Gistr: ➊ Trh soukromého zdravotního pojištění, na které se ČP ZDRAVÍ specializuje, každým rokem roste. Toto je dáno zvyšující se informovaností o možnostech nabízených pojistných produktů a zároveň vyšší potřebou klienta zajistit se pro případ výpadku příjmů. Poptávka po zajištění příjmů souvisí především s růstem životní úrovně a s rostoucím zadlužováním obyvatel ČR. Výraznou akceleraci trhu pojištění nemoci by přinesla především dlouho očekávaná pravicová reforma zdravotnictví, která je však za současné politické situace těžko prosaditelná. Na trhu celkově došlo po několikaletém boomu pojištění k mírnému ochlazení. Zpomalení tempa růstu předepsaného pojistného může být mj. způsobeno změnou přístupu pojišťovacích zprostředkovatelů ke klientovi. Ti přecházejí z prostého prodeje pojištění k vyhledávání a kombinaci vhodných produktů pro zajištění potřeb svých klientů. Toto způsobuje mírné zpomalení, které se však významně zúročí v budoucnu, a to jak na straně klienta, tak i na straně pojišťoven. Průměrná propojištěnost obyvatel ČR, zejména v oblasti života a zdraví, stále zaostává za EU 15, lze tedy očekávat další sbližování trhů. ➋ Největší změna chování klientů je patrná ze změny skladby pojistných rizik. Pojištění osob pozvolna snižuje výrazný náskok pojištění majetku z minulých let. Klienti si stále více uvědomují cenu svého zdraví. Rovněž stoupá zastoupení odpovědnostních pojištění. Za posledních 10 let došlo také k výraznému rozvoji informačních technologií a jejich používání; každý tak dnes může porovnávat nabídky jednotlivých pojišťoven např. prostřednictvím internetu. Dostatek informací, náročnější požadavky klientů a konkurenční prostředí je hnací silou pro každé odvětví trhu. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Jitka Chizzola: ➊ Předpoklad dynamiky na úrovni celého trhu je z mého pohledu zlepšení kvalit pojistného trhu. S tím souvisí i zlepšení přístupu pojišťoven ke klientům, ale také státu k pojišťovnám. Hlavně v životním pojištění. U pojišťoven vidím tempo růstu hlavně v nabídce produktů, ve větší škále. Tak, jak to vidím, když srovnávám produkty s evropským trhem. Na úrovni našeho trhu se stagnace nepodepsala tak drasticky jako u jiných pojišťoven. Je to také tím, že pojištění právní ochrany je stále velmi mladý produkt v naší republice. ➋ Klienti jsou určitě více náročnější. Uvědomují si stále více svoje rizika jak v soukromé, tak i v podnikatelské sféře. To je pro nás pojistitele velká výzva. Pojistný trh se musí stále přizpůsobovat a naslouchat těmto změnám. D.A.S. se snaží o tento způsob již dvanáct let. V tom je vidět náš úspěch i v roce I malé změny přinášejí velký účinek, pokud jsou dobře nastaveny. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. JUDr. Vladimír Krajíček: ➊ Tím, že se specializujeme výhradně na cestovní pojištění a zájem investovat úspory do cestování má u nás stále více lidí, snížení tempa růstu předepsaného pojistného se naší pojišťovny nedotklo. To však neznamená, že loňské rekordní výsledky bereme jako samozřejmost. V cestovním ruchu se trendy mění velice rychle a tomu musíme přizpůsobo- 6 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

6 vat nabídku, ať již ve spolupráci s cestovními kancelářemi, tak i s makléři, kde usilujeme o co nejužší a vždy rovnocenné partnerství. Zobecním-li naši zkušenost na univerzální pojistný trh, vidím jako jedno z východisek ústup od podbízení se klientovi extrémně nízkým pojistným. Tomu samozřejmě musí odpovídat úroveň poskytovaných služeb lidé si musí zvyknout, že za kvalitní zboží, ať se jedná o finanční služby či cokoliv jiného, zaplatí vždy o něco více a že se jim to ve výsledku vyplatí. ➋ Náš klient se rozhodně změnil, a to velice výrazně. Jestliže jsme před deseti lety museli vysvětlovat potřebu pojištění jako takovou, nyní musíme přemýšlet, co nového a dokonalejšího nabídnout. Díky mezinárodnímu zázemí máme dost inspirace, jak produkty průběžně inovovat. Obecně v našem oboru lidé prostě chtějí sjednávat pojištění na dálku a my proto investujeme především do elektronických aplikací, umožňujících pojištění různou formou přes internet. Nezbytností jsou dnes dokonale fungující služby spočívající ve schopnosti poradit klientovi již před cestou, postarat se o něj v případě potřeby kdekoliv ve světě a rychle a kvalitně zlikvidovat pojistnou událost. Mám-li hodnotit současného klienta z pohledu naší pojišťovny, musím říci, že je mnohem informovanější, potřebu pojistit se již bere velice často jako samozřejmost, a stále více a více preferuje kvalitu nad cenou. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Ing. Pavol Parízek: ➊ Pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., (EGAP), je hlavním ekonomickým ukazatelem objem nově pojištěných úvěrů. Ten v posledních letech roste více než 20% meziročním tempem. Předloni jsme nově pojistili úvěry v celkovém objemu téměř 123 mld. Kč a už teď je zřejmé, že v loňském roce jsme výrazně překonali hranici 150 mld. Kč. Hlavní podíl na tomto výsledku má komerční pojištění krátkodobých pohledávek, které nabízí naše dceřiná společnost Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s. Úvěrové pojištění se státní podporou však v roce 2006 zaznamenalo rovněž velmi výrazný meziroční přírůstek (okolo 30 %); pojištěný objem se v roce 2006 přiblížil k 30 mld. Kč ve srovnání s 22 mld. v roce Toto pojištění má přitom v celé řadě případů pro vývozce značný multiplikační efekt; hodnota podpořeného vývozu je obvykle i více než trojnásobná ve srovnání s pojištěným objemem. Samozřejmě, že naše úspěšnost ve velké míře závisí na schopnostech našich exportérů prosadit se na zahraničních trzích a získat zajímavé kontrakty. Naším úkolem pak zase je neustále analyzovat potřeby vývozců a upravovat a rozšiřovat nabídku pojistných produktů v souladu se současnými trendy v mezinárodním obchodě. V průběhu roku 2006 jsme v úzké spolupráci s bankovním sektorem uvedli všeobecné pojistné podmínky všech nabízených pojistek do souladu s novými pravidly obezřetného chování bank (Basel II) tak, aby komerční banky mohly i nadále přiřazovat svým úvěrům a zárukám pojištěným u EGAP nulovou rizikovou váhu. Výsledkem spolupráce jsou také pojistky, které umožňují bankám odkupovat od exportérů vývozní pohledávky v podobě dodavatelských úvěrů, neboť důsledně oddělují odpovědnost bank od odpovědnosti vývozců za plnění exportních kontraktů. Do nabídky jsme rovněž zařadili svým způsobem unikátní produkt, a to pojištění úvěru na financování investice českých právnických osob v zahraničí. Unikátní proto, že kromě politických rizik kryje rovněž rizika komerční, což nenajdete u žádné s EGAP srovnatelné instituce. Chceme tak vyjít vstříc firmám, které mají zajímavý a životaschopný investiční projekt v zahraničí, ale na jeho realizaci potřebují získat bankovní úvěr. ➋ Jak je zřejmé z mé předchozí odpovědi, hlavními klienty EGAP jsou čeští exportéři, banky financující export a ti, kteří chtějí investovat v zahraničí. Za uplynulých 10 let se výrazně změnila nabídka bank v oblasti exportního financování a v souvislosti s tím i naše nabídka. Pokud jde o exportéry a investory, skutečnost, že už několik let tempo meziročního přírůstku pojištěného objemu značně převyšuje meziroční přírůstek celkového českého vývozu, svědčí o tom, že stále více firem si uvědomuje výhody našeho pojištění jako velmi pružného a efektivního způsobu ochrany proti riziku ztrát z nezaplacení nebo z omezení vlastnických práv. Na růstu zájmu o komerční úvěrové pojištění se výrazně podepisuje fakt, že sjednat a administrovat pojištění lze dnes kompletně přes internet v systému on-line. V úvěrovém pojištění se státní podporou se zase velmi osvědčilo snižování administrativních, časových i finančních nároků na sjednání pojistek, zejména těch, které jsou určeny pro malé a střední podniky. To je segment firem, na který se chceme v budoucnu ještě více zaměřit. Máme mu totiž co nabídnout. Chystáme proto například sérii seminářů v celé řadě měst ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, spolufinancujeme síť Regionálních exportních manažerů při regionálních Hospodářských komorách, jejímž posláním je informovat o možnostech v rámci státní podpory exportu, a připravujeme celou řadu dalších marketingových aktivit s cílem zvýšit informovanost o nabídce EGAP. Generali Pojišťovna a. s. Ing. Jaroslav Mlynář, CSc.: ➊ Průběžné výsledky České asociace pojišťoven zveřejňované v průběhu roku 2006 potvrzují výsledky předcházejícího roku i naše celková očekávání. V neživotním pojištění spíše než skokové zvýšení tempa růstu předpokládáme pozvolný nárůst propojištěnosti odpovídající růstu životní úrovně a souvisejících změn potřeb a chování populace. V oblasti životního pojištění výrazným impulsem ke zvýšení dynamiky růstu může být spuštění penzijní reformy, a to bez ohledu na její finální podobu. Nevyužít vedle penzijních fondů také obrovský (lidský i technický) potenciál pojišťoven v této oblasti by bylo jen těžko odpustitelnou chybou. Jsme v tomto směru optimisté a věříme, že na naší politické scéně přece jen zvítězí dlouhodobá odpovědnost nad krátkodobým populismem. A úkol pro nás Generali Pojišťovnu? Stejně jako ve všech 12 předcházejících letech naší existence i v příštím roku dosáhnout úroveň růstu významně nad průměrem českého pojistného trhu a tím dále zvyšovat tržní podíl při současném udržení stávající vysoké míry profitabilty společnosti. ➋ Vše se mění a vyvíjí pojišťovny, jejich produkty a zejména také jejich klienti, na základě jejichž potřeb většina změn probíhá. Na počátku demonopolizace českého pojistného trhu zákazník pojišťovnu (a tím i pojištění) vnímal především jako nutné zlo. Pracovník pojišťovny stál zřetelně na druhé straně, ať již ten pán s kufříkem, se kterým pojištění sjednával, nebo ten mračící se úředník za přepážkou, se kterým musel cosi vyplňovat. Model takového chování se bohužel přenesl i do počátečního období liberalizovaného trhu, a to přes veškerou logiku fungování tržního prostředí a úsilí vlastníků nově působících pojišťoven. Příčinou byl zejména specializovaný pracovní trh, kterému určitou dobu trvalo, než načerpal nové a zejména jinak myslící pracovníky. Zákazník na přelomu roků 2006/ 2007 je v dobrém slova smyslu zhýčkaný. Za své peníze očekává poskytnutí odpovídajících služeb, a to způsobem a v okamžiku, který vyhovuje jemu. Nejpočetnější skupinu tvoří stále zákazníci, kteří dávají přednost osobnímu kontaktu, oceňují osobní přístup a spoléhají na doporučení svého pojišťovacího zprostředkovatele. Už jim však nestačí jistota dobrého jména, více si vybírají a vyžadují srovnání. Zatímco dříve při výběru rozhodovala pouze cena, nyní se již častěji zákazníci orientují podle POJISTNÝ OBZOR 1/2007 7

7 poměru poskytnuté služby a ceny. Narůstá počet zákazníků, kteří při kontaktu s pojišťovnou kladou důraz na rychlost. Papírování ustupuje telefonickému a e- mailovému kontaktu. Zákazníci očekávají vyřízení svých záležitostí v řádu hodin, maximálně dní. Pro nás pojišťovny je to velká výzva, na kterou musíme reagovat podstatnými změnami svých procesů a celkového přístupu k zákazníkovi. Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Ing. Josef Kubeš: ➊ Poptávka po pojištění vzrůstá nejvíce tehdy, když občan nebo podnikatel utrpí neblahou zkušenost, ze které mu vznikne škoda a uvědomí si, že tomu lze předejít vhodně sjednanou pojistnou smlouvou. Logicky k takové poptávce dochází zejména po kalamitních událostech jako jsou vichřice, záplavy, krupobití apod. V podmínkách ČR k takovým událostem došlo v letech 1997 a 2002 a také na přelomu let 2005 a 2006, kdy došlo k velkým škodám způsobeným tíhou sněhu. Samozřejmě, že k navyšování předepsaného pojistného dochází zejména bezprostředně po vzniku těchto škod, a proto byla dynamika růstu v obdobích následujících po kalamitách výraznější, než je v době, kdy ke katastrofám nedochází. Roky byly z hlediska přírodních katastrof klidnější, a z toho vyplývá i zpomalení tempa nárůstu předepsaného pojistného. Zároveň je také nutno vzít v potaz, že v roce 2005 vešly v platnost nové zákony o pojišťovnictví, což znamenalo, uvést během přechodné doby do života řadu opatření nejen ve znění smluvních ujednání a všeobecných pojistných podmínek, ale především v obchodní síti. Pojišťovací agenti museli absolvovat zkoušky a registrace, což vedlo k blahodárnému zkvalitnění obchodních sítí, ale také k obdobím nejistoty, organizačních změn a někdy i zmatků (a to nejen na straně pojišťoven), lidsky pochopitelnému snížení aktivity obchodní sítě a v samém závěru i úbytku pojišťovacích zástupců. Nutným předpokladem pro opětovné zvýšení dynamiky nárůstu pojistného je nárůst bohatství společnosti, informovanost o možnostech a potřebnosti pojištění a také zvyšování povědomí občanů o nutnosti postarat se o svůj majetek vlastním přičiněním. S tím, ruku v ruce, musí jít i nabídka pojišťoven směřovaná nejen do odlišně majetných vrstev obyvatelstva, ale také přizpůsobená různým nákupním zvyklostem. Pro nás to znamená nejen pokrýt náš tradiční trh tradičními cestami, tedy prostřednictvím pojišťovacích zástupců, ale nabídnout kompletní paletu pojištění, včetně povinného ručení, které zatím v naší nabídce scházelo. Získáním licence na POV získá HVP, a. s., rozšíření stávající nabídky pojištění o běžný produkt, který znamená pro stávající i potenciální klienty doplnění standardních služeb a zatraktivní i stávající produkty, např. havarijní pojištění, pojištění obcí, podnikatelů atp. ➋ Současný klient je vesměs náročnější a více informovaný, než byl před deseti lety. Jako rozhodující faktor musíme opět zmínit katastrofální povodně, které odhalily nejen nedostatky v povědomí občanů o možnostech pojištění majetku, ale také nedostatky samotných pojišťoven. K výrazné změně došlo ve smýšlení občanů jako potenciálních klientů, kteří se začali více zajímat o rozsah pojištění, o to, za jakých podmínek, do jaké výše a v jakém rozsahu bude případná škoda hrazena, jak probíhá likvidace škod a také, zda je pojišťovna stabilní a schopná vyplácet pojistné plnění. Zároveň jsou vyšší nároky klientů kladeny na servis, který je pojišťovna schopna poskytnout. Nejde jen o nabídku asistenčních služeb k havarijnímu, cestovnímu či majetkovému pojištění, ale také o servis komunikační. Klient požaduje informace rychle a spolehlivě, s kvalitou a rychlostí podaných informací si vytváří úsudek o kvalitách pojišťovny. ING Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, org. složka Dick Okhuijsen: ➊ Dynamika růstu pravidelně placeného životního pojištění neklesá, ale má konzistentní tempo na úrovni růstu HDP a úspor domácností. Výkyvy způsobuje ve velké míře jednorázový výběr, který je odčerpáván lepšími investičními příležitostmi pro klienta. Je třeba začít diskutovat o skutečnosti, že stát se o vás nepostará a situace bude v budoucnosti ještě horší. Proto je třeba začít debatovat nad důchodovou reformou, navýšit pobídky státu v oblasti daňového zvýhodnění (navýšení limitů) a koncentrovat se na kombinaci investic a pojištění rizik. Na úrovni ING bude nutné otevřít distribuční kapacity a vyvíjet další špičkové produkty založené na potřebách klientů ING. ➋ Klient je stále více znalý problematiky finančních produktů. Přesto mu stále chybí jasné vnímání životního pojištění jako kombinovaného nástroje na pokrytí rizik a odložení spotřeby do budoucna. Životní pojištění stále vnímají především jako druh spoření a daňovou úlevu. Zde máme my, pojišťovny, před sebou kus vzdělávací práce. A právě proto jsou poradci pro finanční plánování ING trénováni, aby poskytovali co nejprofesionálnější rady. Dnešní klienti jsou na druhou stranu více znalí svých práv a preferují daňové výhody a spoření před zabezpečením rizik. Komerční pojišťovna, a. s. Arnaud de la Hosseraye: ➊ Analýza globálního trendu na českém pojistném trhu je složitý úkol. V rámci našeho trhu mají jednotlivé společnosti velmi odlišné chování a kvůli poměrně malé velikosti trhu mohou výsledky jedné společnosti ovlivnit - ať již pozitivně či negativně trend vývoje na trhu, ačkoliv se ostatní společnosti mohou chovat odlišně. Nicméně otázka, proč trh téměř stagnuje, ač ekonomika vzkvétá a platy rostou, je plně na místě. Trh si je vědom velké vnitřní konkurence, ale rovněž konkurenčně soutěží s ostatními investičními trhy, jakými jsou penzijní fondy, investiční fondy či trh s nemovitostmi, a snaží se získat úspory českých domácností. Jasný případ je demonstrován v prudkému nárůstu hypotéčního trhu v uplynulých dvou letech, což znamená, že značná část úspor z českých domácností se v současnosti investuje do nemovitostí. Rovněž investiční fondy přišly s novinkami při vydávání akcií indexovaných fondů s garancí kapitálu, čímž se jim podařilo získat nové peněžní prostředky. Aby byl tento trend vyvážen, budou muset být pojistitelé více inovativní a přitáhnout více zákazníků skrze nabídku moderních a flexibilních produktů. V každém případě budou muset být také být připraveni na nové nařízení MiFID (Market in Financial I nstrument Directive trh ve směrnici o finančních nástrojích). ➋ Otázka, zdali se zákazníci na českém pojistném trhu změnili, by měla být položena obecněji totiž změnili se Češi celkově v průběhu posledních deseti let? A odpověď bude dvouznačná ano i ne. Ne, protože zůstávají zachovány některé pevné a neměnné charakteristiky kulturního chování u Čechů, u kterých by bylo potřeba mnohem delší dobu, aby nastala změna. Např. české domácnosti se většinou vyhýbají riziku, pokud se jedná o systém spoření. Dávají přednost velmi bezpečným nástrojům, jako jsou peněžní fondy, běžné účty, stavební spoření a bezpečné pojistné smlouvy. Velmi úspěšné jsou také investiční fondy orientované 8 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

8 na akcie nabízející záruky z investované kapitálu. Na druhé straně se země sama velmi změnila. Existují nyní četné příležitosti v každé oblasti ekonomiky a sílí konkurence mezi poskytovateli služeb, což vede k tomu, že klienti jsou stále náročnější. Odpovědí na tento zvýšený hlad po informacích a rovněž za účelem vyhovění přísnějším předpisům se finanční zprostředkovatelé, jako jsou banky, rovněž přizpůsobili a přinášejí nyní komplexní informace. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Ing. Vladimír Mráz: ➊ Není jistě sporu o tom, že český pojistný trh má značný růstový potenciál. Se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva se bude bezpochyby zvyšovat zájem o pojištění osob, což se projeví v obnovení růstu pojistného v této oblasti. Do budoucna navíc lze předpokládat, že se pojišťovnám stejně jako v jiných zemích EU otevřou nové tržní segmenty v souvislosti s nezbytnou reformou důchodového i zdravotního systému. Pojišťovny působící v ČR mají zkušenosti, možnosti i odborníky na to, aby se staly důležitou a platnou součástí těchto reforem. V oblasti pojištění firem povede k obnovení růstu trhu zejména zvyšující se tlak na risk management podniky budou moci díky své rostoucí finanční síle využívat širší škálu pojistných produktů v souvislosti se stále lepší a detailnější selekcí rizik. Pojistný trh však bezpochyby ovlivní i ty faktory, které jsou příčinou stagnace posledních dvou let. Konkurence zejména v majetkovém pojištění je velmi tvrdá, přičemž sazby pojištění jsou používány jako jeden z hlavních nástrojů, a tudíž samozřejmě klesá pojistné. Další důležitou okolností je vstup ČR do EU, s nímž souvisí úbytek několika miliard pojistného, které je realizováno mimo český trh. Třetím faktorem je pak stagnace v oblasti životního pojištění. Ta je způsobena jednak poklesem jednorázových pojištění a podle mého názoru i nižším růstem běžně placeného pojistného, než který by byl žádoucí. Kromě poklesu technické úrokové míry a vysoké konkurenci jiných finančních produktů spatřuji příčinu také v tom, že není dostatečně kladen důraz na nezastupitelnost produktů životního pojištění a na jejich hlavní principy, jimiž jsou ochrana před riziky, ochrana zdraví a života a finanční zabezpečení rodiny. ➋ V preferencích i přístupu českých klientů k pojištění došlo za posledních deset let k zásadním změnám. Zákazníci jsou daleko více informovaní a vzdělaní - orientují se v základních typech pojištění a finance a finanční služby obecně pro ně dnes nekončí u bankovních produktů. Z určitého pohledu však ještě nemůžeme být s přístupem tuzemských klientů k pojištění úplně spokojeni. Český spotřebitel mnohdy přistupuje k informacím i produktům povrchněji, než by bylo žádoucí, a není příliš zvyklý detailně zkoumat podmínky, kvalitu a celkový obsah služby. Rozhodující je pro něj to, kolik ho pojištění bude stát, aniž mnohdy uváží další faktory a výhody, jež mu jsou nabízeny. V tomto směru věřím, že se preference českého trhu a českých klientů ještě budou v budoucnu vyvíjet. Můžeme také s jistotou tvrdit, že tuzemský spotřebitel je daleko náročnější než dříve. Doba se podstatně zrychlila a klient si zvykl pracovat s novými technologiemi, jako jsou internet a telefon. Pojišťovny musejí počítat s tím, že je čím dál méně ochoten někam chodit a investovat svůj čas a také na cokoli čekat, což se promítá zejména do oblasti likvidace škod. Rostoucí náročnost klientů je patrná i v životním pojištění velká část nově sjednaných pojistek tvoří investiční životní pojištění, protože lidé jsou ve svých požadavcích náročnější než dříve. Chtějí o tom, kam se investuje rezerva pojištění, sami rozhodovat a chtějí mít možnost v průběhu pojištění svými naspořenými prostředky disponovat. Pojišťovna České spořitelny, a. s. RNDr. Petr Zapletal: ➊ Je zřejmé, že trh se za poslední dva roky nevyvíjí tak dynamicky, jak bychom očekávali. Přitom reálné příjmy i úspory domácností rostou vysokým tempem, a tudíž by se dalo očekávat, že se lidé budu více snažit zabezpečit svoji dosaženou životní úroveň proti rizikům prostřednictvím pojištění. Zřejmě tomu však brání současná preference spotřeby, jak je vidět na růstu spotřebitelských úvěrů nebo investic do nemovitostí. Rozhodně si myslím, že růst životní úrovně povede lidi k uzavírání nových pojistek, a je jen otázka času, kdy přijde tento zlom. Přesto i za těchto podmínek prostor pro velmi dynamický růst je, což dokládají letošní výsledky naší pojišťovny. Klíčová je pro nás nabídka kvalitních produktů a silná podpora prodejních sítí tak, aby byly schopny kvalifikovaně a efektivně nabízet klientům pojistné produkty. Kromě toho trh ovlivnily dva další faktory nový zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a vysoká základna pro srovnávání, kdy v roce 2004 bylo uzavřeno neobvyklé množství jednorázově placených pojistek. Nebýt těchto dvou vlivů, vypadaly by výsledky určitě lépe. ➋ Zdá se, že preference klientů se jen velmi pomalu přesouvají od spotřeby případně snahy dosáhnout vysokého výnosu v krátkém čase k odpovědnému přístupu k ochraně před nenadálými událostmi nebo k vůli zajistit svoji vzdálenou budoucnost a nespoléhat jen na penzi od státu. Pozitivní vliv státu ať už ve formě vhodné motivace nebo zejména tolik potřebná penzijní reforma by určitě pomohly směřovat preference obyvatel správným směrem. První americko-česká pojišťovna, a. s. (AMCICO AIG Life) Daniel Martínek: ➊ Hlavním předpokladem budoucího růstu životního pojištění bude schopnost každé pojišťovny objevit svůj vlastní prostor a příležitost pro růst, změnit se, inovovat produkt, zkvalitnit distribuci a následný servis svým klientům. V delším horizontu může svoji roli sehrát to, zda si stát více uvědomí, jak důležitou roli ve společnosti hraje pojistná ochrana života těch, kteří zajišťují příjem rodiny a bude ji vyžadovat a podporovat. Zatím jsme byli svědky státní podpory spoření a investování s pojišťovnami. Výsledný stav, kdy většina českých rodin má sice nějakou pojistnou smlouvu životního pojištění, ale pojistná ochrana rizik smrti a úrazu je v těchto smlouvách mizivá nebo nedostatečná, je alarmující. Domníváme se, že pozornost státu a regulatorních orgánů o přiměřenou pojistnou ochranu života se bude postupně zvyšovat, a to úměrně se stále rychleji rostoucím zadlužováním domácností spotřebním a hypotečním dluhem. Další oblastí, která se bude významně podílet na rozvoji českého pojišťovnictví, je sféra soukromého zdravotního pojištění, která zatím (na rozdíl od řady okolních zemí) stojí u nás tak trochu ve stínu ostatních druhů pojištění. ➋ To, že klient je sofistikovanější a náročnější, je evidentní. Jeho preference se pod tlakem trvale nízkých úrokových sazeb posunuly od spořících produktů směrem k investičním. Také je tu patrný rostoucí zájem klientů o relativně velmi vysoké rizikové životní pojistky. Tématem n a dořešení zůstává absence klientem placeného nezávislého finančního poradenství na českém trhu. Zákazníci tak i v roce 2007 budou dál vysta- POJISTNÝ OBZOR 1/2007 9

9 veni někdy až příliš účelovým doporučením některých poradců, placených neobvykle štědře některými společnostmi. UNIQA pojišťovna, a. s. Ing. Marek Venuta: ➊ Odpověď lze podle našeho názoru rozčlenit do čtyř hlavních hledisek: Viděno optikou hospodářského vývoje platí, že bude-li se dařit české ekonomice obecně, budou lidé i firmy více vydělávat a budou mít více prostředků na pojištění. Přibude i objektů a projektů, u nichž je pojištění zapotřebí. Hospodářská prosperita tak zůstává hlavním předpokladem růstu sektoru pojišťovnictví. Ze strany státu by však byly velmi naléhavě potřebné dodatečné rozvojové impulsy zapojením komerčních subjektů do penzijní reformy a reformy zdravotnictví i sociálních služeb. Další podnět by mohl přijít formou daňového zvýhodnění produktů, které mohou do budoucna sejmout ze státu část sociálního břemene a současně výchovně motivovat veřejnost k uvědomění, že svoji budoucnost má ve svých rukou především každý sám. Pojistný trh však musí přinášet aktualizované a optimalizované produkty s ohledem na současný život a potřeby lidí. V této souvislosti musí pojišťovny sledovat trendy a reagovat na ně pružně. Mohou přitom využít dosavadního pozitivního image odvětví, které si vytvořily za celou dobu fungování demonopolizovaného pojišťovnictví v ČR. A konečně viděno ze strany UNIQA pojišťovny můžeme s potěšením konstatovat, že naše společnost rostla i v roce 2006 nadprůměrným tempem. Věříme, že se nám bude i nadále dařit odpovídajícím způsobem reagovat na trendy ve společnosti. Naším cílem je další zlepšení klientského servisu. Vedle získávání nových klientů chceme pracovat zejména na stabilizaci stávajících a stát se pro ně komplexním pojišťovacím partnerem ve všech jejich potřebách. ➋ Rozhodně se klient změnil. Změnil se ruku v ruce s tím, jak se měnil svět, Česká republika a náš život v ní za uplynulých 10 let. Měnila se i rizika, jimž jsme vystaveni. Klient se stává informovanějším a náročnějším - klade na pojišťovny požadavky, které před deseti lety nebyly na pořadu dne. Provádí srovnání nabídek a vyžaduje kvalitní individuální servis. Umí zkrátka využít diverzifikované nabídky na pojistném trhu. Klient se za uplynulých 10 let emancipoval ví co chce a zná své možnosti. Není ochoten se přizpůsobit nabízeným produktům a právem žádá na pojišťovnách, aby svoji nabídku přizpůsobily jeho potřebám a preferencím. UNIQA pojišťovna se snaží vyjít vstříc i neotřelým požadavkům a dosud neobvyklým potřebám. Tomu jsme koncem léta 2006 přizpůsobili i naši komunikační strategii a náš dosavadní korporátní slogan UNIQA žít v jistotě jsme změnili na UNIQA. Pojištění nové generace. Chceme tím prezentovat náš zájem na skutečném partnerství s klientem. Praktickým příkladem je například standardní pokrytí rizik terorismu nebo živelních pohrom typu zemětřesení nebo tsunami v cestovním pojištění anebo pojistná ochrana pro adrenalinové sporty v rámci úrazového pojištění UNIQA. Během posledního roku dosáhlo významného přírůstku naše investiční pojištění jako nejmodernější odnož životního pojištění, které již vyžaduje od klientů spolupráci a iniciativní zájem v dlouhodobém řízení rizik. Winterthur pojišťovna a. s. Ing. Petr Žaluda: ➊ Zájem o životní pojištění je ovlivňován dvěma základními faktory. Na jedné straně jsou to aktivity samotných pojišťoven směrem ke klientům, na straně druhé ekonomické mantinely, ve kterých se pojišťovny pohybují. Pojišťovny se snaží neustále vylepšovat svoji produktovou nabídku, školit a profesionalizovat svoji síť pojišťovacích poradců, informovat občany o důležitosti pojištění apod. Domnívám se, že v této oblasti můžeme český trh směle srovnávat s nejvyspělejšími evropskými zeměmi. Winterthur například letos rozšířil svoji produktovou nabídku o nové pojistné produkty Comfort Plus a Skupinové pojištění osob. Prostor pro další růst vidím především ve spolupráci pojišťoven se zaměstnavateli. Jak firmy, tak zaměstnanci si stále více uvědomují, že příspěvky na životní pojištění jsou pro ně velmi zajímavým benefitem. Dalšími důležitými faktory, které ale pojišťovny mohou ovlivnit jen nepřímo, je růst ekonomiky, kupní síla obyvatelstva, kvalita právního systému nebo daňové úlevy. Právě v oblasti daňových úlev vidím jednu z cest, jak zájem o životní pojištění dále podpořit. ➋ Asi každý pojišťovací poradce potvrdí, že informovanost klientů se za posledních 10 let zásadně zlepšila. Stále více si uvědomují, že pojištění je velmi důležitá součást jejich života. Zajímají se o parametry pojistných produktů, znají více a lépe svá práva a mohou je také efektivně hájit. I zde, zvláště v souvislosti se vstupem do Evropské unie, jsou naše domácí podmínky plně srovnatelné s vyspělými zeměmi. Také v oblasti preferencí zákazníků došlo v posledních letech k důležitému posunu. Lidé dnes chtějí pojistné produkty, u kterých mohou v průběhu trvání pojištění, tak jak se mění jejich životní situace a s nimi i jejich potřeby, měnit parametry a nastavení. Využívají také možnosti daňových úlev a volí vyšší pojistné tak, aby pojistná částka skutečně kryla možná rizika. Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku Mag. Siegfried Fatzi: ➊ Myslím si, že posledné dva roky boli pre český poistný trh netypické. Česká ekonomika veľmi silne rastie a bude rásť i naďalej, pričom poisťovacia penetrácia je ešte nižšia oproti západu. Preto som si istý, že spolupôsobenie týchto dvoch aspektov zabezpečí, že v nasledujúcich dvoch - troch desaťročiach bude ešte veľa rokov so silným rastom v životnom aj neživotnom poistení. Čo sa týka našej poisťovne, vzhľadom na to, že sme na českom poistnom trhu noví (od januára 2006), je isté, že naša spoločnosť bude mimoriadne silne rásť. ➋ Mám dojem, že informovanosť sa u českých klientov zlepšila a tento vývoj bude ďalej pokračovať, čo hodnotím pozitívne. Verím, že u klientov vzrastú preferencie pre sofistikovanejšie produkty, ktoré budú však zrozumiteľné a prehľadné. Mám radosť z tohto vývoja, lebo práve my sa špecializujeme na takéto produkty. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.: ➊ Měli bychom konečně začít respektovat, že životní pojištění a neživotní pojištění jsou dvě zcela odlišné branže. To se promítá i do hodnocení dynamiky i zde nemá valný význam hodnotit vývoj životního a neživotního pojištění jako celku (resp. součtu), obě dvě tyto branže se vyvíjejí samostatně. Já se zde omezím na životní pojištění vzhledem k tomu, že jsem představitelem životní pojišťovny. Ke snížení tempa růstu celého trhu životního pojištění došlo již v roce Po 10 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

10 očištění o inflaci byla dynamika životního pojištění v roce ,1 % zatímco v roce 2003 to bylo skvělých 21,5 %! A v roce 2005 to bylo ještě o něco méně: 5,5 %. To koneckonců rozhodně není špatná dynamika, byli jsme však zvyklí na to, že dynamika životního pojištění byla významně vyšší než dynamika hrubého domácího produktu. A to nejen u nás v Česku. Čím to je, že naše branže již tak nevzkvétá? Ač by se mohlo zdát, že zvláště vývoj sociálního důchodového pojištění (a opět nejen u nás) by měl nahrávat rozvoji soukromého důchodového pojištění, resp. celého životního pojištění, skutečnost je zřejmě poněkud odlišná. To, že nám dříve či později významně pomůže penzijní reforma, si v podstatě jen namlouváme. Penzijní reforma je zjevně jen naším klíčovým prodejním argumentem. V boji o soukromé penze máme však stále více konkurentů, kteří na to jdou lépe a úspěšněji. Pokud se výše uvedené údaje o dynamice životního pojištění zdají být čtenáři poněkud nezvyklé, tak to není náhoda. Jednak se u nás vytrvale i na úrovni ČAP pracuje pouze s údaji neočištěnými o inflaci a kromě toho se vytrvale snažíme vytvářet dojem, že tzv. penzijní připojištění se státním příspěvkem není životním pojištěním. Kdo v tomto ohledu nevěří mně, ať se zeptá třeba KPMG. U penzijního připojištění a u životních pojišťoven zvaných penzijní fondy se přitom můžeme směle učit jak to dělat, abychom mohli ještě chytnout druhý dech. A nemám na mysli především jejich účinné lobby, ale jejich produkty a provize. To by ale bylo na delší pojednání. V produkci životního pojištění je naše společnost relativně nadprůměrná. To ale platí až poté, co si upravíme statistiky ČAP podle svého. Je to proto, že tolik nehoníme plán (rozuměj obrat), na rozdíl od českého průměru. Máme více smysluplných životních pojištění. Investiční životní pojištění v nabídce nemáme; tedy alespoň zatím... ➋ Odlišná dynamika penzijního připojištění (které kvete) a zbytku životního pojištění (které spíše živoří než roste) svědčí o tom, že klienti umějí stále více počítat. Podotýkám, že podíl penzijního připojištění na trhu životního pojištění činí již více než 41 % měřeno předpisem pojistného (přitom způsob měření trhu nahrává starým produktům). A bude ještě hůře. Samozřejmě, pokud se rychle nedomluvíme (tím samozřejmě nenabádám k uzavírání protizákonných dohod) a něco s tím neuděláme. Zákazník bude stále více informován a za jinak nezměněných okolností bude stále více preferovat jiné produkty, než jaké patří do zbytku životního pojištění. Klienti a stát mohou již dnes snadno zatopit zprostředkovatelům, kteří nabízejí výhodné spořící produkty zabalené jako životní pojištění. Velmi rychle by nám mohli udělat další čáru přes rozpočet! Doufám, že v roce 2007 se české zbytkové životní pojištění probere z předkómatového stavu. Tradice a zvyky našich kapitánů jsou však velmi odolné... Třeba se však mýlím. Připravila: Eva Trojanová Poznámka: Redakce oslovila s nabídkou účasti v anketě všechny členské pojišťovny, některé však této možnosti z různých důvodů nevyužily. POJISTNÝ OBZOR 1/

11 Z ákladem kontroverzí zůstává přítomnost, resp. očekávaná přítomnost, podmínky pro odtah, a to té, že vozidlo musí tvořit překážku silničního provozu. Dezinterpretace pak vznikají tam, kde je pojem překážka silničního provozu chápan laicky odlišně od definice, jak jí rozumí silniční zákon. Nejprve jednotlivá ustanovení: 2, písm. ee) silničního zákona: Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komu- dlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Častým argumentem vlastníků vozidel tak je, že předmětné vozidlo nikoho neohrožovalo, ani nikomu nepřekáželo, a tedy nebyly splněny podmínky pro odtah. A právě tento názor je předmětem mnoha kontroverzí a nemá jak bude dále ukázáno v právní úpravě bohužel žádnou oporu. Základem odlišných výkladů je samotný výklad překážky provozu na pozemních komunikacích (dále jen překážka ), která je chápána jako něco, co fyzicky brání provozu, ohrožuje jeho bezpečnost a současně i plynulost. Překážka je z hlediska shora uvedených ustanovení definována jako cokoliv, co by mohlo (zde je první místo ne- ce patrný uvedený rozdíl mezi definicí zákona a obvyklou definicí. Z hlediska shora uvedeného ustanovení 2, písm. ee) silničního zákona je neoprávněně ponechané vozidlo na pozemní komunikace elementem, který by mohl ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu, a tudíž i překážkou v provozu. Jediným kritériem, zda vozidlo překážkou v provozu je nebo není, je proto oprávněnost nebo protiprávnost jeho umístění, tedy odpověď na otázku, zda je zaparkováno v souladu se zákonem nebo v rozporu se zákonem. Není proto rozhodné, zda vozidlo fakticky někomu překáží nebo ne. Podle shora uvedených ustanovení naplňuje definici překážky v provozu všech- tedy považuje protiprávnost umístění vozidla. Jestliže je tedy vozidlo zaparkováno na chodníku, v křižovatce, na přechodu pro chodce apod., pak je zaparkováno v rozporu s pravidly silničního provozu. Tím se automaticky a bez dalšího stává tím, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu, tedy překážkou provozu, a tím i předmětem odtahu. Jakékoli argumenty, že vozidlo fakticky nepřekáželo, nejsou proto relevantní, neboť tato fakticita není důležitá, jak bylo shora popsáno. Jakkoli je tedy možno (věcně) souhlasit s tím, že vozidlo být odtaženo nemuselo, zákon v takovém případě porušen nebyl, neboť jím nastavené podmínky neberou v úvahu faktické překážení vozidla, K některým častým dotazům ohledně odtahů vozidel Motoristické aktuality JUDr. Tomáš Beran, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. nikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace. 45 odst. 1 silničního zákona: Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. 45 odst. 4 silničního zákona: Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozi- přesné interpretace, neboť to nemusí být nutně to, co ohrožuje, ale postačí, že by mohlo) ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Mezi takové potenciálně ohrožující elementy zahrnuje zákon např. vozidlo ponechané na pozemní komunikaci (v dané souvislosti rozumějme neoprávněně zanechané vozidlo, protože oprávněně zanechané vozidlo samozřejmě překážkou být nemůže). A patrně zde je nejví- no to, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost, čímž se současně rozumí i neoprávněně stojící vozidlo. Ze shora uvedené definice proto plyne, že neoprávněně stojící vozidlo je překážkou v provozu vždy, neboť je podle zákona VŽDY tím, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu. Silniční zákon neřeší faktické ohrožení nebo překážení předmětného vozidla. Jako za jedinou podmínku naplnění kritérií překážky nýbrž pouze to, zda je zaparkováno v souladu se silničním zákonem nebo v rozporu s ním. Příčinou tohoto závěru je proto určitý posun v obecném výkladu pojmu překážky a definice, jak ji zná silniční zákon. V případě odtahů proto nemá příliš smysl argumentovat tím, že vozidlo fakticky nepřekáželo, neboť taková podmínka pro naplnění zákonných požadavků odtahu splněna být nemusí. 12 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

12 ? Nasloucháme pozorně svým zákazníkům Stále se zdokonalující konkurenční prostředí našich finančních trhů, konkrétně trhu pojistného, přináší nutné zamyšlení se nad kvalitou služeb, které jednotlivé společnosti poskytují svým zákazníkům. I v relativně omezeném prostoru českého trhu pociťují všichni jeho účastníci vliv globálního rozvoje odvětví přítomnost nadnárodních společností a možný vstup dalších, či rozvoj technologií, umožňující oslovit zákazníka netradičními formami internetového či telefonního prodeje. Navenek je klient zahlcen různými nabídkami balíčků výhod nebo dárků. Již méně při povrchním pohledu vidíme rozšiřování kvalitních služeb, například v rámci asistence. Je to ale skutečně to, co zákazník očekává a přinutí jej k věrnosti svému poskytovali služeb anebo se nechá zlákat mírně odlišnou cenou, podpořenou dárečkem? V pohledu managementu mnoha společností se zákazník často stává statistickým údajem, zúženým na jeho přínos obratu, v lepším případě zisku. Dochází k takové koncentraci pohledu na výsledek, že hlas zákazníka se postupně vytrácí. A to je nejlepší cesta, aby se i relativně kvalitní zákazník obrátil ke konkurenci. V současné době má totiž velmi snadný přístup k informacím a srovnání produktů napříč jejich poskytovateli a rozhoduje se podle kvality skutečné péče, se kterou se setkává napsání výpovědi smlouvy tak může iniciovat jediná nevhodná reakce pracovníka, který zrovna nemá svůj den. Přitom vedení společnosti se často nechává ukolébat statistickými výsledky anebo nevhodně zadaným průzkumem, kde se z 80% důvěry může při dotazu zákazníků stát pouhá desetina. Zde se právě odlišují společnosti, které poskytují excelentní služby a dokáží klienta plně uspokojit, na rozdíl od těch ostatních. V čem spočívá jejich síla? V podstatě lze poukázat na tři základní prvky úspěchu: Návrh správné nabídky pro správné zákazníky. Doručení této nabídky zákazníkovi v plné koordinaci plnění všemi složkami firmy. Zajištění schopnosti uspokojovat zákazníka trvale (procesem plánování, školením zaměstnanců a zavedením přímé odpovědnosti za udržení a rozšiřování zákaznické báze). Většina velkých společností segmentuje své zákazníky a poté pro tyto skupiny připravuje speciální nabídky. Nestačí se ovšem podívat jen relativní klientův přínos zisku (v pojišťovnictví to může být škodní průběh), ale dnešní trh vyžaduje zahrnutí dalších prvků tak, aby se jednotliví zákazníci stali mluvčími a propagátory společnosti v okruhu svých přátel a známých. Metod, jak pasivního zákazníka přivést do aktivní polohy, je celá řada a je nutné pracovat daleko za hranicemi tradičních parametrů. Například mladý, vzdělaný a aktivní klient se chová diametrálně odlišně od člověka, který je spíše konzervativní a nemá rád časté změny. Stejně tak odlišná musí být i nabídka pro tyto segmenty. Klienti průběžně komunikují s různými částmi dané organizace, jako je obchodní služba, zákaznický servis, likvidace, úhrady apod. Pokud má zákazník dobré zkušenosti ve všech okamžicích svého kontaktu se společností, určitě zůstane loajální. Pokud se ovšem setká průřezově se špatným servisem, nelze jej udržet ani malým dárkem. I ta nejlépe připravená nabídka zákazníkovi se může minout účinkem, pokud její dodání je realizováno nekvalitně. Aby tato situace nenastala, musí být v organizaci zavedeny napříč fungující týmy - od marketingu po zákaznickou podporu a jakákoliv interakce s klientem považována za vzácný zdroj úspěchu. Analýza dat či CRM mohou přinést hypotetický model chování, ale skutečným testem každého projektu je to, zda zákazník předá své zkušenosti dále a stane se tak tím nejdůležitějším marketingovým nástrojem a propagátorem produktů té které společnosti. Proto již nestačí nastavit parametry hodnocení jen pro určitou složku pracovníků (například obchodní služba kde obvykle sledujeme celkový objem produkce, v lepších případech úhradu pojistného či škodní průběh), ale celkově tak, aby zákazník obdržel perfektní servis od všech úseků činnosti, se kterými přichází do styku, včetně aktivního oslovení při různých příležitostech či dalších forem interaktivní komunikace. Skuteční lídři péče o zákazníka si vybudovali procesy, které jim zajišťují okamžitou zpětnou vazbu. Nejen pro potvrzení, že postupují správně, ale především pro získání námětů kontinuální inovace své činnosti. Pokud se podaří připravit pro klienty správnou nabídku a navíc ji kvalitně doručit, zbývá poslední důležitá část práce a tou je trvalé udržení spokojeného klienta. Péče o zákazníky se nesmí nikdy dostat do statické pozice úspěšné může být jen její systematické zlepšování každé čtvrtletí, každý rok. Nástrojem v této oblasti může být například odměňování manažerů v závislosti na klientském servisu, postavení zákazníka na vrchol strategických cílů či zajištění uzavřených cyklů zpětné vazby s osobní odpovědností daných pracovníků. Porovnáme-li náklady na získání nového zákazníka s udržením stávajícího, nepochybně nalezneme značný prostor i ve finančním vyjádření této péče. Výsledkem jsou pak loajální zákazníci a rostoucí výkony společnosti. Pramen: Harvard Management Update, October 2005 (vp) Pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů ve Finsku Pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou ve Finsku kryty zákonem o pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé jsou povinni pojistit své zaměstnance pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání u některé neživotní pojišťovny. Náhrada se vyplácí bez ohledu na zavinění ze strany zaměstnavatele. Pojistné za toto pojištění je kalkulováno na základě mezd. Liší se podle profese zaměstnance a rizikovosti jeho práce. Sazby pojistného u velkých zaměstnavatelů jsou přímo ovlivněny také škodním průběhem. Průměrná výše pojistného je 1,1 % celkových výplat. Pojištění kryje vedle pracovních úrazů také nehody při dojíždění a nemoci z povolání. Náhrady u nemocí z povolání zahrnují i postupně se objevující nemoci, jako je rakovina vyvolaná dlouhodobým vystavením působení azbestu v práci. V minulých letech odškodnili finští pojistitelé každoročně asi stovku případů smrti v důsledku působení azbestu. To představuje víc než polovinu všech případů výplat v případě úmrtí z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tento počet zřejmě zůstane vysoký ještě po několik následujících let, než se projeví zákaz používání azbestu, který byl populární ve finském stavebnictví v 70. letech minulého století. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů pokrývá léčebné výdaje, denní dávky při dočasné invaliditě, invalidní důchody, dávky při invaliditě a dávky rodinám podle principu plné náhrady. Všechna plnění z pojištění zajišťujícího zachování výše příjmu podléhají dani z příjmu a mají přednost před jinými dávkami sociálního zabezpečení. Veřejné systémy vyplácejí náhradu nebo dávky jen v případě překročení plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů. Pramen: Finnish Insurance Today, 2006 (La) POJISTNÝ OBZOR 1/

13 Více elektronických systémů v automobilech vyšší bezpečnost na silnicích? Vposledních letech jsme svědky bouřlivého rozvoje oblasti bezpečnostních systémů, které aktivně pomáhají řidičům při řešení nebezpečných situací. Jak ukázaly poslední crash testy, prováděné společnostmi Winterthur a Dekra, jejich zvýšené užívání by významně snížilo počet nehod. Testy automobilů s figurínami provádí společnost Winterthur ve Wildhausu ve Švýcarsku již od roku Moderní bezpečnostní systémy, jakými jsou například protiblokovací systém brzd (ABS), elektronický stabilizační systém (ECS), brzdový asistent nebo automatické udržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla, patří do kategorie aktivních bezpečnostních systémů, které se nespouštějí až v okamžiku nehody, ale jsou aktivní již v průběhu jízdy. V dnešní době jsou ABS a ECS běžnou součástí výbavy většiny vozidel, ale brzdový asistent nebo automatické udržovaní bezpečné vzdálenosti jsou k dispozici pouze jako příplatková výbava u dražších modelů. Projíždějte zatáčky bezpečně Na evropských silnících přijde ročně o život přibližně 42 tisíc lidí a 1,9 milionu utrpí zranění. Podle šetření provedeného asociací německých pojišťoven (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV) při čtvrtině nehod se lidé vážně zraní, a okolo 60 % nehod, kdy dochází k úmrtí, je způsobeno automobily, které se dostaly do smyku. Ve Švýcarsku je situace podobná. Podle švýcarské rady pro předcházení nehodám (Swiss Council for Accident Prevention, BFU) byly v roce 2005 smyky a nehody vozidla způsobené chybou řidiče nejčastějšími příčinami smrti a vážných zranění řidičů a spolucestujících. Špatně odhadnutá zatáčka, nenadálá překážka nebo ledová plotna na silnici skoro každý řidič již ve svém životě zažil podobnou kritickou situaci. Právě v takové chvíli může řidič snadno ztratit kontrolu nad svým vozem. ECS v takovém kritickém momentu zasáhne a pomůže zklidnit vozidlo. Z nových právních předpisů JUDr. Jiřina Kotrbatá 1. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). Změny souvisejí se zavedením mýtného. 2. Sdělení Ministerstva financí č. 511/2006 Sb. ze dne , jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, , 3,25 %. 3. Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě (účinnost ). Vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě a stanoví vzor paměťových kontrolních karet. 4. Sdělení Ministerstva financí č. 525/2006 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, , 4,20 %. 5. Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). Kdyby se ECS instalovalo do každého nově vyrobeného automobilu, poklesl by počet nehod vedoucích k vážným zraněním a smrti o 30 až 40 procent, sdělil A. Brunner, vedoucí oddělení zkoumání nehod ve Winterthur Group. Podle švýcarské federální správy silnic (Swiss Federal Roads Authority, ASTRA) je možnost snížení počtu vážných dopravních nehod při použití ECS v horských oblastech Švýcarska ještě vyšší. V současné době je ECS ve standardní výbavě asi 60 % všech nových vozů prodávaných ve Švýcarsku a Německu. Ale díky svému potenciálu zvyšovat bezpečnost by se mělo ECS dostat do standardní výbavy co možná nejdříve. Půl vteřiny pro záchranu života Často se stává, že v kritické situaci nezačne řidič brzdit dostatečně včas nebo brzdí málo razantně, což jsou faktory, které výrazně snižují účinnost brzdění a prodlužují brzdnou dráhu. O tom, zda k nehodě dojde či nedojde, rozhodují milisekundy: přibližně 65 % nárazů zezadu a skoro třetině zepředu by se dalo předejít, kdyby řidič začal brzdit o pouhou půlvteřinu dříve. Kdyby začal řidič brzdit z rychlosti 60 km/h jen o půl vteřiny dříve, brzdná dráha se zkrátí až o osm metrů. To prokázaly crash testy provedené společnostmi Winterthur a Dekra. Použití brzdového asistenta při kritickém brzdění by řidiči pomohlo zabrzdit rychleji, vysvětluje J. Ahlgrimm, vedoucí oddělení analýzy nehod v organizaci Dekra. Brzdový asistent, který je v nabídce automobilek zhruba 6 let, pomáhá řidičům při kritickém brzdění dosáhnout maximálního účinku brzd během kratší doby. V okamžiku, kdy řidič začne brzdit, senzory měří rychlost jeho brzdné reakce. Jakmile senzory signalizují, že se řidič snaží vůz zastavit, aby předešel nehodě, dojde v průběhu milisekund ke zvýšení tlaku v brzdovém systému na maximum. To ve výsledku znamená, že i když řidič na brzdu přímo nedupl, dojde k maximálnímu brzdnému účinku. Radarová čidla varují před srážkou Nové elektronické systémy vybavené nejrůznějšími senzory řidičovi zrychlují reakce. Radarová čidla zaměří vpředu jedoucí vozidlo, vypočítají jeho rychlost a zasáhnou, zmenšuje-li se rozestup mezi vozidly příliš rychle. Změnu vzdálenosti mezi vozidly zjistí radary rychleji než řidič, a to i v případě zhoršené viditelnosti, např. za deště nebo v mlze. Používáním těchto systémů lze podstatně snížit počet kolizí zezadu. Crash testy ukazují, že radarové systémy ještě výrazněji snižují rizika při nárazu zezadu u užitkových vozů. Čím větší hmotnost a velikost má vozidlo, které nehodu způsobí, tím menší je šance na přežití ostatních účastníků silničního provozu. Bohužel, v současné době je jen velmi málo užitkových vozidel vybaveno takovými systémy. Bezpečnostní systémy využívající senzory mají svůj původ v systémech automatického udržování vzdálenosti, které jsou nabízeny od roku Tyto pokročilé systémy se dodávají v různých verzích v závislosti na době, kdy byly vyvinuty. První generace pouze připraví brzdový systém na kritické brzdění, když je radarem zjištěna nebezpečná situace. Řidičům tak ušetří drahocenné milisekundy při brzdění. Druhá generace navíc přináší řidiči varování, že před ním dochází ke vzniku kritické situace. Nicméně u obou výše zmíněných generací musí řidič aktivně konat, aby předešel kolizi. A třetí generace již obsahuje automatickou nouzovou brzdu: díky radarovým senzorům systém včas zjistí nebezpečí nevyhnutelné kolize se vpředu jedoucím vozidlem, a když řidič nijak nereaguje nebo reaguje příliš pozdě na varovnou signalizaci, automaticky aktivuje nouzovou brzdu. Mgr. Marek Zeman, Winterthur ČR 14 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

14 Návrh Evropské komise na modernizaci trhu investičních fondů v EU Evropská komise zveřejnila návrh na modernizaci rámce EU pro investiční fondy spravující v současnosti majetek v hodnotě více než 5500 miliard EUR. Spotřebitelé budou mít přístup k profesionálně spravovaným investicím za dostupných podmínek. Návrhy na zlepšení, shrnuté v bílé knize 1), zjednoduší stávající směrnici o investičních fondech a zajistí, že investoři budou mít při výběru fondů potřebné informace o nákladech a o výkonu. Komise má v úmyslu navrhnout na základě dalších studií o efektivnosti nákladů zlepšení změnou stávající směrnice na podzim roku Komise se bude také zabývat otázkou, zda je nutné provést podobné změny u jiných produktů fondů, zejména u nemovitostních fondů, které současný rámec EU nezahrnuje. Bílá kniha navrhuje cílené změny rámce EU pro investiční fondy (tzv. směrnice UCITS 2 ). Stávající rámec se totiž nedostatečně vyrovnává se současnými úkoly sektoru investičních fondů a může způsobovat zbytečné náklady na dodržování směrnice. Díky změnám by se měly zjednodušit oznamovací postupy a vytvořit rámec pro přeshraniční fúze fondů a rámec pro sdružování aktiv (pooling). Správcům fondů by mělo být umožněno spravovat fondy v jiných členských státech; měla by se rovněž zlepšit kvalita a význam hlavních zveřejňovaných informací určených konečnému investorovi a posílit spolupráce při dohledu za účelem monitorování a snižování rizika přeshraničních praktik vedoucích ke zneužívání ze strany investorů. Bílá kniha zároveň navrhuje přezkum možností na vytvoření evropského režimu soukromých investic, který finančním institucím umožní nabízet kvalifikovaným investorům investiční příležitosti v celé EU. Komise vypracovala bílou knihu na základě rozsáhlých konzultací a diskuzí se spotřebiteli, účastníky trhu a zákonodárci, jež trvaly více než dva roky. Vychází z reakcí na zelenou knihu z července roku 2005 a ze tří zpráv skupin odborníků vytvořených pro tento konkrétní účel. Přímo také odpovídá na důležité otázky vyplývající ze zprávy Evropského parlamentu (z března 2006) o správě majetku. U opatření navrhovaných v bílé knize se pečlivě zkoumaly možné dopady. Nová iniciativa Evropské komise vychází z toho, že majetek spravovaný fondy v EU se během posledních deseti let zvýšil na čtyřnásobek. Význam investičních fondů bude také v budoucnosti nadále vzrůstat, protože mnoho evropských investorů využívá fondy k úsporám na důchod. Trh se stále více organizuje na celoevropské úrovni. Z celkového čistého přílivu v roce 2005 představovaly přeshraniční prodeje fondů asi 66 %. Model UCITS je považovaný za dobrou variantu v EU i mimo ni. UCITS spravuje 5500 miliard EUR, 1) White Paper on Enhancing the Single Market Framework for Investment Funds (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ ucits/index_en.htm#061116) 2) Směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (95/26/ES) INFO z Evropské unie tedy více než 50 % hrubého domácího produktu EU, a představuje tak 75 % trhu investičních fondů v Evropě. Pramen: Tisková zpráva Evropské komise NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice Dne 21. dubna 2004 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/ 39/ES o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/ EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS 1). Zkráceně je tato směrnice nazývána MIFID (Markets In Financial Instruments Directive). Směrnice 2004/39/ES zavádí celkový rámec režimu regulace finančních trhů ve Společenství a mimo jiné stanoví: provozní podmínky týkající se provádění investičních a doplňkových služeb a činností investičními podniky; organizační požadavky (včetně evidenčních povinností) pro investiční podniky provádějící takové služby a činnosti na profesionálním základě a pro regulované trhy; požadavky týkající se hlášení obchodů s finančními nástroji; požadavky ohledně transparentnosti obchodů s akciemi. Cílem režimu zavedeného směrnicí 2004/39/ES, který upravuje požadavky na hlášení obchodů s finančními nástroji, je zajistit náležité informování příslušných orgánů o obchodech, na jejichž dohledu mají zájem. Pro tyto účely je nutné zajistit, aby se od všech investičních podniků sbírala jednotná sada údajů jen s minimálními odchylkami v jednotlivých členských státech s cílem co nejvíce omezit míru odlišnosti informačních povinností podniků vyvíjejících přeshraniční činnost a co nejvíce rozšířit sumu údajů v držení příslušného orgánu, o které se může podělit s dalšími příslušnými orgány. Tato opatření mají rovněž zajistit, aby příslušné orgány mohly plnit své povinnosti vyplývající ze zmíněné směrnice co nejrychleji a nejúčinněji. Směrnice se vztahuje na podniky, jejichž obvyklým předmětem podnikání nebo činnosti je poskytovat investiční služby nebo vykonávat investiční činnost na profesionálním základě. Z oblasti působnosti této směrnice jsou proto vyňaty všechny osoby (fyzické i právnické), které vykonávají jinou profesionální činnost. Z oblasti působnosti této směrnice jsou tak vyloučeny i pojišťovny, které podléhají dozoru vykonávanému příslušnými orgány obezřetnostního dohledu a které spadají do oblasti působnosti směrnice Rady 64/225/EHS ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese 2), první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu 3) a směrnice Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění 4). Výše uvedené nařízení především stanoví prováděcí pravidla k řadě článků směrnice 2004/39/ES např. článků o vedení záznamů o zákaznických pokynech a obchodech, formě a obsahu hlášení o obchodu, transparentnosti před obchodem, určení likvidních akcií, o převoditelných cenných papírech, o podílech v subjektech kolektivního investivání, o derivátech, o vlastnostech jiných derivátových finančních nástrojů apod. Nařízení č. 1287/2006 bylo vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie č. L 241 dne a dne vstoupilo v platnost. Navrhované snížení byrokracie o 25 % zvýší HDP Evropské unie o 1,5 % Evropská komise předložila 16. listopadu minulého roku návrh, že spolu s členskými státy do roku 2012 sníží administrativní zátěž společnostem o 25 %. To by mělo vést ke zvýšení HDP Evropské unie o zhruba 1,5 % a následně k vyšším investicím do růstu a nových pracovních příležitostí ve výši 150 miliard eur. K dosažení tohoto cíle je třeba, aby členské státy a regionální a místní orgány daly úsilím o omezení byrokracie nový politický impuls. Jedná se o jednu z iniciativ zaměřených do budoucnosti v rámci prvního strategického přezkumu iniciativy pro zlepšení právní úpravy. Strategický přezkum hodnotí dosažené pokroky a předkládá ambiciózní návrhy. Systém hodnocení dopadu všech hlavních nových návrhů právních předpisů bude dále posilován s cílem zaručit kvalitu a objektivitu a to zřízením rady pro hodnocení dopadu. Klouzavý program pro zjednodušení pro období byl obohacen o 43 nových iniciativ pokrývajících široké spektrum politických oblastí. Strategický přezkum ukazuje na dosažené pokroky v oblasti iniciativy pro zlepšení právní úpravy: od roku 2003 bylo provedeno více než 160 integrovaných hodnocení dopadu zaměřených na potenciální dopad iniciativ Komise na sociální, environmentální a ekonomickou oblast ještě před jejich realizací; byla vytvořena nová metoda měření administrativní zátěže; 1) Úř. věst. 56, ) Úř. věst. L 228, ) Úř. věst. L 145, ) Úř. věst. L 345, bylo zrušeno 68 návrhů Komise projednávaných v Radě a v Evropském parlamentu; byl zahájen rozsáhlý program pro zjednodušení stávajících předpisů. V rámci programu na období od října 2005 do roku 2008, tj. během nadcházejících 3 let, má být zjednodušeno asi 100 iniciativ; kodifikace, zákonodárný proces, v jehož rámci jsou sjednocována ustanovení stávajících právních předpisů a jejich pozdějších znění do jednoho právního textu, se v současné době týká 500 právních předpisů ve všech oblastech. Jen v příštím roce navrhne Komise Evropskému parlamentu a Radě téměř 100 kodifikací. Komise navrhuje po strategickém přezkumu posílit iniciativy pro zlepšení právní úpravy souborem poměrně ambiciózních opatření, obsahujících: Návrh na zahájení strategie na snížení administrativní zátěže. Komise navrhuje, aby Evropská rada v roce 2007 na svém jarním zasedání stanovila cílovou míru snížení této administrativní zátěže o 25 %; tohoto cíle má být dosaženo ve spolupráci mezi EU a členskými státy do roku Komise předloží počátkem roku 2007 akční plán týkající se výpočtu administrativních nákladů a snížení administrativní zátěže; Posílení kontroly hodnocení dopadu prostřednictvím zřízení rady pro hodnocení dopadu (Impact Assessment Board, IAB). Tato rada bude řízena přímo předsedou Komise a bude pověřena přezkumem návrhů hodnocení dopadu, které jsou součástí nových legislativních iniciativ. Členové rady budou nezávisle posuzovat kvalitu každého hodnocení dopadu a předávat příslušným útvarům Komise návrhy na zlepšení; začlenění 43 nových iniciativ do klouzavého programu na období s cílem zjednodušit stávající právní předpisy; zrušení, v roce 2007, dalších 10 návrhů, které jsou projednávány v zákonodárném procesu (proces projednávání návrhů právních předpisů je průběžně sledován); návrh současné Komise, aby příští Komise přezkoumávaly veškeré projednávané návrhy právních předpisů již na začátku svých mandátů s cílem ověřit, zda jsou v souladu s politickými prioritami; stanovení lhůty pro dokončení programu, jehož cílem je snížení stávajícího objemu právních předpisů EU prostřednictvím kodifikace, na rok 2008; zvýšení počtu preventivních opatření posilujících uplatňování právních předpisů EU. To Komisi umožní ve spolupráci s členskými státy přijmout opatření, která usnadní správnou implementaci klíčových směrnic do právních řádů členských států; Komise bude od členských států vyžadovat srovnávací tabulky, které pomohou při vyhodnocování této implementace a zajistí její transparentnost. Pramen: Tisková zpráva Evropské komise Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 1/

15 Finské zaměstnanecké penzijní pojištění je součástí sociálního zabezpečení Finové budovali sociální zabezpečení podle koncepce severského státu blahobytu. Systém zaručuje všem obyvatelům právo na veřejné služby a ochranu příjmů, které jsou tvořeny základními minimálními dávkami a dalšími dávkami závislými na výdělku. Obojí je vypláceno podle povinných schémat. Minimální dávky se financují z daní a vyplácejí se lidem, kteří si nemohou jinak vydělat na živobytí. Finské minimální dávky jsou vyšší, než je průměr v Evropě. Schémata zákonné ochrany příjmů závisejících na výdělku se vztahují na téměř všechny zaměstnance, samostatně výdělečně činné osoby a rolníky žijící ve Finsku. Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání poskytují plnou náhradu ztráty příjmu. Zákonné zdravotní pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění závisejí na době zaměstnání a na úrovni výdělků. Dosahují maximálně 70 % výdělků ve zdravotním pojištění a až 60 % v penzijním pojištění, přičemž se vypočítávají z průměrného výdělku za odpracovanou dobu a neplatí pro ně žádné horní hranice. Tato procenta je možné překročit u osob, které pracovaly i po 63. roce věku. Minimální dávky a zákonné zdravotní pojištění spravuje státní instituce sociálního zabezpečení. Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele poskytují soukromé neživotní pojišťovny. Povinné penzijní pojištění poskytují prakticky všem zaměstnancům v soukromém sektoru oprávněné zaměstnanecké penzijní společnosti. Sociální partneři se také dohodli na úpravě skupinového životního pojištění, které se vztahuje na všechny zaměstnance a které nabízejí soukromé životní pojišťovny. Vzhledem k pokrytí zákonnými dávkami a k výši těchto dávek byla až do poloviny 90. let minulého století poptávka po životním a individuálním penzijním pojištění ve Finsku nižší než v jiných západních průmyslových státech. Změnu přinesla až v posledním desetiletí recese, stárnutí obyvatelstva a nutnost připravit se na další výdaje. Penze zaměstnanců v soukromém sektoru jsou poskytovány soukromými pojišťovnami a penzijními fondy, buď podnikovými, nebo odvětvovými. Naproti tomu zaměstnanci ve veřejném sektoru jsou pojištěni u speciálních penzijních ústavů. Přesto jsou penze určovány podle víceméně shodných zásad. Ve správních orgánech zaměstnaneckých penzijních institucí jsou zastoupeni všichni sociální partneři. Na finské zaměstnanecké penzijní pojištění se nevztahují pojišťovací direktivy Evropské unie. Přestože je závislé na výdělcích, je zaměstnanecké penzijní pojištění zákonným krytím dostupným pro všechny zaměstnance, a proto je zahrnováno do 1. pilíře podle klasifikace EU. Pojišťovací direktivy se na něj nemohou vztahovat také proto, že penzijní dávky se stanovují podle stejných pravidel bez ohledu na to, kde je zaměstnanec pojištěný, i proto, že podíl dávek založených na průběžném financování je podstatný. Instituce oprávněné podílet se na systému sdílejí náklady na výplaty, které jsou stanoveny podle jednotných pravidel. Současné výplaty penzí pohltí asi tři čtvrtiny příjmu pojistného, jedna čtvrtina je ukládána do fondů na výplaty budoucích dávek. Pojišťovny oprávněné pro zaměstnanecké penzijní pojištění mohou zakládat nebo vlastnit i zahraniční pojišťovny. Všichni soukromí zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout svým zaměstnancům zaměstnanecké penzijní pojištění podle zákona. Společnosti s více než 300 zaměstnanci mohou zakládat vlastní firemní nebo odvětvové penzijní fondy. Zaměstnanecké penzijní pojištění poskytuje vedle starobních důchodů také důchody v případě invalidity, smrti živitele rodiny nebo v některých případech při dlouhodobé nezaměstnanosti. Dávky se poskytují také v případě rehabilitace, pokud to je považováno za přiměřené, aby se zabránilo invaliditě nebo aby se zlepšily pracovní možnosti. Finské zaměstnanecké penzijní pojištění prošlo reformou počátkem roku Penzijní dávky se nyní počítají na základě ročního výdělku za celou dobu zaměstnání. Vstupní věk povinného penzijního pojištění se snížil z 23 na 18 let. Příjmy ze zaměstnaneckého penzijního pojištění nejsou ve Finsku omezeny. Dosáhne-li se však určité výše, nemá dotyčný nárok na minimální státní penzi. Dávky zaručené ze zaměstnaneckého penzijního pojištění mohou být samozřejmě doplňovány dobrovolným penzijním pojištěním, ať individuálním nebo skupinovým. Nárok na starobní důchod vzniká ve Finsku v 63 letech. Při započtení jiných důchodů (zejména invalidního) je průměrný věk odchodu do důchodu 59 let. Reforma byla koncipována tak, aby se odchod do důchodu postupně zvýšil o tři roky a odstranily se důchody v nezaměstnanosti zavedením ekonomických stimulů a zejména restrukturalizací pracovního života. Samostatně výdělečné osoby a zemědělci mají vlastní schémata penzijního pojištění, která do značné míry sledují principy zaměstnaneckého penzijního pojištění. Příspěvky do zaměstnaneckého penzijního pojištění schvaluje každoročně vláda. V roce 2005 platili zaměstnavatelé 16,8 % z celkové mzdy, zaměstnanci do 53 let věku 4,6 % a starší zaměstnanci 5,8 % měsíční mzdy. Provozovatelé zaměstnaneckého penzijního pojištění mezi sebou soutěží nabídkou slev pojistného na základě dosahovaného zisku. Vlastníci, kteří vložili kapitál do společností oprávněných provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění, mohou dostávat výnos mírně nad hranicí bezrizikové úrokové míry. Reformovaný systém zaměstnaneckého penzijního pojištění již přihlíží k rostoucí délce života. Systém se dále zjednoduší, až v roce 2007 vstoupí v platnost nový zákon pro všechny zaměstnance, který nahradí dnešní trojí legislativu pro zaměstnance, dočasné zaměstnance a nezávislé zaměstnance. Pramen: Finnish Insurance Today, 2006 (La) 16 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

16 bení společnosti Aviva životní pojišťovny v České republice. Hrubé pře- akciových fondů. Cílovou skupinou pro program EQUITY jsou zkušenější investoři s dlouhodobým investičním horizontem. Investiční životní pojištění UNIQA zažívá v poslední době skutečný boom. Jednoznačně je nositelem dynamického růstu celého životního segmentu, který zaznamenal v první půli roku 2006 meziroční nárůst o téměř 25 % (přičemž celý trh rostl jen o 1,1 %). Analýza kmene klientů UNIQA ukázala, že si ho převážně pořizují lidé v mladším až středním věku, kteří jsou více informovaní a mají vyšší výdělky. Více na (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 24. listopadu 2006) pojištění Telegraficky na 12,5 %. Jsem potěšen, že naše strategie v oblasti správy depsané Telegraficky pojistné v tomto roce dosáhlo 745,3 mil. korun, což představuje ve srovnání s rokem 2004 nárůst o 35 %. osobních financí se vyplácí. Komplexní portfolio produktů, multidistribuční kanály v kombinaci s profesionálním poradenstvím, které nabízíme, Britská životní pojišťovna Aviva, která se v ČR specializuje na celosvětově velmi žádané produkty investičního životního pojištění, dokázala řadí ING mezi přední hráče v oblasti správy aktiv klientů. Současný počet klientů přerostl hranici , prohlásil na tiskové konferenci Dick v loňském roce mnohonásobně převýšit růst celého tuzemského trhu Okhuijsen, generální ředitel a předseda výkonné rady ING Retail ČR/SR životního pojištění. Pavel Matoušek, generální ředitel a předseda představenstva Aviva životní pojišťovny dodává: Aviva životní pojišťovna (Z tiskové konference ING Nationale- Nederlanden pojišťovny, a. s., Finanční zvýhodnění v hodnotě mnoha milionů ze korun dne 2. přichystala března 2006) pro patří Představenstvo mezi nejrychleji Generali rostoucí Pojišťovny pojišťovny a. na s. českém jmenovalo trhu. s účinností Loňský rok, od rok 2007 pro své klienty v povinném ručení ČSOB Pojišťovna. Každému 1. jenž prosince byl pro 2006 Aviva do dosud funkce nejlepší tiskového za devět mluvčího let působení Mgr. Maria v Česku, Böhmeho, je pro UNIQA pojišťovna nabízí motoristům na začátku motoristické sezóny výhodné sazby havarijního pojištění KASKO. V období od 1. března životního pojištění právě v ČR. nás velkou výzvou. Do budoucna totiž stále vidíme velký potenciál trhu klientovi, který si zvolí její nový tarif povinného ručení Premiant a zaviní který v minulosti působil mj. jako novinář v nakladatelství ZVON, nehodu, 2006 do 31. totiž 5. ČSOB 2006 nabízí Pojišťovna motoristům uhradí havarijní až 5000 pojištění korun ročně na soukromá za škody v Českém rozhlasu a jako (Z tiskový tiskové mluvčí zprávy na Aviva Ministerstvu životní pojišťovny, zdravotnictví. a. s., vzniklé vozidla při s 25procentní srážce na jeho slevou vlastním oproti vozidle. běžným Tuto sazbám. možnost Zároveň nabízí ČSOB každý V pojišťovně Generali je zaměstnán od roku 2004, ze dne naposledy 3. března pozici 2006) Pojišťovna 25. zákazník, jako který vůbec uzavře první smlouvu, na domácím obdrží trhu. hodnotný Více na dárek mobilní vedoucího oddělení organizace. Více na (Z telefon tiskové značky zprávy Samsung. ČSOB Pojišťovny, UNIQA a. se s., na člena trhu holdingu etablovala ČSOB, jako ze jeden dne (Z tiskové Na tiskové zprávy konferenci Generali České Pojišťovny asociace a. s. pojišťoven, ze dne 4. prosince konané 2006) 9. března 20. z nejvýznamnějších listopadu 2006) pojistitelů vozidel. Velmi k tomu přispěla její dobrá 2006, bylo prezentováno několik aktuálních témat: 1. Předběžné výsledky V prosinci členů ČAP oficiálně za rok začíná 2005, zimní 2. Současné sezóna a trendy během v té oblasti letošní životního se podle pověst, kterou si získala při rychlé, nebyrokratické likvidaci škod, uve- generální UNIQA pojišťovna ředitel společnosti reagovala Ing. na Marek zvýšený Venuta. zájem klientů o investiční pojištění údajů cestovních vývoj v kanceláří ČR a srovnání chystá se do zahraničím, o třetinu 3. Soukromé více turistů pojištění než dl životní (Z pojištění tiskové zprávy i na stále UNIQA širší znalosti pojišťovny, veřejnosti a. s., ze týkající dne 2. se března investičních 2006) a v financování loňské sezóně. zdravotní Většina z péče nich v vyráží ČR a K za možnostem zimními sporty uplatnění a jejich soukromého úrazy pak příležitostí a ke stávajícím portfoliím STABIL, PLUS a EXTRA přidala v hojné zdravotního míře plní pojištění statistiky v pojišťoven. systému financování Česká pojišťovna zdravotní eviduje péče za v loňskou zimní sezónu ze zahraničí 1420 úrazů, což je o 10 % více, než ČR. Rok 2005 se stal nejúspěšnějším obdobím v dosavadní historii půso- Na dotazy novinářů odpovídali přední odborníci ČAP. ještě čtvrté pod jménem EQUITY, orientované výhradně na investice do tomu Připravuje Eva Trojanová bylo v roce 2004, a k tomuto počtu pak přibylo dalších více než úrazů z tuzemska. Podle zkušeností likvidátorů je jich většina spojena se zimními sporty nebo nástrahami tohoto ročního období. Alarmující je také to, že více než čtvrtina všech úrazů se přihodila dětem a mladistvím do 18 let. Ve věkové kategorii zhruba mezi lety je velké množství vyznavačů adrenalinu, kteří však za extrémními sporty do zahraničí odjíždějí buď nepojištěni vůbec nebo velmi nedostatečně, často záměrně, protože šetří na pojistném. Více na (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 4. prosince 2006) Bronzovou příčku letos obsadila Kooperativa v prestižní anketě ČES- KÝCH 100 NEJLEPŠÍCH, jejíž výsledky byly slavnostně vyhlášeny ve Španělském sále Pražského hradu. Vítězství obhájila elektrárenská společnost ČEZ, na druhém místě skončila stejně jako loni automobilka Škoda Auto a na třetí příčku se z minulého čtvrtého místa posunula Kooperativa, pojišťovna, a.s. Cílem hnutí ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH je v celonárodním měřítku z co nejširšího spektra ekonomických aktivit nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně, slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky či společnosti, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozoruhodných výsledků. Více na (Z tiskové zprávy Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 27. listopadu 2006) Česká pojišťovna se v Bruselu připojila k Evropské chartě bezpečnosti silničního provozu a stala se tak jedinou českou finanční institucí, která podporuje tuto iniciativou Evropské komise. Jejím cílem je snížit do roku 2010 počet obětí dopravních nehod na polovinu. V ČR vloni přišlo o život 1127 lidí, v zemích Evropské unie evidují ročně zhruba 40 tisíc obětí silničních havárií. Vstup České pojišťovny do projektu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu svým podpisem při slavnostním ceremoniálu v bruselském hotelu Metropole stvrdil generální ředitel ČP Lard Friese za přítomnosti viceprezidenta Evropské komise pro dopravu Jacquese Barrota. Více na (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 29. listopadu 2006) GENERALI TOP TALENT 2007 pod tímto označením spouští Generali Pojišťovna a. s. soutěž určenou studentům vysokých škol. Tématem k zamyšlení pro studenty VŠ z celé ČR je Návrh koncepce penzijní reformy v ČR. Cílem projektu je motivovat studenty vysokých škol k zamyšlení a spolupráci při řešení budoucnosti právě jejich generace. Nechceme přitom říkat myslete na svoji penzi. Důraz klademe na myšlenku, jak se má stát, jeho ekonomika a politické nástroje s touto problematikou vypořádat, aby v budoucnu existovaly zdroje na financování penzí. Je to konkrétní téma, prospěšné pro ně samotné i pro celou společnost, objasňuje záměry generální ředitel pojišťovny Generali Ing. J. Mlynář, a dodává: Nejedná se jen o nějaké akademizování na dané téma. Práce, které vybere odborná porota, budou k dispozici široké odborné i laické veřejnosti. Účelné bude také nasměrovat je k těm, kteří penzijní reformu připravují do zákonodárných a exekutivních institucí. (Z tiskové zprávy Generali Pojišťovny a. s. ze dne 5. prosince 2006) V soutěži Zlatý Měšec 2006 obdržela v kategorii Nejoblíbenější pojišťovna, stejně jako v minulém roce, první místo Česká pojišťovna s nejvyšším počtem hlasů čtenářů serveru Měšec.cz. Na dalších místech se v této kategorii umístily pojišťovny: Kooperativa, ČSOB, Allianz a Generali. Čtvrtý ročník populární ankety Zlatý Měšec byl rozdělen do devíti kategorií a prostřednictvím internetu v něm během října a listopadu hlasovalo přes 50 tisíc čtenářů. Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách (Redakčně zpracováno podle zprávy internetových stránek finančního serveru Měšec. cz ze dne 8. prosince 2006) Telegraficky Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 1/

17 JUDr. Vlasta Miklušáková, advokátka K problematice vracení soudního poplatku Placení soudních poplatků není z právního hlediska oblast až tak problematická, jak však dokazuje následující případ, i tak se poplatník může dostat bez vlastního zavinění do velmi obtížné situace. Ve věci žaloby o plnění z pojištění zaplatil žalobce řádně soudní poplatek. Proběhlo řízení před soudem I. stupně, žalobce v něm byl plně úspěšný, řízení bylo skončeno. Dalo se předpokládat, že soud, vedle vlastního plnění rozhodne i o tom, že žalobci náleží v rámci přiznání nákladů řízení vůči protistraně i úhrada soudního poplatku. Tím by se předešlo jakémukoliv problému. To však soud opomenul učinit, a vydal zároveň usnesení s doplňujícím výrokem meritorního rozhodnutí, kterým zavázal stranu žalovanou soudní poplatek zaplatit soudu s tím, že poplatek zaplacen žalobcem nebyl. To se však, jak plyne ze shora uvedeného, prokazatelně nezakládalo na pravdě (a poplatek byl nakonec soudu zaplacen dvakrát). Navíc je s podivem, že by byl soud ve věci jednal, kdyby poplatek nebyl zaplacen. Takový případ mi není znám. Přesto, že žalobce postupoval na rozdíl od soudu správně, je to právě on, kdo se dostal do problému. Ustanovení 10 zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ani jiné ustanovení tohoto zákona na předmětnou situaci v předpokladech vracení poplatku nepamatuje. Jestliže má soud zaplacen poplatek dvakrát, je to podle mého názoru první důvod, proč nelze poplatek nevrátit. Druhým důvodem je skutečnost, že žalobce nelze za takto vzniklé shora popsané situace a v daném stádiu řízení označit za osobu, která je povinna poplatek platit, neboť rozhodnutím soudu byl zavázán k zaplacení poplatku žalovaný, který tak učinil. Koresponduje to nakonec i s výsledkem sporu. Konečně třetím důvodem je, že nevrácení poplatku žalobci by bylo nepochybně v rozporu s dobrými mravy. Soud, když nepřiznal refundaci poplatku žalobci přímo v rozsudku, a zároveň vydal na základě mylné premisy doplňující rozhodnutí, ztížil žalobci pozici. Bylo totiž třeba zvažovat, zda má žalobce paradoxně podat odvolání proti rozhodnutí, ze kterého plyne, že to není on, kdo je povinen platit poplatek. Zároveň však za existence rozhodnutí, že zaplatit poplatek má žalovaný, se jeví nelogické podávat odvolání do rozsudku samého, ve kterém výrok o poplatku chybí. Leda snad s tím, že nebyla povinnost žalovaného uložena ve vztahu k žalobci, ale ve vztahu k soudu. Ač tedy soud obdržel soudní poplatek ve dvojnásobné výši a plně úspěšný žalobce má v zásadě nárok na rozhodnutí soudu, na základě kterého by mu byl žalovaný povinen náklady vynaložené na poplatek zaplatit, neexistuje rozhodnutí, na jehož základě by měl žalobce jistotu, že mu bude poplatek refundován. Rozhodli jsme se věc neřešit komplikovaně opravnými prostředky, a věříme ve vítězství zdravého rozumu. Soud má nyní poplatek zaplacen mimo jiné i tím subjektem, který by tyto náklady ve finále při standardním postupu byl nucen stejně vynaložit. A zůstane mu zaplacen, a to ve správné výši, i když soud poplatek vrátí žalobci. Požádali jsme proto soud, ať poplatek zaplacený žalobcem při podání žaloby žalobci vrátí. Považujeme tento postup za logický, neodporující zákonu a nejjednodušší. Nicméně, ač uplynula od meritorního rozhodnutí doba přesahující půl roku, poplatek vrácen nebyl a příslib jeho vrácení, ale ani stanovisko, že vrácen nebude, jsme přes urgence neobdrželi. Zatím se však zdá, že jde jen o administrativní nedopatření způsobené stěhováním soudu. Krátce z předvánočních setkání pojišťoven Při příležitosti předvánočního adventního setkání pozvali představitelé Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s., hosty z řad spolupracovníků a významných klientů do svého nového sídla v karlínské budově Corso v Křižíkově ulici v Praze 8. O úspěších firmy, plánech do budoucna a hezkém večeru pohovořil generální ředitel ECP V. Krajíček. Tematicky zaměřené adventní koncerty Allianz pojišťovny, a. s., na pražském Žofíně jsou už vyhlášené originálními nápady i jejich samotným provedením. Letošní sváteční setkání se neslo v duchu andělského večera. Každoročně se členové představenstva Allianz pojišťovny představují v hlavních rolích večera. Tentokrát to byly role předzpěváků vánoční koledy. A společnost jim při tom nedělal nikdo pěvecky menší než K. Gott, D. Bárta, M. Vyskorkina a T. Mátlová. 18 POJISTNÝ OBZOR 1/2007

18 V e l k é š k o d y Staroměstské náměstí, oprávněně nazývané srdcem metropole, neboť se na jeho půdě odehrávalo bezpočet významných dějinných událostí, utrpělo v posledních dvou staletích několik velkých ztrát. V roce 1862 byla odstraněna význačná nemovitá kulturní památka renezanční Krocínova kašna. Mramorová kašna nazývaná podle pražského purkmistra Václava Krocína z Drahobejle vznikla v letech S odstupem času se jako důvod jejího odstranění uvádí, že tvořila na náměstí komunikační překážku a navíc propouštěla vodu. Možný je i důvod, že u kašny se se džbery scházeli chasníci a děvečky, hlasitě se bavili a žertovali, a tak rušili důležitá jednání městských radních. V květnu 1945 při bojích Pražského povstání proti nacistickým okupantům došlo ke zničení části Staroměstské radnice. Jednalo se o její novogotickou dostavbu a poškození bylo tak velkého rozsahu, že zdivo muselo být kompletně strženo. Prostor se později dočkal parkové úpravy. Jako připomínka budoucím generacím zůstal stát pouze fragment při radniční věži a pamětní deska. Třetí zničenou kulturní nemovitou památkou je Mariánský sloup, bohatě výtvarně zdobený, s vrcholovou soškou Blahoslavené Panny Marie. Byl vztyčen 20. září 1650 na osobní přání císaře Ferdinanda III., který za tím účelem vydal zvláštní dekret. Místo bylo vybíráno velice pečlivě a jako nejvýznamnější se ukázal prostor Staroměstského náměstí. Výběr místa dnes může být chápán i tak, že v minulosti stálo před radnicí v roce 1621 popraviště, na kterém zemřelo potupnou smrtí 27 čelných představitelů českého stavovského povstání. Tak mohl být Mariánský sloup vnímán i jako triumfální pomník protireformace v Čechách. Mariánský sloup měl oficiálně připomínat 24. říjen 1648, kdy byl uzavřen vestfálský mír, který fakticky ukončil třicetiletou válku. Stejně tak i díkuvzdání za to, že na samém sklonku třicetileté války sice švédská vojska 25. července 1648 pomocí zrady obsadila a vydrancovala Hradčany a Malou Stranu, ale vzhledem ke statečnému odporu obyvatel a studentů nedobila Staré a Nové Město pražské. Hrdinství obránců tak zabránilo velkým ztrátám na životech a majetku obyvatel těchto měst. Zhotovení Mariánského sloupu bylo svěřeno sochaři a řezbáři Janu Jiřímu Zkáza Mariánského sloupu Bendlovi. Umělec pro náročnost zakázky přizval ke spolupráci ještě tři profesní kolegy A. Heidelbergera, S. Goldschenka a J. Malbera. Jako předloha posloužil podobný sloup v Mnichově. Ten byl postaven na paměť vítězství císařských vojsk v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620, pro český národ osudové. Jeho stavbu inicioval bavorský král Maxmilián, generalisimus císařských vojsk. I tato skutečnost byla později ideově spojována s Mariánským sloupem v Praze. Zatímco mnichovský sloup byl z mramoru a sochy odlity z bronzu, Bendl použil v Čechách tradiční pískovec. Na čtyřech rozích podstavce sloupu stáli andělé přemáhající ďábly, symbol vítězství pravdy a spravedlnosti nad bludy a neřestmi. Výtvarně dohotovený Mariánský sloup, v jehož podstavci byl i výklenek s mariánským obrazem u kterého svítilo věčné světlo byl slavnostně vysvěcen za účasti císaře Ferdinanda III., jeho syna Ferdinanda IV. a vysokých církevních hodnostářů 13. července Katoličtí věřící chovali k Mariánskému sloupu velkou úctu a každou sobotu i mariánský svátek se u něho po skončení mše svaté v Týnském chrámu vroucně modlili. Tuto tradici zakázal až osvícený císař Josef II. U příležitosti pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa byl k poctě kostnického mučedníka 6. července 1915 odhalen na Staroměstském náměstí k jeho poctě rozměrný pomník od sochaře Ladislava Šalouna. Husův pomník se tak ocitl v poměrně těsném sousedství Mariánského sloupu. Mnozí v tom viděli ideologický rozpor a denní tisk přinášel na toto téma vášnivé diskuze obou táborů. Umírněnější poukazovali na tu skutečnost, že Mistr Jan Hus byl za svého života horlivým ctitelem Panny Marie. Zanedlouho přišel čas převratných změn. Dne 28. října 1918, po spontánní masové demonstraci pražského obyvatelstva, přišla proklamace československé státní samostatnosti, a to ustanoveným Národním výborem. Následující dva dny převzal Národní výbor veškerou státně politickou moc z rukou c. k. úřadů. Konec existence Mariánského sloupu nastal 3. listopadu V ten den uspořádaly socialistické strany na Bílé hoře mohutnou lidovou manifestaci. Po jejím skončení část účastníků došla až na Staroměstské náměstí. Tam v určité euforii nad získáním státní samostatnosti došlo k stržení a zničení Mariánského sloupu. Akce byla ovšem spíše připravena známým žižkovským proletářem, spisovatelem, mužem mnoha dalších profesí a přítelem Jaroslava Haška, recesistou Frantou Sauerem. Ne náhodou bylo na náměstí připraveno konopné lano, které jmenovaný připevnil na sloup. Ať se přítomní namáhali sebevíc sloup vydržel, naopak prasklo lano a všichni se v mžiku váleli po zemi. Do akce se poté zapojili žižkovští hasiči, jejichž veliteli Hodanovi Franta Sauer napovídal, že likvidace sloupu je povolena a za její úspěšné zvládnutí bude jmenován generálem pražského hasičstva. Akce, směs vlastenectví, vandalismu anebo jak by byla možná dnes označena happeningem, se poté zdařila a význačná barokní kulturní památka, Mariánský sloup, včetně vrcholové sošky Panny Marie byla nenávratně zničena. Pro ilustraci ještě dvě krátké zprávy z Národních Listů. Dne napsaly: Kdo povalil mariánskou sochu na Staroměstském náměstí? K činu tomu hlásí se ve včerejším vydání Rudého Práva jakýsi Franta Kysela - Sauer ze Žižkova (pozn. autora Kysela byl literární Sauerův pseudonym). Ujišťuje, že strhl sloup za pomoci poctivých žižkováků a že technické pomůcky dal mu Hodan, správce a velitel žižkovských hasičů. Dne 14. února pak vyšla krátká noticka: Trestní řízení proti Fr. Sauerovi a spol. pro skácení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí bylo státním zastupitelstvem zastaveno. Následně se po dlouhá desetiletí, s výjimkou období komunistické totality, odehrávaly na různých úrovních pokusy o obnovu Mariánského sloupu. Stejně je tomu i v našem čase. Již počátkem července 1990 se ustavila Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Patronát tehdy převzal kardinál František Tomášek, arcibiskup pražský. Přes velké úsilí členů Společnosti se však dosud záměr nepodařilo uskutečnit. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 1/

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví

Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Růstové příležitosti a strategie ve středoevropském pojišťovnictví Studie Praha, 13. listopadu, 2014 Ve spolupráci s asociací Efma jsme diskutovali růstové příležitosti a strategie s klíčovými pojišťovnami

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI

NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI NABÍDKA NA SPOLUPRÁCI RESPECT BRNO, s. r. o. :: Příkop 27/2a, 604 40 Brno Tel.: +420 545 247 522, Fax: +420 545 212 016, E-mail: info@respectbrno.cz, Internet: www.respect.cz Zapsáno v obchodním rejstříku

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více