b fi e z e n - d u b e n roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice"

Transkript

1 b fi e z e n - d u b e n roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice

2 Jak namíchat správn long drink 2 NOVÉ FONDY NA NA EM TRHU Koktejl podle chuti Zdá se, že střadatelé v Česku konečně začali počítat, čemuž nasvědčuje objem peněz uložených do podílových fondů za letošní dva měsíce. Klienti však jen postupně objevují a poznávají svět investic a tato etapa učení bude jistě několik let trvat. Zatím dělají jen malý a nesmělý krůček jednou nohou od fondů peněžního trhu k dluhopisovým fondům, ale ani od dluhopisů nelze čekat zázraky (viz. článek na straně 4). Jak tedy dál? Nejdfiíve pouãení z ciziny Není pochyb o tom, že půjdeme cestou evropských zkušeností a bankovní vklady postupně přestanou být hlavním nástrojem pro zhodnocování financí. Například v Portugalsku i ve Španělsku se začátkem 90. let úspory uložené ve fondech zpětinásobily. I u nás jistě dosáhnou v příštích letech několika set miliard korun a podíl úspor domácností na bankovních vkladech klesne víc než o polovinu. S růstem objemu peněz uložených v akciových fondech bude postupně klesat i podíl dluhopisových fondů. Jak podíl akcií? Přesto a zkušenost posledních let to víc než jasně ukazuje nelze podceňovat ani systematické riziko, tedy kolísání celého akciového trhu, který se navíc stále více globalizuje. Jaký podíl akcií v celkové investici zvolit určuje především investiční horizont: na jak dlouhou dobu chceme peníze investovat. Druhým parametrem při volbě poměru akcií a dluhopisů je naše odvaha : vyšší výnos můžeme očekávat jen při vyšším podílu akcií, tedy s vyšším nebezpečím kolísání naší investice. Řešení této otázky pro dlouhodobé a plánované (zejména pravidelné) investování nabízí především SPOROPLÁN, který umožňuje investování do několika různých fondů současně. Jinou možností jsou tzv. balancované fondy, které investují přímo samy v určitém poměru na různých trzích. Dluhopisy Akcie Vklady Dluhopisy Akcie SPOROMIX 3 SPOROMIX 5 mil. Růst investic do fondů v ČR (UNIS) v r celkem peněžního trhu dluhopisové akciové KaÏdému snadno a rychle Jako jednoduchá stavebnice tak si lze představit nové smíšené fondy SPOROMIX 3 a SPOROMIX 5, které vznikly přeměnou bývalých 2. OPF a Všeobecného OPF. Budou to fondy pro odvážnější, pro ty, kteří budou chtít své úspory investovat na dobu alespoň tří a pěti let a využít i potenciál akcií. Jak se budou trhy vyvíjet v budoucnu, můžeme jen předpokládat, ale jistě zajímavý je i model podle uplynulých let. Na grafu je situace jasně zobrazena: poměrně plynulý vývoj modré křivky dluhopisů kontrastuje s velmi kolísavým vývoje červené křivky akcií. Jejich kombinace pak ukazuje teoretický vývoj zhodnocení obou smíšených fondů. e ení je zfiejmé V období současné nejistoty světových akciových trhů se možná zdá být odvážné doporučovat akcie, ale dříve nebo později se hospodářství a tím i situace akciových trhů stabilizuje. Proto jsou akcie dlouhodobě nejvýnosnější investicí jako tomu v historii bylo vždy. Ostatně již poslední šestiměsíční období vykázalo přes všechna kolísání citelný růst akciových trhů. Nezbývá tedy, než překonat krátkodobý pesimismus a připravit se na standardní vývoj kapitálového trhu. Ten má pro investory standardní řešení v podobě optimálně balancovaného portfolia. Jak sniïovat riziko Princip každé dobré investice je vyvážení výše očekávaného výnosu a rizika (míry kolísání). Za samozřejmost se považuje dostatečné rozložení rizik. Moderní teorie portfolia dokazuje, že investováním do většího množství titulů lze snížit nesystematické riziko, tedy nebezpečí nepříznivého hospodaření jednotlivých firem. To je ovšem starost, která při investici do fondu odpadá, protože sám fond již své portfolio dostatečně rozkládá. Jediné, co nelze vyloučit, je kolísání celého trhu (tzv. systematické riziko). Výkonnost modelů portfolií a indexů % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 12/97 3/98 6/98 9/98 12/98 3/99 6/99 9/99 12/99 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 Dluhopisy A na závěr dobrá rada: Snažme se řídit riziko, ne výnosy (ty se dostaví samy). Všechna čísla Zpravodaje Investiční společnosti České spořitelny jsou ve formátu pdf ke stažení na internetové adrese SPOROMIX 5 SPOROMIX 3 Akcie

3 Máte jiï svûj SPOROPLÁN? SPOROPLÁN 3 Nemáte svůj SPOROPLÁN? Naši poradci Vám ochotně a zdarma sestaví SPOROPLÁN podle Vašich přání a potřeb tak, abyste si v budoucnu sáhli na to, po čem toužíte. Nechte své peníze dělat to, co mají vydělávat. Cesta k bytu za milion Manželé Roučkovi již oslavili oba padesátku. Jejich děti vylétly z hnízda" a staví se na vlastní nohy, vnoučátka jsou všem pro radost. Roučkovi si žijí cekem spokojeně, práci nemají sice nijak úžasně placenou, ale baví je. Starosti si dělají jen s bydlením a uvažují, že si na stará kolena" koupí něco menšího, úsporného a hlavně svého. Za rok jim končí stavební spoření, ale na úvěr ani na hypotéku nemají, a tak se přišli poradit, jak za osm let naspořit milion. Poradce na pobočce České spořitelny jim doporučil pravidelné investování do vyváženého SPOROPLÁNU (40 % SPOROPLÁN manïelû ROUâKOV CH pfii zhodnocení 6 % * Pravidelná mûsíãní úloïka po dobu 8 let Za rok jednorázovû vloïí Jednorázová v plata po osmi letech 2860 Kã Kã Kã akcií, 30 % dluhopisů a 30 % peněžního trhu). Až za rok skončí cyklus stavebního spoření, vloží do SPOROPLÁNU i tuto naspořenou částku a po dalších pěti letech opět. Protože se v minulosti výnos podobného investičního balíčku pohyboval kolem 6 %, Roučkovým by pak na jejich cestě k milionu mělo stačit do SPOROPLÁNU pravidelně ukládat 2860 korun měsíčně. 40 % akcie 30 % PT 30 % Zhodnocení v % inflace *) Předpokládané průměrné roční zhodnocení - výnos není předem zaručen a skutečný výnos může být nižší nebo vyšší podle podmínek na kapitálovém trhu. SPOROPLÁN je možno uzavřít již na všech 700 pobočkách České spořitelny. Vhodnou investiční strategii a volbu optimálního SPOROPLÁNU by měl klient přesto co nejpodrobněji konzultovat se svým investičním poradcem na pobočce České spořitelny. Jak se dafií SPOROPLÁNÒM Celý program investování podle zvolené strategie dostal název Sporoplán a zejména v posledním čtvrtletí již začal být nabízen na většině poboček. Na grafu výkonnosti jednotlivých variant Sporoplánu je jasně vidět, jak se konzervativní typ rovnoměrně vyvíjí bez ohledu na vlnobití akciových trhů. A naopak čím je Sporoplán dynamičtější (čím vyšší má podíl akcií), tím je na pohyby akciových trhů citlivější. To ilustruje zejména období závěru roku 2001nejdříve prudkým růstem a vzápětí stejně prudkým pádem tedy zcela učebnicové výsledky. Učebnicové je proto i celkové poučení: čím vyšší je v investičním balíčku podíl akcií, tím dochází k vyššímu kolísání. Krátkodobé větší kolísání balíčků s vyšším podílem akcií (na obrázku) by mělo být odměněno jejich dlouhodobě vyšším výnosem Vyvážený Opatrný Akciový Konzervativní Dynamický Obsah ãísla 2. Jak namíchat správn long drink nové fondy na na em trhu 3. Máte jiï svûj SPOROPLÁN? 4. Dluhopisy stále na v sluní 5. SPOROINVEST 6. SPOROBOND 7. TRENDBOND 8. SPOROMIX 3 (dfiíve 2. OPF) 9. SPOROMIX 5 (dfiíve V eobecn OPF) 10. SPOROTREND 11. EUROTREND 12. GLOBALTREND FF 13. MERKUR 14. BONDINVEST 15. âesk OPF 16. V NOSOV OPF 17. Jaro pfii lo i na akciové trhy 18. Nejlépe hodnocené fondy Ptáme se poradcû v âeské spofiitelnû 19. Novinky kartového programu âeské spofiitelny

4 Dluhopisy stále na v sluní 4 DOPORUâUJEME Důvod ke spokojenosti měli v loňském roce zejména investoři dluhopisových fondů. Jejich výkon jasně překonal inflaci a nejlepší z nich se dokonce mohly pochlubit dvoucifernými výnosy. Za touto zajímavou výkonností stojí bezesporu politika snižování úrokových sazeb, k níž přistoupila centrální banka vzhledem k nízké inflaci. Úrokové sazby však nemohou klesat donekonečna, a tak se logicky nabízí otázka: jakou výkonnost u těchto fondů můžeme očekávat letos? Průměr tuzemských dluhopisových fondů Výkonnost 7,87 % 5,39 % 7,86 % Inflace 4,1 % 4 % 2,5 % Reálný výnos 3,77 % 1,39 % 5,36 % Přes 4,5 miliardy korun u nás vložili investoři za první dva měsíce letošního roku do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, z toho 2 miliardy do fondů ISČS. Výnosy naznačují, proč dluhopisové fondy těsně vítězí. Zázraky neumí ani dluhopis Je pochopitelné, že se zájem našich velmi opatrných střadatelů plně soustředí právě na bezpečnější trhy peněžní a dluhopisový. Fondy peněžního typu již hospodaří s 30 miliardami, v dluhopisových fondech je kolem 10 miliard korun. Rozhodující pro příklon k dluhopisům může být nejen rostoucí zkušenost klientů, ale jistě také vyšší výnosy. Ty se za uplynulé šestiměsíční období u fondů peněžního trhu pohybují jen kolem 2 %, zatímco dluhopisové většinou dosahují půlroční zhodnocení nad 5 %. Jde jistě o výjimečnou výkonnost danou velmi příznivým obdobím loňského podzimu, kdy měly tuzemské dluhopisové trhy doslova žně. Kde však loňské sedmi až desetiprocentní sněhy jsou? Tuãné a hubené Jako biblické roky jen ne tak pravidelně a nikoli roky se střídají taková období na každém trhu. Podívejme se jen na uplynulý dluhopisový rok ilustrovaný naším největším obligačním fondem: pět hubených měsíců bylo vystřídáno až koncem srpna pěti tučnými. 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1, Vývoj kurzu dluhopisového OPF Sporobond za posledních 12 měsíců Co však přijde, až se inflace i úrokové sazby opět začnou tlačit vzhůru? Kdyže k tomu dojde? Podle Patria Finance bude ještě celé první pololetí klesat až ke dvěma procentům a pak zase vystoupá ke čtyřem na konci roku. Co udělají investoři, až pocítí první zakolísání svých výnosů? Vědí, že pro dlouhodobější úspory je volba dluhopisového fondu jasně racionálnější? Anebo se dokonce odváží vstoupit i na akciové trhy? Jak mûïe b t leto ní rok? Podle analytiků české v tomto roce zhodnotí mírně nad úrovní inflace a dluhopisové fondy investující výhradně do nich by mohly dosáhnout výnosu mezi pěti a sedmi procenty. Ty nejlepší fondy by k tomu mohly přidat 1 až 2 procentní body navíc. Při hospodářském poklesu, snižující se inflaci a při poklesu úrokových sazeb byla investice do pevně úročených instrumentů dobrou příležitostí. Pro opatrné investory zůstávají stále obligace dobrou možností, kam vložit své peníze, i když krátkodobě nebudou výnosy tak zajímavé jako v uplynulém období. Očekává se totiž postupné zvýšení klíčových úrokových sazeb: jejich růst bude pro dluhové instrumenty znamenat zvyšující se výnosy z důvodů poklesů jejich kurzů. To bude znamenat i zpomalení růstu cen podílů dluhopisových fondů. Obrázek jasně ukazuje zrcadlový vývoj kurzů dluhopisů a jejich výnosů. Cenový index státních dluhopisů GBIX a jeho průměrný výnos do splatnosti (YTM) 128 8, GBIX YTM 6, , Pravděpodobně jsme již svědky určité korekce výkonnosti dluhopisových fondů, jak můžeme ilustrovat na jejich průměrném výnosu: - k 1. lednu tříměsíční výkon 2,67 % a roční 6,90 % - k 1. březnu tříměsíční výkon jen 0,56 % a roční 4,07 %. Co dûlat? Nejlépe je držet se své dlouhodobé investiční strategie a nenechat se vyvést z míry krátkodobými výkyvy. Strategii lze rozložit na jednotlivých fondech, SPOROPLÁNU nebo SPOROMIXU. Obohacením jsou zajímavé příležitosti především v Polsku a Maďarsku, kde by výnos kolem 10 % ročně neměl být utopií. Je však nutno počítat s měnovým rizikem, které by mohlo poněkud snížit celkový efekt pro korunové investory to v současné době ostatně zažívají na vlastní kůži podílníci Trendbondu.

5 SPOROINVEST 5 Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,03 % 2,13 % 3,42 % 8,74 % Durace portfolia (roky) ,50 Euroobligace 34 % 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57 1,56 1, , , , ,99 Dluhopisy 17 % Polské 6 % Maďarské 3 % Depozita 21 % ČEZ / ,64 AHOLD NV VAR/ ,50 KB 9-VAR/08-USD ,91 Dluhopisy var. kupon 19 % Otevřený podílový fond Sporoinvest fond peněžního trhu. Sporoinvest je určen především pro krátkodobé investování. Je vhodný i pro uložení peněz na dobu kratší než jeden rok. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání a vlivu změn úrokových sazeb. Shromážděné peněžní prostředky jsou investovány především do nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů, hypotečních zástavních listů, korunových eurodluhopisů a střednědobých dluhopisů důvěryhodných emitentů, z nichž jsou preferovány zejména s pohyblivým úrokovým výnosem. Průměrná doba do splatnosti dluhopisů v portfoliu nepřekračuje jeden rok. Při investování bude i nadále kladen důraz na nízkou rizikovost investic spolu s přiměřenou výnosností. V průběhu ledna 2002 snížila Česká národní banka ve dvou krocích klíčové úrokové sazby celkově o 0,5 %. Dvoutýdenní repo sazba se tak dostala na historické minimum 4,25 %. Důvodem ke snižování sazeb nebylo pouze zlepšování inflačního prostředí v české ekonomice, ale i neustále přetrvávající trend posilování české měny. Půlprocentní pokles úrokových sazeb se samozřejmě projevil i v poklesu sazeb peněžního a swapového trhu, a tím i zprostředkovaně ve výkonnostech peněžních fondů. Snížení sazeb naopak nemělo výraznější vliv na ceny krátkodobých domácích dluhopisů. Vývoj výnosové křivky dluhopisů potvrdil v lednu vysokou citlivost na vývoj v zahraničí. Ráda bych zplnomocnila svého manžela k nakládání s podílovými lista Sporoinvestu, kterých jsem majitelkou. Jak to mohu udělat? Na pobočkách České spořitelny je možné si vyzvednout formulář příslušné plné moci, která může být jednorázová na jednorázový nákup či odkoupení podílových listů, nebo obecná na libovolné disponování s podílovými listy. Řádně vyplněný formulář plné moci musí být úředně ověřen. Při návštěvě pobočky ČS je plná moc přiložena k majetkovému účtu, ke kterému se vztahuje.

6 6 SPOROBOND Otevřený podílový fond Sporobond investuje převážně do dluhopisů. Je určen pro investování na dobu delší než jeden rok. Získává a kumuluje výnosy z kvalitních, zejména českých dluhopisů. Sporobond neinvestuje do akcií. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání na trhu dluhopisů. V omezené míře se může projevit i měnové riziko. Peněžní prostředky Sporobondu jsou přednostně investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů, především státních dluhopisů včetně pokladničních poukázek, hypotečních zástavních listů, dluhopisů, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a jiné renomované banky, i dalších kvalitních dluhopisů. Až 40 % aktiv fondu může být investováno do zahraničních dluhopisů. Strategie fondu je zaměřena zejména na aktivní obchodování na domácím dluhopisovém trhu, řízení úrokového rizika a na využití investičních příležitostí na zahraničních trzích. Lednové dění na dluhopisovém trhu potvrdilo poměrně značnou závislost domácích dluhopisů na vývoji zahraničních trhů, zejména pak důležitý se ukázal vývoj v Německu. Trh nijak výrazně nereagoval na první uvolnění měnové politiky v tomto roce, které bylo poměrně očekávané. Významněji se na pohybu dluhopisů podepsal až druhý krok centrální banky na cestě ke zmírnění měnových podmínek. Snížení klíčových sazeb poslední lednový den bylo pro trh značným překvapením. Dluhopisy v reakci na toto snížení sazeb odčinily ztráty z minulých dní. Únor byl na dluhopisovém trhu velmi monotónní s velmi malými objemy obchodů. Jediným větším impulzem byla aukce desetiletého státního dluhopisu v nabízeném objemu 8 mld.. Aukce skončila výrazným převisem poptávky s průměrným výnosem 5,41 %. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,90 % 3,61 % 5,02 % 8,77 % České 51 % Depozita 18 % Euroobligace 4 % 1998 (za 9 měsíců) , , , ,05 Durace portfolia (roky) ,74 Polské 7 % Maďarské 10 % Německé 10 % SD 6.55/ ,65 SD 6.05/ ,84 POLISH GB 8.5/ ,33 1,4 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 Chtěl bych si ze svého Sporobondu vybírat každý měsíc určitou částku. Existuje nějaký jiný způsob než osobní návštěva na pobočce České spořitelny? Samozřejmě existuje. Na pobočce je možné si sjednat dodatek ke kupní smlouvě za účelem pravidelného odkupu podílových listů. V dodatku si určíte částku (minimálně však 500,- ), která vám bude pravidelně každý měsíc zasílána na vámi udaný účet, a již nemusíte pokaždé uplatňovat právo na odkup prostřednictvím pobočky. Za sjednání dohodnutého dodatku je podle sazebníku administrátora účtován poplatek.

7 TRENDBOND 7 Maďarské 16 % 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 za za za od vzniku 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,05 % n.a. n.a. 1,46 % 2001 (od ) ,22 Depozita 12 % SD 6.4/ ,25 POLISH GB 8.5/ ,25 HUNGARIAN GB 8.5/ ,20 České 25 % Polské 47 % Otevřený podílový fond Trendbond investuje převážně do dluhopisů kandidátských zemí EU. Je určen pro investování na dobu delší než jeden rok. Získává a kumuluje výnosy z kvalitních českých a zejména zahraničních dluhopisů. Trendbond neinvestuje do akcií. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání na trhu dluhopisů, v míře podílu na zahraničních trzích i měnovému riziku. Peněžní prostředky Trendbondu jsou přednostně investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů s regionálním zaměřením na země usilující o vstup do Evropské unie, které jsou zároveň členy OECD. Až 70 % aktiv fondu může být investováno do zahraničních dluhopisů. Strategie fondu je zaměřena zejména na aktivní obchodování na určených trzích, řízení měnového rizika a na využití investičních příležitostí na zahraničních trzích. Nový fond spravovaný naší společností po svém otevření okamžitě zainvestoval do státních dluhopisů středoevropských kandidátských zemí. Jednalo se o polské státní, jejichž podíl v portfoliu byl převážen, dále pak maďarské státní a třetina peněžních prostředků zůstala zainvestována v domácích státních dluhopisech. Tato strategie o alokaci aktiv se ukázala jako úspěšná, neboť polské vládní byly oproti maďarských dluhopisům za listopad a prosinec výrazně výnosnější. V polské ekonomice dochází k postupnému naplňování našeho makroekonomického scénáře. Inflace klesla z úrovní okolo 7 % na začátku roku na úrovně okolo 3,7 % na konci Na tento vývoj centrální banka reagovala sérií rozhodnutí o poklesu základních úrokových sazeb, naposledy o 1,5 procentního bodu z 28. listopadu. Za poslední dva měsíce roku tak poklesla polská výnosová křivka o 1 procentní bod. Situace na maďarském dluhopisovém trhu byla rovněž příznivá. Za uplynulý rok jsme zaznamenali pokles inflace z úrovně 10 % na 7,1 %, přičemž drtivá část poklesu se odehrála v druhé polovině roku. Také maďarská centrální banka reagovala snižováním úrokových sazeb. Od začátku listopadu to bylo dvakrát v souhrnné výši 1 procentního bodu. Výnosová křivka za zmiňované poslední dva měsíce v roce poklesla o 0,80 procentního bodu. V souhrnu oba trhy přinášely za stejné období vyšší zhodnocení než nabídl český trh s vládními. Chtěla bych si koupit podílové listy fondu Trendbond, ale nemám u České spořitelny vedený žádný účet. Mohu si i přesto podílové listy nakoupit? Účet vedený u spořitelny není pro nákup podílových listů jakýchkoli podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny podmínkou. Platby mohou být prováděny jak v hotovosti, tak z jakéhokoliv jiného peněžního ústavu v ČR formou příkazu k úhradě.

8 3 8 SPOROMIX SPOROMIX 3 smíšený fond s mírnou převahou dluhopisů. Vznikl ke dni přeměnou 2. spořitelního privatizačního investičního fondu, a.s. jako 2. OPF. V březnu 2002 došlo k přejmenování na SPOROMIX 3 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu, v menší míře závisí na vývoji kurzů akcií a částečně i měn. Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 30 %. Je určen pro investování na dobu delší než tři roky. Smíšený fond 2. OPF během prvních 2 měsíců letošního roku bohužel nenavázal na strmý růst výkonnosti z konce loňského roku, což bylo dáno menší korekcí akcií v západní Evropě, kam je v současné době zainvestováno 28 % majetku fondu. Za první 2 měsíce tam akcie znehodnotily o 2,1 %. Růsty ze závěru loňského roku bohužel více než započítaly lepšící se makroekonomické podmínky, ty však nebyly podpořeny oznámeními o hospodaření firem z přelomu ledna a února a investoři spíše vyčkávali. Naproti tomu středoevropské akciové portfolio se vyvíjelo více než solidně, když index pražské burzy zhodnotil o 5,4 %, polský o 12,4 % a maďarský o 11,4 %. Na těchto akciových trzích je alokováno 10 % majetku. Přes 60 % majetku fondu je však uloženo v dluhopisech a na peněžním trhu. I tady však došlo na přelomu roku k velkým změnám, když byly postaveny významné pozice v polských a maďarských vládních obligacích, které díky úrokovému diferenciálu přinášejí podstatně vyšší výnos. Tyto pozice zpočátku přinesly značné zhodnocení majetku, později vlivem zavírání pozic v Polsku a negativnímu vývoji na maďarském forintu byla významná část zisků ztracena. Na konci února jsme zaznamenali výrazný obrat k lepšímu sentimentu na akciovém trhu v USA i Evropě podpořený klíčovými makroekonomickými ukazateli i pozitivními komentáři od amerických korporací a na další měsíce zůstáváme optimisty. Za jak dlouho po odkoupení podílových listů tohoto fondu má podílník k dispozici peněžní prostředky? Investiční společnost je povinna vyplatit částku za odkoupení podílových listů nejpozději do jednoho měsíce od data uplatnění práva na odkoupení. Dle současné praxe je však díky systémům Investiční společnosti a České spořitelny v převážné většině případů podílníkovi požadovaná částka vyplacena do 3 pracovních dnů. Maďarské 24 % Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,15 1,10 1,05 1,05 0,95-1,12 % 1,12 % - 5,63 % - 5,58 % 2000 (od 1. 5.) , ,90 Depozita České akcie 4 % Německé 6 % 5 % Polské 6 % Euroobligace 9 % HUNGARIAN GB 8.5/ ,17 HUNGARIAN GB 8.5/ ,15 HUNGARIAN GB 9.25/ ,11 České 11 % Zahr. akcie 35 %

9 SPOROMIX 5 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) - 2,05 % 0,17 % - 0,44 % 1,83 % SPOROMIX 5 smíšený fond s mírnou převahou akcií. Vznikl přeměnou Všeobecného investičního fondu, a. s., na otevřený podílový fond ke dni 28. srpna 2000 jako Všeobecný OPF. V březnu 2002 byl přejmenován na SPOROMIX 5 a statutem byla nově vymezena jeho investiční strategie. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání akciových trhů, v menší míře závisí na vývoji cen dluhopisů a částečně i měnových kurzů. 9 HUNGARIAN GB 8.5/ ,15 UNIPETROL 9/ ,02 SD 6.55/ ,42 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1, (od ) , ,44 Maďarské 18 % Polské 2 % Euroobligace 6 % České 9 % Depozita 4 % České akcie 7 % Zahraniční akcie 54 % Peněžní prostředky fondu jsou investovány do veřejně obchodovatelných likvidních zahraničních i tuzemských akcií a kvalitních dluhopisů. Podíl akcií se bude pohybovat kolem 50 %. Je určen pro investování na dobu delší než pět let. I Všeobecný OPF podobně jako 2. OPF přinesl svým podílníkům výrazné zhodnocení v závěru loňského roku, díky výrazné změně investiční strategie. Ukončené odkupy nám umožnily nově definovat investiční zaměření fondu, jako smíšené s vyrovnaným podílem akcií a dluhopisů. Akciová složka však může dosáhnout až 65 % majetku fondu. Fond je tedy dynamičtější než 2. OPF a v delším horizontu nabídne vyšší zhodnocení. Od začátku roku prošel menší korekcí, neboť v západní Evropě, kam bylo alokováno 45 % majetku, akcie znehodnotily o 2,1 %. Růsty ze závěru loňského roku bohužel více než započítaly lepšící se makroekonomické podmínky, ty však nebyly podpořeny oznámeními o hospodaření firem z přelomu ledna a února a investoři spíše vyčkávali. Naproti tomu středoevropské akciové portfolio se vyvíjelo více než solidně, když index pražské burzy zhodnotil o 5,4 %, polský o 12,4 % a maďarský o 11,4 %. Na těchto akciových trzích je umístěno 17 % majetku. V dluhopisech a na peněžním trhu je v současné chvíli 38 % majetku fondu. I tady však došlo na přelomu roku k velkým změnám, když byly postaveny významné pozice v polských a maďarských vládních obligacích, které díky úrokovému diferenciálu přinášejí podstatně vyšší výnos. Na konci února jsme zaznamenali výrazný obrat k lepšímu sentimentu na akciovém trhu v USA i Evropě, podpořený klíčovými makroekonomickými ukazateli i pozitivními komentáři od amerických korporací a na další měsíce zůstáváme optimisty. Ráda bych věděla, jaký je v současnosti poplatek, pokud si budu chtít koupit podílové listy tohoto fondu? Pro tento rok stanovilo představenstvo Investiční společnosti České spořitelny prodejní poplatek pro fond Všeobecný OPF 1,75 %.

10 10 SPOROTREND Otevřený podílový fond Sporotrend akciový fond. Je určen pro investování na delší dobu několika let a při využívání výhody pravidelného způsobu investování i malých částek usiluje o maximální využití možností, které představují investice na akciovém trhu. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání kapitálového trhu, v případě podílu zahraničních investic i měnovému riziku. Prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů. Tedy těch, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Začátek roku 2002 se nesl ve znamení dalšího výrazného posilování všech středoevropských indexů. Především zvýšený zájem zahraničních investorů o tzv. emerging markets, podpořený domácí poptávkou (např. v Polsku masivními nákupy tamních penzijních fondů), měl za následek raketových růstů cen akcií. Bez nadsázky lze v tomto případě hovořit o tzv. lednovém efektu. Procenta, o která jednotlivé trhy posilovaly, jsou toho dostatečným důkazem (PX-D vzrostl o 7,3 %, maďarský BUX o 13,70 % a polský WIG 20 dokonce o 19,05 %). Fond na tomto pozitivním vývoji participoval díky vysokému podílu akcií v portfoliu, který i přes některé prodeje realizované v závěru měsíce dosahoval téměř 96 procent. V tomto kontextu není překvapivá únorová korekce, zvláště když i vývoj zahraničních trhů nebyl příliš pozitivní. Na druhou stranu však byl pokles cen akcií telekomunikačního a technologického sektoru částečně nahrazen pokračujícími vysokými růsty bankovních a farmaceutických titulů, tvořících významnou portfoliovou pozici. Průvodním znakem byla nadprůměrná obchodní aktivita a vysoká volatilita jednotlivých akcií, daná postupným zveřejňováním hospodářských výsledků za uplynulý rok. Celkově index PX-D v únoru ztratil 3,66 %, maďarský BUX ubral 2,06 % a polský index WIG 20 poklesl o 5,36 %. V tomto období došlo ke změnám jak teritoriálním (snížení podílu českých akcií ve prospěch zahraničních investic), tak i úpravě rozhodujících sektorových pozic. fond. Cílem těchto změn bylo zvýšení váhy titulů, skýtajících podle našeho názoru větší růstový potenciál. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 3,77 % 13,38 % - 11,03 % - 7,67 % 1998 (od ) , , , ,58 Ostatní 3 % Maďarské akcie 37 % České akcie 34 % Polské akcie 26 % ČESKÝ TELECOM ,00 KOMERČNÍ BANKA ,00 ČEZ ,00 MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI RT.... 9,55 MATAV RT ,75 Chtěl bych pravidelně investovat do fondu Sporotrend. Vím, že je v současné době účtován vstupní poplatek. Prosím o upřesnění jeho výše a také toho, zda-li budu tento poplatek platit pouze při prvním nákupu či při každém, tedy i pravidelném nákupu. V souladu se statutem fondu je od u podílového fondu Sporotrend účtován prodejní poplatek ve výši 1,75 % z vkládané částky. Pod pojmem pravidelné investování se skrývají pravidelné nákupy podílových listů. Poplatek se vztahuje na každou vloženou částku, tudíž vám bude účtován i při pravidelném investování. 0,89 0,84 0,79 0,74 0,69 0,64 0,59 0,54

11 EUROTREND 11 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) - 6,30 % - 8,24 % - 22,47 % - 29,21 % Holandsko 10 % Švédsko 1 % Depozita 2 % Německo 9 % Španělsko 5 % Finsko 4 % Francie 11 % Itálie 5 % Velká Británie 39 % BP PLC ,95 GLAXOSMITHKLINE PLC ,85 VODAFONE GROUP PLC ,48 Švýcarsko 14 % Otevřený podílový fond Eurotrend akciový fond. Fond je určen pro investování na dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice na evropském akciovém trhu. Fond investuje do báze indexu evropských blue-chips akcií DJ STOXX 50 ve spolupráci s Erste Sparinvest. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání evropského kapitálového trhu i kurzovému riziku. Prostředky jsou investovány do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných evropských emitentů, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Evropské akciové trhy se vyhnuly velkým bankrotům a i dalším aférám (např. s auditory). Vývoj akcií nicméně nebyl o moc lepší, když souhrnný index akcií nakonec poklesl v Evropě jen o 1 % méně než v USA. Stále přetrvávaly obavy, že recese na Evropu dolehne s určitým zpožděním. Poslední zprávy, ale ukazují na pokles ekonomiky pouze v některých zemích (např. Německo) a to z krátkým trváním. Opět se vynořily problémy se zadlužením telekomů, které byly spolu s technologickými a mediálními společnostmi nejslabší od začátku roku. Některé společnosti z těchto agresivních sektorů dosáhly svých nových minim. Ve velmi pozitivním světle se stále ukazovaly společnosti ze sektorů primárních zdrojů a ropy. Italská ropná společnost ENI dokonce dosáhla svého nového historického maxima (1,6 % portfolia). Silné plusy byly vidět i u automobilek. Fond přiblížil své portfolio více k indexu, aby se v závěru února opět více odchýlil a to nejvíce do sektoru médií (+ 1,5 %) a technologií (+1,5 %). Malá důvěra přetrvává v defenzivní potraviny (-2,9 %) a služby (-1,8 %). Rád bych se zeptal, jaká je výše obhospodařovatelského poplatku u Eurotrendu pro tento rok? 0,60 0,55 0,50 V letošním roce činí obhospodařovatelský poplatek u fondu Eurotrend 1,8 %. Tento poplatek je již zahrnut do výpočtu vlastního jmění fondu a podílníkům tedy při nákupu podílových listů není účtován.

12 FF 12 GLOBALTREND Otevřený podílový fond Globaltrend FF fond z akciových fondů. Fond je určen pro investování na delší dobu několika let a usiluje o maximální využití možností, které představují investice do světových akciových trhů. Fond investuje podle indexu světových kapitálových trhů FTSE World ve spolupráci s Erste Sparinvest. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání světových kapitálových trhů i kurzovému riziku. Cílem fondu je dosažení vyšších výnosů, než poskytují pevně úročené cenné papíry, a to při vysoké likviditě, kterou umožňují podílové listy fondů. V prvních dvou měsících roku panovala nejistota, zda se recese prohloubí, anebo už nastane oživení. Makroekonomické ukazatele z USA naznačovaly zlepšení, ale zprávy od společností neukazovaly nic povzbudivého. V USA bylo oznámeno několik velkých bankrotů v čele s utilitou Enron, obchodními domy Kmart a dálkovým telekomem Global Crossing. Bankroty nejsou nic neobvyklého při recesi, která má téměř vždy příčinu v nadbytečné kapacitě. Zmanipulované účetnictví vynořivší se jako doprovodný jev k současným nepříjemnostem je mnohem závažnější problém. Když nejsou reportovaná čísla reálná podle čeho se má investor rozhodovat? V závěru měsíce února přišla série silných oznámení, např. HDP v USA poměrně v posledním čtvrtletí slušně rostl (+1,4 %) a velké společnosti, jako jsou GE A GM, zvedly své odhady hospodaření pro letošní rok. V portfoliu fondu byl snížen podíl defenzivních fondů a naopak zvýšen podíl agresivních. Při blížícím se růstu akcií by fond byl bržděn fondy s defenzivním stylem nebo sektorem a měl by problém stačit indexu. Akciové trhy by měly zůstat po zbytek roku velmi příznivé pro tzv. růstové společnosti (a tím i pro fondy) a během léta lze očekávat u některých z hlavních indexů (např. Dow Jones) roční maxima. Poraďte mi, prosím, jak mám změnit adresu, na kterou jsou mi zasílány změnové výpisy z mého majetkového účtu. Změnu Kontaktní adresy lze provést sepsáním dodatku na pobočce spořitelny po předložení vašeho občanského průkazu a výpisu z majetkového účtu. Za sepsání příslušného dodatku je dle aktuálního sazebníku České spořitelny účtován manipulační poplatek. 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) - 6,90 % - 11,37 % - 22,23 % - 28,38 % 2000 (od 4. 9.) , ,58 Depozita 1 % Sektorové fondy 17 % UNIGLOBAL ,50 DWS INTERVEST ,48 GOLDMAN SACHS GLOB.EQUITY PORTF.. 9,34 JPMF-GLOBAL SELECT EQUITY A/USD... 9,16 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 Globální fondy 82 %

13 MERKUR Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,78 % 1,94 % 3,57 % 3,57 % 2000 (od 3. 7.) , ,92 Durace portfolia (roky) ,59 Depozita 16 % České 17 % Maďarské 2 % Polské 5 % Euroobligace 60 % SD 6.9/ ,77 GE CAPITAL VAR/ ,18 VORARLBERG LND-HYPOBK 6/ ,39 Otevřený podílový fond Merkur specializovaný fond peněžního trhu výnosového typu. Merkur je určen zejména pro podnikatele právnické i fyzické osoby kterým umožňuje nejen daňově výhodné zhodnocení volných finančních aktiv, ale navíc zároveň i jejich operativní obsluhu. Podíly na zisku vyplácí Merkur dvakrát ročně již zdaněné sazbou srážkové daně ve výši 15 %, takže již nevstupují do základu daně. Vysoká likvidita ovšem umožňuje i velmi krátkodobé investice, kdy odkoupení podílových listů a vyplacení příslušné částky proběhne zpravidla třetí pracovní den. Riziko kolísání ceny podílového listu závisí zejména na pohybech úrokové míry a sazeb úroků na finančních trzích. Merkur jako fond peněžního trhu investuje shromážděné prostředky výhradně do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu, zejména do pokladničních poukázek nebo krátkodobých vysoce kvalitních dluhopisů. Zvláštní důraz je kladen na bonitu emitentů a mezi fondy peněžního trhu patří Merkur k nejkonzervativnějším. Statut omezuje podíl dluhopisů s dobou do splatnosti delší než jeden rok na max. 30 % portfolia. Omezuje i měnové riziko, kdy podíl investic do cizích měn stanoví na max. 20 % majetku. Totéž omezení platí i pro cenné papíry zahraničních emitentů. Souhrn obou podílů však nesmí překročit 30 % majetku. Strategie fondu se v lednu výrazně přiblížila strategii Sporoinvestu, což mj. znamená zachování konzervativní strategie a vysoké kreditní kvality portfolia. Výkonnost fondu byla přirozeně ovlivněna snížením klíčových úrokových sazeb centrální bankou, které se projevilo i do sazeb na peněžním a swapovém trhu, zatímco vliv na ceny kratších dluhopisů byl velmi omezený. V portfoliu i nadále převažují zahraničních korporátních emitentů s kvalitním ratingem, které jsou denominovány výhradně v českých korunách. 13 1,035 1,03 Výplata výnosů 1,025 1,02 1,015 1,01 1,005 V měsíci březnu by fond Merkur měl vyplácet výnosy. Ke kterému datu a kolik bude Merkur vyplácet? Rozhodné datum je stanoveno na a čistý výnos na podílový list, který dostanou podílníci vyplacen , je 0,0257 na podílový list nominální hodnoty 1.

14 14 BONDINVEST Otevřený podílový fond Bondinvest specializovaný dluhopisový fond výnosového typu, na doručitele. Je určen pro dlouhodobou investici do dluhopisů spojenou s pravidelnou výplatou výnosů. Nominální hodnota jednoho podílového listu fondu činí Je vhodný pro podílníky, kteří preferují zachování anonymity investice, možnost předání listinného cenného papíru bez jakýchkoli administrativních omezení nebo například jako dárku. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu. Peněžní prostředky jsou investovány pouze do dluhopisů důvěryhodných tuzemských i zahraničních emitentů, kteří mají významné postavení, příznivou finanční situaci a dobrou prognózu dalšího vývoje. Lednové dění na dluhopisovém trhu potvrdilo poměrně značnou závislost domácích dluhopisů na vývoji zahraničních trhů, zejména pak důležitý se ukázal vývoj v Německu. Trh nijak výrazně nereagoval na první uvolnění měnové politiky v tomto roce, které bylo poměrně očekávané. Významněji se na pohyb dluhopisů podepsalo až druhé snížení klíčových sazeb centrální banky, k němuž sáhla poslední lednový den a které bylo pro trh značným překvapením. Dluhopisy v reakci na toto snížení sazeb vyrovnaly ztráty z minulých dní. Únor na dluhopisovém trhu byl velmi monotónní s velmi malými objemy obchodů. Jediným větším impulsem byla aukce desetiletého státního dluhopisu v nabízeném objemu 8 miliard korun. Aukce skončila výrazným převisem poptávky s průměrným výnosem 5,41 %. Rating FOND SHOP Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 0,96 % 4,14 % 5,06 % 11,09 % POLISH GB 8.5/ ,54 SD 6.55/ ,33 SAS VAR/ , , , , ,87 Durace portfolia (roky) ,68 České 34 % Depozita 9 % Německé 10 % Euroobligace 19 % Polské 14 % Maďarské 14 % Co potřebuji k tomu, abych si mohla vybrat podíly na zisku, které bude Bondinvest tento rok vyplácet? Výplata výnosů Výplata podílů na zisku probíhá ve vybraných pobočkách České spořitelny. Právo na výplatu mají tento rok všichni doručitelé kuponu číslo 7 podílového fondu Bondinvest, kteří jej na vybraných místech předloží. Přesná výše vyplácené částky bude známa až po rozhodném datu, tj. po

15 âesk OPF 15 Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,00 % 3,12 % 1,76 % 6,58 % 1999 (od 7. 6.) , , ,09 Dluhopisy 44 % Depozita 16 % České akcie 12 % Euroobligace 12 % Dluhopisy var. kupon 16 % SD 6.55/ ,94 AHOLD NV VAR/ ,73 ŠKODA AUTO 7.25/ ,36 Český otevřený podílový fond smíšený fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek. Vznikl přeměnou Spořitelní privatizační Českého investičního fondu, a. s., na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 7. dubna Jedná se o uskutečnění první dobrovolné přeměny investičního fondu, vzniklého z privatizace, na otevřený podílový fond. Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání dluhopisového trhu, v menší míře kolísání úrokových sazeb na peněžním trhu a z malé části i vývoji kurzů akcií. Přibližně 90 % majetku fondu je zainvestováno do likvidních tuzemských dluhopisů a pokladničních poukázek. Preferovány jsou státní s dobou splatnosti do tří let a kvalitní podnikové. Dluhopisová část portfolia byla ve vleku dění na zahraničních dluhopisových trzích, čímž se potvrdila poměrně značná závislost domácích dluhopisů na vývoji zahraničních trhů. Zejména důležitý je pak vývoj v Německu. Trh nijak výrazně nereagoval na první uvolnění měnové politiky v tomto roce, které bylo poměrně očekávané. Významněji se na pohyb dluhopisů podepsal až druhý krok centrální banky na cestě ke zmírnění měnových podmínek. Snížení klíčových sazeb poslední lednový den bylo pro trh značným překvapením. Dluhopisy v reakci na toto snížení sazeb odčinily ztráty z minulých dní. Únor na dluhopisovém trhu byl velmi monotónní s velmi malými objemy obchodů. Jediným větším impulzem byla aukce desetiletého státního dluhopisu v nabízeném objemu 8 mld.. O dluhopis byl enormní zájem a aukce skončila s průměrným výnosem 5,41 %. Akciová část portfolia měla poměrně pozitivní vliv na celkovou výkonnost portfolia. Domácí akciový trh podpořený zájmem zahraničních investorů zejména v lednu nastartoval k mohutnému růstu. Únor přinesl mírné ochlazení, nicméně za oba měsíce akciový trh přidal podle indexu PX-D 2,64 %. Vlastním podílové listy Českého OPF a ráda bych věděla, zda-li jsou v případě úmrtí součástí pozůstalosti. Podílové listy obecně jsou zahrnuty do dědického řízení. Nabyvatel, kterého určí soud, je oprávněn k nakládání s nimi po přechodu podílových listů na jeho osobu. Tento přechod je zprostředkován na pobočkách České spořitelny po předložení usnesení soudu a občanského průkazu.

16 OPF 16 V NOSOV Výnosový otevřený podílový fond smíšený fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek. Vznikl přeměnou Spořitelní privatizační Výnosového investičního fondu, a. s., ke dni 1. prosince Vývoj ceny podílového listu podléhá zejména riziku kolísání úrokových sazeb na peněžním trhu, v menší míře závisí na vývoji trhu dluhopisů a jen nepatrně na vývoji kurzů akcií. Scoring Peníze.CZ a CRA Rating Agency 3 měsíce 6 měsíců 1 rok ( ) 2,04 % 3,44 % 4,03 % 6,27 % Při přeměně investičního fondu byl majetek jednorázově převeden do otevřeného podílového fondu. Přes 90 % majetku je investováno do likvidních tuzemských dluhopisů a pokladničních poukázek. Podobně jako u Českého OPF byla dluhopisová část portfolia byla pod vlivem dění na zahraničních dluhopisových trzích, čímž se potvrdila poměrně značná závislost domácích dluhopisů na vývoji zahraničních trhů (zejména v Německu). První snížení sazeb ČNB v tomto roce bylo poměrně čekávané, a tak se na pohybu dluhopisů významněji podepsal až druhý krok centrální banky na cestě ke zmírnění měnových podmínek. Snížení klíčových sazeb poslední lednový den bylo pro trh značným překvapením a v reakci na toto snížení sazeb odčinily ztráty z uplynulých dní. Únor na dluhopisovém trhu byl velmi monotónní s velmi malými objemy obchodů. Jediným větším impulsem byla aukce desetiletého státního dluhopisu v nabízeném objemu 8 mld.. O dluhopis byl enormní zájem a aukce skončila s průměrným výnosem 5,41 %. Akciová část portfolia měla poměrně pozitivní vliv na celkovou výkonnost fondu. Domácí akciový trh s podporou zájmu zahraničních investorů nastartoval zejména v lednu k mohutnému růstu. Únor přinesl ochlazení, nicméně za oba měsíce akciový trh přidal podle indexu PX-D 2,64 % (od ) , , ,37 Depozita 29 % Dluhopisy 50 % České akcie 6 % Dluhopisy var. kupon 2 % HZL 5 % Euroobligace 8 % SD 6.55/ ,97 SD 6.3/ ,15 SD 6.05/ ,16 1,24 1,23 Chtěl bych jednorázově vkládat určité částky do Výnosového OPF. Rád bych věděl, zda-li je nutno dodržet nějaký limit. Jednorázové nákupy Výnosového OPF jsou omezeny pouze spodní hranicí, která činí 1.000,-. Stejná hranice platí i pro jednorázové odkoupení podílových listů tohoto fondu. Jiná omezení pro jednorázové nákupy či odkoupení podílových listů zde neplatí. 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17

17 Jaro pfii lo i na akciové trhy Štěstí v akciích sice stále ještě nekvete, přesto však začátek března vlil trhům do žil něco optimismu. Po lednovém efektním růstu totiž únor investory nepříjemně vystrašil. Začátkem března se však ztráty bohatě vyrovnaly: Dow Jones vyhoupl až nad bodů, což je maximum od loňského srpna, a závěr loňského roku překonal i technologický Nasdaq. Dlouhodobě však nerozhodnost stále přetrvává jen se začne americký akciový trh zotavovat, přichází další studená sprcha. Poslední následovala po krachu mamutí společnosti Enron, když začaly vycházet na světlo podivné machinace v účetnictví, posléze nejen této firmy. Podezření dostalo název kreativní účetnictví, ale nejistota vzrostla po zjištění, že mnohá účetní kouzla kryly i renomované auditorské firmy. Pfiísnûj í dohled Nyní jsou mnozí investoři otřeseni, protože se ukazuje, že ani na nejlepší auditorské firmy není úplné spolehnutí: Jestliže selhal audit v Enronu, pak může selhat kdekoli, zaznívá z mnoha míst. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) se proto chystá značně rozšířit své možnosti v postihování nepravostí na kapitálovém trhu. Vláda připravuje reformu pravidel i vyšší rozpočet úloha dohledu bude dále posílena. Téměř tři tisíce pracovníků SEC nyní kontroluje 8000 makléřských firem a 700 tisíc makléřů, 7500 investičních poradců spravujících aktiva za 20 biliónů dolarů, 34 tisíc investičních společností a 17 tisíc společností, jejichž cenné papíry se obchodují na veřejných trzích. OÏivení jen mírné Předpokládané oživení americké ekonomiky se v letošním roce sice dostaví, nelze však čekat, že bude jasně zřetelné, prohlásil v ostře sledovaném slyšení před členy výboru finančních AKCIE služeb Sněmovny reprezentantů USA předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému Alan Greenspan. Jeho slova ale podle pozorovatelů tentokrát zněla mnohem přesvědčivěji a pozitivněji než v komentářích, které na adresu americké ekonomiky pronesl v lednu. Obecně navíc nepředpokládá, že by pád Enronu znamenal hrozbu pro hospodářské oživení. Budeme hvûzdou? Investiční banka Merrilll Lynch razantně zasáhla do složení svého globálního portfolia (poprvé od konce dubna loňského roku). Nejedná se však o změnu poměru mezi akciemi, a hotovostí (který stále zůstává nastaven na 50, 30 a 20 %), ale o váhu jednotlivých akciových trhů. Na ceně ztratily Spojené státy a Velká Británie, na část jejich míst se probojovaly Japonsko a tzv. emerging markets. V globálním kontextu byly dosavadním miláčkem americké akcie, kam směřoval největší objem peněz. V současnosti jsou považovány až za trojku. Novou jedničkou jsou emerging markets. Ptáte se proč? Jsou k tomu hned tři důvody ohodnocení akcií v jednotlivých regionech, možné snížení ratingu a- merických finančních institucí (ve srovnání se zbytkem světa) a faktory, které by mohly v nejbližších měsících snížit zájem investorů o cenné papíry ze sektoru spotřebitelského zboží. Dal í optimismus Dobrou náladu přináší trhům i většina makroekonomických údajů. Poměrně významně např. vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí produktivita práce v průmyslu (+ 4,1%, zatímco za celý rok 2001 povyrostla jen o 1,9%, což byl nejhorší výsledek za posledních 6 let). Pozitivní trend přinášejí do obchodování také dodateční kupující, kteří se zatím drželi opodál, a tento další vítr nedovolí trhům korigovat růstové hodnoty posledních dnů. 17 Akciové fondy loni z módy O neuvěřitelných 98 procent se podle investiční banky Schroder Salomon Smith Barney snížily čisté prodeje akciových fondů v Evropě v roce Jejich hodnota je tak nejnižší od roku Celkem nakoupili v loňském roce evropští investoři podílových listů akciových fondů za 3,2 miliardy euro (asi 100 miliard korun), zatímco v předešlém roce to bylo celých 140 miliard euro (neuvěřitelných 4,5 bilionu korun). Investoři raději svěřovali své peníze v posledním roce fondům peněžního trhu, které nasbíraly 61 miliard euro, když ještě v roce 2000 byly čtyři miliardy euro minusové. Analytik Moneesh Puri z Schroder Salomon Smith Barney se domnívá, že přílivy peněz do fondů peněžního trhu a fondů dluhopisových budou pokračovat. Penûz je ménû V průměru ztrácel evropský investor ke konci roku 2001 asi devět procent vloženého kapitálu. Průměrný Francouz ztrácí od roku 1995 asi dvacet procent, zatímco Angličan na svých investicích deset procent získal. Ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii, pětici největších evropských trhů, investovali podílníci v minulém roce do podílových fondů celkem 86,7 miliard euro. To je o 39 procent méně než v roce 2000 a dokonce o 73 procent méně než v roce Motýly sice doma nemám, ale můžu vám ukázat krásnou sbírku akcií!

18 18 PRO KLIENTY Jak se ti mohly rozkutálet i ty papírové? Nejlépe hodnocené fondy Při hodnocení otevřených podílových fondů se v lednu mezi těmi, které získaly maximální počet pěti hvězdiček, nejvíce objevovaly fondy Investiční společnosti České spořitelny (čtyři) a Investiční kapitálové společnosti KB (tři). Naopak z pěti jednohvězdičkových fondů byly dva pod správou společnosti Citicorp. Vyplývá to z pravidelného hodnocení podílových fondů, které za leden provedly ratingová agentura CRA Rating Agency a finanční server Peníze.cz. U akciových fondů zaznamenal nárůst o jednu hvězdičku fond Živnobanka - akciový, který se tak nyní pyšní nejvyšším, pětihvězdičkovým hodnocením. Doplnil tak IKS fond světových indexů, který si nejvyšší klasifikaci udržuje dlouhodobě. Na konci pořadí akciových fondů zůstává s jednou hvězdičkou nadále 1. IN akciový fond. Z dluhopisových fondů si nejvyšší známku nadále drží trio IKS Dluhopisový, ISČS Sporobond a ISČS Bondinvest. Na konci tabulky obligačních fondů zůstal Citicorp OPF dluhopisů. Ve skupině fondů peněžního trhu klesl z pětihvězdičkového výsluní fond Union peněžní trh, takže plný počet bodů má pouze IKS Peněžní trh a ŽB - Sporokonto. Na konci hodnocení jsou Citicorp OPF peněžního trhu a AKRO obligace. Do elitní skupiny smíšených fondů ohodnocených pěti hvězdičkami přistoupil InvestAGe AG7 Fond k ISČS Výnosovému, ISČS Českému, ŽB balancovanému fondu nadací, 1.IN výnosovému fondu a investage AG2000. Na konci žebříčku se PKIS Růstový razantně odrazil ode dna a díky dvouhvězdičkovému zlepšení se zařadil mezi průměr. Na minimu zůstal osamocený ŽB - Interkonto. Ptáme se poradcû v âeské spofiitelnû Rozhovor s Robertem Krejčím, poradcem privátního bankovnictví pobočky České spořitelny v Kutné Hoře. O jaké fondy je u vás největší zájem? Největší zájem mají naši klienti už tradičně o fondy peněžního trhu. Tyto fondy přinášejí stabilní výnos nad úrovní termínovaných vkladů. Tento trend se už ale pomalu začíná měnit. Dnes mezi naše klienty privátního bankovnictví patří celá řada zkušených investorů, se kterými společně sestavujeme portfolia fondů pro dosažení vyššího zhodnocení investice ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Jsou lidé na Kutnohorsku konzervativní, nebo spíše odvážnější investoři? Podle mého názoru jsou lidé na Kutnohorsku, stejně jako lidé v celé České republice, převážně konzervativními investory. Nezaměňujme však slovo konzervativní za nezkušení. Setkávám se se spoustou zkušených investorů, se kterými společně hledáme optimální řešení rozložení investic např. i z daňového hlediska. Otevřené podílové fondy nám na našem finančním trhu velmi dobře pomáhají překonávat trvalé rozpory mezi výnosem, rizikem a likviditou investice. Pro naše klienty je důležité i solidnost našich investičních fondů. Principy fungování otevřených podílových fondů v ČR spolu s orgánem dohledu (Komisí pro cenné papíry) nám vytvářejí prostor pro jednu z nejbezpečnějších forem investování. Investoři však dodnes preferují stabilní fondy peněžního trhu na úkor akciových, které přinášejí vyšší kolísání kurzu, avšak obvykle i vyšší výnosy. Jaké máte první zkušenosti s Trendbondem? Trendbond je náš nový dluhopisový fond, zaměřující se na investování do nejbezpečnějších dluhopisů vydávaných ve střední Evropě., přednostně pak do dluhopisů těch zemí, které požádaly o přistoupení do Evropské unie (tedy ČR, Polsko, Maďarsko a Slovensko). Tento fond se nám výborně doplňuje se Sporobondem, zaměřujícím se převážně na české. Ze strany investorů zaznamenávám poměrně velký zájem, který ostatně souvisí s mimořádně zajímavou výkonností právě tohoto fondu. Jsem přesvědčen, že Trendbond nám může přinést velmi zajímavé výnosy již v střednědobém horizontu právě díky svému zaměření na střední Evropu.

19 INFORMACE âeské SPO ITELNY Novinky kartového programu âeské spofiitelny 19 Česká spořitelna je největším vydavatelem platebních karet v České republice a v oblasti kartových produktů i v letošním roce připravila řadu novinek. V březnu 2002 uvádí Česká spořitelna na trh dvě nové platební karty: Kartou VISA Electron České spořitelny bude možné platit i v zahraničí. Tato elektronická karta bude mít mezinárodní platnost, a pokud si o její vydání klienti zažádají do 90 dnů od založení sporožirového účtu, obdrží ji na celou dobu její platnosti zcela zdarma. Držitelům domácí karty VISA Electron bude v rámci automatické výměny po skončení platnosti stávající karta nahrazena novou kartou VISA Electron mezinárodní. Karta Eurocard-MasterCard Standard rozšiřuje portfolio embosovaných platebních karet České spořitelny a bude mít, stejně jako již vydávaná Visa Classic, mezinárodní platnost a velmi kvalitní cestovní pojištění. Dochází i k výraznému zkrácení doby pro vydání karet. Platební debetní kartu od České spořitelny klienti obdrží nejdéle do 7 pracovních dnů ode dne podání žádosti o kartu. Pokud však zájemce kartu potřebuje ještě dříve, nabízí Česká spořitelna tzv. expresní vydání karty - kartu včetně osobního identifikačního čísla (PIN) zašle zájemci do 3 pracovních dnů. Platební karty České spořitelny šetří peníze i čas. Výběr peněz, pokud je karta používána opravdu k placení v obchodě, je zdarma - bez poplatku. Odpadají tak náklady za výběry hotovosti na přepážce či v bankomatu. Čas, dříve věnovaný osobnímu převzetí karty na pobočce, je možné využít úplně jinak, neboť Česká spořitelna rozšířila od platnost většiny platebních karet na tři roky. Platební karty patří k modernímu životnímu stylu, odpovídají rychlosti doby. Normální je platit kartou. A čím platíte Vy? Klára Gajdušková, tisková mluvčí České spořitelny Česká spořitelna postupně zavádí změny v obsluze klientů a upravuje pracovní dobu. Co tyto změny přinášejí pro investory do fondů? Pro ideální rozložení volných finančních prostředků a následnou optimalizaci výnosů je vhodné jejich rozdělení do více fondů, případně pravidelné ukládání menších částek, což přináší možnost těžit Poradce ČS Robert Krejčí z kolísání kurzů. Spořitelní přepážky privátního bankovnictví jsou již k sestavení takovéto individuální nabídky plně vybaveny. Velmi rád se pokusím o tom přesvědčit každého našeho klienta. Česká spořitelna připravuje další změny ve způsobu obsluhy svých klientů. Veškeré kroky směřují ke klientskému přístupu obsluhy s maximálním důrazem na individuální potřeby každého jednotlivce. Aby mohl být uzavřen dobrý finanční obchod, je důležité navázat s klientem oboustranný vztah naplněný vzájemnou důvěrou. Pokud se toto podaří, úspěch je na dosah. S našimi klienty privátního bankovnictví se velmi často setkáváme i mimo pracoviště České spořitelny. Otevírací doba poboček nám v tom není žádnou překážkou. Upřednostňujeme proaktivní způsob obsluhy. Snažíme se klientům vyjít maximálně vstříc a navštívíme je klidně večer u nich doma nebo v kanceláři. Pořádáte nějaké zvláštní reklamní akce? Ano, pořádáme hned řadu zvláštních akvizičních akcí. Naše pracoviště privátního bankovnictví společně s vedením Oblastní pobočky Kolín připravuje a pořádá pravidelné schůzky se zástupci měst a obcí našeho regionu. Při těchto schůzkách nabízíme komplex výhodných bankovních produktů a kvalitních rychlých služeb, včetně individuálních nabídek investování volných finančních prostředků prostřednictvím otevřených podílových fondů. Musím říci, že právě v oblasti spolupráce s městy a obcemi se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, a to nejen díky tradičnímu Sporoinvestu, ale i pomocí nových zahraničních fondů. Pokračující zájem ze strany představitelů měst a obcí bereme jako výzvu k dalšímu rozšiřování spolupráce.

20 Investiční společnost České spořitelny, a. s. člen Unie investičních společností ČR Řásnovka čp. 768/12, Praha 1 IČO: , DIČ: Telefon: 02/ ústředna zelená linka 02/ aktuální kurzy Fax: 02/ Internet: Teletext: ČT 1, str. 866 SPOROPLÁN Vá osobní investiãní plán Všechna čísla Zpravodaje Investiční společnosti České spořitelny jsou ve formátu pdf ke stažení na internetové adrese Tato publikace má dočasný charakter. Přesné názvy fondů Investiční společnosti České spořitelny, a. s., jsou uvedeny ve statutech fondů, které je možné obdržet na prodejních místech pobočkách České spořitelny, a. s., nebo v sídle Investiční společnosti České spořitelny, a. s. Veškeré další informace: Zelená linka: nebo pobočky České spořitelny, a. s. Vydavatel: INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., Řásnovka 12, Praha 1. Nakladatel: GLOBAL RELATIONS, s. r. o., Soběslavská 4, Praha 3, tel.: 02/ Odpovědný redaktor: Mgr. Jan Kroča. Grafická úprava a tisk: INNA REKLAMA, s. r. o., Dlouhá 16, Praha 1, tel./fax: 02/ Uzávěrka tohoto čísla: ISSN X. NEPRODEJNÉ.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1

l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1 l e d e n - ú n o r 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 1 Co nabídneme klientûm letos 2 TÉMA DNE Strategie produktû Investiãní spoleãnosti âeské spofiitelny Rok 2002 bude rokem značných proměn České spořitelny. Nepůjde

Více

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4 ZPRAVODAJ Srpen září 2003 k V číslo 4 ÚVOD Také hledáte ten svůj správný fond? Patříte také mezi investory, kteří stále hledají jeden správný fond, který by splnil vaše očekávání? Rádi bychom tímto článkem

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU

k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU Obecná kola investora 2 ZÁKLAD ÚSPùCHU: VYVÁÎENÁ INVESTICE Možností, jak naložit se svými úsporami a kam je

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Osobní účty OSOBNÍ ÚČET ČS OSOBNÍ ÚČET ČS STUDENT OSOBNÍ

Více

ZPRAVODAJ. Listopad prosinec 2003 ročník VI číslo 5

ZPRAVODAJ. Listopad prosinec 2003 ročník VI číslo 5 ZPRAVODAJ Listopad prosinec 2003 k VI číslo 5 ÚVOD Pravidelné investice Potřebujete novou televizi, láká Vás exotická dovolená či chcete nový automobil? Jak získat finanční prostředky? Investujte pravidelně!

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny

Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Příloha č. 1 Seznam finančních produktů, za které budete po aktivaci automaticky získávat ibody od České spořitelny Produkt / produktová skupina Úvěry na bydlení Překlenovací úvěr SSČS Překlenovací úvěr

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

Vital Invest. Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2009

Vital Invest. Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2009 Vital Invest Výkonnost Vašeho investičního pojištění v roce 2009 Vážení klienti, na následujících stránkách Vám přinášíme podrobné informace o vývoji jednotlivých fondů v roce 2009, do nichž jste investovali

Více

Investiční espresso 2/2012

Investiční espresso 2/2012 Investiční espresso 2/2012 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 16.7. 2012 OBSAH Pohled na aktuální situaci na finančních trzích Vývoj našich portfolií v první polovině

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 V investičním životním pojištění je ideálně spojeno pojištění s výhodnou investicí volných finančních prostředků.

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červen 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více