************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané."

Transkript

1 S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník srpen, září 2004 ************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE Vážení občané. Ti, kdo projíždějí Spáleným Poříčím po hlavní silnici směrem na Rožmitál, si již skoro zvykli na to, že se zde pořád něco staví a je tak omezen průjezd. Ale doufám, že se vše stává již minulostí, neboť úpravy průtahu již opravdu končí. Rekonstrukce silnice a všechny související investice, to byl obrovský balík úkolů, které bylo třeba každoročně provést, abychom mohli dnes, po 12 letech říci, že se vše podařilo dokončit. Vraťme se ale krátce do historie. Hlavní stezka, cesta, později císařská silnice, vedla přes Spálené Poříčí odedávna a byla velmi významným faktorem jeho rozvoje. Cesta byla původně pouze prašná a ve Spáleném Poříčí zpevněná kamenem. Při povodni v roce 1925 byl stržen původní most přes Bradavu. V letech po povodni se podařilo vedení spálenopoříčské radnice provést několik zásadních investic. Při shánění státních prostředků pomohli i poříčští rodáci. Byla provedena regulace potoka kamennými stupni a postaven nový most. V roce 1930 či 1931 bylo provedeno dláždění celého průtahu Poříčím. Splašková kanalizace tehdy řešena nebyla, komfort splachovacích záchodů byl tehdy na venkově považován za nemístný luxus. Bylo tedy zajištěno pouze odvedení dešťových vod mělce uloženými betonovými trubkami. Voda byla svedena do potoka na několika místech přes soukromé pozemky. Silnice sloužila velmi dobře dlouhá léta, ale s nárůstem provozu, zejména těžkotonážní nákladní dopravy, se její stav začal od 60.let - 1 -

2 minulého století zhoršovat. V této době se také začala zlepšovat úroveň bydlení a do dešťových kanalizací byly postupně sváděny i splaškové vody z jednotlivých domů. Řešení kanalizace a silnice se stále odkládalo, až se situace stala téměř katastrofální. Kanalizace stále podmáčené splaškovými vodami nevydržely, postupně se propadaly, silnice se pořád více vlnila a záplatovala asfaltem. Stále docházelo k ucpávání kanalizací a několika majitelům domů vedly přes zahrady stoky. Prvním zásahem do kanalizačního systému byla výstavba nového sběrače v Jiráskově ulici a dále podél potoka za Poříčí v roce V roce 1990 získaly obce nový statut. Od té doby mají opět svůj majetek a nejsou již podřízenými organizacemi v systému národních výborů. Mohou se rozhodovat zcela samostatně, ale také přebraly plnou zodpovědnost za svůj rozvoj a správu veřejných věcí. Po roce 1990 se tak plně ukázaly problémy neřešené po celá desetiletí. Jedním z nich byl i průtah silnice a s ním související sítě, do nichž se více investovalo, naposledy 60 let před tím (elektřina, silnice, kanalizace). Obec se problematice průtahu a ostatních sítí intenzívně věnovala od roku 1990 až dodnes. Byla využita každá příležitost, jak zase kousek udělat. Vše se řešilo po částech, etapách, získávaly se nejrůznější dotace, připravovala se řada menších, ne drahých projektů, psaly se desítky prosebných dopisů na všechny strany. Nelze popisovat všechna jednání. Postupně jsme nalezli pochopení u řady institucí i jednotlivců, kteří naší obci a městu pomohly. Vezmu-li to od počátku, byly to například : * Západočeská energetika tehdejší rozvodný závod Klatovy v roce 1993 byla provedena kabelizace elektrorozvodů v centru Spáleného Poříčí. * Telecom kabelizace rozvodů telefonů (1993). * Správa silničního fondu Praha silnice náměstí a Tyršova ulice ( ). * Ministerstvo zemědělství 4 etapy výstavby vodovodu. * Ministerstvo životního prostředí 3 etapy výstavby kanalizace. * Státní fond životního prostředí plynofikace. * Státní fond dopravní infrastruktury prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic Praha a Plzeň silnice Plzeňská, rozšíření silnice v Tyršově ulici, opěrná zeď u sokolovny, opěrná zeď u Bradavy Jiráskova ulice. Na stavbách se podílelo mnoho projektantů a firem. Jen namátkou : Projekty zpracovávali pánové Ing.Nedvěd, Ing.Palek (silnice), Hrnčíř, firma SUDOP (vodovod, kanalizace), Plynárenské projekty, INPRO (plyn) aj. Jednotlivé stavby prováděly firmy Všestav, Rejcha, Šindler, BIS (kanalizace, vodovod) a především SILNICE Nepomuk (kanalizace, chodníky a vlastní silnice). Výstavba měla řadu úskalí, například : - V roce řešila obec z vlastních zdrojů úpravu povrchu silnice za mostem k Jiráskově a Republikánské ulici. - V době, kdy byla zavřena Tyršova ulice, bylo Spálené Poříčí objížděno všemi legálními i nelegálními způsoby. Při provádění náměstí byly semafory přímo před radnicí

3 V době výstavby sítí v Plzeňské ulici bylo nutné skloubit provádění kanalizace, vodovodu a plynu najednou. A v době vlastní rekonstrukce silnice a chodníků nebyla silnice uzavřena vůbec a auta projížděla postupně všemi částmi stavby opět s použitím semaforů. Během výstavby došlo také v srpnu 2002 k povodni. Velkým problémem byla i Tyršova ulice. Aby byla zachována alespoň minimální bezpečnost chodců, byla v jednom místě zúžena silnice do jednoho jízdního pruhu (v roce 1995). Městu se později podařilo vykoupit překážející dům, zbourat jej a vytvořit tak možnost pro rozšíření silnice. Rozšíření v letošním roce zadalo Ředitelství silnic a dálnic Plzeň a zároveň tak odstranilo přetrvávající problémy s odvodem dešťových vod. Úpravy chodníků již mohlo město provést definitivním způsobem v žulové dlažbě. V současné době se nové kabelové vedení elektřiny, telefonu, veřejného osvětlení, rozvody vody, plynu, kanalizace, nové chodníky a silnice, staly samozřejmostí. Konečně umožňují majitelům postupné opravy domů, zhodnocují nemovitosti v celé trase průtahu a tvoří i nový městský charakter Spáleného Poříčí. Doufejme, že vydrží ještě déle, než kostková silnice z 30.let minulého století. Ve čtvrtek 19. srpna 2004 byla provedena kolaudace úseku silnice I/19 v Tyršově ulici, po níž jsme si na všechny problémy realizace vzpomněli se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, Krajského úřadu, Městského úřadu Blovice, Krajské hygienické stanice i firmy Silnice Nepomuk. Pevně doufám, že po dokončení opěrné zdi v Jiráskově ulici se hned tak do silnice a chodníků nekopne. VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V neděli 15. srpna 2004 odpoledne navštívil Spálené Poříčí bývalý předseda vlády České republiky a současný komisař Evropské komise pro sociální záležitosti (funkce se dá přeložit asi jako ministr sociálních věcí Evropské Unie) pan PhDr.VLADIMÍR ŠPIDLA. Přijel navštívit pana Jaroslava Pelikána a při té příležitosti jsem měl možnost ukázat mu Spálené Poříčí a představovat řadu záležitostí vztahu státu a menších obcí. Pan Špidla krátce navštívil Dům s pečovatelskou službou i informační středisko a jako historik ocenil opravu domku. Před odjezdem navštívil i staveniště nových bytových domů. Diskuse s ním byla pro mne velmi cenná a jsem přesvědčen o tom, že se mu v Poříčí líbilo. Jak se psy a pejskaři? Č.P

4 Pokud si dnes zapneme televizor nebo otevřeme noviny, nedá příliš práce vyhledat zprávu o napadení člověka (nejčastěji dítěte) nebezpečným psem. Už jsou to zprávy běžné, chtělo by se říci, že jsou součástí dnešní moderní doby. S takovým konstatováním ale vystačíme jen dokud se např. při podvečerní procházce nesetkáme mezi čtyřma očima se špatně naladěným vlčákem nebo nevrlým pitbullíkem ovšemže bez páníčka... Přátelé se mě často ptají, co s tím jako místní samospráva hodláme dělat. Přece nechcete jenom čekat, než se doopravdy něco stane? Většinou je neuspokojí prohlášení o existenci obecně-závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích, vyčíslení nákladů za pobyt zatoulaných psů na místním Ekocentru či v útulku na Valše. Moc by jim nepomohlo ani povolení k odstřelu nebezpečného zvířete, které nemáme právo vydat (hlavně by nevyřešilo podstatu problému), nebo prozrazení telefonního čísla na služebnu Policie ČR v Blovicích. Všechny tyto skutečnosti jsem si byl nucen několikrát během prázdnin připomenout, připustit jistou míru bezradnosti nad uvedeným stavem, a nakonec sepsat tento kostrbatý článek nebo spíše prosbu. Takže vážení majitelé pejsků větších než je třeba jezevčík. Opravdu si myslím, že jakkoli vychovaný a vycvičený pes by neměl pobíhat volně po městě nebo vesnici. Je to přece jen zvíře, podléhající různým náladám, strachům a panikám jako ostatní živí tvorové. Nelze tedy stoprocentně vyloučit jejich podrážděnou nebo afektovou reakci na některé podněty, nebo třeba i nechtěné poranění v zápalu hry. Totalitní doba nás bohužel naučila skryté asertivitě v jednání se spoluobčany a sousedy typu mně přece nebude nikdo nic vykládat. Mladá a křehká demokracie nás teprve učí, že svoboda jednání jednotlivce končí tam, kde naše chování začíná ovlivňovat, omezovat nebo obtěžovat životy druhých. Žádná vyhláška, zákon ani žádný policajt nevyřeší a nepostihne v celé šíři problematiku mezilidských vztahů. Pokud však budeme ve všech oblastech života používat zdravý selský rozum, nemůže být naše soužití ve Spáleném Poříčí a na našich vesnicích žádným problémem. Naopak - život by se měl prožívat v radosti a pohodě, a k tomu může přispět svým dílem každý z nás. (LT) * * * 90. výročí první světové války Z paměti našich současných generací se pomalu vytrácejí i události druhé světové války. A přesto jsme ještě nedávno často naslouchali vyprávěním pamětníků války první světové. Čteme-li o ní v kronice, ještě dnes nás zamrazí při pomyšlení, jak těžké to bylo, když v červenci před 90 lety přijelo na poříčskou radnici auto z Plzně, vyvěsilo mobilizační vyhlášky a za pár dnů se opět na náměstí loučili odvedení mužové se svými ženami a dětmi. A to v době žní, kdy neexistovalo důchodové zabezpečení a kdy malá prodleva v hospodaření znamenala pro většinu rodin ztrátu živobytí, ztrátu obilí, mouky, chleba. Válečné události této doby dnes známe ze vzpomínek, většinu již zemřelých pamětníků. V paměti nám zůstávají nejen jejich slova, ale i zámlky, slzy v očích i rozpaky nad tím, jestli se má vyprávět o takových věcech. Obě světové války přinesly smrt a utrpení milionům lidí. Snad zůstanou i díky - 4 -

5 vzpomínkám pamětníků varováním a stálou připomínkou toho, že vždy je třeba udělat vše pro to, aby nedošlo ke konfliktu tak rozsáhlému a ničivému, jakou byly tyto dvě události. Války bývají triumfem nenávisti. Třídní, sociální, nacionální či etnické, a každý můžeme denně udělat něco pro zmírnění mírnějších forem nenávisti ve svém okolí. A každý také můžeme v tichu vzpomenout těch obětí, jimž patří dnes již mírně omšelé a zarostlé pomníčky téměř na každé návsi. Č.P. * * Poříčské pomníky padlým Nedávno jsem psal o dvou poříčských pomnících padlým v 1. světové válce. Pomník na náměstí je velmi krásný a důstojný, ale je za ním skryt velký rozpor. Tehdejší navrhovatelé jeho symboliky měli na mysli památku padlých i oslavu svrhnutí rakouské poroby a oslavu vzniku nové republiky. Zvláštní je, že padlí vojáci a naši spoluobčané vlastně bojovali za nenáviděné Rakousko pod vedením císaře Františka Josefa. Za československou vlast bojovali legionáři, často i proti našim lidem v rakouských uniformách. Takovéto historické rozpory jsou v našich dějinách zcela běžné a někdy na výkladu z té či oné strany závisí kladné nebo záporné hodnocení událostí. S ohledem na časový odstup a hluboké znalosti historie bychom však měli podobné černobílé hodnocení zavrhnout a dějiny naší vlasti brát tak, jak se odvíjely. Každá doba měla své světlé i stinné stránky. Na našich pomnících je však mnohem zajímavější, že ten, který uvádí jména padlých a nezvěstných, obsahuje celkem 31 jmen. Naproti tomu pamětní kniha uvádí 45 jmen padlých. Kolik lidí z Poříčí však narukovalo, není nikde uvedeno. Našel jsem tento údaj v soukromých pamětech Josefa Šefla. Ten uvádí celkem 136 odvedenců ve čtyřech časově oddělených odvodech v průběhu celé války. Z posledních dvou údajů 136 odvedenců a 45 padlých vyplývá, že celkem jedna třetina mužů z Poříčí ve válce padla. Historická literatura ale uvádí ztráty pouze 12-13%. Vezmeme-li v úvahu, že pomník se jmény padlých a nezvěstných byl postaven až v roce 1924, lze předpokládat, že seznam nejlépe odpovídá skutečnosti. Soupis padlých v pamětní knize zahrnuje i padlé, kteří v Poříčí pracovali a odtud rukovali. Proto je jejich počet větší. Zvláštní je tedy údaj Šeflův o počtu odvedených. Podle teorií o 12-13% ztrát by mělo odvedenců být více než 200. Přestože není k dispozici věrohodnější číslo, je jasné, že účast našich předků ve světové válce byla veliká. Zázemí tím velice trpělo a o tom přináší Šeflovy záznamy mnohé doklady. * * * I hřbitovy mají svou historii - 5 -

6 Václav Davídek píše ve svých Letopisech, že hřbitov v našem městečku byl umístěn v historických dobách kolem kostela (viz. Těnovice, Číčov). Odkdy tomu tak bylo, je zahaleno v temnu věků. První konkrétní letopočet, a to 1704, uvádí Davídek ve spojení s obezděním hřbitova. Další konkrétní údaj je, že roku 1784 je starý hřbitov kolem kostela zrušen a nový založen severně od městečka, při staré cestě do Lipnice. Davídek dále píše, že už v letech 1771 a 1772 za velkého moru, se v těchto místech pohřbívalo. Zrušení hřbitova ve středu obce bylo v důsledku nových poznatků lékařských, které odhalovaly příčiny takovýchto morových, často se opakujících epidemií. Rozvoj lékařských znalostí přineslo osvícenské hnutí v 18. století a bylo to jedno z pozitivních opatření císaře Josefa II. Roku 1821 uvádí opět Davídek, že tento nový hřbitov byl rozšířen východním směrem. Mnoho nechybělo a tento hřbitov sloužil našemu městu po dvě století. Po zdlouhavé výstavbě byl nový hřbitov, umístěný západně od starého, otevřen roku S nárůstem počtu hrobů na novém hřbitově jich ubývalo na hřbitově starém. Někdy byly hroby zcela zrušeny, kvalitnější pomníky přeneseny s ostatky na nový. Mezi přenesené patří i symbolický pomník padlých a nezvěstných spálenopoříčských občanů v 1. svět.válce. Stalo se to Později byl také přenesen nádherný pomník rodiny Muselů a Trykarů a pomník místních kněží. Zásluhou spisovatelky Aleny Vrbové byl rovněž přenesen v roce 2003 pomník rodiny Kyjovských, z níž pocházela její matka. Augustin Kyjovský byl správcem zdejšího kapitulního panství od roku 1853 asi do roku 1888 a zemřel ve Spáleném Poříčí roku Historie našeho starého hřbitova by se v budoucnu, až budou potřebné finance, uzavřela pietní úpravou prostoru, možná s ponecháním několika cenných historických litinových křížů. Ing.M.Tupý GÓTHIEN Jméno skupiny, která 24.července koncertovala v zámeckém salonku, samo napovídá jejich repertoáru. Dvě ženy a dva muži, jejichž věk sečtený dohromady dá asi tak stovku let, předvedli pořad gotických písní. Stáří každé z nich nejméně čtyřikrát převyšoval součet věku umělců. Francouzština, španělština, angličtina, latina, ale i čeština, niněra, housle, gusle, šalmaje, flétny, citery, mandolíny a bubny, to všechno se střídalo v pestrém programu, doprovázeno vtipným průvodním slovem. Samozřejmostí bylo i stylové oblečení všech členů skupiny. Asi třicet návštěvníků koncertu se velmi dobře bavilo a vyžádalo si i přídavek. Chápu, že gotická hudba není pro každého to pravé, ale bohužel, návštěvy na většinu koncertů konaných dosud v rámci Spálenopoříčského kulturního léta, nejsou a nikdy nebyly příliš početné. Přesto, že kvalita je vždy na úrovni, asi se pořadatelé nedokáží strefit do vkusu našich spoluobčanů

7 Sečteme-li však každoročně tyto letní akce, vydá to na slušnou porci kultury, a tak by si mohl snad vybrat každý. Snaživí pořadatelé a zejména účinkující umělci by si to zasloužili. Ing.M.Tupý * * * OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM KINEM Ve dnech 27. července až 3. srpna se uskutečnil již třetí ročník letního filmového festivalu. Také letos se jednotlivá představení těšila velkému zájmu diváků, kterých i díky příznivému počasí přišlo více než Program jsme se snažili sestavit tak, aby si svůj film našel každý, od nejmenších až po dospělé. Velký zájem přespolních svědčí o tom, že kulturní akce ve Spáleném Poříčí si již získaly určitý věhlas. Aby jednotlivá představení mohlo zhlédnout co nejvíce diváků, stanovili jsme vstupné na nejnižší možné hranici, kterou nám umožnili filmoví distributoři. Díky změnám daňových zákonů a přísným podmínkám filmových distributorů, musíme za půjčení filmové kopie zaplatit 50 % z tržby, 19 % DPH, poplatky Ochrannému svazu autorskému a Intergramu. Dále pak platíme půjčovné a přepravu promítacího zařízení, mzdu obsluhy, plakáty, poštovné atd. Zajištění celé akce je náročné nejen po finanční, ale především po organizační stránce. Chtěl bych tímto poděkovat panu Škardovi za zapůjčení lešení, pánům Kynclovi a Slavíkovi a samozřejmě všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního promítání. Doufám, že se podařilo zpříjemnit návštěvníkům kina několik letních večerů. Jistě si najdou cestu na spálenopoříčský zámek i v příštích letech. J. Jindřich Znáte dobře naše severní sousedy? Nejdříve projdete Lipnicí, pak seběhnete dolů na zastávku, překročíte koleje a pak můstek přes Mešenský potok; zbývá ještě několik serpentin do kopce - a jste v Mešně. Z dálky už vás vítá věž kostela, která přímo svítí bílými cihlami. Však také kostel hrál v životě obce důležitou roli. (V mešenské kronice dokonce píše kronikář Josef Brůha, že jméno obce je odvozeno od slova mše ). Původní kostelík pocházel z roku Patronátní právo vykonával Bohuslav ze Švamberka a kostel náležel k děkanství rokycanskému. Další patroni byli Bušek z Kornatic a mimo jiné i pan Číčovec z Číčova. Od roku 1550 patřil k panství mirošovskému a v držení rytířů z Gryspeku... Ovšem po Bílé hoře to bylo všechno jinak; tzv. Mirošovské zboží zkonfiskováno a prodáno Adamu Vratislavu z Mitrovic a spojeno se spálenopoříčskou farností. Roku 1694 přešlo Mešno do majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Roku 1734 prošel kostel generální opravou, dostal i novou faru a spolu s ním bylo z poříčské farnosti odloučeno nejen Mešno, ale i Kakejcov, Kornatice, Nevid, Příkosice a dokonce i část Lipnice! Kostel - 7 -

8 byl postaven původně v gotickém slohu, prošel různými přestavbami a když roku 1898 vyhořel, byl postaven v novogotickém slohu ( jej vysvětil jako chrám Nejsvětější Trojice pražský arcibiskup). Má krásný kazetový strop, vitrážová okna; vlevo od oltáře je obraz Karla IV., vpravo jedna z jeho manželek. Na prvních lavicích je znak pražské kapituly. Počátkem minulého století mělo Mešno i Spořitelní a záložní spolek, později kampeličku. Ve 30. a 40.letech byla v obci provedena kanalizace, v roce 1949 zaveden v obci telefon. První léta po válce zde měli i skauty a cvičení v DTJ. Byl zde dokonce zřízen i okrsek VB. Rok 1950 byl pro Mešno velikým svátkem - poprvé zde zastavil vlak - mirošovská lokálka! (později vybudována i čekárna ČSD. Nu a v roce 1966 zavedena pravidelná autobusová linka Rokycany - Spálené Poříčí. V létech byl vybudován v obci vodovod. Dokonce byl zřízen systém popelnic a pak i zvony na tříděný odpad. Ale pak je tady něco, co dělá velikou starost všem, nejenom mešenským : počátkem minulého století zde žilo 203 obyvatel ve 32 domech - dnes je jich, dobře počítáno, jen 85. A škola? Jako jedna z prvních na rokycanském okrese byla založena již roku 1587 (nová škola roku 1858); před sto lety ji navštěvovalo ve třech třídách 221 dětí (člověk se diví, jak se tam všichni namačkali). A dnes? Pro trvale malý počet žáků byla roku 1967 škola uzavřena! V poslední době se Mešno stává středem zájmu a mimořádné pozornosti ochránců přírody. EU rozhodla o vytvoření nové soustavy chráněných území evropského významu - NATURA Do této soustavy je nyní začleněn i Mešenský potok. Jde o úsek dlouhý asi 2,5 km mezi obcemi Vísky - Lučiště. Zde má svá přirozená staveniště rak kamenáč a jde o to vytvořit mu všetranně výhodné podmínky. Ostatně, chráněná krajinná oblast Slavkovský les uvažuje o tom, zahrnout do této lokality pro ochranu raka kamenáče i naši Bradavu! * * * Vzpomenete si ještě? Právě před 35 lety července 1969, přesně ve 2:56 hodin světového času, otiskl člověk poprvé svou stopu do prachu na povrchu Měsíce. Televizní přenos z přistání na Měsíci sledovalo více než půl miliardy diváků a pro celý svět se tato chvíle stala svědectvím síly lidské mysli. Vedoucí představitelé dvou největších světových mocností přijali úspěch mise Apollo 11 s navzájem zcela opačnými pocity. Zatímco Američané propadli euforii, že se slavný historický počin podařil právě občanům USA (Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin), zklamaní sovětští politikové museli přiznat, že se v závodě o prvenství v přistání na Měsíci nechali svým ideologickým protivníkem předběhnout. Ovšem bez patřičné rivality mezi Východem a Západem by se přistání o mnoho let zpozdilo. V tomto souboji o prvenství v dobývání kosmu zprvu vedl Sovětský svaz - družice Sputnik 1 vzlétla na oběžnou dráhu 4. října 1957 (půl roku před americkým Vanguardem 1). Sověti pak získali další prvenství, když 12. dubna 1961 obletěl Zemi v raketě Vostok 1 major Jurij Gagarin. Prezident John Fitzgerald Kennedy tehdy v Kongresu prohlásil, že do - 8 -

9 konce šedesátých let 20. století vyšlou Spojené státy člověka na Měsíc a zajistí i jeho bezpečný návrat - i když široká veřejnost i většina odborníků NASA měla značné pochybnosti. Závody v dobývání vesmíru se rozběhly naplno! Prvním přistávacím modulem, který zlehka dosedl na Měsíc, byla Luna 9, vypuštěná v SSSR 31. ledna 1966 (předtím na něm havarovala Luna 2). 3. dubna 1966 Luna 10 představovala 1. umělou družici Měsíce. Na to odpověděli Američané svým Apollo 8, ve kterém prosince 1968 podnikli první let s lidskou posádkou kolem Měsíce. A pak tedy přišel ten slavný let Apolla II! Sověti nezaváhali a odpověděli svou Lunou 16, která (bez lidské posádky) v září 1970 přivezla na Zem vzorky hornin. Téhož roku ještě Luna 17 dopravila na Měsíc Lunochod 1, dálkově řízené 2,5 metrové osmikolové vozidlo, které během své 11 měsíční činnosti poslalo na Zem tisíce snímků, provedlo řadu mechanických testů a chemických analýz... Vědecké soupeření dvou světových velmocí si však vyžádalo i krutou daň - při zkouškách s Apollem 1 uhořeli v kabině tři Američané; podobné neštěstí postihlo i Rusy. Dnes už se vážně uvažuje o vyslání prvních kosmonautů na Mars - snad do roku 2020; zatím tam už přistálo několik průzkumných modulů. Do módy teď přichází kosmická turistika - boháči nelitují dát část svých milionů na výlet do kosmu, zkusit si beztížný stav a prohlédnout Zemi ze vzdálenosti několika set kilometrů. Kosmonautika se tedy stává komerční záležitostí. Není se co divit - výzkum vesmíru není právě laciná záležitost a je tedy asi v naprostém pořádku, že si kosmonauti chtějí na sebe vydělat. * * * V. Karásek V dnešním vydání uveřejňujeme vítězné povídky o volné vstupenky na letní filmový festival, který se konal v rámci Spálenopoříčského léta ve dnech povídka Marie Muchová, 1.A Večeře na přivítanou Čáp Ferda přemýšlel, čím by potěšil paní čápovou. Věděl, že má mlsný zobák. Rozletěl se proto do polí, aby nasbíral několik žabek. Chytil však dvě myši a z rybníka přinesl pět rybiček. Cestou na komín natrhal kopretiny a na velký lopuchový list naskládal všechny dobroty. Večer přiletěla paní čápová, radostně zaklapala zobákem a pustili se spolu do jídla. Inu, i u čápů prochází láska žaludkem. Jak vznikla ves Lipnice a její jméno - 9 -

10 2.povídka Hana Jakubčíková, 4.B Před dávnými časy měl jeden bohatý zeman sen, že na něho bude číhat neštěstí za každým rohem. Protože byl chytrý, rozhodl se, že vystaví pro sebe vesnici tak, aby domy v ní tvořily kruh. Aby ho neštěstí nemohlo najít, protože ve vsi nebude žádný roh. Uprostřed budoucí vesnice zatloukl kůl, připevnil k němu provaz a ten přivázal ke koni s pluhem. Pak vyoral jednu velikou kulatou brázdu, do které nasázel lípy, aby zedníci měli přesný tvar vesnice. Do díry po kolíku dal džbán zlaťáků na památku. Mnozí zlato hledali, kopali, ale nenašli. Proto je uprostřed Lipnice rybník. Je to díra po hledání pokladu. Jak vznikl název Lipnice? Spojením slov LÍPa a vesnice. 3. povídka Eva Nesnídalová, 8.A Pověst o Lučišti Východ slunce znamenal pro obyvatele vesnice další den plný práce a dřiny, jenž museli podstupovat pro svého pána. Pole i louky, které vlastnil, zaujímaly nepředstavitelné území celého panství. Míle daleko se ozývalo rachtání pluhů, nasvědčující pilné práci dělníků, jejichž dobytku se točila kopyta do vyschlé hlíny polí. Zavrzaly dveře a z malého domku vyběhla Dorka s košíkem v ruce a úsměvem na tváři. S mírným větrem v zádech doběhla na nedalekou louku za vesnicí, která patřila také pánovi. Zdáli pozorovala pracující dělníky, na jejichž obličejích nemohla přehlédnout známky unavení a vyčerpání. K večeru se dívka vracela ke vsi s plným košíkem bylinek pro svého nemocného tatínka. Maminka jí utekla, když jí bylo deset let a od té doby se musela starat o svého malého brášku sama. Po západu slunce bychom se marně rozhlíželi po dělnících, kteří zanechali své pluhy na polích. Jakmile vstoupil poslední dělník pod střechu svého domu, vesnice utichla a nebeský klid, jenž se ujal vlády, byl nejlepší lék na zbolavělá těla dělníků. S ranním rozbřeskem se vesnice probudila do zmatku a chaosu dělníků, chystající se do polí. Při cestě do lučin se Dorčina mysl přenesla do včerejšího dne, kdy navštívila bábu kořenářku. Ta jí vyprávěla o obru LUČIŠTNÍKOVI, který zde pobýval v jeskyni hned vedle lučin. Také se od ní dozvěděla, jak obr přišel ke svému jménu. Prý podle luk vedle jeskyně, protože se tam často toulal a trávil volný čas, kterého měl více než dost. Se západem slunce se obrátil k jeskyni a až odpolední slunce jej dokázalo vyhnat ven. Dorka došla na lučiny před jeskyní, kam se ještě nikdo nikdy neodvážil. Její křik, který se začal rozléhat lučinami, přiměl oráče se otočit směrem, kterým křik přicházel. Zorničky očí se jim rozšířily hrůzou, když spatřili obra Lučištníka a vyděšenou Dorku, běžící k vesnici. Zatímco se vesnice obávala nejhoršího, obr se usadil před jeskyní na louce a zmatkujících lidí si ani nevšiml. Západ slunce Dorku přiměl, že pověst skutečně nelže, protože se obr zvedl a spěchal ke své jeskyni. Podupaných luk od obra stále více přibývalo a to způsobilo nečekanou návštěvu. Za záhybem se zvedal prach a dunění koňských kopyt bylo stále intenzivnější, až zpoza rohu vyjel neuvěřitelnou rychlostí panský kočár, v němž seděl sám pán. Po zhlédnutí podupaných luk se pán při cestě zpět mořil myšlenkami, jak se obra nejlépe zbavit. Dorka popadla košík a utíkala před tatínkovo rozzlobením, když se dozvěděl, kam má namířeno. Při stoupání k lučinám zahlédla v dáli známou postavu, která ji nedávno tak vyděsila. Obr zaregistroval nečekaného návštěvníka a rychle se zvedl ze země, aby Dorka viděla jeho

11 mohutné tělo, které by vyděsilo snad i toho nejstatečnějšího člověka na světě. Stále neohrožená Dorka se blížila čím dál tím blíž, až se ocitla v takové vzdálenosti, kterou považovala za nejbezpečnější. S jiskřičkami v očích a něžným hlasem začala rozmlouvat s obrem. Až do západu slunce vydržela Dorka s obrem na louce a s upřímnou radostí se měla k odchodu do vesnice. Od dnešního dne, který pro Dorku hodně znamenal, popadla každé odpoledne košík do dlaní, nakasala sukně a to už pelášila na kopec, vzdálený od jeskyně necelých pár metrů. Uzavřela totiž s obrem takovou malou dohodu : On nebude udupávat pánovi lučiny a Dorka s ním na oplátku uzavře přátelství. Zželelo se jí obra, a tak souhlasila, protože si ho zamilovala. K Dorčině a obrově radosti přibývalo odvážnějších lidí, kteří toužili po setkání s obrem. Celá vesnička se shodla na tom, že obr není zlý, nýbrž přátelský a citlivý. Strach z obra klíčil v lidech jen tou strašnou pověstí, která se v jejích myslích stále rozrůstala o další přimyšlené fáze, které vedly k tomu, že se z obyčejné pověsti stalo hotové drama. Všichni byli šťastni, až na jediného člověka a tím byl kdo jiný, než náš pán. Chtěl, aby se lidí zmocnil ten strach z obra jako kdysi, a proto vymyslel lest. Chtěl, aby lidé obra nenáviděli. U lidí začala panovat nervozita, když zahlédli lehlou trávu na lučinách. Obrovi ale věřili, protože za tu dobu s ním strávenou poznali, jaký ve skutečnosti opravdu je. Lidé obrovi věří, rozeřval se pán a zlostí se celý třásl, že nemohl nastoupit do kočáru. Hromy a blesky na obra, spustil pán, jen co se otevřely dveře kočáru a jeho nohy se dotkly špinavých cest ve vesnici. Jen co se tato věta rozlehla lučinami, strhla se strašlivá bouře, která zahnala všechny lidi do svých příbytků. Jen Dorka vyběhla ze dveří vyděšena pánovo větou, protože se ve vesnici šuškalo, že pán je spolčen s ďáblem a čertu svou duši upsal. Otec se ji snažil zadržet, ale marně. Za malou chvilku doběhla před jeskyni, kde se obr skrýval před deštěm. Celá promáčená od neúprosných kapek, které ji nemilosrdně bičovaly do tváří, zavolala na obra. To byla její poslední slova. V tu chvíli zaburácel hrom a obloha potemněla. Lidé jen nečinně přihlíželi z oken domovů a se slzami v očích se odvrátili, jakmile blesk uhodil do jeskyně. Obrův srdceryvný výkřik se nesl krajinou jako ozvěna. Jeskyně navždy zmizela a s ní i Dorka. Proto se tato vesnice jmenuje Lučiště. Na památku obra Lučištníka, který zahynul neprávem, protože lučiny nepodupával on, ale sám pán, aby se mezi lidmi nesla nenávist k obru za to, že nedodržel dohodu s Dorkou

12 Sportovní př íloha Fotbal Vážení fotbaloví fanoušci, za několik málo dní nám opět začne ten známý kolotoč zápasů a opět se budeme setkávat při našich fotbalových utkáních. Loňská sezóna nasadila laťku hodně vysoko, protože se jednalo o nejúspěšnější sezónu ve spálenopoříčském fotbale, která kdy byla k vidění. Jistě, někdo by mohl namítnout, že družstvo mužů v minulosti hrálo i vyšší soutěže, ale nesmíme zapomenout, že v loňské sezóně muži vybojovali postup do 1. B třídy a naši žáci a dorostenci účinkovali v Krajské soutěži, dorostenci dokonce až v posledním kole přišli o první místo ve své skupině. Nyní máme tedy v krajských soutěžích všechny tři týmy a můžeme směle konstatovat, že si náš fotbal konečně vydobil pozici, která mu právem náleží. A pevně věříme, že i s vaší pomocí se nám bude dařit i v nové sezóně. Muži i nadále budou hrát své domácí zápasy v sobotu od 17:00 hod ( nebo dle úředního začátku ) a mládežnické týmy přivítají své soupeře vždy v neděli žáci od 9:00 hod dorostenci od 11:00 hod. Prvních 5 kol rozlosování : muži : dorost : žáci : S.P. - Kaznějov 17: S.P. - Strašice 11: S.P. - Švihov 9: Chrást - S.P. 17: FC Plzeň B - S.P. 10: Bílovice - S.P. 14: S.P. - Radnice 17: S.P. - Chlumčany 11: S.P. - Staňkov 9: Zruč - S.P. 17: Nýřany - S.P. 10: Sv. Hrádek - S.P. 10: S.P. - VS Plzeň 17: S.P. - St. Smolivec 11: S.P. - Chotěšov 9:00 více informací o našem FO najdete na našich internetových stránkách : Fotbalový oddíl TJ Sokol Spálené Poříčí děkuje všem obchodním partnerům, bez nichž bychom nemohli tento krásný sport provozovat : Hostinec U Vötterů svatby, hostiny, teplá jídla po celý den Spálené Poříčí tel: Karel Čelikovský CECOMP : obchodní činnost, finanční a ekonomické poradenství Hořehledy 69, Spálené Poříčí - tel : Herma s.r.o. Starý Plzenec velkoobchod se stavebními materiály Rašínova 228 tel: ORI s.r.o. Blovice obchodní činnost a poradenství, pekárna tel : Pavel Štucaur zemní práce, autodoprava Hořehledy 64, tel : Jaromír Roj voda, topení tel: AUTORADO-Radek Šlejska dovoz automobilů ze zahraničí, prodej nových i použitých náhradních dílů Mítov 3, Nové Mitrovice tel : KRAFT AUTO prodej, výkup, protiúčet,100% právní garance, výhodné ceny Rodáků 407, Spálené Poříčí tel: Žmiják Karel kopání, vrtání a čištění studní, zemní práce minibagrem, podvrty komunikací Hořehledy 94 tel: Alimex o.d. Nezvěstice protipožární dveře, bočnice nákl. automobilů, výroba osiv pod plombou,sady Těnovice tel: Pneuservis-autoopravna Žákavá Žákavá 131 tel: Stavmonta s.r.o. zemní práce Slovanská alej 24, Plzeň tel: Dušan Šneberg Triangl Leasing neplaťte ani korunu navíc tel: Jaroslav Jírovec-těžba a přibližování dřeva, práce s motorovou pilou Spálené Poříčí tel: Josef Novák zemní práce Nové Mitrovice 10 tel : M. Krejdl

13 Volejbal Volejbalisté vyhráli Okresní přebor mužů a postoupili do Krajského přeboru II. třídy. V soutěžích mužů budou hrát v sezóně tři mužstva. Mužstvo A bude hrát Krajský přebor I. třídy. Hraje se vždy v sobotu od října do února v tělocvičně školy. Mužstvo B bude hrát Krajský přebor II. třídy. Hraje se září a říjen vždy v sobotu od 10:00 hod. dvojzápasy na antuce u sokolovny. Mužstvo C bude hrát Okresní přebor. Hraje se září a říjen vždy v pátek od 18:00 hod. na antuce u sokolovny. V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají v tělocvičně ZŠ. Č. Vötter Triatlon Koncem léta se mohou zájemci o vytrvalostní sport zúčastnit I. roč níku podzimního triatlonu. Sejdeme se v pátek v 16:30 u sokolovny, kde proběhne prezence a kolem 17:00 by měla být zahájena plavecká část na Dolinkách. Trasy a objemy budou shodné, jako při minulém triatlonu v rámci Běhu T.Foxe 4.června Zveme k účasti nejen tradiční závodnice a závodníky, ale hlavně nové zájemce o tuto rekreační formu moderního sportu. Startuje se na vlastní nebezpečí a za plného provozu, před startem je doporučena lékařská prohlídka. (LT) P ř ijď te si otestovat svoji vů li a fyzič ku!!! Jó, to byla Berounka 2004!!! Letošní výprava Sokola Spálené Poříčí na vodu se uskutečnila července. Trasu z Dolan do Višňové u Křivoklátu, to je 61 vodních kilometrů, absolvovalo 14 našich lodí s dvou až čtyřčlennou posádkou. Užili jsme si romantiky v nádherné scenérii údolí řeky, trochu pádlování na klidných úsecích, sladký odpočinek na spojených lodích a poslechu poutavého vyprávění pohádek Ivy Jakubčíkové i večerní zpívané v tábořištích. Výlet zakončila prohlídka hradu Křivoklát. AHÓJ Berounko, zůstávají krásné zážitky! Pozvání na cyklistický výlet ********************************************** Termín výletu: , odjezd od sokolovny v 9:00 hodin Trasa výletu: Spálené Poříčí Míšov Padrtě, údolím Padrťského potoka Dobřív Spálené Poříčí Celková délka: 53 km Jedná se o celodenní výlet z velké části po zpevněných lesních cestách. Ve vojenském prostoru projedeme kolem Padrťských rybníků a údolím Padrťského potoka, ten nás bude provázet až do Dobříva, kde si prohlédneme vodní hamr, zachovalou technickou památku. Výlet bude v pohodovém tempu a za trochou sportu i poznáním zveme děti i dospěláky. Všestrannost TJ Sokol

14 Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás v tomto čísle zpravodaje stručně informovat o projektu, který se v současné době snažíme v našem městě uvést v život. Jedná se o vybudování a provoz bezdrátové počítačové sítě (dále jen sítě ) s trvalým vysokorychlostním připojením do celosvětové sítě Internet. Účelem této sítě tedy bude propojení především domácích počítačů (ale nejenom domácích), mezi sebou s možností vzájemné výměny dat, elektronické komunikace, prezentace různých informačních systémů, hraní počítačových her po síti apod. a současně možnost využívat služby, které budou do této sítě integrovány pro účely společného využití, jako je např. elektronická pošta, elektronická komunikace, neomezený přístup na již zmíněný Internet a mnoho dalšího, co dnes intenzivně se rozvíjející svět elektronické komunikace přináší. Provoz bezdrátového spojení bude uskutečňován v bezlicenčním mikrovlném pásmu 2.4 GHz. Jelikož výstavba a provoz takové sítě stojí peníze, je potřeba od lidí, kteří budou chtít tuto síť využívat, vybírat na pokrytí těchto nákladů poplatky. A protože to by bylo samo o sobě nezákonné, bylo založeno pro tento účel občanské sdružení jako neziskové volné sdružení občanů. Zdůrazňujeme neziskové, tzn. že veškeré prostředky, získané tímto sdružením, budou obratem investovány do provozu, dalšího rozvoje, či zkvalitnění této sítě. A volné znamená, že každý občan-fyzická osoba nebo firma-právnická osoba, kteří budou chtít tuto síť využívat, podílet se na jejím dalším budování a zkvalitňování, mohou požádat o přijetí do tohoto sdružení a pokud budou přijati za člena, získávají všechny výhody, ale i povinnosti z toho vyplývající. Není to nic nového, v řadě měst a obcí již taková sdružení úspěšně fungují. Ze sdružení je samozřejmě možné také kdykoliv vystoupit, pokud by se jeho činnost či cíle pro někoho staly nevyhovující. Aby byl provoz takové sítě spolehlivý a síť byla pro všechny členy pokud možno stejnou měrou dostupná a využitelná, tak se bez pevného provozního řádu a určité kázně neobejde, a proto ono sdružení a povinné členství, vázané na možnost tuto síť využívat. Jako každé občanské sdružení, má i toto svoje stanovy, jenž jsou součástí registrace dle příslušných zákonů. Stanovy jsou pro každého zájemce o vstup do sdružení k dispozici, rovněž tak všechny organizační řády sdružení, které na své první valné hromadě členové schválí. Kromě vstupu do sdružení je dalším předpokladem využívání sítě určité technické vybavení každého počítače, které si každý člen hradí ze svých prostředků. Proč tomu tak je? Protože na trhu je velký výběr vhodných prvků pro bezdrátové sítě v různých cenových relacích a záleží na finančních možnostech každého člena, jakou cestu zvolí. Sdružení pouze doporučí vhodné a certifikované typy, které se ve zkušebním provozu osvědčily a jsou bezproblémové. Pro technicky méně zdatné jedince doporučujeme se obrátit na komerční firmy, které se touto problematikou zabývají a instalaci či propojení s počítačem odborně provedou.v současné době probíhá zkušební provoz této sítě, který má především sloužit k jejímu technickému doladění a odstranění problémů a také k tomu, aby si každý zájemce mohl předběžně ověřit možnost svého připojení (konektivitu). Proto je v této fázi síť volně dostupná prakticky komukoliv, kdo disponuje potřebným technickým vybavením. Zároveň intenzivně probíhají poslední legislativní náležitosti, upravující činnost sdružení a provoz této sítě a výběr vhodného providera, zajišťujícího konektivitu do Internetu v námi požadované kvalitě. Termín zahájení činnosti sdružení a uvedení sítě do ostrého provozu bude oznámen na veřejné prezentaci, kde se případní zájemci dozví podrobnější informace a budou se moci zeptat na to, co je zajímá. Chtěli bychom případné zájemce poprosit o trpělivost, protože veškeré přípravné práce děláme ve svém volném čase a chceme, aby síť byla kvalitní. Samozřejmě vítáme každého, kdo by se chtěl aktivně zapojit do činnosti sdružení. Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům a zakládajícím členům sdružení Karlu a Honzíkovi Bláhovým, bez jejichž práce ve svém volném čase, odborných zkušeností a v neposlední řadě i investování nemalých finančních prostředků, by tato síť nevznikla. Za SPoNet, občanské sdružení Václav Perlík Kontakty :

15 INZERÁTY MAGNIO Plzeň REALITNÍ KANCELÁŘ Houškova 16, Plzeň Slovany Tel./fax , Chcete koupit, prodat či pronajmout byt nebo jinou nemovitost? Z naší aktuální nabídky vybíráme : RD Plzeň Slovany 2x 3+1, kompl. rekonstr ,-Kč RD Plzeň Slovany 4+1, kompl. rekonstr ,-Kč RD Blovice 2+1, koup., WC + obchod ,-Kč RD Heřmanova Huť 3+1, koup., WC, vl.st., kanal ,-Kč RD Vejprnice 2+1 a 3+1, poz m ,-Kč Činžovní dům Plzeň-Slovany 6 bytů, kompl.rekonstrukce ,-Kč Chata Nezvěstice 2+1,koup., WC,el.,studna ,-Kč Chata Kotouň u Nepomuka 2+kk, balkon,el.,studna ,-Kč Byt Plzeň, Tachovská ul. 3+1, 76 m2, OV., l.patro ,-Kč Byt Plzeň, Sokolovská ul. 3+1, 80m2+L, OV, zvýš.příz ,-Kč Byt Plzeň, Bory 2+1, 62 m2+3l, druž., 7.p ,-Kč Byt Plzeň, Žlutická ul. 3+1, 70 m2, druž., 6.p ,-Kč Byt Plzeň, Lábkova ul. 2+1, 68 m2, OV, 8.p., zrekonst ,-Kč Byt Plzeň, Sokolovská ul. 2+1, 58 m2, OV, 4.p ,-Kč Využijte naší profesionality a více než 12 letých zkušeností! MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY. Petra Červenková, Hořehledy 94 Objednávky volejte po 17. hodině na tel. č SKLENÁŘSTVÍ Marek TOLAR Zasklívání oken, dveří ZRCADLA Prodej a montáž izolačních dvojskel Spálené Poříčí, Tyršova ul. 9 tel NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ NA NÁMĚSTÍ - vedle školy - CUKRÁRNA + KVĚTINY OTEVŘENO DENNĚ VČETNĚ NEDĚLE. Nabízíme : 7 druhů zmrzliny, zákusky, cukrovinky, káva, čaj, grog, horká čokoláda, ledová káva. Těšíme se na Vaši návštěvu!! Potřebujete peníze a nikdo Vám nechce půjčit? Možnost dobrého výdělku. Podmínka maturita. Úvěry, hypotéky, půjčky. Volejte :

16 Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk P Ř I B Y L, Spálené Poříčí Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína různých ročníků * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje Prodejní doba: ST hod. PÁ hod. SO 8 12 hod. Prodej možný i mimo otevírací hodiny. RÁMOVÁNÍ PASPARTOVÁNÍ - obrazů, zrcadel - výšivek puzzlí druhů rámů Libor NOREK Těnovice 6 Tel. : Elektronické hlídání domů, bytů a provozoven Ještě Vás nevykradli? Nevnikla Vám do domu voda? Nehořelo u Vás? gratulujeme Vám; elektronické hlídání domů, bytů a provozoven je Váš elektronický hlídač, který zajistí, aby tomu tak bylo i nadále, nebo aby nežádoucí událost bylo možno zlikvidovat v zárodku. zabezpečení Vašeho domova nebo provozovny 24 hodin varuje před ohněm, únikem plynu, zaplavením, poškozením objektu a násilným otevřením/vloupáním zprávu o nežádoucí události můžete dostat na několik telefonů, i na mobilní siréna vzbudí pozornost okolí a přivolá pomoc zvenčí i při Vaší nepřítomnosti při vyšších nárocích na bezpečnost možnost oboustranné komunikace s Vaším elektronickým hlídačem pomocí telefonu nebo připojení k pultu ostrahy 24 hodin, instalace kamery atd. to vše nyní díky klesajícím cenám elektroniky za nejpříznivější ceny, dostupné každé domácnosti a provozovně. Můžete ušetřit také na pojištění domácnosti či provozovny. Informujte se na možnost instalace elektronického hlídání objektů nebo možnost předvedení na telefonu (odpoledne) nebo mobil František Valenta, Pavel Novák ZNALECKÉ POSUDKY, ODHADY CEN NEMOVITOSTÍ. Ing. Stanislav NESNÍDAL Starý Plzenec 1016 Tel. : PRODÁM PRO VČELAŘE - 2 úly (tzv.ležany) - přířezy na rámky 39 x 24 A dále prodám: - kolo (skládačku) - váhu (decimálku) Cena dohodou. Tel.: ARKADIA REALITY s.r.o. hledá pro svého klienta ve Spáleném Poříčí a v širším okolí starší rodinný domek se zahradou do cca Kč - prosím nabídněte tel.: , dům, byt či krásná vila, vše obstará ARKADIA ZAMĚ STNÁNÍ Přijmu pracovní sílu (dohoda o provedení práce nebo živnostenský list) na provádění kresličských a kancelářských prací pomocí AutoCAD LT, EXCEL a WORD. Vhodné i pro studenty. Částečná znalost stavebního zákona a základních elektrotechnických předpisů výhodou. Telefon

17 Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s. v našem regionu zastoupena paní Miroslavou BLÁHOVOU, Spálené Poříčí 387. Sjednáváme : životní a kapitálové pojištění, úrazové, pojištění objektů, domácností, nemovitostí, podnikatelů, havarijní, povinné ručení. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ sjednáme i těsně před odjezdem. Zároveň poskytuji služby a poradenství v oboru stavebního spoření Komerční banky MODRÁ PYRAMIDA. Tel. : Město Spálené Poříčí P R O N A J M E I H N E D za výhodných podmínek prodejnu smíšeného zboží v Těnovicích. Informace na MěÚ Spálené Poříčí. Tel. : SÁDROKARTONY PŮDNÍ VESTAVBY BYTOVÁ JÁDRA Tomáš NAUJOCK Republikánská ul Spálené Poříčí Tel. : Vinařství PUZRLA prodej mikulovského vína do přinesených nádob SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí 1x za 14 dnů v úterý od 16:00 do 16:15 hod.: 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října Víno bílé 1 litr 32,-Kč, červené 36,-Kč, šampus 60,-Kč. KREJČOVSTVÍ Náměstí 136 St. Hefertová Přijímáme zakázky a opravy oděvů. Nadále prodej látek a galanterie. ZVOŇTE! PRODÁM ŠVESTKY, BLUMY srpen září, min. množství 10 kg, po domluvě na tel. : PRODEJ POZEMKU Prodám stavební parcelu ve Štítovské ulici (naproti stavebninám). Inženýrské sítě jsou zavedeny na hranice pozemku a je tedy možné zahájit stavbu. Telefon PRODÁM RD ve Spáleném Poříčí, Jiráskova ul. čp. 196, (3+1), - zahrádka, studna, menší stodola. Nutné menší opravy uvnitř. Tel. : PRODÁME za rozumné ceny část zařízení bytu : - obývací stěnu, různé skříňky, koberec, lustr - TV, věž Hi-Fi, robot, atd. Baumruk Miloslav, Tyršova (sokolovna). Tel. : , Stěhování

18 POZVÁNÍ NA VÝLET 28. srpna 2004 Vás zve Městská knihovna ve Spáleném Poříčí na výlet!! Trasa - Zámeček Vysoká u Příbramě (památník Antonína Dvořáka), Rusalčino jezírko Rožmitál pod Třemšínem - návštěva kostela Povýšení sv. Kříže, kde působil J.J.Ryba, ukázka hry na varhany z roku 1750, na něž hrával - muzeum (největší sbírka vyřezávaných městských znaků a šlechtických erbů, ojedinělá sbírka samorostů, model chrámu sv. Víta z miliónu stébel žitné slámy a další zajímavosti) - expozice AERO muzea (vozy z roku 1935, 1939 apod.) Cena : dospělí 100,- Kč děti do 15 let 50,- Kč. Přihlásit se můžete v Městské knihovně ve Spáleném Poříčí. BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM s r p e n 70 LET JANOUŠKOVÁ Věra 81 LET HEFRT Jaroslav SCHEJBALOVÁ Helena HORNÍKOVÁ Marie 75 LET ČÍNOVCOVÁ Jarmila 84 LET SLAVÍKOVÁ Růžena ŠAŠKOVÁ Růžena 87 LET KUŠNEROVÁ Marie 80 LET JUNEK Josef 89 LET JEROUŠKOVÁ Marie 85 LET SVACHOVÁ Marie VOTŘEL Bohuslav z á ř í 70 LET SLAVÍK Josef 81 LET FERDA Josef 82 LET HODEK Alois 80 LET EBERTOVÁ Anna KRÝSLOVÁ Pavlína KAFKOVÁ Jiřina 85 LET DAVÍDKOVÁ Jarmila LIŠKOVÁ Miloslava KOTĚŠOVCOVÁ Zdeňka ŠIMAN Václav VOKROJOVÁ Marie 83 LET KARÁSEK Václav VĚŠÍNOVÁ Marie 87 LET STAŠKOVÁ Ludmila M.Sedláčková Spálenopoříčský zpravodaj - měsíčník - vydává Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih, IČO , tel. / fax , tel , Cena 5,- Kč. Zpravodaj připravuje Jana Böhmová. Povoleno MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Do dvojčísla : srpnového a záříjového vydání přispěli : Ing. Pavel Čížek, Ing. Libor Toman, Ing.Miroslav Tupý, Ing. Jindřich Jindřich, p. Václav Karásek, žáci ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, p. Miroslav Krejdl, p. Čestmír Vötter, p. Václav Ziegler, pí. Milena Věšínová, pí. Marcela Sedláčková a další. Vychází v nákladu 500 výtisků

19 Den EHD - Den otevřených dveří památek ve Spáleném Poříčí Sobota 11. září :30 hod. * Vernisáž výstavy Jiřího Čelikovského rodáka z Hořehled v zámku Neděle 12. září 2004 Den Evropského historického dědictví ve Spáleném Poříčí, historickém městě roku P r o g r a m : 8:00 hod. - Mše svatá v kostele sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí 14:00 - Slavnostní fanfáry Vlastimila Pelce na nádvoří zámku premiérové uvedení 14:20 - Slavnostní otevření výstavy : Český filmový plakát a kino ve Spáleném Poříčí 14:40 15:30 - Dětský folklorní soubor METELÁČEK ZUŠ Plzeň 15:30 - Odhalení dvou plastik váz v zámeckém parku sochaře Gustava Mayera z Mnichova 15:45-18:00 - Koncert orchestru P-Band Vlastimila Pelce z Plzně Doprovodný program : * Výstava Jiří Čelikovský obrazy, grafika, design * Výstava Filmový plakát a kino ve Spáleném Poříčí * Výstava : Výšivka, krajka, batika Český svaz žen Spálené Poříčí * Výstava : Květiny,ovoce, zelenina, zvířata - Český svaz chovatelů Spálené Poříčí - v domku chovatelů v Republikánské ulici - zahájení již v sobotu * Projekce krátkých filmů a dokumentů o Spáleném Poříčí * Výstava dravců a letové produkce Sdružení ochrany sov a dravců * Vzpomínka na 90.výročí začátku 1. svět. války * Ochutnávky, občerstvení V tento den budou zdarma otevřeny místní památky : - zámek včetně volné prohlídky Církevní střední odborné školy, židovský hřbitov, děkanství, infocentrum roubený dům na náměstí čp. 138, černá kuchyně v Penzionu Joachima Lewidta v Tyršově ulici, pivovarské sklepy v rekonstrukci. Doporučujeme procházku naučnou stezkou k vodopádům na Hvížďalce

20 - 20 -

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 15. ročník 9.-10. Září, říjen 2005 ****************************************************************************************** VÍTÁME STUDENTKY A STUDENTY všech našich spálenopoříčských

Více

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy.

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy. 4. 22. ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje

Více

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané.

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané. 1. LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné

Více

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM

ČERVEN 2014 24. ročník. Vážení občané. PODĚKOVÁNÍ DĚTEM 6. ČERVEN 2014 24. ročník Vážení občané. Prázdniny jsou za dveřmi. Na vše bude více času, a tak si dovolujeme přijít s nabídkou. Budete-li trávit část dovolené doma, zkuste se na chvíli změnit v turisty

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER číslo 12 prosinec 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU I. ADVENTNÍ PODVEČER V neděli 29. listopadu si všichni poprvé vychutnali vánoční atmosféru

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma

Mezinárodní smyčcové kurzy v Litomyšli již jako doma Zpravodaj Města Litomyšle 5. září 2011 Ročník XXI. 9 Brány památek se opět otevřou Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivitou, jejíž cílem je

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Zámecké slavnosti si získaly přízeň široké veřejnosti a tak i v sobotu 1. září 2012 se nádvoří benáteckého zámku zaplnilo návštěvníky. Odpoledne i večer byl

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení

Březejcká škola oslavila 60. výročí založení VOLTE ČÍSLO 2 Ing. Ivana Horká, lídryně kandidátky Podpořte ideály Svobodných týdeník 8. října 2014 Ročník Ročník XXIV. XXV. číslo 4535 založeno roku 1919 Cena: 13 Kč Březejcká škola oslavila 60. výročí

Více

roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová.

roku, upřesňuje za Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy Helena Pešatová. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2 Frýdlant nad Ostravicí str. 3 Baška, Kunčice p. O. str. 4 Malenovice, Pržno str. 5 Bílá, Ostravice str. 6 Kultura str. 7 Lhotka, Čeladná str. 8 Pržno

Více