************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané."

Transkript

1 S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník srpen, září 2004 ************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE Vážení občané. Ti, kdo projíždějí Spáleným Poříčím po hlavní silnici směrem na Rožmitál, si již skoro zvykli na to, že se zde pořád něco staví a je tak omezen průjezd. Ale doufám, že se vše stává již minulostí, neboť úpravy průtahu již opravdu končí. Rekonstrukce silnice a všechny související investice, to byl obrovský balík úkolů, které bylo třeba každoročně provést, abychom mohli dnes, po 12 letech říci, že se vše podařilo dokončit. Vraťme se ale krátce do historie. Hlavní stezka, cesta, později císařská silnice, vedla přes Spálené Poříčí odedávna a byla velmi významným faktorem jeho rozvoje. Cesta byla původně pouze prašná a ve Spáleném Poříčí zpevněná kamenem. Při povodni v roce 1925 byl stržen původní most přes Bradavu. V letech po povodni se podařilo vedení spálenopoříčské radnice provést několik zásadních investic. Při shánění státních prostředků pomohli i poříčští rodáci. Byla provedena regulace potoka kamennými stupni a postaven nový most. V roce 1930 či 1931 bylo provedeno dláždění celého průtahu Poříčím. Splašková kanalizace tehdy řešena nebyla, komfort splachovacích záchodů byl tehdy na venkově považován za nemístný luxus. Bylo tedy zajištěno pouze odvedení dešťových vod mělce uloženými betonovými trubkami. Voda byla svedena do potoka na několika místech přes soukromé pozemky. Silnice sloužila velmi dobře dlouhá léta, ale s nárůstem provozu, zejména těžkotonážní nákladní dopravy, se její stav začal od 60.let - 1 -

2 minulého století zhoršovat. V této době se také začala zlepšovat úroveň bydlení a do dešťových kanalizací byly postupně sváděny i splaškové vody z jednotlivých domů. Řešení kanalizace a silnice se stále odkládalo, až se situace stala téměř katastrofální. Kanalizace stále podmáčené splaškovými vodami nevydržely, postupně se propadaly, silnice se pořád více vlnila a záplatovala asfaltem. Stále docházelo k ucpávání kanalizací a několika majitelům domů vedly přes zahrady stoky. Prvním zásahem do kanalizačního systému byla výstavba nového sběrače v Jiráskově ulici a dále podél potoka za Poříčí v roce V roce 1990 získaly obce nový statut. Od té doby mají opět svůj majetek a nejsou již podřízenými organizacemi v systému národních výborů. Mohou se rozhodovat zcela samostatně, ale také přebraly plnou zodpovědnost za svůj rozvoj a správu veřejných věcí. Po roce 1990 se tak plně ukázaly problémy neřešené po celá desetiletí. Jedním z nich byl i průtah silnice a s ním související sítě, do nichž se více investovalo, naposledy 60 let před tím (elektřina, silnice, kanalizace). Obec se problematice průtahu a ostatních sítí intenzívně věnovala od roku 1990 až dodnes. Byla využita každá příležitost, jak zase kousek udělat. Vše se řešilo po částech, etapách, získávaly se nejrůznější dotace, připravovala se řada menších, ne drahých projektů, psaly se desítky prosebných dopisů na všechny strany. Nelze popisovat všechna jednání. Postupně jsme nalezli pochopení u řady institucí i jednotlivců, kteří naší obci a městu pomohly. Vezmu-li to od počátku, byly to například : * Západočeská energetika tehdejší rozvodný závod Klatovy v roce 1993 byla provedena kabelizace elektrorozvodů v centru Spáleného Poříčí. * Telecom kabelizace rozvodů telefonů (1993). * Správa silničního fondu Praha silnice náměstí a Tyršova ulice ( ). * Ministerstvo zemědělství 4 etapy výstavby vodovodu. * Ministerstvo životního prostředí 3 etapy výstavby kanalizace. * Státní fond životního prostředí plynofikace. * Státní fond dopravní infrastruktury prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic Praha a Plzeň silnice Plzeňská, rozšíření silnice v Tyršově ulici, opěrná zeď u sokolovny, opěrná zeď u Bradavy Jiráskova ulice. Na stavbách se podílelo mnoho projektantů a firem. Jen namátkou : Projekty zpracovávali pánové Ing.Nedvěd, Ing.Palek (silnice), Hrnčíř, firma SUDOP (vodovod, kanalizace), Plynárenské projekty, INPRO (plyn) aj. Jednotlivé stavby prováděly firmy Všestav, Rejcha, Šindler, BIS (kanalizace, vodovod) a především SILNICE Nepomuk (kanalizace, chodníky a vlastní silnice). Výstavba měla řadu úskalí, například : - V roce řešila obec z vlastních zdrojů úpravu povrchu silnice za mostem k Jiráskově a Republikánské ulici. - V době, kdy byla zavřena Tyršova ulice, bylo Spálené Poříčí objížděno všemi legálními i nelegálními způsoby. Při provádění náměstí byly semafory přímo před radnicí

3 V době výstavby sítí v Plzeňské ulici bylo nutné skloubit provádění kanalizace, vodovodu a plynu najednou. A v době vlastní rekonstrukce silnice a chodníků nebyla silnice uzavřena vůbec a auta projížděla postupně všemi částmi stavby opět s použitím semaforů. Během výstavby došlo také v srpnu 2002 k povodni. Velkým problémem byla i Tyršova ulice. Aby byla zachována alespoň minimální bezpečnost chodců, byla v jednom místě zúžena silnice do jednoho jízdního pruhu (v roce 1995). Městu se později podařilo vykoupit překážející dům, zbourat jej a vytvořit tak možnost pro rozšíření silnice. Rozšíření v letošním roce zadalo Ředitelství silnic a dálnic Plzeň a zároveň tak odstranilo přetrvávající problémy s odvodem dešťových vod. Úpravy chodníků již mohlo město provést definitivním způsobem v žulové dlažbě. V současné době se nové kabelové vedení elektřiny, telefonu, veřejného osvětlení, rozvody vody, plynu, kanalizace, nové chodníky a silnice, staly samozřejmostí. Konečně umožňují majitelům postupné opravy domů, zhodnocují nemovitosti v celé trase průtahu a tvoří i nový městský charakter Spáleného Poříčí. Doufejme, že vydrží ještě déle, než kostková silnice z 30.let minulého století. Ve čtvrtek 19. srpna 2004 byla provedena kolaudace úseku silnice I/19 v Tyršově ulici, po níž jsme si na všechny problémy realizace vzpomněli se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic, Policie ČR, Krajského úřadu, Městského úřadu Blovice, Krajské hygienické stanice i firmy Silnice Nepomuk. Pevně doufám, že po dokončení opěrné zdi v Jiráskově ulici se hned tak do silnice a chodníků nekopne. VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V neděli 15. srpna 2004 odpoledne navštívil Spálené Poříčí bývalý předseda vlády České republiky a současný komisař Evropské komise pro sociální záležitosti (funkce se dá přeložit asi jako ministr sociálních věcí Evropské Unie) pan PhDr.VLADIMÍR ŠPIDLA. Přijel navštívit pana Jaroslava Pelikána a při té příležitosti jsem měl možnost ukázat mu Spálené Poříčí a představovat řadu záležitostí vztahu státu a menších obcí. Pan Špidla krátce navštívil Dům s pečovatelskou službou i informační středisko a jako historik ocenil opravu domku. Před odjezdem navštívil i staveniště nových bytových domů. Diskuse s ním byla pro mne velmi cenná a jsem přesvědčen o tom, že se mu v Poříčí líbilo. Jak se psy a pejskaři? Č.P

4 Pokud si dnes zapneme televizor nebo otevřeme noviny, nedá příliš práce vyhledat zprávu o napadení člověka (nejčastěji dítěte) nebezpečným psem. Už jsou to zprávy běžné, chtělo by se říci, že jsou součástí dnešní moderní doby. S takovým konstatováním ale vystačíme jen dokud se např. při podvečerní procházce nesetkáme mezi čtyřma očima se špatně naladěným vlčákem nebo nevrlým pitbullíkem ovšemže bez páníčka... Přátelé se mě často ptají, co s tím jako místní samospráva hodláme dělat. Přece nechcete jenom čekat, než se doopravdy něco stane? Většinou je neuspokojí prohlášení o existenci obecně-závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejných prostranstvích, vyčíslení nákladů za pobyt zatoulaných psů na místním Ekocentru či v útulku na Valše. Moc by jim nepomohlo ani povolení k odstřelu nebezpečného zvířete, které nemáme právo vydat (hlavně by nevyřešilo podstatu problému), nebo prozrazení telefonního čísla na služebnu Policie ČR v Blovicích. Všechny tyto skutečnosti jsem si byl nucen několikrát během prázdnin připomenout, připustit jistou míru bezradnosti nad uvedeným stavem, a nakonec sepsat tento kostrbatý článek nebo spíše prosbu. Takže vážení majitelé pejsků větších než je třeba jezevčík. Opravdu si myslím, že jakkoli vychovaný a vycvičený pes by neměl pobíhat volně po městě nebo vesnici. Je to přece jen zvíře, podléhající různým náladám, strachům a panikám jako ostatní živí tvorové. Nelze tedy stoprocentně vyloučit jejich podrážděnou nebo afektovou reakci na některé podněty, nebo třeba i nechtěné poranění v zápalu hry. Totalitní doba nás bohužel naučila skryté asertivitě v jednání se spoluobčany a sousedy typu mně přece nebude nikdo nic vykládat. Mladá a křehká demokracie nás teprve učí, že svoboda jednání jednotlivce končí tam, kde naše chování začíná ovlivňovat, omezovat nebo obtěžovat životy druhých. Žádná vyhláška, zákon ani žádný policajt nevyřeší a nepostihne v celé šíři problematiku mezilidských vztahů. Pokud však budeme ve všech oblastech života používat zdravý selský rozum, nemůže být naše soužití ve Spáleném Poříčí a na našich vesnicích žádným problémem. Naopak - život by se měl prožívat v radosti a pohodě, a k tomu může přispět svým dílem každý z nás. (LT) * * * 90. výročí první světové války Z paměti našich současných generací se pomalu vytrácejí i události druhé světové války. A přesto jsme ještě nedávno často naslouchali vyprávěním pamětníků války první světové. Čteme-li o ní v kronice, ještě dnes nás zamrazí při pomyšlení, jak těžké to bylo, když v červenci před 90 lety přijelo na poříčskou radnici auto z Plzně, vyvěsilo mobilizační vyhlášky a za pár dnů se opět na náměstí loučili odvedení mužové se svými ženami a dětmi. A to v době žní, kdy neexistovalo důchodové zabezpečení a kdy malá prodleva v hospodaření znamenala pro většinu rodin ztrátu živobytí, ztrátu obilí, mouky, chleba. Válečné události této doby dnes známe ze vzpomínek, většinu již zemřelých pamětníků. V paměti nám zůstávají nejen jejich slova, ale i zámlky, slzy v očích i rozpaky nad tím, jestli se má vyprávět o takových věcech. Obě světové války přinesly smrt a utrpení milionům lidí. Snad zůstanou i díky - 4 -

5 vzpomínkám pamětníků varováním a stálou připomínkou toho, že vždy je třeba udělat vše pro to, aby nedošlo ke konfliktu tak rozsáhlému a ničivému, jakou byly tyto dvě události. Války bývají triumfem nenávisti. Třídní, sociální, nacionální či etnické, a každý můžeme denně udělat něco pro zmírnění mírnějších forem nenávisti ve svém okolí. A každý také můžeme v tichu vzpomenout těch obětí, jimž patří dnes již mírně omšelé a zarostlé pomníčky téměř na každé návsi. Č.P. * * Poříčské pomníky padlým Nedávno jsem psal o dvou poříčských pomnících padlým v 1. světové válce. Pomník na náměstí je velmi krásný a důstojný, ale je za ním skryt velký rozpor. Tehdejší navrhovatelé jeho symboliky měli na mysli památku padlých i oslavu svrhnutí rakouské poroby a oslavu vzniku nové republiky. Zvláštní je, že padlí vojáci a naši spoluobčané vlastně bojovali za nenáviděné Rakousko pod vedením císaře Františka Josefa. Za československou vlast bojovali legionáři, často i proti našim lidem v rakouských uniformách. Takovéto historické rozpory jsou v našich dějinách zcela běžné a někdy na výkladu z té či oné strany závisí kladné nebo záporné hodnocení událostí. S ohledem na časový odstup a hluboké znalosti historie bychom však měli podobné černobílé hodnocení zavrhnout a dějiny naší vlasti brát tak, jak se odvíjely. Každá doba měla své světlé i stinné stránky. Na našich pomnících je však mnohem zajímavější, že ten, který uvádí jména padlých a nezvěstných, obsahuje celkem 31 jmen. Naproti tomu pamětní kniha uvádí 45 jmen padlých. Kolik lidí z Poříčí však narukovalo, není nikde uvedeno. Našel jsem tento údaj v soukromých pamětech Josefa Šefla. Ten uvádí celkem 136 odvedenců ve čtyřech časově oddělených odvodech v průběhu celé války. Z posledních dvou údajů 136 odvedenců a 45 padlých vyplývá, že celkem jedna třetina mužů z Poříčí ve válce padla. Historická literatura ale uvádí ztráty pouze 12-13%. Vezmeme-li v úvahu, že pomník se jmény padlých a nezvěstných byl postaven až v roce 1924, lze předpokládat, že seznam nejlépe odpovídá skutečnosti. Soupis padlých v pamětní knize zahrnuje i padlé, kteří v Poříčí pracovali a odtud rukovali. Proto je jejich počet větší. Zvláštní je tedy údaj Šeflův o počtu odvedených. Podle teorií o 12-13% ztrát by mělo odvedenců být více než 200. Přestože není k dispozici věrohodnější číslo, je jasné, že účast našich předků ve světové válce byla veliká. Zázemí tím velice trpělo a o tom přináší Šeflovy záznamy mnohé doklady. * * * I hřbitovy mají svou historii - 5 -

6 Václav Davídek píše ve svých Letopisech, že hřbitov v našem městečku byl umístěn v historických dobách kolem kostela (viz. Těnovice, Číčov). Odkdy tomu tak bylo, je zahaleno v temnu věků. První konkrétní letopočet, a to 1704, uvádí Davídek ve spojení s obezděním hřbitova. Další konkrétní údaj je, že roku 1784 je starý hřbitov kolem kostela zrušen a nový založen severně od městečka, při staré cestě do Lipnice. Davídek dále píše, že už v letech 1771 a 1772 za velkého moru, se v těchto místech pohřbívalo. Zrušení hřbitova ve středu obce bylo v důsledku nových poznatků lékařských, které odhalovaly příčiny takovýchto morových, často se opakujících epidemií. Rozvoj lékařských znalostí přineslo osvícenské hnutí v 18. století a bylo to jedno z pozitivních opatření císaře Josefa II. Roku 1821 uvádí opět Davídek, že tento nový hřbitov byl rozšířen východním směrem. Mnoho nechybělo a tento hřbitov sloužil našemu městu po dvě století. Po zdlouhavé výstavbě byl nový hřbitov, umístěný západně od starého, otevřen roku S nárůstem počtu hrobů na novém hřbitově jich ubývalo na hřbitově starém. Někdy byly hroby zcela zrušeny, kvalitnější pomníky přeneseny s ostatky na nový. Mezi přenesené patří i symbolický pomník padlých a nezvěstných spálenopoříčských občanů v 1. svět.válce. Stalo se to Později byl také přenesen nádherný pomník rodiny Muselů a Trykarů a pomník místních kněží. Zásluhou spisovatelky Aleny Vrbové byl rovněž přenesen v roce 2003 pomník rodiny Kyjovských, z níž pocházela její matka. Augustin Kyjovský byl správcem zdejšího kapitulního panství od roku 1853 asi do roku 1888 a zemřel ve Spáleném Poříčí roku Historie našeho starého hřbitova by se v budoucnu, až budou potřebné finance, uzavřela pietní úpravou prostoru, možná s ponecháním několika cenných historických litinových křížů. Ing.M.Tupý GÓTHIEN Jméno skupiny, která 24.července koncertovala v zámeckém salonku, samo napovídá jejich repertoáru. Dvě ženy a dva muži, jejichž věk sečtený dohromady dá asi tak stovku let, předvedli pořad gotických písní. Stáří každé z nich nejméně čtyřikrát převyšoval součet věku umělců. Francouzština, španělština, angličtina, latina, ale i čeština, niněra, housle, gusle, šalmaje, flétny, citery, mandolíny a bubny, to všechno se střídalo v pestrém programu, doprovázeno vtipným průvodním slovem. Samozřejmostí bylo i stylové oblečení všech členů skupiny. Asi třicet návštěvníků koncertu se velmi dobře bavilo a vyžádalo si i přídavek. Chápu, že gotická hudba není pro každého to pravé, ale bohužel, návštěvy na většinu koncertů konaných dosud v rámci Spálenopoříčského kulturního léta, nejsou a nikdy nebyly příliš početné. Přesto, že kvalita je vždy na úrovni, asi se pořadatelé nedokáží strefit do vkusu našich spoluobčanů

7 Sečteme-li však každoročně tyto letní akce, vydá to na slušnou porci kultury, a tak by si mohl snad vybrat každý. Snaživí pořadatelé a zejména účinkující umělci by si to zasloužili. Ing.M.Tupý * * * OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM KINEM Ve dnech 27. července až 3. srpna se uskutečnil již třetí ročník letního filmového festivalu. Také letos se jednotlivá představení těšila velkému zájmu diváků, kterých i díky příznivému počasí přišlo více než Program jsme se snažili sestavit tak, aby si svůj film našel každý, od nejmenších až po dospělé. Velký zájem přespolních svědčí o tom, že kulturní akce ve Spáleném Poříčí si již získaly určitý věhlas. Aby jednotlivá představení mohlo zhlédnout co nejvíce diváků, stanovili jsme vstupné na nejnižší možné hranici, kterou nám umožnili filmoví distributoři. Díky změnám daňových zákonů a přísným podmínkám filmových distributorů, musíme za půjčení filmové kopie zaplatit 50 % z tržby, 19 % DPH, poplatky Ochrannému svazu autorskému a Intergramu. Dále pak platíme půjčovné a přepravu promítacího zařízení, mzdu obsluhy, plakáty, poštovné atd. Zajištění celé akce je náročné nejen po finanční, ale především po organizační stránce. Chtěl bych tímto poděkovat panu Škardovi za zapůjčení lešení, pánům Kynclovi a Slavíkovi a samozřejmě všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního promítání. Doufám, že se podařilo zpříjemnit návštěvníkům kina několik letních večerů. Jistě si najdou cestu na spálenopoříčský zámek i v příštích letech. J. Jindřich Znáte dobře naše severní sousedy? Nejdříve projdete Lipnicí, pak seběhnete dolů na zastávku, překročíte koleje a pak můstek přes Mešenský potok; zbývá ještě několik serpentin do kopce - a jste v Mešně. Z dálky už vás vítá věž kostela, která přímo svítí bílými cihlami. Však také kostel hrál v životě obce důležitou roli. (V mešenské kronice dokonce píše kronikář Josef Brůha, že jméno obce je odvozeno od slova mše ). Původní kostelík pocházel z roku Patronátní právo vykonával Bohuslav ze Švamberka a kostel náležel k děkanství rokycanskému. Další patroni byli Bušek z Kornatic a mimo jiné i pan Číčovec z Číčova. Od roku 1550 patřil k panství mirošovskému a v držení rytířů z Gryspeku... Ovšem po Bílé hoře to bylo všechno jinak; tzv. Mirošovské zboží zkonfiskováno a prodáno Adamu Vratislavu z Mitrovic a spojeno se spálenopoříčskou farností. Roku 1694 přešlo Mešno do majetku Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Roku 1734 prošel kostel generální opravou, dostal i novou faru a spolu s ním bylo z poříčské farnosti odloučeno nejen Mešno, ale i Kakejcov, Kornatice, Nevid, Příkosice a dokonce i část Lipnice! Kostel - 7 -

8 byl postaven původně v gotickém slohu, prošel různými přestavbami a když roku 1898 vyhořel, byl postaven v novogotickém slohu ( jej vysvětil jako chrám Nejsvětější Trojice pražský arcibiskup). Má krásný kazetový strop, vitrážová okna; vlevo od oltáře je obraz Karla IV., vpravo jedna z jeho manželek. Na prvních lavicích je znak pražské kapituly. Počátkem minulého století mělo Mešno i Spořitelní a záložní spolek, později kampeličku. Ve 30. a 40.letech byla v obci provedena kanalizace, v roce 1949 zaveden v obci telefon. První léta po válce zde měli i skauty a cvičení v DTJ. Byl zde dokonce zřízen i okrsek VB. Rok 1950 byl pro Mešno velikým svátkem - poprvé zde zastavil vlak - mirošovská lokálka! (později vybudována i čekárna ČSD. Nu a v roce 1966 zavedena pravidelná autobusová linka Rokycany - Spálené Poříčí. V létech byl vybudován v obci vodovod. Dokonce byl zřízen systém popelnic a pak i zvony na tříděný odpad. Ale pak je tady něco, co dělá velikou starost všem, nejenom mešenským : počátkem minulého století zde žilo 203 obyvatel ve 32 domech - dnes je jich, dobře počítáno, jen 85. A škola? Jako jedna z prvních na rokycanském okrese byla založena již roku 1587 (nová škola roku 1858); před sto lety ji navštěvovalo ve třech třídách 221 dětí (člověk se diví, jak se tam všichni namačkali). A dnes? Pro trvale malý počet žáků byla roku 1967 škola uzavřena! V poslední době se Mešno stává středem zájmu a mimořádné pozornosti ochránců přírody. EU rozhodla o vytvoření nové soustavy chráněných území evropského významu - NATURA Do této soustavy je nyní začleněn i Mešenský potok. Jde o úsek dlouhý asi 2,5 km mezi obcemi Vísky - Lučiště. Zde má svá přirozená staveniště rak kamenáč a jde o to vytvořit mu všetranně výhodné podmínky. Ostatně, chráněná krajinná oblast Slavkovský les uvažuje o tom, zahrnout do této lokality pro ochranu raka kamenáče i naši Bradavu! * * * Vzpomenete si ještě? Právě před 35 lety července 1969, přesně ve 2:56 hodin světového času, otiskl člověk poprvé svou stopu do prachu na povrchu Měsíce. Televizní přenos z přistání na Měsíci sledovalo více než půl miliardy diváků a pro celý svět se tato chvíle stala svědectvím síly lidské mysli. Vedoucí představitelé dvou největších světových mocností přijali úspěch mise Apollo 11 s navzájem zcela opačnými pocity. Zatímco Američané propadli euforii, že se slavný historický počin podařil právě občanům USA (Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin), zklamaní sovětští politikové museli přiznat, že se v závodě o prvenství v přistání na Měsíci nechali svým ideologickým protivníkem předběhnout. Ovšem bez patřičné rivality mezi Východem a Západem by se přistání o mnoho let zpozdilo. V tomto souboji o prvenství v dobývání kosmu zprvu vedl Sovětský svaz - družice Sputnik 1 vzlétla na oběžnou dráhu 4. října 1957 (půl roku před americkým Vanguardem 1). Sověti pak získali další prvenství, když 12. dubna 1961 obletěl Zemi v raketě Vostok 1 major Jurij Gagarin. Prezident John Fitzgerald Kennedy tehdy v Kongresu prohlásil, že do - 8 -

9 konce šedesátých let 20. století vyšlou Spojené státy člověka na Měsíc a zajistí i jeho bezpečný návrat - i když široká veřejnost i většina odborníků NASA měla značné pochybnosti. Závody v dobývání vesmíru se rozběhly naplno! Prvním přistávacím modulem, který zlehka dosedl na Měsíc, byla Luna 9, vypuštěná v SSSR 31. ledna 1966 (předtím na něm havarovala Luna 2). 3. dubna 1966 Luna 10 představovala 1. umělou družici Měsíce. Na to odpověděli Američané svým Apollo 8, ve kterém prosince 1968 podnikli první let s lidskou posádkou kolem Měsíce. A pak tedy přišel ten slavný let Apolla II! Sověti nezaváhali a odpověděli svou Lunou 16, která (bez lidské posádky) v září 1970 přivezla na Zem vzorky hornin. Téhož roku ještě Luna 17 dopravila na Měsíc Lunochod 1, dálkově řízené 2,5 metrové osmikolové vozidlo, které během své 11 měsíční činnosti poslalo na Zem tisíce snímků, provedlo řadu mechanických testů a chemických analýz... Vědecké soupeření dvou světových velmocí si však vyžádalo i krutou daň - při zkouškách s Apollem 1 uhořeli v kabině tři Američané; podobné neštěstí postihlo i Rusy. Dnes už se vážně uvažuje o vyslání prvních kosmonautů na Mars - snad do roku 2020; zatím tam už přistálo několik průzkumných modulů. Do módy teď přichází kosmická turistika - boháči nelitují dát část svých milionů na výlet do kosmu, zkusit si beztížný stav a prohlédnout Zemi ze vzdálenosti několika set kilometrů. Kosmonautika se tedy stává komerční záležitostí. Není se co divit - výzkum vesmíru není právě laciná záležitost a je tedy asi v naprostém pořádku, že si kosmonauti chtějí na sebe vydělat. * * * V. Karásek V dnešním vydání uveřejňujeme vítězné povídky o volné vstupenky na letní filmový festival, který se konal v rámci Spálenopoříčského léta ve dnech povídka Marie Muchová, 1.A Večeře na přivítanou Čáp Ferda přemýšlel, čím by potěšil paní čápovou. Věděl, že má mlsný zobák. Rozletěl se proto do polí, aby nasbíral několik žabek. Chytil však dvě myši a z rybníka přinesl pět rybiček. Cestou na komín natrhal kopretiny a na velký lopuchový list naskládal všechny dobroty. Večer přiletěla paní čápová, radostně zaklapala zobákem a pustili se spolu do jídla. Inu, i u čápů prochází láska žaludkem. Jak vznikla ves Lipnice a její jméno - 9 -

10 2.povídka Hana Jakubčíková, 4.B Před dávnými časy měl jeden bohatý zeman sen, že na něho bude číhat neštěstí za každým rohem. Protože byl chytrý, rozhodl se, že vystaví pro sebe vesnici tak, aby domy v ní tvořily kruh. Aby ho neštěstí nemohlo najít, protože ve vsi nebude žádný roh. Uprostřed budoucí vesnice zatloukl kůl, připevnil k němu provaz a ten přivázal ke koni s pluhem. Pak vyoral jednu velikou kulatou brázdu, do které nasázel lípy, aby zedníci měli přesný tvar vesnice. Do díry po kolíku dal džbán zlaťáků na památku. Mnozí zlato hledali, kopali, ale nenašli. Proto je uprostřed Lipnice rybník. Je to díra po hledání pokladu. Jak vznikl název Lipnice? Spojením slov LÍPa a vesnice. 3. povídka Eva Nesnídalová, 8.A Pověst o Lučišti Východ slunce znamenal pro obyvatele vesnice další den plný práce a dřiny, jenž museli podstupovat pro svého pána. Pole i louky, které vlastnil, zaujímaly nepředstavitelné území celého panství. Míle daleko se ozývalo rachtání pluhů, nasvědčující pilné práci dělníků, jejichž dobytku se točila kopyta do vyschlé hlíny polí. Zavrzaly dveře a z malého domku vyběhla Dorka s košíkem v ruce a úsměvem na tváři. S mírným větrem v zádech doběhla na nedalekou louku za vesnicí, která patřila také pánovi. Zdáli pozorovala pracující dělníky, na jejichž obličejích nemohla přehlédnout známky unavení a vyčerpání. K večeru se dívka vracela ke vsi s plným košíkem bylinek pro svého nemocného tatínka. Maminka jí utekla, když jí bylo deset let a od té doby se musela starat o svého malého brášku sama. Po západu slunce bychom se marně rozhlíželi po dělnících, kteří zanechali své pluhy na polích. Jakmile vstoupil poslední dělník pod střechu svého domu, vesnice utichla a nebeský klid, jenž se ujal vlády, byl nejlepší lék na zbolavělá těla dělníků. S ranním rozbřeskem se vesnice probudila do zmatku a chaosu dělníků, chystající se do polí. Při cestě do lučin se Dorčina mysl přenesla do včerejšího dne, kdy navštívila bábu kořenářku. Ta jí vyprávěla o obru LUČIŠTNÍKOVI, který zde pobýval v jeskyni hned vedle lučin. Také se od ní dozvěděla, jak obr přišel ke svému jménu. Prý podle luk vedle jeskyně, protože se tam často toulal a trávil volný čas, kterého měl více než dost. Se západem slunce se obrátil k jeskyni a až odpolední slunce jej dokázalo vyhnat ven. Dorka došla na lučiny před jeskyní, kam se ještě nikdo nikdy neodvážil. Její křik, který se začal rozléhat lučinami, přiměl oráče se otočit směrem, kterým křik přicházel. Zorničky očí se jim rozšířily hrůzou, když spatřili obra Lučištníka a vyděšenou Dorku, běžící k vesnici. Zatímco se vesnice obávala nejhoršího, obr se usadil před jeskyní na louce a zmatkujících lidí si ani nevšiml. Západ slunce Dorku přiměl, že pověst skutečně nelže, protože se obr zvedl a spěchal ke své jeskyni. Podupaných luk od obra stále více přibývalo a to způsobilo nečekanou návštěvu. Za záhybem se zvedal prach a dunění koňských kopyt bylo stále intenzivnější, až zpoza rohu vyjel neuvěřitelnou rychlostí panský kočár, v němž seděl sám pán. Po zhlédnutí podupaných luk se pán při cestě zpět mořil myšlenkami, jak se obra nejlépe zbavit. Dorka popadla košík a utíkala před tatínkovo rozzlobením, když se dozvěděl, kam má namířeno. Při stoupání k lučinám zahlédla v dáli známou postavu, která ji nedávno tak vyděsila. Obr zaregistroval nečekaného návštěvníka a rychle se zvedl ze země, aby Dorka viděla jeho

11 mohutné tělo, které by vyděsilo snad i toho nejstatečnějšího člověka na světě. Stále neohrožená Dorka se blížila čím dál tím blíž, až se ocitla v takové vzdálenosti, kterou považovala za nejbezpečnější. S jiskřičkami v očích a něžným hlasem začala rozmlouvat s obrem. Až do západu slunce vydržela Dorka s obrem na louce a s upřímnou radostí se měla k odchodu do vesnice. Od dnešního dne, který pro Dorku hodně znamenal, popadla každé odpoledne košík do dlaní, nakasala sukně a to už pelášila na kopec, vzdálený od jeskyně necelých pár metrů. Uzavřela totiž s obrem takovou malou dohodu : On nebude udupávat pánovi lučiny a Dorka s ním na oplátku uzavře přátelství. Zželelo se jí obra, a tak souhlasila, protože si ho zamilovala. K Dorčině a obrově radosti přibývalo odvážnějších lidí, kteří toužili po setkání s obrem. Celá vesnička se shodla na tom, že obr není zlý, nýbrž přátelský a citlivý. Strach z obra klíčil v lidech jen tou strašnou pověstí, která se v jejích myslích stále rozrůstala o další přimyšlené fáze, které vedly k tomu, že se z obyčejné pověsti stalo hotové drama. Všichni byli šťastni, až na jediného člověka a tím byl kdo jiný, než náš pán. Chtěl, aby se lidí zmocnil ten strach z obra jako kdysi, a proto vymyslel lest. Chtěl, aby lidé obra nenáviděli. U lidí začala panovat nervozita, když zahlédli lehlou trávu na lučinách. Obrovi ale věřili, protože za tu dobu s ním strávenou poznali, jaký ve skutečnosti opravdu je. Lidé obrovi věří, rozeřval se pán a zlostí se celý třásl, že nemohl nastoupit do kočáru. Hromy a blesky na obra, spustil pán, jen co se otevřely dveře kočáru a jeho nohy se dotkly špinavých cest ve vesnici. Jen co se tato věta rozlehla lučinami, strhla se strašlivá bouře, která zahnala všechny lidi do svých příbytků. Jen Dorka vyběhla ze dveří vyděšena pánovo větou, protože se ve vesnici šuškalo, že pán je spolčen s ďáblem a čertu svou duši upsal. Otec se ji snažil zadržet, ale marně. Za malou chvilku doběhla před jeskyni, kde se obr skrýval před deštěm. Celá promáčená od neúprosných kapek, které ji nemilosrdně bičovaly do tváří, zavolala na obra. To byla její poslední slova. V tu chvíli zaburácel hrom a obloha potemněla. Lidé jen nečinně přihlíželi z oken domovů a se slzami v očích se odvrátili, jakmile blesk uhodil do jeskyně. Obrův srdceryvný výkřik se nesl krajinou jako ozvěna. Jeskyně navždy zmizela a s ní i Dorka. Proto se tato vesnice jmenuje Lučiště. Na památku obra Lučištníka, který zahynul neprávem, protože lučiny nepodupával on, ale sám pán, aby se mezi lidmi nesla nenávist k obru za to, že nedodržel dohodu s Dorkou

12 Sportovní př íloha Fotbal Vážení fotbaloví fanoušci, za několik málo dní nám opět začne ten známý kolotoč zápasů a opět se budeme setkávat při našich fotbalových utkáních. Loňská sezóna nasadila laťku hodně vysoko, protože se jednalo o nejúspěšnější sezónu ve spálenopoříčském fotbale, která kdy byla k vidění. Jistě, někdo by mohl namítnout, že družstvo mužů v minulosti hrálo i vyšší soutěže, ale nesmíme zapomenout, že v loňské sezóně muži vybojovali postup do 1. B třídy a naši žáci a dorostenci účinkovali v Krajské soutěži, dorostenci dokonce až v posledním kole přišli o první místo ve své skupině. Nyní máme tedy v krajských soutěžích všechny tři týmy a můžeme směle konstatovat, že si náš fotbal konečně vydobil pozici, která mu právem náleží. A pevně věříme, že i s vaší pomocí se nám bude dařit i v nové sezóně. Muži i nadále budou hrát své domácí zápasy v sobotu od 17:00 hod ( nebo dle úředního začátku ) a mládežnické týmy přivítají své soupeře vždy v neděli žáci od 9:00 hod dorostenci od 11:00 hod. Prvních 5 kol rozlosování : muži : dorost : žáci : S.P. - Kaznějov 17: S.P. - Strašice 11: S.P. - Švihov 9: Chrást - S.P. 17: FC Plzeň B - S.P. 10: Bílovice - S.P. 14: S.P. - Radnice 17: S.P. - Chlumčany 11: S.P. - Staňkov 9: Zruč - S.P. 17: Nýřany - S.P. 10: Sv. Hrádek - S.P. 10: S.P. - VS Plzeň 17: S.P. - St. Smolivec 11: S.P. - Chotěšov 9:00 více informací o našem FO najdete na našich internetových stránkách : Fotbalový oddíl TJ Sokol Spálené Poříčí děkuje všem obchodním partnerům, bez nichž bychom nemohli tento krásný sport provozovat : Hostinec U Vötterů svatby, hostiny, teplá jídla po celý den Spálené Poříčí tel: Karel Čelikovský CECOMP : obchodní činnost, finanční a ekonomické poradenství Hořehledy 69, Spálené Poříčí - tel : Herma s.r.o. Starý Plzenec velkoobchod se stavebními materiály Rašínova 228 tel: ORI s.r.o. Blovice obchodní činnost a poradenství, pekárna tel : Pavel Štucaur zemní práce, autodoprava Hořehledy 64, tel : Jaromír Roj voda, topení tel: AUTORADO-Radek Šlejska dovoz automobilů ze zahraničí, prodej nových i použitých náhradních dílů Mítov 3, Nové Mitrovice tel : KRAFT AUTO prodej, výkup, protiúčet,100% právní garance, výhodné ceny Rodáků 407, Spálené Poříčí tel: Žmiják Karel kopání, vrtání a čištění studní, zemní práce minibagrem, podvrty komunikací Hořehledy 94 tel: Alimex o.d. Nezvěstice protipožární dveře, bočnice nákl. automobilů, výroba osiv pod plombou,sady Těnovice tel: Pneuservis-autoopravna Žákavá Žákavá 131 tel: Stavmonta s.r.o. zemní práce Slovanská alej 24, Plzeň tel: Dušan Šneberg Triangl Leasing neplaťte ani korunu navíc tel: Jaroslav Jírovec-těžba a přibližování dřeva, práce s motorovou pilou Spálené Poříčí tel: Josef Novák zemní práce Nové Mitrovice 10 tel : M. Krejdl

13 Volejbal Volejbalisté vyhráli Okresní přebor mužů a postoupili do Krajského přeboru II. třídy. V soutěžích mužů budou hrát v sezóně tři mužstva. Mužstvo A bude hrát Krajský přebor I. třídy. Hraje se vždy v sobotu od října do února v tělocvičně školy. Mužstvo B bude hrát Krajský přebor II. třídy. Hraje se září a říjen vždy v sobotu od 10:00 hod. dvojzápasy na antuce u sokolovny. Mužstvo C bude hrát Okresní přebor. Hraje se září a říjen vždy v pátek od 18:00 hod. na antuce u sokolovny. V případě nepříznivého počasí se zápasy odehrají v tělocvičně ZŠ. Č. Vötter Triatlon Koncem léta se mohou zájemci o vytrvalostní sport zúčastnit I. roč níku podzimního triatlonu. Sejdeme se v pátek v 16:30 u sokolovny, kde proběhne prezence a kolem 17:00 by měla být zahájena plavecká část na Dolinkách. Trasy a objemy budou shodné, jako při minulém triatlonu v rámci Běhu T.Foxe 4.června Zveme k účasti nejen tradiční závodnice a závodníky, ale hlavně nové zájemce o tuto rekreační formu moderního sportu. Startuje se na vlastní nebezpečí a za plného provozu, před startem je doporučena lékařská prohlídka. (LT) P ř ijď te si otestovat svoji vů li a fyzič ku!!! Jó, to byla Berounka 2004!!! Letošní výprava Sokola Spálené Poříčí na vodu se uskutečnila července. Trasu z Dolan do Višňové u Křivoklátu, to je 61 vodních kilometrů, absolvovalo 14 našich lodí s dvou až čtyřčlennou posádkou. Užili jsme si romantiky v nádherné scenérii údolí řeky, trochu pádlování na klidných úsecích, sladký odpočinek na spojených lodích a poslechu poutavého vyprávění pohádek Ivy Jakubčíkové i večerní zpívané v tábořištích. Výlet zakončila prohlídka hradu Křivoklát. AHÓJ Berounko, zůstávají krásné zážitky! Pozvání na cyklistický výlet ********************************************** Termín výletu: , odjezd od sokolovny v 9:00 hodin Trasa výletu: Spálené Poříčí Míšov Padrtě, údolím Padrťského potoka Dobřív Spálené Poříčí Celková délka: 53 km Jedná se o celodenní výlet z velké části po zpevněných lesních cestách. Ve vojenském prostoru projedeme kolem Padrťských rybníků a údolím Padrťského potoka, ten nás bude provázet až do Dobříva, kde si prohlédneme vodní hamr, zachovalou technickou památku. Výlet bude v pohodovém tempu a za trochou sportu i poznáním zveme děti i dospěláky. Všestrannost TJ Sokol

14 Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás v tomto čísle zpravodaje stručně informovat o projektu, který se v současné době snažíme v našem městě uvést v život. Jedná se o vybudování a provoz bezdrátové počítačové sítě (dále jen sítě ) s trvalým vysokorychlostním připojením do celosvětové sítě Internet. Účelem této sítě tedy bude propojení především domácích počítačů (ale nejenom domácích), mezi sebou s možností vzájemné výměny dat, elektronické komunikace, prezentace různých informačních systémů, hraní počítačových her po síti apod. a současně možnost využívat služby, které budou do této sítě integrovány pro účely společného využití, jako je např. elektronická pošta, elektronická komunikace, neomezený přístup na již zmíněný Internet a mnoho dalšího, co dnes intenzivně se rozvíjející svět elektronické komunikace přináší. Provoz bezdrátového spojení bude uskutečňován v bezlicenčním mikrovlném pásmu 2.4 GHz. Jelikož výstavba a provoz takové sítě stojí peníze, je potřeba od lidí, kteří budou chtít tuto síť využívat, vybírat na pokrytí těchto nákladů poplatky. A protože to by bylo samo o sobě nezákonné, bylo založeno pro tento účel občanské sdružení jako neziskové volné sdružení občanů. Zdůrazňujeme neziskové, tzn. že veškeré prostředky, získané tímto sdružením, budou obratem investovány do provozu, dalšího rozvoje, či zkvalitnění této sítě. A volné znamená, že každý občan-fyzická osoba nebo firma-právnická osoba, kteří budou chtít tuto síť využívat, podílet se na jejím dalším budování a zkvalitňování, mohou požádat o přijetí do tohoto sdružení a pokud budou přijati za člena, získávají všechny výhody, ale i povinnosti z toho vyplývající. Není to nic nového, v řadě měst a obcí již taková sdružení úspěšně fungují. Ze sdružení je samozřejmě možné také kdykoliv vystoupit, pokud by se jeho činnost či cíle pro někoho staly nevyhovující. Aby byl provoz takové sítě spolehlivý a síť byla pro všechny členy pokud možno stejnou měrou dostupná a využitelná, tak se bez pevného provozního řádu a určité kázně neobejde, a proto ono sdružení a povinné členství, vázané na možnost tuto síť využívat. Jako každé občanské sdružení, má i toto svoje stanovy, jenž jsou součástí registrace dle příslušných zákonů. Stanovy jsou pro každého zájemce o vstup do sdružení k dispozici, rovněž tak všechny organizační řády sdružení, které na své první valné hromadě členové schválí. Kromě vstupu do sdružení je dalším předpokladem využívání sítě určité technické vybavení každého počítače, které si každý člen hradí ze svých prostředků. Proč tomu tak je? Protože na trhu je velký výběr vhodných prvků pro bezdrátové sítě v různých cenových relacích a záleží na finančních možnostech každého člena, jakou cestu zvolí. Sdružení pouze doporučí vhodné a certifikované typy, které se ve zkušebním provozu osvědčily a jsou bezproblémové. Pro technicky méně zdatné jedince doporučujeme se obrátit na komerční firmy, které se touto problematikou zabývají a instalaci či propojení s počítačem odborně provedou.v současné době probíhá zkušební provoz této sítě, který má především sloužit k jejímu technickému doladění a odstranění problémů a také k tomu, aby si každý zájemce mohl předběžně ověřit možnost svého připojení (konektivitu). Proto je v této fázi síť volně dostupná prakticky komukoliv, kdo disponuje potřebným technickým vybavením. Zároveň intenzivně probíhají poslední legislativní náležitosti, upravující činnost sdružení a provoz této sítě a výběr vhodného providera, zajišťujícího konektivitu do Internetu v námi požadované kvalitě. Termín zahájení činnosti sdružení a uvedení sítě do ostrého provozu bude oznámen na veřejné prezentaci, kde se případní zájemci dozví podrobnější informace a budou se moci zeptat na to, co je zajímá. Chtěli bychom případné zájemce poprosit o trpělivost, protože veškeré přípravné práce děláme ve svém volném čase a chceme, aby síť byla kvalitní. Samozřejmě vítáme každého, kdo by se chtěl aktivně zapojit do činnosti sdružení. Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům a zakládajícím členům sdružení Karlu a Honzíkovi Bláhovým, bez jejichž práce ve svém volném čase, odborných zkušeností a v neposlední řadě i investování nemalých finančních prostředků, by tato síť nevznikla. Za SPoNet, občanské sdružení Václav Perlík Kontakty :

15 INZERÁTY MAGNIO Plzeň REALITNÍ KANCELÁŘ Houškova 16, Plzeň Slovany Tel./fax , Chcete koupit, prodat či pronajmout byt nebo jinou nemovitost? Z naší aktuální nabídky vybíráme : RD Plzeň Slovany 2x 3+1, kompl. rekonstr ,-Kč RD Plzeň Slovany 4+1, kompl. rekonstr ,-Kč RD Blovice 2+1, koup., WC + obchod ,-Kč RD Heřmanova Huť 3+1, koup., WC, vl.st., kanal ,-Kč RD Vejprnice 2+1 a 3+1, poz m ,-Kč Činžovní dům Plzeň-Slovany 6 bytů, kompl.rekonstrukce ,-Kč Chata Nezvěstice 2+1,koup., WC,el.,studna ,-Kč Chata Kotouň u Nepomuka 2+kk, balkon,el.,studna ,-Kč Byt Plzeň, Tachovská ul. 3+1, 76 m2, OV., l.patro ,-Kč Byt Plzeň, Sokolovská ul. 3+1, 80m2+L, OV, zvýš.příz ,-Kč Byt Plzeň, Bory 2+1, 62 m2+3l, druž., 7.p ,-Kč Byt Plzeň, Žlutická ul. 3+1, 70 m2, druž., 6.p ,-Kč Byt Plzeň, Lábkova ul. 2+1, 68 m2, OV, 8.p., zrekonst ,-Kč Byt Plzeň, Sokolovská ul. 2+1, 58 m2, OV, 4.p ,-Kč Využijte naší profesionality a více než 12 letých zkušeností! MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ SLUŽBY. Petra Červenková, Hořehledy 94 Objednávky volejte po 17. hodině na tel. č SKLENÁŘSTVÍ Marek TOLAR Zasklívání oken, dveří ZRCADLA Prodej a montáž izolačních dvojskel Spálené Poříčí, Tyršova ul. 9 tel NOVĚ OTEVŘENÁ CUKRÁRNA VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ NA NÁMĚSTÍ - vedle školy - CUKRÁRNA + KVĚTINY OTEVŘENO DENNĚ VČETNĚ NEDĚLE. Nabízíme : 7 druhů zmrzliny, zákusky, cukrovinky, káva, čaj, grog, horká čokoláda, ledová káva. Těšíme se na Vaši návštěvu!! Potřebujete peníze a nikdo Vám nechce půjčit? Možnost dobrého výdělku. Podmínka maturita. Úvěry, hypotéky, půjčky. Volejte :

16 Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk P Ř I B Y L, Spálené Poříčí Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína různých ročníků * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje Prodejní doba: ST hod. PÁ hod. SO 8 12 hod. Prodej možný i mimo otevírací hodiny. RÁMOVÁNÍ PASPARTOVÁNÍ - obrazů, zrcadel - výšivek puzzlí druhů rámů Libor NOREK Těnovice 6 Tel. : Elektronické hlídání domů, bytů a provozoven Ještě Vás nevykradli? Nevnikla Vám do domu voda? Nehořelo u Vás? gratulujeme Vám; elektronické hlídání domů, bytů a provozoven je Váš elektronický hlídač, který zajistí, aby tomu tak bylo i nadále, nebo aby nežádoucí událost bylo možno zlikvidovat v zárodku. zabezpečení Vašeho domova nebo provozovny 24 hodin varuje před ohněm, únikem plynu, zaplavením, poškozením objektu a násilným otevřením/vloupáním zprávu o nežádoucí události můžete dostat na několik telefonů, i na mobilní siréna vzbudí pozornost okolí a přivolá pomoc zvenčí i při Vaší nepřítomnosti při vyšších nárocích na bezpečnost možnost oboustranné komunikace s Vaším elektronickým hlídačem pomocí telefonu nebo připojení k pultu ostrahy 24 hodin, instalace kamery atd. to vše nyní díky klesajícím cenám elektroniky za nejpříznivější ceny, dostupné každé domácnosti a provozovně. Můžete ušetřit také na pojištění domácnosti či provozovny. Informujte se na možnost instalace elektronického hlídání objektů nebo možnost předvedení na telefonu (odpoledne) nebo mobil František Valenta, Pavel Novák ZNALECKÉ POSUDKY, ODHADY CEN NEMOVITOSTÍ. Ing. Stanislav NESNÍDAL Starý Plzenec 1016 Tel. : PRODÁM PRO VČELAŘE - 2 úly (tzv.ležany) - přířezy na rámky 39 x 24 A dále prodám: - kolo (skládačku) - váhu (decimálku) Cena dohodou. Tel.: ARKADIA REALITY s.r.o. hledá pro svého klienta ve Spáleném Poříčí a v širším okolí starší rodinný domek se zahradou do cca Kč - prosím nabídněte tel.: , dům, byt či krásná vila, vše obstará ARKADIA ZAMĚ STNÁNÍ Přijmu pracovní sílu (dohoda o provedení práce nebo živnostenský list) na provádění kresličských a kancelářských prací pomocí AutoCAD LT, EXCEL a WORD. Vhodné i pro studenty. Částečná znalost stavebního zákona a základních elektrotechnických předpisů výhodou. Telefon

17 Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření z d a r m a. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : fax : Arbesova 1002, ROKYCANY GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s. v našem regionu zastoupena paní Miroslavou BLÁHOVOU, Spálené Poříčí 387. Sjednáváme : životní a kapitálové pojištění, úrazové, pojištění objektů, domácností, nemovitostí, podnikatelů, havarijní, povinné ručení. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ sjednáme i těsně před odjezdem. Zároveň poskytuji služby a poradenství v oboru stavebního spoření Komerční banky MODRÁ PYRAMIDA. Tel. : Město Spálené Poříčí P R O N A J M E I H N E D za výhodných podmínek prodejnu smíšeného zboží v Těnovicích. Informace na MěÚ Spálené Poříčí. Tel. : SÁDROKARTONY PŮDNÍ VESTAVBY BYTOVÁ JÁDRA Tomáš NAUJOCK Republikánská ul Spálené Poříčí Tel. : Vinařství PUZRLA prodej mikulovského vína do přinesených nádob SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí 1x za 14 dnů v úterý od 16:00 do 16:15 hod.: 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října Víno bílé 1 litr 32,-Kč, červené 36,-Kč, šampus 60,-Kč. KREJČOVSTVÍ Náměstí 136 St. Hefertová Přijímáme zakázky a opravy oděvů. Nadále prodej látek a galanterie. ZVOŇTE! PRODÁM ŠVESTKY, BLUMY srpen září, min. množství 10 kg, po domluvě na tel. : PRODEJ POZEMKU Prodám stavební parcelu ve Štítovské ulici (naproti stavebninám). Inženýrské sítě jsou zavedeny na hranice pozemku a je tedy možné zahájit stavbu. Telefon PRODÁM RD ve Spáleném Poříčí, Jiráskova ul. čp. 196, (3+1), - zahrádka, studna, menší stodola. Nutné menší opravy uvnitř. Tel. : PRODÁME za rozumné ceny část zařízení bytu : - obývací stěnu, různé skříňky, koberec, lustr - TV, věž Hi-Fi, robot, atd. Baumruk Miloslav, Tyršova (sokolovna). Tel. : , Stěhování

18 POZVÁNÍ NA VÝLET 28. srpna 2004 Vás zve Městská knihovna ve Spáleném Poříčí na výlet!! Trasa - Zámeček Vysoká u Příbramě (památník Antonína Dvořáka), Rusalčino jezírko Rožmitál pod Třemšínem - návštěva kostela Povýšení sv. Kříže, kde působil J.J.Ryba, ukázka hry na varhany z roku 1750, na něž hrával - muzeum (největší sbírka vyřezávaných městských znaků a šlechtických erbů, ojedinělá sbírka samorostů, model chrámu sv. Víta z miliónu stébel žitné slámy a další zajímavosti) - expozice AERO muzea (vozy z roku 1935, 1939 apod.) Cena : dospělí 100,- Kč děti do 15 let 50,- Kč. Přihlásit se můžete v Městské knihovně ve Spáleném Poříčí. BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM s r p e n 70 LET JANOUŠKOVÁ Věra 81 LET HEFRT Jaroslav SCHEJBALOVÁ Helena HORNÍKOVÁ Marie 75 LET ČÍNOVCOVÁ Jarmila 84 LET SLAVÍKOVÁ Růžena ŠAŠKOVÁ Růžena 87 LET KUŠNEROVÁ Marie 80 LET JUNEK Josef 89 LET JEROUŠKOVÁ Marie 85 LET SVACHOVÁ Marie VOTŘEL Bohuslav z á ř í 70 LET SLAVÍK Josef 81 LET FERDA Josef 82 LET HODEK Alois 80 LET EBERTOVÁ Anna KRÝSLOVÁ Pavlína KAFKOVÁ Jiřina 85 LET DAVÍDKOVÁ Jarmila LIŠKOVÁ Miloslava KOTĚŠOVCOVÁ Zdeňka ŠIMAN Václav VOKROJOVÁ Marie 83 LET KARÁSEK Václav VĚŠÍNOVÁ Marie 87 LET STAŠKOVÁ Ludmila M.Sedláčková Spálenopoříčský zpravodaj - měsíčník - vydává Město Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 132, Spálené Poříčí, okr. Plzeň-jih, IČO , tel. / fax , tel , Cena 5,- Kč. Zpravodaj připravuje Jana Böhmová. Povoleno MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci. Do dvojčísla : srpnového a záříjového vydání přispěli : Ing. Pavel Čížek, Ing. Libor Toman, Ing.Miroslav Tupý, Ing. Jindřich Jindřich, p. Václav Karásek, žáci ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, p. Miroslav Krejdl, p. Čestmír Vötter, p. Václav Ziegler, pí. Milena Věšínová, pí. Marcela Sedláčková a další. Vychází v nákladu 500 výtisků

19 Den EHD - Den otevřených dveří památek ve Spáleném Poříčí Sobota 11. září :30 hod. * Vernisáž výstavy Jiřího Čelikovského rodáka z Hořehled v zámku Neděle 12. září 2004 Den Evropského historického dědictví ve Spáleném Poříčí, historickém městě roku P r o g r a m : 8:00 hod. - Mše svatá v kostele sv. Mikuláše ve Spáleném Poříčí 14:00 - Slavnostní fanfáry Vlastimila Pelce na nádvoří zámku premiérové uvedení 14:20 - Slavnostní otevření výstavy : Český filmový plakát a kino ve Spáleném Poříčí 14:40 15:30 - Dětský folklorní soubor METELÁČEK ZUŠ Plzeň 15:30 - Odhalení dvou plastik váz v zámeckém parku sochaře Gustava Mayera z Mnichova 15:45-18:00 - Koncert orchestru P-Band Vlastimila Pelce z Plzně Doprovodný program : * Výstava Jiří Čelikovský obrazy, grafika, design * Výstava Filmový plakát a kino ve Spáleném Poříčí * Výstava : Výšivka, krajka, batika Český svaz žen Spálené Poříčí * Výstava : Květiny,ovoce, zelenina, zvířata - Český svaz chovatelů Spálené Poříčí - v domku chovatelů v Republikánské ulici - zahájení již v sobotu * Projekce krátkých filmů a dokumentů o Spáleném Poříčí * Výstava dravců a letové produkce Sdružení ochrany sov a dravců * Vzpomínka na 90.výročí začátku 1. svět. války * Ochutnávky, občerstvení V tento den budou zdarma otevřeny místní památky : - zámek včetně volné prohlídky Církevní střední odborné školy, židovský hřbitov, děkanství, infocentrum roubený dům na náměstí čp. 138, černá kuchyně v Penzionu Joachima Lewidta v Tyršově ulici, pivovarské sklepy v rekonstrukci. Doporučujeme procházku naučnou stezkou k vodopádům na Hvížďalce

20 - 20 -

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Historie v kostce. Z historie obce Trstěnice

Historie v kostce. Z historie obce Trstěnice Historie v kostce Z historie obce Trstěnice Obec Trstěnice leží vzdušnou čarou 4 km jihozápadně od Mariánských Lázní, v nadmořské výšce 550, na hlavní silnici E 21 spojující města Cheb a Plzeň. První písemná

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 10. srpna 2001 ã.8/2001 Rozšíření plynofikace obce O plynofikaci obce se začalo uvažovat již v roce 1987, kdy bylo tehdejším MNV Morávka

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

PUTOVÁNÍ S POSELSTVEM Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA JIHOČESKÝ KRAJ a KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STŘEDOČESKÁ OBLAST, OBLAST JIŽNÍ ČECHY OBLAST PLZEŇSKÉHO KRAJE, KARLOVARSKÝ KRAJ ve spolupráci s jednotlivými odbory KČT pod záštitou EVROPSKÉ ASOCIACE TURISTICKÝCH

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Pasivní dům kvalitní bydlení za rozumnou cenu

Pasivní dům kvalitní bydlení za rozumnou cenu Mezinárodní den pasivních domů - přednášky - prohlídky domů - ukázky řešení - poradenství Informační centrum ENVIC Plzeň pro Vás připravilo na neděli 13. listopadu sérii přednášek: Pasivní dům kvalitní

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 6-2/2016 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 327 o výměře 429 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jince, č.p. 142, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3219/338/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3219/338/2012 Okres:Rakovník Obec :Lišany ZNALECKÝ POSUDEK č.3219/338/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.139 v ulici Na Vápenici s příslušenstvím a pozemky v k.ú.lišany u Rakovníka a obci

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY Náš Zlukov Číslo 5/2011 ročník I Zdarma Vážení spoluobčané, pomalu opadaly zbytky podzimního listí a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše se obléklo do tonů šedé

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informační list městyse Pavlíkov 2/2015. Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list městyse Pavlíkov 2/2015 Slavnostní otevření rozhledny na Senecké hoře Informace z jednání zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Zastupitelstvo zasedalo 25. 3. 2015, 29. 4.

Více

5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč? vpravo

5 Na jaké straně mostu u horního konce Krásna (po proudu) je žlutá vertikální tyč? vpravo 1 Jaké je číslo popisné místní mateřské školy? 6 Ve kterém okně MŠ se nachází pastelky? První zprava od vchodu, v přízemí. 3 Kolik věžiček má hrad poblíž domu č. p. 33? 6 Jaká firma vyváží tříděný odpad

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více