Naše zkušenosti dokládáme v případových studiích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naše zkušenosti dokládáme v případových studiích."

Transkript

1 Hovoříme výsledky.

2 Jsme tým profesionálů v oblasti public relations a online komunikace s aktivním přístupem k požadavkům našich klientů. Od roku 2000 jsme si prošli stovkami projektů v oblastech farmacie, zdravotnictví, IT technologií, finančnictví, FMCG, obchodních řetězců a vybavení domácností. Naše zkušenosti dokládáme v případových studiích.

3 Hledáte cesty, jak zviditelnit firmu, produkty či služby? Media relations Pomůžeme vám oslovit zákazníky prostřednictvím všech dostupných médií. Příprava komunikačních strategií a návrhů kampaní Dlouhodobé řízení externí komunikace Realizace produktových či edukačních kampaní Realizace tiskových konferencí, tiskových briefingů, neformálních setkání s médii apod. Distribuce tiskových zpráv, tiskových informací či tiskových materiálů relevantním médiím Prosazení výstupů a klíčových sdělení v médiích Prosazení rozhovorů v médiích Osobní schůzky s novináři Media lobbying Medialisty 5

4 Chcete vědět, co se o vás říká? Rešerše a analýzy Zjistíme, jaký je váš obraz v médiích, na sociálních sítích i to, jak komunikuje konkurence. Monitoring tištěných a online médií Monitoring sociálních sítí Analýzy monitoringu tištěných a online médií Analýzy monitoringu sociálních sítí Monitoring a analýzy mediálních aktivit konkurence Monitoring a analýzy aktivit konkurence na sociálních sítích a v online prostředí Zpracování mediálních výstupů 7

5 Chcete budit zájem svých zákazníků? Content marketing Marketing každé moderní firmy se neobejde bez kvalitního obsahu. Ten tvoří základní pilíř komunikace se zákazníky a buduje povědomí o značce. Pomůžeme vám s koncepcí, stylem, komunikačními kanály a zapojíme vaše zákazníky. Blogy, webové stránky, portály včetně správy obsahu Články, studie, návody, doporučení a další vhodný obsah Seriály, edukační videa, video tutoriály, prezentace Obsah pro sociální média Správa profilů na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn a Google+ Správa obsahu diskuzních fór Budování komunit Provázání obsahu s další medializací Mediální partnerství s portály pro zvýšení zásahu 9

6 Potřebujete poradit s online strategií? Správa sociálních médií Pomůžeme vám dostat maximum ze sociálních sítí a online prostředí. Konzultace v oblasti komunikace v online prostředí a na sociálních sítích Grafické návrhy, návrhy struktury, texty a správa firemních a produktových internetových stránek Optimalizace pro vyhledávače (SEO) a analýzy webů Obsah a správa firemních profilů na sociálních sítích (Facebook, Google+, Twitter, YouTube, LinkedIn) Komunikace na sociálních sítích a v online prostředí Práce s ambasadory, brand advokáty a blogery pro maximální podporu značky Monitoring a analýzy sociálních sítí PPC kampaně na internetu 11

7 Chcete být perfektně připraveni na krizové situace? Krizová komunikace Pomůžeme vám včas zachytit krizi a správně na ni reagovat. Systém včasného varování monitoring a analýzy potenciálních krizových témat Koordinace a komunikace s médii v průběhu krize Krizový manuál Mediální tréninky pro komunikaci s médii Proškolení zaměstnanců pro správné postupy v krizových situacích Závěrečná analýza krizové situace a návrhy na zlepšení 13

8 Potřebujete pomoc s přípravou textů? Redakční služby Obsah je naše parketa. Napíšeme odborné texty i zábavné články. Otextujeme brožuru, naplníme web nebo připravíme materiály pro média. PR články pro tištěná i online média Články do firemních časopisů Odborné a edukační články Rozhovory Tiskové zprávy Tiskové materiály Texty brožur a letáků Textace výročních zpráv Textace firemních internetových stránek Stylistické a gramatické korektury hotových textů 15

9 Potřebujete uspořádat konferenci nebo workshop? Pořadatelské a produkční služby Chcete se blýsknout před svými klienty a připravit pro ně akci, na kterou jen tak nezapomenou? Potřebujete uspořádat odbornou konferenci nebo workshop? Výběr prostor pro konání akce včetně jejich technického vybavení Produkce eventů pro zákazníky, VIP partnery či zaměstnance Pořádání workshopů, vzdělávacích seminářů a kulatých stolů Realizace tiskových konferencí, tiskových briefingů, neformálních setkání s médii Konzultace v oblasti event managementu a přípravy akcí Grafické zpracování, textace a distribuce pozvánek Občerstvení Ozvučení, hudební produkce či vystoupení interpreta Hostesky, ostraha a další servis spojený s pořádáním akce 17

10 Případové studie ZNAČKA KVALITY POTRAVIN KOMUNIKACE CSR ONLINE PR VIDEO CONTENT MARKETING OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ KAMPAŇ NA PODPORU LÉČBY CONTENT MARKETING LEDVINNÉ ONEMOCNĚNÍ A DIALÝZA KRIZOVÁ KOMUNIKACE EDUKATIVNÍ SERIÁL VYVRACENÍ MÝTŮ EVENT MANAGEMENT & ROADSHOW NÁBYTEK NA MÍRU SVAČINY PRO DĚTI EUROPANEL LÉČBA DIABETU 2. TYPU

11 ZNAČKA KVALITY POTRAVIN Vím, co jím a piju o.p.s. ZADAVATEL VÍM, CO JÍM A PIJU o.p.s. rok komunikační strategie public relations media relations video event management O ZADAVATELI Vím, co jím a piju, o.p.s. je nezisková nevládní iniciativa, která má za cíl pomáhat veřejnosti ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy. Prostředkem k tomu je zejména udělování loga kvality Vím, co jím / Vím, co piju. Iniciativa Vím, co jím a piju je českou odnoží globálního projektu The Choices Programme, který potraviny posuzuje dle mezinárodních, objektivně stanovených nutričních kritérií, postavených na vědeckých základech. VÝCHOZÍ SITUACE Na českém trhu je kolem 70 značek kvality, z nichž některá hodnotí původ výrobku, některá způsob výroby, jiná potom hodnotí kvalitu výrobku. Jen málo značek kvality má jasně stanovená kritéria a nezávislé posouzení výrobků. Všechna loga si nicméně konkurují. Pro výrobce je rozhodujícím argumentem ve prospěch konkrétního loga to, zdali zákazníci danou značku znají a zdali může ovlivnit jejich nákupní rozhodnutí. HLAVNÍ ÚKOL Cílem u široké veřejnosti bylo zvýšit povědomí o logu Vím, co jím a prohloubit znalost o principech hodnocení výrobků. Směrem k odborné veřejnosti bylo naším úkolem přesvědčit výrobce potravin, že logo Vím, co jím je důvěryhodnou značkou kvality s objektivním a transparentním způsobem hodnocení, která je přínosem pro obchodní strategii firem a současně je ze strany spotřebitelů pozitivně přijímána. Východiskem byla strategie založená na obsahovém marketingu především v online médiích. Stránky měly zpočátku B2B zaměření s klasickou firemní prezentací pro partnery projektu. Zcela chyběla komunikace směrem k zákazníkům a široké veřejnosti. Nedá se říci, že tato taktika byla zcela bez úspěchu, ale bylo jasné, že pokračovat tímto způsobem by bylo velmi složité. Proto jsme provedli změnu strategie. Budování obsahové strategie Samotná obsahová strategie vychází z vytvoření 3 person, které popisují cílovou skupinu lidi, kteří se snaží žít zdravě a přemýšlí o potravinách, které kupují. Persony jsou popsány velice podrobně, včetně jména, koníčků či složení rodiny. Jádrem obsahu jsou články spojené se správnou výživou a zdravým životním stylem. Publikujeme jeden původní článek každý všední den. Ale nejde jen o psaní článků, extrémně důležitá je i komunikace se čtenáři a s odborníky, kteří se podílí na tvorbě článků a zároveň zodpovídají dotazy z Poradny na webových stránkách. Jedním z kanálů na podporu šíření obsahu se stal i Facebook, kde se na konci roku 2014 počet fanoušků přehoupl přes Jako klíčový prvek, který iniciativě zpočátku výrazně pomohl, byla spolupráce s portálem idnes.cz. Tu se podařilo domluvit díky vytvoření videoseriálu, ve kterém účinkují specialisti na výživu Ing. Petr Havlíček a PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. V krátkých spotech radí se správným nákupem a dávají praktické tipy pro zdravější život. Aktivity iniciativy se postupně rozšířily i na pořádání workshopů pro veřejnost a novináře, pořádání odborných setkání pro výrobce potravin či zapojení blogerů do podpory iniciativy. VÝSLEDKY Do konce roku 2014 jsme natočili pro iniciativu Vím, co jím a piju o.p.s. celkem 33 dílů edukativního videoseriálu rozdělených do šesti sérií. Na portále jsme v roce 2013 zaznamenali přes návštěv, v roce 2014 to bylo přes návštěv. Skvělých výsledků jsme dosáhli i v rámci medializace. Za roky 2013 a 2014 jsme pro iniciativu zajistili 12 televizních výstupů, včetně těch v rámci hlavních zpravodajských relací, 17 zmínek v rozhlase, 133 v tisku a 354 na webu. Za první tři měsíce roku 2015 jsme již stihli podpořit iniciativu následovně: 43 tisk, 97 web, 13 rozhlas, 5 TV. Relevantními metrikami jsou ale především nárůst povědomí a to, jak je vnímána jako značka pomáhající s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl. V obou případech můžeme mluvit o výrazném nárůstu. Povědomí o značce mezi českou populací se zvýšilo z 8 % v březnu 2012 až na 36 % v říjnu Tento úspěch a větší známost loga a iniciativy jde ruku v roce i s nárůstem počtu produktů, kterým je přiděleno logo Vím, co jím / Vím, co piju, kterých je v tuto chvíli přes

12 ZADAVATEL GE MONEY BANK rok 2014 O ZADAVATELI GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček v ČR. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. Společenská odpovědnost GE Money Bank je založena nejen na předávání know-how z oblasti financí, ale zejména na osobním přístupu a zapojení zaměstnanců napříč celou bankou. S projekty GE Money Bank se můžete setkat ve všech koutech České republiky. Hlavními tématy jsou finanční gramotnost, podpora žen v podnikání a podpora místních komunit. CSR aktivity v dnešní době tvoří nedílnou součást komunikační strategie především středních a velkých společností, v některých případech i těch menších. Prosadit realizaci dlouhodobých aktivit je ovšem mnohdy náročné a to především díky tlaku managementu na hospodářské výsledky. Pokud se podaří projekty realizovat, je žádoucí, aby společnosti přinášely zřejmou hodnotu. Měl by být proto kladen důraz na budování znalosti značky CSR projektů nebo sponzora, což s sebou nese potřebu úspěšné komunikace. V mnoha projektech se tuto potřebu nedaří naplňovat a tlak managementu na snížení rozpočtu se zvyšuje. Nejinak tomu bylo I v případě CSR programů GE Money Bank. KOMUNIKACE CSR GE Money Bank komunikační strategie public relations media relations 10 výstupů v TV a rozhlase 104 výstupů v médiích HLAVNÍ ÚKOL Naším úkolem bylo převzít správu nad media relations aktivitami a výrazně zlepšit výsledky, jež se dlouhodobě nedařily mediálně prosazovat a tím CSR výrazně ztrácelo podporu managementu firmy. Do správy jsme získali projekty GE Volunteers, Rozumíme penězům a Podpora žen v podnikání. TESTIMONIAL V roce 2014 jsme získali GE Money Bank jako svého nového klienta, pro kterého zajišťujeme komunikaci CSR aktivit. Samotná realizace aktivit public relations se nespoléhá jen na tradiční komunikační prostředky. Běžná tisková zpráva či setkání s novináři v tomto případě neplní svůj účel, a to i z toho důvodu, že média nejsou příliš nakloněna zveřejňování pozitivních zpráv firem o jejich dobrovolnických aktivitách. Strategií je proto klást důraz především na vizuální stránku a propagovat GE Money Bank formou reportáží. Stanislava Bílková PR manažerka projektu, Focus Agency Obecně lze říci, že běžné zprávy o CSR aktivitách nejsou médii nijak dobře přijímány a je třeba najít zajímavější formu podání informací. Naším záměrem bylo proto pracovat se zajímavým příběhem doplněným o kvalitní foto nebo video dokumentaci. Tento nápad se podařilo skvěle realizovat a CSR programy GE Money Bank si našly cestu do různých médií včetně těch nejdůležitějších, kterými jsou hlavní zpravodajské pořady. Významnou pomocí je i naše vlastní cloudové úložiště se snadným přístupem k podkladům. Novináři si díky tomu mohli z každé akce vybrat sety fotografií. JAK TO DOPADLO Výsledky za devět měsíců spolupráce ukazují, že zvolená strategie byla skutečně ta správná. V období od do bylo realizováno celkem 104 výstupů v médiích. Všechny výstupy obsahovaly brand některého ze CSR programů GE Money Bank. Uvedený počet výstupů zahrnoval 10 zmínek v TV či rozhlase, 27 v denním tisku a tištěných médiích a 67 v online titulech. Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že téma finanční gramotnost ve spojitosti s programem Rozumíme penězům GE Money Bank vydalo na samostatné několikaminutové téma zpravodajské relace České televize Události. 23

13 ZADAVATEL UNILEVER - KNORR rok 2014 monitoring online social PR O ZADAVATELI Unilever- Knorr Společnost Unilever je předním výrobcem produktů v oblasti FMCG. Mezi značky, které pod společnost spadají, patří i Knorr. Ten nabízí širokou škálu produktů mimo jiné polévky, bujóny, hotové jíšky, marinády a salátové dressingy. ZADÁNÍ V dubnu 2014 jsme navázali spolupráci se značkou Knorr. Naším hlavním úkolem bylo analyzovat, jak si značka a její prémiové produkty stojí mezi svými potenciálními zákazníky. Spolupráce se však neomezila jen na samotnou značku. Klient se rozhodl skrze online nástroje zjišťovat, jak si stojí vůbec celá kategorie a zda si spotřebitelé spojují negativní konotace segmentu savoury právě se značkou Knorr. Vedle brand ambasadora jsme do práce zapojili i blogery, respektive blogerky a vlogerky. Naším úkolem bylo představit jim stěžejní produkt klientova portfolia Bohatý bujón Knorr. Nešli jsme však cestou známých jmen z oblasti food blogů. Respektovali jsme fakt, že foodies chtějí mít jídlo vymazlené v každém detailu. A tak jsme oslovili blogerky a vlogerky zaměřené na lifestyle, nebo dokonce i na kosmetiku! Vyhlásili jsme výzvu o nejlepší blogerský recept. VÝSLEDKY Na konci roku jsme například zjistili, že glutamát, strašák celé kategorie a všech výrobců dochucovadel, se našeho klienta přestal týkat. Stejně tak jsme díky online monitoringu dokázali klientovi poradit, kdy který produkt podporovat, a tedy kdy jsou zákazníci čemu nakloněni. ONLINE PR KNORR Od dubna jsme monitorovali veškeré zmínky spojené s klíčovým byznysem klienta. Sledovali jsme nejen značku, ale i jednotlivé kategorie. Po několika měsících se ukázalo, která témata jsou pro klienta palčivá a která se s jeho značkou vůbec nespojují. Abychom zvýšili buzz kolem kategorie i značky, zapojili jsme do práce naše brand ambasadory. Ti se zapojovali do diskuzí, komentovali články, sdíleli pozitivní příspěvky. Částečně i díky nim se nám podařilo narovnat dlouhodobě překroucenou diskuzi kolem škodlivosti glutamátu sodného. TESTIMONIAL Pro spolupráci s agenturou Focus jsme se rozhodli na základě výběrového řízení začátkem roku Důležité pro nás bylo pochopit vnímání trhu dehydrovaných potravin z pohledu zákazníka a nabídnout mu naše produkty v čase, kdy o nich uvažuje. Monitoringem sociálních sítí, spoluprácí s blogerkami a vlogerkami a spoluprácí s iniciativou Vím, co jím jsme dokázali naplnit naše očekávání pro první rok spolupráce. Uvědomujeme si však, že úkol pochopit přání a potřeby našich zákazníků je běh na dlouhou trať. Proto ve spolupráci pokračujeme i v letošním roce. Martin Jiruška, Brand Building Manager Savoury CZ/SK, únor blogerských a vlogerských příspěvků 160 ambasadorských příspěvků 25

14 VIDEO CONTENT MARKETING Nadační fond dní do života ZADAVATEL NUTRICIA scénář grafika produkce postprodukce medializace 6 dílů videoseriálu na téma výživa dětí 7 dnů natáčení O ZADAVATELI Posláním Nadačního fondu dní do života je vzdělávat rodiče, zejména matky, nejmenších dětí v oblasti výživy, aby svým dětem skrze vhodnou stravu zajistili dobré zdraví v dospělosti. V tomto projektu byla extrémně důležitá diskrétnost, protože hlavní konkurent klienta se rozhodl jít obdobnou cestou. Naším úkolem bylo spustit aktivity tak, abychom nenahráli konkurenci! VÝCHOZÍ SITUACE Edukativní videoseriál jsme navrhli v rámci komplexní komunikační strategie. Tuto formu komunikace totiž považujeme v cílové skupině matky dětí 0 3 roky za nejefektivnější. Naším úkolem bylo zrealizovat 6dílný seriál, jehož každá epizoda se bude věnovat jinému problému dětského stravování, ale přesto bude seriál konzistentní. Na začátku jsme věděli, že chceme využít renomovaných odborníků, kteří připravovali výživová doporučení a realizovali studii, s níž jsme pracovali v rámci celé komunikace. Vedle toho jsme si v počátcích spolupráce museli s klientem vyjasnit spojnici všech témat. Tou se měla stát známá tvář, která zaštítí nejen seriál, ale i celý projekt dní do života. Potom přišla fáze přípravy scénářů a rozsáhlého schvalování. Po produkční stránce jsme se postavili před velkou výzvu: nechceme jen povídání odborníka, kterého zpovídá známá tvář. Takže jsme natáčeli děti i jejich maminky. Přece právě o nich a pro ně ten seriál je. CELEBRITA Známá tvář, která by projekt zaštítila, měla být především matkou. Vysnili jsme si matku kojence nebo batolete, která se pro projekt nadchne stejně jako my. Brzy jsme však vystřízlivěli a museli z našich nároků slevit. Nakonec jsme však vybrali nejlepší ambasadorku, jakou jsme si mohli přát moderátorku Štěpánku Duchkovou. Její dvojčata sice v době natáčení oslavila 5. narozeniny, ale její nadšení pro projekt nás přesvědčilo, že je tou pravou. NATÁČENÍ Produkce seriálu měla hlavní a nelehký úkol: zorganizovat natáčení tak perfektně, abychom každý díl natočili v průběhu jediného dne. Přece jen byl naším zadavatelem neziskový subjekt a tomu jsme přizpůsobili veškerý přístup. Natáčeli jsme i 12 hodin denně. Za jeden den jsme po Praze najezdili i 160 km. VÝSLEDKY V lednu 2015 jsme měli hotový 6dílný seriál, jehož natáčení zabralo celkem 7 dní. Ve střižně jsme strávili zhruba dva týdny. K šesti dílům jsme přidali i jeden bonus. Už v průběhu listopadu a prosince 2014 jsme seriál odvysílali v premiéře na webu ona.idnes.cz a začali jsme jej nabízet různým dalším webům, například žena.cz, těhotenství.cz, dáma.cz. TESTIMONIAL Ambicí iniciativy dní do života je nasměrovat pozornost veřejnosti na důležitost budování správných stravovacích návyků v časném věku, nastartovat změnu chování rodičů a pozitivně tak ovlivnit celoživotní zdraví dětí. Abychom této vize docílili, je zapotřebí medializace. Spolupráce s agenturou Focus byla tedy na místě. Díky profesionalitě a preciznosti týmu a za podpory odborníků tak dokážeme společně změnit zdraví budoucích generací. Mgr. Kateřina Vargelen, Iniciativa 1000 dní do života, Nutricia 27

15 OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ Baxter Czech ZADAVATEL BAXTER CZECH rok návrh komunikační strategie public relations nákup inzerce produkce O ZADAVATELI Společnost Baxter Czech je výrobcem přípravku FSME-IMMUN, který je vakcínou proti klíšťové encefalitidě. Vakcína je vázaná na lékařský předpis, aplikuje ji lékař a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. HLAVNÍ ÚKOL Seznámit širokou veřejnost s problematikou klíšťové encefalitidy, zejména se závažnými následky onemocnění. Seznámit veřejnost s vakcínou FSME-IMMUN od společnosti Baxter Czech. Hlavní úkol v číslech: zvýšení proočkovanosti české populace každoročně o 1 % (na 19 %). Primární skupinou byly ženy ve věku 30-40, matky dětí ve věku 2-12 let. Do komunikace jsme zapojili několik odborných garantů zastávajících roli opinion leaderů. V rámci kampaně, která probíhala vždy v období únor červen, byl hlavní důraz kladen na media relations. Projekt byl odstartován setkáním s novináři, po kterém následovalo prosazování témat do televize, rozhlasu a na vybrané webové servery. V tištěných titulech s vysokou afinitou k cílové skupině jsme se zaměřovali na výstupy v podobě tematických článků, rozhovorů a pacientských příběhů s cílem oslovit také starší cílovou skupinu. V roce 2012 probíhala intenzivní komunikace akce 1 dávka zdarma, která byla realizována ve spolupráci s VZP. Díky rozšíření spolupráce s klientem v roce 2012 o nákup inzerce primárně ve vysokonákladových titulech jsme dosáhli kvalitních tematických výstupů. V roce 2013 jsme témata komunikace rozšířili o zajímavá statistická čísla a soustředili jsme se na sdělení, že očkovat lze celý rok. Také jsme zrealizovali outdoorovou kampaň na lavičkách a akci Očkovací kamion. JAK TO DOPADLO Během kampaně jsme oslovili celkem žen ve věku let, tedy 69 % stanovené cílové skupiny. V roce 2012 se podařilo zásah do cílové skupiny navýšit na 75 % a v roce 2013 dokonce na 78 %. Počet námi prosazených výstupů se v roce 2013 přiblížil 200 a výrazně přibylo brandovaných výstupů odkazujících na web ZÁSAH CÍLOVÉ SKUPINY 69% v roce % v roce % v roce 2013 TESTIMONIAL PR kampaň byla zaměřena na laickou veřejnost a soustředila CÍL SPLNĚN osloveno až 78 % cílové skupiny ženy ve věku let se jak na klasické produktové PR, kde agentura prosazovala výstupy na vakcínu FSME-IMMUN, tak měla svou část edukační. Především u lifestylových časopisů dokázala agentura velmi dobře využít prostor ke komunikaci našeho tématu, často se jednalo o rozsáhlé výstupy přes polovinu strany. Iveta Soudná, Senior Product Manager Vaccines 29

16 ZADAVATEL ČESKÝ SVAZ HEMOFILIKŮ A HEMOJUNIOR rok 2014 návrh komunikační strategie VÝCHOZÍ SITUACE Hemofilie je dědičná choroba, která způsobuje špatnou srážlivost krve a nadměrné krvácení. Celosvětově tato nemoc postihuje asi lidí, v České republice téměř 800 obyvatel. Je nevyléčitelná a trpí jí téměř výhradně muži. Toto onemocnění patří k nejnákladnějším onemocněním vůbec. Pokud se nemoc neléčí, vede k vážným potížím a ohrožuje na životě. Nejčastější a závažné jsou krvácení do svalů a kloubů. Bez léčby je pacient později odkázán na invalidní vozík. CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA Našim úkolem bylo primárně zvýšit mediální povědomí o tomto onemocnění a medializovat problematiku léčby pacientů. V první části kampaně jsme se zaměřili na historii, obecné informace i zajímavosti, nebo třeba i boření mýtů v souvislosti s hemofilií. Kampaň jsme odstartovali tiskovou konferencí, při které byla představena ambasadorka kampaně, farmaceutka a bývalá Miss ČR, paní Jana Doleželová. Komunikace kulminovala v období Světového dne hemofilie, kdy zároveň vrcholila charitativní kampaň s názvem Podporuji léčbu hemofilie. V dalším období roku jsme se zaměřili na komunikaci dílčích témat, jako například domácí péče či aktivity pacientských organizací. Formáty výstupů byly primárně: redakční texty, pacientské příběhy, poradny lékařů, propagace happeningu a charitativní kampaně, rozhovory a chaty s odbornými garanty. KAMPAŇ NA PODPORU LÉČBY Český svaz hemofiliků a Hemojunior kreativní koncepty public relations media relations event management 145 výstupů v médiích Kč výtěžek z akce Komunikace byla primárně zaměřena na pacienty s hemofilií, tedy muže 18 + (cca 800 osob), a jejich rodinné příslušníky. Sekundární cílovou skupinou byla široká veřejnost 25+ ( osob.) V rámci kampaně byl hlavní důraz kladen na media relations a komunikací jsme se snažili pokrýt všechny relevantní mediatypy. Stavěli jsme primárně na PR aktivitách, které se v rámci jednotlivých cílových skupin prolínaly. CHARITATIVNÍ KAMPAŇ PODPORUJI LÉČBU HEMOFILIE Přidanou hodnotou edukativní kampaně se stala charitativní kampaň Podporuji léčbu hemofilie, která vrcholila Světovým dnem hemofilie 17. dubna. Hlavním cílem bylo získání finanční podpory pro pacientské organizace Svaz hemofiliků a Hemojunior a zvýšit povědomí o nemoci. Hlavní platformou této kampaně byla webová microsite s e-shopem (www. podporujihemofiliky.cz), kde se prodávaly benefiční předměty s logem kampaně. Výtěžek z prodeje těchto předmětů se vyšplhal přes Kč a putoval přímo do rukou pacientských organizací. K příležitosti Světového dne hemofilie, tedy , jsme zorganizovali na podporu hemofiliků pochod Prahou zakončený benefiční akcí, do které se zapojilo kolem 200 osob. VÝSLEDKY Kampaň dosáhla vynikajících výsledků a mediálního pokrytí. Za celou kampaň se nám podařilo téma prosadit do 145 výstupů v rámci všech mediatypů, z toho 6 výstupů bylo televizních. Úspěšnost kampaně deklaruje i to, že máme na starosti i její druhý ročník. 31

17 CONTENT MARKETING Marketing journal ZADAVATEL FOCUS AGENCY rok web publishing event management sociální sítě ČTENÁŘŮ MĚSÍČNĚ březen březen 2013 O PROJEKTU Jako public relations agentura se domníváme, že proto, abychom dělali svou práci dobře, je třeba se neustále vzdělávat a dívat se kolem sebe. Abychom využívali v našich kampaních aktuální trendy, musíme o nich vědět a sledovat je. Proto jsme přišli s myšlenkou portálu, který by informoval čtenáře o dění ve světě marketingu a public relations. Naši myšlenku jsme zrealizovali v roce 2004, kdy se spolu s ní narodil Marketing Journal. Zpočátku měl i podobu tištěného měsíčníku, od roku 2009 však funguje pouze ve své elektronické podobě. V dubnu 2013 pak portál prošel zásadním redesignem. Marketing Journal je zkušeným průvodcem ve světě moderního marketingu. K ČEMU MARKETING JOURNAL SLOUŽÍ? Marketing Journal je serverem o moderním marketingu. Přináší zajímavosti ze světa trendů v oblasti marketingu, public relations, reklamy i sociálních sítí. Nabízí aktuální informace z prostředí médií i odborné články od zkušených autorů. Během své existence si získal věrné příznivce denně navštíví Marketing Journal v průměru více než čtenářů. S Marketing Journalem se ve světě moderního marketingu neztratíte. CO MŮŽETE NA MARKETING JOURNALU NAJÍT? To nejlepší z komunikace Každý všední den si můžete přečíst několik aktuálních zpráv z Česka i ze zahraničí. Baví nás, jak dokážou ty nejlepší firmy a organizace komunikovat své poselství a prodávat služby a produkty. Dozvíte se o nových kampaních, netradičním využívání tradičních médií i aktuálním dění na sociálních sítích. Inspirace napříč obory Naši autoři píší o marketingu, reklamě, public relations, ale i o nových médiích, technologiích a výzkumech. Navštěvujeme za vás i zásadní oborové akce. Díky podrobným reportážím vám z nich neuniknou ty nejdůležitější myšlenky. Vzdělávání i v offline světě Předávat užitečné znalosti a informace o moderním marketingu pouze v podobě článků na Marketing Journalu je nám do budoucna málo. Chceme vstupovat častěji i do reálného offline světa. První vlaštovkou byl zatím workshop s Milošem Čermákem, který napověděl, jak využívat sociální média ve svůj prospěch a jak budovat komunitu fanoušků březen vydání titulu Marketing Journal, náklad ks 2008 součást týdeníku EURO, náklad ks LEDEN 2009 spuštění portálu m-journal.cz 2011 návštěvnost přes čtenářů denně DUBEN 2013 redesign webu 33

18 LEDVINNÉ ONEMOCNĚNÍ A DIALÝZA Fresenius Medical Care ZADAVATEL FRESENIUS MEDICAL CARE rok 2014 O ZADAVATELI Společnost Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin. V České republice působí od roku HLAVNÍ ÚKOL Hlavním úkolem bylo vybudovat renomé společnosti, jak V rámci odborné veřejnosti jsme se nezaměřili pouze na nefrology, ale bylo žádoucí navázat spolupráci s odborníky ze spřízněných specializací tedy hlavně s diabetology, kardiology a praktiky. Klientovi jsme doporučili aktivní účast na relevantních odborných konferencích a seminářích, a to nejen formou přednášek, ale také edukačních stánků. JAK TO DOPADLO Podařilo se nám prosadit 95 výstupů napříč všemi mediatypy. v divizi produktové, tak v divizi poskytovatelské, klást důraz na výsledky a kvalitu poskytované léčby, mezinárodní zázemí firmy a odbornost podloženou mnoha studiemi a výsledky. V neposlední řadě bylo záměrem rozpoutat diskuzi o problematice Z toho bylo 35 výstupů v tisku a 2 televizní reportáže v hlavních zpravodajských relacích České televize a FTV Prima. Bě- péče o pacienty, dostupnosti léčby v České republice, hem roční spolupráce jsme úspěšně oslovili pacienty a jejich nároků pacientů na léčbu apod. rodiny, širokou veřejnost, pacientské a zájmové organizace, návrh komunikační strategie specializovanou odbornou veřejnost (odborné a profesní organizace) a v neposlední řadě i provozovatele nemocničních kreativní koncepty zařízení a pojišťovny. public relations Celá komunikace odstartovala tiskovou konferencí pro média media relations event management z laického i odborného tisku, na které jsme představili nejmodernější formu léčby tzv. vysokoobjemovou hemodiafiltraci. Primárně šlo o medializaci formou článků, pacientských příběhů či rozhovorů s odborníky. U příležitosti Světového dne ledvin průzkum firemní časopis jsme v březnu ve spolupráci s dialyzačními středisky otevřeli nefrologické ambulance veřejnosti a vyzvali ji ke konzultaci 95 tvorba a správa webu zdravotního stavu ledvin. V létě jsme provedli nejrozsáhlejší výstupů v médiích pacientský průzkum, jehož výsledkem bylo téměř 3000 vyplněných dotazníků, z nichž bude možné témata čerpat několik let. Důležité informace pro pacienty přináší i pacientský časopis Péče pro mne, který jsme kompletně připravovali. Neméně významnou aktivitou byla realizace edukačního portálu pro laickou veřejnost dialyza.cz. 35

19 KRIZOVÁ KOMUNIKACE SVAZ DIABETIKŮ ČR ZADAVATEL SVAZ DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY červen 2014 krizová komunikace ZA 2 DNY KOMUNIKACE: 2 televizní reportáže 4 výstupy v celostátních denících VÝCHOZÍ SITUACE Léčba inzulinem je u pacientů s diabetem 1. typu, stejně jako u řady osob s diabetem 2. typu, život zachraňující a nenahraditelná. Za inzulinová analoga, která výrazně redukují nebezpečný výskyt hypoglykémií, až dosud dopláceli pacienti v řádu desetikorun za balení. Tato situace se však měla dramaticky změnit v neprospěch diabetiků, protože Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil z podnětu Všeobecné zdravotní pojišťovny v květnu roku 2014 zkrácenou revizi úhrady krátkodobě působících a premixovaných inzulinů, která hrozila přímým dopadem na české diabetiky rapidním zvýšením doplatků za inzuliny, nebo hůře rizikem zhoršení léčby pro téměř čtvrt milionu diabetických pacientů v ČR, kteří by z finančních důvodů byli nuceni přejít na lacinější a ne tak efektivní léčbu v podobě humánních inzulinů. V reakci na tuto událost Svaz diabetiků České republiky a další organizace sdružující pacienty s diabetem vyjádřily veřejný nesouhlas s postupem SÚKL a učinily jednoznačné kroky k tomu, aby tuto revizi neprodleně zastavil. V této fázi nás Svaz diabetiků oslovil s požadavkem na zajištění krizové komunikace a uspořádání tiskové konference. HLAVNÍ ÚKOL Cílem kampaně primárně bylo, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR bez prodlení provádění zkrácené revize inzulinů zastavilo a zahájilo hloubkovou revizi zohledňující rozdíly mezi humánními a analogovými inzuliny. 26. června jsme uspořádali během dvou dnů tiskovou konferenci, které se zúčastnila klíčová média z oblasti zdravotnictví s přesahem do ekonomické oblasti. Následně jsme zahájili intenzivní komunikaci stanoviska dotčených pacientských organizací do všech relevantních mediatypů, z níž vzešlo velké množství mediálních výstupů, které rozpoutaly diskusi v patřičných institucích. JAK TO DOPADLO Kampaň byla velice úspěšná, tématu se věnovaly během dvoudenní komunikace 2 televizní reportáže, 4 celostátní deníky, 11 zpravodajských webů a v konečném důsledku se, i díky rozsáhlé medializaci tématu, podařilo naplnit stanovené cíle a zkrácená revize úhrad inzulinů byla zastavena. 10 výstupů na zpravodajských webech 37

20 EDUKATIVNÍ VIDEOSERIÁL Vím, co jím a piju o.p.s. ZADAVATEL VÍM, CO JÍM A PIJU, o.p.s. rok komunikační strategie videoseriál scénář, produkce media relations zhlédnutí videoseriálu na YouTube Komunikaci iniciativy Vím, co jím a piju jsme již na podzim 2012 obohatili o edukativní videospoty. Viděli jsme v nich skvělý potenciál pro budování povědomí o značce. A měli jsme pravdu. Hlavními hvězdami videoseriálu se stali dva odborníci na výživu PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. a Ing. Petr Havlíček. Oba jsou uznávanými odborníky na výživu a dobře vědí, kterým potravinám dávat přednost, když chce člověk pečovat o své zdraví. Realizaci jsme pro pár prvních sérií svěřili Simoně Hanákové a jejímu týmu. Režírovala několik sérii úspěšné televizní reality show Jste to, co jíte a rovněž několik řad populární sondy do české gastronomie Ano, šéfe! Od roku 2014 je ale celý videoseriál kompletně v našich rukách zajišťujeme scénář, produkci i režii. Cílem iniciativy bylo posílení znalosti loga Vím, co jím. A jelikož jedním z hlavních poslání iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s. je edukovat širokou veřejnost o významu vyváženého stravování, rozhodli jsme se jít pozitivní seriózní cestou. Odborníci ve spotech nekritizují, jak moc nekvalitní potraviny může český spotřebitel pořídit. Naopak radí, jak si kvalitní potraviny vybírat, a to právě s ohledem na výživovou hodnotu. V první šestidílné sérii jsme se věnovali výběru pečiva, tuků, šunky, sýru, těstovin a dochucovadel. Klíčovým prvkem úspěchu byla spolupráce s portálem idnes. cz. Videoseriál zde byl uveden na začátku roku 2013 krátce po redesignu stránek a startu obsahové komunikační strategie. Články obsahující první řadu videoseriálu přečetlo na idnes.cz 335 tisíc čtenářů. UNIKÁTNÍ A ZAJÍMAVÝ OBSAH Klíčové partnerství s portálem idnes.cz nám pomohla získat unikátnost a aktuálnost videí. Zároveň byla lákadlem mediálně známá tvář Petra Havlíčka, který působil jako výživový specialista v několika populárních televizních pořadech. Kombinace těchto faktorů přispěla v průběhu času i k navázání spolupráce s dalšími médii, jako jsou žena.cz, žena-in.cz, aktuálně.cz, iprima.cz, dáma.cz, vitalia.cz, vlasta.cz či blesk.cz. Počty zhlédnutí první série seriálu Vím, co jím nás přesvědčily, že musíme natočit další série. Druhá série se věnovala olejům, snídaňovým cereáliím nebo přílohám k hlavním jídlům a zmrzlinám. V průběhu podzimu 2013 jsme natočili a publikovali i třetí sérii. Ta se věnovala nejčastějším dotazům, které chodily do Poradny na stránkách Byly to svačiny pro děti, éčka, strava po padesátce, fast food a jídlo na cesty, zdravé, ale levné jídlo a změna díky nákupu. S videoseriálem jsme pokračovali i v roce Šli jsme víc do hloubky a podívali jsme se na jednotlivé živiny sůl, vláknina, tuky, energie a sacharidy tak mají svoje vlastní díly. V páté sérii jsme pak probrali nejčastější mýty spojené se zdravým životním stylem. GRANT NA OSVĚTU Iniciativě Vím, co jím a piju, o.p.s. se v roce 2014 podařilo získat dotaci v rámci Projektů podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu prevence nadváhy a obezity. Ve spolupráci s odborníky na výživu jsme pomohli zrealizovat tři videa, jejichž cílem je varovat Čechy před obezitou. Videa provádí diváky třemi hlavními zásadami zdravého života: principy vyváženého stravování, pravidly nákupu potravin a motivací pro pravidelný pohyb. V natáčení pokračujeme i v roce série se věnuje jídlům během dne. A přidali jsme i jeden animovaný spot v rámci kampaně Solte méně!. VÝSLEDKY Od začátku spolupráce do konce roku 2014 se celkový počet zhlédnutí na YouTube kanále Vím, co jím vyšplhal na více jak Díky idnes.cz se k tomuto číslu může přičíst ještě dalších zhlédnutí. Kromě toho jsou vybrané díly pravidelně vysílány na na LCD monitorech v čekárnách praktických lékařů, pediatrů a v nemocnicích napříč ČR. Za rok 2014 se videa inciativy Vím, co jím a piju, o.p.s. objevila ve 111 dalších článcích. Sledovanost videí stoupá a s ní i povědomí o iniciativě a logu! 39

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvod 2. Vznik a vize společnosti 3. Proč vznikla Vím, co jím a piju o.p.s. 4. Poslání společnosti 5. Hlavní obecně prospěšné činnosti 6. Cíle obecně

Více

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem l i s t o p a d 2 0 1 0 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í O ničem Eva Brixi Jak preclík na talíři Jak báseň na stole Všechny

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Značky kvality fungují, pokud jim zákazník věří str. 14. Zákazník si bude stále více vědom svého významu. Elektro na chytré vlně

Značky kvality fungují, pokud jim zákazník věří str. 14. Zákazník si bude stále více vědom svého významu. Elektro na chytré vlně ročník III., www.retailinfo.cz Značky kvality fungují, pokud jim zákazník věří str. 14 Zákazník si bude stále více vědom svého významu str. 18 Elektro na chytré vlně str. 20 Franchising vzdoruje krizi

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454

ELPIDA, nadační fond. Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753. zapsaný v nadačním rejstříku. vedeném Městským soudem v Praze. v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 I. Úvodní ustanovení 4 II. Obsahová

Více

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní

Využijte sítě evropa PRO své POdnikání A buďte úspěšní Využijte sítě EVROPA pro své podnikání a buďte úspěšní Profil společnosti Historie společnosti 1 Současné postavení a zahraniční expanze 2 Členství v organizacích 3 Franšíza EVROPA realitní kancelář Doba

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20

Rozhovor s Richardem Winterem, prezidentem POPAI. HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem Leboffem str. 20 Čerstvé potraviny. Co to vlastně je? str. 16 Sponzoring B2C a B2B str. 18 Tiskovou reklamu nakupujeme zásadně sami str. 34 ZAKLADATEL 2011, číslo 165, ročník XIX HLAVNÍ TÉMA O lepkavém marketingu s Grantem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

A co majitele drobnějších společností dnes trápí, stejně jako před deseti lety? Obávám se, že je to podobné.

A co majitele drobnějších společností dnes trápí, stejně jako před deseti lety? Obávám se, že je to podobné. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () Nejschopnější manažeři jsou ti, kteří si v určité době prošli peklem www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Projekt INOVACE

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

SPIKESASIA 09. www.idirekt.cz OZVĚNY KONFERENCE UVNITŘ PŘÍLOHA. NOVÝ server pro direct a digital marketing. Robert Haas, Symbio

SPIKESASIA 09. www.idirekt.cz OZVĚNY KONFERENCE UVNITŘ PŘÍLOHA. NOVÝ server pro direct a digital marketing. Robert Haas, Symbio ČASOPIS PRO DIRECT MARKETING NEPRODEJNÝ VÝTISK ŘÍJEN 2009 ČÍSLO 8 Robert Haas, Symbio UVNITŘ PŘÍLOHA Rory Sutherland, Ogilvy Milan Rumler, Ahold SPIKESASIA 09 McCann Erickson pro GMP Ogilvy & Mather pro

Více

Klára Noworytová OTTO Office. WDMP pro Habitat. Partners Andrew Aldridge pro Early Learning Centre

Klára Noworytová OTTO Office. WDMP pro Habitat. Partners Andrew Aldridge pro Early Learning Centre ČASOPIS PRO DIRECT MARKETING CENA 59 KČ DUBEN 2010 ČÍSLO 3 Pavla Tomsová Nokia Klára Noworytová OTTO Office Tomáš Siegler Cetelem Británie inspiruje WDMP pro Habitat Partners Andrew Aldridge pro Early

Více

Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism

Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism OBSAH 04 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organigram

Více

Obdivuhodné osobnosti

Obdivuhodné osobnosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Obdivuhodné osobnosti managementu inspirace

Více

Firmy považují CzechTrade za instituci, která exportérům pomáhá

Firmy považují CzechTrade za instituci, která exportérům pomáhá Ročník 17 (1/2015) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální vizitku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály: 606

Více

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha

* BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness. jako příloha * BONUS navíc * Časopis Kosmetika & Wellness jako příloha ročník II., 1-2/2012 Složitá situace představuje výzvu str. 18 Retail Vision 2015: Co čeká český obchod? str. 22 Chytrý čtvereček jako šikovný

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více