ZÁPIS z Valné hromady Asociace dodavatelů montovaných domů konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z Valné hromady Asociace dodavatelů montovaných domů konané dne 26. 01. 2012"

Transkript

1 ZÁPIS z Valné hromady konané dne Přítomni: Místo konání: Zahájení: dle prezenční listiny příloha MZLU v Brně, Zemědělská 3, Brno, budova B, 2. patro, zasedací místnost děkanátu hodin Program: 1. 10:00 Zahájení :10 Úprava stanov - změna sídla ADMD :20 Volba člena Revizní komise :30 Zhodnocení činnosti ADMD za rok :10 Přehled hospodaření ADMD za rok :20 Zpráva Revizní komise o hospodaření ADMD za rok :30 Vize ADMD na rok :00 Přestávka :20 Prostor pro členy ADMD :50 Prostor pro partnery ADMD :20 Usnesení Valné hromady :30 Diskuse :00 Závěr. Ad 1. Zahájení. Valnou hromadu ADMD zahájil v 10,15 hodin Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem Valné hromady ADMD. má v současné době 16 členů. Na jednání valné hromady bylo přítomno 10 členů tzn., že Valná hromada ADMD byla usnášení schopná (viz příloha prezenční listina). Valná hromada ADMD schválila program Valné hromady ADMD všemi hlasy. Ad 2. Změna sídla ADMD. Od se mění sídlo ADMD. Nyní bude sídlo a zároveň i kancelář (tedy doručovací i fakturační adresa) na adrese:. Tajemnice ADMD, Ing. Blanka Stávková, zašle na Ministerstvo vnitra žádost o změnu stanov, ke které přiloží zápis z Valné hromady ADMD. Změna stanov: 1. Název a sídlo Asociace 2. Sídlo: Zemědělská 3, Brno.

2 Změněno na: 1. Název a sídlo Asociace 2. Sídlo:. Valná hromada ADMD schválila změnu stanov ADMD (změna sídla ADMD) všemi hlasy. Ad 3. Volba člena Revizní komise ADMD. Vzhledem k tomu, že společnost RD Rýmařov s.r.o. ukončila členství v ADMD ke dni , uvolnilo se místo člena Revizní komise, které zastával v roce 2011 pan Ing. Jiří Pohloudek ze společnost RD Rýmařov s.r.o. Na návrh výkonné rady byl novým členem revizní komise ADMD zvolen pan Jiří Novák ze společnosti QUICKHAUS s.r.o. Valná hromada schválila volbu člena Revizní komise ADMD všemi hlasy. Pan Jiří Novák se následně krátce představil. Ad 4. Zhodnocení činnosti ADMD za rok Zhodnocení činnosti ADMD za rok 2011 přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. V úvodu seznámil Ing. Blaha se složením výkonné rady ADMD po Valné hromadě ADMD, která se konala v lednu Ing. arch. Petr Vala předseda Ing. Vratislav Blaha místopředseda Ing. Milan Schmiedt místopředseda Ing. Oldřich Šebek člen Ing. Ladislav Kameník člen Ing. Vladimír Kolařík člen Tomáš Tesař - člen Výkonná rada se během roku 2011 scházela na pravidelných zasedáních, z nichž byly vždy vyhotoveny zápisy. Jednotliví členové výkonné rady zajišťovali činnost ADMD v rámci svých gescí, o čemž stručně každý člen výkonné rady za svou gesci podal informaci: 4.1. Zahraniční spolupráce (Ing. Ladislav Kameník) se Slovenskem - Ing. Ladislav Kameník se sešel s PhDr. Peterem Zemaníkem, který je od roku 2006 generálním tajemníkem Zväzu spracovatel ov dreva Slovenskej republiky (www.zsdsr.sk) - Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovolnou organizací zaměstnavatelů na úrovni majitelů jednatelů společností. Je řádným členem Republikové unie zaměstnavatelů (RÚZ) a Zväzu

3 priemyslu Slovenska (ZPS). - ZSD SR založilo v roce 1997 šestnáct zakládajících společností a k 1. lednu 2012 sdružuje ZSD SR 117 členských společností. Všechny současné členské společnosti ZSD SR jsou představiteli odvětví zpracování dřeva nebo příbuzných odvětví (výrobní nebo obchodní společnosti) nebo představují vědecko-výzkumný potenciál, svojí činností neznečišťují životní prostředí a vyvíjejí mnoho proexportních aktivit. ADMD se na dalších jednání Výkonné rady ADMD bude dále zabývat spoluprácí s tímto svazem i s dalšími organizacemi např. v Rakousku, Německu, Polsku apod Vazba na bankovní sektor (Dipl. Ing. Milan Schmiedt) - ADMD ve spolupráci s Českou spořitelnou nastavila hypoteční financování montovaných domů, které je možno využít při výstavbě od předních dodavatelů sdružených v ADMD, což klientům zaručuje dodržování vysokých standardů ve výstavbě a tím vysokou kvalitu pořizovaného domu. - Česká spořitelna rozšířila od srpna 2011 využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Zaplňuje tak slabé místo na trhu, kdy montované domy byly dosud většinou složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí. - Výstavby montovaných domů jsou velmi rychlé a mezi klienty v současné době hodně žádané. Samotná výstavba ale často předběhne administrativní kroky, což doposud komplikovalo její financování. Díky nové službě Financování montovaných domů banka uvolní až 90 % ceny díla ještě před tím, než se zapíše rozestavěný dům do katastru nemovitostí. Zbylých 10 % ceny může klient čerpat po zápisu do katastru. Snahou ADMD je dohodnout výhodné podmínky financování montovaných domů i u jiných bank Vazba na politickou reprezentaci (Ing. Oldřich Šebek a Tomáš Tesař) V rámci této gesce byly průběžně plněny tyto cíle: - stát se partnery politiků na celostátní a regionální úrovni a vytvořit jim podporu - probíhá - zvýšit podíl dřeva jako stavebního materiálu v komerčních objektech a státních zakázkách - zasadit se o vytvoření hodnocení budovy jako celku, kde budou hodnoceny i konstrukce a materiály z hlediska jejich náročnosti na produkci CO 2 Tyto a další cíle bude ADMD nadále rozvíjet na dalších jednání Výkonné rady Legislativa a novotvorba (Ing. Vladimír Kolařík) - Ing. Vladimír Kolařík se stal členem Technické normalizační komise (TNK 34). Pan Ing. Kolařík podal stručnou informaci za tuto gesci.

4 4.5. DNK a vazba na jiná tuzemská uskupení (Ing. arch. Petr Vala) Za nepřítomného arch. Valu o této gesci promluvil Ing. Blaha. - v současné době probíhá revize DNK - VVÚD vytvořil a vydal zjednodušenou verzi DNK pro laickou veřejnost - ADMD je pravidelně od VVÚD informována o provedených kontrolních auditech u členů ADMD - proběhlo jednání s CPD (Centrum pasivního domu) v současné době se připravuje spolupráce - proběhlo jednání s ČTPLH (Česká technologická platforma lesního hospodářství) ADMD se stala členem ČTPLH - ADMD je nadále členem MSDK (Moravsko-slezský dřevařský klastr) - ADMD je nadále členem SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví) - dále se připravuje spolupráce s AVMI (Asociace výrobců minerálních izolací) chtějí se stát členem (musíme to ještě domyslet) a prolignum (společná iniciativa organizací Nadace dřevo pro život), CAPLH (Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství) a proholz Austria, jejímž cílem je propagace dřeva jako materiálu a podpora možností jeho využití v ČR) 4.6. Marketing a PR (Ing. Vratislav Blaha) - Marketing a PR je jednou z hlavních činností ADMD. Cílem je propagovat ADMD a její členy jako spolehlivé a certifikované partery pro potencionální investory. V roce 2011 bylo na tuto oblast vynaloženo celkem 604 tis. Kč. - Hlavní realizované aktivity v roce 2011: Aktivní účast na veletrhu Dřevostavby 2011 (stánek ADMD) Aktivní účast na veletrhu ForArch 2011 (stánek ADMD) Inzerce a PR články v časopisech Dřevo a stavby, Dům a zahrada, EKO Bydlení, Bydlení, stavby a reality Hospodářské noviny Modernizace a aktualizace webových stránek ADMD Spolupráce s Národním stavebním centrem Vydání Bulletinu ADMD Účast na výstavách (informační panely) 4.7. Vazba na školství, vědu a výzkum (Ing. Blanka Stávková) Ing. Blanka Stávková podala stručnou informaci o práci této gesce: - Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně - Podpora ADMD studentů při zpracování bakalářských a diplomových prací. - Zajišťování praxe studentů v členských podnicích ADMD Valná hromada ADMD schválila zhodnocení činnosti ADMD za rok 2011 všemi hlasy

5 Dále Ing. Blaha seznámil Valnou hromadu s počtem realizací RD v České republice členy ADMD dle dodaných statistik od členů. Rok Počet realizací RD členy ADMD v ČR Poté Ing. Blaha seznámil všechny přítomné s ukončeným nebo vzniklým členstvím/partnerstvím v ADMD v roce 2011 (včetně ledna 2012). Členství v ADMD v roce 2011 ukončila společnost: - RD Rýmařov s. r. o. Partnerství v ADMD v roce 2011 ukončila společnost: - M. T. A. spol. s r. o. - CANABEST s.r.o. V roce 2011 se stala členem ADMD společnost: - Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. Podklady k přijetí do ADMD dodala společnost: - Vala Dřevostavby - VESPER FRAMES, s.r.o. Tyto společnosti se nyní přihlásí k certifikaci dle DNK. Po úspěšném absolvování certifikace dle DNK a úhradě členského příspěvku se tyto společnosti stanou členy ADMD: V roce 2011 se stala partnerem ADMD společnost: - HPM TEC, s.r.o. V lednu 2012 se staly partnery ADMD tyto společnosti: - CIUR a.s. - ČESKÝ CAPAROL s.r.o. - SWN Moravia s.r.o. - W a Weinzettl, s.r.o. Nyní má tedy ADMD 16 členů a 13 partnerů. Aktuální seznam členů ADMD: 1. ALFAHAUS s. r. o. 2. ATRIUM, s. r. o. 3. Avanta Systeme spol. s. r. o.

6 4. AWIK House Production, s. r.o. 5. BR PROGRESS s. r. o. 6. CZECH PAN s. r. o. 7. DOMY D.N.E.S. s. r. o. 8. Ecomodula s.r.o. 9. ELK, a. s. 10. HAAS Fertigbau Chanovice, spol. s r. o. 11. Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. 12. MS HAUS s. r. o. 13. QUICKHAUS s.r.o. 14. Stavex Kutná Hora s.r.o. 15. VARIO VILA s. r. o. 16. VS DOMY, a. s. Aktuální seznam partnerů ADMD: 1. CIUR a.s. 2. ČESKÝ CAPAROL s.r.o. 3. Fermacell GmbH, organizační složka 4. HPM TEC, s.r.o. 5. KRONOSPAN spol. s r.o. 6. RECIFA a.s. 7. SCHIEDEL, s.r.o. 8. SIKO Koupelny a.s. 9. SWN Moravia s.r.o. 10. TONDACH ČR, s.r.o. 11. URSA CZ s.r.o. 12. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. 13. W a Weinzettl, s.r.o. Mediálním partnerem ADMD je nadále časopis Dřevo&stavby, který vydává společnost PRO VOBIS, s.r.o. 5. Přehled hospodaření ADMD za rok Přehled hospodaření ADMD přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. Přehled hospodaření ADMD za rok 2011 Příjmy Členové ,- Kč Partneři ,- Kč Ostatní příjmy ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč Výdaje Organizace a vnitřní správa ADMD ,- Kč Marketing, propagace PR vč. veletrhů ,- Kč Příspěvky do SPS a MSDK ,- Kč Výdaje celkem ,- Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Valná hromada ADMD schválila přehled hospodaření ADMD za rok 2011 všemi

7 hlasy. 6. Zpráva Revizní komise o hospodaření ADMD za rok Revizní komise ADMD pracovala v roce 2011 v tomto složení: Ing. Miloš Kincel předseda Ing. Jiří Pohloudek člen Ing. Miloslav Sklenář, CSc. - člen Zprávu Revizní komise o hospodaření ADMD za rok 2011 přednesl Ing. Miloš Kincel, předseda Revizní komise. Revizní komise shledala účetnictví ADMD bez vady, ale Výkonné radě ADMD doporučuje, aby: nechala vypracovat posouzení, jestli by ADMD neměla být plátcem DPH. byla aktualizována podpisová práva za ADMD pro další období byly k fakturám, které ADMD obdrží nebo vystaví, uvedeny přílohy s bližší specifikací k platbě (realizované službě). Valná hromada ADMD schválila zprávu a doporučení Revizní komise ADMD za rok 2011 všemi hlasy. 7. Vize ADMD na rok Vizi ADMD na rok 2012 přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD Cíle směřované vně ADMD 1. Posílení pozice ADMD na trhu v ČR a její zviditelnění vůči laické i odborné veřejnosti 2. Prosazování DNK jako klíčového nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti členů a partnerů 3. Zkvalitnění propagace, marketingu a PR - samostatná kapitola (gesce viz finanční plán na rok 2012) 4. Kvantitativní i kvalitativní rozšíření ADMD o nové členy a partnery zatraktivněním své činnosti a přínosu pro členy a partnery 5. Pokračování ve spolupráci s bankovním sektorem zjednodušení a zrychlení financování dřevostaveb 6. Pokračování v aktivitách směrem k politické reprezentaci na všech úrovních 7. Zlepšení spolupráce s orgány státní správy, zejména s MPSV ČR, MV ČR, MV ČR a MZV ČR 8. Rozšíření spolupráce s jinými orgány a organizacemi (SPS, dřevařský klastr, NSC, školy, CPD apod.) 9. Organizování vlastních odborných seminářů a přednášek a aktivní účast na veřejných odborných seminářích na téma projektování a realizace dřevostaveb (hlavní téma DNK) 10. Navázání kontaktů a spolupráce se zahraničními svazy a asociacemi v oboru dřevostaveb (výměna zkušeností) 11. Získání většího objemu finančních prostředků pro naplňování cílů ADMD prostřednictvím zvýšení počtu členů a partnerů (zorganizovat akviziční náborovou akci)

8 12. Získání finančních prostředků z dotačních programů a grantů 7.2. Cíle směřované dovnitř ADMD 1. Zkvalitnění vnitřní organizace a řízení ADMD a to: - pokračováním práce členů výkonné rady v jednotlivých gescích (bude probráno podrobněji) - zpracování ročního časového a obsahového plánu jednání výkonné rady 2. Posílení a zkvalitnění administrativní práce ADMD - užší a častější osobní komunikace předsedy, místopředsedů a tajemnice i mimo jednání výkonné rady - využitím vlastní kanceláře v Brně pro jednání výkonné rady a jednání členů a partnerů - další využití studenta na dohodu o provedení práce pro zajištění výstav, veletrhů a prezentací 3. Posílit vazbu na VVÚD s cílem vyšší míry kontroly certifikace a auditů dle DNK - ADMD spolu s VVÚD pravidelný reporting, plán kontrol, opatření 4. Dále rozšiřovat a zkvalitňovat vnitřní komunikaci mezi členy a partnery ADMD - možnost nahlášené účasti na Výkonné radě ADMD 5. Organizovat neformálních setkání členů a partnerů ADMD během veletrhů 6. Zvýšit informovanost členů a partnerů prostřednictvím webových stránek ADMD - nové výrobky a nabídky partnerů, informace o seminářích, veletrzích, legislativních změnách, vývoji na trhu, zápisy z jednání výkonné rady apod. - podpora informovanosti členů prostřednictvím u - poskytovat technické a finanční poradenství pro členy Uvedené cíle budou doplněny o náměty z diskuze členů a partnerů. Následně budou výkonnou radou rozpracovány do konkrétních opatření Finanční plán ADMD na rok 2012 Finanční plán ADMD na rok 2012 Plánované Členové příjmy Partneři Ostatní příjmy Očekávané příjmy celkem Plánované Organizace a vnitřní správa ADMD výdaje Marketing, propagace PR vč. veletrhů Příspěvky do SPS a MSDK Plánované výdaje celkem Plánovaný hospodářský výsledek ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

9 7.4. Marketingový plán ADMD na rok 2012 Dále Ing. Blaha přednesl marketingový plán na rok 2012 vč. očekávaných nákladů na tuto oblast: Veletrhy v roce ,- Kč - Infotherma, Ostrava Černá louka, For Wood, PVA Praha Letňany, Dřevostavby, Praha Holešovice, Konference dřevostavby, Volyně, Stavební veletrh, BVV Brno, For Arch, PVA Praha Letňany, Moravská dřevostavba, Flóra Olomouc, Inzerce v odborných časopisech a na webu ,- Kč - Časopis dřevo a stavby jako hlavní mediální partner Vydávání bulletinu ,- Kč - Tisková verze 2 x za rok - Elektronická verze Placené internetové kampaně ,- Kč - PPC kampaně - Banery a PR články (placené) Optimalizace, aktualizace a správa webových stránek ,- Kč Propagační materiály ,- Kč - Letáky apod Ostatní ,- Kč - PR články, regionální výstavy, účast na odborných seminářích Valná hromada ADMD schválila vizi a marketingový plán ADMD na rok 2012 všemi hlasy. Ad 8. Přestávka. Ad 9. Prostor pro členy ADMD. K činnosti ADMD se nevyjadřovali členové, kteří se Valné hromady ADMD nezúčastnili z důvodu nemoci. Jednalo se o tyto společnosti: - ALFAHAUS s. r. o. - Avanta Systeme spol. s. r. o. - AWIK House Production, s. r.o. - BR PROGRESS s. r. o. - CZECH PAN s. r. o. - Ecomodula s.r.o.

10 Nejprve dostal slovo pan Petr Civín ze společnosti Holiday-Pacific Homes- Bohemia, spol. s r.o., která se stala členem ADMD v roce Společnost Holiday-Pacific Homes Bohemia, spol. s r.o. nabízí dřevostavby realizované konstrukčním systémem převzatým od kanadské firmy Holiday-Pacific z Toronta, která se zabývá výstavbou již několik desetiletí. Na českém trhu působí společnost Holiday-Pacific více než deset let. Členové ze společností, které jsou ve Výkonné radě ADMD, již mluvili v rámci svých gescí, takže už dále činnost ADMD nekomentovali. Jednalo se o tyto společnosti: - ATRIUM, s. r. o. - DOMY D.N.E.S. s. r. o. - ELK, a. s. - HAAS Fertigbau Chanovice, spol. s r. o. - MS HAUS s. r. o. - VS DOMY, a. s. Dále se slova ujal pan Jiří Novák ze společnosti QUICKHAUS s.r.o. Nejprve se zmínil o nové normě, která platí od Jedná se o normu TNI Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. Pan Jiří Novák navrhl, aby ADMD navázala kontakt s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Dále se pan Novák zmínil o programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech ZELENÁ ÚSPORÁM. Jednání ADMD se zúčastnil Ing. Josef Marhan ze společnosti Stavex Kutná Hora s.r.o. Pozitivně hodnotil činnost Výkonné rady a práci jejich členů v roce 2011 v gescích. Jako největší úspěch vidí spolupráci s Českou spořitelnou na financování montovaných domů na bázi dřeva. Dále se Ing. Marhan stěžoval na tesařské firmy, která dřevostavby provádí nekvalitně a hází tak potom špatné světlo i na kvalitní firmy. Navrhl Výkonné radě ADMD, aby zkusila oslovit stavební úřady, krajské úřady, projektanty, Ministerstvo průmyslu (MP) a Českou obchodní inspekci (ČOI), aby se více zaměřili na stavební firmy, popřípadě, aby se zaměstnancům těchto úřadů udělali semináře o dřevostavbách. Jednání Valné hromady ADMD se zúčastnil Ing. Břetislav Lacina ze společnosti VARIO VILA s. r. o. Ing. Lacina navrhl, aby se kromě seminářů o dřevostavbách pro stavební úřady, udělali i semináře pro hasiče. Toto podpořil i Ing. Miloš Kincel ze společnosti Fermacell GmbH. Tato společnost před časem dělala seminář pro hasiče, kde se mluvilo a tom, že dřevostavby mají prokazatelné požární vlastnosti. Ing. Josef Melč ze společnosti SCHIEDEL, s.r.o. informoval Valnou hromadu, že se jejich společnost také potýkala se stavebními úřady, proto pro úřady vypracovali metodické pokyny. Ing. Melč navrhl, aby i ADMD vypracovala metodické pokyny pro stavební úřady pro výstavbu dřevostaveb.

11 Ing. Vladimír Kolařík doplnil, že pokud společnosti staví RD, tak tyto projekty nejsou u úřadů moc prověřovány. Úřady se více zaměřují na větší objekty školy, školky, administrativní budovy, bytové domy apod. Je potřeba přesvědčit úřady, aby se více zaměřili i na kontrolu RD. Ad 10. Prostor pro partnery ADMD. Z jednání Valné hromady ADMD byli omluveni tito partneři: - KRONOSPAN spol. s r.o. - RECIFA a.s. - TONDACH ČR, s.r.o. Nejprve Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD, předal slovo Dipl. Ing. Ivanu Burianovi ze společnosti HPM TEC, s.r.o. Tato společnost se stala partnerem ve druhé polovině roku 2011 a zabývá se výrobou spojovacího materiálu pro výrobu a montáže oken, do kování a plechu i pro dřevostavby. Společnost má sídlo v Hustopečích a spolupracuje s několika členy ADMD. Dále se ke slovu dostali partneři, kteří byli do ADMD přijati v lednu Za společnost CIUR a.s. se Valné hromady zúčastnil Ing. Miroslav Straka. Tato společnost je výrobcem izolace CLIMATIZER PLUS a průmyslových vláken, garážových a průmyslových vrat. Za společnost ČESKÝ CAPAROL s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Ing. Michal Macura. Společnost ČESKÝ CAPAROL s.r.o. se zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem nátěrových hmot, laků a tmelů. Společnost SWN Moravia s.r.o. na Valné hromadě představil pan Ing. Nikola Smutný. Tato společnost se zabývá výrobou samonosných celodřevěných, kombinovaných a kovových schodišť, zábradlí a obložení betonových schodů. Za společnost W a Weinzettl, s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Zdeněk Veverka. Tato společnost nabízí interiérové dveře a zárubně PRÜM. Kvalitní vnitřní dveře do bytu i domu. Posuvné, otočné, kyvné v provedení dýha, CPL lamino, folie a masiv. Atypické provedení dveří. Dále nabízejí dveře protipožární, bezpečnostní, protihlukové, celoskleněné. Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD poděkoval všem novým partnerům za představení společností a předal slovo stávajícím partnerům ADMD. Nejprve se slova ujal Ing. Miloš Kincel ze společnost Fermacell GmbH. Tato společnost se od ledna 2012 stala Generálním partnerem ADMD. Ing. Kincel zmínil, že společnost Fermacell je partnerem ADMD od doby, kdy byla Asociace zpřístupněna i dodavatelů materiálů do dřevostaveb obchodní partner. Ing. Kincel nabídl ADMD možnost prezentace, především DNK, na seminářích. Možnosti prezentace ADMD budou rozebrány na nejbližší Výkonné radě ADMD.

12 Za společnost SCHIEDEL, s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Ing. Josef Melč. Ing. Melč již v dříve jednal se stavebními úřady, které realizoval společně s kominíky pod záštitou jednotlivých cechů společenstva kominíků ČR a jako jejich spolupracovník (bez identifikace, že je ze Schiedelu). Dle Ing. Melče je nejlepší cesta následující: - nejprve je nutno oslovit vedoucího pracovníka na krajském úřadě (krajské úřady metodicky řídí jednotlivé stavební úřady ve svém regionu) - pokud se je podaří přesvědčit o tématu, tak pořádají jednou za půl roku metodická setkání a tam je možno se dostat s prezentací do programu a říci pracovníkům stavebních úřadů co je potřeba (Ing. Melč je přesvědčen, že téma dřevostaveb přivítají, neboť povědomí a znalosti dřevostaveb jsou u nich velmi malé a krajský úředník má čárku za aktivitu) - při jednání s úředníkem kraje se dá domluvit, co je nutno jim říct a jakou formou jim případně předat "metodický pokyn", jak schvalovat dřevostavbu a co kontrolovat (úředníci si to ale nechají zkontrolovat právním oddělením, zda to odpovídá platným předpisům) - samotní úředníci stavebních úřadů nic vymýšlet nebudou a ani nechtějí, protože podle názoru Ing. Melče nemají dostatek informací a v předpisech o dřevostavbách se nevyznají a neví, co mají hledat a chtít - je potřeba jim to srozumitelně a přehledně naservírovat a upozornit je decentně, že to dělat musejí, aby si kryli vlastní "záda", jinak se můžou dostat do problémů - důležité je, aby úředníci věděli, že něco takového existuje a že se mají kam obrátit, když budou potřebovat radu. - u velkých měst je nutno totéž udělat v rámci MěÚ, které řídí další stavební úřady - vždy je potřeba vystupovat jménem ADMD, neboť úředníci jsou velmi hákliví na jakýkoliv náznak podnikatelských aktivit - mělo by to být směřováno jako servisní a poradenská činnost, kam se mohou do budoucna obracet (bylo by dobré odvolat se na úzkou spolupráci s Hasičským záchranným sborem, neboť oni s ním velmi úzce spolupracují) - ideální by bylo to poprvé zrealizovat někde, kde jsou vstřícní a pak se tímto příkladem prezentovat (úřady si vše ověřují a když se to povede, tak je cesta do dalších otevřená) Jak oslovit krajské, stavební a městské úřady bude dále otevřeno na nejbližší Výkonné radě ADMD. Za společnost SIKO Koupelny a.s. se Valné hromady ADMD zúčastnil Ondřej Malý. Společnost SIKO Koupelny a.s. je partnerem pro dodavatele montovaných domů od r SIKO Koupelny a.s. nabízí klientské centrum (klientské výběry), grafické centrum (nadstandardní 3D návrhy) a dodávky standardních i nadstandardních materiálů (velká variabilita dle potřeb investora). Dále pak logistické zajištění dodávek materiálu na stavbu a databázi klientů on-line. Výsledkem klientského výběru nadstandardních materiálů je klientská složka,

13 která obsahuje rozpočet a ceník víceprací, vizualizace odsouhlasená klientem, rozpis materiálu a technickou zprávu. Za společnost URSA CZ s.r.o. se jednání zúčastnil Ing. Milan Gryc (mobil: ). Upozornil na novinku jejich společnosti a to na uživatelsky příjemnou, bílou, tepelnou, akustickou a protipožární minerální izolaci PureOne. V rámci úsilí o neustálé zvyšování kvality výrobků představuje společnost URSA CZ s.r.o. tepelnou izolaci, která definuje novou kategorii na trhu s minerální vlnou. Manipulace s bílou, nedráždivou a neprašnou minerální vlnou PureOne je pohodlná a snadná. Šetří výdaje za energii a současně přispějte k ochraně životního prostředí. Bílá minerální vlna PureOne přináší řadu unikátních vlastností, bezkonkurenční kombinaci tepelné a akustické izolace a mimořádné odolnosti proti ohni. Nehořlavá minerální vlna PureOne využívá unikátní moderní technologii pojení, která zachovává přírodní bílou barvu vlny a poskytuje zákazníkům komfort izolace bez obsahu formaldehydu. Jako poslední se slova ujal Ing. Jan Penc, z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského z Prahy. Nejprve shrnul stav certifikace DNK. Dohled proběhl u všech členů se závěrem, že kvalita je udržena a udržitelná i do budoucna. U společnosti Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. a QUICKHAUS s.r.o. se certifikace dle DNK blíží ke zdárnému konci. Dále členy a partnery informoval, že od došlo ke změně TN a do posuzování je přidána akustika vnitřních stěn a stropů. Jedná se o reakci na změnu ČSN :2010. VVÚD má v akreditaci zkoušky potřebné pro stanovení akustických vlastností na stavbě. Taktéž má zakoupen program neprůzvučnost na výpočet Rw jednoduchých příček a Lw a Rw stropů. Na závěr Ing. Penc ještě informoval, že VVÚD zakoupilo termočlánky na měření teplot v konstrukci v průběhu požáru a ve spolupráci s Ing. Černohorským mohou provádět zkoušku požární odolnosti v praxi. (Pálení malých objektů s důvodem zjištění chování zásuvek, rohů detailů atd. při požáru). Novinky z vydavatelství PRO VOBIS s.r.o. - vydavatele časopisu Dřevo&Stavby mediálního partnera ADMD přednesl Ing. Radek Beneš: - nový čtvrtletník sruby&roubenky: vyčlenění masivních dřevostaveb z časopisu Dřevo&Stavby kvůli většímu prostoru pro montované stavby magazín sruby&roubenky - hlavní mediální partner veletrhu FOR WOOD časopis Dřevo&Stavby: hlavní mediální partner veletrhu Dřevostavby 2012 uzavřena spolupráce pro rok inzerce + PR články + podpora formou článků skutečných stavebníků, kteří své bydlení realizovali s členy ADMD. Pokračování spolupráce formou vzájemné synergie - podpory ADMD u nečlenů s cílem přivést nové členy. Podpora ADMD na webu formou PR článků, zpráv a novinek. Společná účast na Infotherma 2012, dřevostavba Olomouc 2012,...

14 - aktivity směrem ke stavebním úřadům - obeslání a nabídka časopisů jak v elektronické, tak tištěné formě - spolupráce s Českou spořitelnou - propagace produktu pro ADMD, podpora hypotéky od ČS a tedy ADMD - propagace časopisu formou pravidelného předvystavení na největších sítích tabáků v ČR a čerpacích stanicích, tedy i "dřevěného" stavění vůbec. ad 11. Usnesení Valné hromady. Valná hromada ADMD dne schválila: - změnu sídla ADMD - volbu člena Revizní komise na rok zprávu o zhodnocení činnosti ADMD za rok zprávu o přehledu hospodaření ADMD za rok zprávu Revizní komise ohospodaření ADMD za rok vizi ADMD na rok marketingový plán na rok Diskuse. Žádné další diskusní příspěvky již nebyly předneseny. 13. Závěr. Ing. Vratislav Blaha poděkoval členům Výkonné rady ADMD a paní Ing. Blance Stávkové za jejich celoroční práci. Valné hromada ADMD byla ukončena ve hodin. Zápis zapsala dne :.. Ing. Blanka Stávková, tajemnice Příloha: Prezenční listina

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením!

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! www.admd.cz Bulletin 1/2013 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! Dlouholeté působení výrobců dřevostaveb

Více

Bulletin 2/2012. Dřevostavby - bydlení nové generace. ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ. www.admd.cz

Bulletin 2/2012. Dřevostavby - bydlení nové generace. ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ. www.admd.cz www.admd.cz Bulletin 2/2012 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Dřevostavby - bydlení nové generace Je potěšující, že i přes pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti jednotlivých odvětví,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing.

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost

e-zpravodaj 1/2014 Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nový bazén od společnosti Mountfield nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Nový mobilní pasivní dům od společnosti Domestav nové vzdělávací kurzy pro laickou veřejnost Každý exponát jsme pro Vás označili QR kódem nový bazén od společnosti Mountfield... než začnete stavět!!! Obsah

Více

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje květen 2010 www.fermacell.cz bulletin Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení s materiály FERMACELL Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oblast Zlín. Výroční zpráva Oblast Zlín Výroční zpráva 2014 0 Obsah Úvod... 2 1. Výbor oblasti... 3 2. Zastoupení v orgánech a komisích... 3 3. Členská základna... 4 3.1. Autorizace... 4 3.2. Komunikace se členy... 5 3.3. Pojištění

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR

e-zpravodaj 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR 3/2013 Otevření podávání žádostí Nová zelená úsporám Pozvánka na veletrh ForArch Otevřeny nové vzdělávací kurzy EdUR... než začnete stavět!!! Obsah Úvodník 3 Co bylo akce, veletrhy Pilotní ověření vzdělávacího

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více