ZÁPIS z Valné hromady Asociace dodavatelů montovaných domů konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z Valné hromady Asociace dodavatelů montovaných domů konané dne 26. 01. 2012"

Transkript

1 ZÁPIS z Valné hromady konané dne Přítomni: Místo konání: Zahájení: dle prezenční listiny příloha MZLU v Brně, Zemědělská 3, Brno, budova B, 2. patro, zasedací místnost děkanátu hodin Program: 1. 10:00 Zahájení :10 Úprava stanov - změna sídla ADMD :20 Volba člena Revizní komise :30 Zhodnocení činnosti ADMD za rok :10 Přehled hospodaření ADMD za rok :20 Zpráva Revizní komise o hospodaření ADMD za rok :30 Vize ADMD na rok :00 Přestávka :20 Prostor pro členy ADMD :50 Prostor pro partnery ADMD :20 Usnesení Valné hromady :30 Diskuse :00 Závěr. Ad 1. Zahájení. Valnou hromadu ADMD zahájil v 10,15 hodin Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem Valné hromady ADMD. má v současné době 16 členů. Na jednání valné hromady bylo přítomno 10 členů tzn., že Valná hromada ADMD byla usnášení schopná (viz příloha prezenční listina). Valná hromada ADMD schválila program Valné hromady ADMD všemi hlasy. Ad 2. Změna sídla ADMD. Od se mění sídlo ADMD. Nyní bude sídlo a zároveň i kancelář (tedy doručovací i fakturační adresa) na adrese:. Tajemnice ADMD, Ing. Blanka Stávková, zašle na Ministerstvo vnitra žádost o změnu stanov, ke které přiloží zápis z Valné hromady ADMD. Změna stanov: 1. Název a sídlo Asociace 2. Sídlo: Zemědělská 3, Brno.

2 Změněno na: 1. Název a sídlo Asociace 2. Sídlo:. Valná hromada ADMD schválila změnu stanov ADMD (změna sídla ADMD) všemi hlasy. Ad 3. Volba člena Revizní komise ADMD. Vzhledem k tomu, že společnost RD Rýmařov s.r.o. ukončila členství v ADMD ke dni , uvolnilo se místo člena Revizní komise, které zastával v roce 2011 pan Ing. Jiří Pohloudek ze společnost RD Rýmařov s.r.o. Na návrh výkonné rady byl novým členem revizní komise ADMD zvolen pan Jiří Novák ze společnosti QUICKHAUS s.r.o. Valná hromada schválila volbu člena Revizní komise ADMD všemi hlasy. Pan Jiří Novák se následně krátce představil. Ad 4. Zhodnocení činnosti ADMD za rok Zhodnocení činnosti ADMD za rok 2011 přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. V úvodu seznámil Ing. Blaha se složením výkonné rady ADMD po Valné hromadě ADMD, která se konala v lednu Ing. arch. Petr Vala předseda Ing. Vratislav Blaha místopředseda Ing. Milan Schmiedt místopředseda Ing. Oldřich Šebek člen Ing. Ladislav Kameník člen Ing. Vladimír Kolařík člen Tomáš Tesař - člen Výkonná rada se během roku 2011 scházela na pravidelných zasedáních, z nichž byly vždy vyhotoveny zápisy. Jednotliví členové výkonné rady zajišťovali činnost ADMD v rámci svých gescí, o čemž stručně každý člen výkonné rady za svou gesci podal informaci: 4.1. Zahraniční spolupráce (Ing. Ladislav Kameník) se Slovenskem - Ing. Ladislav Kameník se sešel s PhDr. Peterem Zemaníkem, který je od roku 2006 generálním tajemníkem Zväzu spracovatel ov dreva Slovenskej republiky (www.zsdsr.sk) - Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovolnou organizací zaměstnavatelů na úrovni majitelů jednatelů společností. Je řádným členem Republikové unie zaměstnavatelů (RÚZ) a Zväzu

3 priemyslu Slovenska (ZPS). - ZSD SR založilo v roce 1997 šestnáct zakládajících společností a k 1. lednu 2012 sdružuje ZSD SR 117 členských společností. Všechny současné členské společnosti ZSD SR jsou představiteli odvětví zpracování dřeva nebo příbuzných odvětví (výrobní nebo obchodní společnosti) nebo představují vědecko-výzkumný potenciál, svojí činností neznečišťují životní prostředí a vyvíjejí mnoho proexportních aktivit. ADMD se na dalších jednání Výkonné rady ADMD bude dále zabývat spoluprácí s tímto svazem i s dalšími organizacemi např. v Rakousku, Německu, Polsku apod Vazba na bankovní sektor (Dipl. Ing. Milan Schmiedt) - ADMD ve spolupráci s Českou spořitelnou nastavila hypoteční financování montovaných domů, které je možno využít při výstavbě od předních dodavatelů sdružených v ADMD, což klientům zaručuje dodržování vysokých standardů ve výstavbě a tím vysokou kvalitu pořizovaného domu. - Česká spořitelna rozšířila od srpna 2011 využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Zaplňuje tak slabé místo na trhu, kdy montované domy byly dosud většinou složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí. - Výstavby montovaných domů jsou velmi rychlé a mezi klienty v současné době hodně žádané. Samotná výstavba ale často předběhne administrativní kroky, což doposud komplikovalo její financování. Díky nové službě Financování montovaných domů banka uvolní až 90 % ceny díla ještě před tím, než se zapíše rozestavěný dům do katastru nemovitostí. Zbylých 10 % ceny může klient čerpat po zápisu do katastru. Snahou ADMD je dohodnout výhodné podmínky financování montovaných domů i u jiných bank Vazba na politickou reprezentaci (Ing. Oldřich Šebek a Tomáš Tesař) V rámci této gesce byly průběžně plněny tyto cíle: - stát se partnery politiků na celostátní a regionální úrovni a vytvořit jim podporu - probíhá - zvýšit podíl dřeva jako stavebního materiálu v komerčních objektech a státních zakázkách - zasadit se o vytvoření hodnocení budovy jako celku, kde budou hodnoceny i konstrukce a materiály z hlediska jejich náročnosti na produkci CO 2 Tyto a další cíle bude ADMD nadále rozvíjet na dalších jednání Výkonné rady Legislativa a novotvorba (Ing. Vladimír Kolařík) - Ing. Vladimír Kolařík se stal členem Technické normalizační komise (TNK 34). Pan Ing. Kolařík podal stručnou informaci za tuto gesci.

4 4.5. DNK a vazba na jiná tuzemská uskupení (Ing. arch. Petr Vala) Za nepřítomného arch. Valu o této gesci promluvil Ing. Blaha. - v současné době probíhá revize DNK - VVÚD vytvořil a vydal zjednodušenou verzi DNK pro laickou veřejnost - ADMD je pravidelně od VVÚD informována o provedených kontrolních auditech u členů ADMD - proběhlo jednání s CPD (Centrum pasivního domu) v současné době se připravuje spolupráce - proběhlo jednání s ČTPLH (Česká technologická platforma lesního hospodářství) ADMD se stala členem ČTPLH - ADMD je nadále členem MSDK (Moravsko-slezský dřevařský klastr) - ADMD je nadále členem SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví) - dále se připravuje spolupráce s AVMI (Asociace výrobců minerálních izolací) chtějí se stát členem (musíme to ještě domyslet) a prolignum (společná iniciativa organizací Nadace dřevo pro život), CAPLH (Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství) a proholz Austria, jejímž cílem je propagace dřeva jako materiálu a podpora možností jeho využití v ČR) 4.6. Marketing a PR (Ing. Vratislav Blaha) - Marketing a PR je jednou z hlavních činností ADMD. Cílem je propagovat ADMD a její členy jako spolehlivé a certifikované partery pro potencionální investory. V roce 2011 bylo na tuto oblast vynaloženo celkem 604 tis. Kč. - Hlavní realizované aktivity v roce 2011: Aktivní účast na veletrhu Dřevostavby 2011 (stánek ADMD) Aktivní účast na veletrhu ForArch 2011 (stánek ADMD) Inzerce a PR články v časopisech Dřevo a stavby, Dům a zahrada, EKO Bydlení, Bydlení, stavby a reality Hospodářské noviny Modernizace a aktualizace webových stránek ADMD Spolupráce s Národním stavebním centrem Vydání Bulletinu ADMD Účast na výstavách (informační panely) 4.7. Vazba na školství, vědu a výzkum (Ing. Blanka Stávková) Ing. Blanka Stávková podala stručnou informaci o práci této gesce: - Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně - Podpora ADMD studentů při zpracování bakalářských a diplomových prací. - Zajišťování praxe studentů v členských podnicích ADMD Valná hromada ADMD schválila zhodnocení činnosti ADMD za rok 2011 všemi hlasy

5 Dále Ing. Blaha seznámil Valnou hromadu s počtem realizací RD v České republice členy ADMD dle dodaných statistik od členů. Rok Počet realizací RD členy ADMD v ČR Poté Ing. Blaha seznámil všechny přítomné s ukončeným nebo vzniklým členstvím/partnerstvím v ADMD v roce 2011 (včetně ledna 2012). Členství v ADMD v roce 2011 ukončila společnost: - RD Rýmařov s. r. o. Partnerství v ADMD v roce 2011 ukončila společnost: - M. T. A. spol. s r. o. - CANABEST s.r.o. V roce 2011 se stala členem ADMD společnost: - Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. Podklady k přijetí do ADMD dodala společnost: - Vala Dřevostavby - VESPER FRAMES, s.r.o. Tyto společnosti se nyní přihlásí k certifikaci dle DNK. Po úspěšném absolvování certifikace dle DNK a úhradě členského příspěvku se tyto společnosti stanou členy ADMD: V roce 2011 se stala partnerem ADMD společnost: - HPM TEC, s.r.o. V lednu 2012 se staly partnery ADMD tyto společnosti: - CIUR a.s. - ČESKÝ CAPAROL s.r.o. - SWN Moravia s.r.o. - W a Weinzettl, s.r.o. Nyní má tedy ADMD 16 členů a 13 partnerů. Aktuální seznam členů ADMD: 1. ALFAHAUS s. r. o. 2. ATRIUM, s. r. o. 3. Avanta Systeme spol. s. r. o.

6 4. AWIK House Production, s. r.o. 5. BR PROGRESS s. r. o. 6. CZECH PAN s. r. o. 7. DOMY D.N.E.S. s. r. o. 8. Ecomodula s.r.o. 9. ELK, a. s. 10. HAAS Fertigbau Chanovice, spol. s r. o. 11. Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. 12. MS HAUS s. r. o. 13. QUICKHAUS s.r.o. 14. Stavex Kutná Hora s.r.o. 15. VARIO VILA s. r. o. 16. VS DOMY, a. s. Aktuální seznam partnerů ADMD: 1. CIUR a.s. 2. ČESKÝ CAPAROL s.r.o. 3. Fermacell GmbH, organizační složka 4. HPM TEC, s.r.o. 5. KRONOSPAN spol. s r.o. 6. RECIFA a.s. 7. SCHIEDEL, s.r.o. 8. SIKO Koupelny a.s. 9. SWN Moravia s.r.o. 10. TONDACH ČR, s.r.o. 11. URSA CZ s.r.o. 12. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. 13. W a Weinzettl, s.r.o. Mediálním partnerem ADMD je nadále časopis Dřevo&stavby, který vydává společnost PRO VOBIS, s.r.o. 5. Přehled hospodaření ADMD za rok Přehled hospodaření ADMD přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. Přehled hospodaření ADMD za rok 2011 Příjmy Členové ,- Kč Partneři ,- Kč Ostatní příjmy ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč Výdaje Organizace a vnitřní správa ADMD ,- Kč Marketing, propagace PR vč. veletrhů ,- Kč Příspěvky do SPS a MSDK ,- Kč Výdaje celkem ,- Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Valná hromada ADMD schválila přehled hospodaření ADMD za rok 2011 všemi

7 hlasy. 6. Zpráva Revizní komise o hospodaření ADMD za rok Revizní komise ADMD pracovala v roce 2011 v tomto složení: Ing. Miloš Kincel předseda Ing. Jiří Pohloudek člen Ing. Miloslav Sklenář, CSc. - člen Zprávu Revizní komise o hospodaření ADMD za rok 2011 přednesl Ing. Miloš Kincel, předseda Revizní komise. Revizní komise shledala účetnictví ADMD bez vady, ale Výkonné radě ADMD doporučuje, aby: nechala vypracovat posouzení, jestli by ADMD neměla být plátcem DPH. byla aktualizována podpisová práva za ADMD pro další období byly k fakturám, které ADMD obdrží nebo vystaví, uvedeny přílohy s bližší specifikací k platbě (realizované službě). Valná hromada ADMD schválila zprávu a doporučení Revizní komise ADMD za rok 2011 všemi hlasy. 7. Vize ADMD na rok Vizi ADMD na rok 2012 přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD Cíle směřované vně ADMD 1. Posílení pozice ADMD na trhu v ČR a její zviditelnění vůči laické i odborné veřejnosti 2. Prosazování DNK jako klíčového nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti členů a partnerů 3. Zkvalitnění propagace, marketingu a PR - samostatná kapitola (gesce viz finanční plán na rok 2012) 4. Kvantitativní i kvalitativní rozšíření ADMD o nové členy a partnery zatraktivněním své činnosti a přínosu pro členy a partnery 5. Pokračování ve spolupráci s bankovním sektorem zjednodušení a zrychlení financování dřevostaveb 6. Pokračování v aktivitách směrem k politické reprezentaci na všech úrovních 7. Zlepšení spolupráce s orgány státní správy, zejména s MPSV ČR, MV ČR, MV ČR a MZV ČR 8. Rozšíření spolupráce s jinými orgány a organizacemi (SPS, dřevařský klastr, NSC, školy, CPD apod.) 9. Organizování vlastních odborných seminářů a přednášek a aktivní účast na veřejných odborných seminářích na téma projektování a realizace dřevostaveb (hlavní téma DNK) 10. Navázání kontaktů a spolupráce se zahraničními svazy a asociacemi v oboru dřevostaveb (výměna zkušeností) 11. Získání většího objemu finančních prostředků pro naplňování cílů ADMD prostřednictvím zvýšení počtu členů a partnerů (zorganizovat akviziční náborovou akci)

8 12. Získání finančních prostředků z dotačních programů a grantů 7.2. Cíle směřované dovnitř ADMD 1. Zkvalitnění vnitřní organizace a řízení ADMD a to: - pokračováním práce členů výkonné rady v jednotlivých gescích (bude probráno podrobněji) - zpracování ročního časového a obsahového plánu jednání výkonné rady 2. Posílení a zkvalitnění administrativní práce ADMD - užší a častější osobní komunikace předsedy, místopředsedů a tajemnice i mimo jednání výkonné rady - využitím vlastní kanceláře v Brně pro jednání výkonné rady a jednání členů a partnerů - další využití studenta na dohodu o provedení práce pro zajištění výstav, veletrhů a prezentací 3. Posílit vazbu na VVÚD s cílem vyšší míry kontroly certifikace a auditů dle DNK - ADMD spolu s VVÚD pravidelný reporting, plán kontrol, opatření 4. Dále rozšiřovat a zkvalitňovat vnitřní komunikaci mezi členy a partnery ADMD - možnost nahlášené účasti na Výkonné radě ADMD 5. Organizovat neformálních setkání členů a partnerů ADMD během veletrhů 6. Zvýšit informovanost členů a partnerů prostřednictvím webových stránek ADMD - nové výrobky a nabídky partnerů, informace o seminářích, veletrzích, legislativních změnách, vývoji na trhu, zápisy z jednání výkonné rady apod. - podpora informovanosti členů prostřednictvím u - poskytovat technické a finanční poradenství pro členy Uvedené cíle budou doplněny o náměty z diskuze členů a partnerů. Následně budou výkonnou radou rozpracovány do konkrétních opatření Finanční plán ADMD na rok 2012 Finanční plán ADMD na rok 2012 Plánované Členové příjmy Partneři Ostatní příjmy Očekávané příjmy celkem Plánované Organizace a vnitřní správa ADMD výdaje Marketing, propagace PR vč. veletrhů Příspěvky do SPS a MSDK Plánované výdaje celkem Plánovaný hospodářský výsledek ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

9 7.4. Marketingový plán ADMD na rok 2012 Dále Ing. Blaha přednesl marketingový plán na rok 2012 vč. očekávaných nákladů na tuto oblast: Veletrhy v roce ,- Kč - Infotherma, Ostrava Černá louka, For Wood, PVA Praha Letňany, Dřevostavby, Praha Holešovice, Konference dřevostavby, Volyně, Stavební veletrh, BVV Brno, For Arch, PVA Praha Letňany, Moravská dřevostavba, Flóra Olomouc, Inzerce v odborných časopisech a na webu ,- Kč - Časopis dřevo a stavby jako hlavní mediální partner Vydávání bulletinu ,- Kč - Tisková verze 2 x za rok - Elektronická verze Placené internetové kampaně ,- Kč - PPC kampaně - Banery a PR články (placené) Optimalizace, aktualizace a správa webových stránek ,- Kč Propagační materiály ,- Kč - Letáky apod Ostatní ,- Kč - PR články, regionální výstavy, účast na odborných seminářích Valná hromada ADMD schválila vizi a marketingový plán ADMD na rok 2012 všemi hlasy. Ad 8. Přestávka. Ad 9. Prostor pro členy ADMD. K činnosti ADMD se nevyjadřovali členové, kteří se Valné hromady ADMD nezúčastnili z důvodu nemoci. Jednalo se o tyto společnosti: - ALFAHAUS s. r. o. - Avanta Systeme spol. s. r. o. - AWIK House Production, s. r.o. - BR PROGRESS s. r. o. - CZECH PAN s. r. o. - Ecomodula s.r.o.

10 Nejprve dostal slovo pan Petr Civín ze společnosti Holiday-Pacific Homes- Bohemia, spol. s r.o., která se stala členem ADMD v roce Společnost Holiday-Pacific Homes Bohemia, spol. s r.o. nabízí dřevostavby realizované konstrukčním systémem převzatým od kanadské firmy Holiday-Pacific z Toronta, která se zabývá výstavbou již několik desetiletí. Na českém trhu působí společnost Holiday-Pacific více než deset let. Členové ze společností, které jsou ve Výkonné radě ADMD, již mluvili v rámci svých gescí, takže už dále činnost ADMD nekomentovali. Jednalo se o tyto společnosti: - ATRIUM, s. r. o. - DOMY D.N.E.S. s. r. o. - ELK, a. s. - HAAS Fertigbau Chanovice, spol. s r. o. - MS HAUS s. r. o. - VS DOMY, a. s. Dále se slova ujal pan Jiří Novák ze společnosti QUICKHAUS s.r.o. Nejprve se zmínil o nové normě, která platí od Jedná se o normu TNI Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. Pan Jiří Novák navrhl, aby ADMD navázala kontakt s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Dále se pan Novák zmínil o programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech ZELENÁ ÚSPORÁM. Jednání ADMD se zúčastnil Ing. Josef Marhan ze společnosti Stavex Kutná Hora s.r.o. Pozitivně hodnotil činnost Výkonné rady a práci jejich členů v roce 2011 v gescích. Jako největší úspěch vidí spolupráci s Českou spořitelnou na financování montovaných domů na bázi dřeva. Dále se Ing. Marhan stěžoval na tesařské firmy, která dřevostavby provádí nekvalitně a hází tak potom špatné světlo i na kvalitní firmy. Navrhl Výkonné radě ADMD, aby zkusila oslovit stavební úřady, krajské úřady, projektanty, Ministerstvo průmyslu (MP) a Českou obchodní inspekci (ČOI), aby se více zaměřili na stavební firmy, popřípadě, aby se zaměstnancům těchto úřadů udělali semináře o dřevostavbách. Jednání Valné hromady ADMD se zúčastnil Ing. Břetislav Lacina ze společnosti VARIO VILA s. r. o. Ing. Lacina navrhl, aby se kromě seminářů o dřevostavbách pro stavební úřady, udělali i semináře pro hasiče. Toto podpořil i Ing. Miloš Kincel ze společnosti Fermacell GmbH. Tato společnost před časem dělala seminář pro hasiče, kde se mluvilo a tom, že dřevostavby mají prokazatelné požární vlastnosti. Ing. Josef Melč ze společnosti SCHIEDEL, s.r.o. informoval Valnou hromadu, že se jejich společnost také potýkala se stavebními úřady, proto pro úřady vypracovali metodické pokyny. Ing. Melč navrhl, aby i ADMD vypracovala metodické pokyny pro stavební úřady pro výstavbu dřevostaveb.

11 Ing. Vladimír Kolařík doplnil, že pokud společnosti staví RD, tak tyto projekty nejsou u úřadů moc prověřovány. Úřady se více zaměřují na větší objekty školy, školky, administrativní budovy, bytové domy apod. Je potřeba přesvědčit úřady, aby se více zaměřili i na kontrolu RD. Ad 10. Prostor pro partnery ADMD. Z jednání Valné hromady ADMD byli omluveni tito partneři: - KRONOSPAN spol. s r.o. - RECIFA a.s. - TONDACH ČR, s.r.o. Nejprve Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD, předal slovo Dipl. Ing. Ivanu Burianovi ze společnosti HPM TEC, s.r.o. Tato společnost se stala partnerem ve druhé polovině roku 2011 a zabývá se výrobou spojovacího materiálu pro výrobu a montáže oken, do kování a plechu i pro dřevostavby. Společnost má sídlo v Hustopečích a spolupracuje s několika členy ADMD. Dále se ke slovu dostali partneři, kteří byli do ADMD přijati v lednu Za společnost CIUR a.s. se Valné hromady zúčastnil Ing. Miroslav Straka. Tato společnost je výrobcem izolace CLIMATIZER PLUS a průmyslových vláken, garážových a průmyslových vrat. Za společnost ČESKÝ CAPAROL s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Ing. Michal Macura. Společnost ČESKÝ CAPAROL s.r.o. se zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem nátěrových hmot, laků a tmelů. Společnost SWN Moravia s.r.o. na Valné hromadě představil pan Ing. Nikola Smutný. Tato společnost se zabývá výrobou samonosných celodřevěných, kombinovaných a kovových schodišť, zábradlí a obložení betonových schodů. Za společnost W a Weinzettl, s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Zdeněk Veverka. Tato společnost nabízí interiérové dveře a zárubně PRÜM. Kvalitní vnitřní dveře do bytu i domu. Posuvné, otočné, kyvné v provedení dýha, CPL lamino, folie a masiv. Atypické provedení dveří. Dále nabízejí dveře protipožární, bezpečnostní, protihlukové, celoskleněné. Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD poděkoval všem novým partnerům za představení společností a předal slovo stávajícím partnerům ADMD. Nejprve se slova ujal Ing. Miloš Kincel ze společnost Fermacell GmbH. Tato společnost se od ledna 2012 stala Generálním partnerem ADMD. Ing. Kincel zmínil, že společnost Fermacell je partnerem ADMD od doby, kdy byla Asociace zpřístupněna i dodavatelů materiálů do dřevostaveb obchodní partner. Ing. Kincel nabídl ADMD možnost prezentace, především DNK, na seminářích. Možnosti prezentace ADMD budou rozebrány na nejbližší Výkonné radě ADMD.

12 Za společnost SCHIEDEL, s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Ing. Josef Melč. Ing. Melč již v dříve jednal se stavebními úřady, které realizoval společně s kominíky pod záštitou jednotlivých cechů společenstva kominíků ČR a jako jejich spolupracovník (bez identifikace, že je ze Schiedelu). Dle Ing. Melče je nejlepší cesta následující: - nejprve je nutno oslovit vedoucího pracovníka na krajském úřadě (krajské úřady metodicky řídí jednotlivé stavební úřady ve svém regionu) - pokud se je podaří přesvědčit o tématu, tak pořádají jednou za půl roku metodická setkání a tam je možno se dostat s prezentací do programu a říci pracovníkům stavebních úřadů co je potřeba (Ing. Melč je přesvědčen, že téma dřevostaveb přivítají, neboť povědomí a znalosti dřevostaveb jsou u nich velmi malé a krajský úředník má čárku za aktivitu) - při jednání s úředníkem kraje se dá domluvit, co je nutno jim říct a jakou formou jim případně předat "metodický pokyn", jak schvalovat dřevostavbu a co kontrolovat (úředníci si to ale nechají zkontrolovat právním oddělením, zda to odpovídá platným předpisům) - samotní úředníci stavebních úřadů nic vymýšlet nebudou a ani nechtějí, protože podle názoru Ing. Melče nemají dostatek informací a v předpisech o dřevostavbách se nevyznají a neví, co mají hledat a chtít - je potřeba jim to srozumitelně a přehledně naservírovat a upozornit je decentně, že to dělat musejí, aby si kryli vlastní "záda", jinak se můžou dostat do problémů - důležité je, aby úředníci věděli, že něco takového existuje a že se mají kam obrátit, když budou potřebovat radu. - u velkých měst je nutno totéž udělat v rámci MěÚ, které řídí další stavební úřady - vždy je potřeba vystupovat jménem ADMD, neboť úředníci jsou velmi hákliví na jakýkoliv náznak podnikatelských aktivit - mělo by to být směřováno jako servisní a poradenská činnost, kam se mohou do budoucna obracet (bylo by dobré odvolat se na úzkou spolupráci s Hasičským záchranným sborem, neboť oni s ním velmi úzce spolupracují) - ideální by bylo to poprvé zrealizovat někde, kde jsou vstřícní a pak se tímto příkladem prezentovat (úřady si vše ověřují a když se to povede, tak je cesta do dalších otevřená) Jak oslovit krajské, stavební a městské úřady bude dále otevřeno na nejbližší Výkonné radě ADMD. Za společnost SIKO Koupelny a.s. se Valné hromady ADMD zúčastnil Ondřej Malý. Společnost SIKO Koupelny a.s. je partnerem pro dodavatele montovaných domů od r SIKO Koupelny a.s. nabízí klientské centrum (klientské výběry), grafické centrum (nadstandardní 3D návrhy) a dodávky standardních i nadstandardních materiálů (velká variabilita dle potřeb investora). Dále pak logistické zajištění dodávek materiálu na stavbu a databázi klientů on-line. Výsledkem klientského výběru nadstandardních materiálů je klientská složka,

13 která obsahuje rozpočet a ceník víceprací, vizualizace odsouhlasená klientem, rozpis materiálu a technickou zprávu. Za společnost URSA CZ s.r.o. se jednání zúčastnil Ing. Milan Gryc (mobil: ). Upozornil na novinku jejich společnosti a to na uživatelsky příjemnou, bílou, tepelnou, akustickou a protipožární minerální izolaci PureOne. V rámci úsilí o neustálé zvyšování kvality výrobků představuje společnost URSA CZ s.r.o. tepelnou izolaci, která definuje novou kategorii na trhu s minerální vlnou. Manipulace s bílou, nedráždivou a neprašnou minerální vlnou PureOne je pohodlná a snadná. Šetří výdaje za energii a současně přispějte k ochraně životního prostředí. Bílá minerální vlna PureOne přináší řadu unikátních vlastností, bezkonkurenční kombinaci tepelné a akustické izolace a mimořádné odolnosti proti ohni. Nehořlavá minerální vlna PureOne využívá unikátní moderní technologii pojení, která zachovává přírodní bílou barvu vlny a poskytuje zákazníkům komfort izolace bez obsahu formaldehydu. Jako poslední se slova ujal Ing. Jan Penc, z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského z Prahy. Nejprve shrnul stav certifikace DNK. Dohled proběhl u všech členů se závěrem, že kvalita je udržena a udržitelná i do budoucna. U společnosti Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. a QUICKHAUS s.r.o. se certifikace dle DNK blíží ke zdárnému konci. Dále členy a partnery informoval, že od došlo ke změně TN a do posuzování je přidána akustika vnitřních stěn a stropů. Jedná se o reakci na změnu ČSN :2010. VVÚD má v akreditaci zkoušky potřebné pro stanovení akustických vlastností na stavbě. Taktéž má zakoupen program neprůzvučnost na výpočet Rw jednoduchých příček a Lw a Rw stropů. Na závěr Ing. Penc ještě informoval, že VVÚD zakoupilo termočlánky na měření teplot v konstrukci v průběhu požáru a ve spolupráci s Ing. Černohorským mohou provádět zkoušku požární odolnosti v praxi. (Pálení malých objektů s důvodem zjištění chování zásuvek, rohů detailů atd. při požáru). Novinky z vydavatelství PRO VOBIS s.r.o. - vydavatele časopisu Dřevo&Stavby mediálního partnera ADMD přednesl Ing. Radek Beneš: - nový čtvrtletník sruby&roubenky: vyčlenění masivních dřevostaveb z časopisu Dřevo&Stavby kvůli většímu prostoru pro montované stavby magazín sruby&roubenky - hlavní mediální partner veletrhu FOR WOOD časopis Dřevo&Stavby: hlavní mediální partner veletrhu Dřevostavby 2012 uzavřena spolupráce pro rok inzerce + PR články + podpora formou článků skutečných stavebníků, kteří své bydlení realizovali s členy ADMD. Pokračování spolupráce formou vzájemné synergie - podpory ADMD u nečlenů s cílem přivést nové členy. Podpora ADMD na webu formou PR článků, zpráv a novinek. Společná účast na Infotherma 2012, dřevostavba Olomouc 2012,...

14 - aktivity směrem ke stavebním úřadům - obeslání a nabídka časopisů jak v elektronické, tak tištěné formě - spolupráce s Českou spořitelnou - propagace produktu pro ADMD, podpora hypotéky od ČS a tedy ADMD - propagace časopisu formou pravidelného předvystavení na největších sítích tabáků v ČR a čerpacích stanicích, tedy i "dřevěného" stavění vůbec. ad 11. Usnesení Valné hromady. Valná hromada ADMD dne schválila: - změnu sídla ADMD - volbu člena Revizní komise na rok zprávu o zhodnocení činnosti ADMD za rok zprávu o přehledu hospodaření ADMD za rok zprávu Revizní komise ohospodaření ADMD za rok vizi ADMD na rok marketingový plán na rok Diskuse. Žádné další diskusní příspěvky již nebyly předneseny. 13. Závěr. Ing. Vratislav Blaha poděkoval členům Výkonné rady ADMD a paní Ing. Blance Stávkové za jejich celoroční práci. Valné hromada ADMD byla ukončena ve hodin. Zápis zapsala dne :.. Ing. Blanka Stávková, tajemnice Příloha: Prezenční listina

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2012 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Slovo dřevostavby je dnes skloňováno ve všech pádech I když si pod tímto termínem představují lidé všelicos, pro někoho je to roubenka,

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením!

Bulletin 1/2013. Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! www.admd.cz Bulletin 1/2013 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Zdravé bydlení? Špičkové technické parametry? Individuální vzhled? Kvalitní dřevostavby jsou vždy řešením! Dlouholeté působení výrobců dřevostaveb

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Bulletin 2/2012. Dřevostavby - bydlení nové generace. ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ. www.admd.cz

Bulletin 2/2012. Dřevostavby - bydlení nové generace. ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ. www.admd.cz www.admd.cz Bulletin 2/2012 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Dřevostavby - bydlení nové generace Je potěšující, že i přes pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti jednotlivých odvětví,

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Zápis zjednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR koané dne 06.02.2008 V Praze - Nupacích

Zápis zjednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR koané dne 06.02.2008 V Praze - Nupacích Zápis zjednání Valné hromady Společenství čerpacích stanic ČR koané dne 06.02.2008 V Praze - Nupacích 1. Účast Ke dni konání Valné hromady má SČS 20 platících členů, minimální poet hlasujících členů zajišťujících

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

Zápis č. 4/7/2011. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Dotazy: žádné. Pracovní předsednictvo bylo schváleno jednomyslně.

Zápis č. 4/7/2011. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Dotazy: žádné. Pracovní předsednictvo bylo schváleno jednomyslně. Zápis č. 4/7/2011 z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného ve středu dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti budovy A Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Přítomno:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

OBSAH. www.velox.cz 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 4. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ REFERENCE 1.1 ÚVODEM 1.2 VLASTNOSTI STAVEBNÍHO SYSTÉMU VELOX 1.3 OD HISTORIE K SOUČASNOSTI 2. SYSTÉM ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 2.1 VÝROBNÍ PROGRAM 2.1.1 POPIS VÝROBKŮ 2.1.2 PŘEHLED

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 18. 6. 2015

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 18. 6. 2015 Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 18. 6. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 17.30 hodin Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Konečná, L. Šmardová, P. Kappelová,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS 01 / 2012. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012

ZÁPIS 01 / 2012. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012 ZÁPIS 01 / 2012 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012 Místo konání: Křídlovická 68, Brno Přítomni za Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Josef Vokál, Ivo Weiss, Vojtěch Halámek, Lukáš

Více

Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR. Představuje:

Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR. Představuje: Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR Představuje: Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ Státní záštita: Odbor prevence kriminality: Nástavba programu MVČR - Bezpečná lokalita: Partneři programu: Autor: Cech MZS-ČR 2

Více

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 14 04 pril 1. Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru MV 14 04 pril 1 Zápis z 13. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO KVĚTEN 2012 Téma jednání: Zápis z 13. zasedání Monitorovacího výboru Datum konání: 23. 5. 2012 Místo konání: Jihlava Přítomni: MUDr. Jiří

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu

přehled 2010 VYCHÁZÍ ČYŘIKRÁT ROČNĚ: čtvrtletník Podzim 15. září 15. listopadu Zdejcina Jarov Zavadilka Vráž profil časopisů Časopis Nové Bydlení vychází již patnáctý rok. Nové Bydlení je čtvrtletník, který čtenářům předkládá nejširší nabídku a přehled bytů, rodinných domů a pozemků.

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

krajinářská architektura.

krajinářská architektura. ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 1.7. 2014 ČAS OD 10.00 DO 17,30 HODIN Přítomni:, M. Košař, J. Panna, J. Šafer, M. Volf, I. Plicka, P. Martinek, K. Salzmann, J. Sapák, R. Kolařík, L. Kuba (od

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie

Česká vodíková technologická platforma. Luděk Janík 1.11.2007. Stručná historie Česká vodíková technologická platforma Luděk Janík 1.11.2007 Stručná historie 1. 7/2005 MPO ČR zadalo zpracování studie ohledně vodíkových technologií. Hlavní závěr: je třeba založit zastřešující organizaci

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více