ZÁPIS z Valné hromady Asociace dodavatelů montovaných domů konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z Valné hromady Asociace dodavatelů montovaných domů konané dne 26. 01. 2012"

Transkript

1 ZÁPIS z Valné hromady konané dne Přítomni: Místo konání: Zahájení: dle prezenční listiny příloha MZLU v Brně, Zemědělská 3, Brno, budova B, 2. patro, zasedací místnost děkanátu hodin Program: 1. 10:00 Zahájení :10 Úprava stanov - změna sídla ADMD :20 Volba člena Revizní komise :30 Zhodnocení činnosti ADMD za rok :10 Přehled hospodaření ADMD za rok :20 Zpráva Revizní komise o hospodaření ADMD za rok :30 Vize ADMD na rok :00 Přestávka :20 Prostor pro členy ADMD :50 Prostor pro partnery ADMD :20 Usnesení Valné hromady :30 Diskuse :00 Závěr. Ad 1. Zahájení. Valnou hromadu ADMD zahájil v 10,15 hodin Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem Valné hromady ADMD. má v současné době 16 členů. Na jednání valné hromady bylo přítomno 10 členů tzn., že Valná hromada ADMD byla usnášení schopná (viz příloha prezenční listina). Valná hromada ADMD schválila program Valné hromady ADMD všemi hlasy. Ad 2. Změna sídla ADMD. Od se mění sídlo ADMD. Nyní bude sídlo a zároveň i kancelář (tedy doručovací i fakturační adresa) na adrese:. Tajemnice ADMD, Ing. Blanka Stávková, zašle na Ministerstvo vnitra žádost o změnu stanov, ke které přiloží zápis z Valné hromady ADMD. Změna stanov: 1. Název a sídlo Asociace 2. Sídlo: Zemědělská 3, Brno.

2 Změněno na: 1. Název a sídlo Asociace 2. Sídlo:. Valná hromada ADMD schválila změnu stanov ADMD (změna sídla ADMD) všemi hlasy. Ad 3. Volba člena Revizní komise ADMD. Vzhledem k tomu, že společnost RD Rýmařov s.r.o. ukončila členství v ADMD ke dni , uvolnilo se místo člena Revizní komise, které zastával v roce 2011 pan Ing. Jiří Pohloudek ze společnost RD Rýmařov s.r.o. Na návrh výkonné rady byl novým členem revizní komise ADMD zvolen pan Jiří Novák ze společnosti QUICKHAUS s.r.o. Valná hromada schválila volbu člena Revizní komise ADMD všemi hlasy. Pan Jiří Novák se následně krátce představil. Ad 4. Zhodnocení činnosti ADMD za rok Zhodnocení činnosti ADMD za rok 2011 přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. V úvodu seznámil Ing. Blaha se složením výkonné rady ADMD po Valné hromadě ADMD, která se konala v lednu Ing. arch. Petr Vala předseda Ing. Vratislav Blaha místopředseda Ing. Milan Schmiedt místopředseda Ing. Oldřich Šebek člen Ing. Ladislav Kameník člen Ing. Vladimír Kolařík člen Tomáš Tesař - člen Výkonná rada se během roku 2011 scházela na pravidelných zasedáních, z nichž byly vždy vyhotoveny zápisy. Jednotliví členové výkonné rady zajišťovali činnost ADMD v rámci svých gescí, o čemž stručně každý člen výkonné rady za svou gesci podal informaci: 4.1. Zahraniční spolupráce (Ing. Ladislav Kameník) se Slovenskem - Ing. Ladislav Kameník se sešel s PhDr. Peterem Zemaníkem, který je od roku 2006 generálním tajemníkem Zväzu spracovatel ov dreva Slovenskej republiky (www.zsdsr.sk) - Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovolnou organizací zaměstnavatelů na úrovni majitelů jednatelů společností. Je řádným členem Republikové unie zaměstnavatelů (RÚZ) a Zväzu

3 priemyslu Slovenska (ZPS). - ZSD SR založilo v roce 1997 šestnáct zakládajících společností a k 1. lednu 2012 sdružuje ZSD SR 117 členských společností. Všechny současné členské společnosti ZSD SR jsou představiteli odvětví zpracování dřeva nebo příbuzných odvětví (výrobní nebo obchodní společnosti) nebo představují vědecko-výzkumný potenciál, svojí činností neznečišťují životní prostředí a vyvíjejí mnoho proexportních aktivit. ADMD se na dalších jednání Výkonné rady ADMD bude dále zabývat spoluprácí s tímto svazem i s dalšími organizacemi např. v Rakousku, Německu, Polsku apod Vazba na bankovní sektor (Dipl. Ing. Milan Schmiedt) - ADMD ve spolupráci s Českou spořitelnou nastavila hypoteční financování montovaných domů, které je možno využít při výstavbě od předních dodavatelů sdružených v ADMD, což klientům zaručuje dodržování vysokých standardů ve výstavbě a tím vysokou kvalitu pořizovaného domu. - Česká spořitelna rozšířila od srpna 2011 využití hypoték i na financování montovaných domů na bázi dřeva, a to bez nutnosti zajištění jinou nemovitostí. Zaplňuje tak slabé místo na trhu, kdy montované domy byly dosud většinou složitě financovány předhypotečním úvěrem či zajištěním jinou nemovitostí. - Výstavby montovaných domů jsou velmi rychlé a mezi klienty v současné době hodně žádané. Samotná výstavba ale často předběhne administrativní kroky, což doposud komplikovalo její financování. Díky nové službě Financování montovaných domů banka uvolní až 90 % ceny díla ještě před tím, než se zapíše rozestavěný dům do katastru nemovitostí. Zbylých 10 % ceny může klient čerpat po zápisu do katastru. Snahou ADMD je dohodnout výhodné podmínky financování montovaných domů i u jiných bank Vazba na politickou reprezentaci (Ing. Oldřich Šebek a Tomáš Tesař) V rámci této gesce byly průběžně plněny tyto cíle: - stát se partnery politiků na celostátní a regionální úrovni a vytvořit jim podporu - probíhá - zvýšit podíl dřeva jako stavebního materiálu v komerčních objektech a státních zakázkách - zasadit se o vytvoření hodnocení budovy jako celku, kde budou hodnoceny i konstrukce a materiály z hlediska jejich náročnosti na produkci CO 2 Tyto a další cíle bude ADMD nadále rozvíjet na dalších jednání Výkonné rady Legislativa a novotvorba (Ing. Vladimír Kolařík) - Ing. Vladimír Kolařík se stal členem Technické normalizační komise (TNK 34). Pan Ing. Kolařík podal stručnou informaci za tuto gesci.

4 4.5. DNK a vazba na jiná tuzemská uskupení (Ing. arch. Petr Vala) Za nepřítomného arch. Valu o této gesci promluvil Ing. Blaha. - v současné době probíhá revize DNK - VVÚD vytvořil a vydal zjednodušenou verzi DNK pro laickou veřejnost - ADMD je pravidelně od VVÚD informována o provedených kontrolních auditech u členů ADMD - proběhlo jednání s CPD (Centrum pasivního domu) v současné době se připravuje spolupráce - proběhlo jednání s ČTPLH (Česká technologická platforma lesního hospodářství) ADMD se stala členem ČTPLH - ADMD je nadále členem MSDK (Moravsko-slezský dřevařský klastr) - ADMD je nadále členem SPS (Svaz podnikatelů ve stavebnictví) - dále se připravuje spolupráce s AVMI (Asociace výrobců minerálních izolací) chtějí se stát členem (musíme to ještě domyslet) a prolignum (společná iniciativa organizací Nadace dřevo pro život), CAPLH (Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství) a proholz Austria, jejímž cílem je propagace dřeva jako materiálu a podpora možností jeho využití v ČR) 4.6. Marketing a PR (Ing. Vratislav Blaha) - Marketing a PR je jednou z hlavních činností ADMD. Cílem je propagovat ADMD a její členy jako spolehlivé a certifikované partery pro potencionální investory. V roce 2011 bylo na tuto oblast vynaloženo celkem 604 tis. Kč. - Hlavní realizované aktivity v roce 2011: Aktivní účast na veletrhu Dřevostavby 2011 (stánek ADMD) Aktivní účast na veletrhu ForArch 2011 (stánek ADMD) Inzerce a PR články v časopisech Dřevo a stavby, Dům a zahrada, EKO Bydlení, Bydlení, stavby a reality Hospodářské noviny Modernizace a aktualizace webových stránek ADMD Spolupráce s Národním stavebním centrem Vydání Bulletinu ADMD Účast na výstavách (informační panely) 4.7. Vazba na školství, vědu a výzkum (Ing. Blanka Stávková) Ing. Blanka Stávková podala stručnou informaci o práci této gesce: - Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně - Podpora ADMD studentů při zpracování bakalářských a diplomových prací. - Zajišťování praxe studentů v členských podnicích ADMD Valná hromada ADMD schválila zhodnocení činnosti ADMD za rok 2011 všemi hlasy

5 Dále Ing. Blaha seznámil Valnou hromadu s počtem realizací RD v České republice členy ADMD dle dodaných statistik od členů. Rok Počet realizací RD členy ADMD v ČR Poté Ing. Blaha seznámil všechny přítomné s ukončeným nebo vzniklým členstvím/partnerstvím v ADMD v roce 2011 (včetně ledna 2012). Členství v ADMD v roce 2011 ukončila společnost: - RD Rýmařov s. r. o. Partnerství v ADMD v roce 2011 ukončila společnost: - M. T. A. spol. s r. o. - CANABEST s.r.o. V roce 2011 se stala členem ADMD společnost: - Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. Podklady k přijetí do ADMD dodala společnost: - Vala Dřevostavby - VESPER FRAMES, s.r.o. Tyto společnosti se nyní přihlásí k certifikaci dle DNK. Po úspěšném absolvování certifikace dle DNK a úhradě členského příspěvku se tyto společnosti stanou členy ADMD: V roce 2011 se stala partnerem ADMD společnost: - HPM TEC, s.r.o. V lednu 2012 se staly partnery ADMD tyto společnosti: - CIUR a.s. - ČESKÝ CAPAROL s.r.o. - SWN Moravia s.r.o. - W a Weinzettl, s.r.o. Nyní má tedy ADMD 16 členů a 13 partnerů. Aktuální seznam členů ADMD: 1. ALFAHAUS s. r. o. 2. ATRIUM, s. r. o. 3. Avanta Systeme spol. s. r. o.

6 4. AWIK House Production, s. r.o. 5. BR PROGRESS s. r. o. 6. CZECH PAN s. r. o. 7. DOMY D.N.E.S. s. r. o. 8. Ecomodula s.r.o. 9. ELK, a. s. 10. HAAS Fertigbau Chanovice, spol. s r. o. 11. Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. 12. MS HAUS s. r. o. 13. QUICKHAUS s.r.o. 14. Stavex Kutná Hora s.r.o. 15. VARIO VILA s. r. o. 16. VS DOMY, a. s. Aktuální seznam partnerů ADMD: 1. CIUR a.s. 2. ČESKÝ CAPAROL s.r.o. 3. Fermacell GmbH, organizační složka 4. HPM TEC, s.r.o. 5. KRONOSPAN spol. s r.o. 6. RECIFA a.s. 7. SCHIEDEL, s.r.o. 8. SIKO Koupelny a.s. 9. SWN Moravia s.r.o. 10. TONDACH ČR, s.r.o. 11. URSA CZ s.r.o. 12. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. 13. W a Weinzettl, s.r.o. Mediálním partnerem ADMD je nadále časopis Dřevo&stavby, který vydává společnost PRO VOBIS, s.r.o. 5. Přehled hospodaření ADMD za rok Přehled hospodaření ADMD přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD. Přehled hospodaření ADMD za rok 2011 Příjmy Členové ,- Kč Partneři ,- Kč Ostatní příjmy ,- Kč Příjmy celkem ,- Kč Výdaje Organizace a vnitřní správa ADMD ,- Kč Marketing, propagace PR vč. veletrhů ,- Kč Příspěvky do SPS a MSDK ,- Kč Výdaje celkem ,- Kč Hospodářský výsledek ,- Kč Valná hromada ADMD schválila přehled hospodaření ADMD za rok 2011 všemi

7 hlasy. 6. Zpráva Revizní komise o hospodaření ADMD za rok Revizní komise ADMD pracovala v roce 2011 v tomto složení: Ing. Miloš Kincel předseda Ing. Jiří Pohloudek člen Ing. Miloslav Sklenář, CSc. - člen Zprávu Revizní komise o hospodaření ADMD za rok 2011 přednesl Ing. Miloš Kincel, předseda Revizní komise. Revizní komise shledala účetnictví ADMD bez vady, ale Výkonné radě ADMD doporučuje, aby: nechala vypracovat posouzení, jestli by ADMD neměla být plátcem DPH. byla aktualizována podpisová práva za ADMD pro další období byly k fakturám, které ADMD obdrží nebo vystaví, uvedeny přílohy s bližší specifikací k platbě (realizované službě). Valná hromada ADMD schválila zprávu a doporučení Revizní komise ADMD za rok 2011 všemi hlasy. 7. Vize ADMD na rok Vizi ADMD na rok 2012 přednesl Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD Cíle směřované vně ADMD 1. Posílení pozice ADMD na trhu v ČR a její zviditelnění vůči laické i odborné veřejnosti 2. Prosazování DNK jako klíčového nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti členů a partnerů 3. Zkvalitnění propagace, marketingu a PR - samostatná kapitola (gesce viz finanční plán na rok 2012) 4. Kvantitativní i kvalitativní rozšíření ADMD o nové členy a partnery zatraktivněním své činnosti a přínosu pro členy a partnery 5. Pokračování ve spolupráci s bankovním sektorem zjednodušení a zrychlení financování dřevostaveb 6. Pokračování v aktivitách směrem k politické reprezentaci na všech úrovních 7. Zlepšení spolupráce s orgány státní správy, zejména s MPSV ČR, MV ČR, MV ČR a MZV ČR 8. Rozšíření spolupráce s jinými orgány a organizacemi (SPS, dřevařský klastr, NSC, školy, CPD apod.) 9. Organizování vlastních odborných seminářů a přednášek a aktivní účast na veřejných odborných seminářích na téma projektování a realizace dřevostaveb (hlavní téma DNK) 10. Navázání kontaktů a spolupráce se zahraničními svazy a asociacemi v oboru dřevostaveb (výměna zkušeností) 11. Získání většího objemu finančních prostředků pro naplňování cílů ADMD prostřednictvím zvýšení počtu členů a partnerů (zorganizovat akviziční náborovou akci)

8 12. Získání finančních prostředků z dotačních programů a grantů 7.2. Cíle směřované dovnitř ADMD 1. Zkvalitnění vnitřní organizace a řízení ADMD a to: - pokračováním práce členů výkonné rady v jednotlivých gescích (bude probráno podrobněji) - zpracování ročního časového a obsahového plánu jednání výkonné rady 2. Posílení a zkvalitnění administrativní práce ADMD - užší a častější osobní komunikace předsedy, místopředsedů a tajemnice i mimo jednání výkonné rady - využitím vlastní kanceláře v Brně pro jednání výkonné rady a jednání členů a partnerů - další využití studenta na dohodu o provedení práce pro zajištění výstav, veletrhů a prezentací 3. Posílit vazbu na VVÚD s cílem vyšší míry kontroly certifikace a auditů dle DNK - ADMD spolu s VVÚD pravidelný reporting, plán kontrol, opatření 4. Dále rozšiřovat a zkvalitňovat vnitřní komunikaci mezi členy a partnery ADMD - možnost nahlášené účasti na Výkonné radě ADMD 5. Organizovat neformálních setkání členů a partnerů ADMD během veletrhů 6. Zvýšit informovanost členů a partnerů prostřednictvím webových stránek ADMD - nové výrobky a nabídky partnerů, informace o seminářích, veletrzích, legislativních změnách, vývoji na trhu, zápisy z jednání výkonné rady apod. - podpora informovanosti členů prostřednictvím u - poskytovat technické a finanční poradenství pro členy Uvedené cíle budou doplněny o náměty z diskuze členů a partnerů. Následně budou výkonnou radou rozpracovány do konkrétních opatření Finanční plán ADMD na rok 2012 Finanční plán ADMD na rok 2012 Plánované Členové příjmy Partneři Ostatní příjmy Očekávané příjmy celkem Plánované Organizace a vnitřní správa ADMD výdaje Marketing, propagace PR vč. veletrhů Příspěvky do SPS a MSDK Plánované výdaje celkem Plánovaný hospodářský výsledek ,- Kč ,- Kč 0,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

9 7.4. Marketingový plán ADMD na rok 2012 Dále Ing. Blaha přednesl marketingový plán na rok 2012 vč. očekávaných nákladů na tuto oblast: Veletrhy v roce ,- Kč - Infotherma, Ostrava Černá louka, For Wood, PVA Praha Letňany, Dřevostavby, Praha Holešovice, Konference dřevostavby, Volyně, Stavební veletrh, BVV Brno, For Arch, PVA Praha Letňany, Moravská dřevostavba, Flóra Olomouc, Inzerce v odborných časopisech a na webu ,- Kč - Časopis dřevo a stavby jako hlavní mediální partner Vydávání bulletinu ,- Kč - Tisková verze 2 x za rok - Elektronická verze Placené internetové kampaně ,- Kč - PPC kampaně - Banery a PR články (placené) Optimalizace, aktualizace a správa webových stránek ,- Kč Propagační materiály ,- Kč - Letáky apod Ostatní ,- Kč - PR články, regionální výstavy, účast na odborných seminářích Valná hromada ADMD schválila vizi a marketingový plán ADMD na rok 2012 všemi hlasy. Ad 8. Přestávka. Ad 9. Prostor pro členy ADMD. K činnosti ADMD se nevyjadřovali členové, kteří se Valné hromady ADMD nezúčastnili z důvodu nemoci. Jednalo se o tyto společnosti: - ALFAHAUS s. r. o. - Avanta Systeme spol. s. r. o. - AWIK House Production, s. r.o. - BR PROGRESS s. r. o. - CZECH PAN s. r. o. - Ecomodula s.r.o.

10 Nejprve dostal slovo pan Petr Civín ze společnosti Holiday-Pacific Homes- Bohemia, spol. s r.o., která se stala členem ADMD v roce Společnost Holiday-Pacific Homes Bohemia, spol. s r.o. nabízí dřevostavby realizované konstrukčním systémem převzatým od kanadské firmy Holiday-Pacific z Toronta, která se zabývá výstavbou již několik desetiletí. Na českém trhu působí společnost Holiday-Pacific více než deset let. Členové ze společností, které jsou ve Výkonné radě ADMD, již mluvili v rámci svých gescí, takže už dále činnost ADMD nekomentovali. Jednalo se o tyto společnosti: - ATRIUM, s. r. o. - DOMY D.N.E.S. s. r. o. - ELK, a. s. - HAAS Fertigbau Chanovice, spol. s r. o. - MS HAUS s. r. o. - VS DOMY, a. s. Dále se slova ujal pan Jiří Novák ze společnosti QUICKHAUS s.r.o. Nejprve se zmínil o nové normě, která platí od Jedná se o normu TNI Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. Pan Jiří Novák navrhl, aby ADMD navázala kontakt s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Dále se pan Novák zmínil o programu Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech ZELENÁ ÚSPORÁM. Jednání ADMD se zúčastnil Ing. Josef Marhan ze společnosti Stavex Kutná Hora s.r.o. Pozitivně hodnotil činnost Výkonné rady a práci jejich členů v roce 2011 v gescích. Jako největší úspěch vidí spolupráci s Českou spořitelnou na financování montovaných domů na bázi dřeva. Dále se Ing. Marhan stěžoval na tesařské firmy, která dřevostavby provádí nekvalitně a hází tak potom špatné světlo i na kvalitní firmy. Navrhl Výkonné radě ADMD, aby zkusila oslovit stavební úřady, krajské úřady, projektanty, Ministerstvo průmyslu (MP) a Českou obchodní inspekci (ČOI), aby se více zaměřili na stavební firmy, popřípadě, aby se zaměstnancům těchto úřadů udělali semináře o dřevostavbách. Jednání Valné hromady ADMD se zúčastnil Ing. Břetislav Lacina ze společnosti VARIO VILA s. r. o. Ing. Lacina navrhl, aby se kromě seminářů o dřevostavbách pro stavební úřady, udělali i semináře pro hasiče. Toto podpořil i Ing. Miloš Kincel ze společnosti Fermacell GmbH. Tato společnost před časem dělala seminář pro hasiče, kde se mluvilo a tom, že dřevostavby mají prokazatelné požární vlastnosti. Ing. Josef Melč ze společnosti SCHIEDEL, s.r.o. informoval Valnou hromadu, že se jejich společnost také potýkala se stavebními úřady, proto pro úřady vypracovali metodické pokyny. Ing. Melč navrhl, aby i ADMD vypracovala metodické pokyny pro stavební úřady pro výstavbu dřevostaveb.

11 Ing. Vladimír Kolařík doplnil, že pokud společnosti staví RD, tak tyto projekty nejsou u úřadů moc prověřovány. Úřady se více zaměřují na větší objekty školy, školky, administrativní budovy, bytové domy apod. Je potřeba přesvědčit úřady, aby se více zaměřili i na kontrolu RD. Ad 10. Prostor pro partnery ADMD. Z jednání Valné hromady ADMD byli omluveni tito partneři: - KRONOSPAN spol. s r.o. - RECIFA a.s. - TONDACH ČR, s.r.o. Nejprve Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD, předal slovo Dipl. Ing. Ivanu Burianovi ze společnosti HPM TEC, s.r.o. Tato společnost se stala partnerem ve druhé polovině roku 2011 a zabývá se výrobou spojovacího materiálu pro výrobu a montáže oken, do kování a plechu i pro dřevostavby. Společnost má sídlo v Hustopečích a spolupracuje s několika členy ADMD. Dále se ke slovu dostali partneři, kteří byli do ADMD přijati v lednu Za společnost CIUR a.s. se Valné hromady zúčastnil Ing. Miroslav Straka. Tato společnost je výrobcem izolace CLIMATIZER PLUS a průmyslových vláken, garážových a průmyslových vrat. Za společnost ČESKÝ CAPAROL s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Ing. Michal Macura. Společnost ČESKÝ CAPAROL s.r.o. se zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem nátěrových hmot, laků a tmelů. Společnost SWN Moravia s.r.o. na Valné hromadě představil pan Ing. Nikola Smutný. Tato společnost se zabývá výrobou samonosných celodřevěných, kombinovaných a kovových schodišť, zábradlí a obložení betonových schodů. Za společnost W a Weinzettl, s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Zdeněk Veverka. Tato společnost nabízí interiérové dveře a zárubně PRÜM. Kvalitní vnitřní dveře do bytu i domu. Posuvné, otočné, kyvné v provedení dýha, CPL lamino, folie a masiv. Atypické provedení dveří. Dále nabízejí dveře protipožární, bezpečnostní, protihlukové, celoskleněné. Ing. Vratislav Blaha, místopředseda ADMD poděkoval všem novým partnerům za představení společností a předal slovo stávajícím partnerům ADMD. Nejprve se slova ujal Ing. Miloš Kincel ze společnost Fermacell GmbH. Tato společnost se od ledna 2012 stala Generálním partnerem ADMD. Ing. Kincel zmínil, že společnost Fermacell je partnerem ADMD od doby, kdy byla Asociace zpřístupněna i dodavatelů materiálů do dřevostaveb obchodní partner. Ing. Kincel nabídl ADMD možnost prezentace, především DNK, na seminářích. Možnosti prezentace ADMD budou rozebrány na nejbližší Výkonné radě ADMD.

12 Za společnost SCHIEDEL, s.r.o. se Valné hromady zúčastnil Ing. Josef Melč. Ing. Melč již v dříve jednal se stavebními úřady, které realizoval společně s kominíky pod záštitou jednotlivých cechů společenstva kominíků ČR a jako jejich spolupracovník (bez identifikace, že je ze Schiedelu). Dle Ing. Melče je nejlepší cesta následující: - nejprve je nutno oslovit vedoucího pracovníka na krajském úřadě (krajské úřady metodicky řídí jednotlivé stavební úřady ve svém regionu) - pokud se je podaří přesvědčit o tématu, tak pořádají jednou za půl roku metodická setkání a tam je možno se dostat s prezentací do programu a říci pracovníkům stavebních úřadů co je potřeba (Ing. Melč je přesvědčen, že téma dřevostaveb přivítají, neboť povědomí a znalosti dřevostaveb jsou u nich velmi malé a krajský úředník má čárku za aktivitu) - při jednání s úředníkem kraje se dá domluvit, co je nutno jim říct a jakou formou jim případně předat "metodický pokyn", jak schvalovat dřevostavbu a co kontrolovat (úředníci si to ale nechají zkontrolovat právním oddělením, zda to odpovídá platným předpisům) - samotní úředníci stavebních úřadů nic vymýšlet nebudou a ani nechtějí, protože podle názoru Ing. Melče nemají dostatek informací a v předpisech o dřevostavbách se nevyznají a neví, co mají hledat a chtít - je potřeba jim to srozumitelně a přehledně naservírovat a upozornit je decentně, že to dělat musejí, aby si kryli vlastní "záda", jinak se můžou dostat do problémů - důležité je, aby úředníci věděli, že něco takového existuje a že se mají kam obrátit, když budou potřebovat radu. - u velkých měst je nutno totéž udělat v rámci MěÚ, které řídí další stavební úřady - vždy je potřeba vystupovat jménem ADMD, neboť úředníci jsou velmi hákliví na jakýkoliv náznak podnikatelských aktivit - mělo by to být směřováno jako servisní a poradenská činnost, kam se mohou do budoucna obracet (bylo by dobré odvolat se na úzkou spolupráci s Hasičským záchranným sborem, neboť oni s ním velmi úzce spolupracují) - ideální by bylo to poprvé zrealizovat někde, kde jsou vstřícní a pak se tímto příkladem prezentovat (úřady si vše ověřují a když se to povede, tak je cesta do dalších otevřená) Jak oslovit krajské, stavební a městské úřady bude dále otevřeno na nejbližší Výkonné radě ADMD. Za společnost SIKO Koupelny a.s. se Valné hromady ADMD zúčastnil Ondřej Malý. Společnost SIKO Koupelny a.s. je partnerem pro dodavatele montovaných domů od r SIKO Koupelny a.s. nabízí klientské centrum (klientské výběry), grafické centrum (nadstandardní 3D návrhy) a dodávky standardních i nadstandardních materiálů (velká variabilita dle potřeb investora). Dále pak logistické zajištění dodávek materiálu na stavbu a databázi klientů on-line. Výsledkem klientského výběru nadstandardních materiálů je klientská složka,

13 která obsahuje rozpočet a ceník víceprací, vizualizace odsouhlasená klientem, rozpis materiálu a technickou zprávu. Za společnost URSA CZ s.r.o. se jednání zúčastnil Ing. Milan Gryc (mobil: ). Upozornil na novinku jejich společnosti a to na uživatelsky příjemnou, bílou, tepelnou, akustickou a protipožární minerální izolaci PureOne. V rámci úsilí o neustálé zvyšování kvality výrobků představuje společnost URSA CZ s.r.o. tepelnou izolaci, která definuje novou kategorii na trhu s minerální vlnou. Manipulace s bílou, nedráždivou a neprašnou minerální vlnou PureOne je pohodlná a snadná. Šetří výdaje za energii a současně přispějte k ochraně životního prostředí. Bílá minerální vlna PureOne přináší řadu unikátních vlastností, bezkonkurenční kombinaci tepelné a akustické izolace a mimořádné odolnosti proti ohni. Nehořlavá minerální vlna PureOne využívá unikátní moderní technologii pojení, která zachovává přírodní bílou barvu vlny a poskytuje zákazníkům komfort izolace bez obsahu formaldehydu. Jako poslední se slova ujal Ing. Jan Penc, z Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského z Prahy. Nejprve shrnul stav certifikace DNK. Dohled proběhl u všech členů se závěrem, že kvalita je udržena a udržitelná i do budoucna. U společnosti Holiday-Pacific Homes-Bohemia, spol. s r.o. a QUICKHAUS s.r.o. se certifikace dle DNK blíží ke zdárnému konci. Dále členy a partnery informoval, že od došlo ke změně TN a do posuzování je přidána akustika vnitřních stěn a stropů. Jedná se o reakci na změnu ČSN :2010. VVÚD má v akreditaci zkoušky potřebné pro stanovení akustických vlastností na stavbě. Taktéž má zakoupen program neprůzvučnost na výpočet Rw jednoduchých příček a Lw a Rw stropů. Na závěr Ing. Penc ještě informoval, že VVÚD zakoupilo termočlánky na měření teplot v konstrukci v průběhu požáru a ve spolupráci s Ing. Černohorským mohou provádět zkoušku požární odolnosti v praxi. (Pálení malých objektů s důvodem zjištění chování zásuvek, rohů detailů atd. při požáru). Novinky z vydavatelství PRO VOBIS s.r.o. - vydavatele časopisu Dřevo&Stavby mediálního partnera ADMD přednesl Ing. Radek Beneš: - nový čtvrtletník sruby&roubenky: vyčlenění masivních dřevostaveb z časopisu Dřevo&Stavby kvůli většímu prostoru pro montované stavby magazín sruby&roubenky - hlavní mediální partner veletrhu FOR WOOD časopis Dřevo&Stavby: hlavní mediální partner veletrhu Dřevostavby 2012 uzavřena spolupráce pro rok inzerce + PR články + podpora formou článků skutečných stavebníků, kteří své bydlení realizovali s členy ADMD. Pokračování spolupráce formou vzájemné synergie - podpory ADMD u nečlenů s cílem přivést nové členy. Podpora ADMD na webu formou PR článků, zpráv a novinek. Společná účast na Infotherma 2012, dřevostavba Olomouc 2012,...

14 - aktivity směrem ke stavebním úřadům - obeslání a nabídka časopisů jak v elektronické, tak tištěné formě - spolupráce s Českou spořitelnou - propagace produktu pro ADMD, podpora hypotéky od ČS a tedy ADMD - propagace časopisu formou pravidelného předvystavení na největších sítích tabáků v ČR a čerpacích stanicích, tedy i "dřevěného" stavění vůbec. ad 11. Usnesení Valné hromady. Valná hromada ADMD dne schválila: - změnu sídla ADMD - volbu člena Revizní komise na rok zprávu o zhodnocení činnosti ADMD za rok zprávu o přehledu hospodaření ADMD za rok zprávu Revizní komise ohospodaření ADMD za rok vizi ADMD na rok marketingový plán na rok Diskuse. Žádné další diskusní příspěvky již nebyly předneseny. 13. Závěr. Ing. Vratislav Blaha poděkoval členům Výkonné rady ADMD a paní Ing. Blance Stávkové za jejich celoroční práci. Valné hromada ADMD byla ukončena ve hodin. Zápis zapsala dne :.. Ing. Blanka Stávková, tajemnice Příloha: Prezenční listina

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky

Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Rodinné domy Bungalov Line Pohodlí a nevšední zážitky Bydlení v souladu s okolím Stále častěji se setkáváme s lidmi toužícími po intenzivnějším kontaktu se zahradou. Rodinné domy Bungalov Line společnosti

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009

P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 P01 ZKRÁCENÝ DOKUMENT NÁRODNÍ KVALITY ADMD ZJEDNODUŠENÁ VERZE DNK PRO SOUTĚŢ DŘEVĚNÝ DŮM 2009 Asociace dodavatelů montovaných domů CENTRUM VZOROVÝCH DOMŮ EDEN 3000 BRNO - VÝSTAVIŠTĚ 603 00 BRNO 1 Výzkumný

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Patristická společnost České republiky (dále jen sdružení ) Sídlo: Univerzitní 22, CZ 771 11 Olomouc Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz

časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2016 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014

mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 Energetická agentura Zlínského kraje Vás tímto zve na mezinárodní konferenci ZLÍNTHERM 2014 pořádanou jako doprovodný program stavebního veletrhu THERM 2014 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Datum

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ PKPO konaného dne 26. května 2014

ZÁPIS Z VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ PKPO konaného dne 26. května 2014 se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 Libeň, PSČ 190 00 IČO 70843856 Komerční banka a.s. Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100 tel./fax: 266 310 016 email: kancelar@komora-po.cz www.komora-po.cz registrováno Ministerstvem

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára

4. Medzihorský Štefan 3. Dvořák Vladimír. 5. Mullerová Zuzana 4. Grosamová Naďa. 6. Pařízková Dana 5. Hejduková Klára 8. Valná hromada Datum: 22. 1. 2010 Čas: 8:30-13:30 Místo: Hotel Adeba, Pernerova 16, 180 00 Praha 8 Počet účastníků: 21 Valné hromady se účastnili: Členové Odborní členové 1. Charvát Ondřej 2. Kopečková

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více