návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010"

Transkript

1 návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010 Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK Verze 1 (ze dne )

2 OBSAH Úvod Metodologie ročního plánu. 4 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL Nehody v letech 2008 a 2009 a vymezení priorit Oblasti a témata 2010 lidského činitele.. 8 Spolupráce na projektech.. 9 Liberecký kraj a jeho projekty v evropském kontextu Finanční rámec projektů Časový plán projektů Měřitelnost výsledků projektů OBLAST O - OBECNÉ PROJEKTY. 14 OBLAST A - NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST. 19 OBLAST B - ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG 20 OBLAST C - ZPŮSOB JÍZDY. 22 OBALST E - ZRANITELNÍ.. 23 OBLAST F - TECHNIKA A PROFESIONÁLOVÉ.. 26 ČÁST 2. POZEMNÍ KOMUNIKACE PRIORITY BESIP ČÁST POZEMNÍ KOMUNIKACE.. 28 PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY BESIP Bezpečnost silničního provozu CSPSD Centrum služeb pro silniční dopravu ČR Česká republika DDH Dětské dopravní hřiště DSMC Dopravní soutěž mladých cyklistů ERN Euroregion Nisa ERSCH European road safety charter (Evropská charta bepečnosti silničního provozu) KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje LK Liberecký kraj MP Městská policie PČR Policie České republiky PR Public relation (vztahy s veřejností) SFDI Státní fond dopravní infrastruktury Stránka 2

3 ÚVOD Roční plán BESIP LK je souhrnem činností v oblasti BESIP Libereckého kraje a navazuje na následující důležité dokumenty: Koncepce BESIP LK (aktualizace 2009) Zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Libereckém kraji za rok 2008 a 2009 Statistiky dopravních nehod za rok 2008 a rok 2009 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Plán BESIP LK pro rok 2010 je stanoven s přihlédnutím na rozbor nehodovosti v kraji. V posledních dvou letech jsme se intenzivně věnovali problematice alkoholu za volantem. Impuls k tomuto tématu nám dal meziroční nárůst nehod způsobený jízdou pod vlivem alkoholu v roce Od té doby sledujeme pokles těchto nehod, nicméně celkové číslo zůstává stále varovné. Z tohoto důvodu budou kampaně na téma alkohol v roce 2010 pokračovat. Největším zabijákem na našich silnicích zůstává nepřiměřená rychlost. Té se budeme věnovat ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery s velkým důrazem. Dále budou pokračovat i aktivity zaměřené na podporu dopravní výchovy dětí a další rizikové skupiny. Dalším ze základních okruhů činností, kterými lze ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je sledování míst s častým výskytem dopravních nehod, provádění rozborů příčin jejich vzniku, vyhodnocení vlivu stavebního či dopravně technického stavu pozemní komunikace, případně i přilehlých úseků drah v okolí železničních přejezdů, navržení odpovídajícího technického anebo organizačního opatření, jeho realizace a vyhodnocení účinnosti takových realizovaných opatření. V roce 2010 definujeme pro část pozemní komunikace celou řadu úkolů, které přispějí k bezpečnějšímu pohybu po silnicích v Libereckém kraji. Stránka 3

4 METODOLOGIE ROČNÍHO PLÁNU Roční plán aktivit BESIP je rozdělen do dvou základních částí: 1. Lidský činitel 2. Pozemní komunikace V části Lidský činitel jsou jednotlivé projekty rozděleny do oblastí zabývajícími se danou tématikou. Prezentované oblasti: BESIP LK navazuje na celonárodní strategii BESIP, proto jsou prezentované oblasti rozděleny obdobně. Při jejich stanovení bylo samozřejmě přihlédnuto ke specifikám LK, zejména k rozboru nehod a aktuálním problémům. Témata: V rámci jednotlivých oblastí jsou stanovena témata, která upřesňují cílení projektů. Témata se v jednotlivých projektech mohou prolínat. Projekty jsou plánovány tak, aby v nich byla zahrnuta všechna navržená témata. Projekty: Projektem se rozumí konkrétní soubor aktivit, který vede k prezentaci jednoho či více témat. Projekty jsou staveny na konkrétní období. Je určen počátek jejich přípravy, počátek realizace a předpokládaný termín ukončení. Projekty mohou být stanoveny na krátké období, opakující se období, či meziročně. Za tímto účelem je v plánu navržen časový plán jednotlivých témat, který přehledným způsobem zobrazuje realizaci projektů. Čtvrtletní plán: Roční plán je rozpracováván do čtvrtletních podrobných plánů, který stanoví podrobný popis aktivit projektů. Čtvrtletní plán podléhá schválení Odboru dopravy Krajského úřadu LK. Část pozemní komunikace je souhrnem jednotlivým úkolů pro rok 2010, vyplývající z dlouhodobých projektů stanovených v koncepci BE- SIP LK. Stránka 4

5 Stránka 5 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL

6 NEHODY V ROCE 2008 A 2009 A VYMEZENÍ PRIORIT PRO ROK 2010 Rychlost: Prioritou období je na základě rozboru dopravní nehodovosti nepřiměřená rychlost. V roce 2009 se stalo v důsledku nepřiměřené rychlosti dopravních nehod, při kterých zemřelo 11 lidí a dalších 57 bylo těžce zraněno. Oproti roku 2008, kdy vlivem nepřiměřené rychlosti zemřelo 16 lidí a 74 bylo těžce zraněno, došlo sice v roce 2009 k poklesu, nicméně číslo a podíl nepřiměřené rychlosti na smrtelných dopravních nehodách zůstává varovné. Nepřiměřené rychlost je největším zabijákem na silnicích v Libereckém kraji V roce 2009 byla započata kampaň, která varuje před smrtelnými následky těžkých dopravních nehod. LK připravil výstavu ( STOP smrtelným nehodám ) se skutečnými fotografiemi ze smrtelných nehod. Tato výstava pak byla realizována v několika městech v Libereckém kraji. Pro rok 2010 bude jmenovaná kampaň pokračovat a dále bude dohodnuta spolupráce při dopravně-bezpečnostních akcích společně s Policií ČR, kde hlavním tématem kontrol bude nepřiměřená rychlost v nebezpečných úsecích silnic v LK. Alkohol: V roce 2009 došlo k 282 nehodám, při nichž byl viník pod vlivem alkoholu. Při těchto nehodách bylo 10 lidí usmrceno, 17 zraněno těžce a 107 lehce. Ačkoliv meziročně sledujeme v roce 2008 a v roce 2009 snížení celkového počtu těchto nehod, jejich následky rostou. Alkohol je tak stále velmi vážným problémem oblasti lidský činitel, který je nutné řešit preventivními a represivními opatřeními. Téma alkohol za volantem bylo prioritní pro uplynulé dva roky. V kampaních Víkendy bez tolerance a kampani navazující bude LK pokračovat. Nejvíce zranitelní účastníci silničního provozu: V roce 2009 došlo celkem k 33 dopravním nehodám zaviněných dětmi. Více jak polovinu těchto nehod zavinily děti - chodci vlivem nepozornosti. Další nehody pak děti cyklisté. Za rok 2009 nezemřelo žádné dítě na silnicích LK. Tři děti byly těžce zraněno, 29 pak zraněno lehce. Meziročně se jedná o nepatrný pokles těchto nehod. LK tradičně podporuje dopravní výchovu ať už přímou podporou, či dalšími aktivitami. Dále bude LK pokračovat v dopravní výchově pomocí vlastních soutěží a organizací dopravní soutěže mladých cyklistů. Stránka 6

7 Projekty podporované Evropskou unií: Jednou z priorit Libereckého kraje v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je získání podpory pro smysluplné projekty realizované v kraji. V roce 2010 budou dále realizovány čtyři projekty podpořeny z programů na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a na podporu mezi Českou republikou a Polskem - Cíl III MISE ZERO - partnerství v projektu iniciovaného německým partnerem, spočívající v realizaci kurzů bezpečnosti v Německu. Bezpečněji na silnicích - projekt Libereckého kraje v jehož rámci bude zpracována hloubková analýza a publikace k dopravní nehodovosti v LK. Partnerem LK je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Týden bezpečnosti - cílem je získání prostředků na tradiční projekt týdne bezpečnosti a rozšíření myšlenky tohoto týdne plných aktivit v rámci Euroregionu NISA. Projekt bude připravován a realizován společně s Polským partnerem WORD Jelenia Gora (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Učme se přežít - projekt Libereckého kraje zaměřený na nadstavbovou výuku mladých a začínajících motocyklistů. Partnerem LK je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Stránka 7

8 OBLASTI A TÉMATA 2010 Oblast O Oblast A Témata Obecné projekty Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních oblastech LK. Nepřiměřená rychlost Rychlost obecně. Rychlost ve městech. Nehodové úseky a jejich popis. Rychlost jako nejčastější příčina smrtelných nehod. Oblast B Témata Řízení pod vlivem alkoholu Nehody způsobené jízdou pod vlivem alkoholu. Kontroly a represe. Mladí lidé a alkohol za volantem. Oblast C Oblast C Témata Používání zádržných systému Bezpečnostní pásy. Dětské autosedačky a jejich správné používání. Znalosti rodičů a dětí, osvojení správných návyků. Oblast D Témata Způsob jízdy Kurzy bezpečné jízdy ve vozidle. Kurzy bezpečné jízdy na motocyklu. Začínající motocyklista, zvládání krizových situací. Oblast E Témata Ochrana nejvíce zranitelných účastníků Chování dětí jako chodců a cyklistů. Dopravní výchova ve školách a mimo ně. Bezpečnostní prvky, reflexní materiály. Ohleduplnost k chodcům a cyklistům. Oblast F Témata Technika a profesionálové Zimní výbava, zimní pneumatiky. Únava za volantem - řízení a odpočinek. Stránka 8

9 SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH V roce 2009 byla úspěšně realizována spolupráce s následujícími subjekty: Hasičský záchranný sbor LK, Policie ČR, Ministerstvo dopravy - BESIP AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, Výzkumný tým dopravní bezpečnosti ŠKODA auto, Záchranný tým Českého červeného kříže, Městská Policie v Jablonci nad Nisou, Městská Policie v Liberci, Městská Policie v České Lípě, Generali pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s. Odtahy Liberec - František Říha, SPORT 2000, Liberec, WARM UP Liberec, a dalšími. Tyto a další subjekty se podílely zejména na přípravě a realizaci týdnů bezpečnosti v LK a akcích týmu silniční bezpečnosti LK. Komerční subjekty se podílely na realizaci formou dodávek služeb, zpravidla bezplatně. Spolupráce s těmito subjekty bude pokračovat i v roce V průběhu roku budou osloveny další komerční subjekty a nabídnuta jim možnost spolupráce zejména v oblastech: provozu týmu silniční bezpečnosti LK, provozu webového portálu bezpecne-na-silnicich.cz, provozu webového portálu pankuzel.cz, spolupráce na týdnech bezpečnosti v LK. Spolupráce s médii (Public relations) V roce 2009 probíhala spolupráce s médii na dobré úrovni. Tiskové zprávy byly publikovány prostřednictvím oddělení informací a PR Krajského úřadu LK. Vybraných projektů, zejména týdnů bezpečnosti a víkendů bez tolerance, se účastnily televize RTM, televize R1 - Genus, a některé rozhlasové stanice. Pro rok 2010 jsou v plánu BESIP uvedeny prostředky na spolupráci s rádii a regionálními televizemi. Cílem je vytvoření tematických, regionálních spotů s upozorněním na častá nehodová místa, dopravní nehody a podporu dopravní výchovy v LK. V této souvislosti bude ke spolupráci vyzvána společnost AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, společnost HBH Projekt v souvislosti s podporou dopravní výchovy a Ministerstvo dopravy - BESIP, regionální manažerství. Stránka 9

10 LIBERECKÝ KRAJ A JEHO PROJEKTY V EVROPSKÉM KONTEXTU Charta European Road Safety Charter je iniciativou Evropské komise konkrétně Generálního ředitelství pro energii a dopravu (DG TREN), podporující snižování tragických následků dopravních nehod a to způsobem vzájemné spolupráce mezi subjekty působícími v této oblasti v jednotlivých členských zemích, výměnou informací a zkušeností, ale i společnými projekty pod logem iniciativy. Charta přímo vychází z bezpečnostního akčního plánu Evropské komise na rok předloženého Generálním ředitelstvím pro dopravu a energii Evropské komise (DG TREN) a vyjádřeného v Bílé knize evropské dopravní politiky. V roce 2008 se stal LK signatářem této charty a zavázal se podílet na společném cíli snížení obětí dopravních nehod na polovinu do roku Výchozím rokem je rok Za účelem pozvednutí povědomí, zviditelnění nejlepších regionálních aktivit a nabídky pracovat společně pro bezpečnost na silnicích Komise ustanovila Evropské dny bezpečnosti. První Evropský den bezpečnosti proběhl 27. dubna 2007 a byl věnován mladým lidem, začínajícím řidičům a sdílení zkušeností. Byl zaměřen zejména na následky alkoholu a drog při řízení a zlepšování dopravní výchovy mladých lidí. LK se připojil k prvnímu Evropskému dni bezpečnosti a uspořádal týden plný aktivit. Akce nesla název Týden bezpečnosti v LK a byla prvním projevem spolupráce. V roce 2008 vyhlásila Evropská komise druhý Evropský den bezpečnosti, kterého se LK zúčastnil již jako signatář charty. Téma dalšího týdne bezpečnosti znělo Bezpečnost ve městech. V roce 2009 publikoval LK svoje činnosti na stránkách European road safety charter. V roce 2010 bude LK podávat zprávy o své činnosti a bude je publikovat na stránkách Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Dále se LK se svými aktivitami zúčastní soutěže Excellence in Road Safety Awards V rámci týdne bezpečnosti II/10 bude uspořádán seminář, na který budou pozváni partneři a představitelé Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Stránka 10

11 FINANČNÍ RÁMCE PROJEKTŮ 2010 Celkem Podíl LK Poznámka Obecné projekty O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH - Cíl III O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 ČR - PL - Cíl III O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK O5 - INTERNETOVÉ STRÁNKY O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 O7 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH O8 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O9 - PR PODPORA V REGIONU O10 - PODPŮRNÉ TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Celkem za oblast , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 CÍL III - CZ/SRN CÍL III - CZ/PL Nepřiměřená rychlost A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM A2 - DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍ AKCE PČR A LK Celkem za oblast , , , , , ,00 Řízení pod vlivem alkoholu B1 - BEZ TOLERANCE Celkem za oblast , , , ,00 Způsob jízdy D1 - V JEDNÉ STOPĚ D2 - KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY D3 - UČME SE PŘEŽÍT - Cíl III D4 - MISE ZERO - Cíl III Celkem za oblast , , , , , , , , , ,00 CÍL III - CZ/SRN CÍL III - CZ/SRN Ochrana nejvíce zranitelných účastníků E1 - DĚTSKÝ DEN S DOPRAVOU E2 - POČÍTAČOVÁ HRA PRO DĚTI E3 - KRAJSKÉ KOLO DSMC E4 - TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK E5 - ZAČÍNÁME! E6 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Celkem za oblast , , , , , , , , , , , , , ,00 Technika a profesionálové F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK F2 - ZIMA 2009 Celkem za oblast , , , , , ,00 CELKEM NA PROJEKTY , ,00 Náklady uvedené v druhém sloupci budou hrazeny z rozpočtu LK (dále jsou uváděny jako nepokryté náklady ). Konkrétní rozpisy rozpočtu jednotlivých projektů budou stanoveny čtvrtletními plány. Náklady projektů O1, O2, D3 a D4 jsou podmíněny podporou z Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , resp. mezi Českou republikou a Polskou republikou. Stránka 11

12 ČASOVÝ PLÁN PROJEKTŮ 2010 Měsíc 2010 Projekt O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O A1 A2 B1 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 Stránka 12

13 MĚŘITELNOST VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ 2010 Sledovaný ukazatel Obecné projekty O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH - Cíl III O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 ČR - PL - Cíl III O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK O5 - OPTIMALIZACE A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 O7 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH O8 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O9 - PR PODPORA V REGIONU O10 - PODPŮRNÉ TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Obecné projekty Analýza, počet proškolených, vytvořené partnerství Aktivity, partnerství, medializace Aktivity, partnerství, medializace Počet akcí, počet oslovených účastníků Návštěvnost portálů Revize, vytvoření cizojazyčných mutací Počet vydaných čísel Počet účastníků a jejich projekty Monitoring medií Počet vytvořených materiálů, počet distribučních kanálů POČET OSLOVENÝCH, MEDIALIZACE TÉMAT Nepřiměřená rychlost A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM A2 - DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍ AKCE PČR A LK Řízení pod vlivem alkoholu B1 - BEZ TOLERANCE Způsob jízdy D1 - V JEDNÉ STOPĚ D2 - KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY D3 - UČME SE PŘEŽÍT - Cíl III D4 - MISE ZERO - Cíl III Nepřiměřená rychlost Počet realizovaných výstav Počet realizovaných akcí STATISTIKY NEHOD - RYCHLOST Řízení pod vlivem alkoholu Počet distribučních míst STATISTIKY NEHOD - ALKOHOL Způsob jízdy Počet realizovaných akcí Počet účastníků kurzů Počet proškolených v rámci projektu podle plánu Počet proškolených v rámci projektu podle plánu STATISTIKY NEHOD - ZPŮSOB JÍZDY Ochrana nejvíce zranitelných účastníků E1 - DĚTSKÝ DEN S DOPRAVOU E2 - POČÍTAČOVÁ HRA PRO DĚTI E3 - KRAJSKÉ KOLO DSMC E4 - TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK E5 - ZAČÍNÁME! E6 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Ochrana nejvíce zranitelných účastníků Počet návštěvníků, oslovených Počet přístupů na stránkách, Počet distribuovaných duplikátů Zpráva o akci, medializace Počet účastníků soutěží Realizace projektu, počet návštěvníků Realizace podpory STATISTIKY NEHOD - CHODCI, CYKLISTÉ, DĚTI Technika a profesionálové F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK F2 - ZIMA 2010 Technika a profesionálové Počet distribučních kanálů Počet akcí, oslovení účastníků Stránka 13

14 O. OBECNÉ PROJEKTY Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních oblastech LK. Obecné projekty jsou dále zaměřeny na fungování agendy BESIP Libereckého kraje. O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH Výstupem projektu bude jednak konference pro odbornou veřejnost a dále hloubková analýza dopravních nehod v LK. Na konferenci budou účastníci seznámeni s analýzou dopravních nehod s nejzávažnějšími následky, které se staly v LK ve sledovaném časovém intervalu. Na analýzu budou navazovat posouzení a závěry ke konkrétním dopravním nehodám. Bude se jednat o data, která doplní analytické materiály zpracovávané LK na základě dat poskytovaných Policií ČR. Zpracovatel se bude zabývat zohledněním dalších aspektů, které mohly být příčinami závažných dopravních nehod. Předpokladem je podpoření projektu s Fondu malých projektů programu Cíl III - přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: březen 2010 Datum ukončení projektu: září ,- Z toho podíl Libereckého kraje ,- O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 Týden bezpečnosti bude realizován společně s polským partnerem WORD. Téma týdne bezpečnosti I/10 je DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. Cílem týdne bezpečnosti je seznámit veřejnost s možnostmi dopravních hřišť a a uspořádat několik akcí na jejich podporu. Předpokladem je podpoření projektu s Fondu malých projektů programu Cíl III - přeshraniční spolupráce mezi ČR a PL. Program týdne bezpečnosti I/10 byl představen partneru WORD v říjnu 2009 na společném jednání a společně byla připravena žádost o podporu z uvedeného programu. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: duben 2010 Datum ukončení projektu: duben ,- Z toho podíl Libereckého kraje ,- Stránka 14

15 O. OBECNÉ PROJEKTY O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 Týden bezpečnosti II/10 bude realizován v září, resp. v říjnu 2010 v závislosti na vyhlášení celoevropských témat ERSCH (European road safety charter). Předpokladem je partnerství s PČR, Městskými policiemi jednotlivých měst v LK a tradičními odbornými partnery jako je Záchranný team Českého červeného kříže a Hasičský záchranný sbor LK. Datum zahájení přípravy: červen 2010 Datum zahájení realizace: září, resp. říjen 2010 Datum ukončení projektu: září, resp. říjen ,- O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK 2010 Tým silniční bezpečnosti LK byl založen na konci roku Od té doby se pravidelně účastní akcí pro podporu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ať už pořádaných LK případně dalšími subjekty. Pro rok 2010 bude vytvořena koncepce Týmu silniční bezpečnosti. Plánované aktivity ve struktuře týmu silniční bezpečnosti: navýšení počtu členů na 12 o studenty pedagogické fakulty, kteří se stanou odborníky na konkrétní problematiku, zintenzivnění výjezdů v rámci i nad rámec jednotlivých projektů, přiřazení témat jednotlivým členům - specializace, zastupitelnost, opakované školení zákona č. 361/2000 Sb. a související předpisů, opakované školení na bezpečnostní prvky, účast při výuce řidičů v autoškolách, školení první pomoci, dovybavení týmu prezentačními prostředky a materiály, školení na prezentační a komunikační dovednosti, vytvoření mini-website, kde budou členové týmu odpovídat na dotazy návštěvníků webu a komunikovat s veřejností (viz O5). Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje je od svého prvopočátku orientován na komunikaci s účastníky provozu nikoliv na pouhé prezentace. Z tohoto důvodu budou prohlubovány znalosti členů týmu i v oblasti komunikačních dovedností. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- Stránka 15

16 O. OBECNÉ PROJEKTY O5 - INTERNETOVÉ STRÁNKY V současné době jsou Libereckým krajem provozovány dvoje internetové stránky a to na doméně a dále Internetové projekty jsou rozděleny na část pro dospělé účastníky provozu a dále na děti. První jmenované obsahují trojjazyčné informace z Euroregionu NISA vztahující se k bezpečnosti provozu. Druhé pak slouží jako podpora dopravní výchovy dětí. Zde jsou umístěny informace o pravidlech o dětských dopravních hřištích. Dále je zde umístěna hra Bezpečně na kole, která je používána při tradičních soutěžích pro děti. V roce 2010 bude pokračovat provoz uvedených webových stránek, včetně překladu relevantních informací. Jejich fungování bude dále podpořeno následujícími kroky: vytvoření plně administrovatelného redakčního systému, vytvoření nové struktury informací podle zásad přístupnosti webů, oslovení skupiny přispěvovatelů do stálých rubrik, vytvoření e-poradny v návaznosti na nově vytvořený mini-site týmu silniční bezpečnosti. Dotazy budou tříděny a přidělovány členům týmu silniční bezpečnosti podle jejich specializace, SEO optimalizace (optimalizace pro internetové vyhledávače), včetně budování linků s obdobně zaměřenými stránkami nebo stránkami s navazujícím či doplňujícím obsahem, PPC kampaně (kampaně pro zviditelnění stránek pay per click ), oslovení partnerů s unikátním obsahem a jeho začlenění do webových stránek (např. crash testy video a text). Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 Koncepce BESIP LK je dlouhodobý záměr agendy BESIP, který byl schválen zastupitelstvem Libereckého kraje v roce Od té doby je dokument pravidelně jednou ročně aktualizován. S ohledem na skutečnost, že řada cílů byla již naplněna a další cíle musí být vzhledem k novým podmínkám modifikovány, bude dokument pro rok 2010 revidován. Jako vhodné pro jednání se zahraničními partnery v rámci ERSCH, či přeshraniční spolupráce je vytvoření překladů dokumentu společně s vytvoření dalších relevantních prezentačních materiálů. Překlady a další dokumenty budou realizovány v roce Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: březen ,- Stránka 16

17 O. OBECNÉ PROJEKTY 07 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH V roce 2010 bude realizován bulletin Bezpečně na silnicích jako příloha zpravodaje IDOL vydávaného koordinátorem veřejné dopravy společností KORID LK spol. s r.o. Bulletin Bezpečně na silnicích je určen pro všechny osoby podílející se alespoň částečně na zvyšování a prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji. Bulletin bude také distribuován pomocí elektronické pošty. Cíle bulletinu Bezpečně na silnicích : vytvořit další info kanál pro spolupráci jednotlivých subjektů, informovanost o dění na dětských dopravních hřištích, zvýšení povědomí o DDH, zapojení škol do dopravní výchovy, zvýšení image a povědomí agendy BESIP LK. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec , PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE V rámci podpory místních aktivit budou nad rámec grantového programu BESIP LK vyhlášeny v roce 2010 dvě soutěže projektů. Cílem je podpořit nejlepší projekty realizované městy, obcemi a neziskovými subjekty působícími ve zvyšování či prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Projektové soutěže budou vyhlášeny v rámci týdnů bezpečnosti v LK. K soutěžím budou připraveny pravidla pro účast a jejich následné vyhodnocení. Oproti roku 2009 nebudou posuzovány výsledky ale záměry projektů, a to komisí složenou ze zástupců OD KÚLK a Policií ČR. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden, resp. červen 2010 Datum ukončení projektu: termíny týdnů bezpečnosti ,- Stránka 17

18 O. OBECNÉ PROJEKTY O9 - TV A RADIO SPOTY V roce 2010 budou vytvořeny tematické preventivní spoty určené pro televizní vysílání a rádia. Spoty: 1. Aktuální témata - zimní pneu, motocykly, viditelnost, začátek prázdnin, týdny bezpečnosti, den bez aut - podpora veřejné dopravy. 2. Výuková a informační témata - dopravní hřiště a dopravní výchova, nehodové úseky, statistiky nehod - nejčastější příčiny vážných dopravních nehod, konkrétní nehody a jejich příčiny. Distribuce bude probíhat v rámci dopravního magazínu LK v televizi RTM. Dále budou nabídnuty regionálnímu vysílání GENUS. Spoty budou použity dále pro internetové projekty a externí spolupráci s dalšími internetovými portály. Spoty budou orientovány na regionální problematiku, tedy na konkrétní části agendy BESIP LK, které je nutné informačně posílit. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- O10 - TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Pro podporu jednotlivých projektů budou realizovány tiskoviny k jednotlivým tématům. V případě, že tiskoviny již existují a jsou aktuální budou tyto pouze dotištěny. Distribuce tiskovin probíhá s pomocí měst a obcí. CSPSD, Policie ČR a dalšími subjekty. Tiskoviny pro rok 2010: Alkohol za volant nepatří. Na některá místa se vyplatí nedojet - smrtelné nehody v LK. Bezpečnostní přestávky. Reflexní materiály. Bezpečná výbava kola. Datum zahájení přípravy: připravovány v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- Stránka 18

19 A. NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM V rámci týdne bezpečnosti II/2008 byla vytvořena sada plakátů o smrtelných nehodách v LK, která byla doplněna dalšími vizuálními prvky. V roce 2009 se tato výstava stala putovní a byla instalována v 5 městech v LK. V roce 2010 bude doplněna o další nehody, které se staly v roce 2009 a opět nabídnuta městům, obcím ale i dalším subjektům. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- A2 - DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE S PČR Prioritou LK byl v předchozích dvou letech alkohol za volantem. V roce 2010 a v letech následujících se bude LK společně s PČR zaměřovat na nejčastější příčinu smrtelných dopravních nehod, kterou je nepřiměřená rychlost. Společně s PČR budou pořádány dopravně - bezpečnostní akce, při kterých bude zjišťována rychlost na nebezpečných úsecích v LK. Jednotlivé akce bude doprovázet patřičná mediální podpora. Řidiči na kontrolách obdrží tiskoviny vztahující se k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dárky od LK. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: víceletý projekt ,- Stránka 19

20 B. ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU B1 - BEZ TOLERANCE Cílem projektu je navázat na víkendy bez tolerance a zapojení širší veřejnosti do problematiky. Projekt spočívá v zapojení provozovatelů restaurací a benzinových stanic. Informace budou podávány návštěvníkům, kteří budou dále osloveni přímo personálem a upozorněni na nebezpečí alkoholu za volantem. V roce 2010 bude probíhat příprava a zároveň odzkoušení pilotní akce. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- Stránka 20

21 D. ZPŮSOB JÍZDY D1 - V JEDNÉ STOPĚ V roce 2010 budou uspořádány společně s Policií ČR dvě dopravně - bezpečnostní akce spojené s prezentací bezpečné jízdy na motocyklu. Ke spolupráci budou osloveni partneři, kteří se věnují dalšímu vzdělávání motocyklistů. Prezentovány budou dále bezpečnostní prvky při jízdě na motocyklu a odborná údržba motocyklů nutná k bezpečnému technickému stavu. Datum zahájení přípravy: březen 2010 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- D2 - SAFETY CUP 2010 V roce 2010 se LK jako partner bude účastnit projektu Safety Cup Projekt zahrnuje dvoudenní kurz bezpečné jízdy. Jeden den bude zaměřen na střední školy, řidiče motocyklů a řidiče osobních vozů. Druhý den pak bude určen pro širokou veřejnost. Celý projekt spočívá v následujících aktivitách: roadshow - předváděcí vůz (preventivní prezentační kamion přizpůsoben pro prezentaci a zázemí), teoretická část - sestává se ze školení zaměřené na základní principy při řízení motorového vozidla, správné nastavení sedadla řidiče, volantu, principy defenzivní jízdy, instruktáž bezpečnostních prvků aktivní i pasivní bezpečnosti atd., praktická část obsahuje vlastní nácvik ovládání vozu za ztížených podmínek simulovaných na mobilní kluzné folii. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- Stránka 21

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009 Oblast lidský činitel Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK OBSAH Úvod.... 3 Nehody v letech 2007 a 2008 a vymezení priorit 2009 4 Metodologie

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

Aktuální aspekty bezpečnosti silničního provozu vrámci českého předsednictví EU

Aktuální aspekty bezpečnosti silničního provozu vrámci českého předsednictví EU Aktuální aspekty bezpečnosti silničního provozu vrámci českého předsednictví EU Ing. Josef Mikulík, CSc. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 10. zasedání Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního

Více

Roční plán BESIP Libereckého kraje

Roční plán BESIP Libereckého kraje 2012 Roční plán BESIP Libereckého kraje Stanoví jednotlivé projekty v oblasti BESIP Libereckého kraje pro rok 2012, včetně výčtu jejich stěžejních aktivit a návrhu financování Jan Polák Verze 1 1.1.2012

Více

VYHODNOCENÍ DOKUMENTU KONCEPCE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOKUMENTU KONCEPCE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOKUMENTU KONCEPCE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2011 Cíl Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Libereckém kraji (dále jen Koncepce) Cílem Koncepce je vymezení

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti DOPRAVNÍ STUDIE Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti Dodavatel: společnost DOSIP Servis, s. r.o., se sídlem Okříšky, Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČ : 27720713,

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZASTUPITELŮM LIBERECKÉHO KRAJE, KTEŘÍ PROJEVUJÍ ZÁJEM O PROBLEMATIKU ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1 Hlavní činnost divize:

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečná cesta do školy Vývoj dopravní nehodovosti s účastí dítěte v ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Index - rok 2006 = 100 % Následky dopravních nehod

Více

Roční plán BESIP LK 2008 Seznam použitých zkratek

Roční plán BESIP LK 2008 Seznam použitých zkratek Obsah: Seznam použitých zkratek... 2 Úvod... 3 Nehody v roce 2006... 3 Nehody v roce 2007... 3 Místa častých dopravních nehod... 4 Vymezení priority BESIP LK 2008/2009... 4 Metodika marketingového plánu...

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel a srážka s pevnou překážkou. Celkový počet evidovaných nehod za I. Q v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 31. 01. 2014 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2014

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec

BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec BESIP v Pardubickém kraji Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj Email: besip_pa@centrum.cz Tel. 605 071 650 Základní ukazatele nehodovosti v Pardubickém kraji v roce 2011 Událost

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR

Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Vize 2020 KONCEPČNÍ PŘÍSTUP NEBO KAPITULACE - BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU V ČR Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství www.cdv. Měsíc co měsíc stejný rozdíl? Madrid

Více

INFORMACE. o činnosti BESIP

INFORMACE. o činnosti BESIP INFORMACE o činnosti BESIP 2012 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden říjen 2016 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 18918 dopravním nehodám. Při těchto

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

BESIP Libereckého kraje 2012. Roční plán BESIP LK 2012 Vyhodnocení aktivit 2011

BESIP Libereckého kraje 2012. Roční plán BESIP LK 2012 Vyhodnocení aktivit 2011 BESIP Libereckého kraje 2012 Roční plán BESIP LK 2012 Vyhodnocení aktivit 2011 Roční plán BESIP LK 2012 navazuje na strategické dokumenty z oblasti BESIP LK je detailnějším plánem aktivit BESIP LK stanoví

Více

P Í Ř KL K A L D A Ř D E Ř Š E E Š N E Í N KR K A R J A E J

P Í Ř KL K A L D A Ř D E Ř Š E E Š N E Í N KR K A R J A E J PŘÍKLAD ŘEŠENÍ KRAJE Ing. Stanislava Jakešová Sledování lokalit s vysokou nehodovostí DMT GEODIS BRNO Bezpečnostní audit komunikací Ročně registruje LK přes 7 900 nehod Představa o budoucnosti Vizi LK

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Nový školní rok začíná

Nový školní rok začíná Nový školní rok začíná Začátek nového školního roku Zdeněk Žák Ministerstvo dopravy Roman Budský BESIP Začátek ateaateatad nového školního roku www.ibesip.cz www.facebook.com/ibesip www.youtube.com/ibesip

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002 2013

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015

STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Vyhodnocení plnění STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2015 Ing. Josef Mikulík, CSc. Mgr. Zuzana Strnadová RNDr. Jan Tecl VÝCHODISKA Při dopravních nehodách v letech 2002-2015

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, období leden až únor 2012 Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 12 479 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu

Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu TISKOVÁ INFORMACE PRAHA (FÓRUM PSR, 30.07.2008) Dopravní nehody zaviněné pod vlivem alkoholu v červnu 2007 a 2008 bez rozlišení účastníka silničního provozu Celkové statistické údaje Červen je každoročně

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 372, tj. o 2,9%. o ovosti na pozemních komunikacích v České republice, Policie České republiky v období leden až únor letošního roku šetřila 13 064 na pozemních komunikacích. Při těchto ách bylo 72 osob usmrceno, 284 osob

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR. V. volební období z 20. schůze,

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR. V. volební období z 20. schůze, POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR V. volební období 2010 PODVÝBOR PRO DOPRAVU Z Á P I S z 20. schůze, která se konala dne 11. března 2010 od 14.30 hod. v místnosti č. 306,

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Bezpečnost na místní úrovni

Bezpečnost na místní úrovni Bezpečnost na místní úrovni Regionservis III. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje, 5. dubna 2007 pro život na silnici. Společně. CZ-usmrcení 24h 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995

Více

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016

Program prevence kriminality města Mělníka. pro rok 2016 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality Mělník, 10. 02. 2016 1 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%.

Nárůst zaznamenáváme v kategorii: počet nehod o 2 293, tj. o 3,8% odhad hmotné škody o 82,61 mil. Kč, tj. o 2,3%. o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za 9 měsíců roku 2013 Policie ČR za 9 měsíců roku 2013 šetřila 61 924 y, při kterých bylo 436 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 081 osoba a 17 102 osoby

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Naplňujme Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu září 2007

Naplňujme Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu září 2007 Naplňujme Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu září 2007 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - založena v roce 1995 - je společným podnikem zahraničních akcionářů Unipetrol/PKN, Eni, Shell - zabývá se zpracováním

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 PLÁN ČINNOSTI Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2015 Zpracoval: Mgr. Luboš Raisner a kolektiv 1 Obsah 1. Úvod... 3 1. Oblast organizační a personální... 3 2. Plán činnosti na úseku veřejného pořádku...

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Ovlivňování chování účastníků silničního provozu v intravilánu obcí a měst. Bc. Martin Gebauer

Ovlivňování chování účastníků silničního provozu v intravilánu obcí a měst. Bc. Martin Gebauer Ovlivňování chování účastníků silničního provozu v intravilánu obcí a měst Bc. Martin Gebauer Praha, 5. 4. 2012 Automobil Technicky velmi dokonalý výtvor lidského umu. Automobil Pravděpodobně lidstvem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP LIBERECKÉHO KRAJE 2016 Oblast lidský činitel

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP LIBERECKÉHO KRAJE 2016 Oblast lidský činitel ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP LIBERECKÉHO KRAJE 2016 Oblast lidský činitel Zpracoval: Ing. Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje Mgr. Michal Mochal, vedoucí oddělení silniční

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více