návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010"

Transkript

1 návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010 Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK Verze 1 (ze dne )

2 OBSAH Úvod Metodologie ročního plánu. 4 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL Nehody v letech 2008 a 2009 a vymezení priorit Oblasti a témata 2010 lidského činitele.. 8 Spolupráce na projektech.. 9 Liberecký kraj a jeho projekty v evropském kontextu Finanční rámec projektů Časový plán projektů Měřitelnost výsledků projektů OBLAST O - OBECNÉ PROJEKTY. 14 OBLAST A - NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST. 19 OBLAST B - ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG 20 OBLAST C - ZPŮSOB JÍZDY. 22 OBALST E - ZRANITELNÍ.. 23 OBLAST F - TECHNIKA A PROFESIONÁLOVÉ.. 26 ČÁST 2. POZEMNÍ KOMUNIKACE PRIORITY BESIP ČÁST POZEMNÍ KOMUNIKACE.. 28 PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY BESIP Bezpečnost silničního provozu CSPSD Centrum služeb pro silniční dopravu ČR Česká republika DDH Dětské dopravní hřiště DSMC Dopravní soutěž mladých cyklistů ERN Euroregion Nisa ERSCH European road safety charter (Evropská charta bepečnosti silničního provozu) KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje LK Liberecký kraj MP Městská policie PČR Policie České republiky PR Public relation (vztahy s veřejností) SFDI Státní fond dopravní infrastruktury Stránka 2

3 ÚVOD Roční plán BESIP LK je souhrnem činností v oblasti BESIP Libereckého kraje a navazuje na následující důležité dokumenty: Koncepce BESIP LK (aktualizace 2009) Zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Libereckém kraji za rok 2008 a 2009 Statistiky dopravních nehod za rok 2008 a rok 2009 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Plán BESIP LK pro rok 2010 je stanoven s přihlédnutím na rozbor nehodovosti v kraji. V posledních dvou letech jsme se intenzivně věnovali problematice alkoholu za volantem. Impuls k tomuto tématu nám dal meziroční nárůst nehod způsobený jízdou pod vlivem alkoholu v roce Od té doby sledujeme pokles těchto nehod, nicméně celkové číslo zůstává stále varovné. Z tohoto důvodu budou kampaně na téma alkohol v roce 2010 pokračovat. Největším zabijákem na našich silnicích zůstává nepřiměřená rychlost. Té se budeme věnovat ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery s velkým důrazem. Dále budou pokračovat i aktivity zaměřené na podporu dopravní výchovy dětí a další rizikové skupiny. Dalším ze základních okruhů činností, kterými lze ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je sledování míst s častým výskytem dopravních nehod, provádění rozborů příčin jejich vzniku, vyhodnocení vlivu stavebního či dopravně technického stavu pozemní komunikace, případně i přilehlých úseků drah v okolí železničních přejezdů, navržení odpovídajícího technického anebo organizačního opatření, jeho realizace a vyhodnocení účinnosti takových realizovaných opatření. V roce 2010 definujeme pro část pozemní komunikace celou řadu úkolů, které přispějí k bezpečnějšímu pohybu po silnicích v Libereckém kraji. Stránka 3

4 METODOLOGIE ROČNÍHO PLÁNU Roční plán aktivit BESIP je rozdělen do dvou základních částí: 1. Lidský činitel 2. Pozemní komunikace V části Lidský činitel jsou jednotlivé projekty rozděleny do oblastí zabývajícími se danou tématikou. Prezentované oblasti: BESIP LK navazuje na celonárodní strategii BESIP, proto jsou prezentované oblasti rozděleny obdobně. Při jejich stanovení bylo samozřejmě přihlédnuto ke specifikám LK, zejména k rozboru nehod a aktuálním problémům. Témata: V rámci jednotlivých oblastí jsou stanovena témata, která upřesňují cílení projektů. Témata se v jednotlivých projektech mohou prolínat. Projekty jsou plánovány tak, aby v nich byla zahrnuta všechna navržená témata. Projekty: Projektem se rozumí konkrétní soubor aktivit, který vede k prezentaci jednoho či více témat. Projekty jsou staveny na konkrétní období. Je určen počátek jejich přípravy, počátek realizace a předpokládaný termín ukončení. Projekty mohou být stanoveny na krátké období, opakující se období, či meziročně. Za tímto účelem je v plánu navržen časový plán jednotlivých témat, který přehledným způsobem zobrazuje realizaci projektů. Čtvrtletní plán: Roční plán je rozpracováván do čtvrtletních podrobných plánů, který stanoví podrobný popis aktivit projektů. Čtvrtletní plán podléhá schválení Odboru dopravy Krajského úřadu LK. Část pozemní komunikace je souhrnem jednotlivým úkolů pro rok 2010, vyplývající z dlouhodobých projektů stanovených v koncepci BE- SIP LK. Stránka 4

5 Stránka 5 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL

6 NEHODY V ROCE 2008 A 2009 A VYMEZENÍ PRIORIT PRO ROK 2010 Rychlost: Prioritou období je na základě rozboru dopravní nehodovosti nepřiměřená rychlost. V roce 2009 se stalo v důsledku nepřiměřené rychlosti dopravních nehod, při kterých zemřelo 11 lidí a dalších 57 bylo těžce zraněno. Oproti roku 2008, kdy vlivem nepřiměřené rychlosti zemřelo 16 lidí a 74 bylo těžce zraněno, došlo sice v roce 2009 k poklesu, nicméně číslo a podíl nepřiměřené rychlosti na smrtelných dopravních nehodách zůstává varovné. Nepřiměřené rychlost je největším zabijákem na silnicích v Libereckém kraji V roce 2009 byla započata kampaň, která varuje před smrtelnými následky těžkých dopravních nehod. LK připravil výstavu ( STOP smrtelným nehodám ) se skutečnými fotografiemi ze smrtelných nehod. Tato výstava pak byla realizována v několika městech v Libereckém kraji. Pro rok 2010 bude jmenovaná kampaň pokračovat a dále bude dohodnuta spolupráce při dopravně-bezpečnostních akcích společně s Policií ČR, kde hlavním tématem kontrol bude nepřiměřená rychlost v nebezpečných úsecích silnic v LK. Alkohol: V roce 2009 došlo k 282 nehodám, při nichž byl viník pod vlivem alkoholu. Při těchto nehodách bylo 10 lidí usmrceno, 17 zraněno těžce a 107 lehce. Ačkoliv meziročně sledujeme v roce 2008 a v roce 2009 snížení celkového počtu těchto nehod, jejich následky rostou. Alkohol je tak stále velmi vážným problémem oblasti lidský činitel, který je nutné řešit preventivními a represivními opatřeními. Téma alkohol za volantem bylo prioritní pro uplynulé dva roky. V kampaních Víkendy bez tolerance a kampani navazující bude LK pokračovat. Nejvíce zranitelní účastníci silničního provozu: V roce 2009 došlo celkem k 33 dopravním nehodám zaviněných dětmi. Více jak polovinu těchto nehod zavinily děti - chodci vlivem nepozornosti. Další nehody pak děti cyklisté. Za rok 2009 nezemřelo žádné dítě na silnicích LK. Tři děti byly těžce zraněno, 29 pak zraněno lehce. Meziročně se jedná o nepatrný pokles těchto nehod. LK tradičně podporuje dopravní výchovu ať už přímou podporou, či dalšími aktivitami. Dále bude LK pokračovat v dopravní výchově pomocí vlastních soutěží a organizací dopravní soutěže mladých cyklistů. Stránka 6

7 Projekty podporované Evropskou unií: Jednou z priorit Libereckého kraje v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je získání podpory pro smysluplné projekty realizované v kraji. V roce 2010 budou dále realizovány čtyři projekty podpořeny z programů na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a na podporu mezi Českou republikou a Polskem - Cíl III MISE ZERO - partnerství v projektu iniciovaného německým partnerem, spočívající v realizaci kurzů bezpečnosti v Německu. Bezpečněji na silnicích - projekt Libereckého kraje v jehož rámci bude zpracována hloubková analýza a publikace k dopravní nehodovosti v LK. Partnerem LK je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Týden bezpečnosti - cílem je získání prostředků na tradiční projekt týdne bezpečnosti a rozšíření myšlenky tohoto týdne plných aktivit v rámci Euroregionu NISA. Projekt bude připravován a realizován společně s Polským partnerem WORD Jelenia Gora (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Učme se přežít - projekt Libereckého kraje zaměřený na nadstavbovou výuku mladých a začínajících motocyklistů. Partnerem LK je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Stránka 7

8 OBLASTI A TÉMATA 2010 Oblast O Oblast A Témata Obecné projekty Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních oblastech LK. Nepřiměřená rychlost Rychlost obecně. Rychlost ve městech. Nehodové úseky a jejich popis. Rychlost jako nejčastější příčina smrtelných nehod. Oblast B Témata Řízení pod vlivem alkoholu Nehody způsobené jízdou pod vlivem alkoholu. Kontroly a represe. Mladí lidé a alkohol za volantem. Oblast C Oblast C Témata Používání zádržných systému Bezpečnostní pásy. Dětské autosedačky a jejich správné používání. Znalosti rodičů a dětí, osvojení správných návyků. Oblast D Témata Způsob jízdy Kurzy bezpečné jízdy ve vozidle. Kurzy bezpečné jízdy na motocyklu. Začínající motocyklista, zvládání krizových situací. Oblast E Témata Ochrana nejvíce zranitelných účastníků Chování dětí jako chodců a cyklistů. Dopravní výchova ve školách a mimo ně. Bezpečnostní prvky, reflexní materiály. Ohleduplnost k chodcům a cyklistům. Oblast F Témata Technika a profesionálové Zimní výbava, zimní pneumatiky. Únava za volantem - řízení a odpočinek. Stránka 8

9 SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH V roce 2009 byla úspěšně realizována spolupráce s následujícími subjekty: Hasičský záchranný sbor LK, Policie ČR, Ministerstvo dopravy - BESIP AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, Výzkumný tým dopravní bezpečnosti ŠKODA auto, Záchranný tým Českého červeného kříže, Městská Policie v Jablonci nad Nisou, Městská Policie v Liberci, Městská Policie v České Lípě, Generali pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s. Odtahy Liberec - František Říha, SPORT 2000, Liberec, WARM UP Liberec, a dalšími. Tyto a další subjekty se podílely zejména na přípravě a realizaci týdnů bezpečnosti v LK a akcích týmu silniční bezpečnosti LK. Komerční subjekty se podílely na realizaci formou dodávek služeb, zpravidla bezplatně. Spolupráce s těmito subjekty bude pokračovat i v roce V průběhu roku budou osloveny další komerční subjekty a nabídnuta jim možnost spolupráce zejména v oblastech: provozu týmu silniční bezpečnosti LK, provozu webového portálu bezpecne-na-silnicich.cz, provozu webového portálu pankuzel.cz, spolupráce na týdnech bezpečnosti v LK. Spolupráce s médii (Public relations) V roce 2009 probíhala spolupráce s médii na dobré úrovni. Tiskové zprávy byly publikovány prostřednictvím oddělení informací a PR Krajského úřadu LK. Vybraných projektů, zejména týdnů bezpečnosti a víkendů bez tolerance, se účastnily televize RTM, televize R1 - Genus, a některé rozhlasové stanice. Pro rok 2010 jsou v plánu BESIP uvedeny prostředky na spolupráci s rádii a regionálními televizemi. Cílem je vytvoření tematických, regionálních spotů s upozorněním na častá nehodová místa, dopravní nehody a podporu dopravní výchovy v LK. V této souvislosti bude ke spolupráci vyzvána společnost AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, společnost HBH Projekt v souvislosti s podporou dopravní výchovy a Ministerstvo dopravy - BESIP, regionální manažerství. Stránka 9

10 LIBERECKÝ KRAJ A JEHO PROJEKTY V EVROPSKÉM KONTEXTU Charta European Road Safety Charter je iniciativou Evropské komise konkrétně Generálního ředitelství pro energii a dopravu (DG TREN), podporující snižování tragických následků dopravních nehod a to způsobem vzájemné spolupráce mezi subjekty působícími v této oblasti v jednotlivých členských zemích, výměnou informací a zkušeností, ale i společnými projekty pod logem iniciativy. Charta přímo vychází z bezpečnostního akčního plánu Evropské komise na rok předloženého Generálním ředitelstvím pro dopravu a energii Evropské komise (DG TREN) a vyjádřeného v Bílé knize evropské dopravní politiky. V roce 2008 se stal LK signatářem této charty a zavázal se podílet na společném cíli snížení obětí dopravních nehod na polovinu do roku Výchozím rokem je rok Za účelem pozvednutí povědomí, zviditelnění nejlepších regionálních aktivit a nabídky pracovat společně pro bezpečnost na silnicích Komise ustanovila Evropské dny bezpečnosti. První Evropský den bezpečnosti proběhl 27. dubna 2007 a byl věnován mladým lidem, začínajícím řidičům a sdílení zkušeností. Byl zaměřen zejména na následky alkoholu a drog při řízení a zlepšování dopravní výchovy mladých lidí. LK se připojil k prvnímu Evropskému dni bezpečnosti a uspořádal týden plný aktivit. Akce nesla název Týden bezpečnosti v LK a byla prvním projevem spolupráce. V roce 2008 vyhlásila Evropská komise druhý Evropský den bezpečnosti, kterého se LK zúčastnil již jako signatář charty. Téma dalšího týdne bezpečnosti znělo Bezpečnost ve městech. V roce 2009 publikoval LK svoje činnosti na stránkách European road safety charter. V roce 2010 bude LK podávat zprávy o své činnosti a bude je publikovat na stránkách Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Dále se LK se svými aktivitami zúčastní soutěže Excellence in Road Safety Awards V rámci týdne bezpečnosti II/10 bude uspořádán seminář, na který budou pozváni partneři a představitelé Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Stránka 10

11 FINANČNÍ RÁMCE PROJEKTŮ 2010 Celkem Podíl LK Poznámka Obecné projekty O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH - Cíl III O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 ČR - PL - Cíl III O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK O5 - INTERNETOVÉ STRÁNKY O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 O7 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH O8 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O9 - PR PODPORA V REGIONU O10 - PODPŮRNÉ TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Celkem za oblast , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 CÍL III - CZ/SRN CÍL III - CZ/PL Nepřiměřená rychlost A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM A2 - DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍ AKCE PČR A LK Celkem za oblast , , , , , ,00 Řízení pod vlivem alkoholu B1 - BEZ TOLERANCE Celkem za oblast , , , ,00 Způsob jízdy D1 - V JEDNÉ STOPĚ D2 - KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY D3 - UČME SE PŘEŽÍT - Cíl III D4 - MISE ZERO - Cíl III Celkem za oblast , , , , , , , , , ,00 CÍL III - CZ/SRN CÍL III - CZ/SRN Ochrana nejvíce zranitelných účastníků E1 - DĚTSKÝ DEN S DOPRAVOU E2 - POČÍTAČOVÁ HRA PRO DĚTI E3 - KRAJSKÉ KOLO DSMC E4 - TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK E5 - ZAČÍNÁME! E6 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Celkem za oblast , , , , , , , , , , , , , ,00 Technika a profesionálové F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK F2 - ZIMA 2009 Celkem za oblast , , , , , ,00 CELKEM NA PROJEKTY , ,00 Náklady uvedené v druhém sloupci budou hrazeny z rozpočtu LK (dále jsou uváděny jako nepokryté náklady ). Konkrétní rozpisy rozpočtu jednotlivých projektů budou stanoveny čtvrtletními plány. Náklady projektů O1, O2, D3 a D4 jsou podmíněny podporou z Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , resp. mezi Českou republikou a Polskou republikou. Stránka 11

12 ČASOVÝ PLÁN PROJEKTŮ 2010 Měsíc 2010 Projekt O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O A1 A2 B1 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 Stránka 12

13 MĚŘITELNOST VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ 2010 Sledovaný ukazatel Obecné projekty O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH - Cíl III O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 ČR - PL - Cíl III O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK O5 - OPTIMALIZACE A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 O7 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH O8 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O9 - PR PODPORA V REGIONU O10 - PODPŮRNÉ TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Obecné projekty Analýza, počet proškolených, vytvořené partnerství Aktivity, partnerství, medializace Aktivity, partnerství, medializace Počet akcí, počet oslovených účastníků Návštěvnost portálů Revize, vytvoření cizojazyčných mutací Počet vydaných čísel Počet účastníků a jejich projekty Monitoring medií Počet vytvořených materiálů, počet distribučních kanálů POČET OSLOVENÝCH, MEDIALIZACE TÉMAT Nepřiměřená rychlost A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM A2 - DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍ AKCE PČR A LK Řízení pod vlivem alkoholu B1 - BEZ TOLERANCE Způsob jízdy D1 - V JEDNÉ STOPĚ D2 - KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY D3 - UČME SE PŘEŽÍT - Cíl III D4 - MISE ZERO - Cíl III Nepřiměřená rychlost Počet realizovaných výstav Počet realizovaných akcí STATISTIKY NEHOD - RYCHLOST Řízení pod vlivem alkoholu Počet distribučních míst STATISTIKY NEHOD - ALKOHOL Způsob jízdy Počet realizovaných akcí Počet účastníků kurzů Počet proškolených v rámci projektu podle plánu Počet proškolených v rámci projektu podle plánu STATISTIKY NEHOD - ZPŮSOB JÍZDY Ochrana nejvíce zranitelných účastníků E1 - DĚTSKÝ DEN S DOPRAVOU E2 - POČÍTAČOVÁ HRA PRO DĚTI E3 - KRAJSKÉ KOLO DSMC E4 - TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK E5 - ZAČÍNÁME! E6 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Ochrana nejvíce zranitelných účastníků Počet návštěvníků, oslovených Počet přístupů na stránkách, Počet distribuovaných duplikátů Zpráva o akci, medializace Počet účastníků soutěží Realizace projektu, počet návštěvníků Realizace podpory STATISTIKY NEHOD - CHODCI, CYKLISTÉ, DĚTI Technika a profesionálové F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK F2 - ZIMA 2010 Technika a profesionálové Počet distribučních kanálů Počet akcí, oslovení účastníků Stránka 13

14 O. OBECNÉ PROJEKTY Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních oblastech LK. Obecné projekty jsou dále zaměřeny na fungování agendy BESIP Libereckého kraje. O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH Výstupem projektu bude jednak konference pro odbornou veřejnost a dále hloubková analýza dopravních nehod v LK. Na konferenci budou účastníci seznámeni s analýzou dopravních nehod s nejzávažnějšími následky, které se staly v LK ve sledovaném časovém intervalu. Na analýzu budou navazovat posouzení a závěry ke konkrétním dopravním nehodám. Bude se jednat o data, která doplní analytické materiály zpracovávané LK na základě dat poskytovaných Policií ČR. Zpracovatel se bude zabývat zohledněním dalších aspektů, které mohly být příčinami závažných dopravních nehod. Předpokladem je podpoření projektu s Fondu malých projektů programu Cíl III - přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: březen 2010 Datum ukončení projektu: září ,- Z toho podíl Libereckého kraje ,- O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 Týden bezpečnosti bude realizován společně s polským partnerem WORD. Téma týdne bezpečnosti I/10 je DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. Cílem týdne bezpečnosti je seznámit veřejnost s možnostmi dopravních hřišť a a uspořádat několik akcí na jejich podporu. Předpokladem je podpoření projektu s Fondu malých projektů programu Cíl III - přeshraniční spolupráce mezi ČR a PL. Program týdne bezpečnosti I/10 byl představen partneru WORD v říjnu 2009 na společném jednání a společně byla připravena žádost o podporu z uvedeného programu. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: duben 2010 Datum ukončení projektu: duben ,- Z toho podíl Libereckého kraje ,- Stránka 14

15 O. OBECNÉ PROJEKTY O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 Týden bezpečnosti II/10 bude realizován v září, resp. v říjnu 2010 v závislosti na vyhlášení celoevropských témat ERSCH (European road safety charter). Předpokladem je partnerství s PČR, Městskými policiemi jednotlivých měst v LK a tradičními odbornými partnery jako je Záchranný team Českého červeného kříže a Hasičský záchranný sbor LK. Datum zahájení přípravy: červen 2010 Datum zahájení realizace: září, resp. říjen 2010 Datum ukončení projektu: září, resp. říjen ,- O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK 2010 Tým silniční bezpečnosti LK byl založen na konci roku Od té doby se pravidelně účastní akcí pro podporu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ať už pořádaných LK případně dalšími subjekty. Pro rok 2010 bude vytvořena koncepce Týmu silniční bezpečnosti. Plánované aktivity ve struktuře týmu silniční bezpečnosti: navýšení počtu členů na 12 o studenty pedagogické fakulty, kteří se stanou odborníky na konkrétní problematiku, zintenzivnění výjezdů v rámci i nad rámec jednotlivých projektů, přiřazení témat jednotlivým členům - specializace, zastupitelnost, opakované školení zákona č. 361/2000 Sb. a související předpisů, opakované školení na bezpečnostní prvky, účast při výuce řidičů v autoškolách, školení první pomoci, dovybavení týmu prezentačními prostředky a materiály, školení na prezentační a komunikační dovednosti, vytvoření mini-website, kde budou členové týmu odpovídat na dotazy návštěvníků webu a komunikovat s veřejností (viz O5). Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje je od svého prvopočátku orientován na komunikaci s účastníky provozu nikoliv na pouhé prezentace. Z tohoto důvodu budou prohlubovány znalosti členů týmu i v oblasti komunikačních dovedností. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- Stránka 15

16 O. OBECNÉ PROJEKTY O5 - INTERNETOVÉ STRÁNKY V současné době jsou Libereckým krajem provozovány dvoje internetové stránky a to na doméně a dále Internetové projekty jsou rozděleny na část pro dospělé účastníky provozu a dále na děti. První jmenované obsahují trojjazyčné informace z Euroregionu NISA vztahující se k bezpečnosti provozu. Druhé pak slouží jako podpora dopravní výchovy dětí. Zde jsou umístěny informace o pravidlech o dětských dopravních hřištích. Dále je zde umístěna hra Bezpečně na kole, která je používána při tradičních soutěžích pro děti. V roce 2010 bude pokračovat provoz uvedených webových stránek, včetně překladu relevantních informací. Jejich fungování bude dále podpořeno následujícími kroky: vytvoření plně administrovatelného redakčního systému, vytvoření nové struktury informací podle zásad přístupnosti webů, oslovení skupiny přispěvovatelů do stálých rubrik, vytvoření e-poradny v návaznosti na nově vytvořený mini-site týmu silniční bezpečnosti. Dotazy budou tříděny a přidělovány členům týmu silniční bezpečnosti podle jejich specializace, SEO optimalizace (optimalizace pro internetové vyhledávače), včetně budování linků s obdobně zaměřenými stránkami nebo stránkami s navazujícím či doplňujícím obsahem, PPC kampaně (kampaně pro zviditelnění stránek pay per click ), oslovení partnerů s unikátním obsahem a jeho začlenění do webových stránek (např. crash testy video a text). Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 Koncepce BESIP LK je dlouhodobý záměr agendy BESIP, který byl schválen zastupitelstvem Libereckého kraje v roce Od té doby je dokument pravidelně jednou ročně aktualizován. S ohledem na skutečnost, že řada cílů byla již naplněna a další cíle musí být vzhledem k novým podmínkám modifikovány, bude dokument pro rok 2010 revidován. Jako vhodné pro jednání se zahraničními partnery v rámci ERSCH, či přeshraniční spolupráce je vytvoření překladů dokumentu společně s vytvoření dalších relevantních prezentačních materiálů. Překlady a další dokumenty budou realizovány v roce Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: březen ,- Stránka 16

17 O. OBECNÉ PROJEKTY 07 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH V roce 2010 bude realizován bulletin Bezpečně na silnicích jako příloha zpravodaje IDOL vydávaného koordinátorem veřejné dopravy společností KORID LK spol. s r.o. Bulletin Bezpečně na silnicích je určen pro všechny osoby podílející se alespoň částečně na zvyšování a prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji. Bulletin bude také distribuován pomocí elektronické pošty. Cíle bulletinu Bezpečně na silnicích : vytvořit další info kanál pro spolupráci jednotlivých subjektů, informovanost o dění na dětských dopravních hřištích, zvýšení povědomí o DDH, zapojení škol do dopravní výchovy, zvýšení image a povědomí agendy BESIP LK. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec , PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE V rámci podpory místních aktivit budou nad rámec grantového programu BESIP LK vyhlášeny v roce 2010 dvě soutěže projektů. Cílem je podpořit nejlepší projekty realizované městy, obcemi a neziskovými subjekty působícími ve zvyšování či prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Projektové soutěže budou vyhlášeny v rámci týdnů bezpečnosti v LK. K soutěžím budou připraveny pravidla pro účast a jejich následné vyhodnocení. Oproti roku 2009 nebudou posuzovány výsledky ale záměry projektů, a to komisí složenou ze zástupců OD KÚLK a Policií ČR. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden, resp. červen 2010 Datum ukončení projektu: termíny týdnů bezpečnosti ,- Stránka 17

18 O. OBECNÉ PROJEKTY O9 - TV A RADIO SPOTY V roce 2010 budou vytvořeny tematické preventivní spoty určené pro televizní vysílání a rádia. Spoty: 1. Aktuální témata - zimní pneu, motocykly, viditelnost, začátek prázdnin, týdny bezpečnosti, den bez aut - podpora veřejné dopravy. 2. Výuková a informační témata - dopravní hřiště a dopravní výchova, nehodové úseky, statistiky nehod - nejčastější příčiny vážných dopravních nehod, konkrétní nehody a jejich příčiny. Distribuce bude probíhat v rámci dopravního magazínu LK v televizi RTM. Dále budou nabídnuty regionálnímu vysílání GENUS. Spoty budou použity dále pro internetové projekty a externí spolupráci s dalšími internetovými portály. Spoty budou orientovány na regionální problematiku, tedy na konkrétní části agendy BESIP LK, které je nutné informačně posílit. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- O10 - TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Pro podporu jednotlivých projektů budou realizovány tiskoviny k jednotlivým tématům. V případě, že tiskoviny již existují a jsou aktuální budou tyto pouze dotištěny. Distribuce tiskovin probíhá s pomocí měst a obcí. CSPSD, Policie ČR a dalšími subjekty. Tiskoviny pro rok 2010: Alkohol za volant nepatří. Na některá místa se vyplatí nedojet - smrtelné nehody v LK. Bezpečnostní přestávky. Reflexní materiály. Bezpečná výbava kola. Datum zahájení přípravy: připravovány v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- Stránka 18

19 A. NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM V rámci týdne bezpečnosti II/2008 byla vytvořena sada plakátů o smrtelných nehodách v LK, která byla doplněna dalšími vizuálními prvky. V roce 2009 se tato výstava stala putovní a byla instalována v 5 městech v LK. V roce 2010 bude doplněna o další nehody, které se staly v roce 2009 a opět nabídnuta městům, obcím ale i dalším subjektům. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- A2 - DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE S PČR Prioritou LK byl v předchozích dvou letech alkohol za volantem. V roce 2010 a v letech následujících se bude LK společně s PČR zaměřovat na nejčastější příčinu smrtelných dopravních nehod, kterou je nepřiměřená rychlost. Společně s PČR budou pořádány dopravně - bezpečnostní akce, při kterých bude zjišťována rychlost na nebezpečných úsecích v LK. Jednotlivé akce bude doprovázet patřičná mediální podpora. Řidiči na kontrolách obdrží tiskoviny vztahující se k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dárky od LK. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: víceletý projekt ,- Stránka 19

20 B. ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU B1 - BEZ TOLERANCE Cílem projektu je navázat na víkendy bez tolerance a zapojení širší veřejnosti do problematiky. Projekt spočívá v zapojení provozovatelů restaurací a benzinových stanic. Informace budou podávány návštěvníkům, kteří budou dále osloveni přímo personálem a upozorněni na nebezpečí alkoholu za volantem. V roce 2010 bude probíhat příprava a zároveň odzkoušení pilotní akce. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- Stránka 20

21 D. ZPŮSOB JÍZDY D1 - V JEDNÉ STOPĚ V roce 2010 budou uspořádány společně s Policií ČR dvě dopravně - bezpečnostní akce spojené s prezentací bezpečné jízdy na motocyklu. Ke spolupráci budou osloveni partneři, kteří se věnují dalšímu vzdělávání motocyklistů. Prezentovány budou dále bezpečnostní prvky při jízdě na motocyklu a odborná údržba motocyklů nutná k bezpečnému technickému stavu. Datum zahájení přípravy: březen 2010 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- D2 - SAFETY CUP 2010 V roce 2010 se LK jako partner bude účastnit projektu Safety Cup Projekt zahrnuje dvoudenní kurz bezpečné jízdy. Jeden den bude zaměřen na střední školy, řidiče motocyklů a řidiče osobních vozů. Druhý den pak bude určen pro širokou veřejnost. Celý projekt spočívá v následujících aktivitách: roadshow - předváděcí vůz (preventivní prezentační kamion přizpůsoben pro prezentaci a zázemí), teoretická část - sestává se ze školení zaměřené na základní principy při řízení motorového vozidla, správné nastavení sedadla řidiče, volantu, principy defenzivní jízdy, instruktáž bezpečnostních prvků aktivní i pasivní bezpečnosti atd., praktická část obsahuje vlastní nácvik ovládání vozu za ztížených podmínek simulovaných na mobilní kluzné folii. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- Stránka 21

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009 Oblast lidský činitel Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK OBSAH Úvod.... 3 Nehody v letech 2007 a 2008 a vymezení priorit 2009 4 Metodologie

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Informace o plnění v roce 200

Informace o plnění v roce 200 Informace o plnění v roce 200 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2006 Obsah Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Snížení počtu nehod a jejich následků způsobených nepřiměřenou

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze d 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA

SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA SENZOR UŽITÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBSERVATOŘE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA Číslo projektu: 1F54L/093/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Jindřich Frič Datum: listopad

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více