návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010"

Transkript

1 návrh ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2010 Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK Verze 1 (ze dne )

2 OBSAH Úvod Metodologie ročního plánu. 4 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL Nehody v letech 2008 a 2009 a vymezení priorit Oblasti a témata 2010 lidského činitele.. 8 Spolupráce na projektech.. 9 Liberecký kraj a jeho projekty v evropském kontextu Finanční rámec projektů Časový plán projektů Měřitelnost výsledků projektů OBLAST O - OBECNÉ PROJEKTY. 14 OBLAST A - NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST. 19 OBLAST B - ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG 20 OBLAST C - ZPŮSOB JÍZDY. 22 OBALST E - ZRANITELNÍ.. 23 OBLAST F - TECHNIKA A PROFESIONÁLOVÉ.. 26 ČÁST 2. POZEMNÍ KOMUNIKACE PRIORITY BESIP ČÁST POZEMNÍ KOMUNIKACE.. 28 PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY BESIP Bezpečnost silničního provozu CSPSD Centrum služeb pro silniční dopravu ČR Česká republika DDH Dětské dopravní hřiště DSMC Dopravní soutěž mladých cyklistů ERN Euroregion Nisa ERSCH European road safety charter (Evropská charta bepečnosti silničního provozu) KÚLK Krajský úřad Libereckého kraje LK Liberecký kraj MP Městská policie PČR Policie České republiky PR Public relation (vztahy s veřejností) SFDI Státní fond dopravní infrastruktury Stránka 2

3 ÚVOD Roční plán BESIP LK je souhrnem činností v oblasti BESIP Libereckého kraje a navazuje na následující důležité dokumenty: Koncepce BESIP LK (aktualizace 2009) Zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Libereckém kraji za rok 2008 a 2009 Statistiky dopravních nehod za rok 2008 a rok 2009 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Plán BESIP LK pro rok 2010 je stanoven s přihlédnutím na rozbor nehodovosti v kraji. V posledních dvou letech jsme se intenzivně věnovali problematice alkoholu za volantem. Impuls k tomuto tématu nám dal meziroční nárůst nehod způsobený jízdou pod vlivem alkoholu v roce Od té doby sledujeme pokles těchto nehod, nicméně celkové číslo zůstává stále varovné. Z tohoto důvodu budou kampaně na téma alkohol v roce 2010 pokračovat. Největším zabijákem na našich silnicích zůstává nepřiměřená rychlost. Té se budeme věnovat ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery s velkým důrazem. Dále budou pokračovat i aktivity zaměřené na podporu dopravní výchovy dětí a další rizikové skupiny. Dalším ze základních okruhů činností, kterými lze ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je sledování míst s častým výskytem dopravních nehod, provádění rozborů příčin jejich vzniku, vyhodnocení vlivu stavebního či dopravně technického stavu pozemní komunikace, případně i přilehlých úseků drah v okolí železničních přejezdů, navržení odpovídajícího technického anebo organizačního opatření, jeho realizace a vyhodnocení účinnosti takových realizovaných opatření. V roce 2010 definujeme pro část pozemní komunikace celou řadu úkolů, které přispějí k bezpečnějšímu pohybu po silnicích v Libereckém kraji. Stránka 3

4 METODOLOGIE ROČNÍHO PLÁNU Roční plán aktivit BESIP je rozdělen do dvou základních částí: 1. Lidský činitel 2. Pozemní komunikace V části Lidský činitel jsou jednotlivé projekty rozděleny do oblastí zabývajícími se danou tématikou. Prezentované oblasti: BESIP LK navazuje na celonárodní strategii BESIP, proto jsou prezentované oblasti rozděleny obdobně. Při jejich stanovení bylo samozřejmě přihlédnuto ke specifikám LK, zejména k rozboru nehod a aktuálním problémům. Témata: V rámci jednotlivých oblastí jsou stanovena témata, která upřesňují cílení projektů. Témata se v jednotlivých projektech mohou prolínat. Projekty jsou plánovány tak, aby v nich byla zahrnuta všechna navržená témata. Projekty: Projektem se rozumí konkrétní soubor aktivit, který vede k prezentaci jednoho či více témat. Projekty jsou staveny na konkrétní období. Je určen počátek jejich přípravy, počátek realizace a předpokládaný termín ukončení. Projekty mohou být stanoveny na krátké období, opakující se období, či meziročně. Za tímto účelem je v plánu navržen časový plán jednotlivých témat, který přehledným způsobem zobrazuje realizaci projektů. Čtvrtletní plán: Roční plán je rozpracováván do čtvrtletních podrobných plánů, který stanoví podrobný popis aktivit projektů. Čtvrtletní plán podléhá schválení Odboru dopravy Krajského úřadu LK. Část pozemní komunikace je souhrnem jednotlivým úkolů pro rok 2010, vyplývající z dlouhodobých projektů stanovených v koncepci BE- SIP LK. Stránka 4

5 Stránka 5 ČÁST 1. LIDSKÝ ČINITEL

6 NEHODY V ROCE 2008 A 2009 A VYMEZENÍ PRIORIT PRO ROK 2010 Rychlost: Prioritou období je na základě rozboru dopravní nehodovosti nepřiměřená rychlost. V roce 2009 se stalo v důsledku nepřiměřené rychlosti dopravních nehod, při kterých zemřelo 11 lidí a dalších 57 bylo těžce zraněno. Oproti roku 2008, kdy vlivem nepřiměřené rychlosti zemřelo 16 lidí a 74 bylo těžce zraněno, došlo sice v roce 2009 k poklesu, nicméně číslo a podíl nepřiměřené rychlosti na smrtelných dopravních nehodách zůstává varovné. Nepřiměřené rychlost je největším zabijákem na silnicích v Libereckém kraji V roce 2009 byla započata kampaň, která varuje před smrtelnými následky těžkých dopravních nehod. LK připravil výstavu ( STOP smrtelným nehodám ) se skutečnými fotografiemi ze smrtelných nehod. Tato výstava pak byla realizována v několika městech v Libereckém kraji. Pro rok 2010 bude jmenovaná kampaň pokračovat a dále bude dohodnuta spolupráce při dopravně-bezpečnostních akcích společně s Policií ČR, kde hlavním tématem kontrol bude nepřiměřená rychlost v nebezpečných úsecích silnic v LK. Alkohol: V roce 2009 došlo k 282 nehodám, při nichž byl viník pod vlivem alkoholu. Při těchto nehodách bylo 10 lidí usmrceno, 17 zraněno těžce a 107 lehce. Ačkoliv meziročně sledujeme v roce 2008 a v roce 2009 snížení celkového počtu těchto nehod, jejich následky rostou. Alkohol je tak stále velmi vážným problémem oblasti lidský činitel, který je nutné řešit preventivními a represivními opatřeními. Téma alkohol za volantem bylo prioritní pro uplynulé dva roky. V kampaních Víkendy bez tolerance a kampani navazující bude LK pokračovat. Nejvíce zranitelní účastníci silničního provozu: V roce 2009 došlo celkem k 33 dopravním nehodám zaviněných dětmi. Více jak polovinu těchto nehod zavinily děti - chodci vlivem nepozornosti. Další nehody pak děti cyklisté. Za rok 2009 nezemřelo žádné dítě na silnicích LK. Tři děti byly těžce zraněno, 29 pak zraněno lehce. Meziročně se jedná o nepatrný pokles těchto nehod. LK tradičně podporuje dopravní výchovu ať už přímou podporou, či dalšími aktivitami. Dále bude LK pokračovat v dopravní výchově pomocí vlastních soutěží a organizací dopravní soutěže mladých cyklistů. Stránka 6

7 Projekty podporované Evropskou unií: Jednou z priorit Libereckého kraje v oblasti zvyšování a prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je získání podpory pro smysluplné projekty realizované v kraji. V roce 2010 budou dále realizovány čtyři projekty podpořeny z programů na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a na podporu mezi Českou republikou a Polskem - Cíl III MISE ZERO - partnerství v projektu iniciovaného německým partnerem, spočívající v realizaci kurzů bezpečnosti v Německu. Bezpečněji na silnicích - projekt Libereckého kraje v jehož rámci bude zpracována hloubková analýza a publikace k dopravní nehodovosti v LK. Partnerem LK je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Týden bezpečnosti - cílem je získání prostředků na tradiční projekt týdne bezpečnosti a rozšíření myšlenky tohoto týdne plných aktivit v rámci Euroregionu NISA. Projekt bude připravován a realizován společně s Polským partnerem WORD Jelenia Gora (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego). Učme se přežít - projekt Libereckého kraje zaměřený na nadstavbovou výuku mladých a začínajících motocyklistů. Partnerem LK je Mission Zero Projekt gemeinnützige GmbH. Stránka 7

8 OBLASTI A TÉMATA 2010 Oblast O Oblast A Témata Obecné projekty Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních oblastech LK. Nepřiměřená rychlost Rychlost obecně. Rychlost ve městech. Nehodové úseky a jejich popis. Rychlost jako nejčastější příčina smrtelných nehod. Oblast B Témata Řízení pod vlivem alkoholu Nehody způsobené jízdou pod vlivem alkoholu. Kontroly a represe. Mladí lidé a alkohol za volantem. Oblast C Oblast C Témata Používání zádržných systému Bezpečnostní pásy. Dětské autosedačky a jejich správné používání. Znalosti rodičů a dětí, osvojení správných návyků. Oblast D Témata Způsob jízdy Kurzy bezpečné jízdy ve vozidle. Kurzy bezpečné jízdy na motocyklu. Začínající motocyklista, zvládání krizových situací. Oblast E Témata Ochrana nejvíce zranitelných účastníků Chování dětí jako chodců a cyklistů. Dopravní výchova ve školách a mimo ně. Bezpečnostní prvky, reflexní materiály. Ohleduplnost k chodcům a cyklistům. Oblast F Témata Technika a profesionálové Zimní výbava, zimní pneumatiky. Únava za volantem - řízení a odpočinek. Stránka 8

9 SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH V roce 2009 byla úspěšně realizována spolupráce s následujícími subjekty: Hasičský záchranný sbor LK, Policie ČR, Ministerstvo dopravy - BESIP AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, Výzkumný tým dopravní bezpečnosti ŠKODA auto, Záchranný tým Českého červeného kříže, Městská Policie v Jablonci nad Nisou, Městská Policie v Liberci, Městská Policie v České Lípě, Generali pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s. Odtahy Liberec - František Říha, SPORT 2000, Liberec, WARM UP Liberec, a dalšími. Tyto a další subjekty se podílely zejména na přípravě a realizaci týdnů bezpečnosti v LK a akcích týmu silniční bezpečnosti LK. Komerční subjekty se podílely na realizaci formou dodávek služeb, zpravidla bezplatně. Spolupráce s těmito subjekty bude pokračovat i v roce V průběhu roku budou osloveny další komerční subjekty a nabídnuta jim možnost spolupráce zejména v oblastech: provozu týmu silniční bezpečnosti LK, provozu webového portálu bezpecne-na-silnicich.cz, provozu webového portálu pankuzel.cz, spolupráce na týdnech bezpečnosti v LK. Spolupráce s médii (Public relations) V roce 2009 probíhala spolupráce s médii na dobré úrovni. Tiskové zprávy byly publikovány prostřednictvím oddělení informací a PR Krajského úřadu LK. Vybraných projektů, zejména týdnů bezpečnosti a víkendů bez tolerance, se účastnily televize RTM, televize R1 - Genus, a některé rozhlasové stanice. Pro rok 2010 jsou v plánu BESIP uvedeny prostředky na spolupráci s rádii a regionálními televizemi. Cílem je vytvoření tematických, regionálních spotů s upozorněním na častá nehodová místa, dopravní nehody a podporu dopravní výchovy v LK. V této souvislosti bude ke spolupráci vyzvána společnost AZOS s.r.o. - specialisté na dopravní bezpečnost, společnost HBH Projekt v souvislosti s podporou dopravní výchovy a Ministerstvo dopravy - BESIP, regionální manažerství. Stránka 9

10 LIBERECKÝ KRAJ A JEHO PROJEKTY V EVROPSKÉM KONTEXTU Charta European Road Safety Charter je iniciativou Evropské komise konkrétně Generálního ředitelství pro energii a dopravu (DG TREN), podporující snižování tragických následků dopravních nehod a to způsobem vzájemné spolupráce mezi subjekty působícími v této oblasti v jednotlivých členských zemích, výměnou informací a zkušeností, ale i společnými projekty pod logem iniciativy. Charta přímo vychází z bezpečnostního akčního plánu Evropské komise na rok předloženého Generálním ředitelstvím pro dopravu a energii Evropské komise (DG TREN) a vyjádřeného v Bílé knize evropské dopravní politiky. V roce 2008 se stal LK signatářem této charty a zavázal se podílet na společném cíli snížení obětí dopravních nehod na polovinu do roku Výchozím rokem je rok Za účelem pozvednutí povědomí, zviditelnění nejlepších regionálních aktivit a nabídky pracovat společně pro bezpečnost na silnicích Komise ustanovila Evropské dny bezpečnosti. První Evropský den bezpečnosti proběhl 27. dubna 2007 a byl věnován mladým lidem, začínajícím řidičům a sdílení zkušeností. Byl zaměřen zejména na následky alkoholu a drog při řízení a zlepšování dopravní výchovy mladých lidí. LK se připojil k prvnímu Evropskému dni bezpečnosti a uspořádal týden plný aktivit. Akce nesla název Týden bezpečnosti v LK a byla prvním projevem spolupráce. V roce 2008 vyhlásila Evropská komise druhý Evropský den bezpečnosti, kterého se LK zúčastnil již jako signatář charty. Téma dalšího týdne bezpečnosti znělo Bezpečnost ve městech. V roce 2009 publikoval LK svoje činnosti na stránkách European road safety charter. V roce 2010 bude LK podávat zprávy o své činnosti a bude je publikovat na stránkách Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Dále se LK se svými aktivitami zúčastní soutěže Excellence in Road Safety Awards V rámci týdne bezpečnosti II/10 bude uspořádán seminář, na který budou pozváni partneři a představitelé Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Stránka 10

11 FINANČNÍ RÁMCE PROJEKTŮ 2010 Celkem Podíl LK Poznámka Obecné projekty O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH - Cíl III O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 ČR - PL - Cíl III O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK O5 - INTERNETOVÉ STRÁNKY O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 O7 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH O8 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O9 - PR PODPORA V REGIONU O10 - PODPŮRNÉ TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Celkem za oblast , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 CÍL III - CZ/SRN CÍL III - CZ/PL Nepřiměřená rychlost A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM A2 - DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍ AKCE PČR A LK Celkem za oblast , , , , , ,00 Řízení pod vlivem alkoholu B1 - BEZ TOLERANCE Celkem za oblast , , , ,00 Způsob jízdy D1 - V JEDNÉ STOPĚ D2 - KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY D3 - UČME SE PŘEŽÍT - Cíl III D4 - MISE ZERO - Cíl III Celkem za oblast , , , , , , , , , ,00 CÍL III - CZ/SRN CÍL III - CZ/SRN Ochrana nejvíce zranitelných účastníků E1 - DĚTSKÝ DEN S DOPRAVOU E2 - POČÍTAČOVÁ HRA PRO DĚTI E3 - KRAJSKÉ KOLO DSMC E4 - TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK E5 - ZAČÍNÁME! E6 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Celkem za oblast , , , , , , , , , , , , , ,00 Technika a profesionálové F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK F2 - ZIMA 2009 Celkem za oblast , , , , , ,00 CELKEM NA PROJEKTY , ,00 Náklady uvedené v druhém sloupci budou hrazeny z rozpočtu LK (dále jsou uváděny jako nepokryté náklady ). Konkrétní rozpisy rozpočtu jednotlivých projektů budou stanoveny čtvrtletními plány. Náklady projektů O1, O2, D3 a D4 jsou podmíněny podporou z Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko , resp. mezi Českou republikou a Polskou republikou. Stránka 11

12 ČASOVÝ PLÁN PROJEKTŮ 2010 Měsíc 2010 Projekt O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O A1 A2 B1 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 Stránka 12

13 MĚŘITELNOST VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ 2010 Sledovaný ukazatel Obecné projekty O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH - Cíl III O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 ČR - PL - Cíl III O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK O5 - OPTIMALIZACE A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 O7 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH O8 - PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE O9 - PR PODPORA V REGIONU O10 - PODPŮRNÉ TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Obecné projekty Analýza, počet proškolených, vytvořené partnerství Aktivity, partnerství, medializace Aktivity, partnerství, medializace Počet akcí, počet oslovených účastníků Návštěvnost portálů Revize, vytvoření cizojazyčných mutací Počet vydaných čísel Počet účastníků a jejich projekty Monitoring medií Počet vytvořených materiálů, počet distribučních kanálů POČET OSLOVENÝCH, MEDIALIZACE TÉMAT Nepřiměřená rychlost A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM A2 - DOPRAVNĚ - BEZPEČNOSTNÍ AKCE PČR A LK Řízení pod vlivem alkoholu B1 - BEZ TOLERANCE Způsob jízdy D1 - V JEDNÉ STOPĚ D2 - KURZY BEZPEČNÉ JÍZDY D3 - UČME SE PŘEŽÍT - Cíl III D4 - MISE ZERO - Cíl III Nepřiměřená rychlost Počet realizovaných výstav Počet realizovaných akcí STATISTIKY NEHOD - RYCHLOST Řízení pod vlivem alkoholu Počet distribučních míst STATISTIKY NEHOD - ALKOHOL Způsob jízdy Počet realizovaných akcí Počet účastníků kurzů Počet proškolených v rámci projektu podle plánu Počet proškolených v rámci projektu podle plánu STATISTIKY NEHOD - ZPŮSOB JÍZDY Ochrana nejvíce zranitelných účastníků E1 - DĚTSKÝ DEN S DOPRAVOU E2 - POČÍTAČOVÁ HRA PRO DĚTI E3 - KRAJSKÉ KOLO DSMC E4 - TRADIČNÍ SOUTĚŽE LK E5 - ZAČÍNÁME! E6 - PODPORA DOPRAVNÍ VÝCHOVY Ochrana nejvíce zranitelných účastníků Počet návštěvníků, oslovených Počet přístupů na stránkách, Počet distribuovaných duplikátů Zpráva o akci, medializace Počet účastníků soutěží Realizace projektu, počet návštěvníků Realizace podpory STATISTIKY NEHOD - CHODCI, CYKLISTÉ, DĚTI Technika a profesionálové F1 - ŘÍZENÍ A ODPOČINEK F2 - ZIMA 2010 Technika a profesionálové Počet distribučních kanálů Počet akcí, oslovení účastníků Stránka 13

14 O. OBECNÉ PROJEKTY Obecné projekty se týkají více oblastí. Jsou většinou zaměřeny na šíření povědomí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Obecné projekty fungují jako podpora pro konkrétní aktivity v konkrétních oblastech LK. Obecné projekty jsou dále zaměřeny na fungování agendy BESIP Libereckého kraje. O1 - BEZPEČNĚJI NA SILNICÍCH Výstupem projektu bude jednak konference pro odbornou veřejnost a dále hloubková analýza dopravních nehod v LK. Na konferenci budou účastníci seznámeni s analýzou dopravních nehod s nejzávažnějšími následky, které se staly v LK ve sledovaném časovém intervalu. Na analýzu budou navazovat posouzení a závěry ke konkrétním dopravním nehodám. Bude se jednat o data, která doplní analytické materiály zpracovávané LK na základě dat poskytovaných Policií ČR. Zpracovatel se bude zabývat zohledněním dalších aspektů, které mohly být příčinami závažných dopravních nehod. Předpokladem je podpoření projektu s Fondu malých projektů programu Cíl III - přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: březen 2010 Datum ukončení projektu: září ,- Z toho podíl Libereckého kraje ,- O2 - TÝDEN BEZPEČNOSTI I/10 Týden bezpečnosti bude realizován společně s polským partnerem WORD. Téma týdne bezpečnosti I/10 je DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. Cílem týdne bezpečnosti je seznámit veřejnost s možnostmi dopravních hřišť a a uspořádat několik akcí na jejich podporu. Předpokladem je podpoření projektu s Fondu malých projektů programu Cíl III - přeshraniční spolupráce mezi ČR a PL. Program týdne bezpečnosti I/10 byl představen partneru WORD v říjnu 2009 na společném jednání a společně byla připravena žádost o podporu z uvedeného programu. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: duben 2010 Datum ukončení projektu: duben ,- Z toho podíl Libereckého kraje ,- Stránka 14

15 O. OBECNÉ PROJEKTY O3 - TÝDEN BEZPEČNOSTI II/10 Týden bezpečnosti II/10 bude realizován v září, resp. v říjnu 2010 v závislosti na vyhlášení celoevropských témat ERSCH (European road safety charter). Předpokladem je partnerství s PČR, Městskými policiemi jednotlivých měst v LK a tradičními odbornými partnery jako je Záchranný team Českého červeného kříže a Hasičský záchranný sbor LK. Datum zahájení přípravy: červen 2010 Datum zahájení realizace: září, resp. říjen 2010 Datum ukončení projektu: září, resp. říjen ,- O4 - TÝM SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI LK 2010 Tým silniční bezpečnosti LK byl založen na konci roku Od té doby se pravidelně účastní akcí pro podporu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ať už pořádaných LK případně dalšími subjekty. Pro rok 2010 bude vytvořena koncepce Týmu silniční bezpečnosti. Plánované aktivity ve struktuře týmu silniční bezpečnosti: navýšení počtu členů na 12 o studenty pedagogické fakulty, kteří se stanou odborníky na konkrétní problematiku, zintenzivnění výjezdů v rámci i nad rámec jednotlivých projektů, přiřazení témat jednotlivým členům - specializace, zastupitelnost, opakované školení zákona č. 361/2000 Sb. a související předpisů, opakované školení na bezpečnostní prvky, účast při výuce řidičů v autoškolách, školení první pomoci, dovybavení týmu prezentačními prostředky a materiály, školení na prezentační a komunikační dovednosti, vytvoření mini-website, kde budou členové týmu odpovídat na dotazy návštěvníků webu a komunikovat s veřejností (viz O5). Tým silniční bezpečnosti Libereckého kraje je od svého prvopočátku orientován na komunikaci s účastníky provozu nikoliv na pouhé prezentace. Z tohoto důvodu budou prohlubovány znalosti členů týmu i v oblasti komunikačních dovedností. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- Stránka 15

16 O. OBECNÉ PROJEKTY O5 - INTERNETOVÉ STRÁNKY V současné době jsou Libereckým krajem provozovány dvoje internetové stránky a to na doméně a dále Internetové projekty jsou rozděleny na část pro dospělé účastníky provozu a dále na děti. První jmenované obsahují trojjazyčné informace z Euroregionu NISA vztahující se k bezpečnosti provozu. Druhé pak slouží jako podpora dopravní výchovy dětí. Zde jsou umístěny informace o pravidlech o dětských dopravních hřištích. Dále je zde umístěna hra Bezpečně na kole, která je používána při tradičních soutěžích pro děti. V roce 2010 bude pokračovat provoz uvedených webových stránek, včetně překladu relevantních informací. Jejich fungování bude dále podpořeno následujícími kroky: vytvoření plně administrovatelného redakčního systému, vytvoření nové struktury informací podle zásad přístupnosti webů, oslovení skupiny přispěvovatelů do stálých rubrik, vytvoření e-poradny v návaznosti na nově vytvořený mini-site týmu silniční bezpečnosti. Dotazy budou tříděny a přidělovány členům týmu silniční bezpečnosti podle jejich specializace, SEO optimalizace (optimalizace pro internetové vyhledávače), včetně budování linků s obdobně zaměřenými stránkami nebo stránkami s navazujícím či doplňujícím obsahem, PPC kampaně (kampaně pro zviditelnění stránek pay per click ), oslovení partnerů s unikátním obsahem a jeho začlenění do webových stránek (např. crash testy video a text). Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- O6 - KONCEPCE BESIP LK 2010 Koncepce BESIP LK je dlouhodobý záměr agendy BESIP, který byl schválen zastupitelstvem Libereckého kraje v roce Od té doby je dokument pravidelně jednou ročně aktualizován. S ohledem na skutečnost, že řada cílů byla již naplněna a další cíle musí být vzhledem k novým podmínkám modifikovány, bude dokument pro rok 2010 revidován. Jako vhodné pro jednání se zahraničními partnery v rámci ERSCH, či přeshraniční spolupráce je vytvoření překladů dokumentu společně s vytvoření dalších relevantních prezentačních materiálů. Překlady a další dokumenty budou realizovány v roce Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: březen ,- Stránka 16

17 O. OBECNÉ PROJEKTY 07 - BULLETIN BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH V roce 2010 bude realizován bulletin Bezpečně na silnicích jako příloha zpravodaje IDOL vydávaného koordinátorem veřejné dopravy společností KORID LK spol. s r.o. Bulletin Bezpečně na silnicích je určen pro všechny osoby podílející se alespoň částečně na zvyšování a prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v Libereckém kraji. Bulletin bude také distribuován pomocí elektronické pošty. Cíle bulletinu Bezpečně na silnicích : vytvořit další info kanál pro spolupráci jednotlivých subjektů, informovanost o dění na dětských dopravních hřištích, zvýšení povědomí o DDH, zapojení škol do dopravní výchovy, zvýšení image a povědomí agendy BESIP LK. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec , PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE V rámci podpory místních aktivit budou nad rámec grantového programu BESIP LK vyhlášeny v roce 2010 dvě soutěže projektů. Cílem je podpořit nejlepší projekty realizované městy, obcemi a neziskovými subjekty působícími ve zvyšování či prevenci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Projektové soutěže budou vyhlášeny v rámci týdnů bezpečnosti v LK. K soutěžím budou připraveny pravidla pro účast a jejich následné vyhodnocení. Oproti roku 2009 nebudou posuzovány výsledky ale záměry projektů, a to komisí složenou ze zástupců OD KÚLK a Policií ČR. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden, resp. červen 2010 Datum ukončení projektu: termíny týdnů bezpečnosti ,- Stránka 17

18 O. OBECNÉ PROJEKTY O9 - TV A RADIO SPOTY V roce 2010 budou vytvořeny tematické preventivní spoty určené pro televizní vysílání a rádia. Spoty: 1. Aktuální témata - zimní pneu, motocykly, viditelnost, začátek prázdnin, týdny bezpečnosti, den bez aut - podpora veřejné dopravy. 2. Výuková a informační témata - dopravní hřiště a dopravní výchova, nehodové úseky, statistiky nehod - nejčastější příčiny vážných dopravních nehod, konkrétní nehody a jejich příčiny. Distribuce bude probíhat v rámci dopravního magazínu LK v televizi RTM. Dále budou nabídnuty regionálnímu vysílání GENUS. Spoty budou použity dále pro internetové projekty a externí spolupráci s dalšími internetovými portály. Spoty budou orientovány na regionální problematiku, tedy na konkrétní části agendy BESIP LK, které je nutné informačně posílit. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- O10 - TISKOVINY A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Pro podporu jednotlivých projektů budou realizovány tiskoviny k jednotlivým tématům. V případě, že tiskoviny již existují a jsou aktuální budou tyto pouze dotištěny. Distribuce tiskovin probíhá s pomocí měst a obcí. CSPSD, Policie ČR a dalšími subjekty. Tiskoviny pro rok 2010: Alkohol za volant nepatří. Na některá místa se vyplatí nedojet - smrtelné nehody v LK. Bezpečnostní přestávky. Reflexní materiály. Bezpečná výbava kola. Datum zahájení přípravy: připravovány v roce 2009 Datum zahájení realizace: leden 2010 Datum ukončení projektu: prosinec ,- Stránka 18

19 A. NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST A1 - MOBILNÍ VÝSTAVA STOP SMRTELNÝM NEHODÁM V rámci týdne bezpečnosti II/2008 byla vytvořena sada plakátů o smrtelných nehodách v LK, která byla doplněna dalšími vizuálními prvky. V roce 2009 se tato výstava stala putovní a byla instalována v 5 městech v LK. V roce 2010 bude doplněna o další nehody, které se staly v roce 2009 a opět nabídnuta městům, obcím ale i dalším subjektům. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- A2 - DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE S PČR Prioritou LK byl v předchozích dvou letech alkohol za volantem. V roce 2010 a v letech následujících se bude LK společně s PČR zaměřovat na nejčastější příčinu smrtelných dopravních nehod, kterou je nepřiměřená rychlost. Společně s PČR budou pořádány dopravně - bezpečnostní akce, při kterých bude zjišťována rychlost na nebezpečných úsecích v LK. Jednotlivé akce bude doprovázet patřičná mediální podpora. Řidiči na kontrolách obdrží tiskoviny vztahující se k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dárky od LK. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: víceletý projekt ,- Stránka 19

20 B. ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU B1 - BEZ TOLERANCE Cílem projektu je navázat na víkendy bez tolerance a zapojení širší veřejnosti do problematiky. Projekt spočívá v zapojení provozovatelů restaurací a benzinových stanic. Informace budou podávány návštěvníkům, kteří budou dále osloveni přímo personálem a upozorněni na nebezpečí alkoholu za volantem. V roce 2010 bude probíhat příprava a zároveň odzkoušení pilotní akce. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- Stránka 20

21 D. ZPŮSOB JÍZDY D1 - V JEDNÉ STOPĚ V roce 2010 budou uspořádány společně s Policií ČR dvě dopravně - bezpečnostní akce spojené s prezentací bezpečné jízdy na motocyklu. Ke spolupráci budou osloveni partneři, kteří se věnují dalšímu vzdělávání motocyklistů. Prezentovány budou dále bezpečnostní prvky při jízdě na motocyklu a odborná údržba motocyklů nutná k bezpečnému technickému stavu. Datum zahájení přípravy: březen 2010 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- D2 - SAFETY CUP 2010 V roce 2010 se LK jako partner bude účastnit projektu Safety Cup Projekt zahrnuje dvoudenní kurz bezpečné jízdy. Jeden den bude zaměřen na střední školy, řidiče motocyklů a řidiče osobních vozů. Druhý den pak bude určen pro širokou veřejnost. Celý projekt spočívá v následujících aktivitách: roadshow - předváděcí vůz (preventivní prezentační kamion přizpůsoben pro prezentaci a zázemí), teoretická část - sestává se ze školení zaměřené na základní principy při řízení motorového vozidla, správné nastavení sedadla řidiče, volantu, principy defenzivní jízdy, instruktáž bezpečnostních prvků aktivní i pasivní bezpečnosti atd., praktická část obsahuje vlastní nácvik ovládání vozu za ztížených podmínek simulovaných na mobilní kluzné folii. Datum zahájení přípravy: připravován v roce 2009 Datum zahájení realizace: Datum ukončení kampaně: ,- Stránka 21

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009. Oblast lidský činitel. Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ BESIP Libereckého kraje 2009 Oblast lidský činitel Polák Jan, Ing. pracovníci odboru dopravy KULK OBSAH Úvod.... 3 Nehody v letech 2007 a 2008 a vymezení priorit 2009 4 Metodologie

Více

INFORMACE. o činnosti BESIP

INFORMACE. o činnosti BESIP INFORMACE o činnosti BESIP 2012 BESIP v roce 2012 oslavil 45. výročí svého vzniku. Jedná se o známou značku, jež bývá tradičně spojena s preventivními programy a aktivitami zaměřenými na všechny skupiny

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Aktivity BESIP v roce 2008. Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Aktivity BESIP v roce 2008 Mgr. Zuzana Ambrožová Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Priority oddělení BESIP pro rok 2008 Mladí řidiči Alkohol za volantem u mladých řidičů Motocyklisté

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Dopravní strategie PČRP

Dopravní strategie PČRP Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby dopravní policie Dopravní strategie PČRP požadavky na infrastruktury investice do dopravní výstavba dálniční síťe a více rychlostních silnic změny

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu

Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu Aktivity Ministerstva dopravy v oblasti bezpečnosti silničního provozu Mgr. Ivana Jelínková vedoucí Tiskového oddělení Ministerstvo dopravy 1 20. listopadu 2008 Hlavní strategické dokumenty Národní strategie

Více

PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP

PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP PLÁN ČINNOSTI SAMOSTATNÉHO ODDĚLENÍ BESIP 2013 Plánovaná činnost samostatného oddělení BESIP MDČR na rok 2013 Samostatné oddělení BESIP MDČR v letošním roce svou činností systémově naváže na aktivity realizované

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941

Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk tel. 585 012 957, fax 585012579 IČO: 619 89 941 2005 Zpracoval: Mgr.Bc.Miroslav Sadil za DDM Šternberk p.o. Šternberk, listopad 2005 1 1.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností.

Zpráva ze šetření. Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Zpráva ze šetření Názory českých řidičů na aktuální otázky spojené se silniční dopravou a její bezpečností. Praha, 23. 3. 2010 Na základě zadání oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky byl

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2009 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD...

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Bezpečně na silnicích o.p.s. Výroční zpráva 2011

Bezpečně na silnicích o.p.s. Výroční zpráva 2011 Bezpečně na silnicích o.p.s. Výroční zpráva 2011 Verze 1.0 ze dne 31.3.2011 Úvodní slovo: Rok 2011 by prvním celým rokem působnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., kdy jsme se věnovali jednak provozu a rozvoji

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Koncepce BESIP v Libereckém kraji Koncepce BESIP v Libereckém kraji Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno: Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 18.11.2003 usnesením č. 366/03/ZK Původní zpracování: říjen

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Výstupy z realizovaných projektů kde všude byli uváděny mikroregiony, obce, (členové sdružení) a jejich zajímavé turistické cíle.

Výstupy z realizovaných projektů kde všude byli uváděny mikroregiony, obce, (členové sdružení) a jejich zajímavé turistické cíle. Výstupy z realizovaných projektů kde všude byli uváděny mikroregiony, obce, (členové sdružení) a jejich zajímavé turistické cíle. Cíl 3: 1.) FILMOVÉ SPOTY a) tři tematické filmy v českoněmecké mutaci -

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10. Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě

Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Bezpečnost seniorů v silničním provozu porovnání dění v ČR a Evropě Nejen evropská, ale i česká populace stárne. Podíl seniorů (osob ve věku 64+) na celkové populaci činil v roce 2012 16,2 %, v roce 2030

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu

NÁRODNÍ STRATEGIE. bezpečnosti silničního provozu NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Vydalo: Ministerstvo dopravy Foto: Ondra Vala (AŇO AGENCY s.r.o.) Sazba a grafický design: AŇO AGENCY s.r.o. Vydáno: duben 2005 www.ibesip.cz 02 03 www.ibesip.cz

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod

Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod Vyhodnocení vlivu úrovně hladiny osvětlení na počet dopravních nehod na vybraných lokalitách v ČR 2.část Zpracoval: Ing. Jiří Skála a kolektiv (Ing. Hynek Bartík, Ing. Martin Škopek Ph. D., Jiří Tesař,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 25.6.2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz I. Cíle

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více