MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem Rady města i jménem svým v první den roku 2014, v den, kdy se každý z nás zamýšlí nad uplynulým rokem, hodnotí ho a uvažuje o roce nastupujícím. Konec roku zakončený 13 může přinést pověrčivým lidem klid do duše a života vůbec, že už je ta nešťastná třináctka pryč. Při hodnocení uplynulého roku se jistě spolu v mnohém shodneme. Život města i člověka je sám o sobě pestrý a určitě každý z nás ho prožívá a hodnotí s ohledem na prožité dny v roce po svém. Byly to dny dobré, veselé, radostné a šťastné, ale i ty ostatní. Upřímně se raduji ze všech úspěchů, kterých město a jeho občané dosáhli. Naopak mne mrzí, když se po městě šíří neopodstatněné pomluvy a útoky na radnici a kdy někteří lidé mají pocit, že je to instituce, která stojí proti nim. Co významného přinesl uplynulý rok našemu městu? Asi jednou z nejvýznamnějších událostí je ostrý start v budování léta potřebného obchvatu města. Průběh dosavadních stavebních prací nahrává optimistickému výhledu k termínu dokončení chrudimské etapy. Při hodnocení roku 2013 bych také rád připomněl, že do našeho města svou významnou investicí vstoupila japonská firma KYB Manufacturing Czech, která zprovozněním nového závodu v letošním roce vytvoří 80 nových pracovních míst při výrobě tlumičů pro automobilový průmysl. Město Chrudim dokončilo řadu významných investičních akcí, které přispěly k bezpečnosti chodců a vylepšily podmínky pro život ve městě. Zastupitelstvo města v minulém roce schválilo nový územní plán, významný dokument pro další rozvoj města. Teprve budoucnost patřičně docení význam tohoto strategického dokumentu pro další rozvoj města. Stejně jako i to, že Chrudim dosáhla jako první a jediné město v celé České republice nejvyššího možného ohodnocení v aplikaci metody kvality Místní agenda 21 k udržitelnému rozvoji. Rád bych také připomenul, že od listopadu minulého roku má Chrudim Městské kino vybavené novou promítací technologií, která umožňuje promítání filmů i v 3D kvalitě. Navzdory hektické době, ve které žijeme, s vyššími požadavky na kvalitu života a ne vždy s dostatkem finančních prostředků, jsem přesvědčen, že společnými silami se nám daří naše záměry naplňovat. I když je stále co zdokonalovat, vylepšovat a zkrášlovat. Naše město a jeho obyvatelé si to zaslouží. K tomu je zapotřebí hodně úsilí, dobré vůle, vzájemné spolupráce, ochoty a tolerance. Co si přát z tohoto pohledu v roce, na jehož prahu stojíme? Přál bych sobě i nám všem, aby nastupující rok byl v tomto smyslu lepší i přesto, že nás čeká období před komunálními volbami. Bude to také rok, kdy v listopadu uplyne 25 let od pádu totalitního režimu. Abychom na dobu nesvobody tak snadno nezapomínali a ideálům listopadu se tak lehce nevzdalovali. V životě jde naštěstí i o jiné věci než o politiku a ekonomiku. Nejdůležitějším poselstvím do nového roku by mělo být prohloubení a upevnění mezigeneračních vztahů, vzájemná úcta a pochopení. Podporujme odvěké, nezničitelné hodnoty života člověka, jako je naděje, víra a láska, úcta k životu, pravda a pokora k druhým lidem. V závěru svého novoročního sdělení bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoukoliv formou a mírou podíleli na zvelebení našeho města, obohacení jeho kulturního, společenského i duchovního života. Děkuji za spolupráci všem zastupitelům, spolupracovníkům MěÚ a organizací města. V neposlední řadě děkuji i členům neziskového sektoru, kteří přispěli k zlepšování kvality života v našem městě. Vážení spoluobčané, v roce 2014 přeji nám všem více hezkých dnů než těch špatných, více lásky než nenávisti, více hojnosti a radosti než smutku a trápení, pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. Petr Řezníček Bude v lednu 2014 Novoroční ohňostroj v Klášterních zahradách Společně zahájíme rok 2014 a projekt Chrudim sobě. středa 1. ledna v 17 hodin Klášterní zahrady Tříkrálový koncert Nejznámější árie a dueta ze světových oratorií pondělí 6. ledna v 19 hodin Muzeum barokních soch Měšťanský bál sobota 18. ledna ve 20 hodin velký sál Muzea Čarodějná pohádka úterý 28. ledna v 17 hodin malá scéna Divadla Karla Pippicha Oldřich Černý Srí Lanka středa 29. ledna v 18 hodin malá scéna Divadla Karla Pippicha 783. chrudimský hudební pátek úvodní koncert Roku české hudby 2014 pátek 31. ledna v 19 hodin velký sál Muzea XXIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 27. ledna 2014 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Dne 4. ledna 2014 bude v Chrudimi probíhat Tříkrálová sbírka 2014 Otevřete koledníkům nejen dveře, ale především svá srdce. I díky Vám můžeme pomáhat potřebným. Děkujeme. Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Koncem roku bylo ve městě a jeho okolí několik dohotovených dopravních staveb. Jednalo se o jeden ze stavebních objektů obchvatu Chrudimě o stavbu mostu nad budoucím obchvatem a zároveň o spojku mezi silnicemi I/37 Pardubice Chrudim a III/34026 Ostřešany Chrudim, která odvádí část dopravy do Chrudimě na Dašickou ulici. Tím pomáhá snížit provoz na nejkritičtějším místě v Chrudimi na tzv. křižovatce Bída. Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice, zhotovitelem EUROVIA CS. Kolaudace proběhla 28. listopadu PROJEKTY Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim V prosinci 2013 ukončilo město Chrudim revitalizaci dalších ploch veřejného prostranství v lokalitě pod nádražím. Jednalo se o dva dílčí projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Samotné práce v rámci projektu Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim spočívaly v rekonstrukci veřejného prostranství ulic Revoluční a Rooseveltovy. V lokalitě byly upraveny zpevněné a nezpevněné veřejné plochy (zeleň, chodník, parkoviště a komunikace) včetně vybavení, např. veřejné osvětlení, mobiliář a místo pro ukládání komunálního a tříděného odpadu. Byly též rozšířeny parkovací plochy. V Rooseveltově ulici byla komplexně zrekonstruována stávající opěrná zeď s kamenným obkladem včetně osazení vrchního betonového zábradlí. Projekt Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční a vnitrobloku Palackého, Chrudim pokračoval svou druhou etapou. Tyto práce spočívaly v demolici stávajících cihelných zdí, ve výstavbě nízkého oplocení s výsadbou keřů, v rekonstrukci nezpevněné komunikace, ve zřízení zpevněných ploch ze zámkové dlažby u jednotlivých vstupů do bytových domů, v řešení problematiky odpadového hospodářství, ve výsadbě vzrostlé zeleně s rekultivací zatravněných ploch, ve výstavbě veřejného osvětlení a v osazení městského mobiliáře. Oba dva projekty stavebně zajišťovala firma MATEX HK, s. r. o. Jejich realizace probíhala od března do prosince letošního roku. V konečné fázi byla zajištěna pravidla povinné publicity, a to umístění pamětních desek v lokalitě. Obě akce přišly město na cca Kč včetně DPH. Celková dotace na způsobilé náklady činí 85 % z fondů Evropské unie. Realizací tohoto Informace o dopravních stavbách ve 4. čtvrtletí 2013 Třetí stavbou a nejdůležitější z hlediska bezpečnosti chodců byla úprava křižovatky Bída. Zde došlo k posunu přechodu pro chodce dále od křižovatky v Pardubické ulici a dalších dvou přechodů na Masarykově náměstí a nasvícení u všech přechodů. Investorem bylo město Chrudim, které převzalo stavbu 14. listopadu 2013, zhotovitelem byla firma D&D PROFI Dašice. Cena celkem za stavební práce činila 2,7 mil. Kč. Na tuto stavbu však město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1,7 mil. Kč. Stavba probíhala bez omezení provozu vozidel i chodců. projektu se celkově zlepšila životní úroveň nejen pro obyvatele dané lokality, ale zlepšení je patrné i v rámci celého města. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažerka IPRM Dotace a granty na rok 2014 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2014, že termín pro podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim.eu. Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh a musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní 2) dotace kulturní 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 Bližší informace: Monika Slaninová (tel , ms Druhou významnou stavbou pro dopravu jak dnes, tak po dobudování prvé části obchvatu, je křižovatka U Guláška. Investorem této okružní křižovatky bylo opět Ředitelství silnic a dálnic. Za pouhé dva měsíce předal stavbu investorovi zhotovitel M-Silnice Chrudim dne 4. prosince Křižovatkou při výstavbě s výjimkou tří dnů, kdy se pokládal povrch prstence, byl provoz veden jako u standardní okružní křižovatky. Poslední a zároveň čtvrtou ukončenou stavbou v období listopad prosinec byla cyklostezka z Chrudimě do Markovic při silnici I/17. Nahrazuje v úseku od ulice Vaňkova ke kraji Markovic původní nevábnou cestu. Podobně jako u výše uvedené stavby bylo investorem město Chrudim, zhotovitelem činily však M-Silnice Chrudim. Celkové náklady stavby byly 1,6 mil. Kč, město však získalo dotaci opět od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 860 tisíc Kč. Kolaudace stavby proběhla 18. listopadu Na tomto místě musím zdůraznit, že prioritním zájmem města v oblasti dopravy je odklonění dálkové dopravy z centra města, z ulic Pardubické, Masarykova náměstí, Palackého a Obce Ležáků. Jakákoli nehoda nebo porucha vozidla, zvláště nákladního, znamená kolaps dopravy a tím značné zdržení účastníků silničního provozu, o zvýšení množství exhalací a tak vlivu na naše životní prostředí ani nemluvě. Jaroslav Trávníček, místostarosta Termíny uzávěrek Chrudimského Zpravodaje v roce 2014 leden st 8. únorové číslo únor st 5. březové číslo březen st 12. dubnové číslo duben st 9. květnové číslo květen út 7. červnové číslo červen st 11. červenec a srpen červenec srpen st 6. zářijové číslo září st 10. říjnové číslo říjen st 8. listopadové číslo listopad st 5. prosincové číslo prosinec st 3. lednové číslo roku 2015 Zápis dětí do základních škol Zápis dětí do chrudimských základních škol pro školní rok 2014/2015 se bude konat v pátek 24. ledna 2014 od do hodin a v sobotu 25. ledna 2014 od 8.00 do hodin. Zápis dětí do základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální se bude konat v pátek 24. ledna 2014 od do hodin. Zápis dětí do soukromé základní školy Bohemia proběhne ve čtvrtek 16. ledna Podrobnější informace byly uvedeny v prosincovém čísle Chrudimského zpravodaje. Zápis do ZŠ Na Rovině Chrudim se koná v pátek 24. ledna 2014 od 16 do 19 hodin v prostorách budoucí ZŠ Na Rovině (Na Rozhledně 766, 1. patro). Více na Ing. Veronika Straková, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 2

3 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. prosince 2013 schválilo rozpočet města na rok Podmínkou jeho účinnosti je schválený státní rozpočet na rok V případě, že se Poslanecké sněmovně nepodaří schválit jej před koncem roku 2013, vstoupí město Chrudim do rozpočtového provizoria. I na tuto situaci se město Chrudim připravilo a stanovilo pro takový případ pravidla, která by znamenala pozastavení všech investic, velkých nákupů, dotační politiky a přípravy veřejných soutěží a zakázek. V žádném případě by však nedošlo k ohrožení běžného chodu města. Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2014 činí 390,5 mil. Kč. Rozpočet města je vyrovnaný. Celkové zdroje odpovídají celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů fondů města a čerpáním kontokorentního úvěru na předfinancování projektu IPRM do doby vyplacení dotace. V příjmové části rozpočtu představují 272,9 mil. Kč daňové příjmy, 33,2 mil. Kč nedaňové příjmy, 10,9 mil. Kč příjmy kapitálové a 36,7 mil. Kč dotace. Z vlastních zdrojů města fondů a finančních rezerv je do rozpočtu zapojena částka 28,6 mil. Kč (z toho z běžných rezerv 27,1 mil. Kč a z fondu rozvoje bydlení 1,5 mil. Kč). V příjmech oproti roku 2013 klesne podíl na financování cizím kapitálem (úvěry). Je ukončeno čerpání úvěru na IPRM (od se úvěr mění na investiční a začne probíhat jeho standardní pravidelné splácení). Dokončení akcí zařazených v rámci projektu IPRM bude kryto vlastními zdroji. Na předfinancování dokončení projektů IPRM a Regenerace parku Střelnice počítá město s použitím kontokorentního úvěru (cca 8 mil. Kč). Tyto prostředky však budou v průběhu roku splaceny dotací, takže konečné úvěrování v roce 2014 bude nulové. Snížení příjmů města se promítlo také do objemu výdajových rozpočtových kapitol, a to podle zdrojových oblastí. Vlivem uzavření úvěru, Rozpočet města Chrudim na rok 2014 Fond rozvoje bydlení na který byl navázán objem výdajů Odboru investic, poklesl objem výdajů kapitoly tak, jak bylo ukončeno čerpání úvěru. Ve stejné souvislosti pak vzrostly výdaje Odboru finančního, který zahajuje splácení úvěru EU II (projekt IPRM), což má dopad na růst výdajů spojených s obsluhou dluhu. Z dalších rozpočtových kapitol vzrostly výdaje Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (záměr architektonické soutěže u sportovní haly), Odboru školství a kultury (kulturní akce a podpora činnosti příspěvkových organizací), Odboru sociálních věcí (dotace na provozování Domu na půl cesty azylového domu pro matky s dětmi), Městské policie (obnova vozového parku) a Odboru kanceláře tajemníka (vozový park dobrovolných hasičů, prostorové úpravy v úřadu a rotační kartotéka do prostor pro vydávání OP a cestovních dokladů). Ve výdajové části rozpočtu pro rok 2014 je na výdaje Odboru investic plánováno 81,3 mil. Kč. Z dotačních projektů (s podporou EU či státního rozpočtu) budou v roce 2014 pokračovat: Integrovaný plán rozvoje města, odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé Transporty, regenerace parku Střelnice, digitální povodňový plán, analýza rizik. Další větší objemy prostředků jsou vyčleněny na opravy silnic a místních komunikací 17 mil. Kč, na rekonstrukce a běžnou údržbu mateřských a základních škol 11,5 mil. Kč, na opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a hřišť 6,3 mil. Kč, na opravu a rekonstrukci památek a kulturních objektů 2,5 mil. Kč, na veřejné osvětlení 1,9 mil. Kč, na veřejnou zeleň 11,5 mil. Kč, na vodovody 4 mil. Kč. Částka 8,2 mil. Kč je v rozpočtu určena na oblast komunálních služeb a územního rozvoje. Mezi větší chystané investiční akce v roce 2014 kromě již jmenovaných projektů podpořených z fondů EU patří: Na základě Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 8/2005, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chrudim vypisujeme výběrové řízení na poskytnutí půjček z tohoto fondu. Adresáty půjček mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy starší 10 let na území města. Výše půjčky u jednotlivých titulů je omezena horní hranicí půjčky a zároveň může činit max. 50 % rozpočtových nákladů na titul. Obecně závaznou vyhlášku včetně vzoru smlouvy a žádosti naleznete na (Občan» Odbory MěÚ» Odbor územního plánování a regionálního rozvoje) nebo na Městském úřadě v Chrudimi (na Pardubické ul.), v přízemí na oddělení klientského servisu nebo na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, odd. regionálního rozvoje. V případě Vašich dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel , , Uzávěrka pro příjem žádostí je dne ve hod. Žádosti můžete odevzdávat osobně, případně odeslat na Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, Chrudim. Přehled podporovaných titulů Název Splatnost Úrok Max. půjčka 01 Obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let 4 roky 4 % do 500 tis. Kč 02 Vybudování přípojky na stávající kanalizaci v délce 4 roky 5 % do 50 tis. Kč větší 30 m 03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 3 roky 4 % do 100 tis. Kč 04 Obnova fasády domu vč. oplechování staršího 10 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 05 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč 06 Zřízení plyn. nebo el. topení v domě starším 10 let 3 roky 5 % do 40 tis. Kč 07 Kompletní výměna oken, z nichž 50 % je do ulice 4 roky 5 % do 60 tis. Kč 08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchy ve stávajícím bytě 4 roky 5 % do 50 tis. Kč 09 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 3 roky 7 % do 70 tis. Kč 10 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 3 roky 7 % do 50 tis. Kč 11 Obnova vývěsního štítu a výkladců provozovny schválená 4 roky 3 % do 50 tis. Kč architektem města 12 Obnova a statické zabezpečení balkónů 4 roky 5 % do 30 tis. Kč Ing. Petr Kopecký, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje rekonstrukce Slovenské ulice 8,1 mil. Kč výstavba vodovodu Píšťovy 4,0 mil. Kč výstavba tribuny na stadionu v Novoměstské ul. 5,4 mil. Kč rekonstrukce lesních cest Pohled-Rtenín 1,3 mil. Kč V dalších oblastech město plánuje vydat na regionální rozvoj, územní plánování a zajištění činností prováděných Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o. 44,8 mil. Kč pro Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Na oblast školství a kultury jsou určeny prostředky ve výši 61,3 mil. Kč, a to zejména na činnost příspěvkových organizací města mateřských, základních škol, DDM a ZUŠ (20,4 mil. Kč), Chrudimské besedy (12 mil. Kč), Městské knihovny (8,4 mil. Kč) a celková dotace pro obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim (17,1 mil. Kč). Na podporu sportovních, kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení je v rozpočtu města zahrnuta částka 7,5 mil. Kč. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb a pomoci získá příspěvek na provoz ve výši 12,4 mil. Kč. V provozní a mzdové oblasti fungování Městského úřadu a orgánů města, činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizovém řízení jsou plánovány celkové výdaje v částce 123,3 mil. Kč. Na splátky přijatých úvěrů, platby úroků a další výdaje spojené se zabezpečením finančních operací město vydá minimálně v řádném rozpočtu 20,6 mil. Kč. V rámci rozpočtu je pro rok 2014 schválen také příspěvek na provozování MHD ve výši 7,1 mil. Kč. Hospodaření města Chrudim v roce 2014 má za cíl pokračovat v úsporném režimu a soustředit se na cílené snižování dluhů města u finančních ústavů, což je trend, který byl zahájen v roce 2011 a pokračoval i v letech 2012 a Celkový objem rozpočtu se proti roku 2013 sníží o 5 %, což v číslech znamená minus 18,7 mil. Kč. Hlavní důvod popsaný výše je omezení v čerpání cizích zdrojů (úvěrů). Podrobné členění rozpočtu města je uveřejněno na internetových stránkách města Chrudim. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního ČSÚ hledá domácnosti pro statistiku rodinných účtů Český statistický úřad hledá zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855 až Kč (podle počtu členů domácnosti) podrobně vykazovat své příjmy a vydání za jednotlivé druhy zboží a služeb za všechny členy domácnosti. Údaje budou statisticky využity jako podklad pro přípravu sociálních opatření, hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností. Ochrana důvěrnosti zjištěných dat je přísně dodržována podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Statistici hledají konkrétně tři rodiny, ve kterých je v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzděláním bez dětí s čistým příjmem na osobu do Kč, Kč a Kč. Dále hledáme domácnost, ve které je v čele domácnosti osoba samostatně výdělečně činná bez dětí s čistým příjmem na osobu Kč. Jedná se o domácnosti žijící v obci s až obyvateli, domácnosti zaměstnanců v rodinných domech, domácnost OSVČ v bytovém domě. Více informací o statistice rodinných účtů naleznete na internetových stránkách cz. V případě zájmu o spolupráci se spojte s Věrou Čermákovou, gestorem SRÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel , mobil , Věra Čermáková 3

4 Představujeme chrudimské poslance PSP ČR JUDr. Jan Chvojka se narodil v Hlinsku. V roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2009 absolvoval rigorozní řízení z pracovního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr.). Po studiích převážně pracoval ve veřejné správě jako právník. Do sněmovny byl za ČSSD zvolen stejně jako v roce 2010 díky tzv. kroužkování. Minulé funkční období sněmovny byl vyhodnocen 13. nejaktivnějším poslancem. Mezi jeho záliby patří historie, literatura, hudba a film. Jeho kancelář sídlí v Široké ulici 29 v Chrudimi. Je zastupitelem města Chrudim a předsedou jeho finančního výboru. MUDr. David Kasal se narodil v Chrudimi. Po maturitě na Gymnáziu Josefa Ressela odešel v roce 1987 studovat na Vojenskou lékařskou akademii Hradec Králové. Po 3 letech Jarmarky a významné akce v roce 2014 Právě začínající rok bude opět bohatý na množství akcí. Svou tradici si již vydobyly populární jarmarky. Letošní jarmareční sezóna začíná 1. března Masopustním rejem a končí 14. prosince Stříbrnou nedělí: Masopustní jarmark, Resselovo náměstí Jarní jarmark, Resselovo náměstí Velikonoční jarmark, Resselovo náměstí Jarmark na české svatbě, Resselovo náměstí Dětský jarmark, Resselovo náměstí Svatojánský jarmark, rozhledna Bára Mariánská pouť, Klášterní zahrady Obžinky, Resselovo náměstí Trienále ex libris Sjezd sběratelů ex libris Bramborový jarmark, Resselovo náměstí Včelařský jarmark, Resselovo náměstí Rybí jarmark, Resselovo náměstí Kateřinské posvícení, Resselovo náměstí Mikulášský jarmark, Resselovo náměstí Stříbrná neděle, Muzeum Kromě těchto trhů se letos můžeme těšit na další významné akce. V dubnu to budou Athény východních Čech ( ), 13. května v Divadle K. Pippicha vystoupí Radůza, začátkem prázdnin, ve dnech až Chrudim opět opanují loutky a loutkáři při 63. Loutkářské Chrudimi a ve dnech 8. až se bude konat tradiční Salvátorská pouť. Jistě toho bude víc koncerty, výstavy, divadelní představení čím bude v roce 2014 žít kulturní obec chrudimská. Mnohé z těchto akcí jsou teprve v jednání, nechť tedy zůstanou příjemným překvapením, které bude postupně odhalováno v průběhu roku. redakce Zakládáme Dobrovolnické centrum při Farní charitě v Chrudimi Hledáme lidi, kterým nevadí občas ve svém volném čase pomáhat dělat společnost seniorům a kteří mají zájem zapojit se do tvorby podpůrné sítě dobrovolných služeb, kterou může jednou potřebovat každý z nás! Podrobnosti na www. chrudim.charita.cz, nebo pište na Bc. Lukáš Roztočil, DiS., koordinátor dobrovolníků, Farní charita Chrudim Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje Jménem občanského sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, které zřizuje Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat městu Chrudim za finanční podporu, kterou nám poskytlo v roce 2013 a které si velmi vážíme. Dále bychom chtěli informovat, že sociální služba telefonické krizové intervence Linka důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila možnost komunikace zdarma prostřednictvím programu Skype. Zájemci o naši službu nás naleznou na Skype pod uživatelským jménem linka.duvery.uo. Zároveň přejeme všem občanům města Chrudim krásný rok Jarmila Hrušková, předsedkyně sdružení o. s. KONTAKT Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na leden Ochutnávka jídel ve hodin jídelna CSSP v Soukenické ulici Seznamte se, prosím v hodin Měšťanská restaurace Kavárničky ve hodin CSSP v Soukenické ulici ve hodin Dům s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků Dům s pečovatelskou službou v ulici Strojařů Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Klub seniorů v Městském parku. první skupina 13., 20. a v 9.00 hodin druhá skupina 14., 21. a v 9.00 hodin třetí skupina 15., 22. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 16., 23. a v 9.00 hodin Arteterapie přednášející paní Ing. Eva Mašínová Klub seniorů v Městském parku první skupina pokračování 10. a od 9.00 hodin a od hodin druhá skupina pokračování 17. a od 9.00 hodin a od hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim přešel na LF Karlovy Univerzity Hradec Králové. Po ukončení studií oboru všeobecného lékařství nastoupil v roce 1993 na Dětské a novorozenecké oddělení v Chrudimské nemocnici. Roku 2003 se ujal funkce primáře oddělení, kterou zastává do současné doby. Poslední 2 roky působí jako lékař ve futsalovém klubu Era-Pack Chrudim. Věnuje se rekreačnímu sportu běhá, jezdí na in-linech, hraje futsal a v zimě lyžuje. Rád zajde na dobrý film i do divadla. V roce 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Chrudimi jako nestraník za stranu Věci veřejné a následně se stal chrudimským radním. Jako nezávislý kandidát se zúčastnil senátních voleb v Chrudimi na podzim V roce 2013 získal poslanecký mandát do PSP ČR za Hnutí ANO. redakce Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál v novém roce 2014 především zdraví, osobní spokojenost, rodinnou pohodu a ekonomickou stabilitu. V posledních letech není naše ekonomická situace růžová, a tak všichni doufejme, že rok 2014 bude rokem obratu k lepšímu. Společnost Technické služby v tomto roce neplánuje razantní změny v systému poskytovaných služeb. Zaměříme se především na jejich zkvalitnění. Větší měrou se chceme zaměřit na systém třídění odpadů, který, jak vyplývá ze statistik, stagnuje. Je třeba si uvědomit, že tříděním odpadů šetříme peníze za skládkování, vytříděný odpad se recykluje, a tím šetříme naše životní prostředí. Mysleme tak na budoucnost našich dětí! Bohužel odpady nás přežijí o několik tisíc let. Například sklo se v přírodě nerozloží nikdy, kelímek od jogurtu se rozloží za 50 až 80 let, taška z PVC za 20 až 30 let. Proto bych Vás rád požádal, abychom se každý z nás v tomto roce zaměřili na třídění odpadů. V ulicích města také začnete vídat nový svozový vůz na svoz plastů a komunálního odpadu, který společnost pořídila v závěru minulého roku. Jedná se o střední nákladní vůz, který nám pomůže zefektivnit svoz separovaného a komunálního odpadu. V závěru mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoli pomocí našim čtyřnohým svěřencům v útulku. Jedná se hlavně o dobrovolníky k venčení psů a samozřejmě o Vás všechny, kteří nám nosíte do útulku krmivo, pamlsky, materiál, anebo jste se rozhodli přispět finančně. Věříme, že zachováte přízeň jak nám, tak i všem zvířátkům, která se nedobrovolně ocitla v útulku. Ještě jednou mi, vážení spoluobčané, dovolte popřát nám všem úspěšný rok 2014 a hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel TS Chrudim 2000 spol. s r. o. 4

5 Nejvyšší ocenění v realizaci místní Agendy 21 pro Chrudim Město Chrudim, prostřednictvím projektu Zdravé město a místní Agenda 21, převzalo v barokním refektáři Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském ocenění za splnění náročných kritérií udržitelnosti za rok Chrudim současně jako první v České republice splnila nejvyšší požadavky kategorie A v mezinárodně používané metodě kvality místní Agenda 21. Klíčovým podkladem pro hodnocení byl tzv. Audit udržitelného rozvoje. Bylo třeba doložit naplnění schválených ukazatelů dle příslušné metodiky. Nutností bylo též prokázat pozitivní vývoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje. Jednalo se o hloubkovou analýzu 10 jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje. Bylo potřeba doložit, jak naplňujeme mezinárodní standardy v oblasti kvality veřejné správy, ochrany životního prostředí, územního plánování, dopravy, sociální problematiky, podpory zdraví, ale i například přístupu ke globálním problémům zkrátka, jaký je stav kvality života ve městě. Byla hodnocena tvrdá data, například o kvalitě ovzduší, množství vytříděného odpadu nebo existenci územně plánovací dokumentace. Současně se přihlíželo i k tomu, jaké sociální služby jsou ve městě nabízeny, jaká je jejich kvalita, či jak je v Chrudimi rozvíjena kultura. Zdravé město Chrudim splnilo všechna potřebná kritéria kategorie A MA 21 a stalo se tak prvním městem v České republice, které získalo tuto nejvyšší kategorii. Manažer prevence kriminality informuje Máme tady nový rok a já ukončuji svůj cyklus o osobách bez přístřeší. Od příštího čísla pro Vás mám připravena nová témata, která Vás jistě budou zajímat. I když praxe nám ukazuje, že nejvíce se zajímá člověk o sociální témata pouze ve chvíli, když se ho začnou osobně týkat, nebo se najednou objeví v jeho bezprostředním okolí. Tím nechci říkat, že o bezdomovectví čtete, neboť Vás v současné chvíli ohrožuje. Naopak, jsem ráda, že se zajímáte o dění. Dnešní příspěvek je krátké shrnutí všeho, o čem tady celou dobu hovoříme. Dovolím si říci, že je to ta poslední kostička, která nám chybí pro pochopení celé problematiky bezdomovectví, a to je pohled na lidi bez přístřeší z pohledu sociálních schopností a dovedností. Hlavní příčinou bezdomovectví je skutečnost, že určitým skupinám lidí chybí sociální schopnosti a dovednosti, které by jim umožnily bezproblémový život v manželství, rodině, bytě, získání a udržení si zaměstnání, a celková schopnost mít bezkonfliktní vztahy se společností. K tomu se přidává neochota změnit svoji situaci, to znamená nedostatek energie a vůle něčemu novému se naučit, odstranit své různé nedostatky a zlozvyky, vyléčit se ze závislosti apod. Bezdomovci žijí přítomností, nic neplánují, nic neočekávají a o budoucnosti příliš neuvažují. Je to určitá ochrana před dalším stresem a obavami, že budoucnost stejně nemůže přinést nic pozitivního. Odlišné jsou i psychické potřeby bezdomovců. Především jim schází (nebo je silně potlačena) potřeba seberealizace. Sociální selhání bezdomovce je takového rázu, že mu často bere naději na zlepšení vlastní situace. Důsledkem toho bývá nízká sebeúcta a poruchy sebevědomí. Identita bezdomovce je v negativním pojímání sebe sama. Sebeúctu se snaží udržovat tím, že vinu za své selhání nevidí v sobě, ale vždy v druhých lidech a svém širším okolí, v postoji úřadů atd. Mnohé potřeby bezdomovců tak proto zůstávají neuspokojivé. Psychikou bezdomovců se zabýval profesor Pěnkava (Univerzita Hradec Králové, 2005) z pozice svých dlouholetých zkušeností s nimi. Mluví mi z duše a krásně ve své práci rozebral toto téma, proto použiji jeho slov. Mezi vnitřní handicapy bezdomovců počítá např. neschopnost přiměřeně komunikovat, nízké sebevědomí, chorobnou lhavost, nepřiměřené emotivní reakce v dané situaci, absenci pocitu zodpovědnosti, problémy s přijímáním autority, sociální stigma některých sociálních znevýhodnění (zejména záznam v rejstříku trestů) a celou řadu psychosociálních poruch a onemocnění. Za vnější handicapy znevýhodnění považuje rostoucí nároky na uchazeče o zaměstnání, obavu, že pracovník se sociálními problémy podá nekonkurenceschopný pracovní výkon, odmítavý postoj vůči lidem žijícím na okraji společnosti, xenofobii vůči nekonformnímu vzhledu a chování. Ochota společnosti vyrovnávat sociální handicapy je přímo závislá na míře zavinění jejich nositeli, složité administrativě při vykonávání různých úkonů, rychle se transformující společnosti na tržní principy, atd.. Profesor Pěnkava dochází k závěru, že lidé sociálně handicapovaní obdobně jako zdravotně handicapovaní nejsou zcela schopni změnit svoji situaci sami ze své vůle, nedovedou se ovládat a v běžných životních situacích (vyřizování na úřadech apod.) potřebují pomoc. Často si ani nedojdou na poštu pro důchod, jehož zasílání jim bylo zprostředkováno. A s tímto se my, kteří pracujeme s bezdomovectvím, setkáváme. Toť vše, domluvila jsem a na závěr si dovolím použít své heslo: Nerozmazlujte nám bezdomovce. Tím je pak práce s nimi složitější a náročnější. Radka Pochobradská, manažer Prevence kriminality Poděkování Hospici v Chrudimi Větší část kritérií byla ze strany města Chrudim splněna bez podmínek, u některých oblastí byly stanoveny podmínky pro další zlepšení či udržení stávajícího stavu. Podmínky se týkají např. udržení trendu klesající nezaměstnanosti, zpracování generelu dopravy ve vazbě na realizaci obchvatu města, zavedení systematického energetického managementu v budovách a zařízeních města nebo další sledování kvality ovzduší ve městě. Tento výsledek je společnou prací vedení i zastupitelů města, odborů MěÚ, škol, neziskových a příspěvkových organizací ve městě, veřejnosti apod. Je to velká výzva do budoucna. Doporučení, která město získalo, budou zohledněna při sestavování nového strategického plánu pro rozvoj města do roku Tato systematická práce a strategické řízení k udržitelnému rozvoji má svůj význam v přípravě projektů pro nové programovací období. Více informací na Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města Chrudim Dovolte mi za celou naši rodinu vyjádřit poděkování chrudimskému Hospici. Letos na podzim jsme měli možnost umístit v tomto zařízení naši babičku. Po celou dobu svého pobytu zde byla velice spokojená, cítila se tu jako doma a její zdravotní stav se zlepšoval. Jsme velice vděčni za to, že v našem městě existuje instituce, která umožňuje důstojné prožití posledních dnů života a děkujeme za citlivou péči personálu, ochotu, trpělivost a porozumění. za paní B. Tvarohovou rodina Po uzávěrce: Rozumné a zdravé hubnutí v Chrudimi Od 16. ledna nabízíme dvanáctitýdenní program společnosti STOB. Kurz pro omezený počet osob (cvičení na fitballech) bude probíhat každý čtvrtek pod odborným vedením lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové v ZŠ Speciální v Chrudimi od do hodin. Kurz je určen pouze pro osoby s nadváhou a obézní. Informace na tel , Jana Boučková 5

6 Výnos z Tříkrálové sbírky 2013 byl využit následujícím způsobem: Dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence, zakoupení ochranných potřeb a pořízení dalších zdravotních a kompenzačních pomůcek. Mimo drobné pomůcky byly zakoupeny tři vozíky, o které je stále veliký zájem. U všech zdravotnických prostředků byla provedena revize. Další část sbírky byla věnována na dofinancování provozu občanské poradny při Farní charitě Chrudim, která zdarma poskytuje sociálně právní poradenství klientům z celého regionu. Zde se jedná především o kancelářské potřeby a zejména papír, pokud klientům pomáháme sepisovat různá podání a žádosti, a dále o poplatky za školení a vzdělávání poradců, nájemné a poplatky za energie. Farní charita věnovala část sbírky na akutní finanční pomoc sociálně slabým rodinám i jednotlivcům. Při této pomoci je nutná spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, která se věnují dlouhodobé sociální práci s takovýmito klienty a finanční pomoc doporučí. Využití Tříkrálové sbírky 2013 Pět procent výtěžku sbírky jsme odeslali na výstavbu vodárny v Nirma Nagar v Indii. V roce 2013 obdržela Farní charita Chrudim z Tříkrálové sbírky částku Kč. Záměr na využití Tříkrálové sbírky Dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a služby osobní asistence, zakoupení a renovace zdravotních pomůcek, zejména těch, o které je největší zájem polohovací postele. Zakoupení nutných ochranných potřeb zdravotnické rukavice a jiné. Nájemné, poplatky za energie, provozní náklady na vozidla. Celkem 60 %. 2. Dofinancování provozu bezplatné občanské poradny, nájem, energie, kancelářské potřeby, poplatek AOP. Celkem 25 % 3. Finanční pomoc sociálně slabým rodinám i jednotlivcům v akutních nepříznivých situacích do kterých se nedostali převážně vlastní vinou, na základě doporučení k výplatě takovéto pomoci. Celkem 10 % 4. Finanční pomoc pro rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku. Celkem 5 % Bc. Hana Petrusová, ředitelka Farní charity Chrudim Montessori firemní zařízení péče o děti předškolního věku Na Rozhledně 766 jako předstupeň komunitního centra při nestátní MŠ a ZŠ Na Rovině Chrudim V září 2013 jsme otevřeli novou firemní školku, do které v tuto chvíli pravidelně dochází 18 dětí zaměstnanců o. s. EDDA, o. s. Šance pro Tebe a o. p. s. Rytmus Chrudim. V našem zařízení se starají o děti 3 osoby, které jsou odborně způsobilé k výkonu práce péče o dítě dle podmínek projektu. Jdeme společně s rodiči po alternativní cestě vzdělání a výchovy. Základy pokládáme na respektujícím přístupu k dítěti, postupně zavádíme prvky montessori pedagogiky (práce s didaktickými pomůckami atd.), projektovou výuku a principy kritického myšlení. Naším primárním cílem je šťastné a spokojené svobodomyslné dítě, které je zároveň ohleduplné k ostatním a umí přijmout zodpovědnost za sebe a své chování. Jelikož bychom rádi působili na dění v lokalitě z pozice malého komunitního centra, spolupořádáme aktuálně nejen pro rodiče našich dětí tyto aktivity: Pravidelná setkání 1 za měsíc s holistickým učitelem Seymourem Koblinem vždy v pondělí od 17 do 19 hodin, dále oblíbené výchovné besedy s psychoterapeutkou Petrou Polokovou vždy ve čtvrtek od 17 do 20 hodin. Jako novinka jsou na našem programu semináře Play Wisely s lektorkou Renatou Vodehnalovou ukázková lekce proběhne od 17 hodin u nás v zařízení. Na všechny tyto akce zajišťujeme hlídání dětí! Děti, rodiče i prarodiče zveme v sobotu mezi 10. a 17. hodinou, aby si k nám přišli společně pohrát na Den s Geomagem. Pod chrudimskou pobočkou nestátní základní školy Na Rovině proběhnou v první polovině roku 2014 nové vzdělávací kurzy pro dospělé: Montessori kurz s MVDr. Evou Štarkovou, kurz Respektovat a být respektován a kurz Kritického myšlení neváhejte se přihlásit již nyní na jana. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že zápis a přestup do ZŠ Na Rovině se koná v pátek od 16 do 19 hodin v prostorách budoucí základní školy (nyní prostory zařízení péče o děti) v 1. patře budovy Na Rozhledně 766, Chrudim. Více informací na webu cz, nebo na tel či na u Bc. Ivana Hrubá, jednatelka o. s. EDDA a manažerka projektu Montessori Chrudim Rozviňte jedinečný potenciál mozku Vašeho dítěte! V lednu otevíráme nové centrum PlayWisely v Chrudimi. Srdečně Vás zveme na úvodní seminář PlayWisely určený rodičům dětí od 4 měsíců do 5 let. Dozvíte se, co je metoda PlayWisely, jak se odlišuje od ostatních cvičení pro miminka a batolata a proč přispívá k rozvoji mozku Vašeho dítěte a umožňuje využít jedinečný potenciál Vašeho děťátka. Koná se dne od 17 hod. v Montessori firemním zařízení péče o děti předškolního věku v Chrudimi, Na Rozhledně 766 v 1. patře (chodba vlevo). Během semináře zajišťujeme hlídání dětí. Přihlaste se em na adrese Seminář je zdarma a povede ho zakladatelka centra PlayWisely v Chrudimi Renata Vodehnalová. Těšíme se na Vás! Pro více informací www. facebook.com/pw.vodehnalova. Renata Vodehnalová Postavme školu v Africe Letos se ve dnech 29. a 30. listopadu uskutečnil již 10. ročník celostátní veřejné sbírky Postavme školu v Africe, kterou každoročně organizuje Junák svaz skautů a skautek ČR ve spolupráci s Člověkem v tísni. Rádi bychom poděkovali všem, kteří letos přispěli do kasiček chrudimských skautů nebo se zastavili na ochutnávku etiopské kávy a čaje ve skautské klubovně. Peníze z tohoto projektu putují do Etiopie, která je zařazena mezi prioritní programové země Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Od roku 2003 díky těmto prostředkům vyrostlo v Etiopii osm nových škol. Mimo zajišťování zázemí, školních pomůcek a vyučujících se tamní dobrovolníci zabývají také zlepšením podmínek pro život, kdy například v posledních dvou ročnících byly peníze věnovány na zkvalitnění pitné vody v okolí škol. Na další spolupráci v následujícím roce se těší skautské středisko Chrudim. Zdenka Picková Willy za skautské středisko Chrudim Na minutu s Vladislavem Pekem Ahoj lidi! Vítám Vás v novém roce... Vlastně to je nesmysl, to by vypadalo, že je to můj nový rok nebo že mám nějakou zásadní zásluhu na tom, že přišel. Přiznám se rovnou nemám. Takže Vás v novém roce nevítám, ale co nejsrdečněji pozdravuji a hned na Vás mám otázku: Také se zabýváte takzvanými předsevzetími? Já jsem to několikrát zkoušel, ale nikdy to nevyšlo. Tak jsem se na to slovo předsevzetí podíval a vyšlo mi toto (podotýkám, že nejsem jazykovědec, takže jsou mé závěry možná zcela mylné): Předsevzetí můžeme chápat jako před sebe vzetí (něčeho) jenže, když něco dáme před sebe, tak to pak musíme obcházet, přelézat, podlézat, můžeme do toho narazit, šlápnout, ale nikdy se to nestane naší součástí. Anebo můžeme předsevzetí pochopit jako sebe vzít před (asi před sebe) nebo sebe vzít vpřed ale jak je známo, žádný člověk nemůže vzít sám sebe a někam se přemístit. To jednoduše není možné. Navíc ve chvíli, kdy se před sebe přesouvám, již nestojím na místě, ze kterého jsem se přesouvat začal. To znamená, že se nepřesouvám před sebe, jelikož tam již nejsem. Z toho je jasně vidět, že předsevzetí jsou jevem nanejvýš pochybným. Ale co s tím? To se nemáme snažit být lepší, to se nemáme snažit zlepšovat svět okolo sebe? Samozřejmě, že máme usilovat o nápravu věcí lidských, ale prosím Vás, je opravdu nutné s tím čekat na 1. ledna? Není. Jak je z uvedeného patrno, já si předsevzetí nedávám. Zkouším to jinak, a sice takovou malou prosbou, jejíž účinek je výrazně jistější než má vůle při pochybných předsevzetích: Náš dobrý Bože, náš Stvořiteli, ukazuj mi prosím, kterou cestou mám jít, abych byl prospěšný Tvému dílu a tím i svému okolí. A když se občas svobodně rozhodnu, že Tvá doporučení neuposlechnu, a nabiju si pak nos, pomoz mi zase vstát a znovu zkusit jít Tvou cestou. A hlavně Tě prosím, Hospodine, neztrácej se mnou Svou svatou trpělivost. Amen! Vladislav Pek, Církev československá husitská Chrudim 6

7 Busta Viktorina Kornela ze Všehrd Od roku 2010 byly již třikrát slavnostně odhalovány busty významných osobností města ve vestibulu budovy chrudimského Muzea (v tzv. Chrudimském panteonu) a v září letošního roku by měly být odhaleny poslední dvě. V seriálu článků bychom Vám proto chtěli přiblížit osobnosti, které tyto busty zpodobují jako prvního představíme Viktorina Kornela ze Všehrd (kolem roku září 1520). O životě a díle tohoto významného chrudimského rodáka bylo napsáno mnoho studií a publikací, zabývajících se nejen jeho působením na pražské univerzitě (v letech učil na filozofické fakultě a řadu let byl i jejím děkanem), ale především dalšími deseti lety jeho života, kdy působil u zemského soudu (od roku 1493 až do svého křivého obvinění a zbavení úřadu v roce 1497 byl dokonce místopísařem zemských desk). Odbornou veřejností je Viktorin Kornel ze Všehrd vnímán jako zakladatel a teoretik českého humanistického překladatelství (program českého národního humanismu zformuloval poprvé v roce 1495 v předmluvě k překladu díla Knihy sv. Jana Zlatoústého o napravení padlého), ale především jako autor, bohužel neúspěšného, proměšťansky orientovaného návrhu zemského zřízení, který Osobnosti Chrudimského panteonu (1) byl dokončen v roce 1499 a v upravené podobě vyšel tiskem v roce 1508 pod názvem O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery. O vztazích Viktorina k rodnému městu toho mnoho nevíme. Ze záznamů knih smluv uložených ve Státním okresním archivu Chrudim lze však kromě údajů o jeho majetkoprávních vztazích k matce Barboře a k neteři Kateřině, dceři jeho zemřelého bratra Václava, mj. doložit jeho měšťanský původ. Jeho otcem byl zámožný chrudimský řezník Janúšek (do vladyckého stavu byl Viktorin povýšen a přídomek ze Všehrd získal nejspíše v roce 1488, humanistické příjmení Cornelius začal používat již v době svého působení na univerzitě). V chrudimském archivu má případný zájemce o dílo našeho rodáka možnost zhlédnout i originál opisu Viktorinova nejznámějšího díla z 2. poloviny 16. stol., který je ceněný i pro krásnou vazbu z roku 1603 a rukopisné poznámky obrozeneckého děkana J. L. Zieglera. V blízkosti chrudimského archivu, na Všehrdově náměstí, se nachází pomník Viktorina Kornela ze Všehrd. Slavnostně odhalen byl po deseti letech příprav 27. října 1901 za účasti předních zástupců právní vědy, reprezentantů vědeckých ústavů a korporací. Hlavní proslov u pomníku měl prof. dr. A. ryt. Randa, odbornou přednášku v budově Průmyslového muzea přednesl dr. J. Čelakovský, slavnosti se zúčastnil i autor pomníku sochař F. Rous. Kamennou část pomníku zhotovil kameník a sochař Rejl, bronzové poprsí odlila Karlínská firma Bendlmajer a spol. Na prostranství v okolí pomníku se uskutečnily dvě významné oslavy: v roce 1920 (při příležitosti 400. výročí Viktorinova úmrtí) a v roce 1960, kdy zde bylo připomínáno 500 let, jež uplynuly od jeho narození. Obě akce se uskutečnily za významné podpory centrálních institucí. Na programu slavnostního matiné v chrudimském muzeu 24. října 1920 se aktivně podíleli mj. děkan právnické fakulty Karlovy univerzity prof. J. Kapras, v zastoupení ministra vnitra promluvil ministerský rada J. Česaný, shromáždění pozdravil i starosta pražské Právnické jednoty. Vzpomínkové slavnosti v Chrudimi dne 25. září 1960 (byla především vědeckou konferencí) se zúčastnili např. prof. dr. V. Vaněček, prof. J. B. Čapek a dr. J. Klabouch. Lze předpokládat, že při dalším kulatém výročí v roce 2020, kdy se bude připomínat 500. výročí Viktorinova úmrtí, nepovedou kroky představitelů města a jeho obyvatel ve snaze uctít památku této významné postavy českých dějin jen k tomuto Rousovu pomníku, ale také do Chrudimském panteonu. I on bude v té době slavit malé výročí: v něm byla za přítomnosti ministra spravedlnosti České republiky J. Pospíšila slavnostně odhalena právě busta Viktorina Kornela ze Všehrd od akad. sochaře J. Brože. Pavel Kobetič Ministr spravedlnosti J. Pospíšil spolu s autorem busty akad. sochařem J. Brožem při slavnosti odhalení busty Viktorina Kornela ze Všehrd. (foto archiv CHZ) Přednáškový cyklus Osobnosti Chrudimského pantheonu Osobnosti Chrudimského Pantheonu představí také stejnojmenný přednáškový cyklus, který začne v úterý 14. ledna v 17 hodin v kinosále Muzea barokních soch přednáškou Mgr. Tomáše Malého, Ph.D., o osobnosti Viktorina Kornela ze Všehrd. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. šg 6. ledna 1959 se občané Orle na hřbitově u Tří Bubnů rozloučili se svým rodákem a čestným občanem, regionálním historikem Čeňkem Floriánem (zemřel v Chrudimi 2. ledna ve věku 74 let). Rok české hudby byl v Chrudimi slavnostně zahájen 6. ledna 1984 cyklem symfonických básní B. Smetany Má vlast v provedení Symfonického orchestru z Hradce Králové. 7. ledna 1904 zemřel v Chrudimi ve věku 64 let Josef Tomš, majitel a redaktor orgánu strany konservativní východních Čech Českého východu; původně krejčovský pomocník a později písař v advokátních kancelářích dovedl tyto noviny na úroveň významného krajinského listu (přispěly k tomu i jeho vlastní příspěvky, jež sršely vtipem a mnohdy až nepříjemnou ironií). 7. ledna 1979 zahájili čs. tenisoví reprezentanti v chrudimské sportovní hale Královský pohár vítězstvím nad Francií (při slavnostním nástupu byl Ivanu Lendlovi předán diplom s čestným titulem Mistr sportu). 8. ledna 1999 se v chrudimském arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie konala poprvé Výročí měsíce komentovaná mše (výklad dr. T. Pavlíka doprovázel mši arciděkana J. Smoly). 11. ledna 1959 se v chrudimském Domě osvěty konala krajská konference fotoamatérů, na níž byli vyhlášeni vítězové krajské fotografické soutěže (nejvyšší ocenění ze 142 soutěžních snímků získala fotografie V přírodní rezervaci MUDr. Č. Pokorného ze Skutče). 12. ledna 1939 zemřela v Chrudimi koncertní pěvkyně, proslulá interpretka písňové tvorby skladatele Vítězslava Nováka, Marie Musilová (ve své závěti odkázala 50 tisíc korun chrudimskému divadlu a 10 tisíc korun Hudebnímu spolku Slavoj). V polovině ledna 1964 navštívila Chrudim spisovatelka Helena Dvořáková (ve zdejším muzeu studovala materiály pro svou novou knihu z chrudimského prostředí). 27. ledna 1939 uspořádal Divadelní klub a Spolek akademiků chrudimských v muzejní Sůvě smuteční večer pod názvem Za Karlem Čapkem (15. února Divadelní klub sehrál Čapkovu hru Loupežník). 29. ledna 1994 začal po 125 letech vycházet v Chrudimi deník Noviny Chrudimska (první deník Koruna vydával v Chrudimi od do známý staročeský pražský žurnalista Jan Stanislav Skrejšovský; odpovědný redaktor, chrudimský malíř František Müller, byl za články vycházející v listu odsouzen celkem na 29 měsíců žaláře). Koncem ledna 1969 podepsali v Chrudimi zástupci rumunského Industriál exportu smlouvu na stavbu nového hotelu (stavět jej Rumuni začali počátkem května). V lednu 1939 vyšel 4. svazek Vlastivědného sborníku východočeského chrudimského Vlastivědného musea pro východní Čechy (redigoval ho dr. K. V. Adámek). V lednu a počátkem února 1914 byly chrudimským Sportovním klubem a turistickým odborem vypravovány z Chrudimi do Vápenného Podola zvláštní sněhové vlaky (možnosti lyžování či sáňkování využívalo až 180 chrudimských občanů). Pavel Kobetič 7

8 Po uzávěrce: Základní a střední škola Bohemia S prosincem se také do soukromé ZŠ Bohemia v Chrudimi vplížila zima i s předvánočním časem. Mohl to pozorovat ve třídách i na chodbách každý návštěvník, který přišel na Den otevřených dveří ve středu 11. prosince. Šestnáct prvňáků spojilo v ten den své síly s předškoláky z MŠ Dr. J. Malíka při společném počítání i zpívání. Na chvíli se tak z těch školou povinných stali hrdí průvodci svou novou školou. Jsou tak připraveni i na další návštěvu, kterou rádi přivítáme na dalším Dnu otevřených dveří 7. ledna. V odpoledních hodinách se v ten den opět otevřou prostory všem návštěvníkům. Věra Kuzmová Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo náměstí 250, Chrudim, nabízí ve školním roce 2014/2015 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na akci Den otevřených dveří 15. ledna 2014 od do hodin nebo po domluvě mimo tyto dny. Tel , Vítání občánků Dne 25. listopadu 2013 byli v obřadní síni města Chrudim uvítáni do života tito noví občánci: Sára Hanáková, Nicol Lankašová, Jan Trunec, Marek Nevečeřal, Veronika Šárová, Václav Jireček, Apolena Unčovská, Helena Wollmannová, Marek Lukeš, Matyáš Pilcer, Tereza Ročková, Laura Korbelová, Viktorie Zemanová a Anna Perkálová. rt Speciální základní škola Chrudim Vánoční radosti v MŠ v ulici Svatopluka Čecha Na zahradě v naší mateřské škole na podzim zakotvili piráti. Už to vypadalo na divoký souboj, ale nakonec vše dobře dopadlo. Pomohla nám chrudimská radnice, která všechny piráty z lodi vyhnala. Naše děti tak mohou každý den prozkoumávat jejich tajuplné plavidlo, které nám po nich na zahradě zůstalo. Aby mohly svá tělíčka připravovat na plavbu také pěkně v teple, vybudovali jsme ve školce tělocvičnu. Novotou září i paluba školky, vymalované jsou všechny chodby a ložnice, heřmánková třída a hlavní vchod, zrekonstruované jsou i šatny pro paní učitelky a děti. Každý správný mořeplavec ví, že na dlouhou plavbu celým školním rokem to chce hodně sil. A ty tělu dodá, jak říkal už Pepek Námořník, jen pořádné jídlo. Naše paní kuchařky ale nevystačí jenom se špenátem. Zeleniny, ovoce, luštěnin, čerstvého masa a dalších zdravých věcí vaří mnohem víc. Díky projektu Zdraví na talíři umí z toho všeho vyrobit i velké dobroty. Každá cesta přes širé moře ovšem lépe utíká, když si může posádka spolu pěkně zanotovat. Sami můžete na některá místa přijít posoudit, jak se nám to daří. Naše školka přeje Vám všem napnuté plachty a šťastný směr po celý nový rok! Velké poděkování patří všem zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, kteří o svátcích a víkendech pracovali na rekonstrukcích školky, a také velké poděkování posíláme našim sponzorům, firmám a v neposlední řadě městu Chrudim, které se největší měrou zasloužilo o nádhernou reprezentativní školku v centru města, Odboru školství, Odboru investic a Odboru finančnímu za výbornou pomoc a spolupráci. PhDr. Radka Melicherová, ředitelka MŠ DDM Chrudim Dům dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418, , Chrudim, tel , Akce v lednu OK Matematické olympiády Z5, Z OK Dějepisné olympiády Pololetní prázdniny v DDM Připravujeme: příměstský tábor Jarní prázdniny. Podrobnosti na webu DDM a na letácích ve školách. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Chrudim V MŠ Na Valech do nového roku s novou učebnou Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem ze SpZŠ proběhnou začátkem roku 2014 v MŠ Na Valech praktické ukázky logopedické péče pro rodiče od hrubé přes jemnou motoriku. Zařazena budou i dechová cvičení. Přednášející Mgr. Dana Marková seznámí rodiče, jak mají doma s dětmi v oblasti logopedie pracovat a bude je motivovat k tomu, aby byli svým dětem mluvním vzorem. Instruktáž se uskuteční v průběhu ledna v nové kvalitně vybavené logopedické učebně s moderním technickým zázemím včetně interaktivní tabule. Rodiče budou včas informováni. Jana Kobetičová Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 pořádá Dny otevřených dveří Pro školní rok 2014/2015 budeme otevírat 2 třídy čtyřletého studia, obor vzdělání K/41 Gymnázium, a jednu třídu osmiletého studia, obor vzdělání K/81 Gymnázium. Všechny zájemce o studium si dovolujeme pozvat na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 23. ledna 2014 a v pátek 24. ledna 2014 vždy od do hodin. Mimo tyto dny je možné si domluvit individuální návštěvu na tel Mgr. Klára Jelinková, ředitelka gymnázia V klidu jsme prožili Vánoční svátky a pomalu se blíží konec prvního pololetí. V předvánočním shonu jste si určitě našli chvilku a zavítali na naše tradiční Vánoční trhy. Jistě Vás svým zpěvem potěšili žáci z dramatického kroužku Rozmarýn, kteří pořádají řadu vystoupení a účastní se recitačních soutěží. V Moravské Třebové zase vyhráli. Podpořili jsme Plaveckou štafetu měst a Běh duhové naděje a zúčastnili se turisticko-pobytového zájezdu do Krkonoš. Chlapci z ročníku změřili síly v turnaji v halové kopané a florbalu. Velmi pěkných individuálních úspěchů dosáhli naši žáci na MČR v Přespolním běhu. V rámci projektu Volba povolání se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Projektových dní v OU Chroustovice. Fotografie z akcí naší školy a jiné důležité informace můžete zhlédnout na stránkách Ve čtvrtek se konají v ZŠ speciální rodičovské schůzky trochu jinak a Den otevřených dveří. Bude možné si prohlédnout prostory naší školy, připravujeme celou řadu aktivit, mimo jiné i prodejní výstavu obrazů pana Prchlíka. V odpoledních hodinách si budete moci vyzkoušet svoji zručnost v tvořivých dílnách. V pátek se koná od do hodin Zápis do ZŠ praktické, ZŠ speciální a přípravného stupně. Děti čeká Cesta za pohádkou. I v roce 2014 pokračuje činnost Aktivačního centra projekt MŠMT, který nabízí možnost celoživotního vzdělávání pro mládež do 26 let s MP, kombinovaným postižením a autismem. Naše poděkování patří PPP Chrudim za odbornou péči poskytovanou našim žákům a jejich rodičům. Děkujeme i ostatním institucím a organizacím, které nám pomáhají s výchovou a vzděláváním žáků a ochotně a trpělivě s námi spolupracují. Přejeme úspěšný rok 2014! Mgr. Kamila Kopecká Jak jsme připravovali Vánoce 2013 Příprava na Vánoce u nás začala výletem za kouzelnou rybkou do Heřmanova Městce, kde jsme spolu s vodníkem plnili úkoly a za jejich splnění jsme si odvezli poklad. Rok co rok chodí děti s rodiči za čertem a Mikulášem pro pochvalu i malé pokárání. Společná předvánoční dílna dětí a rodičů nám pomohla vyzdobit náš domov vlastnoručně vyrobenou dekorací. Sváteční atmosféru nám vykouzlilo vánoční zpívání u stromečku na naší zahradě, v Topoli pro seniory a v dřevěném kostelíčku v Kočí společně s Hotelovou školou Bohemia. Nový rok jsme přivítali doma s rodinou a v MŠ si přejeme spolu se Třemi králi. Do nového roku Vám všem přejí zaměstnanci MŠ Dr. J. Malíka hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a pohody. Jitka Langová, MŠ J. Malíka 8

9 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v lednu 2014 středa 1. ledna Vejšlap k rozhledně Báře, 12 km Sraz v hod. na cyklostezce u Tesca, odchod v hod. Vedoucí: Helena Linková sobota 4. ledna Novoroční Chrast a okolí, 12 km Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.31 hod. Vedoucí: Jaroslav Jelínek, Jan Tesař čtvrtek 9. ledna Valná hromada KČT, odbor Chrudim Začátek v hod. v restauraci Muzeum Výbor KČT sobota 11. ledna Novoroční Pardubice, 12 km Sraz v 8.40 hod. na nádraží ČD, odjezd v 8.49 hod. Vedoucí: Josef Kožený středa 15. ledna Okolí Chrudimě, 12 km Sraz v 9.50 hod. na náměstí J. Ressela, odchod v hod. Vedoucí: Jan Tesař čtvrtek 16. ledna Kukátko posezení v restauraci Muzeum od hod. sobota 18. ledna Horka Smrček Zaječice, 12 km Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.31 hod. Vedoucí: Hana Pilařová, Helena Linková středa 22. ledna Hrochův Týnec Chrudim, km Sraz v hod. na nádraží ČD, odjezd v hod. Možnost odjezdu též ze stanice Chrudim-město. Vedoucí: Dana Neufingerová sobota 25. ledna Vraclav Vysoké Mýto a okolí, 12 km Sraz v 8.15 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 8.33 hod. Vedoucí: Jan Tesař středa 29. ledna Pardubice Svítkov, km Sraz v 9.30 hod. na nádraží ČD, odjezd v 9.47 hod. Vedoucí: Helena Linková sobota 1. února Tajný výlet za plným talířem Sraz v 8.30 hod. u Divadla K. Pippicha Vedoucí: Gabriela Hoffmannová Očekávané změny v jízdních řádech budou uvedeny na našich vývěskách. Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v Infocentru a na Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Zima začíná, lyžaři, na hory! Lyžařský oddíl pro Vás pořádá od 4. ledna 2014 každou sobotu zájezd na hory. Vystřídáte celkem 10 různých sjezdovek. Přihlášky na zájezdy i do oddílu v prodejně OK Sport Chrudim v Široké ulici 115 od pondělí do čtvrtka 8 17 hodin. Těšíme se na Vás. Jaromír Voženílek, předseda oddílu Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 2. čt ženy 3. pá spol. 4. so spol. 5. ne spol. 6. po muži 7. út ženy 8. st muži 9. čt ženy 10. pá spol. 11. so spol. 12. ne spol. 13. po muži 14. út ženy 15. st muži 16. čt ženy 17. pá spol. 18. so spol. 19. ne spol. 20. po muži 21. út ženy 22. st muži 23. čt ženy 24. pá spol. 25. so spol. 26. ne spol. 27. po muži 28. út ženy 29. st muži 30. čt ženy 31. pá spol. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2014 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Další informace o sportovištích na Pozor, akce k novoročnímu předsevzetí shodit pár kilo: Kdo si v lednu 2014 koupí permanentku do KPB na 15 vstupů, získá slevu 10 %! Kurz bruslení pro děti od 4 let dne od hod. na zimním stadionu v Chrudimi. Podrobné informace podá Mgr. Štěpánka Karešová na tel Areál pevných kontrol pro orientační běh Podhůra jaký byl rok 2013 a plány do roku 2014 Od jara roku 2013 přivítala návštěvníky Rekreačních lesů Podhůra řada novinek, mezi nimi i tzv. areál pevných kontrol pro orientační běh, jehož sloganem jsou slova Dobrodružství v přírodě. V turisticky frekventovaných místech (informační kiosek u rozhledny Báry, restaurace Monako a Infocentrum ve Slatiňanech) si zájemci mohou zdarma vyzvednout speciální velmi podrobnou mapu pro orientační běh v měřítku 1 : a tento běh si vyzkoušet na vlastní kůži. V lesích v okolí rozhledny Báry je připraveno celkem 23 kontrolních stanovišť. Každý si může podle vlastní fyzické výkonnosti a schopnosti orientovat se v přírodě vybrat mapu s jednou ze tří předem připravených tras. První rok fungování areálu pevných kontrol oba zakladatelé areálu, společnost Městské lesy Chrudim i klub orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice, hodnotí jednoznačně úspěšně. Během roku 2013 areál vyzkoušelo několik stovek zájemců od nejmenších dětí až po zdatné seniory. Po úspěšné startovací sezóně Městské lesy Chrudim i klub orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice společně spřádají plány na rok 2014, kterými chtějí areál pevných kontrol ještě více oživit. Již nyní se rýsuje nastartování orienťáckého koutku pro veřejnost, který se má stát součástí programu tradičních akcí pořádaných v Rekreačních lesích Podhůra (Otvírání studánek, Svatojánských slavností a Lesní slavnosti). Pod osobním lektorským vedením členů klubu orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice si zájemci z řad veřejnosti v různých výkonnostních skupinkách budou moci vyzkoušet techniky orientace v přírodě a pro ty nejzdatnější bude pod vedením zkušených trenérů připraven i celý ukázkový sportovní trénink. I v roce 2014 se moc těšíme na všechny návštěvníky areálu pevných kontrol v Rekreačních lesích Podhůra. Nejen pro orientační běžce, ale také pro cyklisty chystáme oživení Rekreačních lesů. Do konce června 2014 bude slavnostně otevřena 1. část Cykloparku Podhůra. Cyklisté všech výkonností i věku budou moci vyzkoušet techniku své jízdy na tzv. singltreku. Jedná se o cca 80 cm širokou upravenou lesní cestu s lehce klopenými zatáčkami, terénními vlnami, mostky apod., které zpestřují jízdu terénem. Singltrekový okruh bude dlouhý cca 1,3 km a bude začínat i končit v malém lomu nedaleko parkoviště u bývalé restaurace Kometa. Bližší informace a mapku, kde budete moci singltrek najít, připravíme do některého z dalších vydání Zpravodaje a aktuální informace budeme umísťovat také na webové stránky www. podhura.cz. Karel Haas, OK Lokomotiva Pardubice, Lucie Janovská, Městské lesy Chrudim, s. r. o. 9

10 ve výstavní síni divadla Karla Pippicha v Chrudimi ve dnech a XI. ročník festivalu Tomáškova a Novákova Hudební ve dnech V rámci XI. ročníku zazní Verdiho Rigoletto, Čajkovského Labutí jezero, Svobodova a Štaidlova Noc na Karlštejně, Pavel Šporcl zahraje s Gipsy Way, Smetanovo trio vystoupí na koncertu věnovaném Roku české hudby, je připravena soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů O cenu Vítězslava Nováka, dále se můžete těšit na Barocco Sempre Giovane & Gabrielu Demeterovou, na koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV., s názvem Vivat Carolus Quartus, na Verdiho La Traviatu, na Vangelisovo slavné Dobytí ráje 1492: Conquest of Paradise, na Dvořákovo Te Deum (v provedení Chrudimské komorní filharmonie), na Svěceného a Dvořákovo Vivaldianno a nakonec zazní Beethovenova Symfonie č. 9 d moll, op Prodej vstupenek byl zahájen na na Odboru kultury MěÚ a v Turistickém informačním centru Městského muzea. Podrobný program včetně cen najdete na Informace na tel /487, , Lenka Balounová, MěÚ G. VERDI: RIGOLETTO Nesmrtelné dílo vrcholného představitele romantického hudebního dramatu Jihočeské divadlo České Budějovice 2. března 16 hodin, Kulturní klub P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO Nejslavnější klasický balet s vrcholným tanečním uměním Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem 9. března 16 hodin, Kulturní klub NOC NA KARLŠTEJNĚ Muzikál na motivy stejnojmenného filmu K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmer, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml. Moravské divadlo Olomouc 16. března 16 hodin, Kulturní klub PAVEL ŠPORCL a GIPSY WAY Hudební show plná strhujícího rytmu a vášně Houslový virtuos Pavel Šporcl a romská cimbálová kapela 23. března 16 hodin, Kulturní klub SMETANOVO TRIO Koncert věnovaný Roku české hudby V. Novák: Baladické trio, B. Smetana: Trio g moll, A. Dvořák: Trio f moll, V. J. Tomášek: výběr z klavírního díla 27. března 18 hodin, Městské muzeum O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů 29. března po celý den, Kulturní klub BAROCCO SEMPRE GIOVANE & GABRIELA DEMETEROVÁ Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí Gabriela Demeterová sólové housle 6. dubna 16 hodin, Kostel na Chlumku v Luži VIVAT CAROLUS QUARTUS Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému králi Karlu IV. Alfred Strejček recitace, Štěpán Rak kytara 11. dubna 18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie G. VERDI: LA TRAVIATA Opera na námět románu Dáma s kaméliemi Divadlo F. X. Šaldy Liberec 13. dubna 16 hodin, Kulturní klub VANGELIS 1492: CONQUEST OF PARADISE Slavné Dobytí ráje v galakoncertu na zimním stadionu Filharmonie Hradec Králové, Pražský filharmonický sbor, sólo klavír: Helena Suchárková Weiser dirigent: Andreas Sebastian Weiser 25. dubna 21 hodin, Zimní stadion A. DVOŘÁK: TE DEUM Koncert věnovaný 110. výročí úmrtí A. Dvořáka Z díla A. Dvořáka zazní jeho Biblické písně, V přírodě a Te Deum Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš a PS Slavoj Chrudim, dirigent: Martin Profous 27. dubna 18 hodin, kostel Nejsvětější Trojice Chrast J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO Unikátní spojení mezi hudbou minulosti a současnosti Jaroslav Svěcený sólové housle, Michal Dvořák klávesové nástroje 2. května 21 hodin, Zimní stadion L. v. BEETHOVEN: SYMFONIE č. 9 d moll op. 125 Závěrečný koncert festivalu s jedinečnou Ódou na radost Jihočeské divadlo České Budějovice 4. května 16 hodin, Kulturní klub Výstava železničních modelů Železniční modeláři ve spolupráci s Chrudimskou besedou si Vás dovolují pozvat na výstavu, která se uskuteční ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi ve dnech a Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. Vystavována budou kolejiště HO, TT, N, železniční modely a fotografie s železniční tematikou. Více na Aleš Rotrekl 14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014 Památník národního písemnictví připravuje 14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014, přehlídku současné tvorby českého ex libris za roky 2012, 2013 a Přihlášky přijímáme do 28. února 2014 na adrese: PNP Kabinet ex libris, Chrudim IV., Široká 29, nebo centrum.cz, tel , mobil Na těchto číslech a na obdržíte veškeré informace. Marie Sedmíková, PNP Kabinet ex libris Chrudim Nové kontejnery na použitý textil v Chrudimi Diakonie Broumov umístila ve Vašem městě 2 kontejnery žluté barvy na použitý textil. Tyto 2 kontejnery najdete vlevo od hlavního vlakového nádraží za budovou pošty u vlečkové koleje. Máte doma nepotřebné věci, ošacení, obuv, hračky a nevíte co s nimi? Tak na tuto otázku existuje jediná smysluplná odpověď: Pomozte potřebným prostřednictvím Diakonie Broumov. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel a PhDr. Vítězslav Králík, Diakonie Broumov č. 1/2014 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 4. prosince

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Pardubického kraje Litomyšl 27.11.2008

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Pardubického kraje Litomyšl 27.11.2008 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Pardubického kraje Litomyšl 27.11.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Komunální financování

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více