ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

2 OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Identifikace provozovatele zařízení Identifikace zařízení Zpracovatel zprávy... 4 ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ... 9 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Použité podklady Přílohy Seznam zkratek

3 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, byloli přiděleno DIČ, byloli přiděleno 2. Identifikace zařízení U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice CZ Název zařízení Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem Adresa zařízení U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJY4GW Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.6: Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, jeli obsah lázně větší než 30 m 3 Integrované povolení Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje čj. OŽPZ/16456/2005/SY, ze dne , datum nabytí právní moci: Změny integrovaného povolení: 1. změna čj. OŽPZ/532342/2006/SY ze dne , nabytí právní moci , 2. změna čj. OŽPZ/534023/2007/SY ze dne , nabytí právní moci , 3. změna čj. OŽPZ/9627/2010/SY ze dne , nabytí právní moci , 4. změna čj. KrÚ 19691/2011/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci změna čj. KrÚ 99007/2011/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 6. změna čj. KrÚ 6107/2012/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 7. změna čj. KrÚ 27387/2012/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 8. změna čj. KrÚ 40976/2013/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci , 9. změna čj. KrÚ 86752/2013/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci , 10. změna č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci

4 Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) Označení změny Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST Popis změny Dne požádal provozovatel o změnu integrovaného povolení z důvodu změny parametrů některých stávajících spalovacích zdrojů a nové instalace zdrojů k vytápění objektů (kotelna, vzduchotechnické jednotky). Rozhodnutí ve věci bylo vydáno dne Toto rozhodnutí nabylo právní moci až dne , z tohoto důvodu nejsou v předkládané Zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2014 podmínky dle rozhodnutí č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST popisovány. 4

5 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení EKONOX, s.r.o. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení 5

6 Popis zařízení dle : Ve výrobním závodě společnosti jsou vyráběny dva druhy automobilových tlumičů přední a zadní s různými modifikacemi (tlumiče typu ST a SA) pro osobní automobily. Výroba automobilových tlumičů se sestává z vlastní výroby tlumičů, lakovny, chromovací linky a dalších souvisejících činností. V cílovém stavu se předpokládá výroba ks kompletních tlumičů a dále výroba ks samostatných pístních tyčí. Celková lakovaná plocha bude cca m 2, celková chromovaná plocha cca m 2, celková plocha povrchových úprav m 2. Technologický postup výroby pístnic probíhá v následujících krocích: 1) Tepelné zpracování (zušlechťování) 2) Obrábění 3) Předúprava a tvrdé chromování 4) Leštění Cr povlaku Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona: Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem Technologický postup pro tvrdé chromování probíhá v následujících krocích: 1. linka (zdroj č.101): 1) Navěšování 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku namořením povrchu 60 C, A/dm 2, 0,3 3 min. 3) Tvrdé chromování v lázni při 60 C, 50 A/dm 2 4) Pětistupňový oplach studenou vodou 5) Odkapový sběr oplachové vody 6) Svěšování 7) Oplach DEMI vodou 8) Leštění pístnic 2. linka (zdroj č. 105): 1) Naložení do dopravníku 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku slabým namořením povrchu 75 C, A/dm 2, cca0,3 2 min. 3) Tvrdé chromování 75 C, 165 A/dm 2 4) Dvoustupňový oplach studenou vodou 5) Oplach vodou o 70 C 6) Vykládka 7) Oplach DEMI vodou 8) Leštění pístnic 3., 4. a 5 linka (zdroj č.301, 305 a 307): 1) Naložení do dopravníku 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku slabým namořením povrchu 75 C, A/dm 2, cca0,3 2 min. 3) Tvrdé chromování 75 C, 165 A/dm 2 4) Dvoustupňový oplach studenou vodou 5) Oplach vodou o 70 C 6) Vykládka 7) Leštění pístnic 6

7 Objem van pro zdrsnění (naleptávání): 1. linka 2,6 m 3 2. linka 0,96 m 3 3., 4. a 5. linka 0,96 m 3 Objem van pro chromování: 1. linka 11 m 3 2. linka 7 m 3 3., 4. a 5. linka 7 m 3 Objem lázní (bez oplachů) celkem 5 linek: 45,44 m 3 Kataforetické lakování 3 kataforézní lakovací linky: kataforezní linka č. 1 (zdroj č. 103); objem kataforetické lázně 9 m 3 kataforezní linka č. 2 (zdroj č. 303a); objem kataforetické lázně 9 m 3 kataforezní linka č. 3 (zdroj č. 303b); objem kataforetické lázně 9 m 3 Kataforéza je ponorového charakteru s následným oplachem pro smytí nezakotveného laku. Použitý lakovací systém je na bázi vodou ředitelného epoxidového systému s nízkým obsahem VOC vytvrzovaný v kataforézní vytvrzovací peci při 175 C. Předúprava Předúprava je postřikového charakteru a sestává se z odmašťování, dvoustupňového oplachu, aktivace, fosfátování, dvoustupňového oplachu, pasivace a demioplachu. Organická rozpouštědla se při těchto procesech nepoužívají. Součástí linky je stanice reverzní osmózy, která zajišťuje potřebné množství demineralizované vody pro provádění oplachů. Objem lázní (bez oplachů) u 1. linky (zdroj č. 102) je 15,6 m 3. Objem lázní (bez oplachů) u 2. linky (zdroj č. 302) je 20,8 m 3. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona: 1) Tepelné zpracování pístnic 2) Obrábění pístnic (zdroj č. 130) 3) Broušení pístnic (zdroj č. 130) 4) Leštění pístnic (zdroj č. 130) 5) Elektrostatické lakování 2 elektrostatické lakovací linky: elektrostatická linka č. 1 (zdroj č. 104) elektrostatická linka č. 2 (zdroj č. 304) Jedná se o elektrostatické nanášení, které využívá epoxidového vodou ředitelného systému s obsahem VOC cca 10 %. Předupravené tlumiče procházejí elektrostatickou automatickou stříkací kabinou. Při stříkání pistolemi je nátěrová hmota rozprašována mezi elektrodami. 6) Neutralizační stanice (ČOV) (zdroj č. 400) slouží k přečištění odpadních vod, které pocházejí z předúpravy, mycích procesů, provozu demistanice a chladících systémů. Projektovaná kapacita v cílovém stavu : 12 m 3 /hod. Celkové množství odpadních vod vypouštěných z neutralizační stanice (ČOV) : m 3 /rok. Přímo spojené činnosti: 1) Ohřev chromovacích van 2) Chlazení chromovacích van 3) Výroba tlakového vzduchu 4) Nakládání s odpady 5) Čištění odpadní vzdušniny Odpadní vzduch z procesu chromování je čištěn speciálními scrubery. Odsávání od všech výrobních svařovacích strojů a kabin je řešeno centrálně a vyvedeno do ovzduší přes tkaninové filtry. Vzdušina z elektrostatického lakování je čištěna přes panely sklotextilie o tloušťce 50 mm. 7

8 6) Výroba demi vody 7) Předčištění technologických odpadních vod 8) Ohřev lázní předúpravy 9) Svařování zdroj č. 106 zdroj č ) Vytápění objektů kotelna 1 zdroj č. 001 ohřívače MTP zdroj č. 003, 004, 005 a 006 kotelna 2 zdroj č. 201 ohřívače MTP zdroj č. 203, 204, 205 a 206 Odvádění zplodin: Číslo zdroje Název zdroje Kategorie Označení výduchů 101 Pochromování Pochromování Pochromování Pochromování Pochromování Předúprava , Předúprava , Kataforézní lakovací linka , a Kataforézní lakovací linka a, 305a 303b Kataforézní lakovací linka b, 305b 104 Elektrostatická lakovací linka (a,b), 017, 018, Elektrostatická lakovací linka (a,b), 307, 308, Svařování , Svařování , Obrábění, broušení, leštění 4.13 Zdroj nemá výduch 001 Kotelna , Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřev lázní Vypalovací pec (elektrostická) nevyjmenovaný Vypalovací pec (kataforezní) nevyjmenovaný Sušící pec (elektrostická) nevyjmenovaný Kotelna , Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřev lázní Vypalovací pec (elektrostická) nevyjmenovaný Vypalovací pec (kataforezní) Sušící pec (elektrostická) nevyjmenovaný Neutralizační stanice (ČOV) 2.6 Zdroj nemá výduch 8

9 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Označení části 1. a) Emisní limity Označení podmínky v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky POCHROMOVÁNÍ Zdroj č. 101; výduch č. 11 Zdroj č. 105; výduch č. 20 Zdroj č. 301; výduch č. 301 Zdroj č. 305; výduch 310 Zdroj č. 307; výduch č. 313 Cr 6+ 2 mg/m 3 Výduch č. 11: 0,00016 mg/m 3 Výduch č. 20: 0,00211 mg/m 3 0,12 kg/rok 0,087 Autorizované měření u zdroje pochromování bylo provedeno v roce Četnost měření je stanovena v termínu 1 x za 3 roky. 1. Ovzduší PŘEDÚPRAVA Zdroj č. 102; výduch č. 012, 013 Zdroj č. 302; výduch č. 302, 303 nestanoven nestanoven KATAFORÉZNÍ LINKA Zdroj č. 103; výduch č. 014, 015 Zdroj č. 303a; výduch 304a, 305a Zdroj č. 303b; výduch 304b, 305b TOC měrná výrobní emise Fugitivní emise (VOC) 60 g/m 2 1,7 g/m 2 20 % 6,32 % Poslední autorizované měření emisí bylo na zdroji provedeno dne

10 ELEKTROSTATICKÁ LINKA Zdroj č. 104; výduch č. 016 (a, b), 017, 018, 019 Zdroj č. 304; výduch č. 306 (a, b), 307, 308, 309 TOC měrná výrobní emise Fugitivní emise (VOC) 60 g/m 2 26,7 g/m 2 20 % 4,6 % Poslední autorizované měření emisí bylo na zdroji provedeno dne SVAŘOVÁNÍ Zdroj č. 106; výduch č. 021, 022 Zdroj č. 304; výduch 311, 312 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ (lakovací linky) kotel (ohřev lázní) zdroj č. 007 výduch č. 007 kotel (ohřev lázní) zdroj č. 207 výduch č. 208 hořák (kataforézní elektrostatická pec) zdroj č. 209 výduch č. 210 TZL 50 mg/m 3 CO 100 mg/m 3 NOx 200 mg/m 3 Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. Kotelna 1 Zdroj č. 001; výduch č. 001, 002 Kotelna 2 Zdroj č. 201; výduch č. 201, 202 Ohřívače MTP Zdroj č. 003, 004, 005 a 006, výduch č. 003, 004, 005, 006 Zdroj č. 203, 204, 205 a 206, výduch č. 204, 205, 206, 207 CO 100 mg/m 3 NOx 200 mg/m 3 Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. 10

11 max. 50 mg/l 31,8 mg/l BSK5 max g/den g/den max kg/rok 459,5 kg/rok max. 250 mg/l 92 mg/l CHSKCr max g/den g/den max kg/rok kg/rok max. 2 mg/l 0,187 mg/l C10 C40 max. 120 g/den 32 g/den max. 20 kg/rok 2,69 kg/rok RAS max mg/l mg/l max g/den g/den Emisní limity pro vypouštění odpadních vod byly v průběhu roku 2014 dodržovány. 2. Vypouštění odpadních vod Předčištěné odpadní vody na odtoku z neutralizační stanice (ČOV) Zn max kg/rok kg/rok max. 0,2 mg/l 0,074 mg/l max. 50 g/den 11,16 g/den max. 10 kg/rok 1,06 kg/rok max. 0,01 mg/l 0,0002 mg/l Údaje byly ohlášeny prostřednictvím Dílčí zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Protokoly z rozborů odpadních vod byly součástí této zprávy a jsou k dispozici u provozovatele. Cd max. 0,5 g/den 0,03 g/den max. 0,1 kg/rok 0,003 kg/rok max. 0,5 mg/l 0,108 mg/l AOX max. 35 g/den 10,9 g/den max. 7 kg/rok 1,57 kg/rok ph max. 6 8,5 7,1 7,6 max. 0,002 mg/l 0,0002 mg/l Hg max. 0,15 g/den 0,015 g/den max. 0,025 kg/rok 0,003 kg/rok 11

12 Crcelk Pc max. 0,1 mg/l 0,002 mg/l max. 6 g/den 0,252 g/den max. 1 kg/rok 0,029 kg/rok max. 10 mg/l 0,088 mg/l max g/den 9 g/den max. 300 kg/rok 1,27 kg/rok 3. Hluk Dodržovat hygienické limity hluku podle platné právní úpravy. 4. Vibrace Nebyly stanoveny emise vibrací nejsou relevantní 5. Neionizující záření Nebyly stanoveny emise neionizujícího zařízení nejsou relevantní. Označení podmínky v (ostatní Text podmínky 12

13 Označení části 1. b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky Text podmínky v (ostatní Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména provedeno: 1. vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění, 2. odvoz všech uskladněných chemických látek, 3. bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí, 4. průzkum horninového prostředí v lokalitě zařízení a v případě jeho kontaminace 5. vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, jejích realizace; výsledky budou předloženy krajskému úřadu. V roce 2014 nedošlo k trvalému ukončení provozu. 13

14 Označení části 1. c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Krajský úřad, podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů pro výše uvedené zařízení. Souhlas se uděluje za následujících podmínek: 1. Provozovatel bude společně shromažďovat pouze následující druhy odpadů (podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění) v níže uvedených skupinách A, B, C, D: Skupina A Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej N Kaly z fyzikálněchemického zpracování obsahující nebezpečné látky N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie N zařazovat pod katalogové číslo Skupina B Katalogové Název druhu odpadu číslo odpadu Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie N zařazovat pod katalogové číslo Kategorie odpadu N N 14

15 Skupina C Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Dřevěné obaly O Směsné obaly O Směsný komunální odpad O Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie O zařazovat pod katalogové číslo Skupina D Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Papírové obaly znečištěné O/N Plastové obaly znečištěné O/N Dřevěné obaly znečištěné O/N Kovové obaly znečištěné O/N Kompozitní obaly znečištěné O/N Skleněné obaly znečištěné O/N Textilní obaly znečištěné O/N Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie O/N zařazovat pod katalogové číslo Původce bude již dále nevyužitelné druhy odpadů kategorie O, N a O/N uvedené v podmínce 1 tohoto rozhodnutí společně shromažďovat ve shromažďovacích prostředcích, které splňují požadavky uvedené v 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3. Původce povede evidenci společně shromažďovaných druhů odpadů kategorie O, N a O/N podle 39 a 40 zákona o odpadech a 21, 22 a 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 4. Původce bude společně shromažďované druhy odpadů kategorie O, N a O/N předávat k dalšímu využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám. 5. Souhlas se uděluje na dobu do Tento souhlas může být zrušen nebo změněn před uplynutím lhůty uvedené v podmínce č. 5 výroku tohoto souhlasu na základě znění 78 odst. 4 zákona o odpadech. S odpady bylo nakládáno dle platné legislativy v oblasti odpadů a v souladu s integrovaným povolením. 15

16 Produkované odpady byly shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích, které byly řádně označeny. Odpady byly v roce 2014 předávány následujícím oprávněným osobám:.a.s.a, spol. s r.o. a SmP Odpady a.s. Obě tyto společnosti mají příslušná oprávnění nakládat s přebíranými odpady. 16

17 Označení části 1. d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní 1. v (ostatní 2. Text podmínky Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 39 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, povoluje vypouštění předčištěných odpadních vod, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění dle kanalizačního řádu města Pardubic vyžadují předchozí čištění z areálu firmy, U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice, (CZ NACE 25.61), kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace města Pardubic v množství: max. 300 m 3 /den; m 3 /měsíc; m 3 /rok Odtok z čerpací stanice do veřejné tlakové kanalizace bude omezen na max. 4,1 l/s. Text podmínky Za rok 2014 bylo vypouštěno m 3. Množstevní limity vypouštění za měsíc a den byly dodrženy. Odtok je omezen na max. 4,1 l/s. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, povoluje jiné nakládání s povrchovými vodami. Povolení spočívá ve vypouštění dešťových vod z areálu společnosti, s vyústěním do Podolského potoka, v k.ú. Staré Čívice, č. hydrologického pořadí Povolení je vydáno za účelem bezpečného odvodu dešťových vod z areálu firmy. Dešťové vody ze stávajících komunikací a z parkovacích ploch budou odváděny dešťovou kanalizací do Podolského potoka, v množství max. 260 l/s. Z parkovacích ploch budou dešťové vody vedeny přes odlučovač ropných látek. Dešťové vody z vnitropodnikových komunikací a parkovacích ploch byly svedeny přes odlučovač ropných látek. Maximální množství na výpusti těchto vod bylo dodržováno. 17

18 v (ostatní 3. Text podmínky Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona a s odkazem na 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, vydává stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje Pochromování (zdroj č. 101). Změna stavby spočívá v přístavbě haly pro umístění 3., 4. a 5. chromovací linky. Nejedná se o podmínku. Text podmínky v (ostatní 4. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona a s odkazem na 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění povoluje provoz těchto vyjmenovaných stacionárních zdrojů včetně jejich provozních řádů: a) Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem zdroj 101, 105, 301, 305, 307 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Povrchová úprava kovů a plastů (chromovny)) b) Kataforetické lakování zdroj 103, 303a, 303b; Elektrostatické lakování zdroj 104, 304 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Aplikace nátěrových hmot) c) Předúprava zdroj 102, 302 (Provozní řád není požadován) d) Lakovací linky spalovací zařízení zdroj 007, 207, 209 (Provozní řád není požadován) e) Svařování zdroj 106, 306 (Provozní řád není požadován) f) Obrábění, broušení, leštění zdroj 130 (Provozní řád není požadován) g) Neutralizační stanice (čistírna odpadních vod) zdroj 400 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Neutralizační stanice ČOV) h) Kotelna 1 zdroj 001; Kotelna 2 zdroj 201; Ohřívače MTP zdroj 003, 004, 005, 006, 203, 204, 205, 206 (Provozní řád není požadován) Nejedná se o podmínku. 18

19 Označení části 1. e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nebyly stanoveny. v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Označení části 1. f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Nebyly stanoveny. v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v 19 Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky

20 Označení části 1. g) opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycuji a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu uniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami. 1. Veškerá zařízení, v nichž se používaly, zachycovaly či skladovaly závadné látky, byla udržována v řádném technickém stavu a provozována takovým způsobem, aby nedošlo k nežádoucímu úniku těchto látek. v (ostatní Text podmínky Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky. 2. Místa, kde je nakládáno se závadnými látkami jsou vybavena příslušnými havarijními prostředky. v (ostatní Text podmínky Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností stanovenou 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. 20

21 3. v (ostatní Text podmínky Kontroly nádrží, potrubních rozvodů a mobilních prostředků na skladování závadných látek byly v roce 2014 prováděny průběžně. Poslední kontroly těsnosti skladovacích nádrží byly provedeny v termínech červen 2013 a listopad Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 4. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek byl řádně provozován. v (ostatní Text podmínky Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. 5. Záznamy o prováděných opatřeních (např. vizuální kontroly) jsou vedeny. Používaná technologie elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem je na špičkové technické úrovni a zcela v souladu s hledisky nejlepší dostupné techniky. Technická opatření k zamezení úniku závadných látek jsou začleněna do technologie. Skladování závadných látek je provozováno v souladu s požadavkem na prevenci jejich úniku. v (ostatní 6. Text podmínky V případě havárie postupovat podle havarijních plánů schválených vodoprávním úřadem. V roce 2014 nedošlo v areálu závodu k žádné havárii. 21

22 v (ostatní Text podmínky Schválený havarijní plán aktualizovat po každé změně a nejméně 1 x za 5 let. 7. V roce 2014 nedošlo k žádné změně, která by byla důvodem pro aktualizaci havarijního plánu. v (ostatní 8. v (ostatní 9. v (ostatní 10. Text podmínky Bezodtoké záchytné jímky pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas likvidovat v souladu s platnou legislativou. Text podmínky Záchytné jímky byly v roce 2014 průběžně kontrolovány. Jejich obsah byl v souladu s legislativou v oblasti odpadového hospodářství, předáván oprávněným osobám. Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu s provozním řádem a provozní dokumentací povolovaného zařízení. Text podmínky Porucha koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek v roce 2014 nenastala. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod, KYB Manufacturing Czech, s.r.o. Nejedná se o podmínku. 22

23 Označení části 1. h) postupy nebo opatření pro provoz tykajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení) v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní 1. Text podmínky Dodržovat provozní dokumentaci pro zařízení elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem. Provozní dokumentace elektrolytického pokovení pístnic byla dodržována. v (ostatní 2. v (ostatní 3. Text podmínky V rámci zkušebního provozu posuzované stavby budou KHS předloženy výsledky měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem celého areálu společnosti (tj. všech technologických linek, vzduchotechnického zařízení, manipulace s materiálem atd.) v době noční ve čtyřech měřících místech: Lány na Důlku čp. 141, Lány na Důlku čp. 44, Lány na Důlku čp. 89 a v ulici Na Štěpnici čp. 79, Staré Čívice. V roce 2014 nebyla stavba uvedena do zkušebního provozu. Text podmínky Před uvedením stavby do provozu bude zajištěno, aby provoz nákladních vozidel neprobíhal v době noční (tj. od 22 hod. do 6 hod.). V roce 2014 nebyla stavba uvedena do provozu. 23

24 v (ostatní 4. v (ostatní 5. v (ostatní 6. v (ostatní 7. Text podmínky Před uvedením posuzované stavby do trvalého provozu bude KHS předložena skutečná přehledná přepravní bilance související s provozem celého areálu společnosti ve Starých Čívicích, která bude porovnána s projektovanou kapacitou. V roce 2014 nebyla stavba uvedena do provozu. Text podmínky U všech stávajících a nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší, se kterými souvisejí emise Cr6+, bude upravena výška výduchů na 17,15 metrů a to před uvedením do zkušebního provozu nové chromovací linky. Text podmínky V roce 2014 nebyla nová chromovací linka uvedena do zkušebního provozu. Při zvýšení kapacity zařízení rozšířením provozu tj. v rámci zkušebního provozu jednotlivých nových chromovacích linek budou KHS předloženy výsledky měření emisí šestimocného chrómu Cr 6+ a tyto výsledky měření emisí budou porovnány se vstupními údaji v rozptylové studii zpracované v listopadu 2012 společností ECOENVICONSULT, Jičín, která je přílohou žádosti o PC a s ročním emisním stropem šestimocného chrómu Cr 6+ ve výši 0,12 kg/rok. Text podmínky V roce 2014 nebyla nová chromovací linka uvedena do zkušebního provozu. U zdroje 301, 305 a 307 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyly zdroje uvedeny do provozu. 24

25 v (ostatní 8. v (ostatní 9. v (ostatní 10. Text podmínky U zdroje 303a, 303b provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyly zdroje uvedeny do provozu. Text podmínky U zdroje 304 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyl zdroj uveden do provozu. Text podmínky U zdroje 306 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyl zdroj uveden do provozu. 25

26 Označení části 1. i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky Text podmínky v (ostatní 1.a) Monitoring emisí do ovzduší Pochromování linka č. 1 (zdroj 101, výduch č. 11), Pochromování linka č. 2 (zdroj 105, výduch č. 20), Pochromování linka č. 3 (zdroj 301, výduch č. 301), Pochromování linka č. 4 (zdroj 305, výduch č. 310), Pochromování linka č. 5 (zdroj 307, výduch č. 313) Zajistit jednorázové autorizované měření emisí Cr 6+ a celkového Cr s četností 1 x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření každé z jednotlivých chromoven. Poslední autorizované měření emisí bylo v souladu s výše uvedenou podmínkou provedeno dne Protokol z měření č. E 710/2013 je k dispozici u provozovatele. Text podmínky v (ostatní 1.b) Monitoring emisí do ovzduší Kataforézní linka 1 (zdroj 103, výduch č. 014, 015), Kataforézní linka 2 (zdroj 303a, výduch č. 304a, 305a), Kataforézní linka 3 (zdroj 303b, výduch č. 304b, 305b) Zajistit jednorázové autorizované měření emisí TOC s četností 1 x za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Poslední autorizované měření emisí bylo v souladu s výše uvedenou podmínkou provedeno dne Protokol z měření č. 093/14 je k dispozici u provozovatele. 26

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel )

Rozhodnutí. právnické osobě: SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, IČ 25172263 (dále jen provozovatel ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 1666/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4.

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 4. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 2544/2014/Kle Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD Letohrad Kanalizační řád stokové sítě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA LETOHRAD (podle zákona

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Název zpracovatele: Adresa ředitelství: Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Telefonní spojení: 00420 222 860 111 (ústředna) Fax: 00420 283 892 662 Zelená

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví

EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví EMPLA, spol. s r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Dokumen ttace dlle zákona č.. 100 //2001 Sb.. o posuzováníí vlliivů na žiivo ttníí pros ttředíí,,

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více