ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

2 OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Identifikace provozovatele zařízení Identifikace zařízení Zpracovatel zprávy... 4 ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ... 9 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Použité podklady Přílohy Seznam zkratek

3 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, byloli přiděleno DIČ, byloli přiděleno 2. Identifikace zařízení U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice CZ Název zařízení Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem Adresa zařízení U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJY4GW Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.6: Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, jeli obsah lázně větší než 30 m 3 Integrované povolení Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje čj. OŽPZ/16456/2005/SY, ze dne , datum nabytí právní moci: Změny integrovaného povolení: 1. změna čj. OŽPZ/532342/2006/SY ze dne , nabytí právní moci , 2. změna čj. OŽPZ/534023/2007/SY ze dne , nabytí právní moci , 3. změna čj. OŽPZ/9627/2010/SY ze dne , nabytí právní moci , 4. změna čj. KrÚ 19691/2011/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci změna čj. KrÚ 99007/2011/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 6. změna čj. KrÚ 6107/2012/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 7. změna čj. KrÚ 27387/2012/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 8. změna čj. KrÚ 40976/2013/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci , 9. změna čj. KrÚ 86752/2013/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci , 10. změna č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci

4 Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) Označení změny Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST Popis změny Dne požádal provozovatel o změnu integrovaného povolení z důvodu změny parametrů některých stávajících spalovacích zdrojů a nové instalace zdrojů k vytápění objektů (kotelna, vzduchotechnické jednotky). Rozhodnutí ve věci bylo vydáno dne Toto rozhodnutí nabylo právní moci až dne , z tohoto důvodu nejsou v předkládané Zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2014 podmínky dle rozhodnutí č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST popisovány. 4

5 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení EKONOX, s.r.o. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení 5

6 Popis zařízení dle : Ve výrobním závodě společnosti jsou vyráběny dva druhy automobilových tlumičů přední a zadní s různými modifikacemi (tlumiče typu ST a SA) pro osobní automobily. Výroba automobilových tlumičů se sestává z vlastní výroby tlumičů, lakovny, chromovací linky a dalších souvisejících činností. V cílovém stavu se předpokládá výroba ks kompletních tlumičů a dále výroba ks samostatných pístních tyčí. Celková lakovaná plocha bude cca m 2, celková chromovaná plocha cca m 2, celková plocha povrchových úprav m 2. Technologický postup výroby pístnic probíhá v následujících krocích: 1) Tepelné zpracování (zušlechťování) 2) Obrábění 3) Předúprava a tvrdé chromování 4) Leštění Cr povlaku Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona: Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem Technologický postup pro tvrdé chromování probíhá v následujících krocích: 1. linka (zdroj č.101): 1) Navěšování 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku namořením povrchu 60 C, A/dm 2, 0,3 3 min. 3) Tvrdé chromování v lázni při 60 C, 50 A/dm 2 4) Pětistupňový oplach studenou vodou 5) Odkapový sběr oplachové vody 6) Svěšování 7) Oplach DEMI vodou 8) Leštění pístnic 2. linka (zdroj č. 105): 1) Naložení do dopravníku 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku slabým namořením povrchu 75 C, A/dm 2, cca0,3 2 min. 3) Tvrdé chromování 75 C, 165 A/dm 2 4) Dvoustupňový oplach studenou vodou 5) Oplach vodou o 70 C 6) Vykládka 7) Oplach DEMI vodou 8) Leštění pístnic 3., 4. a 5 linka (zdroj č.301, 305 a 307): 1) Naložení do dopravníku 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku slabým namořením povrchu 75 C, A/dm 2, cca0,3 2 min. 3) Tvrdé chromování 75 C, 165 A/dm 2 4) Dvoustupňový oplach studenou vodou 5) Oplach vodou o 70 C 6) Vykládka 7) Leštění pístnic 6

7 Objem van pro zdrsnění (naleptávání): 1. linka 2,6 m 3 2. linka 0,96 m 3 3., 4. a 5. linka 0,96 m 3 Objem van pro chromování: 1. linka 11 m 3 2. linka 7 m 3 3., 4. a 5. linka 7 m 3 Objem lázní (bez oplachů) celkem 5 linek: 45,44 m 3 Kataforetické lakování 3 kataforézní lakovací linky: kataforezní linka č. 1 (zdroj č. 103); objem kataforetické lázně 9 m 3 kataforezní linka č. 2 (zdroj č. 303a); objem kataforetické lázně 9 m 3 kataforezní linka č. 3 (zdroj č. 303b); objem kataforetické lázně 9 m 3 Kataforéza je ponorového charakteru s následným oplachem pro smytí nezakotveného laku. Použitý lakovací systém je na bázi vodou ředitelného epoxidového systému s nízkým obsahem VOC vytvrzovaný v kataforézní vytvrzovací peci při 175 C. Předúprava Předúprava je postřikového charakteru a sestává se z odmašťování, dvoustupňového oplachu, aktivace, fosfátování, dvoustupňového oplachu, pasivace a demioplachu. Organická rozpouštědla se při těchto procesech nepoužívají. Součástí linky je stanice reverzní osmózy, která zajišťuje potřebné množství demineralizované vody pro provádění oplachů. Objem lázní (bez oplachů) u 1. linky (zdroj č. 102) je 15,6 m 3. Objem lázní (bez oplachů) u 2. linky (zdroj č. 302) je 20,8 m 3. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona: 1) Tepelné zpracování pístnic 2) Obrábění pístnic (zdroj č. 130) 3) Broušení pístnic (zdroj č. 130) 4) Leštění pístnic (zdroj č. 130) 5) Elektrostatické lakování 2 elektrostatické lakovací linky: elektrostatická linka č. 1 (zdroj č. 104) elektrostatická linka č. 2 (zdroj č. 304) Jedná se o elektrostatické nanášení, které využívá epoxidového vodou ředitelného systému s obsahem VOC cca 10 %. Předupravené tlumiče procházejí elektrostatickou automatickou stříkací kabinou. Při stříkání pistolemi je nátěrová hmota rozprašována mezi elektrodami. 6) Neutralizační stanice (ČOV) (zdroj č. 400) slouží k přečištění odpadních vod, které pocházejí z předúpravy, mycích procesů, provozu demistanice a chladících systémů. Projektovaná kapacita v cílovém stavu : 12 m 3 /hod. Celkové množství odpadních vod vypouštěných z neutralizační stanice (ČOV) : m 3 /rok. Přímo spojené činnosti: 1) Ohřev chromovacích van 2) Chlazení chromovacích van 3) Výroba tlakového vzduchu 4) Nakládání s odpady 5) Čištění odpadní vzdušniny Odpadní vzduch z procesu chromování je čištěn speciálními scrubery. Odsávání od všech výrobních svařovacích strojů a kabin je řešeno centrálně a vyvedeno do ovzduší přes tkaninové filtry. Vzdušina z elektrostatického lakování je čištěna přes panely sklotextilie o tloušťce 50 mm. 7

8 6) Výroba demi vody 7) Předčištění technologických odpadních vod 8) Ohřev lázní předúpravy 9) Svařování zdroj č. 106 zdroj č ) Vytápění objektů kotelna 1 zdroj č. 001 ohřívače MTP zdroj č. 003, 004, 005 a 006 kotelna 2 zdroj č. 201 ohřívače MTP zdroj č. 203, 204, 205 a 206 Odvádění zplodin: Číslo zdroje Název zdroje Kategorie Označení výduchů 101 Pochromování Pochromování Pochromování Pochromování Pochromování Předúprava , Předúprava , Kataforézní lakovací linka , a Kataforézní lakovací linka a, 305a 303b Kataforézní lakovací linka b, 305b 104 Elektrostatická lakovací linka (a,b), 017, 018, Elektrostatická lakovací linka (a,b), 307, 308, Svařování , Svařování , Obrábění, broušení, leštění 4.13 Zdroj nemá výduch 001 Kotelna , Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřev lázní Vypalovací pec (elektrostická) nevyjmenovaný Vypalovací pec (kataforezní) nevyjmenovaný Sušící pec (elektrostická) nevyjmenovaný Kotelna , Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřev lázní Vypalovací pec (elektrostická) nevyjmenovaný Vypalovací pec (kataforezní) Sušící pec (elektrostická) nevyjmenovaný Neutralizační stanice (ČOV) 2.6 Zdroj nemá výduch 8

9 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Označení části 1. a) Emisní limity Označení podmínky v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky POCHROMOVÁNÍ Zdroj č. 101; výduch č. 11 Zdroj č. 105; výduch č. 20 Zdroj č. 301; výduch č. 301 Zdroj č. 305; výduch 310 Zdroj č. 307; výduch č. 313 Cr 6+ 2 mg/m 3 Výduch č. 11: 0,00016 mg/m 3 Výduch č. 20: 0,00211 mg/m 3 0,12 kg/rok 0,087 Autorizované měření u zdroje pochromování bylo provedeno v roce Četnost měření je stanovena v termínu 1 x za 3 roky. 1. Ovzduší PŘEDÚPRAVA Zdroj č. 102; výduch č. 012, 013 Zdroj č. 302; výduch č. 302, 303 nestanoven nestanoven KATAFORÉZNÍ LINKA Zdroj č. 103; výduch č. 014, 015 Zdroj č. 303a; výduch 304a, 305a Zdroj č. 303b; výduch 304b, 305b TOC měrná výrobní emise Fugitivní emise (VOC) 60 g/m 2 1,7 g/m 2 20 % 6,32 % Poslední autorizované měření emisí bylo na zdroji provedeno dne

10 ELEKTROSTATICKÁ LINKA Zdroj č. 104; výduch č. 016 (a, b), 017, 018, 019 Zdroj č. 304; výduch č. 306 (a, b), 307, 308, 309 TOC měrná výrobní emise Fugitivní emise (VOC) 60 g/m 2 26,7 g/m 2 20 % 4,6 % Poslední autorizované měření emisí bylo na zdroji provedeno dne SVAŘOVÁNÍ Zdroj č. 106; výduch č. 021, 022 Zdroj č. 304; výduch 311, 312 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ (lakovací linky) kotel (ohřev lázní) zdroj č. 007 výduch č. 007 kotel (ohřev lázní) zdroj č. 207 výduch č. 208 hořák (kataforézní elektrostatická pec) zdroj č. 209 výduch č. 210 TZL 50 mg/m 3 CO 100 mg/m 3 NOx 200 mg/m 3 Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. Kotelna 1 Zdroj č. 001; výduch č. 001, 002 Kotelna 2 Zdroj č. 201; výduch č. 201, 202 Ohřívače MTP Zdroj č. 003, 004, 005 a 006, výduch č. 003, 004, 005, 006 Zdroj č. 203, 204, 205 a 206, výduch č. 204, 205, 206, 207 CO 100 mg/m 3 NOx 200 mg/m 3 Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. 10

11 max. 50 mg/l 31,8 mg/l BSK5 max g/den g/den max kg/rok 459,5 kg/rok max. 250 mg/l 92 mg/l CHSKCr max g/den g/den max kg/rok kg/rok max. 2 mg/l 0,187 mg/l C10 C40 max. 120 g/den 32 g/den max. 20 kg/rok 2,69 kg/rok RAS max mg/l mg/l max g/den g/den Emisní limity pro vypouštění odpadních vod byly v průběhu roku 2014 dodržovány. 2. Vypouštění odpadních vod Předčištěné odpadní vody na odtoku z neutralizační stanice (ČOV) Zn max kg/rok kg/rok max. 0,2 mg/l 0,074 mg/l max. 50 g/den 11,16 g/den max. 10 kg/rok 1,06 kg/rok max. 0,01 mg/l 0,0002 mg/l Údaje byly ohlášeny prostřednictvím Dílčí zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Protokoly z rozborů odpadních vod byly součástí této zprávy a jsou k dispozici u provozovatele. Cd max. 0,5 g/den 0,03 g/den max. 0,1 kg/rok 0,003 kg/rok max. 0,5 mg/l 0,108 mg/l AOX max. 35 g/den 10,9 g/den max. 7 kg/rok 1,57 kg/rok ph max. 6 8,5 7,1 7,6 max. 0,002 mg/l 0,0002 mg/l Hg max. 0,15 g/den 0,015 g/den max. 0,025 kg/rok 0,003 kg/rok 11

12 Crcelk Pc max. 0,1 mg/l 0,002 mg/l max. 6 g/den 0,252 g/den max. 1 kg/rok 0,029 kg/rok max. 10 mg/l 0,088 mg/l max g/den 9 g/den max. 300 kg/rok 1,27 kg/rok 3. Hluk Dodržovat hygienické limity hluku podle platné právní úpravy. 4. Vibrace Nebyly stanoveny emise vibrací nejsou relevantní 5. Neionizující záření Nebyly stanoveny emise neionizujícího zařízení nejsou relevantní. Označení podmínky v (ostatní Text podmínky 12

13 Označení části 1. b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky Text podmínky v (ostatní Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména provedeno: 1. vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění, 2. odvoz všech uskladněných chemických látek, 3. bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí, 4. průzkum horninového prostředí v lokalitě zařízení a v případě jeho kontaminace 5. vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, jejích realizace; výsledky budou předloženy krajskému úřadu. V roce 2014 nedošlo k trvalému ukončení provozu. 13

14 Označení části 1. c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Krajský úřad, podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů pro výše uvedené zařízení. Souhlas se uděluje za následujících podmínek: 1. Provozovatel bude společně shromažďovat pouze následující druhy odpadů (podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění) v níže uvedených skupinách A, B, C, D: Skupina A Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej N Kaly z fyzikálněchemického zpracování obsahující nebezpečné látky N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie N zařazovat pod katalogové číslo Skupina B Katalogové Název druhu odpadu číslo odpadu Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie N zařazovat pod katalogové číslo Kategorie odpadu N N 14

15 Skupina C Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Dřevěné obaly O Směsné obaly O Směsný komunální odpad O Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie O zařazovat pod katalogové číslo Skupina D Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Papírové obaly znečištěné O/N Plastové obaly znečištěné O/N Dřevěné obaly znečištěné O/N Kovové obaly znečištěné O/N Kompozitní obaly znečištěné O/N Skleněné obaly znečištěné O/N Textilní obaly znečištěné O/N Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie O/N zařazovat pod katalogové číslo Původce bude již dále nevyužitelné druhy odpadů kategorie O, N a O/N uvedené v podmínce 1 tohoto rozhodnutí společně shromažďovat ve shromažďovacích prostředcích, které splňují požadavky uvedené v 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3. Původce povede evidenci společně shromažďovaných druhů odpadů kategorie O, N a O/N podle 39 a 40 zákona o odpadech a 21, 22 a 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 4. Původce bude společně shromažďované druhy odpadů kategorie O, N a O/N předávat k dalšímu využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám. 5. Souhlas se uděluje na dobu do Tento souhlas může být zrušen nebo změněn před uplynutím lhůty uvedené v podmínce č. 5 výroku tohoto souhlasu na základě znění 78 odst. 4 zákona o odpadech. S odpady bylo nakládáno dle platné legislativy v oblasti odpadů a v souladu s integrovaným povolením. 15

16 Produkované odpady byly shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích, které byly řádně označeny. Odpady byly v roce 2014 předávány následujícím oprávněným osobám:.a.s.a, spol. s r.o. a SmP Odpady a.s. Obě tyto společnosti mají příslušná oprávnění nakládat s přebíranými odpady. 16

17 Označení části 1. d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní 1. v (ostatní 2. Text podmínky Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 39 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, povoluje vypouštění předčištěných odpadních vod, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění dle kanalizačního řádu města Pardubic vyžadují předchozí čištění z areálu firmy, U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice, (CZ NACE 25.61), kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace města Pardubic v množství: max. 300 m 3 /den; m 3 /měsíc; m 3 /rok Odtok z čerpací stanice do veřejné tlakové kanalizace bude omezen na max. 4,1 l/s. Text podmínky Za rok 2014 bylo vypouštěno m 3. Množstevní limity vypouštění za měsíc a den byly dodrženy. Odtok je omezen na max. 4,1 l/s. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, povoluje jiné nakládání s povrchovými vodami. Povolení spočívá ve vypouštění dešťových vod z areálu společnosti, s vyústěním do Podolského potoka, v k.ú. Staré Čívice, č. hydrologického pořadí Povolení je vydáno za účelem bezpečného odvodu dešťových vod z areálu firmy. Dešťové vody ze stávajících komunikací a z parkovacích ploch budou odváděny dešťovou kanalizací do Podolského potoka, v množství max. 260 l/s. Z parkovacích ploch budou dešťové vody vedeny přes odlučovač ropných látek. Dešťové vody z vnitropodnikových komunikací a parkovacích ploch byly svedeny přes odlučovač ropných látek. Maximální množství na výpusti těchto vod bylo dodržováno. 17

18 v (ostatní 3. Text podmínky Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona a s odkazem na 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, vydává stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje Pochromování (zdroj č. 101). Změna stavby spočívá v přístavbě haly pro umístění 3., 4. a 5. chromovací linky. Nejedná se o podmínku. Text podmínky v (ostatní 4. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona a s odkazem na 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění povoluje provoz těchto vyjmenovaných stacionárních zdrojů včetně jejich provozních řádů: a) Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem zdroj 101, 105, 301, 305, 307 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Povrchová úprava kovů a plastů (chromovny)) b) Kataforetické lakování zdroj 103, 303a, 303b; Elektrostatické lakování zdroj 104, 304 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Aplikace nátěrových hmot) c) Předúprava zdroj 102, 302 (Provozní řád není požadován) d) Lakovací linky spalovací zařízení zdroj 007, 207, 209 (Provozní řád není požadován) e) Svařování zdroj 106, 306 (Provozní řád není požadován) f) Obrábění, broušení, leštění zdroj 130 (Provozní řád není požadován) g) Neutralizační stanice (čistírna odpadních vod) zdroj 400 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Neutralizační stanice ČOV) h) Kotelna 1 zdroj 001; Kotelna 2 zdroj 201; Ohřívače MTP zdroj 003, 004, 005, 006, 203, 204, 205, 206 (Provozní řád není požadován) Nejedná se o podmínku. 18

19 Označení části 1. e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nebyly stanoveny. v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Označení části 1. f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Nebyly stanoveny. v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v 19 Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky

20 Označení části 1. g) opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycuji a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu uniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami. 1. Veškerá zařízení, v nichž se používaly, zachycovaly či skladovaly závadné látky, byla udržována v řádném technickém stavu a provozována takovým způsobem, aby nedošlo k nežádoucímu úniku těchto látek. v (ostatní Text podmínky Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky. 2. Místa, kde je nakládáno se závadnými látkami jsou vybavena příslušnými havarijními prostředky. v (ostatní Text podmínky Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností stanovenou 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. 20

21 3. v (ostatní Text podmínky Kontroly nádrží, potrubních rozvodů a mobilních prostředků na skladování závadných látek byly v roce 2014 prováděny průběžně. Poslední kontroly těsnosti skladovacích nádrží byly provedeny v termínech červen 2013 a listopad Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 4. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek byl řádně provozován. v (ostatní Text podmínky Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. 5. Záznamy o prováděných opatřeních (např. vizuální kontroly) jsou vedeny. Používaná technologie elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem je na špičkové technické úrovni a zcela v souladu s hledisky nejlepší dostupné techniky. Technická opatření k zamezení úniku závadných látek jsou začleněna do technologie. Skladování závadných látek je provozováno v souladu s požadavkem na prevenci jejich úniku. v (ostatní 6. Text podmínky V případě havárie postupovat podle havarijních plánů schválených vodoprávním úřadem. V roce 2014 nedošlo v areálu závodu k žádné havárii. 21

22 v (ostatní Text podmínky Schválený havarijní plán aktualizovat po každé změně a nejméně 1 x za 5 let. 7. V roce 2014 nedošlo k žádné změně, která by byla důvodem pro aktualizaci havarijního plánu. v (ostatní 8. v (ostatní 9. v (ostatní 10. Text podmínky Bezodtoké záchytné jímky pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas likvidovat v souladu s platnou legislativou. Text podmínky Záchytné jímky byly v roce 2014 průběžně kontrolovány. Jejich obsah byl v souladu s legislativou v oblasti odpadového hospodářství, předáván oprávněným osobám. Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu s provozním řádem a provozní dokumentací povolovaného zařízení. Text podmínky Porucha koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek v roce 2014 nenastala. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod, KYB Manufacturing Czech, s.r.o. Nejedná se o podmínku. 22

23 Označení části 1. h) postupy nebo opatření pro provoz tykajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení) v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní 1. Text podmínky Dodržovat provozní dokumentaci pro zařízení elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem. Provozní dokumentace elektrolytického pokovení pístnic byla dodržována. v (ostatní 2. v (ostatní 3. Text podmínky V rámci zkušebního provozu posuzované stavby budou KHS předloženy výsledky měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem celého areálu společnosti (tj. všech technologických linek, vzduchotechnického zařízení, manipulace s materiálem atd.) v době noční ve čtyřech měřících místech: Lány na Důlku čp. 141, Lány na Důlku čp. 44, Lány na Důlku čp. 89 a v ulici Na Štěpnici čp. 79, Staré Čívice. V roce 2014 nebyla stavba uvedena do zkušebního provozu. Text podmínky Před uvedením stavby do provozu bude zajištěno, aby provoz nákladních vozidel neprobíhal v době noční (tj. od 22 hod. do 6 hod.). V roce 2014 nebyla stavba uvedena do provozu. 23

24 v (ostatní 4. v (ostatní 5. v (ostatní 6. v (ostatní 7. Text podmínky Před uvedením posuzované stavby do trvalého provozu bude KHS předložena skutečná přehledná přepravní bilance související s provozem celého areálu společnosti ve Starých Čívicích, která bude porovnána s projektovanou kapacitou. V roce 2014 nebyla stavba uvedena do provozu. Text podmínky U všech stávajících a nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší, se kterými souvisejí emise Cr6+, bude upravena výška výduchů na 17,15 metrů a to před uvedením do zkušebního provozu nové chromovací linky. Text podmínky V roce 2014 nebyla nová chromovací linka uvedena do zkušebního provozu. Při zvýšení kapacity zařízení rozšířením provozu tj. v rámci zkušebního provozu jednotlivých nových chromovacích linek budou KHS předloženy výsledky měření emisí šestimocného chrómu Cr 6+ a tyto výsledky měření emisí budou porovnány se vstupními údaji v rozptylové studii zpracované v listopadu 2012 společností ECOENVICONSULT, Jičín, která je přílohou žádosti o PC a s ročním emisním stropem šestimocného chrómu Cr 6+ ve výši 0,12 kg/rok. Text podmínky V roce 2014 nebyla nová chromovací linka uvedena do zkušebního provozu. U zdroje 301, 305 a 307 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyly zdroje uvedeny do provozu. 24

25 v (ostatní 8. v (ostatní 9. v (ostatní 10. Text podmínky U zdroje 303a, 303b provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyly zdroje uvedeny do provozu. Text podmínky U zdroje 304 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyl zdroj uveden do provozu. Text podmínky U zdroje 306 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyl zdroj uveden do provozu. 25

26 Označení části 1. i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky Text podmínky v (ostatní 1.a) Monitoring emisí do ovzduší Pochromování linka č. 1 (zdroj 101, výduch č. 11), Pochromování linka č. 2 (zdroj 105, výduch č. 20), Pochromování linka č. 3 (zdroj 301, výduch č. 301), Pochromování linka č. 4 (zdroj 305, výduch č. 310), Pochromování linka č. 5 (zdroj 307, výduch č. 313) Zajistit jednorázové autorizované měření emisí Cr 6+ a celkového Cr s četností 1 x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření každé z jednotlivých chromoven. Poslední autorizované měření emisí bylo v souladu s výše uvedenou podmínkou provedeno dne Protokol z měření č. E 710/2013 je k dispozici u provozovatele. Text podmínky v (ostatní 1.b) Monitoring emisí do ovzduší Kataforézní linka 1 (zdroj 103, výduch č. 014, 015), Kataforézní linka 2 (zdroj 303a, výduch č. 304a, 305a), Kataforézní linka 3 (zdroj 303b, výduch č. 304b, 305b) Zajistit jednorázové autorizované měření emisí TOC s četností 1 x za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Poslední autorizované měření emisí bylo v souladu s výše uvedenou podmínkou provedeno dne Protokol z měření č. 093/14 je k dispozici u provozovatele. 26

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5.

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE ROK 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP 1.1. Ovzduší části 1.1.1. V souladu s ustanovením

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. /2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s.

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 ZAŘÍZENÍ CUKROVAR ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PROVOZOVATELE TEREOS TTD a.s. zpracovaná dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. října 2009 Č. j.: KULK/61722/2009 Sp. zn.: OŽPZ/856/2009 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 27. července 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/31/2007 Č. j. KULK/433/2007 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 3. 3. 2009 Č.j.: 14723/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

1. 1 Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší.

1. 1 Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. 1 Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší. 1. 2 Krajský úřad vydává povolení k trvalému provozu nevyjmenovaného středního

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01FVMMI* Čj: MSK 7923/2014 Sp. zn.: ŽPZ/3456/2014/Dub 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Dubnická

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. března 2009 Sp. Zn. ORVZŽP 427/2008 Č. j. KULK/22657/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o plnění podmínek

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro 20.10.2015 Obsah prezentace Oblast působnosti ČIŽP Kontrolní činnost Kategorie činností Stacionární zdroje znečišťování

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 14 - Válcovny Integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 14 - Válcovny Integrované povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Krajský úřad vydává povolení k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší (ZVZZO) - Lakovna plastových autodílů a ke stavbě a k uvedení do zkušebního a trvalého

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. Výrobní závod Krnov OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Technologický soubor zařízení na tavení hliníkové suroviny a výrobu hliníkových

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více