ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

2 OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Identifikace provozovatele zařízení Identifikace zařízení Zpracovatel zprávy... 4 ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ... 9 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Použité podklady Přílohy Seznam zkratek

3 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení Adresa sídla nebo místa podnikání/trvalý pobyt Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od adresy sídla nebo místa podnikání/ trvalého pobytu) IČO, byloli přiděleno DIČ, byloli přiděleno 2. Identifikace zařízení U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice CZ Název zařízení Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem Adresa zařízení U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice Identifikace zařízení (PID) v informačním systému integrované prevence MŽP MZPR98EJY4GW Kategorie činnosti/činností podle přílohy č. 1 zákona 2.6: Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, jeli obsah lázně větší než 30 m 3 Integrované povolení Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje čj. OŽPZ/16456/2005/SY, ze dne , datum nabytí právní moci: Změny integrovaného povolení: 1. změna čj. OŽPZ/532342/2006/SY ze dne , nabytí právní moci , 2. změna čj. OŽPZ/534023/2007/SY ze dne , nabytí právní moci , 3. změna čj. OŽPZ/9627/2010/SY ze dne , nabytí právní moci , 4. změna čj. KrÚ 19691/2011/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci změna čj. KrÚ 99007/2011/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 6. změna čj. KrÚ 6107/2012/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 7. změna čj. KrÚ 27387/2012/OŽPZ/DV ze dne , nabytí právní moci , 8. změna čj. KrÚ 40976/2013/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci , 9. změna čj. KrÚ 86752/2013/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci , 10. změna č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST ze dne , nabytí právní moci

4 Změny nebo rozšíření zařízení (za příslušný rok) Označení změny Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST Popis změny Dne požádal provozovatel o změnu integrovaného povolení z důvodu změny parametrů některých stávajících spalovacích zdrojů a nové instalace zdrojů k vytápění objektů (kotelna, vzduchotechnické jednotky). Rozhodnutí ve věci bylo vydáno dne Toto rozhodnutí nabylo právní moci až dne , z tohoto důvodu nejsou v předkládané Zprávě o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2014 podmínky dle rozhodnutí č.j. KrÚ 79624/2014/OŽPZ/ST popisovány. 4

5 3. Zpracovatel zprávy Obchodní firma nebo název/titul, jméno, popř. jména, a příjmení EKONOX, s.r.o. Telefon (nebo fax) Datum Podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení 5

6 Popis zařízení dle : Ve výrobním závodě společnosti jsou vyráběny dva druhy automobilových tlumičů přední a zadní s různými modifikacemi (tlumiče typu ST a SA) pro osobní automobily. Výroba automobilových tlumičů se sestává z vlastní výroby tlumičů, lakovny, chromovací linky a dalších souvisejících činností. V cílovém stavu se předpokládá výroba ks kompletních tlumičů a dále výroba ks samostatných pístních tyčí. Celková lakovaná plocha bude cca m 2, celková chromovaná plocha cca m 2, celková plocha povrchových úprav m 2. Technologický postup výroby pístnic probíhá v následujících krocích: 1) Tepelné zpracování (zušlechťování) 2) Obrábění 3) Předúprava a tvrdé chromování 4) Leštění Cr povlaku Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona: Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem Technologický postup pro tvrdé chromování probíhá v následujících krocích: 1. linka (zdroj č.101): 1) Navěšování 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku namořením povrchu 60 C, A/dm 2, 0,3 3 min. 3) Tvrdé chromování v lázni při 60 C, 50 A/dm 2 4) Pětistupňový oplach studenou vodou 5) Odkapový sběr oplachové vody 6) Svěšování 7) Oplach DEMI vodou 8) Leštění pístnic 2. linka (zdroj č. 105): 1) Naložení do dopravníku 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku slabým namořením povrchu 75 C, A/dm 2, cca0,3 2 min. 3) Tvrdé chromování 75 C, 165 A/dm 2 4) Dvoustupňový oplach studenou vodou 5) Oplach vodou o 70 C 6) Vykládka 7) Oplach DEMI vodou 8) Leštění pístnic 3., 4. a 5 linka (zdroj č.301, 305 a 307): 1) Naložení do dopravníku 2) Zdrsnění (naleptávání) pro odstranění kysličníků a veškerých nečistot, zlepšení přilnavosti Cr povlaku slabým namořením povrchu 75 C, A/dm 2, cca0,3 2 min. 3) Tvrdé chromování 75 C, 165 A/dm 2 4) Dvoustupňový oplach studenou vodou 5) Oplach vodou o 70 C 6) Vykládka 7) Leštění pístnic 6

7 Objem van pro zdrsnění (naleptávání): 1. linka 2,6 m 3 2. linka 0,96 m 3 3., 4. a 5. linka 0,96 m 3 Objem van pro chromování: 1. linka 11 m 3 2. linka 7 m 3 3., 4. a 5. linka 7 m 3 Objem lázní (bez oplachů) celkem 5 linek: 45,44 m 3 Kataforetické lakování 3 kataforézní lakovací linky: kataforezní linka č. 1 (zdroj č. 103); objem kataforetické lázně 9 m 3 kataforezní linka č. 2 (zdroj č. 303a); objem kataforetické lázně 9 m 3 kataforezní linka č. 3 (zdroj č. 303b); objem kataforetické lázně 9 m 3 Kataforéza je ponorového charakteru s následným oplachem pro smytí nezakotveného laku. Použitý lakovací systém je na bázi vodou ředitelného epoxidového systému s nízkým obsahem VOC vytvrzovaný v kataforézní vytvrzovací peci při 175 C. Předúprava Předúprava je postřikového charakteru a sestává se z odmašťování, dvoustupňového oplachu, aktivace, fosfátování, dvoustupňového oplachu, pasivace a demioplachu. Organická rozpouštědla se při těchto procesech nepoužívají. Součástí linky je stanice reverzní osmózy, která zajišťuje potřebné množství demineralizované vody pro provádění oplachů. Objem lázní (bez oplachů) u 1. linky (zdroj č. 102) je 15,6 m 3. Objem lázní (bez oplachů) u 2. linky (zdroj č. 302) je 20,8 m 3. Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona: 1) Tepelné zpracování pístnic 2) Obrábění pístnic (zdroj č. 130) 3) Broušení pístnic (zdroj č. 130) 4) Leštění pístnic (zdroj č. 130) 5) Elektrostatické lakování 2 elektrostatické lakovací linky: elektrostatická linka č. 1 (zdroj č. 104) elektrostatická linka č. 2 (zdroj č. 304) Jedná se o elektrostatické nanášení, které využívá epoxidového vodou ředitelného systému s obsahem VOC cca 10 %. Předupravené tlumiče procházejí elektrostatickou automatickou stříkací kabinou. Při stříkání pistolemi je nátěrová hmota rozprašována mezi elektrodami. 6) Neutralizační stanice (ČOV) (zdroj č. 400) slouží k přečištění odpadních vod, které pocházejí z předúpravy, mycích procesů, provozu demistanice a chladících systémů. Projektovaná kapacita v cílovém stavu : 12 m 3 /hod. Celkové množství odpadních vod vypouštěných z neutralizační stanice (ČOV) : m 3 /rok. Přímo spojené činnosti: 1) Ohřev chromovacích van 2) Chlazení chromovacích van 3) Výroba tlakového vzduchu 4) Nakládání s odpady 5) Čištění odpadní vzdušniny Odpadní vzduch z procesu chromování je čištěn speciálními scrubery. Odsávání od všech výrobních svařovacích strojů a kabin je řešeno centrálně a vyvedeno do ovzduší přes tkaninové filtry. Vzdušina z elektrostatického lakování je čištěna přes panely sklotextilie o tloušťce 50 mm. 7

8 6) Výroba demi vody 7) Předčištění technologických odpadních vod 8) Ohřev lázní předúpravy 9) Svařování zdroj č. 106 zdroj č ) Vytápění objektů kotelna 1 zdroj č. 001 ohřívače MTP zdroj č. 003, 004, 005 a 006 kotelna 2 zdroj č. 201 ohřívače MTP zdroj č. 203, 204, 205 a 206 Odvádění zplodin: Číslo zdroje Název zdroje Kategorie Označení výduchů 101 Pochromování Pochromování Pochromování Pochromování Pochromování Předúprava , Předúprava , Kataforézní lakovací linka , a Kataforézní lakovací linka a, 305a 303b Kataforézní lakovací linka b, 305b 104 Elektrostatická lakovací linka (a,b), 017, 018, Elektrostatická lakovací linka (a,b), 307, 308, Svařování , Svařování , Obrábění, broušení, leštění 4.13 Zdroj nemá výduch 001 Kotelna , Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřev lázní Vypalovací pec (elektrostická) nevyjmenovaný Vypalovací pec (kataforezní) nevyjmenovaný Sušící pec (elektrostická) nevyjmenovaný Kotelna , Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřívač MTP Ohřev lázní Vypalovací pec (elektrostická) nevyjmenovaný Vypalovací pec (kataforezní) Sušící pec (elektrostická) nevyjmenovaný Neutralizační stanice (ČOV) 2.6 Zdroj nemá výduch 8

9 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Označení části 1. a) Emisní limity Označení podmínky v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky POCHROMOVÁNÍ Zdroj č. 101; výduch č. 11 Zdroj č. 105; výduch č. 20 Zdroj č. 301; výduch č. 301 Zdroj č. 305; výduch 310 Zdroj č. 307; výduch č. 313 Cr 6+ 2 mg/m 3 Výduch č. 11: 0,00016 mg/m 3 Výduch č. 20: 0,00211 mg/m 3 0,12 kg/rok 0,087 Autorizované měření u zdroje pochromování bylo provedeno v roce Četnost měření je stanovena v termínu 1 x za 3 roky. 1. Ovzduší PŘEDÚPRAVA Zdroj č. 102; výduch č. 012, 013 Zdroj č. 302; výduch č. 302, 303 nestanoven nestanoven KATAFORÉZNÍ LINKA Zdroj č. 103; výduch č. 014, 015 Zdroj č. 303a; výduch 304a, 305a Zdroj č. 303b; výduch 304b, 305b TOC měrná výrobní emise Fugitivní emise (VOC) 60 g/m 2 1,7 g/m 2 20 % 6,32 % Poslední autorizované měření emisí bylo na zdroji provedeno dne

10 ELEKTROSTATICKÁ LINKA Zdroj č. 104; výduch č. 016 (a, b), 017, 018, 019 Zdroj č. 304; výduch č. 306 (a, b), 307, 308, 309 TOC měrná výrobní emise Fugitivní emise (VOC) 60 g/m 2 26,7 g/m 2 20 % 4,6 % Poslední autorizované měření emisí bylo na zdroji provedeno dne SVAŘOVÁNÍ Zdroj č. 106; výduch č. 021, 022 Zdroj č. 304; výduch 311, 312 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ (lakovací linky) kotel (ohřev lázní) zdroj č. 007 výduch č. 007 kotel (ohřev lázní) zdroj č. 207 výduch č. 208 hořák (kataforézní elektrostatická pec) zdroj č. 209 výduch č. 210 TZL 50 mg/m 3 CO 100 mg/m 3 NOx 200 mg/m 3 Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. Kotelna 1 Zdroj č. 001; výduch č. 001, 002 Kotelna 2 Zdroj č. 201; výduch č. 201, 202 Ohřívače MTP Zdroj č. 003, 004, 005 a 006, výduch č. 003, 004, 005, 006 Zdroj č. 203, 204, 205 a 206, výduch č. 204, 205, 206, 207 CO 100 mg/m 3 NOx 200 mg/m 3 Množství emisí za rok je zjišťováno výpočtem. 10

11 max. 50 mg/l 31,8 mg/l BSK5 max g/den g/den max kg/rok 459,5 kg/rok max. 250 mg/l 92 mg/l CHSKCr max g/den g/den max kg/rok kg/rok max. 2 mg/l 0,187 mg/l C10 C40 max. 120 g/den 32 g/den max. 20 kg/rok 2,69 kg/rok RAS max mg/l mg/l max g/den g/den Emisní limity pro vypouštění odpadních vod byly v průběhu roku 2014 dodržovány. 2. Vypouštění odpadních vod Předčištěné odpadní vody na odtoku z neutralizační stanice (ČOV) Zn max kg/rok kg/rok max. 0,2 mg/l 0,074 mg/l max. 50 g/den 11,16 g/den max. 10 kg/rok 1,06 kg/rok max. 0,01 mg/l 0,0002 mg/l Údaje byly ohlášeny prostřednictvím Dílčí zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Protokoly z rozborů odpadních vod byly součástí této zprávy a jsou k dispozici u provozovatele. Cd max. 0,5 g/den 0,03 g/den max. 0,1 kg/rok 0,003 kg/rok max. 0,5 mg/l 0,108 mg/l AOX max. 35 g/den 10,9 g/den max. 7 kg/rok 1,57 kg/rok ph max. 6 8,5 7,1 7,6 max. 0,002 mg/l 0,0002 mg/l Hg max. 0,15 g/den 0,015 g/den max. 0,025 kg/rok 0,003 kg/rok 11

12 Crcelk Pc max. 0,1 mg/l 0,002 mg/l max. 6 g/den 0,252 g/den max. 1 kg/rok 0,029 kg/rok max. 10 mg/l 0,088 mg/l max g/den 9 g/den max. 300 kg/rok 1,27 kg/rok 3. Hluk Dodržovat hygienické limity hluku podle platné právní úpravy. 4. Vibrace Nebyly stanoveny emise vibrací nejsou relevantní 5. Neionizující záření Nebyly stanoveny emise neionizujícího zařízení nejsou relevantní. Označení podmínky v (ostatní Text podmínky 12

13 Označení části 1. b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky Text podmínky v (ostatní Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména provedeno: 1. vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění, 2. odvoz všech uskladněných chemických látek, 3. bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí, 4. průzkum horninového prostředí v lokalitě zařízení a v případě jeho kontaminace 5. vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, jejích realizace; výsledky budou předloženy krajskému úřadu. V roce 2014 nedošlo k trvalému ukončení provozu. 13

14 Označení části 1. c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Krajský úřad, podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů pro výše uvedené zařízení. Souhlas se uděluje za následujících podmínek: 1. Provozovatel bude společně shromažďovat pouze následující druhy odpadů (podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění) v níže uvedených skupinách A, B, C, D: Skupina A Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej N Kaly z fyzikálněchemického zpracování obsahující nebezpečné látky N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie N zařazovat pod katalogové číslo Skupina B Katalogové Název druhu odpadu číslo odpadu Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie N zařazovat pod katalogové číslo Kategorie odpadu N N 14

15 Skupina C Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Dřevěné obaly O Směsné obaly O Směsný komunální odpad O Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie O zařazovat pod katalogové číslo Skupina D Katalogové Kategorie Název druhu odpadu číslo odpadu odpadu Papírové obaly znečištěné O/N Plastové obaly znečištěné O/N Dřevěné obaly znečištěné O/N Kovové obaly znečištěné O/N Kompozitní obaly znečištěné O/N Skleněné obaly znečištěné O/N Textilní obaly znečištěné O/N Provozovatel bude tuto směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie O/N zařazovat pod katalogové číslo Původce bude již dále nevyužitelné druhy odpadů kategorie O, N a O/N uvedené v podmínce 1 tohoto rozhodnutí společně shromažďovat ve shromažďovacích prostředcích, které splňují požadavky uvedené v 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 3. Původce povede evidenci společně shromažďovaných druhů odpadů kategorie O, N a O/N podle 39 a 40 zákona o odpadech a 21, 22 a 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 4. Původce bude společně shromažďované druhy odpadů kategorie O, N a O/N předávat k dalšímu využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám. 5. Souhlas se uděluje na dobu do Tento souhlas může být zrušen nebo změněn před uplynutím lhůty uvedené v podmínce č. 5 výroku tohoto souhlasu na základě znění 78 odst. 4 zákona o odpadech. S odpady bylo nakládáno dle platné legislativy v oblasti odpadů a v souladu s integrovaným povolením. 15

16 Produkované odpady byly shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích, které byly řádně označeny. Odpady byly v roce 2014 předávány následujícím oprávněným osobám:.a.s.a, spol. s r.o. a SmP Odpady a.s. Obě tyto společnosti mají příslušná oprávnění nakládat s přebíranými odpady. 16

17 Označení části 1. d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní 1. v (ostatní 2. Text podmínky Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 39 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, povoluje vypouštění předčištěných odpadních vod, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění dle kanalizačního řádu města Pardubic vyžadují předchozí čištění z areálu firmy, U Panasonicu 277, Pardubice Staré Čívice, (CZ NACE 25.61), kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace města Pardubic v množství: max. 300 m 3 /den; m 3 /měsíc; m 3 /rok Odtok z čerpací stanice do veřejné tlakové kanalizace bude omezen na max. 4,1 l/s. Text podmínky Za rok 2014 bylo vypouštěno m 3. Množstevní limity vypouštění za měsíc a den byly dodrženy. Odtok je omezen na max. 4,1 l/s. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, povoluje jiné nakládání s povrchovými vodami. Povolení spočívá ve vypouštění dešťových vod z areálu společnosti, s vyústěním do Podolského potoka, v k.ú. Staré Čívice, č. hydrologického pořadí Povolení je vydáno za účelem bezpečného odvodu dešťových vod z areálu firmy. Dešťové vody ze stávajících komunikací a z parkovacích ploch budou odváděny dešťovou kanalizací do Podolského potoka, v množství max. 260 l/s. Z parkovacích ploch budou dešťové vody vedeny přes odlučovač ropných látek. Dešťové vody z vnitropodnikových komunikací a parkovacích ploch byly svedeny přes odlučovač ropných látek. Maximální množství na výpusti těchto vod bylo dodržováno. 17

18 v (ostatní 3. Text podmínky Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona a s odkazem na 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, vydává stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje Pochromování (zdroj č. 101). Změna stavby spočívá v přístavbě haly pro umístění 3., 4. a 5. chromovací linky. Nejedná se o podmínku. Text podmínky v (ostatní 4. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona a s odkazem na 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění povoluje provoz těchto vyjmenovaných stacionárních zdrojů včetně jejich provozních řádů: a) Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem zdroj 101, 105, 301, 305, 307 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Povrchová úprava kovů a plastů (chromovny)) b) Kataforetické lakování zdroj 103, 303a, 303b; Elektrostatické lakování zdroj 104, 304 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Aplikace nátěrových hmot) c) Předúprava zdroj 102, 302 (Provozní řád není požadován) d) Lakovací linky spalovací zařízení zdroj 007, 207, 209 (Provozní řád není požadován) e) Svařování zdroj 106, 306 (Provozní řád není požadován) f) Obrábění, broušení, leštění zdroj 130 (Provozní řád není požadován) g) Neutralizační stanice (čistírna odpadních vod) zdroj 400 (Provozní řád pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší Neutralizační stanice ČOV) h) Kotelna 1 zdroj 001; Kotelna 2 zdroj 201; Ohřívače MTP zdroj 003, 004, 005, 006, 203, 204, 205, 206 (Provozní řád není požadován) Nejedná se o podmínku. 18

19 Označení části 1. e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nebyly stanoveny. v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Označení části 1. f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Nebyly stanoveny. v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v 19 Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky

20 Označení části 1. g) opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní Text podmínky Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycuji a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu uniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami. 1. Veškerá zařízení, v nichž se používaly, zachycovaly či skladovaly závadné látky, byla udržována v řádném technickém stavu a provozována takovým způsobem, aby nedošlo k nežádoucímu úniku těchto látek. v (ostatní Text podmínky Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám asanačními prostředky. 2. Místa, kde je nakládáno se závadnými látkami jsou vybavena příslušnými havarijními prostředky. v (ostatní Text podmínky Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností stanovenou 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. 20

21 3. v (ostatní Text podmínky Kontroly nádrží, potrubních rozvodů a mobilních prostředků na skladování závadných látek byly v roce 2014 prováděny průběžně. Poslední kontroly těsnosti skladovacích nádrží byly provedeny v termínech červen 2013 a listopad Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek. 4. Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek byl řádně provozován. v (ostatní Text podmínky Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. 5. Záznamy o prováděných opatřeních (např. vizuální kontroly) jsou vedeny. Používaná technologie elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem je na špičkové technické úrovni a zcela v souladu s hledisky nejlepší dostupné techniky. Technická opatření k zamezení úniku závadných látek jsou začleněna do technologie. Skladování závadných látek je provozováno v souladu s požadavkem na prevenci jejich úniku. v (ostatní 6. Text podmínky V případě havárie postupovat podle havarijních plánů schválených vodoprávním úřadem. V roce 2014 nedošlo v areálu závodu k žádné havárii. 21

22 v (ostatní Text podmínky Schválený havarijní plán aktualizovat po každé změně a nejméně 1 x za 5 let. 7. V roce 2014 nedošlo k žádné změně, která by byla důvodem pro aktualizaci havarijního plánu. v (ostatní 8. v (ostatní 9. v (ostatní 10. Text podmínky Bezodtoké záchytné jímky pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas likvidovat v souladu s platnou legislativou. Text podmínky Záchytné jímky byly v roce 2014 průběžně kontrolovány. Jejich obsah byl v souladu s legislativou v oblasti odpadového hospodářství, předáván oprávněným osobám. Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu s provozním řádem a provozní dokumentací povolovaného zařízení. Text podmínky Porucha koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek v roce 2014 nenastala. Krajský úřad podle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod, KYB Manufacturing Czech, s.r.o. Nejedná se o podmínku. 22

23 Označení části 1. h) postupy nebo opatření pro provoz tykajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení) v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky v (ostatní 1. Text podmínky Dodržovat provozní dokumentaci pro zařízení elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem. Provozní dokumentace elektrolytického pokovení pístnic byla dodržována. v (ostatní 2. v (ostatní 3. Text podmínky V rámci zkušebního provozu posuzované stavby budou KHS předloženy výsledky měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem celého areálu společnosti (tj. všech technologických linek, vzduchotechnického zařízení, manipulace s materiálem atd.) v době noční ve čtyřech měřících místech: Lány na Důlku čp. 141, Lány na Důlku čp. 44, Lány na Důlku čp. 89 a v ulici Na Štěpnici čp. 79, Staré Čívice. V roce 2014 nebyla stavba uvedena do zkušebního provozu. Text podmínky Před uvedením stavby do provozu bude zajištěno, aby provoz nákladních vozidel neprobíhal v době noční (tj. od 22 hod. do 6 hod.). V roce 2014 nebyla stavba uvedena do provozu. 23

24 v (ostatní 4. v (ostatní 5. v (ostatní 6. v (ostatní 7. Text podmínky Před uvedením posuzované stavby do trvalého provozu bude KHS předložena skutečná přehledná přepravní bilance související s provozem celého areálu společnosti ve Starých Čívicích, která bude porovnána s projektovanou kapacitou. V roce 2014 nebyla stavba uvedena do provozu. Text podmínky U všech stávajících a nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší, se kterými souvisejí emise Cr6+, bude upravena výška výduchů na 17,15 metrů a to před uvedením do zkušebního provozu nové chromovací linky. Text podmínky V roce 2014 nebyla nová chromovací linka uvedena do zkušebního provozu. Při zvýšení kapacity zařízení rozšířením provozu tj. v rámci zkušebního provozu jednotlivých nových chromovacích linek budou KHS předloženy výsledky měření emisí šestimocného chrómu Cr 6+ a tyto výsledky měření emisí budou porovnány se vstupními údaji v rozptylové studii zpracované v listopadu 2012 společností ECOENVICONSULT, Jičín, která je přílohou žádosti o PC a s ročním emisním stropem šestimocného chrómu Cr 6+ ve výši 0,12 kg/rok. Text podmínky V roce 2014 nebyla nová chromovací linka uvedena do zkušebního provozu. U zdroje 301, 305 a 307 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyly zdroje uvedeny do provozu. 24

25 v (ostatní 8. v (ostatní 9. v (ostatní 10. Text podmínky U zdroje 303a, 303b provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyly zdroje uvedeny do provozu. Text podmínky U zdroje 304 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyl zdroj uveden do provozu. Text podmínky U zdroje 306 provést jednorázové měření emisí do 3 měsíců po zahájení provozu. S výsledky bude krajský úřad seznámen do 3 měsíců po provedení měření. V roce 2014 nebyl zdroj uveden do provozu. 25

26 Označení části 1. i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování v (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje) Látka/Skupina látek/ukazatel Hodnota uložená v Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky Text podmínky v (ostatní 1.a) Monitoring emisí do ovzduší Pochromování linka č. 1 (zdroj 101, výduch č. 11), Pochromování linka č. 2 (zdroj 105, výduch č. 20), Pochromování linka č. 3 (zdroj 301, výduch č. 301), Pochromování linka č. 4 (zdroj 305, výduch č. 310), Pochromování linka č. 5 (zdroj 307, výduch č. 313) Zajistit jednorázové autorizované měření emisí Cr 6+ a celkového Cr s četností 1 x za 3 roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření každé z jednotlivých chromoven. Poslední autorizované měření emisí bylo v souladu s výše uvedenou podmínkou provedeno dne Protokol z měření č. E 710/2013 je k dispozici u provozovatele. Text podmínky v (ostatní 1.b) Monitoring emisí do ovzduší Kataforézní linka 1 (zdroj 103, výduch č. 014, 015), Kataforézní linka 2 (zdroj 303a, výduch č. 304a, 305a), Kataforézní linka 3 (zdroj 303b, výduch č. 304b, 305b) Zajistit jednorázové autorizované měření emisí TOC s četností 1 x za rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření. Poslední autorizované měření emisí bylo v souladu s výše uvedenou podmínkou provedeno dne Protokol z měření č. 093/14 je k dispozici u provozovatele. 26

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

integrované povolení

integrované povolení Dymos Czech Republic s.r.o. Vypěňovací linka výplní autosedaček Integrované povolení čj. MSK 56503/2009 ze dne 8. 7. 2009, ve znění změny čj. MSK 150091/2010 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne 27. 2. 2004, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn

BM servis a.s. Řízená skládka odpadů S-IO a S-OO Nový stav Integrované povolení čj. MSK 202791/2006 ze dne 25. 5. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015

Best, spol. s r.o. BEST spol. s r.o. Odchov drůbeže Kravaře Integrované povolení čj. MSK 97143/2015 ze dne 31.8.2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

integrované povolení

integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona] r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko L Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto@hlinsko.cz J ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 31175/2006 Spis zn.: KULK 5761/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 18.5.2006 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 2. Název zařízení Areál k nakládání s odpady Plzeň Koterovská

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Město Petřvald. Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Město Petřvald Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ZÁKLADNÍCH

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í

č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č. j.: ŢP/11981/10 V Plzni dne 16. 12. 2010 Vyřizuje: ing. Rudolf Rečka R O Z H O D N U T Í o změně č. 1 integrovaného

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více