Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP"

Transkript

1 I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního grantu Název globálního grantu Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků CZ.1.04/ Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu EDUCA Číslo výzvy 60 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce strukturálních fondů (Zprostředkující subjekt OP LZZ) Datum vyhlášení výzvy Způsob uveřejnění výzvy Inzerce v tisku MF Dnes, Lidové noviny; Datum ukončení příjmu žádostí (12.00 hod.) režim podpory "dočasný rámec" (12.00 hod.) ostatní režimy podpory (DM, BV) Celková alokace výzvy (Kč) Kč Celkový počet přijatých žádostí 462 Celkový objem požadovaných prostředků (Kč) ,78 Kč III. Stav administrace projektových žádostí ke dni (tj. termín 3. zasedání VK v rámci výzvy č. 60) Zaregistrováno 462 Dosud nehodnoceno 282 V procesu FH a HP 1 Žádost stažena žadatelem 0 Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Počet žádostí splňující Výsledky FH a HP FH a HP Počet vyřazených žádostí Věcné hodnocení

2 Způsob věcného hodnocení Celkový počet hodnotitelů pro výzvu Výsledky věcného hodnocení Hodnocení EH, kterým byl losováním přiřazen příslušný projekt 31 Prošlo VH Neprošlo VH V procesu VH IV. Zasedání výběrové komise Datum zasedání Místo zasedání Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, PRAHA 2 Počet Počet projednávaných žádostí ,73 Počet doporučených žádostí ,36 Počet nedoporučených žádostí ,84 V. Seznam vybraných projektů 3. zasedání VK (tj ) Registrační Číslo CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Žadatel ALFAPROJEKT OLOMOUC, KadeL Data servis, spol. s STEELEX nova, Název návrhu projektu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s. r. o. Zvyšování technických znalostí tryskání a lakování na speciálních strojích a zařízeních a jazykových dovedností pro zaměstnance STEELEX nova Požadovaná výše podpory (Kč) v Kč Věcné hodnocení počet bodů Celkem obecná Schválená podpora (Kč) ,80 94,950 94, , ,14 91,893 91, , ,00 87,200 87, ,00 CZ.1.04/1.1.04/ Miroslav Šupler Učící se UNIPAR ,22 87,023 87, ,20 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Unikov CZ Strojírny Rokytnice UNICORN Solutions, Unikov CZ odborné vzdělávání zaměstnanců Rozvoj adaptability zaměstnanců Strojírny Rokytnice investicí do specifického vzdělávání na zámečnických a obráběcích strojích Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Unicorn Solutions ,60 86,060 86, , ,60 85,813 85, , ,56 83,685 83, ,56

3 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ ELBA Buerosysteme, BEKAERT Aisan Industry Louny, HERKUL ACE - TECH Vzdělávání v ELBA Buerosysteme Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Bekaert Petrovice Specifické vzdělávání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrtících klapek pro vozy Renault Projekt specifických výrobních a technických školení ve společnosti HERKUL ACE-TECH specifické vzdělávání zaměstnanců ,62 79,538 79, , ,29 75,720 75, , ,00 75,603 75, , ,00 75,563 75, , ,40 72,933 72, ,40 CZ.1.04/1.1.04/ Heluz Upevnění pracovních pozic pro zaměstnance HELUZ s. r. o ,56 71,355 71, ,56 CZ.1.04/1.1.04/ Webdevel Specifické vzdělávání pro inovaci produktového portfolia ,10 66,365 66, ,10 VI. Vybrané projekty (kumulativní údaj, tj. počet projektů a výše podpory vztahující se k projektům, které byly vybrány v rámci 1., 2. a 3. VK) Počet vybraných projektů 36 Celková maximální výše podpory ,72 Počet projektů v zásobníku 0 projektů Zbývající prostředky ,28 VII. Informace o další výzvě Termín vyhlášení - VIII. Zásobník projektů Registrační Číslo Název návrhu projektu Žadatel Požadova ná výše podpory (Kč) Věcné hodnocení počet bodů celkem obecná Schválená podpora (Kč) IX. Předložené projekty Tab. 1: Seznam projektů, které prošly věcný hodnocením Registrační číslo Žadatel Název FH HP 1 CZ.1.04/1.1.04/ Sense Technologies Specifická školení nepřenositelných technologických znalostí v Sense Technologies celkem VH obecná VH VK A A 77,055 77,055 A A

4 2 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ VS computer systems, Foxconn Technology CZ Foxconn Global Services Division FOXCONN CZ FOXCONN CZ Komplexní vzdělávací systém VS Computer Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti Foxconn Technology CZ Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti Foxconn Global Services Division Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti FOXCONN CZ Komplexní vzdělávací projekt řízení výroby divize CNSBG společnosti FOXCONN CZ A A 74,705 74,705 A N A A 86,660 86,660 A A A A 71,673 71,673 A A A A 85,340 85,340 A A A A 77,953 77,953 A A 7 CZ.1.04/1.1.04/ TREVES, Mistr učí mistra A A 80,123 80,123 A A 8 CZ.1.04/1.1.04/ Mlékárna Hlinsko, 9 CZ.1.04/1.1.04/ Y Soft, 10 CZ.1.04/1.1.04/ KORNET 11 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ GEMEC UNION Suchánek & Walraven, Fosfa akciová společnost 14 CZ.1.04/1.1.04/ Motortec spol. s 15 CZ.1.04/1.1.04/ Mölnlycke Health Care Klinipro 16 CZ.1.04/1.1.04/ AVENET, 17 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Tepelné hospodářství Hradec Králové, Pelikan Hardcopy CZ Plastipak Czech Republic Karlova pekárna 21 CZ.1.04/1.1.04/ BEKAERT 22 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ DHL Supply Chain ELBA Buerosysteme, 24 CZ.1.04/1.1.04/ GRUND 25 CZ.1.04/1.1.04/ Strojírny Rokytnice Specifické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Mlékárna Hlinsko, Posílení konkurenceschopnosti společnosti Y Soft prostřednictvím profesních vzdělávacích programů Zdokonalování procesu prostřednictvím specifického vzdělávání ve společnosti Kornet Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC-UNION Ovládání specifického software jako nástroj pro zvýšení efektivity výroby Fosfa Univerzita specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na inovační přístupy v prostředí chemické výroby Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti MOTORTEC spol. s A A 70,593 70,593 A A A A 75,700 75,700 A N A A 77,933 77,933 A A A A 77,908 77,908 A A A A 85,478 85,478 A A A A 78,093 78,093 A A A A 74,323 74,323 A N Profesní vzdělávací program A A 71,375 71,375 A A Akademie specifického vzdělávání AVENET Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců teplárenské společnosti Podpora profesního vzdělávání zaměstnanců v Pelikan Hardcopy CZ Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti Plastipak Czech Republic Vzděláváním zaměstnanců k zefektivnění vnitropodnikových procesů v Karlově pekárně Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Bekaert Petrovice Specifické vzdělávání zaměstnanců DHL Supply Chain A A 84,233 84,233 A A A A 71,860 71,860 A A A A 76,708 76,708 A A A A 78,220 78,220 A A A A 75,455 75,455 A A A A 75,720 75,720 A A A A ,053 A N Vzdělávání v ELBA Buerosysteme A A 79,538 79,538 A A Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti GRUND Rozvoj adaptability zaměstnanců Strojírny Rokytnice investicí do specifického vzdělávání na zámečnických a obráběcích strojích A A 77,155 77,155 A N A A 85,813 85,813 A A

5 26 CZ.1.04/1.1.04/ The Candy Plus sweet Factory, s.r.o 27 CZ.1.04/1.1.04/ Heluz 28 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Jistrop Jihočeské stropy HRONOVSKÝ Steinbauer Lechner 31 CZ.1.04/1.1.04/ Misan 32 CZ.1.04/1.1.04/ BETON Těšovice, spol. s 33 CZ.1.04/1.1.04/ STEM/MARK, Specifické vzdělávání v The Candy Plus Sweet Factory Upevnění pracovních pozic pro zaměstnance HELUZ s. r. o. Zvýšení odbornosti k posílení adaptability zaměstnanců ve firmě Jistrop Školení specifických činností pro zajištění restrukturalizace výrobního programu v letech Interní profesní vzdělávání ve společnosti Steinbauer Lechner s. r. o. Zvýšení odborných kompetencí v servisní a aplikační činnosti pracovníků společnosti Misan v oblasti velmi složitých víceprofesních CNC obráběcích strojů Vzdělávání zaměstnanců BETON Těšovice, spol. s na výrobních a technologických zařízeních pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců a posílení zastupitelnosti Využití možností nových SW aplikací společnosti STEM/MARK při práci v regionech A A 79,820 79,820 A N A A 71,355 71,355 A A A A 81,743 81,743 A A A A 78,318 78,318 A A A A 66,595 66,595 A N A A 75,730 75,730 A A A A 81,185 81,185 A A A A 92,730 92,730 A N 34 CZ.1.04/1.1.04/ Wikov MGI Wikov Akademie A A 86,905 86,905 A N 35 CZ.1.04/1.1.04/ ARROW International CR, Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení efektivity a produktivity A A 71,820 71,820 A N 36 CZ.1.04/1.1.04/ PENTA TRADING, spol. s Systém specifického vzdělávání v oblasti EDM a HSC technologií A A 76,810 76,810 A A 37 CZ.1.04/1.1.04/ Miroslav Šupler Učící se UNIPAR A A 87,023 87,023 A A 38 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ EUROFORM Group STEELEX nova, 40 CZ.1.04/1.1.04/ GWF 41 CZ.1.04/1.1.04/ InterSoft, 42 CZ.1.04/1.1.04/ Asseco Solutions, 43 CZ.1.04/1.1.04/ HERKUL 44 CZ.1.04/1.1.04/ Aisan Industry Louny, 45 CZ.1.04/1.1.04/ Webdevel 46 CZ.1.04/1.1.04/ Unikov CZ Systém specifického profesního vzdělání zaměstnanců firmy EUROFORM Group Zvyšování technických znalostí tryskání a lakování na speciálních strojích a zařízeních a jazykových dovedností pro zaměstnance STEELEX nova Vzdělávání zaměstnanců GWF - nová výrobní technologie a nové výrobky Specifická nepřenositelná odborná programátorská školení ve společnosti InterSoft, Specifická nepřenositelná odborná programátorská školení ve společnosti Asseco Solutions, Projekt specifických výrobních a technických školení ve společnosti HERKUL Specifické vzdělávání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrtících klapek pro vozy Renault Specifické vzdělávání pro inovaci produktového portfolia Unikov CZ odborné vzdělávání zaměstnanců A A 84,453 84,453 A N A A 87,200 87,200 A A A A 74,835 74,835 A N A A 71,005 71,005 A N A A 76,150 76,150 A N A A 75,563 75,563 A A A A 75,603 75,603 A A A A 74,135 74,135 A A A A 86,060 86,060 A A

6 47 CZ.1.04/1.1.04/ ALFAPROJEKT OLOMOUC, 48 CZ.1.04/1.1.04/ ORTEX spol. s 49 CZ.1.04/1.1.04/ Textilní zkušební ústav, s.p. 50 CZ.1.04/1.1.04/ ACE - TECH 51 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ KadeL Data servis, spol. s UNICORN Solutions, 53 CZ.1.04/1.1.04/ Mamut Therm 54 CZ.1.04/1.1.04/ AG ATELIER, 55 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ STROJÍRNA OSLAVANY spol. s Kadlec - elektronika Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti Investicí do vzdělání ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ORTEX Zvýšení adaptability zaměstnanců autorizované osoby rozšířením jejich kvalifikace (dalším vzděláváním) v souvisejících oborech ACE-TECH specifické vzdělávání zaměstnanců Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s. r. o. Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Unicorn Solutions Rozvoj LZ ve společnosti MAMUT- THERM s.r.o Nové produkty, nová odbornost - vize pro AG ATELIER GROWHT-S: Projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti STROJÍRNA OSLAVANY Podpora odborného vzdělávání ve společnosti Kadlec - elektronika A A 94,950 94,950 A A A A 77,080 77,080 A N A A 79,928 79,928 A N A A 72,933 72,933 A A A A 91,893 91,893 A A A A 83,695 83,695 A A A A 69,705 69,705 A N A A 82,245 82,245 A N A A 93,360 93,360 A N A A 86,903 86,903 A N Tab. 2: Seznam projektů v procesu věcného hodnocení Registrační číslo 1 CZ.1.04/1.1.04/ Žadatel HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 2 CZ.1.04/1.1.04/ Cutisin, 3 CZ.1.04/1.1.04/ KSK BONO 4 CZ.1.04/1.1.04/ BKB Metal, 5 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ SAPA - LPJ, spol. s DENSO MANUFACTURING CZECH DGS Druckguss Systeme 8 CZ.1.04/1.1.04/ EPS Název Rozvoj zaměstnanců směřovaný především na specifickou přípravu pro odborné pozice při výrobě komplexního cihelného systému HELUZ Vytvoření výukového prostředí pro rozvoj zaměstnanců společnosti Cutisin, a jejich další odborné vzdělávání Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti KSK BONO Posílení specifických znalostí a dovedností v oblasti projektování konstrukcí, výpočtů a návrhů v projektování, specifických způsobech svařování oceli a obecných počítačových dovedností u zaměstnanců BKB Metal, FH HP celkem VH obecná VH VK EDUCA v SAPA - LPJ Specifické vzdělávání zaměstnanců DENSO MANUFACTURING Specifická školení firmy DGS Druckguss Systeme - "Produktivní oběh forem" Prohloubením specifických znalostí zaměstnanců společnosti EPS, ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

7 9 CZ.1.04/1.1.04/ HORMEN CE Projekt specifického vzdělávání ve společnosti zabývající se světelnou technikou a jejím řízením 10 CZ.1.04/1.1.04/ BOHEMIAPLAN, Specifické vzdělávání společnosti Bohemiaplan 11 CZ.1.04/1.1.04/ ARTECH spol. s Modulový vzdělávací systém společnosti Artech spol. s 12 CZ.1.04/1.1.04/ ZZ Servis spol. s Vzděláváním k rozvoji společnosti ZZ Servis 13 CZ.1.04/1.1.04/ Pontech Specifické odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Pontech Dopravní podnik Další profesní vzdělávání zaměstnanců 14 CZ.1.04/1.1.04/ města Ústí nad Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Labem 15 CZ.1.04/1.1.04/ BAGGER Vytvoření a implementace systému vzdělávání v oblasti 3D-MC automatizačních systémů 16 CZ.1.04/1.1.04/ META IT Vzdělávání zaměstnanců blíž ke kvalitě A a k zákazníkům A CZ.1.04/1.1.04/ VUES BRNO Kdo bude dělat speciální motory zítra? 18 CZ.1.04/1.1.04/ CARent, Supermoderní karosárna CARent, - unikátní pracovní postupy a technologie 19 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ OPTREX Czech Moravské Kovárny na jedniném pracovišti v ČR Učme se rychle - získejme OPTREXU konkurenční výhodu Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a. s. 21 CZ.1.04/1.1.04/ IRISA výrobní Vzdělávání zaměstnanců pro ovládání družstvo IRISA Automotive První brněnská 22 CZ.1.04/1.1.04/ strojírna Velká Divize profesně Bíteš, 23 CZ.1.04/1.1.04/ A. Pöttinger, spol. s Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy A. Pöttinger Vzdělávání SAVEA spol. s zaměřené 24 CZ.1.04/1.1.04/ SAVEA spol. s na udržení a prohloubení odborné kvalifikace účastníků v oblasti laminátové výroby 25 CZ.1.04/1.1.04/ INCO spol. s Specifické vzdělávání ve výrobě nástrojů, nářadí, sériové výrobě a všeobecné kovovýrobě 26 CZ.1.04/1.1.04/ CCV, Posílení mezidivizní spolupráce a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím odborných produktových školení 27 CZ.1.04/1.1.04/ VIZA AUTO CZ, Specifické vzdělávání zaměstnanců ve VIZA AUTO CZ Specifické vzdělávání zdravotně 28 CZ.1.04/1.1.04/ OBZOR v.d. postižených a znevýhodněných pracovníků 29 CZ.1.04/1.1.04/ RUBENA Vzdělávání zaměstnanců společnosti RUBENA, a. s., pro zvýšení jejich odborné profesní kvalifikace 30 CZ.1.04/1.1.04/ ASIO, spol. Excelentní znalosti v oblasti čištění vod 31 CZ.1.04/1.1.04/ Rozvoj specifických kompetencí CB&I Lummus pracovníků společnosti CB&I Lummus 32 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Hexpol Compounding Nitto Denko Czech, Podpora vzdělanosti a dovednosti zaměstnanců společnosti Hexpol Rozvoj důležitých specifických a doplňujících obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Nitto Denko Czech,

8 34 CZ.1.04/1.1.04/ GEODIS BRNO, spol. s. r. o. Nové technologie sběru a údržby geoinformací ve společnosti GEODIS BRNO Tab. 3: Seznam projektů, které neprošly věcným hodnocením Registrační číslo 1 CZ.1.04/1.1.04/ Žadatel AL INVEST Břidličná, 2 CZ.1.04/1.1.04/ Měď Povrly 3 CZ.1.04/1.1.04/ Gatema 4 CZ.1.04/1.1.04/ Vodovody a kanalizace Náchod, 5 CZ.1.04/1.1.04/ SOVA NET, 6 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ FORMPLAST PURKERT ZEVETA MACHINERY ASSA ABLOY Rychnov, 9 CZ.1.04/1.1.04/ TOKOZ 10 CZ.1.04/1.1.04/ KYB Manufacturing Czech 11 CZ.1.04/1.1.04/ Thun CZ.1.04/1.1.04/ Polabské mlékárny Název Další profesní vzdělávání a RLZ ve společnosti AL INVEST Břidličná, Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Měď Povrly Profesní vzdělávání zaměstnanců divize plošných spojů společnosti Gatema Zvýšení kvalifikační úrovně pracovníků VAK Náchod, a. s. Specifické vzdělávání xproduktů pro zaměstnance společnosti SOVA NET Zvyšování profesní odbornosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti Formplast Purkert Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců v rámci posílení informatizace procesů společnosti ZEVETA MACHINERY Vzdělávání vybraných zaměstnanců ASSA ABLOY Rychnov, s. r. o. v sesterské společnosti ASSA AB, Švédsko, umožňující převzít unikátní technologii výroby stavebních zámků ze Švédska do České republiky Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TOKOZ Komplexní odborné vzdělávání zaměstnanců KYB THUN - komplexní projekt systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvyšování konkurenceschopnosti na principu stálého zlepšování metodik řízení Polabské mlékárny - vzdělávej se s námi FH HP celkem VH obecná VH VK A A 57,100 57,100 N - A A 55,548 55,548 N - A A 54,825 54,825 N - A A 58,875 58,875 N - A A 63,258 63,258 N - A A 56,450 56,450 N - A A 55,555 55,555 N - A A 57,280 57,280 N - A A 61,938 61,938 N - A A 43,903 43,903 N - A A 42,673 42,673 N - A A 45,688 45,688 N - Tab. 4: Seznam projektů, které neprošly FH, resp. HP Registrační číslo Žadatel Název FH HP 1 CZ.1.04/1.1.04/ The Candy Plus sweet Factory, 2 CZ.1.04/1.1.04/ Gatema 3 CZ.1.04/1.1.04/ CEPS 4 CZ.1.04/1.1.04/ Avenet Specifické vzdělávání zaměstnanců The Candy Plus sweet Factory Odborné vzdělávání zaměstnanců divize plošných spojů společnosti Gatema Osvojení a validace moderních defektoskopických metod v CEPS Profesní vzdělávání AVENET - zdroj inovací, adaptability a konkurenceschopnosti celkem VH obecná VH VK

9 5 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ GEHE Pharma Praha spol s Technistone, DHL Supply Chain Molnlycke Health Care klinipro 9 CZ.1.04/1.1.04/ Cutisin, 10 CZ.1.04/1.1.04/ THHK 11 CZ.1.04/1.1.04/ Regionální centrum kooperace 12 CZ.1.04/1.1.04/ ASE, 13 CZ.1.04/1.1.04/ Motortec spol. s 14 CZ.1.04/1.1.04/ Josef Šebek 15 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Veletrhy Brno, KSK BONO Mamut Therm Polabské mlékárny Moravské Kovárny Thun 1749 SINEKURA CZ, Aisan Industry Czech 23 CZ.1.04/1.1.04/ Glatt Pharma 24 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CB&I Lummus Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb GEHE Akademie aneb vzdělání pro všechny: Specifické vzdělávání zaměstnanců skladu léčiv ve správné distribuční praxi Vzdělávání k zvýšení profesní úrovně a adaptability zaměstnanců i vyšší konkurenceschopnosti společnosti Technistone, Specifické vzdělávání zaměstnanců DHL Supply Chain Profesní vzdělávací program Vytvoření výukového prostředí pro rozvoj zaměstnanců společnosti Cutisin, a jejich další odborné vzdělávání Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců teplárenské společnosti Vzděláváním zaměstnanců k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Regionálním centrem kooperace, v Průmyslovém areálu Slavičín Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ASE Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti MOTORTEC spol. s Rozvoj znalostní úrovně pracovníků firmy Josef Šebek-INTEBO Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, v oblasti Business Inteligence Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti KSK BONO Rozvoj LZ ve společnosti MAMUT-THERM s.r.o Polabské mlékárny - vzdělávej se s námi Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a. s. THUN - komplexní projekt systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvyšování konkurenceschopnosti na principu stálého zlepšování metodik řízení Program trvalého rozvoje odborné kvalifikace pracovníků společnosti SINEKURA CZ Specifické vzdělání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrticích klapek pro vozy Renault Profesní vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Glatt - Pharma, spol. s Rozvoj specifických kompetencí pracovníků společnosti CB&I Lummus Tvorba podnikového vzdělávacího programu zaměřeného na specifické vzdělávání projektantů v oblasti projektování dopravních staveb 26 CZ.1.04/1.1.04/ JUTA Zvýšení konkurenceschopnosti JUTY 27 CZ.1.04/1.1.04/ ANETE spol. s 28 CZ.1.04/1.1.04/ Medin, 29 CZ.1.04/1.1.04/ Svitap J.H.J. spol. s Zvýšení produktových znalostí pracovníků prostřednictvím systému interních školení a elearningu Profesní rozvoj zaměstnanců MEDIN, zaměřený na specifické vzdělávání Sdílení firemních znalostí jako krok k vyšší efektivitě

10 30 CZ.1.04/1.1.04/ Kofola 31 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ KadeL Data servis, spol. s FASTENERS CZ, MERKOV Krnovské 34 CZ.1.04/1.1.04/ opravny a strojírny ČKD 35 CZ.1.04/1.1.04/ CHLAZENÍ 36 CZ.1.04/1.1.04/ MoroSystems, DGS 37 CZ.1.04/1.1.04/ Druckguss Systeme Parker- 38 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Hannifin BATERIE CENTRUM, 40 CZ.1.04/1.1.04/ CARent, 41 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CENTES, spol. s ACO Industries 43 CZ.1.04/1.1.04/ Protronix 44 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Polabské mlékárny FLORSTYL, Rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců Kofola prostřednictvím komplexního podnikového vzdělávacího systému se zprovozněním systému personálního rozvoje a realizací odborných specifických školení zaměstnanců Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s. r. o. Příprava interních lektorů a specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Fasteners Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců společnosti MERKOV s.r.o při obsluze a údržbě CNC obráběcích strojů Vzdělávání zaměstnanců společnosti KOS ve specializovaných IT a profesních dovednostech Vzdělání zaměstnanců společnosti ČKD CHLAZENÍ Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti MoroSystems Odborné školení v DGS Parker - specifické vzdělávání Systém kurzů pro kvalifikace v IT, obchodních a jazykových dovednostech Zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí pracovníků CARent, Růst odbornosti, profesionality a produktivity jako nástroj pro nové tržní příležitosti Interní profesní vzdělávání v ACO Industries k.s. Vzdělávání zaměstnanců ve vývoji a výrobě inovativních produktů Polabské mlékárny - vzdělávej se s námi Profese FLORSTYL 46 CZ.1.04/1.1.04/ MESING Specifické vzdělávání Mesing 47 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ EXPERT SERVIS spol. Forschner spol. s Freescale Polovodiče Česká republika Nová Mosilana, První brněnská strojírna Velká Bíteš, FV - PLAST, KES kabelové a elektrické systémy Specifické vzdělávání zaměstnanců pro zdraví firmy EXPERT SERVIS Rozvoj odborných s profesních znalostí znalostí zaměstnanců Forschner k podpoře výrobního sortimentu s ohledem na měnící se podmínky trhu Zvýšení technických dovedností zaměstnanců Freescale Profesní a odborný růst zaměstnanců Nové Mosilany, Divize profesně Specifické odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti FV - Plast, Specializované kurzy IT technologie

11 54 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ ÚPAVAN TRUTNOV spol. s Phoenix- Zeppelin, spol. s Kompetence, kvalita, konkurenceschopnost Program rozvoje kariéry mechaniků společnost Phoenix-Zeppelin spol. s. 56 CZ.1.04/1.1.04/ JUTA Zvýšení konkurenceschopnosti JUTY 57 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ LICON HEAT PWO UNITOOLS CZ Plzeňské městské dopravní podniky, DAYMOON Masokombinát Plzeň 62 CZ.1.04/1.1.04/ D3Soft 63 CZ.1.04/1.1.04/ BMKco. 64 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ SEVEn Energy Advanced Genetics, Posílení zastupitelnosti a rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců ve výrobním procesu společnosti LICON HEAT Rozšíření odborných dovedností zaměstnanců v kontextu vývoje technologií ve společnosti PWO UNITOOLS CZ PDMP, - komplexní projekt systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvyšování konkurenceschopnosti na principu stálého zlepšování metodik řízení Dáme vědomostem zelenou! Vzdělávání zaměstnanců MK Plzeň Zvýšení profesních znalostí zaměstnanců D3soft, Specifické vzdělávání BMKco. pro oblast spojovacího materiálu Dlouhodobý vzdělávací program SEVEn Edu Nutrigenomická interní školení 66 CZ.1.04/1.1.04/ ISOTEP EDUCA - profesní vzdělávání ISOTEP 67 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ INVEST TEL AUTO Datamar International Vzdělávání jako šance pro zaměstnance i zaměstnavatele Nové kompetence Datamar International 69 CZ.1.04/1.1.04/ UNISTAV IDOS-Investujeme do schopných 70 CZ.1.04/1.1.04/ SOPO SOPOTREN 71 CZ.1.04/1.1.04/ SOPO MOTOR s.r.o 72 CZ.1.04/1.1.04/ Zahradník & Kansky 73 CZ.1.04/1.1.04/ oxy Online s. r. o. 74 CZ.1.04/1.1.04/ SOPO- SERVIS, 75 CZ.1.04/1.1.04/ WOLKO- PLAST, Panasonic 76 CZ.1.04/1.1.04/ AVC Networks Czech, MPH Medical 77 CZ.1.04/1.1.04/ Devices s. r. o. Tab. 5: Seznam odstoupených žadatelů EDUTREN Interní profesní vzdělávání ve společnosti Zahradník & Kansky Vzdělávací cyklus vázaný k produktům oxy Online v letech Interaktivní trenažer - cesta ke snižování chybovosti ve výrobě Výukové centrum v systému řízení výroby Zvyšování odbornosti - udržitelnost pracovních míst Vzděláváním zaměstnanců k vyšší efektivitě práce Registrační číslo Žadatel Název FH HP celkem VH obecná VH VK

12 Tab. 6: Seznam projektů v procesu FH a HP Registrační číslo Žadatel Název FH HP celkem Dopravní podnik Specifické vzdělávání v Dopravním 1 CZ.1.04/1.1.04/ města Liberec, podniku města Liberce VH obecná VK Projekty s registračním číslem CZ.1.04/1.1.04/ až CZ.1.04/1.1.04/ jsou ve stavu P1, tj. "Projektová žádost zaregistrována".

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Výsledky zasedání výběrové komise pro výběr grantových projektů předložených v rámci 1. výzvy pro Opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

Regionální rešerše Jihočeský kraj

Regionální rešerše Jihočeský kraj Regionální rešerše Jihočeský kraj Zpracováno ke dni 20. 6. 2014 Lenka Vohradníková, Zuzana Pavlasová, Dana Feferlová 1 Obsah Regionální rešerše Jihočeský kraj... 1 1 Úvod... 3 2 Současná situace Jihočeského

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více