Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP"

Transkript

1 I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního grantu Název globálního grantu Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků CZ.1.04/ Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu EDUCA Číslo výzvy 60 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sekce strukturálních fondů (Zprostředkující subjekt OP LZZ) Datum vyhlášení výzvy Způsob uveřejnění výzvy Inzerce v tisku MF Dnes, Lidové noviny; Datum ukončení příjmu žádostí (12.00 hod.) režim podpory "dočasný rámec" (12.00 hod.) ostatní režimy podpory (DM, BV) Celková alokace výzvy (Kč) Kč Celkový počet přijatých žádostí 462 Celkový objem požadovaných prostředků (Kč) ,78 Kč III. Stav administrace projektových žádostí ke dni (tj. termín 3. zasedání VK v rámci výzvy č. 60) Zaregistrováno 462 Dosud nehodnoceno 282 V procesu FH a HP 1 Žádost stažena žadatelem 0 Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Počet žádostí splňující Výsledky FH a HP FH a HP Počet vyřazených žádostí Věcné hodnocení

2 Způsob věcného hodnocení Celkový počet hodnotitelů pro výzvu Výsledky věcného hodnocení Hodnocení EH, kterým byl losováním přiřazen příslušný projekt 31 Prošlo VH Neprošlo VH V procesu VH IV. Zasedání výběrové komise Datum zasedání Místo zasedání Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, PRAHA 2 Počet Počet projednávaných žádostí ,73 Počet doporučených žádostí ,36 Počet nedoporučených žádostí ,84 V. Seznam vybraných projektů 3. zasedání VK (tj ) Registrační Číslo CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Žadatel ALFAPROJEKT OLOMOUC, KadeL Data servis, spol. s STEELEX nova, Název návrhu projektu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s. r. o. Zvyšování technických znalostí tryskání a lakování na speciálních strojích a zařízeních a jazykových dovedností pro zaměstnance STEELEX nova Požadovaná výše podpory (Kč) v Kč Věcné hodnocení počet bodů Celkem obecná Schválená podpora (Kč) ,80 94,950 94, , ,14 91,893 91, , ,00 87,200 87, ,00 CZ.1.04/1.1.04/ Miroslav Šupler Učící se UNIPAR ,22 87,023 87, ,20 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Unikov CZ Strojírny Rokytnice UNICORN Solutions, Unikov CZ odborné vzdělávání zaměstnanců Rozvoj adaptability zaměstnanců Strojírny Rokytnice investicí do specifického vzdělávání na zámečnických a obráběcích strojích Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Unicorn Solutions ,60 86,060 86, , ,60 85,813 85, , ,56 83,685 83, ,56

3 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ ELBA Buerosysteme, BEKAERT Aisan Industry Louny, HERKUL ACE - TECH Vzdělávání v ELBA Buerosysteme Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Bekaert Petrovice Specifické vzdělávání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrtících klapek pro vozy Renault Projekt specifických výrobních a technických školení ve společnosti HERKUL ACE-TECH specifické vzdělávání zaměstnanců ,62 79,538 79, , ,29 75,720 75, , ,00 75,603 75, , ,00 75,563 75, , ,40 72,933 72, ,40 CZ.1.04/1.1.04/ Heluz Upevnění pracovních pozic pro zaměstnance HELUZ s. r. o ,56 71,355 71, ,56 CZ.1.04/1.1.04/ Webdevel Specifické vzdělávání pro inovaci produktového portfolia ,10 66,365 66, ,10 VI. Vybrané projekty (kumulativní údaj, tj. počet projektů a výše podpory vztahující se k projektům, které byly vybrány v rámci 1., 2. a 3. VK) Počet vybraných projektů 36 Celková maximální výše podpory ,72 Počet projektů v zásobníku 0 projektů Zbývající prostředky ,28 VII. Informace o další výzvě Termín vyhlášení - VIII. Zásobník projektů Registrační Číslo Název návrhu projektu Žadatel Požadova ná výše podpory (Kč) Věcné hodnocení počet bodů celkem obecná Schválená podpora (Kč) IX. Předložené projekty Tab. 1: Seznam projektů, které prošly věcný hodnocením Registrační číslo Žadatel Název FH HP 1 CZ.1.04/1.1.04/ Sense Technologies Specifická školení nepřenositelných technologických znalostí v Sense Technologies celkem VH obecná VH VK A A 77,055 77,055 A A

4 2 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ VS computer systems, Foxconn Technology CZ Foxconn Global Services Division FOXCONN CZ FOXCONN CZ Komplexní vzdělávací systém VS Computer Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti Foxconn Technology CZ Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti Foxconn Global Services Division Projekt specifického vzdělávání v hi-tech společnosti FOXCONN CZ Komplexní vzdělávací projekt řízení výroby divize CNSBG společnosti FOXCONN CZ A A 74,705 74,705 A N A A 86,660 86,660 A A A A 71,673 71,673 A A A A 85,340 85,340 A A A A 77,953 77,953 A A 7 CZ.1.04/1.1.04/ TREVES, Mistr učí mistra A A 80,123 80,123 A A 8 CZ.1.04/1.1.04/ Mlékárna Hlinsko, 9 CZ.1.04/1.1.04/ Y Soft, 10 CZ.1.04/1.1.04/ KORNET 11 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ GEMEC UNION Suchánek & Walraven, Fosfa akciová společnost 14 CZ.1.04/1.1.04/ Motortec spol. s 15 CZ.1.04/1.1.04/ Mölnlycke Health Care Klinipro 16 CZ.1.04/1.1.04/ AVENET, 17 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Tepelné hospodářství Hradec Králové, Pelikan Hardcopy CZ Plastipak Czech Republic Karlova pekárna 21 CZ.1.04/1.1.04/ BEKAERT 22 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ DHL Supply Chain ELBA Buerosysteme, 24 CZ.1.04/1.1.04/ GRUND 25 CZ.1.04/1.1.04/ Strojírny Rokytnice Specifické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Mlékárna Hlinsko, Posílení konkurenceschopnosti společnosti Y Soft prostřednictvím profesních vzdělávacích programů Zdokonalování procesu prostřednictvím specifického vzdělávání ve společnosti Kornet Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC-UNION Ovládání specifického software jako nástroj pro zvýšení efektivity výroby Fosfa Univerzita specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na inovační přístupy v prostředí chemické výroby Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti MOTORTEC spol. s A A 70,593 70,593 A A A A 75,700 75,700 A N A A 77,933 77,933 A A A A 77,908 77,908 A A A A 85,478 85,478 A A A A 78,093 78,093 A A A A 74,323 74,323 A N Profesní vzdělávací program A A 71,375 71,375 A A Akademie specifického vzdělávání AVENET Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců teplárenské společnosti Podpora profesního vzdělávání zaměstnanců v Pelikan Hardcopy CZ Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti Plastipak Czech Republic Vzděláváním zaměstnanců k zefektivnění vnitropodnikových procesů v Karlově pekárně Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Bekaert Petrovice Specifické vzdělávání zaměstnanců DHL Supply Chain A A 84,233 84,233 A A A A 71,860 71,860 A A A A 76,708 76,708 A A A A 78,220 78,220 A A A A 75,455 75,455 A A A A 75,720 75,720 A A A A ,053 A N Vzdělávání v ELBA Buerosysteme A A 79,538 79,538 A A Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti GRUND Rozvoj adaptability zaměstnanců Strojírny Rokytnice investicí do specifického vzdělávání na zámečnických a obráběcích strojích A A 77,155 77,155 A N A A 85,813 85,813 A A

5 26 CZ.1.04/1.1.04/ The Candy Plus sweet Factory, s.r.o 27 CZ.1.04/1.1.04/ Heluz 28 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Jistrop Jihočeské stropy HRONOVSKÝ Steinbauer Lechner 31 CZ.1.04/1.1.04/ Misan 32 CZ.1.04/1.1.04/ BETON Těšovice, spol. s 33 CZ.1.04/1.1.04/ STEM/MARK, Specifické vzdělávání v The Candy Plus Sweet Factory Upevnění pracovních pozic pro zaměstnance HELUZ s. r. o. Zvýšení odbornosti k posílení adaptability zaměstnanců ve firmě Jistrop Školení specifických činností pro zajištění restrukturalizace výrobního programu v letech Interní profesní vzdělávání ve společnosti Steinbauer Lechner s. r. o. Zvýšení odborných kompetencí v servisní a aplikační činnosti pracovníků společnosti Misan v oblasti velmi složitých víceprofesních CNC obráběcích strojů Vzdělávání zaměstnanců BETON Těšovice, spol. s na výrobních a technologických zařízeních pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců a posílení zastupitelnosti Využití možností nových SW aplikací společnosti STEM/MARK při práci v regionech A A 79,820 79,820 A N A A 71,355 71,355 A A A A 81,743 81,743 A A A A 78,318 78,318 A A A A 66,595 66,595 A N A A 75,730 75,730 A A A A 81,185 81,185 A A A A 92,730 92,730 A N 34 CZ.1.04/1.1.04/ Wikov MGI Wikov Akademie A A 86,905 86,905 A N 35 CZ.1.04/1.1.04/ ARROW International CR, Vzděláváním zaměstnanců ke zvýšení efektivity a produktivity A A 71,820 71,820 A N 36 CZ.1.04/1.1.04/ PENTA TRADING, spol. s Systém specifického vzdělávání v oblasti EDM a HSC technologií A A 76,810 76,810 A A 37 CZ.1.04/1.1.04/ Miroslav Šupler Učící se UNIPAR A A 87,023 87,023 A A 38 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ EUROFORM Group STEELEX nova, 40 CZ.1.04/1.1.04/ GWF 41 CZ.1.04/1.1.04/ InterSoft, 42 CZ.1.04/1.1.04/ Asseco Solutions, 43 CZ.1.04/1.1.04/ HERKUL 44 CZ.1.04/1.1.04/ Aisan Industry Louny, 45 CZ.1.04/1.1.04/ Webdevel 46 CZ.1.04/1.1.04/ Unikov CZ Systém specifického profesního vzdělání zaměstnanců firmy EUROFORM Group Zvyšování technických znalostí tryskání a lakování na speciálních strojích a zařízeních a jazykových dovedností pro zaměstnance STEELEX nova Vzdělávání zaměstnanců GWF - nová výrobní technologie a nové výrobky Specifická nepřenositelná odborná programátorská školení ve společnosti InterSoft, Specifická nepřenositelná odborná programátorská školení ve společnosti Asseco Solutions, Projekt specifických výrobních a technických školení ve společnosti HERKUL Specifické vzdělávání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrtících klapek pro vozy Renault Specifické vzdělávání pro inovaci produktového portfolia Unikov CZ odborné vzdělávání zaměstnanců A A 84,453 84,453 A N A A 87,200 87,200 A A A A 74,835 74,835 A N A A 71,005 71,005 A N A A 76,150 76,150 A N A A 75,563 75,563 A A A A 75,603 75,603 A A A A 74,135 74,135 A A A A 86,060 86,060 A A

6 47 CZ.1.04/1.1.04/ ALFAPROJEKT OLOMOUC, 48 CZ.1.04/1.1.04/ ORTEX spol. s 49 CZ.1.04/1.1.04/ Textilní zkušební ústav, s.p. 50 CZ.1.04/1.1.04/ ACE - TECH 51 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ KadeL Data servis, spol. s UNICORN Solutions, 53 CZ.1.04/1.1.04/ Mamut Therm 54 CZ.1.04/1.1.04/ AG ATELIER, 55 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ STROJÍRNA OSLAVANY spol. s Kadlec - elektronika Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti Investicí do vzdělání ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ORTEX Zvýšení adaptability zaměstnanců autorizované osoby rozšířením jejich kvalifikace (dalším vzděláváním) v souvisejících oborech ACE-TECH specifické vzdělávání zaměstnanců Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s. r. o. Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Unicorn Solutions Rozvoj LZ ve společnosti MAMUT- THERM s.r.o Nové produkty, nová odbornost - vize pro AG ATELIER GROWHT-S: Projekt vzdělávání zaměstnanců společnosti STROJÍRNA OSLAVANY Podpora odborného vzdělávání ve společnosti Kadlec - elektronika A A 94,950 94,950 A A A A 77,080 77,080 A N A A 79,928 79,928 A N A A 72,933 72,933 A A A A 91,893 91,893 A A A A 83,695 83,695 A A A A 69,705 69,705 A N A A 82,245 82,245 A N A A 93,360 93,360 A N A A 86,903 86,903 A N Tab. 2: Seznam projektů v procesu věcného hodnocení Registrační číslo 1 CZ.1.04/1.1.04/ Žadatel HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 2 CZ.1.04/1.1.04/ Cutisin, 3 CZ.1.04/1.1.04/ KSK BONO 4 CZ.1.04/1.1.04/ BKB Metal, 5 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ SAPA - LPJ, spol. s DENSO MANUFACTURING CZECH DGS Druckguss Systeme 8 CZ.1.04/1.1.04/ EPS Název Rozvoj zaměstnanců směřovaný především na specifickou přípravu pro odborné pozice při výrobě komplexního cihelného systému HELUZ Vytvoření výukového prostředí pro rozvoj zaměstnanců společnosti Cutisin, a jejich další odborné vzdělávání Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti KSK BONO Posílení specifických znalostí a dovedností v oblasti projektování konstrukcí, výpočtů a návrhů v projektování, specifických způsobech svařování oceli a obecných počítačových dovedností u zaměstnanců BKB Metal, FH HP celkem VH obecná VH VK EDUCA v SAPA - LPJ Specifické vzdělávání zaměstnanců DENSO MANUFACTURING Specifická školení firmy DGS Druckguss Systeme - "Produktivní oběh forem" Prohloubením specifických znalostí zaměstnanců společnosti EPS, ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

7 9 CZ.1.04/1.1.04/ HORMEN CE Projekt specifického vzdělávání ve společnosti zabývající se světelnou technikou a jejím řízením 10 CZ.1.04/1.1.04/ BOHEMIAPLAN, Specifické vzdělávání společnosti Bohemiaplan 11 CZ.1.04/1.1.04/ ARTECH spol. s Modulový vzdělávací systém společnosti Artech spol. s 12 CZ.1.04/1.1.04/ ZZ Servis spol. s Vzděláváním k rozvoji společnosti ZZ Servis 13 CZ.1.04/1.1.04/ Pontech Specifické odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Pontech Dopravní podnik Další profesní vzdělávání zaměstnanců 14 CZ.1.04/1.1.04/ města Ústí nad Dopravního podniku města Ústí nad Labem, Labem 15 CZ.1.04/1.1.04/ BAGGER Vytvoření a implementace systému vzdělávání v oblasti 3D-MC automatizačních systémů 16 CZ.1.04/1.1.04/ META IT Vzdělávání zaměstnanců blíž ke kvalitě A a k zákazníkům A CZ.1.04/1.1.04/ VUES BRNO Kdo bude dělat speciální motory zítra? 18 CZ.1.04/1.1.04/ CARent, Supermoderní karosárna CARent, - unikátní pracovní postupy a technologie 19 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ OPTREX Czech Moravské Kovárny na jedniném pracovišti v ČR Učme se rychle - získejme OPTREXU konkurenční výhodu Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a. s. 21 CZ.1.04/1.1.04/ IRISA výrobní Vzdělávání zaměstnanců pro ovládání družstvo IRISA Automotive První brněnská 22 CZ.1.04/1.1.04/ strojírna Velká Divize profesně Bíteš, 23 CZ.1.04/1.1.04/ A. Pöttinger, spol. s Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy A. Pöttinger Vzdělávání SAVEA spol. s zaměřené 24 CZ.1.04/1.1.04/ SAVEA spol. s na udržení a prohloubení odborné kvalifikace účastníků v oblasti laminátové výroby 25 CZ.1.04/1.1.04/ INCO spol. s Specifické vzdělávání ve výrobě nástrojů, nářadí, sériové výrobě a všeobecné kovovýrobě 26 CZ.1.04/1.1.04/ CCV, Posílení mezidivizní spolupráce a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím odborných produktových školení 27 CZ.1.04/1.1.04/ VIZA AUTO CZ, Specifické vzdělávání zaměstnanců ve VIZA AUTO CZ Specifické vzdělávání zdravotně 28 CZ.1.04/1.1.04/ OBZOR v.d. postižených a znevýhodněných pracovníků 29 CZ.1.04/1.1.04/ RUBENA Vzdělávání zaměstnanců společnosti RUBENA, a. s., pro zvýšení jejich odborné profesní kvalifikace 30 CZ.1.04/1.1.04/ ASIO, spol. Excelentní znalosti v oblasti čištění vod 31 CZ.1.04/1.1.04/ Rozvoj specifických kompetencí CB&I Lummus pracovníků společnosti CB&I Lummus 32 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Hexpol Compounding Nitto Denko Czech, Podpora vzdělanosti a dovednosti zaměstnanců společnosti Hexpol Rozvoj důležitých specifických a doplňujících obecných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Nitto Denko Czech,

8 34 CZ.1.04/1.1.04/ GEODIS BRNO, spol. s. r. o. Nové technologie sběru a údržby geoinformací ve společnosti GEODIS BRNO Tab. 3: Seznam projektů, které neprošly věcným hodnocením Registrační číslo 1 CZ.1.04/1.1.04/ Žadatel AL INVEST Břidličná, 2 CZ.1.04/1.1.04/ Měď Povrly 3 CZ.1.04/1.1.04/ Gatema 4 CZ.1.04/1.1.04/ Vodovody a kanalizace Náchod, 5 CZ.1.04/1.1.04/ SOVA NET, 6 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ FORMPLAST PURKERT ZEVETA MACHINERY ASSA ABLOY Rychnov, 9 CZ.1.04/1.1.04/ TOKOZ 10 CZ.1.04/1.1.04/ KYB Manufacturing Czech 11 CZ.1.04/1.1.04/ Thun CZ.1.04/1.1.04/ Polabské mlékárny Název Další profesní vzdělávání a RLZ ve společnosti AL INVEST Břidličná, Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Měď Povrly Profesní vzdělávání zaměstnanců divize plošných spojů společnosti Gatema Zvýšení kvalifikační úrovně pracovníků VAK Náchod, a. s. Specifické vzdělávání xproduktů pro zaměstnance společnosti SOVA NET Zvyšování profesní odbornosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti Formplast Purkert Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců v rámci posílení informatizace procesů společnosti ZEVETA MACHINERY Vzdělávání vybraných zaměstnanců ASSA ABLOY Rychnov, s. r. o. v sesterské společnosti ASSA AB, Švédsko, umožňující převzít unikátní technologii výroby stavebních zámků ze Švédska do České republiky Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TOKOZ Komplexní odborné vzdělávání zaměstnanců KYB THUN - komplexní projekt systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvyšování konkurenceschopnosti na principu stálého zlepšování metodik řízení Polabské mlékárny - vzdělávej se s námi FH HP celkem VH obecná VH VK A A 57,100 57,100 N - A A 55,548 55,548 N - A A 54,825 54,825 N - A A 58,875 58,875 N - A A 63,258 63,258 N - A A 56,450 56,450 N - A A 55,555 55,555 N - A A 57,280 57,280 N - A A 61,938 61,938 N - A A 43,903 43,903 N - A A 42,673 42,673 N - A A 45,688 45,688 N - Tab. 4: Seznam projektů, které neprošly FH, resp. HP Registrační číslo Žadatel Název FH HP 1 CZ.1.04/1.1.04/ The Candy Plus sweet Factory, 2 CZ.1.04/1.1.04/ Gatema 3 CZ.1.04/1.1.04/ CEPS 4 CZ.1.04/1.1.04/ Avenet Specifické vzdělávání zaměstnanců The Candy Plus sweet Factory Odborné vzdělávání zaměstnanců divize plošných spojů společnosti Gatema Osvojení a validace moderních defektoskopických metod v CEPS Profesní vzdělávání AVENET - zdroj inovací, adaptability a konkurenceschopnosti celkem VH obecná VH VK

9 5 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ GEHE Pharma Praha spol s Technistone, DHL Supply Chain Molnlycke Health Care klinipro 9 CZ.1.04/1.1.04/ Cutisin, 10 CZ.1.04/1.1.04/ THHK 11 CZ.1.04/1.1.04/ Regionální centrum kooperace 12 CZ.1.04/1.1.04/ ASE, 13 CZ.1.04/1.1.04/ Motortec spol. s 14 CZ.1.04/1.1.04/ Josef Šebek 15 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Veletrhy Brno, KSK BONO Mamut Therm Polabské mlékárny Moravské Kovárny Thun 1749 SINEKURA CZ, Aisan Industry Czech 23 CZ.1.04/1.1.04/ Glatt Pharma 24 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CB&I Lummus Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb GEHE Akademie aneb vzdělání pro všechny: Specifické vzdělávání zaměstnanců skladu léčiv ve správné distribuční praxi Vzdělávání k zvýšení profesní úrovně a adaptability zaměstnanců i vyšší konkurenceschopnosti společnosti Technistone, Specifické vzdělávání zaměstnanců DHL Supply Chain Profesní vzdělávací program Vytvoření výukového prostředí pro rozvoj zaměstnanců společnosti Cutisin, a jejich další odborné vzdělávání Zvyšování odborné kvalifikace, konkurenceschopnosti a adaptability zaměstnanců teplárenské společnosti Vzděláváním zaměstnanců k vyšší kvalitě poskytovaných služeb Regionálním centrem kooperace, v Průmyslovém areálu Slavičín Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ASE Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti MOTORTEC spol. s Rozvoj znalostní úrovně pracovníků firmy Josef Šebek-INTEBO Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, v oblasti Business Inteligence Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti KSK BONO Rozvoj LZ ve společnosti MAMUT-THERM s.r.o Polabské mlékárny - vzdělávej se s námi Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a. s. THUN - komplexní projekt systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvyšování konkurenceschopnosti na principu stálého zlepšování metodik řízení Program trvalého rozvoje odborné kvalifikace pracovníků společnosti SINEKURA CZ Specifické vzdělání a zaškolení zaměstnanců pro výrobu modernizovaných škrticích klapek pro vozy Renault Profesní vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Glatt - Pharma, spol. s Rozvoj specifických kompetencí pracovníků společnosti CB&I Lummus Tvorba podnikového vzdělávacího programu zaměřeného na specifické vzdělávání projektantů v oblasti projektování dopravních staveb 26 CZ.1.04/1.1.04/ JUTA Zvýšení konkurenceschopnosti JUTY 27 CZ.1.04/1.1.04/ ANETE spol. s 28 CZ.1.04/1.1.04/ Medin, 29 CZ.1.04/1.1.04/ Svitap J.H.J. spol. s Zvýšení produktových znalostí pracovníků prostřednictvím systému interních školení a elearningu Profesní rozvoj zaměstnanců MEDIN, zaměřený na specifické vzdělávání Sdílení firemních znalostí jako krok k vyšší efektivitě

10 30 CZ.1.04/1.1.04/ Kofola 31 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ KadeL Data servis, spol. s FASTENERS CZ, MERKOV Krnovské 34 CZ.1.04/1.1.04/ opravny a strojírny ČKD 35 CZ.1.04/1.1.04/ CHLAZENÍ 36 CZ.1.04/1.1.04/ MoroSystems, DGS 37 CZ.1.04/1.1.04/ Druckguss Systeme Parker- 38 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Hannifin BATERIE CENTRUM, 40 CZ.1.04/1.1.04/ CARent, 41 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CENTES, spol. s ACO Industries 43 CZ.1.04/1.1.04/ Protronix 44 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ Polabské mlékárny FLORSTYL, Rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců Kofola prostřednictvím komplexního podnikového vzdělávacího systému se zprovozněním systému personálního rozvoje a realizací odborných specifických školení zaměstnanců Vzdělávací program d-velop společnosti Kadel Data servis, spol. s. r. o. Příprava interních lektorů a specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti Fasteners Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců společnosti MERKOV s.r.o při obsluze a údržbě CNC obráběcích strojů Vzdělávání zaměstnanců společnosti KOS ve specializovaných IT a profesních dovednostech Vzdělání zaměstnanců společnosti ČKD CHLAZENÍ Specifické vzdělávání zaměstnanců společnosti MoroSystems Odborné školení v DGS Parker - specifické vzdělávání Systém kurzů pro kvalifikace v IT, obchodních a jazykových dovednostech Zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí pracovníků CARent, Růst odbornosti, profesionality a produktivity jako nástroj pro nové tržní příležitosti Interní profesní vzdělávání v ACO Industries k.s. Vzdělávání zaměstnanců ve vývoji a výrobě inovativních produktů Polabské mlékárny - vzdělávej se s námi Profese FLORSTYL 46 CZ.1.04/1.1.04/ MESING Specifické vzdělávání Mesing 47 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ EXPERT SERVIS spol. Forschner spol. s Freescale Polovodiče Česká republika Nová Mosilana, První brněnská strojírna Velká Bíteš, FV - PLAST, KES kabelové a elektrické systémy Specifické vzdělávání zaměstnanců pro zdraví firmy EXPERT SERVIS Rozvoj odborných s profesních znalostí znalostí zaměstnanců Forschner k podpoře výrobního sortimentu s ohledem na měnící se podmínky trhu Zvýšení technických dovedností zaměstnanců Freescale Profesní a odborný růst zaměstnanců Nové Mosilany, Divize profesně Specifické odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti FV - Plast, Specializované kurzy IT technologie

11 54 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ ÚPAVAN TRUTNOV spol. s Phoenix- Zeppelin, spol. s Kompetence, kvalita, konkurenceschopnost Program rozvoje kariéry mechaniků společnost Phoenix-Zeppelin spol. s. 56 CZ.1.04/1.1.04/ JUTA Zvýšení konkurenceschopnosti JUTY 57 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ LICON HEAT PWO UNITOOLS CZ Plzeňské městské dopravní podniky, DAYMOON Masokombinát Plzeň 62 CZ.1.04/1.1.04/ D3Soft 63 CZ.1.04/1.1.04/ BMKco. 64 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ SEVEn Energy Advanced Genetics, Posílení zastupitelnosti a rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců ve výrobním procesu společnosti LICON HEAT Rozšíření odborných dovedností zaměstnanců v kontextu vývoje technologií ve společnosti PWO UNITOOLS CZ PDMP, - komplexní projekt systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti ke zvyšování konkurenceschopnosti na principu stálého zlepšování metodik řízení Dáme vědomostem zelenou! Vzdělávání zaměstnanců MK Plzeň Zvýšení profesních znalostí zaměstnanců D3soft, Specifické vzdělávání BMKco. pro oblast spojovacího materiálu Dlouhodobý vzdělávací program SEVEn Edu Nutrigenomická interní školení 66 CZ.1.04/1.1.04/ ISOTEP EDUCA - profesní vzdělávání ISOTEP 67 CZ.1.04/1.1.04/ CZ.1.04/1.1.04/ INVEST TEL AUTO Datamar International Vzdělávání jako šance pro zaměstnance i zaměstnavatele Nové kompetence Datamar International 69 CZ.1.04/1.1.04/ UNISTAV IDOS-Investujeme do schopných 70 CZ.1.04/1.1.04/ SOPO SOPOTREN 71 CZ.1.04/1.1.04/ SOPO MOTOR s.r.o 72 CZ.1.04/1.1.04/ Zahradník & Kansky 73 CZ.1.04/1.1.04/ oxy Online s. r. o. 74 CZ.1.04/1.1.04/ SOPO- SERVIS, 75 CZ.1.04/1.1.04/ WOLKO- PLAST, Panasonic 76 CZ.1.04/1.1.04/ AVC Networks Czech, MPH Medical 77 CZ.1.04/1.1.04/ Devices s. r. o. Tab. 5: Seznam odstoupených žadatelů EDUTREN Interní profesní vzdělávání ve společnosti Zahradník & Kansky Vzdělávací cyklus vázaný k produktům oxy Online v letech Interaktivní trenažer - cesta ke snižování chybovosti ve výrobě Výukové centrum v systému řízení výroby Zvyšování odbornosti - udržitelnost pracovních míst Vzděláváním zaměstnanců k vyšší efektivitě práce Registrační číslo Žadatel Název FH HP celkem VH obecná VH VK

12 Tab. 6: Seznam projektů v procesu FH a HP Registrační číslo Žadatel Název FH HP celkem Dopravní podnik Specifické vzdělávání v Dopravním 1 CZ.1.04/1.1.04/ města Liberec, podniku města Liberce VH obecná VK Projekty s registračním číslem CZ.1.04/1.1.04/ až CZ.1.04/1.1.04/ jsou ve stavu P1, tj. "Projektová žádost zaregistrována".

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Výzva č. 60 Číslo Žadatel Kontaktní osoba Email Telefon Telefonické konzultační hodiny CZ.1.04/1.1.04/60.00001 Sense Technologies a.s.

Výzva č. 60 Číslo Žadatel Kontaktní osoba Email Telefon Telefonické konzultační hodiny CZ.1.04/1.1.04/60.00001 Sense Technologies a.s. Výzva č. 60 Číslo Žadatel Kontaktní osoba Email Telefon Telefonické konzultační hodiny CZ.1.04/1.1.04/60.00001 Sense Technologies a.s. Jakub Vích jakub.vich@czechinvest.org 420296342562 ÚT a ČT - 10:00-15:00

Více

Výzva č. 60. CZ.1.04/1.1.04/60.00001 Sense Technologies a.s. Jakub Vích jakub.vich@czechinvest.org + 420296342562 ÚT a ČT - 10:00-15:00 hod.

Výzva č. 60. CZ.1.04/1.1.04/60.00001 Sense Technologies a.s. Jakub Vích jakub.vich@czechinvest.org + 420296342562 ÚT a ČT - 10:00-15:00 hod. Výzva č. 60 Číslo Žadatel Kontaktní osoba Email Telefon Telefonické konzultační hodiny CZ.1.04/1.1.04/60.00001 Sense Technologies a.s. Jakub Vích jakub.vich@czechinvest.org + 420296342562 ÚT a ČT - 10:00-15:00

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy daptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 1. výběrové komise dne )

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 1. výběrové komise dne ) Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 1. výběrové komise dne 15. 2. 2010) I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.1 Název prioritní osy Adaptabilita

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Zpráva o dílčích výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 35 Školení je šance

Zpráva o dílčích výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 35 Školení je šance Zpráva o dílčích výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 35 Školení je šance (1. dílčí výsledky - k datu 1. zasedání výběrové komise 4. 5. 2009) I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 3. výběrové komise dne )

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 3. výběrové komise dne ) Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 3. výběrové komise dne 26. 5. 2010) I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.1 Název prioritní osy Adaptabilita

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy daptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Číslo oblasti podpory 1.2 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního grantu

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 ázev priority Číslo opatření 3.3 ázev opatření Číslo grantového schématu ázev grantového schématu Číslo výzvy II. Obecné informace o výzvě Zpráva o

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3. Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP výzvy č. 33

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP výzvy č. 33 Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP výzvy č. 33 I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.1 Název prioritní osy Číslo oblasti podpory 4.1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 1 Název priority Číslo opatření 1.1 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 3 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel

Více

Rozvoj celoživotního učení. Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Rozvoj celoživotního učení. Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Operační program Rozvoj lidských zdrojů Příloha č. 2 Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 Rozvoj

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3. ázev priority Číslo opatření 3.3 ázev opatření Číslo grantového schématu ázev grantového schématu Číslo výzvy 2 II. Obecné informace o výzvě Zpráva

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1. Zpráva o výsledcích výběrového procesu Adaptabilita a podnikání Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo priority 3 Název priority Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo opatření 3.2 Název opatření Číslo globálního grantu

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1 Název opatření Číslo grantového schématu Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 Adaptabilita a podnikání Zní adaptability

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3. Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 2 II. Obecné informace o výzvě Zpráva

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 4.2. Číslo kola výzvy: 5. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Více

Výsledky jednání Výběrové komise Úřadu práce ve Zlíně ze dne 27. června 2005

Výsledky jednání Výběrové komise Úřadu práce ve Zlíně ze dne 27. června 2005 ýsledky jednání ýběrové komise Úřadu práce ve Zlíně ze dne 27. června 2005 ýběr žádostí o finanční podporu předložených v 1. kole výzvy grantového schématu daptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 1 Název priority Číslo opatření 1.1 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 03 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 4.2 Číslo kola výzvy: 36. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (36. kolo výzvy, oblast podpory 4.2) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1. Zpráva o výsledcích výběrového procesu Adaptabilita a podnikání Zní adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE 2. - 3. 10. 2008, VŠB-TUO Ostrava GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Všech 24 projektů, které získaly alespoň 65 bodů, bylo předloženo k posouzení Výběrové komisi, která zasedala dne 26. července 2005 v Ostravě.

Všech 24 projektů, které získaly alespoň 65 bodů, bylo předloženo k posouzení Výběrové komisi, která zasedala dne 26. července 2005 v Ostravě. ÝSLEDKY ZSEDÁÍ ÝBĚROÉ KOMISE ÚŘDU PRÁCE OSTRĚ PRO ÝBĚR PROJEKTŮ PŘEDLOŽEÝCH DO 1. KOL ÝZY GRTOÉHO SCHÉMTU DPTBILIT PODPOR KOKURECESCHOPOSTI PODIKŮ ORGIZCÍ (CZ.04.1.03/4.1.14) RÁMCI OPERČÍHO PROGRMU ROZOJ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Zpráva o výsledcích zasedání výběrové komise pro výběr projektů předložených v rámci 3. výzvy v Opatření 3.2 Podpora terciárního

Více

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu

M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu M032 - Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.3 Název prioritní osy Sociální integrace a rovné příležitosti Číslo oblasti podpory 4.3.1 Název oblasti

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.2a Název prioritní osy Číslo oblasti podpory Název oblasti podpory globálního grantu Název globálního grantu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených ve 4. výzvě oblasti podpory 3.2

Seznam grantových projektů OP VK schválených ve 4. výzvě oblasti podpory 3.2 Seznam grantových projektů OP VK schválených ve 4. výzvě oblasti podpory 3.2 Číslo výzvy Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 04 CZ.1.07/3.2.04 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravský

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.1 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 02 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy 2 II. Obecné informace o výzvě Vyhlašovatel

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL)

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL) Pořadové Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky (CIP EQUAL) Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o finanční podporu pro Akci 3 CIP EQUA Výzva 5 CIP EQUAL Opatření 1.1 Zlepšování přístupu

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 3 ázev prioritní osy Číslo oblasti podpory 3.1 ázev oblasti podpory Registrační číslo globálního grantu ázev

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Datum a způsoby uveřejnění výzvy: MF Dnes Jižní Čechy, Deníky Bohemia. vyřazeno 13 projektů

Datum a způsoby uveřejnění výzvy: MF Dnes Jižní Čechy, Deníky Bohemia. vyřazeno 13 projektů ýsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 1. kola výzvy Jihočeského kraje ke grantovému schématu CZ.04.1.03/3.3.03 Rozvoj kapacit dalšího profesního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 IDENTIFIKACE VÝZVY Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Svaz sléváren České republiky Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680. Centrum pro komunitní práci

Svaz sléváren České republiky Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680. Centrum pro komunitní práci ýsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z OP RLZ předložených v rámci 1. výzvy ke grantovému schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (Opatření 3.3) Obecné informace

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Univerzita Palackého Právnická fakulta UP. Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč

Univerzita Palackého Právnická fakulta UP. Střední průmyslová škola technická a Střední odborné učiliště technické, Třebíč ýsledky výběrového procesu žádostí o poskytnutí finanční podpory z O RL předložených v rámci 1. výzvy grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (Opatření 3.3) Obecné informace Kraj

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1

Zpráva o výsledcích výběrového procesu 1 I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 ázev priority Číslo opatření 3.3 ázev opatření Číslo grantového schématu ázev grantového schématu Číslo výzvy II. Obecné informace o výzvě Zpráva o

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 6. výběrové komise dne )

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 6. výběrové komise dne ) Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP průběžné výzvy č. 52 (stav k datu zasedání 6. výběrové komise dne 23. 8. 2010) I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.1 Název prioritní osy Adaptabilita

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY Mgr. Simona Vavrochová; vedoucí oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace MPSV 16.9. 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Více

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy

22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy 22.-23.4.2015 UNIV 3 v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová Ředitelka školy Škola dnes tradice a inovace (1958-2000 - 2012) Logistické a finanční služby Provoz a ekonomika dopravy - logistika Operátor

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení Příloha č. 7 k výzvě č. 05, oblasti podpory 3.2, globálního grantu Podpora nabídky dalšího v Olomouckém kraji II Specifická subkritéria hodnocení 1 Níže je uveden přehled specifických subkritérií, vztahujících

Více

Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů. Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování

Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů. Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování Michal Uhlař Zkušenosti s EU fondy Problematikou evropských

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

3 Zapojení odborníků z praxe při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. Výzva č. 29, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 29 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 15. března

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu CZ.04.3.07 Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Zpráva o výsledcích výběrového procesu CZ.04.3.07 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Zpráva o výsledcích výběrového procesu CZ.04.3.07 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Identifikace Číslo priority 4 Název priority Číslo opatření 4.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.1 Adaptabilita 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V OHK KARVINÁ reg.č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

Výzva č. 39. Číslo Žadatel Kontaktní osoba Telefon. atx - technická kancelár pro komplexní automatizaci, s.r.o.

Výzva č. 39. Číslo Žadatel Kontaktní osoba  Telefon. atx - technická kancelár pro komplexní automatizaci, s.r.o. Výzva č. 39 Číslo Žadatel Kontaktní osoba Email Telefon Telefonické konzultační hodiny CZ.1.04/1.1.04/39.00001 Amphenol Electronics, GmbH Marek Vlach marek.vlach@czechinvest.org 420 296 342 815 ÚT a ČT

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28.

Výsledky výběrového procesu. Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. Výsledky výběrového procesu Oblast podpory: 2.2. Číslo kola výzvy: 28. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu (28. kolo výzvy, oblast podpory 2.2.) Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

ŠKOLENÍ JE ŠANCE II. Ozvěte se co nejdříve, žádosti o dotace lze předkládat do

ŠKOLENÍ JE ŠANCE II. Ozvěte se co nejdříve, žádosti o dotace lze předkládat do Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci při zpracování projektové ţádosti, která umoţňuje získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců a náhradu mzdových nákladů zaměstnanců

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP I. Identifikace globálního grantu Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP Číslo prioritní osy 1 Název prioritní osy Adaptabilita Číslo oblasti podpory 1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o.

Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO CITELUM, s.r.o. Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Evidenční číslo žádosti: CZ.2.17/1.1.00/34135 Název příjemce: ELTODO-CITELUM,

Více