PARTNER H57, H56. Sazebník S/ pro havarijní pojištění vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/ pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost:

2 OBSAH: 1 ÚVOD ZMĚNY OPROTI VERZI 2 TÉTO SMĚRNICE SHRNUTÍ FLOTILOVÝ PROGRAM KASKO EASY FLEET KASKO PROFI FLEET KASKO BUSINESS FLEET POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VOZIDEL H ROZSAH POJIŠTĚNÍ Základní havarijní pojištění Dodatková pojištění ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Podmínky přerušení pojištění Doba trvání přerušení Předčasné ukončení přerušení KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojištěný (vlastník) Oprávněná osoba Fyzická osoba Právnická osoba PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Podmínky pro přijetí vozidla do pojištění Standardně pojistitelné vozidlo (běžně pojistitelné) Nestandardně pojistitelné vozidlo Pojištění sběratelsky ceněných vozidel ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Charakteristika způsobu pojištění Přidělení čísla pojistné smlouvy Informativní pohovor Prohlídka vozidel VIN Zabezpečení vozidla Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla Plnění pojistitele DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ Pojištění nestandardní výbavy Pojištění zavazadel Rozsah pojištění Pojištění zavazadel s odcizením Pojištění zavazadel bez odcizení /2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2/54

3 2.9.3 Pojištění úrazové Omezení úrazového pojištění Pojištění věcí během silniční přepravy Předmět pojištění Rozsah pojištění Územní platnost pojištění Způsob pojištění Akceptovatelnost rizika Horní hranice pojistného plnění Požadované způsoby zabezpečení Doprava vysoce rizikových věcí RIZ Odcizení pojištěných věcí ze zaparkovaného vozidla Postup při uzavření pojištění Výpočet pojistného Pojištění strojů Pojistná částka Postup při uzavření pojištění Pojištění čelního skla Horní hranice pojistného plnění Pojištění čelního skla na pojistnou částku Pojištění nákladů na nájem vozidla Pojištění asistence Asistence typ služby 50, 51, Asistence typ služby 49, 491, 492, Vydávání asistenčních dokumentů Způsob vypisování asistenční karty Změna údajů na AsK, ztráta AsK PLACENÍ POJISTNÉHO, SLEVY A PŘIRÁŽKY PLATBY SLEVY A PŘIRÁŽKY Slevy, přirážky za frekvenci placení Množstevní slevy Obchodní sleva Sleva za bezeškodný průběh Přirážka za škodný průběh VÝPOČET POJISTNÉHO ZMĚNY ZMĚNY TECHNICKÉ (MAJÍ VLIV NA VÝŠI POJISTNÉHO) ZMĚNY NETECHNICKÉ (NEMAJÍ VLIV NA VÝŠI POJISTNÉHO) POJIŠTĚNÍ SOUBORU VOZIDEL H CHARAKTERISTIKA ZPŮSOBU POJIŠTĚNÍ DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ SLEVY A PŘIRÁŽKY Obchodní sleva Sleva za bezeškodný průběh Přirážka za škodný průběh /2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 3/54

4 5.4.4 Slevy, přirážky za frekvenci placení Množstevní sleva ZMĚNY Změny technické (mají vliv na výši pojistného) Změny netechnické (nemají vliv na výši pojistného) APLIKOVANÉ PRODUKTY PODLE H POJIŠTĚNÍ TRVALE MANIPULAČNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY (H51) Charakter pojištění Výpočet pojistného, slevy a platby Provádění změn KRÁTKODOBÉ POJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH VOZIDEL (H52) Charakter pojištění Výpočet pojistného, slevy a platby Provádění změn ZÁNIK POJIŠTĚNÍ DLE ZÁKONA O POJISTNÉ SMLOUVĚ UPLYNUTÍM DOBY ( 19) VÝPOVĚĎ ( 22) DOHODA ( 21) NEPLACENÍ POJISTNÉHO ( 20) ODSTOUPENÍ ( 23) ZÁNIK DLE ZÁNIK DLE ZMĚNA VLASTNICTVÍ POJIŠTĚNÉHO MAJETKU ( 27) SAZBY PRO PRODUKT PARTNER H SAZBY "S" ( ) PRO OSOBNÍ / UŽITKOVÁ VOZIDLA Pro pojistné nebezpečí HAVÁRIE (HA) Jednotlivá vozidla s pojištěním / bez pojištění odpovědnosti "168" Pro pojistné nebezpečí ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE (CH) Jednotlivá vozidla s pojištěním / bez pojištění odpovědnosti "168" Pro pojistné nebezpečí ODCIZENÍ. Jednotlivá vozidla s pojištěním / bez pojištění odpovědnosti "168" SAZBY "S" ( ) PRO OSTATNÍ DRUHY VOZIDEL Pro pojistné nebezpečí HAVÁRIE (HA) Pro pojistné nebezpečí ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE (CH) Pro pojistné nebezpečí ODCIZENÍ (OC) PŘEDEPSANÝ ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ Pro všechny druhy vozidel Druhy zabezpečení KOEFICIENT K Koeficient K1 pro osobní /užitková vozidla pro rizika (HA); (OC) Koeficient K1 pro ostatní druhy vozidel pro rizika (HA); (OC) Koeficient K1 pro všechny druhy vozidel pro pojistné nebezpečí (CH) KOEFICIENT K KOEFICIENT K SAZBY PRO PRODUKT PARTNER H SAZBY S ( ) PRO SOUBOR VOZIDEL /2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 4/54

5 1 ÚVOD 1.1 ZMĚNY OPROTI VERZI 2 TÉTO SMĚRNICE Uplynutím dne končí možnost sjednávání nových pojistných smluv v produktu PARTNER H57, H56 (určujícím datem je datum uzavření pojistné smlouvy). Dále k výše uvedenému datu končí platnost: + formuláře Pojistná smlouva PARTNER H57 evidenční znak K-Va-749-A, příp. K-Vh-701-A Tato směrnice, resp. sazebník stanovuje podmínky pouze pro sjednávání dodatků k platným neukončeným pojistným smlouvám produktu PARTNER H57, H SHRNUTÍ Produkt PARTNER slouží především k uzavírání flotilového havarijního pojištění vozidel, tzn. lze pojistit více vozidel jednou pojistnou smlouvou. Dále lze pomocí tohoto produktu uzavřít havarijní pojištění vozidel, které nelze pojistit pomocí produktů GLOBAL nebo TANDEM. Jedná se o nákladní vozidla, autobusy, přívěsy, návěsy, traktory a motocykly. Z hlediska počtu vozidel produkt využívá Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa ) dvě formy pojištění: a) forma jednotlivá vozidla H57 pro 1 75 vozidel (výjimečně lze i více vozidel); b) forma soubor vozidel H56 pouze pro více jak 50 vozidel. 1.3 FLOTILOVÝ PROGRAM Flotilový program je upraven samostatným interním předpisem. Člení se na následující programy: KASKO EASY FLEET KASKO EASY FLEET je určen pro flotily o počtu 5 až 75 vozidel (uvažováno jako vstupní stav vozidel vždy k počátku pojistného roku). Pro tento flotilový program se využívá produkt PARTNER H KASKO PROFI FLEET KASKO PROFI FLEET je určen pro flotily o počtu 50 a více vozidel (uvažováno jako vstupní stav vozidel vždy k počátku pojistného roku). Pro tento flotilový program se využívá produkt PARTNER H KASKO BUSINESS FLEET KASKO BUSINESS FLEET je určen pro flotily o počtu 50 a více vozidel. Pro tento flotilový program se nevyužívá žádného z produktů PARTNER pojistné se stanovuje underwriterským způsobem. Poznámka: K jednotlivým flotilovým programům se váže možnost přiznání slev a čerpání benefitů. 2 POJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VOZIDEL H ROZSAH POJIŠTĚNÍ Základní havarijní pojištění Základní havarijní pojištění upravují všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) H 350/05. 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 5/54

6 Rozsah základního havarijního pojištění (pojistná nebezpečí) lze uzavřít v jedné z následujících variant: HAVÁRIE poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí; odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části; (dále jen "havárie"). nebo ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE poškození nebo zničení pojištěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí; odchylně od VPP H 350/05 se pojištění nevztahuje na riziko odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části; (dále jen částečná havárie ). nebo ODCIZENÍ odcizení pojištěného vozidla nebo poškození či zničení vozidla jakoukoli živelní událostí; (dále jen odcizení ). Poznámka: Tento rozsah základního pojištění se vztahuje pouze na odcizení celého vozidla nikoliv na odcizení jeho částí!!! Dodatková pojištění K základnímu havarijnímu pojištění lze uzavřít následující druhy dodatkových pojištění: Nestandardní výbava pojištění nestandardní výbavy vozidla. Pojištění zavazadel s odcizením pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby přepravovaných pojištěným vozidlem v rozsahu allrisk (dále jen zavazadla s odcizením ). Pojištění zavazadel bez odcizení pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby přepravovaných pojištěným vozidlem bez odcizení (dále jen zavazadla bez odcizení ). Úrazové pojištění úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem (dále jen úrazové pojištění"). Pojištění silniční dopravy pojištění věcí během silniční dopravy (dále jen silniční doprava"). Pojištění strojů pojištění strojních rizik vybraných vozidel (dále jen pojištění strojů"). Čelní sklo pojištění čelního skla vozidla (dále jen čelní sklo ). Náklady na nájem vozidla pojištění nákladů na nájem vozidla (dále jen nájem vozidla ). Asistence pojištění asistenčních služeb (dále jen asistence ). 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 6/54

7 Poznámka: Dodatková pojištění nelze uzavřít samostatně, tzn. mohou být uzavřena pouze k základnímu havarijnímu pojištění! 2.2 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ Územní platnost základního havarijního pojištění je možné na přání klienta uzavřít v jedné z následujících variant: a) Česká republika; b) Česká republika + sousední státy (tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko); c) Evropa (Evropou se pro potřeby tohoto pojištění rozumí geografické území Evropy a celé území Turecka). Územní platnost dodatkových pojištění: Nestandardní výbava dle základního havarijního pojištění Zavazadla (obě varianty) dle základního havarijního pojištění Úrazové pojištění dle základního havarijního pojištění Silniční doprava ČR nebo ČR + sousední státy Pojištění strojů dle základního havarijního pojištění Pojištění čelního skla (obě varianty) - dle základního havarijního pojištění Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla vozidlo musí být zapůjčeno na území ČR Asistenční služby pojistník si volí: porucha ČR porucha ČR + hav. Evropa porucha + hav. ČR + Evropa 2.3 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se uzavírá na pojistnou dobu 3 let (není-li ujednáno jinak). Se souhlasem oprávněné osoby agentury lze pojištění uzavřít na dobu jinou než tři roky tzn. 1, 2, 4, 5 nebo 6 let např. při leasingu. Nejkratší možná doba trvání pojištění je jeden rok. Pojištění začíná prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy (není-li ujednáno jinak). Pojištění končí uplynutím tří let (není-li uvedeno jinak) dnem, jehož datum je sníženo o jeden den oproti datu počátku pojištění (např.: počátek a konec ). 2.4 POJISTNÁ ČÁSTKA Pojistnou částku stanoví pojistník tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného vozidla. Pojistná hodnota vozidla je vyjádřena: jako NOVÁ CENA vozidla, tj. cena, za kterou lze stejné nebo srovnatelné vozidlo sloužící ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako vozidlo nové (pojištění na novou cenu).!!! UPOZORNĚNÍ!!! Pojistná částka se v průběhu doby trvání pojištění NEMĚNÍ! 2.5 PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Podmínky přerušení pojištění Přerušení pojištění (dále jen přerušení ) se ujednává na základě žádosti pojistníka, a to pomocí dodatku k pojistné smlouvě (viz příslušný tiskopis). 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 7/54

8 Přerušení lze ujednat pouze za podmínky, že je na příslušné pojistné smlouvě uhrazené pojistné (na smlouvě nesmí být žádné dlužné pojistné a musí být minimálně do data počátku přerušení uhrazené pojistné). Přerušení pojištění nelze ujednat v případě, že je pojištěné vozidlo v leasingovém nájmu!!! Přerušení pojištění je možné pouze najednou pro všechna pojištění uzavřená v pojistné smlouvě!!! Doba trvání přerušení Přerušení se ujednává minimálně na dobu 30 dnů (např.: počátek a konec ), maximálně však na dobu 7 měsíců (např.: počátek a konec ). Doba trvání přerušení nemusí být v celých měsících (např.: počátek a konec ). Datum uzavření přerušení může předcházet max. o 30 dnů datum počátku přerušení. Datum počátku přerušení musí být minimálně o 30 dní větší, než je datum počátku pojistné smlouvy. Přerušení lze ujednat 1x za pojistný rok, maximálně 3x za dobu trvání pojištění.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Za dobu přerušení netrvá povinnost platit pojistné a není dáno právo na plnění z událostí, které nastaly v době přerušení a které by byly jinak pojistnými událostmi. Během přerušení nezanikají práva a povinnosti pojistníka/pojistitele (mimo výše uvedené), které vyplývají ze zákona o pojistné smlouvě nebo pojistných podmínek (např. možnosti výpovědí, atd.) Předčasné ukončení přerušení Na žádost pojistníka je možné předčasně ukončit přerušení před uplynutím dojednané doby trvání přerušení. Předčasné ukončení přerušení nelze provádět zpětně, tzn. datum předčasného konce přerušení nesmí předcházet datu uzavření příslušné změny. Poznámka: Platí podmínka, že doba trvání přerušení musí být minimálně 30 dnů!!! 2.6 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Jde o osobu, která činí právní úkon spočívající v uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem a která se zároveň zavazuje hradit pojistné ve výši a způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. Poznámka: Může jít nejen o vlastníka nebo provozovatele vozidla, který není jeho vlastníkem, ale i o třetí osobu, která pojistnou smlouvu uzavírá ve prospěch některé z uvedených osob Pojištěný (vlastník) Pojištěným je osoba, na jejíž majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Oprávněná osoba Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (zpravidla se jedná o pojištěného). 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 8/54

9 2.6.4 Fyzická osoba Pro účely tohoto pojištění se fyzickou osobou rozumí každá osoba, právně způsobilá uzavřít pojistnou smlouvu. Tuto podmínku splňuje zletilá osoba plně způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Poznámka: Lze se však důvodně domnívat, že tuto podmínku splňuje i např. sedmnáctiletý vlastník lehkého motocyklu o objemu válců nejvýše 125 cm 3 a o výkonu nejvýše 11 kw, který je oprávněn k řízení takového vozidla. V případě vozidla ve vlastnictví fyzické osoby podnikatele dle příslušných právních předpisů (např. živnostenského zákona) mohou nastat dva případy různých režimů takového vlastnictví: 1) vozidlo je vedeno v účetní evidenci takového subjektu a je součástí jeho obchodního majetku, přičemž v TP je uvedeno IČ vlastníka; 2) vozidlo není vedeno v účetní evidenci a v TP je rodné číslo jeho vlastníka. Poznámka: Jedna a táž fyzická osoba podnikatel přitom může mít několik různých vozidel v různých režimech. Vždy se však jedná, pro účely tohoto pojištění, o fyzickou osobu Právnická osoba Pro účely tohoto pojištění je právnickou osobou samostatný subjekt práva, který je zapsán do veřejného rejstříku (např. obchodního rejstříku, jde např. o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným apod.), pokud nevzniká přímo ze zákona. Vozidlo je vždy vedeno v účetní evidenci! 2.7 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Produktem PARTNER lze pojistit silniční motorová a nemotorová vozidla s registrační značkou (RZ)/SPZ těchto druhů (v závorce je kód používaný v sazebníku H57): a) Osobní automobil (A1) motorové vozidlo sloužící k přepravě osob (max. 9 míst k sezení) označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie M1, M1G předchozí TP: OA-M1 b) Užitkový automobil (A2) motorové vozidlo konstruované na podvozku osobního vozidla používané pro dopravu nákladu jehož největší povolená (celková) hmotnost nepřevyšuje kg označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie N1, N1G předchozí TP: NA-N1 c) Autobus (E) vozidlo sloužící k přepravě osob (více než 9 míst k sezení) označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie M2, M3, M2G,M3G předchozí TP: AB-M2, AB-M3 d) Nákladní automobil (C1) motorové vozidlo používané pro dopravu nákladu označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie N2, N3, N2G, N3G předchozí TP: NA-N2, NA-N3 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 9/54

10 Poznámka: Pro účely tohoto pojištění jsou mezi nákladní vozidla zařazena též vozidla nekonstruovaná na podvozku osobního vozidla do kg tzn. N1, N1G příp. NA-N1 (např. vozidla AGM, DESTACAR, GASOLONE, MAGMA, MULTICAR, TERRIER, Avia A 21 Furgon). e) Speciální vozidlo (C5) vozidlo, které je určeno pro vykonávání určitých pracovních úkonů označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie N1, N2, N3, N1G, N2G, N3G předchozí TP: SA-N1, SA-N2, SA-N3 f) Tahač (C6) motorové vozidlo, které je určeno výlučně k tažení přívěsu nebo návěsu označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie N1, N2, N3 předchozí TP: T-N1-TN(TP), T-N2-TN(TP), T-N3-TN(TP) g) Přívěs nákladní (F) přípojné vozidlo, používané jen pro dopravu nákladu označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 předchozí TP: PV-01-PN, PV-02-PN, PV-03-PN, PV-04-PN h) Návěs nákladní (F1) přípojné vozidlo, používané jen pro dopravu nákladů, kde část hmotnosti se přenáší na tahač návěsů označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 předchozí TP: PV-01-N, PV-02-N, PV-03-N, PV-04-N i) Speciální návěs nákladní (F1) přípojné vozidlo, konstruované pro vykonávání pracovních úkonů, které není určeno pro přepravní činnost, kde část hmotnosti se přenáší na tahač označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 předchozí TP: PV-01-NS, PV-02-NS, PV-03-NS, PV-04-NS j) Speciální přívěs nákladní (F) přípojné vozidlo, konstruované pro vykonávání pracovních úkonů, které není určeno pro přepravní činnost, kde část hmotnosti se přenáší na tahač označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie O1, O2, O3, O4 předchozí TP: PV-01-PS, PV-02-PS, PV-03-PS, PV-04-PS k) Traktor (C2) zemědělské (lesnické) vozidlo pro tažení, tlačení, nesení nebo k pohonu strojů, nářadí a přípojných vozidel označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie T1, T2, T3 předchozí TP: TR-KO l) Návěs traktorový (F1) přípojné vozidlo za traktor, používané pro dopravu nákladů, kde část hmotnosti se přenáší na traktor označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3, OT4 předchozí TP: PV-NT 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 10/54

11 m) Přívěs traktorový (F) přípojné vozidlo za traktor, používané pro dopravu nákladů označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3, OT4 předchozí TP: PV-PNT n) Návěs speciální traktorový (F1) přípojné vozidlo za traktor, používané pro vykonávání pracovních úkonů, kde část hmotnosti se přenáší na traktor označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3 předchozí TP: PV-NST o) Přívěs speciální traktorový (F) přípojné vozidlo za traktor, používané pro vykonávání pracovních úkonů označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie OT1, OT2, OT3 předchozí TP: PV-PST p) Motocykl (B) motorové vozidlo zpravidla s méně než čtyřmi koly; motorová tříkolka a čtyřkolka označení v tech. průkazu: nový TP: zkratka kategorie LA, LB, LC, LD, LE, LM předchozí TP: M-L1, M-L2, M-L3, M-L4, M-L5 Sazebník rozlišuje sazbu s u osobních a užitkových vozidel podle značky a u ostatních vozidel a u souboru vozidel podle výrobce: T tuzemský T98 tuzemský vozidlo s datem výroby do roku 1998 včetně Z zahraniční T+ Z tuzemský + zahraniční Mezi typická tuzemská vozidla zařazujeme tyto značky: Autobus: KAROSA, OASA, SOR Nákladní vozidla: AVIA, KAROSA, LIAZ, PRAGA, TATRA Tahač: LIAZ, TATRA Traktor: ZETOR Přívěs/návěs: BSS, PANAV (značky KÖGEL, SCHWARZMÜLLER vyráběné na území ČR řadíme mezi vozidla zahraniční). V případě nejasností s určením příslušné sazby k vozidlu lze získat informace od pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ. Základní havarijní pojištění se vztahuje na: vozidlo uvedené v pojistné smlouvě; jeho části; příslušenství, tvořící jeho obvyklou výbavu; (dále jen vozidlo ). Obvyklou výbavou se rozumí díly, které jsou ve vozidle zabudovány nebo jsou s vozidlem pevně spojeny (s výjimkou nestandardní výbavy). Dále jsou to níže uvedené věci, které jsou ve vozidle uzamčeny: autoatlas, autosvítilna, dětská autosedačka, hasicí přístroj, hustilka, koberečky, lékárnička, nářadí (obvyklá sada), potahy sedadel, přídavné žaluzie a dečky, rezervní kolo, kanystr, sada náhradních žárovek a pojistek, startovací kabely k baterii, tažné lano, tlakoměr, vyprošťovací řetězy a zařízení, výstražná lampa, výstražný trojúhelník, zvedák a další 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 11/54

12 věci tvořící předepsanou výbavu, jakož i výbavu zvyšující bezpečnost posádky a vozidla v silničním provozu (VPP H 350/05 čl. XXIV., odst. 24) Podmínky pro přijetí vozidla do pojištění Technický stav vozidla Pro přijetí vozidla do pojištění je rozhodující technický stav vozidla. Pojišťují se vozidla pouze nepoškozená, vozidla v dobrém technickém stavu, která mají platný český TP, přidělenou českou registrační značku / státní poznávací značku a platnou technickou kontrolu. Registrační značka / Za vozidlo s přidělenou registrační značkou (dále jen RZ ) / státní Státní poznávací značka poznávací značkou (dále jen SPZ ) se považují i vozidla podléhající evidenci registru silničních vozidel, kterým doposud nebyla RZ/SPZ přidělena, ale kterým nepochybně přidělena bude (vozidla s převozní papírovou RZ/SPZ vydanou příslušným registrem prostřednictvím prodejců (dovozců) u továrně nových vozidel). Číslo převozní RZ/SPZ se zapíše do pojistné smlouvy, číslo definitivní RZ/SPZ se doplní prostřednictvím změnolistu. Datum prvního uvedení vozidla do provozu Prohlídky vozidel Za datum prvního uvedení vozidla do provozu považujeme datum přidělení RZ/SPZ viz TP datum první registrace vozidla. Nelze-li u vozidla zjistit den jeho prvního uvedení do provozu, považujeme za datum prvního uvedení do provozu den 1.1. odpovídajícího roku výroby vozidla. Prohlídky standardně pojistitelných vozidel provádí obchodní zástupce nebo oprávněná osoba k uzavírání pojištění. Prohlídky nestandardně pojistitelných vozidel provádí technik společnosti Global Expert, s.r.o. (Dále jen Global Expert ). Poznámka: Výjimečně, a to pouze se souhlasem pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ lze pojistit i vozidlo firmy s cizí RZ/SPZ. Podmínkou pro uzavření pojištění však je, aby dotyčná zahraniční firma měla pobočku se sídlem na území ČR Standardně pojistitelné vozidlo (běžně pojistitelné) Za standardně pojistitelné vozidlo se pro účely tohoto pojištění považuje: osobní a užitkové vozidlo tuzemské výroby s datem uvedení do provozu po ; osobní a užitkové vozidlo zahraniční výroby s datem uvedení do provozu po ; ostatní vozidla tuzemské výroby s datem uvedení do provozu po ; ostatní vozidla zahraniční výroby s datem uvedení do provozu po Dalším kritériem pro vstup do pojištění je pojistná částka vozidla. Standardním způsobem lze pojistit vozidla, jejichž pojistná částka nepřesahuje: 1) Pojistná částka vyjádřena jako NOVÁ CENA vozidla: u osobních a užitkových (dodávkových) Kč (včet. DPH)*; u nákladních a speciálních Kč (bez DPH); u autobusů Kč (bez DPH); u traktorů Kč (bez DPH); u návěsů a přívěsů Kč (bez DPH). *) u továrně nových vozidel lze limit nové ceny zvýšit na Kč (včet. DPH) 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 12/54

13 2.7.3 Nestandardně pojistitelné vozidlo Za nestandardně pojistitelné vozidlo se považuje: a) takové, které nesplňuje podmínky limitu stáří nebo výše pojistné částky; b) takové, které splňuje sice výše uvedené podmínky, ale jedná se o vozidlo: neautorizovaného výrobce nebo neautorizovaného dovozce (tj. vozidlo, které nemá v technickém průkazu uvedeno číslo osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla - homologaci Správy pro dopravu ministerstva dopravy ČR); toto ustanovení se netýká vozidel, která se shodují s typy již schválenými citovaným orgánem, které bude na přání klienta opravováno v zahraničí; c) vozidlo určené pro přepravu nebezpečných věcí jedná se o jakékoliv vozidlo trvale určené k takovéto přepravě, jehož druh, konstrukce, příslušenství, výstroj a výbava jsou upraveny zvláštními předpisy; d) obytný přívěs (návěs) za osobní automobil; e) obytný automobil (modifikace osobního, užitkového nebo nákladního automobilu); f) pracovní stroj samojízdný (označení v TP: zkratka kategorie SS); g) pracovní stroj přípojný (označení v TP: zkratka kategorie SP1, SP2, SP3); h) veterán, sběratelsky ceněné vozidlo Pojištění sběratelsky ceněných vozidel Pro potřeby tohoto sazebníku lze za sběratelsky ceněná vozidla označovat vozidla historická (nejméně 20 let stará), která jsou předmětem sběratelského zájmu. Dále vozidla i mladší ve velmi dobrém a původním stavu s malým počtem ujetých km, vozidla sportovní či vozidla, která byla ve vlastnictví známých osobností. Pro vstup do pojištění a k určení pojistné částky je třeba aby klient předložil znalecký posudek vozidla (maximálně půl roku starý). 2.8 ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Charakteristika způsobu pojištění Při pojištění formou jednotlivá vozidla je základem pro stanovení pojistného pojistná částka a sazba pro konkrétní vozidlo.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Jedná-li se o pojištění jednoho osobního nebo užitkového vozidla nebo motocyklu a není předpoklad, že bude během trvání pojištění připojištěno další vozidlo, využije se pro uzavření pojištění standardních produktů pro jednotlivá vozidla, tzn. GLOBAL nebo TANDEM. Souhlas s uzavřením pojistné smlouvy, kde je předmětem pojištění pouze jediné vozidlo výše uvedených kategorií jsou oprávněni vydat pověřený pracovník, vedoucí odboru nebo ředitel ÚPMV GŘ. V případech, kdy pořizovací ceny neodpovídají reálným hodnotám (zejména u starších tuzemských vozidel do roku výroby 1990), je třeba ceny konzultovat s pověřeným pracovníkem ÚPMV GŘ Přidělení čísla pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy je možné získat: pomocí SMS zprávy pro získání čísla PS stačí pouze odeslat SMS zprávu ve tvaru ČísloZískatele mezera HAV mezera KolikČísel na telefonní číslo ; Poznámka: Místo mezery lze použít jako oddělovač i čárka. Text HAV může být psán malým i velkým písmem. Rozpětí položky KolikČísel je min. 1, max. však 5. z přidělené číselné řady; v rámci kalkulačního programu (ze zásobníku čísel). 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 13/54

14 2.8.3 Informativní pohovor Před uzavřením pojištění je třeba zjistit několik základních údajů o klientovi a o vozidle: údaje o klientovi (např. u fyzické osoby z živnostenského listu a u právnické osoby z výpisu z obchodního rejstříku); druh, značku, typ a výrobce vozidla; pojistnou částku; stáří vozidla a technický stav; způsob zabezpečení vozidla; účel využití vozidla; územní platnost pojištění vozidla Prohlídka vozidel Zástupce pojistitele je vždy povinen před uzavřením pojištění prohlídkou vozidla zjistit, zda je pojišťované vozidlo nepoškozeno a v dobrém technickém stavu. Prohlídkou je dále nutno ověřit, zda souhlasí VIN a RZ/SPZ s údaji uvedenými v TP a zkontrolovat funkčnost instalovaného zabezpečovacího zařízení. V případě pojištění nestandardní výbavy vozidla, podléhá prohlídce i tato výbava. Prohlídka není povinná u: a) továrně nových vozidel (u autorizovaného dealera); b) skupinového pojištění vozidel nad 5 ks bez rozdílu druhu, kategorie a výrobce VIN VIN identifikační číslo vozidla (Vehicle Identification Number) je nutno vyplňovat do všech předepsaných příloh a dodatků pojistné smlouvy. VIN je velmi důležitý a u vozidel označuje: a) číslo karoserie (např. osobní automobil); b) číslo rámu (např. nákladní automobil, tahač, přívěs, návěs); c) číslo podvozku (např. traktor). VIN obsahuje: a) 17 míst (u osob. automobilů od r.v. 1984); b) méně než 17 míst (např. přívěsy 4-5 míst, traktory 5-13 míst) Zabezpečení vozidla V tabulce koeficientů K1 jsou uvedeny druhy předepsaného zabezpečení, které závisí na druhu vozidla, pojistné částce a stáří. V případě zabezpečovacího zařízení typu AKTIV je zástupce pojistitele povinen přiložit k pojistné smlouvě kopii dokladu o provedení montáže a aktivaci zabezpečovacího zařízení (faktura, smlouva, apod.). Za nadstandardní způsob zabezpečení vozidla se přiznávají slevy. Výše poskytnuté slevy je závislá na kvalitě zabezpečení vozidla, ceně a druhu vozidla. Není-li vozidlo v okamžiku uzavření pojištění zabezpečeno předepsaným způsobem, lze postupovat jen v souladu s údaji uvedenými v tabulce koeficientu K1. Nastat může jedna ze tří variant: a) vozidlo zabezpečené tímto způsobem lze pojistit s přirážkou; b) vozidlo zabezpečené tímto způsobem je nepojistitelné; c) vozidlo může být pojištěno za podmínek podle pokynů pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ. 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 14/54

15 !!! UPOZORNĚNÍ!!! Pro pojistné nebezpečí částečná havárie (bez odcizení) se sleva za zabezpečení nepřiznává. Přiznává se pouze slevu za stáří vozidla viz. bod Koeficient K1 pro všechny druhy vozidel pro pojistné nebezpečí (CH) - Tabulka č Postup při uzavírání pojištění standardně pojistitelného vozidla 1) Informativní pohovor (zjistit základní informace o vozidle, pojistníkovi a pojištěném). 2) Prohlídka vozidla (jen u jednotlivě pojišťovaných vozidel do 5 ks včetně). 3) Výpočet základního pojistného ZP pro zvolenou spoluúčast: ZP = PČ x s (pojistná částka x sazba) 4) Stanovení koeficientu K1 koeficient je určen stářím vozidla, zabezpečením proti odcizení (způsob zabezpečení se nezohledňuje při částečné havárii) a pojistnou částkou; 5) Stanovení koeficientu K2 koeficient je určen způsobem využití vozidla a územní platností pojištění. 6) Stanovení koeficientu K3 koeficient je určen k zohlednění rizikovosti některých druhů vozidel v ostatních případech je vždy hodnota koeficientu 1,00. 7) Nabídnout klientovi uzavření dodatkových pojištění (DDP). 8) Výpočet ročního pojistného RP: RP = ZP x koeficienty + DDP RP = (PČ x s x K1 x K2 x K3) + DDP ZP PČ... základní pojistné (Kč) se vypočte vynásobením pojistné částky sazbou.... pojistná částka (Kč) odpovídá nové ceně vozidla tzn.: a) jde o prodejní (fakturovanou) cenu továrně nového vozidla před započtením případné obchodní slevy (s DPH nebo bez DPH podle druhu vozidla). b) výchozí (srovnatelná) cena vozidla, které se již nevyrábí nebo neprodává v době uzavření pojištění Vztah DPH a druh vozidla při vstupu do pojištění: a) Pokud je vlastník vozidla nebo v případě leasingového nájmu nájemce plátcem DPH a do pojištění vstupuje vozidlo (bez ohledu na kategorii) u kterého byl uplatněn odpočet DPH, poté se stanovuje pojistná částka vozidla vždy v úrovni nové ceny vozidla bez DPH. b) V ostatních případech, tj. pokud je vlastník vozidla nebo v případě leasingového nájmu nájemce neplátcem DPH nebo je-li plátcem DPH, ale nebyl uplatněn u vozidla odpočet DPH, poté se stanovuje pojistná částka vždy v úrovni nové ceny s DPH. s K1 K2... sazba pojistného v, která je základní sazbou pro výpočet základního pojistného (viz příloha sazebníku, tabulka sazeb HAVÁRIE, ČÁSTEČNÁ HAVÁRIE, ODCIZENÍ )... koeficient, který zahrnuje: stáří vozidla; stupeň zabezpečení vozidla proti odcizení (způsob zabezpečení se nezohledňuje při částečné havárii).... koeficient, který zahrnuje: účel využití vozidla (autoškola, taxi, půjčovna, leasing, atd.); územní platnost (ČR, ČR + sousední státy, Evropa). 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 15/54

16 K3... koeficient, který zahrnuje: rizikové druhy vozidel; v ostatních případech je vždy hodnota koeficientu 1,00. DDP... pojistné (Kč) za dodatková pojištění Postup při uzavírání pojištění nestandardně pojistitelného vozidla 1) Získat souhlas k uzavření pojištění od oprávněné osoby agentury, popř. pověřeného pracovníka ÚPMV GŘ. 2) Jedná-li se o osobní nebo užitkové vozidlo jehož pojistná částka (nová cena) převyšuje částku Kč nebo pracovní stroj samojízdný (označení v TP: zkratka kategorie SS) či pracovní stroj přípojný (označení v TP: zkratka kategorie SP1, SP2, SP3) dává souhlas k uzavření pojištění pověřený pracovník ÚPMV GŘ. 3) Nechat provést odbornou prohlídku (technik společnosti Global Expert) 4) Další postup je stejný jako u standardně pojistitelného vozidla Plnění pojistitele Plnění pojistitele ze základního pojištění je definováno následujícím způsobem: v případě parciální škody na vozidle vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného vozidla v době pojistné události, snížené o hodnotu zbytků nahrazovaných částí vozidla a o sjednanou výši spoluúčasti; v případě odcizení vozidla nebo v případě, kdy náklady na opravu poškozeného vozidla převyšují obvyklou cenu vozidla v době před poškozením (totální škoda), vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným nákladům na pořízení nového vozidla stejného druhu a kvality vztažené k době bezprostředně před pojistnou událostí sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení s přihlédnutím k dané situaci na trhu (obvyklá cena), sníženou o hodnotu zbytků vozidla a o sjednanou výši spoluúčasti; v případě odcizení části vozidla nebo věci tvořící jeho obvyklou výbavu vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající přiměřeným a účelně vynaloženým nákladům na pořízení nové části vozidla nebo věci tvořící jeho obvyklou výbavu stejného druhu vztažené k době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o sjednanou výši spoluúčasti. 2.9 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ Tabulka č. 1 znázorňuje možnost uzavření dodatkových pojištění pro jednotlivé druhy vozidel. Tabulka č. 1 NESTANDARDNÍ DRUH VOZIDLA VÝBAVA ZAVAZADLA (obě varianty) ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA (obě varianty) POJIŠTĚNÍ STROJŮ ČELNÍ SKLO NÁJEM VOZIDLA A1 Osobní automobil A A A A N A A A A2 Užitkový automobil A A A A A A A A E Autobus A A A N N A N A C1 Nákladní automobil A A A A A A N A C5 Speciální automobil A A A A A A N A C6 Tahač A A A N A A N A C2 Traktor A A A N A N N N F Přívěs A N N A A N N N F1 Návěs A N N A A N N N B Motocykl A A N N N N N A ASISTENCE 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 16/54

17 2.9.1 Pojištění nestandardní výbavy Pojištění nestandardní výbavy je upraveno VPP H 350/05. Pojištění lze uzavřít pro všechny druhy vozidel. Pojištění se vztahuje zásadně jen na nestandardní výbavu uvedenou v pojistné smlouvě. Jedná se například o následující výbavu: a) vnitřní vysílačka, nestandardní audiovizuální technika (např. zesilovač, speciální reprosoustavy, subwoofer, multimediální systém (LCD display, videorekordér, )), lednička, nezávislé topení, atd.; b) vnější malby a reklamy na vozidle, maják, světelná rampa, ochranný rám, tuningové doplňky (spoilery, plastové lišty prahů, speciální masky vozů, výfukové systémy, nestandardní disky a pneumatiky), atd. Výpočet pojistného dle seznamu nestandardní výbavy, který stanoví a cenově ohodnotí sám pojistník POJISTNÉ ČÁSTKY = NOVÉ CENY Poznámka: Předměty nestandardní výbavy je nutno věcně a jednotlivě specifikovat (značka, typ, výrobní číslo pokud lze zjistit). Sazba a ostatní podmínky pojištění jsou stejné jako u základního pojištění vozidla. Spoluúčast: stejná jako u základního pojištění vozidla; odečítá se vždy jen jednou (i v případě současného poškození vozidla a nestandardní výbavy).!!! UPOZORNĚNÍ!!! Jakoukoli dodatečně zakoupenou a namontovanou výbavu do vozidla v průběhu trvání pojištění, jejíž pojistná částka přesahuje 10% z pojistné částky vozidla nebo přesahuje-li částku Kč, je nutné dopojistit jako nestandardní výbavu vozidla. Tato podmínka se nevztahuje na výbavu, která zvyšuje bezpečnost posádky a vozidla v silničním provozu. Poznámka: Zabezpečovací zařízení je pojištěno automaticky, tj. není třeba jej zahrnovat do nestandardní výbavy vozidla Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel je upraveno VPP H 350/05 a DPP H 361/05. Pojištění zavazadel nelze uzavřít pro přívěsy a návěsy. Územní platnost dle základního pojištění vozidla. Pojištění se uzavírá na novou cenu Rozsah pojištění Pojištění zavazadel lze uzavřít pro následující rozsahy pojištění: ZAVAZADLA S ODCIZENÍM poškození nebo zničení zavazadel v důsledku některé ze živelních událostí, nebo jestliže byla poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena při nehodě, která postihla vozidlo; odcizení zavazadel umístěných ve vozidle nebo ve střešním kufru nebo na střešním nosiči. Kufr nebo nosič musí být na vozidle pevně připevněny a uzamčeny. 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 17/54

18 !!! UPOZORNĚNÍ!!! Pojištění se nevztahuje mimo jiné na krádež zavazadel ze zaparkovaného vozidla, neprokáže-li pojištěný, že při parkování v době od 22:00 do 6:00 hod. bylo nezbytné, aby zavazadla zůstala uložena ve vozidle. nebo ZAVAZADLA BEZ ODCIZENÍ poškození nebo zničení zavazadel v důsledku některé ze živelních událostí, nebo jestliže byla poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena při nehodě, která postihla vozidlo; odchylně od DPP H 361/05 se pojištění nevztahuje na riziko odcizení zavazadel umístěných ve vozidle nebo ve střešním kufru nebo na střešním nosiči Pojištění zavazadel s odcizením Pojištění se uzavírá se spoluúčastí podle zvolené varianty pojištění (viz tabulka č. 2). Pojištění lze uzavřít jednou z variant uvedených v tabulce č. 2 Pojištění se uzavírá se spoluúčastí ve výši 3000 Kč. Tabulka č. 2 TYP POJIŠTĚNÍ VARIANTA POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA ROČNÍ POJISTNÉ SPOLUÚČAST ZAV Pojištění zavazadel bez odcizení B Kč 800 Kč D Kč Kč Kč C Kč Kč Kč Kč E Kč Kč Kč Pojištění se uzavírá se spoluúčastí ve výši 500 Kč. Pojištění lze uzavřít jednou z variant uvedených v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 TYP POJIŠTĚNÍ VARIANTA POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA ROČNÍ POJISTNÉ SPOLUÚČAST ZAZ Pojištění úrazové A Kč Kč 50 Kč B Kč 100 Kč C Kč 200 Kč D 300 Kč E Kč 500 Kč F Kč Kč 500 Kč Úrazové pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem je upraveno VPP O /01, ZPP O /01 a DPP H 362/05. Pojištění se uzavírá: pro nejmenované osoby dopravované motorovým vozidlem s výjimkou motocyklů; na všechna sedadla (viz technický průkaz); u autobusů (nad 9 sedadel) také pro stojící osoby (viz technický průkaz). Pojištění lze uzavřít jednou ze sazeb uvedených v tabulkách č. 4 a č. 5. Každá sazba obsahuje kombinaci pojistných částek a druhů plnění při: a) smrti následkem úrazu (SÚ); b) trvalých následcích úrazu (TN); 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 18/54

19 c) tělesném poškození způsobeném úrazem (TP). Tabulka č. 4 pojištění úrazové pro ostatní vozidla včetně autobusů SAZBA DRUH PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA (v Kč) POJISTNÉ ZA 1 MÍSTO K SEZENÍ + STÁNÍ* (v Kč) SÚ UM TN TP US (nelze použít pro autobusy) SÚ TN TP * platí jen pro autobusy Poznámka: U autobusů, kde lze přepravovat i stojící osoby (viz technický průkaz pro městské a linkové) násobíme sazbou pojistného všechna místa (k sezení i k stání) vozidla (toto neplatí pro dálkové autobusy). Tabulka č. 5 pojištění úrazové pro osobní a užitková vozidla SAZBA DRUH PLNĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA (v Kč) SÚ POJISTNÉ ZA PŘÍSLUŠNÝ POČET SEDADEL ( v Kč ) do UM TN TP SÚ US TN TP SÚ UV TN TP Úrazové pojištění se uzavírá bez spoluúčasti. Územní platnost dle základního pojištění vozidla.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Toto pojištění nelze zásadně uzavřít pro motocykly. Pro motocykly lze nabídnout úrazové pojištění z typizovaných produktů v rámci životního a úrazového pojištění osob Omezení úrazového pojištění Pro autobusy lze úrazové pojištění uzavřít pouze ve variantě UM s celkovým počtem maximálně 80 míst (k sezení a k stání). Pro osobní a užitková vozidla nelze použít sazbu UV v případě, že vozidla mají 7 a více míst k sezení. 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 19/54

20 Poznámka: Ve výjimečných případech lze požádat centrum pojištění osob o posouzení obchodního případu a získat případný souhlas k uzavření pojistné smlouvy bez výše uvedených omezení. Žádost musí obsahovat jméno žadatele (získatele) včetně kontaktu, jméno/název pojistníka/pojištěného, popis obchodního případu (počet pojišťovaných vozidel, počet míst, požadovaná varianta úrazového pojištění včetně pojistných částek) Pojištění věcí během silniční přepravy Pojištění věcí během silniční dopravy je upraveno VPP H 350/05 a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění věcí během silniční dopravy P 695/ Předmět pojištění Pojištěné věci jsou podle jejich charakteru členěny do rizikových skupin, specifikovaných rizikovými kódy následovně: RIZ 1 RIZ 2 RIZ 3 vysoce rizikové věci, např. elektronická zařízení všeho druhu, jejich součásti a náhradní díly, tabákové výrobky, kosmetika, farmaceutické výrobky, sportovní potřeby vč. jízdních kol, výrobky z kůže a kožešin, alkoholické nápoje; středně rizikové věci, např. elektrické stroje a přístroje vč. nářadí, měřicí, optické, kontrolní a podobné přístroje (s výjimkou elektronických), stroje, sklo, keramika, výrobky z textilu, chemické výrobky, hudební nástroje, potraviny; méně rizikové věci, např. výrobky z plastu, dřeva, kovu, papíru, gumy, stavební materiál, nerostné suroviny. Poznámka: Předmětem pojištění jsou pouze věci, které svým charakterem odpovídají ujednané rizikové skupině, resp. věci s nižší rizikovostí.!!! UPOZORNĚNÍ!!! Předmětem pojištění nejsou cizí věci převzaté za účelem provedení dopravy (smlouva o přepravě věci) nebo za účelem obstarání přepravy (zasílatelská smlouva). Předmětem pojištění mohou být pouze věci: a) movité ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistníka nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (věci vlastní); b) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě užívají podle dohody (cizí věci užívané); c) movité, které pojistník nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzali při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu (cizí věci převzaté); které jsou dopravovány pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě pro vlastní potřebu, a to pouze vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě. Pojištění se nevztahuje na: zavazadla a věci osobní potřeby; mobilní telefony; cennosti; cenné věci; věci zvláštní hodnoty; písemnosti; 12/2011, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 20/54

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 2 Účinnost: 06. 01. 2012 OBSAH 1 SHRNUTÍ... 9 1.1

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více

UCZ/Voz/15. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah. Článek 2 Výklad pojmů

UCZ/Voz/15. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah. Článek 2 Výklad pojmů UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky (VPP) 1. Úvodní ustanovení 2. Účastníci pojištění 3. Předmět pojištění 4. Rozsah pojištění 5. Obecné výluky z pojištění 6. Územní platnost pojištění 7. Pojistná částka, pojistná

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidla NA100PROstart

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidla NA100PROstart H-381/12 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidla NA100PROstart Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro pojištění vozidla NA100PROstart (dále jen NA100PROstart ) platí příslušná ustanovení zákona č.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPHAV 1/08 VPP HAV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná nebezpečí, územní platnost pojištění Článek 3 Předmět pojištění Článek

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel a dopravovaných věcí VPP HAV 2009/06 a) umožnit veškerá šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, b) předložit doklady, které si vyžádá, a umožnit pořízení kopií těchto dokladů, c) umožnit prohlídku poškozeného

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPPV 1/06

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPPV 1/06 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VPPPV 1/06 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná nebezpečí, pojistná rizika Článek 3 Předmět

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení...1 Článek 2: Pojistná nebezpečí...1 Článek 3: Předmět pojištění...1 Článek 4: Územní rozsah...1 Článek 5:

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2009/09 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí zákonem

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více