Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ČINNOSTÍ ÚKB VYHODNOCENÍ Dotazníky byly rozeslány během měsíce duben Zpětně bylo zasláno a následně zpracováno celkem 59 dotazníků ze 186 externě rozeslaných a z 35 dotazníků rozeslaných na jednotlivá oddělení FN Ostrava. A) Klinická část 1. Jste spokojeni s hlášením kritických hodnot? Počet odpovědí 53 6 Počet odpovědí v % 89,8 10,2 2. Doba zpracování vzorků (od příjmu materiálu do dodání výsledku): Odpověď Statim vyhovuje Statim je dlouhá Rutina vyhovuje Rutina je dlouhá Počet odpovědí Počet odpovědí v % 79,7 15,3 74,6 8,5 3 dotazníky bez odpovědí statimové vyšetření 10 dotazníku bez odpovědí - rutina 3. Interpretace výsledků: Odpověď Dostačující Nedostačující Počet odpovědí 57 2 Počet odpovědí v % 96,6 3,4 4. Komentáře výsledků: Odpověď Vyhovují Nevyhovují Počet odpovědí 58 1 Počet odpovědí v % 98,3 1,7

2 5. Laboratorním výsledkům důvěřujete: Počet odpovědí 59 0 Počet odpovědí v % Uvádíte na žádanku vždy diagnózu odpovídající momentálnímu stavu pacienta? V negativním případě uveďte důvod: Počet odpovědí Žádanky zadávají sestry, ne lékaři Počet odpovědí v % 81,4 18,6 Dg se automaticky načte, pokud je zadána v amb. Pro oddělení není podstatná dg Zadává se jenom příjmová dg 7. Rozsah prováděných vyšetření (postrádáte nějaké, doporučujete zavedení)? Odpověď Dostačující Vyžadujeme rozšíření Počet odpovědí 54 3 Počet odpovědí v 91,5 5,1 % * 2 dotazníky bez odpovědí Specifikujte volné nefríny albumin v séru - statim 8. Zasíláte některá vyšetření do laboratoří mimo FNO? Která vyšetření Počet odpovědí Z biochemie: metanefríny, myoglobin Počet odpovědí v % 54,2 45,8 Ostatní: KHES, externí zákazníci-vlastní laboratoře B) Provozní část 9. Používá Vaše pracoviště elektronickou žádanku? Důvod proč nepoužívá Počet odpovědí Jedná se o externí zákazníky Počet odpovědí v % 79,7 20,3 10. Uvádíte časový údaj o odběru vzorku? V negativním případě uveďte důvod: Počet odpovědí 51 7 ÚKB nevyžaduje zadávání časového údaje Počet odpovědí v 86,4 11,9 Časový údaj je na žádance % 1 dotazník bez odpovědi

3 11. Jsou v lab.příručce všechny informace potřebné k preanalytice, transportu, dietnímu režimu? Jaké informace chybí / co je potřebné doplnit?: Počet odpovědí 47 2 Nemáme LP Počet odpovědí v % 79,7 3,4 10 dotazníku bez odpovědí 12. Komunikace laboratorních pracovníků s klinikou Odpověď Spokojeni Nespokojeni Doporučení: Počet odpovědí 55 2 O víkendech se nedá dovolat Počet odpovědí v % 93,2 3,4 Na službách se nedá dovolat 2 dotazníky bez odpovědí 13. Víte, kde najdete přehled existujících vyšetření ÚKB? Počet odpovědí 53 6 Počet odpovědí v % 89,8 10,2 C) Provozní část POCT - vyplní pouze oddělení FNO (netýká se externích zákazníků) 14. Máte na svém oddělení některý z přístrojů určených k provedení laboratorního vyšetření u lůžka pacienta (POCT) = (Glukometr, acidobázický analyzátor, analyzátor na CRP, troponin, hematologické parametry )? Počet odpovědí Počet odpovědí v % 77,1 22,9 15. Jaký typ POCT analyzátoru máte na svém oddělení a uveďte jejich počet? Odpověď glukometr ABR CRP Trombelast ograf RTT Hbmetr Koagulo metr Počet odpovědí Součet 79 POCT analyzátorů

4 16. Provádíte na těchto POCT analyzátorech pravidelně kontrolu pomocí kontrolních roztoků dodávaných firmou? Pokud neprovádíte pravidelně kontrolu, uveďte důvod: Počet odpovědí Nebyly jsme informování Počet odpovědí v % 41,6 31,3 13 dotazníků bez odpovědí 17. Víte o tom, že všechny POCT analyzátory mají být pod supervizí laboratoře, která dohlíží na kvalitu výsledků? Počet odpovědí 31 5 Počet odpovědí v % 64,6 10,4 12 dotazníků bez odpovědí 18. Spolupracujete v dané oblasti s laboratoří? Počet odpovědí 29 6 Počet odpovědí v % 60,4 12,5 13 dotazníků bez odpovědí

5 Zpracovala: Mgr. Alena Krnáčová Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Ústav klinické biochemie 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI S ČINNOSTÍ ÚKB K O M E N T Á Ř 1. Hlášení kritických hodnot téměř 90% dotázaných bylo spokojeno s hlášením kritických hodnot. ÚKB: Aby bylo spokojeno 100% dotázaných, upozornili jsme laborantky na nutnost hlášení kritických hodnot. Evidujeme hlášení komu a kdy v LIS. 2. Dobra zpracování vzorků v případě statimových vyšetření vyhovuje doba zpracování téměř 80% dotázaným. Někteří se nevyjádřili a 15% bylo nespokojeno hlavně v oblastech: Doba ranních odběrů Vyšetření glykemických profilů Vyšetření troponinu Spokojenost pouze pokud je statim vyšetřen do 30 minut Doba zpracování rutiny vyhovuje 75% dotázaným, někteří se nevyjádřili a nespokojeno bylo 8,5% dotázaných: Dlouhá doba-blíže nespecifikováno Vyšetření výtěru z krku, nosu ÚKB: Doba zpracování statimových vzorků je 1 hodina, výjimkou je vyšetření ABR 30 minut. Doba zpracování rutiny je stanovena na 4 hodiny. Pro zrychlení doby zpracování ranních vzorků a glykemických profilů jsme přeorganizovali provoz na ÚKB. Délku zpracování výtěru z krku a nosu nemůžeme ovlivnit, protože dané vzorky zpracovává Zdravotní ústav v Ostravě a ne ÚKB.

6 3. Interpretace výsledků s interpretací výsledku bylo spokojeno 97% dotázaných. Nespokojenost byla v oblastech: Vy výsledcích je postrádáno jméno zadávajícího lékaře Komunikace ŮKB: Problémy s nezobrazováním jména zadávajícího lékaře nastaly po zásahu správce LIS. Jméno ordinujícího lékaře se v žádance zadané přes NIS zobrazuje. V žádance pořízené ručně se jméno lékaře musí vypsat manuálně (pracovník příjmu ÚKB), nestačí tedy jenom razítko oddělení, ale je potřebné uvést i jméno lékaře. Týká se to žádanek z oddělení FNO. Žádanky mimoústavní mají jméno ordinujícího lékaře uvedeno v poznámce. Do poznámky je zaznamená pracovník příjmu ÚKB. Co se týče komunikace, je na lékaři, aby kontaktoval vysokoškolské pracovníky ÚKB pokud něčemu nerozumí. Rádi zodpovíme na Vaše dotazy. 4. Komentáře výsledků bylo spokojeno 98,3 % dotázaných. 5. Laboratorním výsledkům důvěřuje 100% dotázaných. Jeden dotázaný uvedl důvod důvěry shodu měření laboratoře s POCT analyzátory na daném oddělení. ÚKB: Přesnost a správnost měření ABR POCT analyzátorů, které jsou pod kontrolou ÚKB je navázaná na přesnost a správnost měření v laboratoři ÚKB. Proto výsledky by měly být shodné. Situace není tedy opačná a nelze podle výsledků z POCT tvrdit, že laboratoř měří správně nebo ne. Přístroje v laboratoři jsou pod neustálou interní a externí kontrolou a případné problémy se okamžitě řeší. U POCT v naší nemocnici je proces kontroly poměrně okřesán. Aby byla prováděná interní kontrola dle doporučení České společnosti klinické biochemie, je nutné provádět kontrolní měření všech tří hladin denně v časovém intervalu cca 8 hodin. Dále je nutné zapojení do celostátní externí kontroly kvality minimálně 2x ročně. Aby mohly být dané požadavky splněny je potřebná shoda názorů a spolupráce vedoucích pracovníků oddělení s danými POCT analyzátory a ÚKB. ÚKB zájem o potvrzení správnosti výsledku v tomto směru velice uvítá a bude Vám v každém směru nápomocný. 6. Uvádění diagnózy odpovídající momentálnímu stavu pacienta na žádance aktuální diagnózu uvádí na žádanku 81 % dotázaných. Na otázku, proč neuvádíte dg. odpovídající momentálnímu stavu jsme dostali tyto odpovědi: Žádanky zadávají sestry, ne lékaři Pro oddělení není podstatná dg. Zadává se jenom příjmová dg. ÚKB: Uvádění aktuální diagnózy v žádance laboratorního vyšetření je nezbytně nutné. Diagnóza umožňuje kontrolu a interpretaci výsledků ze strany pracovníků ÚKB. Náprava na klinická pracoviště zašleme vysvětlující dopis. 7. Rozsah prováděných vyšetření 91,5% dotázaných je spokojeno s rozsahem prováděných vyšetření na ÚKB. Byla ale zaznamenána žádost o vyšetření volných nefrínů a albuminu v séru jako statim. ÚKB: Albumin v séru ve statim režimu je dostupný 24 hodin denně už více než patnáct let. Stanovení volných nefrínů viz. bod Zasílání některých vyšetření mimo biochemickou laboratoř FNO 55% dotázaných zasílá vzorky na vyšetření jenom do FNO. Zbylých 45% dotázaných nechává vyšetřovat vzorky mimo FNO, protože se jedná o externí zákazníky nebo o vyšetření, která se

7 ve FNO nedělají (KHES, ZÚ). Z biochemických parametrů jsou mimo FNO zasílány jenom vzorky na stanovení nefrínů. Jeden dotázaný uvedl, že zasílá mimo FNO i vzorky na stanovení myoglobinu s odůvodněním, že ÚKB myoglobin nestanovuje. ÚKB: Myoglobin stanovuje 24 hodin denně i ve statimovém režimu. Stanovení konjugovaných nefrínů (metanefrinu a normetanefrinu) v moči se provádí na ÚKB již od března roku Stanovení volných nefrínů v plasmě se na ÚKB neprovádí z důvodu nedostatečné instrumentace. Existuje ale možnost stanovení volných nefrínů v plasmě plnohodnotně nahradit kombinací stanovení konjugovaných nefrínů se stanovením kyseliny vanilmandlové. 9. Používání elektronické žádanky 80% dotázaných používá elektronické žádanky, 20% je nepoužívá-jedná se o externí zákazníky. 10. Časový údaj o odběru vzorku uvádí 86% dotázaných, 12% daný údaj neuvádí. Nejčastější důvody proč časový údaj o odběru vzorku neuvádí je: ÚKB nevyžaduje zadávání časového údaje Časový údaj je na žádance ÚKB: Časový údaj je důležitý pro některé parametry. U příslušných analytů je to uvedeno v Laboratorní příručce ÚKB v odstavci preanalytická fáze. 11. Jsou v LP všechny informace potřebné k preanalytice, transportu, dietnímu režimu? pro 80% dotázaných jsou informace dostatečné, někteří se nevyjádřili a 3,5% zaškrtlo dané informace jako nedostatečné, s odůvodněním, že nemají k dispozici laboratorní příručku anebo že neví jestli v LP něco chybí. ÚKB: Laboratorní příručka je dostupná zatím jenom v elektronické podobě na stránkách FNO: - laboratorní vyšetření Ústav klinické biochemie laboratorní příručka Odkaz : Ti, kteří zaškrtli, že neví, kde LP najdou, byli telefonicky kontaktování a em jim byl zaslán odkaz na LP. Pokud nevíte, jestli v LP něco chybí, pravděpodobně jste v LP našli všechny informace, které jste potřebovali. 12. Komunikace laboratorních pracovníků s klinikou s komunikací bylo spokojeno 93% dotázaných. Bylo zaznamenáno, že se vyskytuje někdy problém dovolat se do laboratoře na službách. ÚKB: Laboratoří, v kterých se pracuje na službách je několik. Laborantky slouží standardně jenom dvě (Než stihne doběhnout laborantka k telefonu, většinou zavěsíte a vytáčíte číslo v jiné laboratoři). Doporučujeme nechat vyzvánět telefon delší dobu a opakovaně volat jedno číslo. Nejvíce používány čísla na službách jsou kl.4123, 4128 a V nočních hodinách doporučujeme volat na číslo 4128 (je nejblíže k inspekčním pokojům). 13. Víte, kde najdete přehled existujících vyšetření? 90% dotázaných nemá problém najít seznam vyšetření prováděných na ÚKB. ÚKB: Seznam najdete v laboratorní příručce na stránkách FNO. Odkaz je: 14. Přítomnost POCT analyzátorů ve FNO 77% dotázaných nám sdělilo, že na jejich oddělení je umístěn POCT analyzátor (ABR, CRP, glukometr, RTI, Hbmetr, tromboelastograf, koagulometr).

8 15. Přehled POCT analyzátorů ve FNO (počet není celkový, návratnost dotazníků byla nižší) Odpověď glukometr ABR CRP Trombelast ograf Trop onin T Hbmetr Koagulo metr Počet odpovědí Součet 79 POCT analyzátorů 16. Provádění pravidelných kontrol na POCT analyzátorech - jenom 41% dotázaných provádí pravidelné kontroly. ÚKB: Každý výrobce biochemických POCT analyzátorů (ABR, CRP, glukometry, troponin T) nabízí také kontrolní materiály. Jsou to roztoky od daného výrobce, většinou na více koncentračních hladinách. Pomocí těchto materiálů se ověřuje správnost měření POCT přístrojů. Výsledek musí být v uvedeném intervalu pro daný kontrolní materiál. Pokud tak není, je nutné analyzovat příčinu vychýlení měření, tedy kontaktovat supervizora (biochemii). ABR POCT NOVA CCX, GEM Premier 3000, mají interní packy s kontrolními roztoky na 3 hladinách. Čas jejich měření se nastaví v analyzátoru, který analýzy provádí sám. Na oddělení je potřebné zkontrolovat, jestli výsledky jsou v povoleném rozmezí a dané výsledky uchovávat (NOVA CCX). Pokud nejsou, je potřebné kontaktovat ÚKB. GEM Premier 3000 si chybu napraví sám. Doporučujeme ve spolupráci s biochemii přihlásit ABR POCT také do externí celostátní kontroly, která by měla proběhnout minimálně 2x ročně. Glukometry zabezpečit si kontrolní roztoky od výrobce a každé ráno, nebo při pochybnostech změřit kontrolní roztok. 2x za rok ověřit správnost a přesnost měření v laboratoři ÚKB. Je vhodné apelovat na vedení nemocnice aby zakoupila nemocniční glukometry, které by nahradily glukometry určené pro self-monitoring. Viz. prezentace v.ppt (nemocniční chaosglukometry) + možný seminář na dané téma. CRP POCT opět měření dodávaného kontrolního materiálu. Frekvence měření závisí od frekvence využívání daného analyzátoru. Aby mohlo být stanovení CRP na POCT proplacené pojišťovnou, musí mít zodpovědná osoba absolvováno školení a musí být analyzátor zapojen do cyklu externí kontroly kvality. Veškeré informace zajistí ÚKB. Troponin T měření kontrolních roztoků dle frekvence využívání analyzátoru. Externí kontrola zatím není běžně dostupná na trhu. 17. Víte o tom, že všechny POCT analyzátory mají být pod supervizí laboratoře, která dohlíží na kvalitu výsledků? 64,6% dotázaných ví o supervizi laboratoře. ÚKB: POCT přístroje umožňují provádění určitých laboratorních vyšetření přímo u lůžka pacienta. Obsluhuje je ale personál bez laboratorního vzdělání. Pravidla kontroly kvality (zajištění správného a přesného měření) jsou stejné jako pro přístroje umístěné v laboratoři. Z toho důvodu mají být POCT analyzátory pod supervizí laboratoře, která dohlíží na správnost výsledků a spolupracuje s oddělením v realizaci externích kontrol. 18. Spolupráce v oblasti POCT - 60% dotázaných se vyjádřilo, že spolupracuje v oblasti POCT s laboratoří.

9 ÚKB: Momentální stav spolupráce: ABR POCT mezioborová JIP, ARO JIP II, kardiochirurgucká JIP a operační sály, JIRP novorozenců. Spolupráce je u 5 ze 7 ABR analyzátorů. Daná spolupráce zatím zahrnuje měření firemních kontrol apeluji na dodržování každodenního měření kontrolních materiálů, závady POCT, konzultace výsledků klinikům podezřelých). Glukometry spolupráce klinik v ověřování glukometrů CRP bez spolupráce RTT-bez spolupráce Co můžeme společně vylepšit? ABR každodenní měření kontrolních materiálů, zapojení do celostátní externí kontroly kvality, přeškolení obsluhujícího personálu ohledně obsluhy analyzátorů, zdůraznění preanalytických chyb a jejich důsledků, propojení POCT s LIS a NIS Glukometry meření firemních kontrolních materiálů a zaznamenávání jejich hodnot, ověření glukometrů v laboratoři (stanovili jsme 2x ročně), apelovat na vedení ohledně zavedení nemocničních glukometrů, které už jsou samozřejmostí každé větší nemocnice v ČR. CRP účast zodpovědné osoby na školení, měření firemních kontrol a vedení záznamů, zapojení do externí kontroly kvality Troponin informovat ÚKB o fungování, frekvenci měření, využitelnosti (pro ucelený přehled o POCT ve FNO)

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji

Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji Analýza sběrných dvorů a sběrných míst v Královéhradeckém kraji říjen 2011 1 Úvod Význam evidence, uchovávání a zveřejňování zpracovaných informací neustále roste. Tento vývoj je podmíněn povinnostmi vyplývajícími

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více