Řešení pro informační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řešení pro informační technologie"

Transkript

1 Řešení pro informační technologie s přílohou - ukázky zpracovaných prací -

2 OBSAH obsah... 0 úvod... 1 cílová skupina... 1 cíle projektu... 1 zadání úkolu... 2 obrazová příloha... 15

3 ÚVOD V projektu je formulován a popsán dlouhodobý úkol, který má ověřit některé očekávané a rozpracované výstupy a vytvářet, popřípadě rozvíjet některé klíčové kompetence žáků, formulované ve školním vzdělávacím programu (ŠVP ZV). Úkol je zadán tak, aby žákům ukázal, jak v běžném životě mohou uplatnit matematické dovednosti získané a rozvíjené na základní škole. Z tohoto hlediska nejen ověřuje úroveň matematických dovedností a výstupů, ale motivuje žáky k výuce matematiky na základní škole a později na škole střední. CÍLOVÁ SKUPINA Úkol je určen pro žáky 8. nebo 9. ročníku. Může být zadán kdykoliv v průběhu školního roku, respektive po probrání příslušného učiva a po ověření, že žáci zvládají rozpracované výstupy daného matematického tématu. Žáci nadaní pro matematiku mohou na úkolu pracovat převážně samostatně (podle RVP ZV se má škola věnovat i žákům talentovaným), ostatní žáci budou při realizaci úkolu vedeni učitelem. Je možné pracovat i ve skupinách; a tak podporovat rozvoj klíčových kompetencí v oblasti sociálně-personální. Úkol je dlouhodobý. Žáci mají na jeho vypracování 8 až 10 týdnů. CÍLE PROJEKTU Ověřit, zda žáci zvládají dílčí rozpracované výstupy v předmětu matematika v ročníku, formulované ve ŠVP ZV. Vytvářet, popřípadě rozvíjet u žáků některé klíčové kompetence formulované ve ŠVP. Žáci si na konkrétním úkolu vyzkoušejí, jak dokáží uplatnit matematické znalosti a dovednosti v praktickém životě. Motivovat žáky k výuce matematiky a k jejich dalšímu vzdělávání. Vést žáky ke spolupráci. Seznámit žáky s prací na nových počítačových programech pro matematiku.

4 ZADÁNÍ ÚKOLU I. Vypracuj úkoly související se stavbou rodinného domu. Dům má půdorys 8 m x 9 m. Základy domu jsou 60 cm široké, 1,5 m hluboké a budou 50 cm nad okolní terén. Na základ z betonu bude do výšky 2,7 m postavena zeď široká cm. Po obvodu domu bude ve zdi sedm oken celkem tří rozměrů (čtyři okna 1,2 m x 1,2 m, dvě okna 2 m x 1,2 m, jedno okno 0,6 m x 0,6 m) a vchodové dveře o rozměrech 1,4 m x 2 m. Sedlová střecha bude mít výšku 4 m v podélném směru domu. Dům stojí v zahradě obdélníkového tvaru o rozměrech 12 m x 15 m. Zahrada bude oplocena. K domu povede dlážděný chodník o rozměrech 0,8 m x 5 m s obrubníky. Vedle domu bude kruhový bazén o průměru 5 m a hloubce 1,2 m. dílčí úkoly: Každý dílčí úkol vypracuješ s následující osnovou: Zadání. Potřebné údaje a podklady pro řešení (případně komentář). Výpočet. Před každým výpočtem si udělej předběžný odhad (přibližný výpočet se zaokrouhlenými čísly nebo svůj odhad zpaměti). Odhad můžeš později porovnat se skutečným výsledkem. Odůvodnění výpočtu (případně komentář). Závěr a výsledek.

5 A) Namaluj dům tak, aby co nejlépe vystihoval tvé představy a zároveň odpovídal zadání (můžeš malovat podle ruky nebo rýsovat podle pravítka).

6 B) Zjisti, kolikrát pojede nákladní auto tam a zpět, aby odvezlo nepotřebnou zeminu (hlušinu) po vykopání základů (vyber si vhodný typ auta nebo požádej nějakou firmu o kontejnerovou přepravu). Nepotřebná zemina se odstraňuje z hloubky 120 cm (30cm zeminy odebereme z celé plochy domku využijeme na zahrádku, neodvážíme ). Zjisti, jaké jsou náklady na dopravu, a vypočítej, kolik za odvoz zeminy na skládku zaplatíš, jestliže skládka je ve vzdálenosti 1,5 km od domu. Pokud se rozhodneš pro firmu, možná to bude stát víc peněz, ale odpadnou ti starosti s výběrem vhodné sklád ky. Rozhodni se pro nějaké řešení a napiš, proč sis vybral právě toto.

7 C) Vypočti, kolik m 3 betonuje potřeba dovézt, tedy kolikrát bude muset betonářské auto přijet. Zjisti, kolik zaplatíš za betonování základů (uvažuj jen cenu betonu, nikoliv cenu tvé práce, která je se stavbou základů spojena). Potřebné informace najdeš třeba na internetových stránkách.

8 D) Rozhodni se, jaký materiál použiješ na stavbu zdí, a své důvody vysvětli (cihly jsou z různého materiálu a mají různé rozměry). Zjisti, kolik kusů cihel budeš potřebovat, tedy kolik se jich musí přivézt. Přidej asi 5 % cihel (některé se rozbijí při přepravě a skladování, některé je třeba rozbít při vlastní stavbě apod.). Vypočítej, kolik budou stát obvodové zdi (nezapomeň, že v nich budou okna a dveře).

9 E) Při stavbě střechy se použijí trámy (krovy). Ty se pokládají zpravidla 1 m od sebe. Spojují se na vrcholu střechy, čímž vznikne šikmá plocha střechy. Nakresli, jak budou krovy spojeny a umístěny na střeše. Výška střechy je 4 m. Šikmý trám (krov) přesahuje 50 cm přes okraj obvodových zdí. Trámy mají průřez 15 cm x 12 cm a jsou ze smrkového dřeva. I. Kolik m 3 dřeva se spotřebuje na všechny krovy a kolik za ně zaplatíš? II. Dřevo na krovy tvoří asi jednu třetinu z celkového množství dřeva potřebného na stavbu střechy (na celou vazbu), tedy na další trámy a střešní lišty (na ně se pokládá střešní krytina). Kolik zaplatíš za dřevo na celou střechu?

10 F) Vyber střešní krytinu, která je podle tebe nejvhodnější (své rozhodnutí zdůvodni). Zjisti, kolik bude stát pokrytí celé střechy (nezapomeň přidat 3 % krytiny). Počítej i s okrajovými střešními prvky a ukončovacími pracemi. Přidej na ně asi 10 % z celkové ceny za střešní krytinu.

11 G) Plot kolem zahrady bude z drátěného pletiva. Vyber pletivo, které bude podle tebe nejvhodnější (svou volbu zdůvodni). Zjisti, kolik bude stát potřebné množství pletiva (na spoje a záhyby přidej 5 % materiálu).

12 H) Načrtni si chodník kolem domu. Vyber dlažbu a obrubníky a zjisti, kolik za chodník zaplatíš.

13 I) Bazén bude vyhlouben bez použití těžké techniky. Vypočítej, kolik koleček zeminy celkem odvezeš. Kolik metrů (kilometrů) nachodíš, jestliže skládka, na kterou můžeš zeminu vysypat, je 150 m od bazénu. Kolik dní budeš kopat bazén, jestliže denně odvezeš 15 koleček (budeš pracovat jen odpoledne). Vypočítej, jak dlouho budeš bazén napouštět hadicí, která je napojena na domovní kohoutek s vydatností asi 30 litrů za minutu (zmenšení objemu bazénu vybetonováním můžeš zanedbat). Zjisti, jak vydatnost přítoku vody závisí na době, po kterou se bazén napouští, a sestroj graf závislosti těchto dvou veličin (mus íš si zvolit alespoň 8 hodnot vydatnosti přítoku a k nim vypočítat čas napouštění, aby graf byl co nejpřesnější). Z grafu zjisti, jak dlouho by se bazén napouštěl při přítoku 13 litrů za minutu a jaká by musela být vydatnost přítoku, aby byl napuštěn za 5,5 hodiny. Čísla v grafu znázorni.

14 II. Vypracuj úkoly související s finančním zajištěním stavby svého domku: A) Rodinný rozpočet Rodina manželé, 1 dítě věk let. Výdaje: - pravidelné platby (inkaso, nájem, elektřina, topení, voda, telefon, internet ) - výdaje na provoz domácnosti (prací a hygienické potřeby, léky, pojištění, služby, ) - stravování (nákup potravin, strava na pracovišti, ve škole) - oblečení, obuv - kulturní potřeby, koníčky, sport (časopisy, vstupenky, sport. potřeby, ) - jízdné (úhrada dopravy, provoz auta) - úspory (větší nákupy, nenadálé výdaje, dovolená, splácení půjček, spoření ) - kapesné (každý člen rodiny má mít své kapesné) - ostatní výdaje

15 B) Zajištění hypotečního úvěru na stavbu a vybavení rodinného domku výše hypotečního úvěru činí asi ,- Kč - zjisti nabídky hypotečních úvěrů u různých bank, spořitelen - vyber si pro tebe nejvhodnější nabídku (podmínky výše úvěru, zajištění, úrok, apod.) - urči si dobu splácení, jaký obdržíš úrok, kolik budeš muset splácet měsíčně - zjisti co znamená doba fixace a zvol si její délku - kolik zaplatíš za celou dobu splácení úvěru - spolu s rodinným rozpočtem urči minimální příjem vaší rodiny pro zajištění těchto potřeb

16 C) Výběr a vybavení jedné z místností vybereš si v domku jednu z místností (kuchyň, koupelna, obývací pokoj apod.) - jednoduchým způsobem zakreslíš její velikost a případné zařizovací vybavení v měřítku 1: 50 - sepíšeš materiál, nábytek a věci potřebné na zařízení dané místnosti - u jednotlivých položek vyjádříš cenu v korunách - určíš celkové náklady na zařízení místnosti obsahující i potřebné práce

17 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

18

19

20

21

Obor přirozených čísel 49

Obor přirozených čísel 49 Obor přirozených čísel 49 Kniha přítel člověka ZADÁNÍ Vezmi si do školy svou oblíbenu knihu a pracuj s ní dle zadání učitele. POSTUP ŘEŠENÍ Příklad: žák si donese do školy 1 nepřečtenou knihu, je možná

Více

Rovnice 179. množství máty a meduňky pro přípravu směsi spočítají žáci ve dvojicích

Rovnice 179. množství máty a meduňky pro přípravu směsi spočítají žáci ve dvojicích Rovnice 179 Soustava lineárních rovnic ZADÁNÍ Petrova babička připravuje různé směsi bylinkových čajů, které pak prodává na trhu. Nyní chce připravit směs pro dobrý spánek a požádala Petra o pomoc. Řekla

Více

Dělitelnost přirozených čísel 101

Dělitelnost přirozených čísel 101 Dělitelnost přirozených čísel 101 Počet cvičenců ve skupinách ZADÁNÍ Choreograf, který měl připravit skladby pro cvičence Sokolského sletu, dostal informace o počtu přihlášených cvičenců v jednotlivých

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol

Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Podpora finanční gramotnosti žáků základních a středních škol Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Autoři: Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Vydalo Informační a vzdělávací centrum

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně

Celá čísla 122. učitel diskutuje s žáky o správném postupu vypočítání konečného zůstatku, žáci následně řeší samostatně Celá čísla 122 Pohyb peněz na kontě ZADÁNÍ Pan Nováček si zřídil účet u Bankovního ústavu Žatec. Každý měsíc dostává výpis z účtu s přehledem příchozích a odchozích plateb. Na posledním výpisu si ale zařádil

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název: Finanční gramotnost Autoři:

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116 Název: Zkvalitnění vzdělávání na SpZŠ Skuteč 1. Jméno

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g

Poměr 153. 8 (dílů) * 2,63 g (hmotnost 1 dílu) = 21,04 g Poměr 153 Míchání živin pro květinu ZADÁNÍ Pro kvetoucí rostliny je potřeba připravit hnojivou zálivku. Aby květiny dobře prospívaly, musí být dodán hlavně dusík, fosfor a draslík, a to v poměru 8 : 5

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Pardubickém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. ÚVOD O PROJEKTU 3 2. STANDARDY FINANČNÍ

Více

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy

Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY Finanční gramotnost žáka 2. stupně základní školy Bakalářská práce 2013/2014 Autor: Kateřina Janáková Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Obor přirozených čísel 75

Obor přirozených čísel 75 Obor přirozených čísel 75 Délky českých řek ZADÁNÍ Máš za úkol porovnat délky českých řek. Přiřaď každé řece pořadové číslo od nejdelší po nejkratší a vypočítej, o kolik metrů jsou kratší všechny řeky

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line

DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line »» DOLCETA spotřebitelské vzdělávání a informace on-line DOLCETA je vzdělávací a informační nástroj zaměřený na spotřebitelské otázky určený učitelům základních a středních škol, ale také vzdělávacím programům

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 3 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 3 1.2 Obecný

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více