Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Organizační struktura OKBHI. Personální stav OKBHI. Náplň činnosti OKBHI. Zpráva činností za rok 2004"

Transkript

1

2 Obsah Organizační struktura OKBHI Personální stav OKBHI Náplň činnosti OKBHI Zpráva činností za rok 2004 a. Klinická biochemie b. Transfuzní oddělení a krevní sklad c. Hematologie d. Imunologie e. Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii f. Laboratoř DNA diagnostiky g. Technický úsek Výkony OKBHI za rok 2004 Projekty/granty Odborná a výuková činnost Plánovaný rozvoj OKBHI v roku 2005 Přílohy - 2 -

3 Organizační struktura OKBHI Vedení OKBHI: Primář OKBHI MUDr. Průcha Miroslav, PhD. Zástupci primáře MUDr. Maťoška Václav Ing. Dubská Ladislava Vedoucí laborantka Berecová Alice Úseky OKBHI: Klinická biochemie Příjem a zpracování materiálu POCT (Point-of-care testing) MUDr. Táborský Luděk Hematologie MUDr. Balazs Jozef Transfusní oddělení a krevní sklad MUDr. Balazs Jozef Imunologie MUDr. Průcha Miroslav Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Doc.MUDr. Adam Pavel Laboratoř DNA diagnostiky MUDr. Maťoška Václav Technický úsek Ing. Preininger Miloš - 3 -

4 Personální stav OKBHI Klinická biochemie (4171) Příjem a zpracování materiálu POCT (Point-of-care testing) Hematologie (4173) Transfusní oddělení a krevní sklad (4172) Imunologie (4174) Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii (4175) Laboratoř DNA diagnostiky (4176) Lékařů: Počet ostatních vysokoškoláků: Počet SZP: Počet NZP: Ostatní: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: Lékařů: Počet SZP: (1) Technický úsek Počet ostatních vysokoškoláků: 1 Ambulance (4140) (Specializačně podléhají jednotlivým úsekům) Lékařů: Počet SZP: 4 6 Celkem OKBHI Lékařů: Počet ostatních vysokoškoláků: Počet SZP: Počet NZP: Ostatní: Počet celkem:

5 Náplň činnosti OKBHI Provádí rutinní měření a konsultační činnost v rámci NNH a spádové oblasti Praha 5, 6 a 7 v těchto oborech: Klinická biochemie Klinická hematologie Klinická imunologie Krevní transfuse Analýza lékových hladin Likvorologie Point of care testing (POCT) 10 stanic v rámci NNH Molekulární genetika pro rutinní a výzkumné využití Zabezpečuje ambulantní činnost: Poradna pro poruchy lipidového metabolismu 3 pracoviště + Klub rodičů a dětí s hypercholesterolemií Centrum bariatrické chirurgie ve spolupráci s. Poradna pro poruchy metabolismu homocysteinu Hematologická poradna Poradna imunologická a alergologická 2 pracoviště Poradna neurologická Školící a referenční činnost s celostátní působností: Referenční laboratoř pro likvorologii SEKK (Systém externí kontroly kvality) ČR Školící pracoviště Subkatedry ILFu pro klinickou imunologii a alergologii Školící pracoviště Katedry klinické biochemie ILFu pro vyšetřování moči pomocí automatických analyzátorů Doškolovací pracoviště pro dědičné metabolické poruchy a poruchy metabolismu lipidů Školící pracoviště pro PhD

6 Zpráva činností za rok 2004 V roku 2004 OKBHI zavedla systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V červnu proběhl úspěšně závěrečný audit, prováděný firmou Det Norske Veritas. Tento systém řízení je rovněž stěžejní pro nastávající akreditaci NNH. V rámci vývoje OKBHI se do popředí dostaly projekty, které zvyšují diagnostickou úroveň OKBHI a zefektivňují její dostupnost (POCT) a rozšiřují diagnostiku v moderních kvalitách (genetika). V tomto roce v rámci systému POCT, OKBHI převzala supervizi a garanci nad ručními glukometry používanými na odděleních NNH a zahájila projektování dostupnosti dat v počítačové síti z POCT analyzátorů. Pro zajištění rozvoje molekulární genetiky byl vypracován projekt přestavby prostor budovy KPU. Tento projekt umožní rozšíření spektra molekulárně genetické diagnostiky a splnění standardních nároků na genetické pracoviště. Přestavba a zahájení provozu by se mělo uskutečnit v roce Bylo rozšířené spektrum vyšetření u většiny úseků OKBHI. OKBHI v roce 2004 zahájilo spolupráci na klinických výzkumných projektech s řadou renomovaných pracovišť. Byly rozpracovány projekty s klinickými pracovišti NNH, které umožní zavedení nových diagnostik a terapeutických přístupů. Činnosti jednotlivých úseků jsou detailně uvedeny v příslušných kapitolách (viz obsah). Klinická biochemie Vedoucí lékař: Vedoucí biochemické laboratoře: MUDr. Táborský Luděk Ing. Dubská Ludmila VŠ pracovníci: MUDr. Dvořáková J. MUDr. Tichá J. Mgr. Pejznochová H. Mgr. Vodičková M. Obecná charakteristika činnosti: Zajišťuje rutinní biochemický servis pro klinická pracoviště NNH se zaměřením na diagnostiku a léčbu kriticky nemocných všech oddělení. Pro nosná oddělení s pacienty v kritickém stavu jsou prováděna vyšetření přímo u lůžka ( POCT - point of care testing), vyšetření kardiomarkerů, hladin aminokyselin a hladin léků. KB pracuje také jako servis pro lékaře spádu P 5 a 6 v rámci svozů materiálu. Významnou částí v činnosti biochemického oddělení tvoří analýzy poruch metabolismu lipidů (vyšetření hladin homocysteinu, vitamíny B6, B12 a kyselina listová) Bezesporu nejvýznamnější akcí roku 2004, a to nejen pro úsek biochemie, ale pro celé OKBHI bylo zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000. V červnu proběhl úspěšně závěrečný audit, prováděný firmou Det Norske Veritas. Snaha o neustálé rozšiřování a zlepšování služeb klinickým pracovníků se projevuje v rozšiřování spektra vyšetření a zrychlení času odezvy (TAT). K tomu přispívají variabilní elektronické žádanky, kterých je v současnosti používáno 9 druhů a které jsou dostupné prakticky na všech lůžkových i ambulantních pracovištích NNH

7 Nabídka biochemických testů byla rozšířena o některé nové markery, zejména je vhodné jmenovat NTproBNP, využívaný k diferenciální diagnostice v kardiologii. Využívaným vyšetřením je také semikvantitativní stanovení 9 druhů drog a jejich metabolitů v moči. V oblasti vyšetřování lékových hladin byla nabídka rozšířena o vyšetřování amiodaronu a nového typu antiepileptika- lamotriginu, samozřejmou součástí je farmakokinetické vyhodnocení a případně návrh na úpravu dávkování léků. Do povědomí lékařů se také dostává v nedávné době zavedený parametr karbohydrátdeficitní transferin (CDT) pro diagnostiku chronického abúzu alkoholu. Ve fázi testování je v současné době nový parametr protein S100- a vhodnost jeho použití pro diagnostiku poškození mozkové tkáně. V této studii spolupracuje úsek biochemie, kde se parametr měří, s likvorologickou laboratoří. V roce 2004 převzala laboratoř supervizi a garanci nad ručními glukometry, užívanými dosud nekoordinovaně na různých odděleních NNH. Byla provedena kontrola jejich technického stavu, kalibrace a ověření správnosti funkce. Během roku 2005 Proběhne výběrové řízení na dodavatele jednotného systému glukometrů za účelem splnění požadavků ISO a akreditačního řízení. Všechny parametry měřené v OKBHI podléhají nejen interním kontrolám, ale mají osvědčení, příp. certifikát externího hodnocení kvality. OKBHI je zařazena v systému externí kontroly kvality v ČR (SEKK), v Německu (INSTAND) a v Nizozemí (SKZL). OKBHI NNH bylo i v roce 2004 zařazeno do úzkého okruhu expertních laboratoří, provádějící expertní analýzy pro potřeby organizátorů EKK. Hematologie Vedoucí lékař: MUDr. J. Balázs VŠ pracovníci: MUDr. R. Hoffmann 0.2 úvazku Obecná charakteristika činnosti: Podobně jako klinická biochemie zajišťuje rutinní servis pro klinická pracoviště, provádí specialisovaná vyšetření koagulačních parametrů pro pracoviště cévní chirurgie NNH Tak jak v ostatních laboratořích a úsecích OKBHI byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas).V tomto roce proběhla instalace nového analyzátoru (Advia 2120) s vysokou kapacitou zpracování vzorků (cca 120vz./hod) pro stanovování krevního obrazu. Byla zavedena citlivější metoda stanovení APCR. Transfuzní oddělení a krevní sklad Vedoucí lékař: MUDr. J. Balázs Obecná charakteristika činnosti: - 7 -

8 Zabezpečuje bezproblémový chod zásobování klinických oddělení krví a krevními deriváty Tak jak v ostatních laboratořích a úsecích OKBHI byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) V tomot roce Transfuzní oddělení rozšířilo kapacitu chladících zařízení pro skladování krevních derivátů a krve. V součinnosti s dalšími klinikami jsme nainstalovali na jednotlivé pracoviště NNH počítačový software pro online nahlížení do databáze krevního skladu, který zároveň umožňuje náhled na výsledky imunohematologických vyšetření, vyšetření krevních skupin a informace o nakřížených EM. Pro zvýšení kvality skladování materiálu jsem instalovali centrální monitorovací systém pro všechny chladící i mrazící zařízení s možností automatického 24 hodinového záznamu teplotní křivky. Imunologie Vedoucí lékař: MUDr. Průcha Miroslav, PhD. VŠ Pracovníci: MUDr. P. Čáp MUDr. Sedláčková Obecná charakteristika činnosti: Imunologické oddělení provádí rozsáhlé spektrum serologických a cytologických vyšetřovacích metodik v imunologii a alergologii. Specialisovaná činnost je zaměřena na diagnostiku septických stavů u kritických nemocných a na diagnostiku respiračních dysfunkcí Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) Imunologická laboratoř zavedla novou metodiku diagnostiky antigangliosidových protilátek. Významnou skutečností byl vznik centra Centrum alergologie a klinické imunologie NNH (vedoucí Doc.MUDr.V.Petrů CSc.), pracoviště zabezpečující školení pro atestaci z oboru. V tomto roce došlo k realizaci a pokračování projektů s externími pracovišti: genová exprese pacientů na jednotkách intenzivní péče, ve spolupráci s Klinikou anesteziologie a resuscitace Thomayerovy nemocnice, Klaudiánovou nemocnicí a SIRS Lab GmbH genetický polymorfismus u pacientů podstupující kardiochirurgickou operaci v mimotělním oběhu, spolupráce s Klinika anesteziologie a resuscitace VFN aplikace kmenových buněk ve spolupráce s kardiologickým oddělením NNH stanovení HSP 60 a 70 u pacientů na JIP - spoluúčast na projektu imunologické laboratoře I.dětské kliniky. Dr.Sedláčková složila nástavbovou atestaci z alergologie a klinické imunologie

9 Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii Vedoucí lékař: Doc.MUDr. Adam Pavel, CSc. VŠ pracovníci: MUDr. Sobek Ondřej, PhD. Obecná charakteristika činnosti: Provádí analýzy serologické, likvorologické a cytologické u pacientů s neurologickými a neurochirurgickými chorobami. Slouží jako konsultační pracoviště pro likvorologické laboratoře v ČR zejména v oblasti cytologických vyšetření Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas) Likvorologická laboratoř Nemocnice Na Homolce, která má zároveň statut referenční laboratoře SEKK, si v roce 2004 opět upevnila svou pozici vedoucího pracoviště v ČR Počet vyšetření mozkomíšního moku stoupl meziročně o 15 %. V loňském roce jsme začali zavádět další vyšetření ze skupiny strukturálních proteinů CNS S100, jeho zavedení do rutinní praxe plánujeme v tomto roce. V rámci vědecko-výzkumné činnosti laboratoř publikovala i roce 2004 několik dalších prací týkajících se jak proteinů CSF tak cytologie. Vedoucí lékař: MUDr. Maťoška Václav Laboratoř DNA diagnostiky (LDD) Obecná charakteristika činnosti LDD provádí molekulárně genetickou diagnostiku hereditárních onemocnění a genetických predispozic pro populačně frekventované a závažné choroby. V rámci NNH se LDD zaměřuje na okruhy podle zájmu jednotlivých pracovišť nemocnice a podle plánu rozvoje NNH. Činnost LDD zahrnuje kromě rutinní diagnostiky rovněž participaci v projektech klinického výzkumu. Pracoviště je členem Neurogenetického Centra 2LF UK Byl zaveden systém řízení jakosti dle normy ISO 9001:2000 (Det Norske Veritas). V rámci tohoto roku byly rutinně dostupné molekulárně genetická vyšetření mutací u trombofilních stavů (Leidenská mutace, Prothrombinové mutace, mutace v MTHFR genu), hemachromatosy, a detekce patogenu Borrelia Burgdorferii. Nově byla zavedeny diagnostiky kauzálních mutací v, ApoB100 a UGT1A1 (Gilbertův syndrom). U rutinně prováděných diagnostik LDD přistoupila k unifikaci metod detekce jednotlivých mutací (zavedení Real-Time PCR analýz FRET a Allelic discrimination pro všechny vyšetření), čímž LDD zkvalitnila a zrychlila provádění vyšetření

10 Pro perspektivu pracoviště bylo důležité rozpracování projektu přestěhování a zařízení nových laboratorních prostor pro LDD v budově KPU. Projektové zpracování bylo ukončené v prosinci Rozšíření prostor umožní LDD zavádění dalších diagnostických metodik a projektů s ekonomickým profitem. LDD zavedla diagnostiku chronické lymfatické leukemie (CLL), ve spolupráci s Genetica s.r.o.. LDD rozpracovala projekt vyšetřování LOH u oligodendrogliomu ve spolupráci s oddělením patologie NNH. Technický úsek Vedoucí pracovník: Ing. Preininger Miloš Obecná charakteristika činnosti Technický úsek OKBHI se stará o počítačovou podporu a vybavení OKBHI. Rovněž provozuje servisní činnost a modernizuje datové a informační systémy V tomto roce proběhla modernizace datového rozvodu s výměnou aktivních prvků. Průběžně probíhá modernizace počítačového vybavení se zřetelem na vývoj přístrojového vybavení OKBHI, který má zvýšené nároky na výpočetní techniku. Cílem této modernizaceje unifikace výpočetní platformy pro stabilizaci datové sítě. Výkony OKBHI za rok 2004 V rámci roku 2004 došlo k nárůstu počtu výkonů jak v laboratořích tak i v ambulancích jednotlivých úseků. OKBHI splnilo plánované výnosy a udrželo si efektivitu, která je v průběhu let již stabilním ukazatelem kvality práce. Základní statistické informace uvádíme v tabulkových přehledech:

11 Druh ambulance Počet pacientů METABOLICKÁ 6966 HEMATOLOGICKÁ 1654 IMUNOLOGICKÁ A ALERGOLOGICKÁ 5656 NEUROIMUNOLOGICKÁ 858 Celkem Přehled počtu laboratorních výkonů v roce 2004 Oddělení OKBHI Počet výkonů MOČE POCT LÉKOVÁ LABORATOŘ 4819 LIKVOROLOGIE BIOCHEMIE RUTINNÍ A STATIM BIOCHEMIE CELKEM HEMATOLOGIE IMUNOLOGIE LABORATOŘ DNA DIAGNOSTIKY 7125 KREVNÍ SKLAD Celkem laboratorní výkony Přehled počtu pacientů léčených v ambulancích OKBHI v roce 2004 Při porovnání s rokem 2003 došlo k nárůstu počtu výkonů Laboratoře OKBHI Nárůst počtu výkonů Biochemická laboratoř 4,6% Hematologická laboratoř 5,9% Imunologická laboratoř 5,6% Laboratoř DNA diagnostiky 70,4% Krevní sklad 8,8% Celkem 5,2% Počet pacientů v ambulancích OKBHI se vzhledem k roku 2003 zvýšil o 10,5%. Ambulance OKBHI Nárůst počtu pacientů Metabolické ambulanci 14,4% Hematologické ambulanci 8,3% Imunologické ambulanci 11,3% Neuroimunologická ambulance - 14,4% Celkem 10,5%

12 Náklady a rentabilita OKBHI v roce 2004 OKBHI rok 2004 náklady oddělení provozní režie ek.-správní režie medicínské služby režie celkem celkové náklady oddělení výnosy komerční výnosy od pojišťoven celkové výnosy ZUM body*0, body+zum zisk rentabilita (zisk / náklady) kolik 1Kč nákladů přinese zisku 10% Projekty/granty NA : Korelace genotypu a fenotypu u dětské familiární hypercholesterolemie. Hlavní řešitel Hyánek a spol. NE : Diferenciace mírné hyperhomocysteinemie, její diagnostický význam a možné využití jako selektivního screeningu u dětí s rizikem kardiovask. onemocnění. Hlavní řešitel Hyánek, spoluřešitel Pehal. M-26-3: Mírná hyperhomocysteinemie v české populaci: analýza genetických faktorů u pacientů s atherosclerosou. Spoluřešitel Hyánek et al. NR/8124-3FXTAS (premutace fragilního X chromosomu, tremor/ataxie syndrom) - rozšíření diagnostiky molekulárně geneticky diagnostikovatelnýc hereditárních ataxií s kontinuálním sledováním rodin pacientů v České republice. Spoluřeštel V. Maťoška Odborná a výuková činnost Standardně vysokou účast na odborných aktivitách dokládá seznam abstraktů a přednášek uvedený v přílohách této zprávy

13 Plánovaný rozvoj OKBHI v roku Akreditace/Certifikace Absolvování každoročního auditu certifikace ISO 9001:2000 Cílem tohoto roku je příprava OKBHI na akreditační proces a jeho absolvování. 2. Genetika Přestěhování LDD do nových laboratorních prostor 3. POCT glukometry Proběhne výběrové řízení na dodavatele jednotného systému glukometrů za účelem splnění požadavků ISO a akreditačního řízení. Podle výsledků výběrového řízení proběhne nákup a vybavení klinik přístroji a jejich zapojení do datové sítě. 4. Zavádění nových diagnostik rozšíření spektra vyšetření specifického IgE Zavedení metodiky vyšetřování fagocytozy na průtokovém cytometru rozšíření spektra vyšetřovaných autoprotilátek zavedení diagnostiky mutační analýzy LDLR zavedení diagnostiky mutační analýzy Long QT syndromu. Přílohy Publikace OKBHI 2004 L. Táborský, P. Adam, O. Sobek, M. Dostál, J. Dvořáková, L. Dubská: Levels of Apolipoprotein A-II in Cerebrospinal Fluid in Patients with Neuroborreliosis Are Associated with Lipophagocytosis. Folia Microbiol., 48 (6), 2003, Prucha M, Ruryk A, Hinnnerk B, et al: Expression profiling: toward an application in sepsis diagnostics. Shock 22, 1: 29-33, Bauer P, Kraus J, Matoska V, Brouckova M, Zumrova A, Goetz P.: Large de novo expansion of CAG repeats in patient with sporadic spinocerebellar ataxia type 7. J Neurol Aug;251(8): Bauer PO, Zumrova A, Matoska V, Mitsui K, Goetz P.: Can ataxin-2 be down-regulated by allele-specific de novo DNA methylation in SCA2 patients? Med Hypotheses. 2004;63(6): Říhová E., Šišková A., Jandusová J., Kovařík Z., Šach J., Adam P.:Nitrooční lymfom klinická studie 14 pacientů s NHL. Česká a Slovenská oftalmologie, 60, 2004, P. Adam, E. Říhová, O. Sobek: Primary intraocular lymphomas. Final Program of XV. International Congress of Cytology, Chile, p

14 L. Táborský, P. Adam, O. Sobek: CSF cytological findings in cryptococcus meningitis. Final Program of XV. International Congress of Cytology, Chile, p Šteinbachová M, Průcha M, Herold I, Kavka B: Hodnocení aktivace lymfocytů sledováním exprese časného aktivačního antigenu CD69 průtokovou cytometrií u pacientů na JIP. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie 2004, 53: L. Táborský, P. Adam, O. Sobek, M. Dostál, J. Dvořáková, L. Dubská: New Approaches to Evaluation of a Tissue Destruction in Cerebrospinal Fluid in Patients with Neuroborreliosis. 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Euromedlab 2003 Barcelona, Průcha M, Maťoška V: Genetika a sepse je důvod k optimismu? Přednáška,Kroměříž XI.Dny intenzivní medicíny , plný text uveřejněn: Ročenka intenzivní medicíny 2004, nakladatelství Galén 2004 Abstrakta/postery OKBHI 2004 O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Specific proteins in cerebrospinal fluid and their diagnostic potential. European Journal of Neurology, 11, 2004, Suppl. 2, 317. P. Adam, O. Sobek, L. Táborský: Cryptococcus meningitis. European Journal of Neurology, 11, 2004, Suppl. 2, 323. Taborsky L., Adam P., Rihova E., Sobek O.: Primary intraocular lymphomas. Clin. Chem. Lab. Med., 42, 2004, 9, A 96. P. Adam, O. Sobek, L. Táborský: Izoelektrická fokuzace. Klin. Biochem. Metab., 12 (33), 2004, Táborský L., Adam P., Sobek O.: CSF Cytological findings in Cryptococcus Meningitis. Klin. Biochem. Metab., 12. (33), 204, 262. Průcha M: Genetické predispozice a sepse. VI. Kardioanesteziologické vědecké dny s mezinárodní účastí. Přednáška, Uveřejněno ve Sborníku abstrakt, Nakladatel ECC servis, dubna 2004 M.Průcha1, S.Russwurm 2, E. Moeller2, V.Matˇoška1, R.Zazula3, I.Herold4, B.Kavka5 Úloha genomu v patogenezi sepse. Mezinárodní kongres CSAKI, SSAKI, CIS a SIS listopad 2004, poster, abstrakt ve Sborníku Průcha M, Maťoška V, Zazula R, Herold I, Kavka B Genová exprese směr k diagnostice a terapii sepseliberec říjen 2004, přednáška kongres CSARIM s mezinárodní účastí, abstrakt ve Sborníku přednášek

15 Přednášky OKBHI Seminář Dade Behring Liberec: 1) Likvorové proteiny. 2) Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu , Praha Kurz ILF akutní chirurgický nemocný klinická biochemie a laboratorní sledování. 1) Průcha M: Imunologická problematika SIRS a sepse. Přednáška : 24.2.Seminář Dade Behring Brno 1) Proteinologie likvoru VFN 1) Neuroinfekce XV. Mezinárodní cytologický kongres Chile: 1) Primary intraocular lymphomas , Dny průtokové cytometrie, Praha 1) Sedláčková L, Průcha M, Dostál M: Quantibrite u pacientů se sepsí. Sborník přednášek, Orolínův memoriál Bratislava: 1) Soudobé trendy při vyšetřování likvoru Jena, Germany; Nd EUNITE Workshop, on intelligent technologies for gene expressed individualized medicine. 1) Ruryk A, Moller E, Prucha M, Hinnerk B, et al: Expression profiling: towards an application in sepsis diagnostics EFNS Symposium Vitebsk, Bělorusko: 1) Prion Diseases 2) CSF and Neuroinfective Diseases VFN 1) P. Adam: Neuroinfekce FTN 1) P. Adam: Cytologie likvoru 2) P. Adam: Likvorové proteiny 3) P. Adam: Diagnostika RS 4) P. Adam: Spektrofotometrie likvoru MZd-IGA 1) P. Adam, O. Sobek: Likvorové proteiny

16 Den pro likvorologii a neuroimunologii, NNH 1) Votruba M., Adam P., Hrbková M.: Antioxidační ochrana likvoru při porušené funkci krevně likvorové bariéry 2) V. Maťoška, O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Molekulárně genetická diagnostika Borrelia burgdorferi v likvoru 3) O. Sobek, P. Adam, L. Táborský: Likvorologický nález u spongiformní encefalopatie Creutzfeldt-Jakob 4) P. Adam. O. Sobek, L. Táborský: Cystatin C v likvoru prosinec 2004, NNH, přednáška, Neuroimunologické dny, 1) Průcha M., Adam P., Sobek O, Skovajsa V: Autoprotilátky u onemocnění nervového systému. prosinec 2004; kongres CSARIM, Liberec 1) Zazula R., Průcha M: Úskalí imunomodulační terapie prosinec 2004; ILF, Praha; Přednáška pro postgraduální kurz intenzivní mediciny 1) Průcha M: Imunologické monitorování kriticky nemocných, jeho význam pro klinickou praxi., Odborné společnosti ČLS JEP Česká společnost klinické biochemie Česká aterosklerotická společnost Česká společnost alergologie a klinické imunologie Česká imunologická společnost Česká neurologická společnost Česká společnost klinické cytologie Česká společnost pro likvorologii a neuroimunologii Česká pediatrická společnost European Atherosclerotic Society Immunocompromised Host Society EFNS Scientific Panel for CSF European CSF Consensus Group Society for Study of Inborn Errors of Metabolism American Association of Clinical Chemistry American Heart Association International Federation of Clinical Chemistry International Society for Newborn Screening European Society for Newborn Screening

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu...

Síť pracovišť... 1. Činnost koordinátorky... 1. Databáze pacientů projektu MedPed... 2. Pracovní setkání spolupracovníků projektu... Výroční zpráva za rok 2014 OBSAH Síť pracovišť... 1 Činnost koordinátorky... 1 Databáze pacientů projektu MedPed... 2 Pracovní setkání spolupracovníků projektu... 2 Propagace projektu MedPed... 2 Pacientská

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2009 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2009. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Úvod. Podnět k celonárodní a nyní celoevropské iniciativě

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách

Lékařská genetika. Koncepce oboru. - na vyhledávání nosičů genetických onemocnění v postižených rodinách Lékařská genetika 208 Koncepce oboru 2. ODBORNÁ NÁPLŃ OBORU Lékařská genetika (LG) je samostatným vědním oborem v systému lékařských věd. Po stránce kvalifikační jde o nástavbový obor pro lékaře s nejméně

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP.

Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Zpráva o výsledcích 2. části pilotního projektu VZP, který probíhal v r. 2010 v České republice za finanční podpory VZP. Vyšetření poruch štítné žlázy u těhotných žen - r. 2010 Vzhledem k tomu, že druhá

Více

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska

Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska Variabilita heterochromatinové oblasti lidského chromosomu 9 z evolučního a klinického hlediska A. Šípek jr. (1), R. Mihalová (1), A. Panczak (1), L. Hrčková (1), P. Lonský (2), M. Janashia (1), M. Kohoutová

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více