Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace"

Transkript

1 Seminář pro Českou Asociaci Treasury a Českou asociaci pro finanční řízení Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Robert David 27. listopadu 2014

2 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Co znamená zkratka LMA? Rozličné doporučené vzory dokumentace LMA a jejich variace, proč byly vytvořeny Povaha doporučených vzorů dokumentace vytvořené LMA Jsou to živé dokumenty, které jsou stále vyvíjeny Nejnovější změny jsou z června a z listopadu 2014

3 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Aktuální otázky ovlivňující některé aspekty úvěrové dokumentace Auditoři Basel III/CRD IV LIBOR/EURIBOR Srážková daň dle FATCA Sankce Anti-bribery & corruption Eurozóna Jednosměrná ustanovení o soudní příslušnosti Mandatorní náklady (mandatory costs)

4 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Role ACT při vytváření vzorů ACT průvodce pro dlužníky z dubna 2013 (dodatky z června a listopadu 2014)

5 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta LMA investment grade facility agreement Na jakém faktickém základě připraven Dlužník v investičním pásmu Agent je v Londýně Syndikace proběhne v Londýně či na eurotrzích Věřiteli jsou banky, finanční instituce či široké spektrum investičních subjektů Hlavní dlužník je holdingová společnost, vybrané dceřiné společnosti jsou dalšími dlužníky či ručiteli Dlužníci a ručitelé jsou anglické osoby Bez zajištění Rozhodným právem je právo anglické Pohyblivá úroková sazba V praxi se používá v mnoha jiných situacích Reflektování tržní praxe

6 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Co je tam vstřícné pro dlužníky a co je naopak nepopulární a co v ní není vůbec upraveno Vstřícné Souhlas dlužníka s řadou převodů RCF lze čerpat, i když existuje Případ porušení Koncept materiálnosti, koncept Podstatného negativního účinku Věřitelé musí činit některé kroky ke zmírnění některých negativních účinků vybraných okolností Dodatečné lhůty k plnění / limitní hodnoty Nepopulární Co není upraveno Finanční kovenanty včetně definic Řada definic včetně definice Podstatného nepříznivého účinku a Opakujících se prohlášení

7 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Co si lze dovolit vůči bance při vyjednávání a jaký objem výjimek je obvyklý? Nelze dát jednu obecnou odpověď, záleží na bance (včetně toho, kde se nachází vyjednávací tým), dlužníkovi/ručiteli, zda se jedná o relationship deal, charakteru a rizikovosti transakce (měna, splatnost), aktuálních tržních podmínkách, na jakém trhu se syndikuje, jakým právem se řídí dokumentace/v jakém je jazyce, atd.

8 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Příklady vyjednávaných ustanovení: Čl definice Nákladů přerušení (v kombinaci s čl. 11.4) Čl definice Porušujícího věřitele a Nefungujícího agenta Čl definice Finanční zadluženosti Čl definice Majoritních věřitelů Čl definice Podstatného nepříznivého účinku Čl definice Zobrazené sazby Čl výklad, kdy Případ porušení trvá Čl počáteční odkládací podmínky a čl. 4.2 další odkládací podmínky Čl změna kontroly

9 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace v Evropě a její záludnosti z pohledu klienta Příklady vyjednávaných ustanovení: Čl. 11 Porucha trhu Čl. 13 Daně Čl. 14 Zvýšené náklady Čl. 19 Prohlášení Čl. 20 Informační povinnosti Čl. 22 Obecné povinnosti Čl. 23 Případy porušení Čl. 24 Změny na straně Věřitelů Čl. 35 Dodatky a waivery Co s obvyklými obecnými ustanoveními typu Podstatná negativní změna (MAC), mohou vůbec být někdy uplatněna?

10 1b. Standardní úvěrová dokumentace v České republice Může vůbec být standardní uvěrová dokumentace pro hlavní typy obchodů někdy v češtině a podle českého práva? Vzor smlouvy o úvěru vytvořený na půdě ČBA na jaké typy transakcí a na jaké dlužníky Odchylky od LMA většinou vynucené českým právem, ale i velká řada dalších Vylučování ustanovení nového občanského zákoníku Jak se zatím využívá v praxi, co banky uvádí do termsheetů?

11 1c. Vybrané otázky zajištění a zajišťovací dokumentace podle českého práva Složení zajišťovacího balíčku a jeho adekvátnost Posouzení právní a faktické proveditelnosti Zástavní právo k závodu vs. zajištění k jednotlivým aktivům Ocenění hodnoty příslušných aktiv

12 1c. Vybrané otázky zajištění a zajišťovací dokumentace podle českého práva Due diligence ohledně jednotlivých aktiv Kontrola smluv o vedení bankovních účtů, pojistných smluv, SPA, kupních smluv, nájemních smluv, smluv o vnitroskupinových úvěrech, atd., kdy uplyne doba jejich platnosti a podle potřeby získání nutných souhlasů a výjimek (např. ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti) Jak jsou dokumentovány pohledávky z obchodního styku? Právní situace a popis movitých věcí a nemovitostí Akcie/obchodní podíly nejlépe bez omezení převoditelnosti Existují nějaké právní problémy/rizika, že právní posudek bude obsahovat kvalifikaci? Kolize se zamýšlenými dispozicemi příslušných aktiv Přísnější test ve vztahu k aktivům, která budou pro banku nejdůležitější

13 1c. Vybrané otázky zajištění a zajišťovací dokumentace podle českého práva Formality související s podpisem a registrací Podpis zajišťovacích smluv a zřízení zajištění: podmínka odkládací k čerpání, či až podmínka následná? Náklady (např. s ohledem na notářské zápisy) Dublování prohlášení a závazků v zajišťovací dokumentaci s těmi obsaženými v úvěrové smlouvě Následné periodické povinnosti Metody realizace zajištění Nastavit, aby fungovalo i ve vztahu k dodatkům k úvěrové dokumentaci Provedení kroků ulehčujících případné refinancování Zajistit si nezbytnou součinnost třetích osob (notář, banky vedoucí účty, pojišťovny, odběratelé, )

14 2. Tipy, jak se má dlužník připravit na vyjednávání a uzavření nové uvěrové a zajišťovací dokumentace Odladění struktury transakce včetně financování - účel financování, objem, splatnost, měna, trh, lokalita dlužníka, rozhodné právo Dobře vyjednat term-sheet (z pohledu dokumentačního, čím delší/podrobnější, tím lepší); silní dlužníci si píší term-sheety sami Vyhodnotit aplikovatelnost předpisů o veřejných zakázkách, nedovolené státní podpoře, apod. Zahrnuje-li transakce i zahraniční jurisdikce, vše trvá déle! Určení kompetentní osoby u dlužníka, který bude mít transakci na starosti

15 2. Tipy, jak se má dlužník připravit na vyjednávání a uzavření nové uvěrové a zajišťovací dokumentace Kontrola zakladatelských dokumentů, potřeba korporátních souhlasů, dostupnost jeho členů a jejich nakloněnost k transakci, lhůty pro svolávání, funkční manažerská struktura umožňující rychle a kompetentně rozhodovat ve věcech transakce (vyjednávací tým) Součinnost třetích subjektů (například akcionáři dle akcionářské dohody, EGAP, regulátor, existující financiéři či právní poradci) Brání právní předpis, úřední rozhodnutí či existující dokumentace realizaci transakce? Co možná nejdříve si vybrat zkušené poradce (nejen finanční a právní, ale podle potřeby na pojištění, otázky životního prostředí, analýzu trhu, atd.)

16 2. Tipy, jak se má dlužník připravit na vyjednávání a uzavření nové uvěrové a zajišťovací dokumentace Faktická a právní proveditelnosti zřízení zajištění k příslušným aktivům, která se mohou stát předmětem zajištění Důvěrnost/mlčenlivost (NDA/CA) Příprava (virtuálního) data-roomu Děje se něco podstatného/ neobyčejného (např. změna regulatorního rámce)?

17 2. Tipy, jak se má dlužník připravit na vyjednávání a uzavření nové uvěrové a zajišťovací dokumentace Finanční plán/model a ocenění vybraných aktiv Finanční výkazy, promyslet si hladiny pro případné finanční ukazatele Podkladová/realizační smluvní dokumentace a její bankabilita (např. smlouva o vývozu, smlouva o prodeji elektřiny, smlouva o koupi akcií, ) Co se stane po uskutečnění transakce (např. po akvizici nutnost zrefinancovat existující zadluženost cílové společnosti)

18 Otázky?

19 Děkuji za pozornost Robert David Tel

20 Tato prezentace neobsahuje vyčerpávající přehled právní úpravy v daných oblastech. Klientům doporučujeme, aby vyhledali právní radu v souvislosti s konkrétní plánovanou transakcí. Veškeré odkazy na Allen & Overy znamenají firmu Allen & Overy LLP a/nebo její přidružené kanceláře. Jakýkoli odkaz na partnera v souvislosti s Allen & Overy LLP znamená společníka, konzultanta či zaměstnance Allen & Overy LLP s příslušným postavením a kvalifikací nebo osobu s odpovídajícím statusem v některé z přidružených kanceláří Allen & Overy LLP.

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy?

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? (Jiný úhel pohledu na fúze, akvizice a restrukturalizace) 21. října 2014 Obsah 1. Představení AK SAMAK 2. Růst firmy a corporate governance 3. Organický růst: restrukturalizace

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

ISTROKAPITAL CZ a.s.

ISTROKAPITAL CZ a.s. ISTROKAPITAL CZ a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10% p.a. v celkové předpokládané hodnotě 150.000.000 EUR k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2016 ISIN CZ0003501694 Tento dokument

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM pro akcionáře O2 Czech Republic a.s. v souvislosti s rozdělením společnosti odštěpením se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Společnost O2 Czech Republic

Více

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885

Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 České dráhy, a.s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 4.000.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ 0003510885 Tento dokument představuje prospekt (dále jen

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC

PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC PROSPEKT ze dne 15. listopadu 2012 (dále jen Prospekt ) DAIREWA PLC Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 195 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN: CZ0000000278 Společnost

Více

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby podnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ Diamond Point, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování splatné v roce 2024

Více