Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Název subjektu: Společenství jednotek domu.. Voskovcova 2, 4, 6 Kontaktní osoba: Telefon: Ing. A. Střechová, Bc. V. Madejová, Ing. V. Krušina Tisk: OL2010/012,11,05

2 Úvodní slovo Vážení, předkládáme Vám zhodnocení možnosti revitalizace Vašeho bytového domu, na kterou lze z programu Zelená úsporám získat finanční prostředky. Poradenské centrum Zelená úsporám přináší žadatelům o dotace z programů Zelená úsporám a Nový Panel komplexní projektovou, technickou a administrativní podporu ve vztahu ke koncovému žadateli o dotace s cílem maximálně přispět k úspěšnému čerpání dotací. V rámci těchto programů doprovázíme investora od vypracování energetického hodnocení tj. u programu Zelená úsporám: Odborný posudek, u programu Nový Panel: energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy, vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů, přes zajištění optimálního financování, získání dotace, realizaci projektu až po definitivní vyplacení dotace a spolupráci při kontrole dodržování podmínek programu Zelená úsporám ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a Státního fondu rozvoje bydlení ČR. Proto, abyste se mohli objektivně rozhodnout pro stavební úpravy vedoucí ke snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění, je vhodným dalším krokem nechat si u nás vypracovat Úvodní studii energeticky úsporných opatření, která Vám již přesně vyčíslí varianty nutných opatření v přesných parametrech jednotlivých materiálů. Z vybrané varianty vyjde odborný posudek Zelená úsporám. Předběžná cena komplexní revitalizace uvedena dále obsahuje: 1. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení, která obsahuje položkový rozpočet a slepý výkaz výměr, který slouží pro potřeby výběrového řízení na hlavního dodavatele regenerace 2. Průkaz energetické náročnosti budovy (platnost od , vyhláška 148/2007 Sb., prvky evropské směrnice 2002/91/EC) 3. Inženýrská činnost v projekční fázi, která obsahuje vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení nebo pouze vyjádření příslušného stavebního úřadu k prováděným opravám včetně vyjádření všech dotčených správních orgánů 4. Zajištění výběrového řízení na generálního dodavatele stavby 5. Finanční projekt s uvedením variantních řešení v závislosti na velikosti úvěru a způsobu splácení, velikosti úrokové sazby, fixaci, záruce na úvěr a její ceně (pokud bude záruky potřeba), délce splácení úvěru, poplatků, příspěvků do fondu oprav atd. 6. Zajištění a vyřízení úvěru včetně všech administrativních a právních kroků 7. Zajištění a vyřízení státní dotace včetně všech administrativních kroků 8. Realizace - viz předběžný rozpočet Skutečná finální cena revitalizace se může lišit o cca 10%. Přesnou cenu revitalizace vašeho bytového domu lze určit až po zpracování realizační projektové dokumentace a po provedení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby! Ceny, které jsou uvedeny dále, jsou odborným odhadem! 2

3 Položky odborného odhadu komplexní revitalizace I. Přípravná fáze Orientační cena bez DPH I. Etapa A. Energetická studie +Energetický audit +průkaz energ. náročnosti budovy ,- B. Odborný posudek ZÚ 4 500,- C. Stavebně technické posouzení objektu pro ZÚ ,- II. Etapa D. Projektová dokumentace pro ZÚ ,- (vč. rozpočtu, krycího listu a rozšíření pro stavební povolení) Cena celkem bez DPH ,- Cena vč. 20% DPH ,- Dotace na projektovou dokumentaci ,- II. Služby Poradenského Centra Zelená Úsporám: 9. Zajištění výběrového řízení (jen v případě výběru dodavatele ze seznamu SOD - PCZÚ) 10. Finanční projekt a zajištění úvěru včetně všech administrativních a právních kroků 11. Zajištění a vyřízení státní dotace v rámci programů Zelená úsporám a Nový pane Orientační cena bez DPH Dílčí smlouva Komplexní smlouva Dle dohody bezplatně Kč bezplatně Kč bezplatně III. Realizace (bez DPH) Orientační cena 12. Zateplení obvodového pláště domu Kč 13. Výměna oken za plastová Kč 14. Rekonstrukce střechy včetně zateplení Kč 15. Zateplení suterénu 0 Kč 16. Sanace balkónů a lodžií 0 Kč 17. Rekonstrukce vstupů do domu Kč 18. Modernizace výtahu Kč 19. Zdravotechnika a instalace (elektřina, voda, plyn, odpady, kanalizace) 0 Kč 20. Solární ohřev teplé užitkové vody 0 Kč 21. Kamerový systém 0 Kč 22. Zařízení staveniště, manipulace s materiálem, doprava, likvidace odpadu Kč 23. Zábor veřejného prostranství Kč III. REALIZACE - Celkem bez DPH Kč včetně DPH Kč 3

4 Dotace Výše státní dotace v rámci programu Zelená úsporám je pro váš dům dosažitelná za podmínek nově stanovených od Podlahová obytná vytápěná plocha domu: m 2 Dosahovaná úspora měrné potřeby tepla na vytápění domu 40% Odpovídající výše dotace v Kč/m m 2 Dotace pouze z programu Zelená úsporám: Kapitola A - Úspory energie na vytápění / Celkové zateplení Dotace na přípravnou fázi Dotace pouze z programu Zelená úsporám pro Váš dům činí: Kč Kč Kč Maximální výše získání státní dotace v rámci programu Nový Panel ke krytí části úroků z úvěru, poskytnutý bankou v rámci programu Nový Panel je v současnosti stanovena v tomto případě na 3% p.a. Dotace pouze z programu Nový Panel pro Váš dům činí: Kč Finanční prostředky budou vypláceny v pololetních splátkách po dobu 15-ti let. Jejich výše bude činit: Kombinace obou dotačních programů Dotace z programu ZELENÁ ÚSPORÁM (včetně dotace na přípravnou fázi) Dotace z programu NOVÝ PANEL Celkem při využití obou dotačních programů získáte Kč Kč Kč Kč Finanční prostředky z programu NOVÝ PANEL budou vypláceny v pololetních splátkách po dobu 15- ti let. Jejich výše bude činit Kč Kontrola čerpání povolené veřejné podpory 4

5 Kontrola čerpání limitu veřejné podpory v režimu "DE MINIMIS": De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce ,-. Aktuální kurz EURO u České Národní Banky 1 = 25,37 Kč VYHOVUJE - NENÍ POTŘEBA BLOKOVÁ VÝJIMKA Financování prostřednictvím úvěru Maximální výše úvěru bez zajištění nemovitosti je stanovena u bankovních domů v ČR na ,- Kč na bytovou jednotku. To znamená ve vašem případě je maximální výše úvěru 60 BJ x Kč/BJ = Kč Výše investice: Vlastní zdroje: Potřebná výše úvěru: Kč 0 Kč Kč NENÍ NUTNÁ ZÁSTAVA BYTŮ! Nynější fond oprav ve výši 30,- Kč je dostačující na zmiňovaný úvěr. Na splátku úvěru půjde cca 70% z celkové výše fondu, tj. asi 22,- Kč. Platba do FO za m 2 30,00 typ bytové jednotky (BJ) výměra 1 BJ (m 2 )* počet BJ z toho příspěvek do FO na 1 BJ/měsíc celkem FO/měsíc celkem FO/rok , Kč Kč Kč Nebyt. 39, Kč Kč Kč , Kč Kč Kč 4+0 celkem 4 031, Kč Kč 5

6 Úspora nákladů na vytápění Úspora měrné potřeby tepla na vytápění dosáhne po uskutečnění celkové regenerace domu min. 40 tepla na vytápění klesne pod 55 kwh/m 2 obytné plochy domu. Výhody revitalizace tepelná úspora snížení nákladů na údržbu po provedení celkového zateplení obvodového pláště domu úspora více než 20% nákladů při komplexní rekonstrukci bytového domu ve srovnání s postupným provád prodloužení životnosti domu ochrana obvodového pláště zvýšení celkové hodnoty domu a především jednotlivých bytů zlepšení vzhledu a kvality bydlení snížení hlučnosti v bytových jednotkách odstranění hygienických nedostatků (plísně, vlhkost) A mnoho dalších Slovo na závěr Hlavním smyslem Poradenského centra Zelená úsporám je zajištění a provedení v zastoupení investora veškerých nutných a potřebných kroků spojených s revitalizací bytového domu vedoucích k získání státní dotace v rámci programu "Zelená úsporám. S pozdravem Ing. Julie Böhmová ředitelka poradenského centra 6

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 2. 4. 2008) Navrhovatel programu: Státní fond rozvoje bydlení Poskytovatel podpory: 1. Předmět a účel

Více

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL (ve znění platném od 1. 12. 2008) Navrhovatel programu: Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A PO Zateplení panelových domů. Celkové zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Panelové domy Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL)

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 1. 5. 2009) Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční a

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI ÚRS PRAHA, a.s. NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI (Výsledek projektu TB010MMR023) ÚRS PRAHA,

Více

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002

PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 PŘEHLED OPATŘENÍ STÁTU NA PODPORU BYDLENÍ V ROCE 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor bytové politiky březen 2002 PODPORA STAVEBNÍHO SPOŘENÍ STÁTNÍ ROZPOČET Zajištění systému financování stavebního

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A Zateplení bytových domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více