Pozice AČSS k dokumentu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozice AČSS k dokumentu"

Transkript

1 Pozice AČSS k dokumentu JAK INTELIGENTNĚ REFORMOVAT VEŘEJNÉ FINANCE AČSS pozorně sleduje názory ekonomů na téma úspory státního rozpočtu, a to nejen z pohledu dopadu na stavební spořitelny. Proto naší pozornosti neušel ani dokument vypracovaný skupinou erudovaných ekonomů kolem profesora Jana Švejnara. Nicméně, velmi negativně nás překvapilo, že jako problematický výdaj státního rozpočtu bylo v materiálu prezentováno pouze stavební spoření. Vysvětlujeme si to tím, že tato skupina ekonomů, která vyznává anglosaské pojetí ekonomiky, nemá s tímto produktem žádné zkušenosti a neposuzuje jej z hlediska vnímání středoevropské problematiky a mentality. Také proto se pravděpodobně dopouští i řady omylů, které se pokusíme korigovat. Navrhovaná opatření sledují jediný cíl: zrušení systému stavebního spoření. Systému, který: pomohl v České republice více jak 1,7 milionům klientů k vylepšení stávajícího nebo pořízení nového bydlení. nastartoval sebeuvědomění občanů k odpovědnosti za získání vlastního bydlení. např. v sousedním Německu úspěšně podpořil rozvoj bytové výstavby zejména v poválečném období a nezaměnitelnou roli sehrává dodnes. postupně přebírají, díky pozitivním dopadům pro podporu bytové politiky v České republice, i další "nové" ekonomiky. 1. Omyl fatální: podpora neporoste Text studie zabývající se problematikou stavebního spoření začíná na straně 20 1 a je označen jako kapitola 4.2. APLIKACE: STAVEBNÍ SPOŘENÍ. Již ve druhé větě lze nalézt fatální omyl, který navíc není nijak uvozen jako domněnka, ale jako faktické tvrzení. Jeho podpora bude letos stát daňové poplatníky 13.5 miliardy korun, tedy přes 8% rozpočtového deficitu. Takový výdaj skutečně navrhovalo ministerstvo financí v návrhu zákona o statním rozpočtu pro rok 2010 a Poslanecká sněmovna s nepatrnou úpravou toto schválila na úrovni 13,4 mld. Kč. Ovšem již v únoru 2010, kdy byla ministerstvem financí zveřejněna statistika sektoru stavebního spoření, 2 bylo jasné, že výdaj za rok 2010 nepřekročí ani 13 mld. Za rok 2009 dosáhl hodnoty 13,26 mld. a od doby, kdy se projevil efekt r. 2003, tedy úpravy maximální výše státního příspěvku, systematicky klesá. Podpora stavebnímu spoření byla již jednou snížena, a to s platností od počátku roku Klienti tehdy masově uzavírali smlouvy za starých, výhodnějších podmínek, které si tak zajistili i do budoucích let. Podíl takových smluv se v systému postupně snižuje. Tím tedy klesá počet smluv, u nichž výše státní podpory může dosahovat až Kč. Při zhruba pěti milionech klientů má tento fakt souhrnný efekt v podobě poklesu výdaje rozpočtu na státní podporu za poslední 4 roky v řádech stamiliónů ročně. Konkrétní hodnoty viz tabulku. Výše přiznané státní podpory v jednotlivých letech Přiznaná státní podpora 13,26 15,34 16,09 15,78 14,98 14,22 13,26 růst/pokles (v %) - 15,7 4,9-2,0-5,0-5,0-6,8 Pohledem do tabulky vidíme, že tempo poklesu se zvyšuje. Neboli úsporný efekt snížení státní podpory v roce 2003 se projevuje stále mohutněji a zdaleka nevyčerpal svůj potenciál. Je to proto, že 1 V celém textu je použito číslování stránek v papírové podobě (tak jak je uvedeno na jednotlivých stránkách). Pro elektronické prohlížení je číslování stran vyšší o jednu (desky nejsou číslovány). 2 Statistika stavebního spoření je publikována na webu MFČR (konkrétní údaj, jak patrno vyvěšen ) 1

2 čím dál více klientů má své vklady v systému dlouhou dobu, tím pádem jejich průměrné zhodnocení klesá a své staré smlouvy vypovídají. S růstem doby spoření navíc roste i pravděpodobnost výskytu události, kdy je vhodné úspory využít. Proto je téměř jisté, že výdaje na státní podporu letos proti roku 2009 opět poklesnou. Diskutovat lze samozřejmě o míře poklesu, nikoliv však o změně trendu. Z tohoto hlediska se tedy studie hned na začátku fatálně mýlí a autoři ukazují, že s problematikou produktu nejsou dostatečně obeznámeni. Pro úplnost k tématu vývoje výdajů na státní podporu ještě doplňujeme, že predikce AČSS, která byla publikována a byla tedy autorům k dispozici, 3 odhaduje výši výdajů v roce 2010 na úrovni 12,35 mld. Kč (meziročně pokles o 6,9 %). Predikce vychází z předpokladu, že podmínky stavebního spoření nebudou modifikovány, což by chování klientů zásadně ovlivnilo. Pro další roky odhadujeme obdobné tempo poklesu, neboť stále ubývá podíl tzv. starých, na výši podpory nákladnějších smluv. 2. O podpoře bydlení a spoření bez analýz? Text studie dále v prvním a druhém odstavci ukazuje, že autoři nemají k dispozici potřebnou analýzu. V době jeho vzniku (stavebního spoření pozn. AČSS) na počátku 90-tých let byly jeho deklarovanými cíli zpřístupnění úvěrů na bydlení v době, kdy hypotéky neexistovaly, a podpora víceletého spoření jako takového. Nevíme, nakolik tyto cíle stavební spoření vůbec kdy plnilo. Nepodařilo se nám najít fundovanou ekonomickou studii, která by vyhodnotila jeho dopady. Autoři přicházejí s konstatováním, že nemají k dispozici studii, která by vyhodnotila dopady stavebního spoření, respektive naplnění úkolů, které jako deklarované cíle popsali. Připadá nám poněkud neprofesionální, což je u takovýchto ekonomů zarážející, že na základě konstatování nenašli jsme studii přesto navrhují závěry s dalekosáhlými nejen ekonomickými, ale i sociálně-politickými důsledky. Je zvláštní, že když nejsou k dispozici fundované ekonomické analýzy, nepoužili autoři alespoň tu nejzákladnější dostupnou metodu nezhodnotili v případě dostupnosti úvěrů alespoň objem poskytnutých půjček v jednotlivých letech. Ten je k dispozici například v ročenkách 4 stavebního spoření, které AČSS každoročně publikuje, nebo v podobě grafů 5 na webových stránkách asociace. Tam by také zjistili, že stavební spořitelny dokázaly jen za poslední tři roky poskytnout výhradně na bydlení přísně účelových úvěrů v objemu 212 mld. Kč. V současnosti ostatně splácí úvěr od některé z pěti stavebních spořitelen téměř milion Čechů. Jistě to není fundovaná analýza, ale jsou to čísla dostatečně vysoká pro to, aby dopady byly důkladně analyzovány a ne aby byl systém stavebního spoření šmahem odsouzen! V uvedeném textu se skrývá ještě další nepochopení systému stavebního spoření. Tím je snaha srovnávat jej s hypotékami, které jsou však dost odlišným produktem nejen z hlediska tvorby zdrojů pro jejich poskytování (na mezibankovním trhu), ale především z hlediska zajištění a možných účelů použití. Úvěry od stavebních spořitelen užívají klienti nejčastěji na rekonstrukce a modernizace bydlení, tedy tam, kde se naopak hypotéky příliš nevyužívají. Dlouhodobě připadá na rekonstrukce cca 44 % úvěrů od stavebních spořitelen, zbytek se poskytuje na výstavbu, koupi bydlení a ostatní účely, a to často nikoliv samostatně, ale ve spojení ještě s jiným finančním produktem. Důležitost tohoto prvku se zvyšuje také s tím, jak výrazně je domácí bytový fond zanedbaný a podfinancovaný. Relativně uznávaným odhadem je číslo kolem 500 miliard korun, které jsou potřeba na sanaci bytového fondu. Právě toto je sféra, kde stavební spoření představuje efektivní a účinný nástroj financování, protože tyto úvěry jsou nezřídka poskytovány bez zajištění nemovitostí. Proto je stavební spoření dalším pilířem financování bytových potřeb a spolu s hypotékami vytváří daleko stabilnější systém, než vidíme například v USA, Španělsku nebo Velké Británii. Tím není v žádném případě zpochybňována role hypoték v ekonomice a financování bydlení, naopak se oba systémy v podmínkách České republiky, resp. Střední Evropy ideálně doplňují

3 AČSS souhlasí s tvrzením, které je dále v textu, že dopad stavebního spoření na úspory domácností nelze měřit hodnotou vkladů u stavebních spořitelen, protože mnoho domácností by spořilo stejné nebo nižší částky, pouze v jiných finančních produktech. Důležité je vidět, že sami autoři připouštějí, že by domácnosti spořily stejné nebo nižší částky. Tím se tedy nepřímo alespoň připouští, že stavební spoření může mít na míru úspor vliv. Autoři se však již zcela vyhýbají analýze, nebo alespoň zmínce o tom, jakou roli tyto úspory v systému stavebního spoření sehrávají. Jedná se o zdroj dalšího financování bydlení v rámci relativně uzavřeného, a tím do značné míry samofinancovatelného systému. 3. Účelem není primárně redistribuce, ale kumulace prostředků pro úvěry na bydlení Už jsme ukázali, že stavební spoření jako zdroj financování bytových potřeb funguje. Ještě nám však zbývá teze, která se táhne celou studií. Existence státní podpory motivuje ke spoření nejen nízkopříjmové domácnosti, ale také, nebo přesněji podle ekonomů kolem profesora Švejnara dokonce o něco více, ty bohatší. V duchu toho, jak autoři víceméně v celém textu ignorují poskytnuté úvěry na bydlení (a ukázali jsme, jak významné dnes jsou), tak také nedokázali pochopit, že stavební spoření dnes nefunguje jako před sedmi nebo deseti roky. Už dávno není produktem výhradně na spoření. Zvláště, když v posledních letech do systému přibývá méně peněz, než si lidé vypůjčují. 6 Stavební spoření funguje primárně jako zdroj půjček na bydlení, které jsou dostupné širokému spektru obyvatelstva v nejrůznějších příjmových skupinách. Nedílnou a nezbytnou součástí systému je kumulace zdrojů pro úvěry. Současných 17 let existence systému stavebního spoření v České republice je relativně krátká doba. Je proto logické, že pro zajištění samofinancovatelnosti bylo nutné akumulovat dostatek volných zdrojů a teprve následně zahájit úvěrování. Bez dostatečného objemu vkladů by stavební spořitelny nemohly každoročně poskytovat desítky miliard korun v podobě relativně levných úvěrů, tedy dostupných půjček na bydlení, a to zejména těch v nižších objemech. Proto není nejdůležitější, kdo vklady vytváří, ale že se je podaří nakumulovat a následně na bydlení půjčovat. Tzv. bohatší lidé na státním příspěvku rozhodně nezbohatnou. A tzv. chudší, kteří se o své peníze zodpovědně starají, na příspěvek dosáhnout zvládnou. Systém stavebního spoření je založen na vzájemné solidaritě klientů účastníků stavebního spoření. Cílem stavebního spoření není fungovat jako nástroj redistribuce nerovně rozložených příjmů mezi domácnostmi, ale jako efektivní systém podpory financování bydlení. AČSS proto považuje analýzu zkoumající rozložení podpory mezi různé příjmové skupiny za nepodstatnou. Podstatné jsou pozitivní efekty (již zmíněných 212 mld. Kč za poslední 3 roky více než 400 tisícům klientů), které napomáhají zkvalitňovat bydlení v ČR. Proto studie jaksi nepochopitelně uvádí: Díky tzv. překlenovacím úvěrům část státních podpor dokonce nedotuje spoření, ale jeho pravý opak čisté úvěry, které klienti dostávají, aniž by museli předem spořit. Klient sice může získat překlenovací úvěr a po dobu celého smluvního vztahu vystupovat jako čistý dlužník, ale nic to nemění na tom, že má povinnost minimálního spořicího výkonu ve prospěch celého klientského kolektivu. Princip spočívá v tom, že klient sice získá požadovaný objem prostředků ve formě překlenovacího úvěru, a to i bez počátečního vkladu, ale tyto prostředky přímo postupně nesplácí. V této fázi platí pouze úroky a zároveň ukládá pravidelný měsíční vklad, který je mu naopak úročen. Tento způsob přináší pro klienta i zajímavý úrokový efekt, neboť klient na jednu stranu sice platí úroky z překlenovacího úvěru, ale zároveň mu z jeho vkladu plynou úroky (příjmové). Teprve po určité době je úvěr splacen, a to právě prostřednictvím naspořených vkladů a přiděleným úvěrem ze stavebního spoření, na který si klient vytvořil pravidelným spořením nárok. 7 Opticky to vypadá sice tak, že klient splácí ihned, ale ve skutečnosti dochází na základě předem stanoveného algoritmu k naplňování podmínek tak, aby žádný klient nebyl v rámci tzv. kolektivu stavebního spoření zvýhodněn oproti jinému. Spoří tedy každý klient bez výjimky, i když využije hned na začátku překlenovací úvěr. Zároveň je důležité si uvědomit, že překlenovací úvěry jsou doplňkovým, nikoliv hlavním úvěrovým produktem tím je přidělený úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěry poskytuje stavební spořitelna pouze tehdy, je-li dostatečně likvidní, úvěry ze 6 Podíl úvěrů na vkladech tak postupně roste a dnes je na úrovni 65 %. 7 Více o průběhu smlouvy o stavebním spoření v ročence z roku 2006 na str. 4 (http://acss.cz/cz/novinari-a-odbornici/vyrocnizpravy-acss/vyrocni-zprava-2006/soubory/stavebn%c3%ad%20spo%c5%99en%c3%ad%20v%20roce%202006%20-51.pdf) 3

4 stavebního spoření je ze zákona povinna poskytnout. Vzhledem k tomu, že v ČR existuje stále poptávka po okamžitém financování, je na místě spíše analyzovat, jakou pozitivní roli stavební spořitelny pro financování bydlení již sehrály. 4. Stabilita a působení proti krizi Výše uvedený princip kumulace vkladů, který je podněcován existencí státní podpory, je postaven relativně mimo bankovní trh. Tato relativní oddělenost umožňuje vysokou míru nezávislosti na vývoji hospodářství a úrokových sazeb. Proto je stavební spoření významně stabilnější a odolnější vůči výkyvům, což není jen nějaká fráze. Na základě dat publikovaných ministerstvy financí a pro místní rozvoj, získáme přehled o vývoji úvěrů na bydlení od stavebních spořitelen a hypotečních bank. Zatímco u stavebních spořitelen meziročně (2009/2008) poklesl objem poskytnutých úvěrů o 10,9 %, hypoteční banky poskytly o 42,3 % objemu úvěrů méně. Rozdíl vyplývá především z vysoké míry uzavřenosti celého systému stavebního spoření, který se opírá o drobné vklady velkého množství střadatelů. Proto není tolik svázán s vývojem na finančních trzích a může nabídnout příznivější podmínky i v době, kdy banky své úvěry zdražují. Krize prověřila systémy financování bydlení a dala jasnou odpověď. Stavební spoření je nezastupitelným pilířem financování bydlení v ČR. Bez něj by se přísun peněz do bytového fondu omezil mnohem výrazněji. Za povšimnutí stojí, že Česká republika byla v hodnocení evropských zaměstnavatelských svazů vyhodnocena spolu s Dánskem, Německem a Rakouskem jako země nejlépe odolávající dopadům krize. 8 Přitom právě Německo, Rakousko a Česká republika jsou země, kde se stavebnímu spoření také díky mentalitě obyvatelstva solidně daří. Nebezpečí nespočívá v hypotékách jako takových, ale v nízkém počtu pilířů, na nichž stojí financování bydlení. Systém, kdy lidé volí pouze mezi pronájmem a hypotékou, totiž nutí řadu klientů k tomu, aby sáhli k půjčce na hraně svých možností. 5. Proč jen stavební spoření? Položme si otázku, proč si autoři zvolili jako jediný příklad redukce výdajů právě stavební spoření? Eliminace stavebního spoření však rozpočtu v podstatě vůbec nepomůže, neboť náklady na státní podporu postupně klesají, ale celkové výdaje státního rozpočtu neustále rostou! Je pravdou, že omezením či zrušením podpory stavebního spoření se disponibilní prostředky ve státním rozpočtu dočasně zvýší. Poskytované úvěry však mají velmi významné daňové multiplikační efekty. Pokud dojde postupem času k jejich útlumu, logicky se sníží a postupně až zastaví tok příjmů do státního rozpočtu, které z existence stavebního spoření díky multiplikačním daňovým efektům vznikly. Nejde přitom o zanedbatelnou částku. Podle odhadů AČSS se v současné době jedná o dvojnásobek nákladů na státní podporu, tedy více než 20 miliard Kč ročně. Z dlouhodobého hlediska se tak disponibilní prostředky státního rozpočtu sníží, respektive trendy prohloubení deficitu zesílí. Nejedná se pouze o tento negativní dopad. Vezměme v úvahu také další: zdražení úvěrů pro klienty, zejména v nižších objemech půjčovaných úvěrů (úroková sazba pro úvěry obdobného charakteru poskytovaná komerčními bankami je nyní více jak dvojnásobná oproti úvěrům stavebních spořitelen), dopad do zaměstnanosti, zbrzdění oprav bytového fondu, odložení investic do bydlení a růst zanedbanosti bytového fondu. Když už tedy studie ekonomů vedená profesorem Švejnarem hodnotí dopady systému stavebního spoření, měla by také uvádět, že celý systém přispívá do státního rozpočtu a stejně tak objektivně analyzovat i další dopady. Přesto autoři studie doporučují zrušit systém, který funguje, podporuje bydlení a vytváří celou řadu dalších pozitivních dopadů. Domníváme se, že autoři ne zcela pochopili motivační systém státní podpory. Položme si otázku, jaký další mandatorní výdaj vytváří takový pozitivní dopad? Vezmeme-li v úvahu například podporu stávajícímu systému penzijního připojištění, která je ostatně pro klienty v konečném efektu významně vyšší než u stavebního spoření, musíme konstatovat, že 99,9 % klientů vybere v okamžiku nároku na důchod uspořené prostředky včetně poskytnuté státní podpory a jejich účelové využití není nijak regulováno. Využití těchto prostředků je velmi podobné jako těch, které získá přátelský klient (nebere si úvěr a pouze spoří) ze stavebního spoření. Avšak s tím rozdílem, že 8 4

5 prostředky klienta stavebního spoření byly v systému velmi produktivně využity na investice do bydlení a podnítily vznik významných daňových výnosů. To však neznamená, že zpochybňujeme roli systému penzijního připojištění. Pouze upozorňujeme na zcela odlišné měřítko autorů studie v přístupu ke státem podporovaným produktům. Z materiálu jasně vyzařuje, že autoři namísto seriózního prozkoumání maximálního množství aspektů na výdajové i příjmové straně a posouzení efektivnosti systému, pouze předložili návrh, který uvádí řadu nepřesností a směřuje argumenty k asociálnosti vkladové strany produktu. Autoři jsou absolventy anglosaských univerzit a tedy i vyznavači angloamerického pojetí ekonomické teorie i hospodářské praxe, která podle našeho názoru ne zcela odpovídá mentalitě obyvatelstva středoevropského regionu. Podpora systému financování bydlení existuje v každé zemi, Spojené státy americké nevyjímaje. Jak se však v nedávné době ukázalo, není systém praktikovaný v USA zcela bezpečný a díky vzniklé hypoteční krizi ani doporučitelný. Podívejme se spíše na pozitivní dopady, které stavební spoření přineslo zejména po druhé světové válce až do současné doby středoevropskému regionu! 6. Závěr Profesor Jan Švejnar a jeho kolegové se pokusili nalézt cestu ke zrušení systému, který z hlediska své ekonomické filosofie odmítají. Výsledkem je materiál, který ukazuje především jejich neznalost produktu, u kterého prakticky ignorují roli vkladové fáze. Autoři nepochopili ani fungování úvěrové fáze, zcela viditelně podcenili objem poskytovaných půjček i významně vyšší míru odolnosti systému vůči okolnímu ekonomickému prostředí. Při tvorbě studie se tak dopustili mnoha metodických nepřesností. V místech, kde pochybují o funkčnosti a smysluplnosti systému, ignorovali (nebo to ve svém textu neuvedli) základní statistiky Ministerstva financí ČR či Asociace českých stavebních spořitelen. Z výše uvedených důvodu Asociace českých stavebních spořitelen považuje studii za irelevantní a její závěry nemohou v žádném případě posloužit ke kvalifikovanému pohledu na systém stavebního spoření a jeho přínosy pro Českou republiku, veřejné finance a obyvatelstvo. Inteligentně reformovat veřejné finance znamená mimo jiné vycházet ze znalosti věci, ne ze změti chybných či nepřesných premis a chybně vytvořených závěrů. 5

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření v roce Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 2007 Rok úvěrových rekordů a kongresu Poslední dobou si veřejnost zvykla, že stavební spořitelny rok od roku prezentují uplynulý rok jako

Více

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření. v roce 2009. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 29 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina Zlomový rok pro stavební

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3

obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 3 Co je to stavební spoření? str. 4 Novela zákona o stavebním spoření str. 5 Úvěry

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ASOCIACE ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN VÝROČNÍ ZPRÁVA 04 Obsah Úvodní slovo předsedy Asociace českých stavebních spořitelen str. 1 Asociace českých stavebních spořitelen str. 2 Co je to stavební spoření?

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010

Asociace českých stavebních spořitelen. Stavební spoření. v roce 2010 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 21 Stavební spoření v roce 21 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření má prakticky každá česká rodina www.acss.cz Vážení přátelé,

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013

Stavební spoření. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25.notebook. September 04, 2013 Stavební spoření HOR_62_INOVACE_8.ZSV.25 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 3. 4. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Stavební spoření 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET Excel Výpočty a vazby v tabulkách COUNTIF Sečte počet buněk v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím. Funkce je zapisována ve tvaru: COUNTIF(Oblast;Kritérium) Oblast je oblast buněk, ve které mají

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod?

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod? EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. ČERVENEC 2011 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Podle ekonomů stát v budoucnu nebude mít dostatek prostředků na vyplácení důchodů. Politici proto chystají řadu systémových změn. Jsou

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Výsledky programu Zelená úsporám

Výsledky programu Zelená úsporám Výsledky programu Zelená úsporám Doba trvání ZÚ: 2009 2013 Za poslední dva roky proplaceno: cca 17 mld. Kč 2011 - sanace programu s velkým deficitem 2012 - aktivní finanční bilance programu K 26.11.2012

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

tisková konference Praha, 7. ledna 2014

tisková konference Praha, 7. ledna 2014 tisková konference Praha, 7. ledna 2014 Úspěšný rok 2013 v oblasti retailového bankovnictví 3 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek klientů K 31/12/12 K 31/12/13 4 / Vracíme poplatky Více než dvojnásobek

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar STAVEBNÍ SPOŘENÍ A STAVEBNÍ SPOŘITELNY Vojtěch Lukáš Petr Kielar Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR JAROSLAV TICHÝ Abstrakt V objemu zadlužení domácností v České republice je dominantní zadlužení prostřednictvím hypotečních úvěrů. S opakovaným růstem zadluženosti

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora

Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Úspory energií, podpora ekologie Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora Fond podpory a rozvoje bydlení je fondem, kterým disponuje řada měst. Fond se stal celkem známým doplňkem finanční pomoci při

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Matematika stavebního spoření

Matematika stavebního spoření Matematika stavebního spoření Výpočet salda ve stacionárním stavu a SKLV Petr Kielar Stavební spořitelny se od klasických bank odlišují tím, že úvěry ze stavebního spoření poskytují zásadně z primárních

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více