Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK"

Transkript

1 Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area

2 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. * Z wykorzystaniem zewnętrznego źródła energii. Uwaga: Przy zwykłym użytkowaniu, w pełni naładowana bateria wytrzymuje przez około 4 godziny. a. Ładowanie baterii Istnieje kilka sposobów ładowania baterii Rutera: * Poprzez port USB komputera / laptopa / netbooka. * Za pośrednictwem zasilacza (5V 1.2A). * Używając ładowarki telefonu. * Z wykorzystaniem ładowarki samochodowej.

3 Aby naładować baterię, należy wykonać poniższe kroki: Krok 1: Wyłącz Ruter. Krok 2: Podłącz wtyczkę Mini 5pin przewodu ładowania USB do portu zasilania DC (Mikro USB) Rutera. Krok 3: Drugi koniec przewodu ładowania USB podłącz do portu USB komputera/laptopa lub do portu USB zasilacza, ładowarki samochodowej / telefonicznej. Uwaga: 1. Podczas ładowania baterii Rutera, kontrolka ładowania świeci niebieskim światłem. 2. Po zakończeniu ładowania, kontrolka zgaśnie. 3. Zalecane jest, aby ładować baterię przy użyciu zasilacza DC. Proces ładowania trwa wówczas około 3 godzin. b. Dostarczanie energii urządzeniom (gadżetom) Port USB Rutera można również wykorzystać jako źródło zasilania, za pomocą którego istnieje możliwość podładowania baterii innego urządzenia. W tym celu należy wykonać poniższe kroki: Krok 1: Podłącz jeden koniec przewodu do portu ładowania urządzenia, natomiast drugi koniec do portu USB Rutera. Krok 2: Przesuń przycisk zasilania (Power) Rutera do pozycji C.

4 Uwaga: Gdy przycisk zasilania Rutera znajduje się w pozycji C, Ruter jest wyłączony, a energia jego baterii wykorzystywana jest do ładowania podłączonego urządzenia. Gdy przycisk zasilania Rutera znajduje się w pozycji ON (włączony), Ruter jest włączony, a dodatkowo energia jego baterii wykorzystywana jest do ładowania podłączonego urządzenia. 2. Zawartość zestawu * 1x Ruter OV-Area * 1x Przewód ładowania Mikro USB * 1x Skrócona instrukcja instalacji / Karta gwarancyjna Uwaga: 1. Ilustracje w tym dokumencie mogą różnić się od modelu użytkownika. 2. Jeżeli po otwarciu paczki użytkownik zauważy, że którykolwiek z powyższych elementów nie jest zawarty w zestawie, należy

5 natychmiast skonsultować się ze sprzedawcą. 3. Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie produktu i utratę gwarancji na ten produkt. 3. Instrukcje ogólne 4. Konfiguracja komputera Ustanawianie połączenie z siecią: Krok1: W ustawieniach komputera przejdź do działu Połączenie z siecią bezprzewodową, a następnie zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. (Ilustracja 1 i 2).

6 Krok 2: Upewnij się, że komputer posiada funkcję Wi-Fi i że jest ona aktywna. Po włączeniu funkcji Wi-Fi, w oknie Sieci bezprzewodowych kliknij "Odśwież listę sieci i wybierz nazwę sieciową Rutera (SSID): OV_Area_0000). Następnie sprawdź, czy usługa Wi-Fi jest aktywna i czy można nawiązać połączenie z Internetem. Jeśli tak, oznacza to, że można już surfować po sieci. (Patrz rysunek 3 i 4). Uwaga 1: W przypadku gdy Twój komputer lub inne urządzenie nie posiada

7 funkcji Wi-Fi, należy użyć przewodu RJ45, aby podłączyć je do Routera 3G za pośrednictwem portu LAN. Uwaga 2: Jeśli nie udało się nawiązać połączenia z Internetem, należy przejść do kroku nr 3. Krok 3: Otwórz przeglądarkę internetową i w pasek adresu wpisz " ", a następnie wciśnij Enter. (Ilustracja 5). Wprowadź domyślne hasło: "area". Jeśli chcesz zmienić hasło, przejdź do kroku #1.

8 #1: Zaleca się zmienić domyślne hasło Rutera na inne, wymyślone przez użytkownika. W przypadku zaginięcia (zapomnienia) hasła, należy wcisnąć przycisk Reset Rutera i przytrzymać go przez więcej niż 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Hasło zostanie wówczas również zmienione na hasło domyślne: "area". 5. Instalacja sprzętu. Prosimy upewnić się, że przycisk zasilania Rutera jest przesunięty do pozycji "R" (Ruter włączony). Ruter OV-Area został zaprojektowany tak, aby umożliwić połączenie z Internetem na kilka sposobów (w przypadku każdego z nich procedura instalacji będzie nieco inna). 1. Połączenie z wykorzystaniem Modemu 3G USB Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować następujące komponenty: 1. Ruter OV-Area. 2. Modem 3G USB (kompatybilny z Ruterem OV-Area).

9 3. Kartę SIM 3G (z informacją operatora oraz poprawnym hasłem). Kroki instalacji: Krok 1: Umieść kartę SIM 3G w Modemie 3G USB. Krok 2: Wsuń Modem 3G USB do portu USB Rutera. Krok 3: Włącz Ruter. Krok 4: Z poziomu komputera ustanów połączenie bezprzewodowe z Ruterem (patrz punkt 4.: "Konfiguracja komputera"). Krok 5: Korzystaj z Internetu. W przypadku gdy nie udaje się nawiązać połączenia z Internetem, należy wykonać poniższe kroki: Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową i w pasek adresu wpisz "http:// ". Krok 2: Wpisz odpowiedni Login, a następnie poprawne hasło (np. "area"). Krok 3: Kliknij Internet > WAN Network. Upewnij się, że tryb 3G został aktywowany w dziale WAN Connection Type. Następnie wybierz Auto APN i postępuj zgodnie z zaleceniami opisanymi w kroku #3. #2: Jeśli dany Modem 3G USB nie jest kompatybilny z Ruterem OV-Area, należy skontaktować się ze sprzedawcą. #3: W przypadku otrzymania od operatora takich danych jak APN, Dial No., nazwa użytkownika oraz hasło, istnieje możliwość ich ręcznego wprowadzenia.

10 2. Połączenie z wykorzystaniem Modemu ADSL Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować następujące komponenty: 1. Ruter OV-Area. 2. Modem ADSL podłączony do linii telefonicznej wtyczką RJ Przewód RJ45 (można wykorzystać przewód modemowy). Kroki instalacji: Krok 1: Za pomocą przewodu RJ45 połącz port LAN Modemu ADSL z portem WAN/LAN Rutera OV-AREA. Krok 2: Włącz zarówno Modem jak i Ruter. Krok 3: Z poziomu komputera ustanów połączenie bezprzewodowe z Ruterem (patrz punkt 4.: "Konfiguracja komputera"). Krok 4: Otwórz przeglądarkę, zaloguj się używając hasła "area", a następnie w oknie, które się pojawi, wprowadź odpowiednie dane uwierzytelniające (patrz punkt #5) - ID oraz hasło. Wciśnij OK. Krok 5: Korzystaj z Internetu. W przypadku gdy nie udaje się nawiązać połączenia z Internetem, należy wykonać poniższe kroki:

11 Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową i w pasek adresu wpisz "http:// ". Krok 2: Wpisz odpowiedni Login, a następnie poprawne hasło (np. "area"). Krok 3: Kliknij Internet > WAN Network. Upewnij się, że w zakładce WAN Connection Type została zaznaczona opcja PPPOE(ADSL). Krok 4: Upewnij się, że nazwa użytkownika oraz hasło są prawidłowe. #5: W przypadku niepowodzenia logowania z użyciem danych ADSL, należy skontaktować się z dostawcą usługi internetowej ADSL. 3. Połączenie przewodowe / z wykorzystaniem Modemu DHCP Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować następujące komponenty: 1. Ruter OV-Area. 2. Przełącznik sieciowy bądź Ruter z ustanowionym dostępem do Internetu (np. sieć lokalna (LAN) w biurze, hotelu itp.). 3. Przewód RJ45 (można wykorzystać przewód modemowy).

12 Kroki instalacji: Krok 1: Za pomocą przewodu RJ45 połącz port Przełącznika sieciowego bądź Rutera z portem WAN/LAN Rutera OV-AREA. Krok 2: Włącz Ruter. Krok 3: Z poziomu komputera ustanów połączenie bezprzewodowe z Ruterem (patrz punkt 4.: "Konfiguracja komputera"). Krok 4: Korzystaj z Internetu. W przypadku gdy nie udaje się nawiązać połączenia z Internetem, należy wykonać poniższe kroki: Krok 1: Otwórz przeglądarkę internetową i w pasek adresu wpisz "http:// ". Krok 2: Wpisz odpowiedni Login, a następnie poprawne hasło (np. "area"). Krok 3: Kliknij Internet > WAN Network. Upewnij się, że w zakładce WAN Connection Type została zaznaczona opcja DHCP. 4. Połączenie z wykorzystaniem Wi-Fi Hotspot Przed rozpoczęciem instalacji należy przygotować następujące komponenty: 1. Ruter OV-AREA. 2. Urządzenie WIFI

13 Kroki instalacji: Krok 1: Włącz Ruter. Krok 2: Z poziomu komputera ustanów połączenie bezprzewodowe z Ruterem (patrz punkt 4.: "Konfiguracja komputera"). Krok 3: Otwórz przeglądarkę internetową i w pasek adresu wpisz "http:// ". Krok 4: Wpisz odpowiedni Login, a następnie poprawne hasło (np. "area"). Krok 5: Kliknij Internet > WAN Network. Upewnij się, że w zakładce WAN Connection Type została zaznaczona opcja trybu Wi-Fi. Kliknij Get APlist from air, aby wyświetlić listę dostępnych sieci bezprzewodowych, a następnie wybierz tę, z którą chcesz nawiązać połączenie, wprowadź odpowiednie hasło i kliknij Apply, aby zatwierdzić. 6. Konfiguracja Rutera 6.1 Connections Status (Stan połączenia): Wyświetla stan bieżącego połączenia sieciowego, w tym siłę sygnału, typ sieci itp. Kliknij Home, aby uzyskać szczegółowe informacje.

14 6.2 WIFI Management (Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi): Aby skonfigurować funkcję Wi-Fi Rutera, w tym włączać/wyłączać Wi-Fi, przypisać SSID, hasło itp, należy zapoznać się z poniższymi informacjami: a) Ustawienia identyfikatora sieci (SSID) Klikaj kolejno: Wireless > WiFi Settings, następnie wpisz preferowaną nazwę WiFi SSID w polu NetworkName(SSID) i kliknij Apply, aby zatwierdzić. b) Kasowanie hasła Wi-Fi lub SSID Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, klikając kolejno: Admin > Settings > Load Default. Innym sposobem jest wciśnięcie i przytrzymanie przez czas dłuższy niż 5 sekund przycisku Reset umieszczonego na Ruterze. Po przywróceniu ustawień fabrycznych hasło dostępu do Wi-Fi nie będzie wymagane. c) Ustawienia metody szyfrowania Domyślnie, metoda szyfrowania Wi-Fi jest wyłączona (Disable). Upewnij się, że metoda szyfrowania Rutera jest taka sama jak metoda szyfrowania komputera PC lub urządzenia Wi-Fi. Aby skonfigurować metodę szyfrowania, klikaj kolejno: Wireless >Security > Security mode. Wybierz metodę szyfrowania taką samą, jak w przypadku komputera PC lub urządzenia Wi-Fi. Please make the number of the passwords in 8-64bits. 6.3 Ręczne wprowadzanie APN: Pierwsza konfiguracja trybu "3G": Klikaj kolejno: Internet >WAN Network >WAN Connection Type>3G, następnie wybierz "Manual APN" > wprowadź odpowiednie dane APN i wciśnij "Apply", aby zatwierdzić.

15

16 English 1. Router Power Source & Supply There are only two (2) sources of power for OV-AREA Router: *Via Battery. *Via External Power. Note: Usually, the battery can last for approximately 4hours of usage per full charge. 1.1 Charge battery There are several ways to charge the battery of OV-AREA Router's battery: *Via PC/Notebook USB port. *Via Power adaptor(5v 1.2A).

17 *Via General mobile phone charger. *Via car adaptor. Steps to charge the battery as below: step1 : Turn off the OV-AREA Router. step 2: Connect Mini 5pin of the USB Charge Cable to OV-AREA Router's DC power Micro USB port. step 3: Connect the other end of the USB Charge Cable to either PC/Notebook USB port, or to the Power adaptor USB port, Mobile phone charger car adaptor. Note: 1.While charging, the OV-AREA Router's Battery Light is in blue. 2.When full charged, the OV-AREA Router's Battery Light in no light. 3.We strongly recommended to charge the battery using DC adaptor, and it will take approximately 3 hours to complete the charging. 1.2 Provide power source to Gadget: The OV-AREA Router's USB port is also able to provide power source to charge battery of a gadget. Steps to charge battery as below(illustrated with iphone): step 1: Connect iphone and OV-AREA Router's USB port by 30pin connector.

18 step 2: Turn the power switch of the OV-AREA Router to C. (This step is optional, suggest to implement it to save battery capacity when you no need router function). Note: When OV-AREA Router's Power Switch turn to C, the OV-AREA Router will be Power-off and charging the smartphone is begun. When the OV-AREA Router's Power Switch turn to on, the OV-AREA Router will be Power-On and the charging of smartphone will also be begun. 2. Package Contents *1x OV-AREA *1x Micro USB Charging Cable *1x Quick Installation Guide/ Warranty Card Note: 1.The illustrations in this document may appear different from your model. 2.If any of above items is not packed in your package when

19 open, please consult your reseller immediately. 3.Using a power supply with a different voltage rating will cause damage and void the warranty for this product. 3. Overview 4. Computer Setting Establish Network Connection Step 1:Open computer's wireless network connection, set the computer to automatically obtain IP address and automatically obtain DNS server address. (Picture 1 & 2).

20 Step 2:Make sure your PC have WIFI function and WIFI status in ON condition. When WIFI connected, click Refresh network list, select the router`s wireless network name in the Wireless Network Connection page (wireless network name(ssid): OV_Area_XXXX),make sure WIFI connected and internet access. Then means you can use internet. Please see picture 3 & 4. Note1: If your Computer or device doesn t have the WIFI function. Please use RJ45 cable to connect your WIFI device or PC with 3G Router through LAN port. Note2: If can t surf the internet successfully, then need go to step 3. Step 3: Open the web browser and input IP address , Press Enter (Picture 5). Input password "area", if you want change password#1.

21 #1: OV-AREA Router login credential is recommended to change to user preferable password, if lost password, please press Router?s Reset button more than 5 seconds to load Factory Default Settings. The password will be back to area. 5. Hardware Installation,Please make sure the OV-AREA power switch in "R" OV-AREA Router is designed with various methods of connections to the Internet(either way hardware installation will be different), including:

22 3. Connect via 3G USB Modem Before you begin, please make sure you have below items prepared: 1.OV-AREA Router. 2.3G USB Modem (compatible#2 with OV-AREA Router). 3.3G SIM Card (with data plan and valid login credential ready). Hardware Installation Steps: step 1. Insert the 3G SIM Card into 3G USB Modem. step 2. Insert the 3G USB Modem to the OV-AREA's USB port. step 3. Turn on the power of OV-AREA Router. step 4. Make the computer connect the WIFI SSID of OV-AREA(see 4.Computer Setting). step 5.Then you could surf. If you could not surf,pls do following operations step 1. Open a browser and enter at address bar. step 2. Enter login credential with password as "area". step 3. Click Internet > WAN Network. Make sure that the 3G mode is being selected in WAN Connection Type >Select Auto APN

23 > Apply#3. #2: For 3G USB Modem which is incompatible with the OV-AREA, please contact us immediately. #3: If you get the APN, Dial No., username, password from operator, you can also input it manually. 2.Connect via ADSL Modem Before you begin, please make sure you have below items prepared: 1.OV-AREA Router. 2.ADSL Modem with Telephone line connected at RJ11. 3.RJ45 Cable (use existing RJ45 cable from modem). Installation Steps: step 1. Connect the LAN port of ADSL Modem and WAN/LAN port of OV-AREA Router by RJ45 cable.

24 step 2. Turn on the power of both ADSL Modem and OV-AREA Router. step 3. Make the computer connect the WIFI SSID of OV-AREA(see 4.Computer Setting). Step 4. Open a browser, login with password "area", then input relevant ADSL login credential#5 (ID and Password) in the pop up menu. Press OK. step 5. Then you could surf. If you could not surf,pls do following operations: step 1. Open a browser and enter at address bar. step 2. Enter login credential with password as "area". step 3. Click Internet > WAN Network. Make sure that the PPPOE(ADSL) is being selected in WAN Connection Type. step 4.Please make sure User Name and Password are correct. #5:For unsuccessful login with the ADSL credential, kindly contact the ADSL ISP (Internet Service Provider) Immediately. 3. Connect via Cable/DHCP Modem Before you begin, please make sure you have below items prepared: 1. OV-AREA Router. 2. Switch or Router with Internet access ready(eg:existing office LAN, hotel LAN, etc which has Internet facility ready). 3. RJ45 Cable (use existing RJ45 cable from modem).

25 Hardware Installation Steps: step 1. Connect the LAN port of Switch or Router and WAN/LAN port of OV-AREA Router by RJ45 cable. step 2. Turn on the power of OV-AREA Router. step 3. Make the computer connect the WIFI SSID of OV-AREA(see 4.Computer Setting). step 4. Then you could surf. If you could not surf,pls do following operations: step 1. Open a browser and enter at address bar. step 2. Enter login credential with password as "area". step 3. Click Internet > WAN Network. Make sure that the DHCP is being selected in WAN Connection Type. 4.Connect via WIFI Hotspot Before you begin, please make sure you have below items prepared: 1.OV-AREA Router.

26 2.WIFI account. Installation Steps: step 1. Turn on the power of OV-AREA Router. step 2. Make the computer connect the WIFI SSID of OV-AREA(see 4.Computer Setting). step 3. Open a browser and enter at address bar. step 4. Enter login credential with password as "area". step 5. Click Internet>WAN Network. Make sure that the WIFI mode is being selected in WAN Connection Type. Click at Get APlist from air, then select the SSID that the ISP provides and type the Password, press Apply. 6. Configure the Router(Web-GUI) 6.1 Connections Status: Display the current network's connection status, including Signal Performance, Network Mode, etc.click at Home to find out more details. 6.2 WIFI Management : To configure the WiFi of the Router, including to turn On or Off the

27 WiFi, assign SSID, assign WiFi password, etc. Below are a few major WiFi configuration that mostly concerns: a) Setting WiFi SSID Click the Wireless > WiFi Settings, enter desire WiFi SSID at NetworkName(SSID) then click Apply. b) Forget WiFi password or SSID Load Factory Default settings by clicking Admin > Settings > Load Default Button. Alternatively, user may press the Reset button from the button of the device for more than 5seconds, a reboot will be happening. It will no need password for WiFi access. c) Setting Security Method WiFi default security method is Disable. Please make sure that the router's encryption method is same as the device or PC Encryption method if want to configure the security method, click Wireless >Security > Security mode. Select security, same as the PC or WiFi Device. Please make the number of the passwords in 8-64bits. 6.3 Manual APN: Firstly setting "3G" mode: Internet >WAN Network >WAN Connection Type>3G,then select "Manual APN" >fill in APN information accordingly and press "Apply".

28 Český 1. Router Napájení & Zdroj Existují pouze dva (2) zdroje energie pro router. *Přes baterii * Přes externí napájení. Poznámka: Obvykle, může baterie vydržet asi 4 hodiny na jedno plné nabití. 1.1 Nabíjení baterie Existuje několik způsobů, jak nabít baterii pro Router : * Přes PC / Notebook USB portu. * Přes napájecí adapter(5v 1.2A). * Přes obyčejné nabíječky pro mobilní telefon. * Přes auto adaptér pro nabíjení Kroky pro nabíjení baterie uvedeny níže: Krok 1: Vypněte OV-AREA Router.

29 Krok 2: Připojte Mini 5pin na kabelu nabíjení z portu USB na OV-AREA DC proudu Micro USB portu. krok 3: Připojte druhý konec kabelu nabíjení z portu USB na obou PC / Notebook USB portu, nebo k napájecímu adaptéru USB portu, nabíječka pro mobilní telefony auto adaptér. Poznámka: 1.Během nabíjení, OV-AREA routeru svítí indikační dioda modře. 2. Pokud plně nabitá baterie, na OV-AREA routeru přestává svítit LED indikator. 3. Důrazně doporučujeme nabíjet baterii pomocí DC adaptéru, trvá to přibližně tři hodiny pro kompletní nabití baterie 1.2 Zajistěte napájecí zdroj Gadget: V OV-AREA routeru USB port je schopen poskytnou zdroj energie k napájení baterie vašich gadgetu. Kroky k nabití baterie jsou uvedené níže (ilustrované s tabletem): Krok 1: Připojte tablet a OV-AREA routeru USB pomoci kabelu. Krok 2: Zapněte hlavní vypínač na OV-AREA do pozice C (Tento krok je volitelný, doporučujeme tento mod pro udržení kapacity baterie.)

30 Poznámka: Když OV-AREA router bude v modu C, router se vypne a začne pracovat jako pouze nabíječka. Když OV-AREA router je zapnutý tak se začne rovněž nabíjení zařízení. 2. Obsah balení * 1x OV-AREA * 1x Micro USB nabíjecí kabel * 1x Příručka pro rychlou instalaci / Záruční list Poznámka: 1. Ilustrační obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho modelu. 2.Pokud některý z výše uvedených položek není zabalena v obalu při otevření, prosím, obraťte se okamžitě na prodejce. 3. Používaní jinačího než přiloženého adapteru s jinačím napětím (V) může dojít k poškození zařízení a tím ztráty záruky. 3. Přehled 4. Počítač Nastavení Navázení internetového připojení.

31 Krok 1: Spusťte počítač a vyberte bezdrátové připojení k síti, nastavit počítač, aby "automaticky získat IP adresu" a "automaticky získat adresu serveru DNS". (Obrázek 1 a 2). Krok 2: Zkontrolujte, zda váš počítač mají WIFI funkce a zapnutou WiFi "On". Když WIFI je připojená, klepněte na tlačítko "Aktualizovat seznam sítí", vyberte router `s název bezdrátové sítě v" Wireless Network Connection "stránku (název bezdrátové sítě (SSID)OV_AREA_0000), ujistěte se, že WIFI připojení a je přístup k internetu. Pak to znamená, že můžete využívat internet. Prosím, viz obrázek 3 a 4.

32 Poznámka 1: Pokud nemá váš počítač nebo zařízení WIFI funkci. Prosím, použijte RJ45 kabel pro připojení WIFI zařízení nebo PC s 3G směrovačem přes LAN port. Poznámka 2: Pokud nemůžete surfovat na internetu úspěšně, pak je třeba přejděte ke kroku 3. Krok 3: Otevřete webový prohlížeč a vstupní IP adresu , stiskněte Enter (Obrázek 5). Zadejte heslo "area", chcete-li změnit heslo # 1. # 1: OV-AREA po přihlášení k router doporučujeme z bezpečnostního hlediska změnit heslo, když zapomenete heslo, prosím stiskněte tlačítko reset delší dobu než sekund pro nastavení továrního nastavení. Heslo bude nastaveno opět na area

33 5. Instalace hardwaru, prosím, ujistěte se, že OV-AREA vypínače v poloze "R" OV-AREA Router je navržen s různými metodami připojení k internetu (cesta instalace hardwaru se můžou lišit), včetněně: 4. Připojení přes 3G USB Modem Než začnete, zkontrolujte, zda máte níže připravené prvky: 1. OV-AREA Router. 2.3G USB Modem (kompatibilní # 2 s OV-AREA routerem). 3.3G SIM karty (s datovým tarifem a platné přihlašovací pověření). Kroky instalace hardwaru: krok 1. Vložte 3G SIM kartu do 3G USB Modem. krok 2. Vložte 3G USB modem k portu OV-AREA USB. krok 3. Zapněte napájení z OV-AREA routeru. krok 4. Zkontrolujte počítač připojit k WIFI SSID OV-AREA (viz 4.Počítač nastavení). kroku 5.Potom můžete surfovat. Pokud byste nechtěly surfovat, prosím následujte tyto kroky: krok 1. Otevřete prohlížeč a zadejte adresu

34 krok 2. Zadejte přihlásit pověření s heslem jako "area" popř. vaše heslo. krok 3. Klepněte na položku Internet> WAN sítě. Ujistěte se, že 3G je v režimu který byl vybrán pro typ připojení sítě WAN> Select Auto APN> Použít # 3. # 2: Pro 3G USB Modem, která je neslučitelná s OV-AREA, ihned nás prosím kontaktujte. # 3: Jestli dostanete APN, Volte číslo, uživatelské jméno, heslo od operátora, můžete také zadat tyto údaje ručně. 2. Připojte přes ADSL modem Než začnete, zkontrolujte, zda máte níže připravené prvky: 1. OV-AREA Router. 2.ADSL Modem z telefonní linky připojené na RJ11. 3.RJ45 kabel (použijte stávající RJ45 kabel od modemu). Instalační kroky: krok 1. Připojte port LAN ADSL modem a WAN / LAN port OV-AREA routeru kabelem RJ45. krok 2. Zapněte jak ADSL modem a OV-AREA router. krok 3. Zkontrolujte počítač připojit k WIFI SSID OV-AREA (viz 4.Computer nastavení).

35 Krok 4. Otevřete prohlížeč, přihlašte se heslo "area", pak zadejte příslušné ADSL přihlašovací pověření # 5 (ID a heslo) v pop-up menu. Stiskněte tlačítko OK. krok 5. Teď můžete prohlížet internet- Pokud nemůžete prohlížet internet, následujte prosím tyto kroky: krok 1. Otevřete prohlížeč a zadejte na adrese baru. krok 2. Zadejte přihlásit se pověřením s heslem jako "area". krok 3. Klepněte na položku Internet> WAN sítě. Ujistěte se, že PPPoE (ADSL) je vybrán typ připojení sítě WAN. krok 4.Prosím ujistěte se, že uživatelské jméno a heslo jsou správné. # 5: Po neúspěšném přihlášení s ADSL pověřením, kontaktujte prosím ADSL ISP (Internet Service Provider) Ihned. 3. Připojení přes kabel / DHCP modemu Než začnete, zkontrolujte, zda máte níže připravených prvky: 1. OV-AREA Router. 2. Switch nebo Router s přístupem na internet (např.: stávající kancelářské LAN, hotel LAN, atd.,). 3. RJ45 kabel (použijte stávající RJ45 kabel od modemu).

36 Kroky instalace hardwaru: krok 1. Připojte port LAN switch nebo router a WAN / LAN port OV-AREA routeru kabelem RJ45. krok 2. Zapněte napájení z OV-AREA routeru. krok 3. Zkontrolujte počítač připojit k WIFI SSID OV-AREA (viz 4.Computer nastavení). krok 4. Pak byste mohli surfovat. Pokud nemůžete prohlížet internet, prosím nasledujte tyto kroky: krok 1. Otevřete prohlížeč a zadejte krok 2. Zadejte přihlásit pověření s heslem jako "area" popř. vaše heslo. krok 3. Klepněte na položku Internet> WAN sítě. Ujistěte se, že DHCP je vybrán typ připojení sítě WAN. 4.Připojení přes WIFI Hotspot Než začnete, zkontrolujte, zda máte níže připravených položek: 1. OV-AREA Router. 2. WIFI účet.

37 Instalační kroky: krok 1. Zapněte napájení OV-AREA routeru. krok 2. Zkontrolujte počítač připojit k WIFI SSID OV-AREA (viz 4.Computer nastavení). krok 3. Otevřete prohlížeč a zadejte na adrese baru. krok 4. Zadejte přihlásit pověření s heslem jako "area". krok 5. Klepněte na položku Internet> WAN sítě. Ujistěte se, že WIFI režim je zvolen v typ připojení sítě WAN. Klikněte na Získat APlist, vyberte SSID, že ISP poskytuje a zadejte heslo, stiskněte tlačítko Použít. 6. Konfigurace routeru (Web-GUI); 6.1 Připojení Statusu: Zobrazit aktuální stav připojení sítě, včetně signálu Výkon, Network Mode, etc. Kliknutím na Home se dozvíte více informací. 6.2 WIFI Management: Chcete-li konfigurovat WiFi na routeru, včetně pro zapnutí nebo vypnutí WiFi, přiřadit nové SSID jméno, přiřadit WiFi heslo, atd. Níže jsou uvedeny některé hlavní WiFi konfigurace, které se většinou týká: a) Nastavení WiFi SSID Klepněte na Wireless> WiFi Nastavení, zadejte touha WiFi SSID na NetworkName (SSID) a potom klepněte na tlačítko Použít. b) Zapomeňte WiFi heslo nebo SSID Načíst výchozí tovární nastavení klepnutím na správce> Nastavení> Load Default Button. Alternativně může uživatel stisknutím tlačítka Reset pomocí tlačítka zařízení po dobu delší než 5 sekund, bude restart se děje. To nebude nutné heslo pro WiFi přístup. c) Nastavení Metoda zabezpečení WiFi Výchozí metoda zabezpečení je Disable. Prosím, ujistěte se, že router je metoda šifrování je stejné jako zařízení nebo PC

38 šifrovací metodu, pokud chcete konfigurovat způsob zabezpečení, klepněte na tlačítko Wireless> Zabezpečení> režim. Vyberte bezpečnost, stejně jako na PC nebo WiFi zařízení. Prosím, počet hesel v 8-64bits. 6.3 Manuální APN: Za prvé nastavení "3G" režimu: Internet> WAN Network> WAN Connection Type> 3G, pak vyberte "Ruční APN"> vyplnit informace APN způsobem a stiskněte tlačítko "Použít".

39 Slovenčina 1. Router Napájanie & Zdroj Existujú iba dva (2) zdroje energie pre router. * Cez batériu * Cez externé napájanie. Poznámka: Obvykle, môže batérie vydržať asi 4 hodiny na jedno plné nabitie. 1.1 Nabíjanie batérie Existuje niekoľko spôsobov, ako nabiť batériu pre Router: * Cez PC / Notebook USB portu. * Cez napájací adaptér (5V 1.2A). * Cez obyčajné nabíjačky pre mobilný telefón. * Cez auto adaptér pre nabíjanie Kroky pre nabíjanie batérie uvedené nižšie: Krok 1: Vypnite OV-AREA Router.

40 Krok 2: Pripojte Mini 5pin na kábli nabíjanie z portu USB na OV-AREA DC prúdu Micro USB portu. krok 3: Pripojte druhý koniec kábla nabíjania z portu USB na oboch PC / Notebook USB portu, alebo k sieťovému adaptéru USB portu, nabíjačka pre mobilné telefóny auto adaptér. Poznámka: 1. Počas nabíjania,ov-area routeru svieti indikačná dióda modro. 2. Ak plne nabitá batéria, na OV-AREA routeru prestáva svietiť LED indikátor. 3. Dôrazne odporúčame nabíjať batériu pomocou DC adaptéra, trvá to približne tri hodiny pre kompletné nabitie batérie 1.2 Zaistite napájací zdroj Gadget: V OV-AREA routeru USB port je schopný poskytnú zdroj energie na napájanie batérie vašich modulu gadget. Kroky k nabitie batérie sú uvedené nižšie (ilustrované s tabletom): Krok 1: Pripojte tabliet a OV-AREA routera USB pomôcť kábla. Krok 2: Zapnite hlavný vypínač na OV-AREA do pozície C (Tento krok je voliteľný, odporúčame tento mod pre udržanie

41 kapacity batérie.) Poznámka: Keď OV-AREA router bude v móde C, router sa vypne a začne pracovať ako iba nabíjačka..keď OV-AREA router je zapnutý tak sa začne aj nabíjanie zariadenia. 2. Obsah balenia * 1x OV-AREA * 1x Micro USB nabíjací kábel * 1x Príručka pre rýchlu inštaláciu / Záručný list Poznámka: 1. Ilustračné obrázky v tomto dokumente sa môžu líšiť od vášho modelu. 2.Ak niektorý z vyššie uvedených položiek nie je zabalená v obale pri otvorení, prosím, obráťte sa okamžite na predajcu. 3. Používanie jinačího ako priloženého adaptéru s jinačím napätím (V) môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a tým straty záruky.

42 3. Prehľad 4. Počítač Nastavenie Navážania internetového pripojenia. Krok 1: Spustite počítač a vyberte bezdrôtové pripojenie k sieti, nastaviť počítač, aby "automaticky získať IP adresu" a "automaticky získať adresu servera DNS". (Obrázok 1 a 2). Krok 2: Skontrolujte, či váš počítač majú WIFI funkcie a zapnutú WiFi "On". Keď WIFI je pripojená, kliknite na tlačidlo "Aktualizovať zoznam sietí", vyberte router `s názov bezdrôtovej siete v" Wireless Network Connection "stránku (názov bezdrôtovej siete (SSID): OV_AREA_XXXX), uistite sa, že WIFI pripojenia a je prístup k internetu. Potom to znamená, že môžete využívať internet. Prosím, pozri obrázok 3 a 4.

43 Poznámka 1: Ak nemá váš počítač alebo zariadenie WIFI funkciu. Prosím, použite RJ45 kábel pre pripojenie WIFI zariadenia alebo PC s 3G smerovačom cez LAN port. Poznámka 2: Ak nemôžete surfovať na internete úspešne, potom je potrebné prejdite ku kroku 3. Krok 3: Otvorte webový prehliadač a vstupné IP adresu , stlačte Enter (Obrázok 5). Zadajte heslo "area", ak chcete zmeniť heslo # 1.

44 # 1: OV-AREA po prihlásení k router odporúčame z bezpečnostného hľadiska zmeniť heslo, keď zabudnete heslo, prosím stlačte tlačidlo reset dlhšiu dobu než sekúnd pre nastavenie továrenského nastavenia. Heslo bude nastavené opäť na "area" 5. Inštalácia hardvéru, prosím, uistite sa, že OV-AREA vypínača v polohe "R" OV-AREA Router je navrhnutý s rôznymi metódami pripojenie k internetu (cesta inštalácia hardvéru sa môžu líšiť), včetněně: 1. Pripojenie cez 3G USB Modem Než začnete, skontrolujte, či máte nižšie pripravené prvky:

45 1. OV-AREA Router. 2.3g USB Modem (kompatibilný # 2 s OV-AREA routerom). 3.3G SIM karty (s dátovým tarifou a platné prihlasovacie poverenia). Kroky inštalácie hardvéru: krok 1. Vložte 3G SIM kartu do 3G USB Modem. krok 2. Vložte 3G USB modem k portu OV-AREA USB. krok 3. Zapnite napájanie z OV-AREA routeru. krok 4. Skontrolujte počítač pripojiť k WIFI SSID OV-AREA (pozri 4.Počítač nastavenia). kroku 5.Potom môžete surfovať. Ak by ste nechceli surfovať, prosím nasledujte tieto kroky: krok 1. Otvorte prehliadač a zadajte adresu krok 2. Zadajte prihlásiť poverenia s heslom ako "area" popr. vaše heslo. krok 3. Kliknite na položku Internet> WAN siete. Uistite sa, že 3G je v režime ktorý bol vybraný pre typ pripojenia siete WAN> Select Auto APN> Použiť # 3. # 2: Pre 3G USB Modem, ktorá je nezlučiteľná s OV-AREA, ihneď nás prosím kontaktujte. # 3: Ak dostanete APN, Voľte číslo, užívateľské meno, heslo od operátora, môžete tiež zadať tieto údaje ručne. 2. Pripojte cez ADSL modem

46 Než začnete, skontrolujte, či máte nižšie pripravené prvky: 1. OV-AREA Router. 2.ADSL Modem z telefónnej linky pripojenej na RJ11. 3.RJ45 kábel (použite existujúce RJ45 kábel od modemu). Inštalačný kroky: krok 1. Pripojte port LAN ADSL modem a WAN / LAN port OV-AREA routeru káblom RJ45. krok 2. Zapnite ako ADSL modem a OV-AREA router. krok 3. Skontrolujte počítač pripojiť k WIFI SSID OV-AREA (pozri 4.Computer nastavenia). Krok 4. Otvorte prehliadač, prihláste sa heslo "area", potom zadajte príslušné ADSL prihlasovacie poverenia # 5 (ID a heslo) v pop-up menu. Stlačte tlačidlo OK. krok 5. Teraz môžete prezerať internet- Ak nemôžete prehliadať internet, nasledujte prosím tieto kroky: krok 1. Otvorte prehliadač a zadajte na adrese bare.

47 krok 2. Zadajte prihlásiť sa poverením s heslom ako "area". krok 3. Kliknite na položku Internet> WAN siete. Uistite sa, že PPPoE (ADSL) je vybraný typ pripojenia siete WAN. krok 4.Prosím uistite sa, že užívateľské meno a heslo sú správne. # 5: Po neúspešnom prihlásení s ADSL poverením, kontaktujte prosím ADSL ISP (Internet Service Provider) Ihneď. 3. Pripojenie cez kábel / DHCP modemu Než začnete, skontrolujte, či máte nižšie pripravených prvky: 1. OV-AREA Router. 2. Switch alebo Router s prístupom na internet (napr.: existujúce kancelárske LAN, hotel LAN, atď,). 3. RJ45 kábel (použite existujúce RJ45 kábel od modemu). Kroky inštalácie hardvéru: krok 1. Pripojte port LAN switch alebo router a WAN / LAN port OV-AREA routeru káblom RJ45. krok 2. Zapnite napájanie z OV-AREA routeru.

48 krok 3. Skontrolujte počítač pripojiť k WIFI SSID OV-AREA (pozri 4.Computer nastavenia). krok 4. Potom by ste mohli surfovať. Ak nemôžete prehliadať internet, prosím nasledujte tieto kroky: krok 1. Otvorte prehliadač a zadajte krok 2. Zadajte prihlásiť poverenia s heslom ako "area" popr. vaše heslo. krok 3. Kliknite na položku Internet> WAN siete. Uistite sa, že DHCP je vybraný typ pripojenia siete WAN. 4.Připojení cez WIFI Hotspot Než začnete, skontrolujte, či máte nižšie pripravených položiek: 1. OV-AREA Router. 2. WIFI účet. Inštalačný kroky: krok 1. Zapnite napájanie OV-AREA routeru. krok 2. Skontrolujte počítač pripojiť k WIFI SSID OV-AREA (pozri 4.Computer nastavenia). krok 3. Otvorte prehliadač a zadajte na adrese

49 bare. krok 4. Zadajte prihlásiť poverenia s heslom ako "area". krok 5. Kliknite na položku Internet> WAN siete. Uistite sa, že WIFI režim je zvolený v typ pripojenia siete WAN. Kliknite na Získať APlist, vyberte SSID, že ISP poskytuje a zadajte heslo, stlačte tlačidlo Použiť. 6. Konfigurácia routeru (Web-GUI); 6.1 Pripojenie statusu: Zobraziť aktuálny stav pripojenia siete, vrátane signálu Výkon, Network Mode, etc. Kliknutím na Home sa dozviete viac informácií. 6.2 WIFI Management: Ak chcete konfigurovať WiFi na routeri, vrátane pre zapnutie alebo vypnutie WiFi, priradiť nové SSID meno, priradiť WiFi heslo, atď Nižšie sú uvedené niektoré hlavné WiFi konfigurácie, ktoré sa väčšinou týka: a) Nastavenie WiFi SSID Kliknite na Wireless> WiFi Nastavenie, zadajte túžba WiFi SSID na NetworkName (SSID) a potom kliknite na tlačidlo Použiť. b) Zabudnite WiFi heslo alebo SSID Načítať predvolené továrenské nastavenia kliknutím na správcu> Nastavenie> Load Default Button. Alternatívne môže užívateľ stlačením tlačidla Reset pomocou tlačidla zariadenia po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, bude reštart sa deje. To nebude potrebné heslo pre WiFi prístup. c) Nastavenie Metóda zabezpečenia WiFi Predvolená metóda zabezpečenia je Disable. Prosím, uistite sa, že router je metóda šifrovanie je rovnaké ako zariadenie alebo PC šifrovacie metódu, ak chcete konfigurovať spôsob zabezpečenia, kliknite na tlačidlo Wireless> Zabezpečenie> režim. Vyberte bezpečnosť, rovnako ako na PC alebo WiFi zariadenia. Prosím, počet hesiel v 8-64bits. 6.3 Manuálne APN:

50 Po prvé nastavenie "3G" režime: Internet> WAN Network> WAN Connection Type> 3G, potom vyberte "Ručné APN"> vyplniť informácie APN spôsobom a stlačte tlačidlo "Použiť".

51 Declaration of Conformity We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Declare the following apparatus: Products name: Brand and Model name: Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Power Bank 3G Wi-Fi Router OV-Area Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE : EMC : LVD : R&TTE : ROHS : 2004/108/EC 2006/95/EC 1999/5/EC 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed : EMC: LVD: R&TTE: ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 EN 62311:2008 Release date:

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual

TA 11400 QUAD Návod k použití dotykový tablet Návod NA použitie dotykový tablet instrukcja obsługi tablet dotykowy user manual TA 11400 QUAD Návod k použití Návod Na použitie instrukcja obsługi user manual használati ÚtmutatÓ dotykový TABLEt dotykový TABLEt Tablet dotykowy Touch TablEt táblagép UPOZORNĚNÍ Chraňte před nárazy tvrdými

Více

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu.

OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. Instrukcja użytkownika Internet Media Player OV-HOMEBOX(Z) Aby użytkować produkt we właściwy sposób, prosimy uważnie przeczytać tą instrukcję użytkownika i zachować ją do przyszłego wglądu. WAŻNE INSTRUKCJE

Více

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAX PAD 7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAX PAD 7 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 FUNKCE... 4 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ 1.1:

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMaxII

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-DualDriveMaxII Instrukcja użytkownika User Manual OV-DualDriveMaxII Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością. Prosimy przeczytać

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Tenda Wireless-N Router - ČESKY Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace

Více

LAMAX ACTION X6 Action Camera

LAMAX ACTION X6 Action Camera LAMAX ACTION X6 Action Camera Waterproof up to 30 m Full HD video 1920 x 1080 12 MP camera WiFi - 1 - Safety precautions 1. Do not drop the camera or subject it to any powerful physical shock that may

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com

QUICK Start Guide. Thank you for purchasing our product. www.goclever.com QUICK Start Guide Thank you for purchasing our product. To ensure you a quick and convenient use of your new GOCLEVER TAB, please read these instructions carefully prior to use. This short manual describes

Více

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7

obsah Úvod...3 důležitá bezpečnostní opatření...3 představení produktu...4 hlavní funkce...5 Základní provoz...5 připojení...7 TA 7500 DUAL Návod k použití Návod na použitie Návod na použitie User Manual User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

MAXPAD7G3 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE MAXPAD7G3 Tablet Tablet Tablet Tablet Táblagép NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE Instrukcja obsługi USER MANUAL Használati utasítás Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 Funkce... 3 TLAČÍTKA... 5 PROVOZ...

Více

MC-421 MODECOM. Quick Installation Guide. WLAN Router

MC-421 MODECOM. Quick Installation Guide. WLAN Router MC-421 WLAN Router Quick Installation Guide MODECOM 1 MC-421 WLAN Router GB Contents: Ethernet Cable Phone Cable QIG CD Warning: This CD-ROM is only compatible with the following Operating systems: Windows

Více

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual

TA 8200 Návod k použití tablet pc s dotykovým 8 displejem Návod Na použitie tablet pc s dotykovým 8 displejom user manual TA 8200 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet PC s dotykovým 8 DISPLEJEM tablet PC s dotykovým 8 displejom 8 TFT Touch Screen Tablet PC Obsah Vítejte... 3 Důležitá upozornění.... 3 Tlačítka

Více

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products

EAGET. Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide. pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products CZ /SK/ PL EAGET Rychlý manuál / Rýchly manuál / Krótki przewodnik / Quick guide pro produkty / pre výrobky / dla produktów / for products RealPlay M3 / M4 / M5 / M6 Kompletní návod najdete na našich internetových

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta III se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta III je širokoúhlé víceúčelové navigační zařízení, které vyniká elegancí a kvalitním dílenským zpracováním.

Více

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42

English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 English... 2 Polski... 25 Slovenščina... 48 Česky... 72 Slovenčina... 95 Deutsch... 118 V 1.42 Contents Information about trademarks... 4 Introduction... 4 Intended use... 4 Supplied items... 5 Technical

Více

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač

RT-AC66U dvoupásmový. Uživatelská příručka. 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC66U dvoupásmový 3x3 802.11AC gigabitový směrovač Zcela tenký a stylový směrovač RT-AC66U je vybaven duálním pásmem 2.4GH a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové přenášení

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

KFZ02S-05. www.emos.cz

KFZ02S-05. www.emos.cz KFZ02S-05 GB CZ SK PL EXTENSION CORD WITH AN ELECTRICITY CONSUMPTION METER PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD S MĚŘIČEM SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE PREDLŽOVACÍ PRÍVOD S MERAČOM SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE MODUŁ ZASILAJĄCY

Více

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Rychlá montáž: 1. Nejdříve si připravte GSM alarm viz bod. II Průvodce instalací (Uživatelský manuál). 2. Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné

Více

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač

Uživatelská příručka. Řada RT-N12. Superspeed bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka Řada RT-N12 Superspeed bezdrátový N směrovač CZ7901 První vydání Prosinec 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač

RT-N16U. Uživatelská příručka. multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Uživatelská příručka RT-N16U multifunkční gigabitový bezdrátový N směrovač Zařízení 2.4GHz RT-N16 v elegantním šedobílém provedení je vybaveno výkonným procesorem, který zajišťuje vysokou prostupnost;

Více

IP-2000VPN Internet VPN Router. Quick Setup Guide

IP-2000VPN Internet VPN Router. Quick Setup Guide Internet VPN Router Quick Setup Guide Table of Contents List of Languages English... 1 Magyar... 31 Polski... 7... 36 Espaol... 12 Deutsch... 41 Portugus... 17 Česky... 46... 22 Slovensky... 26 Declaration

Více

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG

OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG OTC612B OTC612I OTC611I OTC611W OTC613BG OTC613BGL OTC613WG OTC614BG INSTRUKCJA OBSŁUGI - OKAP NADKUCHENNY PL 8 Okap należy używać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji NÁVOD K OBSLUZE - KUCHYŇSKÉHO ODSAVAČE

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více