Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění"

Transkript

1 Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková

2 Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49 % úmrtí ve vyspělých průmyslových zemích nejčastější příčina invalidity

3 Kardiovaskulární onemocnění onemocnění srdce a cév arteriální hypertenze ateroskleróza srdeční onemocnění cerebrospinální onemocnění ischemická choroba dolních končetin aneurysma velkých tepen chronická žilní insuficience hluboká žilní trombóza, záněty povrchových žil

4 Ateroskleróza zánětlivé degenerativní onemocnění cévní stěny s tvorbou vazivových plátů spojené s ukládáním lipidů, polysacharidů, krevních elementů a vápenatých sloučenin ve stěně cévní

5 Kardiovaskulární onemocnění nemoci způsobené aterosklerotickými změnami ischemická choroba srdeční (ICHS) ischemická choroba dolních končetin cévní mozková příhoda

6 Ischemická choroba srdeční (ICHS) onemocnění, jehož podkladem je akutní nebo chronické omezení až zastavení přítoku krve v důsledku změn věnčitých tepen do ohraničené oblasti myokardu, kde vzniká ischémie až nekróza

7 Ischemická choroba srdeční (ICHS) Nejběžnější postižení ICHS akutní akutní koronární syndromy (AKS) infarkt myokardu (IM) s ST elevací, bez ST elevace na EKG, nestabilní angina pectoris náhlá smrt chronické němá ischemie myokardu stabilní angina pectoris (AP) srdeční selhávání arytmie

8 Akutní koronární syndrom (AKS) příčiny AKS ruptura aterosklerotického plátu progresivní mechanická obstrukce zánětlivý proces sekundární nestabilní angina pectoris dynamická obstrukce

9 Akutní koronární syndrom (AKS) přes pokroky v léčbě AKS dochází u části nemocných k remodelaci a dysfunkci levé srdeční komory, a ti mají významně horší prognózu identifikace nemocného s pláty v koronárních tepnách před rupturou a časná identifikace remodelace dysfunkce levé srdeční komory je cílem současné kardiologie

10 Infarkt myokardu (IM) akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá na podkladě náhlého uzávěru či progresívního extrémního zúžení věnčité tepny zásobující příslušnou oblast

11 Kardiovaskulární riziko absolutní kardiovaskulární riziko se vyjadřuje jako pravděpodobnost, že dotyčný jedinec v následujících 10 letech zemře na kardiovaskulární onemocnění aterosklerotické etiologie (např. AIM nebo na ischemickou cévní mozkovou příhodu) a vyjadřuje se v procentech až 20 % všech koronárních příhod se objevuje v nepřítomnosti hlavních rizikových faktorů

12 Biochemické markery srdečních chorob škála se stále rozrůstá intracelulární proteiny z kardiomyocytů produkty ischémie a jiných patologických procesů v srdci a jiných orgánech markery sloužící k prognóze vývoje akutní srdečně cévní příhody markery predikce rizika vzniku akutní srdečně cévní příhody

13 Biochemické markery srdečních chorob rizikové faktory aterosklerózy markery systémového zánětu markery ischémie nebo nekrózy markery srdečního selhání

14 Biochemické markery srdečních chorob Metody stanovení podle principu měření fotometrické imunoturbidimetrické imunonefelometrické imunoanalytické se značenými reaktanty

15 Analytické metody Metody stanovení podle způsobu vyjádření výsledku kvalitativní semikvantitativní kvantitativní

16 Analytické metody Výkonnostní charakteristiky analytické metody opakovatelnost, mezilehlá preciznost (určují odborné společnost, mezinárodní doporučení, organizátoři EKK, neměla by přesáhnout ½ CV i ) pravdivost, vychýlení, bias (nemělo by přesahovat ¼ celkové biologické variability) citlivost (hodnota měřené vlastnosti analytu, která odpovídá nejmenšímu zjistitelného signálu)

17 Analytické metody mez detekce (LOD = 3. SD blanku) mez stanovitelnosti (LOQ = 10. SD blanku) pracovní rozsah (interval koncentrací, v němž lze dosáhnout požadované preciznosti a pravdivosti) interference (endogenní, exogenní) výtěžnost (míra schopnosti detekovat veškerý analyt v analyzovaném vzorku) nejistota (interval hodnot, v němž se nachází výsledek s určitou pravděpodobností)

18 Analytické metody kritická diference (CD) slouží pro posouzení významu odlišnosti dvou po sobě jdoucích vyšetření, obvykle se počítá pro 95% jistotu biologická intraindividuální variabilita analytická variabilita

19 Klinickobiochemické procesy Fáze od odběru k laboratornímu výsledku preanalytická fáze mimo laboratoř preanalytická fáze v laboratoři analytická fáze postanalytická fáze

20 Klinickobiochemické procesy Preanalytická fáze mimo laboratoř příprava pacienta odběr materiálu plazma sérum krev transport do laboratoře

21 Interference Možné ovlivnění výsledku hemolýza z erytrocytů se vyplavují intracelulární komponenty červené zbarvení zvyšuje absorbanci při nm hemoglobin působí jako pufr a mění ph činidla hemoglobin reaguje s činidlem a rozkládá ho

22 Interference ikterita zvýšení absorbance při nm lipémie ruší u turbidimetrických a nefelometrických metod HAMA protilátky při léčbě konjugáty s myšími imunoglobuliny léky a jejich metabolity zkřížená reaktivita

23 Rizikové faktory aterosklerózy Cholesterol celkový steroid, vytváří buněčné membrány v orgánech a tkáních podíl při vytváření hormonů, které ovlivňují tělesný vývoj, růst a reprodukci podíl na tvorbě žlučových kyselin, jenž jsou potřebné k absorpci živin z potravy malé množství tělesného cholesterolu koluje v krvi v podobě složených částic lipoproteinů, které odvádí přebytečný cholesterol k další spotřebě nebo ho ukládají do tkání a orgánů

24 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování - 1 x za 5 let nebo častěji odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění ne do citrátu, oxalátu, fluoridu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference vysoké konc. IgM optimální hodnota < 5,2 mmol/l hraniční hodnota 5,2 6,2 mmol/l vysoké riziko > 6,2 mmol/l

25 Rizikové faktory aterosklerózy HDL-cholesterol součást vyšetření krevních lipidů patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi cholesterol částice HDL jsou považovány v organizmu za prospěšné, neboť odstraňují ze tkání přebytek cholesterolu a využívají ho

26 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění ne do citrátu stabilita při 2-8 o C 9 dní interference TG > 22,6 mmol/l optimální hodnota muži 1,0 2,1 mmol/l ženy 1,2 2,7 mmol/l

27 Rizikové faktory aterosklerózy LDL-cholesterol součást vyšetření krevních lipidů patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi cholesterol částice LDL je považována za nežádoucí, ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění artérií a nemocem srdce provádí se buď výpočet nebo přímé měření

28 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění, ne do citrátu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference TG > 14,6 mmol/l, vysoká konc. IgM optimální hodnota do 2,59 mmol/l lehce nad optimem 2,59 3,36 mmol/l horní hranice 3,37-4,14 mmol/l vysoké 4,15 4,9 mmol/l velmi vysoké nad 4,9 mmol/l

29 Rizikové faktory aterosklerózy Triacylglyceroly představují zásobárnu tuku v těle většina triacylglycerolů se nachází v tukové tkáni, část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie pro svalovou činnost další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy požité tuky jsou transportovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou následně uloženy

30 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění, alkohol vynechat po dobu 24 h stabilita při 2-8 o C 9 dní interference neuvádí se optimální hodnota < 1,7 mmol/l

31 Rizikové faktory aterosklerózy Doplňkové parametry Apolipoprotein AI Apolipoprotein B100 Lipoprotein (a)

32 Rizikové faktory aterosklerózy Homocystein aminokyselina obsahující síru, obvykle je přítomen ve všech buňkách organismu ve velmi malém množství a je produktem metabolizmu methioninu ve zdravých buňkách je homocystein ihned přeměňován na další produkty pro metabolizaci homocysteinu jsou nezbytné vitaminy B6 a B12 a kyselina listová

33 Rizikové faktory aterosklerózy zvýšené riziko infarktu myokardu u osob se zvýšenou hladinou homocysteinu zvýšená koncentrace homocysteinu je spojena se zvýšenou tendencí ke tvorbě krevních sraženin

34 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování u osob s vysokým rizikem IM odběr žilnín krev srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA) po 12 hodinovém lačnění preanalytika oddělit sérum od buněk co nejdříve po odběru, jinak v erytrocytech začne probíhat syntéza homocysteinu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference metotrexát, karbamazepin, fenytoin

35 Rizikové faktory aterosklerózy Referenční meze - závislé na použité analytické metodě

36 Markery systémového zánětu CRP, CRP-hs syntetizován v játrech a vylučován do krevního oběhu hladina stoupá při zánětu, indikátor bakteriální nebo virové infekce může také sloužit jako indikátor rizika kardiovaskulárních onemocnění u zdánlivě zdravých osob k vyšetření potřeba použít obzvláště citlivou metodu

37 Markery systémového zánětu frekvence vyšetřování není jednotný názor, kdy vyšetření provádět, většinou společně s parametry k hodnocení rizika rozvoje srdečních onemocnění odběr žilní krev srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA stabilita při 2-8 o C 10 dní interference vysoké konc. IgM

38 Markery systémového zánětu Referenční meze - nízké riziko < 1,0 mg/l střední riziko 1,0 až 3,0 mg/l vysoké riziko > 3,0 mg/l

39 Markery systémového zánětu Myeloperoxidáza (MPO) hemoprotein produkt aktivovaných neutrofilů, monocytů a makrofágů podílí se na progresi aterosklerózy, ukazatel přítomnosti nestabilního aterosklerotického plátu horší prognóza nemocných

40 Markery systémového zánětu frekvence vyšetřování není jednotný názor, kdy vyšetření provádět odběr nesrážlivá žilní krev, K sůl EDTA stabilita při 2-8 o C 7 dní interference hemolýza referenční meze muži do 286 pmol/l ženy do 247 pmol/l

41 Markery systémového zánětu neexistuje mezinárodně uznávaný referenční materiál

42 Markery systémového zánětu CD40 ligand protein buněčné membrány trombocytů marker aktuální trombogenní aktivity v destabilizovaných aterosklerotických placích je uvolňován do krve Nestanovuje se rutinně, chybí standardizace, údaje o časování odběrů a rozhodovacích hodnotách.

43 Markery systémového zánětu PAPP-A (Pragnancy associated plasma protein A) metaloproteináza, patří do skupiny inzulinu podobných růstových faktorů hladiny jsou zvýšeny u pacientů s AKS a korelují s příznaky zánětu a poškození myokardu očekává se úloha odhadu rizika akutních koronárních onemocnění

44 Markery systémového zánětu Cholin aktivace je spojena s ději vedoucími k destabilizaci aterosklerotického plátu stanovuje se v plné krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v současné době nemá rutinní využití

45 Marker vaskulárního zánětu Lp-PLA2 kandidátní marker stability aterosklerotického plátu člen fosfolipáz, které hydrolyzují membránové fosfolipidy z lidské plazmy izolován 1995 tvoří se v monocytech, makrofázích, T- lymfocytech, žírných a jaterních buňkách role v aterogenezi je stále diskutována

46 Marker vaskulárního zánětu stanovuje se buď aktivita nebo koncentrace, metody nejsou standardizovány využití spíše pro pacienty se středním a vysokým rizikem

47 Marker vaskulárního zánětu frekvence vyšetřování zdraví 1x za 5 let střední riziko 2-3x do roka u osob se zvýšenou aktivitou 3 6 měsíců ihned po AIM nebo cévní mozkové příhodě, dále 1x za 3 měsíce pro kontrolu léčby odběr srážlivá i nesrážlivá (EDTA) žilní krev

48 Marker vaskulárního zánětu stabilita vyhnout se zahřátí na laboratorní teplotu, při 2-8 o C 10 dní interference cholesterol > 12,9 mmol/l cut off 200 ug/l lépe sledovat vývoj v čase

49 Markery ischémie nebo nekrózy Troponiny (ctn) skupina bílkovin, které jsou součástí vláken srdečního nebo kosterních svalů troponin C (TnC), troponin T (TnT) a troponin I (TnI), všechny dohromady regulují svalový stah TnI a TnT jsou specifické pro srdce za normálních okolností je jejich koncentrace v krvi velmi nízká

50 Markery ischémie nebo nekrózy prokazuje nekrózu srdečního svalu, existuje korelace mezi poškozením srdečního svalu a množstvím srdečních troponinů v krevním oběhu při IM koncentrace troponinů v krevním séru stoupne během 3 až 4 hodin po příhodě a může zůstat zvýšená dnů TNI a TNT poskytují rovnocenné klinické informace

51 Markery ischémie nebo nekrózy použítí pro diagnostiku AIM poprvé v roce 1987 požadavek na preciznost měření je CV 10% na hladině 99. percentilu zdravé populace požadavek 60 minut TAT kde nelze dodržet, použít POCT

52 Markery ischémie nebo nekrózy metoda stanovení TNT má jednoho výrobce, je dobře standardizovaná TNT může být nespecificky zvýšen u chronické renální insuficience metoda stanovení TNI má více než 10 výrobců, používají rozdílné protilátky standardy, mají různou analytickou citlivost

53 Markery ischémie nebo nekrózy troponiny jsou vhodné pro monitorování nestabilní anginy pectoris hodnoty troponinu se mohou zvyšovat i u některých akutních i chronických stavů, jakými jsou například zánět srdečního svalu (myokarditida), městnané selhání srdce nepoužívat markery AST, LD a LD izoenzymy

54 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování u osob s bolestí na hrudi ihned při příchodu do zdravotnického zařízení, dále v intervalu 6-9 h, případně dále v intervalu h odběr srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev stabilita při 2-8 o C 24 h interference viditelná hemolýza

55 Markery ischémie nebo nekrózy rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace cut off hstnt 0,014 ug/l cut off TNI - závislé na použité analytické metodě

56 Markery ischémie nebo nekrózy CK enzym obsažený v cytosolu a mitochondriích kosterního svalstva, méně myokardu, CNS a v hladké svalovině dimer složený z podjednotek M a B existují 3 izoenzymy CK-MM, CK-BB, CK-MB zvyšuje se při AIM, při zánětech myokardu a perikardu, operačních výkonech na srdci a plicní embolii

57 Markery ischémie nebo nekrózy CK-MB marker nekrózy kardiomyocytu je v malé míře zastoupena i v kosterním svalstvu, bránici, děloze a prostatě imunoinhybiční stanovení katalytické koncentrace stanovení se již nedoporučuje

58 Markery ischémie nebo nekrózy CK-MB mass představuje náhradní alternativu v případech, kdy není k dispozici stanovení ctn je doporučován k detekci reinfarktu v době, kdy přetrvává vysoká koncentrace ctn k signifikantnímu vzestupu dochází až při větší nekróze myokardu

59 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování u osob s bolestí na hrudi ihned při příchodu do zdravotnického zařízení, dále v intervalu 6-9 h, při podezření na reinfarkt při začátku klinické symptomatologie, dále za 3-5 h a 6-9 h odběr žilní krev nesrážlivá i srážlivá (heparin, EDTA)

60 Markery ischémie nebo nekrózy stabilita při 2-8 o C 72 h po oddělení od erytrocytů rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace cut off hodnota sérum muži 5,2 ug/l ženy 3,1 ug/l plazma (heparin) muži 5,1 ug/l ženy 3,4 ug/l závislé na použité analytické metodě

61 Markery ischémie nebo nekrózy Myoglobin hemoprotein, který váže kyslík obsažen v srdečním a kosterním a hladkém svalstvu časný, orgánově nespecifický marker hladina stoupá během 2-3 h po infarktu nebo jiném svalovém poškození, maximum za 8-12 h, během 24 h návrat k normálním hodnotám

62 Markery ischémie nebo nekrózy vysoká negativní prediktivní hodnota, nezvýší-li se do 10 h od vzniku bolesti, lze infarkt vyloučit vzestup koncentrace může být způsoben poruchou funkce ledvin

63 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování při přijetí do zdravotnického zdravotnického zařízení, dále v intervalu 2-6 h odběr nesrážlivá i srážlivá (heparin, EDTA) žilní krev stabilita při 2-8 o C 1 týden

64 Markery ischémie nebo nekrózy rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace závislý na použité analytické metodě referenční meze muži ug/l ženy ug/l

65 Diagnostická okna markerů AIM E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF Univerzity Palackého

66 Markery ischémie nebo nekrózy Ischémií modifikovaný albumin (IMA) marker ischémie myokardu albumin lidského séra mění při tkáňové hypoxii schopnost vazby Co 2+ senzitivita je v časné fázi AKS vyšší než u ctn nespecifický vzestup IMA při ischémii CNS a v oblasti GIT, ne při ischémii kosterního svalstva

67 Markery ischémie nebo nekrózy negativní prediktivní význam v kombinaci s EKG a ctn normalizace hodnot během 6-12 h

68 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování v prvních hodinách od vzniku bolesti na hrudi spolu s myoglobinem odběr žilní srážlivá i nesrážlivá krev referenční meze 85 U/ml

69 Vazebná kapacita albuminu pro kobalt (ACB) E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF Univerzity Palackého

70 Markery ischémie nebo nekrózy Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) cytokin ze skupiny růstových diferenciačních faktorů beta uvolňován v průběhu ischémie nebo reperfuze nezávislý předpovědní faktor rizika úmrtí a reinfarktu hodnota > 1200 ng/l (> 1800 ng/l)

71 Markery ischémie nebo nekrózy Volné mastné kyseliny (FFA) marker ischémie koncentrace vzrůstá po krátké ischémii, ale také při hladovění současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

72 Markery ischémie nebo nekrózy Vazebný protein pro mastné kyseliny (FABP) nízkomolekulární plazmatické proteiny známo 9 typů srdeční izoforma není orgánově specifická, vyskytuje se v nižších koncentracích v myocytech kosterního svalstva, ledvinách a mozku

73 Markery ischémie nebo nekrózy při ischémii nebo nekróze narůstá koncentrace již za 2 hodiny, maximum mezi 4-8 h, návrat k normě do h současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

74 Markery ischémie nebo nekrózy BB izoenzym glykogen-fosforylázy (GP-BB) enzym lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu 3 izoenzymy svalový MM, jaterní LL, mozkový BB časný, ale nespecifický marker nekrózy

75 Markery ischémie nebo nekrózy současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

76 Markery srdečního selhání srdeční selhání je klinický syndrom, při kterém srdce nedokáže pumpovat krev tak, jak by odpovídalo metabolickým nárokům tkání u pacientů se srdečním selháním má při určení diagnózy klíčový význam zhodnocení klinického stavu pacienta, což není vždy jednoduché a klinické symptomy nejsou vždy jednoznačné diagnostika srdečního selhání, určení prognózy a řízení terapie

77 Markery srdečního selhání Natriuretické peptidy (NP) marker srdečního selhávání srdce bez ohledu na jeho etiologii srdeční selhávání je provázeno aktivací řady systémů a mechanizmů hormonálně aktivní látky, genově související molekuly a fragmenty s natriuretickými vlastnostmi

78 Markery srdečního selhání syntetizovány ve formě neaktivních prohormonů, které se štěpí na biologicky aktivní tkáňové hormony a hormonálně inaktivní terminální fragmenty mezi hormony a NT-fragmenty je těsná korelace stimulace vylučování sodíku a vody v souvislosti se zvýšením tlaku krve nebo napětí srdečního svalu ve snaze zmenšit cirkulující objem

79 Markery srdečního selhání mají kardioprotektivní účinek síňový (atriový) natriuretický peptid ANP 1984 komorový natriuretický peptid BNP 1988 CNP syntetizován v hypofýze, endotelu cév a tkáních ledvin 1990 DNP

80 Markery srdečního selhání Fragmenty natriuretických peptidů NT-pro ANP, NT-pro BNP Látky s natriuretickou aktivitou adrenomedulin, angiotenzin, bradykinin, bufodienolidy, guanylinu podobné peptidy, dopamin, prolaktin, NO

81 Markery srdečního selhání BNP, NT-proBNP vznikají především v levé srdeční komoře jako přirozená odpověď na srdeční selhání, vysoký krevní tlak, když srdce samotné nedostává dost kyslíku (u angíny pectoris a srdečního záchvatu) a je-li levá srdeční komora příliš roztažena (hypertrofie) následkem přílišného nahromadění krve a tekutin

82 Markery srdečního selhání poskytují klinicky srovnatelné informace využití u nemocných s dušností při diferenciaci kardiální nebo extrakardiální etiologie, při podezření na AKS, při prognóze dalších kardiovaskulárních komplikací, rizika vývoje srdeční dysfunkce nebo selhání

83 Markery srdečního selhání stabilita při 2-8 o C NT-proBNP 6 dní po oddělení od erytrocytů BNP v plastových zkumavkách 24 h, při lab. teplotě - 4 h rozhodovací limit požadovaná přesnost CV 10% odběr NT-proBNP žilní srážlivá i nesrážlivá (heparin) krev BNP žilní nesrážlivá krev (EDTA)

84 Markery srdečního selhání cut off hodnoty BNP Vyloučení NT-proBNP <100 pg/ml <300 pg/ml pg/ml >500 pg/ml šedá zóna Potvrzení <50r pg/ml 50-75r pg/ml >75r pg/ml <50r >450 pg/ml 50-75r >900 pg/ml >75r >1 800 pg/ml

85 Markery srdečního selhání ovlivňuje řada klinických faktorů věk pohlaví renální funkce body mass index (BMI) funkce štítné žlázy anemie

86 Potenciální markery srdečního selhání Kopeptin nezávislý prediktor umrtí ST2 biomarker přetížení srdce Galektin 3 - je mediátorem rozvoje srdeční fibrózy, předpoklad využití u asymptomatických osob k cílené terapii oddalující srdeční selhání

87 Markery remodelace levé komory Matrixmetaloproteinázy (MMPs) a jejich tkáňové inhibitory (TIMPs) v budoucnu mohou být zajímavé pro terapeutické cíle nebo sledování efektu léčby remodelace

88 Markery srdečního selhání POCT v současnosti jsou komerčně dostupné systémy POCT k průkazu nekrózy myokardu (ctnt, ctni, CK-MB mass, myoglobin), k identifikaci akutního (především) srdečního selhání (BNP, NT-proBNP) a hodnocení zánětu (CRP)

89 Markery srdečního selhání POCT odběr - krev nebo plazma určeny především pro pracoviště intenzívní kardiologické péče k usnadnění diagnózy AIM nebo v situacích, kdy nelze docílit stanovení srdečních markerů s TAT do 60 minut přínos jejich použití v terénní praxi při prvním kontaktu lékaře s nemocným není zatím jednoznačně stanoven

90 Markery srdečního selhání POCT analytické parametry měření POCT se nemají lišit od parametrů dosažených pro stejné markery na laboratorním pracovišti uživatel nesmí srovnávat výsledky POCT paušálně s výsledky stanovenými na laboratorním pracovišti výsledky stanovené různými soupravami POCT vzájemně nekorelují

91 Markery srdečního selhání při zavádění metod POCT je třeba zjistit úroveň korelace výsledků POCT a laboratorního pracoviště a v případě potřeby používat rozdílná interpretační měřítka

92 Kontrola kvality laboratorních vyšetření kvalita má zaručit, aby výsledky byly pravdivé, s velkou precizností a správností a plnily požadavek ordinujícího lékaře

93 Kontrola kvality laboratorních vyšetření IKK zjišťuje systematické a náhodné chyby stanovení vychýlení stanovení mezilehlé preciznosti stanovení požadavků na kvalitu na základě biologické variability na zákldě celkové přípustné chyby regulační diagramy, Westgardova pravidla pravidla varovná pravidla regulační

94 Kontrola kvality laboratorních vyšetření https://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm#westgard

95 Kontrola kvality laboratorních vyšetření https://www.westgard.com/westgard-rulesand-multirules.htm#westgard https://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm#westgard

96 Kontrola kvality laboratorních vyšetření https://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm#westgard

97 Kontrola kvality laboratorních vyšetření 1 3s a R 4s jsou citlivá na náhodnou chybu 2 2s, 4 1s a 10x jsou citlivá systematickou chybu

98 EKK Kontrola kvality laboratorních vyšetření mezilaboratorní porovnávací zkoušky s cílem získání informací o srovnatelnosti výsledků měření V ČR SEKK (www.sekk.cz) 2 hladiny neznámých vzorků několikrát ročně certifikáty úspěšnosti

99

100 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

101 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

102 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

103 Kontrola kvality laboratorních vyšetření EKK srovnání laboratoř x POCT

104 Závěr ordinovat biochemické markery podle vhodnosti k danému účelu, s doporučenou frekvencí dodržovat požadavky na preanalytickou fázi laboratorních vyšetření při použití POCT dodržovat přesně pokyny výrobce a účastnit se EKK v případě rozdílů mezi výsledkem POCT a laboratoře upřednostnit výsledek laboratorní

105 Literatura Doporučení ČSKB Markery poškození myokardu, Klin. Bioch. Metab., 16 (37), 2008, 1, Schneiderka P., Laboratorní markery srdečních chorob, Klin. Bioch. Metab., 14 (35), 2006, 3, Tichý M. a kol., Biomarkery akutních koronárních syndromů a srdeční nedostatečnosti, Vojenské zdravotnické listy, LXXIII, 2004, Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG, Cor Vasa 2008, 50 (Suppl.) 1S7 1S23 Diagnostika léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST, Cor Vasa 2009, 51 (10), Veselý J., E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého CZ / /0438

106 Literatura Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání, Cor Vasa 2006, 48 (1), K3 K31 Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ČKS 2006, Cor Vasa 2007, 49 (1), K5 K34 Stabilní angina pectoris doporučený diagnostický a léčebný postup ČKS, Cor Vasa 2010, 52 (9),

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více