Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění"

Transkript

1 Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková

2 Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49 % úmrtí ve vyspělých průmyslových zemích nejčastější příčina invalidity

3 Kardiovaskulární onemocnění onemocnění srdce a cév arteriální hypertenze ateroskleróza srdeční onemocnění cerebrospinální onemocnění ischemická choroba dolních končetin aneurysma velkých tepen chronická žilní insuficience hluboká žilní trombóza, záněty povrchových žil

4 Ateroskleróza zánětlivé degenerativní onemocnění cévní stěny s tvorbou vazivových plátů spojené s ukládáním lipidů, polysacharidů, krevních elementů a vápenatých sloučenin ve stěně cévní

5 Kardiovaskulární onemocnění nemoci způsobené aterosklerotickými změnami ischemická choroba srdeční (ICHS) ischemická choroba dolních končetin cévní mozková příhoda

6 Ischemická choroba srdeční (ICHS) onemocnění, jehož podkladem je akutní nebo chronické omezení až zastavení přítoku krve v důsledku změn věnčitých tepen do ohraničené oblasti myokardu, kde vzniká ischémie až nekróza

7 Ischemická choroba srdeční (ICHS) Nejběžnější postižení ICHS akutní akutní koronární syndromy (AKS) infarkt myokardu (IM) s ST elevací, bez ST elevace na EKG, nestabilní angina pectoris náhlá smrt chronické němá ischemie myokardu stabilní angina pectoris (AP) srdeční selhávání arytmie

8 Akutní koronární syndrom (AKS) příčiny AKS ruptura aterosklerotického plátu progresivní mechanická obstrukce zánětlivý proces sekundární nestabilní angina pectoris dynamická obstrukce

9 Akutní koronární syndrom (AKS) přes pokroky v léčbě AKS dochází u části nemocných k remodelaci a dysfunkci levé srdeční komory, a ti mají významně horší prognózu identifikace nemocného s pláty v koronárních tepnách před rupturou a časná identifikace remodelace dysfunkce levé srdeční komory je cílem současné kardiologie

10 Infarkt myokardu (IM) akutní ložisková ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá na podkladě náhlého uzávěru či progresívního extrémního zúžení věnčité tepny zásobující příslušnou oblast

11 Kardiovaskulární riziko absolutní kardiovaskulární riziko se vyjadřuje jako pravděpodobnost, že dotyčný jedinec v následujících 10 letech zemře na kardiovaskulární onemocnění aterosklerotické etiologie (např. AIM nebo na ischemickou cévní mozkovou příhodu) a vyjadřuje se v procentech až 20 % všech koronárních příhod se objevuje v nepřítomnosti hlavních rizikových faktorů

12 Biochemické markery srdečních chorob škála se stále rozrůstá intracelulární proteiny z kardiomyocytů produkty ischémie a jiných patologických procesů v srdci a jiných orgánech markery sloužící k prognóze vývoje akutní srdečně cévní příhody markery predikce rizika vzniku akutní srdečně cévní příhody

13 Biochemické markery srdečních chorob rizikové faktory aterosklerózy markery systémového zánětu markery ischémie nebo nekrózy markery srdečního selhání

14 Biochemické markery srdečních chorob Metody stanovení podle principu měření fotometrické imunoturbidimetrické imunonefelometrické imunoanalytické se značenými reaktanty

15 Analytické metody Metody stanovení podle způsobu vyjádření výsledku kvalitativní semikvantitativní kvantitativní

16 Analytické metody Výkonnostní charakteristiky analytické metody opakovatelnost, mezilehlá preciznost (určují odborné společnost, mezinárodní doporučení, organizátoři EKK, neměla by přesáhnout ½ CV i ) pravdivost, vychýlení, bias (nemělo by přesahovat ¼ celkové biologické variability) citlivost (hodnota měřené vlastnosti analytu, která odpovídá nejmenšímu zjistitelného signálu)

17 Analytické metody mez detekce (LOD = 3. SD blanku) mez stanovitelnosti (LOQ = 10. SD blanku) pracovní rozsah (interval koncentrací, v němž lze dosáhnout požadované preciznosti a pravdivosti) interference (endogenní, exogenní) výtěžnost (míra schopnosti detekovat veškerý analyt v analyzovaném vzorku) nejistota (interval hodnot, v němž se nachází výsledek s určitou pravděpodobností)

18 Analytické metody kritická diference (CD) slouží pro posouzení významu odlišnosti dvou po sobě jdoucích vyšetření, obvykle se počítá pro 95% jistotu biologická intraindividuální variabilita analytická variabilita

19 Klinickobiochemické procesy Fáze od odběru k laboratornímu výsledku preanalytická fáze mimo laboratoř preanalytická fáze v laboratoři analytická fáze postanalytická fáze

20 Klinickobiochemické procesy Preanalytická fáze mimo laboratoř příprava pacienta odběr materiálu plazma sérum krev transport do laboratoře

21 Interference Možné ovlivnění výsledku hemolýza z erytrocytů se vyplavují intracelulární komponenty červené zbarvení zvyšuje absorbanci při nm hemoglobin působí jako pufr a mění ph činidla hemoglobin reaguje s činidlem a rozkládá ho

22 Interference ikterita zvýšení absorbance při nm lipémie ruší u turbidimetrických a nefelometrických metod HAMA protilátky při léčbě konjugáty s myšími imunoglobuliny léky a jejich metabolity zkřížená reaktivita

23 Rizikové faktory aterosklerózy Cholesterol celkový steroid, vytváří buněčné membrány v orgánech a tkáních podíl při vytváření hormonů, které ovlivňují tělesný vývoj, růst a reprodukci podíl na tvorbě žlučových kyselin, jenž jsou potřebné k absorpci živin z potravy malé množství tělesného cholesterolu koluje v krvi v podobě složených částic lipoproteinů, které odvádí přebytečný cholesterol k další spotřebě nebo ho ukládají do tkání a orgánů

24 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování - 1 x za 5 let nebo častěji odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění ne do citrátu, oxalátu, fluoridu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference vysoké konc. IgM optimální hodnota < 5,2 mmol/l hraniční hodnota 5,2 6,2 mmol/l vysoké riziko > 6,2 mmol/l

25 Rizikové faktory aterosklerózy HDL-cholesterol součást vyšetření krevních lipidů patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi cholesterol částice HDL jsou považovány v organizmu za prospěšné, neboť odstraňují ze tkání přebytek cholesterolu a využívají ho

26 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění ne do citrátu stabilita při 2-8 o C 9 dní interference TG > 22,6 mmol/l optimální hodnota muži 1,0 2,1 mmol/l ženy 1,2 2,7 mmol/l

27 Rizikové faktory aterosklerózy LDL-cholesterol součást vyšetření krevních lipidů patří ke skupině krevních lipoproteinů, které transportují v krvi cholesterol částice LDL je považována za nežádoucí, ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění artérií a nemocem srdce provádí se buď výpočet nebo přímé měření

28 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění, ne do citrátu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference TG > 14,6 mmol/l, vysoká konc. IgM optimální hodnota do 2,59 mmol/l lehce nad optimem 2,59 3,36 mmol/l horní hranice 3,37-4,14 mmol/l vysoké 4,15 4,9 mmol/l velmi vysoké nad 4,9 mmol/l

29 Rizikové faktory aterosklerózy Triacylglyceroly představují zásobárnu tuku v těle většina triacylglycerolů se nachází v tukové tkáni, část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie pro svalovou činnost další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy požité tuky jsou transportovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou následně uloženy

30 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování nejméně 1 x za 5 let odběr žilní krev nebo z prstu po 12 hodinovém lačnění, alkohol vynechat po dobu 24 h stabilita při 2-8 o C 9 dní interference neuvádí se optimální hodnota < 1,7 mmol/l

31 Rizikové faktory aterosklerózy Doplňkové parametry Apolipoprotein AI Apolipoprotein B100 Lipoprotein (a)

32 Rizikové faktory aterosklerózy Homocystein aminokyselina obsahující síru, obvykle je přítomen ve všech buňkách organismu ve velmi malém množství a je produktem metabolizmu methioninu ve zdravých buňkách je homocystein ihned přeměňován na další produkty pro metabolizaci homocysteinu jsou nezbytné vitaminy B6 a B12 a kyselina listová

33 Rizikové faktory aterosklerózy zvýšené riziko infarktu myokardu u osob se zvýšenou hladinou homocysteinu zvýšená koncentrace homocysteinu je spojena se zvýšenou tendencí ke tvorbě krevních sraženin

34 Rizikové faktory aterosklerózy frekvence vyšetřování u osob s vysokým rizikem IM odběr žilnín krev srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA) po 12 hodinovém lačnění preanalytika oddělit sérum od buněk co nejdříve po odběru, jinak v erytrocytech začne probíhat syntéza homocysteinu stabilita při 2-8 o C 10 dní interference metotrexát, karbamazepin, fenytoin

35 Rizikové faktory aterosklerózy Referenční meze - závislé na použité analytické metodě

36 Markery systémového zánětu CRP, CRP-hs syntetizován v játrech a vylučován do krevního oběhu hladina stoupá při zánětu, indikátor bakteriální nebo virové infekce může také sloužit jako indikátor rizika kardiovaskulárních onemocnění u zdánlivě zdravých osob k vyšetření potřeba použít obzvláště citlivou metodu

37 Markery systémového zánětu frekvence vyšetřování není jednotný názor, kdy vyšetření provádět, většinou společně s parametry k hodnocení rizika rozvoje srdečních onemocnění odběr žilní krev srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA stabilita při 2-8 o C 10 dní interference vysoké konc. IgM

38 Markery systémového zánětu Referenční meze - nízké riziko < 1,0 mg/l střední riziko 1,0 až 3,0 mg/l vysoké riziko > 3,0 mg/l

39 Markery systémového zánětu Myeloperoxidáza (MPO) hemoprotein produkt aktivovaných neutrofilů, monocytů a makrofágů podílí se na progresi aterosklerózy, ukazatel přítomnosti nestabilního aterosklerotického plátu horší prognóza nemocných

40 Markery systémového zánětu frekvence vyšetřování není jednotný názor, kdy vyšetření provádět odběr nesrážlivá žilní krev, K sůl EDTA stabilita při 2-8 o C 7 dní interference hemolýza referenční meze muži do 286 pmol/l ženy do 247 pmol/l

41 Markery systémového zánětu neexistuje mezinárodně uznávaný referenční materiál

42 Markery systémového zánětu CD40 ligand protein buněčné membrány trombocytů marker aktuální trombogenní aktivity v destabilizovaných aterosklerotických placích je uvolňován do krve Nestanovuje se rutinně, chybí standardizace, údaje o časování odběrů a rozhodovacích hodnotách.

43 Markery systémového zánětu PAPP-A (Pragnancy associated plasma protein A) metaloproteináza, patří do skupiny inzulinu podobných růstových faktorů hladiny jsou zvýšeny u pacientů s AKS a korelují s příznaky zánětu a poškození myokardu očekává se úloha odhadu rizika akutních koronárních onemocnění

44 Markery systémového zánětu Cholin aktivace je spojena s ději vedoucími k destabilizaci aterosklerotického plátu stanovuje se v plné krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v současné době nemá rutinní využití

45 Marker vaskulárního zánětu Lp-PLA2 kandidátní marker stability aterosklerotického plátu člen fosfolipáz, které hydrolyzují membránové fosfolipidy z lidské plazmy izolován 1995 tvoří se v monocytech, makrofázích, T- lymfocytech, žírných a jaterních buňkách role v aterogenezi je stále diskutována

46 Marker vaskulárního zánětu stanovuje se buď aktivita nebo koncentrace, metody nejsou standardizovány využití spíše pro pacienty se středním a vysokým rizikem

47 Marker vaskulárního zánětu frekvence vyšetřování zdraví 1x za 5 let střední riziko 2-3x do roka u osob se zvýšenou aktivitou 3 6 měsíců ihned po AIM nebo cévní mozkové příhodě, dále 1x za 3 měsíce pro kontrolu léčby odběr srážlivá i nesrážlivá (EDTA) žilní krev

48 Marker vaskulárního zánětu stabilita vyhnout se zahřátí na laboratorní teplotu, při 2-8 o C 10 dní interference cholesterol > 12,9 mmol/l cut off 200 ug/l lépe sledovat vývoj v čase

49 Markery ischémie nebo nekrózy Troponiny (ctn) skupina bílkovin, které jsou součástí vláken srdečního nebo kosterních svalů troponin C (TnC), troponin T (TnT) a troponin I (TnI), všechny dohromady regulují svalový stah TnI a TnT jsou specifické pro srdce za normálních okolností je jejich koncentrace v krvi velmi nízká

50 Markery ischémie nebo nekrózy prokazuje nekrózu srdečního svalu, existuje korelace mezi poškozením srdečního svalu a množstvím srdečních troponinů v krevním oběhu při IM koncentrace troponinů v krevním séru stoupne během 3 až 4 hodin po příhodě a může zůstat zvýšená dnů TNI a TNT poskytují rovnocenné klinické informace

51 Markery ischémie nebo nekrózy použítí pro diagnostiku AIM poprvé v roce 1987 požadavek na preciznost měření je CV 10% na hladině 99. percentilu zdravé populace požadavek 60 minut TAT kde nelze dodržet, použít POCT

52 Markery ischémie nebo nekrózy metoda stanovení TNT má jednoho výrobce, je dobře standardizovaná TNT může být nespecificky zvýšen u chronické renální insuficience metoda stanovení TNI má více než 10 výrobců, používají rozdílné protilátky standardy, mají různou analytickou citlivost

53 Markery ischémie nebo nekrózy troponiny jsou vhodné pro monitorování nestabilní anginy pectoris hodnoty troponinu se mohou zvyšovat i u některých akutních i chronických stavů, jakými jsou například zánět srdečního svalu (myokarditida), městnané selhání srdce nepoužívat markery AST, LD a LD izoenzymy

54 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování u osob s bolestí na hrudi ihned při příchodu do zdravotnického zařízení, dále v intervalu 6-9 h, případně dále v intervalu h odběr srážlivá i nesrážlivá (heparin, EDTA) žilní krev stabilita při 2-8 o C 24 h interference viditelná hemolýza

55 Markery ischémie nebo nekrózy rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace cut off hstnt 0,014 ug/l cut off TNI - závislé na použité analytické metodě

56 Markery ischémie nebo nekrózy CK enzym obsažený v cytosolu a mitochondriích kosterního svalstva, méně myokardu, CNS a v hladké svalovině dimer složený z podjednotek M a B existují 3 izoenzymy CK-MM, CK-BB, CK-MB zvyšuje se při AIM, při zánětech myokardu a perikardu, operačních výkonech na srdci a plicní embolii

57 Markery ischémie nebo nekrózy CK-MB marker nekrózy kardiomyocytu je v malé míře zastoupena i v kosterním svalstvu, bránici, děloze a prostatě imunoinhybiční stanovení katalytické koncentrace stanovení se již nedoporučuje

58 Markery ischémie nebo nekrózy CK-MB mass představuje náhradní alternativu v případech, kdy není k dispozici stanovení ctn je doporučován k detekci reinfarktu v době, kdy přetrvává vysoká koncentrace ctn k signifikantnímu vzestupu dochází až při větší nekróze myokardu

59 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování u osob s bolestí na hrudi ihned při příchodu do zdravotnického zařízení, dále v intervalu 6-9 h, při podezření na reinfarkt při začátku klinické symptomatologie, dále za 3-5 h a 6-9 h odběr žilní krev nesrážlivá i srážlivá (heparin, EDTA)

60 Markery ischémie nebo nekrózy stabilita při 2-8 o C 72 h po oddělení od erytrocytů rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace cut off hodnota sérum muži 5,2 ug/l ženy 3,1 ug/l plazma (heparin) muži 5,1 ug/l ženy 3,4 ug/l závislé na použité analytické metodě

61 Markery ischémie nebo nekrózy Myoglobin hemoprotein, který váže kyslík obsažen v srdečním a kosterním a hladkém svalstvu časný, orgánově nespecifický marker hladina stoupá během 2-3 h po infarktu nebo jiném svalovém poškození, maximum za 8-12 h, během 24 h návrat k normálním hodnotám

62 Markery ischémie nebo nekrózy vysoká negativní prediktivní hodnota, nezvýší-li se do 10 h od vzniku bolesti, lze infarkt vyloučit vzestup koncentrace může být způsoben poruchou funkce ledvin

63 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování při přijetí do zdravotnického zdravotnického zařízení, dále v intervalu 2-6 h odběr nesrážlivá i srážlivá (heparin, EDTA) žilní krev stabilita při 2-8 o C 1 týden

64 Markery ischémie nebo nekrózy rozhodovací limit 99. percentil hodnot zdravé populace závislý na použité analytické metodě referenční meze muži ug/l ženy ug/l

65 Diagnostická okna markerů AIM E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF Univerzity Palackého

66 Markery ischémie nebo nekrózy Ischémií modifikovaný albumin (IMA) marker ischémie myokardu albumin lidského séra mění při tkáňové hypoxii schopnost vazby Co 2+ senzitivita je v časné fázi AKS vyšší než u ctn nespecifický vzestup IMA při ischémii CNS a v oblasti GIT, ne při ischémii kosterního svalstva

67 Markery ischémie nebo nekrózy negativní prediktivní význam v kombinaci s EKG a ctn normalizace hodnot během 6-12 h

68 Markery ischémie nebo nekrózy frekvence vyšetřování v prvních hodinách od vzniku bolesti na hrudi spolu s myoglobinem odběr žilní srážlivá i nesrážlivá krev referenční meze 85 U/ml

69 Vazebná kapacita albuminu pro kobalt (ACB) E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF Univerzity Palackého

70 Markery ischémie nebo nekrózy Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15) cytokin ze skupiny růstových diferenciačních faktorů beta uvolňován v průběhu ischémie nebo reperfuze nezávislý předpovědní faktor rizika úmrtí a reinfarktu hodnota > 1200 ng/l (> 1800 ng/l)

71 Markery ischémie nebo nekrózy Volné mastné kyseliny (FFA) marker ischémie koncentrace vzrůstá po krátké ischémii, ale také při hladovění současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

72 Markery ischémie nebo nekrózy Vazebný protein pro mastné kyseliny (FABP) nízkomolekulární plazmatické proteiny známo 9 typů srdeční izoforma není orgánově specifická, vyskytuje se v nižších koncentracích v myocytech kosterního svalstva, ledvinách a mozku

73 Markery ischémie nebo nekrózy při ischémii nebo nekróze narůstá koncentrace již za 2 hodiny, maximum mezi 4-8 h, návrat k normě do h současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

74 Markery ischémie nebo nekrózy BB izoenzym glykogen-fosforylázy (GP-BB) enzym lokalizovaný v endoplazmatickém retikulu 3 izoenzymy svalový MM, jaterní LL, mozkový BB časný, ale nespecifický marker nekrózy

75 Markery ischémie nebo nekrózy současné uplatnění v praxi velmi malé chybí doporučované časování odběrů, standardizace, údaje o rozhodovacích hodnotách

76 Markery srdečního selhání srdeční selhání je klinický syndrom, při kterém srdce nedokáže pumpovat krev tak, jak by odpovídalo metabolickým nárokům tkání u pacientů se srdečním selháním má při určení diagnózy klíčový význam zhodnocení klinického stavu pacienta, což není vždy jednoduché a klinické symptomy nejsou vždy jednoznačné diagnostika srdečního selhání, určení prognózy a řízení terapie

77 Markery srdečního selhání Natriuretické peptidy (NP) marker srdečního selhávání srdce bez ohledu na jeho etiologii srdeční selhávání je provázeno aktivací řady systémů a mechanizmů hormonálně aktivní látky, genově související molekuly a fragmenty s natriuretickými vlastnostmi

78 Markery srdečního selhání syntetizovány ve formě neaktivních prohormonů, které se štěpí na biologicky aktivní tkáňové hormony a hormonálně inaktivní terminální fragmenty mezi hormony a NT-fragmenty je těsná korelace stimulace vylučování sodíku a vody v souvislosti se zvýšením tlaku krve nebo napětí srdečního svalu ve snaze zmenšit cirkulující objem

79 Markery srdečního selhání mají kardioprotektivní účinek síňový (atriový) natriuretický peptid ANP 1984 komorový natriuretický peptid BNP 1988 CNP syntetizován v hypofýze, endotelu cév a tkáních ledvin 1990 DNP

80 Markery srdečního selhání Fragmenty natriuretických peptidů NT-pro ANP, NT-pro BNP Látky s natriuretickou aktivitou adrenomedulin, angiotenzin, bradykinin, bufodienolidy, guanylinu podobné peptidy, dopamin, prolaktin, NO

81 Markery srdečního selhání BNP, NT-proBNP vznikají především v levé srdeční komoře jako přirozená odpověď na srdeční selhání, vysoký krevní tlak, když srdce samotné nedostává dost kyslíku (u angíny pectoris a srdečního záchvatu) a je-li levá srdeční komora příliš roztažena (hypertrofie) následkem přílišného nahromadění krve a tekutin

82 Markery srdečního selhání poskytují klinicky srovnatelné informace využití u nemocných s dušností při diferenciaci kardiální nebo extrakardiální etiologie, při podezření na AKS, při prognóze dalších kardiovaskulárních komplikací, rizika vývoje srdeční dysfunkce nebo selhání

83 Markery srdečního selhání stabilita při 2-8 o C NT-proBNP 6 dní po oddělení od erytrocytů BNP v plastových zkumavkách 24 h, při lab. teplotě - 4 h rozhodovací limit požadovaná přesnost CV 10% odběr NT-proBNP žilní srážlivá i nesrážlivá (heparin) krev BNP žilní nesrážlivá krev (EDTA)

84 Markery srdečního selhání cut off hodnoty BNP Vyloučení NT-proBNP <100 pg/ml <300 pg/ml pg/ml >500 pg/ml šedá zóna Potvrzení <50r pg/ml 50-75r pg/ml >75r pg/ml <50r >450 pg/ml 50-75r >900 pg/ml >75r >1 800 pg/ml

85 Markery srdečního selhání ovlivňuje řada klinických faktorů věk pohlaví renální funkce body mass index (BMI) funkce štítné žlázy anemie

86 Potenciální markery srdečního selhání Kopeptin nezávislý prediktor umrtí ST2 biomarker přetížení srdce Galektin 3 - je mediátorem rozvoje srdeční fibrózy, předpoklad využití u asymptomatických osob k cílené terapii oddalující srdeční selhání

87 Markery remodelace levé komory Matrixmetaloproteinázy (MMPs) a jejich tkáňové inhibitory (TIMPs) v budoucnu mohou být zajímavé pro terapeutické cíle nebo sledování efektu léčby remodelace

88 Markery srdečního selhání POCT v současnosti jsou komerčně dostupné systémy POCT k průkazu nekrózy myokardu (ctnt, ctni, CK-MB mass, myoglobin), k identifikaci akutního (především) srdečního selhání (BNP, NT-proBNP) a hodnocení zánětu (CRP)

89 Markery srdečního selhání POCT odběr - krev nebo plazma určeny především pro pracoviště intenzívní kardiologické péče k usnadnění diagnózy AIM nebo v situacích, kdy nelze docílit stanovení srdečních markerů s TAT do 60 minut přínos jejich použití v terénní praxi při prvním kontaktu lékaře s nemocným není zatím jednoznačně stanoven

90 Markery srdečního selhání POCT analytické parametry měření POCT se nemají lišit od parametrů dosažených pro stejné markery na laboratorním pracovišti uživatel nesmí srovnávat výsledky POCT paušálně s výsledky stanovenými na laboratorním pracovišti výsledky stanovené různými soupravami POCT vzájemně nekorelují

91 Markery srdečního selhání při zavádění metod POCT je třeba zjistit úroveň korelace výsledků POCT a laboratorního pracoviště a v případě potřeby používat rozdílná interpretační měřítka

92 Kontrola kvality laboratorních vyšetření kvalita má zaručit, aby výsledky byly pravdivé, s velkou precizností a správností a plnily požadavek ordinujícího lékaře

93 Kontrola kvality laboratorních vyšetření IKK zjišťuje systematické a náhodné chyby stanovení vychýlení stanovení mezilehlé preciznosti stanovení požadavků na kvalitu na základě biologické variability na zákldě celkové přípustné chyby regulační diagramy, Westgardova pravidla pravidla varovná pravidla regulační

94 Kontrola kvality laboratorních vyšetření https://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm#westgard

95 Kontrola kvality laboratorních vyšetření https://www.westgard.com/westgard-rulesand-multirules.htm#westgard https://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm#westgard

96 Kontrola kvality laboratorních vyšetření https://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm#westgard

97 Kontrola kvality laboratorních vyšetření 1 3s a R 4s jsou citlivá na náhodnou chybu 2 2s, 4 1s a 10x jsou citlivá systematickou chybu

98 EKK Kontrola kvality laboratorních vyšetření mezilaboratorní porovnávací zkoušky s cílem získání informací o srovnatelnosti výsledků měření V ČR SEKK (www.sekk.cz) 2 hladiny neznámých vzorků několikrát ročně certifikáty úspěšnosti

99

100 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

101 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

102 Kontrola kvality laboratorních vyšetření

103 Kontrola kvality laboratorních vyšetření EKK srovnání laboratoř x POCT

104 Závěr ordinovat biochemické markery podle vhodnosti k danému účelu, s doporučenou frekvencí dodržovat požadavky na preanalytickou fázi laboratorních vyšetření při použití POCT dodržovat přesně pokyny výrobce a účastnit se EKK v případě rozdílů mezi výsledkem POCT a laboratoře upřednostnit výsledek laboratorní

105 Literatura Doporučení ČSKB Markery poškození myokardu, Klin. Bioch. Metab., 16 (37), 2008, 1, Schneiderka P., Laboratorní markery srdečních chorob, Klin. Bioch. Metab., 14 (35), 2006, 3, Tichý M. a kol., Biomarkery akutních koronárních syndromů a srdeční nedostatečnosti, Vojenské zdravotnické listy, LXXIII, 2004, Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu akutních koronárních syndromů bez elevací ST úseků na EKG, Cor Vasa 2008, 50 (Suppl.) 1S7 1S23 Diagnostika léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST, Cor Vasa 2009, 51 (10), Veselý J., E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého CZ / /0438

106 Literatura Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání, Cor Vasa 2006, 48 (1), K3 K31 Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ČKS 2006, Cor Vasa 2007, 49 (1), K5 K34 Stabilní angina pectoris doporučený diagnostický a léčebný postup ČKS, Cor Vasa 2010, 52 (9),

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu

Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu Friedecký, B., Engliš, M., Franeková, J., Jabor, A., Kratochvíla, J., Schneiderka, P., Tichý, M., Zima,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu

ICHS 29.3.2011 ICHS. Rizikové faktory aterosklerózy. Klinické formy ICHS. Nestabilní angina pectoris. Akutní infarkt myokardu ICHS Nejčastější příčina mortality dospělé populace, více než ½ všech hospitalizovaných na interních odděleních ICHS Ischemie myokardu - klidová, nebo při zvýšených nárocích na dodávku kyslíku, vznikající

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Vývoj stanovení lipoproteinu(a)

Vývoj stanovení lipoproteinu(a) Vývoj stanovení lipoproteinu(a) M. Beňovská, D. Bučková OKB Fakultní nemocnice Brno Katedra laborat. metod LF MU Lipoprotein(a) 1. Obecná charakteristika 2. Doporučení 3. Vývoj stanovení na OKB FN Brno

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Kvalita rutinních vyšetření kardiálních biomarkerů

Kvalita rutinních vyšetření kardiálních biomarkerů Kvalita rutinních vyšetření kardiálních biomarkerů B.Friedecký ÚKBD LF UK Hradec Králové SEKK Pardubice Mezinárodní doporučení pro kardiální biomarkery Doporučení biochemiků NACB/IFCC 2007 Doporučení kardiologů(esc,accf,aha,whf)2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Natriuretické peptidy v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání

Natriuretické peptidy v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání v diagnostice, stanovení prognózy a optimalizaci léèby srdeèní dysfunkce a srdeèního selhání Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Katedra klinické biochemie IPVZ Praha Unavený,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné

MORTALITA 8,1 19,3 6,2 4,1 7,9 23,8 30,6. respirační. úrazy, otravy. nádory. zažívací onemocnění. onemocnění. jiné MORTALITA zažívací onemocnění úrazy, otravy 6,2 4,1 respirační onemocnění 8,1 19,3 nádory 7,9 jiné 30,6 23,8 jiné choroby srdce a cév CHOROBY SRDCE A CÉV 54,4 ischemická choroba srdeční PROČ CENTRUM VÝZKUMU

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace

KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM. a možnost jeho detoxikace KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM a možnost jeho detoxikace 1 SRDCE dutý svalový orgán, ústřední orgán krevního oběhu: přečerpává okysličenou krev z plic do tělního (velkého) oběhu přečerpává neokysličenou krev

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

hs metody stanovení troponinů: proč je potřebujeme? 04/10 M. Engliš

hs metody stanovení troponinů: proč je potřebujeme? 04/10 M. Engliš hs metody stanovení troponinů: proč je potřebujeme? 04/10 M. Engliš Biomarkery poškození myokardu nukleový faktor K 2 metaloproteináza 2 (MMP 2) TNF alfa myeloproteináza (MPO) cytokiny IL-1,IL 1,IL-6,IL-10

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu V. Petříkov ková,, M. Šolcová ÚKBH FN a LF UK Plzeň Karlovy Vary 23. 5. 2007 Změny v hodnocení sacharidového ho metabolizmu 1/2004 hodnocení

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012

Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Diagnosika a léčba perioperačního IM podle Univerzální definice 2012 Tomáš Janota 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1.LF UK, Praha 1 Univerzální definice IM (2007/2012) IM = myokardiální

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY

WWW.DYNEX.CZ DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY DEN LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY LYMESKÉ BORRELIÓZY Brno, seminář f. Dynex 1.4.2009 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Hana Bílková Fránková á Oddělení parazitologie a lékařské

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800)

Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Validační protokol LT CRP HS II (ADVIA 1800) Datum vydání: 9.5.2011 Zpracoval: Ing. Luděk Šprongl Pracoviště: Centrální laboratoř, Šumperská nemocnice a.s. Validační protokol LT CRP HS II 1. CÍL, PŘEDMĚT

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Už žádný odběr krve. Základní preventivní vyšetření (ANESA)

Už žádný odběr krve. Základní preventivní vyšetření (ANESA) Základní preventivní vyšetření (ANESA) Neinvazivní (bez odběru tělních tekutin) skríning stavu organizmu (hemogram, metabolismus elektrolytů, uhlovodíků, bílkovin, tuků a vody, funkčnost žaludku, jater,

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.12

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů.

Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny. Glykované proteiny mechanismus glykace, stanovení ve formě formazanů. Část Analytické metody 3. Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny Glukóza: referenční hodnoty, definitivní a referenční metoda, glukózaoxidázová metoda a interference stanovení, glukózadehydrogenázová

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více