Nové poznatky v patofyziologii ARDS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové poznatky v patofyziologii ARDS"

Transkript

1 Nové poznatky v patofyziologii ARDS Jan Maláska Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU Brno

2 1. Akutní fáze - exudativní 2. Subakutní fáze regenerativní, proliferativní 3. Pozdní fáze - reparační

3 centrální role neutrofilů sekvestrace v plicích postižení pneumocytů (I. typu) postižení endotelií permeability influx tekutiny do alveolů ( proteiny) aktivace trombocytů - mikrotrombotizace ROS proteáz tvorby a destrukce surfaktantu edém intersticia clearance BAF (broncho-alveolar fluid) aktivace koagulace proteinu C, S Ware NEJM 2000

4 DAD diffuse alveolar damage Poškození pneumocytů Poškození endotelu Plicní edém ( permeabilita) alveolární klírens tekutiny exprese Na + transportérů (ENaC Epithelial Na Channel, Na + -K + -ATPáza) epiteliální a endoteliální hyperpermeabilita apoptóza a nekróza endotelií a pneumocytů

5 Hlavní molekulární mechamismy (poškození pneumocytů a endotelií) I. Dysregulace apoptózy II. III. IV. PPAR signální cesta Role TNF (Tumor necrosis factor) Role HSP (Heat Shock Protein)

6 I. Dysregulace apoptózy oddálená apoptóza neutrofilů apoptóza epitelií/endotelií 1. aktivace zevní cesty apoptózy exprese sfas/fasl u pacientů s ALI/ARDS (Am J Pathol 2002;161(5): ) 2. aktivace vnitřní cesty apoptózy VILI (Current opinion in critical care 2005;11(1):82 6) hypoxie (Crit Care Med 2005;33(10): ) ROS (Am J Respir Crit Care Med 2006;173(5):566 72) NO do 24h (Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2004;286(4):L )

7 1400W inos inhibitor (N-3-aminomethyl-benzyl-acetamidine) Rudkowski. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2004

8 II. PPAR signální cesta Peroxisome proliferator-activated receptors skupina jaderných receptorů pro hormony (steroidní, štítnice, retinová kys.) transkripční faktor (TF) 3 subtypy: α, β, γ Genově dependentní mechanismy formace heterodimerů s retinoidním-x receptorem vazba na PP-responzivní oblasti v promotorech regulovaných genů Genově non-dependentní mechanismy Mark Somoza, 2006 vazba na transkripční faktory (NF-κB) vazba na kofaktory TF

9 PPAR agonisté I. Inhibice TF pro-inflamatorních genů» NF-κB (Nuclear Factor κb)» STATs (Signal Transducers and activators of transcription)» NF-AT (Nuclear Factor of activated T-cells)» CAAT/enhancer binding protein» AP-1 (Activator Protein 1) II. sekvestrace ko-aktivátorů TF pro-inflamatorních cytokinů, adhezních molekul, chemokinů... Antiinflamatorní efekt

10 PPAR agonisté: fenofibrát (Ward. Br J Pharmacol 2004) rosiglitazon, pioglitazon (Liu. Crit Care Med. 2005) SB (Delayre-Orthez. Resp Res 2005)

11

12 III. TNF-ɑ a ALI/ARDS proinflamatorní cytokin 51 kda (homotrimerický protein) vazba na TNF-R1 a TNF-R2 TNF-R1 má tzv. death doménu (formace DISC apoptóza) TNF-R2 up-regulace ICAM-1, apoptóza produkován hlavně T-lymfocyty a a-makrofágy Protein Data Bank Ramin Herati Aktivace TNF-R1+2 u ALI/ARDS: indukce apoptózy ROS fosforylace MLC(Myosin light chain) VEcadherin otevření tight junctions exprese ENaC, Na+-K+-ATPáza reabsorpce BAF destabilizace mikrotubulů (PKC, p38 MAPK) kontrakce endotelu

13 Receptorové vazné místo TNF Lectin-like doména Lectin-like doména: Rat flooded lung model rozpoznává specifické oligosacharidy (rozvětvené trimanózy,...) expresi ENaC v MVEC (Microvascular endothelial cell) a pneumocytech II Braun C. J Immunol Sep 1;175(5):

14 htip TNF-derived peptide European Patent EP peptid napodobující lectin-like doménu TNF syntetický cirkulární peptid obsahující 17 aa Rat flooded lung model

15 Biochemical Pharmacology 77 (2009)

16 IV. Role HSP (Heat Shock Protein) Hsp 90 Hsp 90 stresové proteiny ubikvitární molekulární chaperony zabezpečují správnou prostorovou strukturu proteinů konformační regulace cca 100 klientských proteinů (zejména pro-inflamatorní!) NF-κB, Akt/PBK, Raf, p53, csrs, steroidní receptory, EGF-R, VEGFR2, enos homodimer Closed conformace aktivita, skládání pp., stabilita klientských pp. Open conformace degradace proteinů David S. Goodsell of The Scripps Research Institute, 2002

17 Biochemical Pharmacology 77 (2009)

18 HSP 90 inhibitory Biochemical Pharmacology 77 (2009)

19

20 Terapeutické intervence úskalí! Intervence ALI v animálním experimentu Přerušení molekulárních cest Účinné jen pokud bylo podáváno před vyvoláním inzultu (ALI) Nejsou zatím k dispozici data z klinických hodnocení

21 Klinická hodnocení s léky inhibujícími signální cesty u ALI/ARDS SB IV for Subjects at Risk of Acute Lung Injury or ARDS Sponsor: GlaxoSmithKline ClinicalTrials.gov Identifier: NCT Selective inhibitor of p38 alpha mitogen-activated protein kinase STIP: Statin Trial for Influenza Patients. Sponsor: Vanderbilt University ClinicalTrials.gov Identifier: CT

22 Závěr Extenzivní výzkum (zvířecí modely, lidé) ukazuje nové molekulární mechanismy v patogenezi Tyto poznatky jsou podkladem pro terapeutické a diagnostické možnosti do budoucna: Nové, cílenější léky a buněčná terapie Stratifikace pacientů Zhodnocení rizika a prognózy

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění

Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění PŘEHLED Angiogeneze jako součást nádorového ekosystému a možnosti jejího ovlivnění Angiogenesis as Part of the Tumor Ecosystem and Possibilities to Influence It Klener P. 1. interní hemato- onkologická

Více

NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII

NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII NOVINKY V GASTROENTEROLOGII A HEPATOLOGII Vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. Autorský kolektiv: Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. Doc. MUDr. Jan Leffler,

Více

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ

ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER PROTEOMOVÁ ANALÝZA ÚVOD IDENTIFIKACE MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ 29 ZPRÁVA PROTEOMOVÁ ANALÝZA U KARCINOMU PRSU PROTEOMICS OF BREAST CANCER H HONDERMARCK a JL LEMOINE University of Sciences and Technologies, Villeneuve d Ascq, Francie ÚVOD Proteom, pojem poprvé oficiálně

Více

Hsp90 cíl protinádorové terapie

Hsp90 cíl protinádorové terapie Přehled Hsp90 cíl protinádorové terapie Hsp90 a Target for Anticancer Therapy Růčková E., Müller P., Vojtěšek B. Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Molekulární chaperony jsou proteiny, které se podílejí

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Základy fyziologické regulační medicíny

Základy fyziologické regulační medicíny Terapeutický průvodce 7 Základy fyziologické regulační medicíny Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu

Více

Léčba nitrolební hypertenze

Léčba nitrolební hypertenze Léčba nitrolební hypertenze Roman Gál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno Léčebný práh pro hodnotu nitrolebního tlaku - Léčba nitrolební hypertenze by měla být zahájena

Více

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review

Key words: therapeutic antibodies small inhibitor molecules inhibitors of histone deacetylases anti-cancer medicines review PROTINÁDOROVÁ LÉČIVA DALŠÍ GENERACE New generation of anti-cancer medicines Petr Hanák Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117 Summary New anti-cancer medicines take

Více

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

Plicní fibróza na dřeň

Plicní fibróza na dřeň 1 Pořadatel Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové Plicní fibróza na dřeň 2. 12. 2014 3 Termín konání. 2.prosince 2014 Místo konání. Studijní a vědecká

Více

Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu

Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu PŘEHLED Význam mikroprostředí kostní dřeně v patogenezi mnohočetného myelomu Implication of Bone Marrow Microenvironment in Pathogenesis of Multiple Myeloma Fišerová B., Kubiczková L., Ševčíková S., Hájek

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

RADIAČNÍ ENTERITIDA II. část

RADIAČNÍ ENTERITIDA II. část 20 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIV, 2005, č. 1 RADIAČNÍ ENTERITIDA II. část 1 MUDr. Daniel DRIÁK, 2 mjr. doc. MUDr. Jan ÖSTERREICHER, Ph.D. 1 Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2

Abstrakta. Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk. Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 Plicní granulomatóza z Langerhansových buněk Jiří Homolka 1, Irena Haškovcová 2 1 Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN, Praha 2 Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Granulomatóza z Langerhansových buněk

Více

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno V ONKOLOGII Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii PŘEHLED Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie

XXI. SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM. Biologické dny. 4. 5. 9. 2014, Brno. www.biologickedny2014.cz. Pokroky a výzvy současné nádorové biologie XXI. Biologické dny Pokroky a výzvy současné nádorové biologie 4. 5. 9. 204, Brno SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ PROGRAM www.biologickedny204.cz RÁMCOVÝ PROGRAM STŘEDA, 3. 9. 204 3:00 9:00 Příprava výstavy

Více

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu?

Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., ingerlandùv ústav patologie L UK a N Hradec Králové Terapeutické ovlivnìní nádorové angiogeneze - lze predikovat odpovìï na antiangiogenní léèbu? Úloha angiogeneze v rùstu

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha NOVÉ BIOMARKERY V AKUTNÍ KARDIOLOGII Jiří Kettner Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ateroskleróza je podle současné představy dynamickým procesem, na jehož počátku

Více

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce

FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater. Disertační práce Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta FPSA (frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce) v terapii akutního selhání jater Disertační práce MUDr. Milan Ročeň 21 MUDr. Milan Ročeň FPSA (frakcionovaná

Více

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Představa o tom, že extracelulární signály mohou zprostředkovávat růst a diferenciaci nervových buněk, je více než půl století starý. Nicméně až v posledních

Více

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE / PROGRAM Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé! Dovolte, abych Vás jménem organizátorů konference, jménem Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP i jménem svým

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9

Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9 179 Léčba hypercholesterolemie inhibitory PCSK9 prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9)

Více