Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO"

Transkript

1 Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

2 Obsah 1. Úvod Přehled portfolia Riziko portfolia v praxi Riziko u profilu Active a Trader DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 2/22

3 1. Úvod V této příručce najdete informace o výpočtu portfoliového rizika u společnosti DEGIRO a jsou zde uvedeny různé složky, z nichž Riziko sestává. Kromě toho zde najdete informaci o struktuře margin a o finančních prostředcích k dispozici (Volném prostoru). Na příkladech vzorových portfolií vás budeme informovat o postupu výpočtu Rizika na základě různě sestavených portfolií. Také vám doporučujeme přečíst si nejzásadnější rozdíly při výpočtu rizika mezi profilem Trader a profilem Active u společnosti DEGIRO. Tato příručka je doplněním k Bližším informacím o investičních službách. 2. Přehled portfolia Na webových stránkách můžete požádat o přehled portfolia, kde je uveden Volný prostor a použitelná margin investičního portfolia. Když kliknete na Propočítat, ukáže se vám přehled portfolia. Je zde uvedena struktura použitelné margin a Volný prostor. Níže uvedený obrázek zobrazuje příklad přehledu portfolia. Najdete zde také čas vyžádání přehledu portfolia. Z výše uvedeného přehledu portfolia lze vyvodit, že přebytek margin činí ,00 a použitelný úvěrový rámec je ,00. Společnost DEGIRO přijímá všechny pokyny svých zákazníků, pokud v důsledku toho nedojde k debetnímu schodku v margin nebo v úvěrovém rámci. Z výše uvedeného můžete také vyvodit, že je tedy možné z investičního účtu vybrat částku až do výše ,00 nebo nakoupit cenné papíry nejméně v této výši. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 3/22

4 2.1 Přehled margin Oddíl Přehled margin zobrazuje vztah margin (např. hodnotu portfolia a zůstatek) a portfoliového rizika Hodnota portfolia Společnost DEGIRO vypočítává hodnotu investičního portfolia z posledních známých cen na burze. Ve většině případů se pro long pozice použije cena nabídek a pro short pozice cena poptávek Hotovostní zůstatek Hotovostní zůstatek ukazuje hodnotu všech peněžních účtů v Českých korunách. Pokud máte peněžní saldo v cizí měně, bude přepočítáno na České koruny a připočteno k ostatním peněžním zůstatkům Čistá likvidní hodnota Čistou likvidní hodnotu vypočítáte, když sečtete hodnotu portfolia a hotovostního zůstatku. Čistá likvidní hodnota je důležitá, protože tato hodnota musí být vyšší než riziko portfolia. Pokud je čistá likvidní hodnota nižší než riziko portfolia, vzniká schodek margin a začíná postup společnosti při debetním zůstatku Riziko portfolia Riziko investičního portfolia závisí na složení portfolia. Riziko investičního portfolia se také mění podle změny cen v rámci vašeho portfolia. Riziko se bude snižovat, pokud budete udržovat širší rozpětí finančních nástrojů. Společnost DEGIRO má možnost, aby při změně okolností okamžitě reagovala úpravou rizikového navýšení, čímž se sníží nebo zvýší portfoliové riziko Margin (debetní schodek/přebytek) Debetní schodek v margin znamená, že hodnota portfolia včetně hotovostního zůstatku je nižší než portfoliové riziko. Je třeba, abyste tento schodek okamžitě vyrovnali převodem peněz na účet DEGIRO, případně uzavřením pozic. Pokud společnost DEGIRO zjistí debetní schodek, budete o tom informováni em na vámi uvedené ové adrese. Přebytek v margin znamená, že ještě můžete využít možnosti rozšířit své portfolio. Je rozumné ponechat si nějaký prostor pro změny v hodnotě investičního portfolia a pro portfoliové riziko. Pokud by vznikl schodek v úvěrovém rámci, mohli byste provádět jen transakce, které mají pozitivní efekt na váš hotovostní zůstatek. 2.2 Úvěrový rámec Pokud můžete využívat úvěr (půjčku) na cenné papíry, pak získáváte od společnosti DEGIRO úvěrový rámec oproti zástavě cenných papírů. Výše tohoto úvěrového rámce závisí na hodnotě zástavy příslušné procentní úvěrové sazbě. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 4/22

5 2.2.1 Hodnota zástavy Hodnota zástavy je krytím pro současné nebo budoucí čerpání úvěru na cenné papíry. Hodnota zástavy je ve většině případů stanovena na 70 % z hodnoty akcií a investičních fondů a na 80 % z hodnoty dluhopisů. Tento úvěrový rámec je v souladu se směrnicemi uvedenými v Zákonu o finančním dohledu (WFT) Hotovostní zůstatek Hotovostní zůstatek ukazuje hodnoty všech peněžních účtů v Českých korunách. Pokud máte peněžní zůstatek v cizí měně, bude přepočítán na České koruny a připočten k ostatním peněžním zůstatkům Debetní schodek/k dispozici Debetní schodek úvěrového rámce znamená, že objem úvěru na cenné papíry převyšuje hodnotu zástavy. Často je to způsobeno poklesem ceny akcií, investičních fondů, nebo dluhopisů ve vašem portfoliu. Jiným důvodem může být, že se změnil hotovostní zůstatek, mimo jiné například vypořádáním opčních pozic či platbou debetního úroku. Použitelný úvěrový rámec znamená, že suma hodnoty zástavy je vyšší než čerpaný úvěr. Zůstatek, který máte k dispozici, můžete použít k rozšíření vašeho investičního portfolia. To je možné, jen pokud nevznikne debetní schodek margin. 3. Riziko portfolia v praxi Abychom vám nastínili různé aspekty rizika portfolia u společnosti DEGIRO, uvádíme níže možnosti, které mohou nastat při tvorbě investičního portfolia. Účelem je poskytnout vám tím představu o struktuře a možnostech, které rizikový model nabízí při sestavování portfolia. Níže následuje bližší vysvětlení, které obsahuje různé příklady portfolia při využití profilu Trader. 3.1 Jednostranně investované portfolio Zákazník drží 100 akcií ING Group NV za cenu 10. Z důvodu nedostatku diverzifikace investic, bude riziko události pro tento typ investičního portfolia rozhodující, jak to také vyplývá z níže uvedené tabulky. Tabulka č. 1: Výpočet rizika jednostranného portfolia Portfolio 1 000,00 ING Group NV (100 á 10,00 ) Riziko události 500,00 50% riziko události z 1 000,00 Netto riziko investiční třídy 200,00 20% netto riziko z 1 000,00 Netto sektorové riziko 300,00 30% sektorové riziko z 1 000,00 Brutto riziko investiční třídy 70,00 7% brutto riziko z 1 000,00 Riziko portfolia 500,00 Riziko založené na riziku události DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 5/22

6 Složení portfolia způsobilo, že riziko události převyšuje ostatní rizika v rámci portfolia. I kdybychom portfolio více diverzifikovali, zůstane riziko nezměněno nebo klesne jen o velmi málo. V tomto případě nehraje likvidní a měnové riziko při výpočtu Rizika žádnou roli. 3.2 Investiční portfolio se sektorovým rizikem Zákazník má portfolio rozdělené mezi akcie společností Aegon NV a ING Group NV, přičemž hodnota pozic je rovna 800, resp Tento příklad ukazuje, že při investici 800 do akcií Aegon NV se riziko zvýší jen o 40. Důvodem je, že sektorové riziko je nyní vyšší než nejvyšší riziko události v rámci portfolia. Přesto to zůstává jednostranně investované portfolio, kvůli čemuž je rizikové navýšení rovno 30 %. Níže uvádíme krátké vysvětlení výpočtu rizika pro toto investiční portfolio. Tabulka č. 2: Výpočet sektorového rizika pro portfolio Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor Hodnota portfolia 1 800,00 Riziko události 500,00 50% riziko události z 1 000,00 (ING) Netto riziko investiční třídy 360,00 20% netto riziko z 1 800,00 Netto sektorové riziko 540,00 30% sektorové riziko z 1 800,00 Brutto riziko investiční třídy 126,00 7% brutto riziko z 1 800,00 Riziko portfolia 540,00 Riziko založené na sektorovém riziku Celkové riziko 540 je důsledkem sektorového rizika z finančního sektoru, pro který platí 30% navýšení. Riziko pozice v rámci tohoto sektoru převyšuje nejvyšší riziko události, které je stanoveno z 500 pro pozici v ING Group NV. V tomto případě nehraje likvidní a měnové riziko při výpočtu Rizika žádnou roli. 3.3 Investiční portfolio s netto rizikem investiční třídy Investiční portfolio zákazníka je rozděleno mezi akcie společností Aegon NV, ING Group NV a RDSA s hodnotami 800, a Všechny akcie jsou kotované v eurech, díky čemuž se při výpočtu Rizika nepoužije navýšení pro měnové riziko. S ohledem na velkou likviditu těchto akcií nelze hovořit o likvidním riziku, pro které je třeba extra zajištění na základě držených pozic. Z důvodu složení portfolia je zde relevantní riziko, které se týká netto pozice v investičním portfoliu. Níže uvedená tabulka ukazuje výsledky výpočtu Rizika pro investiční portfolio. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 6/22

7 Tabulka číslo 3: Výpočet rizika na základě netto pozice investiční třídy Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor Royal Dutch Shell A 1 100,00 Energetický sektor Hodnota portfolia 2 900,00 Riziko události 550,00 50% riziko události z 1 100,00 (RDSA) Netto riziko investiční třídy 580,00 20% netto riziko z 2 900,00 Netto sektorové riziko 540,00 30% sektorové riziko z 1 800,00 Brutto riziko investiční třídy 203,00 7% brutto riziko z 2 900,00 Riziko portfolia 580,00 Riziko založené na netto investiční třídě Celkové riziko 580 nyní pochází z investičního portfolia, které je investováno v investiční třídě Akcie. V rámci této investiční kategorie platí rizikové navýšení 20 % z netto pozice a 7 % z brutto pozice. V tomto příkladu převyšuje netto riziko investiční třídy sektorové riziko, riziko události jakož i brutto riziko investiční třídy. 3.4 Investiční portfolio s pákovými produkty Pro produkty s pákovým účinkem jako turbo, speedery a sprintery platí, že riziko je rovno 100 % aktuální hodnoty. Při nákupu takového produktu proto musíte mít k dispozici celkový vklad jako zajištění. To ostatně platí také pro další produkty, pro něž společnost DEGIRO stanovila, že riziko obnáší 100 %. V zásadě se jedná o finanční nástroje jako warranty, ale také o akcie s relativně omezenou likviditou nebo tržní hodnotou a podobně. 3.5 Investiční portfolio s měnovým rizikem K měnovému riziku dochází při investování do finančních nástrojů s kotací v jiné měně než České koruně (v příkladu uvedeno euro). Při každé změně směnného kurzu stoupá nebo klesá hodnota této investice vyjádřená v eurech. Proto společnost DEGIRO zavedla kvůli tomuto riziku povinnost mít zajištění. Totéž platí pro kladné zůstatky nebo úvěry v cizí měně. Abychom lépe vysvětlili účinek měnového rizika investice v cizí měně, předpokládejme následující investiční portfolio, viz níže uvedená tabulka. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 7/22

8 Tabulka číslo 4: Výpočet měnového rizika Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor BP GBP 950,00 Energetický sektor (GBP/EUR = 1,20) Hodnota portfolia 2 940,00 Riziko události 570,00 50% riziko události z 1 140,00 (BP) Netto riziko investiční třídy 580,00 20% netto riziko z 2 900,00 Netto sektorové riziko 540,00 30% sektorové riziko z 1 800,00 Brutto riziko investiční třídy 203,00 7% brutto riziko z 2 900,00 Měnové riziko 80,00 GBP 950 * 7 % * GBP/EUR Riziko portfolia 580,00 Riziko založené částečně na měnovém riziku Měnové riziko je stanoveno na 80, přičemž se vychází z hodnoty aktiva 950 GBP a rizikového navýšení 7 % a směnného kurzu GBP/EUR = 1,2. Pokud by se jednalo o krátkou BP pozici, pak by výsledkem bylo také měnové riziko ve výši 80. V tomhle případe je jedno, zda je hodnota zajištění v cizí měně pozitivní nebo negativní. 3.6 Investiční portfolio se strategií long short pozic Zákazník má portfolio sestavné se strategií long short pozic. Účelem této strategie je využít možnosti podhodnocení a nadhodnocení akcií v rámci například určitého sektoru. Níže uvedená tabulka zobrazuje investiční portfolio, přičemž je pozoruhodné, že celková hodnota portfolia je nula. Strategie long short pozic totiž vždy zajišťuje, že na jednotlivé zůstatky není potřeba žádná investice, kromě zálohy na margin. V tabulce 5 je struktura investičního portfolia se strategií long short pozic. Tabulka číslo 5: Investiční portfolio se strategií long short pozic Aegon NV 1000, ,00 ING Group NV Société Générale 1 100, ,00 BNP Paribas Royal Dutch Shell A 900,00-900,00 Total Ahold 1000, ,00 Carrefour Hodnota long pozice 4 000, ,00 Hodnota short pozice DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 8/22

9 Riziko výše uvedeného portfolia bude spočívat na brutto pozici, vzhledem k tomu, že toto riziko převyšuje netto sektorové riziko a netto riziko investiční třídy. Výpočet rizika používá pro brutto pozici investiční třídy akcií rizikové navýšení 7 %. Celková brutto pozice výše uvedeného portfolia vychází na 8 000, takže riziko je 560. V tabulce číslo 6 je uvedeno bližší vysvětlení výpočtu tohoto rizika. Tabulka číslo 6: Riziko výpočtu strategie long short pozic Hodnota portfolia 0,00 Netto riziko investiční třídy 0,00 Netto sektorové riziko 0,00 Brutto riziko investiční třídy 8 000,00 Riziko události 540,00 50% riziko události z 1 100,00 (Soc. Gen. / BNP) Netto riziko investiční třídy 0,00 20% netto riziko z 0,00 Netto sektorové riziko 0,00 30% sektorové riziko z 0,00 Brutto riziko investiční třídy 560,00 7% brutto riziko z 8 000,00 Riziko portfolia 560,00 Riziko založené na brutto riziku investiční třídy 3.7 Investiční portfolio včetně opcí Pro výpočet rizika u opcí používá společnost DEGIRO opční hodnotící model. Opční hodnotící model vypočítá hodnotu opcí při změně například podkladového aktiva a implicitní volatility. Společnost DEGIRO používá pro výpočet rizika opčního portfolia na akcii nebo na index stálou sadu scénářů. Další výklad rizikového modelu naleznete v oddílu Rizikový model pro opce. Jak uvidíme dále v této kapitole, bude mít na riziko vliv také složení a objem opčního portfolia. Abychom předvedli rizikový model v praxi na různých opčních portfoliích, následuje dále vypracování několika standardních opčních strategií pro účet Trader Rizikový model pro opce Rizikový model pro opce lze použít jak pro opce na akcie, tak pro opce na index, výsledkem je odhad rizika bez ohledu na složení opčního portfolia. V rámci toho riziko zahrnuje částku, kterou společnost DEGIRO drží pro odhadované změny hodnoty v portfoliu, k nimž může dojít během období dvou obchodních dnů. Rizikový model počítá se způsobem, kterým se provádí hodnocení opcí. Změna hodnoty opcí závisí na: DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 9/22

10 hodnotě opce nebo indexu; výši implicitní volatility; platnosti; výši dividend; výši úroku. Pro stanovení rizika opční pozice kombinuje rizikový model různé výše uvedené složky Rizika. Tomu se říká jinými slovy také scénář, při němž je poměřován vliv různých složek mezi sebou. Kombinace poklesu hodnoty akcie, stoupání implicitní volatility a zkrácení doby splatnosti o jeden obchodní den to je příklad scénáře. Abychom vám nastínili standardní scénáře pro index, uvádíme schéma, viz níže, příklad používá dvě opční pozice na AEX index se splatností 1 rok a se stavem indexu 400. Tabulka číslo 7: Rizikový model Rizikový model Standardní scénář* Extrémní scénář** Změna indexu (400) -15% 0 % 15% -60% 60% Změna volatility -15% 0 % 15% -15% 0 % 15% -15% 0 % 15% 0 % 0 % 1 Call AEX 390-1,913-1,816-1, ,294 4,419 4, ,353 1 put AEX 410 4,731 4,779 4, ,492-2,282-2,051 3, Riziko portfolia 2,818 2,963 3, ,802 2,137 2,524 3,127 2,908 * Standardní scénář sestává z 12 změn na akcii (nebo index) s příslušnými změnami v implicitní volatilitě ** Extrémní scénář: faktor 5 změny akcie (nebo indexu) ze standardního scénáře (včetně standardního zvýšení a snížení volatility), výsledek je znovu přeměřen faktorem 6,5. Z důvodu pohodlí ukazuje přehled jen omezenou část různých scénářů. Tak například standardní scénář propočítává víc než jen změnu o 15 % v indexu (u opcí na akce 20 %, hraniční změna). Takže model testuje také scénáře pro změny indexu s příslušnými změnami implicitní volatility o 2,5 %, 5 % atd. Dále stojí za povšimnutí, že ve scénáři s 0 % změny indexu a volatility, dochází ke ztrátě 1 za call opci, respektive 4 za put opci. Tento efekt souvisí se zkrácením doby platnosti o jeden obchodní den. Vliv je malý při zbývající době platnosti v délce jednoho roku, ale zvyšuje se, čím je doba trvání kratší. Změna implicitní volatility je pro opce s dobou trvání delší než jeden rok 15 %, ale zvyšuje se, čím je doba trvání kratší. Schematicky to vypadá následovně. Tabulka č. 8: Změna implicitní volatility Zbývající doba platnosti Změna implicitní volatility < 30 kalendářních dnů 50% 90 kalendářních dnů 35% DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 10/22

11 180 kalendářních dnů 25% > 360 kalendářních dnů 15% Smysl krizového scénáře, nazývaného také out of the money scénář (OTM), je určit riziko opcí s realizační cenou, která se silně liší od ceny akcie nebo indexu. Pro tento druh opcí platí, že riziko je podle standardního scénáře podceněno. Propočítání extrémního scénáře umožňuje určit riziko pro tento typ opcí. Pro Riziko úroku a dividendy se počítá standardní navýšení 0,5 % ze smluvní hodnoty opce. Výjimkou jsou opce na index, pro které platí riziko 0,2 % s dobou splatnosti menší než 1 rok. Jakmile je riziko součtu těchto navýšení na akcii nebo index vyšší než standardní nebo krizový scénář, použije se tato částka jako riziko. Při stanovení rizika portfolia se berou v potaz všechny opční pozice a ostatní pozice v podkladovém aktivu, pokud je to možné. Strategie výběru opcí nebo pozice opcí nehraje roli, model si vybírá vždy scénář, pro který je ztráta nejvyšší Praktické příklady opčních strategií Při posuzování vlivu rizika na různá opční portfolia se vychází z opcí na akcie A, jejichž cena je rovna 10. Implicitní volatilita je pro všechny opce rovna 20 % roční báze a očekávaná dividenda je 2 % ročně. Pro akcii A platí standardní 20% navýšení z aktuální ceny akcií. Při výpočtu rizika události (viz kapitola 3) z akcií v opčním portfoliu platí minimální vliv 50 %. Vlivem rizika události na opční strategie se v tomto oddílu nezabýváme Vypsaná call opce v kombinaci s long pozicí akcií Kryté vypsání call opce je možné uskutečnit nákupem stejného množství podkladového aktiva. Při vypršení investor musí dodat akcie, pokud je k tomu vyzván. Ve všech ostatních případech skončí call opce jako bezcenná a investor si ponechává obdrženou hodnotu upsané akcie. Níže jsou uvedeny výsledky v okamžiku vypršení. Upsání call opce na akcie snižuje riziko investičního portfolia, jak vyplývá z tabulky číslo 9. Bez upsané call opce riziko vychází na 200. Call opce riziko snižuje na 145. Ve scénáři 20% zvýšení hodnoty akcie A a 15% zvýšení volatility, upsání at the money opce způsobuje ztrátu DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 11/22

12 Resultaat in EUR 143. Na druhou stranu má snížení hodnoty akcie A pozitivní efekt na hodnotu upsané call opce a snižuje tak riziko celého portfolia. Hodnota akciového portfolia je a hodnota opční pozice je -/- 70, čímž je zajištěno dostatečné zajištění pro portfoliové riziko. Úvěrový rámec na akcie zůstává nezměněn, tj. 70 % z hodnoty akciového portfolia. Tabulka číslo 9: Portfoliové riziko upsané call opce s nakoupenými akciemi Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short Call 10 A akcií v long pozicích A Riziko portfolia Vypsaná put opce v kombinaci se short pozicí akcií Shortování v akciích znamená, že investor prodává akcie, které nemá v držení. Investor bude muset tyto akcie v určitou dobu koupit. Souběžné upsání put opce spolu se shortováním akcií má při vypršení za následek následující obrázek Short put "short" aandelen prijs aandeel bij expiratie Níže uvedené opční portfolio s akciemi ukazuje, že shortování snižuje riziko upsané put opce. Při upsání opční pozice by riziko vycházelo na 141, zatímco při shortování akcií se riziko díky kombinaci sníží na 47. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 12/22

13 Tabulka číslo 10: Portfoliové riziko upsané put opce spolu se shortováním akcií Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short Put 10 A akcií na short pozicích A Riziko portfolia Vypsané opce out of the money Vypsání out of the money opce (OTM opce) vede k tomu, že je riziko, zjištěné pomocí standardního scénáře, podceněno. Při náhlé změně o 20 % hodnoty akcie bude totiž za normálních okolností implicitní volatilita výše uvedených opcí vyšší než zvýšení o 15 %. Společnost DEGIRO používá extrémní scénář, nazývaný také OTM scénář (viz v oddílu rizikový model), který pro tento druh opcí udává přijatelnější hodnotu rizika. Použití standardního scénáře vede k výpočtu portfoliového rizika ve výši 22. Použitím OTM scénáře vychází riziko na 75. Tabulka 11: Upsané opce out of the money Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% OTM scénář Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% Pokles Nárůst 1 short put 5 A 1 rok short call 15 A 1 rok Riziko portfolia Long call spread Long call spread pozice je kombinací koupené call pozice s nižší vypořádací cenou než má vypsaná call pozice. Pro obě pozice platí, že mají stejnou dobu platnosti. Investor investuje do těchto long call spread pozic při nákupu obnos, například s očekáváním, že hodnota akcie do okamžiku vypršení stoupne nad vypořádací cenu vypsané opce. Výsledek této strategie v okamžiku vypršení je uveden níže. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 13/22

14 V níže uvedené tabulce je ztráta z long call pozic vyšší než z short call pozic. Hodnota long call pozice je totiž 1,16 a bude klesat, pokud klesne cena akcie A. V případě 20% poklesu hodnoty akcie a 15% poklesu implicitní volatility dosáhne ztráta 106. V případě náhlého vzestupu kurzu akcie A se hodnota strategie zvýší. Riziko této long call spread pozice vzniká při poklesu kurzu akcie A a obnáší 71. Hodnota portfolia kryje při pořízení stávající pozice riziko. Hodnota strategie je 82, z čehož je 116 na long call pozice a -/- 34 na short call pozice. Tabulka číslo 12: Riziko portfolia při long call spread pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long call 9 A 1 rok short call 11 A 1 rok Riziko portfolia Short put spread Short put spread pozice se vyznačuje kombinací koupené put pozice s nižší vypořádací cenou než má vypsaná put pozice. Pro obě opce platí, že mají stejnou dobu platnosti. Jak short put spread, tak long call spread pozice vykazují stejný vzor v jejích výsledcích. Níže uvedený graf ukazuje vývoj výsledku short put spread pozice v okamžiku vypršení. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 14/22

15 Resultaat in EUR 80 Short Put spread prijs aandeel bij expiratie Riziko portfolia ze short put spread pozice se zbývající dobou platnosti v délce jednoho roku vyplývá z níže uvedené tabulky. Z tabulky lze vyvodit, že ztráta je při této kombinaci 28 při rovnoměrném poklesu akcie a implicitní volatility. Nakoupená put pozice omezuje na jedné straně ztrátu při prudkém poklesu akcie. Obrácenou stranou mince je, že se při prudkém vzestupu akcie snižuje kvůli nakoupené put pozici zisk. Vypsání této short put spread pozice vytváří částku 20 na krytí závazků, které vyplývají z této strategie. To znamená, že je na zřízení této pozice potřeba jen investice ve výši 8. Hodnota portfolia a hotovostního salda je totiž vždy rovna portfoliovému riziku ve výši 28. Hodnota vypsané put pozice je 72 a prodané put pozice 52. Tabulka číslo 13: Riziko portfolia při short put spread pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long put 10 A 1 rok short put 11 A 1 rok Riziko portfolia Short straddle Straddle je kombinací put a call pozice s totožnou vypořádací cenou a dobou platnosti. Investor short straddle pozice očekává, že se kurz podkladového aktiva k okamžiku vypršení pohne směrem k vypořádací ceně. Po vypsání straddle obdrží investor prodejní cenu s rizikem, které je s touto strategií spojeno. Prudký pokles nebo nárůst ceny akcie povede ke ztrátě, vzhledem k tomu že obdržená prémie bude v tom případě nedostatečná. V níže uvedeném grafu je vidět výsledek při straddle v případě různých cen v době vypršení. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 15/22

16 Resultaat in EUR 200 Short Straddle prijs aandeel bij expiratie V tabulce číslo 14 je zobrazen důsledek rizika na straddle se zbývající dobou platnosti jeden rok. Také nyní je vidět, že ztráta short straddle pozice vzniká při poklesu nebo nárůstu kurzu podkladového aktiva. Riziko portfolia vychází na 90. Investor short straddle pozice investuje tedy při pořízení této pozice nejméně marži ve výši 90 na pokrytí rizika. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, zvýšení short put pozice ve výši 53 pokryje jenom částečně ztrátu hodnoty short call pozice ve výši 143. Tabulka číslo 14: Riziko portfolia při short straddle pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short put 10 A short call 10 A Riziko portfolia Long strangle Strangle je kombinací put a call pozice se stejnou dobou platnosti, kdy ale long call pozice má vyšší vypořádací cenu. Investor long strangle pozice nemůže nikdy přijít o víc než o zaplacenou prémii. Hodnota long strangle pozice kryje také po celou dobu trvání opce riziko. Maximální ztráta pro investora je rovna investici při nákupu strategie. Níže uvedený graf ukazuje výsledek long strangle pozice při kurzu akcie v okamžiku vypršení. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 16/22

17 Resultaat in EUR Long Long Strangle Strangle prijs aandeel bij expiratie Tabulka číslo 15: Riziko portfolia při long strangle pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long put 8 A 1 rok long call 11 A 1 rok Riziko portfolia Riziko long strangle pozice vychází na 16. Tato ztráta vyplývá z poklesu implicitní volatility a stálé ceny podkladového aktiva Time spread (Časové rozpětí) Časové rozpětí je kombinací long a short opce se stejnou vypořádací cenou, kde ale long opce má delší dobu platnosti než short opce. Long opce kryje do určité výše riziko short opce. V případě opce, která může být mezitím uplatněna, takzvané opce amerického typu, spočívá riziko mimo jiné v tom, že investor může spoléhat na short call pozici a sám neuplatní long call pozici. To může znamenat, že investor tím přijde o dividendy, když půjde o akce po datu uplatnění dividendy. V případě opce evropského typu, která nemůže být uplatněna před splatností, vyplývá riziko z rozdílu mezi úrokem, volatilitou a očekávanou dividendou obou akcií. Tak vzniká rozdíl v hodnocení opcí a změnou jejich cen. Výsledky této opční strategie se nedají znázornit graficky s výsledky v okamžiku vypršení, vzhledem k tomu, že se opce liší dobou splatnosti. Proto bude riziko portfolia související s časovým rozpětím vysvětleno jen pomocí níže uvedené tabulky. Časové rozpětí způsobuje maximální ztrátu 19 v případě přímého vzestupu akcie A a poklesu implicitní volatility. Long call pozice tedy nekryje všechny případy ztráty hodnoty short call pozice. Důvodem je, že změna volatility je tím vyšší, čím se zkracuje doba platnosti opce. V případě doby platnosti delší než jeden rok nebo rovné jednomu roku je změna implicitní volatility 15 %, v případě 180 dnů 25 %, v případě 90 dnů 35 % a v případě kratším než 30 dní 50 %. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 17/22

18 Resultaat in EUR Tabulka číslo 16: Riziko portfolia při časovém rozložení Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ 1 short call 10 A 3 měsíce long call 10 A 6 měsíců Riziko portfolia Short ratio put spread Investor, který zaujme short ratio put spread pozici, používá část obdržené prémie z vypsané put pozice, na nákup long put pozice ke krytí části rizika. Tím vzniká v okamžiku vypršení situace, že ztráta nastane, až pokud kurz poklesne o více než 15 %. Při prakticky nezměněné ceně je výnosem rozdíl mezi náklady put pozice a výnosy z vypsaných put pozic. Zisk se zvyšuje tím víc, čím víc se cena v okamžiku vypršení blíží hodnotě 8,5. Níže uvedený graf ukazuje výsledek této strategie v okamžiku vypršení pro různé ceny akcie Short Ratio Put Spread prijs aandeel bij expiratie Pro portfoliové riziko, tak jak jej chápe společnost DEGIRO, vznikne ztráta při přímém poklesu ceny a zvýšení implicitní volatility. V tabulce 17 je uveden vliv na vývoj short ratio put spread. Ztráta je omezena na 31. Také nyní platí, že pro určení konečného rizika se vezme v potaz vliv obou pozic dohromady. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 18/22

19 Resultaat in EUR Tabulka číslo 17: Riziko portfolia při short ratio put spread pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long put 10 A 1 rok short put 8,5 A 1 rok Riziko portfolia Short call butterfly Short call butterfly je opční strategie, kdy je zřízena jak long tak short call spread pozice. Vychází se z toho, že v případě short call butterfly mají obě long call pozice stejnou vypořádací cenu. Short butterfly umožňuje investorovi, omezit riziko tím, že pečlivě zváží výběr z nabízených vypořádacích cen. Maximální ztráta při short butterfly je rozdíl mezi vypořádací cenou a obdrženým prémiem. V případě short call butterfly tato ztráta vznikne, pokud cena v okamžiku vypršení dosáhne na vypořádací cenu nakoupených call pozic, tak jak znázorňuje níže uvedený graf Short Call Butterfly prijs aandeel bij expiratie V příkladu, kdy je použita short call butterfly, tak jak je zobrazeno v níže uvedeném grafu, je ztráta v okamžiku vypršení maximálně 100 mínus netto obdržený výnos z opční strategie. Maximální ztráta vznikne k okamžiku vypršení při ceně akcie 10. Riziko portfolia short call butterfly je momentálně 3 při zbývající době platnosti 1 rok. Tato ztráta vzniká při kombinaci nezměněné ceny akcie a snížení implicitní volatility o 15 %. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 19/22

20 Tabulka číslo 18: Riziko portfolia při short call butterfly pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short call 9 A 1 rok long call 10 A 1 rok short call 11 A 1 rok Riziko portfolia Riziko u profilu Active a Trader Společnost DEGIRO zvolila pravidla tak, aby se u profilu Trader dalo využívat většího úvěrového rámce na cenné papíry a dalo se shortovat. Shortování akcií znamená, že se prodají akcie, které zákazník nemá v držení. Jak použití úvěrového rámce na cenné papíry, tak shortování bude dále vysvětleno s ohledem na různé typu profilů. 4.1 Úvěrový rámec Pro zákazníka s profilem Trader je úvěrový rámec stanoven na 70 % z hodnoty akcií a investičních fondů a na 80 % z hodnoty dluhopisů. Tento úvěrový rámec je v souladu se směrnicemi uvedenými v Zákonu o finančním dohledu (WFT). Active zákazník má také možnost použít úvěrový rámec pro nákup cenných papírů. Hodnota zástavy je stejná jako v případě profilu Trader. Rozdíl je, že možnost nakoupit cenné papíry pomocí úvěru je omezena přes rizikový model. Riziko portfolia u investičního portfolia bude z tohoto důvodu u profilu Active vždy vyšší nebo stejné jako riziko u profilu Trader. Níže uvedená tabulka zobrazuje portfolio, kde je riziko stejné, jak pro profil Active, tak pro profil Trader. Tabulka číslo 19: Přehled margin Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor Royal Dutch Shell A 1 100,00 Energetický sektor Hodnota portfolia 2 900,00 DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 20/22

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění.

Indexové certifikáty. Tématické. Exotické. Strategické. certifikáty. certifikáty. certifikáty. Strukturované nástroje - členění. STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE (CERTIFIKÁTY A WARRANTY) informace pro zákazníka Strukturované nástroje - členění Indexové Strategické Tématické Exotické Akciové indexy Výběrové strategie Oborovětématické

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností SIGNAL TRADE s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets

Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Mgr. Pavel Sýkora Využití opčních strategií na finančních trzích Utilization of Options Strategies on Financial Markets Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing.

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností World Investment Mediator, s.r.o., IČ: 29033152, se

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

I. Investiční nástroje

I. Investiční nástroje Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klienta a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji I. Investiční nástroje 1. Ve

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Popis investičních nástrojů

Popis investičních nástrojů Popis investičních nástrojů Účinné od 28. 2. 2013 Sberbank CZ, a.s. jako obchodník s cennými papíry (dále jen Banka ) Úvod V textu jsou popsány různé investiční nástroje a s nimi souvisící rizika. Pod

Více

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby Bližší informace o investičních službách Investiční služby Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Základní pojmy... 4 2. Typy opcí... 5 3. Klasifikace opcí... 6 4. Cena opce a faktory, které ji ovlivňují... 9 5. Řecká písmena... 12 6. Opční obchod...

Více

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT AKRO FOND PROGRESIVNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost,

Více

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích

Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Opční strategie a jejich praktické využití při obchodování na kapitálových trzích The option strategy and its practical application

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Chytré portfolio Říjen 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Chytré portfolio je

Více