Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO"

Transkript

1 Příručka rizik investičního portfolia DEGIRO

2 Obsah 1. Úvod Přehled portfolia Riziko portfolia v praxi Riziko u profilu Active a Trader DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 2/22

3 1. Úvod V této příručce najdete informace o výpočtu portfoliového rizika u společnosti DEGIRO a jsou zde uvedeny různé složky, z nichž Riziko sestává. Kromě toho zde najdete informaci o struktuře margin a o finančních prostředcích k dispozici (Volném prostoru). Na příkladech vzorových portfolií vás budeme informovat o postupu výpočtu Rizika na základě různě sestavených portfolií. Také vám doporučujeme přečíst si nejzásadnější rozdíly při výpočtu rizika mezi profilem Trader a profilem Active u společnosti DEGIRO. Tato příručka je doplněním k Bližším informacím o investičních službách. 2. Přehled portfolia Na webových stránkách můžete požádat o přehled portfolia, kde je uveden Volný prostor a použitelná margin investičního portfolia. Když kliknete na Propočítat, ukáže se vám přehled portfolia. Je zde uvedena struktura použitelné margin a Volný prostor. Níže uvedený obrázek zobrazuje příklad přehledu portfolia. Najdete zde také čas vyžádání přehledu portfolia. Z výše uvedeného přehledu portfolia lze vyvodit, že přebytek margin činí ,00 a použitelný úvěrový rámec je ,00. Společnost DEGIRO přijímá všechny pokyny svých zákazníků, pokud v důsledku toho nedojde k debetnímu schodku v margin nebo v úvěrovém rámci. Z výše uvedeného můžete také vyvodit, že je tedy možné z investičního účtu vybrat částku až do výše ,00 nebo nakoupit cenné papíry nejméně v této výši. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 3/22

4 2.1 Přehled margin Oddíl Přehled margin zobrazuje vztah margin (např. hodnotu portfolia a zůstatek) a portfoliového rizika Hodnota portfolia Společnost DEGIRO vypočítává hodnotu investičního portfolia z posledních známých cen na burze. Ve většině případů se pro long pozice použije cena nabídek a pro short pozice cena poptávek Hotovostní zůstatek Hotovostní zůstatek ukazuje hodnotu všech peněžních účtů v Českých korunách. Pokud máte peněžní saldo v cizí měně, bude přepočítáno na České koruny a připočteno k ostatním peněžním zůstatkům Čistá likvidní hodnota Čistou likvidní hodnotu vypočítáte, když sečtete hodnotu portfolia a hotovostního zůstatku. Čistá likvidní hodnota je důležitá, protože tato hodnota musí být vyšší než riziko portfolia. Pokud je čistá likvidní hodnota nižší než riziko portfolia, vzniká schodek margin a začíná postup společnosti při debetním zůstatku Riziko portfolia Riziko investičního portfolia závisí na složení portfolia. Riziko investičního portfolia se také mění podle změny cen v rámci vašeho portfolia. Riziko se bude snižovat, pokud budete udržovat širší rozpětí finančních nástrojů. Společnost DEGIRO má možnost, aby při změně okolností okamžitě reagovala úpravou rizikového navýšení, čímž se sníží nebo zvýší portfoliové riziko Margin (debetní schodek/přebytek) Debetní schodek v margin znamená, že hodnota portfolia včetně hotovostního zůstatku je nižší než portfoliové riziko. Je třeba, abyste tento schodek okamžitě vyrovnali převodem peněz na účet DEGIRO, případně uzavřením pozic. Pokud společnost DEGIRO zjistí debetní schodek, budete o tom informováni em na vámi uvedené ové adrese. Přebytek v margin znamená, že ještě můžete využít možnosti rozšířit své portfolio. Je rozumné ponechat si nějaký prostor pro změny v hodnotě investičního portfolia a pro portfoliové riziko. Pokud by vznikl schodek v úvěrovém rámci, mohli byste provádět jen transakce, které mají pozitivní efekt na váš hotovostní zůstatek. 2.2 Úvěrový rámec Pokud můžete využívat úvěr (půjčku) na cenné papíry, pak získáváte od společnosti DEGIRO úvěrový rámec oproti zástavě cenných papírů. Výše tohoto úvěrového rámce závisí na hodnotě zástavy příslušné procentní úvěrové sazbě. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 4/22

5 2.2.1 Hodnota zástavy Hodnota zástavy je krytím pro současné nebo budoucí čerpání úvěru na cenné papíry. Hodnota zástavy je ve většině případů stanovena na 70 % z hodnoty akcií a investičních fondů a na 80 % z hodnoty dluhopisů. Tento úvěrový rámec je v souladu se směrnicemi uvedenými v Zákonu o finančním dohledu (WFT) Hotovostní zůstatek Hotovostní zůstatek ukazuje hodnoty všech peněžních účtů v Českých korunách. Pokud máte peněžní zůstatek v cizí měně, bude přepočítán na České koruny a připočten k ostatním peněžním zůstatkům Debetní schodek/k dispozici Debetní schodek úvěrového rámce znamená, že objem úvěru na cenné papíry převyšuje hodnotu zástavy. Často je to způsobeno poklesem ceny akcií, investičních fondů, nebo dluhopisů ve vašem portfoliu. Jiným důvodem může být, že se změnil hotovostní zůstatek, mimo jiné například vypořádáním opčních pozic či platbou debetního úroku. Použitelný úvěrový rámec znamená, že suma hodnoty zástavy je vyšší než čerpaný úvěr. Zůstatek, který máte k dispozici, můžete použít k rozšíření vašeho investičního portfolia. To je možné, jen pokud nevznikne debetní schodek margin. 3. Riziko portfolia v praxi Abychom vám nastínili různé aspekty rizika portfolia u společnosti DEGIRO, uvádíme níže možnosti, které mohou nastat při tvorbě investičního portfolia. Účelem je poskytnout vám tím představu o struktuře a možnostech, které rizikový model nabízí při sestavování portfolia. Níže následuje bližší vysvětlení, které obsahuje různé příklady portfolia při využití profilu Trader. 3.1 Jednostranně investované portfolio Zákazník drží 100 akcií ING Group NV za cenu 10. Z důvodu nedostatku diverzifikace investic, bude riziko události pro tento typ investičního portfolia rozhodující, jak to také vyplývá z níže uvedené tabulky. Tabulka č. 1: Výpočet rizika jednostranného portfolia Portfolio 1 000,00 ING Group NV (100 á 10,00 ) Riziko události 500,00 50% riziko události z 1 000,00 Netto riziko investiční třídy 200,00 20% netto riziko z 1 000,00 Netto sektorové riziko 300,00 30% sektorové riziko z 1 000,00 Brutto riziko investiční třídy 70,00 7% brutto riziko z 1 000,00 Riziko portfolia 500,00 Riziko založené na riziku události DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 5/22

6 Složení portfolia způsobilo, že riziko události převyšuje ostatní rizika v rámci portfolia. I kdybychom portfolio více diverzifikovali, zůstane riziko nezměněno nebo klesne jen o velmi málo. V tomto případě nehraje likvidní a měnové riziko při výpočtu Rizika žádnou roli. 3.2 Investiční portfolio se sektorovým rizikem Zákazník má portfolio rozdělené mezi akcie společností Aegon NV a ING Group NV, přičemž hodnota pozic je rovna 800, resp Tento příklad ukazuje, že při investici 800 do akcií Aegon NV se riziko zvýší jen o 40. Důvodem je, že sektorové riziko je nyní vyšší než nejvyšší riziko události v rámci portfolia. Přesto to zůstává jednostranně investované portfolio, kvůli čemuž je rizikové navýšení rovno 30 %. Níže uvádíme krátké vysvětlení výpočtu rizika pro toto investiční portfolio. Tabulka č. 2: Výpočet sektorového rizika pro portfolio Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor Hodnota portfolia 1 800,00 Riziko události 500,00 50% riziko události z 1 000,00 (ING) Netto riziko investiční třídy 360,00 20% netto riziko z 1 800,00 Netto sektorové riziko 540,00 30% sektorové riziko z 1 800,00 Brutto riziko investiční třídy 126,00 7% brutto riziko z 1 800,00 Riziko portfolia 540,00 Riziko založené na sektorovém riziku Celkové riziko 540 je důsledkem sektorového rizika z finančního sektoru, pro který platí 30% navýšení. Riziko pozice v rámci tohoto sektoru převyšuje nejvyšší riziko události, které je stanoveno z 500 pro pozici v ING Group NV. V tomto případě nehraje likvidní a měnové riziko při výpočtu Rizika žádnou roli. 3.3 Investiční portfolio s netto rizikem investiční třídy Investiční portfolio zákazníka je rozděleno mezi akcie společností Aegon NV, ING Group NV a RDSA s hodnotami 800, a Všechny akcie jsou kotované v eurech, díky čemuž se při výpočtu Rizika nepoužije navýšení pro měnové riziko. S ohledem na velkou likviditu těchto akcií nelze hovořit o likvidním riziku, pro které je třeba extra zajištění na základě držených pozic. Z důvodu složení portfolia je zde relevantní riziko, které se týká netto pozice v investičním portfoliu. Níže uvedená tabulka ukazuje výsledky výpočtu Rizika pro investiční portfolio. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 6/22

7 Tabulka číslo 3: Výpočet rizika na základě netto pozice investiční třídy Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor Royal Dutch Shell A 1 100,00 Energetický sektor Hodnota portfolia 2 900,00 Riziko události 550,00 50% riziko události z 1 100,00 (RDSA) Netto riziko investiční třídy 580,00 20% netto riziko z 2 900,00 Netto sektorové riziko 540,00 30% sektorové riziko z 1 800,00 Brutto riziko investiční třídy 203,00 7% brutto riziko z 2 900,00 Riziko portfolia 580,00 Riziko založené na netto investiční třídě Celkové riziko 580 nyní pochází z investičního portfolia, které je investováno v investiční třídě Akcie. V rámci této investiční kategorie platí rizikové navýšení 20 % z netto pozice a 7 % z brutto pozice. V tomto příkladu převyšuje netto riziko investiční třídy sektorové riziko, riziko události jakož i brutto riziko investiční třídy. 3.4 Investiční portfolio s pákovými produkty Pro produkty s pákovým účinkem jako turbo, speedery a sprintery platí, že riziko je rovno 100 % aktuální hodnoty. Při nákupu takového produktu proto musíte mít k dispozici celkový vklad jako zajištění. To ostatně platí také pro další produkty, pro něž společnost DEGIRO stanovila, že riziko obnáší 100 %. V zásadě se jedná o finanční nástroje jako warranty, ale také o akcie s relativně omezenou likviditou nebo tržní hodnotou a podobně. 3.5 Investiční portfolio s měnovým rizikem K měnovému riziku dochází při investování do finančních nástrojů s kotací v jiné měně než České koruně (v příkladu uvedeno euro). Při každé změně směnného kurzu stoupá nebo klesá hodnota této investice vyjádřená v eurech. Proto společnost DEGIRO zavedla kvůli tomuto riziku povinnost mít zajištění. Totéž platí pro kladné zůstatky nebo úvěry v cizí měně. Abychom lépe vysvětlili účinek měnového rizika investice v cizí měně, předpokládejme následující investiční portfolio, viz níže uvedená tabulka. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 7/22

8 Tabulka číslo 4: Výpočet měnového rizika Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor BP GBP 950,00 Energetický sektor (GBP/EUR = 1,20) Hodnota portfolia 2 940,00 Riziko události 570,00 50% riziko události z 1 140,00 (BP) Netto riziko investiční třídy 580,00 20% netto riziko z 2 900,00 Netto sektorové riziko 540,00 30% sektorové riziko z 1 800,00 Brutto riziko investiční třídy 203,00 7% brutto riziko z 2 900,00 Měnové riziko 80,00 GBP 950 * 7 % * GBP/EUR Riziko portfolia 580,00 Riziko založené částečně na měnovém riziku Měnové riziko je stanoveno na 80, přičemž se vychází z hodnoty aktiva 950 GBP a rizikového navýšení 7 % a směnného kurzu GBP/EUR = 1,2. Pokud by se jednalo o krátkou BP pozici, pak by výsledkem bylo také měnové riziko ve výši 80. V tomhle případe je jedno, zda je hodnota zajištění v cizí měně pozitivní nebo negativní. 3.6 Investiční portfolio se strategií long short pozic Zákazník má portfolio sestavné se strategií long short pozic. Účelem této strategie je využít možnosti podhodnocení a nadhodnocení akcií v rámci například určitého sektoru. Níže uvedená tabulka zobrazuje investiční portfolio, přičemž je pozoruhodné, že celková hodnota portfolia je nula. Strategie long short pozic totiž vždy zajišťuje, že na jednotlivé zůstatky není potřeba žádná investice, kromě zálohy na margin. V tabulce 5 je struktura investičního portfolia se strategií long short pozic. Tabulka číslo 5: Investiční portfolio se strategií long short pozic Aegon NV 1000, ,00 ING Group NV Société Générale 1 100, ,00 BNP Paribas Royal Dutch Shell A 900,00-900,00 Total Ahold 1000, ,00 Carrefour Hodnota long pozice 4 000, ,00 Hodnota short pozice DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 8/22

9 Riziko výše uvedeného portfolia bude spočívat na brutto pozici, vzhledem k tomu, že toto riziko převyšuje netto sektorové riziko a netto riziko investiční třídy. Výpočet rizika používá pro brutto pozici investiční třídy akcií rizikové navýšení 7 %. Celková brutto pozice výše uvedeného portfolia vychází na 8 000, takže riziko je 560. V tabulce číslo 6 je uvedeno bližší vysvětlení výpočtu tohoto rizika. Tabulka číslo 6: Riziko výpočtu strategie long short pozic Hodnota portfolia 0,00 Netto riziko investiční třídy 0,00 Netto sektorové riziko 0,00 Brutto riziko investiční třídy 8 000,00 Riziko události 540,00 50% riziko události z 1 100,00 (Soc. Gen. / BNP) Netto riziko investiční třídy 0,00 20% netto riziko z 0,00 Netto sektorové riziko 0,00 30% sektorové riziko z 0,00 Brutto riziko investiční třídy 560,00 7% brutto riziko z 8 000,00 Riziko portfolia 560,00 Riziko založené na brutto riziku investiční třídy 3.7 Investiční portfolio včetně opcí Pro výpočet rizika u opcí používá společnost DEGIRO opční hodnotící model. Opční hodnotící model vypočítá hodnotu opcí při změně například podkladového aktiva a implicitní volatility. Společnost DEGIRO používá pro výpočet rizika opčního portfolia na akcii nebo na index stálou sadu scénářů. Další výklad rizikového modelu naleznete v oddílu Rizikový model pro opce. Jak uvidíme dále v této kapitole, bude mít na riziko vliv také složení a objem opčního portfolia. Abychom předvedli rizikový model v praxi na různých opčních portfoliích, následuje dále vypracování několika standardních opčních strategií pro účet Trader Rizikový model pro opce Rizikový model pro opce lze použít jak pro opce na akcie, tak pro opce na index, výsledkem je odhad rizika bez ohledu na složení opčního portfolia. V rámci toho riziko zahrnuje částku, kterou společnost DEGIRO drží pro odhadované změny hodnoty v portfoliu, k nimž může dojít během období dvou obchodních dnů. Rizikový model počítá se způsobem, kterým se provádí hodnocení opcí. Změna hodnoty opcí závisí na: DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 9/22

10 hodnotě opce nebo indexu; výši implicitní volatility; platnosti; výši dividend; výši úroku. Pro stanovení rizika opční pozice kombinuje rizikový model různé výše uvedené složky Rizika. Tomu se říká jinými slovy také scénář, při němž je poměřován vliv různých složek mezi sebou. Kombinace poklesu hodnoty akcie, stoupání implicitní volatility a zkrácení doby splatnosti o jeden obchodní den to je příklad scénáře. Abychom vám nastínili standardní scénáře pro index, uvádíme schéma, viz níže, příklad používá dvě opční pozice na AEX index se splatností 1 rok a se stavem indexu 400. Tabulka číslo 7: Rizikový model Rizikový model Standardní scénář* Extrémní scénář** Změna indexu (400) -15% 0 % 15% -60% 60% Změna volatility -15% 0 % 15% -15% 0 % 15% -15% 0 % 15% 0 % 0 % 1 Call AEX 390-1,913-1,816-1, ,294 4,419 4, ,353 1 put AEX 410 4,731 4,779 4, ,492-2,282-2,051 3, Riziko portfolia 2,818 2,963 3, ,802 2,137 2,524 3,127 2,908 * Standardní scénář sestává z 12 změn na akcii (nebo index) s příslušnými změnami v implicitní volatilitě ** Extrémní scénář: faktor 5 změny akcie (nebo indexu) ze standardního scénáře (včetně standardního zvýšení a snížení volatility), výsledek je znovu přeměřen faktorem 6,5. Z důvodu pohodlí ukazuje přehled jen omezenou část různých scénářů. Tak například standardní scénář propočítává víc než jen změnu o 15 % v indexu (u opcí na akce 20 %, hraniční změna). Takže model testuje také scénáře pro změny indexu s příslušnými změnami implicitní volatility o 2,5 %, 5 % atd. Dále stojí za povšimnutí, že ve scénáři s 0 % změny indexu a volatility, dochází ke ztrátě 1 za call opci, respektive 4 za put opci. Tento efekt souvisí se zkrácením doby platnosti o jeden obchodní den. Vliv je malý při zbývající době platnosti v délce jednoho roku, ale zvyšuje se, čím je doba trvání kratší. Změna implicitní volatility je pro opce s dobou trvání delší než jeden rok 15 %, ale zvyšuje se, čím je doba trvání kratší. Schematicky to vypadá následovně. Tabulka č. 8: Změna implicitní volatility Zbývající doba platnosti Změna implicitní volatility < 30 kalendářních dnů 50% 90 kalendářních dnů 35% DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 10/22

11 180 kalendářních dnů 25% > 360 kalendářních dnů 15% Smysl krizového scénáře, nazývaného také out of the money scénář (OTM), je určit riziko opcí s realizační cenou, která se silně liší od ceny akcie nebo indexu. Pro tento druh opcí platí, že riziko je podle standardního scénáře podceněno. Propočítání extrémního scénáře umožňuje určit riziko pro tento typ opcí. Pro Riziko úroku a dividendy se počítá standardní navýšení 0,5 % ze smluvní hodnoty opce. Výjimkou jsou opce na index, pro které platí riziko 0,2 % s dobou splatnosti menší než 1 rok. Jakmile je riziko součtu těchto navýšení na akcii nebo index vyšší než standardní nebo krizový scénář, použije se tato částka jako riziko. Při stanovení rizika portfolia se berou v potaz všechny opční pozice a ostatní pozice v podkladovém aktivu, pokud je to možné. Strategie výběru opcí nebo pozice opcí nehraje roli, model si vybírá vždy scénář, pro který je ztráta nejvyšší Praktické příklady opčních strategií Při posuzování vlivu rizika na různá opční portfolia se vychází z opcí na akcie A, jejichž cena je rovna 10. Implicitní volatilita je pro všechny opce rovna 20 % roční báze a očekávaná dividenda je 2 % ročně. Pro akcii A platí standardní 20% navýšení z aktuální ceny akcií. Při výpočtu rizika události (viz kapitola 3) z akcií v opčním portfoliu platí minimální vliv 50 %. Vlivem rizika události na opční strategie se v tomto oddílu nezabýváme Vypsaná call opce v kombinaci s long pozicí akcií Kryté vypsání call opce je možné uskutečnit nákupem stejného množství podkladového aktiva. Při vypršení investor musí dodat akcie, pokud je k tomu vyzván. Ve všech ostatních případech skončí call opce jako bezcenná a investor si ponechává obdrženou hodnotu upsané akcie. Níže jsou uvedeny výsledky v okamžiku vypršení. Upsání call opce na akcie snižuje riziko investičního portfolia, jak vyplývá z tabulky číslo 9. Bez upsané call opce riziko vychází na 200. Call opce riziko snižuje na 145. Ve scénáři 20% zvýšení hodnoty akcie A a 15% zvýšení volatility, upsání at the money opce způsobuje ztrátu DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 11/22

12 Resultaat in EUR 143. Na druhou stranu má snížení hodnoty akcie A pozitivní efekt na hodnotu upsané call opce a snižuje tak riziko celého portfolia. Hodnota akciového portfolia je a hodnota opční pozice je -/- 70, čímž je zajištěno dostatečné zajištění pro portfoliové riziko. Úvěrový rámec na akcie zůstává nezměněn, tj. 70 % z hodnoty akciového portfolia. Tabulka číslo 9: Portfoliové riziko upsané call opce s nakoupenými akciemi Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short Call 10 A akcií v long pozicích A Riziko portfolia Vypsaná put opce v kombinaci se short pozicí akcií Shortování v akciích znamená, že investor prodává akcie, které nemá v držení. Investor bude muset tyto akcie v určitou dobu koupit. Souběžné upsání put opce spolu se shortováním akcií má při vypršení za následek následující obrázek Short put "short" aandelen prijs aandeel bij expiratie Níže uvedené opční portfolio s akciemi ukazuje, že shortování snižuje riziko upsané put opce. Při upsání opční pozice by riziko vycházelo na 141, zatímco při shortování akcií se riziko díky kombinaci sníží na 47. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 12/22

13 Tabulka číslo 10: Portfoliové riziko upsané put opce spolu se shortováním akcií Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short Put 10 A akcií na short pozicích A Riziko portfolia Vypsané opce out of the money Vypsání out of the money opce (OTM opce) vede k tomu, že je riziko, zjištěné pomocí standardního scénáře, podceněno. Při náhlé změně o 20 % hodnoty akcie bude totiž za normálních okolností implicitní volatilita výše uvedených opcí vyšší než zvýšení o 15 %. Společnost DEGIRO používá extrémní scénář, nazývaný také OTM scénář (viz v oddílu rizikový model), který pro tento druh opcí udává přijatelnější hodnotu rizika. Použití standardního scénáře vede k výpočtu portfoliového rizika ve výši 22. Použitím OTM scénáře vychází riziko na 75. Tabulka 11: Upsané opce out of the money Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% OTM scénář Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% Pokles Nárůst 1 short put 5 A 1 rok short call 15 A 1 rok Riziko portfolia Long call spread Long call spread pozice je kombinací koupené call pozice s nižší vypořádací cenou než má vypsaná call pozice. Pro obě pozice platí, že mají stejnou dobu platnosti. Investor investuje do těchto long call spread pozic při nákupu obnos, například s očekáváním, že hodnota akcie do okamžiku vypršení stoupne nad vypořádací cenu vypsané opce. Výsledek této strategie v okamžiku vypršení je uveden níže. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 13/22

14 V níže uvedené tabulce je ztráta z long call pozic vyšší než z short call pozic. Hodnota long call pozice je totiž 1,16 a bude klesat, pokud klesne cena akcie A. V případě 20% poklesu hodnoty akcie a 15% poklesu implicitní volatility dosáhne ztráta 106. V případě náhlého vzestupu kurzu akcie A se hodnota strategie zvýší. Riziko této long call spread pozice vzniká při poklesu kurzu akcie A a obnáší 71. Hodnota portfolia kryje při pořízení stávající pozice riziko. Hodnota strategie je 82, z čehož je 116 na long call pozice a -/- 34 na short call pozice. Tabulka číslo 12: Riziko portfolia při long call spread pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long call 9 A 1 rok short call 11 A 1 rok Riziko portfolia Short put spread Short put spread pozice se vyznačuje kombinací koupené put pozice s nižší vypořádací cenou než má vypsaná put pozice. Pro obě opce platí, že mají stejnou dobu platnosti. Jak short put spread, tak long call spread pozice vykazují stejný vzor v jejích výsledcích. Níže uvedený graf ukazuje vývoj výsledku short put spread pozice v okamžiku vypršení. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 14/22

15 Resultaat in EUR 80 Short Put spread prijs aandeel bij expiratie Riziko portfolia ze short put spread pozice se zbývající dobou platnosti v délce jednoho roku vyplývá z níže uvedené tabulky. Z tabulky lze vyvodit, že ztráta je při této kombinaci 28 při rovnoměrném poklesu akcie a implicitní volatility. Nakoupená put pozice omezuje na jedné straně ztrátu při prudkém poklesu akcie. Obrácenou stranou mince je, že se při prudkém vzestupu akcie snižuje kvůli nakoupené put pozici zisk. Vypsání této short put spread pozice vytváří částku 20 na krytí závazků, které vyplývají z této strategie. To znamená, že je na zřízení této pozice potřeba jen investice ve výši 8. Hodnota portfolia a hotovostního salda je totiž vždy rovna portfoliovému riziku ve výši 28. Hodnota vypsané put pozice je 72 a prodané put pozice 52. Tabulka číslo 13: Riziko portfolia při short put spread pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long put 10 A 1 rok short put 11 A 1 rok Riziko portfolia Short straddle Straddle je kombinací put a call pozice s totožnou vypořádací cenou a dobou platnosti. Investor short straddle pozice očekává, že se kurz podkladového aktiva k okamžiku vypršení pohne směrem k vypořádací ceně. Po vypsání straddle obdrží investor prodejní cenu s rizikem, které je s touto strategií spojeno. Prudký pokles nebo nárůst ceny akcie povede ke ztrátě, vzhledem k tomu že obdržená prémie bude v tom případě nedostatečná. V níže uvedeném grafu je vidět výsledek při straddle v případě různých cen v době vypršení. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 15/22

16 Resultaat in EUR 200 Short Straddle prijs aandeel bij expiratie V tabulce číslo 14 je zobrazen důsledek rizika na straddle se zbývající dobou platnosti jeden rok. Také nyní je vidět, že ztráta short straddle pozice vzniká při poklesu nebo nárůstu kurzu podkladového aktiva. Riziko portfolia vychází na 90. Investor short straddle pozice investuje tedy při pořízení této pozice nejméně marži ve výši 90 na pokrytí rizika. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, zvýšení short put pozice ve výši 53 pokryje jenom částečně ztrátu hodnoty short call pozice ve výši 143. Tabulka číslo 14: Riziko portfolia při short straddle pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short put 10 A short call 10 A Riziko portfolia Long strangle Strangle je kombinací put a call pozice se stejnou dobou platnosti, kdy ale long call pozice má vyšší vypořádací cenu. Investor long strangle pozice nemůže nikdy přijít o víc než o zaplacenou prémii. Hodnota long strangle pozice kryje také po celou dobu trvání opce riziko. Maximální ztráta pro investora je rovna investici při nákupu strategie. Níže uvedený graf ukazuje výsledek long strangle pozice při kurzu akcie v okamžiku vypršení. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 16/22

17 Resultaat in EUR Long Long Strangle Strangle prijs aandeel bij expiratie Tabulka číslo 15: Riziko portfolia při long strangle pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long put 8 A 1 rok long call 11 A 1 rok Riziko portfolia Riziko long strangle pozice vychází na 16. Tato ztráta vyplývá z poklesu implicitní volatility a stálé ceny podkladového aktiva Time spread (Časové rozpětí) Časové rozpětí je kombinací long a short opce se stejnou vypořádací cenou, kde ale long opce má delší dobu platnosti než short opce. Long opce kryje do určité výše riziko short opce. V případě opce, která může být mezitím uplatněna, takzvané opce amerického typu, spočívá riziko mimo jiné v tom, že investor může spoléhat na short call pozici a sám neuplatní long call pozici. To může znamenat, že investor tím přijde o dividendy, když půjde o akce po datu uplatnění dividendy. V případě opce evropského typu, která nemůže být uplatněna před splatností, vyplývá riziko z rozdílu mezi úrokem, volatilitou a očekávanou dividendou obou akcií. Tak vzniká rozdíl v hodnocení opcí a změnou jejich cen. Výsledky této opční strategie se nedají znázornit graficky s výsledky v okamžiku vypršení, vzhledem k tomu, že se opce liší dobou splatnosti. Proto bude riziko portfolia související s časovým rozpětím vysvětleno jen pomocí níže uvedené tabulky. Časové rozpětí způsobuje maximální ztrátu 19 v případě přímého vzestupu akcie A a poklesu implicitní volatility. Long call pozice tedy nekryje všechny případy ztráty hodnoty short call pozice. Důvodem je, že změna volatility je tím vyšší, čím se zkracuje doba platnosti opce. V případě doby platnosti delší než jeden rok nebo rovné jednomu roku je změna implicitní volatility 15 %, v případě 180 dnů 25 %, v případě 90 dnů 35 % a v případě kratším než 30 dní 50 %. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 17/22

18 Resultaat in EUR Tabulka číslo 16: Riziko portfolia při časovém rozložení Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ -/- +/+ 1 short call 10 A 3 měsíce long call 10 A 6 měsíců Riziko portfolia Short ratio put spread Investor, který zaujme short ratio put spread pozici, používá část obdržené prémie z vypsané put pozice, na nákup long put pozice ke krytí části rizika. Tím vzniká v okamžiku vypršení situace, že ztráta nastane, až pokud kurz poklesne o více než 15 %. Při prakticky nezměněné ceně je výnosem rozdíl mezi náklady put pozice a výnosy z vypsaných put pozic. Zisk se zvyšuje tím víc, čím víc se cena v okamžiku vypršení blíží hodnotě 8,5. Níže uvedený graf ukazuje výsledek této strategie v okamžiku vypršení pro různé ceny akcie Short Ratio Put Spread prijs aandeel bij expiratie Pro portfoliové riziko, tak jak jej chápe společnost DEGIRO, vznikne ztráta při přímém poklesu ceny a zvýšení implicitní volatility. V tabulce 17 je uveden vliv na vývoj short ratio put spread. Ztráta je omezena na 31. Také nyní platí, že pro určení konečného rizika se vezme v potaz vliv obou pozic dohromady. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 18/22

19 Resultaat in EUR Tabulka číslo 17: Riziko portfolia při short ratio put spread pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 long put 10 A 1 rok short put 8,5 A 1 rok Riziko portfolia Short call butterfly Short call butterfly je opční strategie, kdy je zřízena jak long tak short call spread pozice. Vychází se z toho, že v případě short call butterfly mají obě long call pozice stejnou vypořádací cenu. Short butterfly umožňuje investorovi, omezit riziko tím, že pečlivě zváží výběr z nabízených vypořádacích cen. Maximální ztráta při short butterfly je rozdíl mezi vypořádací cenou a obdrženým prémiem. V případě short call butterfly tato ztráta vznikne, pokud cena v okamžiku vypršení dosáhne na vypořádací cenu nakoupených call pozic, tak jak znázorňuje níže uvedený graf Short Call Butterfly prijs aandeel bij expiratie V příkladu, kdy je použita short call butterfly, tak jak je zobrazeno v níže uvedeném grafu, je ztráta v okamžiku vypršení maximálně 100 mínus netto obdržený výnos z opční strategie. Maximální ztráta vznikne k okamžiku vypršení při ceně akcie 10. Riziko portfolia short call butterfly je momentálně 3 při zbývající době platnosti 1 rok. Tato ztráta vzniká při kombinaci nezměněné ceny akcie a snížení implicitní volatility o 15 %. DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 19/22

20 Tabulka číslo 18: Riziko portfolia při short call butterfly pozici Změna akcie -20% -10% 0 % 10% 20% Změna volatility -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% -15% 15% 1 short call 9 A 1 rok long call 10 A 1 rok short call 11 A 1 rok Riziko portfolia Riziko u profilu Active a Trader Společnost DEGIRO zvolila pravidla tak, aby se u profilu Trader dalo využívat většího úvěrového rámce na cenné papíry a dalo se shortovat. Shortování akcií znamená, že se prodají akcie, které zákazník nemá v držení. Jak použití úvěrového rámce na cenné papíry, tak shortování bude dále vysvětleno s ohledem na různé typu profilů. 4.1 Úvěrový rámec Pro zákazníka s profilem Trader je úvěrový rámec stanoven na 70 % z hodnoty akcií a investičních fondů a na 80 % z hodnoty dluhopisů. Tento úvěrový rámec je v souladu se směrnicemi uvedenými v Zákonu o finančním dohledu (WFT). Active zákazník má také možnost použít úvěrový rámec pro nákup cenných papírů. Hodnota zástavy je stejná jako v případě profilu Trader. Rozdíl je, že možnost nakoupit cenné papíry pomocí úvěru je omezena přes rizikový model. Riziko portfolia u investičního portfolia bude z tohoto důvodu u profilu Active vždy vyšší nebo stejné jako riziko u profilu Trader. Níže uvedená tabulka zobrazuje portfolio, kde je riziko stejné, jak pro profil Active, tak pro profil Trader. Tabulka číslo 19: Přehled margin Aegon NV 800,00 Finanční sektor ING Group NV 1 000,00 Finanční sektor Royal Dutch Shell A 1 100,00 Energetický sektor Hodnota portfolia 2 900,00 DEGIRO B.V. je investiční společnost registrovaná u Úřadu pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten). 20/22

Bližší informace o investičních službách. Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů

Bližší informace o investičních službách. Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů Bližší informace o investičních službách Hodnota zajištění, Riziko, Debit money a Shortování cenných papírů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA RNDr. Petr Budinský, CSc. FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Opční strategie Vertikální spread

Opční strategie Vertikální spread Opční strategie Vertikální spread Bull Call Spread Tato strategie kombinuje nákup kupní opce (long call) a prodej kupní opce (short call) s odlišnými realizačními cenami, přičemž platí, že strike u nakoupené

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Opční strategie Straddle, Strangle

Opční strategie Straddle, Strangle Opční strategie Straddle, Strangle Long Straddle Se strategii Straddle spekulujeme na zvýšenou volatilitu podkladového aktiva. Strategie se skládá ze dvou základních pozic - call a put opce. V případě

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Opční strategie Iron Condor, Butterfly

Opční strategie Iron Condor, Butterfly Opční strategie Iron Condor, Butterfly Iron Condor Strategie Iron Condor (IC) je tvořena ze dvou základních vertikálních spreadových pozic - Bull Put Spreadu a Bear Call Spreadu. To znamená, že pro otevření

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU KMA/MAB Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 Obsahem práce je vytvoření efektivního portfolia v Markowitzově smyslu.z akcií obchodovaných na SPADu. Dále je uvažována

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby

Bližší informace o investičních službách. Investiční služby Bližší informace o investičních službách Investiční služby Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS")

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. WOOD & Company investiční společnost, a.s. (WOODIS) PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ SPOLEČNOSTI WOOD & Company investiční společnost, a.s. ("WOODIS") V Praze dne 30. května 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení V rámci své podnikatelské činnosti WOODIS obhospodařuje

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011 Třídící znak 1 0 3 1 1 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 5. PROSINCE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0

5b.. N abíd í ka k p eněz a p opt p ávka k po penězích slide 0 5b. Nabídka peněz a poptávka po penězích slide 0 Obsahem přednášky je Jak bankovní systém vytváří peníze Tři metody, pomoci kterých může CB kontrolovat nabídku peněz, a proč jí CB není schopna kontrolovat

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více