Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií"

Transkript

1 Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií jaro 2015

2 Doba rozkvětu? Vážení obchodní přátelé, toto jarní shrnutí dosavadního vývoje a současných trendů finančních trhů, na které reaguje naše nabídka investičních produktů a služeb, pro Vás připravujeme již třetím rokem v řadě. Některé již dříve zmíněné tendence finančního i reálného světa se za tu dobu potvrdily více, některé méně, objevily se nové příležitosti a rizika. Základní teze a prověřená východiska našich investičních scénářů ale zůstávají víceméně neměnné: Úrokové sazby, poté co ještě i v minulém roce dalším poklesem znovu vylepšily výsledky konzervativních dluhopisových strategií, už i u našich státních dluhopisů testují kritickou nulovou úroveň. Solidní dluhopisy investičního stupně nějaké ty desetiny procenta nesou, občas se nad úroveň skomírajících sazeb spořících účtů dostanou i výrazněji, obecně ale dnes dostupné úrokové výnosy nestojí skoro za řeč. Což negativně ovlivňuje i možnosti tradičních smíšených portfolií na jedné a parametry různých zajištěných a strukturovaných investičních nástrojů na druhé straně. V naší nabídce pro náročnou firemní a institucionální klientelu proto fondy typu Portfolio Pro, typické přesnějším vymezením rizika a zabezpečením investice v ročním cyklu, předstihly osvědčené zajištěné a strukturované fondy s předem danou splatností. Ty však zůstávají důležitou součástí investičních scénářů ČSOB AM pro svou cílenější orientaci na jednotlivé, v danou chvíli atraktivní segmenty trhu. Pomáhají také využít případné limity pro investice bez ochrany, kde se otevírá prostor i pro různé méně obvyklé investice, zlepšující diverzifikaci a snižující závislost celého portfolia na vývoji a trendech globálních trhů. Dále jsme pro Vás zpřesnili srovnání historických i dnešních výnosů různých trhů, od něhož odvíjíme úvahy o významu zabezpečených investic v době nízkých úrokových sazeb. Rádi Vám ukážeme, jak zde popsaná východiska, názory i doporučení využít pro usnadnění Vaší práce a naplnění Vašich investičních cílů. 2 Jaroslav Rozehnal obchodní ředitel ČSOB Asset Management

3 Obsah Úrokové sazby: dosavadní vývoj a současné možnosti 4 Analytický pohled: aktuální příležitosti a rizika 7 High Yield Bonds 9 Historická zkušenost 10 Úrokové sazby vs. akcie 11 Výnos a zabezpečení investice Fondy typu Portfolio Pro 13 Zajištěné a strukturované fondy ČSOB 16 Produktová nabídka ČSOB AM Podílové fondy a dluhopisy, individuální portfolio 18 3

4 Úrokové sazby klesly a nízké už zůstaly... Korunové sazby a dostupné úrokové výnosy Pokles korunových sazeb a výnosů státních dluhopisů ČR Výnosová křivka CZK & EUR: dluhopisy investičního stupně zdroj: Bloomberg zdroj: Bloomberg Dvoutýdenní reposazba ČNB = 0,05% p.a. Roční PRIBOR na úrovni 0,5% p.a., podobně jako desetiletý (!) státní dluhopis ČR. I se splatností 15 let výnos stále pod 1%. Nestátní emise nesou o něco víc, nabídka v CZK je ale dost omezená... což lze částečně řešit dluhopisy v cizí měně, se zajištěním FX rizika (za cenu asi 0,2% p.a.). Přesto platí: 4 Trh oceňuje kredit Státních dluhopisů ČR - tak vysoko, že pro zhodnocení hotovostních rezerv jsou prakticky nepoužitelné. Dosažení výnosu přes 1% p.a. je čím dál složitější... s přijatelnou mírou rizika

5 ... i přes všechnu závažnost kreditního rizika. Vývoj kreditních marží: státní a bankovní dluhopisy Kredibilita státního dluhu je od roku 2008 sledovanější stejně jako s ní úzce související důvěryhodnost finančních institucí. zdroj: Bloomberg zdroj: Bloomberg Hodnota tzv. credit default swapu odpovídá tržnímu ocenění pojistky proti nesplacení (zde pětiletých) dluhopisů daného emitenta a ukazuje názor trhu na přiměřenou výši kreditní marže a tudíž i důvěryhodnost dlužníka. Vyšší hodnota (zde v setinách procent p. a.) znamená vyšší kreditní riziko i vyšší výnos dluhopisů daného emitenta. (Za bezrizikovou úrokovou sazbu se pokládá aktuální sazba úrokového swapu s odpovídající dobou splatnosti.) 5 Kreditní riziko státních dluhopisů trh vnímá jako relativně nízké přinejmenším u normálních zemí. Za minimálními (nebo zápornými) výnosy ovšem mnohdy stojí spíš přebytek centrálními bankami uvolněné hotovosti, než objektivní zdraví státních financí. Také na úrovni bank je situace právě klidnější (ne ovšem oproti stavu před r. 2008). Rating na hranici investičního stupně se mezitím stal obvyklým i u velice kvalitních bank; kreditní riziko stouplo během krize nebo v jejím důsledku téměř všude... oproti minulosti ho také trh více sleduje.

6 Reálný výnos depozit? Spořicí účty vs. inflace (% p. a.) Inflace klesá... skoro jako sazby a význam spořících účtů. průměr sazeb na bankovním trhu Investice prostřednictvím dluhopisů jsou pořád o něco efektivnější, ale i jejich výnosy znovu a ještě více klesly. 6

7 Analytický pohled Aktuální příležitosti a rizika Jak zvýšit úrokový výnos možnosti High Yield Bonds (rizikovější, spekulativní dluhopisy) Úrokové sazby vs. akcie Dlouhodobá výnosnost akcií a význam / smysl / nutnost ochrany (zejména z pohledu investora s kratším investičním horizontem). 7

8 Zvýšení úrokových výnosů není bez rizika Výčet možností je omezený... a přínos mnohdy sporný! Prodloužení splatnosti: Nákup delšího dluhopisu? Termínovaný vklad s delší dobou splatnosti? Ale: Výnosová křivka je stále dost plochá, prodloužení splatnosti nepřináší žádnou zajímavou prémii. Navíc je docela pravděpodobné, že z dnešního pohledu relativně zajímavá sazba bude za pár let vypadat (podstatně!) hůř. Zvýšení kreditního rizika: Nákup horšího dluhopisu? (tzv. podřízené dl., neinvestiční / spekulativní rating...) Uložení peněz u horší banky? (neinvestiční/ spekulativní rating, nízká likvidita...) Ale: Za hranicí investičního stupně / rating BBB- už nemívá smysl kvůli malému zvýšení výnosu riskovat ztrátu celé jistiny... Určitě ne bez dostatečné diverzifikace, zvlášť když v posledních letech stouplo kreditní riziko téměř všude. Ojedinělou výjimkou jsou st. dluhopisy ČR s ratingem zvýšeným v r proto se i jejich výnos přiblížil nule. High Yield Bonds?! 8

9 High Yield Bonds Spekulativní dluhopisy Také označované jako neinvestiční, junk bonds atp. Méně bonitní dluhopisy vč. podřízených / rating BB a horší Dostupný výnos násobně převyšuje běžné úrokové sazby. F1,F2,F3: fondy využívané v portfoliích ČSOB AM Nejde jen o fondy ČSOB / KBC; v okrajových segmentech trhu využíváme i konkurenční produkty, plní-li v rámci portfolia požadovanou funkci lépe než (levnější) výběr z naší vlastní nabídky. + zajímavé výnosy v klidnější době = Dynamická investice: přirozená součást agresivnějších portfolií + riziko poklesu v nejistých časech nutnost důkladné diverzifikace (proto fondy) 9

10 Historická zkušenost Akcie se opravdu vyplácejí: roční výnosy akcií a státních dluhopisů Akcie: Dobrých roků je více než špatných. Rekordní zisky jsou vyšší, než rekordní ztráty. Výnos dluhopisů často překoná akcie v době krize, dlouhodobě ale zaostává. I přes pokles sazeb v posledních letech... Vývoj úrokových sazeb ve sledovaném období a dostupné úrokové výnosy: 10

11 Aktuální volba: dluhopisy nebo akcie? Co se v posledních letech změnilo? Co to znamená pro investory? R I Z I K O & V Ý N O S 11 Vycházíme z reálných historických údajů a výsledků uvedených i v souhrnném grafu na předchozí straně, zvýrazněné jsou průměrné hodnoty z daných kategorií aktiv a regionů (inflace, peněžní trh a dluhopisy) a výsledky globálního indexu MSCI World (akcie). Aktuální očekávání jsou konstruována obdobně, pro srovnání uvádíme i aktuálně dostupné výnosy z pohledu korunového investora (k 21. březnu 2015). Za dnešních sazeb jsou akcie lákavější než jindy několikrát. Nižší úrokové náklady zlepšují ziskovost firem... a budou i dál. Rozumné je však eliminovat riziko výraznějšího poklesu akcií hlavně při kratším investičním horizontu firem a dalších institucí.

12 Správná investice ve správnou dobu Jak nalézáme a kde teď vidíme atraktivní příležitosti na trhu akcií: Regionální diverzifikace Vyspělé trhy: Evropa (slabý dolar & levná ropa = dobré vyhlídky) Rozvíjející se trhy: budou trpět silným dolarem, ale přesto JV Asie (růst, slibuje dobrý výnos) a Turecko (kolísavější, ale dlouhodobé perspektivy jsou výborné) Sektorová diverzifikace Načasování a výběr zajímavých oborů 12 Dividendové akcie PRO: oproti dluhopisům vyšší výnosy při srovnatelném riziku, stabilita firemních výnosů i zisků PROTI: v případě (málo pravděpodobného) výrazného růstu trhů a úrokových sazeb zaostávají za ostatními akciemi, slábnoucí sektory (telekomunikace, utility) + Buyback (stabilní, kapitálově silné firmy skupující své akcie, eliminace daně z dividend) V portfoliích kombinujeme segmenty trhu méně závislé na hospodářském cyklu se zajímavými růstovými příležitostmi. Aktuálně to jsou: Technologie (zejména evropské, jsou levné a perspektivní) Cyklické sektory (hlavně v Evropě budou profitovat z oživení) Farmacie pro defenzivnější investory

13 13 100% 95% Dynamická struktura portfolia limituje případnou ztrátu Princip fondů typu Portfolio Pro Osvědčená investice Roste podíl akcií na úkor dluhopisů a hotovosti, ziskovost fondu stoupá. 100% Fondy typu Portfolio Pro Hraniční hodnota = 95% (90%) výchozí ceny Roční cyklus nastavení hraniční hodnoty Proměnlivá struktura portfolia, aktivní kontrola a možnost reakce 24 hodin denně: A B v době růstu Hraniční hodnota pro daných 12 měsíců = 95% výchozí hodnoty / ceny fondu 1 rok v době poklesu Portfolio Pro 95 95% Hraniční hodnota = 95% Investice bez výchozí hodnoty / ceny fondu ochrany Portfolio Pro 95 Investice bez ochrany Akcie a dluhopisy nahrazuje hotovost a snaha o udržení ceny nad hraniční hodnotou. Aktivní správa, regionální a sektorové strategie podobně jako u profilových fondů ČSOB/KBC. Jednoznačná pravidla reakcí na vývoj trhu. Volba hraniční hodnoty: 90% / 95% Načasování investice: pro obě úrovně hraniční hodnoty existuje vždy čtveřice fondů. Ty se liší termínem nastavení hraniční hodnoty pro nadcházejících 12 měsíců při tzv. refixu: únor, květen, srpen, listopad. Držení všech čtyř fondů (90 nebo 95) dále snižuje riziko oproti jedinému fondu. Postupný nákup (nejlépe vždy v době refixu) rozkládá investici a snižuje i časové riziko (tzn. pravděpodobnost nákupu v nevýhodnou dobu) Vedlejším efektem je nenásilné, pozvolné naplněné vybrané investiční strategie preferované řadou konzervativních institucí. Fondy typu Portfolio Pro jsou nejrychleji se rozvíjejícím segmentem v naší nabídce. Celkový objem prodejů již přesáhl 18 miliard Kč.

14 Fondy typu Portfolio Pro Hraniční a přidaná hodnota v lepších i horších časech Hraniční hodnota 95% overtibilní dluhopisy Dluhopisy, které jsou nejblíže akciím Hraniční hodnota 90% : katastrofální rok: odchod z akcií (globální index MSCI World klesá o 42 %) i dluhopisů : nejistota a pokles trhu dluhopisů: prodej dluhopisů, akcie (MSCI W. + 0,03%) zůstávají : dobrý rok pro akcie (MSCI World + 8,3%): Portfolio Pro profituje z vyššího podílu akcií 14 Dnešní pravidla řízení fondů typu Portfolio Pro a důsledky jejich aplikace v předchozích letech. Srovnání s historickými výsledky profilových investičních strategií bez ochrany investice. Refix hraniční hodnoty pro nadcházející rok vždy k 1. lednu daného roku.

15 Fondy typu Portfolio Pro Hraniční a přidaná hodnota v lepších i horších časech ( ) Hraniční hodnota 95% Hraniční hodnota 90% Oproti investicím bez ochrany Portfolio Pro vykazuje srovnatelné hodnoty růstu, ale podstatně menší poklesy. Oproti světovým akciím je přínos zabezpečení investice ještě výraznější. Portfolio Pro 90 vyniká oproti adekvátní investici bez ochrany nejen stabilitou, ale i dynamikou v době růstu! Oproti světovým akciím je celkové zhodnocení téměř dvojnásobné. 15 Shrnutí přínosu P Pro: Obvyklé výnosy lepších i horších let a jejich četnost... Dnešní pravidla řízení fondů typu Portfolio Pro a důsledky jejich aplikace v předchozích letech. Srovnání s historickými výsledky profilových investičních strategií bez ochrany investice. Refix hraniční hodnoty pro nadcházející rok vždy k 1. lednu daného roku.

16 16 Zajištěné a strukturované fondy ČSOB Jak fungují? Princip zajištěného fondu (příklad) Základní parametry: zajištění 100 % investice, splatnost 5 let, úrokové sazby cca 2 % p. a., výnos odvozený od výnosu vybraného trhu (obvykle akciový index, koš akcií, komodit atp.) Výchozí struktura portfolia (po úpisu): 90% - dluhopisy 5 let: při výnosu cca 2% p. a. zajistí při splatnosti 100% výchozí investice 10% - opce navázané na vybraný trh (vysoký výnos v případě příznivého vývoje, hodnota blízká nule v případě výrazného poklesu trhu) 100% 90% Dluhopisová složka zajistí výplatu zajištěné hodnoty bez ohledu na vývoj vybraného trhu. Opční složka odráží výnosy trhu; nikdy není záporná. Cena fondu = hodnota dluhopisů (100% investice ke dni splatnosti) + hodnota opční složky. Varianta ČSOB: Dluhopisy nakoupíme za 100 %, do opcí se investují jen úroky z nich. Osvědčená investice 452 zajištěných/strukturovaných fondů úspěšně uvedeno na trh. Celkem upsáno více než 100 miliard korun. Přes 270 fondů již dosáhlo splatnosti. V současnosti v těchto fondech spravujeme přes 30 mld. Kč. V 64% případů tyto fondy překonaly světový index akcií MSCI World. Jsme součástí KBC Group evropská jednička ve strukturovaných fondech a jejich inovacích. Majetek ve strukturovaných a CPPI fondech (vč. fondů typu Portfolio Pro) činí 48 mld. EUR (1 300 mld. Kč). Zajištěné/strukturované fondy vždy ochránily investice klientů, nikdy neselhaly v dodržení svých parametrů. (Aktuální využití: se slabší zárukou spíš jako doplněk, strukturované fondy s podmíněnou ochranou apod..) Časté jsou zajímavé výnosy i v době hlubokého propadu akciových trhů.

17 Zajištěné a strukturované fondy ČSOB Jak odráží vývoj trhu a kam až může zajištěný fond klesnout? Teorie modelová situace: Investiční horizont: nejspíš delší než rok, možná i 2 3, rozhodně však ne 5 let Parametry fondu: zajištění 100 % investice, splatnost 5 let, úrokové sazby cca 2 % p. a. Jaká bude cena fondu za 3 roky, když zatím trh akcií stoupne či klesne o 50 %? Realita Směrem nahoru fond kopíruje vývoj trhu; míra participace se zpravidla pohybuje v rozmezí 60 % 100 %. (Nižší míra ochrany = vyšší míra participace.) Směrem dolů nejnižší možná cena odpovídá diskontované zajištěné hodnotě fondu. 150% % 96% 90% 50% vývoj trhu: pozitivní scénář vývoj trhu: negativní scénář cena a výnos zajištěného fondu v letech 1-5 podle vývoje trhu Cena 96,15% odpovídá při úrokové sazbě 2% p.a. ocenění zajištěné hodnoty fondu, resp. jeho dluhopisové složky, dva roky před splatností (100%). Fond Světové investice 1 v době největšího propadu trhu akcií o více než 50% prokazuje stabilitu a bezpečně konverguje k zajištěným 100% výchozí investice. Proto je zajištěný fond zajímavý i pro toho, kdo nechce či nemůže čekat až do vzdálené splatnosti - i s nižší nebo podmíněnou mírou zajištění, častější v poslední době.

18 Nabídka na míru Výběr ze široké nabídky... + profesionální servis ČSOB AM 18 Fondy ČSOB Peněžní trh a dluhopisy: tradiční nabídka pro firemní a institucionální klientelu, dividendový výnos, likvidita 2-5 dní Zabezpečené investice: Portfolio Pro + osvědčené fondy s výplatou zajištěné hodnoty při splatnosti: vyšší výnosový potenciál akcí + bezpečnost dluhopisů Investice bez ochrany: výběr ze stovek fondů... + další alternativy Dluhopisy z nabídky ČSOB Fondy a dluhopisy: - nákup na pobočce ČSOB (komisionářská smlouva) - individuální portfolio Využití v rámci individuálního portfolia... nebo nákup dle vlastní volby - optimální řešení pro klienty s vlastním odborným zázemím (zejména adekvátní analytické zázemí a risk management) a odpovídajícím investičním profilem a rizikovým apetitem. Individuální portfolio Efektivní řešení od 10 mil. Kč Individuálně sjednané investiční limity Nákladově efektivní využití dostupných sazeb i fondů s prvky ochrany či bez ní. Okamžitá nebo postupná realizace zvolené strategie, průběžná komunikace dle potřeb a volby konkrétního klienta Možnost kombinace se zvýhodněnou úrokovou sazbou: předem známý úrokový výnos + zabezpečené investice. Exkluzivní investiční služby Optimální pro investování desítek či stovek milionů Kč či ekvivalentu v cizí měně. V nižších desítkách mil. Kč navazujeme na DUO strategie a portfolio fondů, ve velkých objemech převládá přímé držení jednotlivých cenných papírů v mezích sjednaných smluvních limitů.

19 Shrnutí Využití prezentace a upozornění na rizika Informace obsažené v tomto dokumentu se týkají zejména investiční služby obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, kterou poskytuje společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ČSOB AM), a/nebo marketingové, popř. jiné propagační činnosti související s nabízením produktů kolektivního investování emitovaných finanční skupinou ČSOB/KBC. Tento dokument je určen k distribuci institucionální klientele finanční skupiny ČSOB, nikoliv privátním klientům či jejich zástupcům. Dále není určen k distribuci třetím osobám; jediným oprávněným uživatelem je právnická osoba, které byl tento dokument předán zástupcem ČSOB AM / finanční skupiny ČSOB. S poskytovanou investiční službou mohou být spojena příslušná rizika, a to dle povahy konkrétního investičního nástroje. Detailní popis rizik je uveden v samostatném dokumentu (www.csobam.cz/dokumenty, sekce MiFID dokumenty). ČSOB AM upozorňuje, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice klienta obsahuje riziko kolísání hodnoty, a že návratnost původně investovaných prostředků klienta není zaručena. ČSOB AM může poskytovat číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s investiční službou nebo s konkrétním investičním nástrojem, jen pokud z povahy investiční služby nebo investičního nástroje vyplývá, že je tento výnos pevně stanoven. Veškeré ostatní informace o trzích jsou pouze indikativní. Zajištění hodnoty investice a výnosu u zajištěných fondů se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota zajištěné části investice. Informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace se vztahují vždy jen na stanovený okruh osob, kterých se tyto výhody týkají. Informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry jsou v zákonem stanoveném rozsahu uvedeny v Obchodních podmínkách ČSOB AM, které jsou nedílnou součástí smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Veškeré další informace k výše uvedenému jsou obsaženy ve smluvní dokumentaci ČSOB AM nebo přímo u zástupců ČSOB AM. Zde uvedené informace a informace z paralelní videoprezentace se vzájemně doplňují. Tyto materiály mají výhradně informativní charakter a nepředstavují nabídku ani jinou výzvu k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo využití jakékoliv investiční strategie. Vychází ze situace ke dni uveřejnění, a názory v něm uvedené se tudíž mohou měnit. ČSOB AM nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která by klientovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v tomto dokumentu. 19

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad Červen 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 04/2013 1,7 % 0,0 % HDP 1Q/2013 2,2 % 0, Nezaměstnanost 04/2013 7,7 % 0,3 % Základní

Více

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční):

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Září 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 07/2013 1,4 % 0,2 % HDP 2Q/2013 1,3 % 1,1 % Nezaměstnanost 07/2013 7, 0,2 % Základní

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Naučte se správně investovat

Naučte se správně investovat Naučte se správně investovat NAUČTE SE SPRÁVNĚ INVESTOVAT INVESTICE WWW.INGBANK.CZ 800 159 159 2 Rok vydání: 2011 3 Obsah Úvod 4 Jak vstoupit do velkého světa financí? 6 Jak investovat s 500 Kč měsíčně?

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je informování zákazníků v souladu s 15d odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více