Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií"

Transkript

1 Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií jaro 2015

2 Doba rozkvětu? Vážení obchodní přátelé, toto jarní shrnutí dosavadního vývoje a současných trendů finančních trhů, na které reaguje naše nabídka investičních produktů a služeb, pro Vás připravujeme již třetím rokem v řadě. Některé již dříve zmíněné tendence finančního i reálného světa se za tu dobu potvrdily více, některé méně, objevily se nové příležitosti a rizika. Základní teze a prověřená východiska našich investičních scénářů ale zůstávají víceméně neměnné: Úrokové sazby, poté co ještě i v minulém roce dalším poklesem znovu vylepšily výsledky konzervativních dluhopisových strategií, už i u našich státních dluhopisů testují kritickou nulovou úroveň. Solidní dluhopisy investičního stupně nějaké ty desetiny procenta nesou, občas se nad úroveň skomírajících sazeb spořících účtů dostanou i výrazněji, obecně ale dnes dostupné úrokové výnosy nestojí skoro za řeč. Což negativně ovlivňuje i možnosti tradičních smíšených portfolií na jedné a parametry různých zajištěných a strukturovaných investičních nástrojů na druhé straně. V naší nabídce pro náročnou firemní a institucionální klientelu proto fondy typu Portfolio Pro, typické přesnějším vymezením rizika a zabezpečením investice v ročním cyklu, předstihly osvědčené zajištěné a strukturované fondy s předem danou splatností. Ty však zůstávají důležitou součástí investičních scénářů ČSOB AM pro svou cílenější orientaci na jednotlivé, v danou chvíli atraktivní segmenty trhu. Pomáhají také využít případné limity pro investice bez ochrany, kde se otevírá prostor i pro různé méně obvyklé investice, zlepšující diverzifikaci a snižující závislost celého portfolia na vývoji a trendech globálních trhů. Dále jsme pro Vás zpřesnili srovnání historických i dnešních výnosů různých trhů, od něhož odvíjíme úvahy o významu zabezpečených investic v době nízkých úrokových sazeb. Rádi Vám ukážeme, jak zde popsaná východiska, názory i doporučení využít pro usnadnění Vaší práce a naplnění Vašich investičních cílů. 2 Jaroslav Rozehnal obchodní ředitel ČSOB Asset Management

3 Obsah Úrokové sazby: dosavadní vývoj a současné možnosti 4 Analytický pohled: aktuální příležitosti a rizika 7 High Yield Bonds 9 Historická zkušenost 10 Úrokové sazby vs. akcie 11 Výnos a zabezpečení investice Fondy typu Portfolio Pro 13 Zajištěné a strukturované fondy ČSOB 16 Produktová nabídka ČSOB AM Podílové fondy a dluhopisy, individuální portfolio 18 3

4 Úrokové sazby klesly a nízké už zůstaly... Korunové sazby a dostupné úrokové výnosy Pokles korunových sazeb a výnosů státních dluhopisů ČR Výnosová křivka CZK & EUR: dluhopisy investičního stupně zdroj: Bloomberg zdroj: Bloomberg Dvoutýdenní reposazba ČNB = 0,05% p.a. Roční PRIBOR na úrovni 0,5% p.a., podobně jako desetiletý (!) státní dluhopis ČR. I se splatností 15 let výnos stále pod 1%. Nestátní emise nesou o něco víc, nabídka v CZK je ale dost omezená... což lze částečně řešit dluhopisy v cizí měně, se zajištěním FX rizika (za cenu asi 0,2% p.a.). Přesto platí: 4 Trh oceňuje kredit Státních dluhopisů ČR - tak vysoko, že pro zhodnocení hotovostních rezerv jsou prakticky nepoužitelné. Dosažení výnosu přes 1% p.a. je čím dál složitější... s přijatelnou mírou rizika

5 ... i přes všechnu závažnost kreditního rizika. Vývoj kreditních marží: státní a bankovní dluhopisy Kredibilita státního dluhu je od roku 2008 sledovanější stejně jako s ní úzce související důvěryhodnost finančních institucí. zdroj: Bloomberg zdroj: Bloomberg Hodnota tzv. credit default swapu odpovídá tržnímu ocenění pojistky proti nesplacení (zde pětiletých) dluhopisů daného emitenta a ukazuje názor trhu na přiměřenou výši kreditní marže a tudíž i důvěryhodnost dlužníka. Vyšší hodnota (zde v setinách procent p. a.) znamená vyšší kreditní riziko i vyšší výnos dluhopisů daného emitenta. (Za bezrizikovou úrokovou sazbu se pokládá aktuální sazba úrokového swapu s odpovídající dobou splatnosti.) 5 Kreditní riziko státních dluhopisů trh vnímá jako relativně nízké přinejmenším u normálních zemí. Za minimálními (nebo zápornými) výnosy ovšem mnohdy stojí spíš přebytek centrálními bankami uvolněné hotovosti, než objektivní zdraví státních financí. Také na úrovni bank je situace právě klidnější (ne ovšem oproti stavu před r. 2008). Rating na hranici investičního stupně se mezitím stal obvyklým i u velice kvalitních bank; kreditní riziko stouplo během krize nebo v jejím důsledku téměř všude... oproti minulosti ho také trh více sleduje.

6 Reálný výnos depozit? Spořicí účty vs. inflace (% p. a.) Inflace klesá... skoro jako sazby a význam spořících účtů. průměr sazeb na bankovním trhu Investice prostřednictvím dluhopisů jsou pořád o něco efektivnější, ale i jejich výnosy znovu a ještě více klesly. 6

7 Analytický pohled Aktuální příležitosti a rizika Jak zvýšit úrokový výnos možnosti High Yield Bonds (rizikovější, spekulativní dluhopisy) Úrokové sazby vs. akcie Dlouhodobá výnosnost akcií a význam / smysl / nutnost ochrany (zejména z pohledu investora s kratším investičním horizontem). 7

8 Zvýšení úrokových výnosů není bez rizika Výčet možností je omezený... a přínos mnohdy sporný! Prodloužení splatnosti: Nákup delšího dluhopisu? Termínovaný vklad s delší dobou splatnosti? Ale: Výnosová křivka je stále dost plochá, prodloužení splatnosti nepřináší žádnou zajímavou prémii. Navíc je docela pravděpodobné, že z dnešního pohledu relativně zajímavá sazba bude za pár let vypadat (podstatně!) hůř. Zvýšení kreditního rizika: Nákup horšího dluhopisu? (tzv. podřízené dl., neinvestiční / spekulativní rating...) Uložení peněz u horší banky? (neinvestiční/ spekulativní rating, nízká likvidita...) Ale: Za hranicí investičního stupně / rating BBB- už nemívá smysl kvůli malému zvýšení výnosu riskovat ztrátu celé jistiny... Určitě ne bez dostatečné diverzifikace, zvlášť když v posledních letech stouplo kreditní riziko téměř všude. Ojedinělou výjimkou jsou st. dluhopisy ČR s ratingem zvýšeným v r proto se i jejich výnos přiblížil nule. High Yield Bonds?! 8

9 High Yield Bonds Spekulativní dluhopisy Také označované jako neinvestiční, junk bonds atp. Méně bonitní dluhopisy vč. podřízených / rating BB a horší Dostupný výnos násobně převyšuje běžné úrokové sazby. F1,F2,F3: fondy využívané v portfoliích ČSOB AM Nejde jen o fondy ČSOB / KBC; v okrajových segmentech trhu využíváme i konkurenční produkty, plní-li v rámci portfolia požadovanou funkci lépe než (levnější) výběr z naší vlastní nabídky. + zajímavé výnosy v klidnější době = Dynamická investice: přirozená součást agresivnějších portfolií + riziko poklesu v nejistých časech nutnost důkladné diverzifikace (proto fondy) 9

10 Historická zkušenost Akcie se opravdu vyplácejí: roční výnosy akcií a státních dluhopisů Akcie: Dobrých roků je více než špatných. Rekordní zisky jsou vyšší, než rekordní ztráty. Výnos dluhopisů často překoná akcie v době krize, dlouhodobě ale zaostává. I přes pokles sazeb v posledních letech... Vývoj úrokových sazeb ve sledovaném období a dostupné úrokové výnosy: 10

11 Aktuální volba: dluhopisy nebo akcie? Co se v posledních letech změnilo? Co to znamená pro investory? R I Z I K O & V Ý N O S 11 Vycházíme z reálných historických údajů a výsledků uvedených i v souhrnném grafu na předchozí straně, zvýrazněné jsou průměrné hodnoty z daných kategorií aktiv a regionů (inflace, peněžní trh a dluhopisy) a výsledky globálního indexu MSCI World (akcie). Aktuální očekávání jsou konstruována obdobně, pro srovnání uvádíme i aktuálně dostupné výnosy z pohledu korunového investora (k 21. březnu 2015). Za dnešních sazeb jsou akcie lákavější než jindy několikrát. Nižší úrokové náklady zlepšují ziskovost firem... a budou i dál. Rozumné je však eliminovat riziko výraznějšího poklesu akcií hlavně při kratším investičním horizontu firem a dalších institucí.

12 Správná investice ve správnou dobu Jak nalézáme a kde teď vidíme atraktivní příležitosti na trhu akcií: Regionální diverzifikace Vyspělé trhy: Evropa (slabý dolar & levná ropa = dobré vyhlídky) Rozvíjející se trhy: budou trpět silným dolarem, ale přesto JV Asie (růst, slibuje dobrý výnos) a Turecko (kolísavější, ale dlouhodobé perspektivy jsou výborné) Sektorová diverzifikace Načasování a výběr zajímavých oborů 12 Dividendové akcie PRO: oproti dluhopisům vyšší výnosy při srovnatelném riziku, stabilita firemních výnosů i zisků PROTI: v případě (málo pravděpodobného) výrazného růstu trhů a úrokových sazeb zaostávají za ostatními akciemi, slábnoucí sektory (telekomunikace, utility) + Buyback (stabilní, kapitálově silné firmy skupující své akcie, eliminace daně z dividend) V portfoliích kombinujeme segmenty trhu méně závislé na hospodářském cyklu se zajímavými růstovými příležitostmi. Aktuálně to jsou: Technologie (zejména evropské, jsou levné a perspektivní) Cyklické sektory (hlavně v Evropě budou profitovat z oživení) Farmacie pro defenzivnější investory

13 13 100% 95% Dynamická struktura portfolia limituje případnou ztrátu Princip fondů typu Portfolio Pro Osvědčená investice Roste podíl akcií na úkor dluhopisů a hotovosti, ziskovost fondu stoupá. 100% Fondy typu Portfolio Pro Hraniční hodnota = 95% (90%) výchozí ceny Roční cyklus nastavení hraniční hodnoty Proměnlivá struktura portfolia, aktivní kontrola a možnost reakce 24 hodin denně: A B v době růstu Hraniční hodnota pro daných 12 měsíců = 95% výchozí hodnoty / ceny fondu 1 rok v době poklesu Portfolio Pro 95 95% Hraniční hodnota = 95% Investice bez výchozí hodnoty / ceny fondu ochrany Portfolio Pro 95 Investice bez ochrany Akcie a dluhopisy nahrazuje hotovost a snaha o udržení ceny nad hraniční hodnotou. Aktivní správa, regionální a sektorové strategie podobně jako u profilových fondů ČSOB/KBC. Jednoznačná pravidla reakcí na vývoj trhu. Volba hraniční hodnoty: 90% / 95% Načasování investice: pro obě úrovně hraniční hodnoty existuje vždy čtveřice fondů. Ty se liší termínem nastavení hraniční hodnoty pro nadcházejících 12 měsíců při tzv. refixu: únor, květen, srpen, listopad. Držení všech čtyř fondů (90 nebo 95) dále snižuje riziko oproti jedinému fondu. Postupný nákup (nejlépe vždy v době refixu) rozkládá investici a snižuje i časové riziko (tzn. pravděpodobnost nákupu v nevýhodnou dobu) Vedlejším efektem je nenásilné, pozvolné naplněné vybrané investiční strategie preferované řadou konzervativních institucí. Fondy typu Portfolio Pro jsou nejrychleji se rozvíjejícím segmentem v naší nabídce. Celkový objem prodejů již přesáhl 18 miliard Kč.

14 Fondy typu Portfolio Pro Hraniční a přidaná hodnota v lepších i horších časech Hraniční hodnota 95% overtibilní dluhopisy Dluhopisy, které jsou nejblíže akciím Hraniční hodnota 90% : katastrofální rok: odchod z akcií (globální index MSCI World klesá o 42 %) i dluhopisů : nejistota a pokles trhu dluhopisů: prodej dluhopisů, akcie (MSCI W. + 0,03%) zůstávají : dobrý rok pro akcie (MSCI World + 8,3%): Portfolio Pro profituje z vyššího podílu akcií 14 Dnešní pravidla řízení fondů typu Portfolio Pro a důsledky jejich aplikace v předchozích letech. Srovnání s historickými výsledky profilových investičních strategií bez ochrany investice. Refix hraniční hodnoty pro nadcházející rok vždy k 1. lednu daného roku.

15 Fondy typu Portfolio Pro Hraniční a přidaná hodnota v lepších i horších časech ( ) Hraniční hodnota 95% Hraniční hodnota 90% Oproti investicím bez ochrany Portfolio Pro vykazuje srovnatelné hodnoty růstu, ale podstatně menší poklesy. Oproti světovým akciím je přínos zabezpečení investice ještě výraznější. Portfolio Pro 90 vyniká oproti adekvátní investici bez ochrany nejen stabilitou, ale i dynamikou v době růstu! Oproti světovým akciím je celkové zhodnocení téměř dvojnásobné. 15 Shrnutí přínosu P Pro: Obvyklé výnosy lepších i horších let a jejich četnost... Dnešní pravidla řízení fondů typu Portfolio Pro a důsledky jejich aplikace v předchozích letech. Srovnání s historickými výsledky profilových investičních strategií bez ochrany investice. Refix hraniční hodnoty pro nadcházející rok vždy k 1. lednu daného roku.

16 16 Zajištěné a strukturované fondy ČSOB Jak fungují? Princip zajištěného fondu (příklad) Základní parametry: zajištění 100 % investice, splatnost 5 let, úrokové sazby cca 2 % p. a., výnos odvozený od výnosu vybraného trhu (obvykle akciový index, koš akcií, komodit atp.) Výchozí struktura portfolia (po úpisu): 90% - dluhopisy 5 let: při výnosu cca 2% p. a. zajistí při splatnosti 100% výchozí investice 10% - opce navázané na vybraný trh (vysoký výnos v případě příznivého vývoje, hodnota blízká nule v případě výrazného poklesu trhu) 100% 90% Dluhopisová složka zajistí výplatu zajištěné hodnoty bez ohledu na vývoj vybraného trhu. Opční složka odráží výnosy trhu; nikdy není záporná. Cena fondu = hodnota dluhopisů (100% investice ke dni splatnosti) + hodnota opční složky. Varianta ČSOB: Dluhopisy nakoupíme za 100 %, do opcí se investují jen úroky z nich. Osvědčená investice 452 zajištěných/strukturovaných fondů úspěšně uvedeno na trh. Celkem upsáno více než 100 miliard korun. Přes 270 fondů již dosáhlo splatnosti. V současnosti v těchto fondech spravujeme přes 30 mld. Kč. V 64% případů tyto fondy překonaly světový index akcií MSCI World. Jsme součástí KBC Group evropská jednička ve strukturovaných fondech a jejich inovacích. Majetek ve strukturovaných a CPPI fondech (vč. fondů typu Portfolio Pro) činí 48 mld. EUR (1 300 mld. Kč). Zajištěné/strukturované fondy vždy ochránily investice klientů, nikdy neselhaly v dodržení svých parametrů. (Aktuální využití: se slabší zárukou spíš jako doplněk, strukturované fondy s podmíněnou ochranou apod..) Časté jsou zajímavé výnosy i v době hlubokého propadu akciových trhů.

17 Zajištěné a strukturované fondy ČSOB Jak odráží vývoj trhu a kam až může zajištěný fond klesnout? Teorie modelová situace: Investiční horizont: nejspíš delší než rok, možná i 2 3, rozhodně však ne 5 let Parametry fondu: zajištění 100 % investice, splatnost 5 let, úrokové sazby cca 2 % p. a. Jaká bude cena fondu za 3 roky, když zatím trh akcií stoupne či klesne o 50 %? Realita Směrem nahoru fond kopíruje vývoj trhu; míra participace se zpravidla pohybuje v rozmezí 60 % 100 %. (Nižší míra ochrany = vyšší míra participace.) Směrem dolů nejnižší možná cena odpovídá diskontované zajištěné hodnotě fondu. 150% % 96% 90% 50% vývoj trhu: pozitivní scénář vývoj trhu: negativní scénář cena a výnos zajištěného fondu v letech 1-5 podle vývoje trhu Cena 96,15% odpovídá při úrokové sazbě 2% p.a. ocenění zajištěné hodnoty fondu, resp. jeho dluhopisové složky, dva roky před splatností (100%). Fond Světové investice 1 v době největšího propadu trhu akcií o více než 50% prokazuje stabilitu a bezpečně konverguje k zajištěným 100% výchozí investice. Proto je zajištěný fond zajímavý i pro toho, kdo nechce či nemůže čekat až do vzdálené splatnosti - i s nižší nebo podmíněnou mírou zajištění, častější v poslední době.

18 Nabídka na míru Výběr ze široké nabídky... + profesionální servis ČSOB AM 18 Fondy ČSOB Peněžní trh a dluhopisy: tradiční nabídka pro firemní a institucionální klientelu, dividendový výnos, likvidita 2-5 dní Zabezpečené investice: Portfolio Pro + osvědčené fondy s výplatou zajištěné hodnoty při splatnosti: vyšší výnosový potenciál akcí + bezpečnost dluhopisů Investice bez ochrany: výběr ze stovek fondů... + další alternativy Dluhopisy z nabídky ČSOB Fondy a dluhopisy: - nákup na pobočce ČSOB (komisionářská smlouva) - individuální portfolio Využití v rámci individuálního portfolia... nebo nákup dle vlastní volby - optimální řešení pro klienty s vlastním odborným zázemím (zejména adekvátní analytické zázemí a risk management) a odpovídajícím investičním profilem a rizikovým apetitem. Individuální portfolio Efektivní řešení od 10 mil. Kč Individuálně sjednané investiční limity Nákladově efektivní využití dostupných sazeb i fondů s prvky ochrany či bez ní. Okamžitá nebo postupná realizace zvolené strategie, průběžná komunikace dle potřeb a volby konkrétního klienta Možnost kombinace se zvýhodněnou úrokovou sazbou: předem známý úrokový výnos + zabezpečené investice. Exkluzivní investiční služby Optimální pro investování desítek či stovek milionů Kč či ekvivalentu v cizí měně. V nižších desítkách mil. Kč navazujeme na DUO strategie a portfolio fondů, ve velkých objemech převládá přímé držení jednotlivých cenných papírů v mezích sjednaných smluvních limitů.

19 Shrnutí Využití prezentace a upozornění na rizika Informace obsažené v tomto dokumentu se týkají zejména investiční služby obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, kterou poskytuje společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ČSOB AM), a/nebo marketingové, popř. jiné propagační činnosti související s nabízením produktů kolektivního investování emitovaných finanční skupinou ČSOB/KBC. Tento dokument je určen k distribuci institucionální klientele finanční skupiny ČSOB, nikoliv privátním klientům či jejich zástupcům. Dále není určen k distribuci třetím osobám; jediným oprávněným uživatelem je právnická osoba, které byl tento dokument předán zástupcem ČSOB AM / finanční skupiny ČSOB. S poskytovanou investiční službou mohou být spojena příslušná rizika, a to dle povahy konkrétního investičního nástroje. Detailní popis rizik je uveden v samostatném dokumentu (www.csobam.cz/dokumenty, sekce MiFID dokumenty). ČSOB AM upozorňuje, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice klienta obsahuje riziko kolísání hodnoty, a že návratnost původně investovaných prostředků klienta není zaručena. ČSOB AM může poskytovat číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s investiční službou nebo s konkrétním investičním nástrojem, jen pokud z povahy investiční služby nebo investičního nástroje vyplývá, že je tento výnos pevně stanoven. Veškeré ostatní informace o trzích jsou pouze indikativní. Zajištění hodnoty investice a výnosu u zajištěných fondů se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota zajištěné části investice. Informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace se vztahují vždy jen na stanovený okruh osob, kterých se tyto výhody týkají. Informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry jsou v zákonem stanoveném rozsahu uvedeny v Obchodních podmínkách ČSOB AM, které jsou nedílnou součástí smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Veškeré další informace k výše uvedenému jsou obsaženy ve smluvní dokumentaci ČSOB AM nebo přímo u zástupců ČSOB AM. Zde uvedené informace a informace z paralelní videoprezentace se vzájemně doplňují. Tyto materiály mají výhradně informativní charakter a nepředstavují nabídku ani jinou výzvu k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje nebo využití jakékoliv investiční strategie. Vychází ze situace ke dni uveřejnění, a názory v něm uvedené se tudíž mohou měnit. ČSOB AM nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která by klientovi mohla vzniknout použitím informací uvedených pouze v tomto dokumentu. 19

Fakta, trendy, argumenty

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií www.csobam.cz/info podzim 2015 Podzimní rekapitulace Vážení obchodní přátelé, podzimní shrnutí dosavadního vývoje a současných trendů finančních

Více

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad vaší investiční strategií

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad vaší investiční strategií Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad vaší investiční strategií 2014 www.csobam.cz/info (prezentace + videokomentář) Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, jak se už v posledních letech

Více

Další rok rekordů. obchodní ředitel ČSOB Asset Management. Fakta, trendy, argumenty 2

Další rok rekordů. obchodní ředitel ČSOB Asset Management. Fakta, trendy, argumenty 2 Další rok rekordů Vážení obchodní přátelé, letošní aktualizace tohoto přehledu současných trendů, argumentů a námětů, z nichž vycházíme při konstrukci našich investičních scénářů, se od těch dřívějších

Více

PŘISPÍVÁME k Vašim cílům! Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií

PŘISPÍVÁME k Vašim cílům! Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií PŘISPÍVÁME k Vašim cílům! Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií 2013 Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, důvodem, proč Vám tuto prezentaci předkládáme, je

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe Petr Sklenář 1 Stručné makroekonomické okénko 2 Pomalý růst, nízký růst a vyšší zadlužení Růst HDP reálný; % 2006 2015 2016 2017

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management Zajištěné a strukturované fondy: Mýty a realita Rozvoj a inovace finančních produktů Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce Praha, 28. ledna 2015 Erik Machač ČSOB Asset Management

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank

Obsah. Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň. Investiční produkty v nabídce Volksbank SETKÁNÍ S MÉDII Marketing 16. října 2008, Botel Matylda, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Novinky v oblasti investičních produktů, aktuální kampaň prezentuje: Petr Žibřid, Marketing & Communication Investiční

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Akciový trh USA - rizika a příležitosti

Akciový trh USA - rizika a příležitosti Akciový trh USA - rizika a příležitosti Shrnutí Recese na obzoru vidět není, ale firemní výnosy a zisky klesají Trhy drží nahoře valuace, které ale mají velmi omezený prostor pro další růst Pozitivním

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Diskontovaný korporátní dluhopis GES REAL 0 %/2016. Conseq Investment Management a. s.

Diskontovaný korporátní dluhopis GES REAL 0 %/2016. Conseq Investment Management a. s. Diskontovaný korporátní dluhopis GES REAL 0 %/2016 Conseq Investment Management a. s. GES REAL 0 %/2016 Chcete si zafixovat výnos na následujících šest let? Požadujete vyšší výnos, než Vám dnes nabízí

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bezhotovostní transakce na vzestupu Není potřeba asi diskutovat o tom, že bezhotovostní platby nahrazují hotovostní. Kromě toho, že pro běžného spotřebitele je pohodlnější platit nákupy

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Důvodová zpráva. V průběhu ¾ roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu ¾ roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS Únor 2016 Praha Martin Pecka Portfolio manažer Working with you since 1831 Fond konzervativní Leden - 0,19% Celý rok - 0,19% ČNB prodloužila kurzový závazek a vrací se k diskusi o záporných úrokových sazbách

Více

Trhy a investiční strategie

Trhy a investiční strategie Trhy a investiční strategie Oživení nebo recese? Květen 2016 Ústřední téma června 2016.. v Evropě Horké léto? (BR)EXIT yes or no? 2 Co se dělo na trzích? Cesta tam a zase zpátky na evropských akciích -

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Conseq Investment Management a. s. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu.

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více