Strategický management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický management"

Transkript

1 Strategický management 8 Výběr strategie Implementace strategie Kontrolní mechanismy Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Tel.: Konzultace: místnost P637, Kolejní 2906/4

2 Výběr optimální strategie Velká strategická mezera KLÍČOVÉ FAKTORY Důležitá poznámka: Vhodnost x Přijatelnost x Realizovatelnost Malá strategická mezera Relativně stabilní okolí V okolí převažují příležitosti V okolí převažují hrozby Převažují silné stránky firmy Převažují slabé stránky firmy ODPOVÍDAJÍCÍ STRATEGIE Stabilita Expanze Omezení Interní varianta Příbuzná varianta Horizontální varianta Externí varianta Nepříbuzná varianta Vertikální varianta Defenzivní varianta Ofenzivní varianta

3 Proces strategického řízení Poslání a vize a cíle Externí a interní prostředí firmy Strategická analýza Možná řešení Optimalizace řešení Výběr strategie Implementace strategie

4 Implementace strategie Dostáváme se k realizaci strategie. Je vůbec o čem mluvit?... realizace je pochopitelně to nejdůležitější... bez ohledu na to, že je podstatné jak budete realizovat co jste vytvořili, je této oblasti v literatuře věnováno často překvapivě málo prostoru... objektivně je ovšem třeba uznat, že problematika realizace je až příliš široká na to, aby ji bylo možné popsat univerzálně a do všech podrobností... v každém případě jde o to, že realizace stejných strategií může v odlišných podmínkách vyžadovat jiný přístup... každý bude pravděpodobně řešit nejen řadu podobných problémů, ale také množství specifických aspektů

5 Základní pohled na implementaci strategie Předpoklady realizace strategie: Organizační podmínky - struktura, plány, rozpočty, pravomoci, odpovědnosti atd. Klima podporující strategické plánování - organizační směrnice vymezující prvky strategického řízení Top management schopný definovat jasné strategické cíle, předpoklady a podmínky jejich realizace a schopnost sdělit je a požadavky z nich plynoucí nižším úrovním Dostatečná informovanost pracovníků realizujících strategii a fungující stimuly Průběžná kontrola realizace z pohledu plnění cílů a případných změn podmínek a východisek

6 Na implementaci strategie lze pochopitelně pohlížet z mnoha hledisek: Správa společnosti - Corporate Governance problematika vztahů se stakeholdery a zajištění žádoucího směru rozvoje a výkonu firmy Organizační a obecně řídící aspekty - Organizational Structure and Culture vytvoření organizačních podmínek realizace, přístup managementu Strategické vůdcovství - Strategic Leadership schopnost postihnout potřebné externí a interní aspekty a přivést firmu k do dosažení strategických cílů Strategické prvky podnikání - Strategic Entrepreneurship nástroje pro zainteresování zaměstnanců na výkonu z důrazem na plnění strategických cílů umožňující jejich odměnu i postih Důraz na strategickou kontrolu - Strategic control nástroje pro zainteresování zaměstnanců na výkonu z důrazem na plnění strategických cílů umožňující jejich odměnu i postih

7 Správa společností Vliv a působení tržních principů Externí kontrolní mechanismy Vlastnická struktura Interní kontrolní mechanismy Správní orgány Odměňování managementu

8 Externí kontrolní mechanismy Otázkou je co se stane s nevýkonnou firmou? privátní společnost může někdo převzít - koupit do aktivit společnosti vlastněné státem se v okamžiku problémů stát pravděpodobně vloží v případě problémů významné privátní firmy bude mít stát pravděpodobně také tendenci zasáhnout může vzniknout sdružení zájemců, kteří budou chtít firmu zachránit

9 Vlastnická struktura Důležité může být: roztříštěnost a koncentrace vlastnických podílů výše podílů potřebných pro určitý vliv typ vlastníků a jejich záměry vymezení práv vlastníků otázka oddělení vlastnické a výkonné moci Zásady pro řízení a správu společnosti OECD Obsahují mimo jiné: I. Práva akcionářů II. Spravedlivé jednání s akcionáři III. Úloha zainteresovaných stran v řízení a správě společnosti IV. Zveřejňování informací a transparentnost V. Odpovědnost správního orgánu

10 Správní orgány unitární model Valná hromada Správní orgán dva správní orgány Představenstvo Valná hromada Dozorčí rada Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Pozn.: Panují značné rozpory v tom jak to propojit či nepropojit s výkonným managementem!

11 Složení členů správních orgánů Podíl dozorčích rad 50% dozorčích rad 59% dozorčích rad 11% dozorčích rad 36% dozorčích rad Jsou zastoupeni zaměstnanci investoři nebo akcionáři bankéři šéfové jiných firem Pozn. Německo 79%, Rakousko 89% Bývalí ředitelé Akademici Ženy Externí EVROPA 49% 31% 6% cca 60% USA 82% 49% 72% cca 80%

12 Odměňování managementu Příklady hodnocení odměn managementu zohledňující opce Údaje z roku 2002 Získali Henry Silverman (Cendant) Louis Gerstner (IBM) Robert Fuld (Lehman Brothers) Jeffrey Barbakow (Tenet Healthcare) Henry Duques (First Data) Steve Jobs (Apple Computers) Howard Solomon (First Labotories) Angelo Mozilo (Countrywide Credit) Ztratili Lawrence Ellison (Oracle) Jozef Straus (JDS Uniphase) John Chambers (Cisco Systems) Scott McNealy (Sun Microsystems) Michael Eisner (Walt Disney) Dan Warmenhoven (Network Appliance) Irwin Jacobs (Qualcomm) Dough Bertiaume (Waters) Příjem mil USD 251,0 240,5 100,6 96,9 95,7 83,4 61,0 60,1-1970,1-979,3-931,4-587,7-265,8-243,7-216,3-211,4 Meziročně %

13 Odměňování managementu v ČR

14 Organizační aspekty Jak do strategie vstupuje organizační struktura? je považována za formální vymezení klíčových aktivit, které jsou rozhodující pro realizace strategie dalším důležitým prvkem je vtah formální a neformální struktury firemní (organizační) kultura Prvky organizačních struktur využitelné pro realizaci strategie: all in one - malá firma funkcionální a procesní přístup divizionální přístup SBU geografický přístup maticový přístup

15 Funkcionální a procesní přístup Ředitel Konstrukce Výroba HRM Finance Marketing Ředitel Nákup Zásobování Objednávky Prodej Účetnictví Servis Strategické výhody efektivnost v jednotlivých specializacích rozvoje funkční odbornosti efektivní řešení operativních otázek centralizovaná kontrola strategických rozhodnutí jasné vyjádření klíčových aktivit Strategické nevýhody úzká zaměření a specializace problémy komunikace a koordinace omezený rozvoj managementu riziko konfliktů mezi jednotlivými odděleními

16 Funkcionální a procesní přístup - strategie nízkých nákladů Vysoké i ploché struktury Ředitel Centralizované štábní útvary Konstrukce Výroba HRM Finance Marketing Jak to obvykle funguje? centralizované štábní útvary jsou relativně velké a zajišťují obslužné a koordinační aktivity výroba jako hlavní funkce řízení procesů je obvykle upřednostňováno před vývojem formalizované procesy zdůrazňují kulturu nízkých nákladů struktura je značně mechanická - jasné a striktní definování pracovních pozic

17 Funkcionální a procesní přístup - strategie diferenciace Ředitel Spíše plošší struktury R & D Marketing Konstrukce Výroba HRM Finance Prodej Jak to obvykle funguje? marketing je hlavní funkcí pro určení směru vývoje nových produktů vývoj nových produktů je jednou z hlavních priorit (R&D) většina funkcí může být relativně decentralizovaná, ale R&D a marketing jsou centralizovány, úzce spolupracují a mají značný vliv na chod ostatních oddělení formální procedury jsou spíše omezovány - cílem je prostředí pro vznik nových nápadů struktura je více organická - pracovní pozice jsou definovány poměrně volně

18 Divizionální přístup a výrobková struktura Ředitel Ředitel Divize A Divize B Divize C Alkoholické nápoje Nealko Sušenky Konstrukce Výroba Marketing Konstrukce Výroba Marketing Strategické výhody operativnost jednotlivých divizí větší podíl divizí na tvorbě strategií top management má více prostoru pro strategické řízení cílenější finanční řízení rozvoj funkční specializace pro potřeby divize rozvoj managementu pro strategické řízení Strategické nevýhody potenciální problémy s interní konkurencí - zdroje nutnost jasného vymezení pravomoci divizí problémy s koordinací divizí problémy s rozvrhováním režijních nákladů

19 Divizionální přístup - příbuzné produkty, mezidivizní spolupráce, příbuzná diversifikace Ředitel R & D HRM Marketing Finance Právní od. Strategie Divize A Divize B Divize C Jak to obvykle funguje? integrace všech divizí - spolupráce vedení firmy centralizuje tvorbu strategie, personální politiku, marketing atd. - cílem je rychlejší spolupráce a koordinace někdy může být výhodná také centralizace R & D hodnocení výkonu je osobní a vedle výkonu jednotlivých divizí se zdůrazňuje výkon firmy jako celku kultura se snaží zdůrazňovat spolupráci a sdílení

20 Divizionální přístup - mezidivizní konkurence, nepříbuzná diversifikace Ředitel Finance Audit Právo Jak to obvykle funguje? Divize A Divize B Divize C vrcholové vedení může být tvořeno poměrně malým počtem lidí - malá centrála velký důraz bývá kladen na jednotnost z pohledu financí a auditu - jsou to nástroje, který firmě umožňuje kontrolovat celkový výkon a zajistit jednotnost kritérií výkonu právní záležitosti mohou hrát významnou úlohu v okamžiku akvizičních aktivit divize jsou nezávislé a oddělené i pro potřebu finančního hodnocení divize si drží strategickou kontrolu, ale finance jsou kontrolovány shora divize mezi sebou soupeří o firemní zdroje i o zákazníky

21 SBU Ředitel SBU I SBU II SBU III Divize A Divize B Divize C Konstrukce Výroba Marketing Strategické výhody lepší koordinace divizí s podobnými strategickými zájmy možnost strategického řízení velkých a značně diversifikovaných společností jednoznačné řízení SBU (plánování, finance atd.) Strategické nevýhody jedna úroveň řízení navíc nárůst interní konkurence problémy s koordinací a autonomií jednotlivých SBU problémy s vymezením role top managementu Pozn.: Někteří autoři tuto variantu považují vcelku logicky za jednu z alternativ využití divizionálního přístupu

22 SBU - kombinace příbuzné a nepříbuzné strategie Ředitel R & D HRM Marketing Finance Právní od. Strategie SBU I SBU II SBU III Štábní podpora Divize A Divize B Divize C Jak to obvykle funguje? integrace divizí v rámci SBU a vzájemná nezávislost SBU centralizace strategického řízení má za úkol kontrolovat strategické řízení jednotlivých SBU jednotlivé SBU potřebují dostatečně silné štáby pro zajištění koordinace divizí případně produktů štáby vrcholového vedené vystupují ve vztahu k SBU spíše jako poradní a konzultační orgány

23 Maticový přístup Ředitel Některá používaná hlediska Výrobek Funkce Segment Některá používaná hlediska Region Zákazník Projekt Strategické výhody možnost řídit projektově orientované firmy na nižší úrovni možnost koordinace velkých firem na nadnárodní úrovni využití specializace funkcionálních manažerů větší zapojení středního managementu do tvorby strategie možnost klást důraz jak na výrobek, tak na region Strategické nevýhody vznik zmatků a protichůdných opatření problémy s vertikální i horizontální koordinací problémy s informačními toky a s kontrolními procesy obtížnější finanční řízení

24 Geografický přístup Ředitel Region A Region B Region C Strategické výhody strategie šitá na míru jednotlivým lokalitám jasněji vymezená zodpovědnost za zisk a ztrátu lepši koordinace pro cílový trh využití lokálních výhod lepší podmínky pro rozvoj vyššího managementu Strategické nevýhody problém s rozhodnutím kolik pravomoci dostanou jednotlivé oblasti problémy s udržením jednotné image více vrstev řízení některé činnosti se mohou v jednotlivých regionech duplikovat - problém meziregionální koordinace

25 Geografický přístup - strategie internacionalizace Centrála Centrála Region A Region B Region C "Globální produkt A" "Globální produkt B" "Globální produkt C" Jak to obvykle funguje? decentralizovaný přístup důraz na lokální podmínky - trh, poptávky, zákazníci, konkurence atd. Centrála koordinuje finanční řízení - finanční toky mezi nezávislými firmami "decentralizovaná federace" Jak to obvykle funguje? centrála koordinuje informační toky mezi firmami či divizemi spadajícími do jednotlivých kategorií produktů centrála koordinuje většinu aktivit firem a divizí - cílem je využívat ekonomiku velkého rozsahu "centralizovaná federace"

26 Výběr organizačních principů Kritéria Komoditní produkty Menší množství produktů a služeb Vysoký stupeň výroby a příbuznosti Potřeba zaměření na efektivnost, redukci nákladů, ekonomiku velkého rozsahu Totéž co v předchozím řádku ve stabilním prostředí Snaha přidat nové příbuzné produkty (výroby, technologie) Velká část potenciální výrobní kapacity bude využita novými nebo starými produkty Strategie Expanze z pohledu objemu Geografická expanze Totéž co v předchozím řádku a navíc případně i vertikální integrace Primární princip Funkcionální a procesní prvky Geografická organizace s centralizovanou administrativou Totéž co nahoře, s tím, že je třeba věnovat více pozornosti propracovanosti organizační struktury - koordinační týmy, štábní útvary a pod.

27 Výběr organizačních principů Kritéria Velké množství produktů a služeb Nízká výrobní příbuznost Nízká tržní příbuznost Maximální využití kapacit Nedostatek zdrojů Potřeba snížit náklady na koordinaci Potřeba dvojího zaměření - výrobek a funkce Nedostatek zdrojů s možností s možnosti jejich křížového využívání Strategie Výrobková diversifikace Jakákoliv z dříve uvedených Maticové řízení Nejisté prostředí, potřeba rychlé reakce, sdílení informací atd. Hrebinniak, L.G. - Joyce, W.F. Implementing Strategy (1984) Primární princip Multidivizionální struktura - specializace na základě výrobku, zákazníků, regionu atd. SBU - oddělené, samostatné

28 Vytváření žádoucí firemní (organizační) kultury Důraz kladený na: normy hodnoty postupy Lze zde uvažovat o otázkách jako: ochota přijímat změnu loajalita zaměstnanců pracovní návyky respekt vůči managementu uznávání strategických východisek (mise, vize, strategické cíle apod.)

29 Funkční strategie rozpracované pro potřebu implementace Prakticky to znamená: VIZE MISE CORPORATE (firemní) BUSINESS BUSINESS BUSINESS (obchodní) BUSINESS (obchodní) (obchodní) (obchodní) FUNCTIONAL FUNCTIONAL FUNCTIONAL (funkční) (funkční) FUNCTIONAL FUNCTIONAL FUNCTIONAL (funkční) (funkční) (funkční) (funkční) HORIZONTAL (Horizontální) FUNCTIONAL (funkční) hierarchicky navazuje na předchozí stupně řeší strategické řízení klíčových oblastí jednotlivých specifických oblastí při vymezení klíčových funkčních oblastí, které je třeba řešit je nutné vycházet z podmínek SBU mohou být řešeny "průřezově" pro více SBU vymezení funkčních strategií pro klíčové funkce stanovení specifických cílů a metod, které mají být v jednotlivých funkcích dosaženy (principy MBO ) řízení dosažení stanovených cílů Např.: Marketingová strategie: rozvoj trhů - cíle rozvoj metod a postupů personální zabezpečení stimulace marketingových pracovníků informační zabezpečení finanční a materiálové zabezpečení spolupráce s externími firmami efektivnost

30 Strategická kontrola při implementaci Strategickou kontrolu lze zvažovat ze čtyř hledisek: kontrola předpokladů (premise control) - systematická kontrola zaměřená na hodnocení toho, zde se předpoklady na kterých je strategie založena vyvíjí žádoucím směrem kontrola implementace (Implementation control) - kontrola toho, jak jednotlivé aktivity naplňují přijatou strategii a zda není případně nutné měnit postupy nebo strategii strategický dohled (strategic surveillance) - obecněji pojímaná kontrola interních a externích faktorů, které by mohly ovlivnit implementaci strategie speciální kontrola dle aktuálních požadavků (Special alert control) - kontrola zaměřená na aktuální oblast, která se v průběhu realizace ukázala jako kritická, nečekaně významná apod.

31 Časové vymezení jednotlivých kroků strategické kontroly: strategický dohled (strategic surveillance) kontrola předpokladů (premise control) kontrola implementace (Implementation control) speciální kontrola dle aktuálních požadavků (Special alert control) Formulace strategie Implementace strategie

32 Základní postupy v oblasti strategického dohledu (strategic surveillance) V rámci této kontroly je potřeba postihnout: co nejširší škálu faktorů, ukazatelů apod. jde o to nezaměřovat se pouze na jednu oblast co největší šíře dat a informací Základní postupy v oblasti kontroly předpokladů (premise control) Relativně nejjednodušší postup je monitorování klíčových faktorů identifikovaných v analýze externích faktorů: SLEPT Porterův model

33 Základní postupy v oblasti kontroly implementace (Implementation control) V rámci této kontroly je potřeba postihnout: všechny klíčové aktivity realizované v rámci přijaté strategie monitorování vývoje klíčových faktorů - ukazatelů hodnocení dosažení dílčích cílů (Milestones review) Základní postupy v oblasti speciální kontroly dle aktuálních požadavků (Special alert control) V rámci této kontroly je potřeba postihnout: potenciální vliv událostí, které nebyly předpokládány reakce na aktuální podněty

34 Srovnání zaměření jednotlivých kontrol Základní charakteristika Strategický dohled Kontrola předpokladů Kontrola implementace Speciální kontrola Objekt kontroly potenciální hrozby a příležitosti související s danou strategií plánované předpoklady klíčové strategické faktory a milníky Neočekávané události Míra konkrétního zaměření nízká vysoká vysoká vysoká Získávání dat - formální nízká střední vysoká vysoká - centralizované nízká nízká střední vysoká Zkoumané faktory - obecné okolí firmy ano ano zřídka ano - oborové okolí firmy ano ano zřídka ano - faktory specifické pro přijatou strategii - interní faktory specifické pro danou firmu zřídka zřídka ne ne ano ano ano zřídka

35 Operační (provozní) kontrolní systém Operační kontrolní systém navazuje na strategickou kontrolu a zaměřuje se na dosahování cílů v rámci přijaté strategie v kratším časovém horizontu (zpravidla jeden rok). V zásadě jde o klasicky chápanou kontrolu zahrnující: stanovení standardů zjišťování a hodnocení odchylek korekci odchylek V pozici toho kdo kontroluje se budete muset rozhodovat: Standardy vycházející z definovaných cílů Porovnání výkonnosti se standardy Měřítka pro hodnocení standardů Je standard dosažen? N Je odchylka přijatelná? N Je standard udržitelný? N Změna standardu případně cíle A A A Pokračovat dosavadním způsobem Pokračovat dosavadním způsobem - pozor na vývoj odchylky! Určit příčinu odchylky Upravit výkon

36 KONEC

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem

Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem Ministerstvo financí Tiskové oddělení Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Summary/ Porovnání filosofie fungování DR a srovnání s návrhem První hodnocení fungování dozorčích rad

Více

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PS 2015/2016 TRANSFORMACE PROCESNÍ STRUKTURY DO STRUKTURY ÚTVAROVÉ Ladislav Blaţek Dělba práce Rozpětí řízení Dělba pravomoci Faktory ovlivňující organizační strukturu 1

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování 1 1. ORGANIZACE

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 2 - Projektová

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání

Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Základní role interního auditu a vývoj jejího vnímání Setkání interních auditorů při příležitosti oslav 20 let od založení ČIIA Jihlava 10. 6. 2015 Vývoj role interního auditu Vznik IA Pol. 19. stol. Současnost

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV

Rizika na pracovišti. Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV Rizika na pracovišti Tomáš Svoboda COS I FN Brno, PMDV RIZIKO = kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu a stupně negativního dopadu takového jevu na výstup procesu očekávaná hodnota škody odchýlení

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více