Strategický management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický management"

Transkript

1 Strategický management 8 Výběr strategie Implementace strategie Kontrolní mechanismy Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Tel.: Konzultace: místnost P637, Kolejní 2906/4

2 Výběr optimální strategie Velká strategická mezera KLÍČOVÉ FAKTORY Důležitá poznámka: Vhodnost x Přijatelnost x Realizovatelnost Malá strategická mezera Relativně stabilní okolí V okolí převažují příležitosti V okolí převažují hrozby Převažují silné stránky firmy Převažují slabé stránky firmy ODPOVÍDAJÍCÍ STRATEGIE Stabilita Expanze Omezení Interní varianta Příbuzná varianta Horizontální varianta Externí varianta Nepříbuzná varianta Vertikální varianta Defenzivní varianta Ofenzivní varianta

3 Proces strategického řízení Poslání a vize a cíle Externí a interní prostředí firmy Strategická analýza Možná řešení Optimalizace řešení Výběr strategie Implementace strategie

4 Implementace strategie Dostáváme se k realizaci strategie. Je vůbec o čem mluvit?... realizace je pochopitelně to nejdůležitější... bez ohledu na to, že je podstatné jak budete realizovat co jste vytvořili, je této oblasti v literatuře věnováno často překvapivě málo prostoru... objektivně je ovšem třeba uznat, že problematika realizace je až příliš široká na to, aby ji bylo možné popsat univerzálně a do všech podrobností... v každém případě jde o to, že realizace stejných strategií může v odlišných podmínkách vyžadovat jiný přístup... každý bude pravděpodobně řešit nejen řadu podobných problémů, ale také množství specifických aspektů

5 Základní pohled na implementaci strategie Předpoklady realizace strategie: Organizační podmínky - struktura, plány, rozpočty, pravomoci, odpovědnosti atd. Klima podporující strategické plánování - organizační směrnice vymezující prvky strategického řízení Top management schopný definovat jasné strategické cíle, předpoklady a podmínky jejich realizace a schopnost sdělit je a požadavky z nich plynoucí nižším úrovním Dostatečná informovanost pracovníků realizujících strategii a fungující stimuly Průběžná kontrola realizace z pohledu plnění cílů a případných změn podmínek a východisek

6 Na implementaci strategie lze pochopitelně pohlížet z mnoha hledisek: Správa společnosti - Corporate Governance problematika vztahů se stakeholdery a zajištění žádoucího směru rozvoje a výkonu firmy Organizační a obecně řídící aspekty - Organizational Structure and Culture vytvoření organizačních podmínek realizace, přístup managementu Strategické vůdcovství - Strategic Leadership schopnost postihnout potřebné externí a interní aspekty a přivést firmu k do dosažení strategických cílů Strategické prvky podnikání - Strategic Entrepreneurship nástroje pro zainteresování zaměstnanců na výkonu z důrazem na plnění strategických cílů umožňující jejich odměnu i postih Důraz na strategickou kontrolu - Strategic control nástroje pro zainteresování zaměstnanců na výkonu z důrazem na plnění strategických cílů umožňující jejich odměnu i postih

7 Správa společností Vliv a působení tržních principů Externí kontrolní mechanismy Vlastnická struktura Interní kontrolní mechanismy Správní orgány Odměňování managementu

8 Externí kontrolní mechanismy Otázkou je co se stane s nevýkonnou firmou? privátní společnost může někdo převzít - koupit do aktivit společnosti vlastněné státem se v okamžiku problémů stát pravděpodobně vloží v případě problémů významné privátní firmy bude mít stát pravděpodobně také tendenci zasáhnout může vzniknout sdružení zájemců, kteří budou chtít firmu zachránit

9 Vlastnická struktura Důležité může být: roztříštěnost a koncentrace vlastnických podílů výše podílů potřebných pro určitý vliv typ vlastníků a jejich záměry vymezení práv vlastníků otázka oddělení vlastnické a výkonné moci Zásady pro řízení a správu společnosti OECD Obsahují mimo jiné: I. Práva akcionářů II. Spravedlivé jednání s akcionáři III. Úloha zainteresovaných stran v řízení a správě společnosti IV. Zveřejňování informací a transparentnost V. Odpovědnost správního orgánu

10 Správní orgány unitární model Valná hromada Správní orgán dva správní orgány Představenstvo Valná hromada Dozorčí rada Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Pozn.: Panují značné rozpory v tom jak to propojit či nepropojit s výkonným managementem!

11 Složení členů správních orgánů Podíl dozorčích rad 50% dozorčích rad 59% dozorčích rad 11% dozorčích rad 36% dozorčích rad Jsou zastoupeni zaměstnanci investoři nebo akcionáři bankéři šéfové jiných firem Pozn. Německo 79%, Rakousko 89% Bývalí ředitelé Akademici Ženy Externí EVROPA 49% 31% 6% cca 60% USA 82% 49% 72% cca 80%

12 Odměňování managementu Příklady hodnocení odměn managementu zohledňující opce Údaje z roku 2002 Získali Henry Silverman (Cendant) Louis Gerstner (IBM) Robert Fuld (Lehman Brothers) Jeffrey Barbakow (Tenet Healthcare) Henry Duques (First Data) Steve Jobs (Apple Computers) Howard Solomon (First Labotories) Angelo Mozilo (Countrywide Credit) Ztratili Lawrence Ellison (Oracle) Jozef Straus (JDS Uniphase) John Chambers (Cisco Systems) Scott McNealy (Sun Microsystems) Michael Eisner (Walt Disney) Dan Warmenhoven (Network Appliance) Irwin Jacobs (Qualcomm) Dough Bertiaume (Waters) Příjem mil USD 251,0 240,5 100,6 96,9 95,7 83,4 61,0 60,1-1970,1-979,3-931,4-587,7-265,8-243,7-216,3-211,4 Meziročně %

13 Odměňování managementu v ČR

14 Organizační aspekty Jak do strategie vstupuje organizační struktura? je považována za formální vymezení klíčových aktivit, které jsou rozhodující pro realizace strategie dalším důležitým prvkem je vtah formální a neformální struktury firemní (organizační) kultura Prvky organizačních struktur využitelné pro realizaci strategie: all in one - malá firma funkcionální a procesní přístup divizionální přístup SBU geografický přístup maticový přístup

15 Funkcionální a procesní přístup Ředitel Konstrukce Výroba HRM Finance Marketing Ředitel Nákup Zásobování Objednávky Prodej Účetnictví Servis Strategické výhody efektivnost v jednotlivých specializacích rozvoje funkční odbornosti efektivní řešení operativních otázek centralizovaná kontrola strategických rozhodnutí jasné vyjádření klíčových aktivit Strategické nevýhody úzká zaměření a specializace problémy komunikace a koordinace omezený rozvoj managementu riziko konfliktů mezi jednotlivými odděleními

16 Funkcionální a procesní přístup - strategie nízkých nákladů Vysoké i ploché struktury Ředitel Centralizované štábní útvary Konstrukce Výroba HRM Finance Marketing Jak to obvykle funguje? centralizované štábní útvary jsou relativně velké a zajišťují obslužné a koordinační aktivity výroba jako hlavní funkce řízení procesů je obvykle upřednostňováno před vývojem formalizované procesy zdůrazňují kulturu nízkých nákladů struktura je značně mechanická - jasné a striktní definování pracovních pozic

17 Funkcionální a procesní přístup - strategie diferenciace Ředitel Spíše plošší struktury R & D Marketing Konstrukce Výroba HRM Finance Prodej Jak to obvykle funguje? marketing je hlavní funkcí pro určení směru vývoje nových produktů vývoj nových produktů je jednou z hlavních priorit (R&D) většina funkcí může být relativně decentralizovaná, ale R&D a marketing jsou centralizovány, úzce spolupracují a mají značný vliv na chod ostatních oddělení formální procedury jsou spíše omezovány - cílem je prostředí pro vznik nových nápadů struktura je více organická - pracovní pozice jsou definovány poměrně volně

18 Divizionální přístup a výrobková struktura Ředitel Ředitel Divize A Divize B Divize C Alkoholické nápoje Nealko Sušenky Konstrukce Výroba Marketing Konstrukce Výroba Marketing Strategické výhody operativnost jednotlivých divizí větší podíl divizí na tvorbě strategií top management má více prostoru pro strategické řízení cílenější finanční řízení rozvoj funkční specializace pro potřeby divize rozvoj managementu pro strategické řízení Strategické nevýhody potenciální problémy s interní konkurencí - zdroje nutnost jasného vymezení pravomoci divizí problémy s koordinací divizí problémy s rozvrhováním režijních nákladů

19 Divizionální přístup - příbuzné produkty, mezidivizní spolupráce, příbuzná diversifikace Ředitel R & D HRM Marketing Finance Právní od. Strategie Divize A Divize B Divize C Jak to obvykle funguje? integrace všech divizí - spolupráce vedení firmy centralizuje tvorbu strategie, personální politiku, marketing atd. - cílem je rychlejší spolupráce a koordinace někdy může být výhodná také centralizace R & D hodnocení výkonu je osobní a vedle výkonu jednotlivých divizí se zdůrazňuje výkon firmy jako celku kultura se snaží zdůrazňovat spolupráci a sdílení

20 Divizionální přístup - mezidivizní konkurence, nepříbuzná diversifikace Ředitel Finance Audit Právo Jak to obvykle funguje? Divize A Divize B Divize C vrcholové vedení může být tvořeno poměrně malým počtem lidí - malá centrála velký důraz bývá kladen na jednotnost z pohledu financí a auditu - jsou to nástroje, který firmě umožňuje kontrolovat celkový výkon a zajistit jednotnost kritérií výkonu právní záležitosti mohou hrát významnou úlohu v okamžiku akvizičních aktivit divize jsou nezávislé a oddělené i pro potřebu finančního hodnocení divize si drží strategickou kontrolu, ale finance jsou kontrolovány shora divize mezi sebou soupeří o firemní zdroje i o zákazníky

21 SBU Ředitel SBU I SBU II SBU III Divize A Divize B Divize C Konstrukce Výroba Marketing Strategické výhody lepší koordinace divizí s podobnými strategickými zájmy možnost strategického řízení velkých a značně diversifikovaných společností jednoznačné řízení SBU (plánování, finance atd.) Strategické nevýhody jedna úroveň řízení navíc nárůst interní konkurence problémy s koordinací a autonomií jednotlivých SBU problémy s vymezením role top managementu Pozn.: Někteří autoři tuto variantu považují vcelku logicky za jednu z alternativ využití divizionálního přístupu

22 SBU - kombinace příbuzné a nepříbuzné strategie Ředitel R & D HRM Marketing Finance Právní od. Strategie SBU I SBU II SBU III Štábní podpora Divize A Divize B Divize C Jak to obvykle funguje? integrace divizí v rámci SBU a vzájemná nezávislost SBU centralizace strategického řízení má za úkol kontrolovat strategické řízení jednotlivých SBU jednotlivé SBU potřebují dostatečně silné štáby pro zajištění koordinace divizí případně produktů štáby vrcholového vedené vystupují ve vztahu k SBU spíše jako poradní a konzultační orgány

23 Maticový přístup Ředitel Některá používaná hlediska Výrobek Funkce Segment Některá používaná hlediska Region Zákazník Projekt Strategické výhody možnost řídit projektově orientované firmy na nižší úrovni možnost koordinace velkých firem na nadnárodní úrovni využití specializace funkcionálních manažerů větší zapojení středního managementu do tvorby strategie možnost klást důraz jak na výrobek, tak na region Strategické nevýhody vznik zmatků a protichůdných opatření problémy s vertikální i horizontální koordinací problémy s informačními toky a s kontrolními procesy obtížnější finanční řízení

24 Geografický přístup Ředitel Region A Region B Region C Strategické výhody strategie šitá na míru jednotlivým lokalitám jasněji vymezená zodpovědnost za zisk a ztrátu lepši koordinace pro cílový trh využití lokálních výhod lepší podmínky pro rozvoj vyššího managementu Strategické nevýhody problém s rozhodnutím kolik pravomoci dostanou jednotlivé oblasti problémy s udržením jednotné image více vrstev řízení některé činnosti se mohou v jednotlivých regionech duplikovat - problém meziregionální koordinace

25 Geografický přístup - strategie internacionalizace Centrála Centrála Region A Region B Region C "Globální produkt A" "Globální produkt B" "Globální produkt C" Jak to obvykle funguje? decentralizovaný přístup důraz na lokální podmínky - trh, poptávky, zákazníci, konkurence atd. Centrála koordinuje finanční řízení - finanční toky mezi nezávislými firmami "decentralizovaná federace" Jak to obvykle funguje? centrála koordinuje informační toky mezi firmami či divizemi spadajícími do jednotlivých kategorií produktů centrála koordinuje většinu aktivit firem a divizí - cílem je využívat ekonomiku velkého rozsahu "centralizovaná federace"

26 Výběr organizačních principů Kritéria Komoditní produkty Menší množství produktů a služeb Vysoký stupeň výroby a příbuznosti Potřeba zaměření na efektivnost, redukci nákladů, ekonomiku velkého rozsahu Totéž co v předchozím řádku ve stabilním prostředí Snaha přidat nové příbuzné produkty (výroby, technologie) Velká část potenciální výrobní kapacity bude využita novými nebo starými produkty Strategie Expanze z pohledu objemu Geografická expanze Totéž co v předchozím řádku a navíc případně i vertikální integrace Primární princip Funkcionální a procesní prvky Geografická organizace s centralizovanou administrativou Totéž co nahoře, s tím, že je třeba věnovat více pozornosti propracovanosti organizační struktury - koordinační týmy, štábní útvary a pod.

27 Výběr organizačních principů Kritéria Velké množství produktů a služeb Nízká výrobní příbuznost Nízká tržní příbuznost Maximální využití kapacit Nedostatek zdrojů Potřeba snížit náklady na koordinaci Potřeba dvojího zaměření - výrobek a funkce Nedostatek zdrojů s možností s možnosti jejich křížového využívání Strategie Výrobková diversifikace Jakákoliv z dříve uvedených Maticové řízení Nejisté prostředí, potřeba rychlé reakce, sdílení informací atd. Hrebinniak, L.G. - Joyce, W.F. Implementing Strategy (1984) Primární princip Multidivizionální struktura - specializace na základě výrobku, zákazníků, regionu atd. SBU - oddělené, samostatné

28 Vytváření žádoucí firemní (organizační) kultury Důraz kladený na: normy hodnoty postupy Lze zde uvažovat o otázkách jako: ochota přijímat změnu loajalita zaměstnanců pracovní návyky respekt vůči managementu uznávání strategických východisek (mise, vize, strategické cíle apod.)

29 Funkční strategie rozpracované pro potřebu implementace Prakticky to znamená: VIZE MISE CORPORATE (firemní) BUSINESS BUSINESS BUSINESS (obchodní) BUSINESS (obchodní) (obchodní) (obchodní) FUNCTIONAL FUNCTIONAL FUNCTIONAL (funkční) (funkční) FUNCTIONAL FUNCTIONAL FUNCTIONAL (funkční) (funkční) (funkční) (funkční) HORIZONTAL (Horizontální) FUNCTIONAL (funkční) hierarchicky navazuje na předchozí stupně řeší strategické řízení klíčových oblastí jednotlivých specifických oblastí při vymezení klíčových funkčních oblastí, které je třeba řešit je nutné vycházet z podmínek SBU mohou být řešeny "průřezově" pro více SBU vymezení funkčních strategií pro klíčové funkce stanovení specifických cílů a metod, které mají být v jednotlivých funkcích dosaženy (principy MBO ) řízení dosažení stanovených cílů Např.: Marketingová strategie: rozvoj trhů - cíle rozvoj metod a postupů personální zabezpečení stimulace marketingových pracovníků informační zabezpečení finanční a materiálové zabezpečení spolupráce s externími firmami efektivnost

30 Strategická kontrola při implementaci Strategickou kontrolu lze zvažovat ze čtyř hledisek: kontrola předpokladů (premise control) - systematická kontrola zaměřená na hodnocení toho, zde se předpoklady na kterých je strategie založena vyvíjí žádoucím směrem kontrola implementace (Implementation control) - kontrola toho, jak jednotlivé aktivity naplňují přijatou strategii a zda není případně nutné měnit postupy nebo strategii strategický dohled (strategic surveillance) - obecněji pojímaná kontrola interních a externích faktorů, které by mohly ovlivnit implementaci strategie speciální kontrola dle aktuálních požadavků (Special alert control) - kontrola zaměřená na aktuální oblast, která se v průběhu realizace ukázala jako kritická, nečekaně významná apod.

31 Časové vymezení jednotlivých kroků strategické kontroly: strategický dohled (strategic surveillance) kontrola předpokladů (premise control) kontrola implementace (Implementation control) speciální kontrola dle aktuálních požadavků (Special alert control) Formulace strategie Implementace strategie

32 Základní postupy v oblasti strategického dohledu (strategic surveillance) V rámci této kontroly je potřeba postihnout: co nejširší škálu faktorů, ukazatelů apod. jde o to nezaměřovat se pouze na jednu oblast co největší šíře dat a informací Základní postupy v oblasti kontroly předpokladů (premise control) Relativně nejjednodušší postup je monitorování klíčových faktorů identifikovaných v analýze externích faktorů: SLEPT Porterův model

33 Základní postupy v oblasti kontroly implementace (Implementation control) V rámci této kontroly je potřeba postihnout: všechny klíčové aktivity realizované v rámci přijaté strategie monitorování vývoje klíčových faktorů - ukazatelů hodnocení dosažení dílčích cílů (Milestones review) Základní postupy v oblasti speciální kontroly dle aktuálních požadavků (Special alert control) V rámci této kontroly je potřeba postihnout: potenciální vliv událostí, které nebyly předpokládány reakce na aktuální podněty

34 Srovnání zaměření jednotlivých kontrol Základní charakteristika Strategický dohled Kontrola předpokladů Kontrola implementace Speciální kontrola Objekt kontroly potenciální hrozby a příležitosti související s danou strategií plánované předpoklady klíčové strategické faktory a milníky Neočekávané události Míra konkrétního zaměření nízká vysoká vysoká vysoká Získávání dat - formální nízká střední vysoká vysoká - centralizované nízká nízká střední vysoká Zkoumané faktory - obecné okolí firmy ano ano zřídka ano - oborové okolí firmy ano ano zřídka ano - faktory specifické pro přijatou strategii - interní faktory specifické pro danou firmu zřídka zřídka ne ne ano ano ano zřídka

35 Operační (provozní) kontrolní systém Operační kontrolní systém navazuje na strategickou kontrolu a zaměřuje se na dosahování cílů v rámci přijaté strategie v kratším časovém horizontu (zpravidla jeden rok). V zásadě jde o klasicky chápanou kontrolu zahrnující: stanovení standardů zjišťování a hodnocení odchylek korekci odchylek V pozici toho kdo kontroluje se budete muset rozhodovat: Standardy vycházející z definovaných cílů Porovnání výkonnosti se standardy Měřítka pro hodnocení standardů Je standard dosažen? N Je odchylka přijatelná? N Je standard udržitelný? N Změna standardu případně cíle A A A Pokračovat dosavadním způsobem Pokračovat dosavadním způsobem - pozor na vývoj odchylky! Určit příčinu odchylky Upravit výkon

36 KONEC

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ J. Hron Katedra řízení, PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Nové přístupy k řízení národního hospodářství jsou charakteristické i novými metodologickými

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning

Milan ŠTOLBA. manažer služeb e-learning Obsah 1. VU jako instituce uvnitř podniku 2. Složky podnikové kultury 3. Interakce virtuální univerzity s podnikovou kulturou a strukturou 4. Oblasti vlivu e-learningu Praha, březen 2002 Virtuální univerzita

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Příklad dobré praxe VI

Příklad dobré praxe VI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VI pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

(společný záběr, vztahy)

(společný záběr, vztahy) Regionalistika a regionální rozvoj (společný záběr, vztahy) Program rozvoje regionu lze zpracovat v následující struktuře: A. Analýzy Regionální rozvoj zahrnuje územní aspekty, otázky ekonomické, - region

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA

ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA ORGANIZAČNÍ ÚTVARY STAVEBNÍHO PODNIKU, RIZIKA 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Implementace systému strategického řízení a řízení výkonnosti s podporou Balanced ScoreCard

Implementace systému strategického řízení a řízení výkonnosti s podporou Balanced ScoreCard Implementace systému strategického řízení a řízení výkonnosti s podporou Balanced ScoreCard Abstrakt: Alexandr Toloch, ATTN Consulting, a.toloch@attnweb.cz Radovan Hauk, Deloitte, rhauk@deloittece.com

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Strategické plánování

Strategické plánování Strategické plánování 1. Potřeba strategického plánování Většina organizací má nějaký účel a zřetelný důvod své existence. Každá organizace má svůj vlastní unikátní důvod pro svou existenci, který poskytuje

Více