VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Ing. Martin Hájek ředitel výkonného pracoviště TS ČR. Úspory energie tepelnými čerpadly v bytových domech Tomáš Matuška 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Ing. Martin Hájek ředitel výkonného pracoviště TS ČR. Úspory energie tepelnými čerpadly v bytových domech Tomáš Matuška 2"

Transkript

1 internetový časopis podnikatelů v teplárenství vychází jako dvouměsíčník ročník 24 VÁŽENÍ ČTENÁŘI, Úspory energie tepelnými čerpadly v bytových domech Tomáš Matuška 2 Na výpočty prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat Jan Vondráš 4 Sokoli postupně osídlují energetické stavby v Česku Václav Beran 5 Tovární komíny musíme chránit Martin Vonka 6 Erste Energy Services České spořitelny elektřina finančně i fyzicky Jakub Židoň, Daniel Maděra 7 Vydavatel: Teplárenské sdružení České republiky Partyzánská 1/7, Praha 7 registrace: ISSN Veškerá autorská práva k časopisu 3T Teplo, technika, teplárenství vykonává vydavatel. Jakékoli užití časopisu nebo jeho části, zejména šíření jeho rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno. Zasláním příspěvku autor uděluje pro případ jeho vydání vydavateli svolení vydat jej v jeho elektronické podobě na internetových stránkách TS ČR, popř. CD ROM nebo v jiné. říká se, že všechno souvisí se vším, a nejinak je tomu i v případě teplárenství, které překvapivě úzce souvisí s ornitologií. Do Česka se opět postupně vrací hnízdit sokolové stěhovaví a komíny tepláren mohou sehrát významnou roli v jejich dalším šíření republikou. Na necelé desítce komínů už byla umístěna umělá hnízda, v nichž se každoročně rodí mláďata. Ze severozápadu Čech se budou postupně rozšiřovat dál do vnitrozemí. Možná si vyberou i komín ve vaší teplárně. Poradíme vám, jak postupovat. S ptáky a komíny se letos doslova roztrhl pytel. Česká společnost ornitologická totiž vyhlásila ptákem roku 2014 oba druhy čápů černého a bílého. Čáp bílý se dokonce jako první stává přesně po 20 letech ptákem roku podruhé. K jeho volbě přispěla i skutečnost, že se letos koná 7. celoevropské sčítání čápů bílých a 3. celostátní sčítání čápů černých. A protože jsou komíny často hostiteli čapích hnízd, bude si jich letos veřejnost ještě víc všímat. Komíny ale neslouží jen ke hnízdění ptáků. Řada z nich má také nepopiratelnou kulturní a historickou hodnotu, i když už svému původnímu účelu dávno neslouží, a určitě stojí za to se o nich něco dozvědět. Na konci roku by měla být veřejnosti představena nová publikace, která má zatím pracovní název Tovární komíny. Nejen o ní jsme si povídali s jejím autorem, profesionálním fotografem a předním českým komínářem Martinem Vonkou. Zatímco teplárny mohou ptákům nový domov poskytnout, v případě bezohledného zateplování mohou jiní ptáci o domov naopak přijít. Blíží se úřední doba hnízdění rorýse obecného (od 20. dubna do 10. srpna), který si rád staví hnízda ve škvírách a větracích otvorech paneláků. V této době nesmí být do jejich hnízdění rušivě zasahováno. To znamená provádět případné práce na budově mimo atiku vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce. A co mají výše uvedení opeřenci společného? Každý z nich je jedinečný, dokonale se přizpůsobil svému prostředí a velmi efektivně využívá energii jak svou vlastní, tak energii větru, tedy jak se dnes moderně říká, energii z obnovitelného zdroje.tady zase můžeme hledat analogii s různými způsoby vytápění. Všechny přinášejí tepelnou pohodu, ale každý z nich má vhodnou oblast použití. Pro nový nízkoenergetický rodinný domek s podlahovým vytápěním se určitě hodí tepelné čerpadlo, naopak pro háj desetipatrových věžáků je vhodnějším řešením centrální zdroj tepla vybavený kogenerační jednotkou. Prodejci různých zaručených řešení v oboru vytápění se ovšem fakty nezdržují a raději aplikují heslo: Nikdo nedokáže splnit to, co my dokážeme slíbit. Inu, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. A kupodivu se stále najde dost kavek, které jim sednou na lep a následně se nechají oškubat. Nenechte si od nikoho nakukat hlouposti a užívejte jara! P.S. Připravili jsme pro vás malou hádanku: Poznáte, co je na fotografi i nad úvodníkem? Správnou odpověď a další podrobnosti najdete na poslední stránce. Ing. Martin Hájek ředitel výkonného pracoviště TS ČR

2 2/2014 Úspory energie tepelnými čerpadly v bytových domech Rozvoj a státní podpora obnovitelných zdrojů energie se dotýká i problematiky bytových domů. V rámci původního programu Zelená úsporám byly poprvé významně dotačně podpořeny i realizace tepelných čerpadel v bytových domech a očekává se, že od roku 2015 bude vyhlášena výzva v rámci Nové Zelené úsporám. Článek se snaží poukázat analýzou chování tepelného čerpadla v soustavě vytápění a přípravy teplé vody na úskalí energetické efektivity takových instalací. Pro analýzu provozního chování tepelného čerpadla v bytovém domě byl zvolen osmipodlažní dům panelové konstrukce z 90. let ve dvou variantách. Uvažovány byly varianty "bez zateplení" a "rekonstrukce", viz tabulka parametrů domu. Otopná soustava v domě je teplovodní dvoutrubková s článkovými otopnými tělesy projektově navrženými na teplotní rozdíl 80/60 C. Pro stav bez zateplení zkušenost ukázala, že otop- Uvažovaný typ bytového domu ná soustava může pracovat i při -15 C na nižší teplotní úrovni 70/50 C. Pro variantu rekonstrukce lze návrhové teploty otopné vody snížit až na 51/40 C při zachování téměř stejného průtoku v otopné soustavě (bez nutnosti úprav vyvážení otopné soustavy). Otopná soustava v obou případech využívá ekvitermní regulaci teploty otopné vody podle venkovní teploty. Bytový dům má v každém patře 4 byty s průměrně 2,5 obyvateli na byt. Celkový počet obyvatel je 80. Potřeba teplé vody na teplotní úrovni 55 C je uvažována 40 l/os/den, tzn. celková roční potřeba teplé vody v domě je téměř 1200 m 3 /rok. Teplota studené vody je 10 C. Teplá Parametry bytového domu voda je odebírána Bez zateplení Rekonstrukce podle hodinového profilu s denní Prostup tepla W/m 2 K W/m 2 K a večerní špičkou fasáda 0,5 0,25 a letním poklesem střecha 0,4 0,16 odběru o cca 25 % oproti zimní části podlaha 0,9 0,3 roku. Tepelné ztráty okna 2,8 1,2 cirkulací, která je Parametr těsnosti n50 4,0 h -1 1,5 h -1 v provozu v domě Ztráta při -15 C 88 kw 49 kw po celý den, jsou Potřeba tepla uvažovány paušálně jako 70 % po- na vytápění 625 GJ 274 GJ třeby tepla na samotný ohřev uve- na ohřev vody 375 GJ 375 GJ podíl ohřevu vody 38% 58% deného množství vody. Celková potřeba tepla na přípravu teplé vody je 375 GJ. Ve variantě bez zateplení se podílí teplá voda na celkové potřebě tepla zhruba 38 %, ve variantě rekonstrukce podíl teplé vody dosahuje 58 %. Tepelná čerpadla byla zvolena typu vzduch-voda ve venkovním provedení od renomovaného výrobce s věrohodnými podklady o výkonu a topném faktoru udávaném v technické specifikaci pro velký počet okrajových podmínek (kombinací teploty venkovního vzduchu na vstupu do výparníku a teploty otopné vody na výstupu z kondenzátoru). Jmenovitý výkon zvoleného tepelného čerpadla je 14,8 kw a topný faktor je 3,5 při teplotních podmínkách A2/W35. Tepelné čerpadlo umožňuje provoz až do venkovní teploty -20 C při výstupní teplotě otopné vody 60 C. Pro zajištění požadovaného výkonu instalace je uvažována kaskáda těchto tepelných čerpadel. Ve variantě bez zateplení jsou uvažovány 4 ks tepelných čerpadel o celkovém jmenovitém výkonu 59,2 kw při A2/W35 s návrhem na cca 68 % tepelné ztráty domu. Ve variantě rekonstrukce jsou uvažovány 3 ks tepelných čerpadel o celkovém jmenovitém výkonu 44,4 kw při A2/W35 s návrhem na cca 91 % tepelné ztráty domu. Návrhový výkon v tomto případě zohledňuje především potřebu výkonového krytí přípravy teplé vody. Tepelná čerpadla jsou uvažována bez regulace výkonu, pouze spínaná v kaskádě. Výpočet provozního chování tepelných čerpadel byl proveden metodou podrobné hodinové bilance potřeby tepla na přípravu teplé vody a vytápění a dostupné tepelné energie dodávané tepelným čerpadlem za daných provozních podmínek pro krytí energetických potřeb domu. Výpočet byl proveden pro klimatické údaje typického meteorologického roku charakterizovaného minimální teplotou venkovního vzduchu -15,1 C, maximální teplotou venkovního vzduchu +30,8 C a průměrnou teplotou 8,0 C. Druh záložního (bivalentního) zdroje zde není řešen, potřeba energie ze záložního zdroje vyjadřuje rozdíl mezi potřebou tepla domu a teplem dodaným z tepelných čerpadel do domu. Ve variantě bez zateplení nemohou tepelná čerpadla pracovat při požadovaných teplotách otopné vody nad 60 C. Výpočet uvažuje, že pouze předehřívají vratnou otopnou vodu z otopné soustavy na teplotu 60 C a záložní ohřev dohřívá vodu na aktuálně potřebnou teplotu přívodní vody. Příprava teplé vody (zásobníkový ohřev) má vždy přednost. Tepelné ztráty zásobníků (teplá voda, nárazový zásobník pro otopnou vodu) nejsou ve výpočtu uvažovány, lze předpokládat, že vzhledem k množství tepla dodávaného tepelnými čerpadly budou zanedbatelné. Podobně jsou zanedbány tepelné ztráty rozvodů mezi tepelnými čerpadly uvažovanými na střeše domu a patou tepelné soustavy v domě. V rámci výpočtu je vyhodnocena zvlášť pro přípravu teplé vody a pro vytápění tepelná energie dodaná z tepelného čerpadla pro krytí potřeb, elektrická energie spotřebovaná tepelným čerpadlem, roční topný faktor samotných tepelných čerpadel, potřeba záložního zdroje, doba provozu, potřeba pomocné elektrické energie (pro oběhová čerpadla). V tabulce jsou uvedeny výsledky celoroční bilance pro obě varianty domu.

3 2/2014 Instalace 4 tepelných čerpadel vzduch-voda pro bytový dům ve variantě bez zateplení pokryje celkem 94 % potřeby tepla. Vzhledem k vysokým požadovaným teplotám jak pro vytápění (vysokoteplotní otopná soustava), tak pro přípravu teplé vody (hygienické důvody) se roční topný faktor v obou režimech pohybuje na úrovni 2,6 až 2,7. Instalace 3 tepelných čerpadel vzduch-voda pro bytový dům ve variantě po rekonstrukci zateplením pokryje 97 % potřeby tepla. Snížení teploty otopné vody pro vytápění při zachování otopných těles zvýšilo efektivitu provozu tepelného čerpadla v režimu vytápění a roční topný faktor tepelného čerpadla se pohybuje na úrovni 3,2. U přípravy teplé vody zůstává roční topný faktor na úrovni 2,6. Vzhledem k významnému podílu přípravy teplé vody na potřebě tepla domu je hodnota celkového topného faktoru 2,8. Z výsledků je patrné, že pro správné zhodnocení instalace tepelného čerpadla nelze předpokládat v žádné z variant provoz s ročním topným faktorem nad hodnotou 2,9, natož se jmenovitým topným faktorem 3,5, který výrobci tepelných čerpadel často uvádí jako jedinou hodnotu. Normový dokument TNI , který má sloužit jako pomůcka pro energetické specialisty při posuzování energetické náročnosti budov, obsahuje zjednodušený přístup k hodnocení. Výpočet používá hodnotu jmenovitého topného faktoru a korekční činitele na teplotní podmínky provozu tepelného čerpadla pro přepočet. Výsledky zjednodušeného postupu podle TNI jsou uvedeny v tabulce za předpokladu krytí celkové potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody tepelnými čerpadly (zanedbání záložního zdroje). Přestože jsou výsledné hodnoty zatíženy významným zjednodušením, jsou relativně podobné výsledkům detailního výpočtu s hodinovým krokem a zjednodušený postup je tak použitelný pro rámcovou bilanci. Efektivita provozu tepelných čerpadel ve stávajících bytových domech je problematická, ať už se jedná o nerekonstruované nebo rekonstruované domy. U nezateplených snižuje efektivitu vysoká teplota otopné vody, u zateplených domů začíná významně převažovat vliv efektivity přípravy teplé vody. Příprava teplé vody se zajištěním legislativou požadované teploty 55 C má negativní dopad na provoz instalací tepelných čerpadel. Analýza ukázala, že pro obě varianty se roční topný faktor samotných tepelných čerpadel pohybuje pod hodnotou 2,9, kterou směrnice EU o podpoře obnovitelných zdrojů energie definuje jako minimální hodnotu sezonního topného faktoru pro celou tepelnou soustavu s tepelnými čerpadly (včetně elektrického dohřevu a pomocné elektrické energie na oběhová čerpadla). Pouze instalace s hodnotou topného faktoru nad 2,9 mohou být označeny za instalace šetřící primární energii. V opačném případě je energeticky výhodnější využívat fosilní paliva přímo k ohřevu spalováním, než komplikovaně využívat k výrobě elektřiny a tu pak využívat pro pohon neefektivně pracujících tepelných čerpadel. Výsledky analýzy poukázaly také na nezbytnost zodpovědně bilancovat reálný provoz tepelného čerpadla. Při výpočtech nelze spoléhat na jmenovité hodnoty výkonů a topných faktorů uváděných často při podmínkách, které sotva při skutečném provozu nastanou. V příštím roce očekávaná výzva Státního fondu životního prostředí na podporu úspor v bytových domech v rámci NZÚ již se vší pravděpodobností bude vyžadovat podrobný výpočet provozu tepelného čerpadla v konkrétní instalaci pro získání spolehlivé informace o dosažitelné úspoře energie. Roční parametry instalace tepelných čerpadel vzduch voda v bytovém domě (HODINOVÁ BILANCE) Varianta bez zateplení Varianta rekonstrukce příprava TV vytápění příprava TV vytápění potřeba tepla domu [GJ] dodané teplo z TČ [GJ] potřeba elektřiny TČ [MWh] 40,4 58,6 40,4 22,4 99,0 62,8 topný faktor TČ 2,57 2,69 2,57 3,19 2,64 2,79 teplo ze záložního zdroje [GJ] pomocné el. energie [MWh] 0,3 0,4 0,3 0,2 0,7 0,5 doba provozu TČ [h] Zjednodušená bilance tepelných čerpadel vzduch voda v bytovém domě podle TNI Varianta bez zateplení Varianta rekonstrukce příprava TV vytápění příprava TV vytápění potřeba tepla domu [GJ] jmenovitý topný faktor TČ ,5 (při A2/W35) korekční činitel dle TNI 0,685 0,784 0,685 0,870 topný faktor TČ potřeba elektřiny TČ [MWh] při 100% krytí 2,40 2,74 2,40 3,05 2,60 2,63 43,4 63,3 43,4 25,0 106,7 68,4 Závěrem je třeba poznamenat, že existuje řada cest jak zlepšit provoz tepelných čerpadel v podmínkách bytových domů. Příliš se zatím nevyužívají, s rozvojem instalací tepelných čerpadel v bytových domech lze však předpokládat jejich širší nasazení. Nejjednodušší cestou je snížení požadavku na teplotu teplé vody ohřívané tepelným čerpadlem (tepelné čerpadlo vodu pouze předehřívá). To však znamená nárok na záložní zdroj, a pokud je jím elektřina, situaci energetické efektivity celé soustavy s tepelným čerpadlem v bytovém domě to neřeší, právě naopak. Lze proto očekávat, že tepelná čerpadla v této souvislosti projdou posunem ve své konstrukci směrem k efektivnějšímu využívání tepla na odběrové straně na různých teplotních úrovních. Jedná se o využívání tepla z dochlazení chladiva za kondenzátorem ke kontinuálnímu předehřevu studené vody a využití chladiče přehřátých par pro přívod tepla do stratifikovaného zásobníku teplé vody při vysoké teplotě bez výrazného snížení energetické náročnosti provozu takových tepelných čerpadel. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

4 2/2014 Na výpočty prodejců kotlů a tepelných čerpadel se nevyplácí spoléhat V poslední době jsou bytová družstva i ostatní vlastníci bytových objektů často oslovováni nabídkami firem, které lákají na zaručeně levnější způsoby vytápění a odpojení od tepláren. Cena tepla z domovní plynové kotelny se u takových nabídek pohybuje zpravidla o 100 Kč/GJ níže pod cenou teplárny, což je částka, která se dobře pamatuje. Mnohdy jde ovšem o úsporu fiktivní a na vině bývá chyba výpočtu. Zajímavé je, že zatímco u řady běžného zboží budí překvapivě nízká cena automaticky podezření, že něco bylo ošizeno, v případě cen tepla jsou lidé až neuvěřitelně důvěřiví. A když už někdo i zapochybuje, jak může být teplo najednou tak levné, nechá se mnohdy přesvědčit naučenými argumenty firem, které mu levné teplo nabízejí. Ve skutečnosti nabízená cena tepla 400 až 450 Kč/GJ z nové domovní plynové kotelny či tepelného čerpadla nezřídka nepokrývá ani vlastní palivové náklady. Do těch nabízející často započítá pouze cenu vlastní komodity. Jen cena zemního plynu při průměrné roční spotřebě bytu 30 GJ v bytovém domě s 20 až 40 partajemi se pohybuje u dominantního dodavatele zemního plynu kolem 490 Kč/GJ. Pro korektní porovnání musíme k uvedeným palivovým nákladům přičíst náklady na elektřinu na provoz topné soustavy v domě, na obsluhu, opravy, údržbu a revize a to se už cena blíží k 600 Kč/GJ. Jen povinných prohlídek vyplývajících z legislativy je více než 10 (revize elektro, servis kotle, tlakových nádob, dopouštěcích zařízení, měření a regulace, kontrola bezpečnosti, spalinové cesty, provozní prohlídka, preventivní požární prohlídka, kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie) a mohou je provádět jen autorizovaní odborníci a ti je nedělají zadarmo. Pokud je to pracovník SBD nebo SVJ, musí i ten projít odbornými zkouškami. Mezi náklady patří samozřejmě také cena půjčených peněz, tedy úroky z úvěru. Náklady na domovní plynovou kotelnu významně převyšují investici 1 milion korun. Topná soustava s tepelným čerpadlem a solárními panely pro 32bytový dům přijde už na 4 miliony korun. Většina domů k financování nové kotelny využívá úvěr. Nezanedbatelnou položkou mohou být i náklady spojené s odpojením od soustavy zásobování teplem a v případě tepelných čerpadel to bývají i náklady na odhlučnění místnosti, kde jsou instalována, protože bez odhlučnění obyvatelé fakticky trvale žijí u nádraží s právě odjíždějícím vlakem... Ke snížení ceny přispívá také instalace levnějšího zdroje s nedostatečným výkonem kotle i tepelného čerpadla. V teplé zimě, jako byla ta letošní, se nic nepozná, ale stačí chladnější zima a poddimenzovaný zdroj nestíhá topit, natož ohřívat vodu. Při instalaci většího počtu plynových domovních kotelen na sídlišti, nebo čerpadel dotápěných zemním plynem pak nemusí stačit kapacita nízkotlakých plynových rozvodů. Pak je nutno překopat rozvody na posílení dodávky a znovu přehodnotit původní výši nákladů. Samozřejmě směrem vzhůru! Do ceny tepla je samozřejmě potřeba započítat i samotnou investici do nové kotelny a dalších úprav. Konečná cena tepla z nové domovní plynové kotelny při započtení všech uvedených nákladů souvisejících s jeho výrobou, které cena teplárny již obsahuje, tak rozhodně nebude 400 nebo 450 Kč/GJ, ale vyšplhá se aktuálně na 675 až 780 Kč/GJ, jak ukazuje tabulka. Většina tepláren nabízí cenu tepla výhodněji než domovní kotelny. Potíž je v tom, že zákazníci připojení na teplárnu mnohdy nedokážou všechny položky související s individuálním vytápěním dopředu vyhodnotit a vyčíslit a prodejce kotelny samozřejmě nemá zájem je na chyby svého výpočtu upozorňovat. V reálném provozu je navíc řada nákladů skryta ve zdánlivě nesouvisejících platbách. Například spotřeba elektřiny plynové kotelny obvykle mizí mezi společnou spotřebou domu na osvětlení a výtahy, náklady na opravy a údržbu se rozpouští v opravách a údržbě domu a tak dále. Každý odběratel tepla by před rozhodnutím, že bude investovat do nového způsobu vytápění, měl důkladně posoudit všechny ekonomické i technické aspekty a především si ověřit, zda tento krok pro něj bude skutečně výhodný. Zkušenost ukazuje, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejce kotle. Alternativní zdroj vytápění bytového domu Domovní kotelna zemní plyn pro 20 bytů Domovní kotelna zemní plyn pro 40 bytů Tepelné čerpadlo elektřina pro 15 bytů Tepelné čerpadlo zemní plyn pro 15 bytů Náklady (2014) Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Zemní plyn (RWE) 492,9 491,5 0,0 299,9 Elektřina (ČEZ) 15,7 15,7 415,3 10,7 Údržba 29,1 18,9 17,8 26,7 Obsluha 62,1 40,4 63,9 85,3 Investice 116,7 79,4 211,1 180,6 Úroky z úvěru 41,3 28,2 74,7 63,9 Cena tepla celkem 757,8 674,1 782,8 667,1 Významnou část ceny tepla z dálkového vytápění tvoří stálé fixní náklady, které při snížení odběru tepla nezmizí, ale dojde k jejich přerozdělení na zbývající zákazníky. Zjednodušeně tak můžeme říci, že zákazník, který se odpojí, zdraží teplo nejen sobě, ale i svým sousedům. K dražšímu teplu navíc v případě vlastního kotle přidá ještě bonus v podobě emisí znečišťujících látek vypouštěných často přímo pod okny sousedních objektů. Připraveno ve spolupráci s Ing. Janem Vondrášem, Invicta BOHEMICA

5 5 2/2014 Sokoli postupně osídlují energetické stavby v Česku Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) patří mezi ikony ochrany přírody. Již od středověku se těšil zájmu člověka, po staletí je využíván v sokolnictví, je námětem uměleckých děl či erbů. Jako takzvaný vrcholový predátor a nejrychlejší letec se v posledních desetiletích stal také symbolem ohrožené přírody a následně také symbolem její úspěšné ochrany. Ústup sokola u nás, v 60. letech už u nás sokoli hnízdili nepravidelně nebo vůbec ne, měl nepochybně přímou souvislost s celosvětovým kolapsem sokolí populace. Hlavním důvodem bylo plošné používání DDT aromatického organochloridu, který se používal na hubení hmyzu v zemědělství. Po zákazu jeho používání, uzákonění přísné ochrany a zahájení programů pro aktivní podporu druhu došlo k pozitivnímu obratu. Situace v Česku tento trend s mírným zpožděním následovala a od konce 80. let se i u nás opět začínají objevovat hnízdící sokoli. V současnosti u nás pravidelně hnízdí až 70 párů sokolů. Ale sokolí populace u nás stále nemá vyhráno. Většina párů hnízdí na skalách, které jsou však v dnešní době pod silným lidským tlakem. Skály mají v oblibě nejen sokoli, ale i horolezci, trampové či turisti. Sokol je v době hnízdění citlivý na rušení, a tak často dochází ke konfliktům a řada sokolích párů hnízdí neúspěšně. V posledních zhruba pěti letech je však v severozápadních Čechách na postupu fenomén hnízdění na lidských stavbách, který se k nám rozšířil z Německa. Sokoli postupně zjistili, že výškové stavby mají stejné výhody jako skály a k tomu ještě něco navíc. Mají zde výborný přehled o okolí, obvykle také dostatek potravy v bezprostředním okolí a klid na hnízdění. Průmyslové areály jsou obvykle velmi rušné, ale z výšky komína vše vypadá jinak. Při hnízdění na lidských stavbách však často sokoli obtížně hledají vhodné místo pro hnízdění, často vyberou špatně a pak je hnízdění neúspěšné či komplikuje provoz objektu. Ve snaze pomoci sokolům i provozovatelům objektů jsou vyvěšovány speciální budky, které výrazně zvyšují hnízdní úspěšnost na lidských stavbách. Názorný je příklad elektrárny Prunéřov. Pár se zde o hnízdění neúspěšně pokoušel asi pět let. V roce 2013 po instalaci budky na vhodné místo pár úspěšně vyhnízdil a vyvedl mláďata. Podobná byla situace i na dalších doposud obsazených stavbách elektrárně Tušimice, elektrárně Počerady, v chemparku Unipetrol nebo na teplárně v pražské Michli. Ve všech těchto objektech již byly nainstalovány budky a hned v prvním roce zde sokoli úspěšné hnízdili. Na hnízdění zatím stále čeká pouze komín v areálu cementárny v Čížkovicích u Lovosic. Měsíc a rok umístění Místo umístění Velká úspěšnost vyvěšování budek spočívá především v tom, že jsou umísťovány na objekty, které si již sokoli vybrali a kde se pokouší hnízdit. Počet párů narůstá a nastal Z instalace budky v Záluží. Foto: Petr Králert čas rozšířit počet objektů, kde sokolům nabídneme bydlení. V Německu již hnízdí na stavbách více než 300 párů a jejich počet stále narůstá. Podobný trend nyní nastupuje i v Česku. Letos byly budky nainstalovány na komín spalovny odpadu ZEVO Malešice v Praze, v areálu Škoda Mladá Boleslav a v teplárně Komořany u Mostu. Očekává se, že hnízdění na lidských stavbách bude přibývat a postupně předčí počet párů na přirozených hnízdištích. Pro provozovatele objektu sokol prakticky neznamená žádné komplikace, jen bonusy. Jediné omezení, které hnízdění sokolů přináší, je nutnost minimalizovat vstup do sokolích výšin v průběhu hnízdění, tedy od března do května. Doposud s tím na žádném objektu nebyl problém. Kromě toho, že sokoli loví místní holuby a tím snižují jejich počet, jde o zvláště chráněný, kriticky ohrožený druh, který se těší velké oblibě veřejnosti. Aby se zvýšila chuť vlastníků objektů sokolům pomoci, připravuje sdružení ALKA Wildlife ve spolupráci s Českou společností ornitologickou certifikát Přátelé sokolů, který získají firmy podporující hnízdění a ochranu sokolů. Lokalita průmyslového areálu Hnízdění / počet mláďat leden 2011 chladicí věž elektrárna Tušimice (Kadaň) ano / 3 ne ano / 3 podzim 2011 komín + CHV elektrána Počerady (Louny) ano / 1 ano / 2 ano zima komíny teplárna chemička Záluží (Litvínov) ano / 4 ano / 3 ano listopad 2012 komín cementárna Lafarge Čížkovice ne ne leden 2013 komín + CHV elektrárna Prunéřov (Kadaň) ano / 3 jaro 2013 komín Pražská teplárenská/teplárna Michle ano / 1 podzim 2013 komín teplárna Ško-Energo Mladá Boleslav únor 2014 komín spalovna ZEVO Praha Malešice Pokud chcete sokolům pomoci a máte vhodné výškové budovy, ozvěte se autorovi článku. Mgr. Václav Beran, ALKA Wildlife o.p.s a Muzeum města Ústí nad Labem březen 2014 komín + střecha teplárna Komořany u Mostu ano Pár sokolů hnízdí také v areálu palivového kombinátu Vřesová (Sokolov). Hnízdní budky zatím nebyly instalovány. V roce 2012 vyvedena mláďata, 2013 hnízdění neúspěšné (oprava komína).

6 2/ Tovární komíny musíme chránit Martin Vonka při dokončení výstupu na jeden z kolínských komínů V loňském roce jste mohli na stránkách časopisu 3T sledovat pokus zahradní společnosti AGRO CS změnit 40 metrů vysoký komín v turistické lákadlo plné květů surfinie převislé. Letos by měla v Česku vyjít dokonce monografie věnovaná průmyslovým komínům. Popovídali jsme si nejen o ní s autorem Ing. Martinem Vonkou, Ph.D. absolventem Stavební fakulty ČVUT, kde od roku 2005 působí jako vědecko-výzkumný pracovník a pedagog. Je také profesionálním fotografem a zakladatelem portálu fabriky.cz, který dokumentuje a popularizuje stavby našeho průmyslového dědictví a k nim neodmyslitelně patřící komíny. Jak jste jako praktikující komínář využil letošní výjimečně teplou zimu k lezbám na prekionty, jak nazývají komínáři výstup na komín? Teplá zima neměla na lezbu výrazný vliv. Z hlediska pracovní potřeby jsem musel na komíny stejně, neboť jsem musel nasbírat potřebná data pro svoji knihu o továrních komínech. Možná měla příznivý vliv na lezení pro radost teplejší počasí je vždy lepší a není nad to si zajet zarelaxovat někam do fabriky, popovídat s majitelem, nechat si ukázat provoz a nakonec si vylézt na jeho komín. Ve vedení Svazu českých komínářů jste uveden jako zástupce pro věci grofální a lusomické. Co si pod tím máme představit? Z titulu své funkce dbám na evidenci komínů po odborné stránce a zároveň k tomu patří i administrace fotografické dokumentace v celosvětově unikátní databázi komínů zvané KODA. Ta bude již brzy obsahovat komínů. Připravovaná kniha má zatím pracovní název Tovární komíny, kdy jí budeme moci prolistovat a co v ní najdeme? Kniha by měla být připravena na naší konferenci o továrních komínech, která se bude konat letos 10. října v pivovaru Kostelec nad Černými lesy. Kniha popíše vznik a vývoj komínových staveb, nastíní typologii komínů. Ukáže, že komíny byly krásné a byly chloubou továrníků, představí řadu výjimečných, nebo něčím zajímavých komínů a nakonec to, co je v dnešní době podstatné uvede možnosti, jak nepotřebným komínům vtisknout nové funkce, a ukáže, že demolice nemusí být jediným řešením. Kouřící komín byl znakem průmyslové revoluce a pokroku. Skončí doba, kdy se na komíny díváme spíše jako na nepříjemně kouřící monstra, a vystřídá ji doba, kdy si veřejnost začne více všímat a vážit tohoto průmyslového dědictví? Já doufám, že tato doba nastane, byť jsme stále svědky neuctivého chování - a to nejen ke komínům, ale k průmyslovému dědictví obecně. Aktuálně byla zbourána kotelna s komínem jedné z nejstarších pražských strojíren zvaných Rustonka. Komín se mohl stát velice silným místním symbolem významné průmyslové historie. Nyní se plánované budovy s názvem Rustonka vtisknutým do fasády akorát paměti místa vysmívají. Právě připravovaná kniha si klade mimo jiné za cíl upozornit na skutečnost, že komíny jsou významnými stavbami a že je třeba se o jejich osudy zajímat a chránit je. K čemu všemu dnes mohou kromě svého původního účelu odvodu kouře komíny sloužit? Nejčastějším případem je ponechání komínu jako symbolu. To lze dělat dobře, ale i špatně. Někde můžete vidět komín stát neuctivě na parkovišti supermarketu (Aš), někde zase trčí přímo z jeho střechy (Cheb). Lepší ukázkou je pak nově přestavěný pivovar v Opavě, kde se komín stal vkusnou součástí nového nákupního centra. Osobně vítám, když se komínu povede navíc vtisknout nějakou praktickou funkci například když komín slouží jako odtah vzduchu z garáží. Komín se svojí výškou přímo nabízí možnost udělat z něj rozhlednu kupodivu je u nás zatím jen jediná, sotva rok stará realizace v areálu bývalého zahradnictví v Brně. Méně hezké, ale zase přinášející příjem třeba na provozní údržbu komína je osazení ochozů s telekomunikační technikou a reklam všeho druhu. Z minulosti tu máme dodnes zajímavé ukázky přebudování komínů na vodojemy, například v ruzyňské věznici, nebo se dokonce dochoval v Holýšově za války přestavěný komín na protileteckou pozorovatelnu. Předpokládám, že i u nás najdeme teplárenské komíny, které jsou kulturní památkou? Status kulturní památky má u nás pár desítek komínů, z těch teplárenských je, tuším, ale jen jeden komín holešovické elektrárny, později teplárny. Patřil do siluety čtyř komínů, nyní zůstal jako památka stát samotný. Byl postaven v roce 1899 významnou komínářskou firmou Ant. Dvořák a K. Fischer z Letek. Nyní je v areálu funkční teplárny, ale doufejme, že se někdy v budoucnu povede majiteli zapojit ho do veřejného prostoru, aby mohl být bezprostředně obdivován a lidé mohli skrze něj nasávat atmosféru doby. To, že nějaký komín není kulturní památkou, neznamená, že není hodnotný. Řada komínů buď vyniká architektonickou kvalitou, nebo je nositelem zajímavého příběhu, nebo jsou s ním spjaty zajímavé historické události. Takové komíny najdeme třeba v brněnské teplárně Na Špitálce, v Pardubicích (bývalá parní elektrárna Fr. Křižíka) nebo teplárně T-200 v areálu litvínovské chemičky. Více o nich se pak můžete dočíst v knize.

7 7 2/2014 Erste Energy Services České spořitelny elektřina fi nančně i fyzicky CO ZNAMENÁ POJEM FINANČNÍ ELEKTŘINA? Zhruba před dvěma lety Finanční skupina České spořitelny (FSČS) v tomto časopise představila pojem fi nanční elektřina produkty, které slouží k zajištění ceny a jsou vypořádávány fi nančně. Neprobíhá v nich fyzická dodávka komodity, neřeší odchylky ani výkyvy ve fyzické spotřebě či výrobě. Firmami jsou využívány zejména pro dlouhodobé zajišťování cenové stability. Klíčovým slovem pak je flexibilita, protože při rozhodovacím procesu umožňuje oddělit prodej fyzické elektřiny (například na bázi denních či vnitrodenních produktů) a zajištění prodejní ceny. Rok se s rokem sešel a do rodiny FSČS přibyla i 100% dceřiná společnost Erste Energy Services, která má licenci na obchodování s fyzickou elektřinou či plynem. A celá skupina tak zákazníkům na straně výroby i spotřeby může nabídnout širokou škálu produktů, různě je kombinovat a šít přímo na jejich míru. Klienti se na nás obracejí s různými prosbami, primárním motivem založení Erste Energy Services bylo nabídnout jim komplexní služby. KONKRéTNí POUžITí PRO TEPLáRNy V posledních pěti letech cena silové elektřiny postupně klesla až pod 35 EUR/MWh a na těchto úrovních už výrazný prostor pro další pokles nevidíme. Naproti tomu cena plynu klesla až po teplotně nadprůměrné letošní zimě. Teplárnami poptávaná strategie se tak mění ze snahy dlouhodobějšího zajištění ceny (prodejem fyzické elektřiny či zajištěním přes fi nanční produkty) na kratší a fl exibilnější produkty. Samozřejmostí je dnes nabízení jednotlivých produktů v různých měnách. Jak jsme již psali, existuje mnoho způsobů prodeje či nákupů, detailněji se podíváme na dvě situace, které v poslední době vypadají nejzajímavěji: 1) FORWARDOVé VS. OPČNí ZAJIŠTĚNí Forwardový prodej / nákup elektřiny či třeba plynu je vždy jednoduchý produkt, kdy si teplárna zajistí cenu dané komodity na delší dobu dopředu na základě aktuálních cen. Například cena elektřiny na rok 2015 se obchoduje koncem března pod 35 EUR/MWh, a protože je prodej elektřiny u tepláren na straně výnosů, je možnost se zajistit proti poklesu tržní ceny elektřiny. Zajištění prodejní ceny lze provést na různé období jak přímým prodejem fyzické elektřiny, tak zajištěním přes fi nanční derivát (bez nutnosti uzavírat smlouvu o prodeji s konkrétním dodavatelem). Kromě forwardového ( na jednu cenu ) zajištění nabízíme i opční, například beznákladový collar, který zajišťuje klientem nadefi novaný cenový interval. Opční strategie jsou ze své podstaty defenzivnější a jsou určeny převážně konzervativnějším zákazníkům. EUR / MWh (EE) I-04 Liberalizace èeského trhu, konvergence CZE? DE VII-04 I-05 VII-05 I-06 2) PRODEJ ELEKTŘINy NA DENNíM/HODINOVéM TRHU Díky založení dceřiné společnosti Erste Energy Services můžeme od teplárny kupovat elektřinu na základě denních či dokonce hodinových cen návazných na ceny OTE. V kombinaci s tím je možné pro část produkce zajistit cenu finančním produktem na určité v budoucnu vzdálenější období (rok/kvartál/měsíc). V budoucím období se pak porovnávají denní (nebo hodinové) spotové ceny z OTE se zajištěnou cenou a rozdíl se vypořádává. Smysl tohoto produktu je v tom, že při nižších spotových cenách vyplatí banka teplárně rozdíl mezi spotovou a zajištěnou cenou bez ohledu na to, jestli teplárna elektřinu (za nízké ceny vyrábí a) prodává. Naproti tomu při denní spotové ceně vyšší, než je zajištěná, doplácí teplárna bance. V současné chvíli, kdy jsou spotové ceny velmi nízko a zároveň pod cenami měsíčních, kvartálních či ročních futurem kontaktů na PXE, se právě tento produkt vyplácí teplárnám nejvíce. VII-06 NABíDKA ERSTE ENERGy SERVICES: díky založení Erste Energy Services umí Finanční skupina České spořitelny, a.s., nabídnout širokou paletu produktů s dodávkou fyzické komodity či fi nančním zajištění ceny, ceny jsou vždy transparentně navázané na burzovní ceny (OTE, PXE, EEX), zajištění dodávky či výkup komodity za proměnlivé nebo fixní ceny na střednědobé období 1-3 roky (maximální délka 5 let), zajímavě dnes vypadají opční kontrakty (defenzivnější strategie) nebo například krátkodobé prodeje elektřiny, nabízíme maximální fl exibilitu v platebních podmínkách i dalších fi nančních parametrech. Kontakty: I-07 Zaèátek 2. kola alokace emisních povolenek VII-07 Vývoj roèních forwardových cen EE GAS I-08 Jakub židoň mobil: vývoj ročních ForWardových cen VII-08 I-09 VII-09 Fukušima Moravia Energo, další obchodníci I-10 VII-10 I-11 Ekonomický pokles, nárùst kapacity instalované v OZE VII-11 I-12 VII-12 I-13 VII-13 I EUR/MWh (GAS)

8 2/ Nový internetový průvodce dálkovým vytápěním Tak by se daly nazvat inovované a podstatně rozšířené webové stránky Teplárenského sdružení České republiky, které najdete na adrese Jejich cílem je jednoduchým způsobem vysvětlit principy, smysl a výhody dálkového zásobování teplem a nabídnout zájemcům základní užitečné informace o dálkovém vytápění. Součástí stránek je nově také cenová mapa s údaji o cenách tepla ve městech a obcích České republiky. Na stránkách se seznámíte se zařízeními, která pro vás teplo vyrábějí. Projdete se díky fotogalerii po teplárně a na jednoduchých schématech s legendou uvidíte, jak reálně funguje. Zjistíte, jak se teplo rozvádí a dostává až do radiátorů ve vašich bytech, jak se teplo měří, jak se teplo účtuje, a určitě vaší pozornosti neujde kapitola, jak se teplem šetří. Z cenové mapy zjistíte, kdo je výrobcem a dodavatelem tepla v daném městě či obci, ale i kolik tam teplo stojí a z čeho se vyrábí. Dozvíte se, co tvoří cenu tepla, v čem je spravedlivější dvojsložková cena tepla i jak by mělo vypadat vzorové vyúčtování tepla a řadu dalších informací. Na titulní webové stránce Teplárenského sdruženi České republiky jsme pro vás připravili novou anketu. TENTOKRáte nás zajímá váš názor na otázku: Měl by stát dotovat zateplování bytových domů? Na výběr máte pět odpovědí: Ano, jsou to dobře investované prostředky. Ano, ale jen do výše 25 % investice. Ano, ale jen u veřejných budov. Ano, ale jen současně s výměnou kotle na uhlí. Ne, je to vyhazování peněz. Dnešní, ale i minulá čísla časopisu 3T vám mohou napovědět, potvrdit nebo i vyvrátit váš názor. Pokud chcete být přímo přesměrováni na titulní stránku TS ČR s hlasováním k anketě, klikněte na následující malý graf a pak stačí jen označit vybranou odpověď. Vyhodnocení minulé ankety na WEBU Teplárenského sdružení ČR Jste pro zrušení limitů těžby uhlí v severních Čechách? Na výběr jste měli čtyři odpovědi: ANO - bez výjimky; ANO - ale pouze mimo zastavěné území; ANO - ale pouze při využití uhlí v teplárnách; NE - v žádném případě, limity jsou svaté. Překvapila nás poměrně hojná účast 135 hlasujících. Pro zrušení limitů bylo 64 % respondentů ankety, pro jejich zachování 36 %. Z těch, kteří by limity prolomili, by to téměř čtvrtina (24 %) udělala bez výjimky, 7 % jen mimo zastavěné území a třetina (33 %) pouze při použití vytěženého uhlí v teplárnách. Z trochu jiného úhlu jsme se tématu limitů věnovali v anketě na webu Sdružení od března do června 2009 a zúčastnil se jí také poměrně vysoký počet 160 hlasujících. Výsledek: 70 % respondentů by dalo přednost prolomení limitů těžby uhlí a 30 % by respektovalo zvýšení nákladů na vytápění vyplývající z použití dražších paliv než uhlí. Zajímavé je porovnání s aktuálními průzkumy zelených a těžařů. Podle průzkumu, který si nechalo udělat hnutí Greenpeace, většina obyvatel Česka nepodporuje prolomení limitů těžby. Greenpeace tvrdí, že dokonce 68 % obyvatel Česka nechce bourat obce jen proto, aby pod nimi těžaři mohli dolovat uhlí. Z detailního průzkumu agentury STEM, který udělala mezi obyvateli Horního Jiřetína a Černic, pod nimiž zásoby uhlí leží, naopak vyplývá, že místní jsou ochotní s těžaři vyjednávat. STEM zjistil, že 76 % obyvatel by se dokázalo se stěhováním vyrovnat. Tazatelé agentury navštívili 735 místních domácností ze 749 evidovaných a podařilo se jim získat odpovědi od 538 obyvatel. Dvě třetiny obyvatel Horního Jiřetína a Černic očekává, že do 10 let vláda rozhodne o prolomení limitů. Řešení hádanky z titulní stránky Na fotografii je první rorýsí "panelák" u nás. Už vloni byla v areálu Základní školy Arbesova v Jablonci nad Nisou u vodní nádrže Mšeno instalována první rorýsí věž v Česku. V ní se bude moci uhnízdit až 48 rorýsích párů. Věž bude vybavena audiozařízením s rorýsím křikem, který má nalákat rorýse k věži, aby v ní na přelomu dubna a května zahnízdili. Ochrana rorýsů za to určitě stojí. Tento ohrožený pták létá rychlostí až 220 km/h a ročně nalítá až km. Denně tak běžně zvládne výlet z Prahy do Splitu 900 km. Za rok obletí skoro pětkrát zeměkouli a za 8 let průměrného života by rorýs dvakrát doletěl k Měsíci a zpět. 36% 33% 24% 7% ANO - bez výjimky ANO - ale jen mimo zastavěné území ANO - ale pouze při využití uhlí v teplárnách NE - v žádném případě, limity jsou svaté ANKETA. ANKETA. ANKETA

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín Energetický posudek str. 1 z 9 Energetický posudek Předmět energetického posudku Bytový dům Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Braník Datum 14.10.2014 Vypracovala Ing. Miluše Drmlová, PhD. Č. oprávnění

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1. Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998

Invicta Bohemica, s.r.o. Senovážné náměstí 23 Praha 1. Analytická a konzultantská společnost v oblasti energetiky Rok založení 1998 Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla u významných zdrojů Zlínského kraje oproti lokálním plyn. kotelnám a tepelným

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Vyhláška o energetických specialistech č. 118/2013 Sb. Písemný test a tematické okruhy příloha č.4 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla

Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Technické normalizační informace TNI 73 0302 (revize 2014) solární soustavy TNI 73 0351 (nová 2014) tepelná čerpadla Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT

INTERNETOVÝ MAGAZÍN TEPELNÝCH ČERPADEL IVT NABÍDKA NA TENTO MĚSÍC Mimořádná příležitost realizovat váše plány levněji SEZNAMTE SE S NOVINKAMI Tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT AIR 10 let záruka Nepřehlédněte: Do 31. května 2011 získáte tepelné čerpadlo

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY

SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VII SMĚRNICE O PRŮMYSLOVÝCH EMISÍCH PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO TEPLÁRNY Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 9. listopadu 2011, Hustopeče Představení

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav...

152/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví prav... Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Alternativní zdroje v bytových domech

Alternativní zdroje v bytových domech WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Alternativní zdroje v bytových domech Ing. Václav Helebrant Základní okruhy - Podmínky provozu pro tepelné čerpadlo - Dimenzování potrubí - Dimenzování

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu Tepelná čerpadla vzduch / voda země / voda voda / voda špičková kvalita a design... www.kostecka.eu VZDUCH-VODA Vzduch je nejdostupnější a neomezený zdroj tepla s celoročním využitím pro vytápění, ohřev

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda Špičková německá tepelná čerpadla s japonskou inverterovou technologií DAIKIN Vyráběné v ČR, DE a BEL Není nutná akumulace 40 let zkušeností, skvělé technické parametry

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Úvod. Obr. 1:BENEA [4]

Úvod. Obr. 1:BENEA [4] Jak peče Benea Úvod... 4 Úspory energie... 5 1) Přemístění zdroje... 6 2) Ekobloky... 7 3) Zateplení a výměna oken... 11 4) Pece... 13 5) Střecha... 14 6) Solární panely... 14 Závěr... 15 Zdroj:... 18

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně

Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně Technická zpráva návrh tepelného čerpadla pro RD ve Zdětíně vypraoval Filip Kňažko akademický rok 2005/06 Z uvedených vstupních údajů vyplývá, že optimální řešení vytápění rodinného domku pomocí tepelného

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje energie pro úsporné budovy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY nízkoenergetické nízká potřeba energie

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

celkem 330,000 mil. Kč 100 %

celkem 330,000 mil. Kč 100 % I.díl - Teplo a Nejdek Malinko historie : Návrh na dodávku páry z vřesovské teplárny do Nejdku přednesl Ing. Miroslav Holeček počátkem roku 1990. Pára z vřesovské teplárny byla do Nejdku puštěna poprvé

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více