A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

2 Výroční zpráva 2009 AL INVEST Břidličná, a.s.

3 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2009 byl pro naši společnost rokem složitým, neboť jsme se museli vyrovnat nejen se stagnující poptávkou trhu, ale i s řadou restrukturalizačních a personálních změn. Výsledky těchto opatření se projevily ve zlepšených výsledcích hospodaření zvláště v druhé polovině roku Nákladové úspory, zjednodušení a zefektivnění systému řízení se projevily v růstu produktivity a ziskovosti jako důsledek uvedených opatření. Pozitivní roli ve výsledcích sehrála schopnost, s jakou dokázal podnik využít svou produktovou výhodu při obchodních aktivitách, spočívající ve výrobě flexibilních obalových materiálů a fólií pro domácnosti. Při poklesu a stagnaci dodávek do stavebnictví, strojírenství a automobilového průmyslu cíleně rostl podíl zakázek určených pro potravinářství, které nepodléhá vlivům hospodářského cyklu. Tato široká produktová orientace pomohla k tomu, že meziroční pokles prodejů zůstal pod úrovní 5 %. Úroveň zisku a řízení aktiv pomohlo podniku posílit jeho stabilitu, která se projevila meziročním poklesem zadluženosti o 5,3 procentních bodů. Tak jako v minulém roce stál před vedením společnosti nelehký úkol v podobě restrukturalizace podniku, tak v roce 2010 bude tímto úkolem definování strategie a určení dalšího směřování. Dovolte mi, abych poděkoval akcionářům, obchodním partnerům a zaměstnancům podniku za spolupráci v roce Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva V Břidličné dne 7. června 2010

4 OBSAH I. Prezentační část 1 Zpráva představenstva 11 2 Základní údaje o společnosti 13 3 Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Hlavní produktové skupiny 15 5 Struktura tržeb podle odvětví 19 6 Složení členů představenstva a dozorčí rady v roce Program zabezpečování kvality 19 8 Ochrana životního prostředí 21 9 Podpora výzkumu a vývoje Veřejně prospěšné aktivity Dceřiná společnost Cíle a strategie řízení rizik 29 II. Finanční část 13 Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce III. Identifikační a kontaktní údaje 39 IV. Přílohy 1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná statutárním orgánem společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. za rok 2009 příloha 01 2 Účetní závěrka k 31. prosinci 2009 příloha 02

5 I. prezentační část

6 I. / Prezentační část 1. Zpráva představenstva Hospodaření společnosti skončilo v roce 2009 hrubým ziskem ve výši 118 mil. Kč. Ačkoli ve srovnání s předchozím rokem došlo k jeho navýšení o 58 %, tak nemůžeme považovat uplynulý rok zcela za úspěšný. Společnost neúplně splnila cíle, které byly definovány v podnikatelském záměru pro rok Výkonnost a rentabilita vykazovala pozitivní vývoj, přesto růst těchto veličin nedosáhl plánovaných výsledků. I když společnost během roku 2009 vytvořila kladný zisk, došlo k poklesu vlastního kapitálu o 120 mil. Kč a to z důvodů vypořádání zajišťovacích finančních nástrojů uzavřených na devizovém trhu. Zlepšila se struktura financování podniku. Díky snížení bankovních úvěrů o 438 mil. Kč a krátkodobých závazků o 58 mil. Kč poklesla zadluženost podniku při meziročním srovnání na konci roku 2009 o 5,3 %. V roce 2009 schválilo představenstvo společnosti návrh na rozdělení čistého zisku za rok 2008 ve výši 58 mil. Kč. Tento byl rozdělen částkou 3 mil. Kč do rezervního fondu a zbytek ve výši 55 mil. Kč byl převeden do položky nerozdělený zisk minulých let. V roce 2009 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury. Celková výše a vývoj dlouhodobého majetku odpovídá podnikatelskému záměru, kdy společnost v rámci své podnikatelské činnosti investovala do pořízení nového majetku nebo vyřadila prodejem či likvidací majetek zastaralý, popř. nepotřebný. Oběžná aktiva společnosti se v průběhu roku snížila o 837 mil. Kč. Tato změna ale z velké části souvisí s uplatněním pohledávky při ocenění zajišťovacích finančních nástrojů uzavřených na devizovém trhu, která se snížila o 421 mil. Kč. Druhou položkou, která výrazně způsobila snížení oběžných aktiv, byly zásoby. Jejich objem meziročně klesl o 311 mil. Kč. Do inovací a obnovy majetku bylo v roce 2009 investováno celkem 97 mil. Kč. Nejvýznamnější částky pak směřovaly na nákup Extrudéru a na nákup Žíhací pece na fólie

7 I. / Prezentační část 2. Základní údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč a 263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie Kč. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd.) 3. Organizační struktura společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výkonný ředitel Útvar ekonomického ředitele Útvar technického ředitele Útvar výrobního ředitele Útvar ředitele obchodu a marketingu Útvar ředitele nákupu Výrobní divize TAPA Tábor Od 1. června 2009 platí nová organizační struktura. Bylo upuštěno od divizního uspořádání a společnost přešla na procesně řízenou strukturu

8 I. / Prezentační část 4. Představení jednotlivých divizí Válcované polotovary z hliníku a jeho slitin Prodej 2009 v tunách oproti roku 2008 Fólie + 4,4% Plechy a pásy - 7,1% Celkové teritoriální členění tržeb 2009 Tržby 2009 v tisících Kč oproti roku 2008 Fólie - 15,5% Plechy a pásy - 28,7% Celkové tržby Export 65,6% 34,4% Tuzemsko Plechy a pásy Vývoj situace při prodeji plechů a pasů lze zejména v první polovině minulého roku hodnotit jako velmi dramatický, plný zvratů a náročný na přizpůsobení se. V druhé části roku se nám podařilo stabilizovat dodávky u strategických zákazníků a zároveň nastartovat některé nové projekty. Významným faktorem posílení bylo rozšíření portfolia produktů a zákazníků. Na úspěšném získání nových klientů se odráží aktivita společnosti v oblasti zlepšení servisu zákazníkům, inovace materiálů a řada úspěšně absolvovaných zákaznických auditů. Fólie pro automotive První polovina roku 2009 kopírovala průběh situace při prodeji plechů a pásů. Dodávky zákazníkům automobilového průmyslu byly krizí postiženy jako první a staly se indikátorem vývoje po celý rok. Celkový objem prodejů automobilovým zákazníkům v tunách poklesl oproti roku 2008 o více než 30 %. Útlum trhu, který byl velmi významný v první polovině roku, byl nahrazen mírným oživením v druhém pololetí, které částečně kompenzovalo mimořádně nízké objemy prodejů v prvních třech měsících roku. K oživení trhu výrazně přispěla podpora států v podobě tzv. šrotovného a zlepšení výhledu ekonomické situace v závěru roku. Fólie pro domácnost Celkový objem prodejů fólií do domácnost narostl v tunovém vyjádření oproti roku 2008 o více než 170 %. Prodej tohoto sortimentu kompenzoval propady prodejů u jiných druhů fólií, které na rozdíl od fólií pro domácnost podléhají výkyvům v hospodářském cyklu

9 I. / Prezentační část Flexibilní obalové materiály Prodej 2009 v tunách oproti roku 2008 Flexibilní obalové materiály s AL fólií - 6,1% Celkové teritoriální členění tržeb 2009 Tržby 2009 v tisících Kč oproti roku 2008 Meziroční pokles - 3,2% Tržby ,6% 38,4% Export Tuzemsko Prodej obalových materiálů nebyl výrazně ovlivněn pokračujícím hospodářským poklesem uplynulého roku. V jeho druhé polovině došlo k mírnému zlepšení prodávaného produktového mixu s následkem udržení výsledků roku Jedním z našich stěžejních cílů, který se nám podařilo naplnit, bylo udržení pozic a expanze zejména na evropské a dále pak i mimoevropské trhy. Podíl exportu v roce 2009 činil 61,63%, převážně na východ, zvláště Ukrajina, Bělorusko a Balkán. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili také na posílení pozice v západní části Evropy. V roce 2009 jsme zaznamenali částečné ustálení situace ohledně přechodu některých producentů mléčných produktů a čokolád od obalů na bázi hliníku k jiným substitutům, což přičítáme k vyprchání prvotního rozmachu implementování plastů do obalových technologií a postupné navrácení se k hliníku. V potravinářském průmyslu pokračoval trend tlaku trhu na ceny, zejména u jednodušších produktů, jako např. máslové lamináty. Naší reakcí bylo zaměření se na produkty s vyšší přidanou hodnotou pro AL INVEST Břidličná, a.s. Vylepšení pozice na trhu s tabákovými výrobky v roce 2009 vyplývá z úspěšné instalace zařízení na výrobu innerlinerů na bázi metalizovaného papíru. Prestižní ocenění Obal roku, které jsme získali společně s Mlékárnou Olešnice, již bylo pouze deklarováním úspěchu za uplynulý rok. Toto ocenění jsme získali také v letech 2007 a

10 I. / Prezentační část 5. Struktura tržeb společnosti podle odvětví Rok 2008 Rok ,3% 41,4% 39,0% 51,1% Potravinářství Potravinářství Automotive Ostatní 13,2% Automotive Ostatní 9,9% 6. Složení členů představenstva a dozorčí rady v roce 2009 Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Mgr. Petr Matuška místopředseda představenstva Ing. Robert Macek člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ladislav Ornst, MBA předseda dozorčí rady Ing. Michal Zeleňák člen dozorčí rady Ing. Pavel Jašek člen dozorčí rady 7. Program zabezpečování kvality V roce 2009 společnost úspěšně pokračovala v uplatňování systému managementu kvality podle požadavků standardů ISO 9001:2000 a ISO/TS 16949:2002. Oprávněnost vlastnictví obou certifikátů byla ověřena a potvrzena kontrolními audity certifikátora Lloyd s Register EMEA v březnu a září 2009 s pozitivním výsledkem, bez nutnosti realizace systémových nápravných opatření. V tomto roce společnost současně implementovala požadavky systému managementu kvality podle novelizovaných standardů ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009 a připravovala se tak na následné obhájení vlastnictví certifikátů, jimž v březnu 2010 končí období jejich tříleté platnosti. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v oblasti realizace pravidelných zákaznických auditů nadnárodními společnostmi, jimiž jsou např. Behr, Valeo a Bongrain, čímž byl splněn předpoklad pro udržení si stávajících, ale i získání potenciálních nových zákazníků

11 I. / Prezentační část Odloučená divize TAPA Tábor také pracovala na prohlubování a zefektivňování systému řízení kvality v souladu s požadavky standardu ISO 9001:2008, neboť i ona bude povinna podrobit se v úvodu roku 2010, pod dohledem certifikační společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o., recertifikačnímu aktu. Vedení divize TAPA Tábor se v průběhu roku 2009 rozhodlo implementovat a plnit pro potravinářské obalové materiály globální standard BRC/IoP a následně se v únoru 2010, podle regulí tohoto standardu, podrobit certifikaci společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. 8. Ochrana životního prostředí Zásadní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí firma zodpovědně plní. Ekologická rizika s možnými následky na jednotlivé aspekty životního prostředí byla identifikována a kvantifikována. Opatření na jejich eliminaci jsou součástí Ekologického programu a realizují se prostřednictvím investičního plánu. Vynaložená částka na ekologii představovala v minulém roce ,- Kč. Na základě požadavků nápravných opatření, integrovaného povolení, výsledků legislativního auditu a Ekologického programu byly realizovány následující investiční akce: Manipulační plocha skladu ředidel ochrana povrchových a podzemních vod Akce byla realizována pod názvem: Stáčiště olejů z automobilových cisteren u skladu Generexu. Celková částka Kč Změna parního vytápění na teplovodní Celková částka Kč Zateplení patrové budovy VaZ Celková částka Kč Plynofikace výrobní haly ve Velké Štáhli (změna paliva z uhlí na plyn) Celková částka Kč Všechna autorizovaná měření byla provedena dle IPCC a platného harmonogramu. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno m 3 odpadní vody, poplatek činil ,- Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů z toho 959 tun nebezpečných. Náklady na odstranění byly ,- Kč plus ,- Kč za stěry. Příjem za druhotné suroviny byl ,- Kč. V oblasti ochrany ovzduší bylo vypuštěno 36 tun TZL, 36,5 tun NO X, 43 tun CO, 119 tun TO C, 7 tun chloru, 5 tun fluoru. V důsledku naměřených vyšších hodnot emisí vzrostly poplatky za znečisťování životního prostředí, které činily ,- Kč. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě spotřeby zemního plynu bylo emitováno tun CO2. To odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány. V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí a to v oblasti ochrany vod a ovzduší. Při kontrole nebyla shledána závažná pochybení nebo porušení zákonných povinností. Byla řešena jedna stížnost týkající se nadměrného hluku. KHS provedeným měřením zjistila překračování emisí hluku v denní i noční době a za toto provinění udělila firmě pokutu ,- Kč. Byla přijata opatření ke snížení emisí hluku, která jsou průběžně plněna a jejich finanční náročnost bude ,- Kč. Naše společnost pokračovala v zavádění EMS dle ISO 14001:2005 pro zajištění budoucnosti, konkurenceschopnosti a neustálého zlepšování se ve všech oblastech činnosti

12 I. / Prezentační část 9. Podpora výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj v roce 2009 pokračoval u dlouhodobých projektů podporujících technologii kontinuálního lití. Projekty jsou zaměřeny především na posílení prodeje strategických sortimentů FINSTOCK a FOILSTOCK. Část výzkumných prací se zabývá také výhledovými materiálovými aplikacemi AlMg slitin z této technologie. Přehled řešených projektů: 1. IMPULS (dotovaný MPO) vývoj materiálových vlastností velmi tenkých slitinových fólií pro segment pájených finstocků (PF) reaguje na vývojový trend automobilových výměníků. Bylo vyrobeno několik materiálových variant fólií, ze kterých vzešel prototyp k provoznímu ověřování. 2. Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (dotovaný MŠMT) výzkumné práce se v pátém roce řešení opět zabývaly charakteristickými vlastnostmi kontilitých TRC materiálů z AlMg slitin. Důležité je srovnání s vlastnostmi materiálů pocházejících ze standardní DC technologie a hledání vhodných aplikací na trhu. 3. Rozvojový program RP II 1/09 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly související s průběžnými validacemi PF u strategických zákazníků s cílem poskytnout kvalitní technický servis. Součástí bylo zajišťování určité úrovně benchmarkingu potřebné pro směrování následných vývojových a výzkumných prací. Tento program se také významně podílel na udržení výše objemu prodeje v podmínkách ekonomické krize. 4. Rozvojový program RP II 2/09 se zaměřil na podporu foilstocků mapováním licích vad a vytvářením databáze metalografických struktur. Cílené aktivity směřují ke zlepšení kvality taveniny Al a zpřesnění definice licích podmínek se záměrem oslovit i externí zušlechťovny. Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány v úzké spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Náklady na výzkumné a vývojové aktivity v tomto roce činily tis. Kč, z toho dotace tvořily tis. Kč, tj. 38%. Výzkum a vývoj úseku Obaly Životní prostředí 1. Systém pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Posouzen a připomínkován na OHS Bruntál, prošel schvalovacím řízením a byl schválen. 2. Rekonstrukce RTO 33 Vzhledem ke stavu zařízení bylo nutné provést jeho komplexní rekonstrukci. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna keramické náplně, přemístění ventilátoru pro zajištění kvalitnějšího průběhu procesu toku vzdušnin a tím odstranění často se vyskytujících poruch zařízení. Na základě těchto změn se uskutečnila revize a úprava software zařízení. Celý proces byl dovršen autorizovaným měřením emisí. Požadované limity TO C, TZL a NO x byly s rezervou splněny. Investice 1. Instalace nového soutiskového systému na hlubotiskovém stroji Polytype Původní soutiskový systém již nesplňoval požadavky na kvalitu tisku a zvyšoval náklady na produkci. Systém disponuje vysokou přesností snímání a regulace soutisku barev jakož i rychlostí odezvy. Přínosem tak je efektní zvýšení kvality tisku a úspora v oblasti nákladů na pomocné materiály zejména na snížení předváhy při najíždění tisku

13 I. / Prezentační část Nové výrobky 1. Metalizovaný papír Projekt je realizován ve spolupráci s vývojovým centrem v SAPI Alfeld. Zaměřuje se na přípravu papíru pro Inner liner tak, aby dodaný materiál byl vhodný pro přímé použití do procesu metalizační jednotky bez nutnosti realizace nánosu primeru na našem zařízení. Po provedení úvodních zkoušek na papírenském stroji, a následně v ALINVESTu, projekt pokračuje stanovením možností optimalizace procesu v SAPI. 2. Projekt CMYK Zaměřen na snižování nákladů z hlediska max. eliminace neproduktivních časů v procesu flexotisku. Hlavním mottem tohoto projektu byla možnost realizace následných zakázek při tisku bez nutnosti výměny barev, dochází pouze k výměně tiskových forem, čímž se redukují neproduktivní časy stroje. 10. Veřejně prospěšné aktivity Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2009 podpořila sérii charitativních projektů s důrazem zvláště na Bruntálsko a Centrum Paraple. První vlaštovkou bylo Centrum Paraple, které pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy. Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. se účastnila charitativního golfového turnaje pro Centrum Paraple, a to pod záštitou Golf Resortu Kunětická hora a patronátem Marka Ebena. Výtěžek byl použit na přístavbu budovy Centra Paraple, jejíž odhadovaný náklad je 32 mil. Kč. Pro AL INVEST Břidličná, a.s. znamenalo říjnové setkání první charitativní turnaj. AL INVEST Břidličná, a.s. v rámci ekologických aktivit ve svém domovském regionu a také ve snaze přispět ke zlepšení životního prostředí podporuje svými dalšími sponzorskými akcemi činnost Občanského sdružení Potůček a Základní organizace českého svazu ochránců přírody (ZOČ S OP) Sovinecko. V neposlední řadě společnost přispívá na rozvoj zejména mládežnických sportovních aktivit v Břidličné. Příjemcem sponzorských darů v oblasti tohoto typu činnosti je TJ Kovohutě Břidličná a místní Klub Biatlonu. V rámci regionu společnost také finančně podporuje občanské aktivity sdružení Rýmařovsko, o.p.s., jehož je členem

14 I. / Prezentační část 11. Dceřiná společnost obchodní firma: KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. sídlo: ul. Krzemieniecka 60a, Wroclaw, Polsko IČ: zápis v obchodním rejstříku: datum vzniku: právní forma: společnost s ručením omezeným základní kapitál: ,-PLN vlastník společnosti: AL INVEST Břidličná, a.s. rozhodující předmět činnosti: Prodej kovů a kovových rud Historie Společnost s názvem KB Aluminium Poland Sp. z o.o., byla založena v říjnu V roce 1997 došlo ke změně názvu na KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. Od roku 2001 je strategie společnosti zaměřena na prodej válcovaných polotovarů společnosti AL INVEST Břidličná,a.s. na polském trhu. Statutární orgán Představenstvo Mgr. Karel Šiška, MSc předseda představenstva Ing. Pavel Jašek člen představenstva p. Marek Ciesielski člen představenstva Ekonomické údaje Celkový objem prodeje v roce tun Tržby za rok mil. PLN Hospodářský výsledek za rok 2009 po zdanění 183 tis. PLN Počet zaměstnanců 3 Obchodní aktivity Činnosti nákup a prodej válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin Produkty plechy, pásy z hliníku a jeho slitin 26 27

15 I. / Prezentační část 12. Cíle a strategie řízení rizik Společnost v rámci finančního plánování připravuje plán peněžních toků v cizí měně (EUR) za jednotlivé měsíce příslušného roku. Z důvodu celkové strategie společnosti v oblasti řízení měnového rizika, vyžadují postupy v oblasti měnového rizika řízení expozice společnosti vůči změnám výše peněžních toků vyplývajících z podnikatelských aktivit společnosti z důvodu vývoje měnových kursů. Společnost v souladu s těmito požadavky uzavírá opční obchody, které snižují riziko změny hodnoty budoucích peněžních toků z cizoměnových inkas (vyjádřeno v ekvivalentu Kč). Vzhledem k tendenci minimalizovat náklady na zajištění výše zmiňovaných rizik se společnost rozhodla využít složený finanční nástroj opční strukturu, které umožňují participaci na pohybu kurzu v rámci, pro společnost, přijatelného pásma. V souladu s výše uvedenou strategií se společnost prostřednictvím měnových opčních struktur zajišťuje proti riziku. Jedná se o kombinaci měnových opcí, tzv. collar, na zajištění budoucích inkas. Společnost klasifikovala transakci jako zajištění budoucích peněžních toků. Zajišťovací opce jsou k datu účetní závěrky oceněny reálnou hodnotou a efektivní část zajištění (reálné hodnoty) je účtována na účet oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti a příslušné účty aktiv a pasiv. Neefektivní část je zachycena ve výkazu zisku a ztráty. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla zajišťovat změnu peněžních toků pouze mimo stanovené pásmo fluktuace kurzů definované v měnových opčních strukturách, předpokládá, že takto definovaný zajišťovací vztah bude plně efektivní a tudíž změnu reálné hodnoty opcí před splatností účtuje do vlastního kapitálu. Do výkazu zisku a ztráty se reálná hodnota opcí přeúčtuje z kapitálu v okamžiku, kdy plánované peněžní toky (tržba z prodeje) dopadají do výkazu zisku a ztráty, tj. v okamžiku vydání faktury. Uvedeným způsobem byla zajišťována inkasa v EUR od odběratelů za měsíce od ledna 2009 do září Z důvodů změn v tržním prostředí v rámci zákaznického portfolia společnosti a s výhledem ke strukturálním změnám v teritoriálním zaměření produkce pro další období, ze kterých vyplývají výrazné nejistoty o splnění budoucích plánovaných zajišťovaných EUR inkas, se společnost rozhodla v roce 2009 ukončit výše uvedené zajišťovací instrumenty. Pro následné období společnost zajišťuje reálné cizoměnové pohledávky forwardovými obchody

16 II. FINANční část

17 II. / Finanční část 13. Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za roky 2009 a 2008 (údaje v tis. Kč) 2009 Tržby Zisk brutto EBITDA Investice v daném roce Tržby Zisk brutto EBITDA Investice v daném roce Základní kapitál , ,0 4,44 4, ,0 3,80 3, , , , , , Tržby (údaje v mld. Kč, zaokrouhleno) Zisk brutto (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) EBITDA (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) Investice (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) Základní kapitál (údaje v mil. Kč, zaokrouhleno) 32 33

18 II. / Finanční část 14. Zpráva auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 19. března 2010 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2009, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za rok 2009 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Zpráva o vztazích Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci Za tuto zprávu o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním auditorským standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci Výroční zpráva Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Praze, dne 7. června 2010 KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Oprávnění číslo 71 Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Petr Škoda Partner Oprávnění číslo

19 II. / Finanční část 15. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009 I. Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., Bruntálská 167, Břidličná , IČ , zapsaná v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 3040 v souladu s ustanoveními 198 a 201 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a dále dle čl. 22 Stanov společnosti předkládá řádné valné hromadě tuto zprávu: Dozorčí rada pracovala v roce 2009 v tříčlenném složení. V průběhu sledovaného účetního období nedošlo k žádné změně složení dozorčí rady, ke změně došlo až začátkem roku 2010, kdy Ing. Pavel Jašek, člen DR volený zaměstnanci, byl nahrazen nově zvoleným zástupcem zaměstnanců v dozorčí radě panem Mgr. Karlem Šiškou. Dozorčí rada zasedala v roce 2009 v termínech v souladu s čl. 24 Stanov společnosti, a vždy byla usnášeníschopná. V rámci své kontrolní činnosti se dozorčí rada zabývala zejména plněním úkolů, které jí náleží dle zákona a Stanov společnosti. Pravidelně se zabývala průběžnými výsledky hospodaření společnosti a vývojem aktiv a pasiv, zaměřila se na kontrolu výkonu působnosti představenstva, plnění podnikatelského záměru, hospodaření společnosti, platební schopnosti a uskutečňování její podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy a Stanovami. II. Dozorčí rada měla v roce 2009 k dispozici dostatek informací potřebných pro výkon své kontrolní a dozorčí činnosti, chránila zájmy akcionářů jak v činnosti představenstva, tak při uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. a neshledala v rámci své kontrolní činnosti pochybení či závažné nedostatky. V Praze dne 17. června 2010 Dozorčí rada společnosti AL INVEST Břidličná, a.s

20 III. Identifikační a kontaktní údaje obchodní firma: AL INVEST Břidličná, a.s. sídlo společnosti: Bruntálská 167, Břidličná, Česká republika IČ: DIČ: CZ zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, B.3040 telefonní spojení: faxové spojení: spojení: www stránky: 39

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012

Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012 R Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012 1 Obsah Hlavní aktivity v roce 2012 3 Rozvoj společnosti v roce 2012 5 Ekonomické výsledky za rok 2012 7 Srovnání ekonomických parametrů let 2010 až 2012

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 A l u m i n i u

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 emitenta kótovaného cenného papíru za první pololetí roku 2007 17.8.2007 Obsah Popisná část pololetní zprávy... 5 Stav a vývojové tendence podnikatelské

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. k 31. prosinci 2003 Identifikační údaje: Název účetní jednotky: Člověk v tísni společnost

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti obchodní jméno : ROSTRA s.r.o. sídlo : Příkop

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více