Dopravní komunikace v Chýni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní komunikace v Chýni"

Transkript

1

2 Dopravní komunikace v Chýni Dostal jsem nelehký úkol pojednat o stavu komunikací a procesech spojených s rekonstrukcemi a výstavbou komunikací v naší obci. Jakožto člen stavebně-dopravní komise doufám, že Vás budu moci zasvětit do problematiky komunikací v naší obci. Komise byla ustanovena koncem loňského roku a jejími členy jsou předseda komise ing. Ladislav Balšán dopravní inženýr, p. Karel Horák, ing. Vratislav Kratochvíl, pí Lenka Pokorná, ing. Anna Kuklíková, ak. Arch. Petr Kovář a v mé osobě Lukáš Belza stavbyvedoucí. Svými znalostmi a zkušenostmi je komise nápomocna jakožto poradní orgán vedení obce v oblasti výstavby, dopravy, komunikací, dává doporučení k řešení žádostí stavebníků, investorů a developerů. Pokud se budete chtít na SDK (stavebně-dopravní komisi) obrátit, učiňte tak, prosím, prostřednictvím kontaktů na Obecní úřad Chýně, např. em na adresu Rekonstrukce ulice Hájecká Loňského roku byla dokončena rekonstrukce ulice Hájecká v úseku od obecního úřadu k lokalitě Slunečné údolí, propojila se tak stará zástavba s novými lokalitami Slunečné údolí a Kaliště, také se tím ulehčilo dopravě v ulici Ke Skále. Investorem byla developerská společnost Debra Assets s.r.o. a náklady na rekonstrukci se dle odhadu pohybovaly okolo 1,5 mil. Kč. V současné době je komunikace průjezdná obousměrně, ale vzhledem k výhledu hustější dopravy se uvažuje o úpravě dopravního režimu pomocí svislého dopravního značení. Momentálně probíhají jednání mezi stavitelem a obcí na odstranění drobných vad a nedodělků nebránícím užívání této komunikace. Také proběhla kolaudace první etapy ulice Hájecká Slunečné údolí, ke které se vyjádřila SDK svým soupisem vad a nedodělků, např. nekvalitně provedený chodník, požární hydranty svým umístěním nesplňují platné normy, nekvalitně provedené napojení na další komunikace atd. Rekonstrukce ulice Okružní Stav ulice Okružní byl v havarijním stavu, nacházelo se zde spousta výtluků, část ulice byla téměř nesjízdná. Vzhledem k tomu, že po této komunikaci jezdí autobusy příměstské integrované dopravy, bylo nutné opravit některé silně poškozené úseky. Rekonstrukce proběhla během jednoho prosincového víkendu firmou Machido s.r.o. a byla financováno z obecního rozpočtu. Cena realizace rekonstrukce se vyšplhala na 250 tis. Kč. Dá se konstatovat, že proběhla bez komplikací a kvalitně vzhledem k daným podmínkám. Stav komunikací v nových lokalitách Stav komunikací v lokalitách Háje, Kaliště a Kamenice není optimální. Bohužel výstavba zde probíhala rychle, na úkor kvality, bez důsledných kontrol během samotné stavby. Komise proto vypracovala soupisy vad a nedodělků s fotodokumentací týkající se komunikací v daných lokalitách a v současné době probíhají jednání mezí obcí a investorem developerskou společností OXES s.r.o., kterou v jednáních týkajících se komunikací zastupuje Ing. Zajíc. Jedná se zejména o vady jako například nekvalitně provedené finální povrchy, chybné zaměření, nesprávné spádování komunikací, špatné výškové rozdíly mezi chodníkem a komunikací, chybějící koše v kanalizačních vpustích na dešťovou vodu, chybějící obrubníky apod. Zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu chodců na komunikaci Ke Skále Po nešťastné události, kdy auto srazilo chodce, matku s dítětem, byl nastartován proces zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Ke Skále. Ing. Balšán zpracoval studii a zprávu s návrhem řešení úprav vozovky a svislého dopravního značení, kterým byla snížena povolená rychlost. V návaznosti byl dopracován projekt na chodník a veřejné osvětlení a vypracován projekt řešící nebezpečnou křižovatku ulic Rudenská a Ke Skále, jehož autorem je Ing. Balšán. V současné době je stav takový, že je vydáno stavební povolení na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení a bylo zažádáno o dotace na chodník a rekonstrukci křižovatky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Komunikace v centru obce Komunikace v centru obce jsou ve velice neuspokojivém stavu, místy až v havarijním. Povrch komunikací je vypraskaný, nachází se na něm spousta výtluků, chybí vodorovné dopravní značení, svislé značení nemá koncepci, chybí chodníky a prvky zvyšující ochranu chodců v provozu, chybí přechody, není vyřešena doprava v klidu, tzn. parkování. Proto obec ve spolupráci s SDK začala realizovat akci Rehabilitace jádra obce a souvisejících částí, celková rekonstrukce ulic Hlavní, Rudenské, Okružní, Květnové a návsi v Chýni. Již proběhlo zaměření ulic Hlavní, Květnová, Okružní, Rudenská a křižovatky ulic Rudenská a Ke Skále, obou hrází rybníků a křižovatky na Chrášťany, dále bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na předmětnou akci, vč. zajištění stavebního povolení a souvisejících procesů. Do tohoto výběrového řízení se přihlásili dva zájemci, arch. Šrámek a A.LT Architekti. Po vyhodnocení splnění zadávacích podmínek a samotné nabídky bylo vybrána cenová nabídka studia A.LT Architekti. Obec zažádala o dotace na vypracování projektové dokumentace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, později se plánuje žádat i o dotace na samotnou rekonstrukci jádra obce. Rekonstrukce bude řešit jak komunikace samotné, chodníky, tak i zvýšení bezpečnosti chodců v provozu, zklidnění provozu, veřejné osvětlení, dopravu v klidu atd. Lukáš Belza Člen stavebně-dopravní komise obce Chýně 2

3 Zpravodajství z chýňské školy a školky Chýňská internetová diskuze S novými lidmi přišel do Chýně i nový způsob sdělování zážitků. Jedná se o internetové fórum, na kterém se můžete dozvědět spoustu zajímavého. Jsou to už skoro tři roky, co Jirka Grégr, v té době v Chýni ještě ani nebydlící, toto fórum založil. Postupně se rozrůstal počet uživatelů až na dnešních více jak tři sta, kteří zatím napsali přes deset tisíc příspěvků. Pokud si chcete jednotlivé příspěvky jen pročítat, stačí se připojit na a pak už si vybrat z jedenácti hlavních témat, která pokrývají vlastně vše, co se v obci děje. Od Námětů a vzkazů pro vedení obce přes Jak se nám žije v Chýni až po Akce a nezbytné Tlachání, samozřejmě nechybí ani Inzerce, kde se dá za odvoz sehnat ledacos zajímavého. V rubrice Akce si zase můžete prohlédnout fotky z Masopustu, dětských dnů a jiných akcí, zjistit, kdy jsou na OÚ schůze nebo kdy je možné si zahrát squash či volejbal. NÁZORY ZDE NEJSOU NIKÝM CENZUROVÁNY A JSOU VELMI VÍTÁNY! Pokud se chcete aktivně podílet, psát příspěvky a účastnit se diskuzí, je potřeba se zaregistrovat. Není to nic složitého, musíte si zvolit přezdívku, pod kterou budete vystupovat je jen na vás, zda zvolíte své pravé jméno, nebo si vymyslíte něco jiného. Vyplníte jednoduchý formulář a pak už vám nic nebrání napsat svůj první příspěvek, který budou mít během vteřiny k dispozici všichni návštěvníci fóra. Můžete se tak s ostatními podělit o svou zkušenost se zatékáním do střechy, probrat zablácené silnice a přeplněný autobus nebo jak se nejlépe dostat na kole z Chýně do Prahy. Je toho hodně, o čem se dá diskutovat, besedování přes klávesnici a monitor sice nedokáže plně nahradit přímý kontakt se sousedy, ale pro svoji praktičnost a pohodlnost zde má jistě své místo. Uživatelé chýňského fóra se často osobně znají mezi sebou, a tak dochází k prolínání moderního internetu s tradičním sousedským tlacháním konkrétních osob, což považuji za unikátní a na internetových fórech málokde spatřitelné. Ondřej Jelínek, předseda o. s. Arbor Dětská anketa Při hodině dramatické výchovy žáci ročníku dostali za úkol od svých spolužáků zjistit určité informace (nejsou nyní podstatné) a říci něco i o sobě. Žáci se do úkolu vrhli směle a opravdu se jim vzájemná komunikace dařila. Po daném čase jsem hru zastavila a společně jsme úkol vyhodnocovali.zeptala jsem se jich na jejich dojmy. Žákům se hra velice líbila a ani úkol se jim těžký nezdál. Dále jsem se jich zeptala, zda se s něčím podobným setkali někdy na ulici, zda oni, či jejich rodiče byli osloveni a někdo jim kladl otázky. Někteří odpovídali, že ano. Zeptala jsem se, jestli si myslí, že je to těžké a zda by to též zvládli a nestyděli se. Tvářili se všelijak, ale nakonec jsme se domluvili, že to zkusí. Společně jsme dali dohromady otázku týkající se naší školy v Chýni. Daná otázka zněla: Myslíte si, že stávající budova školy postačí i v dalších letech?. Na splnění úkolu měli žáci 14 dní. Oslovili celkem 64 občanů s výsledkem, že stará škola do budoucna nestačí. Myslím, že si za to zaslouží pochvalu. Někdy se setkali s nepochopením, s nezájmem či odmítnutím, ale na druhou stranu i se zájmem řady občanů, kteří vědí, že situace kolem školy by se měla nějak řešit. Anketa nebyla proti nikomu namířena, ani neměla nikoho poškodit, jen si žáci měli sami vyzkoušet vlastní kontakt s dospělými lidmi, které třeba ani neznají. Tolik na vysvětlenou. M.Rosolová, třídní učitelka ZŠ Zápis budoucích prvňáčků Ve středu 21. ledna proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku. Přípravy na tento slavnostní den byly zahájeny již začátkem ledna. Všichni žáci od 1. do 5 ročníku vyráběli pro své budoucí spolužáky dárky. V počítačovém kroužku přichystali pamětní list. Ve středu po 15 hodině začali přicházet budoucí prvňáčci společně s rodi- PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Dne 15. dubna 2009 bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci od 8,00 do 16,00 hod. Z tohoto důvodu bude i slabší tlak vody, respektive ve výše položených místech voda nepoteče vůbec. Občané by si měli udělat zásobu vody na tento den. 3

4 či. Žáci své budoucí spolužáky přivítali a šli je provést po škole. Potom si je vzala na starost paní učitelka a společně procházeli po třídách, kde byly připravené různé úkoly. Všechny děti byly velice šikovné a za každý splněný úkol získaly přichystané dárky. Na závěr nám každý budoucí prvňáček namaloval obrázek a ten jsme si vystavili na nástěnku a vytiskli ve školním časopise. Pro 3 děti, které se nemohly dostavit , byl zápis uspořádán o týden později. Do 1. ročníku jsme zapsali celkem 14 dětí. Spolupráce mezi základní a mateřskou školou je velice úzká, máme hodně společných akcí divadla, sportovní dopoledne, oslavy, školy v přírodě, vystoupení a další. Pro budoucí prvňáčky plánujeme v květnu a červnu návštěvní dny ve škole, aby 1. září vstupovali do známého prostředí a věděli, na co se mohou těšit. Zimní škola v přírodě Modrá obloha, sluníčko, třpytivý sníh, tak vypadal první den, kdy dorazilo 32 dětí ze základní a mateřské školy do Loučné pod Klínovcem. Po dvou letech nepříjemného cestování za sněhem na Klínovec jsme letos měli sněhu opravdu hodně. Od prvního dne jsme si ho užívali v plné míře. Stačilo vyjít z penzionu a nasadit lyže či snowboard, komu se nechtělo lyžovat mohl bobovat nebo se jen tak hrabošit ve sněhu. Pro zdatné lyžaře byl krásně upravený velký kopec, pro méně zdatné lyžaře byla přichystaná mírná loučka. Letos jsme měli hodně malých dětí ze školky a z 1. ročníku, které stály na lyžích prvně. Začátky byly opatrné, ale během pár dní se všechny děti naučily lyžovat i jezdit na vleku. Malý Péťa ze školky zvládl i jízdu na snowboardu. Odpoledne a večer byl pro děti připraven program hry, karneval, soutěže, taky učení. Na stýskání po mamince nezbyl již čas. Poděkování za krásný týden patří 4 učitelkám a 2 instruktorům, kteří se o děti starali 24 hodin denně, bez nároku na finanční odměnu. Jedinou velkou odměnou byly spokojené a veselé děti. Mgr. Lenka Štrosová, ředitelka místní ZŠ a MŠ SETKÁNÍ SE STAROSTKOU Pro zlepšení informovanosti občanů se konají setkání vedení obce s občany obce dle jednotlivých lokalit v obci původní obec, Háje, Kamenice, Kaliště, Na Vyhlídce, Za Baštou, Sluneční údolí. První proběhlo 18. února s občany z původní obce, druhé setkání proběhlo 18. března s občany z lokality Háje, Kamenice a Kaliště. Každá lokalita má svá specifika a problémy a tak občany z jednotlivých lokalit zajímají částečně odlišné záležitosti. Další termíny setkání starostky s občany z ostatních lokalit budou oznámeny s dostatečným předstihem. Chýnští myslivci Při procházkách po okolí Chýně můžete leckdy narazit na posedy či krmelce pro zvěř. Stará se o ně místní myslivecké sdružení, jehož oficiální název zní Myslivecké sdružení Hostivice Chýně a v obci funguje již několik desítek let. Sdružení dnes čítá dvacet členů a sdružují se v něm nejen myslivci z naší vesnice, ale jak název napovídá, také myslivci z přidruženého okolí Hostivice, Úhonic, Prahy či Řeporyj. Mnoho podrobností se ale dnes o jeho starší historii bohužel nedozvíme. V roce 1993 totiž vyhořela myslivecká chata nad hřbitovem a v plamenech tehdy skončila i pečlivě vedená kronika sdružení. Sdružení vlastníků pozemků honební společenstvo Aby mohlo myslivecké sdružení v Chýni a okolí provozovat svou mysliveckou činnost, bylo nezbytné, aby mělo povoleno ji na okolních pozemcích provozovat. Z toho důvodu vzniklo v roce 1993 Sdružení vlastníků pozemků honební společenstvo, které uzavřelo s mysliveckým sdružením smlouvu o pronájmu pozemků. Byla to strašná práce, protože majitelů k Chýni přiléhajících pozemků je mnoho a od všech jsme museli mít povolení a jejich vyjádření, vypráví hospodář zdejších myslivců pan Kolací. Pro honitbu se tak podařilo získat pozemky o rozloze hektarů a honitbu tak mohou myslivci provozovat i na části katastrálního území Litovic, Sobína, Chrášťan, Dušník a Úhonic. Lovení zvěře je jen třešínkou na dortu Lidé, kteří o myslivosti nic nevědí, si často myslí, že jen chodíme střílet zvěř, kterou pak sníme. Ale tak to vůbec není, vysvětluje k činnosti sdružení pan Kolací. Myslivci se v zimě starají o krmení pro zvěř, což zároveň přináší i starost o krmelce. Těch spravují 10 pro srnčí, 20 pro bažanty a další krmelce pro přikrmování zajíců a kachen. Naší další důležitou činností je lovení zvěře škodící myslivosti takzvané škodné. Jen za minulý rok jsme tady v okolí ulovili 23 lišek, 40 strak a 3 vrány šedivky, pokračuje hospodář sdružení. Straku sice většina z nás zná z pohádek jako zlodějku všeho, co se třpytí, ve skutečnosti ale tento pták vybírá vejce ostatních ptáků a dokáže tak zlikvidovat spoustu hnízd. Lišky a stejně tak i vrány še- 4

5 divky zase loví mláďata zvěře. Každý rok v únoru se zvěř žijící v honitbě sčítá a zjišťují se její stavy. Největší hrozba pro zvěř: lidé Největšími nepřáteli jsou ale zdejším zvířatům bohužel lidé. Místní nová výstavba zvířata stále postrkuje dál a dál od Chýně. Mám obavu, že za pár let už tady žádní myslivci ani nebudou potřeba, říká pan Kolací a stěžuje si, jak lidé nerespektují pravidla a zákony, které by měli v přírodě dodržovat. Například chození mimo cesty (v zimě jízda na běžkách) po polích ruší zvěř, zvláště když jde dotyčný na procházku s volně pobíhajícím psem. Pro srnčí a zajíce je pes hotovou příšerou, která ho vyděsí. Zvěř pak běhá ani neví kam a ve strachu vběhne pod auto, které ho srazí. Jen za rok 2008 na silnicích zahynulo osm kusů srnčího, vypráví hospodář a rozhořčuje se nad tím, jak někteří lidé sednou na motorku či čtyřkolku a jezdí přes pole křížem krážem. Zvířata takové zvuky stresují a strach v nich dokáže například zastavit jejich přirozené pudy rozmnožování a vůbec celkově oslabuje jejich organismy. Brzy za zajíci do ZOO? Samotné lovy pořádá myslivecké sdružení jen párkrát do roka. Na lovení spárkaté zvěře (v myslivecké hantýrce to znamená srnčí) se ale může chodit i jednotlivě. Nutná je však platná povolenka. Každý myslivec musí absolvovat myslivecký kurs a ještě být jeden rok adeptem. Teprve pak se ve sdružení hlasuje, zda bude přijat za jeho platného člena. Na kachny se chodí přibližně čtyřikrát do roka, na podzim se pořádají lovy na bažanty a zajíce. Jaký počet zvěře se smí ulovit, se stanovuje podle výsledků únorového sčítání a počtu zvěře před honem. Teď je ještě co sčítat, ale za pár let to moc růžově nevidím. Naše sdružení má s honebním společenstvím uzavřenou smlouvu do roku 2013 a já mám pocit, že už nás myslivců tady ani nebude zapotřebí. Všechna zvěř odtud uteče, zakončuje své povídání hospodář sdružení a dodává, že vše záleží na tom, jak se všichni budeme k tomu málu, co nám zde z přírody zbylo, chovat. Byla by škoda, kdybychom za pár let museli dětem jezdit ukazovat zajíce nebo bažanty do zoologické zahrady. Gabriela Plačková, členka o.s. Arbor NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ Obecní úřad Chýně hledá zaměstnance pro samostatné účetní práce. Požadujeme střední vzdělání s maturitou, praxi v oboru min. 3 roky. Obecní úřad Chýně hledá zaměstnance pro agendy investic a správy majetku. Požadujeme minimálně střední vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví, praxe v oboru výhodou. Obec Chýně hledá za úplatu správce obecního hřiště. Povinnosti každodenní zpřístupnění a uzamykání vyhrazených prostor, dozor nad dodržováním provozního řádu hřiště, péče o zeleň. BLIŽŠÍ INFORMACE NA NEBO TEL.: Višňovka report Zpráva o minulosti, současnosti a budoucnosti Višňovky Minulost Višňovka má tvar boty, nebo spíš fusekle, asi půl kilometru dlouhé, s chodidlem na západ a špičkou na jih obrácenými. Býval zde opukový lom. Působením lidské činnosti, spíše než přírodní přirozené, vznikla úžlabina této délky, minikaňon maximálně 50 metrů široký, svažující se a zužující mírně od západu k východu. Jak šel čas a v lomu práce ustaly, porostl povrch travou a plevelem, ve spodní části, pod hřbitovem a podél cesty po mezi na hranici pozemků, vysadil člověk třešňový sad a alej. Stromy zestárly a zplaněly, ze sadu nezbylo už nic, jen několik pokroucených, polosuchých stromů podél cesty necesty ještě přežívá. Ten ďolík nabízel se lidem choďte sem se projít, proběhnout, ale také nasypte sem, do mne, co se vejde, rum, odpadky a smetí. A obě tváře lidské vlastně, Jekkyl i Hyde, se zde projevily. Ve spodní části zůstal přírodní charakter zachován, členové občanského sdružení Arbor vysazovali stromky do zeleného límce, v horní části nepovolená, černá skládka, zaplňovala se svinstvem, na odpad hrnula se hlína. Současnost Kdy to bylo vlastně? 2007? Inspekce životního prostředí objevila černou skládku starou jak Metuzalém a začala tlačit na obec, hrozila vysoká pokuta. A tehdy se zrodila spásná myšlenka: upravit Višňovku, a především její horní, zničenou část, jako přírodní park. Vyslyšet slábnoucí hlásek toho prostoru, který v sobě onu potenci nese, napomoci tomu, aby se stal prostorem příjemným pro pobyt lidí a pro hry dětí. A zabránit tím mimo jiné i tomu, aby obec byla souzena dnes k placení za minulé hříchy. Taková věc není úplně jednoduchá a nestane se ze dne na den, jak by se možná některým zdálo. Počáteční ideu je třeba nechat uzrát ve smysluplný, reálný a proveditelný projekt. Zrání je proces, zvláště má-li probíhat otevřeně a demokraticky, neděje se ale samo sebou. Ne každý má stejný názor, ve hře jsou i věci osobní, kompetenční, majetkové. V neposlední řadě je třeba hledat způsob, jak získat na provedení záměru prostředky. V určité chvíli nelze ale jinak, než diskusi ukončit a přikročit k reálným krokům. Bez toho, aby obecenstvím byl přijat nebo alespoň tolerován způsob, podložený dlouhodobým zájmem a kusem práce pro věc, by se k cíli dospělo těžko. Co se udělalo v projektu rehabilitace Višňovky na přírodní park? Ač někteří si myslí, že tomu tak není, i tento odstavec má tu své místo a existují písmenka, ze kterých je možné ho poskládat: V červnu 2007 zpracoval arch.petr Kovář jako dar obci projekt pro územní rozhodnutí Chýně, ulice Ke Skále, návrh chodníku a cesty, přírodní areál Višňovka. Na základě toho projektu a jeho projednávání proběhl 5

6 proces vyjmutí areálu ze zemědělského půdního fondu, OŽP MÚ Černošice vydal souhlasné územní rozhodnutí v této věci s nabytím právní moci dne a stavební úřad Hostivice platné stavební povolení na stavbu chodníku (nabytí právní moci ). Tato rozhodnutí umožňují obci v současné době konat jak ve smyslu rekultivace Višňovky, tak realizace chodníku. Ve školním roce stalo se téma přírodního parku Višňovka předmětem zadání úkolů studentům 1.ročníku Fakulty architektury ČVUT. V zimním semestru učili se přemýšlet o kontextu, o vztahu umělých prvků a prostředí a závěrečnou semestrální prací byla formulace ideového konceptu celkového řešení Višňovky. Výsledky byly prezentovány a vystaveny za účasti studentů jako příspěvek do diskuse v zasedací síni OÚ. V letním semestru pak na základě skic a námětů starších navrhl každý student svou konečnou představu drobné architektury pro Višňovku, ať to byly například vyhlídky na nejvyšší kótu (jak jsme si zvykli říkat Velký Chýň), altány, mostky a podobně. V průběhu loňského roku, po několika nadšených úklidových akcích občanů z celé Chýně, proběhly na základě dohody obce s firmou Šandera poměrně rozsáhlé a kontroverzně přijímané zemní práce, které daly základ potřebným úpravám reliéfu terénu. Jejich smyslem bylo v horní části Višňovky vytvořit alternativní prostředí pro bezpečnější pohyb dětí různého věku, mimo jiné z hlediska využívání v zimních měsících pro sáňkování, klouzání (směrem na západ povlovný svah, směrem na východ prudký svah se složitějším profilem). Během uplynulých 3 měsíců byl doplněn a upřesněn projekt řešení chodníku, zpomalovacích prvků a přechodů v ulicích ke Skále a Rudenské (zpracoval ing. V. Balšán) včetně veřejného osvětlení a byla připravena dokumentace a žádost o dotaci na jeho realizaci. Žádost byla podána 20.února letošního roku. Budoucnost Poznámka: stávající řádky jsou výčtem záměrů a jako takové je třeba je chápat, byť jsou podložené jednáními, přípravami a vůlí k realizaci. V případě přidělení dotace na chodník akci, jejíž náklady dosáhnou vcelku asi 4 milionů Kč, realizovat beze zbytku, v případě neudělení dotace v letošním roce rozložit realizaci do etap a etapu první, vlastní chodník od současné provizorní točny autobusu až po Rudenskou ulici, realizovat již letos z prostředků obce. Na přelomu března a dubna 2009 dokončit zemní práce v celém rozsahu. V dubnu vyhubit plevely a realizovat zatravnění všech povrchů, které nejsou porostlé přijatelným trávníkem. V první polovině měsíce června, v rámci studentské plenérové dílny, nainstalovat ve Višňovce asi studenty navržených a zrealizovaných objektů. Tato exteriérová expozice zůstane ve Višňovce přes prázdniny, objekty budou konstruovány s ohledem na bezpečnost a relativní trvanlivost jako prvky pro umožnění hry dětí. Po dožití budou z Višňovky odstraněny. (Ve smyslu materiálového zajištění takové akce hledáme způsoby, jak zajistit, aby náklady na získání materiálu (např.latě, prkna, kovové trubky, tyče, provazy, stanové plátno apod.), zhotovení objektů a jejich montáž nenesli pouze studenti sami. Pokud některého z čtenářů napadne, jak pomoci, budeme velmi rádi.) Ve stejném čase v galerii Kayna na obecním úřadě představit výstavu návrhů a především modelů za celé dva roky, po které se studenti na Fakultě architektury tématu věnovali. Přehlídka exteriérových objektů bude soutěžní a obec vyhlásí a ocení první tři nejlepší studentské práce věcnými cenami a pamětním listem. Tyto akce ukončit v průběhu září 2009, paralelně dokončit veřejnou diskusi a formulovat (obec) na základě těchto zkušeností konkrétní konečné podklady na Projekt řešení Višňovky jako veřejného prostoru (ozelenění a prvky parteru), který bude formou výběrového řízení na malou zakázku zadán odborné firmě z oblasti navrhování zahradních (parkových) úprav. Na projekt navázat realizací po etapách s cílem jejího celkového dokončení do konce roku Na financování obou těchto závěrečných položek obec podá žádost o dotace v rámci existujících dotačních titulů. Petr Kovář, člen o. s. Arbor ZMĚNA ORGANIZACE OÚ CHÝNĚ Modulový systém pro Višňovku. Dochází k oddělení činností služeb pro občany od činností, kde není přímý styk s občany. Služby pro občany budou poskytovány v průběhu celého týdne v provozní době OÚ Chýně. OÚ rozšíří počet známek na odpadové nádoby na 10 ks, aby si každý mohl zakoupit jejich větší počet a šetřil tak svůj čas. OÚ bude rovněž motivovat občany, aby si ze stejného důvodu zakoupili nejméně 5 plastových pytlů naráz. 6

7 Kalkulace svozu bioodpadu v Chýni Obecní úřad Chýně by rád zajistil zdejším občanům službu svážení bioodpadu. Zjistil tedy, kolik by tato služba stála. Přesné ceny si můžete přečíst v uvedené tabulce. Cena likvidace bioodpadu výrazně klesá s vyšším počtem vyvážených nádob. Zastupitelstvo potřebuje zjistit, zda by byl o tento druh služby mezi občany zájem. Ten můžete potvrdit vhozením kupónu do schránky Obecního úřadu, telefonátem ( ) či em V případě zájmu je skutečně nutné dát o něm vědět, jinak OÚ svoz bioodpadu nezajistí! 1 trasa kompostárna Chýně kompostárna km cena vozu PRESS Kč/km uložení odpadu Kč/t váha nádoby 120l kg MÁM VÁŽNÝ ZÁJEM O PRAVIDELNÝ SVOZ BIOODPADU Jméno... Telefon SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2 x MĚSÍČNĚ 1. soboty v měsíci na návsi (v 8.00 hod je přistaven kontejner; naplněn bývá velmi rychle) a od dubna také 3. sobotu u myslivny nad hřbitovem ( )! POČET SVÁŽENÝCH NÁDOB CENA SVOZU 99,19 49,6 33,06 24,8 19,84 16,53 CENA LIKVIDACE 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 CENA ZA SEZONU 3218,81 Kč 1830,15 Kč 1367,26 Kč 1135,82 Kč 996,95 Kč 904,38 Kč vývoz 1x týdně Ceny jsou uvedeny s DPH (19% u likvidace, 9% u svozu) Novela zákona o odpadech Podle novely zákona o odpadech, kterou v minulých dnech schválila poslanecká sněmovna, musí od výrobci baterií a akumulátorů zajistit pro občany možnost zpětného odběru těchto výrobků v každém obchodě, kde se prodávají. Občané za odevzdání baterií a akumulátorů nebudou nic platit. Odběr vysloužilých elektrozařízení Novela rovněž zvyšuje transparentnost systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a kontrolovatelnost provozovatelů těchto systémů. Zvýší také počet míst, kde je možné vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Všichni prodejci jsou podle návrhu povinni bezplatně odebrat přístroje výměnou kus za kus při nákupu nového zboží. Prodejny větší než 200 m 2 musí navíc od zákazníka odebrat starý přístroj do 5 kg hmotnosti bez ohledu na to, zda si zákazník kupuje nový či nikoli. Internetoví prodejci jsou povinni bezplatně zajistit zpětný odběr starého přístroje při dodávce nového. Výrobci mají také podle novely povinnost zajistit, aby nejpozději do bylo znovu využito 75 procent hmotnosti všech na trh uvedených niklkadmiových baterií a akumulátorů a 65 procent hmotnosti všech olověných baterií a akumulátorů. U ostatních typů baterií je povinnost zajistit recyklaci alespoň 50 procent z nich. Likvidace autovraků Novela zlepší dostupnost míst, kde je možné odevzdat vozidlo s ukončenou životností (autovrak) k jeho ekologické likvidaci. Každý výrobce bude muset zajistit efektivní síť míst po celé České republice, kde je možné se autovraku legálně zbavit. To znamená alespoň jedno takové místo ve správním obvodu každé obce s rozšířenou působností. Výrobci musí zajistit, že se 85 procent materiálu a dílů z vyřazených aut znovu využije. Náklady na tuto sběrnou síť i na ekologickou likvidaci vozů ponese výrobce. Provozování skládek Novela zákona zpřísňuje požadavky na provozování 7

8 skládek a zvyšuje pravomoci krajských úřadů při jejich provozování. Zároveň dochází ke zvýšení poplatků za každou tunu skládkovaného odpadu až na konečných Kč v roce Výnos z těchto poplatků bude směřovat z 80 procent krajům, z 20 procent obcím, na jejichž území skládky leží. Většinu výnosu z poplatku na skládkování dostanou právě kraje proto, že jsou odpovědné za systém nakládání s komunálním odpadem na celém svém území. Obce, na jejichž katastru se skládka nachází, budou nadále dostávat 20 procent z výnosu z poplatků a nebudou za vlastní skládkovaný odpad muset poplatek hradit. Sběrnám přibyly povinnosti Provozovatelé sběren budou muset zaznamenávat množství a druh odpadu, který vykoupili. U strojních zařízení, uměleckých děl nebo pietních a bohoslužebných předmětů budou muset uvést i jejich popis, který umožní jejich dodatečnou identifikaci. Po dobu 48 hodin od jejich vykoupení s nimi nebudou moci nakládat, rozebírat je nebo prodávat dál. Stát tak chce zabránit krádežím na hřbitovech (ve velkém se například v Praze ztratila výzdoba hrobů vojáků padlých ve druhé světové válce, známý je také případ krádeže bronzových náhrobních destiček z Národního hřbitova v Terezíně). Třídění druhotných surovin Obce musí nejpozději do začátku roku 2010 umožnit svým občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad. Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona o obalech, která rozšíří recyklační povinnosti obalového průmyslu, jenž bude muset obcím více přispívat na třídění. Za odbor technických služeb města Černošice Renáta Petelíková Rady zkušeného cyklisty: údržba kola po zimě Jaro se již chystá převzít nadvládu nad zimou a mnozí z nás se po delší odmlce opět chystají oprášit své dvojkolé ocelové, hliníkové, někteří karbonové stroje a začít si vychutnávat první najeté kilometry. Aby nás však naše stroje během jízdy nezklamaly, vyplatí se jim věnovat po zimě trochu našeho času a alespoň zkontrolovat a v případě nutnosti opravit možné závady. Kola a pláště: Zde je na místě alespoň zkontrolovat pevnost výpletu obou kol a roztočením každého kola zkontrolovat vycentrování kolo by nemělo házet do stran či nahoru / dolů. Uchopením rukou za plášť kola a pohyby do stran lze snadno zjistit, zda v náboji není stranová vůle. Případnou vůli lze odstranit dotažením náboje (nepříliš velkou silou), pokud dotažení nepomůže, bude zřejmě potřeba vyměnit samotný náboj. Kontrolu těsnosti duší snadno zjistíme nafouknutím na maximální tlak uvedený na boku pláště, vyčkáme pár hodin a poté pohmatem snadno zjistíme, zda duše drží tlak. Rám kola: Překontrolujeme, zda rám není v některém svém spoji viditelně zkorodovaný či prasklý. Pokud tomu tak je, raději se projížďky na takovém kole vzdáme a kolo svěříme do servisu. Brzdy, lanka, přesmykač, přehazovačka: Zkontrolujeme, zda již nemáme příliš opotřebené brzdové špalíky (či obložení brzdových destiček), případně vyměníme za nové. Zjistíme, zda není bržděním příliš opotřebený ráfek kola, jeho případné prasknutí by mohlo skončit fatálními následky. Překontrolujeme lanka (hlavně brzdová) a volnost průchodů lanek v bovdenech, pokud to jde příliš ztuha, patrně pomůže promazání, pokud lanka používáme již několik let, je bezpečnější jejich kompletní výměna. Překontrolujeme seřízení brzd, obecně platí, že by brzdová páka měla mít před samotným záběrem určitou vůli, avšak brzdy by měly plně zabírat v cca 2/3 dráhy brzdových pák. Nemělo by být v žádném případě možné brzdové páky zmáčknout až na řídítka (hrozí malý brzdný účinek, případně i poranění (skřípnutí) prstů při nutnosti náhlého rychlého a účinného brzdění). Zkontrolujeme seřízení přesmykače a přehazovačky, zda správně řadí nahoru a dolů + spodní a horní dorazy, aby nám řetěz během jízdy nepadal či se doslova nenamotal do paprsků. Hlavové složení + přední odpružená vidlice, pedály, kliky: Zabrzděním přední brzdy a současně pohyby řídítky dopředu a dozadu snadno zjistíme případnou vůli v hlavovém složení či vidlici. S vidlicí si zřejmě sami neporadíme, ale hlavové složení lze relativně snadno dotáhnout, rovněž za použití přiměřené síly jako u nábojů. Zkontrolujeme dotažení představce. U pedálů a klik lze podobným způsobem zjistit stranovou vůli. Doporučuji překontrolovat dotažení všech šroubů, otáčení všech pohyblivých částí kola bez jakéhokoliv drhnutí či skřípání problémové pohyblivé části případně promažeme vhodným mazivem (většinou vazelínou). Řetěz: Překontrolujeme délku řetězu. Lze provést speciální měrkou vyrobenou pro tento účel, či šuplerou. Šupleru nastavte na 132mm, vsuňte do řetězu a poté ji roztáhněte. Pokud naměříte 132.9mm nebo více, řetěz vyměňte za nový. V opačném případě dochází k rychlému opotřebení a poškození pastorků a převodníků. Pokud s vytahaným 8

9 řetězem najezdíme pár stovek kilometrů, bude nový řetěz na pastorcích či převodnících přeskakovat a velmi brzy nás přinutí k výměně kazety + převodníků. Řetěz se snažíme pokud možno pravidelně čistit a mazat. Ostatní: Při vyjížďce do terénu s sebou nezapomeneme vzít alespoň sadu na lepení defektů, pumpičku a multifunkční klíč. Lepší je s sebou vozit i náhradní duši (již jsem zažil na vlastní kůži několik defektů, kdy byla duše neopravitelná defekt mezi ventilkem a duší). Případné osvětlení za šera či tmy asi nemusím zdůrazňovat. Na závěr Vám přeji mnoho pěkných kilometrů a odpočinku (či dřiny) v sedle v přírodě bez defektů nebo jiných nepříjemností. Jakub Pukovec Co nového u Macech? MAteřské CEntrum CHÝně vítá své návštěvníky každou středu odpoledne. V přízemních prostorách školky si děti s rodiči zacvičí, zazpívají, společně tvoří a hrají si. Maminky si předávají zkušenosti, tipy na rodinné výlety a zajímavé recepty na zpestření domácího jídelníčku. Stále se objevují nové tváře. Řada z nich se do Chýně přistěhovala teprve nedávno a v mateřském centru mohou navázat nové kontakty. Nový rok nezačal zrovna nejlépe. Mrazivé lednové dny a velká nemocnost si vyžádaly své, a tak musely Macechy Velký karnevalový medvěd... zůstat doma. Přesto ještě stihly vyrobit hromniční svíčky z včelího vosku. Únorová setkání zpříjemnil karneval. Děti také vyrobily tatínkům valentýnská srdíčka a sněhuláky z vaty. Blížící se jaro přivolaly děti barevnými kouzly. Vyzkoušely si, jak se maluje rukama nebo jak rozfoukat barvy. Před Velikonocemi si děti zasejí řeřichu a ozdobí vajíčka. Stejně jako vloni se některé macechy (maminky z MAteřského CEntra CHýně) nakrátko promění v čarodějnice. Jejich slet se uskuteční polední dubnový podvečer na hřišti. Děti si u táboráku zazpívají písničky a opečou buřtíky nebo jiné dobroty. Maminky (bez dětí) se scházejí v Klubu šikovných maminek, kde si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky. Na příštím setkání budou zdobit kraslice. Stejně jako v jiných mateřských centrech čeká na Macechy generační výměna ve vedení. Pokud máte chuť od nového školního roku (od září 2009) aktivně spolupracovat, přihlaste se na adrese nebo osobně každou středu odpoledne v mateřském centru. Obě organizátorky (Bára Nývltová a Marta Jeřábková) budou s mateřským centrem i nadále spolupracovat a s organizací pomohou. Marta Jeřábková Milé maminky, zveme vás do MAteřského CEntra CHÝně, které nabízí každou středu od do hod. program pro maminky s dětmi do šesti let. KDE? Chýně, Ke Školce 57 budova MŠ (vchod z pravé strany budovy) PROGRAM BŘEZEN DUBEN Udělej si vláček, auto nebo letadlo (tempery, korek) Jednohubky vyrobíme a pak je sníme Rozfoukáme barvy Obtiskni dlaň do modelovacího těsta Zdobíme velikonoční vajíčka Vytvoř si velikonoční osení (řeřicha) Malujeme rukama (jarní květiny) Vyrob si želvu (koláž z textilu) Čtvrtek! Čarodějnické posezení u táboráku od 17 hod. na hřišti (podložky na sezení a buřtíky nebo jiné dobroty na opékání s sebou) Nezapomeňte na svačinu, přezůvky, pracovní zástěrky nebo starší oblečení pro děti! Pobytné za odpoledne pro členy MC 20 Kč, ostatní 45 Kč, členský příspěvek na pololetí 170 Kč. KLUB ŠIKOVNÝCH MAMINEK pátek v hod. zdobíme kraslice 9

10 CHYSTÁ SE: Do konce měsíce března je v galerii Kayna na Obecním úřadě instalována výstava výtvarných fotografií Jindřicha Štreita Lidé země. 4. dubna se v galerii Kayna uskuteční výstava chýňského modeláře pana Ivana Kracíka: Modely a modelářství (modely letadel, trucků apod.) Akce bude probíhat pouze tento den a to sice od do 18.00! Občanské sdružení Arbor Vás zve 21. dubna na koncert autorských písní Hanky Čechové. Písničkářka vystoupí v zasedací místnosti Obecního úřadu od hod. Každý třetí čtvrtek v měsíci se od března máte možnost zúčastnit seriálu podvečerních setkání při poslechu, interpretaci a povídání o klasické hudbě. Pořad připravuje pan Karel Horák, vždy od 19 hodin v zasedací síni Obecního úřadu. Tradiční chýňské Máje se budou konat v sobotu 30. května na Obecním hřišti v Chýni. O. s. Arbor Vás zve na 19. Dětský den pro děti, který se bude konat 6. června na Obecním hřišti. 13. června pořádá místní rybářské sdružení u Strahovského rybníku další Rybářský den pro děti i dospělé. Ve středu 24. června se v galerii Kayna uskuteční vernisáž a následná debata nad návrha a modely studentů FA ČVUT na téma: rekultivace Višňovky na přírodní park Višňovka minulost současnost a budoucnost. Zároveň bude zpřístupněna exteriérová expozice přímo ve Višňovce. UDÁLO SE: Již druhým rokem uspořádalo v Chýni občanské sdružení Arbor masopustní průvod. Jedly se kobližky i šišky, Masopustní průvod tentokrát se sněhem. porazila se klisna a v bowling baru u Kuchařů se hodovalo zabijačkovými dobrotami. Pan Karel Horák, člen o. s. Arbor, zahájil ve čtvrtek 19. března svůj cyklus o historii klasické hudby. Jeho první část přinesla seznámení se skladatelem Mauriciem Ravelem a hudebním impresionismem. KRÁTKÉ ZPRÁVY: Od ledna 2009 se zvýšilo vodné a stočné v obci na 37,36 Kč u vodného a 19,27 Kč u stočného. Zastupitelstvo schválilo nákup osobního vozu pro obecní účely. Obec totiž čím dál častěji potřebuje vozidlo k vyřizování agend na úřadech, k zásobování obecního úřadu potřebnými věcmi, k monitorování obce z hlediska dodržování čistoty ulic, dopravních značek a celkového dodržování pořádku v obci. Obec nehodlá kupovat toto auto ihned, ale chce počkat na nejvýhodnější ceny na trhu např. vozidlo typu Fabia. Byla vypracována dokumentace pro stavební řízení na dva zvýšené prahy v ulici Ke Skále s osvětlenými přechody a podána žádost společně o dotaci z programu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato dotace zahrnuje i realizaci chodníku Ke Skále. Termín realizace chodníku s veřejným osvětlením je nejdříve léto Byla podána žádost o dotaci do Státního fondu dopravy infrastruktury na projektovou dokumentaci na revitalizaci jádra obce Chýně chodníky a náves. Následně bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele této zakázky. Tou se stala firma A.LT Architekti v. o. s. z Prahy 6. Obec dala souhlas se záměrem ČEZ Distribuce, a.s. postavit v obci transformovnu za podmínek: ČEZ Distribuce, a.s. dodá projektovou dokumentaci na protihlukový val, který má lemovat transformovnu včetně návrhu jeho ozelenění bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ohledně závazku ČEZ Distribuce, a. s. uložit venkovní vedení v obci do chodníků venkovní vedení 22 kv bude uloženo do země bude uzavřena dohoda o vybudování komunikace spojující stávající přejezd ČD (ul. Ke Skále) a budoucí transformovnu včetně doprovodné zeleně ČEZ Distribuce, a. s. se zaváže k vybudování komunikace spojující transformovnu a silnici na Úhonice, komunikace bude lemována zelení (stromořadím) a bude přístupná jako stezka pro pěší a cyklisty; vše je nutné konzultovat s tvůrci pozemkových úprav a dodržet plán společných zařízení dle pozemkových úprav! veškeré náklady na změnu územního plánu obce Chýně ponese ČEZ Distribuce, a. s. Zastupitelstvo souhlasí s vestavbou a nástavbou tělocvičny, která rozšíří budovu bowling baru pana Kuchaře. 10

11 Zaměstnankyni OÚ Chýně Ing. Pospíšilovou, která se zabývala stavební činností, nahradil pan Kauer, který však ve zkušební době ukončil pracovní poměr. Zastupitelstvo schválilo kriteria pro přijetí dítěte do MŠ Chýně pro školní rok Zastupitelstvo schválilo odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva panu Ondřeji Jelínkovi za výkon funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 1 300, Kč hrubého měsíčně, a to od 1.února Obecní úřad poskytl místní ZŠ a MŠ finanční částku ve výši 174 tis. Kč na provozní náklady. Paní Jitka Bělková se stala novou členkou školní rady za obec Chýni. Od tak pí Bělková nahradí současného člena školní rady p. Jelínka. Pan Žák oznámil obci, že od počátku roku 2009 nebude nadále provádět správce hřiště. Obec nechala vypracovat projekt na rozšíření MŠ Chýně o dvě nová oddělení. Bohužel p. Havel, který v blízkosti MŠ zamýšlí vybudovat pension pro seniory, se odvolal proti vydání stavebního povolení na tuto stavbu a důvodem jeho odvolání je domnělá neplatnost směnné smlouvy pozemků mezi panem Havlem a obcí z roku Krajský úřad tento důvod odvolání považoval za nerelevantní a bylo zahájeno nové stavební řízení, které muselo být přerušeno, protože pan Havel podal žalobu na neplatnost této smlouvy. První stání u soudu se bude konat v květnu tohoto roku. Kvůli tomuto procesu obec nezískala dotaci na plánované rozšíření školky. Obec obdržela dotaci na rozšíření ČOV ve výši 25 milionů Kč. Starostka obce Věra Kovářová děkuje všem, kteří se v roce 2008 podíleli na spolupráci s obcí zastupitelům, členům komisí, členům spolků a občanských sdružení v obci, občanům. Od 2. února 2009 poskytuje Obecní úřad Chýně občanům služby CZECH POINT výpis z KN, obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a z registru řidičů; zkušební provoz proběhl do konce ledna Obec Chýně má nové webové stránky a děkuje panu Chaloupkovi za připomínky k nim. Vzhled a struktura stránek se mohou měnit dle požadavků praxe a potřeb občanů. Stav valů v nových lokalitách Chýně: Protihlukové valy jsou, až na několik drobností (úprava pěšinky na Kališti + oprava plotu na Kamenici), hotové a obec práce přebrala. Firma OXES se zavázala na 5 let k péči o veškerou zeleň na valech. gp 11

12 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ ev. č. MK ČR E16707, Připravila Gabriela Plačková, Martina Hošková. Korektury Martina Hošková. Tisk: Vydává Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně IČ , periodicita minimálně 4x ročně. Číslo 1/2009 vydané 27. března

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice Dotazník pro občany obce Milonice - / - Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice. ledna, Milonice Vážení občané, Na následujících stranách si tak můžete prohlédnout výsledek dotazníkové akce,

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra,

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra, Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 5 / 2016 Č.j. : 954 / 2016-1 Přítomni: Daniela Javorčeková,

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Analýza finanční situace obce Chýně

Analýza finanční situace obce Chýně Analýza finanční situace obce Chýně Příjmy a 2012 Příjmy byly pro účely této analýzy rozděleny na příjmy pravidelné (pravidelně se opakující, většinou přicházející ze státního rozpočtu), nepravidelné (nahodilé,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA Doporučení CITROËN - cesta k dokonalé údržbě vozidla PNEUMATIKY JSOU ZÁKLADNÍMI PRVKY BEZPEČNOSTI A PODMÍNKOU DOBRÝCH JÍZDNÍCH

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 8/2013 Datum konání: 18. 12. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 8/2013 Datum konání: 18. 12. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 8/2013 Datum konání: 18. 12. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.pokorná, p.jaroš, p.krčil, p. Vorlová příchod 19.00 hodin Omluveni:

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 26.9.2012 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více