Duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duben 2012. www.mesto-desna.cz"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Duben 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Pozvánka na školní akademii 3 Co se dělo ve fotbalovém oddílu během zimní přestávky 8 Úspěch mladé atletky Pavlíny Posejpalové 9 Desenský medvěd má svého nového majitele 10 Fotoreportáž z vernisáže 11 Novinky v knihovně 12 Zimní finále v Černé Říčce 17 Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. Prší-li na prvního dubna, bývá mokrý máj. Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listím strom. Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Nejvýznamnější svátky 23. dubna Vojtěch 24. dubna Jiří Významné dny 7. dubna Den vzdělanosti, založení Univerzity Karlovy dubna Čarodějnice, pálení ohňů Starostové potvrdili spolupráci měst Malschwitz a Desná Starosta města Desná Marek Pieter a starosta Malschwitz Matthias Seidel ve čtvrtek 23. února v Desné potvrdili zájem nadále podporovat vzájemnou spolupráci mezi městy, mládeží, hasiči a ostatními spolky. Jednalo se o první návštěvu nově zvoleného starosty Malschwitz v Desné. Starosta Marek Pieter spolu s radním Petrem Šikolou, tajemníkem Mgr. Antonínem Bělonožníkem a manažerem projektů Michaelou Bešťákovou představili zástupcům partnerského města panu starostovi Matthiasu Seidelovi a veliteli hasičů Udo Mikschovi realizované projekty v obci za posledních deset let, zajímavé turistické a kulturní aktivity. Při této schůzce proběhlo i zhodnocení dosavadního průběhu mezinárodní spolupráce a možná příprava dalších společných projektů financovaných z mezinárodních zdrojů. Starosta partnerského města byl překvapen nejenom množstvím sněhu, ale rovněž i dokončenými projekty a financováním samospráv v ČR. M5R

2 Informace z radnice CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém 4. zasedání 5. března mimo jiné: schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Desná a TJ Desná, vzala na vědomí podání projektů Snížení energetické náročnosti objektu Sklář v Desné v Jizerských horách a Zateplení objektu hospodářského pavilonu Údolní čp. 633 do výzvy OPŽP, schválila finanční náklady spojené s realizací XI. ročníku Sympozia Desná, schválila v souladu s 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zdravé mateřské škole Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizaci udělení výjimky pro školní rok 2012/2013 v počtu dětí na jednu třídu z 24 až do 27 dětí, schválila podání žádosti městu Tanvald o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy, na základě které město Tanvald zajistí výkon agendy přestupků na katastru města Desná, uložila tajemníkovi města zajistit zadání výběrového řízení na správu výlepových ploch na území města Desná. Anketa Vážení čtenáři, obracíme se na vás s žádostí o předložení návrhů na využití nevyužívaného pozemku po bývalém volejbalovém hřišti v Desné I. Pozemek: Ppčk. 521 o výměře m 2 v blízkosti Údolní č. p. 56 při toku Bílé Desné. Možnost využití v souladu s územním plánem sportoviště, oddychová plocha. Své podněty, prosím, zasílejte do 30. dubna 2012 na adresu: Městský úřad Desná, Krkonošská 318, Desná v Jizerských horách, označení: ANKETA nebo na Děkujeme za spolupráci. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si v yhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka květnových novin je v pondělí 16. dubna do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v červnovém čísle. Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Tento slouží pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny tel.: , DN na webu: Upozornění vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod jednotnou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE ICE = In Case of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, zadejte ICE1, ICE2, ICE3 atd. Výcvikový kurz pro psy ZKO Desná TUFRA pořádá zá - kladní výcvikový kurz pro veřejnost, od na kynologickém cvičišti v Desné-Merklov. Kurz bude v počtu 8 lekcí, vždy v neděli od 9 hodin. Účastnit se může každý se psem, který je zdravý (očkovaný, odčervený doloží očkovacím průkazem), a zaplatí poplatek 1000 Kč. Přihlášky na: přihláška bude následně potvrzena. K výcviku je potřeba mít kromě psa i řetízkový jednořadový stahovací obojek, náhubek, krátké a dlouhé vodítko, hračku, pamlsky. Výcvik bude probíhat hromadně za dohledu členů ZKO Desná. Účelem je naučit psy základní poslušnosti, socializovat je mezi lidmi a psy, odvyknout nežádoucím činnostem. Lidem pak vštípit základy ošetřování psů, práci se psy a možnosti využití ve volném čase. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Bc. Tereza Kahánková. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, tiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. duben Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Společenská kronika, pozvánky Gratulace dubnovým jubilantům Jiřina Votočková Jiří Vít Zdeněk Jindra Annelies Kubalová Jiřina Havlíková Marie Sochorová Květoslav Stárek Svá životní jubilea v dubnu oslaví: Vlasta Zimermanová Josef Bonček Karel Ježek Herta Soldátová Jitka Justová Hana Žillová Emilie Filkašová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci květnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Omluva březnovým jubilantům Novinářský Škodil před rokem nás navštívil v březnu a o letních prázdninách. Od té doby jako by se po něm slehla zem. Ale náš Škodílek zmizel jen zdánlivě. V minulých (březnových) novinách o sobě dal znovu vědět, a to s plnou parádou. Z březnových jubilantů udělal jakoby nic únorové! Omlouváme se všem jmenovaným, že jsme nesprávně vytiskli měsíc jejich narození. Red Tak tedy svá výročí si v březnu připomněli: Kamila Málková, Marie Jiřičková, Emilie Blažková, Herbert Rösler, Milena Průšková, Jiří Pačes, Josef Beneš, Apolonia Smíšková, Jan Kögler, Dobroslav Breuer, Milena Legátová, Helena Malá, Josef Janoušek. Zveme vás na... Kulturní středisko Riedlova vila v Desné pořádá divadelní představení Putování za modrou vílou v neděli 1. dubna od 15 hodin Pohádka pro rodiče s dětmi od tří let. Hraje loutkoherec Ladislav Peřina. Vstupné 30 Kč. Město Desná, Sbor pro občanské záležitosti a Klub důchodců zvou desenské seniory na Společenské odpolední setkání při příležitosti DNE MATEK, které se koná v neděli 13. května od 14 hodin v kulturním domě SKLÁŘ Přihlášky jsou přijímány do středy 9. května v Riedlově vile osobně, nebo na tel.: , příp p. Pustai. Základní škola a mateřská škola Desná všechny vás srdečně zveme na ŠKOLNÍ AKADEMII ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 16 hodin Kino klub Alfa Desná Žáci 2. stupně si pro Vás připravili řadu scének, hudebních a tanečních vystoupení. Těšíme se na vás! Poděkování Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Desné, kamarádům a známým za květinové dary a uspořádání pietního rozloučení s naším synem Lubošem. Rodina Antošova Poděkování Srdečně děkujeme členům hasičského sboru v Černé Říčce, jmenovitě Petrovi a Walterovi Řehořkovým a Martinu Lauerovi za účinnou pomoc při odklízení sněhových spoust na našich přetížených střechách. Isolde Austelová a Dietmar Lauer Poděkování ordinaci MUDr. Píra V pondělí 27. února začala znovu ordinovat MUDr. Anežka Neumannová. Od 16. ledna do 24. února probíhala nutná rekonstrukce její nové ordinace. Po celou tuto dobu ji zastupoval MUDr. Aleš Píro. Chceme touto cestou poděkovat panu doktorovi i jeho zdravotní sestřičce paní Aleně Valtrové za jejich náročnou práci při péči o zvýšený počet pacientů. Všichni, kdo v tomto termínu onemocněli a jsou pacienty paní doktorky, jistě ocenili, že nemuseli hledat lékařskou pomoc mimo Desnou. PÁLENÍ ČARODĚJNIC V DESNÉ 30. dubna 2012 SDH Desná II vás zve na tradiční pálení čarodějnic. Místo konání bude upřesněno na plakátcích. Občerstvení je zajištěno. SDH Desná III vás zve na tradiční pálení čarodějnic na hřišti v Desné III. Občerstvení je zajištěno. SDH Černá Říčka vás zve na tradiční pálení čarodějnic na kopci mezi Nýčovými domky a Černou Říčkou. SDH Pustiny vás zve na tradiční pálení čarodějnic na hřišti u klubovny SDH. Občerstvení zajištěno. 2 Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/2012 3

3 Informace z radnice Informace z radnice MĚSTO DESNÁ, Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel.: , Fax , Konkurz Rada města Desná vyhlašuje v souladu s 166 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurz na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Desná, okres Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Krkonošská 613, část Desná II, Desná v Jizerských horách Nástup do funkce k Požadavky: splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů občanská a morální bezúhonnost dobrý zdravotní stav organizační, řídicí a komunikační schopnosti Příjem přihlášek bude ukončen v pondělí 30. dubna 2012 ve hodin. Adresa pro doručení přihlášek: Město Desná, tajemník Mgr. Antonín Bělonožník, Krkonošská č.p. 318, Desná v Jizerských horách Způsob podání přihlášky: obálku s přihláškou a požadovanými doklady včetně příloh nutno označit: KONKURZ ZŠMŠ NEOTVÍRAT Bližší info: AntonínaBělonožník, tel.: MĚSTO DESNÁ, Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel.: , Fax , Konkurz Rada města Desná vyhlašuje v souladu s 166 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích konkurz na obsazení funkce ředitele Zdravé mateřské školy Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace se sídlem Údolní 212, část Desná I, Desná v Jizerských horách Nástup do funkce k Požadavky: splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů znalost problematiky řízení školství a příslušných právních předpisů občanská a morální bezúhonnost dobrý zdravotní stav organizační, řídicí a komunikační schopnosti Příjem přihlášek bude ukončen v pondělí 30. dubna 2012 ve hodin. Adresa pro doručení přihlášek: Město Desná, tajemník Mgr. Antonín Bělonožník, Krkonošská č.p. 318, Desná v Jizerských horách Způsob podání přihlášky: obálku s přihláškou a požadovanými doklady včetně příloh nutno označit: KONKURZ ZVMŠ NEOTVÍRAT Bližší info: AntonínaBělonožník, tel.: Město podalo dvě nové žádosti o dotace Město Desná podalo připravené projekty do XXXV. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR do Operačního programu životního prostředí, oblasti podpory Realizace úspor energie. Podařilo se podat projekty na případné zlepšení energetické náročnosti dvou objektů v majetku města kulturního domu Sklář a hospodářského pavilonu v celkovém finančním objemu Kč. Příjem žádostí byl vyhlášen od 29. února do 30. dubna 2012 s tím, že bude ukončen v případě, že celkový objem požadované dotace u písemně došlých žádostí dosáhne jeden a půl násobku alokace, tzn. 3,75 miliard korun. Z důvodu obrovského zájmu byl jeden a půl násobek plánované alokace vyčerpán již ve hodin. Proto byl příjem žádostí v tento den v hodin ukončen. Alokace výzvy na zateplení veřejných budov byla překročena více než dvojnásobně. Koncem dne bylo v systému zaznamenáno více než žádostí za více než 5,9 mld. korun. Město tak díky včasné přípravě stačilo podat oba připravované projekty hned druhý den po vyhlášení výzvy. Cílem obou projektů je snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), snížení emisí CO 2 a ostatních znečišťujících látek. 1. Snížení energetické náročnosti objektu Sklář v Desné Projekt řeší zateplení objektu včetně zateplení střešní konstrukce a výměny oken. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: 3/2013 Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: 3/2014 Celkové náklady projektu: Kč Celkové způsobilé výdaje projektu: Kč Plánovaná pětiletá úspora energií: 1,2 mil. Kč 2. Snížení energetické náročnosti objektu hospodářského pavilonu v Desné Projekt řeší zateplení obvodového pláště, zateplení střešní konstrukce a výměnu oken. Předpokládaný termín zahájení realizace projektu: 3/2013 Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: 3/2014 Celkové náklady projektu: Kč Celkové způsobilé výdaje projektu: Kč Plánovaná pětiletá úspora energií: 657 tis. Kč Město chtělo v rámci této výzvy podat i projekt na budovu městského úřadu, ale vzhledem k zařazení objektu mezi kulturní památky nebylo možné splnit požadované podmínky výzvy. Město ze stejného dotačního titulu již dříve realizovalo projekt: Realizace úspor na objektu Zdravé mateřské školy Desná, Snížení energetické náročnosti víceúčelového objektu v Desné a ještě probíhající projekt Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy v Desné. M5R Nová ordinace praktického lékaře byla uvedena do předběžného užívání 16. ledna byla zahájena Vestavba ordinace praktické lékařky Desná II, č. p Zhotoviteli, firmě KN-STAV s. r. o. ze Zákup, se podařilo vnitřní úpravy provést ještě před plánovaným termínem dokončení. Po vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby ze strany stavebního úřadu tak od 4. března mohla MUDr. Anežka Neumannová přijímat své pacienty v opravdu důstojných prostorách. V rámci přestavby se uskutečnila výstavba samotné ordinace, sesterny, čekárny, zázemí personálu, skladu a WC. Venkovní úpravy včetně příslušného parkoviště budou provedeny za příhodnějších klimatických podmínek, nejpozději se tak stane v květnu M5R Odpadové hospodářství v roce 2011 Skončil rok 2011 a chtěla bych vás seznámit s některými čísly. Celkové množství odpadu se v loňském roce snížilo o 79 tun, ale pozitivní je, že ve všech komoditách se zvýšilo množství vytříděného odpadu, a to celkově o 18 tun. Nejvýznamnější pokles je v množství směsného komunálního odpadu, které se svezlo do sběrného dvora. I díky tomu se snížily celkové náklady, ale stejně o téměř 1,6 mil převyšují příjmy do odpadového hospodářství. Pro představu, cena za odvoz popelnice za rok byla podle velikosti nádoby ( litrů) a četnosti svozu (týdenní nebo čtrnáctidenní) Kč. Počet nádob na území města je cca 610 ks. Dále je u panelových domů 44 ks kolečkových kontejnerů. Vývoz každého z nich stojí ročně Kč. V následující tabulce uvádím přehled odvezeného množství, náklady a příjmy Rok Množství odpadu v tunách Svoz popelnic Sběrný dvůr Tříděný odpad Nebezpečný odpad 0,06 1,04 Výdaje v Kč Svoz popelnic Sběrný dvůr Tříděný odpad Nebezpečný odpad Příjmy v Kč Místní poplatek Prodej pytlů Příspěvek od kolektivních systémů (bez 4. Q) za rok 2010 a Snížení nákladů na nebezpečné odpady není způsobeno snížením množství, ale odlišným způsobem likvidace chladicího zařízení a elektroniky. I když máme sběrný dvůr téměř v centru města, bohužel se stále najdou občané, kteří místo do sběrného dvora odkládají objemný odpad větších rozměrů kolem kolečkových kontejnerů. Tento odpad popeláři opravdu neodvezou, úklid musí provést zaměstnanci místního hospodářství. Stojí to nejen peníze, ale i čas, který by mohli věnovat jiné práci. Může se i stát, pokud odpadu kolem bude velké množství, že popeláři nevyvezou ani ty kolečkové kontejnery. Máme za sebou asi nejtěžší část roku. Jsem si vědoma toho, že na mnohých místech odvoz odpadu často během zimy nefungoval. Nechci tady řešit ani kvalitu zimní údržby, ani kvalitu práce popelářů. Nebudu ani slibovat, že příští rok se nebude situace opakovat. Chci poděkovat všem, kteří měli problémy s vývozem popelnic, za pochopení a trpělivost. Vždy jsme se snažili situaci řešit, i když ne pokaždé úspěšně. Ing. Radka Vedralová Samostatný referent ochrany ŽP a PO 4 Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/2012 5

4 Ze školy, Došlo do redakce Okénko zajímavostí Prázdninový výlet Školní kroužek běžkařů využil volna o jarních prázdninách k uspořádání výletu tentokrát kolem jedné z nejhezčích jizerskohorských rozhleden, Štěpánky. 27. února v 7.45 vyjeli účastníci autobusem na Motorest, tam nasadili lyže a hurá do stopy. Za pěkného, slunečného počasí to bylo příjemných 9 kilometrů projížďky. Hravě to zvládli dospělí (4 rodiče a 2 instruktorky), ale i děti, ač mezi výletníky bylo 5 druháčků. Odměnou pro všechny byl nejen hezký zážitek, ale i teplý čaj v útulném prostředí restaurace Hvězda. V půl třetí se do Desné vrátilo 17 spokojených lyžařů, kteří aktivně strávili volný den bez školních povinností. RJ Ukázka z literární tvorby dětí Došlo do redakce: Rozhovor z praotcem Čechem Dnešní ráno nebylo nijak zvláštní Noviny Pravda Chtěli jsme pro vás připravit něco speciálního,proto jsme k nám do redakce pozvali pana praotce Čecha, aby s námi vedl krátký rozhovor o své cestě. PRAVDA: Proč jste se rozhodli odcestovat? ČECH: Nechtěli jsme odejít ze svého domova, ale kvůli neustálým útokům nepřátel jsme neměli jinou možnost. PRAVDA: Věděli jste, kam půjdete? ČECH: Nejdříve jsme se vypravili naslepo, bez jakékoliv představy našeho cíle, ale po chvíli mi v hlavě zablikalo zcela nepatrné světélko a já si vzpomněl na krásnou zem, o které mi vyprávěl můj děd. Hned jsem věděl, že musíme jít právě tam. Bohužel jsem netušil, kde by se toto místo mohlo nacházet, a tak jsme jen doufali, že nás povede vůle boží. PRAVDA: Vypadalo místo, na které jste dorazili, tak, jak si ho všichni představovali? ČECH: Ano, byla to zem zaslíbená, plná zvěře, travnatých plání a čisté vody přesně taková, jakou mi ji vylíčil můj děd. Hned jsme věděli, že právě zde chceme žít. PRAVDA: Jaký jste jí dali název? ČECH: Má družina vybrala jméno Čechy na mou počest. Vehnalo mi to slzy do očí. (smích) PRAVDA: Čím je toto místo pro vás zvláštní? ČECH: Je zde hora jménem Říp, která se pro nás stala jakýmsi posvátným místem. Nachází se zde socha našeho boha Peruna a je tu pohřbeno několik našich bojovníků. PRAVDA: Jaké vám toto stěhování přineslo problémy? ČECH:No, několik druhů zahynulo při putování, takže nás bylo málo. Museli jsme hledat především nějaké bojovníky, protože jsme věděli, že se o toto území budeme muset poprat. PRAVDA: A co bylo potom? ČECH: Nejdříve jsem určil nového vůdce kmene a pak jsem umřel. (smích) Adriana Šimáčková, 8.B 6 Podívám se na svého psa, který už čeká natěšeně u dveří. Už jdu, Dany, ňu ňu, udělám na psa grimasu a jdu se obléknout. Nejhezčí chvíle, všude ticho a pes pobíhá kolem. Z jedné strany na nás dýchá říčka Desná, z druhé šumí les. Jdu pomalu po cestě a sem tam se poohlédnu po psovi, zda neutekl moc daleko. Čekám a zahledím se. Tady je ale h, mluvím si sám pro sebe. Tady je to doslova po, prohlížím si hnědé tečky na bílém sněhu. Prasata, ukončím myšlenku. Když se Dany řádně proběhl, ukončil ranní venčení vykálením uprostřed zasněžené louky. Přes ty h se mi tam fakt nechce. Rozhlížím se, zda uvidím stojan a koš na psí výkaly, ale nikde nic! Vytáhnu tedy mikro pytlík z kapsy a jdu to uklidit. A co teď? Je to dost nepříjemné jít kolem krásně zamrzlé řeky s nadělením v ruce! A tak nevím, na koho se zlobím víc?! Na psa, nebo na obslužnost města? Když se na mě Dany podívá tím svým oddaným pohledem a zavrtí ocáskem, rázem je vše odpuštěno. Tak tedy odpouštím i městu. Takže, i když je se vším spousta práce a starostí, je i přesto na světě krásně. HaCha 7. duben Den vzdělanosti Pro Den vzdělanosti bychom těžko hledali vhodnější datum. 7. duben je totiž dnem založení Univerzity Karlovy, významného vysokého učení nejen u nás, ale v celé Evropě. Toto datum nese listina z roku 1348, kdy český král a zároveň římský císař Karel IV. potvrdil vznik prvního vysokého učení v oblasti na sever od Alp a na východ od Francie. Karlova univerzita se řídila vzorem univerzit v Bologni a v Paříži. Na rozdíl od současných 17 fakult (2 jsou v Hradci Králové, 1 v Plzni a ostatní v Praze) měla tehdy UK fakulty čtyři: teologickou, medicínskou, svobodných umění a právnickou. Členy její akademické obce byli nejen čeští učitelé a studenti, ale mnozí zahraniční, především z oblasti střední Evropy. Převahu Čechů pak zajistil syn Karla IV., Václav IV., který na popud M. Jana Husa vydal roku 1409 Dekret kutnohorský, jímž výrazně posílil postavení domácích členů akademické obce. UK procházela v průběhu historie různými změnami v době husitství byla zredukována na jedinou fakultu (svobodných umění), velkého rozmachu dosáhla za vlády Rudolfa II. Po třicetileté válce ji výrazně poznamenalo vítězství Habsbur- Rozestavěná budova filozofické fakulty na snímku z roku 1926 Univerzita Karlova Karolinum sef Heyrovský, oceněný v roce 1959 Nobelovou cenou. Pohromou pro UK byla okupace Československa hitlerovským Německem. Po studentských demonstracích (28. října) a následném pohřbu Jana Opletala, který byl další obrovskou protestní demonstrací, byly17. listopadu roku 1939 české vysoké školy uzavřeny. Po osvobození v květnu 1945 zanikla německá univerzita (v roce 1939 se přihlásila ke svazku říšských univerzit), a tak jsme měli zase naši původní českou Karlovu univerzitu. Její svobodný rozvoj přerušil rok 1948 komunistický režim podřídil ideologicky i politicky činnost univerzity své kontrole. A jako v historii už tolikrát byli to zase studenti, kteří svou demonstrací 17. listopadu 1989 dali podnět k odstranění totalitního režimu. UK se opět řadí k prestižním evropským univerzitám a zapojuje se do programů evropských, ale i světových. DNy Epigram Chtěl bych Chtěl bych být andělem pro hodný, dotěrným čertem pro lumpy, těm prvním pomáhat k pohodlí, ty druhé házet do žumpy. (1) Desenské noviny 4/2012 ků Ferdinand III. ji v roce 1654 spojil s jezuitskou univerzitou v Klementinu a dostala název Karlo Ferdinandova univerzita. Tento název měla až do doby první republiky. Přínosem bylo, že se obnovily všechny 4 fakulty, ale ze svobodné se stala státní vzdělávací institucí, což završily koncem 18. století reformy Josefa II. V revolučních letech 1848/49 prošla modernizačními změnami a v roce 1882 byla rozdělena na 2 části českou a německou. Na přelomu 19. a 20. století zde působily významné osobnosti např. Albert Einstein nebo T. G. Masaryk, svou vědeckou činnost zde v oboru polarografie realizoval prof. Jo- Desenské noviny 4/2012 7

5 Ze sportu Ze sportu Jizerský klub lyžařů Desná v sezoně 2011/2012 Co se dělo ve fotbalovém oddílu během zimní přestávky Asi žádný sportovec, který chce dobře reprezentovat svůj oddíl, nemůže v přestávce mezi soutěžemi zahálet a musí absolvovat leckdy nenáviděnou, fyzicky náročnou přípravu, která ovšem nese své ovoce v dalším průběhu soutěží. Nejinak tomu bylo i v letošní zimě ve fotbalovém oddílu Desná. V době uzávěrky tohoto vydání DN právě vrcholí zimní příprava našich fotbalistů, proto mi dovolte malé shrnutí této etapy u jednotlivých kategorií. A mužstvo absolvovalo celou zimní přípravu v domácích podmínkách, tréninky započaly v polovině ledna a trenér Karel Vokál své svěřence vůbec nešetřil. Během přípravy naše áčko absolvovalo zimní turnaj pořádaný OFS Jablonec n. N., ve kterém sehrálo sedm utkání s lichotivou bilancí 4 výhry, 2 remízy a jednou odešli poraženi. Vítězství si odnesli v utkáních s mužstvy: Frýdlant 6:2, Mšeno B 4:2, Lučany 6:0, Vratislavice 6:1. Remizovali s mužstvy: FK Baumit dorost 1:1, Semily 3:3. Jedinou porážku v turnaji si odvezli z Břízek, kde prohráli s místním celkem 1:5. Poslední zápas, který naše áčko absolvovalo před uzávěrkou tohoto vydání, byla branková přestřelka na zdejším stadionu s Jiskrou Višňová, kterou vyhráli hosté 4:5. Generálkou na blížící se soutěž bude sobotní pohárový zápas s Jilemnicí (17. 3.) a poté se již naplno rozběhnou soutěže KP. K prvnímu utkání zajíždí naše mužstvo na půdu Košťálova, první domácí utkání sehrají naši borci posledního března s týmem Slovanu Hrádek n. N. Během zimní přestávky nedošlo v kádru mužstva k žádným změnám, snad i proto se můžeme těšit na jarní výkony 8 našich hráčů a útok na ještě vyšší příčky v tabulce KP. Družstvo dorostu absolvovalo podobnou zimní přípravu jako naši dospělí s tím rozdílem, že odehráli zimní turnaj, který pořádal náš oddíl a zúčastnila se ho pouze čtyři mužstva (Desná, Semily, Mšeno a Karkonosze Jelení Góra). Turnaj se hrál tudíž dvoukolově s těmito výsledky našich hráčů (Mšeno 1:3 a 5:5, Karkonosze 2:3 a 4:6, Semily 9:2). V době uzávěrky měli naši dorostenci před sebou ještě jeden turnajový zápas s SK Semily a poté již začnou jarní boje v KP. Všichni pevně věříme, že dorostenci naváží na vynikající výkony z první poloviny podzimní soutěže, kdy byli postrachem každého soupeře. K prvnímu mistrovskému utkání zajíždějí naši borci na půdu Loko Č. Lípa (24. 3.) a týden poté se představí doma v předzápase A mužstva proti týmu Slovanu Hrádek n. N. Další kategorií v našem oddíle jsou nejmenší fotbalisté, předžáci. Ani tato kategorie v zimě nezahálela, i když ji na jaře nečekají žádné boje o body do tabulky. Koncem ledna ovšem již naši nejmenší začali chodit dvakrát týdně do tělocvičny místní školy, kde se celou zimu usi- lovně připravují pod vedením trenérů R. Schmieda a Dubského (st. přípravka), V. Albla a J. Ducháče (ml. přípravka). Starší přípravka sehrála během zimy jeden halový turnaj v Tanvaldě za účasti mužstev Tanvaldu, Baumit Jablonec, Plavů a Desné. Obsadila konečné 3. místo, když prohrála pouze s mužstvem Baumitu. Mladší přípravka se zúčastnila během zimy tří turnajů konaných v hale Bižuterie, kterých se pravidelně zúčastňovala mužstva z Jablonce a dvě mužstva z Desné, kde mohli naši borci změřit síly se stejně starými hráči. Třetího turnaje se zúčastnila i mužstva z Podještědí a Josefova Dolu, tzn. za účasti osmi družstev se naše první mužstvo probojovalo až do finále, kde podlehlo týmu Baumit Jablonec. Naše druhé mužstvo v boji o páté místo porazilo stejně staré borce z Jablonce 1:0. Nutno dodat, že u této kategorie nejsou výsledky až tolik důležité, mnohem důležitější je nadšení a nasazení nejmladších borců. Za sebe mohu říct, že tohle všechno tito borci nepostrádají, a přeji jim, aby jim to vydrželo. Zároveň bych chtěl poděkovat všem rodičům našich elévů za obětavost a trpělivost. Závěrem bych chtěl popřát všem kategoriím do jarní části sezony mnoho skvělých výsledků a pohledných utkání a našim fanouškům mnoho krásných fotbalových zážitků J. Ducháč Desenské noviny 4/2012 V sezoně 2011/2012 pracoval Jizerský klub lyžařů Desná se 23 závodníky. Předžáci: Tůma Jáchym, Pešta David, Sláma Dan, Hofman Martin, Čejka Matyáš, Čejka Tadeáš, Jindříšek Jiří. Předžačky: Peštová Daniela, Koldovská Tereza, Jenčová Veronika. Žáci: Zemek Jakub, Zemek David, Tůma Michal, Kohlberger Lukáš, Lejsek František. Žačky: Ptáčníková Linda, Pešatová Zdena, Mrákotová Jana, Indráčková Karolína, Blažková Barbora. Dorost Junioři: Štěpnička Marek, Zeman Martin, Bartoš David. Většina závodníků absolvovala závody jak ve skoku na lyžích, tak v severské kombinaci. Ti nejmenší měli kolem 15 závodů po ČR a jeden zahraniční závod v Německu v Kotttmaru. Ostatní závodníci, především bratři Zemkové, Blažková, Bartoš, Zeman, reprezentovali desenský oddíl a město Desná v Rakousku, Německu, Slovinsku, Polsku, Itálii a Turecku. Za úspěchy je zde možné zmínit 13 medailí z MČR žactva, žaček, dorostu a žen v Harrachově, především dvojnásobné mistry ČR v SK Kohlbergra Lukáše a Zemka Davida, 31. místo Martina Zemana na Mistrovství světa juniorů v severské kombinaci, v tureckém Erzurumu, tamtéž 32. místo Barbory Blažkové a především 4. místo v závodech družstev MS juniorů v Turecku. Naši 2 závodníci a 3 závodnice byli též nominováni na Olympiádu dětí za Liberecký kraj, ze které si odvezli 4 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. O závodníky se starali 3 trenéři: Patrik Chlum, Jitka Zemanová a Vladimír Nesvadba. JKL Desná uspořádal závod MČR ve skoku na lyžích a RKZ v Severské kombinaci na umělé hmotě při umělém osvětlení a v zimní sezoně Sezona 2012/2013 bude zahájena Patrik Chlum Sportovní úspěch Pavlína má smysl pro dramatičko Pavlína Posejpalová z Desné (závodí za LIAZ Jablonec) dosáhla velkého úspěchu na dvoudenním halovém mistrovství České republiky dorostu a juniorů v atletice. Na závodech v pražské Stromovce 18. a 19. února připravila horké chvilky nejen sobě, rodičům a fanouškům, ale i svému trenérovi. Ve své disciplíně trojskoku byla loni druhá, ale letos to vypadalo jen na páté místo. Na této pozici totiž byla před posledním pokusem. Závodnice z Olympu Brno se již radovaly, že obsadí všechny 3 první příčky. Zdravě naštvaná Pavlína ale posledním skokem dlouhým 11,34 m překonala do té doby druhou Brňanku. Rozhodl o tom jediný centimetr! A brněnské závodnice musely ač nerady mezi sebe pustit jinou závodnici, trojskokanku z Jizerských hor. Pavlína (na fotografii vlevo) si zaslouží naše uznání a přejeme jí další úspěchy a stále pevné nervy. Útočit posledním pokusem z 5. místa na medaili, a získat dokonce stříbro, to se nevidí každý den. DNy Desenské noviny 4/2012 9

6 Z kultury Z kultury přehlídku loutkovou pohádkou Tři prasátka. Nejdále k nám to měl Pohybový soubor Vydýcháno ZUŠ Liberec, ale určitě své cesty nelitoval, protože za představení Ten náš táta! získal od odborné poroty nominaci do krajského kola Dětské scény 2012, které se uskuteční v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Doporučení k postupu do krajského kola získaly také další dva soubory, a to Strčprstskrzkrk DDM Ulita Tanvald za pohádkový příběh Bětuška a Kleofášek a DS KUKI-KUKI ZUŠ Železný Brod za aktuální Ztroskotanou třídu. Diplom a drobný dárek si však odnesly i zbylé soubory Dramatický kroužek KUKátko DDM Pod Střechou Rokytnice nad Jizerou, Divadelní soubor Loupežníci ZŠ Josefův Důl a děti ze Základní školy Kořenov. Celodenní maratón kromě medvědů ve všech různých podobách dětem zpříjemňovaly studentky Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, které pro ně měly připraveny zábavné hry. Přehlídku si už ani nedovedeme představit bez podpory pana Zdenka Vedrala, v jehož obchodě se každoročně líhnou medvědi, kteří dělají radost svým novým majitelům. Díky také patří Libereckému kraji, za jehož podpory se akce Desenský medvěd už má svého nového majitele Slavný Desenský medvěd, neboli Ursus desensis, který se každé jaro pravidelně probouzí ze svého zimního spánku, aby dohlédl na zdárný a regulérní průběh oblastního kola Dětské scény 2012, se z Domu dětí a mládeže Vikýř stěhuje do Základní umělecké školy v Železném Brodě. Její divadelní soubor KUKI-KUKI se svým představením Ztroskotaná třída totiž natolik přesvědčil dětskou porotu, složenou ze žáků Základní školy v Desné, že mu udělila Cenu dětského diváka v rámci oblastního kola přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů O Desenského medvěda, které proběhlo v sobotu 17. března v KD Sklář. Kromě velkého plyšového medvěda a dětské poroty, letos ve složení Sabina Jůnová, Filip Uhlíř a Dominik Koďousek, hodnotil jednotlivá představení i lektorský sbor, složený z odborníků zabývajících se dlouhodobě problematikou divadla hraného dětmi. Letos se do Skláře sjelo celkem sedm souborů, které se chtěly pochlubit s výsledky své celoroční dramatické práce. Nejmenšími a nejmladšími účastky byli Rarášci z DDM Sluníčko Lomnice nad Popelkou, kteří mimo soutěž otevřeli celou koná, a ZOOS Preciosa Ornela a.s. Samozřejmě také trpělivým účastníkům, vedoucím souborů, oběma porotám, celému organizačnímu týmu a v neposlední řadě Lence a jejímu lednímu partnerovi, kteří celým dnem diváky provázeli. TK Fotoreportáž z vernisáže březnové výstavy Tenkrát a dnes V sobotu 10. března proběhla v Riedlově vila vernisáž fotografií Jaroslava Švásty a Ladislava Šikoly, amatérských fotografů z nedalekých Maršovic, kteří se rozhodli vystavit své fotografie z doby současné i dávno minulé. Ve čtyři hodiny se výstavní síní Riedlovy vily rozezněly klavírní skladby Ludwiga van Beethovena a Frederica Chopina v podání studentky hudební konzervatoře Šárky Stehnové, vernisáž za město Desná zahájila pracovnice kulturního střediska, slečna Tereza Kahánková. Za oba autory promluvil Jaroslav Švásta, který přítomné seznámil s celou koncepcí výstavy. Vítězný obrázek Adriana Riška ze 3. A Malujeme obrázky Už pouze dvakrát se objeví v Desenských novinách tento titulek. Pomalu, ale jistě se blíží závěr naší malířské soutěže. Jarní příroda se podle poroty nejlépe vydařila Adrianu Riškovi ze 3. A. Ale jako vždy bylo vybírání hodně těžké, protože prací, které by si zasloužily ocenění, je vždy víc. Na prvním místě však může být jeden, tentokrát v jediné kategorii, protože obrázky poslala pouze jedna třída. O úspěšné umístění se můžete pokusit v květnových novinách pomocí obrázků na téma Dřevosochání v Desné. Malujte! Všechny obrázky, které došly do redakce (a ještě dojdou) po minulé výstavě, budete mít opět možnost vidět v Riedlově vile. Vystavíme je v závěru školního roku. Red 10 Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/

7 Informace z knihovny Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Irena Obermannová: Tajná kniha Některá setkání s člověkem zacloumají. Jedno takové zažívá hrdinka této knihy. Potká muže, do něhož se hned první večer zamiluje, a síla tohoto citu ji samotnou překvapí. Ocitá se tak ze dne na den mezi dvěma muži... Martina Formanová: Nevěra po americku U společné večeře se setkávají dvě spř átelené manželské dvojice. Obě působí navenek úspěšně a spokojeně, a teprve bližší pohled pod povrch jejich životů ukazuje, kolik vášní, dramat i pochyb tato fasáda skrývá... Sandra Brown: Tichý muž Komorní příběh se odehrává v jižním Texasu za hospodářské krize třicátých let. Ella vede malý penzion, stará se o autistického syna, čelí každodenním starostem a od života už nic neočekává. Vše se změní, když se do jejího penzionu přistěhuje nový nájemník. Cestu k sobě nacházejí pomalu a opatrně... I krátký vztah někdy může být osudový, když do hry vstoupí láska! Ernest Hemingway: Nebezpečné léto Dílo na pomezí reportáže a románové tragedie je tak nejen sondou do romantického a exotického světa corridy, sondou předkládanou s hlubokým zájmem, jenž zarámoval Hemingwayovo celoživotní dílo, a trvalým záznamem dramatických okolností, za nichž vznikala. Václav Havel: Hry 2 Osm her sepsaných mezi lety 1960 a 1988, pod autorovým jménem však nesměly být oficiálně premiérovány v žádném z českých nebo slovenských divadel. Susan Wiggs: Diamantový sníh Radosti, smutky i lásky, osudová rozuzlení a sníh, který jiskří jako diamanty. Pokračování románu Léto na Vrbovém jezeře. Novinky pro děti a mládež Václav Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědečkovi K a č e n k a b y d l í s tlustým dědečkem v hezkém domku se zahrádkou. Dědeček rád sedává v houpací židli doma i venku a čeká na Kačenku, až se vrátí ze školy. A co se jim během roku přihodilo? Daisy Meadows: Rubínka, červená víla 1. Ráchel a Kristýna, které jsou na prázdninách na Dešťovém ostrově, už našly červenou vílu Rubínku, oranžovou vílu Klementýnku, žlutou vílu Šafránku a zelenou vílu Olivku. Jaké překážky budou muset překonat při hledání zbývajících víl sedmi barev? Máme k zapůjčení dalších 9 dílů vílích příběhů. Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků. Klofáci 5. Michal Souček a Filip Fialka popáté a naposledy!!! Jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci a Bouráci zůstali nerozluční kamarádi při zachraňování spolužáků, psů, rodičů, skautů, školy i kouzelníků, nezlomeni poznámkami učitelky, podezřívavostí ředitele, akcemi psychiatrické doktorky tety Marcely, maléry i úrazy... Thomas Brezina: Klub záhad. Pomsta hraběte Gundolfa Staň se členem Klubu záhad! Pomocí superlupy objasni s ostatními členy strašlivé tajemství vily hraběte Gundolfa. Thomas Brezina: Klub záhad. Zámek přízraků Události, ke kterým dochází na zámku Westfinster, se snaží objasnit členové Klubu záhad. V Klubové příloze také zjistíš, jak jsi obstál ty sám. Pozor! Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině, tu máme novinku. Postupně rozšíříme nabídku knížek v angličtině různých úrovní a první vlaštovkou je: Paulo Coelho: The Alchemist The Alchemist is a global phenomenon, selling over 30 million copies worldwide. This exciting new edition includes exclusive content, such as a new forward to the book by the author, an interview with Paulo Coelho, and much more, providing an in-depth look at this much-loved title. Every few decades a book is published that changes the lives of its readers forever. This is such a book - a magical fable about learning to listen to your heart, read the omens strewn along life s path and, above, all follow your dreams. This is the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who dreams of travelling the world in search of a worldly treasure as fabulous as any ever found. From his home in Spain he journeys to the markets of Tangiers, and from there into the Egyptian desert, where a fateful encounter with the alchemist awaits him. With Paulo Coelho s visionary blend of spirituality, magical realism and folklore, The Alchemist is a story with the power to inspire nations and change people s lives. Lauren Oliver: Chvíle před koncem Co kdyby vám zbýval jen jeden den života? Co byste dělali? Koho byste políbili? A jak daleko byste zašli, abyste si svůj život zachránili? Samantha Kingstonová má všechno. Pátek 12. února by měl být jen další z řady dnů jejího perfektního života. Místo toho se ukáže, že je to den poslední O bratrech bagrech a autorském čtení V pondělí 12. března zavítali do Riedlovy vily tři bratři bagři MUR, SUR a VUR. Přivezl je s sebou v knížce Bratři bagři její autor Jiří Macoun, který je dětem z první a druhé třídy osobně představil. Přečetl jim tři kapitoly a vysvětlil, jak vznikly zkratky jejich jmen a jak přišli bagři na svět. Byli stvořeni geniálním konstruktérem v továrně zvané Bagrárna, jejíž název si děti vyzkoušely z původní továrny vytvořit. Šlo jim to dobře, stejně jako zvládaly odpovídat na různé všetečné otázky pana Macouna. Autorské čtení bylo součástí projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, kterého se účastní třída 1. A ze ZŠ Desná. Knížka bude brzy k zapůjčení i v naší knihovně. Fotky ze čtení si můžete prohlédnout ve fotogalerii na stránkách knihovny: Městská knihovna Desná pořádá HRAVÁ ČÍTÁRNA ve středu 18. dubna 2012 Čtení, hraní, tvoření na velikonoční téma Od hodin. Pro děti 8 11 let, vstup zdarma. Vezměte s sebou penál a přezůvky! Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily tel.: , Žáci 2. B v knihovně Pozvání do knihovny od paní knihovnice Čejkové využila třída 2. B. Žáci odcházeli s drobnými dárky a těmito dojmy a nakreslili o tom i obrázky. Adéla Š.: Líbilo se mi, že jsme četli, hráli si a mohli půjčit knihy. Vít Z.: Nejvíce se mi líbilo, že je tam mnoho knih. Martin V.: Bylo to tam dobrý. Mají tam hezké knihy. Jedna se mi hodně líbila a v pátek si ji půjčím. Róza S.: Bylo to hezké, hlavně jak jsme hledali zatoulané knihy. Erik S.: Mně se líbilo všechno. Vojtěch S.: V knihovně se mi líbilo, protože tam jsou hezké knihy a klid. V. Jiroušová 12 Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/

8 Inzerce Stínící technika a okenní fólie Iva Melicharová, Velké Hamry 613, Velké Hamry Tel.: , protisluneční fólie na okna budov i automobilů bezpečnostní a ochranné fólie na okna předokenní rolety a interiérové roletky horizontální a vertikální žaluzie předokenní rolety SunStop japonské posuvné stěny sítě proti hmyzu garážová vrata PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA duben listopad STŘEDA HODIN SOBOTA 8 12 HODIN Technické služby odvoz a likvidace fekálií zimní a letní údržba Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Karvela-servis Desná Nabízí všem motoristům osobních a malých dodávkových aut veškeré opravy včetně dodání náhradních dílů. Využijte,,Jarní prohlídku kontrolu Vašeho vozu po zimě. Agresivní posypová sůl a stav našich vozovek dokážou vůz značně poškodit. Ostatní služby : Příprava včetně provedení STK, ME Montáž tažných zařízení HOOK Sbíhavost kol Diagnostika Zajištění ekologické likvidace auta + protokol o likvidaci Odhlášení, přihlášení vozidel Opravy bouraných aut Máte-li nějaký dotaz, týkající se Vašeho vozu, neváhejte se přijít zeptat. Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás. Motoristé se ZTP mají u nás vždy přednost do opravy. Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 8.30 do 16 hodin Najdete nás při hlavní silnici směrem na Tanvald (bývalá porcelánka), Krkonošská 580, Desná v Jizerských horách, Tel.: , , Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Město Desná a Kulturní středisko Riedlova vila pořádá Kulturní dům Sklář v Desné podzim 2012 Termín zahájení září 2012 Kurzovné 1500 Kč/jednotlivec VÍCE JAK DESÍTKA NEJZNÁMĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH TANCŮ VČETNĚ SOUČASNÝCH STYLŮ Rádio Vašeho kraje to je Český rozhlas Sever 107,9 FM Zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže, kulturní tipy, osobnosti ze severu Čech, písničky na přání a celodenní společnost, nalaďte si nás i vy. Hrajeme písničky s důrazem na českou hudbu, uslyšíte známé moderátory Jana Rosáka (vždy po 12. hod. TANDEM) nebo Petra Novotného a jeho Chuťovky (recepty pro každý den). Vstáváme s vámi již od 5. hodiny, ranní blok je naplněný nejen příjemnou muzikou, která po ránu osvěží, ale i informacemi ze severu, nabízíme aktuální zprávy z kraje, můžete se zapojit do tématu dne, voláme do ČHÚ a ptáme se prognostiků na počasí, přiblížíme přehled tisku a zajímavé kalendárium. Vašimi průvodci mluveného slova jsou ráno Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Po půl deváté si zveme k mikrofonu různé odborníky, kteří čekají na vaše dotazy (právníci, veterináři, psychologové, astrologové, bylinkářky, finanční poradci.). Dopolední expres začíná v 9 hodin v režii Aleny Perkové nebo Jindry Moravcové, nabízíme zde nejrůznější témata (cestování, móda, nevšední sporty,- zajímavé rady včetně nákupního košíku a etikety). V poledne u nás vysílá Jan Rosák hodinovou talkshow Tandem a zve si rovněž zajímavé hosty. Po 13. hodině začínají na Severu písničky na přání s Mírou Tartárkem a je na Vás, co si hudebně objednáte. Ve 14 hodin startuje odpolední vysílání s Ivetou Kalátovou, která má pro vás denně reportáže z Liberecka, Jablonecka nebo Českolipska. Zajímavé kulturní tipy, o čem se zítra dočtete v novinách, humorná scénka nebo Chuťovky, a to není všechno. Po 16. hodině vysíláme druhé písničky na přání a podvečerem vás provede David Hamr. Vždy v úterý a ve čtvrtek po půl šesté nabízíme tzv. pracovní poradnu. Hezké dny s Českým rozhlasem SEVER. Artefaktum.CZ a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Vás srdečně zve na 9. ročník projektu Tvoříme duší, v jehož rámci se budou konat prezentační setkání umělců s handicapem a ostatních umělců. Na t ato setkání uvítáme uměleckou tvorbu osob se zdravotním postižením a ostatní veřejnosti, kreativitě se meze nekladou. V rámci v ýstav y v liberecké ZOO se uskuteční, jako každý rok, soutěž O cenu modrého slona, která nabízí zapojení osob se zdravotním p o s t i žením d o k u l t u r n í c h aktivit, při kterých nejsou nijak zvýhodněni, a mohou tak důstojně soutěžit s ostatními účastníky, pro které je tato soutěž též určena. Do této soutěž se můžete přihlásit v 10 kategoriích - malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná technika, literární tvorba, divadlo, tanec, hudební tvorba a jiné zajímavé umělecké tvorby. Info a přihlášky: Helena Latislavová, tel , CELKEM 14 LEKCÍ 14 lekcí 10 vyučovací, 1 discolekce, 2 prodloužená a slavnostní věneček Vyučují: profesionální učitel tance, absolvent konzervatoře a bývalý sportovní tanečník mezinárodní třídy Josef Svoboda & Lenka Petrová Více informací o Taneční škole J. Svobody tel.: Přihlášky najdete na stránkách města Desná KROMĚ ZÁKLADNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ VYHLAŠUJEME I KURZ POKRAČOVACÍ! Zahájen bude podle počtu zájemců, cena 2500 Kč/pár 14 Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/

9 Dětský koutek Vybarvi velikonoční vajíčka podle své fantazie Obě vajíčka můžeš přinést k zavěšení na velikonoční strom, který budeme společně zdobit ve středu 4. dubna v 16 hodin u Primy. Na každého výtvarníka čeká malé překvapení! Pořádají děti z DK Čmeláčci. Velikonoční křížovky Tajenka je období, na které se všichni těšíme Tajenkou je symbol Velikonoc Velikonoční sudoku CO DÁVAJÍ HOLKY KLUKŮM O VELIKONOCÍCH NÁZEV TOHO, NA CO CHODÍ KLUCI O VELIKONOČNÍM PONDĚLKU JAK ŘÍKÁME MALOVANÉMU VAJÍČKU CO PLETOU KLUCI O VELIKONOCÍCH Z PROUTÍ OBYDLÍ PRINCEZEN CO SE SKRÝVÁ NA KONCI DUHY JMÉNO PRINCE, KTERÝ BOJOVAL S DRAKEM LESNÍ TANEČNICE MALÝ SYNEK I JMÉNO PRSTU OZDOBA FERDY MRAVENCE CO NOSÍ KRÁL NA HLAVĚ Pozvánky Zveme vás na... Dětský klub Čmeláčci zve všechny děti na Velikonoční těšení... Ve středu 4. dubna se sejdeme v v kině Alfa, kde budeme dokončovat přípravy na velikonoční průvod. Děti si mohou přinést svá již hotová malovaná papírová vajíčka, nebo budou mít poslední možnost si jedno vyrobit před samotným průvodem v klubu, kde bude na tvoření vše připraveno. Veselý průvod městem tedy startuje od kina Alfa, cestou budeme zdobit jarně a velikonočně připravené májky, cvičit koledy a uspořádáme i malou soutěž v parku. Každé dítě dostane malý velikonočně laděný dárek. Těšíme se na Vás, děti Tuto akci organizuje Paraplíčko, o. p. s. KM SKIAREÁL Příměstský tábor Čmeláčků ZIMNÍ FINÁLE 2012 V ČERNÉ ŘÍČCE SOBOTA 7. DUBNA hodin Ledovcová Rallye 2 Netradiční veřejný závod ve skicrossu 2. ročník Neotřelá zábava a adrenalin HODIN DĚKUJEME ZHASÍNÁME Živá hudba, grilování, večerní lyžování, poslední sjezd, demojízdy, jízdy s loučemi, ohňová show, závěrečný ohňostroj, vypuštění lampionů NEDĚLE 8.DUBNA hodin LEDOVCOVÁ OLYMPIÁDA Hod ledovým diskem, tučňákův běh, paralelní mixcrosslalom, skok přes trhlinu, Yetitlon, ukončení s Krakonošem Vážení rodiče, i v letošním roce bychom pro Vaše děti rádi zorganizovali týden příměstského tábora, který by posloužil v době, kdy jsou obě místní školky uzavřené. Nabízíme termín července, v době od 7.30 do hod., případně dle dohody. I tentokrát bychom dětem nabídli bohatý program, výlety a příjemné strávení části léta se svými vrstevníky pochopitelně vše s přihlédnutím na průměrný věk přihlášených dětí. Kvalifikovaný doprovod během celého tábora zajistí paní Mgr. Dana Nývltová, Mgr, Daniela Strnadová a Kateřina Melicharová. V loňském roce jsme táborem udělali radost 31 dětem, podnikli v rámci 2 týdnů 8 výletů (výletní vláček z Pěnčína k rozhledně Č. Studnice a též v Harrachově k Mumlavským vodopádům, projeli se na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou) každý turnus jednou nocoval (Sokolská a Akron), za nepřízně počasí využili možnosti trávení dopoledne v tělocvičně místní základní školy a v knihovně, navštívili Detou s exkurzí a dílnou, a dětem se program líbil. Vloni jsme díky grantu získali od města Desná Kč. Vybrali jsme od rodičů Kč. Celkové náklady však činily téměř Kč. Zbytek nákladů tedy dofinancovala o. p. s. Paraplíčko ze sponzorského daru na provoz klubu od firmy Preciosa Ornela, a. s. Letos zatím žádnými dotacemi nedisponujeme, nemůžeme tedy zajistit cenově příznivější výši zápisného. Zatím, podle loňských nákladů kalkulujeme 1500 Kč/ dítě. Cena je za vstupy, program, dopravu, doprovod a samozřejmě veškeré jídlo s pitím dvě svačiny a oběd. Pokud se nám podaří získat na tábor dotaci či sponzorský dar, konečná suma se podle její výše pochopitelně poníží. Další informace a rezervace na tel.: paní Melicharová. KM MDC Maják Úterý 3. dubna od 16 hodin Barevné velikonoční ošatky Pletení ošatek z barevného pedigu (proutí), akce pro děti školního věku i pro dospělé. Velikonoční prázdniny Čtvrtek 5. dubna 9 13 hodin Velikonoční dílny pro děti školního věku. Budeme péct kraslice z lineckého těsta, tvořit kraslice z keramické hlíny, z tiffany (skleněné vitráže) a použijeme další netradiční výtvarné techniky. Vyrobíme si originální velikonoční dekorace. S sebou si přineste přezůvky, svačinu, pití a krabičku na výrobky. Úterý 10. a 17. dubna 17 hodin Keramika pro dospělé 10. dubna modelování výrobků, 17. dubna glazování již vypálených výrobků. Pátek 13. dubna v 18 hodin Vernisáž výstavy Vernisáž výstavy vítězných prací z výtvarné soutěže DDM na téma Moje oblíbená pohádka nebo kniha v kině Járy Cimrmana v Tanvaldě při příležitosti zahájení festivalu Tanvaldské hudební jaro. Slavnostní předání cen autorům vítězných prací proběhne v kině ve čtvrtek 19. dubna v 16 hodin. letní pobytový tábor u Sázavy Tábor se koná Pro děti od 8 do 16 let Přihlášky si vyzvedněte v DDM v Tanvaldě, tel.: Závazné přihlášky je třeba odevzdat do Dopoledne se v DDM konají výtvarné dílny pro děti z MŠ a ZŠ z Tanvaldu a okolí. Již nyní je třeba se objednávat na květen, volné termíny jsou brzy obsazeny. Bližší informace o všech akcích a přihlášky obdržíte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě, tel.: Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/

10 Co se děje u sousedů Kino Klub Alfa Smržovka nebo Sobota 14. dubna od 17 hodin výstavní síň Zámečku Benefiční recitál Autorský klavírní recitál Luboše Blafky. Pondělí 16. dubna od 15 do 17 hodin knihovna Dílna s Květou Vyrobíme si lampionek a motýla. Úterý 17. dubna v hodin výstavní síň Zámečku Vernisáž výstavy Pastel a Tiffany Výstava obrázků pastelem a vitráží technikou Tiffany Mgr. Heleny Schmiedové. Pondělí 30. dubna Čarodějnice u Parkhotelu Výstava 14. dubna 6. května Pastel a Tiffany Výstava obrázků a vitráží technikou Tiffany Mgr. Heleny Schmiedové. Pozvánka na květen Úterý 1. května Hvězdicový výstup na Špičák 13. ročník, rozhledna otevřena, občerstvení zajištěno restaurace v provozu, od 10 do 15 hodin budou vydávány číslované diplomy (pouze pro ty, kdož pěšky na vrchol odkudkoliv vyšlapou), vezměte s sebou pytel (jakýkoli) na cestou posbírané odpadky, příležitostný pohled s datumovkou Srdečně zvou a těší se pořadatelé, Obr ze Špičáku a jeho obryně. Info: Ivana Hujerová, KS Smržovka a IC Tanvald inzerce Tanvald Čtvrtek 26. dubna od hodin kino Jas Jaromír Břehový: Zátiší s loutnou Tragikomedie s prvky černého humoru a dle sdělení odborných porotců je to zatím nejlepší hra pana Břehového. Hraje DS E. F. Burin. Pro diváky ji upravil a režíroval Vlastimil Hozda. Vstupné 50 Kč. 26., 27., 28. a 29. dubna sídliště Výšina Tanvald Středověké rytířské turnaje Středověké rytířské turnaje na koních, které připravilo středověké rytířské divadlo Traken. V divadelním představení se mohou návštěvníci těšit na velkolepá klání urozených rytířů, souboje muže proti muži, jezdeckou dovednost, kaskadérské kousky a nezvyklou podívanou. To vše je zakomponováno do příběhu o zlém rytíři, jeho přihlouplém bratranci a neohrožené princezně, která se jako jediná, dokáže těmto dvěma zlotřilcům postavit. Rytíři se představí tanvaldskému lidu při uvítacím ceremoniálu s představiteli města ve čtvrtek ve hodin před městským úřadem dubna 2012 Program Festivalu Jeden svět 2012 Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald Pondělí 2. dubna Kdo zabil Natašu? (FR) Nedáme se umlčet (SWE) Slavnostní zahájení Vestibul kina. Ochutnávky jídel. Hudební vystoupení. Představení studentských projektů. Výstava fotografií z Gruzie Láska v hrobě (ČR) Úterý 3. dubna Pod sluncem tma (ČR) Ti druzí (NED) Pojďte dál (SVK) Není úniku (GER) Středa 4. dubna Sada krátkých filmů pro ZŠ třída Sada krátkých filmů pro ZŠ třída České kulturní slavnosti CYKLUS FESTIVALŮ POŘÁDANÝCH VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU KULTUROU, o. s. Pořádá město Tanvald ve spolupráci s Českou kulturou, o. s. TANVALDSKÉ HUDEBNÍ JARO ročník Pátek 13. dubna Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald hodin Vernisáž výstavy prací žáků DDM Ulita Tanvald Hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ Tanvald hodin Hradišťan umělecký vedoucí Jiří Pavlica Program: Vítání jara. Písně o lásce, přírodě, Velikonocích a dalších symbolech, které člověka v tomto ročním období provázejí. Vstupné: 250 Kč Pátek 27. dubna Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald hodin Vystoupení žáků ZUŠ Tanvald JAZZ na ENTOU Milan Svoboda klavír Jiří Bárta violoncello Program: J. S. Bach, M. Svoboda Vstupné : 150 Kč Pátek 11. května Kostel sv. Františka z Assisi, Tanvald Šumburk n. D hodin Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Tanvald Pavel Svoboda varhany Iva Kramperová housle Program: J. S. Bach, C. P. E. Bach, H. I. F. Biber, F. M. Bartholdy, J. J. Benda Vstupné: 100 Kč Všechny uvedené akce jsou bez záruky. KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** D U B E N D U B E N D U B E N **************************************************************************************************** VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ Středa 4. dubna od 16 hodin, Klub Čmeláčci Připravte si doma nebo s námi v klubu Čmeláčci malovaná papírová velikonoční vajíčka a pojďte jimi vyzdobit naše městečko. Pro každého z Vás, děti, máme připravený malý dáreček Sraz v v Alfě akce v rámci Hravého odpoledne. Vstupné dobrovolné. Pán slávy Středa 4. dubna od hodin Film natočený v roce 2003 s dětmi z Klubu X - za podpory o. p. s. Paraplíčko, v režii Lukáše Müllera. Vstupné je 10 Kč. POHÁDKOVÉ PÁSMO Středa 18. dubna v 9.30 hodin Pásmo pohádek nejen pro školní kolektivy Doba projekce cca 80 minut. Děti dostanou dobrůtku, dospělí nápoj zdarma. Vstupné 30 Kč. Doprava pro kolektivy možná rezervujte na tel.: PERFECT DAYS Úterý 24. dubna v a hodin Česká komedie Alice Nellis V hlavních rolích : I. Chýlková, Z. Bydžovská, Z. Krönerová, O. Sokol, V. Kotek, B. Klepl, J. Vondráček, I. Chmela, M. Issová. Vstupné 60 Kč. Od hodin hlídáme Vaše děti, od hodin losujeme vstupenky! **************************************************************************************************** PRAVIDELNÉ AKCE V KINO KLUBU ALFA: Každou středu: hodin DĚTSKÝ KLUB ČMELÁČCI Každý pátek od hodin DISKOTÉKA **************************************************************************************************** PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NA KVĚTEN: 10. května KATKA český film 30. května O písničce divadlo pro děti 18 Desenské noviny 4/2012 Desenské noviny 4/

11 Kulturní a informační středislo RV Program na duben Výstava Do 28. dubna Švásta Šikola: Tenkrát a dnes Výstava fotografií z okolí Maršovic a Liberce. Pohádka ve vile Neděle 1. dubna od 15 hodin Loutkoherec Ladislav Peřina Putování za modrou vílou Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 30 Kč. Literatura Úterý 10. dubna LiStOVáNí Scénické čtení spojené s divadelním představením, projekt herce Lukáše Hejlíka. Tentokrát o knize Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. Určeno žákům 3. až 5. tříd ZŠ Desná. Středa 18. dubna od hodin Hravá čítárna v knihovně Čtení, hraní, tvoření na velikonoční téma. Pro děti od 8 do 11 let. Vstup zdarma. Divadlo Neděle 22. dubna, Divadlo F. X. Šaldy Zpívání v dešti Muzikál jak se Hollywood učil mluvit. Zájezd pro členy Klubu přátel umění, info na tel.: Připravujeme na květen Výstava květen - duben SDF: Duety a duely Vernisáž 1. května v 18 hodin. Společenské odpoledne Neděle 13. května od 14 hodin KD Sklář Setkání pro seniory u příležitosti Dne matek Bližší info str. 3. Sympozium Pondělí 14. sobota 19. května zahrada Riedlovy vily SYMPOZIUM DESNÁ 2012 Tradiční řezbářský svátek aneb dřevosochání motorovou pilou se letos uskuteční již pojedenácté. Víkendové finále bude zakončeno bohatým kulturním programem a výtěžek z aukce soch bude věnován na dobročinné účely. Pouť Pátek 18. neděle 20. května Velká desenská pouť Literatura Středa 23. května od hodin Hravá čítárna se spisovatelkou! Čtení, hraní, tvoření na prázdninové téma. Přijede k nám Tereza Meravá a představí svoji knihu Jak se straší Stráchnivec. Pro děti od 8 do 11 let. Vstup zdarma. Jarní výlet Čtvrtek 24. května Jarní výlet Klubu důchodců Bližší informace v květnovém čísle Desenských novin. Sobota 28. dubna od 19 hodin, KD Sklář DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou Mam zelle Nitouche Operetka skladatele Florimonda Hervého. Příběh o hravém svatouškovi v sukních a jednom typickém muzikantovi je nesmírně vtipnou divadelní konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren.. Vstupné 80 Kč. Předprodej vstupenek od 2. dubna. Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny tel.: , DN na webu: 20 Desenské noviny 4/2012

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE

SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE SOUTĚŽ NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE NÁPAD ZA DESÍTKU DEN V HORNÍ ŠKOLE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název nápadu: DEN V HORNÍ ŠKOLE Kategorie: (A dospělí, B děti a mladiství do 15 let) Identifikace všech

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz Tel: 585225597, 585 207 528 FAX: 585 207 529 SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Šachový svaz Libereckého kraje

Šachový svaz Libereckého kraje Šachový svaz Libereckého kraje komise mládeže Krajský přebor žákovských družstev 2014/2015 : Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz Doplnění soupisek a jedna oprava. 1 ZŠ a MŠ Josefův Důl Rtg-Ø:1000

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více