Technické školení. Užitková vozidla - hnací trakt a podvozek. Dílenské pokyny pro funkce a posouzení závad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické školení. Užitková vozidla - hnací trakt a podvozek. Dílenské pokyny pro funkce a posouzení závad"

Transkript

1 Technické školení Užitková vozidla - hnací trakt a podvozek Dílenské pokyny pro funkce a posouzení závad

2 ZF Trading / Servis ZF Trading GmbH Vážení obchodní partneři, užitková vozidla jsou speciálními vozidly, pro která jsou potřebné také speciální informace. Pomocí těchto podkladů vám chceme předat vysvětlivky týkající se konstrukce a funkce našich výrobků v hnacím traktu a v podvozku, a předat také důležité tipy pro údržbu a montáž. Informace o závadách a jejich ohodnocení vám pomohou identifikovat závady a zamezit jejich vzniku. Již více než sedm desetiletí je ZF Sachs celosvě tově s více než 45 výrobními závody v 21 zemích systémovým partnerem pro techniku v oblasti podvozku a pohonu u mezinárodního automobilo vého průmyslu a je tedy znám jako dodavatel spojek a tlumičů pérování s vynikající kvalitou. Pomocí moderních vývojových metod jsou vyvíjeny naše koncepce výrobků, které musí vyhovovat nejvyšším požadavkům trhu. Ve vývojových centrech je zaměstnáno více než 700 techniků a inženýrů v oblasti výzkumu a vý voje. Na 150 zkušebních zařízeních jsou výrobky před zavedením na trh testovány v nejtvrdších podmínkách. Výrobní zařízení s nejnovějším technickým stavem a organizace certifikovaná podle DIN EN ISO 9001:2000 zaručují vysoké standardy kvality SACHS ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ. Spojky a tlumiče pérování patří, podobně jako pneumatiky a brzdy, k dílům podléhajícím ve vozidle opotřebení a jejich životnost silně závisí na způsobu jízdy a podmínkách použití. Technické výrobky však mohou bezpečně fungovat pouze tehdy, pokud je u nich zajištěna pečlivost z hle diska obsluhy, údržby a montáže do vozidla. Pomocí těchto podkladů chceme našim obchod ním partnerům předat odborné znalosti, které je mají podpořit při diagnostice a poradenské službě pro zákazníky. Zobrazené fotografie poškození jsou vysvětlivkami pro zjišťování příčin a co je pro nás ještě dů leži tější, že jsou prevencí k zamezení vzniku závad a poškození. Do budoucnosti orientované značce SACHS můžete věřit také na trhu s náhradními díly. Váš Wolfgang Viefhaus Technický zákaznický servis 2

3 a podvozek Obsah Hnací trakt užitkových vozidel Všeobecné informace o spojkách - úloha, konstrukce a výpočty Spojka s membránovou pružinou - přítlačný kotouč, tlačné a tažné provedení Typy spojek - dvoulamelová spojka s membránovou pružinou Dvojité spojky, spojky s vedlějším pohonem Spojky se šroubovicovými pružinami Spojkové lamely - obložení, pružiny obložení a tlumiče torzních kmitů Ovládání spojky - vypínací mechanismus, ovládací systémy Přítlačný kotouč XTend ZMS - dvouhmotový setrvačník ConAct, pryžokovová uložení Spojky ventilátorů Spojky, pokyny a tipy - zkouška funkce, údržba, montáž a servis Chyby obsluhy spojky a nebezpečí Ochrana životního prostředí - recyklování a likvidace spojek Spojky - tabulka hledání závad Spojka prokluzuje Spojka nevypíná Spojka cuká Spojka je hlučná Problémy spojky Problémy v okolí spojky Pokyny k ZMS Podvozky užitkových vozidel Tlumiče kmitání všeobecně - úloha, požadavky a princip činnosti Dvoutrubkové tlumiče pérování Jednotrubkové tlumiče pérování CDC - systém variabilního tlumení PDC - systém variabilního tlumení LDM - modul vzduchové pérování-tlumič Modul ocelová pružina-tlumič, vzduchové pérování-tlumič a CLAM Komponenty tlumení - tlumicí ventily, těsnění, dorazy, klouby Ochrana životního prostředí - odborná likvidace tlumičů pérování Tlumiče pérování - tabulka pro hledání závad Tlumiče pérování jsou netěsné Tlumiče pérování jsou hlučné Tlumiče pérování - poškození násilím ZF Trading - technický zákaznický servis 63 3

4 Všeobecné informace o spojkách Úloha, konstrukce a výpočty PŘÍTLAČNÝ KOTOUČ Ozubený věnec spouštěče Skříň Setrvačník Membránová pružina Přítlačný kotouč SPOJKOVÁ LAMELA VYPÍNACÍ MECHANISMUS se západkovým spojením Pilotní ložisko Hřídel převodovky Tangenciální listová pružina Vodicí pouzdro Úkol Spojky motorových vozidel jsou umístěny mezi motorem a převodovkou. Požadavky na spojky jsou všestranné. Konstrukce Úplná spojka sestává z následujících základních dílů: Hmotnost vozidla se musí při rozjezdu bez cukání připojit k motoru. Zatlumení hluků vznikajících kmity. Spolehlivé rozpojování a připojování přenosu síly při řazení převodových stupňů. Příjemná obsluha bez stresu a přirozeně vysoká životnost. Setrvačník nebo dvouhmotový setrvačník/zms Přítlačný kotouč Spojková lamela Vypínací mechanismus 4

5 Všeobecné informace o spojkách Úloha, konstrukce a výpočty Přítlačné kotouče Plošně konstruované přítlačné kotouče s membránovými pru žinami v řadě variant. Z hlediska hmotnosti optimalizované přítlačné kotouče přenášejí krou ticí moment motoru přes spojkovou lamelu na vstupní hřídel pře vo dovky. Výpočet V důsledku vlivů vibrace, tlakových a odstředivých sil a zahřívání třením, patří spojky k nejvíce zatěžovaným elementům hnacího traktu. Konstrukční velikost a hmotnost by přitom měly zůstat co nejmenší. Dimenzování velikosti spojky a přítlačné síly je proto vedle dalších kritérií určeno hlavně maximálním krouticím momentem motoru a vzniklou energií při tření. Čím vyšší je přítlačná síla, tím menší může být průměr a hmotnost spojky. Velikost však musí vyhovovat množství vznikajícího tepla a opotřebení. Spojkové lamely Střední poloměr tření u spojkové lamely (r m ) Pro snížení hluku převodovky jsou potřebné náročné tlumiče torzních kmitů tlumící kmitání motoru. Chování při rozjezdu je zlepšeno pružinami mezi obložením. Třecí obložení musí nabízet vysokou odolnost vůči opotřebení. r i r m r a Dimenzované veličiny r m = střední poloměr tření (m) r a = vnější poloměr třecího obložení (m) r i = vnitřní poloměr třecího obložení (m) 2 r a 3 r i 3 r m = x (m) 3 r a 2 r i 2 Vypínací Přenosový moment spojky (M k ) mechanismus Přenosový třmen mezi spojkou a systémem ovládání je vypínací mechanismus. Obvykle je veden centrálně, je vybaven vlastním vy stře děním a má západkové spojení s membránovou pružinou. z μ F Spojka musí podle druhu použití přenášet maximální krouticí moment motoru M mot s 1,3 až 2násobnou bezpečností S. M k = M mot x S (Nm) Přenášený krouticí moment spojky se vypočítá jako: M k = F x r m x μ x z (Nm) r m Dimenzované veličiny: F = přítlačná síla přítlačného kotouče (N) r m = střední poloměr tření μ = koeficient tření 0,25 pro organické obložení 0,40 pro anorganické obložení z = počet třecích ploch (1 lamela z = 2) 5

6 Spojka s membránovou pružinou Přítlačný kotouč - tlačné provedení Skříň Spojka s membránovou pružinou má vysokou odolnost z hlediska počtu otáček a nabízí při nejmenší konstrukční výšce nejvyšší možnou přítlačnou sílu při současně malé vypínací síle. Přítlačný kotouč Membránová pružina Přítlačná síla pro přenos krouticího momentu je vytvářena speciální membránovou pružinou. Ta je konstruována tak, že není potřebná separátní vypínací páka. Vypínací mechanismus tlačí přímo na kalené konce jazýčku membránové pružiny. Distanční čepy Drátěný prstenec Tangenciální listová pružina Hloubkově tažená stabilní skříň je upevněna pomocí distančních čepů a dvou drátových kroužků nebo speciálním tvarem skříně fixujícím membránovou pružinu. Drátové kroužky určují překlápěcí kružnici membránové pružiny. Přítlačný kotouč je pomocí tangenciálních listo vých pružin vystředěn a přidržován ve skříni. Tyto pružiny slouží jako vratné pružiny přítlačného kotouče při vypínání spojky. Spojka zapnuta/uzavřený přenos síly Přítlačný kotouč, který je pevně sešroubován se setrvačníkem, přitlačuje spojkovou lamelu proti setrvačníku. Spojková lamela usazená na klínovitém ozubení převádí točivý pohyb do převodovky. Spojka vypnuta/přerušení přenosu síly Ovládací systém spojky tlačí vypínací mecha nismus proti jazýčkům membránové pružiny a posune je o předepsanou vypínací dráhu. Listové pružiny současně táhnou přítlačný kotouč zpět tak, až se zcela zvedne ze spojkové lamely. Spojková lamela se uvolní - je axiálně posuvná - a lze řadit převodové stupně u převodovky. 6

7 Spojka s membránovou pružinou Přítlačný kotouč - tažené provedení Prohlubeň Skříň z ocelového plechu Membránová pružina Vypínací mechanismus Západkové spojení Přítlačný kotouč s membránovou pružinou v taženém provedení nabízí značné výhody: Z hlediska hmotnosti optimalizovaná skříň z ocelového plechu. Díky výhodě nízké hmotnosti může být přítlačný kotouč dimenzován jako větší, aby se zlepšila schopnost zachycení tepla a zamezilo se opotřebení obložení. V důsledku speciální silové charakteristiky membránové pružiny jsou přítlačné síly udržovány jako stabilní a vypínací síly lze výhodně dávkovat. Počet míst podléhajících opotřebení u přítlačného kotouče je menší. Prohlubně omezují dráhu přítlačného kotouče. Nedochází k "propružení" při transportu a montáži. Přítlačný kotouč Tangenciální listová pružina Západkové spojení vypínacího mechanismu Toto spojení je - na rozdíl od pevného spojení - uvolnitelné a usnadňuje tak demontáž a montáž převodovky. Spojka zapnuta/uzavřený přenos síly Membránová pružina se opírá přes vnější průměr o skříň. Tlačí uvnitř na přítlačný kotouč a přitlačuje tak spojkovou lamelu proti setrvačníku. Vypínací mechanismus je fixován ve vnitřním průměru jazýčku membránové pružiny. Spojka vypnuta/přerušení přenosu síly Při vypnutí spojky se vypínací mecha nismus táhne ve směru k převodovce a při tom unáší jazýčky membránové pružiny. Tangenciální listové pružiny zvednou odlehčený přítlačný kotouč z obložení spojkové lamely až se tato uvolní a bude možné řadit převodové stupně u převodovky. 7

8 Typy spojek užitkových vozidel Dvoulamelová spojka s membránovou pružinou Mezikroužek Vložená deska Spojková lamela na straně převodovky Dvoulamelová spojka je koncipována pro použití s velkým zatížením. U těžkých vozidel, těžkého zatížení a při náročném terénním provozu jsou spojky extrémně namáhány. Toto namáhání vzniká také v důsledku častého pojíždění na krátké vzdálenosti a rozjíždění ve stoupání. Dlouhé časy, po které je spojka vystavena tření, vytvářejí teplo a zvyšují tak opotřebení obložení. Spojková lamela na straně motoru Odtlačovací jednotka/ kolíbka Zdvojnásobením počtu třecích ploch a vyšší schopností zachycení tepla díky přídavné vložené desce lze lépe zvládnout vysoké zatížení v obtížných situacích. Speciální ovládání - odtlačovací jednotka/ kolíbka - vložená deska zajišťuje bezpečné vypínání obou spojkových lamel při vypnutí spojky. Toto odtlačovací zařízení má pevné nastavení a toto se nesmí změnit. Pomocí dvou tlumičů torzních kmitů lze účinně omezit vznik hluku v hnací soustavě. Spojka zapnuta/uzavřený přenos síly Spojka vypnuta/přerušení přenosu síly 8

9 Typy spojek užitkových vozidel Dvojité spojky, spojky s vedlejším pohonem Dvojité spojky Spojka na straně motoru Dutá hřídel Plná hřídel U této konstrukční formy jsou 2 spojky s oddělenou úlohou sloučeny do jedné jednotky. Nalézají použití v traktorech/tahačích, u kterých jsou provozována přídavná zařízení, a ta je nutno odděleně připojovat a odpojovat. Centrální talířová pružina vytváří přítlačnou sílu pro oba systémy. Talířová pružina U dvojité spojky typu DuT je provedeno ovládání spojky pro jízdu a přídavný pohon přes odděleně působící vypínací mechanismy a sady vypínacích pák. Spojka na straně převodovky U dvojitých spojek typu DuT jsou oba systémy spojky ovládány společným vypínacím mechanismem a sadou vypínacích pák ve 2 za sebou následujících stupních. Konstrukční tvar DuT Spojky s vedlejším pohonem Spojková lamela pro jízdu se sintro vanými destič kami Sešikmené jazýčky membránové pružiny Hřídel vedlejšího pohonu Hřídel převodovky Kotouč unašeče pro trvalý vedlejší pohon Pokud je nutný trvalý vedlejší pohon, lze to nejjednodušeji provést pomocí unašeče pevně spojeného se skříní přítlačného kotouče. Vedlejší pohon potom běží vždy s otáčkami motoru. Unašeč může být volitelně s tlumiči torzních kmitů nebo bez nich. V tomto příkladu je pro jízdní spojku použita spojková lamela s vysoce odolným a vysokým teplotám odolávajícím oblo žením ze sintrovaných materiálů. Vedle uvedený příklad má směrem ven položenou membránovou pružinu se speciálně upravenými jazýčky pružiny, které zaručují dobrý přívod vzduchu do spojky. 9

10 Typy spojek užitkových vozidel Spojky se šroubovicovými pružinami Přítlačný kotouč Osvědčené přítlačné kotouče spojky se šroubovicovými pružinami mají ještě velký význam pro obchod s náhradními díly. Vačka Nastavovací opěrka Vypínací páka Skříň z litiny Šroubovicové pružiny Přítlačná síla je vytvářena šroubovi covými pružinami, které jsou umístě ny mezi stabilní skříní z litiny a přítlačný kotouč. Tyto pružiny jsou vedeny čepy na přítlačném kotouči, aby se zamezilo tomu, že při rotaci přítlačného kotouče dojde k příliš velkému prohnutí. Přítlačný kotouč je přes mohutné vačky veden ve skříni. Zapínání a vypínání spojky je provedeno kova nou vypínací pákou. Tato páka má pevné nastavení pomocí nastavitel ných opěrek, nastavení se nesmí změnit. Spojky se šroubovicovými pružinami existují také v konstrukčních pro vedeních s trvalým vedlejším pohonem a jako dvoulamelové spojky. U dvoulamelových spojek je nutné zvláště dbát na nastavení odtlačovací jednotky. U přítlačných kotoučů s takzvanými T-šoupátky se tato musí po montáži spojky vždy nastavit na doraz ve směru k setrvačníku. U takzvaného L-šoupátka (VOLVO) se šoupátko nastaví na dosednutí na vloženou desku ve směru k převodovce. 10

11 Spojkové lamely Obložení, pružiny obložení a tlumiče torzních kmitů Obložení Spojkové lamely jsou z řady hledisek vysoce namáhány a jsou při své kompaktní konstrukci velmi komplikovanými konstrukčními díly. Pružina obložení Torzní pružiny Listová pružina Hlavní tlumič Obložení Organické obložení sestává z příze a měděných nebo mosazných drátů, které jsou vloženy do směsi z pryskyřice, kaučuku a plnidel. Obložení SACHS jsou vyráběna ekologicky a neobsahují žádné těžké kovy. Vyznačují se dobrými vlastnostmi pro rozjezd, vysokými maximálními otáčkami, malou hmotností a vysokou odolností vůči opotřebení. Organická obložení krátkodobě odolávají teplotám do cca 400 C. Anorganická obložení/destičky ze sintrovaných materiálů mohou být zatěžovány ještě daleko více. Borglite-segmenty Vložené pružiny Odpružení obložení Odpružení obložení zlepšuje komfort při rozjezdu. Pružiny obložení jsou zvlněné segmenty z ocelového plechu s dráhou pružiny až cca 1 mm. Kromě toho zaručují rovnoměrné dosednutí obložení. Používají se různé varianty. Bude zatlumeno kmitání motoru. Ozubená kola převo dovky pracují klidně. Tlumiče torzních kmitů Tlumiče torzních kmitů musejí být individuálně přizpůsobeny pro speciální charakteristiky kombinací motoru a vozidla. Kmitání motoru musí být při jízdě a ve volnoběhu efektivně zatlumeno. Proto se kromě hlavních tlumičů (vícestupňová účinnost) používají ještě přídavné menší tlumiče. Omezené pootočení mezi klikovou hřídelí a hřídelí převodovky je umožněno použitím šroubovicových pružin. Třecí kroužky tlumí kmitání a tím je zamezeno jeho přechodu do převodovky. 11

12 Spojkové lamely Obložení, pružiny obložení a tlumiče torzních kmitů Torzní pružiny V sektoru užitkových vozidel jsou přirozeně v důsledku vysokého namáhání veškeré konstrukční díly dimenzovány mimořádně mohutné. Listové pružiny Přídavný tlumič Tlumiče torzních kmitů/hlavní tlumiče pro jízdu mají mimořádně velké popř. vůči opotřebení odolné třecí kroužky, které jsou předepnuty listovými pružinami nebo integrovanou talířovou pružinou. Torzní pružiny jsou vedeny v okénku pro pružinu nebo jsou zapouzdřeny v krycím plechu. Hlavní tlumič Přídavné tlumiče musejí zachytit kmitání při volnoběhu motoru. Mají velmi měkké charakteristiky, proto je náboj spojky lehce otočný a vykazuje malou axiální vůli. Pro odpružení obložení se používají hlavně vložené pružiny, které jsou na straně převodovky upevněny na plech unašeče. Nejvyšší otáčky anorganického spojkového obložení musejí činit 1,7 až 2násobek max. otáček motoru. Při přehřívání však může dojít k utržení obložení spojky již při nižších otáčkách. Hlavní tlumič Přídavný tlumič Anorganické obložení/sintrované destičky se vyznačuje i při vysokém teplotním zatěžování konstantní hodnotou koeficientu tření a malým opotřebením, tato obložení však způsobují značné opotřebení protilehlých třecích ploch a nabízejí menší komfort při rozjezdu. Používají se proto u vozidel s extrémním zatížením spojky. Talířová pružina Torzní pružiny (zapouzdřené) Přídavný tlumič: Pootočení + axiální vůle 12

13 Ovládání spojky Vypínací mechanismus, ovládací systémy Samostředicí vypínací mechanismus s hydraulickým ovládacím systémem Ovládací systém CSC Náběhový kroužek Uchycení pro vypínací vidlici Vnitřní kroužek Ovládací spojkový váleček Ovládaný spojkový váleček Ovládaný spojkový váleček Pružina předpětí Pro upevnění k převodovce Ovládací spojkový váleček Vypínací mechanismus CSC Vypínací mechanismus Vypínací mechanismus je zodpovědný za bezpečnou funkci spojky. Nastavení vůči spojce (membránová pru žina) je většinou bez vůle. Vypínací mecha nismus se při otáčející se spojce otáčí společně s ní, předpětí vytvořené v ovláda cím systému zajišťuje, aby jazýčky membrá nové pružiny a náběhový kroužek vypínací ho mechanismu měly stejné otáčky. Rozdíl otáček by vedl ke vzniku hluku a k opotře bení. Ovládací systémy v osobních vozid lech jsou mechanické (lanko s bovdenem) nebo hydraulické (ovládací a ovládaný spojkový váleček). Aby se dosáhlo nižších otáček kuliček a lepších mazacích schop ností pro kuličkové ložisko, je vnitřní kroužek oběžný. Pro vyrovnání tolerancí mezi blokem motoru a zvonem převodovky jsou vypínací mechanismy konstruovány jako samo stře dicí (radiálně posuvné o cca 1,5 mm). Při prvním ovládání spojky se mechanismus automaticky vystředí na jazýčky membránové pružiny. Z důvodu snížení hmotnosti jsou tělesa vypínacích mechanismů stále častěji vyráběna z plastů. Ovládací systém CSC Tento vypínací mechanismus - Concentric Slave Cylinder - má integrovaný ovládaný spojkový váleček. Kompletní jednotka se upevní přímo na převodovku. Důležitou výhodou vypínacího mechanismu CSC je, že odpadá vypínací vidlice mezi vypínacím mechanismem a ovládaným spojkovým válečkem a místo uložení této vypínací vidlice. Tento systém se používá, když jsou pro konvenční ovládání obtížné montážní podmínky. 13

14 Přítlačný kotouč XTend Konstrukce a funkce Setrvačník (zde dvouhmotový setrvačník) Tangenciální listové pružiny Doraz skříně Upevňovací pružiny Nastavovací kroužky Membránová pružina Skříň Spojková obložení podléhají i přes svoji vysokou kvalitu a životnost i při šetrném použití opotřebení podmíněném jejich provozem. Poklesem tloušťky obložení se mění pozice membránové pružiny a tím také přítlačná a vypínací síla. Hnací soustava je ve stále větší míře automatizována, aby byl optimalizován jízdní výkon a komfort. Pro tyto účely je výhodné používat "stabilní systémy", které zaručují vysokou stálost parametrů relevantních pro ovládání jako jsou dráhy a síly. Přítlačné kotouče XTend zde nabízejí řešení problémů pro oblast osobních i užitkových vozidel jednoduchým a funkčně bezpečným způsobem. 14

15 Přítlačný kotouč XTend Konstrukce a funkce Funkce Doraz skříně Nastavovací kroužek Vyrovnávací mechanismus trvale registruje pokles tloušťky obložení a vyrovnává jej pootočením nastavovacího kroužku. Šoupátko Opotřebení obložení je registrováno při každém zapnutí spojky. Upevňovací pružina Membránová pružina Má stále optimální polohu jako v novém stavu Doraz krytu zvedá upevňovací pružiny přesně o dráhu opotřebení z nastavovacího kroužku tak, aby šoupátko bylo tažnou pružinou zataženo do mezery a upevňovací pružina byla v této poloze zaaretována. Tažná pružina Nastavovací kroužky Tažná pružina Při dalším vypnutí spojky se pootočí nastavovací kroužek a membránová pružina zaujme pozici jako v novém stavu. Přítlačný kotouč má tak optimální nastavení dráhy a síly. Při výměně spojky je vždy nutné použít nový přítlačný kotouč a novou spojkovou lamelu, protože jinak nelze dosáhnout požadovaného základního nastavení systému. Doraz skříně Šoupátko Upevňovací pružina Nastavovací kroužky Tažná pružina nastavovacích kroužků Tangenciální listová pružina 15

16 ZMS - dvouhmotový setrvačník Konstrukce, funkce a výhody Primární setrvačník Sekundární setrvačník Planetové kolo Duté kolo Axiální kluzné ložisko Radiální kluzné ložisko Otvor pro kolík zabezpečení proti pootočení Talíř pružiny Tvrdá pružina Kluzná patka Měkká pružina Krycí plech pro zapouzdření tukové náplně Vysoké krouticí momenty, tlaky vznikající při zážehu - u vznětových motorů - také přísné emis ní předpisy vedou k silným vznikům kmitů v hnací soustavě. Nároky na komfort a klidný chod, stejně jako na šetření převodovky, stále stoupají. Tato vyžaduje použít tlumiče torzních kmitů s mimořádně vysokou výkonností. Vysoké krouticí momenty, tlaky vznikající při zá žehu - u vznětových motorů - také přísné emis ní předpisy vedou k silným vznikům kmitů v hnací soustavě. Nároky na komfort a klidný chod, stejně jako na šetření převodovky, stále stoupají. Tato vyžaduje použít tlumiče torzních kmitů s mimořádně vysokou výkonností. 16

17 ZMS - dvouhmotový setrvačník Konstrukce, funkce a výhody Konstrukce Primární setrvačník Sekundární setrvačník Přítlačný kotouč Spojková lamela U ZMS je hmotnost setrvačníku rozdělena na primární a sekundární hmotnost. Sekundární setrvačník je pomocí kluzného uložení otočně vložen do primárního setrvačníku. Mezi oběma hmotami je umístěn vysoce účinný pružinový tlumicí systém. Pružiny jsou vedeny v sériovém zapojení v kluzných patkách a v talířích pružin z plastu. Jednotka torzních tlumičů je zapouzdře na s tukovou náplní. Přídavné jemné přizpůsobení charak teristiky tlumení umožňují planetová kola. Kolísání otáček Motor Čas Kolísání otáček Čas Převodovka Spojka Silné kmity na klikové hřídeli motoru Funkce Typická charakteristika ZMS sestává z prvního stupně s měkkými pružinami. Nejedná se o problematiku rezonance. Druhý stupeň s tvrdými pružinami působí v oblasti vysokého výkonu a je bezpečně konstruován na maximální krouticí moment motoru. Tímto způsobem je optimálně redukováno kolísání otáček motoru. Do převodovky již skoro není přenášeno žádné kolísání otáček. Redukované kmity na vstupní hřídeli převodovky 17

18 ConAct, pryžokovová uložení Ovládací systémy a pryžokovová uložení Převodovka Pneumatický ovládací váleček Západkové spojení ke spojce Ovládání tlakovým vzduchem Ovládací ventil Automatizování funkcí ovládání v rámci hnací soustavy by mělo v první řadě zvýšit komfort, popř. usnadnit obsluhu. Přitom je nutné realizovat mimořádně vysokou účinnost, vynikající funkční bezpečnost při nízkých nákladech. Elektronicky ovládané pneumatické ovládání spojky/conact Konvenční ovládání spojky v užitkových vozidlech znamená pro řidiče hodně práce. Zde použité hydraulické systémy mají řadu konstrukčních dílů podléhajících opotřebení. ConAct ovládá spojku přes koncentricky umístěný pneumatický ovládací válec. Ovládací síla je vytvořena tlakovým vzduchem, který je přesně regulován ventilem. Existují dvě koncepce: Řidič ovládá obvyklým způsobem pedál spojky, vestavěný snímač předává signál ovládacímu ventilu. Při plné automatizaci zjišťuje elektronika vozidla optimální polohu spojky. Pryžokovová uložení pro motor a převodovku Stejně jako u podvozku, tak také u hnacího traktu hrají v moderních vozidlech důležitou roli systémy pro izolaci hluku a snížení kmitání. Hluky a vibrace pocházející z motoru a převodovky je nutné oddělit, aby se vyhovělo požadavkům na nejvyšší komfort. Pryžokovové prvky tlumí kmitání hnací soustavy, které vzniká při změně zatížení přerušovaný brzděním. Všechna pryžokovová uložení jsou optimálně přizpůsobena díky rozsáhlým zkouškám na zkušebních pracovištích a při jízdě. 18

19 Spojky ventilátorů Úloha, konstrukce a funkce Spojky ventilátorů mají za úkol zajistit podle potřeby chlazení motoru, regulovat tedy otáčky ventilátoru. Při nízkém zatížení motoru postačuje většinou proud vzduchu vznikající při jízdě pro odvod tepla z chladiče a motoru. Proto se ventilátor netočí nebo se točí s malými otáčkami. Pokud stoupne zatížení a klesá rychlost vozidla, jak je tomu např. v kopcovitém terénu, vzniká nebezpečí vzrůstu teploty. Motor by mohl být příliš horký. Nyní se musí v každém případě zapnout ventilátor, aby se zaručil dostatečný průtok vzduchu přes chladič. Omezení otáček ventilátoru pro chlazení motoru na nejmenší nutnou míru snižuje hluk ventilátoru a také snižuje příkon ventilátoru, čímž dochází k úspoře paliva. U spojek ventilátorů Visko rozlišujeme mezi dvěma základními systémy: Bimetalem řízené spojky ventilátorů Pracují podle teploty proudu vzduchu za chladičem. Ovládání v závislosti na teplotě vzduchu vystupujícího z chladiče. Použití u osobních vozidel a menších a středních užitkových vozidel. Proud studeného vzduchu Proud teplého vzduchu Zásobník oleje Ventilátor Skříň Ventil Elektromagnetem ovládané spojky ventilátorů Palubní počítač dostává signály ze snímačů managementu motoru o teplotě chladicí kapaliny, teplotě plnicího vzduchu/spalin, teplotě chladiče oleje atd. a ovládá pomocí nich spojku ventilátoru. Použití u těžších užitkových vozidel a u zemědělských strojů (vozidel). Funkce Pokud je proud vzduchu ještě chladný, je ventilátor uzavřen a veškerý olej (červený) je v zásobníku oleje. Rotor se otáčí bez přenosu síly ve skříni. Ventilátor je zastaven, popř. je pouze unášen zbytkovým momentem. Pokud se proud vzduchu zahřeje, otevře bimetal, popř. elektromag net, ventil a olej (červený) nateče do prostoru mezi rotor a skříň. Tím vznikne unášení, tzn. rotor se otočí s otáčkami skříně a tedy ventilátoru. Tím je zajištěn intenzivní přívod chladného vzduchu. Bimetal 19

20 Spojky - pokyny a tipy Zkouška funkce, údržba, montáž a servis Zkouška funkce Kdy spojka bezchybně "vypíná"? Pro vyhodnocení vypnutí spojky se spojka sešlápne s motorem ve volnoběžných otáčkách. Po čekací době cca 3 sekundy by mělo být možné bez jakéhokoli hluku zařadit zpátečku. Při okamžitém zařazení zpátečky se mohou vyskytnout hluky při řazení. Kdy spojka "prokluzuje"? Pro tuto zkoušku musí mít spojka provozní teplotu. Před zkouškou je nutné ujet krátkou trasu s několika vypnutími a zapnutími spojky. Pevně zatáhnout ruční brzdu. Zařadit nejvyšší převodový stupeň. S vypnutou spojkou přidat plyn až otáčky motoru dosáhnou cca ot./min. Udržovat otáčky. Rychle uvolnit pedál spojky. Pokud motor zhasne, jsou přenosové schopnosti spojky v pořádku. Aby se zamezilo přetížení, smí se tento postup opakovat pouze jednou. Udržba Vypínací systém U vypínacího systému bez vůle je potřeba dbát na nutné předpětí pro vypínací mechanismus. Vypínací dráha musí být dodržena podle pokynů v dílenské příručce. U konvenčního vypínacího systému se dodržuje vůle spojky 2 až 3 mm. Vypínací mechanismus U výkyvně konstruovaných vypínacích mechanismů je vždy nutné překontrolovat místa uložení vypínací vidlice. Centrálně vedené vypínací mechanismy musí být axiálně snadno pohyblivé na vodicím pouzdře. Vodicí pouzdro musí být přesně vystředěno vůči středu setrvačníku. Vypínací mechanismy s plastovým posuvným pouzdrem se nemažou. Spojkové lamely Před montáží je u spojkových lamel vždy nutné překontrolovat stranovou házivost. Odchylka by neměla podstatně překročit 0,5 mm. Profil náboje spojkové lamely se vždy namaže, aby bylo možné lamelou snadno pohybovat na hřídeli převodovky. Nejlepší vlastnosti má vysoce výkonný tuk SACHS objednací č Po namazání profilu náboje se spojková lamela nasune na hřídel převodovky, lehce se s ní pohybuje tam a zpět, potom se lamela vyjme a otře se přebytečný tuk. Před přišroubováním přítlačného kotouče je nutné spojkovou lamelu vystředit pomocným trnem v setrvačníku. U spojek se dvěma lamelami se vystředění provede pomocí profilové hřídele! Při vložení hřídele převodovky do náboje spojkové lamely se postupuje opatrně, aby nedošlo k poškození profilu náboje a tlumičů torzních kmitů citlivých na náraz! Přítlačné kotouče Přítlačné kotouče spojky mají pevné nastavení. Neprovádějte zde žádné změny! Výjimkou jsou přítlačné kotouče pro dvoulamelové spojky se šroubovicovými pružinami. 20

21 Spojky - pokyny a tipy Zkouška funkce, údržba, montáž a servis Udržba Setrvačník Při výskytu drážek lze opracovat třecí plochu u konvenčního setrvačníku. Je nutné dodržet předpisy výrobce vozidla. Po opracování je nutné upravit na stejný rozměr také plochu pro přišroubování přítlačného kotouče. Vystředění přítlačného kotouče spojky musí být vždy bezchybné. Pilotní ložisko musí mít lehký chod a musí být dostatečně namazáno. Montáž Demontáž a montáž spojek Šrouby, kterými je upevněna připojovací deska, popř. skříň setrvačníku, je vždy nutné uvolňovat do kříže. Montážní třmeny/transportní zajištění se v každém případě demontují až po montáži. Spojkové obložení nesmí přijít do styku s prachem, nečistotami, olejem, popř. tuky. Je nutné dbát na dobré upevnění a vystředění zvonu převodovky ke skříni motoru, aby se zamezilo chybě vystředění Aby se vyloučilo poškození (deformace nebo lom) přítlačného kotouče a tedy funkční porucha, musí se přišroubování k setrvačníku provést odborně. Příklad pro MFZ 430 Všechny šrouby nejprve "rukou" utáhněte do kříže! Potom šrouby utahujte následujícím způsobem, aby se dosáhlo bezpečného upevnění s vystředěním: 1, 7, 4, 10-3, 9, 6, 12-2, 8, 5, 11. Potom utáhněte předepsaným utahovacím momentem. Chyba vystředění Pod touto chybou rozumíme odchylku společné osy otáčení klikové hřídele motoru a vstupní hřídele převodovky. Rozlišujeme mezi paralelním přesazením (1) a úhlovým přesazením (2). Příčiny nepřípustných odchylek: Nedostatečné vystředění, silné znečištění. Cizí díly mezi motorem a převodovkou. Šrouby příruby nejsou správně utaženy nebo jsou uvolněny. Chybí licovaná pouzdra/kolíky nebo jsou poškozeny. Deformace zvonu převodovky. Opotřebené vedení vstupní hřídele převodovky. Chybí pilotní ložisko. 21

22 Spojky - pokyny a tipy Chyby obsluhy spojky a nebezpečí Užitkové vozidlo 40 t s 12stupňovou převodovkou Chybné ovládání spojky způsobuje chybnou funkci a zbytečné opotřebení. Sjíždění z kopce se zapnutou spojkou a zařazeným nízkým převodovým stupněm Doba ovládání % Rozjezdový převodový stupeň 24t-Bus mit 8-Gang-Getriebe Rozjezdové otáčky ot./min Spojková lamela je při vysoké rychlosti v důsledku nízkého převodového stupně roztočena na otáčky, které mohou ležet daleko nad maximálními otáčkami motoru. >> Spojkové obložení se roztrhne a zachytí se mezi setrvačník a skříň přítlačného kotouče. Okamžité zapnutí spojky způsobuje mohutné síly, které se extrémně projeví na přítlačný kotouč (uchycení přítlačného kotouče) a na spojkovou lamelu (tlumiče torzních kmitů a pružiny obložení). >> Toto zatížení může být tak extrémní, že dojde k rozlomení dílů. Úlomky mohou způsobit závažné poškození zvonu spojky, motoru a převodovky. Noha nesmí zůstávat na spojkovém pedálu Doba ovládání % Rozjezdový převodový stupeň Rozjezdové otáčky ot./min V důsledku vysokého převodového poměru ve vypínacím systému se při relativně malém sešlápnutí pedálu spojky značně ovlivní přítlačná síla u spojky. >> To může vést k prokluzování spojky a tím k předčasnému opotřebení obložení až k poškození v důsledku přehřátí. Grafické znázornění zřetelně ukazuje, jak dramaticky klesá životnost obložení při rozjíždění s vyšším převodovým stupněm a s vyššími otáčkami. Životnost/výdrž je negativně ovlivňována: Rozjíždění s velkým převodovým stupněm nebo s vysokými otáčkami znamená několikanásobné opotřebení obložení. Udržováním vozidla ve stoupání prokluzující spojkou. Regulace rychlosti jízdy prokluzováním spojky. Brzděním přes spojku zařazením nižšího převodového stupně. Přetěžováním vozidla a tažením vysoké zátěže u přívěsů. Krátce za sebou následující rozjezdy po extrémním stoupání. Časté popojíždění. 22

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Katedra: Zemědělské dopravní a manipulační techniky Obor: Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ověření vybraných vlastností vozidla

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu a M udrzbe W V V ING.JAN BATĚK NADAS Ing. Jan Batěk AUTOBUSY KAROSA ŠM 11 v provozu a údržbě i Nakladatelství dopravy a spojů Praha Ing. Jan Batěk 1. ÚVOD Autobus KAROSA

Více

PŘÍRUČKA. GAZ 66 a GAZ 66 K. pro řidiče lehkého terénního automobilu P R A H A 1 9 7 7

PŘÍRUČKA. GAZ 66 a GAZ 66 K. pro řidiče lehkého terénního automobilu P R A H A 1 9 7 7 PŘÍRUČKA pro řidiče lehkého terénního automobilu GAZ 66 a GAZ 66 K P R A H A 1 9 7 7 Tato pomůcka obsahuje doplňky: ÚVOD 1 2 3 S lehkým terénním automobilem GAZ 66 se plní přepravní a jiné úkoly v terénu

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce

Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Servisní školení Samostudijní program 427 Zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilu BiFuel Konstrukce a funkce Volkswagen nabízí poprvé přímo z výrobního závodu model Golf 2009 s motorem 1,6 l 75kW MPI

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více

Formule Bosch. Pro ty nejlepší v autoservisu i na závodní dráze. Bosch Best Brand 2015. 3D geometrie FWA 9000. Demontáž a montáž HDEV

Formule Bosch. Pro ty nejlepší v autoservisu i na závodní dráze. Bosch Best Brand 2015. 3D geometrie FWA 9000. Demontáž a montáž HDEV Formule Bosch Automobilová technika Květen 2015 Pro ty nejlepší v autoservisu i na závodní dráze Bosch Best Brand 2015 3D geometrie FWA 9000 Demontáž a montáž HDEV Nerovnoměrný chod motoru Obsah ANKETA

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

téma Crash díly & elektro 1/2010 TLUMIČE SACHS Záruka 3 roky jedině v ELITu KVÍZ Tradiční soutěž o zajímavé ceny!

téma Crash díly & elektro 1/2010 TLUMIČE SACHS Záruka 3 roky jedině v ELITu KVÍZ Tradiční soutěž o zajímavé ceny! Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. TLUMIČE SACHS Záruka 3 roky jedině v ELITu 1/2010 KVÍZ Tradiční soutěž o zajímavé ceny! PŘEHLED ELEKTROSORTIMENTU

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa

Více

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel

Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Doporučená literatura: Šťastný, Remek: Autoelektrika a autoelektronika. Vlk: Elektrická zařízení motorových vozidel Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel 1 Vlk: Elektronické systémy motorových vozidel

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7 Obsah 1. Úvod................................................................................................ 3 2. Hydromotory.........................................................................................

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v

V Y D A V A T E L. MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v POMOCNÉ POHONY V Y D A V A T E L MAN užitková vozidla a.s. Oddělení ESC Engineering Services Consultation (kadysi TDB) Dachauer Str. 667 D - 80995 M n i c h o v E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49 (0) 89 1580

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru

MOTORY. = p n S kmitočet (frekvence) otáčení f kmitočet (proudu) p počet pólových párů statoru MOTORY Vytvoření točivého magnetického pole Otáčením tyčového trvalého magnetu nebo tyčového elektromagnetu kolem vlastního středu vznikne točivé magnetické pole. V generátoru vytváří točivé magnetické

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 23 40 40. Bezpečnostní předpisy NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 23 40 40 Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení

Více

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47

DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 4/2013. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích. OD ÁČEK K WRC str. 47 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. PLAKÁT: Duracell nová energie na evropských silnicích 4/2013 OD ÁČEK K WRC str. 47 DPF/FAP FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC

Více

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUZUKI VL800 VOLUSIA Intruder UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Pro všechny majitele tohoto motocyklu SUZUKI VL800 VOLUSIA. VL800 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Tento Návod k obsluze a údržbě" pokládejte za nedílnou součást

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více