Technické školení. Užitková vozidla - hnací trakt a podvozek. Dílenské pokyny pro funkce a posouzení závad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické školení. Užitková vozidla - hnací trakt a podvozek. Dílenské pokyny pro funkce a posouzení závad"

Transkript

1 Technické školení Užitková vozidla - hnací trakt a podvozek Dílenské pokyny pro funkce a posouzení závad

2 ZF Trading / Servis ZF Trading GmbH Vážení obchodní partneři, užitková vozidla jsou speciálními vozidly, pro která jsou potřebné také speciální informace. Pomocí těchto podkladů vám chceme předat vysvětlivky týkající se konstrukce a funkce našich výrobků v hnacím traktu a v podvozku, a předat také důležité tipy pro údržbu a montáž. Informace o závadách a jejich ohodnocení vám pomohou identifikovat závady a zamezit jejich vzniku. Již více než sedm desetiletí je ZF Sachs celosvě tově s více než 45 výrobními závody v 21 zemích systémovým partnerem pro techniku v oblasti podvozku a pohonu u mezinárodního automobilo vého průmyslu a je tedy znám jako dodavatel spojek a tlumičů pérování s vynikající kvalitou. Pomocí moderních vývojových metod jsou vyvíjeny naše koncepce výrobků, které musí vyhovovat nejvyšším požadavkům trhu. Ve vývojových centrech je zaměstnáno více než 700 techniků a inženýrů v oblasti výzkumu a vý voje. Na 150 zkušebních zařízeních jsou výrobky před zavedením na trh testovány v nejtvrdších podmínkách. Výrobní zařízení s nejnovějším technickým stavem a organizace certifikovaná podle DIN EN ISO 9001:2000 zaručují vysoké standardy kvality SACHS ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ. Spojky a tlumiče pérování patří, podobně jako pneumatiky a brzdy, k dílům podléhajícím ve vozidle opotřebení a jejich životnost silně závisí na způsobu jízdy a podmínkách použití. Technické výrobky však mohou bezpečně fungovat pouze tehdy, pokud je u nich zajištěna pečlivost z hle diska obsluhy, údržby a montáže do vozidla. Pomocí těchto podkladů chceme našim obchod ním partnerům předat odborné znalosti, které je mají podpořit při diagnostice a poradenské službě pro zákazníky. Zobrazené fotografie poškození jsou vysvětlivkami pro zjišťování příčin a co je pro nás ještě dů leži tější, že jsou prevencí k zamezení vzniku závad a poškození. Do budoucnosti orientované značce SACHS můžete věřit také na trhu s náhradními díly. Váš Wolfgang Viefhaus Technický zákaznický servis 2

3 a podvozek Obsah Hnací trakt užitkových vozidel Všeobecné informace o spojkách - úloha, konstrukce a výpočty Spojka s membránovou pružinou - přítlačný kotouč, tlačné a tažné provedení Typy spojek - dvoulamelová spojka s membránovou pružinou Dvojité spojky, spojky s vedlějším pohonem Spojky se šroubovicovými pružinami Spojkové lamely - obložení, pružiny obložení a tlumiče torzních kmitů Ovládání spojky - vypínací mechanismus, ovládací systémy Přítlačný kotouč XTend ZMS - dvouhmotový setrvačník ConAct, pryžokovová uložení Spojky ventilátorů Spojky, pokyny a tipy - zkouška funkce, údržba, montáž a servis Chyby obsluhy spojky a nebezpečí Ochrana životního prostředí - recyklování a likvidace spojek Spojky - tabulka hledání závad Spojka prokluzuje Spojka nevypíná Spojka cuká Spojka je hlučná Problémy spojky Problémy v okolí spojky Pokyny k ZMS Podvozky užitkových vozidel Tlumiče kmitání všeobecně - úloha, požadavky a princip činnosti Dvoutrubkové tlumiče pérování Jednotrubkové tlumiče pérování CDC - systém variabilního tlumení PDC - systém variabilního tlumení LDM - modul vzduchové pérování-tlumič Modul ocelová pružina-tlumič, vzduchové pérování-tlumič a CLAM Komponenty tlumení - tlumicí ventily, těsnění, dorazy, klouby Ochrana životního prostředí - odborná likvidace tlumičů pérování Tlumiče pérování - tabulka pro hledání závad Tlumiče pérování jsou netěsné Tlumiče pérování jsou hlučné Tlumiče pérování - poškození násilím ZF Trading - technický zákaznický servis 63 3

4 Všeobecné informace o spojkách Úloha, konstrukce a výpočty PŘÍTLAČNÝ KOTOUČ Ozubený věnec spouštěče Skříň Setrvačník Membránová pružina Přítlačný kotouč SPOJKOVÁ LAMELA VYPÍNACÍ MECHANISMUS se západkovým spojením Pilotní ložisko Hřídel převodovky Tangenciální listová pružina Vodicí pouzdro Úkol Spojky motorových vozidel jsou umístěny mezi motorem a převodovkou. Požadavky na spojky jsou všestranné. Konstrukce Úplná spojka sestává z následujících základních dílů: Hmotnost vozidla se musí při rozjezdu bez cukání připojit k motoru. Zatlumení hluků vznikajících kmity. Spolehlivé rozpojování a připojování přenosu síly při řazení převodových stupňů. Příjemná obsluha bez stresu a přirozeně vysoká životnost. Setrvačník nebo dvouhmotový setrvačník/zms Přítlačný kotouč Spojková lamela Vypínací mechanismus 4

5 Všeobecné informace o spojkách Úloha, konstrukce a výpočty Přítlačné kotouče Plošně konstruované přítlačné kotouče s membránovými pru žinami v řadě variant. Z hlediska hmotnosti optimalizované přítlačné kotouče přenášejí krou ticí moment motoru přes spojkovou lamelu na vstupní hřídel pře vo dovky. Výpočet V důsledku vlivů vibrace, tlakových a odstředivých sil a zahřívání třením, patří spojky k nejvíce zatěžovaným elementům hnacího traktu. Konstrukční velikost a hmotnost by přitom měly zůstat co nejmenší. Dimenzování velikosti spojky a přítlačné síly je proto vedle dalších kritérií určeno hlavně maximálním krouticím momentem motoru a vzniklou energií při tření. Čím vyšší je přítlačná síla, tím menší může být průměr a hmotnost spojky. Velikost však musí vyhovovat množství vznikajícího tepla a opotřebení. Spojkové lamely Střední poloměr tření u spojkové lamely (r m ) Pro snížení hluku převodovky jsou potřebné náročné tlumiče torzních kmitů tlumící kmitání motoru. Chování při rozjezdu je zlepšeno pružinami mezi obložením. Třecí obložení musí nabízet vysokou odolnost vůči opotřebení. r i r m r a Dimenzované veličiny r m = střední poloměr tření (m) r a = vnější poloměr třecího obložení (m) r i = vnitřní poloměr třecího obložení (m) 2 r a 3 r i 3 r m = x (m) 3 r a 2 r i 2 Vypínací Přenosový moment spojky (M k ) mechanismus Přenosový třmen mezi spojkou a systémem ovládání je vypínací mechanismus. Obvykle je veden centrálně, je vybaven vlastním vy stře děním a má západkové spojení s membránovou pružinou. z μ F Spojka musí podle druhu použití přenášet maximální krouticí moment motoru M mot s 1,3 až 2násobnou bezpečností S. M k = M mot x S (Nm) Přenášený krouticí moment spojky se vypočítá jako: M k = F x r m x μ x z (Nm) r m Dimenzované veličiny: F = přítlačná síla přítlačného kotouče (N) r m = střední poloměr tření μ = koeficient tření 0,25 pro organické obložení 0,40 pro anorganické obložení z = počet třecích ploch (1 lamela z = 2) 5

6 Spojka s membránovou pružinou Přítlačný kotouč - tlačné provedení Skříň Spojka s membránovou pružinou má vysokou odolnost z hlediska počtu otáček a nabízí při nejmenší konstrukční výšce nejvyšší možnou přítlačnou sílu při současně malé vypínací síle. Přítlačný kotouč Membránová pružina Přítlačná síla pro přenos krouticího momentu je vytvářena speciální membránovou pružinou. Ta je konstruována tak, že není potřebná separátní vypínací páka. Vypínací mechanismus tlačí přímo na kalené konce jazýčku membránové pružiny. Distanční čepy Drátěný prstenec Tangenciální listová pružina Hloubkově tažená stabilní skříň je upevněna pomocí distančních čepů a dvou drátových kroužků nebo speciálním tvarem skříně fixujícím membránovou pružinu. Drátové kroužky určují překlápěcí kružnici membránové pružiny. Přítlačný kotouč je pomocí tangenciálních listo vých pružin vystředěn a přidržován ve skříni. Tyto pružiny slouží jako vratné pružiny přítlačného kotouče při vypínání spojky. Spojka zapnuta/uzavřený přenos síly Přítlačný kotouč, který je pevně sešroubován se setrvačníkem, přitlačuje spojkovou lamelu proti setrvačníku. Spojková lamela usazená na klínovitém ozubení převádí točivý pohyb do převodovky. Spojka vypnuta/přerušení přenosu síly Ovládací systém spojky tlačí vypínací mecha nismus proti jazýčkům membránové pružiny a posune je o předepsanou vypínací dráhu. Listové pružiny současně táhnou přítlačný kotouč zpět tak, až se zcela zvedne ze spojkové lamely. Spojková lamela se uvolní - je axiálně posuvná - a lze řadit převodové stupně u převodovky. 6

7 Spojka s membránovou pružinou Přítlačný kotouč - tažené provedení Prohlubeň Skříň z ocelového plechu Membránová pružina Vypínací mechanismus Západkové spojení Přítlačný kotouč s membránovou pružinou v taženém provedení nabízí značné výhody: Z hlediska hmotnosti optimalizovaná skříň z ocelového plechu. Díky výhodě nízké hmotnosti může být přítlačný kotouč dimenzován jako větší, aby se zlepšila schopnost zachycení tepla a zamezilo se opotřebení obložení. V důsledku speciální silové charakteristiky membránové pružiny jsou přítlačné síly udržovány jako stabilní a vypínací síly lze výhodně dávkovat. Počet míst podléhajících opotřebení u přítlačného kotouče je menší. Prohlubně omezují dráhu přítlačného kotouče. Nedochází k "propružení" při transportu a montáži. Přítlačný kotouč Tangenciální listová pružina Západkové spojení vypínacího mechanismu Toto spojení je - na rozdíl od pevného spojení - uvolnitelné a usnadňuje tak demontáž a montáž převodovky. Spojka zapnuta/uzavřený přenos síly Membránová pružina se opírá přes vnější průměr o skříň. Tlačí uvnitř na přítlačný kotouč a přitlačuje tak spojkovou lamelu proti setrvačníku. Vypínací mechanismus je fixován ve vnitřním průměru jazýčku membránové pružiny. Spojka vypnuta/přerušení přenosu síly Při vypnutí spojky se vypínací mecha nismus táhne ve směru k převodovce a při tom unáší jazýčky membránové pružiny. Tangenciální listové pružiny zvednou odlehčený přítlačný kotouč z obložení spojkové lamely až se tato uvolní a bude možné řadit převodové stupně u převodovky. 7

8 Typy spojek užitkových vozidel Dvoulamelová spojka s membránovou pružinou Mezikroužek Vložená deska Spojková lamela na straně převodovky Dvoulamelová spojka je koncipována pro použití s velkým zatížením. U těžkých vozidel, těžkého zatížení a při náročném terénním provozu jsou spojky extrémně namáhány. Toto namáhání vzniká také v důsledku častého pojíždění na krátké vzdálenosti a rozjíždění ve stoupání. Dlouhé časy, po které je spojka vystavena tření, vytvářejí teplo a zvyšují tak opotřebení obložení. Spojková lamela na straně motoru Odtlačovací jednotka/ kolíbka Zdvojnásobením počtu třecích ploch a vyšší schopností zachycení tepla díky přídavné vložené desce lze lépe zvládnout vysoké zatížení v obtížných situacích. Speciální ovládání - odtlačovací jednotka/ kolíbka - vložená deska zajišťuje bezpečné vypínání obou spojkových lamel při vypnutí spojky. Toto odtlačovací zařízení má pevné nastavení a toto se nesmí změnit. Pomocí dvou tlumičů torzních kmitů lze účinně omezit vznik hluku v hnací soustavě. Spojka zapnuta/uzavřený přenos síly Spojka vypnuta/přerušení přenosu síly 8

9 Typy spojek užitkových vozidel Dvojité spojky, spojky s vedlejším pohonem Dvojité spojky Spojka na straně motoru Dutá hřídel Plná hřídel U této konstrukční formy jsou 2 spojky s oddělenou úlohou sloučeny do jedné jednotky. Nalézají použití v traktorech/tahačích, u kterých jsou provozována přídavná zařízení, a ta je nutno odděleně připojovat a odpojovat. Centrální talířová pružina vytváří přítlačnou sílu pro oba systémy. Talířová pružina U dvojité spojky typu DuT je provedeno ovládání spojky pro jízdu a přídavný pohon přes odděleně působící vypínací mechanismy a sady vypínacích pák. Spojka na straně převodovky U dvojitých spojek typu DuT jsou oba systémy spojky ovládány společným vypínacím mechanismem a sadou vypínacích pák ve 2 za sebou následujících stupních. Konstrukční tvar DuT Spojky s vedlejším pohonem Spojková lamela pro jízdu se sintro vanými destič kami Sešikmené jazýčky membránové pružiny Hřídel vedlejšího pohonu Hřídel převodovky Kotouč unašeče pro trvalý vedlejší pohon Pokud je nutný trvalý vedlejší pohon, lze to nejjednodušeji provést pomocí unašeče pevně spojeného se skříní přítlačného kotouče. Vedlejší pohon potom běží vždy s otáčkami motoru. Unašeč může být volitelně s tlumiči torzních kmitů nebo bez nich. V tomto příkladu je pro jízdní spojku použita spojková lamela s vysoce odolným a vysokým teplotám odolávajícím oblo žením ze sintrovaných materiálů. Vedle uvedený příklad má směrem ven položenou membránovou pružinu se speciálně upravenými jazýčky pružiny, které zaručují dobrý přívod vzduchu do spojky. 9

10 Typy spojek užitkových vozidel Spojky se šroubovicovými pružinami Přítlačný kotouč Osvědčené přítlačné kotouče spojky se šroubovicovými pružinami mají ještě velký význam pro obchod s náhradními díly. Vačka Nastavovací opěrka Vypínací páka Skříň z litiny Šroubovicové pružiny Přítlačná síla je vytvářena šroubovi covými pružinami, které jsou umístě ny mezi stabilní skříní z litiny a přítlačný kotouč. Tyto pružiny jsou vedeny čepy na přítlačném kotouči, aby se zamezilo tomu, že při rotaci přítlačného kotouče dojde k příliš velkému prohnutí. Přítlačný kotouč je přes mohutné vačky veden ve skříni. Zapínání a vypínání spojky je provedeno kova nou vypínací pákou. Tato páka má pevné nastavení pomocí nastavitel ných opěrek, nastavení se nesmí změnit. Spojky se šroubovicovými pružinami existují také v konstrukčních pro vedeních s trvalým vedlejším pohonem a jako dvoulamelové spojky. U dvoulamelových spojek je nutné zvláště dbát na nastavení odtlačovací jednotky. U přítlačných kotoučů s takzvanými T-šoupátky se tato musí po montáži spojky vždy nastavit na doraz ve směru k setrvačníku. U takzvaného L-šoupátka (VOLVO) se šoupátko nastaví na dosednutí na vloženou desku ve směru k převodovce. 10

11 Spojkové lamely Obložení, pružiny obložení a tlumiče torzních kmitů Obložení Spojkové lamely jsou z řady hledisek vysoce namáhány a jsou při své kompaktní konstrukci velmi komplikovanými konstrukčními díly. Pružina obložení Torzní pružiny Listová pružina Hlavní tlumič Obložení Organické obložení sestává z příze a měděných nebo mosazných drátů, které jsou vloženy do směsi z pryskyřice, kaučuku a plnidel. Obložení SACHS jsou vyráběna ekologicky a neobsahují žádné těžké kovy. Vyznačují se dobrými vlastnostmi pro rozjezd, vysokými maximálními otáčkami, malou hmotností a vysokou odolností vůči opotřebení. Organická obložení krátkodobě odolávají teplotám do cca 400 C. Anorganická obložení/destičky ze sintrovaných materiálů mohou být zatěžovány ještě daleko více. Borglite-segmenty Vložené pružiny Odpružení obložení Odpružení obložení zlepšuje komfort při rozjezdu. Pružiny obložení jsou zvlněné segmenty z ocelového plechu s dráhou pružiny až cca 1 mm. Kromě toho zaručují rovnoměrné dosednutí obložení. Používají se různé varianty. Bude zatlumeno kmitání motoru. Ozubená kola převo dovky pracují klidně. Tlumiče torzních kmitů Tlumiče torzních kmitů musejí být individuálně přizpůsobeny pro speciální charakteristiky kombinací motoru a vozidla. Kmitání motoru musí být při jízdě a ve volnoběhu efektivně zatlumeno. Proto se kromě hlavních tlumičů (vícestupňová účinnost) používají ještě přídavné menší tlumiče. Omezené pootočení mezi klikovou hřídelí a hřídelí převodovky je umožněno použitím šroubovicových pružin. Třecí kroužky tlumí kmitání a tím je zamezeno jeho přechodu do převodovky. 11

12 Spojkové lamely Obložení, pružiny obložení a tlumiče torzních kmitů Torzní pružiny V sektoru užitkových vozidel jsou přirozeně v důsledku vysokého namáhání veškeré konstrukční díly dimenzovány mimořádně mohutné. Listové pružiny Přídavný tlumič Tlumiče torzních kmitů/hlavní tlumiče pro jízdu mají mimořádně velké popř. vůči opotřebení odolné třecí kroužky, které jsou předepnuty listovými pružinami nebo integrovanou talířovou pružinou. Torzní pružiny jsou vedeny v okénku pro pružinu nebo jsou zapouzdřeny v krycím plechu. Hlavní tlumič Přídavné tlumiče musejí zachytit kmitání při volnoběhu motoru. Mají velmi měkké charakteristiky, proto je náboj spojky lehce otočný a vykazuje malou axiální vůli. Pro odpružení obložení se používají hlavně vložené pružiny, které jsou na straně převodovky upevněny na plech unašeče. Nejvyšší otáčky anorganického spojkového obložení musejí činit 1,7 až 2násobek max. otáček motoru. Při přehřívání však může dojít k utržení obložení spojky již při nižších otáčkách. Hlavní tlumič Přídavný tlumič Anorganické obložení/sintrované destičky se vyznačuje i při vysokém teplotním zatěžování konstantní hodnotou koeficientu tření a malým opotřebením, tato obložení však způsobují značné opotřebení protilehlých třecích ploch a nabízejí menší komfort při rozjezdu. Používají se proto u vozidel s extrémním zatížením spojky. Talířová pružina Torzní pružiny (zapouzdřené) Přídavný tlumič: Pootočení + axiální vůle 12

13 Ovládání spojky Vypínací mechanismus, ovládací systémy Samostředicí vypínací mechanismus s hydraulickým ovládacím systémem Ovládací systém CSC Náběhový kroužek Uchycení pro vypínací vidlici Vnitřní kroužek Ovládací spojkový váleček Ovládaný spojkový váleček Ovládaný spojkový váleček Pružina předpětí Pro upevnění k převodovce Ovládací spojkový váleček Vypínací mechanismus CSC Vypínací mechanismus Vypínací mechanismus je zodpovědný za bezpečnou funkci spojky. Nastavení vůči spojce (membránová pru žina) je většinou bez vůle. Vypínací mecha nismus se při otáčející se spojce otáčí společně s ní, předpětí vytvořené v ovláda cím systému zajišťuje, aby jazýčky membrá nové pružiny a náběhový kroužek vypínací ho mechanismu měly stejné otáčky. Rozdíl otáček by vedl ke vzniku hluku a k opotře bení. Ovládací systémy v osobních vozid lech jsou mechanické (lanko s bovdenem) nebo hydraulické (ovládací a ovládaný spojkový váleček). Aby se dosáhlo nižších otáček kuliček a lepších mazacích schop ností pro kuličkové ložisko, je vnitřní kroužek oběžný. Pro vyrovnání tolerancí mezi blokem motoru a zvonem převodovky jsou vypínací mechanismy konstruovány jako samo stře dicí (radiálně posuvné o cca 1,5 mm). Při prvním ovládání spojky se mechanismus automaticky vystředí na jazýčky membránové pružiny. Z důvodu snížení hmotnosti jsou tělesa vypínacích mechanismů stále častěji vyráběna z plastů. Ovládací systém CSC Tento vypínací mechanismus - Concentric Slave Cylinder - má integrovaný ovládaný spojkový váleček. Kompletní jednotka se upevní přímo na převodovku. Důležitou výhodou vypínacího mechanismu CSC je, že odpadá vypínací vidlice mezi vypínacím mechanismem a ovládaným spojkovým válečkem a místo uložení této vypínací vidlice. Tento systém se používá, když jsou pro konvenční ovládání obtížné montážní podmínky. 13

14 Přítlačný kotouč XTend Konstrukce a funkce Setrvačník (zde dvouhmotový setrvačník) Tangenciální listové pružiny Doraz skříně Upevňovací pružiny Nastavovací kroužky Membránová pružina Skříň Spojková obložení podléhají i přes svoji vysokou kvalitu a životnost i při šetrném použití opotřebení podmíněném jejich provozem. Poklesem tloušťky obložení se mění pozice membránové pružiny a tím také přítlačná a vypínací síla. Hnací soustava je ve stále větší míře automatizována, aby byl optimalizován jízdní výkon a komfort. Pro tyto účely je výhodné používat "stabilní systémy", které zaručují vysokou stálost parametrů relevantních pro ovládání jako jsou dráhy a síly. Přítlačné kotouče XTend zde nabízejí řešení problémů pro oblast osobních i užitkových vozidel jednoduchým a funkčně bezpečným způsobem. 14

15 Přítlačný kotouč XTend Konstrukce a funkce Funkce Doraz skříně Nastavovací kroužek Vyrovnávací mechanismus trvale registruje pokles tloušťky obložení a vyrovnává jej pootočením nastavovacího kroužku. Šoupátko Opotřebení obložení je registrováno při každém zapnutí spojky. Upevňovací pružina Membránová pružina Má stále optimální polohu jako v novém stavu Doraz krytu zvedá upevňovací pružiny přesně o dráhu opotřebení z nastavovacího kroužku tak, aby šoupátko bylo tažnou pružinou zataženo do mezery a upevňovací pružina byla v této poloze zaaretována. Tažná pružina Nastavovací kroužky Tažná pružina Při dalším vypnutí spojky se pootočí nastavovací kroužek a membránová pružina zaujme pozici jako v novém stavu. Přítlačný kotouč má tak optimální nastavení dráhy a síly. Při výměně spojky je vždy nutné použít nový přítlačný kotouč a novou spojkovou lamelu, protože jinak nelze dosáhnout požadovaného základního nastavení systému. Doraz skříně Šoupátko Upevňovací pružina Nastavovací kroužky Tažná pružina nastavovacích kroužků Tangenciální listová pružina 15

16 ZMS - dvouhmotový setrvačník Konstrukce, funkce a výhody Primární setrvačník Sekundární setrvačník Planetové kolo Duté kolo Axiální kluzné ložisko Radiální kluzné ložisko Otvor pro kolík zabezpečení proti pootočení Talíř pružiny Tvrdá pružina Kluzná patka Měkká pružina Krycí plech pro zapouzdření tukové náplně Vysoké krouticí momenty, tlaky vznikající při zážehu - u vznětových motorů - také přísné emis ní předpisy vedou k silným vznikům kmitů v hnací soustavě. Nároky na komfort a klidný chod, stejně jako na šetření převodovky, stále stoupají. Tato vyžaduje použít tlumiče torzních kmitů s mimořádně vysokou výkonností. Vysoké krouticí momenty, tlaky vznikající při zá žehu - u vznětových motorů - také přísné emis ní předpisy vedou k silným vznikům kmitů v hnací soustavě. Nároky na komfort a klidný chod, stejně jako na šetření převodovky, stále stoupají. Tato vyžaduje použít tlumiče torzních kmitů s mimořádně vysokou výkonností. 16

17 ZMS - dvouhmotový setrvačník Konstrukce, funkce a výhody Konstrukce Primární setrvačník Sekundární setrvačník Přítlačný kotouč Spojková lamela U ZMS je hmotnost setrvačníku rozdělena na primární a sekundární hmotnost. Sekundární setrvačník je pomocí kluzného uložení otočně vložen do primárního setrvačníku. Mezi oběma hmotami je umístěn vysoce účinný pružinový tlumicí systém. Pružiny jsou vedeny v sériovém zapojení v kluzných patkách a v talířích pružin z plastu. Jednotka torzních tlumičů je zapouzdře na s tukovou náplní. Přídavné jemné přizpůsobení charak teristiky tlumení umožňují planetová kola. Kolísání otáček Motor Čas Kolísání otáček Čas Převodovka Spojka Silné kmity na klikové hřídeli motoru Funkce Typická charakteristika ZMS sestává z prvního stupně s měkkými pružinami. Nejedná se o problematiku rezonance. Druhý stupeň s tvrdými pružinami působí v oblasti vysokého výkonu a je bezpečně konstruován na maximální krouticí moment motoru. Tímto způsobem je optimálně redukováno kolísání otáček motoru. Do převodovky již skoro není přenášeno žádné kolísání otáček. Redukované kmity na vstupní hřídeli převodovky 17

18 ConAct, pryžokovová uložení Ovládací systémy a pryžokovová uložení Převodovka Pneumatický ovládací váleček Západkové spojení ke spojce Ovládání tlakovým vzduchem Ovládací ventil Automatizování funkcí ovládání v rámci hnací soustavy by mělo v první řadě zvýšit komfort, popř. usnadnit obsluhu. Přitom je nutné realizovat mimořádně vysokou účinnost, vynikající funkční bezpečnost při nízkých nákladech. Elektronicky ovládané pneumatické ovládání spojky/conact Konvenční ovládání spojky v užitkových vozidlech znamená pro řidiče hodně práce. Zde použité hydraulické systémy mají řadu konstrukčních dílů podléhajících opotřebení. ConAct ovládá spojku přes koncentricky umístěný pneumatický ovládací válec. Ovládací síla je vytvořena tlakovým vzduchem, který je přesně regulován ventilem. Existují dvě koncepce: Řidič ovládá obvyklým způsobem pedál spojky, vestavěný snímač předává signál ovládacímu ventilu. Při plné automatizaci zjišťuje elektronika vozidla optimální polohu spojky. Pryžokovová uložení pro motor a převodovku Stejně jako u podvozku, tak také u hnacího traktu hrají v moderních vozidlech důležitou roli systémy pro izolaci hluku a snížení kmitání. Hluky a vibrace pocházející z motoru a převodovky je nutné oddělit, aby se vyhovělo požadavkům na nejvyšší komfort. Pryžokovové prvky tlumí kmitání hnací soustavy, které vzniká při změně zatížení přerušovaný brzděním. Všechna pryžokovová uložení jsou optimálně přizpůsobena díky rozsáhlým zkouškám na zkušebních pracovištích a při jízdě. 18

19 Spojky ventilátorů Úloha, konstrukce a funkce Spojky ventilátorů mají za úkol zajistit podle potřeby chlazení motoru, regulovat tedy otáčky ventilátoru. Při nízkém zatížení motoru postačuje většinou proud vzduchu vznikající při jízdě pro odvod tepla z chladiče a motoru. Proto se ventilátor netočí nebo se točí s malými otáčkami. Pokud stoupne zatížení a klesá rychlost vozidla, jak je tomu např. v kopcovitém terénu, vzniká nebezpečí vzrůstu teploty. Motor by mohl být příliš horký. Nyní se musí v každém případě zapnout ventilátor, aby se zaručil dostatečný průtok vzduchu přes chladič. Omezení otáček ventilátoru pro chlazení motoru na nejmenší nutnou míru snižuje hluk ventilátoru a také snižuje příkon ventilátoru, čímž dochází k úspoře paliva. U spojek ventilátorů Visko rozlišujeme mezi dvěma základními systémy: Bimetalem řízené spojky ventilátorů Pracují podle teploty proudu vzduchu za chladičem. Ovládání v závislosti na teplotě vzduchu vystupujícího z chladiče. Použití u osobních vozidel a menších a středních užitkových vozidel. Proud studeného vzduchu Proud teplého vzduchu Zásobník oleje Ventilátor Skříň Ventil Elektromagnetem ovládané spojky ventilátorů Palubní počítač dostává signály ze snímačů managementu motoru o teplotě chladicí kapaliny, teplotě plnicího vzduchu/spalin, teplotě chladiče oleje atd. a ovládá pomocí nich spojku ventilátoru. Použití u těžších užitkových vozidel a u zemědělských strojů (vozidel). Funkce Pokud je proud vzduchu ještě chladný, je ventilátor uzavřen a veškerý olej (červený) je v zásobníku oleje. Rotor se otáčí bez přenosu síly ve skříni. Ventilátor je zastaven, popř. je pouze unášen zbytkovým momentem. Pokud se proud vzduchu zahřeje, otevře bimetal, popř. elektromag net, ventil a olej (červený) nateče do prostoru mezi rotor a skříň. Tím vznikne unášení, tzn. rotor se otočí s otáčkami skříně a tedy ventilátoru. Tím je zajištěn intenzivní přívod chladného vzduchu. Bimetal 19

20 Spojky - pokyny a tipy Zkouška funkce, údržba, montáž a servis Zkouška funkce Kdy spojka bezchybně "vypíná"? Pro vyhodnocení vypnutí spojky se spojka sešlápne s motorem ve volnoběžných otáčkách. Po čekací době cca 3 sekundy by mělo být možné bez jakéhokoli hluku zařadit zpátečku. Při okamžitém zařazení zpátečky se mohou vyskytnout hluky při řazení. Kdy spojka "prokluzuje"? Pro tuto zkoušku musí mít spojka provozní teplotu. Před zkouškou je nutné ujet krátkou trasu s několika vypnutími a zapnutími spojky. Pevně zatáhnout ruční brzdu. Zařadit nejvyšší převodový stupeň. S vypnutou spojkou přidat plyn až otáčky motoru dosáhnou cca ot./min. Udržovat otáčky. Rychle uvolnit pedál spojky. Pokud motor zhasne, jsou přenosové schopnosti spojky v pořádku. Aby se zamezilo přetížení, smí se tento postup opakovat pouze jednou. Udržba Vypínací systém U vypínacího systému bez vůle je potřeba dbát na nutné předpětí pro vypínací mechanismus. Vypínací dráha musí být dodržena podle pokynů v dílenské příručce. U konvenčního vypínacího systému se dodržuje vůle spojky 2 až 3 mm. Vypínací mechanismus U výkyvně konstruovaných vypínacích mechanismů je vždy nutné překontrolovat místa uložení vypínací vidlice. Centrálně vedené vypínací mechanismy musí být axiálně snadno pohyblivé na vodicím pouzdře. Vodicí pouzdro musí být přesně vystředěno vůči středu setrvačníku. Vypínací mechanismy s plastovým posuvným pouzdrem se nemažou. Spojkové lamely Před montáží je u spojkových lamel vždy nutné překontrolovat stranovou házivost. Odchylka by neměla podstatně překročit 0,5 mm. Profil náboje spojkové lamely se vždy namaže, aby bylo možné lamelou snadno pohybovat na hřídeli převodovky. Nejlepší vlastnosti má vysoce výkonný tuk SACHS objednací č Po namazání profilu náboje se spojková lamela nasune na hřídel převodovky, lehce se s ní pohybuje tam a zpět, potom se lamela vyjme a otře se přebytečný tuk. Před přišroubováním přítlačného kotouče je nutné spojkovou lamelu vystředit pomocným trnem v setrvačníku. U spojek se dvěma lamelami se vystředění provede pomocí profilové hřídele! Při vložení hřídele převodovky do náboje spojkové lamely se postupuje opatrně, aby nedošlo k poškození profilu náboje a tlumičů torzních kmitů citlivých na náraz! Přítlačné kotouče Přítlačné kotouče spojky mají pevné nastavení. Neprovádějte zde žádné změny! Výjimkou jsou přítlačné kotouče pro dvoulamelové spojky se šroubovicovými pružinami. 20

21 Spojky - pokyny a tipy Zkouška funkce, údržba, montáž a servis Udržba Setrvačník Při výskytu drážek lze opracovat třecí plochu u konvenčního setrvačníku. Je nutné dodržet předpisy výrobce vozidla. Po opracování je nutné upravit na stejný rozměr také plochu pro přišroubování přítlačného kotouče. Vystředění přítlačného kotouče spojky musí být vždy bezchybné. Pilotní ložisko musí mít lehký chod a musí být dostatečně namazáno. Montáž Demontáž a montáž spojek Šrouby, kterými je upevněna připojovací deska, popř. skříň setrvačníku, je vždy nutné uvolňovat do kříže. Montážní třmeny/transportní zajištění se v každém případě demontují až po montáži. Spojkové obložení nesmí přijít do styku s prachem, nečistotami, olejem, popř. tuky. Je nutné dbát na dobré upevnění a vystředění zvonu převodovky ke skříni motoru, aby se zamezilo chybě vystředění Aby se vyloučilo poškození (deformace nebo lom) přítlačného kotouče a tedy funkční porucha, musí se přišroubování k setrvačníku provést odborně. Příklad pro MFZ 430 Všechny šrouby nejprve "rukou" utáhněte do kříže! Potom šrouby utahujte následujícím způsobem, aby se dosáhlo bezpečného upevnění s vystředěním: 1, 7, 4, 10-3, 9, 6, 12-2, 8, 5, 11. Potom utáhněte předepsaným utahovacím momentem. Chyba vystředění Pod touto chybou rozumíme odchylku společné osy otáčení klikové hřídele motoru a vstupní hřídele převodovky. Rozlišujeme mezi paralelním přesazením (1) a úhlovým přesazením (2). Příčiny nepřípustných odchylek: Nedostatečné vystředění, silné znečištění. Cizí díly mezi motorem a převodovkou. Šrouby příruby nejsou správně utaženy nebo jsou uvolněny. Chybí licovaná pouzdra/kolíky nebo jsou poškozeny. Deformace zvonu převodovky. Opotřebené vedení vstupní hřídele převodovky. Chybí pilotní ložisko. 21

22 Spojky - pokyny a tipy Chyby obsluhy spojky a nebezpečí Užitkové vozidlo 40 t s 12stupňovou převodovkou Chybné ovládání spojky způsobuje chybnou funkci a zbytečné opotřebení. Sjíždění z kopce se zapnutou spojkou a zařazeným nízkým převodovým stupněm Doba ovládání % Rozjezdový převodový stupeň 24t-Bus mit 8-Gang-Getriebe Rozjezdové otáčky ot./min Spojková lamela je při vysoké rychlosti v důsledku nízkého převodového stupně roztočena na otáčky, které mohou ležet daleko nad maximálními otáčkami motoru. >> Spojkové obložení se roztrhne a zachytí se mezi setrvačník a skříň přítlačného kotouče. Okamžité zapnutí spojky způsobuje mohutné síly, které se extrémně projeví na přítlačný kotouč (uchycení přítlačného kotouče) a na spojkovou lamelu (tlumiče torzních kmitů a pružiny obložení). >> Toto zatížení může být tak extrémní, že dojde k rozlomení dílů. Úlomky mohou způsobit závažné poškození zvonu spojky, motoru a převodovky. Noha nesmí zůstávat na spojkovém pedálu Doba ovládání % Rozjezdový převodový stupeň Rozjezdové otáčky ot./min V důsledku vysokého převodového poměru ve vypínacím systému se při relativně malém sešlápnutí pedálu spojky značně ovlivní přítlačná síla u spojky. >> To může vést k prokluzování spojky a tím k předčasnému opotřebení obložení až k poškození v důsledku přehřátí. Grafické znázornění zřetelně ukazuje, jak dramaticky klesá životnost obložení při rozjíždění s vyšším převodovým stupněm a s vyššími otáčkami. Životnost/výdrž je negativně ovlivňována: Rozjíždění s velkým převodovým stupněm nebo s vysokými otáčkami znamená několikanásobné opotřebení obložení. Udržováním vozidla ve stoupání prokluzující spojkou. Regulace rychlosti jízdy prokluzováním spojky. Brzděním přes spojku zařazením nižšího převodového stupně. Přetěžováním vozidla a tažením vysoké zátěže u přívěsů. Krátce za sebou následující rozjezdy po extrémním stoupání. Časté popojíždění. 22

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Diagnostika závad Návod pro ohodnocení poruch spojkových systémů

Diagnostika závad Návod pro ohodnocení poruch spojkových systémů Diagnostika závad Návod pro ohodnocení poruch spojkových systémů Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno ručení společnosti

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje C 1 INFORMACE O VÝROBKU Určení velikosti hřídelových kloubů Pro výběr hřídelových kloubů není rozhodující pouze největší přenášený kroutící

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 2. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Diagnostika poškození. Návod pro ohodnocení poruch spojkových systémů. Nákladní automobily

Diagnostika poškození. Návod pro ohodnocení poruch spojkových systémů. Nákladní automobily Diagnostika poškození Návod pro ohodnocení poruch spojkových systémů Nákladní automobily Obsah LuK -tipy, jak se vyvarovat závadám spojkového systému 4 5 Spojka nevypíná 6 12 A Spojka prokluzuje 13 15

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje

Hřídelové klouby, kloubové hřídele / Drážkové hřídele a náboje Strana Informace o produktu.2 Hřídelové klouby a kloubové hřídele Hřídelové klouby.6 Kloubové hřídele.12 Prachovky. Drážkové hřídele a náboje.18 stroj.elementy@haberkorn.cz www.haberkorn.cz.1 Informace

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas

Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Vibrace předních kotoučových brzd vozů Škoda Octavia I roků výroby 1997 až 2006 Technická informace výrobců brzdových kotoučů značek Ate Bosch Ferodo TRW Lucas Týká se brzdových kotoučů následných katalogových

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Lineární vedení LinTrek

Lineární vedení LinTrek Lineární vedení Lineární vedení LinTrek Obsah Popis 93 Příklady montáže 94 Vodící rolny 95 Čepy rolen 96 Vodící kolejnice 97 Montážní rozměry 98 Montáž a provoz 100 Výpočty 101 92 Lineární vedení LinTrek

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu.

INFORMACE O VÝROBKU. Profily ozubených řemenů. Výška. Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) Typ Rozteč Výška zubu. INFORMACE O VÝROBKU Profily ozubených řemenů Výška Typ Rozteč Výška zubu PowerGrip GT (3) 2MGT 2 1.52 0.71 3MGT 3 2.41 1.12 5MGT 5 3.81 1.91 8MGT 8 5.60 3.40 14MGT 14 10.00 6.00 Výška Typ Rozteč Výška

Více

Alternátor nabíjí, ale je velmi hlučný: stator není vystředěn v důsledku poškození u držáků (speciálně u alternátorů VI).

Alternátor nabíjí, ale je velmi hlučný: stator není vystředěn v důsledku poškození u držáků (speciálně u alternátorů VI). 1. Stator není vystředěn v důsledku nárazů A462 Alternátor nabíjí, ale je velmi hlučný: stator není vystředěn v důsledku poškození u držáků (speciálně u alternátorů VI). Pokud není stator přidržován ve

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562

Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 Návod k použití 1 RK 12 1562 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO Elektrický lanový vrátek plnicí hubice V 250 RK 12 1562 POČET STRAN 5 PLATÍ OD: 10.2000 Návod k použití 2 RK 12 1562 Popis 1. Vrátek je poháněn

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III

VM 125 M 02/B. Výměna oleje v převodovce: 0,5 l, dop. výrobce: AUTOMATIK TRANSMISSION DEXTRON III VÝROBCE: Vladimír Vácha VM MOTOR Sedláčkova 2570 397 01 Písek Tel.: 382 215 434 Fax: 382 215 434 E-mail: vmmotor@iol.cz Web.: www.vmmotor.com Technické informace: Utahování šroubů a matek motoru VM 125

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní

Více

Kuželová pouzdra Metrické

Kuželová pouzdra Metrické Kuželová pouzdra Metrické 1008 1210 Díra kg PouzdroHřídele 9 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 10 0.13 3 x 1.4 3 x 1.8 11 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 12 0.12 4 x 1.8 4 x 2.5 14 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0 15 0.11 5 x 2.3 5 x 3.0

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné

Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Stahováky BAHCO Stahováky řady 4532 - dvouramenné Při otočení ramen se může stahovák využít jako vnitřní nebo vnější. Velká plocha drapáků umožňuje šetrné a rychlé snímání řemenic, ozubených kol, kulových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu.

NÁBOJE. - Průmyslová ložiska s keramickými kuličkami - dosahují minimálního valivého odporu. NÁBOJE remerx Materiál Pro výrobu komponentů nábojů se používá slitina hliníku AW 7075. Tento materiál se vyznačuje špičkovými mechanickými vlastnostmi a tím vyhovuje vysokým nárokům na pevnost a odolnost

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě.

ORIGINÁLNÍ KOTOUČE NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Účinnost a bezpečnost na prvním místě. KVALITA IVECO NA PRVNÍ POHLED č. 5 ORIGINÁLNÍ KOTOUČE VÝHODY NEORIGINÁLNÍ KOTOUČE RIZIKA Účinnost a bezpečnost na prvním místě. Nízká účinnost, nízká bezpečnost. Maximální výsledky co se týče bezpečnosti

Více

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za MOTORY PNEUMATICKÉ Glentor s.r.o. má generální zastoupení pro Českou republiku na výrobky Spitznas Maschinenfabrik GmbH, který je výrobce zobrazených výrobků. FUNKCE 1. Konstrukční velikost udává výkon

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé 14. BRZDY Charakteristika Brzdy slouží ke snižování rychlosti nebo k zastavení pohybu těles, též mohou zajišťovat jejich klidovou polohu. Při činnosti brzd se snižuje pohybová energie posuvných a rotačních

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_TEK_1089 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, RED_IZO: 600020355 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Vzděláváním za

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži

Trubkové pohony řady SOMFY LS 40 Návod k montáži Přípravné práce na hřídeli Zjištění délky hřídele Délka hřídele B = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru uložení pohonu musí zahrnovat i rozměr upevňovací

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno

Více

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla Sachs planetové - Z M S menší hluk - vyšší komfort Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla ÚLOHA: Hnací soustava motorového vozidla je nerovnomìrným rotaèním pohybem motoru

Více

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence Základní principy Základní principy Zhoršení komfortu je subjektivní a obtížně měřitelné. Přestože k tomu dochází velmi často, neexistuje žádné standardní řešení pro odstranění problému. Pro identifikaci

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Pístové spalovací motory-pevné části

Pístové spalovací motory-pevné části Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Definice spalovacího motoru Název zpracovaného celku: Pístové spalovací motory-pevné části Spalovací motory jsou tepelné stroje,

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE

KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE INTELLIGENCE IN MOTION KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE 3 WWW.HIWIN.CZ KULIČKOVÁ POUZDRA A VODÍCÍ TYČE Kuličková pouzdra všeobecné informace Rozměry kuličkových pouzder Montáž kuličkových pouzder Vodící

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje

Universální motorové pohony UM. pro vnitřní a venkovní spínací přístroje Universální motorové pohony UM pro vnitřní a venkovní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů především vn odpojovačů a odpínačů. Variabilnost

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Vysoce elastické spojky

Vysoce elastické spojky Strana Konstrukce a funkční princip 8.03.00 Pokyny k montáži 8.03.00 Druhy namáhání 8.04.00 Grafy statické deformace kroužku spojky 8.05.00 Určení velikosti spojky 8.07.00 Příklady kombinace a montáže

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Dobrá jízda s OMNIplus. Spolehlivě, s jistotou, ekonomicky.

Dobrá jízda s OMNIplus. Spolehlivě, s jistotou, ekonomicky. Doba trvání akce od 07.04. do 31.07.2015 Dobrá jízda s OMNIplus. Spolehlivě, s jistotou, ekonomicky. Filtrační vložky od OMNIplus. OMNIplus spojkové sady a dvouhmotnostní setrvačníky. Servis pro Váš autobus

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Oprava kotoučových brzd 1

Oprava kotoučových brzd 1 Oprava kotoučových brzd 1 Zahájení opravy brzd Brzdové kotouče a/nebo brzdové obložení dosáhly hranice opotřebení. Před zahájením opravy brzd je nutné překontrolovat veškeré relevantní díly v oblasti nápravy

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

Dvouhmotový setrvačník. Technika Diagnostika závad/speciální nářadí/návod k obsluze

Dvouhmotový setrvačník. Technika Diagnostika závad/speciální nářadí/návod k obsluze Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnostika závad/speciální nářadí/návod k obsluze Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Výkonné turbíny AGTOS

Výkonné turbíny AGTOS Výkonné turbíny AGTOS Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Přednosti výkonných turbín AGTOS: Velmi krátké doby pro montáž bez speciálního nářadí Nižší počet

Více