Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1.15 Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I"

Transkript

1 ..5 Řešení příkldů n ronoměrně zrychlený pohyb I Předpokldy: 4 Pedgogická poznámk: Cílem hodiny je, by se sudeni nučili smosně řeši příkldy. Aby dokázli njí zh, kerý umožňuje příkld yřeši, dokázli ze zhů yjdřo, přípdně doszo z jednoho zhu do druhého. Mjí s ím obroské poíže. Druhým problémem je jejich odpor k obecnému řešení. Nezbýá nic jiného než chodi mezi licemi yždo, by příkldy obecně dooprdy dopočíli. Zůsáá oázkou, zd je ůbec reálné u normální řídy (bez probrného yjdřoání ze zorců memice) počíání n úroni z éo následujících hodinách probír. Př. : Auo před jezdem do esnice zpomlilo z s z 9 km/h n 5 km/h. S jkým zrychlení se pohybolo? Jkou při brždění urzilo dráhu? = s = 9 km/h = 5m/s = 5 km/h =,9 m/s =? s =? Ronice zrychleného pohybu: = + s můžeme dosdi do druhé ronice,9 5 m/s,7m/s = = = s = + = 5 + (,7) m = 58,4m Auo brzdilo se zrychlením = + zrychlení můžeme ypočí z prní ronice získnou hodnou pk, 7m/s urzilo při om dráhu 58,4 m. Pedgogická poznámk: Dráh pohybu by se smozřejmě dl počí i obecně, le uo chíli je o bezpochyby nd možnosi sudenů. V předchozím příkldu se nám opě ukázlo, že sejně jko u rychlosi i u zrychlení má znménko sůj ýznm. záporné zrychlení = zrychlení, keré zmenšuje rychlos V někerých přípdech se pro pohyb, kerý se zpomluje (edy se záporným zrychlením) použíá jiná sd ronic ronice pro ronoměrně zpomlený pohyb: = s = záporné znménko před členy se zrychlením má sejný ýznm jko doszení záporného čísl z zrychlení. My si nebudeme plés hly budeme důsledně použí jenom půodní ronice doszo do nich záporné zrychlení.

2 Př. : Záodní uomobil zrychlí z km/h n km/h z 4, s. Urči dráhu, kerou při zrychloání ujede. = = km/h = 7,8 m/s = 4,s s =? Ronice zrychleného pohybu s nuloou počáeční rychlosí: = s = obou ronicích máme dě neznámé eličiny z prní ronice yjádříme (keré nepořebujeme) dosdíme z do druhé ronice: = = s = = = Dosdíme: s = = 7,8 4,m = 6m Auo ujede během zrychloání 6 m. Pedgogická poznámk: Zčáek příkldu je nuné spočí společně, zbyek by měli děl sudeni smi (i když jde podsě jen o memiku), opisoání úpr z bule má nuloý přínos. Posup, kerý jsme použili u předchozího ( budeme použí u dlších příkldů): podle fyzikální siuce rozhodneme, zd budeme použí celou sousu ronic = + = nebo pouze zjednodušenou erzi s nuloou počáeční rychlosí s = + s = podle eličin známých se zdání se rozhodneme, zd můžeme počí pouze s jednou z ronic, nebo budeme muse z jedné yjádři dosdi do druhé ypočeme zh pro zdnou eličinu dosdíme do upreného zhu Pedgogická poznámk: Sudeni by si měli posup sručně někm nps při práci licích by si měli hlíd, že podle něj posupují. Nejčsěji sudeni (hlně kluci) yjdřují zbrkle ze složiější sousy nebo nedopočíájí zhy. Př. : Z bezpečný doskok je požoán koý, při kerém čloěk dopdne n zem mximálně rychlos 8 m/s. Urči mximální ýšku, ze keré je možné bezpečně skák n Zemi (zrychlení pdjících předměů je m/s ) n Měsíci (zrychlení pdjících předměů je 6 x menší než n Zemi). = = 8m/s Z = m/s s =? Ronice zrychleného pohybu s nuloou počáeční rychlosí: = s = obou ronicích máme dě neznámé eličiny z prní ronice yjádříme (keré nepořebujeme) dosdíme z do druhé ronice:

3 = = s = = = = 8 Bezpečná ýšk pro Zemi: sz = = m =, m Z Z Zrychlení n Měsíci: M = = m/s =,67m/s Bezpečná ýšk pro Měsíc: sm = = m = 9, m M,67 N Zemi je bezpečné skák z ýšky, m n Měsíci dokonce z ýšky 9, m. Poznámk: Z předchozího příkldu je idě jedn z ýhod obecného řešení do ýsledného jednoduchého zhu můžeme ihned doszo různá zdání. Př. 4: Urči jkou rychlosí dopdne n zem kámen pušěný z ýšky m (. pro). Předpokládej, že pdá ronoměrně zrychleně se zrychlením m/s. = m/s s = m = m/s =? Jde o ronoměrně zrychlený pohyb s nuloou počáeční rychlosí: = s = ni z jedné ronice není možné ypočí ( obou jsou dě neznámé) z prní si yjádříme (bychom e yjádření neměli odmocninu, kerá by se objeil, kdybychom yjdřoli ze druhé ronice) dosdíme do druhé = = s = = = = s = / = s = s = m/s = 4,m/s = 5,9 km/h Kámen dopdne n zem rychlosí 5,9 km/h. Pedgogická poznámk: Sudeni se ěžko smiřují s ím, že počíjí rychlos přeso doszují z ronice rychlosi do ronice pro dráhu. Je pořeb zdůrzni, že možné jsou ob posupy, le kůli yhnuí se odmocninám je ždy jednodušší yjdřo z ronice pro rychlos doszo do ronice pro dráhu. Roli nehrje o, kerá z eličin byl ronici půodně yjádřen, le o, zd ronici zůsli pouze eličiny, keré známe nebo keré chceme počí.

4 Př. 5: Jké je zrychlení kulky hlni, je-li její úsťoá rychlos 7 m/s délk hlně 4 cm? Jk dlouho je kulk během ýsřelu hlni? Pro obě eličiny odoď obecné zhy. = 7 m/s s = 4cm =,4m = m/s =? =? Budeme předpoklád, že kulk se hlni pohybuje ronoměrně zrychleně. Proože konečná rychlos dráh neysupují společně ni jedné ronici, budeme muse jednu z neznámých yjádři z ronice pro rychlos dosdi ji do ronice pro dráhu. = = Dosdíme do ronice pro dráhu: s = = = = = s Získný zorec pro zrychlení můžeme použí při odozoání zorce pro čs: s = = = s 7 m/s 65 m/s = = = s, 4 s, 4 = = s =,s 7 Zrychlení kulky hlni je 65m/s, kulk je hlni,s. Pedgogická poznámk: Vnímější sudeni mjí problémy s ýslednou hodnoou zrychlení (zdá se jim příliš elká). Ujisěe je, že číslo je oprdu reálné. Pedgogická poznámk: K následujícím příkldům se ěšin sudenů nedosne, není o žádný problém. Pokud se jim podří spočí prních 5 jde o úspěch, následující příkldy jsou sice zjímé, le není nuné, by je řešili šichni. Př. 6: N obrázku je grf rychlosi pdjícího nfukocího míče. Urči jeho zrychlení. Z jké ýšky byl upušěn, když dopdl n zem z,7 s? [m/s],,,,4,5 [s] d =,7s hodnoy yčené z grfu = m/s =,5s = m/s =? s =? Pomocí hodno yčených z grfu můžeme urči zrychlení míče přímým doszením do ronice pro dráhu ypočeme ýšku, ze keré byl míč upušěn. 4

5 = = s = d m/s 6m/s = = =,5 6,7 s = d = m =,47 m,5m Míč pdl se zrychlením 6m/s byl upušěn z ýšky,5 m. Poznámk: K určení zrychlení bychom mohli použí i jinou dojici hodno rychlosi čsu získných z grfu. Pro určení zrychlení by bylo možné použí i definiční zh pro zrychlení m/s 6m/s = = =,5 Př. 7: Pdjící nfukocí míč získl během, s rychlos,8 m/s. Z jk dlouho získá rychlos m/s? Předpokládej ronoměrně zrychlený pohyb. =,s =,8 m/s = m/s =? Míč se pohybol ronoměrně zrychleně s nuloou počáeční rychlosí. Pro ob okmžiky plí ronice pro rychlos ronoměrně zrychleného pohybu: = = Po celou dobu se pohybuje se sejným zrychlením. Z prní ronice můžeme zrychlení ypočí dosdi do druhé. = = = = = = = =,s =,5s,8 Pdjící míč získá rychlos m/s z,5 s. Shrnuí: 5

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I ..11 Obvody obshy obrzců I Předpokldy: S pomocí vzorců v uvedených v tbulkách řeš následující příkldy Př. 1: Urči výšku lichoběžníku o obshu 54cm zákldnách 7cm 5cm. + c Obsh lichoběžníku: S v Výšk lichoběžníku

Více

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

Teorie řízení. Analýza vlastností spojitých lineárních systémů

Teorie řízení. Analýza vlastností spojitých lineárních systémů Teorie řízení VOŠ SPŠ KunáHor Anlýz vlsnosí sojiých lineárních sysémů Sickévlsnosi oisují chování sysému v usáleném svu nevysihují řechodový děj nejčsější meodou oisu je sická chrkerisik Příkld: chrkerisik

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo

0.6 - Jak se učit Předpoklady: Neexistuje žádný způsob, jak se naučit matematiku (i cokoliv jiného) zadarmo 0.6 - Jak se učit Předpoklady: Nechci tady stanovovat nějaký závazný a jistý postup jak se něco naučit. Nic takového asi neexistuje, stejně jako se liší lidé, liší se i jejich postupy. Přesto mají tyto

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK STRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU. (2 hodiny)

VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK STRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU. (2 hodiny) VTA OBRÁCENÁ K PYTHAGOROV VT VÝPOET DÉLEK TRAN V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU ( hodiny) Nejpre si pro osžení zopkujeme geometriké znní Pythgoroy ty: Osh tere sestrojeného nd peponou proúhlého trojúhelníku se

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více