strategický nástroj pro společná řešení. Jsem ráda, že starostové v tak hojném počtu přijali pozvání na setkání se zástupcem EKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "strategický nástroj pro společná řešení. Jsem ráda, že starostové v tak hojném počtu přijali pozvání na setkání se zástupcem EKO"

Transkript

1 8/2015 Aktuálně z radnice Na plzeňské radnici proběhl 10. dubna 17. sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje. Za Sušici se setkání zúčastnil starosta Bc. Petr Mottl. Kromě volby nového vedení se projednávala možnost zjednodušení systému kontrol obecních úřadů. S hodnocením situace v kraji vystoupil hejtman Václav Šlajs. V rámci příprav oslav 20. výročí partnerství Sušice a Bad Kötztingu přijel zástupce německého města na prohlídku Sušice. Hosta především zajímaly sportovní a kulturní zařízení, kde by se měly konat společné akce. Předvedenými prostory byl příjemně překvapen a ocenil jejich vysokou úroveň. Pravidelné setkání klubu seniorů Pohodář se v sokolovně uskutečnilo 15. dubna. Schůzku navštívil také starosta Mottl, který na adresu klubu dodává: Vážím si toho, že i lidé ve vyšším věku jsou aktivní. Jsou pro naše město a spoluobčany přínosem. Na sušické radnici se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelstva. Za účasti zástupce firmy Rumpold se řešila problematika odpadového hospodářství. V druhé části ředitel nemocnice Ing. Vladimír Sloup informoval o aktuální personální situaci v nemocnici. Obě témata byla diskutována také na středečním zastupitelstvu. Zprávu přineseme v příštím vydání. Starosta Sušice Petr Mottl přivítal zástupce vedení města Písku, kteří se přijeli seznámit s provozem krytého bazénu. Jednou z plánovaných investic Písku je totiž také výstavba nového bazénu. V pondělí proběhla na radnici schůzka s vedením společnosti Key Plastics Janovice s. r. o. Na programu byla diskuze o možnostech případných investic v Sušici. 26. ročník Patnáct starostů debatovalo o odpadech Odpadové hospodářství je aktuálně jednou z oblastí, která, i vzhledem k nové legislativě, starostům zejména menších měst a obcí, přidělala vrásky na čele. Podle nové vyhlášky, která začala platit od 1. dubna, totiž musejí zajistit svoz bioodpadu, a to až do 30. listopadu. Ve větších městech, kde svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (papír/lepenka, organický kompostovatelný odpad, oděvy/textil, kompostovatelný odpad z údržby zeleně, směsný komunální odpad, odpad z tržišť) funguje v podstatě celoročně, ať už prostřednictvím sběrných dvorů nebo hnědých kontejnerů, se v podstatě nic nemění. Města a obce, která tuto problematiku dosud neřešila, musí učinit patřičné kroky k naplnění vyhlášky. Aby se v této oblasti dostatečně orientovali, mohli vyjednávat a nastavili si pravidla optimálně pro své území, na to mnohdy starostové malých obcí a vsí nemají ani čas, ani peníze, ani lidi. Zákonem dané povinnosti jsou ale jasné stejně jako sankce za jejich nedodržení a tak je každá dobrá rada a pomoc vítaná. Nakládání s bioodpadem se věnuje i nový Plán odpadového hospodářství ČR, který vešel v platnost loni v prosinci. Odpady a jejich řešení v celé spádové oblasti ORP Sušice jsou zároveň předmětem analýzy zpracované Strategie rozvoje, která vznikla díky realizaci Projektu systémové podpory meziobecní spolupráce. Ten na území Sušicka probíhá od prosince 2013 a věnuje se především čtyřem základním rozvojovým oblastem školství, sociální péči, cestovnímu ruchu a právě odpadovému hospodářství velmi detailně, navíc ještě i hledá způsoby, jak zajistit administrativní podporu malým obcím, co by starostům pomohlo k lepšímu zvládání jejich povinností. Ale nejen o bioodpadech byla pracovní schůzka na sušické rad- Cena 7,00 Kč Uvnitř čísla najdete Historici ze sušického gymnázia opět zvítězili str. 2 Slova autorů o dalších akcích konaných při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa str. 4 Nejen Zdeněk Nešpor, ale i prof. Pavel Pafko hovořil v pořadu Škrtněte si prosím o sportu str. 4 Cestovatel Petr Dürr představ i l vzdálenou a zvláštní Namibii str. 4 Sušický fotbalový divizní tým vyhrál po druhé za sebou a to nevídaným způsobem str. 8 Na start Sušického horského běhu se postavilo celkem 108 závodníků str. 8 nici v úterý 7. dubna. Mimo starostů na ní byli přítomni Ing. Petr Balner, Ph.D, manažer společnosti EKO KOM a Ing. Andrea Staňková, koordinátorka projektu Podpory meziobecní spolupráce. Společnost EKO KOM byla oslovena městem Sušice ke zpracování studie současného systému odpadového hospodářství v Sušici. Cílem bylo získat srozumitelný vypovídající pohled na ekonomickou i logistickou stránku. Již delší dobu totiž stávající nastavení systému město vidí jako ne zcela vyhovující a stejné hlasy se ozývají i od starostů z okolních obcí. V první řadě jde především o to, aby všichni starostové, využívající externí společnosti pro nakládání s odpady, od nich dostali do rukou konkrétní a jasně vypovídající informace, s nimiž budou umět pracovat. Aby věděli za co a proč platí, aby se mohli a dokázali rozhodnout o tom, jakým způsobem právě oni budou hospodaření s odpady pro své občany zajišťovat. Nejde jen o to ukázat to je špatně, ale poskytnout jakýsi klíč, vodítko, ukazatel, z něhož bude jasně patrné, co je dobře nastaveno a co zaslouží minimálně přehodnotit. Naprosto chápu, že většina starostů malých obcí nemá a ani nemůže mít prostředky na to (ať už finanční, nebo personální), aby si toto vše dokázala zajistit sama. Je třeba najít strategického partnera, který toto bude umět kvalifikovaně zajistit nebo zprostředkovat. Velmi dobře pro tento účel fungují pověření zaměstnanci například svazků obcí. Odpadové hospodářství je a bude velmi složitým a dynamickým odvětvím, postupně jako mnohá další a nejde dělat ho na čtvrt úvazku, pokud chceme dosáhnout trvale dobrých výsledků, uvedl ve svém vystoupení na pracovním jednání Ing. Balner. Právě Projekt meziobecní spolupráce přináší, nejen při společném zájmu o nastavení vyhovujícího systému odpadového hospodářství v území, významný strategický nástroj pro společná řešení. Jsem ráda, že starostové v tak hojném počtu přijali pozvání na setkání se zástupcem EKO KOMu, společnosti, která dvacet let efektivně provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu na evropské úrovni. Během pár hodin se dozvěděli o novinkách v legislativě, o tom co dále čeká města a obce při řešení nakládání s odpady, dostali jasné a přehledné informace o stávající situaci v oblasti hospodaření s odpady v Sušici, s nimiž se mnozí ztotožnili. Ing. Balner přitom podotkl, že meziobecní spolupráce je právě i v tomto směru velmi efektivním nástrojem ke snazšímu dosažení uspokojivých výsledků. Zjednodušeně samotná obec s 800 obyvateli má zcela jistě slabší vyjednávací pozici, než svazek čítající například obyvatel. A to vůči všem potenciálním partnerům. Na setkání starostové dostali stručnou informaci o aktuálním stavu zpracované rozvojové strategie a také pozvánku na druhé oficiální setkání starostů ORP Sušice v rámci projektu Podpory meziobecní spolupráce, které proběhne na samotném konci dubna. Těší mě, že za dobu, po kterou projekt probíhá, se nám podařilo prolomit některé komunikační bariéry mezi starosty v území a ukázat, že v mnoha případech mají společné aktivity reálný smysl a dosažitelné výsledky ve prospěch dotčených obcí i celého regionu. Doufám, že meziobecní spolupráce prostřednictvím nového dobrovolného svazku obcí bude fungovat na úrovni maximální racionalizace a ekonomické i společenské efektivity, shrnula Andrea Staňková. Smyslem projektu systémové podpory meziobecní spolupráce je nejen nastavit aktivní komunikaci a spolupráci starostů v území v rámci regionálního rozvoje, ale přinést také konkrétní pomoc. Od starostů zaznívají požadavky v rámci správního obvodu, poskytnout obcím servis, který by, zejména v případě neuvolněných starostů, usnadnil výkon jejich funkcí. Ale nejen od nich byly zjištěny konkrétní podněty na pomoc při zajišťování některých agend v samostatné působnosti obcí. Mimo jiné jde i o to, posílit postavení samospráv v rámci například návrhů a připomínkování legislativních změn a procesů. Ty se často dějí jako doslova legislativní smršť bez možnosti je jakkoliv ovlivnit. V prosazování tohoto zájmu jde i o sílu subjektů, které do jednání vstoupí. Jako vhodné se tedy jeví právě navrhované dobrovolné svazky obcí, které už v současnosti aktivně podporují v jejich snahách o zefektivnění samospráv Svaz měst a obcí ČR (garant projektu), Asociace krajů ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. -red- V galerii Sirkus byla zahájena výstava komiksového kreslíře M. Petruse str. 9 Hledá se autorka, která ve svém deníku popisuje dobu kolem osvobození před 70 lety v Sušici str. 11 Schody odemykaly Otavu a vodáci se lačně pustili po proudu str. 12 Sušice jde chvályhodným příkladem bohatým programem byly v mezinár. dni Jom ha-šoa připomenuty oběti holocaustu str

2 strana 2 Historici ze sušického gymnázia opět zvítězili Kaleidoskop Představujeme obory Sušické noviny 8/2015 Starosta u Pohodářů Děkujeme vám... V letošním roce již 15 let funguje v Sušici Petrklíč, sdružení na pomoc postiženým dětem, který od jeho začátku úspěšně vede MUDr. Ivana Vítovcová, za což jsme jí, my členové, velmi vděčni. Za tu dobu nám některé naše děti vyrostly, jsou z nich dospělí lidé, část dětí je ještě školou povinná a dnes mohu říci, že jsme vespolek dobrá parta rodičů a dětí, přátel a známých. Někdy je složité vymyslet takový program ve sdružení, který by oslovil jak menší tak i dospělé děti. Již v loňském roce jsme přijali nabídku daru od manželů Živčákových z hotelu Na Pekárně na využití bowlingu. Děti byly naprosto nadšené, společný vynikající oběd byl jen završením báječného dne. To vše se opakovalo i letos v sobotu 11. dubna. Darované 2 bowlingové dráhy na 2 hodiny, nesmírná radost při zásahu do všech figurek, veselé poskakování, dobrosrdečné hecování, šťastné úsměvy na všechny strany, maminky si vzájemně povídají a sledují to sportovní snažení to Ve středu proběhla krajská kola XXIV. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, kterou každoročně připravuje chebské gymnázium a pan Mgr. Miroslav Stulák. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 290 gymnázií, z nichž 75 postoupí do chebského finále v listopadu Gymnázium Sušice se v letošním roce ujalo organizace krajského kola. Do města na Otavě se dostavilo 9 tříčlenných družstev gymnázií Plzeňského kraje. Naši školu reprezentovali Andrea Roubová (sexta), Hana Šebestová (septima) a Vojtěch Hlavatý (sexta). Testové úkoly, které připravují profesoři univerzit, byly rozděleny do tří částí a studenti je vypracovávají 60 minut. Domácí družstvo v silné konkurenci zvítězilo (podle počtu dosažených bodů se dostalo do skupiny TOP 10 gymnázií ČR a SR) a zajistilo si přímý postup do finále, v němž se budou snažit vylepšit loňské 8. místo. Z hlediska obsahu se jedná o nejtěžší dějepisnou soutěž a studenti prokazují znalosti na nejvyšší odborné úrovni. Na druhém místě se umístilo družstvo z Gymnázia Plzeň, Opavská a na třetím studenti z Gymnázia Blovice. Pro studenty byl v průběhu dne zajištěn doprovodný program ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, který všem přiblížil střípky z bohaté historie města. Poděkování patří také sponzorům ZKD Sušice a Pekařství Rendl, protože nám při organizaci pomohly zajistit pro soutěžící občerstvení. L. Chalupková je výsledek času stráveného v hotelu Na Pekárně. A pak ten oběd u nazdobené tabule, kde si každý mohl vybrat to svoje nejmilejší jídlo a byl obsloužen s úsměvem a pochopením! Děkujeme moc za takový skvělý dárek paní Živčáková, užili jsme si to všichni. Nejen majitelé hotelu jsou vstřícní ke sdružení Petrklíč, ale i další projevili svoji laskavost k našim dětem. Děkujeme řediteli Ing. Lukáši Hamákovi ze Sportoviště města Sušice, který pro naše děti ze sdružení letos finančně zvýhodnil vstup do sušického bazénu, aby i zdravotně handikepovaní mohli užívat vodní radovánky. Stáňa Ptáčková ze Střediska volného času zase projevuje neuvěřitelnou trpělivost s dětmi při vyrábění různých dekorativních předmětů a za to jí patří také velké poděkování. To jsou příklady občanů, kterým nechybí otevřené srdce, odvaha, laskavost a vstřícnost. Díky nim je i svět pro nás a naše děti barevnější, zábavný a veselý. Za sdružení Petrklíč Marie Jamrichová Ani kuchaři nezůstávají pozadu Smyčcový soubor získal ocenění Rádi bychom se s vámi podělili o naše nejnovější zážitky. Dostalo se nám cti připravit pohoštění na setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty obcí klatovského okresu, který se konal dne 31. března v sušické sokolovně. Pohoštění formou rautu zahrnovalo převážně výrobky studené kuchyně doplněné teplým bufetem. Výrobky studené kuchyně prezentovaly plněná masa a rolády, zdobená a plněná vejce, pochoutky z ovoce a zeleniny, saláty, obložené chlebíčky, kanapky a chuťovky. Pokrmy na rautovém stolu byly různorodých chutí, takže si každý mohl vybrat podle libosti. Nechyběly ani minizákusky z naší kavárny, které již sušičtí občané dobře znají. Sladkou tečkou pro zúčastněné byla zmrzlina s horkými malinami. K přípravě pokrmů jsme se snažili přistupovat jako vždy zodpovědně, nic jsme nenechali náhodě. Zde jsme zúročili naše poznatky, dovednosti a vědomosti získané během studia. Již necelé dva měsíce nás dělí od závěrečných učňovských zkoušek, takže toto byla naše poslední školní akce, vlastně taková generálka. Proto jsme velice rádi, že jsme mohli být při tom. Teď už nás čeká jen výstup před zkušební komisí při závěrečných učňovských zkouškách. Budeme spokojeni, pokud se nám zadaří stejně jako při generálce. I. Jelínek, M. Holý, P. Beránek, I. Skypalová, J. Kotlárová žáci 3. ročníku oboru kuchař číšník SOŠ a SOU Sušice Ve středu se opět sešla početná skupinka seniorů, aby ve svém klubu přivítala pana starostu Mottla. Přišel s úsměvem na rtech a byl velice potěšen nejen zájmem o setkávání, ale hlavně velkým počtem účastníků, které neodradilo ani krásné počasí za okny, lákající k procházkám na čerstvém vzduchu a teplem sálajícím sluníčku. Protože věděl, že všechny bude zajímat, co se v Sušici děje a dít bude, byl náležitě připraven nejen vysvětlit, ale i zodpovědět všetečné otázky, které na něj byly nachystané. A tak se společně probíralo nejen fungování tohoto klubu, ale i možnosti přispění města na některé aktivity, dopravní situace, neboť nohy stářím již tak neslouží a nemá každý možnost dopravovat se po poměrně rozsáhlém městě autem. Řeč přišla i na Kaufland a Solo, na čistotu veřejných prostor. Všechny otázky poctivě zodpověděl a s omluvou se rozloučil, pospíchal na důležitou schůzku. Samozřejmě, že přislíbil další návštěvu s tím, že opět bude informovat o novinkách a spolupráci města s klubem. Hned po panu Mottlovi nastoupila taktéž očekávaná paní Helena Bernatová, která přišla popovídat o zdraví a přinesla ukázat přístroj Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Den 20. března nevstoupil do dějin pouze jako den, kdy měsíc zatemnil slunce, ale i jako den, kdy vyvrcholila půlroční příprava našeho smyčcového souboru na soutěži ve Starém Plzenci. Od září jsme se pilně připravovali, pod taktovkou naší milé paní učitelky Hany Prančlové, na Telemannovu skladbu Vivace, ve složení: J. Jelínková, K.Prančlová, B. Spěváčková, L. Houšková, Z. Jandová, V. Dryková, K. Šprdlíková a B. Volfová. Pro skladbu Bugatti Step od Jaroslava Ježka naše smyčcové řady dále posílili tři kytaristé: D. Brejcha, D. Švíka a J. Janda, a příčné flétny: P. Tomášková a A. Satoriová. Divoký rytmus udával J. Tatoušek společně s K. Prančlovou, která pro tuto skladbu vyměnila housle za klavír. Posledním dílem, které se nám i přes všechna ta béčka podařilo nastudovat, bylo Pekelné Tango z dílny světoznámého skladatele Daniela Čámského v klavírním doprovodu D. Nakládala. Na cestu nám krásně svítilo slunce, dobrou náladu nám nezkazila ani tréma a dokonce ani zapomenuté housle v Ráji dobrot. Ve Starém Plzenci jsme soutěžili společně se dvěma soubo- ry z Plzně. Dali jsme do toho všechno, co bylo v našich silách a už jsme jenom netrpělivě očekávali výsledky. Soutěž dopadla pro všechny soubory jak nejlépe mohla. Všichni totiž skončili na 1. místě. Navíc jsme získali zvláštní ocenění za provedení skladby D. Čámského. Potom už nám pan ředitel potřásl rukou a předal výborné domácí koláčky. Zpáteční cestu jsme s plným břichem koláčků nádherně prospali. Děkujeme paní učitelce Prančlové za její skvělé vedení a nekonečnou trpělivost, panu řediteli Pekhartovi za podporu a rodičům za to, že nám pomáhají a drží nám neustále palce. Zuzana Jandová EAM. Vysvětlila oč se jedná, jak přístroj funguje a naučila všechny základním hmatům na automasáž rukou. Všichni poctivě opakovali předváděné pohyby, vyptávali se na různé podrobnosti okolo některých přípravků z lékárny, nebo doma vyráběných z bylinek. Paní vysvětlila jak to v těle chodí, který orgán se kterým souvisí, ukázala názorně na plakátu hodiny, ve kterých který orgán pracuje, čeho se vyvarovat. Odpovídala na dotazy kolik vody denně pít, proč bolí záda, kde je problém když bolí kolena. Přednáška byla natolik zajímavá a sešlo se tolik dotazů, že nakonec k žádnému vyměřování z časových důvodů ani nedošlo. Paní je ale ochotná přijít třeba někdy v podzimních dnech a naučit Pohodáře dalším hmatům na prstech, které pomohou od některých bolestí. Na květen je přichystána ukázka drátkování s paní Schmelzovou, to bude hned 6.5 a následující schůzka, třetí středu v květnu, bude za pěkného počasí ve Volšovech při opékání buřtů a volné zábavě. Protože je od června sokolovna zavřená kvůli rekonstrukci, další setkání budou buď v kinokavárně, nebo na nějakém výletě. -MB- Umístění žáků v dalších soutěžích 7., Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu v Plzni 3. kategorie Aušprunk Pavel 1. místo (pí.uč. M. Houšková) Krajské kolo soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje Hra na příčnou flétnu 5. kategorie Tomášková Petra 3. místo 6.kategorie Satoriová Anna 3. místo pí. uč. Z. Valdmanová ) Hra na zobcovou flétnu 5. kategorie Švelch Zdeněk 3. místo (p. uč. T. Bastl ) se konala krajská přehlídka školních pěveckých sborů ve Strakonicích. V kategorii II.A se umístil pěvecký sbor Sluníčka ve stříbrném pásmu. V kategorii II.A se umístil pěvecký sbor Včelky ve zlatém pásmu se zvláštní cenou za tvořivou práci s dětmi Okresní kolo soutěže TO v Domažlicích Krajská přehlídka scénického tance v Klatovech Všem žákům a jejich pedagogům bahopřeje a děkuje za vzorovou reprezentaci ZUŠ Sušice vedení školy.

3 Sušické noviny 8/2015 strana 3 Zasedání rady města Usnesení ze zasedání rady města ze dne 13. dubna 2015 Rada města souhlasila s navýšením kapacity u Sociální služby města Sušice domov se zvláštním režimem ze 14 na 33 lůžek. Rada města souhlasí s navýšením kapacity u Oblastní charity Sušice noclehárna Volšovy z 10 na 16 lůžek. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci akce Havlíčkova ulice, SO 02 rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů firmy Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, Klatovy s nabídkovou cenou ,02 Kč bez DPH ( ,23 Kč včetně DPH). Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem při dodržení požadavků 82 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele akce Stavební úpravy panelového domu Sušice, Sirkařská ve zjednodušeném podlimitním řízení podle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Stavební firma RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266, Sušice, SALVETE spol. s r. o., Písecká 506, Strakonice, RIOS Příbram, s. r. o., V Cizině 91, Rožmitál pod Třemšínem, AL- DAST spol. s r. o., Heydukova 152, Strakonice, GARANTSTAV stavební s. r. o., Řepice 138, Strakonice, KH STAZAP s. r. o., Zborovská 35, Plzeň. Rada města schválila uzavření podnájemní smlouvy mezi firmou SULES s. r. o. a společností Offpark s. r. o., Sušice, na pozemky býv. muničního skladu Rok stpč. 22, 26, 27, 28, 29, 30, 61 (vše zastavěná plocha a nádvoří), jejichž součástí jsou objekty bez čp. a části ppč. 147/6 (ostatní plocha manipulační plocha) o výměře cca m 2, vše k. ú. Rok, a to na dobu určitou 2 roky, za podnájemné ve výši 6000 Kč ročně, za účelem provozování paintballového hřiště s tím, že nedílnou součástí podnájemní smlouvy bude provozní řád hřiště. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na realizaci akce: Pumptrack Sušice podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Sušice č. 1/2014 a zároveň schvaluje firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Bikeparkitect, s. r. o., IČ: , Valašská Polanka 300, , FRbikes.cz Pavel Kočer, IČ: , Dolní Stropnice 30, Trhové Sviny, , Michal Maroši, IČ: , Spojovací 574, Benátky nad Jizerou II. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 14 nákup dopravního automobilu pro potřebu SDHO Sušice v částce do Kč. Bude povýšena org. 232 pol drobný hmotný majetek o částku Kč a o tuto částku bude snížena org. 73 rezerva na investice a provoz. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 15/2015 oprava rozhlasové ústředny ve Chmelné v hodnotě Kč Kč telefonní poplatky. Bude povýšena org. 205 pol opravy a údržba o částku Kč a pol telefonní poplatky o částku Kč a o tyto částky bude snížena org. 73 rezerva na investice a provoz. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek SDH Albrechtice na udržovací práce objektu SDH Albrechtice ve výši Kč, kdy o tuto částku bude povýšena org příspěvek na udržovací práce objektu SDH Albrechtice a o uvedenou částku bude snížena org. 73 rezerva na investice a provoz. Rada města schválila finanční spoluúčast města Sušice na zajištění provozu autobusové linky pro cyklisty na trase Sušice Petrovice Hartmanice Prášily, která je součástí projektu Zelené autobusy, a bude v roce 2015 v provozu ve dnech , , , a Provoz linky bude zajišťovat společnost ČSAD autobusy Plzeň, a. s. Rada města rozhodla o finančním vyrovnání za výstavu původní americké vojenské techniky z období druhé světové války a dalších dobových artefaktů ve výši Kč spolku Klub vojenské historie 4th Armored Division U.S.Army, o. s., Osvobození 1692, Pelhřimov, IČ , která se bude konat na náměstí Svobody v Sušici. Částka bude hrazena z org. 179, položka Propagace. Rada města schválila přijetí dotace na činnost regionálních knihoven ve výši Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se zvýší org. 252 SKC v příjmové části o Kč a sníží org. 98 KZ z minulých let o tutéž částku. Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 12 přijetí účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby města Sušice v celkové výši Kč. Rada města souhlasila s čerpáním částky Kč z investičního fondu organizace 215 ZUŠ Fr. Stupky na nákup varhan. Kompletní usnesení z jednání rady města najdete na VÝMĚNA RAFIJE RADNIČNÍCH HODIN 31. března 2015 způsobila vichřice, která se přehnala nad Sušicí ohnutí a následně ulomení ručičky jednoho ze čtyř ciferníků věžních hodin na sušické radnici. K výměně ručičky měřící více než jeden metr došlo 20. dubna dopoledne za velkého zájmu momentálních návštěvníků sušického náměstí. J. Löffelmann V KD SOKOLOVNA dojde k výměně židlí. Případní zájemci o koupi židlí starých (500 celodřevěných s polstrováním a 100 kovových s polstrováním), nechť napíší na nebo zavolají v pracovní dny od hod. na tel.: Aktuality Květen 1945 na sušických známkách Občané Protektorátu Böhmen und Mähren poznali blížící se konec války už v roce 1944, a sice na základě toho, že vítězný postup německé armády nabral opačný směr. S blížící se svobodou vznikala a sílila snaha zbavit se všeho, co nesvobodu připomínalo, tedy rovněž poštovních známek s portrétem Adolfa Hitlera. Bylo potřeba připravit štoček na přetisk těchto známek, čehož se ujali dva sušičtí stateční občané Jan Langhammer a Václav Ptáček, kteří jej ještě během okupace tajně zajistili a po večerech v továrně PAP ilegálně přetiskovali protektorátní známky. Velitelství německého vojska v Sušici bylo umístěno v hotelu Svatobor, kde byla dne 5. května 1945 přesně v hod. předána německým velením moc do rukou představitelů revolučního ONV. Poštovní zásilky s 1. vydáním přetištěných známek byly vzápětí podávány na poštovním úřadě a následně doručovány. V současnosti se jedná o mimořádně vzácné doklady. Existence revolučních přetisků vyvolala u občanů velký zájem, proto byly s menšími odlišnostmi ještě dvakrát přetiskovány další protektorátní známky. Přetisky byly povoleny revolučním ONV se souhlasem velitelství americké armády. Čistý výtěžek z prodeje ve výši korun byl následně odveden ve prospěch ONV. Ještě 5. května 1945 rytec Mirvald odstranil z poštovních razítek německý text a dvě tato opatřil náhradním, aktuálním textem SVOBODNÁ a DEN SVOBODY. Razítka byla použita mimo jiné na označení přetištěných vzácných známek 2. vydání na Pamětním aršíku. Známky tohoto vydání byly přetištěny textem Svobodné ČESKOSLOVENSKO a uprostřed byl umístěn státní znak vizte obrázek. Uvedené zajímavé filatelistické materiály dokumentují konec nesvobody, připomínají dobu obnovení ČSR v Sušici a dýchá z nich dávná historie. Mgr. František Březina Nablýskané avie ve Volšovech Již potřetí si před hasičskou zbrojnicí Sboru dobrovolných hasičů Volšovy daly dostaveníčko hasičské sbory z okolí, které opečovávají hasičské avie. V sobotu 18. dubna se do soutěže o nejlepší avii přihlásilo sedm červenobílých krasavic. V poledne vytvořily parádní konvoj a vydaly se na spanilou jízdu přes Sušici. Na chvost se ještě zařadila zrestaurovaná hasičská tatra místního sboru. Po návratu se avie vystavily a zástupci jednotlivých sborů vozy zhodnotili. Zároveň probíhaly dovednostní veselé soutěže hasičů. Nejlepší hasičskou avií byla nakonec zvolena krasavice z Klatov, která jen těsně předstihla domácí chloubu SDH Volšovy. Třetí místo obsadila Malá Víska. Dále se účastnily vozy dobrovolných sborů z Hartmanic, Petrovic a Sušice. Ač staršího věku, stále hasičům dobře slouží. ED Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace, přijmou usměvavou kuchařku, která umí výborně vařit! tel.: Odběry krve v Sušici dne se uskuteční v ZŠ Lerchova ul. Výběrové řízení na pozici strážníka městské policie Město Sušice přijme do pracovního poměru strážníka městské policie výkon služby. Požadavky: věk od 21 let, středoškolské vzdělání, bezúhonnost, tělesná zdatnost, duševní způsobilost, aktivita, samostatnost, spolehlivost, práce na PC, asertivita, řidičský průkaz skupiny B. Nástup k Přihlášky musejí obsahovat: a) jméno, příjmení a titul zájemce b) datum a místo narození zájemce c) státní příslušnost zájemce d) místo trvalého pobytu zájemce e) číslo občanského průkazu zájemce f) datum a podpis zájemce. g) telefonní spojení (popř. ové spojení) K přihlášce se připojí tyto doklady: a) profesní životopis b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno dodat při pohovoru c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Přihlášky zasílejte, případně doručte osobně do na adresu Městská policie, náměstí Svobody 138, Sušice. Součástí výběrového řízení budou pohovory s psychologem, které se uskuteční od 8.30 hod (předpokládaný konec ve hod). Poplatek za psychotesty ve výši 1400 Kč si každý uchazeč hradí sám. Bližší informace obdržíte na služebně MP, nebo na tel.: (sl. Jaroslava Přindová) Město a hasiči: Vodou proti vodě V sobotu 18. dubna u mostu ke mlýnu Pelant na Fufernách zkoušelo město prostřednictvím sušických dobrovolných hasičů nové mobilní protipovodňové bariéry. V místě kudy se valila voda na náměstí při povodních v roce 1993 a 2002, Sules do vozovky navrtal zemní kotvy, aby hasiči mohli zábranu v případě potřeby rychle nainstalovat. V čase zkoušky přehradila volný prostor komunikace k mostu cca metr vysoká pyramida ze tří tubusů připomínajících obří párky. Akci řídil Ing. Jaroslav Hupka z odboru kanceláře starosty, který má na starosti krizové řízení a civilní ochranu. Pro zvídavé občany vysvětlil, jak zábrany fungují: Soustava se skládá ze tří tubusů a prvků, které umožní svázání a ukotvení. Každý tubus se pomocí požární hadice naplní vodou. Tato soustava byla pořízena právě pro toto místo, systém je ale variabilní a v případě potřeby se nemusí sestavit na sebe, ale tubusy se mohou spojovat za sebou a vytvořit libovolně dlouhou hráz a to nejen proti vodě. Navíc sestavení této bariéry je oproti skládání pytlů s pískem velmi rychlé, do půl hodiny je ochrana hotová. Máme ještě jednu soustavu, která by se použila na Santosu. Aby bylo město dobře ochráněno, v příštím roce zakoupíme ještě třetí soustavu. ED, foto Martin Kramer Již potřiadvacáté udělil Český klub fair play ceny sportovcům, kteří v minulém roce zaujali svým smyslem pro správné hodnoty a čest. Ministerstvo školství, mládeže a kultury ČR společně s Českým olympijským výborem uspořádalo slavnostní ceremoniál 14. dubna v Kongresovém sále v Praze. Zúčastnila se celá řada osobností i reprezentantů z oblasti sportu. Po linii školské byla Odborem sportu MŠMT vybrána z našeho kraje Marie Hanzíková, pedagog ZŠ Hartmanice, která více než 30 let trénuje v šachu žáky místní školy. Žáci získali za tu dobu řadu úspěchů v okresních, krajských i republikových soutěžích. -red-

4 strana 4 Mistr Jan Hus 2. část Kulturní aktuality Škrtalo se o sportu a chirurgii Sušické noviny 8/2015 Cyklus pořadů, které nám připomínají 600 let od upálení MJH pokračuje. Dnes jsme oslovili další dva aktéry, kteří pro nás pořady připravují sbormistra SDS a Svatoboru Josefa Baierla a historika Jana Lhotáka. V Sušici máme náměstí a pomník MJH, Kalich na Žižkově vrchu není to náhoda. Na přednášku o husitství nás pozve dr. Jan Lhoták. Asi jen těžko bychom v dějinách Sušice našli klíčovější mezník, než byl společenský kvas let Město, dosud především pasivní zdroj peněžních zisků pro českého krále, se stalo politickou individualitou, pozemkovou vrchností a členem třetího zemského stavu. Jinými slovy, dostalo se na vrchol své moci a možností. Husitství a především husitské myšlenky tím přitom zdaleka neřekly své poslední slovo, nýbrž pokračovaly v běhu království dvojího lidu ( ) a po celou předbělohorskou epochu. A druhý život Namibie je vyprahlá, čistá a bezpečná země Pravidelní návštěvníci cestovatelských přednášek v sušickém kině poznali z filmů, fotografií a vyprávění již mnohé země světa. Tématem byly výpravy po státech Evropy (Skandinávie, Albánie, Rumunsko, Španělsko), Asie (Ázerbájdžán, Malajsie, Kambodža, Nepál), Severní a Střední Ameriky (Aljaška, jihozápad USA, Kuba), Jižní Ameriky (Peru, Bolívie, Argentina) a Afriky (Maroko). Také zatím poslední přednáška, kterou připravil zkušený cestovatel Petr Dürr, směřovala do Afriky, ale až na opačný konec do Namibie. Tato bývalá německá kolonie (do r. 1915) a do roku 1990 součást Jihoafrické republiky se stala husitství, přetavený právě do názvů veřejných prostranství a pomníků v době vzedmutého vlastenectví, nepřestává připomínat dobu, kdy Čechy jitřily emoce v celé křesťanské Evropě. Jan Lhoták Husitství v Sušici čtvrtek 7. května 2015, 19.00, Smetanův sál Gymnázia v Sušici O dalším pořadu informuje Josef Baierl. Vy jste vlastně stál u zrodu celé akce. Rád bych se vás zeptal, jak konkrétně se zapojí sbory? Spolupracovat na poli kultury v Sušici je radost. Stačí naznačit, že by bylo dobře si připomenout mistra Jana a z komponovaného pořadu je na světě cyklus krásných akcí. Děkuji všem. A teď konkrétně. Svatobor spojí síly s Václavem Divišem starším a s vybranými členy místních ochotnických spolků. Naše společné dílo bude divadelní zkratkou Tylovy hry Jan Hus, kterou Svatobor doplní zpěvem středověkých písní. Zazní zde známá Jezu Kriste, ščedrý kněže (jejímž autorem je sám Hus) i písně husitské, například Povstaň, povstaň veliké město pražské. Autorem scénáře a režisérem je právě Vašek Diviš st. A prozradím, že ho diváci uvidí i na jevišti jako mistra Jana. Má pro to nejlepší předpoklady je Husovi podobný nejen figurou. Josef Baierl Mistr Jan Hus sobota 6. června 2015, 19.00, Smetanův sál Gymnázia v Sušici Další akce proběhnou ještě v červnu a červenci. Určitě vás budeme včas informovat. ED Petr Dürr a gepardi cílem cestovatele Dürra a jeho kamarádů především proto, že se zde lze stále dobře domluvit německy a je tu bezpečno. V zemi je sedm procent bělochů, kteří jsou potomky německých, holandských a anglických kolonizátorů. Spolu s původními obyvateli mají všichni po vzniku republiky v roce 1990 namibijské občanství. Jejich počet je cca 2 miliony, rozloha státu je však osmkrát větší než ČR. Polovina obyvatel je navíc HIV pozitivní. Těží se zde vzácné kovy Hosty dalšího dílu zábavné talk show Škrtněte si, prosím na první pohled nic nespojovalo. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je přední český břišní a hrudní chirurg a sušický rodák Ing. Zdeněk Nešpor, sportovec tělem i duší vystoupil jako trenér a manažer sušického atletického oddílu. Nakonec se ale ukázalo, že i profesor Pafko je sportovec. Hudbou přijela pořad osvěžit dvojice Josef Bouda a Radek Verner výstižně pojmenovaná Karel Gott revival Morava. Radek Nakládal uvedl profesora Pafka jeho vlastními slovy jako Čechoslováka bez pomlčky. Hned vysvětlil, že vzácný host pořadu se narodil v Bratislavě matce z Prahy a tátovi z východního Slovenska. Již od prvních slov působil jako skromný člověk s velkou životní zkušeností. Pro medicínu je důležitý zrak, píle a paměť. Chirurg se musí dobře naučit deset, dvanáct výkonů, které neustále opakuje a tím je pro pacienty nejprospěšnější. Varujme se lidí, kteří umí všechno, ti jsou nebezpeční, dodal. V roce 1968 dostal mladý chirurg Pafko nabídku na roční pracovní pobyt v Německu. I přes okupaci nakonec vycestoval a byla to obrovská zkušenost: Myslím si, že mladí lidé by měli vycestovat do světa na zkušenou. V roce 1992 se doktor Pafko stal přednostou chirurgické kliniky fakultní nemocnice v Motole a k postavení fakultních nemocnic poznamenal: Je tam soustředěna špičková technika a odpovídající personál. Ale není to tak, že tam a diamanty, podstatnou část území tvoří Namib nejsušší poušť světa, která je vyhledávána snad jen filmaři. Půda je tam vcelku neúrodná, a proto je země závislá na dovozu potravin ze sousední Jihoafrické republiky. Petr Dürr nejprve uvedl výše zmíněné charakteristiky a dále na základě promítaných fotek poukázal na jednotlivé zajímavosti a dodal: V Namibii je nízká kriminalita a čistěji než u nás. Na druhou stranu jsou tam v drtivé většině nezpevněné prašné silnice a obrovské vzdálenosti bez osídlení a bez vody. Za celý den jízdy jsme potkali jediné auto a žízní se zde umírá velmi brzy. Je proto dobré na cestu vyrazit nejméně dvěma terénními auty. Po té přednášející promítl svůj ozvučený film, kde představil celý průběh cesty. Africké putování jim začalo příletem do hlavního města Namibie Windhoek. Odtud džípy putovali po rozlehlých farmách vnitrozemí. Tamější farmáři se stále více orientují na návštěvy turistů a na své farmy nakupují antilopy a další exotická zvířata. Po té dorazili do bývalého velrybářského přístavu Walvis Bay. Podél Atlantiku se vydali na sever a navštívili rekreační městečko. Na kraji pouště se tam též provozují nevšední sportovní aktivity. Půjčili si např. sandboard i dřevěnou desku a vyrazili na 90 m vysokou písečnou dunu, aby se opojnou rychlostí spustili dolů. Pak cestou do vnitrozemí míjeli opuštěné rezavé a polorozpadlé jsou šikovnější lékaři než třeba v Sušici. Jsou však rozděleni na užší specializace a mohou jít víc do hloubky i ve svém výcviku. Děláte-li stejnou operaci každý den, máte to do detailu propracované a jste připraveni i na různé komplikace. Vývoj půjde určitě směrem k větší specializaci. Sám profesor se specializoval na břišní a hrudní chirurgii, protože měl v těchto oborech dobré učitele. V roce 1996 úspěšně odstranil plicní nádor tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi. Všem jsem tehdy zdůrazňoval postupujme standardně a to bych snad radil všem mladším a nejenom lékařům. V každé práci postupujme standardně, protože standardní postup je spojen se standardním výsledkem. Při vlastní operaci musíte postupovat s každým člověkem stejně, ať je to prezident, nebo bezdomovec. Po zisku praktických zkušeností na předním evropském pracovišti uskutečnil profesor Pafko v roce 1997 ve FN Motol první transplantaci plic v České republice. Tři roky jsme se na tento výkon připravovali. Bylo to náročné období, jezdili jsme asistovat při nočních transplantacích do Vídně a ráno jsme už zase pracovali u nás. Na začátku někteří mladší kolegové chtěli nejprve čekat na grant, ale i v tom je moje rada mladším: nejdříve musíte něco udělat a pak teprve natáhnout ruku a žádat o peníze. V otázce komunikace s pacienty radil: Poučil jsem se, že budoucnost pacienta byla mnohdy vůči prognóze jiná. Sděluji tedy aktuální stav, ale nepředvídám. budovy a zařízení rozlehlých vytěžených lomů. Později se zastavili u farmáře, který chová na svých pozemcích gepardy. Tyto rychlonohé šelmy se klidně a volně potulovaly po zahradě a dokonce se s návštěvníky mazlily (viz. foto). Další farmář přenechal část svých pozemků domorodému kmeni Himba, který žije stále původním způsobem života. Petr Dürr navštívil jejich vesnici, kde ženy nabízely ručně vyrobené tradiční šperky a posluchačům vysvětlil: Pro zachování tohoto kmene a jeho způsobu života ale není dobrý těsný kontakt s naší civilizací. Proto se tamní vláda snaží o určitou izolaci a do těchto oblastí nestaví silnice. Další jedinečnou zastávkou byla návštěva zvěří oplývajícího národního parku Etosha, který se rozprostírá na ploše obrovského vyschlého jezera. Výpravu cestovatelé zakončili opět ve Windhoeku. Nezapomenutelnou atmosféru filmu dotvářela namibijská muzika. ED, foto z archivu Petra Dürra Divácký dotaz směřoval na profesorovy sportovní aktivity: Děláte ještě závodně triatlon? Všechny tři disciplíny triatlonu provozuji, ale závodů se už neúčastním, odpovídá pětasedmdesátiletý profesor a dodává: Všem bych v tomto ohledu radil, pohybujte se, dokud to jde. Dobrým příkladem v tomto ohledu je Zdeněk Nešpor, který byl druhým hostem pořadu. Ačkoliv bývalý úspěšný sušický atlet dnes žije a pracuje v Praze, jeho jméno je se sušickou atletikou stále těsně spjato. Je trenérem a manažerem místního oddílu. Podařilo se mu také oprášit slavné časy sušické velké ceny a přivést do Sušice atlety světové úrovně. Atletiku si zamiloval již v dětství. Velký podíl na tom měli jeho rodiče, kteří byli oba aktivními sportovci a při sportu se i seznámili. Otec Ladislav Nešpor spolu s Adolfem Blahůtem na počátku sedmdesátých let vybudovali silný žákovský tým, který později vyhrál západočeský atletický přebor. Zdeněk Nešpor se stále zlepšoval a po příchodu na vysokou školu, začal v Praze běhat za Spartu extraligu. Díky tomu se dostal na vojnu do vrcholového střediska Dukly, kde zažil sovětské tréninkové metody a poznal opravdovou dřinu. Mnoho sportovců tehdy zničili extrémními tréninkovými dávka- Na stojáka se v Sušici předvedla povedená trojice Známí vtipálci vystupovali v tomto pořadu, když před více než deseti lety v televizi začínal. Klepl, Liška, Čtvrtníček, Sobota, Budař, Vávra, Koubek, Hanák a další jména každý znal a mohl si jejich sólové vystoupení vybrat podle svého gusta. Během let se z téměř padesátky vystupujících komiků vyloupli další schopní specialisté v tomto oboru. Do sušické sokolovny zavítali 11. dubna tři z nich: Daniel Čech, Karel Hynek a pravá blondýna Iva Pazderková. Představení bylo vyprodáno dlouho dopředu. Kapacita sálu byla omezena restauračním uspořádáním, kdy diváci seděli u stolů a byli průběžně zásobováni nápoji. V první polovině pořadu každý z trojice předvedl svůj připravený výstup a po přestávce byl prostor na zodpovězení všetečných dotazů. Humor protagonistů dopadal na úrodnou půdu a jejich monology mi, ale přetrénovanému Zdeňkovi pomohl opět jeho otec, který mu naordinoval dovolenou a odpočinek. Nedlouho potom mladý Nešpor s Duklou vyhrál mistrovství republiky a ve své disciplíně 400 m překážek si zaběhl osobák. Po návratu do Sušice sestavili naši dva trenéři z bývalých úspěšných žáků spolu s mladými opět družstvo, se kterým se probojovali až do 1. ligy. Další dotaz Radka Nakládala směřoval ke známé Velké ceně Sušice. Zdeněk Nešpor díky svému nadšení a kontaktům v atletickém světě obnovil a moderně pozdvihl tuto atletickou tradici po desetileté pauze. Vznik a první třicetileté období závodů měli na svědomí jeho otec a Adolf Blahůt. Tehdy tu např. Helena Fibingerová hodila světový rekord ve vrhu koulí. Po vybudování dráhy s umělým povrchem v roce 2005 byly závody obnoveny a startovala tu světová esa jako Merlene Otteyová, Tomáš Dvořák, Roman Šeberle a Petr Svoboda. Na aktuální mistry Zuzanu Hejnovovou, Denisu Rosolovou, Jakuba Holušu a Tomáše Masláka pozval Zdeněk Nešpor přítomné na 12. května, kdy se uskuteční letošní velká cena a od 19. hod. budou hosty pořadu Škrtněti si prosím astronom Jiří Grygar a režisér Jaroslav Soukup.. text a foto Eduard Lískovec byly často přerušovány sklizní smíchu. Karel Hynek např. Nechápal myšlení opačného pohlaví a demonstroval to objevnými sondami do ženských časopisů. Daniel Čech zas přibližoval českému diváku americký způsob uvažování a dále připojil ukázku jednoho nejslavnějšího českého hokejisty. Největší invenci ale projevila kovaná blondýna Pazderková. Nejenže se při zpěvu doprovodila na ukulele a poreferovala o svých peripetiích s muži, ale živě se zajímala i o místní problematiku. Jasně a srozumitelně zhodnotila kauzu SOLO a svou pověstnou inteligenci napřela také na novou sušickou chloubu krytý bazén, aby místní poučila, že v Praze je to celkem běžná záležitost. Diváci pak odcházeli šťastni a spokojeni, že alespoň na malou chvíli mohli nahlédnout do niterného myšlení těchto význačných hvězd. ED

5 Sušické noviny 8/2015 Přehled akcí strana 5 Sušice 25. dubna od 8.30 hod. KD Sokolovna Sušický prak 9. ročník Mistrovství ČR závody ve střelbě z praku, munice zajištěna 25. dubna od 19 hod. Smetanův sál gymnázia Sušický a Tachovský dětský sbor koncert 25. dubna v hod. Kino Sušice 25. a 26. dubna KD Sokolovna šatna 30. dubna od 16 hod. Santos viz. str. 1 Slet ježibab předtančení, soutěže, volba Miss ježibaby a večerní překvapení, pořádá gymnázium 30. dubna od 21 hod. PDA Pepino party 1. května od 18 hod. kino Dlouhá Ves Sedm trpaslíků promítání pro děti 2. května hod. Dlouhá Ves Výročí hasičů Dlouhá Ves se Solovačkou 3. května ve 12 hod. Náměstí Sušice Czech Cup města Sušice Timbersports str května ve 20 hod. kino Sušice Přímý přenos baletu Marná opatrnost 6. května ve hod. náměstí Sušice Oslavy osvobození Sušice viz. str května od 18 hod. kino Sušice B. Balcar v přednášce Z Normandie přes Ardeny až k nám představí jednotky US Army, které v roce 1945 osvobodily západní Čechy 7. května od 19 hod. Smetanův sál gymnázia Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Otevírací doba od ledna do března 215 út so: 10 12, / ne, po: zavřeno duben zavřeno Městské informační centrum budova radnice tel , otvírací doby v IC od 1.5. do po pá hodin so hodin ne hodin (pouze ) Polední pauza hodin. PŘIPRAVUJEME: 16. května od 16. hod. Majáles od 9 hod. KD Sokolovna Kino Kašperské Hory Koncert kapely Greenhorns s Honzou Vyčítalem náměstí Kašperské Hory Oslavy osvobození příjezd kolony historických vozidel, po pietní akt, odjezd kolony 22. května od 20 hod. kostel sv. Mikuláše Spirituál kvintet koncert předprodej kino, Sušice sokolovna a kino Horažďovice KINO OTAVA 1. května od hod. Animáčky ČR Pásmo krátkých animovaných filmů studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 8. května od 20 hod. (Ne)zadaní USA Když sex zamíchá kartami... Romantická komedie do 15 let nevhodná pátek od 20 hod. Dívka v parku USA Rodinná pohoda se změní během okamžiku. Drama do 15 let nevhodné května SUŠICKÉ SLAVNOSTI (vystoupí Blue Effect, 100 zvířat, atd.) Program přineseme v příštím vydání. 30. května od 20 hod. kostel sv. Václava KULTURNÍ DŮM tel května ve 21 hod. Sifon super rocková zábava 6. května v 19 hod. Dobová taneční zábava pořádají Přátelé 4. obrněné divize Prácheňsko k 70. výročí osvobození. Hraje Experiment. Dobové oblečení vítáno. 27. dubna od 17 hod. náměstí Svobody 28. dubna od hod. KD Sokolovna předplatné skupiny S1 7. května. ve 20 hod. ostrov SANTOS Pojízdný kinematograf Rašelina Animace po setmění 10. května start v 10 hod. náměstí EnduroXrace závody na horských kolech Sušické kulturní centrum, p. o. SIRKUS, Příkopy 178, Sušice: po pá 8 16 hod., so ne hod. ředitel kino pokladna předprodej vstupenek pondělí, středa , hod. úterý, čtvrtek , hod. pátek , hod. POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu před promítáním filmu KAFE Sirkus, Příkopy 178, Sušice pondělí pátek hod. sobota hod. neděle hod. GALERIE SIRKUS po čt hod., pá hod., hod. polední pauza hod. so hod., ne hod. do konce května Živit se komiksem výstava Michaela Petruse viz. str. 9 Region Kašperské Hory Wake up Mountains 5 vystoupí: Just for being, Bridges left burning, Taras Bulba 7. května v hod. Koncert ke Dni matek Účinkují dětské pěvecké sbory (a také taneční) z horažďovických mateřinek. Žihobce Muzeum Lamberská stezka tel Prohlídkové okruhy denně Naučná stezka Netopýřím parkem Od 6. dubna 9 16 hod. Karty zdobí Žihobce Tamara Voldřichová výstava: hrací karty a kvarteta Od 10. dubna 9 16 hod. Extravagance šumavské krajiny Jan Kavale fotografie známého šumavského fotografa jinak Galerie Netopýr Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů 19. a 20. století do 30. června Mlázovy 2. května od 17 hod. Zámek Mlázovy KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice správa budov kulturní akce, kurzy, výlety, předprodej vstupenek redakce SN pondělí, středa , hod. úterý , hod. čtvrtek , hod. Městská knihovna Sušice komunitní centrum, ul. Klostermannova čp tel , provoz oddělení pro dospělé a čítárna po, st, pá 8 12 a hod. veřejný internet út, čt 8 12 hod. oddělení pro mládež po, st, pá hod Výstavní síň na radnici Vernisáž výstavy Konec špatných časů... výstava místních občanů zachycující období druhé světové války v Kašperských Horách louky pod silnicí na Tuškov Zhůří 1945 rekonstrukce historické bitvy při přiležitosti 70. výročí oslav konce druhé sv. války v prostoru za sokolovnou Výstava vojenské techniky prostor pod sokolovnou Stavění májky a pálení čarodějnic Soutěže pro děti, čarodějnická stezka odvahy, zdobení májky, občerstvení zajištěno.

6 strana 6 Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Vzpomínky Dne 14. dubna uplynulo 20 let od úmrtí paní Marie Sporkové z Dlouhé Vsi. Stále vzpomíná manžel s dětmi, rodinami a ostatní příbuzní. Kdo byl milován, není zapomenut... Dne 21. dubna jsme vzpomněli třetího smutného výročí úmrtí naší drahé maminky, babičky a prababičky, paní Jiřiny Nekolové. Stále vzpomínají dcera Jaroslava, synové Jiří, Pavel, Miloš s rodinami a ostatní příbuzní. V životě se loučíme mnohokrát, s maminkou jenom jednou. Kdybychom si oči vyplakali, její už se neohlédnou. Dne 24. dubna vzpomínáme na smutné výročí 40 let od úmrtí paní Jarmily Půrokové (roz. Prášilové) ze Sušice. Vzpomínají dcery Jarmila a Marie s rodinami. Čas prý rány hojí, ale je to zdání, stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání. Dne 4. května uplyne pátý rok, kdy od nás navždy odešel pan Václav Bucifal ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcery s rodinami. Dne 4. května uplyne 21 let od úmrtí pana Zdeňka Pavlíčka z Podmokel. Vzpomínají manželka a synové s rodinami. V našich srdcích žiješ věčně dále... Dne 7. května uplyne první smutný rok od úmrtí mého manžela Pavla Svobody. S bolestí v srdci vzpomíná manželka Olga, syn Jurij s manželkou, vnoučata Soňa a Jura. Děkujeme za tichou vzpomínku. Tento rok uplyne první výročí úmrtí, kdy nás navždy opustili v lednu Matěj Rutkay v březnu Vladimír Rutkay v dubnu Luboš Rutkay v květnu Jarmila Blatská. S hlubokým zármutkem v srdci vzpomíná rodina a známí. Opustili nás... Jan Krouský r. 1940, Jan Knetl r. 1925, Ladislav Babka r. 1954, Vlasta Kotková r. 1926, Anna Blahoutová r. 1925, Věnceslava Marešová r. 1929, Jarmila Hesová r. 1924, Helena Szadvariová r. 1931, Marie Zahradníková r. 1930, Bohumil Hanzl r. 1951, Marie Jiříková r. 1934, Jarmila Hejduková r. 1941, Irena Porzerová r. 1938, Božena Klimentová r. 1930, Karel Kliment r. 1946, Bohuslava Skotnicová r. 1928, Jiří Polauf r. 1920, Soňa Rochová r. 1931, František Hosnedl r. 1946, Marie Říhová r Bohoslužby Církve bratrské v Sušici: Církev bratrská, Studentská 506, Sušice každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětský klub YMCA Stonožka hod. Společenská kronika VYVOLENY K UTRPENÍ 70. výročí pochodu smrti Rejštejn 25. dubna Česká křesťanská akademie zve všechny v sobotu 25. dubna v 15 hodin do kostela v Rejštejně k účasti na uctění památky obětí pochodu smrti Helmbrechts Volary, který prošel naším krajem v roce žen z tohoto pochodu zemřelo vysílením právě u Rejštejna, kde mají u hřbitova malý pomníček. Jejich těla jsou údajně pochovaná na sušickém novém židovském hřbitově. Den předtím, 29. dubna 1945 zemřelo ve velkostatku v Hořejším Krušci 12 žen, které pohřbili na bývalém židovském hřbitově v Hartmanicích. Přijďte uctít památku celkem 1170 žen, které vyšly z koncentračního tábora Helmbrechts a přes Aš, Mariánské Lázně, Tachovsko, Domažlicko, Všerubský průsmyk, Nýrsko došly na Šumavu. Během strastiplného pochodu postupně umíraly. -dv- KVH 4 th Armored Division U.S.Army, o. s. ve spolupráci s 2nd Armored in Europe vytvořily k 70. výročí osvobození Československa od nacismu projekt pod názvem THE CZECH FURY 2015 sušické náměstí 27. dubna v hod. Hlavním cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti události na konci druhé světové války, kdy západní území naší republiky osvobozovaly jednotky americké 3.armády. Přestože tato připomínka bude pouze symbolická, snažíme se v konkrétních lokalitách o maximální rekonstrukci událostí dubna a května roku Podobné projekty jsme pomáhali zrealizovat v uplynulých letech v Belgii, Francii, Holandsku a v roce 2010 v České republice. Tento projekt nemá svou rozsáhlostí a pojetím doposud v Evropě obdoby. Bude v něm použito k rekonstrukcím velké množství původní válečné techniky. Mimo jiné několik tanků, 12 dalších kolových a kolopásových obrněných vozidel M8 a M3, transportní nákladní automobily GMC s kompletním zabezpečením, jeepy a další vozidla. Vše dohromady, včetně pěchoty organizované do jednotlivých čet a rot tvoří kombinovaný oddíl o síle 150 mužů, tak jak ho bylo možné spatřit v jihozápadních Čechách zjara KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ po ukončení základní školní docházky pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových bude probíhat od do vždy v pátek od hod. ve velkém sále KD SOKOLOVNA Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna nebo na telefonním čísle od 4. května Základní organizace Svazu zdravotně postižených vás srdečně zve na členskou schůzi, která se koná dne v restauraci Zlatá Otava od hod. Srdečně zve výbor ZOSZP zveme všechny na oslavu 25. výročí obnovení Pionýra 5 x 5 = 25 Pět ptákovin pro pětičlenné party která se uskuteční Pokud máte soutěžního ducha a chuť oslavovat, rádi bychom vás pozvali na oslavu 25. narozenin PIONÝRA. Bude pro vás připraveno 5 soutěží, v kterých si zasoutěžíte v pětičlenných partách, proto přijďte s celou rodinou i kamarády. Program: předání pionýrských vyznamenání našim šikovným členům zahájení soutěží ukončení soutěží volná zábava (disco), opékání buřtů Zahájení: hod v klubovně PS Ukončení: hod v klubovně PS Kontaktní osoba: Lucie Dardová, tel.: Michaela Vejdělková, tel.: , Pojeďte s námi... Sušické noviny 8/ května SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING obsazeno 26. června Český Krumlov otáčivé hlediště PES BASKERVILLSKÝ detektivní komedie obsazeno 18. července BERCHTESGADEN ORLÍ HNÍZDO KÖNIGSSEE obsazeno 15. srpna Český Krumlov otáčivé hlediště BARON PRÁŠIL dobrodružná fantasy komedie pro celou rodinu obsazeno 22. srpna NEUSCHWANSTEIN MNICHOV Prohlídka nejnavštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského krále Ludvíka II. v bavorských Alpách. Odpoledne prohlídka historické části Mnichova. 16. října ALEXANDROVCI obsazeno Objednané vstupenky vyzvedávejte v KD Sokolovna. 6. prosince VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY Pojeďte načerpat vánoční atmosféru do překrásně vyzdobené německé metropole. Procházka historickým centrem města s možností nákupu vánočních dárků. ZO Českého zahrádkářského svazu Sušice nabízí široké veřejnosti možnost zúčastnit se těchto zájezdů, na které se můžete přihlásit do konce měsíce května u pana Blahouše (tel.: ) Pekařství U ZAHRADNÍKŮ na náměstí Svobody v Sušici Bližší informace tamtéž Země živitelka České Budějovice Cena zájezdu 440 Kč (senioři nad 70 let 370 Kč a členové ČSZ 300 Kč) Zahrada Čech Litoměřice Cena zájezdu 650 Kč (členové ČSZ 530 Kč) Zájezdy se uskuteční při dostatečném počtu zájemců a časy odjezdu budou účastníkům upřesněny. Těšíme se na váš zájem. Výbor ZO ČZS Středisko volného času Středisko volného času Sušice, Klostermannova 1330 pořádá Druhé setkání akce Vytvořte si hrad Místo: SVČ Sušice Kdy: neděle Čas: od do hodin S sebou: přezůvky, pití a svačinu. a budou se rovněž tvořit hrady nové. Na tomto setkání se budou dokončovat hrady glazováním

7 Sušické noviny 8/2015 Inzerce strana 7 Holub Kovošrot, s.r.o provoz SUŠICE tel: mobil: Web: Otevírací doba: PO, ÚT, ČT, PÁ h ST h SO h Polední pauza: h Nabízíme tyto služby: Prodej užitkového materiálu BAZAR Výkup železného odpadu a barevných kovů Odvoz materiálu Likvidace strojních zařízení Ekologická likvidace autovraků Výkup papíru platba hotově Zpětný odběr elektrošrotu Platby provádíme: Převodem na účet, šekem, složenkou Farma Budětice nabízí po tel. dohodě PRODEJ 6TÝDENNÍCH KRŮŤAT kontakt:

8 strana 8 Sušický horský běh potvrdil kvalitu Kvalitní organizační zajištění a nádherná trať po jedinečných okolních horách, to jsou pádné argumenty, které lákají závodníky krosových běhů zjara do Sušice. Letošní IV. ročník se uskutečnil v sobotu 18. dubna a přejal loňské změny, které závod zařadily mezi velké akce. Start, cíl a zázemí bylo opět na Santosu. Už od brzkých hodin moderátor Jarda Hlaváč vyhrával a hlásil informace zúčastněným. Startovací pistole se chopila legenda krosových běhů, olympionik Vlastimil Zwiefelhofer a po výstřelu se na trať dlouhou 23 kilometrů vydalo 68 běžců. V této půlmaratónské porci byly opět obsaženy tři labužnické lahůdky: Hned po startu Kalich (strmý výběh je pochoutkou pro nerozehřátý organismus), v polovině trati Sedlo (extrémní výlez jihozápadní stěnou třídí zrno od plev) a nakonec Kalovy (setrvačnému seběhu do Sušice se náhle postaví nekonečné asfaltové stoupání). Na všechny, kterým se podařilo V Sušici se uskutečnil již pátý úspěšný ročník olympiády pro děti a jejich rodiče v hale za sokolovnou při cvičení rodičů s dětmi v pondělí od 17 hod. Byla to skutečná sportovní událost, protože nesoutěžily jen děti, ale i jejich maminky, babičky, tatínkové, zkrátka dospěláci, kteří chtějí, aby jejich děti žily aktivně. Sportovní olympiáda je jakési pomyslné vyvrcholení sportovního roku. Děti i dospěláci měli těžké sportovní disciplíny, např. přenést vajíčko na lžičce, skákání v pytli (pro dobrou koordinaci měl dospělák s dítětem svázané nohy a museli se dostat od jedné mety ke druhé), běh dospěláků (koníků) s s dětmi (žokeji) na ramenou, běh s batůžkem (dítětem) na zádech, dospěláci se museli dostat k metě pozadu jako raci s jejich dětmi na břiše. Zajímavá byla disciplína týmů (2 dospěláci + 2 děti), kdy měly v co nejkratším čase doběhnout a vyhledat písmenka a vyluštit tak křížovku, která vyšla SPORTOVCI. Největší úspěch byla závodní hra týmů, kdy každý tým měl nejprve ulovit poklad (víčka od PET lahví), pak jej schovat, chránit jej svým tělem a zároveň se snažit uloupit poklad ostatním týmům. Při této hře se s plným nasazením a nad- doběhnout do cíle, čekalo chutné občerstvení, na vítěze pak speciální ceny. Běh pro dospělé žádá zkušených borců, či optimistických nadšenců, ale vložených dětských závodů se mohlo účastnit ve čtyřech vytyčených tratích na Santosu každé dítko. A nakonec také jejich povzbudivý počet přispěl k celkové rekordní účasti na letošní akci. Závodů se ve všech kategoriích zúčastnilo 108 běžců. Prvenství v hlavním běhu letos obhájil ultramaratonec (zimní vítěz 135 km dlouhého pražského běhu) Tomáš Bystřický Olympiáda v Sušici šením vrhli všichni do urputného boje, vybojovat co největší poklad a stát se tak vítězem celé olympiády. Nakonec však ale byli vítězové všichni, jak nadšení rodiče, kteří vedou své děti aktivně k pohybu a jsou výborným příkladem svým dětem, tak děti, jejich nadšený úsměv byl důkazem, že se olympiáda zdařila. Za odměnu dostaly opravdovou papírovou medaili s jedničkou, protože vítězové byly všechny děti a na posilněnou poklad v podobě sladké odměny. Všichni dospěláci a jejich děti jsou úžasní a jsem moc ráda, že chodí na cvičení. Zbývá pár týdnů letošní sezony, tak si to ještě pořádně užijeme. Celý rok děti i jejich rodiče poctivě trénují. Mimořádné hodiny probíhají na mikuláše, Vánoce a na Velikonoce a zároveň velmi oblíbené maškarní a na ukončení sezony sportovní olympiáda. Samozřejmě to neznamená konec pohybových aktivit jako takových, ale děti si již chtějí užívat sluníčka a sportovat venku. Než se ale úplně rozloučíme, proběhne ještě oblíbené opékání špekáčků na Santosu, kde také budeme hrát hry v přírodě a pak se už společně těšíme na prázdniny a pak na září, až se zase společně sejdeme. Hanka (Salomon Suunto Team Zruč) v novém osobním i traťovém rekordu 1:31:27 hod. Kategorii přeborníka Sušice vyhrál Jan Mareš v čase 1:58:11 hod. A mezi ženami Vanda Holá 2:13:15 hod. Jarka Křížová dominovala v kategorii nad 50 let. Pro obveselení všech účastníků byla po vyhlášení vítězů připravena tombola. Hlavní organizátoři (František Kříž, Jarda Uher) děkují všem za účast a podporu a dále zejména partnerům závodu město Sušice a Sportoviště města Sušice, NUTRILITE, Pivovar u Švelchů, BDP Plus, Ostrov Santos, Informační a Strážní služba NP Šumava, Chata Svatobor Tomáš Hána, Lom Slatina, Bike a Ski Aleš Hrabý, Pekařství Rendl, Zahradnictví Moureček, SvětBěhu.cz, Brusírna skla Rajský dvůr, Papírnictví Gallery, Ponnath řezničtí mistři Sušice, Lékárna Galenos, Cykloservis Míčka, Dopla PAP, Euronics, INTERSPORT, Elektric František Vozka. A nakonec všem kamarádům a kamarádkám, kteří jim s organizací pomáhali. text a foto ED Sport Sušické noviny 8/2015 Pozor, pálí Páleník! Fotbalisté Sušice se zvedají, útočník zazářil pěti góly V zimě se vrátil do klubu, kde hrával fotbal jako malý žáček. Pro Sušici byl příchod Petra Páleníka hotovým ternem. Mladý útočník se zaskvěl na hřišti Mariánských Lázní, kde nastřílel pět branek. Přispěl k důležité výhře 7:3 a je jedním z tahounů týmu, který se ještě pokouší o záchranu v divizi. Bojovat se vyplácí. Mnozí už sušické fotbalisty odepisovali, jenže tým po návratu Jana Staňka na trenérskou lavičku nevídaně ožil. Sušice vyhrála tři ze čtyř zápasů a po dlouhé době se odlepila ode dna tabulky. Sušice zvládla dva veledůležité duely s přímými soupeři o záchranu. Doma se Zličínem rozhodl hattrickem Miroslav Vrhel (výhra 3:1), ještě lepší kousek předvedl v dalším kole Petr Páleník proti Mariánským Lázním. Mladý útočník odehrál nejlepší zápas v kariéře. Během prvního poločasu nastřílel čistý hattrick a začal cestu za důležitým vítězstvím. Všechno byly takové doklepávačky ve vápně. První byl po centru zleva, při druhém utekl Mirďa (Vrhel) z pravé strany, při třetím mi Líně (Tomáš Linhart) dal balon za obranu a já obstřelil brankáře. Pak mi přihrál ještě jednou Mirďa před prázdnou. Tentokrát opravdu nesoukromničil, pochválil svého parťáka z útoku hlavní hrdina utkání. Páleník si odseděl třízápasový trest za červenou kartu a na trávník se vrátil v nebývalé formě. V zápase se Zličínem připravil dvě ze tří branek pro Vrhela, v dalším se sám trefil pětkrát. Tolik gólů jsem za dospělé ještě nedal. V mistráku určitě ne, usmíval se. Výsledek 7:3 vypadá jasně, v jednu chvíli se ale domácí mohli Petr Páleník útočil i v domácím utkání s pražským Zličínem. vrátit do zápasu. Za stavu 3:1 měli šance a mohli snížit, kdyby dali, mohlo to být ještě zajímavé, ohlížel se za průběhem divokého zápasu. Oni to pak otevřeli a my zakončovali brejky, pochvaloval si Páleník důležité tři body. Páleník v Sušici nastupoval v mládežnických kategoriích, v mužích hrál nižší soutěž v Dlouhé Vsi. Minulou sezonu si ho vytáhl Jiří Jakš do Klatov, kde poprvé okusil divizi. Student Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (v kombinaci s technickou výchovou) si dal na čas od fotbalu pauzu, léto strávil na pracovním pobytu v USA. V zimě nakonec zamířil do Sušice na půlročním hostování, kam se po letech vrátil. Do kádru, kde se potkává s mnoha spoluhráči z mládežnických kategorií, zapadl velmi rychle. Tak rychle, že momentálně platí za nejproduktivnějšího hráče týmu. Atmosféra v sušické kabině se v posledních týdnech rapidně mění. Tři ze čtyř zápasů, do kterých mužstvo nastoupilo pod vedením trenéra Staňka, skončily výhrou. Sušičtí už nasbírali v sezoně sedmnáct bodů, osm kol před koncem není záchrana v divizi už úplnou utopií. V následujících kolech čekají Sušici doma Rokycany (neděle 26. dubna 17.00), poté jede do Chebu. Tým neskládá zbraně, naopak. Hráči po posledních výsledcích cítí, že ještě mají šanci divizi ve městě udržet i příští sezonu. M. LÁZNĚ TJ SUŠICE 2:7 (0:3) Branky: 26. P. Páleník, 28. P. Páleník, 41. P. Páleník, 65. J. Králík, 67. P. Páleník, 77. T. Linhart, 89. P. Páleník Sestava Sušice: K. Gill O. Skrbek, L. Kodýdek, P. Matějka, T. Fuchs (80. M. Bachroň) J. Králík, T. Linhart (80. M. Halas), F. Hrach (58. M. Kalný), J. Szedmák M. Vrhel, P. Páleník -jon- Atletický svátek se blíží: P. Maslák poběží v Sušici V úterý 12. května uvítáme na sušickém stadiónu přední české atletky a atlety při Memoriálu Ladislava Nešpora a Ády Blahůta. Tradiční závody pořádá atletický oddíl TJ Sušice ve spolupráci s městem Sušice, pod jehož patronací proběhne jedna z hlavních soutěží mítinku, jubilejní 40. ročník Velké ceny města Sušice v běhu na 100 m mužů. Další hlavní soutěží bude 400 m překážek mužů, která se běží jako 8. ročník memoriálu Ladislava Nešpora. Na programu bude ještě dalších 15 atletických disciplin v kategoriích mužů, žen, dorostu i žactva. V letošním roce se generálním partnerem mítinku stala sušická firma Západočeské konzumní družstvo. Diváci si letos přijdou na své již od prvních disciplin. Po žákovských závodech na 60 m se v hodin postaví na start běhu na 300 m čerstvý halový mistr Evropy a loňský halový mistr světa v běhu na 400 m Pavel Maslák a mezi jeho soupeři budou i někteří jeho kolegové z reprezentační štafety. Krátce poté by do startovních bloků na třístovce s překážkami měly zakleknout mistryně světa Zuzana Hejnová a bývalá halová mistryně Evropy na čtyřstovce Denisa Rosolová. Účast Pavla Masláka, Zuzany Hejnové a dalších atletů z tréninkové sku- piny Dalibora Kupky mají pořadatelé pevně potvrzenou. Proto, kdo je zvyklý chodit na sportovní podniky pozdě, tak by letos mohl přijít o tu nejlepší podívanou. Obecenstvo v Sušici se může těšit na celou plejádu dalších vynikajících českých atletů. V jednání je účast překvapivého halového mistra Evropy na m Jakuba Holuši a v závodě na m foto ED Fotbalová asociace ve spolupráci s TJ Sušice vyhlašuje NÁBOR PRO ROČNÍKY a 13. května od 15 hodin na stadionu TJ Sušice Info: K. Steininger Přiveď svého malého fotbalistu/fotbalistku do našeho nového fotbalového klubu! žen by se mohla česká mistryně Lenka Masná pokusit o překonání českého rekordu. Svůj start plánují do Sušice také další medailisté z nedávného veleúspěšného pražského halového mistrovství Evropy, dálkař Radek Juška nebo vícebojařka Eliška Klučinová, kterou bychom měli vidět na krátkých překážkách. Z dalších známých jmen očekáváme na překážkách a v dálce nástupce slavných českých desetibojařů Adama Sebastiana Helceleta nebo další kvalitní překážkářku Kateřinu Cachovou, či slovenskou reprezentantku Lucii Slaničkovou. Obecně velký podíl ve startovním poli budou mít opět závodníci extraligového týmu pražské Dukly nebo SK Slávie Praha a dále samozřejmě sportovci z předních západočeských a jihočeských klubů Škody a Sokola Plzeň, AC Domažlic, TJ Klatovy nebo Sokola České Budějovice a VS Tábor. Po několika letech se bude na hlavní ploše stadionu také házet diskem. A právě zde se představí odchovanec sušické atletiky Josef Korál, dnes závodník pražské Slávie a juniorský mistr ČR. Mezi ženami ve stejné disciplině bude Sušici reprezentovat loňská juniorská medailistka z republikového mistrovství Radka Hambergerová. Velmi kvalitní soutěží by měl být běh na m mužů, kde kromě zmíněného Jakuba Holuši by měl startovat i loňský vítěz Miroslav Burian z Dukly a o vylepšení svého osobního maxima za těmito borci bude usilovat i domácí Pavel Štěpáník. Pořadatelé z domácího atletického oddílu za podpory města Sušice a sponzorů vynaložili pro zdárný průběh závodů opět velké úsilí, ale k tomu pravému vyznění je nutná silná divácká podpora. Proto chceme srdečně pozvat všechny příznivce kvalitního sportu, aby přišli na sušický stadion vytvořit tu správnou atmosféru pro výkony atletů. Tradičním dopinkem pro závodníky i diváky bude i letos bubenická sestava Muerta Mente z Plzně a v neposlední řadě se o atmosféru bude svým zasvěceným komentářem starat atletický odborník Jacek Přibáň z Chebu. A pro ty nejmenší diváky bude vedle hlavní tribuny k dispozici zábavná skákací chaloupka. Není skutečně mnoho možností, abychom v Sušici v nějakém druhu sportu mohli vidět na vlastní oči v akci olympijské medailisty, mistry světa nebo Evropy. Sběratelé podpisů se už nyní mohou těšit na cenné úlovky do svých památníčků. Přijďte strávit příjemný podvečer s královnou sportu, atletikou. Vstup pro diváky je zdarma! Zdeněk Nešpor

9 Sušické noviny 8/2015 Kultura strana 9 GALERIE SIRKUS SUŠICE Michael Petrus kreslíř a ilustrátor Dalším výtvarníkem jehož dílo vystavuje sušická galerie Sirkus je ilustrátor a komiksový kreslíř Michael Petrus. Velkému zájmu veřejnosti se těšila vernisáž, která proběhla v pátek 10. dubna. Zahájení výstavy hudebně doprovodil Štěpán Potužák na saxofon a pro příchozí bylo přichystáno malé občerstvení. Jak už název výstavy Živit se komiksem napovídá, autor se věnuje tomuto žánru naplno. Tvoří nejen autorské komiksy, ale zabývá se také komiksovou tvorbou pro komerční a vzdělávací účely. Jeho komiks se objevil např. v českém pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji, ilustracemi a komiksem pravidelně zásobuje časopis ABC. Za obálky a přebaly knih získal ocenění v několika soutěžích. Klatovský rodák Petrus spolu se scenáristou Šauerem vytvořili komiksový román Na kraji snů, se kterým jako první Češi uspěli na americké internetové platformě Kickstarter, kde si zájemci z celého světa dopředu zaplatí svůj výtisk a financují tak vydání knihy. Je spoluzakladatelem vizuálního studia Profikomiks, které se zabývá tvorbou komiksů, storyboardů a ilustrací na zakázku. Na úvod vernisáže promluvila za sušickou galerii Sirkus Mirela Tůmová. Ocenila odvahu kreslíře jít vlastní cestou a připomněla, že pro mladší generaci je řeč komiksů dobře srozumitelná: Přestože se tam často objevují jen obrazy bez textu, na konci může mít čtenář stejný zážitek, jako kdyby si přečetl knihu. Dále se slova ujal autor a vysvětlil jakým způsobem pracuje: Tvary nakreslím tuší nebo tužkou. Černobílý obraz naskenuji a v počítači dobarvím. Úspěšné ilustrace, plakáty a části komiksů i klukovské komiksy z dob autorových začátků si můžete v galerii Sirkus v patře sušického kina prohlédnout do konce května. text a foto ED KNIHOVNA HRAVÁ ABECEDA Téměř všechna písmenka z abecedy už znají všichni prvňáčci. Přesvědčili nás o tom při knihovnické lekci Hravá abeceda. Dostat se do abecedy není jen tak. Nejprve jsme museli jet pohádkovým autobusem a samozřejmě nesměla chybět jízdenka směr abeceda. Víte, že A vypadá tak trošku jako stříška, B na nás vystrkuje bříška a U může být třeba sklenicí na pivo? Zkuste si najít přirovnání na další písmenka, možná se i pobavíte. Říct slova na daná písmenka bylo pro děti hračkou. A tak nám knihovnou létala sova, běhala žirafa, rostly vlasy nebo se smálo sluníčko. Závěrem si děti prohlédly knížky a zjistily, že už si toho umějí spoustu přečíst. -mk- OKÉNKO POMOCI Za podpory Plzeňského kraje připlula i k vám Archa pro rodiny s dětmi. Našim cílem a snahou je provázet všechny rodiče, kteří potřebují podporu pro sebe a pro své děti nebo hledají odpovědi na své otázky související s rodičovstvím nebo s aktuální náročnou situací v rodině. Každý rodič se do takové životní situace může dostat. Přichází náhle nebo pozvolným zhoršováním menších obtíží a mají nejrůznějších důvody. Taková období kladou na rodiče velké nároky, vyvolává v nich řadu otázek a nejistot. Neví-li rodič najednou s výchovou kudy kam nebo se objeví problémy ve škole, potřebuje porozumět svému dítěti a najít si k němu ten pravý výchovný přístup. Potřebuje pochopit důvody, poznat potřeby dítěte a najít cestu k řešení. Při rozpadu partnerství mohou mít rodiče obavu, jak dítě prožívá celou situaci a zda budou vědět, jak mu pomoci ji nejlépe překonat. K pohodě rodiny nepřispívají také narušené vztahy, zdravotní omezení či výskyt závislostí všeho druhu. Velmi mladí rodiče mohou zažívat nejistoty v péči a rozvoji dětí i ve vedení domácnosti. Možná se pouze potřebujete ujistit v tom, co děláte, načerpat podporu pro sebe nebo své dítě, ověřit si svůj názor, nasměrovat se, prodiskutovat co vás trápí s odborníkem nebo jen získat informace a přehled o možnostech řešení. Můžete využít služeb v jakékoliv naší ambulanci (po předchozím objednání) nebo můžeme přijet za vámi. Naše nejbližší pracoviště je Nuželická 60, Sušice (objekt bývalé knihovny) a kontaktovat nás můžete na tel.: a e-mial: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu ČR. Díky tomu je pro rodiny s dětmi zdarma. Více na Bc. Michaela Šímová pátek 24 sobota 25 neděle 26 pondělí 27 úterý 28 středa 29 čtvrtek 30 pátek 1 sobota 2 neděle 3 pondělí 4 úterý 5 středa 6 čtvrtek 7 pátek 8 sobota 9 OTEVÍRACÍ DOBA předprodej vstupenek: Po Út St Čt Pá Konečně doma USA, 92 min., 100/125 Kč, dab. Samba FRA, 120 min., 100/80 Kč, titulky Samba FRA, 120 min., 70 Kč, titulky Ovečka Shaun ve filmu GBR/FRA, 85 min., 100 Kč Ex Machina USA/GBR, 108 min., 110 Kč, titulky Čarovný les USA, 125 min., 100 Kč, titulky Přímý přenos baletu Jupiter vychází (3D) USA, 125 min., 80 Kč, titulky Popelka USA, 105 min., 110 Kč, dab. Králova zahradnice GBR, 116 min., 110 Kč, titulky E. A. Poe: Podivný experiment USA, 112 min., 100 Kč, titulky Druhý báječný hotel Marigold USA/GBR, 122 min., 110 Kč tit. Králova zahradnice GBR, 116 min., 110 Kč, titulky Vzkříšení démona USA, 83 min. 100 Kč, titulky Padesát odstínů šedi USA, 108 min., 100 Kč, titulky Ex Machina USA/GBR, 108 min., 110 Kč, titulky Píseň moře IRL/DAN/BLG, 93 min., 80 Kč, dab Rezistence (3D) USA, 120 min., 130 Kč, dab. Babovřesky 3 ČR, 103 min., 80 Kč Marná Opatrnost GBR, 180 min., 250 Kč Z Normandie přes Ardeny až k nám 70 min., 50 Kč Klub rváčů USA/GER, 139 min., 100/80 Kč pro členy FK Vzkříšení démona USA, 83 min., 100 Kč, titulky Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách nebo v pokladně kina na tel Pokladna otevřena vždy hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. pokladna kina: denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 30 minut před začátkem představení. Poté budou zrušeny! Dětská představení Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi. Filmový klub Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky. Dokumentární film Do 15 let nepřístupné Vzdělávací pořady Představení v 3D Do 12 let nevhodné Koncert Čarovný les USA, 125 min., 100 Kč, titulky Lenka Dusilová Akustické turné 90 min., 220 Kč předprodej, 250 Kč na místě Vybíjená ČR, 94 min., 120 Kč Seniorská projekce Cestovatelské přednášky Divadelní a umělecká představení Příkopy 178, Sušice pokladna kina (otevřena hodinu před začátkem představení) Lenka Dusilová koncert Koncert výjimečné české zpěvačky a písničkářky. Králova zahradnice Alan Rickman Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím. To se často ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudrovanými parukami a bohatými krinolínami dvorních dam, jež za svými vějíři uměly zamaskovat nejednu špinavost. A tak je tomu i v případě Královy zahradnice. Kate Winslet jako emancipovaná zahradnice Sabine De Barra je povolána do Versailles, aby pro krále Francie vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Musí obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti. A jako vášnivá a emocionální bytost, která svou upřímností vnese do Versailles nebývalý rozruch a rozpoutá vlnu se zvláštní vlastností. Vlnu, jež umí smést toho, kdo ji rozpoutal. E. A. Poe: Podivný experiment Brad Anderson Hrdinou filmu E. A. Poe: Podivný experiment je mladý, čerstvě vystudovaný lékař Edward, který na konci 19. století přichází na praxi do psychiatrického ústavu pro choromyslné ležícího v mlze v odlehlém koutě hor. Zde ho přivítá šéf lékařského týmu, jeho asistent i záhadná kráska Eliza, trpící panickou hrůzou z jakéhokoliv tělesného dotyku. Edward je zasvěcován do zdejších léčebných metod a je v šoku. Dr. Lamb je příkladem osvíceného přístupu, vůči bláznům je vstřícný a svému týmu vštěpuje, aby jedinečnost každého pacienta respektovali: Proč bychom se měli snažit udělat nešťastného člověka z naprosto šťastného koně?. A tady napínavý příběh plný zvratů a překvapení teprve začíná... Samba Olivier Nakache, Eric Toledano Samba Cissé (Omar Sy) se ze Senegalu přistěhoval do Francie již před mnoha lety. Vždy se dokázal uživit, naposledy umýval nádobí v hotelu. Momentálně mu však hrozí vyhoštění zpět do Afriky. V tom mu pomáhá zabránit imigrační pracovnice Alice (Charlotte Gainsbourg). Jejich vzájemné sympatie hrozící vyhoštění ještě více zkomplikují. Vzkříšení démona David Gelb Skupina vědců se snaží posunout poznání až na samou hranici božství a získat nepředstavitelnou možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco Ježíš si vzkříšením Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký experiment narazí na úplně opačné síly a jeho následky se ponesou ve znamení zkázy. První pokus skupiny mladých vědců oživil mrtvého psa, při jeho opakování se ale věci zvrtnou a po zásahu elektřinou jedna z členek týmu zemře. V okamžitém šoku se ostatní rozhodnou pro vyzkoušení svého zázraku na lidském těle. Ex Machina Alex Garland Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití podtrhává fakt, že ta dívka je robot. Alex Garland, autor slavného románu Pláž a scenárista sci-fi Sunshine, natočil atmosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti, v němž názorně předvádí, jak to dopadá, když si lidé hrají na Boha. Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr. Čarovný les Ronb Marshall Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla kletbu. Padesát odstínů šedi Sam Taylor Johnson Anastázie je plachá a křehká studentka, Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet mimořádný milostný příběh, který otevírá tabuizované kouty erotiky. Ovečka Shaun ve filmu Mark Burton, Richard Starzack Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale nakonec bude mnohem akčnější, než by čekal, když věci naberou nečekané obrátky. Kombinace farmáře, karavanu a velmi strmého kopce zavede všechny do velkoměsta a bude jen na Shaun a jeho stádu, aby se všichni dostali bezpečně zpátky na rodné pastviny. Píseň moře Tomm Moore Animovaný rodinný film, který byl letos nominován na Oscara v kategorii animovaných snímlů. Rezistence Robert Schwentke Měl to být pro Tris šťastný a slavnostní den, ale všechno dopadlo úplně jinak. Po krvavé tragédii mezi frakcemi vzrůstají konflikty a nad společností se vznáší válka. Tris se musela rozhodnout už jednou a teď ji čeká další volba. Dřívější rozhodnutí, obavy, zármutek i provinilost, to vše ji teď dostihlo a Tris nezbývá, než bez výhrad přijmout svou Divergentní identitu. Dokáže se ale vyrovnat se vším, co to znamená? Babovřesky 3 Zdeněk Troška Atomové báby jedou do světa, bývalý farář se bude ženit a nový farář nedokáže držet krok se životem ve vsi, starostu čeká kontrola z ministerstva a kluci mají problém stanou se z nich otcové. Letní komedie ze života jedné vesnice, plná omylů, akce a především humoru... Marná Opatrnost Přímý přenos baletu z Royal Opera House Z Normandie přes Ardeny až k nám Ing. Bohuslav Balcar ve videopřehrávce představí jednotky US Army, které v roce 1945 osvobodily západní část Čech. Přednáška je konána v rámci 70 let od konce II. Světové války Klub rváčů David Fincher Když nemůžete půl roku usnout, celý okolní svět vám začne připadat jako nekonečný sen. Všechno kolem vás je nedokonalou xeroxovou kopií sebe sama. Chodíte do práce, díváte se na televizi a jste vděčni za to, když občas ztratíte vědomí a nevíte o světě. Lidí s podobnými problémy moc není, ale mladý úspěšný úředník, který si říká Jack, je jedním z nich. Má slušnou práci, vydělává slušné peníze, ale trpí nejtěžší formou nespavosti. Na služební cestě se Jack seznámí s Tylerem Durdenem, který mu nabídne příbytek pod podmínkou, že mu vrazí pořádnou ránu. Tato výměna názorů se oběma zalíbí a brzy vznikne první Klub rváčů. Místo, kde můžou mladí muži, znechucení světem, odložit své starosti a stát se na pár minut zvířaty Jupiter vychází (3D) Andy a Lana Wachowski Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.

10 strana 10 Sportoviště města Sušice Přijďte si k nám užít prvomájovou romantiku se svou láskou První máj, lásky čas Večerní koupání se saunovacími rituály, romantická hudba, lehké občerstvení, klid, pohoda Kdy: pátek od do hod. Kde: bazén Sušice Více informací najdete na návštěvník sušického bazénu byl Klatovák Čas letí a za pár týdnů už bude bazén v Sušici symbolicky sfoukávat první svíčku na narozeninovém dortu. Rádi bychom touto cestou poděkovali za ten uplynulý rok vám všem, kdo se k nám pravidelně vracíte a také všem, kdo fandíte našim aktivitám. Právě díky vám se průměrná návštěvnost bazénu pohybuje okolo 350 návštěvníků denně. I přesto, že stavba bazénu vzbuzovala po celém regionu bouřlivé debaty a někteří obyvatelé se k ní dokonce stavěli velmi negativně, prošel turniketem aquaparku po necelých 10 měsících provozu stotisící návštěvník. Velmi si vážíme i toho, že celá řada z vás se k nám pravidelně vrací, vždyť jsme jen v loňském roce prodali téměř tisícovku permanentek a naše kurzy navštěvovalo více dětí než kolik má TJ Sušice malých fotbalistů a téměř tolik dětí, kolik jich mají všechna oddělení Sušického dětského sboru. Protože ale nechceme usnout na vavřínech, probíhala v posledních měsících ve sportovním areálu anketa. Vrátila se nám téměř stovka anketních lístků s řadou pozitivních ohlasů především na čistotu prostředí a milou obsluhu. V anketách bylo také několik věcných připomínek a nápadů na zlepšení služeb, které se pokusíme postupně realizovat. Všechny podněty z vaší strany vítáme jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. A co nás čeká dál? Pokud bude počasí přát, tak k ročním narozeninám dostane bazén nového sourozence zrekonstruované městské koupaliště. Pokud už jste zvědaví, jak to tam po rekonstrukci vypadá, tak si zapište do kalendáře datum sobota , kdy bude areál slavnostně ke dni dětí otevřen veřejnosti. Podrobný program brzy zveřejníme. Sledujte naše webové stránky. -dj- Naučte své děti bruslit v bezpečí a klidu s hrazdičkami na kolečkách, bez vyhýbání se psům a lidem na cyklostezce, bez nerovností a nezávisle na počasí VEŘEJNÉ IN-LINE BRUSLENÍ na zimním stadionu vždy v pátek vyhrazeno pro rodiče s dětmi (hrazdičky) veřejné in-line bruslení pro všechny Dovolujeme si upozornit, že od soboty se mění víkendové režimy v relaxační části. Nově bude sauna v provozu celý víkend od hod., a to pouze v režimu Dva v jednom více informací najdete na Inzerce Řádková inzerce PRODEJ Prodám přívěs za OA, tov. výr., 120x200 cm. Cena Kč,.Sud na zelí 30 l, cena 250 Kč. Klec na kanára 40x30x50cm, 200 Kč. Akvárko, 90x50x40cm, 300 Kč. Tel.: Prodám čelní sklo kabiny traktoru Zetor 50 Super nebo Zetor 25 s dírou pro stěrač nové. Tel.: Prodám Peugeot 406 benzín, r. v. 96 po havárii, odhlášený vcelku nebo jen díly, pěkné zimní pneu. Tel: Velmi levně prodám dětskou autosedačku Römer 9 18 kg, dětské polohovací lehátko Chicco 0 6 měs., dětskou dřevěnou postýlku IKEA včetně nové matrace. Tel: Pronajmu řadovou garáž v Sušici Volšovská; cena 1000 Kč/měs. Prodám 4 ks letních pneu na diskách 155x65 R13 v dobrém stavu, cena 2000 Kč. Telefon: Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude ve 12 hod. Prodám kompletní dres + kalhoty na motocross (větší dětské) zn. Bolder, zeleno-černá barva, nové cena 700 Kč, dále chrániče Nike na fotbal vel. M cena 400 Kč. Tel.: Prodám kolo freestyle BMX, určené do skateparku i na street, barva modrošedá, velice zachovalé, cena 3500 Kč. Tel: Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry , 2, svěrka, odkládací plocha, běžná cena Kč, moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 4900 Kč. Tel Sušické noviny 8/2015 KOUPĚ Koupím nový protektor na traktor 14, ks Tel.: Koupím starší malířský stojan skládací trojnožku do plenéru, Telefon: Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti i poškozené. Tel: Koupím auto k ekologické likvidaci, bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží. Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel BYTY NEMOVITOSTI Hledám pronájem menšího bytu nebo místnosti v domku k bydlení. Telefon: Pronajmu prostory o velikosti 58 m 2 v centru města. jedná se o 3 místnosti, sociální zařízení a šatnu. Vchod z ulice, bezbariérový přístup. Podrobnější informace na tel. čísle Pronajmu byt 2+1 (cca 55 m 2 ) v 1. patře zděného domu v Sušici (ul. U Kapličky). Byt vstupní předsíň se skříněmi, koupelna, WC, kuchyně s linkou, vestavěnou troubou a sklokeramickou deskou, obývací pokoj, ložnice s vestavěnými skříněmi. Plast. okna, vytápění plyn. Uzavřený dvůr s altánem a dětským hřištěm. Telefon: Prodám byt 3+1 v Horažďovicích v panelovém domě. Po celkové rekonstrukci. (zateplení, střecha, nová okna, rozvody). Byt 3.P. bez výtahu, slunný, teplý, výhled na Prácheň, v klidné ulici. Nízké náklady na topení. Cena dohodou. Tel: Oceňování nemovitostí pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel Pronajmu zahrádku v Sušici. Telefon: , Prodám zahrádku 200 m 2 v Hrádku u říčky Pstružné. Chatka el V zavedena. Cena dohodou. Telefon: RŮZNÉ Mám zájem o pravidelné doučování z matematiky na úrovni SŠ, nejlépe od Tel , Daruji německého ovčáka, šest let starý, vychovaný rodinné důvody. Telefon: , Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. Tel.: JAN KAVALE, ŠUMAVA JAKO MALOVANÁ Šumava jest víla, čarodějka. Neoslňuje, rázem neuchvacuje. U naší krasavice musíš zdomácnět. Slova spisovatele Josefa Holečka jsem si připomněl poté, co jsem otevřel znovu jeho knihu. Jan Kavale již více než čtyřicet let zachycuje objektivem svého fotoaparátu oblíbená místa na Šumavě, k nimž má většinou i osobní vztah. Fotografuje tajemnou a trochu zadumanou krásu zdejší krajiny v ročních dobách. V úvodu autor napsal: Jaro voní sladce. Vzduch se sytí mnoha vůněmi kvetoucích krasavic, rašících listů i zimou unaveného jehličí. Ve vyšších polohách ještě zurčí uzoučké potůčky z tajícího sněhu, ale Pošumaví už dýchá lehce a zvolna mění šeď na desítky odstínů zelené. Nejen odstíny zelené, ale i nevšední detaily květin, kvetoucích stromů, slatí a krajin Šumavy nás přivedou k šumavskému létu, které jakoby sem přilétlo pouze na skok. O to cennější jsou snímky suchopýru připomínající pole s bavlnou. Ukazuje nenarušenou krásu luk s pestrobarevnými květy, ale zachycuje i okamžiky, kdy se počasí mění během chvilky (Na Polomu). Po šumavských cestách se vydává k jezerům (Jezero Laka, Prášilské jezero), vystupuje na vrcholky (Hadí vrch, Na Luzném, Chlum z Boubínské rozhledny), zamýšlí se nad uplýváním času v šumavských lesích i s grafikou zkázy na Blatném vrchu, o němž napsal: Stále si nemohu zvyknout na práci v mrtvém prostředí. Připadám si jako na hřbitově, je to moc smutné. Málokdy se povede zachytit, když krajina zde přechází z podzimu do zimy, která je na Šumavě nejdelší, tak, jako se mu to povedlo na Ždánidlech v nadmořské výšce přes 1300 metrů. Zimní cestou přes Javory na Javorníku se podíváme od Svatoboru na Ždánidla v nejmrazivějším dnu loňské zimy. Jsou zde kouzelné snímky v bílé a modré, stačí se dívat a jste okouzleni tou mrazivou krásou (Na Sedle u Srní nebo u Starých Hutí). Přivede nás ke Křemelné pod Kepelským Zhůřím, k Čertovu jezeru, podíváme se na Mouřenec a Annín z Bohdašického vrchu, na Sokol od Zelené hory a skončíme pohledem na Šumavu a Kleť z rozhledny Libín po východu slunce, o němž autor napsal: Ten nejdůležitější moment první paprsky vycházejícího slunce jsem nestihl, zato nesmělé projasňování a probouzení Šumavy byl opojný zážitek. Věřím, že nevšedním zážitkem bude pro vás nejen jeho nová knížka, která je opravdovou poctou naší Šumavě, ale i jeho nová výstava, nazvaná Etravagance šumavské krajiny, kterou si můžete během dubna a května prohlédnout v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. Jsou zde snímky, jaké umí vykouzlit jen příroda a zachytit člověk, který Šumavou putuje víc než půl století. Ivan Nikl Daniel Hůlka oslaví své narozeniny v Sušici Před dvěma lety si zpěvák Daniel Hůlka myslel, že zemře na zánět slinivky. Lékaři mu dávali padesátiprocentní šanci na přežití. Teď je ale z nemoci venku a je v plném pracovním nasazení. Na jednotce intenzivní péče strávil tehdy tři týdny a z pěti pacientů se stejnou diagnózou tři zemřeli. Společně poděkujeme za jeho uzdravení, za jeho život a za to, že předvečer svých narozenin oslaví právě na milované Šumavě v našem malebném městečku Sušice, říká populární šumavský kněz P. Tomas van Zavrel, který měl před čtyřmi lety také na kahánku. Exkluzivní benefiční koncert se koná v sobotu 30. května 2015 ve 20 hod., kdy zazní Hůlkův nezaměnitelný hlas za doprovodu klavírního virtuóza Martina Radu. Návštěvníci uslyší to nejlepší z Hůlkova repertoáru, od muzikálových melodií přes klasickou tvorbu a sólové písně. Jedná se o benefiční koncert, který pořádám, abych pomohl nádhernému středověkému kostelu sv. Kateřiny v Hartmanicích při opravě krovu a obnově střechy, vysvětluje P. Tomas, který se v našem šumavském kraji zasazuje o záchranu mnohých kulturních památek a o obnovu duchovně-kulturního života na těchto místech. Na závěr prosí všechny dobré duše o pomoc: Koncert není fi nancován za přispění města. Celé riziko jsem vzal na sebe a tak stále hledám sponzory z řad úspěšných podnikatelů a štědrých dárců, kteří by tuto bohulibou akci chtěli podpořit. Helena Pekárková

11 Sušické noviny 8/2015 Příspěvky dopisovatelů strana 11 Očima Martina Mejstříka O HLASECH Z PODHRADÍ, VELIKÉM KIMOVI A JARU NA STŘEŠE Všechno zlé, pro něco dobré. Miloš Zeman po svém zvolení prohlásil, že chce být prezident sjednotitel. Povedl se mu opak. V listopadu loňského roku vznikly první iniciativy, které s jeho názory a (zejména mezinárodní) politikou začaly projevovat hlasitý nesouhlas. Najdete je zejména na sociálních sítích: Chci si s vámi promluvit, pane prezidente, Červená karta proti Zemanovi, Červená karta do oken, Červená karta pro Zemana a Putina, Zemane, já a jsme tě nevolili, Distancujemese. cz, Manifestační petice za odstoupení prezidenta Miloše Zemana, Miloši, my tu ještě jsme, Miloši Zemanovi sebereflexi jeho jednání s natočením zdravice, Listopad ještě neskončil, Nadační fond Pražský hrad, Prezidente, odejděte!, Vyměňte politiky, Lumpenkavárna, Obcanskeliberalnihnuti. cz a další. Počátkem prosince se některé z nich spojily v občanské sdružení Podhradí a na Hrad předaly petici (přes podpisů), v níž Miloše Zemana vyzývají k odstoupení. V březnu byla Senátu PČR předána petice stejného znění a Senát je ze zákona povinen se jí zabývat. Mimo jiné bude muset posoudit i prezidentovy kroky proti demokratickému zřízení a svrchovanosti v kontextu Ústavy ČR. Nechme se překvapit, jak jeho šetření dopadne. Miloš Zeman dal svým obdivem k Vladimíru Putinovi (a nepřímou tak podporou českých komunistů) vzniknout i dalším občanským iniciativám Stop komunistům, Jsem pro postavení mimo zákon, Bez komunistů.cz, nebo třeba Podporujeme zahraniční politiku Spojených států amerických, Vítáme americký konvoj, 1100 mil.cz, Hi, friends!, Kaputin! Demokraté, zastavme Putina! Aktivizace občanů je nebývalá a tak Miloši Zemanovi nezbývá než poděkovat. Protože takto v demokracii vzniká hrdá, nezávislá a svobodná občanská společnost. V neděli 12. dubna od 16 hod odpoledne v děkanském kostele svatého Václava zazněla krásná chrámová hudba. Do Sušice přijel chrámový sbor z Tábora s výtečným varhaníkem panem Ladislavem Šotkem. V lavicích seděla odhadem asi šedesátka posluchačů, a ti citlivě vnímali modlitby zpívané latinsky i česky. Zvuk varhan se plasticky nesl chrámovou lodí a vracel naše srdce ke Kristově velkopáteční oběti i k bolesti jeho matky Panny Marie. Hlasy mužů i žen vyjadřovaly upřímné a pokorné díky. Zatím poslední iniciativou spolku Podhradí je otevřený dopis prezidentu Zemanovi v souvislosti s jeho plánovanou cestou do Moskvy (oslavy 70. výročí konce druhé světové války): Spolu s Vámi se moskevských oslav zúčastní i severokorejský diktátor Kim Čong Un, s nímž si sice ruku podat nehodláte, avšak svou přítomností a společným sdílením slavnostních chvil dodáte legitimitu jak jeho činům, tak i činům vašeho hostitele, Vladimira Vladimiroviče Putina a dalších mnoha autoritativních či nelegitimních vůdců. Řekl jste, že do Moskvy jedete uctít památku padlých vojáků. O konec války v Evropě se však nezasloužila jen Rudá armáda. Na osvobození se podílelo mnoho dalších národů, včetně občanů Československa, ať už nosili uniformu nebo civilní ošacení. Počet jejich obětí byl na našem území za těch několik týdnů na konci války vyšší, než v jakémkoliv jiném období naší okupace. Uvítali bychom, kdybyste uctil památku hrdinů a obětí druhé světové války společně s námi, občany republiky, jejímž jste prezidentem. Pojďme společně vzpomenout na všechny, kteří padli při osvobozování naší země, a zapalme u každého jednoho jejich hrobu, památníku či pamětní desky svíci, nebo položme květinu. Uctěme společně jejich památku. Není to milé? Není radostné poznání, že zde žijí lidé, kteří vyznávají i vyšší hodnoty, než knedlo, zelo, vepřo? Velikonoce za námi, Kristus zrazen, na kříž přibit, vzkříšen. Učedníci setřásli se sebe strach, do světa kráčí hlásat Dobrou zprávu. Zima naposledy vmetla do tváře země sněhové vločky, včely vylétly, zabzučí v korunách rozkvetlých stromů. V chlévě jehňátka zabečí, na střeše hrdlička zavrká. Jaro. Ať je naděje plné, přátelé. 17. dubna 2015 Náhodně se mi dostal do rukou deníček zatím mně neznámé sušické dívky, počínající slavným dnem 5. květnem 1945, kdy si zapsala: Dnes ohlásilo radio svobodu české vlasti. Jak jsem se zaradovala. Hned jsem nalezla československý prapor a praporky a ověnčili jsme příbytek. Chudáci však v Praze, tam se bojuje a prolévá česká krev. Co dělá asi Míla? Kdybych mohla,rozběhla bych se a pobila bych všechny Němce jako pomstu zavražděným Čechům a utrápeným rodinám. Dnes asi nebudeme klidně spát neděle. Přišla jsem z kostela na náměstí. Jak to bylo krásné! Po sedmi letech jsem slyšela tu nádhernou hymnu. Nyní čekám na silnici až přijedou americké pancíře, tanky a vojsko. Rozhlas však ohlásil, že přijedou až ke třetí hodině. Odebírám se k obědu. Při jídle však jsme zaslechli: Již se blíží! Vyběhla jsem na balkon a mávala praporkem k Červeným Dvorcům. V okamžiku jsem seběhla a alou na silnici. Mávám svým praporkem a volám s davem Nazdar! Vždyť jsou to naši zachránci! Vozů, tanků, děl, pancířů bylo bez počtu. Do vozů a vojákům jsme naházeli květin. Jeden chtěl praporek, darovala jsem mu ho. Jiný se natahoval pro trikoloru, nuže, ať má na Čechy památku. Tak to šlo do 6 hodin bez ustání. Odvedli několik zrádců národa do vězení. Nejraději bych je roztrhala na kousky, neboť můj strýc též zemřel jejich vinou. Praha statečně bojuje a projíždějící tanky již tam budou. Ó Bože, dej jim sílu a vítězství v nerovném boji. Uléhám a vysílám prosbu k Bohu za pomoc pondělí. Od večera do rána projížděly tanky a děla městem. Je to celá armáda. V Praze zuří bitva dál a občané trpí. Zde odvážejí německé vojáky a s nimi část zla. Nevinné české lidi vraždili a nazývali je sabotážníkama, sta a sta žen a dětí vyvlekli z domů a naházeli pod auta a tanky, tisíce chlapců a děvčat odvlekli do Německa a zničili jejich mladý věk sobota. Dnes již americká auta od nás odjíždějí. Bude nám po nich smutno. Zvykla jsem si na ně. Když jsem šla Hudební rámec letošních Velikonoc v Sušici KOMU ASI PATŘIL MÁJOVÝ DENÍČEK STARÝ 70 LET? Zajímavý pro nás sušické posluchače byl i novodobý chorál, věnovaný světci a patronu české země sv.václavovi, zazpívaný zároveň na počest našeho chrámu a místního duchovního správce Václava Hese. Vnitřek kostela působil kultivovaně výborným osvětlením, čistou a světlou výmalbou zdí a jemnou květinovou výzdobou bílé hortensie a velkokvěté bílé lilie. Také vyhřívané lavice zpříjemňovaly pobyt v tomto výjimečném koncertním sále. ČKA v Sušici tímto koncertem symbolicky ukončila letošní katolické Svátky velikonoční. Můžeme říci, že Velikonoce v našem městě letos zahájil také krásný koncert, pořádaný Kruhem přátel hudby. Ve čtvrtek 2.dubna večer v půvabném sálku Muzea Šumavy zazněla na úvod duchovní skladba současného českého skladatele Slavomíra Hořínky Rosarium, což je nevšední hudební vyjádření modlitby růžence. Jádrem večera bylo však dílo skladatele Josepha Haydna Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži, doprovázené recitací pražského herce Jana Potměšila. Sedláčkovo kvarteto z Prahy zahrálo obě skladby mistrovsky a s plným pochopením jejich duchovního smyslu. Pro citlivé posluchače komorní hudby začaly Velikonoce.Na závěr je vhodné poděkovat organizátorům obou akcí: České křesťanské akademii Sušice a Kruhu přátel hudby v Sušici. Marie Hrdličková do školy, mávali nám na rozloučenou. Vojáků tu zbylo ještě hodně, ale to nejsou ti naši praví středa. Z louky si udělali letiště. Letadla odlétají a přistávají jako hračky. Jedno dělá umělecké přemety, snáší se a zatáčí. V tom zadul vítr a bum...narazilo křídlem o zem a spadlo. Utíkám k místu neštěstí. Z ostatních letadel vyběhli piloti, vypálili tři rakety a spěchali k letadlu. Pilot má rozbitý nos. Pozorovateli se nic nestalo. Přijíždí Červený kříž a odváží pilota k vyšetření. Již je tu Military Police a vyšetřuje stav letadla. Pravé křídlo je utrženo, levé polámáno, chladič pomačkán, ocas rozlámán, slída rozbita a plna písku. Všichni se tomu však smějí i ten raněný se slovy to nic. Radio vysílá reportáž příjezdu pana presidenta do Prahy. Škoda věčná, že se té slávy nemohu zúčastnit neděle. Je horká neděle a ani to bolení hlavy mě nezabrání jít vítat čs. brigádu. Již přichází pěší. Slavné fanfáry z Libuše se ozývají. Za nimi přijíždí tanky a auta. Sláva, Nazdar! Hřmí ulicemi. Škoda, že si vojáky rozebrali lidi ve městě. Kdyby k nám aspoň jeden přišel, Tentokráte byla odezva na přiloženou archivní fotografii v SN 7/2015 v rubrice Poznáváte? dosud největší. Na uvedené fotografii jsou Hory Matky Boží, které byly vyfoceny od křížku pod Křížovkou, při cestě na Cihelnu. Ze stejného místa dnes fotografovat nelze, neboť jsou tam vzrostlé stromy. Fotografii lze ale pořídit z místa cca 100 m vlevo od křížku. Poděkování patří panu Zdeňku Reitmeierovi, Marii Koppové, Zdeňku Prančlovi, Marii Löffelmannové a dalším, kteří se v u nepodepsali a hlavně paní Horejšové, která nám dokonce do muzea donesla originál této fotografie, z jejíž druhé strany můžeme vyčíst : foto J. Pospíchal, náklad A. Dušek (dědeček paní Horejšové), obchodník Hory Matky Boží. Hory Matky Boží ( 675 m) jsou bývalé královské horní město, neboť zde byly v roce 1520 otevře- dověděla bych se o světě a poslouchala celý den. Jak by to bylo krásné, kdybych v myšlenkách mohla pozorovat boj hrdinného českého vojska pátek. Na hodinu chodím kolem chudobince, je to sice zacházka, ale je to lepší, že tam nejsou vojáci. Jen jednoho amerického důstojníka občas potkávám. Je hezký, zřejmě starší a slušný (ne jako ti ostatní). Když mne potká, řekne Dobrý den, slečno! Uctivě a jde dál. Budu se tudy i vracet. U úřadů je to teď blbý. Je tam moc těch Američanů. Ty černoši jsou přece ostýchavější, ale ti běloši, to je hrůza. Mis kamán, věčně pokřikují. I na náměstí se lepí a hned by doprovázeli. Nestojím o doprovod. Poznáváte? Tolik z Májového deníčku který nám přiblížil dění v Sušici roku 1945 pohledem zatím neznámé dívky. Bylo by hezké jí deníček vrátit. Žije ještě? Přál bych jí to. Zatím vím, že měla sestru Martu a kamarádky z měšťanky Vejstrkovou, Rendlovou, Švelchovou, Kotálovou, Vojtasovou, Mirvaldovou, Hlavatou, Chmelenskou, Fialkovou... Pak přestoupila do Gymnasia a vzpomíná na prof. Přibyla a Hanku Šmatů, která jim zkazila závody. Konečně z tábora Sokola Sušice v Kojšicích, se dovídám pár jmen Vlasta Davidová, sestry Gregoriadesovy, Helena Klimentová, Jarka Thurnvaldová, Eva Křížová... A taky taneční z roku 1947 prozradily pár tanečníků Presl, Mašek, Ápis Markovec, Šerif Pokorný, Lípa, Owens Koukol... Ze sletu 1948 vím jen, že Knapová s nimi nespala. Deníček za rok skončil a já vím, že si ho psalo hodné a chytré děvče. A také věřím, že s vaší pomocí se podaří odhalit tajemství jejího jména. A když se s ní dokonce setkám, bude to pro mne zase jeden šťastný den, o který se s vámi, milí detektivové amatéři, rád podělím. -ekny stříbrné doly. Zpočátku výnosné doly ale brzy upadly, i když se v 17. století objevovaly snahy těžbu oživit. V 18. století bylo dolování ukončeno, pak ještě v roce 1828 byl učiněn ještě jeden neúspěšný pokus. Dominantu obce tvoří původně barokní kostelík Panny Marie, který byl založen v roce Poblíž kostela, můžeme navštívit muzeum, které bylo založené zásluhou místního rodáka pana Antonína Koppa. Zde se můžeme blíže seznámit s historií obce věnované právě těžbě zlata a provozování různých řemesel, hlavně řemesla ševcovského. Na návrší severně od obce byla v roce 1842 postavena kaple Proměnění Páně, ke které od hřbitova vede 14 nepravidelně roztroušených kapliček později vybudované křížové cesty. Kalvárie je na místě kříže, u kterého se modlívali horníci, než vstoupili do šachty. Vlevo vedle kaple je pod křížem studánka. V okolí jsou stále viditelné stopy po důlní činnosti. S hornickou činností nás seznámí i krátká naučná stezka, na které je mj. umístěna replika středověkého důlního zařízení. V roce 1893 žilo v Horách Matky Boží (něm. Bergstadtl Unserer Lieben Frau, Frauenstadtl) v 98 domech 575 obyvatel. Ještě na počátku 20. století byly uváděny jako město, ve kterém žilo 660 obyvatel. Nyní zde žije přibližně 120 obyvatel. Mile mě překvapuje zájem lidí o dohledávané archivní fotografie z fotoarchivu Muzea Šumavy v této rubrice. Čtenáři nám začínají do muzea nosit své archivní fotografie. Jsem zvědavý, jak velký oříšek bude pro čtenáře další přiložená archivní fotografie. Vaše postřehy prosím zasílejte na Předem děkuji. M. Buršík

12 Zajímavosti strana 12 Není verš jako verš Nebývá dnes obvyklé, aby se veřejně četla poezie. 10. dubna odpoledne v sušické kinokavárně však verše byly hlavní náplní tamního setkání. Pod křídly Sušického kulturního centra se zde sešli autoři sdružení v neformální Skupině básníků, aby posluchačům přečetli své básně. Pořad s názvem Autorské čtení poezie navrhla Jiřina Marková Hálová a realizaci zprostředkoval Emil Kintzl, který také program uvedl. Posluchači se v úvodu dozvěděli, že Jiřina Marková byla jednou z prvních žákyň učitele Kintzla na Kašperských Horách a tento nestárnoucí sportovec a pamětník ještě přidal vzpomínku na profesora sušického gymnázia Procházku a též básně svého oblíbeného autora Karla Havlíčka-Borovského (např. Nechoď Vašku s pány na led...) Pak se slova postupně ujala čtveřice autorů ze Skupiny básníků, která pod tímto označením funguje na facebooku. V Sušici vystupující básníci byli pouhou špičkou ledovce sdružení, které dnes čítá přes sto členů. A špička to byla opravdu různorodá a rozhodně nenudila. Nejprve se představila Jiřina Marková Hálová, za kterou ovšem, vzhledem k její hlasové indispozici, verše recitovala Jana Brožová. Paní Hálová, zástupkyně starší generace, žije dnes v Sušici, a ačkoliv básně píše celý život, sbírku Láska nejen laská vydala teprve před třemi lety. Recitované básně byly průřezem její celoživotní tvorby, ve které převažovala propracovaná milostná lyrika s přesahem k obecnějším tématům. Dalším autorem byl řidič kamionu z Kladna, muž v nejlepších letech Jaroslav Nykl. Jeho verše kontrastovaly svou přímočarostí a těšily optimismem. Po té vystoupila mladičká křehká dívka Nikki Netáhlová z Karlových Varů. Stejně křehké byly i její lyrické verše. Naproti tomu Hynek Bureš, dlouhovlasý vrstevník také z Varů se do života obul nekompromisními jednoznačnými verši, mnohdy dekadentními a mnohdy s vtipnou pointou. Každý z autorů měl na recitaci vymezen stejný čas, všichni ale měli připraveni daleko více básní. Ať je jim tedy toto první čtení odrazem k dalším vydařeným prezentacím. ED Víly odemkly Otavu vodákům Otava zhmotněná do krásn é v í l y k r á č e jí c í v č e l e průvodu po břehu řeky u jezu za sušickým nádražím obřadně nesla velký kovový klíč, aby v sobotu 11. dubna odemkla pro vodáky svůj tok. Tancem jí byly ku pomoci dvě lehkonohé víly a pr ůvodu se zúčastnili zástupci na řece zainteresovaných stran: vodník, rybář, vodák, plavec i neplavec. Toho sobotního rána bylo tábořiště pod nádražím plné vodáků. Dvě tradiční půjčovny lo d í v yd áv a ly s vé k a n o e příchozím zájemcům k první jar ní plavbě. Dospělí balili své cennosti do barelů, děti netrpělivě poskakovaly kolem lodí. Za přítomnosti veselého toulavého autobusu s občerstvením pronesl úvodní slovo Radek Nakládal, rozezněly se tóny Dvořákovy Vltavy a otavský pr ůvod se dal do pohybu směrem k řece. Víla Otava smočila svou nožku v dravé vílami vhodila do řeky zechladné vodě a spolu s dalšími lené jarní věnečky ze svěžích lístků. Vlny se ztišily a klíčem se Otava odemkla vodákům. Na vodu pak vyplouvala jedna ho psa, po čase jsme se museli za- loď za druhou a koryto ožilo řadit do transportu...že prý jedem jak za prázdninových časů. bydlet do nového města a odvezli nás do Terezína. Měla jsem štěstí, zůstala jsem s rodiči. Později ale otec odjel do Mauthausenu jiným transportem a už jsme ho neviděli. Pro mnohé je ten čas popisovaný v knihách dávnou historií, ale zde seděla paní Helga mezi námi a svůj příběh vypravěla jako kdybychom s kamarádem probírali náš každodenní život. O to více se nás to dotýká a znovu si udiveně říkáme, to snad není možné. Plánovaná hodina se o polovinu protáhla, přesto malířka zdaleka nestihla sdělit vše, co chtěla. Vzhledem k času se tradiční komentovaná prohlídka městem s Mgr. Michalem Chmelenským ze Západočeského muzea v Plzni omezila na příběh jedné rodiny nedaleko jejich domu. Na náměstí se mezitím již připravil pěvecký sbor Svatobor, aby zazpíval starou židovskou píseň Ose šalom a Sarah Sofia Huikari uvedla další program a poděkovala všem zúčastněným. Za město promluvil PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Václav Diviš za oběti pronesl modlitbu a připomněl, že svědectví přeživších je pro nás, abychom zůstali lidmi a vážili si svobody a demokracie. Po té zahájil čtení 94 jmen zavražděných sušických židů. V podvečerním poetickém pásmu v kinokavárně se autoři vrátili ke svědectví malířky Weissové Hoškové na plátně znovu běžely autentické obrazy a Anna Doubravová četla z jejího deníku. Sarah Huikari s Jakubem Doubravou recitovali básně Jiřího Ortena a Jiřího Daniela a Ondřej Chvojka dokreslil atmosféru jemnými houslovými tóny židovských melodií. Sváteční program byl večer zakončen radostně. V Kloubu vystoupil s židovskými i lidovými písněmi pražský nejrychlejší klezmer band Trombenik. text a foto Eduard Lískovec Jména 94 zavražděných sušických židů zněla náměstím Již třetím rokem se Sušice připojuje k mezinárodnímu dni Jom ha-šoa (Den vzpomínky na zkázu na oběti holocaustu). V dřívějších dobách akce probíhala jen v Praze, ale letos si tento den, který připadl na 16. dubna, připomnělo už sedm měst České republiky. Ústředním bodem programu je pietní akt čtení jmen zavražděných židů v daném městě. V Sušici připravil Kulturní spolek Rašelina ve spolupráci s Institutem Terezínské Iniciativy a Sušickým kulturním centrem ještě besedu, komentovanou prohlídku městem, poetické pásmo a koncert. Třetím rokem se k akci připojuje také celostátní soutěž pro školy, ve které se nad touto tragickou kapitolou dějin zamýšlejí studenti. Letošním tématem byly návraty a nenávraty z koncentračních táborů. Do soutěže se zapojilo 89 škol a klubů mládeže a bylo zhodnoceno 430 prací v kategorii literární, výtvarné a videoprojekty. Výhercem v literární kategorii se stala Markéta Reindlová ze sušického gymnázia. Práce sušických studentů byly 16. dubna vystaveny před radnicí. Vzpomínkový den začal besedou v sušickém kině. Jak řekla v úvodu Mgr. Barbora Freund, cílem těchto besed je přiblížit holocaust, ve kterém bylo zavražděno 6 milionů lidí, na osobních příbězích jednotlivců. Před dvěma lety zde své zážitky vypověděl Pavel Stránský (SN 8/2013). Sušickým posluchačům se poštěstilo vyslechnout si jeho dechberoucí autentické svědectví, dnes už není mezi živými. Letos sál zaplněný zejmé- na žáky základních škol s napětím poslouchal vyprávění akademické malířky Helgy Weissové Hoškové o životě v koncentračních tá- borech Terezín a Mauthausen. Její jedinečné vyprávění bylo umocněno promítanými obrazy, které v lágrech nakreslila. Bylo mi tehdy 12 let a dnes jsem jedna z posledních, kteří mohou podat svědectví. Nehovoří se mi o tom lehce, ale považuji to za svou povinnost, aby se něco takového už neopakovalo, vysvětluje malířka a ptá se: Myslíte si, že by se dnes něco takového nemohlo stát? Tehdy jsme se jen usmívali pochodujícím mladíkům, kteří skandovali nacistická hesla... Pak doprovází své kresby komentářem a přítomným se vkrádají palčivé otázky: Jak se to jen mohlo stát? Co já bych dělal v takových situacích? Žili jsme v dělnické čtvrti Prahy úplně normálním životem. Otec byl úředník, matka Helga Weissová zachytila budování Potěmkinovy vesnice v Terezíně při švadlena. Pak se najednou musel příjezdu Červeného kříže. Komise podvod neodhalila (vozy s chlebem, dívky udělat soupis majetku, některé věci se zeleninou atd.), ale díky statečné, malířce zůstane pravda zachována. nám odebrali (např lyže), pak naše- Sušické noviny 8/2015 Nakonec se po proudu směrem na Žichovice vydala i Zuzana, kapitánka souboru Schody, který celou akci zinscenoval. Nechť tradiční ahóój doprovodí v nadcházejícím létě i vaše pádlování. text a foto ED jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum SIRKUS, Příkopy 178, Sušice, IČ Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: , , Odpovědný redaktor: Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 30. dubna 2015 ve hod.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2014

Akce v Sušici a okolí leden 2014 Kašperské Hory Chanovice Chanovice 2.1. 4.1. 4.1., kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Bohoslužba Slavnost Matky Boží, P. Marie Hrad Kašperk, denně od 10:00 do 16:30 hodin Zimmí prohlídky hradu Kašperk tradiční

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více