Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní"

Transkript

1 HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních, klid a pohodu nejen doma, cérkám pořádného šmigrusta a ogarom z lásky malované vajíčko a těm dříve narozeným štamprli domácí slivovičky. Přečetl jsem si velikonoční Zpravodaj z loňského roku, kde jsem Vám občanům před rokem něco sliboval. Musím konstatovat, že slova, která tehdy byla jen plány, se nám zdárně podařilo naplnit a někdy udělat i něco navíc. Letošní rok je pro čerpání peněz z různých operačních programů velmi klíčový, neboť alokace peněz ve státních fondech se stenčuje. Ano, pravdou je, že obce, které chtějí čerpat, musí být připraveni po stránce projekční a majetkoprávní. Toto jsou hlavní a nejdůležitější kriteria pro předpokládaný úspěch. V roce minulém jsme věnovali maximální pozornost na připravenost všech akcí. Nyní nás čeká rok náročný jak po stránce pracovní tak i finanční. Na následujících řádcích bych si dovolil zrekapitulovat loňský rok. Lesní cesta Chladná a Tarožná - v nákladu 3.5mil. je zdárně ukončena včetně závěrečné kontroly a v těchto dnech se pracuje na výkupu pozemků od soukromých vlastníků, neboť hodláme naplnit slib, že komunikace by měli být v majetku obce. Díky dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, jsme připravili další projekt na opravu tzv. lesních cest ve výši 2.5mil.Kč. Jedná se o kominikace - Tomanůvka, U Sívků, Hřebík, U Hrňů, Tisové, Losové - zde bych poděkoval lesnímu hospodáři panu Janu Novosadovi, který byl nápomocen při zpracování celé projektové dokumentace a osobně obcházel majitele pozemků, od kterých jsme potřebovali souhlas. Na zasedání Rady obce byly stanoveny zadávací a obchodní podmínky pro výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb o veřejných zakázkách. Realizaci plánujeme v měsících 06-08/2009. Jsem si vědom, že jsem přislíbil opravu dalších komunikací v obci, ale bohužel nebyly hodnoceny úspěšně. Na opravu účelových komunikací se velmi obtížně bojuje o finance, neboť dotace z Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury jsou směřovány na dálnice, obchvaty měst, atd., a nám starostům je konstatováno, že tyto komunikace máme opravit z vlastních financí. V letošním rozpočtu zastupitelé odsouhlasili částku 2 mil. Kč. Realizace se plánuje na měsíce 07-09/2009. MŠ - Bařiny: projekt na výměnu oken a celkové zateplení včetně modernizace můžete sledovat sami na vlastní oči. Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní probíhá příprava na dokončení zateplení celé budovy. S celkovou modernizací Číslo 22 - duben Zdarma. dokumentace je zpracována pro občany z obecního rozpočtu. (1 přípojka Kč) Cyklostezka Bečva je projektem, který je velmi sledován, nejen domácí veřejností, ale v rámci celého Zlínského kraje. Pravdou je, že se vyskytly problémy a musel se dvakrát prodlužovat termín, neboť nebylo právoplatné stavební povolení. Nyní stavební povolení nabylo právní moci a celý projekt je připraven k realizaci. V těchto dnech je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele díla. Foto: Jaroslav Pechala MŠ jsme se rozhodli vybudovat i nového oplocení a nátěr střechy, ale toto se bude odvíjet od finančních příjmů obce. Zde patří poděkování nové paní ředitelce Janě Václavíkové a všem pracovníkům školky a rodičům, že našli pochopení pro stavební práce a za provozu školského zařízení se nám společně daří dílo naplnit. Projekt Rozšíření vodovodní řádu do lokalit Uherská, Černé, Losové - dlouho očekávané stavební dílo bylo k zkolaudováno a prošlo závěrečnou kontrolou z Ministerstva zemědělství. Nyní se postupně připravují podklady pro zřízení věcného břemena a zápisu do katastru nemovitostí. Pro občany, kteří se hodlají napojit (celkem projevilo zájem 40 rodinných domků) je před dokončením projektová dokumentace pro stavební povolení, které umožní napojení na hlavní vodovodní řád. Projektová Je předpoklad, že výstavba cyklostezky Bečva započne v měsících 06/2009. Autobusová zástavka,,pod Černým - ač se zdála z počátku malá, dnes se jeví dostačující a slouží. Dalším připravovaným projektem je chodník propojující úsek od obecního úřadu k MŠ -Bařiny. Tuto akci pokládám pro obec za prioritu č. 1. Na výsledek tohoto projektu čekáte asi všichni. Fakta jsou taková - projekt prošel prvním kolem bez připomínek (technické věci v projektu) a nyní se čeká, zda bude zařazen do kolonky "úspěšné". Hodnota díla představuje částku cca 5.5 mil.kč. Výsledek by měl být znám v měsíci květnu. Dotace je požádána u Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze. Dokončení díla včetně závěrečné kontroly musí být do konce roku 2009, tak znějí podmínky pro čerpání peněz. Proto připravujeme výběrové řízení na dodavatele díla.

2 V blízké době (09/2010) nás čeká zahájení největšího projektu a to Čistá řeka Bečva 2, technický tým Mikroregionu na tomto projektu intenzivně pracuje a vše směřuje ke splnění podmínky EU - započat do konce roku Obec společně s firmou Voding s.r.o. Hranice pracuje na druhé části odkanalizování obce a to Kýchová, Bratřejůvka, Černé, Pod Černým. V těchto dnech majitelé vybraných pozemků se setkali s pracovníky Vodingu s.r.o., kteří vyjednávají vstupy na pozemky, v rámci naprojektování celého díla. Zde bych rád připomněl občanům vstřícnost při vyjednávání, neboť je nutné si uvědomit, že odkanalizování obce se dělá na řadu a řadu let dopředu. Jistě jste si všimli celkové rekonstrukce budovy obecního úřadu, postup prací je sledován širokou veřejností. Dělá se nová střecha, vyměňují se okna, dělá se nové topení v zimních měsících - nad tím nevěřícně kroutí hlavou řada lidí, ale dotace na opravu jsou takto nastaveny a my pokud peníze, které lze použít jen na tento účel chceme využít, musíme dodržet harmonogram prací. Provoz v budově je částečně omezen, ale děláme maximum pro občany, aby úřad jim byl dostupný a přístupný za plného stavebního provozu. Těm občanům, kterým nebylo či nebude plně vyhověno, se dopředu omlouvám. Termín dokončení celkové rekonstrukce je naplánován na měsíc 10/2009. Po tomto termínu pevně věřím, že budova bude plně sloužit vám všem. Zpracovává se projektová dokumentace pro víceúčelové hřiště, které by mělo nahradit dosavadní tenisový kurt. Toto hřiště by mělo sloužit pro více sportů - nohejbal, malá kopaná, tenis, volejbal a v zimním období za předpokladu mrazu jako přírodní kluziště s osvětlením. Jako doplněk k hřišti bude vybudován dětský koutek (prolézačky, pískoviště), hodnota předpokládaného díla je cca 2.8 mil. Kč. Realizace projektu - rok Jak řada z vás ví, v letošním roce tomu Informace Obecního úřadu Zimní údržba komunikací I když se to zpočátku nezdálo, letošní zima opět prověřila naši připravenost na zajištění zimní údržby komunikací. Celkovou zimní údržbu komunikací v obci zajišťovala firma Služby Obce Huslenky s.r.o. a soukromý podnikatel Hruška Jaromír (z Bratřejůvky). Tyto činnosti byly prováděny na základě smlouvy uzavřené s obcí. Díky nim jsme nezaznamenali žádné velké stížnosti občanů, přestože sněhu napadlo letos opravdu hodně, podobně jako v roce I dle našeho názoru byly chodníky a komunikace ve většině případů včas a dobře ošetřeny. Výjimečnými případy byly situace v závěru měsíce února, kdy napadl velmi těžký a mokrý sníh a za pár dní přišla obleva. Vrstva sněhu uježděná na komunikacích rychle rozbředla a pracovníci Služeb s.r.o. jen s velkým vypětím sil zajistili její odklizení. Sníh komplikoval i svoz domovního odpadu, kdy bylo nutno nejdříve zprůjezdnit trasu a odklid sníh od popelnic. Všem, kteří měli problém s cestou nebo svozem odpadu, se omlouváme. Nutno konstatovat, že údržba našich komunikací představuje cca 65 km. Prioritou byly komunikace, kde zajíždí pravidelně autobusová doprava ČSAD Vsetín a to údolí Černé a Uherská. Na tyto komunikace byly zvýšené náklady na odklizení sněhu a posyp. Objevily se nám stížnosti na škvárový posyp v údolí Černé. Škvára je pravidelně testována zkušebním ústavem ve Zlíně a má vystaven certifikát o ekologické nezávadnosti. Tyto připomínky vedly Radu obce k zamyšlení a bylo doporučeno, provést strojní zametání komunikace v době, kdy nám toto povětrností podmínky dovolí. Na základě žádosti o dotaci na letošní zimní údržbu komunikací v Černém a Uherské ze Zlínského kraje, odbor dopravy, přispěl částkou Kč. Dotace Zlínského kraje představovala 54% celkových nákladů na tato údolí. Využívám této příležitosti a děkuji Radě Zlínské kraje o přidělení této dotace, která nemalou měrou snížila náklady na údržbu komunikací z obecního rozpočtu. Pro úplnost uvádím, že celkové náklady na zimní údržbu představovaly částku cca Kč. I v letošním roce zůstávala na komunikacích odstavená auta a to především v údolí Černé, takže autobus i traktor s radlicí měl mnohdy problém, případně se musel složitě vyhýbat. Vzhledem k tomu, že naše místní komunikace jsou ve většině případů úzké, je běžné stání na této cestě v rozporu s vyhláškou. Firmě Služby Obce Huslenky s.r.o. a panu Hruškovi bych rád poděkoval za jejich práci. Surala Oldřich, starosta obce je 60 let, kdy naše obec získala samostatnost. Oslavy založení obce se plánují na začátek září. V těchto dnech již začala pracovat skupina dobrovolníků, kteří budou tyto oslavy chystat. Mohl bych pokračovat ve výčtu naší práce ještě dlouze, ale o více informacích se můžete dočíst na našich internetových stránkách Zde se snažíme o všem podstatném informovat. Odměnou je nám vaše návštěvnost, která se neustále navyšuje, za což vám všem děkuji. A závěrem: jsme na prahu jara, to je období, kdy mnozí vyrazí do přírody, jiní se připravují na jarní úklid, chodí a okukují své zahrádky, políčka a plánují, co tam nasadit. Tak jako každým rokem, apeluji na dobré sousedské vztahy, na porozumění a pomoc jeden druhému To je předpoklad dobrého soužití, které přináší prospěch pro celou naší krásnou obec. Hezké a spokojené svátky jara přeje Oldřich Surala, starosta obce Poplatky ze psa a svoz domovního odpadu Upozorňujeme občany, že termín úhrady poplatků za svoz domovního odpadu a ze psa je podle obecně závazné vyhlášky do Poplatek ze psa činí 100 Kč; poplatek za svoz domovního odpadu činí 450 Kč (mimosvozové pásmo 225 Kč) na osobu, která má trvalý pobyt v Huslenkách. Pokud občan nezaplatí ani v náhradní lhůtě, je vymáhán platebním výměrem, který je navýšen o 50 %. Poté se přistoupí k vymáhání exekucí. Daň z nemovitostí Termín pro úhradu daně z nemovitosti je do konce měsíce května Upozorňujeme občany, aby vyčkali na hromadný předpisný seznam, který z důvodu zvýšení a následného přepočtu daní, vydá Finanční úřad až koncem měsíce dubna Proto není vhodné platit daň z nemovitostí před vydáním hromadného předpisného seznamu. Finanční úřad bude rozesílat složenky přímo do domácností začátkem května, tyto lze uhradit prostřednictvím pošty. Platbu lze provést také přímo na pokladně Finančního úřadu ve Vsetíně a to v pondělí a ve středu v době od 8-12 hod. a od hod. UPOZORNĚNÍ POLICIE ČR Upozorňujeme majitele nemovitostí, aby svou budovu označili přiděleným popisným číslem, tak aby bylo zřetelně vidět. Touto cestou Vás žádáme, aby jste usnadnili práci Policie ČR, Rychlé záchranné služby a Hasičskému záchrannému sboru. Zřetelně označený dům může přispět i k včasné záchraně lidského života. Upozorňujeme Vás také, že pokud nemáte označenou budovu, dopouštíte se přestupku, za který vám může obec uložit pokutu až do výše Kč. 2 HUSLENKY, duben 2009

3 Rozpočet obce Huslenky - příjmy Rozpočet obce Huslenky - výdaje 2009 Druhy příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis.kč Daň z př. fyz.osoby ze závislé činnosti 3000 Daň z př. fyz.osoby ze SVČ Daň z př. fyz.osob z kapit. výnosů 200 Daň z příjmů právnicjých osob Daň z přidanné hodnoty Popl. za likvidaci kom. odpadu 800 Poplatek ze psů 22 Poplatek za provozovaný VHA 80 Výtěžek z provozování loterií 50 Správní poplatky 70 Daň z nemovitosti NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - vlastní činnosti Pěstební činnost lesy - příjem z těžby lesa Příjmy z pronájmu vodovodu 300 činnosti knihovnické 1 Bytové hospodářství - nájmy z bytů 28 Hřbitovní poplatky 8 Příjem- EKO-KOM za třídění odpadu PŘÍJMY Z PRODEJE A PRONÁJMU MAJETKU Příjmy z pronájmu pozemků 3 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.(nebyt.prostory) 147 Příjmy z úroků 80 Splátka půjčky SOH s.r.o DOTACE Neinv. dotace ze st. rozp. - správa obce 372 ZK- Investiční dotace na Rozšíření vodovodu ÚP Vsetín dotace na VPP 71 SFŽP -dotace MŠ PŔÍJMY CELKEM Zapojení zůstatku na účtu k PŘÍJMY Pěstební činnost - lesy Místní komunikace MK Lány - zpevňování 100 Místní komunikace -zimní, letní údržba, svodníky 900 Místní komunikace-oprava MK- oprava svážnic k lesu 500 Výstavby chodníku OÚ- ZŠ Provoz veř. silniční dopravy 105 Bezpečnost silničního provozu-hlídky na přechodu 33 Pitná voda - vodovod Rezerva - plán. obn.vodovodu 300 Voda rozš. Uherská- U kaštanu 500 Ostatní služby 150 Vodovod opravy- poruchy 200 Kanalizace -Čistá Bečva II. et Úprava drob. vod. toků 550 Předškolní zařízení MŠ Nainvestiční příspěvek na činnost MŠ 617 Zateplení a výměna oken MŠ 640 Oprava terasy,oplocení Základní škola Dotace obcím na dojížď. žáky 528 Neinv. příspěvek - činnost ZŠ 900 Oprava a údržba -ZŠ 50 Projekt -ÚR.TV-spoj.krček 200 Místní knihovna 80 Ost.kultura - kronika, galerie 20 Místní rozhlas /MR/ -oprava 100 Obecní zpravodaj 32 Přísp. na ples -SDH, sportovci 6 SPOZ, oslavy obce, církve,vítání občánků 236 Neinv. dotace - Charita 35 Neinvestiční dotace církvím leté výročí zal. obce 60 Ost. kultury -důchodci, občánci 81 Ost. tělovýchovná činnost 110 TJ SOKOL 100 AVZO 7 Věcné dary 3 Projekt sportovního zařízení 50 Ostatní zájmová činnost 19 ČK 8 MS Kátlina 10 ČSCH Vsetín 1 Zdravotní středisko 15 Bytové hospodářství 10 Nebytové hospodářství 10 Veřejné osvětlení 630 el. energie 290 Nákup mont vánoč. osvětlení 40 Opravy a udržování 100 Rozšíření VO 200 Hřbitov -správa 21 Územní plánování 375 Územní rozvoj- digit. tech. mapa 7 Místní hospodářství Místní hospodář. +soc. zdr. poj 195 MH -opr. a udrž., energie, mat. 141 MH-nákup služeb právníka 415 MH-projek.studie budova OÚ 300 Přestavba budovy OÚ - vl. zdr MH-nákup poz.,výkup Tarožná 190 Sběr a svoz komun. odpadu 920 Nebezpečný odpad 60 Svoz zv. se sklem, PET, papír 200 Veřejná zeleň 50 Ost. soc. p. - obědy důchodci 60 Požární ochrana 302 Sbor dobr. hasičů -činost 90 SDH- spolek, SDH -okres 32 Nákup vozidla FORD- leasig 180 Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Správa OÚ, mat.,školení, atd Voda,el.energie,otop, PHM 132 Věcné dary 40 Služby pošt, telefony, pojist 546 Pohoštění 30 Sociální fond 80 Platby přestupku MěÚ Vsetín 30 Ostatní činnosti nezařazené Ost. dotace - Mikroregion... 6 Sdružení-Val.-Horní Vsacko 115 Ostatní příspěvky nezařazené 55 Kanalizace -Huslenky I.etapa Cyklostazka -realizace,projekt Pojištění majetku obce 60 Fin. vyp.se ZK -volby do krajů 2 Výdaje HUSLENKY, duben

4 Služby obce Huslenky s. r. o. informují Vodovod a jeho rozšíření Na konci roku 2008 dokončila Obec Huslenky úspěšně akci a to rozšíření vodovodní sítě do lokalit Uherská, Pod Losovým a Černé, na kterou přispělo Ministerstvo zemědělství padesát procent ceny investice (4.5 mil.kč), deset procent přidal Zlínský kraj (900 tis.kč) a zbylých čtyřicet procent financovala Obec Huslenky z vlastního rozpočtu (3,6 mil. Kč.). Tato investice stála bezmála 9 milionů korun. Jako zhotovitel této náročné akce byly Služby Obce Huslenky, s.r.o. a subdodavatel Václavík Petr, Nový Hrozenkov. Obec Huslenky také vyšla vstříc občanům, kteří projevili zájem o připojení na nový vodovodní řad, a zajistila hromadně projektovou dokumentaci domovních vodovodních přípojek na náklady obce. Po nabytí právní moci stavebního povolení mohou si občané objednat realizaci domovních přípojek u firmy Služby Obce Huslenky, s. r. o. V údolí Uherská byl prodloužen vodovodní řad o 1433 m, o připojení na toto nově vybudované vodovodní potrubí požádalo již 22 rodinných domů. Pitná voda pro nový vodovodní řad je odebírána z přívodního řadu pro Obec Zděchov, který provozuje společnost VaK, a. s. Vsetín. Další deficitní oblastí je lokalita u Kaštanu, kde je zpracovávána projektová dokumentace pro zásobování obyvatel této části pitnou vodou s napojením na nově vybudovaný vodovod. Celková délka se předpokládá 80 m. V údolí Černé byl vodovodní řad rozšířen o 890 m a o připojení požádalo 13 rodinných domů. Zde byla v rámci této akce zmodernizována stávající AT stanice, která je nyní vystrojena novou technologií. V Černém letos proběhne další rozšíření vodovodní sítě o 80 m v lokalitě u Ščulků. Tuto investici by měla hradit Obec Halenkov. Dalším úsekem rozšíření vodovodní sítě byla lokalita Pod Losovým, při jejíž realizaci bylo využito bezvýkopové technologie podkopu pod Bečvou a vodovod byl rozšířen o dalších 257,7 m. Obec Huslenky v letošním roce plánuje kvůli nedostatku pitné vody rozšíření obecního vodovodu do dalších pěti lokalit. Dále pracuje na projektu, kterým chce pokračovat v rekonstrukci, na některých místech, skoro stoletého vodovodu. Finanční prostředky na zmiňované akce půjdou z rozpočtu obce, která se dále bude snažit o získání dotačních prostředků na již zmiňované akce. Také jednou z podmínek poskytování žádostí o dotaci na rozšíření a rekonstrukce vodovodního řadu je zpracování plánu financování obnovy vodovodu. Plán financování obnovy vodovodu Uvedený plán financování obnovy je zpracováván na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým bylo obci Huslenky vydáno povolení k provozování veřejného vodovodu a tudíž se na vlastníka vztahují veškeré povinnosti vyplývající ze zákona o vodovodech a kanalizacích včetně prováděcích vyhlášek. Vlastník vodovodu nebo kanalizace byl povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let v termínu do Cílem plánu obnovy vodovodu je vyjádření reálné potřeby obnovy a následné koordinace s možnostmi jejich financování. Pro obec Huslenky je plán financování obnovy vodovodní sítě zpracován na základě platné legislativy technického stavu objektů a vodovodní sítě a délky životnosti jednotlivých úseků vodovodní sítě. Účelem je stanovení objemu finančních prostředků pro financování obnovy majetku pro jednotlivé roky v období 2009 až 2018 dle vyhodnocení stavu a rozsahu majetku. Navržený Plán financování obnovy vodovodu schválilo obecní zastupitelstvo na svém 18. zasedání dne Zaměřování vodovodu Huslenky U odborné geodetické firmy bylo objednáno zpracování geografického informačního systému /GIS/ vodovodu Huslenky. V rámci toho budou Služby Obce Huslenky, s.r.o. postupně vytyčovat stávající vodovodní řady včetně přípojek pro geodetické zaměření skutečného stavu. Po zaměření budou trasy digitalizovány a vloženy do počítačových prohlížečů jak na obci tak i na Službách Obce Huslenky, s.r.o. a to včetně již zaměřených plynových, telefonních a dalších sítí. Občané budou moci získávat rychlejší a podrobnější informace o existenci podzemních sítí. Sívková Petra + Ing. Daniš Pozn.: Výsledek rozboru vzorku vody z vodovodu Huslenky nemohl být z důvodu omezeného místa v tomto časopise uveřejněn, všichni zájemci si jej mohou vyžádat k nahlédnutí v SOH s.r.o. VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD Sběr se bude konat pouze ve svozový den na určeném místě a to: V sobotu 25. dubna 2009 V prostoru sběrného dvora u garáží služeb obce Huslenky, s.r.o. Od 7.00 do hodin VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: Matrace, koberce, linolea, wc mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy, boty atd. NEBEZPEČNÝ ODPAD: Olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, pneumatiky atd.. Služby Obce Huslenky, s.r.o. nabízejí občanům tyto SLUŽBY: Realizace domovních vodovodních přípojek /možnost zajištění projektové dokumentace/ Dopravu materiálů, dřeva Zemní práce Sečení travnatých ploch Ubytovací služby v Kychové-Celnice Volejte na telefonní čísla: , HUSLENKY, duben 2009

5 I když nás letos hodně trápí nemoci - chřipka, rýma, kašel - přesto pořádáme spoustu aktivit. O některé se s vámi podělíme: Zimní olympijské hry Tak konečně letos napadl sníh. Proto jsme neváhali a se dali do sportování. Děti soutěžily na sněhu v běhu mezi kuželkami, převážely kamaráda na bobech, házely kruhama na tyče, prolézaly strachovým pytlem, vyšlapávaly ve sněhu obrazce. Sníh byl ovšem sypký, a tak sněhuláka ani bunkr jsme nepostavili. To však nikomu nevadilo. Důležité bylo, že se všem moc dařilo a vybojovali si sladkou odměnu. Bylo nebylo Z MATEŘSKÉ ŠKOLY Zápis dětí do 1. třídy ZŠ 18 dětí z naší mateřské školy se pochlubilo svými znalostmi a svojí šikovností při zápisu do 1. třídy Základní školy v Huslenkách, Halenkově a Vsetíně. Zda všichni odejdou, nebo si s námi budou v mateřské škole hrát i nadále, to ponecháme na rozhodnutí rodičů. Náš karneval Celý rok jsme se těšili na karneval. V pátek chodily po naší školce krásné masky a těšily se na vystoupení Míši Růžičkové, letos motivované Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Hodně jsme tancovali i soutěžili. Za svou masku děti získaly odměnu a kdo měl štěstí, ještě vyhrál spoustu pěkných cen v tombole, do které přispěla většina rodičů. Za to jim velice děkujeme. Tak za rok opět nashledanou! Učíme se plavat Pro sedmnáct starších dětí je od 3. března úterý den, na který se moc těší. To jezdí do Městských lázní ve Vsetíně. Ve spolupráci s Alcedem - střediskem volného času - se učí hravou formou plavat. Hlavním cílem je naučit děti kladnému a radostnému pobytu ve vodě. A že se nám to daří! Většinu času jsme sice v malém bazénku, ale nebojíme se ani hluboké vody. Klidně se na nás přijďte podívat! Na co se ještě můžeme těšit: oslavu Dne maminek výlet do ZOO Lešná besedu s hasiči a policií divadélka v MŠ, i v Karolince oslavy Dne dětí rozloučení s předškoláky táborák a noční spaní v MŠ Klíček Schovalo si jaro klíček, schovalo ho do trávy. Jmenuje se petrklíček, už vás všechny pozdraví. Bacil Zas mě jeden bacil našel, dostala jsem rýmu, kašel. Rejdí v krku, rejdí v puse, proto kuckám v jednom kuse. Poděkování Mateřská škola touto cestou děkuje Mysliveckému sdružení Katlina Huslenky ve spolupráci s honebním společenstvím v Huslenkách za sponzorský dar.vánoční nadílka (hračky) děti moc potěšila. Děkujeme. Jana Václavíková Kočičky Už rozkvetly kočičky, ochotně a rády. Sláva kluci, holčičky: jaro už je tady. Během týdne nebo dvou zamrkají očky a z kočiček vyrostou mourovaté kočky. Protáhnou se, raz a dva, na zem skočí z výšky a půjdou se podívat, kde tu rostou myšky. ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy HUSLENKY - Bařiny č. 587 pro školní rok bude probíhat od 16.března do 30. dubna. Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole každý den od 7 do 15 hod. Řádně vyplněnou přihlášku i další potřebné dokumenty odevzdávejte po předchozí domluvě ředitelce školy. Telefon: , mobil HUSLENKY, duben

6 Milí spoluobčané, než vám začneme popisovat, čím se vlastně zabýváme, přijměte od nás poděkování za to, že jste nám svou ukázněností a opatrností v roce 2008 připravili poklidný rok. V loňském roce naše jednotka zasahovala jen u jediného požáru a i ten nenapáchal velké škody na majetku. Naše jednotka více pomáhala spoluobčanům technickou pomocí, namátkou vybíram: čištění kanálů, čerpání vody, čištění studní, odstraňování spadlých stromů, úklid vozovek atd. Také jsme pořádali kůlturní a společenské akce, jen pro pořádek vybírám: tradiční hasičský ples, výlet na Stracenec, zájezd do Středních Čech, navštěva družební obce Jasenica. Taktéž jsme uspořádali dvě soutěže pro mladé hasiče a o tom jak se jim dařilo jste se dočítali v loňských vydáních zpravodaje. Práce s mládeží, jak sami určitě víte, je nelehká a náročná jak časově tak i po finanční stránce. Jsme nepopsatelně rádi, že i v tak nelehké době se najdou lidé kteří nám sponzorskými dary pomáhají. Patří jim náš obdiv a slova díků. Těch šikovných lidí je hodně, za všechny jmenujme alespoň pana Martina Václavíka, díky němuž se mladí hasiči z Huslenek a Jasenice podívali do Londýna a Paříže. Rok 2008 byl pro nás zlomový ještě jinými událostmi. Na našem vozidle DA 12 na podvozku AVIA 31, které sloužilo naší jednotce bezproblémově již od roku 1985, se začal podepisovat zub času, Vstoupili jsme do jednání s obecním úřadem jak postupovat dál. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí zakoupit pro potřeby hasičů vozidlo nové. Po výběru firem, Pár informací ze života dobrovolných hasičů zabývajících se zhotovováním hasičských vozidel, byla uzavřena v dubnu smlouva s firmou pana Knězka z Pálkovic na dodání nového zásahového vozu. Nastaly dny čekání, kvůli atypickému požadavku na pohon 4x4 se dodání podvozku trochu protáhlo. Teprve 16. prosince 2008 sjelo naše nové vozidlo z výrobní linky a cesta do České republiky mu trvala až do 10. února 2009, kdy nám bylo předáno v Ostravě. Převzetím podvozku a jeho převezením do Pálkovic začal ubíhat termín deseti týdnů, ve kterém se firma zavázala namontovat hasičskou vestavbu. Teď už jen netrpělivě čekáme na dokončení prací a pak si nové vozidlo Ford Tranzit 4x4 combi van přivezeme domů. Už se na něj hodně těšíme, především naši mládežníci, Aby se mu u nás líbilo, dostali jsme od obecního úřadu, v čele s panem starostou Olinem Suralou, dárek v podobě zmodernizovaní hasičské zbrojnice, ke kterému dochází při kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu. Určitě jste tuto přestavbu při svých cestách do zaměstnání zaznamenali. Tato rekonstrukce nám, míněno hasičům, trochu zkomplikovala život. Naše stávající vozidlo DA 12 na podvozku Avia 31 a spousta dalšího materiálu se musela odvést a uložit (zaparkovat) na náhradní místo, aby bylo po ruce v okamžiku, kdy to bude potřeba. A co dalšího chystáme na rok 2009? Zatím jsme nápomocni při pracích na nové zbrojnici, ošetřujeme a opravujeme hasičskou techniku i ostatní materiál, začali jsme cvičit s mladými hasiči a proběhl nábor nových členů. Zatím největší letošní akcí, kterou jsme uspořádali, byl bezesporu tradiční hasičský ples. Tento se uskutečnil 28. února 2009 v restauraci pod Černým. Plně zaplněný sál již ve byl obrovskou odměnou všem pořadatelům za jejich nelehkou organizační práci. Chceme na tomto místě poděkovat všem sponzorům za ceny, věnované do tomboly, všem návštevníkům za podporu naší činnosti a hudbě Čertovka za vytvoření pohodové a přátelské atmosféry, která vydržela až do 5.00 následujícího dne. Na letošní rok chystáme dvě soutěže pro mladé hasiče, tradiční jarní výšlap na hřebeny Javorníků, letní tábor pro mladé hasiče, podzimní zájezd ale především jsme připraveni pomáhat naší obci a občanům ve chvílích, kdy nás zasáhne jakákoli nepříjemná událost, věrni hasičské přísaze Bohu ku cti, bližnímu ku prospěchu. Jindra Černovský Družstvo mladších žáků oddílu kopané TJ SOKOL Huslenky ZVE DO SVÝCH ŘAD ZÁJEMCE O KOPANOU narozené Naše tréninky probíhají v pondělí a ve čtvrtek od 16,30 hodin. Hovězské občanské sdruženi nabízí v obci Huslenky bezdrátové připojení k síti internet. Klade si za úkol poskytovat levné a kvalitní připojení, dostupné napříč Hornovsackým údolím. Téměř úplně pokryti je dostupné v obcích Janová a Hovězí. Pro obyvatele Huslenek je nyní připraveno pokryti signálem pomoci vysílačů umistěných v lokalitách Hřebík, Uherská, Základní škola a v současnosti se připravuje nový bod na vodojemu Kychová. Do budoucnosti je také plánováno pokrytí oblasti Kychová, Pod Černým a Černého. Cena za zřízení přípojky je 3000 Kč, dále pak měsíční poplatek činí 300 Kč za rychlost 2048 kbit/s. Pro více informaci navštivte stránky nebo pište na TOŠVITO s.r.o. SENINKA Ekologická likvidace automobilů, odvoz vozidel zdarma. Informace na tel nebo HUSLENKY, duben 2009

7 Sportovní střípky Dne 23.ledna 2009 pořádala naše tělovýchovná jednota tradiční Sportovní ples. K tanci hrála skupina STRAM a účast byla hojná. V neděli 22.února 2009 proběhla Valná hromada TJ Sokol Huslenky. Přítomní delegáti jednotlivých oddílů a hosté si vyslechli zprávy o činnosti naší organizace v roce 2008 a program činnosti TJ Sokol Huslenky na rok Oddíl ASPV pořádal tradiční cvičení žen, které probíhalo v tělocvičně ZŠ Huslenky. Družstva šachového oddílu bojovala o mistrovské body. V regionálním přeboru Vsetín družstvo A obsadilo první místo a má právo postupu do vyšší soutěže. Družstvo B je v průběžné tabulce regionální soutěže Vsetín na prvním místě. Družstva fotbalového oddílu začala přípravu na jarní část sezóny 2008/2009. Muži od ledna trénovali v tělocvičně ZŠ Hovězí a venku. V přípravě odehráli čtyři přípravná utkaní s těmito výsledky: 5.3. Hrachovec B. Huslenky 5:3 branky: Brhlík M. 2, Chovanec J Nový Hrozenkov - Huslenky 2:1 branka: Labaj L Liptál - Huslenky 2:7 branky: Orság L. 2, Labaj L., Brhlík M., Pisklák D., Gargulák J Huslenky - Nový Hrozenkov 4:3 branky: Orság L. 2, Gargulák J. 2 Mládežnické družstva začali trénovat v tělocvičně ZŠ Hovězí od února. Mladší žáci ročník 1998 sehráli v tělocvičně dvě přátelské utkání s týmem Hovězí, v prvním vyhráli 2:0, naše branky vstřelila Jašková A. 2 a ve druhém remizovali 2:2, kdy se strefil dvakrát Hruška P. Martin Černovský Futsal je fotbal v hale, utkání probíhají na hřišti pro házenou. Oproti velkému fotbalu jsou pravidla upravena. Na hřišti jsou čtyři hráči a brankář. Střídání je hokejové a v zápisu může být uvedeno dvanáct hráčů. Systém okresních soutěží je organizován turnajově, v každém turnaji odehraje každý tým dvě utkání. Hrává se v halách v Zubří a Rožnově pod Radhoštěm. Náš tým již působí v okresních futsalových soutěžích již devět let a na podzim oslaví desáté výročí založení. Hrával vždy v nejnižší okresní soutěži. Jenže změna je život a našemu týmu se mu po výtečné sezóně podařilo postoupit do okresního přeboru. V jedenácti HSK FUTSAL turnajích získal ve dvaadvaceti zápasech sedmačtyřicet bodů a obsadil druhé místo, zaručující postup. Na tomto úspěchu se podíleli tito hráči: Blaha Petr, Černovský Martin, Daňa René, Gargulák Jiří, Chovanec Jan, Kocůrek Michal, Kocůrek Rudolf, Labaj Lukáš, Mazáč Petr, Novosad Miroslav, Orság Jan, Orság Lukáš, Pisklák David, Šimčík Jaroslav, Tydlačka Petr, Václavík Ondra, Vozák Antonín a Žamboch Jan. Vše obětavě zajišťoval a organizoval Mazáč Jan. V závěru patří velký dík našim skvělým fanouškům, kteří se starali při zápasech o nezapomenutelnou atmosféru. MČ Horní řada: Mázáč Jan (trenér), Tydlačka Pavel, Gargulák Jiří, Novosad Miroslav, Labaj Lukáš, Orság Lukáš, Blaha Petr, Žamboch Jan, Mazáč Petr, Vozák Antonín Dolní řada (zleva): Pisklák David, Chovanec Jan, Černovský Martin, Šimčík Jaroslav, Daňa René, Václavík Ondra, Kocůrek Rudolf! " # $! % $! % & ' (' ) & ' % * +, ' % # - $"+. / + ' ' (' HUSLENKY, duben

8 Když Bůh tvořil svět, každému koutu naší Země dal jinou tvář, aby byla rozmanitá nejen krajina, rostlinstvo, zvířena, ale i lidé, které do této země zasadil, jako semena rostlin, aby rostla k jeho obrazu. Jsou kraje bohaté na úrodu, na nerostné bohatství, krajiny s příznivým podnebí, kde rostou dobré a chutné plodiny. Tady na Valašsko dal Bůh těžkou, kamenitou půdu a pracovité ruce, aby se pole zazelenalo úrodou zlatého obilí a jiných plodin. Dal nám ale i lesy, louky a naše hory, do kterých v zimním čase posílá sněhovou pokrývku, aby udělala radost všem, kteří mají rádi zimní sporty a radovánky na sněhu. Jsou tu i lidé, kteří svůj čas věnují pro všechny, aby si svoji lásku k zimnímu sportu užili. Tak tomu bylo i v letošním roce, po dlouhém očekávání sněhové nadílky na místním vleku v Huslenkách Pod Černým, U Kuželů. Týdenní příprava lyžařských závodů pro místní i hosty, dala velkou námahu. Úprava svahu a parkoviště, příprava soupisek daných kategorií, diplomů, medailí, kontrola vleku i příprava zázemí s občerstvením v mrazivém dnu. Ten, kdo jen přijede zápolit na svahu, nevidí a nevnímá mravenčí přípravu všeho, co se za takovou akcí všechno odehrává. Protože každý pořadatel si přeje nejen pěkné počasí, dostatek závodníků, ale především spokojené lidi, kteří se rádi zúčastní dobrého setkání se svými vrstevníky nejen na svahu, ale třeba jen v setkání na kus řeči při horkém čaji či chutné kávě, aby povzbudili své závodníky na trati. Letos si přijelo změřit své síly kolem devadesáti závodníků od těch nejmenších až po naše veterány. Z hostů bylo přivítáno šest Orelských jednotmezi nimi i Orelská jednota Domanín se závodníkem a hostem v jedné osobě panem Zelinou za Župu Bauerovu. Celý závod v přeboru Slalomu Zimní zápolení u Kuželů na lyžích pro rok 2009 se rozjel po deváté hodině. Po předání vítězných cen a diplomů pokračoval až do večerního lyžování pro všechny, kteří se celého sportovního dne zúčastnili. Mít na starosti jakýkoliv sportovní areál, ať malý či velký, není nikterak lehká záležitost. Všechno se odráží a odvíjí od velké obětavosti a péče všech lidí kolem daného sportu. Jsou to hodiny příprav a dřiny, aby vše bylo k danému užitku pro lidi z dalekého i blízkého okolí. A lyžařský vlek U Kuželů opravdu poctivě slouží všem, kteří milují lyže a snowboard. Své vyžití tu najdou malí i velcí lyžaři, děti z Mateřské školy i ze školy Základní, která tu v nedávném čase uskutečnila svůj rozmanitý karneval plný barev a hudby. V letech minulých i vlastní lyžařský výcvik svých žáků. Je zde i místo na malý odpočinek v příjemně vytopeném dřevěném domku, kde si při dobrém čaji a kousku sladkosti ohřejete své unavené tělo. Všechno se samo neudělá, za každou, i třeba drobnou prací, najdete ochotné a příjemné lidi, kteří jsou srdcem celého lyžařského vleku. Všem těm dobrým lidem, organizátorům a především panu Janu Maňákovi patří velké poděkování, že svoji energii dávají do zájmu lidí, kteří se zde rádi vracejí. Členové a příznivci Orelské jednoty Halenkov - Huslenky vždy pracovali pro dobrou věc malých i velkých lidí, aby pohyb byl nejen náplní jejich volného času, ale i předáváním lásky a velkého vztahu ke sportu, který vedle duchovní stránky naplňuje nejen naše tělo, ale i mysl zdravou sílou, která vede naše počínání na tomto světe k věcem nikoli pomíjivým, ale hodnotným a dobrým. Vždyť Bůh stvořil člověka k pohybu, k pohybu k věcem, které mohou obohatit nás i druhé. Protože moudrý člověk by si měl uvědomit, že zdraví je největším darem života. Mgr. Jarmila Kopecká O významu postní doby Lidé se už od pradávna v určité dny zdržují jídla a pití. Je za tím představa, že člověk potřebuje čas od času poodstoupit od svých životních zápasů a sestoupit ke kořenům vlastní životní orientace, k posledním zdrojům a pramenům svého bytí. Postní dny jsou vyhrazeny takovému sestupu. Jsou oázou mlčení a naslouchání, jsou hrází proti banalitě a povrchnosti. Opravdu naslouchat dokážeme teprve tehdy, když na chvíli vystoupíme z kolotoče obstarávání jídla. Tehdy je totiž mnohem větší pravděpodobnost, že začne vyplouvat na povrch to důležité, to, co zůstává skryto, je- li naše pozornost rozptýlena. Lidé tohle vždycky nějak věděli, proto najdeme v kalendáři všech duchovních tradic zvláštní dny, kdy se prostě nejí nebo jen velmi střídmě. Tyto postní dny věřícím připomínají veliké a slavné události minulosti. Tím chtějí zároveň orientovat jejich přítomnost a dodávat naděje a nových sil pro budoucnost. V půstu nikdy nešlo o týrání vlastního těla, jen o utlumení jeho hlasitých požadavků. Vždyť, jak praví lidové úsloví, plné břicho táhne k zemi. Plný žaludek, jak známo, otupuje duši. To ví básníci, malíři, ale také studenti. Umělci ve chvíli tvůrčí inspirace spontánně přestávají jíst. Nedokážou nic pozřít, dokud dílo nedokončí. Studenti před zkouškami obvykle nejedí, vědí velmi dobře, co to je mít mozek zalepený jídlem. Půst je jedním z nejúčinnějších nástrojů soustředění. Půst také umožňuje sestoupit ke stinným stránkám lidského života. Smíme zakusit na vlastní kůži, jak se asi cítí chudí a hladoví. Kručení v břiše pomáhá objevit nesamozřejmost všech snídaní, obědů a večeří. Postní dny mají v duchovních tradicích vždycky velmi důležitou společenskou funkci. V půstu nikdy nejde jen o osamělé vnitřní usebrání, ale i o příležitost rozdělit se s potřebnými. V islámu mají věřící v období postního měsíce ramadánu obzvláště pamatovat na chudé, na vdovy a sirotky. V židovství je součástí postních dnů štědré a velkorysé rozdávání almužen, tedy peněžitých a jiných darů nemajetným. V křesťanství má člověk peníze, ušetřené v době půstu za jídlo, odložit stranou ve prospěch sociálně potřebných. A n a k o n e c : Te n, k d o s e p ř e d Velikonocemi alespoň trochu nepostí, jen stěží pronikne do jejich hloubky a tajemství. A to by byla velká škoda. Pavel Janošík, farář ČCE, Velké Meziříčí, Vysočina - týdeník HUSLENKY - Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, p. Malík, P. Relovská, P. Sívková, J. Václavíková, J. Kopecká, M. Černovský, J. Černovský a D. Halašová. Vyšlo v dubnu 2009 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s.r.o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo na: Internetová adresa:

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.259.556,94Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 44.303,98Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet

Rozpočtové příjmy. Paragraf Položka Text Rozpočet Návrh rozpočtu 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn. 1 871 000 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činn. 50 000 Kč 1113 Daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet příjmy

Rozpočet příjmy Rozpočet 213 - příjmy (v tis. Kč) Nedaňové příjmy celkem 4 774,2 x Daňové příjmy: x 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 1 71, 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky

II. VÝDAJE. schvál. rozpočet. Popis položky II. VÝDAJE Popis položky schvál. rozpočet Para-graf Polož-ka UZ Org. tis. Kč Pěstební činnost - les 1031 Nákup výsadby 1031 5139 5,000 celkem 5,000 Rybářství 1070 Věcné dary 1070 5194 1,000 celkem 1,000

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Hvězdoňovice PŘÍJMY v Kč Paragraf Položka RS RU e Návrh Pozn. k 31.10.2016 1 na rok 2017 1111 - Daň z příjmů FO ze ZČ 140000 158852 170000 1112 - Daň z příjmů FO podnikatelé

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy pol. Daňové příjmy a převody Daňové příjmy 0000 1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 950 000,000 Daňové příjmy 0000 1112 daň z příjmu fyz.osob

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2006 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU OBCE OKNA NA ROK 2015 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 750 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 20 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 70 000 1121 Daň z příjmů

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2014

Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2014 Obec Korolupy Příjmy IČ: 00600423 Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2014 Příjmy celkem: 4 222,70 tis. Kč Par. Pol. ÚZ ZP Částka příjem Popis Poznámka 1111 545,00 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a fun. požitků

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00

Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 1 000,00 Příjem Bez ODPA Návrh rozpočtu na rok 2017 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ 1 050 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 150 000,00

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou

0,00 Kč 0,00 Kč. POPIS KOMENTÁŘ rozpočet ,00 Kč Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl.činn. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2017 Příjmy 2017 0000 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 200 000,00

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013 Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více